Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього ув'язнення та виконання покарань (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань)
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України від 08.03.2013, № 9-10, стор. 474, ст. 88):
 
   1. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 - 13, ст. 88):
 
5. 1) у статті 537:
 
   1) у статті 537:
 
6. а) частину першу доповнити пунктом 13-1 такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктами 13-1 і 13-2 такого змісту:
 
7. "про оскарження інших рішень, дій чи бездіяльності адміністрації установ виконання покарань";
 
-1- Мірошниченко Ю.Р.
Частину першу статті 537 КПК доповнити новим пунктом 13-2 такого змісту:
13-2) про застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі, у вигляді поміщення засудженого в дисциплінарний ізолятор або в карцер чи переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери);
 
Враховано редакційно   «13-1)- про оскарження інших рішень, дій чи бездіяльності адміністрації установи виконання покарань;
13-2) про застосування заходу стягнення до осіб, позбавлених волі, у виді переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери)»;
 
    -2- Мірошниченко Ю.Р.
Частину першу статті 537 КПК доповнити новим пунктом 13-3 такого змісту:
13-3) про примусове годування засудженого, який заявив про відмову від прийняття їжі;
 
Відхилено Зміст поправки охоплюється диспозицією зміни до п. 13-1,- ч. 1, ст. 537 КПК, прийнятій в першому читанні.   
8. б) доповнити частиною 2 такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
9. "Оскарження рішень дій чи бездіяльності адміністрацій установ попереднього ув’язнення здійснюється в порядку, встановленому для пункту 13-1 частини першої цієї статті";
 
   «2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністрації установи попереднього ув’язнення здійснюється в порядку, встановленому для пункту 13-1 частини першої цієї статті»;
 
10. 2) у статті 539:
 
   2) у статті 539:
у частині другій:
 
11. а) у пункті 1 частини другої після слів «перебуває на лікуванні)» додати цифри «13-1, 14»;
 
-3- Мірошниченко Ю.Р.
У пункті 2 частини другої статті 539 КПК після слів та цифр « (у частині клопотань про заміну покарання відповідно до частини третьої статті 57, частини першої статті 58, частини першої статті 62 Кримінального кодексу України), 11, 13» доповнити цифрами «13-2,13-3» .
 
Враховано частково   пункт 1 після слів « (крім клопотання про припинення примусового лікування, яке подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться установа або заклад, в якому засуджений перебуває на лікуванні)» доповнити цифрами: «13-1, 14»;
пункт 2 після цифр «11, 13» доповнити цифрами «13-2»;
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Клопотання (подання) про застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі, у виді переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери) та про примусове годування засудженого розглядаються протягом 24 годин з моменту надходження відповідного клопотання (подання) до суду суддею одноособово».
У зв’язку з цим частини четверту – сьому вважати відповідно частинами п’ятою – восьмою;
 
    -4- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 539 КПК після частини третьої доповнити новою частиною 3-1 такого змісту:
Клопотання (подання) про застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі, у вигляді поміщення засудженого в дисциплінарний ізолятор або в карцер чи переведення засудженого до приміщення камерного типу (одиночної камери), а також про примусове годування засудженого розглядається протягом 24 годин з дня надходження відповідного клопотання (подання) до суду суддею одноособово згідно з правилами судового розгляду, передбаченими цього Кодексу, з урахуванням положень цього розділу.
 
Враховано частково    
12. б) доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
   доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
13. "8. Розгляд справ щодо питань, визначених у пункті 13-1 частини першої статті 537 цього Кодексу, здійснюється в порядку адміністративного судочинства".
 
-5- Ленський О.О.
Підпункт б) пункту 2) статті 1 розділу І проекту виключити, оскільки не узгоджується з КАС України та не спирається на законодавчі механізми.
 
Відхилено   «9. Розгляд справ щодо питань, визначених у пункті 13-1 частини першої статті 537 цього Кодексу, здійснюється в порядку адміністративного судочинства».
 
14. 2. У Законі України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України від 06.04.2012, 2012 р., № 14, стор. 633, ст. 87) частину першу статті 5 доповнити новим пунктом 25 такого змісту:
 
   2. Частину першу статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; 2015 р., № 33, ст. 323; № 45, ст.408) доповнити пунктом 17 такого змісту:
 
15. «25) засуджені та особи, взяті під варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку у відповідності до статті 537 КПК України, у разі відсутності на їх особових рахунках коштів достатніх для сплати судового збору».
 
   «17) засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, - у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору».
 
16. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
17. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
18. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання цим Законом чинності:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
19. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
20. 2) забезпечити приведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.