Кількість абзаців - 142 Таблиця поправок


Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони
 
   Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони
 
3. Цей Закон визначає особливості здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, в період проведення антитерористичної операції, в період запровадження надзвичайного стану.
 
-1- Черненко О.М.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає особливості здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони під час особливого періоду, введення надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції».
 
Відхилено   Цей Закон визначає особливості здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у період запровадження надзвичайного стану.
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. 1. Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:
 
-2- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Привести у відповідність нумерацію тексту законопроекту та оформити текст згідно з правилами нормотворчої техніки, літредакторських та техніко-юридичних правок.
 
Враховано   1. Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
    -3- Вінник І.Ю.
Упорядкувати нумерацію пунктів змінивши другий пункт 4) та другий пункт 5) (абзаци 7 та 8) на пункти 6) та 7) відповідно;
 
Враховано    
    -4- Черненко О.М.
У тексті законопроекту (крім Прикінцевих та перехідних положень) слово «пункт» у всіх відмінках замінити словом «частина» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
6. 1) відбір учасників для проведення переговорної процедури закупівлі (далі - відбір) -процес визначення учасника переговорів шляхом проведення електронного аукціону;
 
   1) відбір учасників для проведення переговорної процедури закупівлі (далі - відбір) -процес визначення учасника переговорів шляхом проведення електронного аукціону;
 
7. 2) гарантоване забезпечення потреб оборони - дії, пов’язані із виконанням завдань щодо відсічі збройної агресії та відвернення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканності;
 
-5- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Підпункт 2 пункту 1 статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) гарантоване забезпечення потреб оборони - дії, пов’язані із виконанням завдань щодо відсічі збройної агресії, відвернення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканності, боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовили необхідність введення надзвичайного стану. Планування закупівель товарів, робіт і послуг, що необхідні для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, в період проведення антитерористичної операції, в період введення надзвичайного стану здійснюється замовником, який застосовує цей Закон, що відображається окремими позиціями в річному плані.
 
Враховано частково   2) гарантоване забезпечення потреб оборони – забезпечення суб’єктів, визначених у частині першій статті 2 цього Закону, товарами, роботами і послугами, необхідними для виконання завдань щодо відсічі збройної агресії та відвернення загроз державній безпеці, незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканності, щодо боротьби з тероризмом, усунення обставин, що зумовили необхідність введення надзвичайного стану. Планування закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у період введення надзвичайного стану, здійснюється замовником, який застосовує цей Закон, що відображається окремими позиціями в річному плані;
 
    -6- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
В частині першій статті 1 пункт 2 викласти в такій редакції:
гарантоване забезпечення потреб оборони – забезпечення суб’єктів визначених у частині першій статті 2 товарами, роботами та послугами, необхідними в період проведення антитерористичної операції, в особливий період та/або для забезпечення впровадження та здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану;
 
Враховано частково    
    -7- Левченко Ю.В.
Пункт 2 частини 1 статті 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«2) товари, роботи і послуги для гарантованого забезпечення потреб оборони – товари, роботи і послуги, що призначаються для:
- виконання завдань щодо відсічі збройної агресії;
- виконання завдань, пов’язаних із проведенням антитерористичної операції та/або усуненням обставин, що обумовили необхідність введення надзвичайного стану;
- виконання завдань із забезпечення охорони державного кордону України;»
 
Відхилено    
8. 3) особливий період - у значенні визначеному Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Для цілей цього Закону не відноситься до особливого періоду відбудовний період після закінчення воєнних дій;
 
   6) особливий період - у значенні, визначеному в Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Для цілей цього Закону не відноситься до особливого періоду відбудовний період після закінчення воєнних дій;
 
9. 4) надзвичайний стан - у значенні визначеному Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану»;
 
-8- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Доповнити статтю 1 законопроекту терміном такого змісту:
«7) період проведення антитерористичної операції – період визначений статтею 1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»;
 
Враховано   4) надзвичайний стан - у значенні, визначеному в Законі України «Про правовий режим надзвичайного стану»;
7) період проведення антитерористичної операції – період, визначений статтею 1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»;
8) Уповноважений орган – у значенні, визначеному в Законі України «Про публічні закупівлі»;
 
    -9- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
В частині першій статті 1 пункт 2 викласти в такій редакції:
Доповнити частину першу статті 1 після пункту 2 новими пунктами 3 та 4 такого змісту:
3) період проведення антитерористичної операції – в значенні Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»;
4) Уповноважений орган – у значенні, визначеному Законом України «Про публічні закупівлі»;
 
Враховано частково    
10. 5) учасник відбору - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, або юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала в електронному вигляді цінову пропозицію для участі у відборі, оголошеному замовником;
 
   9) учасник відбору - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, або юридична особа (резидент або нерезидент), яка подала в електронному вигляді цінову пропозицію для участі у відборі, оголошеному замовником;
 
11. 4) зразок-еталон - зразок продукції, затверджений замовником і призначений для порівняння з ним одиниць продукції учасника відбору;
 
-10- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Нумерацію підпункту 4 пункту 1 статті 1 законопроекту замінити на підпункт 3 і слово «продукції» замінити словом «товару»
 
Враховано   3) зразок-еталон - зразок товару, затверджений замовником і призначений для порівняння з ним одиниць товару учасника відбору;
5) одиниця товару – товар, що надається учасником відбору замовнику для перевірки його відповідності зразку-еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в оголошенні про проведення відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору;
 
    -11- Вінник І.Ю.
визначення поняття «зразок –еталон» (другий пункт 4) викласти в такій редакції:
«зразок-еталон – зразок, затверджений замовником і призначений для порівняння з ним одиниць продукції учасника відбору»;
 
Враховано по суті   
    -12- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Доповнити пункт 1 статті 1 законопроекту новим терміном такого змісту:
«4) одиниця товару – товар, що надається учасником відбору замовнику для перевірки його відповідності зразку-еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в оголошенні про проведення відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору;»
 
Враховано    
    -13- Вінник І.Ю.
доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
«7) зразок продукції – товар, який надається учасником відбору замовнику, для перевірки його відповідності встановленим вимогам»;
у зв’язку з цим змінити нумерацію наступного пункту.
 
Враховано по суті   
12. 5) цінова пропозиція - пропозиція учасника щодо предмета закупівлі, що подається для участі в аукціоні, і підтверджує його згоду взяти участь у процедурі закупівлі на умовах, встановлених замовником.
 
   10) цінова пропозиція - пропозиція учасника щодо предмета закупівлі, що подається для участі в аукціоні, та підтверджує його згоду взяти участь у процедурі закупівлі на умовах, встановлених замовником.
 
13. 2. Інші терміни вживаються у цьому Законі у значеннях, визначених в законах України «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про державне оборонне замовлення», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про публічні закупівлі» та інших законодавчих актах України.
 
   2. Інші терміни вживаються у цьому Законі у значеннях, визначених у законах України «Про публічні закупівлі», «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про державне оборонне замовлення», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та інших законодавчих актах України.
 
14. Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
   Стаття 2. Сфера застосування Закону
 
15. 1. Цей Закон застосовується Міністерством оборони України та його розвідувальним органом, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Національною поліцією України, Державною прикордонною службою України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони України та іншими військовими формуваннями та/або частинами (далі - замовники), які здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг (далі - товари, роботи і послуги) для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, період проведення антитерористичної операції, період запровадження надзвичайного стану, якщо вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1, 5 мільйона гривень.
 
-14- Пташник В.Ю.
У частині 1 статті 2 проекту слова «, Управлінням державної охорони України» - виключити;
 
Відхилено   1. Цей Закон застосовується Міністерством оборони України та його розвідувальним органом, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Національною поліцією України, Державною прикордонною службою України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони України та іншими військовими формуваннями та/або частинами (далі - замовники), які здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг (далі - товари, роботи і послуги) для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у період запровадження надзвичайного стану, якщо вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.
 
    -15- Черненко О.М.
У частині першій статті 2 законопроекту слова «Національною поліцією України» виключити.
 
Відхилено    
    -16- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
В частині першій статті 2 виключити слова:
«Міністерством внутрішніх справ України»;
«Службою зовнішньої розвідки України»;
- «Управлінням державної охорони України та іншими військовими формуваннями та/або частинам».
 
Відхилено    
    -17- Левченко Ю.В.
У частині 1 статті 2 розділу 1 Законопроекту слова «які здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг (далі – товари, роботи і послуги) для гарантованого забезпечення потреб оборони» замінити словами «у випадку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони (далі – товари, роботи і послуги)».
 
Відхилено    
    -18- Левченко Ю.В.
Частину 1 стаття 2 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон застосовується Міністерством оборони України та його розвідувальним органом, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Національною поліцією України, Державною прикордонною службою України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони України та іншими військовими формуваннями та/або частинами (далі - замовники), у випадку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони (далі – товари, роботи і послуги) в особливий період, період проведення антитерористичної операції, період запровадження надзвичайного стану, якщо вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.»
 
Відхилено    
16. 2. Закупівля товарів, робіт і послуг замовниками, зазначеними в пункті першому цієї статті, здійснюється за переговорною процедурою закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
-19- Матківський Б.М.
Кривенко В.В.
В пункті 2 статті 2 законопроекту слова «за переговорною процедурою закупівлі» виключити.
 
Враховано   2. Закупівля товарів, робіт і послуг замовниками, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
    -20- Вінник І.Ю.
У частині другій статті 2 слова «зазначеними в пункті першому цієї статті» замінити на слова «зазначеними в частині першій цієї статті».
 
Враховано    
17. 3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо закупівля товарів, робіт і послуг за оборонним замовленням становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю».
 
   3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо закупівля товарів, робіт і послуг за оборонним замовленням становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю».
 
18. 4. Зміни до цього Закону можуть вноситися лише законом про внесення змін до цього Закону та/або Закону України «Про публічні закупівлі».
 
-21- Черненко О.М.
Частину четверту статті 2 законопроекту «4. Зміни до цього Закону можуть вноситися лише законом про внесення змін до цього Закону та/або Закону України «Про публічні закупівлі».» виключити.
 
Відхилено   4. Зміна положень цього Закону може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Закону та/або до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
19. Стаття 3. Особливості проведення переговорної процедури закупівлі
 
-22- Вінник І.Ю.
упорядкувати нумерацію частин, а саме, частину четверту (вжиту вдруге) – частину шістнадцяту вважати частинами п’ятою – сімнадцятою відповідно;
 
Враховано   Стаття 3. Особливості проведення переговорної процедури закупівлі
 
20. 1. У разі прийняття замовником рішення про застосування переговорної процедури закупівлі відбір учасників здійснюється через електронну систему закупівель, у порядку визначеному цим Законом.
 
   1. У разі прийняття замовником рішення про застосування переговорної процедури закупівлі відбір учасників здійснюється через електронну систему закупівель у порядку, визначеному цим Законом.
 
21. 2. У разі прийняття замовником рішення про застосування переговорної процедури закупівлі, з підстав, визначених частиною другою статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі», а також у зв’язку з повторною відміною відбору учасників через неподання на відбір жодної цінової пропозиції, за умови незміни очікуваної вартості предмета закупівлі (у тому числі лота), замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
   2. У разі прийняття замовником рішення про застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених частиною другою статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі», а також у зв’язку з повторною відміною відбору учасників через неподання на відбір жодної цінової пропозиції, за умови незмінності очікуваної вартості предмета закупівлі (у тому числі лота), замовник застосовує переговорну процедуру закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 
22. 3. Для проведення відбору учасників замовник оприлюднює в електронній системі закупівель через авторизовані електронні майданчики оголошення про проведення відбору.
 
-23- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Пункт 3 статті 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Для проведення відбору учасників замовник оприлюднює оголошення про проведення відбору через авторизовані електронні майданчики на веб-порталі Уповноваженого органу»
 
Враховано   3. Для проведення відбору учасників замовник оприлюднює оголошення про проведення відбору через авторизовані електронні майданчики на веб-порталі Уповноваженого органу.
 
    -24- Пташник В.Ю.
Частину 3 статті 3 проекту після слів «через авторизовані електронні майданчики» доповнити словами «на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом України «Про публічні закупівлі»
 
Враховано по суті   
    -25- Черненко О.М.
У статті 3 законопроекту:
- у частинах третій, шостій слова «в електронній системі закупівель» замінити словами «на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель».
 
Враховано по суті   
23. 4. В оголошенні про проведення відбору обов’язково зазначаються:
 
   4. В оголошенні про проведення відбору обов’язково зазначаються:
 
24. 1) найменування замовника, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження, електронна адреса та посилання на офіційний веб-сайт замовника;
 
   1) найменування замовника, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження, електронна адреса та посилання на офіційний веб-сайт замовника;
 
25. 2) найменування предмета закупівлі, код відповідно до державного класифікатора, який діє на момент проведення закупівлі;
 
   2) найменування предмета закупівлі, код відповідно до державного класифікатора, що діє на момент проведення закупівлі;
 
26. 3) технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;
 
-26- Матківський Б.М.
Кривенко В.В.
Підпункт 3 пункту 4 статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«3) технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі з урахуванням вимог пункту 3 частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
Враховано   3) технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі з урахуванням вимог пункту 3 частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
    -27- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
4. Пункт 3 частини четвертої статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«3) технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Опис предмета закупівлі не повинен містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. Таке посилання допускається у виняткових випадках якщо воно є необхідним та обґрунтованим і без нього неможливо надати достатньо точний і зрозумілий опис предмета закупівлі, при цьому опис предмета закупівлі повинен містити вираз «або еквівалент». Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля»;
 
Враховано по суті   
27. 4) очікувана вартість предмета закупівлі із зазначенням інформації про включення до очікуваної вартості податку на додану вартість (ПДВ);
 
-28- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Пункт 4 частини 4 статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«4) очікувана вартість предмета закупівлі, визначена відповідно до методики, затвердженої Уповноваженим органом, із зазначенням інформації про включення до очікуваної вартості податку на додану вартість (ПДВ)».
 
Відхилено   4) очікувана вартість предмета закупівлі із зазначенням інформації про включення до очікуваної вартості податку на додану вартість;
 
28. 5) місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;
 
-29- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Пункт 5 частини 4 статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«5) кількість товару та місце його поставки; місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги; строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг».
 
Враховано   5) кількість товару та місце його поставки; місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяг; строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
 
29. 6) дата і час початку та закінчення періоду подання цінових пропозицій;
 
-30- Матківський Б.М.
У підпункті 6 пункту 4 статті 3 законопроекту слова « початку та « виключити.
 
Враховано   6) дата і час закінчення періоду подання цінових пропозицій;
 
30. 7) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях (не менше 1 % очікуваної вартості товару, роботи, послуги) та математичну формулу, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки (у разі їх обрання замовником);
 
   7) розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у відсотках або грошових одиницях (не менше 1 відсотка очікуваної вартості товару, роботи, послуги) та математична формула, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки (у разі їх обрання замовником);
 
31. 8) перелік критеріїв та методику оцінки цінової пропозиції із зазначенням питомої ваги критеріїв (у разі їх обрання замовником);
 
   8) перелік критеріїв та методика оцінки цінової пропозиції із зазначенням питомої ваги критеріїв (у разі їх обрання замовником);
 
32. 9) розмір та умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення цінової пропозиції (у разі якщо замовник вимагає його надати);
 
   9) розмір та умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення цінової пропозиції (у разі якщо замовник вимагає його надати);
 
33. 10) розмір, строк, вид та умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (у разі якщо замовник вимагає його надати);
 
   10) розмір, строк, вид та умови надання, умови повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (у разі якщо замовник вимагає його надати);
 
34. 11) прізвище, ім’я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;
 
   11) прізвище, ім’я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;
 
35. 12) кваліфікаційні критерії до учасників відбору;
 
-31- Матківський Б.М.
Кривенко В.В.
Підпункт 12 пункту 4 статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«12) один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», вимоги, встановлені Закону України «Про публічні закупівлі», та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством;»;
 
Враховано   12) один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», вимоги, встановлені Закону України «Про публічні закупівлі», та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством;
 
    -32- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Пункт 12 частини 4 статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«12) один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, визначених замовником відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі» та (або) відповідно до абзацу другого частини шостої цієї статті, вимоги, встановлені статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та частиною сьомою цієї статті, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників відбору установленим критеріям і вимогам;»;
 
Враховано частково    
36. 13) необхідність подання зразка продукції (у разі якщо замовник вимагає його надати);
 
-33- Матківський Б.М.
Кривенко В.В.
У підпункті 13 пункту 4 статті 3 законопроекту слова «зразка продукції», «його» замінити словами «одиниці товару», «її»;
 
Враховано   13) необхідність подання одиниці товару (у разі якщо замовник вимагає її надати);
 
37. 14) тривалість рамкової угоди та перелік предметів закупівлі (у разі наміру замовника укласти рамкову угоду);
 
-34- Матківський Б.М.
Кривенко В.В.
Доповнити пункт 4 статті 3 законопроекту підпунктом такого змісту:
«15) у разі закупівлі робіт - зазначення інформації відповідно до вимог пункту 17 частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»
 
Враховано   14) тривалість рамкової угоди та перелік предметів закупівлі (у разі наміру замовника укласти рамкову угоду);
15) у разі закупівлі робіт - інформація відповідно до вимог пункту 17 частини другої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
    -35- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Доповнити частину 4 статті 3 законопроекту новим пунктом 15 змінивши відповідно нумерацію наступного пункту:
15) у разі закупівлі робіт - вимогу про подання учасником відбору, якого запрошено на переговори, інформації, передбаченої частиною третьою статті 6 цього Закону, щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, та інформацію про спосіб її документального підтвердження;».
 
Враховано по суті   
38. 15) іншу необхідну інформацію в залежності від предмета закупівлі.
 
   16) інша необхідна інформація залежно від предмета закупівлі.
 
39. 4. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення відбору замовник також оприлюднює проект договору про закупівлю.
 
-36- Семенуха Р.С.
Частину четверту статті 3 законопроекту вважати частиною п'ятою.
 
Враховано   5. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення відбору замовник також оприлюднює проект договору про закупівлю.
 
40. 5. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі і кваліфікаційні критерії до учасників відбору не повинні містити дискримінаційні умови та зменшувати рівень конкуренції.
 
-37- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Частину шосту статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Встановлені замовником кваліфікаційні критерії до учасників відбору мають бути обумовлені специфікою предмету закупівлі та пропорційні предмету закупівлі. Замовник встановлює один або кілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору залежно від характеру, кількості, важливості та (або) призначення робіт, товарів, послуг, що становлять предмет закупівлі.
У разі якщо виконання договору про закупівлю передбачає повідомлення замовником переможцю відбору інформації з обмеженим доступом, або ця інформація може в інший спосіб стати йому відома у зв’язку з виконанням договору, замовник, крім кваліфікаційних критеріїв, визначених відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі», може встановити до учасників відбору вимоги щодо документального підтвердження спроможності забезпечити захист інформації з обмеженим доступом та здійснювати обробку, зберігання та передання такої інформації із належним рівнем конфіденційності і недопущенням її витоку.
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі і кваліфікаційні критерії до учасників відбору не повинні містити дискримінаційні умови та зменшувати рівень конкуренції.
Спосіб документального підтвердження відповідності учасників відбору кваліфікаційним критеріям та вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та у частині сьомій цієї статті, визначаються замовником самостійно з урахуванням вимог, передбачених абзацом третім цієї частини статті. Документи на підтвердження характеристик та критеріїв, зазначених в цій частині статті, подаються учасником відбору.».
 
Відхилено   6. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі і кваліфікаційні критерії до учасників відбору не можуть містити дискримінаційних умов та зменшувати рівень конкуренції.
 
41. Документи на підтвердження характеристик та критеріїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, подаються учасником відбору.
 
-38- Вінник І.Ю.
в абзаці другому частини п’ятої слова «в абзаці першому цього пункту» замінити на слова «в абзаці першому цієї частини»;
 
Враховано   Документи на підтвердження характеристик та критеріїв, зазначених в абзаці першому цієї частини, подаються учасником відбору.
 
    -39- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Доповнити статтю 3 законопроекту новою частиною сьомою такого змісту змінивши відповідно нумерацію наступних частин:
«7. Не можуть бути учасниками відбору:
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в абзаці другому цієї частини, або є пов’язаними особами таких осіб;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
інші суб’єкти господарювання, що здійснюють продаж товарів виробництва російських комерційних структур, крім виняткових випадків якщо заміщення таких товарів іншими є технічно неможливим і їх закупівля для забезпечення потреб оборони є безальтернативною.
Термін "контроль" вживається у значенні, наведеному у "Про акціонерні товариства", термін вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", термін вживається у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.».
 
Відхилено    
42. 6. Оголошення про проведення відбору обов’язково додатково оприлюднюється в електронній системі закупівель англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму:
 
-40- Іванчук А.В.
Нумерацію пункту 6 замінити пунктом 7 і абзац перший викласти в такій редакції:
«7. Оголошення про проведення відбору обов’язково додатково оприлюднюється через авторизовані електронні майданчики на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму:»
 
Враховано   7. Оголошення про проведення відбору обов’язково додатково оприлюднюється через авторизовані електронні майданчики на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму:
 
    -41- Пташник В.Ю.
Частину 6 статті 3 проекту після слів «оприлюднюється в електронній системі закупівель» доповнити словами «на веб-порталі Уповноваженого органу»;
 
Враховано по суті   
43. для товарів і послуг - 35 тисяч євро;
 
   для товарів і послуг - 35 тисяч євро;
 
44. для робіт - 1500 тисяч євро.
 
   для робіт - 1500 тисяч євро.
 
45. 7. Замовник може обрати наступні критерії оцінки:
 
   8. Замовник може обрати такі критерії оцінки:
 
46. 1) ціна;
 
   1) ціна;
 
47. 2) ціна (питома вага даного критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків) разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими як:
 
   2) ціна (питома вага цього критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків) разом з іншими критеріями оцінки, зокрема:
 
48. умови оплати;
 
   умови оплати;
 
49. строк виконання;
 
   строк виконання;
 
50. гарантійне обслуговування;
 
   гарантійне обслуговування;
 
51. експлуатаційні витрати;
 
   експлуатаційні витрати;
 
52. загальна вартість користування (життєвий цикл);
 
   загальна вартість користування (життєвий цикл);
 
53. передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили та матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником;
 
   передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили та матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником.
 
54. інші критерії оцінки в залежності від предмета закупівлі.
 
-42- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Абзац десятий підпункту 2 пункту 7 статті 3 законопроекту виключити
 
Враховано      
    -43- Вінник І.Ю.
частині сьомій:
абзац десятий виключити;
 
Враховано    
    -44- Левченко Ю.В.
Підпункт 8 пункту 2 частини 7 статті 3 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -45- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Абзац восьмий пункту 2 частини дев’ятої статті 3 виключити
 
Враховано    
    -46- Черненко О.М.
- частину сьому після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Перелік інших критеріїв оцінки в залежності від предмета закупівлі затверджується нормативно-правовим актом замовника, зазначеного в абзаці першому статті 2 цього Закону».
 
Відхилено    
55. У разі обрання замовником критеріїв оцінки, зазначених в підпункті другому цього пункту, такі критерії перераховуються електронною системою закупівель у приведену ціну згідно математичної формули, зазначеної в оголошенні про проведення відбору.
 
-47- Матківський Б.М.
Кривенко В.В.
Абзац 9 пункту 2 статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«9. У разі обрання замовником критеріїв оцінки, зазначених в підпункті другому пункту 8 цієї статті, приведена ціна розраховується електронною системою закупівель з урахуванням показників таких критеріїв оцінки на підставі математичної формули, зазначеної в оголошенні про проведення відбору» .
 
Враховано редакційно о  9. У разі обрання замовником критеріїв оцінки, зазначених у пункті 2 частини восьмої цієї статті, приведена ціна розраховується електронною системою закупівель з урахуванням показників таких критеріїв оцінки за математичною формулою, наведеною в оголошенні про проведення відбору.
10. Замовник може обрати критерії оцінки, зазначені в пункті 2 частини восьмої цієї статті, виключно у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт).
У разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок, єдиним критерієм оцінки є ціна.
 
    -48- Пташник В.Ю.
В останньому абзаці частини 7 статті 3 проекту слова «… такі критерії перераховуються електронною системою закупівель у приведену ціну згідно математичної формули, зазначеної в оголошенні про проведення відбору.» замінити словами «переможець процедури закупівлі визначається за приведеною ціною, підрахованою з урахуванням показників таких критеріїв оцінки електронною системою закупівель на підставі математичної формули, зазначеної в оголошенні про проведення відбору.»;
 
Враховано по суті   
    -49- Вінник І.Ю.
в абзаці одинадцятому слова «зазначених в підпункті другому цього пункту» замінити на слова «зазначених в пункті другому цієї частини»;
 
Враховано по суті   
    -50- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Після абзацу одинадцятого пункту 7 статті 3 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«10. При закупівлі товарів, робіт, послуг, призначених для гарантованих потреб оборони, незалежно від їх складності або спеціалізованого характеру, або для яких існує постійно діючий ринок, замовник може обирати критерій оцінки, визначений або підпунктом 1 або підпунктом 2 пункту 8 цієї статті».
 
Відхилено    
    -51- Вінник І.Ю.
після абзацу десятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«Замовник може обрати критерії оцінки, зазначені в пункті другому цієї частини виключно у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт).
У разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок, єдиним критерієм оцінки є ціна»;
 
Враховано    
56. 8. Для надання можливості учаснику подати цінову пропозицію замовник визначає період подання цінових пропозицій, який не може бути меншим ніж п’ять робочих днів.
 
-52- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Пункт 8 статті 3 законопроекту замінити пунктом 11 і слово «п’ять замінити словом «шість» та доповнити пункт словами:
«та починається з дня оприлюднення оголошення про проведення відбору».
 
Враховано   11. Для надання можливості учаснику подати цінову пропозицію замовник визначає період подання цінових пропозицій, який не може бути меншим ніж шість робочих днів та починається з дня оприлюднення оголошення про проведення відбору.
 
    -53- Вінник І.Ю.
4) абзац перший частини восьмої після слів «не може бути меншим ніж п’ять робочих днів» доповнити через кому словами «та починається з дня наступного за днем оприлюднення оголошення про проведення відбору»;
 
Враховано частково    
    -54- Левченко Ю.В.
Пункт 1 частини 8 статті 3 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«8. Для надання можливості учаснику подати цінову пропозицію замовник визначає період подання цінових пропозицій, який не може бути меншим ніж десять робочих днів.»
 
Враховано частково    
57. Учасник має право не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку подання цінових пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору та/або вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.
 
-55- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Абзац другий частини десятої статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«Учасник має право не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку подання цінових пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, та/або вимогою щодо надання техніко-економічного розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі та/або вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі».
 
Відхилено   Учасник має право не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку подання цінових пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або щодо кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, та/або з вимогою про усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.
 
58. Замовник повинен протягом двох робочих днів з дня оприлюднення звернення надати відповідь на нього в електронній системі закупівель.
 
   Замовник повинен протягом двох робочих днів з дня оприлюднення звернення надати відповідь на нього в електронній системі закупівель.
 
59. У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником відповіді на звернення строк подання цінових пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту надання відповіді до закінчення строку подання цінових пропозицій залишалося не менше двох робочих днів.
 
   У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником відповіді на звернення строк подання цінових пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту надання відповіді до закінчення строку подання цінових пропозицій залишалося не менше двох робочих днів.
 
60. 9. Замовник може внести зміни до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору лише в період подання цінових пропозицій, який продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до закінчення періоду подання цінових пропозицій залишалося не менше ніж два робочих дні.
 
-56- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Пункт 9 статті 3 законопроекту замінити пунктом 12 і слово «два» замінити словом «три»;
 
Враховано редакційно   12. Замовник може внести зміни до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору лише в період подання цінових пропозицій, який продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до закінчення періоду подання цінових пропозицій залишалося не менше трьох робочих днів.
 
    -57- Вінник І.Ю.
в частині дев’ятій слова «не менше ніж два робочих дні» замінити на слова «не менше ніж три робочих дні»;
 
Враховано редакційно    
    -58- Левченко Ю.В.
Частину 9 статті 3 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«9. Замовник може внести зміни до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору лише в період подання цінових пропозицій, який продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до закінчення періоду подання цінових пропозицій залишалося не менше ніж п’ять робочих днів.»
 
Враховано частково    
    -59- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Частину одинадцяту статті 3 викласти в такій редакції:
«11. Замовник не може вносити зміни до характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору з моменту оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відбору.»
 
Відхилено    
    -60- Черненко О.М.
- частину дев’яту «9. Замовник може внести зміни до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору лише в період подання цінових пропозицій, який продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до закінчення періоду подання цінових пропозицій залишалося не менше ніж два робочих дні.» виключити.
 
Відхилено    
61. 10. Цінова пропозиція подається учасником в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну або ціну з іншими критеріями оцінки (у разі обрання інших критеріїв замовником).
 
-61- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Нумерацію пункту 10 замінити пунктом 13 і доповнити новими абзацами такого змісту:
«Одночасно з ціновою пропозицією учасник надає замовнику забезпечення цінової пропозиції у вигляді гарантії у розмірі, що не перевищує 0,5% очікуваної вартості закупівлі робіт та 3% у разі закупівлі товарів чи послуг, якщо таке забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору.
Інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним вимогам, а також відповідність товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, завантажується ним в електронну систему закупівель самостійно».
 
Враховано   13. Цінова пропозиція подається учасником в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну або ціну з іншими критеріями оцінки (у разі обрання інших критеріїв замовником).
Одночасно з ціновою пропозицією учасник надає замовнику забезпечення цінової пропозиції у вигляді гарантії в розмірі, що не перевищує 0,5 відсотка очікуваної вартості закупівлі робіт та 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі товарів чи послуг, якщо таке забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору.
 
62. Інформація від учасника про його відповідність вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, завантажується ним в електронну систему закупівель самостійно.
 
-62- Воропаєв Ю.М.
Абзац другий частини 10 статті 3 викласти у такій редакції:
«Інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним вимогам, вимогам визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», включаючи інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій), а також відповідність товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, завантажується ним в електронну систему закупівель самостійно.»
 
Враховано   Інформація від учасника про його відповідність кваліфікаційним вимогам, вимогам визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», включаючи інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій), а також відповідність товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, завантажується ним в електронну систему закупівель самостійно.
 
63. 11. До початку проведення електронного аукціону учасник відбору надає замовнику:
 
-63- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
пункт 11 замінити пунктом 14 такого змісту:
«14. У період подання цінових пропозицій учасник відбору надає замовнику одиницю товару на перевірку відповідності зразку-еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в оголошенні про проведення відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору;».
 
Враховано   14. У період подання цінових пропозицій учасник відбору надає замовнику одиницю товару на перевірку відповідності зразку-еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в оголошенні про проведення відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору.
 
    -64- Вінник І.Ю.
абзац перший викласти в такій редакції:
«Одночасно з ціновою пропозицією (у період подання цінових пропозицій) учасник відбору надає замовнику:»;
 
Враховано по суті   
64. 1) забезпечення цінової пропозиції у вигляді гарантії у розмірі, що не перевищує 0, 5% очікуваної вартості закупівлі робіт та 3% у разі закупівлі товарів чи послуг, якщо таке забезпечення вимагалося замовником в оголошенні про проведення відбору;
 
      
65. 2) зразок продукції на перевірку відповідності зразку-еталону (якщо подання зразку вимагалося в оголошенні про проведення відбору) або документ на підтвердження відповідності товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, визначеним замовником.
 
-65- Вінник І.Ю.
пункт 2) викласти в такій редакції:
«2) зразок продукції на перевірку відповідності вимогам замовника (зразку-еталону та/або іншим вимогам замовника), якщо подання зразку вимагалося в оголошенні про проведення відбору, або документи про підтвердження відповідності товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, визначеним замовником»;
 
Враховано по суті     
66. 12. Забезпечення цінової пропозиції не повертається учаснику виключно у таких випадках:
 
   15. Забезпечення цінової пропозиції не повертається учаснику виключно у разі:
 
67. 1) відмови або неучасті у переговорах, призначених замовником;
 
-66- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
У підпункті 1 пункту 12 статті 3 законопроекту слова «призначених замовником» замінити словами «у визначену замовником дату їх проведення;»
 
Враховано   1) відмови або неучасті в переговорах, призначених замовником, у визначену замовником дату їх проведення;
 
    -67- Вінник І.Ю.
пункт 1) частини дванадцятої викласти в такій редакції:
«1) відмови або неучасті у переговорах у визначений замовником термін».
 
Враховано по суті   
68. 2) непідписання учасником, який став переможцем переговорної процедури закупівлі, договору про закупівлю у визначені замовником терміни;
 
   2) непідписання учасником, який став переможцем переговорної процедури закупівлі, договору про закупівлю у визначені замовником терміни;
 
69. 3) ненадання учасником на переговори документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
-68- Матківський Б.М.
У підпункті 3 пункту 12 статті 3 законопроекту слова «на переговори» виключити.
 
Враховано   3) ненадання учасником документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 
    -69- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Підпункт 3 частини чотирнадцятої статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«3) ненадання учасником на переговори документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та частиною сьомою статті 3 цього Закону, та (або) техніко-економічного розрахунку запропонованої ціни у встановлених цим Законом випадках»;
 
Відхилено    
70. 4) ненадання переможцем переговорної процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору учасників.
 
   4) ненадання переможцем переговорної процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору.
 
71. 13. Електронна система закупівель автоматично призначає час та дату проведення аукціону.
 
   16. Електронна система закупівель автоматично призначає час та дату проведення аукціону.
 
72. 14. Ранжування всіх поданих учасниками цін/приведених цін здійснюється в електронній системі закупівель автоматично від найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни до найнижчої та оприлюднюється автоматично під час аукціону.
 
   17. Ранжування всіх поданих учасниками цін/приведених цін здійснюється в електронній системі закупівель автоматично, від найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни до найнижчої, та оприлюднюється автоматично під час аукціону.
 
73. Під час проведення аукціону розкривається лише інформація про ціни/приведені ціни, запропоновані учасниками, та їх позиції в рейтинговій таблиці. Інформація про учасників відбору автоматично оприлюднюється електронною системою закупівель одразу після завершення аукціону.
 
   Під час проведення аукціону розкривається лише інформація про ціни/приведені ціни, запропоновані учасниками, та їхні позиції в рейтинговій таблиці. Інформація про учасників відбору автоматично оприлюднюється електронною системою закупівель одразу після завершення аукціону.
 
74. 15. Ціна/приведена ціна, подана учасником за результатами відбору, є остаточною для участі у переговорах. Учасник, запрошений на переговори за результатами відбору, може зменшити її лише на переговорах.
 
-70- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Частину сімнадцяту статті 3 законопроекту доповнити реченням такого змісту:
«У разі якщо учасник зменшив ціну на переговорах на десять відсотків і більше у порівнянні з поданою ним ціновою пропозицією, він повинен надати тендерній комісії техніко-економічний розрахунок запропонованої ціни».
 
Відхилено   18. Ціна/приведена ціна, подана учасником за результатами відбору, є остаточною для участі в переговорах. Учасник, запрошений на переговори за результатами відбору, може зменшити її лише під час переговорів.
 
75. 16. Замовник у строк, що становить не більше трьох робочих днів з дня завершення аукціону, розглядає цінові пропозиції та інші документи учасників відбору та визначає учасником переговорів, за відсутності підстав відхилення, того учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну/приведену ціну.
 
-71- Матківський Б.М.
У пункті 16 статті 3 законопроекту слова «за відсутності підстав відхилення, того учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну/приведену ціну» замінити словами «такого учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну/приведену ціну з урахуванням підстав відхилення, визначених статтею 4 цього Закону.
 
Враховано   19. Замовник у строк, що становить не більше трьох робочих днів з дня завершення аукціону, розглядає цінові пропозиції та інші документи учасників відбору та визначає учасником переговорів такого учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну/приведену ціну з урахуванням підстав відхилення, визначених статтею 4 цього Закону.
 
76. Стаття 4. Підстави відхилення цінової пропозиції учасника після проведення електронного аукціону
 
   Стаття 4. Підстави відхилення цінової пропозиції учасника після проведення електронного аукціону
 
77. 1. Замовник відхиляє цінову пропозицію учасника відбору за таких підстав:
 
   1. Замовник відхиляє цінову пропозицію учасника відбору з таких підстав:
 
78. 1) ненадання або невчасне надання учасником зразка продукції на перевірку відповідності зразку-еталону (якщо подання зразку вимагалося в оголошенні про проведення відбору) або документа на підтвердження відповідності товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, визначеним замовником;
 
-72- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Підпункт 1 пункту 1 статті 4 законопроекту замінити двома підпунктами викласти в такій редакції:
«1) ненадання або невчасне надання учасником одиниці товару на перевірку відповідності зразку-еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в оголошенні про проведення відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, або документи про підтвердження відповідності товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, визначеним замовником»
 
Враховано   1) ненадання або несвоєчасне надання учасником одиниці товару на перевірку відповідності зразку-еталону (якщо подання одиниці товару вимагалося в оголошенні про проведення відбору) та/або іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, зазначеним в оголошенні про проведення відбору, або документів про підтвердження відповідності товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, визначеним замовником;
 
    -73- Вінник І.Ю.
У частині першій статті 4:
пункт 1) викласти в такій редакції:
«1) ненадання або невчасне надання учасником зразка продукції на перевірку відповідності вимогам замовника (зразку-еталону та/або іншим вимогам замовника), якщо подання зразку вимагалося в оголошенні про проведення відбору, або документи про підтвердження відповідності товару, роботи чи послуги технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, визначеним замовником»;
 
Враховано частково    
79. 2) невідповідність товарів, робіт чи послуг учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі;
 
   2) невідповідність товарів, робіт чи послуг учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі;
 
80. 3) відсутність підтвердження подання забезпечення цінової пропозиції (якщо подання забезпечення вимагалось замовником в оголошенні);
 
   3) відсутність підтвердження подання забезпечення цінової пропозиції (якщо подання забезпечення вимагалося замовником в оголошенні про проведення відбору);
 
81. 4) відмова або неучасть учасника відбору у переговорах, призначених замовником;
 
-74- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
У підпункті 4 пункту 1 статті 4 законопроекту слова «призначених замовником» замінити словами «у визначену замовником дату їх проведення;»
 
Враховано   4) відмова або неучасть учасника відбору в переговорах, призначених замовником, у визначену замовником дату їх проведення;
 
    -75- Вінник І.Ю.
У частині першій статті 4:
пункт 4) викласти в такій редакції:
«4) відмова або неучасть учасника відбору у переговорах у визначений замовником термін»;
 
Враховано по суті   
82. 5) відмова учасника відбору брати участь у переговорах з ціною/приведеною ціною, поданою ним за результатами проведеного аукціону;
 
-76- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Доповнити пункт 1 статті 4 законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«6) невідповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;»
 
Враховано   5) відмова учасника відбору від участі в переговорах з ціною/приведеною ціною, поданою ним за результатами проведеного аукціону;
6) невідповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»;
7) неусунення учасником недоліків у поданих ним документах протягом наступних 24 годин з моменту ознайомлення учасника з такими недоліками під час проведення переговорів;
 
    -77- Іванчук А.В.
Доповнити пункт 1 статті 4 законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«7) не усунення учасником недоліків у поданих ним документах протягом наступних 24 годин з моменту ознайомлення учасника з такими недоліками під час проведення переговорів;»;
 
Враховано    
83. 6) учасник протягом дев’яти місяців до дати проведення відбору вчинив порушення:
 
-78- Ленський О.О.
1) у частині першій у пункті 6) слова «дев’яти місяців» замінити на «одного року».
 
Враховано   8) якщо учасник протягом одного року до дати проведення електронного аукціону вчинив порушення в одного й того самого замовника:
 
    -79- Матківський Б.М.
Підпункт 6 пункту 1 статті 4 викласти в такій редакції:
«8) учасник протягом одного року до дати проведення електронного аукціону вчинив порушення в одного і того ж замовника:»
 
Враховано    
    -80- Вінник І.Ю.
У частині першій статті 4:
пункт 6) викласти в такій редакції:
«6) у разі не усунення учасником недоліків у складі пропозиції учасника впродовж 24 годин з моменту проведення переговорів та ознайомлення учасника з такими недоліками»;
у зв’язку з цим абзац одинадцятий виключити.
 
Відхилено    
84. а) не приймав участі або відмовився від участі в переговорній процедурі закупівлі до оприлюднення повідомлення про намір укласти договір - більше трьох разів;
 
   не приймав участі або відмовився від участі в переговорній процедурі закупівлі до оприлюднення повідомлення про намір укласти договір - більше трьох разів;
 
85. б) відмовився від підписання договору про закупівлю у визначені замовником терміни - більше двох разів;
 
   відмовився від підписання договору про закупівлю у визначені замовником терміни - більше двох разів;
 
86. в) не виконав умови (умов) договору щодо якості та/або терміну поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг - більше одного разу.
 
-81- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Підпункт «в» пункту 6 частини першої статті 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«в) не виконав умови (умов) договору щодо якості та/або терміну поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг та (або) не виконав або неналежно виконав вимоги стосовно вжиття заходів для захисту інформації з обмеженим доступом, яка була йому повідомлена замовником або стала відома в інший спосіб у зв’язку з виконанням договору про закупівлі - більше одного разу».
 
Відхилено   не виконав умови (умов) договору щодо якості та/або терміну поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг - більше одного разу.
 
87. Цей підпункт застосовується щодо учасника упродовж 12 місяців з дня проведення замовником останнього відбору, під час якого цим учасником було допущено одне із зазначених порушень.
 
-82- Матківський Б.М.
Останній абзац пункту 1 замінити пунктом 2 такого змісту:
«2. Підпункт 8 пункту 1 цієї статті застосовується щодо учасника протягом 12 місяців з дня вчинення ним відповідного останнього порушення»
 
Враховано   2. Пункт 8 частини першої цієї статті застосовується щодо учасника протягом 12 місяців з дня вчинення ним відповідного останнього порушення.
3. Рішення замовника про відхилення учасника відбору, який вчинив порушення, зазначені у пункті 8 частини першої цієї статті, оприлюднюється ним у день виявлення порушення на офіційному веб-сайті замовника, де зазначається:
найменування суб’єкта господарювання – учасника відбору, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження;
вид, дата та кількість порушень;
документ, що підтверджує порушення;
унікальний номер проведення аукціону в електронній системі закупівель.
З моменту оприлюднення рішення замовника учасник вважається таким, що вчинив відповідне порушення, передбачене пунктом 8 частини першої цієї статті.
 
    -83- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Доповнити підпункт 6 пункту 1 статті 4 законопроекту новим абзацом такого змісту:
«3. Рішення замовника про відхилення учасника відбору, який вчинив порушення, зазначені у підпункті 8 пункту 1 цієї статті, оприлюднюється ним в день виявлення порушення на офіційному веб-сайті замовника, де зазначається:
найменування суб’єкта господарювання – учасника відбору, його код ЄДРПОУ, місцезнаходження;
вид, дата та кількість порушень;
документ, що підтверджує порушення;
унікальний номер проведення аукціону в електронній системі закупівель
З моменту оприлюднення рішення замовника учасник вважається таким, що вчинив відповідне порушення, передбачене підпунктом 8 пункту 1 цієї статті.
 
Враховано    
88. 2. Інформація про відхилення учасника відбору із зазначенням підстави оприлюднюється в електронній системі закупівель.
 
-84- Черненко О.М.
У частині другій статті 4 законопроекту після слова «відхилення» доповнити словами «цінової пропозиції», після слів «оприлюднюється в електронній системі закупівель» доповнити словами «протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення».
 
Враховано частково   4. Інформація про відхилення цінової пропозиції учасника відбору із зазначенням підстави оприлюднюється в електронній системі закупівель.
 
    -85- Ленський О.О.
Частину другу викласти у такій редакції:
«2. Інформація про відхилення учасника відбору із зазначенням підстави оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дати ухвалення відповідного рішення».
 
Відхилено    
89. 3. У разі відхилення цінової пропозиції учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну/приведену ціну, розглядається наступна цінова пропозиція з найнижчою ціною/приведеною ціною.
 
   5. У разі відхилення цінової пропозиції учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну/приведену ціну, розглядається наступна цінова пропозиція з найнижчою ціною/приведеною ціною.
 
90. Стаття 5. Підстави відміни відбору учасників
 
   Стаття 5. Підстави відміни відбору учасників
 
91. 1. Відбір учасників відміняється замовником за таких підстав:
 
   1. Відбір учасників відміняється замовником за таких підстав:
 
92. 1) неподання жодної цінової пропозиції на участь у відборі;
 
   1) неподання жодної цінової пропозиції на участь у відборі;
 
93. 2) відхилення цінових пропозицій всіх учасників відбору;
 
   2) відхилення цінових пропозицій всіх учасників відбору;
 
94. 3) відсутність подальшої потреби у предметі закупівлі;
 
   3) відсутність подальшої потреби у предметі закупівлі;
 
95. 4) скорочення видатків на предмет закупівлі.
 
   4) скорочення видатків на предмет закупівлі.
 
96. 2. Інформація про відміну відбору із зазначенням підстави оприлюднюється в електронній системі закупівель.
 
   2. Інформація про відміну відбору із зазначенням підстави оприлюднюється в електронній системі закупівель.
 
97. Стаття 6. Особливості проведення переговорів після завершення електронного аукціону
 
   Стаття 6. Особливості проведення переговорів після завершення електронного аукціону
 
98. 1. Рішення про запрошення учасника на переговори приймається тендерним комітетом або уповноваженою особою (особами) за результатами відбору.
 
-86- Вінник І.Ю.
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Рішення про запрошення учасника на переговори приймається тендерним комітетом або уповноваженою особою (особами) за результатами відбору, про що повідомляється учасника. Переговори призначаються не раніше, ніж на наступний робочий день після прийняття такого рішення»;
 
Враховано   1. Рішення про запрошення учасника на переговори приймається тендерним комітетом або уповноваженою особою (особами) за результатами відбору, про що повідомляється учасник. Переговори призначаються не раніше ніж на наступний робочий день після прийняття такого рішення.
 
99. 2. Якщо предмет закупівлі був поділений на частини (лоти) учасник відбору запрошується для участі у переговорах лише щодо тієї частини предмета закупівлі (лота), яка була обрана ним під час участі у відборі.
 
   2. Якщо предмет закупівлі був поділений на частини (лоти), учасник відбору запрошується для участі в переговорах лише щодо тієї частини предмета закупівлі (лота), яка була обрана ним під час участі у відборі.
 
100. 3. Учасник відбору, запрошений для участі у переговорах, надає документи, що вимагалися замовником, разом з ціновою пропозицією, в якій зазначається ціна/приведена ціна, подана за результатами проведеного електронного аукціону.
 
-87- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Пункт 3 статті 6 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -88- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Частину третю статті 6 законопроекту доповнити трьома абзацами такого змісту:
«Учасник відбору, запрошений для участі у переговорах, цінова пропозиція якого нижча на десять відсотків і більше за очікувану вартість предмета закупівлі надає тендерній комісії техніко-економічний розрахунок запропонованої ціни.
У разі закупівлі робіт учасник відбору, запрошений для участі у переговорах, який планує залучати до виконання робіт субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, надає наступну інформації щодо кожного суб’єкта господарювання, якого він планує залучати до виконання робіт як субпідрядника:
інформацію про обсяг та перелік робіт, які учасник відбору має намір передати третім особам на умовах субпідряду;
повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання – субпідрядника;
інформацію про кожного суб’єкта господарювання – субпідрядника щодо відсутності підстав, визначених у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», у частині сьомій статті 3 цього Закону, про відповідність кожного суб’єкта господарювання – субпідрядника кваліфікаційним вимогам, визначеним замовником в оголошенні про проведення відбору, залежно від обсягу та переліку робіт, які учасник відбору має намір передати відповідному субпідряднику, а також про спроможність кожного субпідрядника забезпечити конфіденційність інформації з обмеженим доступом, яка може стати йому відомою у зв’язку з виконанням договору.
Зазначена інформація про кожного суб’єкта господарювання – субпідрядника має бути документально підтверджена у той же спосіб, що і для учасника відбору.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником щодо кожного суб’єкта господарювання – субпідрядника, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі виявлення невідповідності такого субпідрядника кваліфікаційним критеріям, та (або) вимогам, зазначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» або у частині сьомій статті 3 цього Закону, та (або) виявлення факту зазначення будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою для результатів процедури закупівлі, замовник має право відмовити у залученні такого субпідрядника до виконання договору про закупівлю з наданням письмового обґрунтування учаснику відбору про причини такої відмови.
У разі залучення учасником відбору до виконання договору про закупівлю субпідрядника (субпідрядників) учасник відбору залишається відповідальним перед замовником за результат його (їхньої) роботи.
У разі укладання договору про закупівлю з учасником відбору, який планує залучати до виконання робіт субпідрядників, він зобов’язаний повідомляти замовника про будь-яку зміну кола субпідрядників протягом строку дії договору з наданням інформації, передбаченої абзацами третім – шостим цієї частини.
Документи, які надає тендерній комісії учасник відбору, запрошений для участі у переговорах, мають бути прошиті та пронумеровані».
 
Відхилено    
101. 4. Під час проведення переговорів перевіряється відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником, та вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
-89- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Частину четверту статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Під час проведення переговорів перевіряється відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником, та вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» і в частині сьомій статті 3 цього Закону.
Під час перевірки замовник має право здійснювати звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції».
 
Відхилено   3. Під час проведення переговорів перевіряється відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником, та вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
 
102. 5. У разі виявлення замовником невідповідності документів учасника встановленим вимогам або відсутності будь-якого із документів учасник відбору може усунути недоліки в документах та подати їх під час проведення переговорів, крім випадку підтвердження подання забезпечення цінової пропозиції.
 
-90- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Пункт 5 статті 6 законопроекту вважати пунктом 4 і викласти в такій редакції:
«4. У разі виявлення замовником невідповідності документів учасника встановленим вимогам або відсутності будь-якого із документів учасник відбору може усунути недоліки в документах, крім випадку підтвердження подання забезпечення цінової пропозиції, шляхом прикріплення уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом наступних 24 годин з моменту ознайомлення на переговорах учасника з такими недоліками».
 
Враховано   4. У разі виявлення замовником невідповідності документів учасника встановленим вимогам або відсутності будь-якого із документів учасник відбору може усунути недоліки в документах, крім випадку підтвердження подання забезпечення цінової пропозиції, шляхом прикріплення уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом наступних 24 годин з моменту ознайомлення на переговорах учасника з такими недоліками.
5. За результатами здійснення оцінки виправлених учасником недоліків у документах повторні переговори з учасником не проводяться.
 
    -91- Вінник І.Ю.
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. У разі виявлення замовником невідповідності документів учасника встановленим вимогам або відсутності будь-якого із документів учасник відбору може усунути недоліки в документах протягом наступних 24 годин з моменту проведення переговорів та ознайомлення учасника з такими недоліками, крім випадку підтвердження подання забезпечення цінової пропозиції»;
 
Враховано по суті   
    -92- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Доповнити статтю 6 законопроекту новим пунктом такого змісту:
«5. За результатами здійснення оцінки виправлених учасником недоліків в документах повторні переговори з учасником не проводяться».
 
Враховано    
103. 6. У разі виявлення невідповідності учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерний комітет або уповноважена особа (особи) приймають рішення про проведення переговорів з учасником відбору, цінова пропозиція якого є наступною.
 
-93- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
У пункті 6 статті 6 законопроекту слова «та вимогам» замінити словами «та/або товару, роботи чи послуги технічним, кількісним та якісним характеристикам, а також вимогам, «
 
Враховано   6. У разі виявлення невідповідності товару, роботи чи послуги технічним, кількісним або якісним характеристикам предмета закупівлі та/або учасника – кваліфікаційним критеріям та вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», та/або виявлення факту зазначення у поданих учасником документах будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, тендерний комітет або уповноважена особа (особи) приймає рішення про проведення переговорів з учасником відбору, цінова пропозиція якого є наступною.
 
    -94- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Частину шосту статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
У разі виявлення невідповідності учасника кваліфікаційним критеріям та (або) вимогам, визначеним у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та (або) у частині сьомій статті 3 цього Закону, та (або) виявлення факту зазначення у поданих документах будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, та (або) ненадання учасником відбору техніко-економічного розрахунку запропонованої ціни у встановлених цим Законом випадках або визнання комісією цього розрахунку необґрунтованим, тендерний комітет або уповноважена особа (особи) приймають рішення про проведення переговорів з учасником відбору, цінова пропозиція якого є наступною».
 
Враховано частково    
    -95- Вінник І.Ю.
частину шосту після слів «у статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»« доповнити словами «та статті 4 цього Закону».
 
Відхилено    
104. 7. Після проведення переговорів складається протокол.
 
-96- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
Доповнити статтю 6 законопроекту частиною восьмою такого змісту:
«8. Замовник не має права розголошувати інформацію, отриману від учасника, який бере участь у переговорах, без його згоди, якщо відповідні відомості учасником обґрунтовано віднесено до комерційної таємниці. Комерційною таємницею не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, техніко-економічний розрахунок запропонованої ціни (якщо його подання вимагалося замовником під час переговорів відповідно до цього Закону), інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям і вимогам, установленим Законом України «Про публічні закупівлі» та цим Законом».
 
Відхилено   7. Після проведення переговорів складається протокол.
 
105. Стаття 7. Особливості укладання договору про закупівлю
 
   Стаття 7. Особливості укладання договору про закупівлю
 
106. 1. Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через два робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
 
-97- Вінник І.Ю.
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через чотири робочих дні та не пізніше ніж через десять робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю»;
 
Враховано   1. Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через чотири робочі дні та не пізніше ніж через десять робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
2. Замовник може укласти окремо договір про закупівлю послуги з організації харчування, договір про закупівлю продуктів харчування, або один договір про закупівлю послуги з організації харчування та постачання продуктів харчування.
 
    -98- Черненко О.М.
У частині першій статті 7 слова «два робочі дні» замінити словами «п’ять робочих днів», а після слів «Уповноваженого органу» доповнити слова «з питань закупівель».
 
Враховано частково    
    -99- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
В частині першій статті 7 слова «два робочих дні» замінити словами «п’ять робочих днів»
 
Враховано частково    
    -100- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Статтю 7 законопроекту доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
«2. Замовник може укласти окремо договір про закупівлю послуги з організації харчування, договір про закупівлю постачання продуктів харчування, або один договір про закупівлю послуги з організації харчування та постачання продуктів харчування».
 
Враховано    
    -101- Дмитренко О.М.
Мамчур Ю.В.
доповнити Статтю 7. Особливості укладання договору про закупівлю даного законопроекту при підготовці до другого читання підпунктом наступного змісту:
«Дозволити Міністерству оборони України та його розвідувальним органам, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Національній гвардії України, Національній поліції України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державній спеціальній службі транспорту, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Управлінню державної охорони України та іншими військовими формуваннями:
укладати із суб’єктами господарювання – переможцями процедур закупівлі, додаткові угоди щодо продовження дії контрактів про закупівлю послуг з харчування в особливий період, період проведення антитерористичної операції, запровадження надзвичайного стану для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу, але не більше ніж на три роки.
Фінансування державних закупівель, здійснених відповідно до договорів, зазначених в абзаці другому цього пункту здійснюється в межах відповідних бюджетних асигнувань.?
 
Відхилено    
107. Стаття 8. Особливості укладання рамкових угод
 
   Стаття 8. Особливості укладання рамкових угод
 
108. 1. У разі проведення відбору учасників через електронну систему закупівель відповідно до статті 3 цього Закону замовники можуть укладати рамкові угоди для закупівлі відповідних товарів і послуг з урахуванням таких особливостей:
 
   1. У разі проведення відбору учасників через електронну систему закупівель відповідно до статті 3 цього Закону замовники можуть укладати рамкові угоди для закупівлі відповідних товарів і послуг з урахуванням таких особливостей:
 
109. 1) кількість учасників для укладення рамкової угоди визначається за результатами відбору та не може бути меншою трьох учасників (у тому числі за лотом, у разі поділу предмета закупівлі);
 
   1) кількість учасників для укладення рамкової угоди визначається за результатами відбору та не може бути меншою трьох учасників (у тому числі за лотом у разі поділу предмета закупівлі);
 
110. 2) інформація про намір укласти рамкову угоду зазначається в оголошенні про проведення відбору;
 
   2) інформація про намір укласти рамкову угоду зазначається в оголошенні про проведення відбору;
 
111. 3) договір за рамковою угодою укладається за результатами електронного аукціону, проведеного відповідно до статті 3 цього Закону, серед учасників рамкової угоди.
 
-102- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Доповнити законопроект новою статтею 9 такого змісту:
«Стаття 9. Недійсність договору про закупівлю
1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі укладення договору:
1) в період оскарження процедури закупівлі відповідно до цього Закону;
2) з порушенням строків, передбачених пунктом першим статті 7 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження;
3) з порушенням вимог частини четвертої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі».»
 
Враховано   3) договір за рамковою угодою укладається за результатами електронного аукціону, проведеного відповідно до статті 3 цього Закону серед учасників рамкової угоди.
Стаття 9. Недійсність договору про закупівлю
1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі укладення договору:
1) в період оскарження процедури закупівлі відповідно до цього Закону;
2) з порушенням строків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження;
3) з порушенням вимог частини четвертої статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі».
Стаття 10. Особливості подання скарг та строки їх розгляду
1. Скарги, що стосуються технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, прийнятих рішень, а також дій та/або бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення періоду, установленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення відбору, але не пізніш як за два робочі дні до закінчення встановленого замовником періоду подання цінових пропозицій.
2. Скарги, що стосуються результатів визначення переможця переговорної процедури закупівлі, прийнятих рішень, а також дій та/або бездіяльності замовника, що відбулися після закінчення періоду, установленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження протягом чотирьох робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але до дня укладання такого договору.
3. Якщо до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання скарг у частині першій цієї статті, не підлягають оскарженню положення, до яких зміни не вносилися.
4. Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне або кілька рішень по суті, після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій в оголошенні про проведення відбору, не підлягають оскарженню ті положення, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього періоду суб’єктами не було подано.
5. Після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій в оголошенні про проведення відбору, скарги можуть подаватися лише щодо змін до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору.
6. Строк розгляду скарги органом оскарження становить три робочі дні з дати надання замовником витребуваних органом оскарження документів, необхідних для розгляду скарги, але не більш ніж 10 робочих днів з дати початку розгляду скарги.
7. Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною першою статті 7 цього Закону.
 
    -103- Вінник І.Ю.
доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:
його укладення в період оскарження процедури закупівлі;
його укладення з порушенням строків, передбачених частиною першою цієї статті».
 
Враховано    
    -104- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Доповнити законопроект новою статтею 10 такого змісту:
« Стаття 10. Особливості подання скарг та терміни їх розгляду
1. Скарги, що стосуються технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, прийнятих рішень, а також дій та /або бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення періоду, установленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення відбору, але не пізніше ніж за два робочих дні до закінчення встановленого замовником періоду подання цінових пропозицій.
2. Скарги, що стосуються результатів визначення переможця переговорної процедури закупівлі, прийнятих рішень, а також дій та /або бездіяльності замовника, що відбулися після закінчення періоду, установленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватися до органу оскарження протягом чотирьох робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але до дня укладання такого договору.
3. Якщо до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору замовником вносилися зміни скарги подаються у строк, встановлений пунктом 1 цієї статті, лише до положень, до яких вносилися відповідні зміни.
4. Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги), що стосуються технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне або кілька рішень по суті, не підлягають оскарженню ті положення щодо яких було подано скаргу (скарги) та прийнято рішення по суті.
5. Строк розгляду скарги органом оскарження становить 3 робочих днів з дати надання замовником витребуваних органом оскарження документів, необхідних для розгляду скарги, але не більше ніж 10 робочих днів з дати початку розгляду скарги».
 
Враховано частково    
    -105- Вінник І.Ю.
доповнити статтю 3 новою частиною вісімнадцятою такого змісту:
«18. Скарги, що стосуються технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, прийнятих рішень, дій та бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення періоду, установленого для подання цінових пропозицій, можуть подаватись до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення відбору, але не пізніше ніж за два робочих дні до кінцевої дати, установленої для подання цінових пропозицій.
Якщо до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору замовником вносились зміни після закінчення строку, встановленого для подання скарг в абзаці першому цієї частини, не підлягають оскарженню положення, до яких зміни не вносилися.
Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження технічних, кількісних та якісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне або кілька рішень по суті, після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій в оголошенні про проведення відбору, не підлягають оскарженню ті положення, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього періоду суб’єктами не було подано.
Після закінчення періоду, встановленого для подання цінових пропозицій в оголошенні про проведення відбору, скарги можуть подаватися лише щодо змін до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв до учасників відбору.
Строк розгляду скарги органом оскарження становить 5 робочих днів з дати надання замовником витребуваних органом оскарження документів, необхідних для розгляду скарги, але не більше ніж 10 робочих днів з дати початку розгляду скарги.
Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною першою статті 7 цього Закону».
 
Враховано частково    
112. Стаття 9. Делегування повноважень на проведення переговорної процедури закупівлі
 
   Стаття 11. Делегування повноважень на проведення переговорної процедури закупівлі
 
113. 1. Як виняток, у разі неможливості проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг у зв’язку з відсутністю більше ніж 24 години у замовника доступу до мережі Інтернет, спричиненої дією обставин особливого періоду, антитерористичної операції та надзвичайного стану, замовник має право делегувати повноваження на проведення переговорної процедури закупівлі одному із замовників, визначених частиною першою статті 2 цього Закону.
 
   1. Як виняток, у разі неможливості проведення переговорної процедури закупівлі товарів, робіт і послуг у зв’язку з відсутністю у замовника протягом більш як 24 годин доступу до мережі Інтернет, спричиненою дією обставин особливого періоду, антитерористичної операції та надзвичайного стану, замовник має право делегувати повноваження на проведення переговорної процедури закупівлі одному із замовників, визначених частиною першою статті 2 цього Закону.
 
114. Критеріями обрання такого замовника є обсяг здійснюваних ним закупівель та територіальна віддаленість від замовника, який делегує повноваження на проведення переговорної процедури закупівлі. В результаті обрання такого замовника проведення ним делегованої переговорної процедури закупівлі має бути здійснено у найкоротший строк в порядку, визначеному цим Законом.
 
   Критеріями обрання такого замовника є обсяг здійснюваних ним закупівель і територіальна віддаленість від замовника, який делегує повноваження на проведення переговорної процедури закупівлі. У результаті обрання такого замовника проведення ним делегованої переговорної процедури закупівлі має бути здійснено у найкоротший строк у порядку, визначеному цим Законом.
 
115. 2. Делегування повноважень на проведення переговорної процедури закупівлі здійснюється на підставі окремого рішення, прийнятого замовником, у якого відсутній доступ до мережі Інтернет, з обґрунтуванням причин його відсутності та необхідності делегування. Також у рішенні про делегування зазначається замовник, якому делегується проведення переговорної процедури закупівлі, предмет закупівлі, його технічні, якісні та кількісні характеристики, кваліфікаційні критерії до учасників відбору та іншу необхідну інформацію.
 
   2. Делегування повноважень на проведення переговорної процедури закупівлі здійснюється на підставі окремого рішення, прийнятого замовником, у якого відсутній доступ до мережі Інтернет, з обґрунтуванням причин його відсутності та необхідності делегування. У рішенні про делегування також зазначаються замовник, якому делегується проведення переговорної процедури закупівлі, предмет закупівлі, його технічні, якісні та кількісні характеристики, кваліфікаційні критерії до учасників відбору та інша необхідна інформація.
 
116. 3. Замовник, якому делеговано повноваження на проведення переговорної процедури закупівлі повинен забезпечити об’єктивність і неупередженість при прийнятті рішення щодо вибору переможця делегованої переговорної процедури закупівлі.
 
   3. Замовник, якому делеговано повноваження на проведення переговорної процедури закупівлі, повинен забезпечити об’єктивність і неупередженість при прийнятті рішення щодо вибору переможця делегованої переговорної процедури закупівлі.
 
117. 4. Проведення делегованої переговорної процедури закупівлі здійснюється безкоштовно.
 
   4. Проведення делегованої переговорної процедури закупівлі здійснюється безоплатно.
 
118. 5. Договір із переможцем делегованої переговорної процедури закупівлі підписує замовник, який делегував її проведення та самостійно виконує усі взяті на себе зобов’язання по договору, в тому числі фінансові.
 
   5. Договір із переможцем делегованої переговорної процедури закупівлі підписує замовник, 5. Договір із переможцем делегованої переговорної процедури закупівлі підписує замовник, який делегував її проведення та самостійно виконує всі взяті на себе зобов’язання за договором, у тому числі фінансові.числі фінансові.
 
119. 6. Порядок делегування повноважень на проведення переговорної процедури закупівлі встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   6. Порядок делегування повноважень на проведення переговорної процедури закупівлі встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
120. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Стаття 12. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
121. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
122. 2. Процедури закупівель товарів, робіт і послуг розпочаті до введення в дію цього Закону, здійснюються та завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону.
 
   2. Процедури закупівель товарів, робіт і послуг, розпочаті до введення в дію цього Закону, здійснюються та завершуються відповідно до порядку, що діяв до введення в дію цього Закону.
 
123. 3. Установити, що у разі внесення змін до цього Закону, що впливають на механізм функціонування електронної системи закупівель, встановлений цим Законом, налаштування електронної системи закупівель здійснюється протягом місяця з дня набрання чинності відповідних змін.
 
-106- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
Доповнити Прикінцеві та перехідні положення законопроекту новим пунктом такого змісту:
«4. Укладені договори про закупівлю замовниками, визначеними пунктом 1 статті 2 цього Закону до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку, на який такі договори були укладені».
 
Враховано з редакційними правками  3. Установити, що у разі внесення змін до цього Закону, що впливають на механізм функціонування електронної системи закупівель, встановлений цим Законом, налаштування електронної системи закупівель здійснюється протягом місяця з дня набрання чинності відповідними змінами.
4. Договори про закупівлю замовниками, визначеними частиною першою статті 2 цього Закону, укладені до набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку, на який такі договори були укладені.
 
124. 4. Внести зміни до таких законів України:
 
   5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
125. 1) у Законі України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 9, ст.89):
 
   3) у Законі України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст.89):
 
126. у статті 2:
 
   у статті 2:
 
127. частину другу викласти в наступній редакції:
 
   частину другу викласти в наступній редакції:
 
128. «2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть установлюватися або змінюватися виключно цим Законом та/або Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», крім випадків, передбачених цим Законом. Зміна положень цього Закону може здійснюватися шляхом внесення змін до цього Закону та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»;
 
   «2. Умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть установлюватися або змінюватися виключно цим Законом та/або Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», крім випадків, передбачених цим Законом. Зміна положень цього Закону може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Закону та/або до Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг»;
 
129. абзац дев’ятий частини п’ятої замінити пунктом 6 такого змісту:
 
-107- Вінник І.Ю.
у підпункті 1) (зміни до Закону України «Про публічні закупівлі»):
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«абзац дев’ятий частини п’ятої замінити частиною шостою такого змісту:»;
 
Враховано по суті  абзац дев’ятий частини п’ятої виключити;
після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
130. «6. Особливості здійснення закупівель, визначених цим Законом, для гарантованого забезпечення потреб оборони (крім товарів робіт і послуг, що підлягають закупівлі відповідно до угод у порядку, визначеному абзацом сімнадцятим частини третьої цієї статті) Міністерством оборони України та його розвідувальним органом, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Національною поліцією України, Державною прикордонною службою України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони України та іншими військовими формуваннями та/або частинами в особливий період, в період проведення антитерористичної операції, в період запровадження надзвичайного стану установлюються окремим законом».
 
-108- Пташник В.Ю.
В абзаці 6 пункту 1 частини 4 Прикінцевих і перехідних положень слова «, Управлінням державної охорони України» - виключити.
 
Відхилено   «6. Особливості здійснення закупівель, визначених цим Законом, для гарантованого забезпечення потреб оборони (крім товарів, робіт і послуг, що підлягають закупівлі відповідно до угод у порядку, визначеному абзацом сімнадцятим частини третьої цієї статті) Міністерством оборони України та його розвідувальним органом, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Національною поліцією України, Державною прикордонною службою України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони України та іншими військовими формуваннями та/або частинами в особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у період запровадження надзвичайного стану встановлюються окремим законом».
 
    -109- Черненко О.М.
З абзацу шостого підпункту першого пункту четвертого «Прикінцевих та перехідних положень» законопроекту слова «Національною поліцією України» виключити.
 
Відхилено    
    -110- Левченко Ю.В.
Абзац 6 підпункту 1 пункту 4 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Законопроекту:
««6. Особливості здійснення закупівель, визначених цим Законом, для гарантованого забезпечення потреб оборони (крім товарів робіт і послуг, що підлягають закупівлі відповідно до угод у порядку, визначеному абзацом сімнадцятим частини третьої цієї статті) Міністерством оборони України та його розвідувальним органом, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Національною поліцією України, Державною прикордонною службою України, Службою зовнішньої розвідки України, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони України та іншими військовими формуваннями та/або частинами в особливий період, в період проведення антитерористичної операції, в період запровадження надзвичайного стану установлюються окремим законом».»
 
Відхилено    
    -111- Семенуха Р.С.
Сотник О.С.
В абзаці шостому підпункту 1 пункту 4 Прикінцевих та Перехідних положень законопроекту виключити слова:
- «Міністерством внутрішніх справ України»;
- «Службою зовнішньої розвідки України»;
- «Управлінням державної охорони України та іншими військовими формуваннями та/або частинами».
 
Відхилено    
131. У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7;
 
-112- Матківський Б.М.
Абзац 7 підпункту 1 викласти в такій редакції:
«У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;»
 
Враховано   У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
132. у пункті 8 частини четвертої статті 36 слово «шостої» замінити словом «п’ятої»;
 
   у пункті 8 частини четвертої статті 36 слово «шостої» замінити словом «п’ятої»;
 
133. 2) у Законі України «Про державне оборонне замовлення» (Відомості Верховної Ради, 1999, №17, ст.111 із наступними змінами):
 
-113- Вінник І.Ю.
у підпункті 2) (зміни до Закону України «Про державне оборонне замовлення»):
у абзаці першому слова, цифри та знаки «Відомості Верховної Ради, 1999, №17, ст.111 із наступними змінами» замінити на слова, цифри та знаки «Відомості Верховної Ради, 2011, № 6, ст.45»;
 
Враховано   2) у Законі України «Про державне оборонне замовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 6, ст. 45):
 
134. у пункті першому статті 2 слова «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Законом України «Про публічні закупівлі» та Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», а слова «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» виключити;
 
-114- Іванчук А.В.
Матківський Б.М.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 4 виключити слова «а слова «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» виключити;»
(Передбачається законопроектом реєстр.№2090а)
 
Враховано   у частині першій статті 2 слова «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Про публічні закупівлі», «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»;
 
    -115- Вінник І.Ю.
у підпункті 2) (зміни до Закону України «Про державне оборонне замовлення»):
у абзаці другому слова «у пункті першому» замінити на слова «у частині першій»;
 
Враховано    
135. у пунктах 1 і 2 статті 7 слова «Законом України «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «Законом України «Про публічні закупівлі» та Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони».
 
-116- Вінник І.Ю.
у підпункті 2) (зміни до Закону України «Про державне оборонне замовлення»):
у абзаці третьому слова та цифри «у пунктах 1 і 2» замінити на слова «у частинах першій та другій».
 
Враховано   у частинах першій і другій статті 7 слова «Законом України «Про здійснення державних закупівель» замінити словами «законами України «Про публічні закупівлі» та «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»;
1) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
частину другу статті 17 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) спори фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», за виключенням спорів, пов’язаних із укладанням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю»;
Розділ ІІІ доповнити статтею183-7 такого змісту:
«Стаття 183-7. Особливості провадження у справах щодо гарантованого забезпечення потреб оборони
1. Позовна заява щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», за виключенням спорів, пов’язаних із укладанням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю, може бути подана протягом трьох днів з моменту, коли особа повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
2. Адміністративні справи, визначені цією статтею, розглядаються виключно окружними адміністративними судами за місцезнаходженням відповідача.
3. Позовна заява подається виключно до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідача.
4. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею, у дводенний строк з дня надходження позовної заяви.
5. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.
6. Судові рішення за наслідками розгляду таких справ можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошення.
7. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повернути справу на новий розгляд. Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.
8. Строки подання позовних заяв і апеляційних скарг, встановлені цієї статтею, не може бути поновлено. Позовні заяви, апеляційні скарги, подані після закінчення цих строків, суд залишає без розгляду»;
 
    -117- Матківський Б.М.
Пункт 5 прикінцевих та перехідних положень законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«3) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради, 2005, №35, (35-36,37), ст.446 із наступними змінами):
частину другу статті 17 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) спори фізичних чи юридичних осіб щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», за виключенням спорів, пов’язаних із укладанням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю;»
доповнити статтею183-7 такого змісту:
«Стаття 183-7. Особливості провадження у справах щодо гарантованого забезпечення потреб оборони
1. Позовна заява щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника у правовідносинах, що виникли на підставі Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», за виключенням спорів, пов’язаних із укладанням договору з переможцем переговорної процедури закупівлі, а також зміною, розірванням і виконанням договорів про закупівлю, може бути подана протягом трьох днів з моменту, коли особа повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
2. Адміністративні справи, визначені цією статтею, розглядається виключно окружними адміністративними судами за місцезнаходженням відповідача.
3. Позовна заява подається виключно до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідача.
4. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею, у дводенний строк після надходження позовної заяви.
5. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.
6. Судові рішення за наслідками розгляду таких справ можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошення.
7. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.
8. Строки подання позовних заяв і апеляційних скарг, встановлені цієї статтею, не може бути поновлено. Позовні заяви, апеляційні скарги, подані після закінчення цих строків, суд залишає без розгляду»
 
Враховано    
136. 5. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   5. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
137. розробити порядок делегування повноважень на проведення переговорної процедури закупівлі;
 
   розробити порядок делегування повноважень на проведення переговорної процедури закупівлі;
 
138. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
139. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
140. Голова
 
   Голова
 
141. Верховної Ради України В.ГРОЙСМАН

   Верховної Ради України А.ПАРУБІЙ