Кількість абзаців - 509 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
-1- Мірошниченко Ю.Р.
У тексті проекту слова центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері пробації замінити словами «служба пробації» у відповідних відмінках.
 
Враховано редакційно ,  1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
 
6. 1) у другому реченні частини першої статті 57 слово «заробітку» замінити словами «доходів у вигляді заробітної плати, від здійснення підприємницької діяльності, а також незалежної професійної діяльності на території України»;
 
-2- Петьовка В.В.
У другому реченні частини першої статті 57 слово «заробітку» замінити словами «доходу (чистого доходу), що залишився у розпорядженні особи після відрахування та сплати всіх податків та загальнообов’язкових платежів у вигляді заробітної плати, від здійснення підприємницької діяльності, а також незалежної професійної діяльності на території України,»
 
Відхилено ,  1) частину другу статті 64 доповнити словами "а також у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 68 цього Кодексу";
2) статтю 68 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Довічне позбавлення волі за вчинення готування до злочину та вчинення замаху на злочин не застосовується, крім випадків вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109-114-1, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, передбачених у статтях 437-439, частині першій статті 442 та статті 443 цього Кодексу".
У зв‘язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною п‘ятою;
 
    -3- Голубов Д.І.
Мельничук І.І.
Підпункт 1 пункту 1 розділу Іпроекту виключити.
Обґрунтування:
запропонована редакція ст. 55 ККУ створює невизначеність під час здійснення таких відрахувань.
Також, викликає заперечення пропозиція авторів проекту щодо здійснення відрахувань із сум "доходів у вигляді заробітної плати, здійснення підприємницької діяльності, а також незалежної професійної діяльності на території України" при виконанні кримінального покарання у виді виправних робіт. Адже даний вид кримінального покарання пропонується призначати особам, що займаються підприємницькою діяльністю та незалежною професійною діяльністю. Водночас механізм здійснення таких відрахувань не прописаний. Наприклад, у фізичних осіб-підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування (сплачують єдиний податок за своєю заявою в розмірі певного відсотку мінімального розміру заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного року) практично неможливо визначити розмір доходу, а тому й реалізувати відповідне кримінальне покарання. Аналогічна ситуація і з працівниками, що здійснюють незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню діяльність, лікарі, приватні нотаріуси, адвокати,тощо).
 
Враховано    
    -4- Луценко І.С.
Чумак В.В.
Ч. 2 ст.64 КК викласти в такій редакції:
"2. Довічне позбавлення волі не застосовується до осіб:
1) що вчинили незакінчений злочин, крім випадків вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених у статтях 109-114-1, проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439, частині першій статті 442 та статті 443 цього Кодексу;
2) що вчинили злочин у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років;
3) до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку".
 
Враховано    
7. 2) статтю 76 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 76 викласти в такій редакції:
 
8. «Стаття 76. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням
 
   «Стаття 76. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням
 
9. 1. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд покладає на засудженого такі обов’язки:
 
-5- Мірошниченко Ю.Р.
У частині першій статті 76 слова «суд покладає на засудженого обов'язки: періодично з'являтися» замінити словами «суд покладає на засудженого обов'язки: періодично (із зазначенням частоти) з'являтися».
 
Відхилено   1. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд покладає на засудженого такі обов’язки:
 
10. періодично з’являтися для реєстрації в центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації;
 
   1) періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
 
11. повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.
 
-6- Шпенов Д.Ю.
В частину першу статті 76 після слів «та повідомляти» додати слова «не пізніше наступного дня».
 
Відхилено   2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
 
12. 2. На осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, суд може додатково покласти такі обов’язки:
 
-7- Мірошниченко Ю.Р.
У ч.2 ст. 76 після слів «покарання з випробуванням, суд» доповнити «враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, а слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації" у всіх відмінках і числах – словами "уповноважений орган з питань пробації"
 
Враховано   2. На осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, суд може додатково покласти такі обов’язки:
 
13. 1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
 
   1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;
 
14. 2) не виїжджати за межі України без погодження з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації;
 
   2) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
 
15. 3) вступити на навчання для здобуття повної загальної середньої освіти;
 
-8- Мірошниченко Ю.Р.
У частині другій статті 76 вилучити пункти 3 і 4. Пункти 5, 6, 7 вважати пунктами 3, 4, 5 відповідно. Пункт 5 викласти в такій редакції:
"3) офіційно працевлаштуватися, або за направленням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, звернутись для постановлення на облік у центр зайнятості населення та працевлаштуватися, якщо центр зайнятості населення запропонує відповідну вакансію";
 
Враховано      
16. 4) вступити на навчання для отримання професії;
 
      
17. 5) офіційно працевлаштуватися;
 
-9- Петьовка В.В.
Мельничук І.І.
Ленський О.О.
пункт 5 частини другої статті 76: виключити. Пункти 6, 7 вважати відповідно пунктами 5, 6.
Обгрунтування:
Викликають заперечення перелік обов’язків, які суд може покласти на особу, звільнену від відбування покарання, а саме обов’язок офіційно працевлаштуватися. Адже, з огляду на економічну ситуацію і високий рівень безробіття в країні такий обов’язок є проблематичним для виконання.
 
Відхилено ,  3) працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації, звернутися до органів державної служби занятості для реєстрації як безробітного, та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду (роботу);
 
18. 6) пройти пробаційні програми;
 
   4) виконання заходів, передбачених пробаційною програмою;
 
19. 7) пройти курс лікування від психічних та поведінкових розладів унаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.
 
-10- Мірошниченко Ю.Р.
У частині другій статті 76 після слів «здоров'я інших осіб» доповнити реченням такого змісту: «Застосовуючи передбачені частинами 1 та 2 цієї статті обов’язки, суд повинен зводити їх до мінімальної необхідності у кожному конкретному випадку та враховувати специфіку злочину та особу винного».
 
Враховано редакційно   5) пройти курс лікування від розладів психіки та поведінки унаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб;
6) дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля.
На особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, суд покладає обов‘язки, передбачені частиною другою цієї статті, необхідні і достатні для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом‘якшують та обтяжують покарання.
 
    -11- Мірошниченко Ю.Р.
У частині другій статті 76 доповнити новим пунктом восьмим такого змісту: «дотримуватися встановлених судом вимог до вчинення певних дій, обмежень у спілкуванні, пересуванні та проведенні дозвілля».
 
Враховано    
20. 3. Нагляд за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, за місцем проживання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців - командирами військових частин»;
 
   3. Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання, роботи або навчання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців - командирами військових частин»;
 
21. 3) у частині другій статті 78 слова «або систематично» замінити словом «систематично»;
 
-12- Шпенов Д.Ю.
В частину другу статті 78 після слів «якщо засуджений не виконує покладені на нього обов'язки», додати слово «або».
 
Враховано ,     
    -13- Мірошниченко Ю.Р.
Другу частину статті 78 КК залишити в чинній редакції.
 
Враховано    
22. 4) у статті 79:
 
   4) у статті 79:
 
23. у частині другій слова «може покласти» замінити словом «покладає»;
 
-14- Левченко Ю.В.
Абзац 2 підпункту 4 пункту 1 розділу 1 законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Пропозицією законопроекту передбачається, що при звільненні від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, суд покладає на засуджену обов'язки, передбачені у ст. 76 КК. При цьому у ст. 76 міститься перелік як обов’язкових, так і факультативних обов’язків
Конструювання норми подібним чином при буквальному її тлумаченні дасть підстави покладати на таку категорію жінок в обов’язковому порядку усі зобов'язання, передбачені у ст. 76 КК, без урахування того, що виконання окремих із них може виявитись неможливим у певний період, пов'язаний із народженням чи вихованням дитини (зокрема, вступити на навчання чи офіційно працевлаштуватися).
Це може створити додаткові умови для вчинення корупційних правопорушень (в т.ч. вимагання неправомірної вигоди) при вирішенні питання про звільнення від відбування покарання за ст. 79 КК.
 
Враховано редакційно   у частині другій слова "суд може покласти на засуджену обов‘язки, передбачені у статті 76 цього Кодексу" замінити словами "суд покладає на засуджену обов‘язки відповідно до статті 76 цього Кодексу";
 
    -15- Мірошниченко Ю.Р.
У частині 2 статті 79 слова «передбачені у статті 76 цього Кодексу» замінити на «передбачені у частині 1 статті 76 цього Кодексу».
 
Враховано    
24. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
25. «3. Нагляд за поведінкою засуджених здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   «3. Нагляд за засудженими здійснюється уповноваженим органом з питань пробації»;
 
26. у частині п’ятій слово «судом» виключити, а слова «або систематично» замінити словом систематично»;
 
-16- Мірошниченко Ю.Р.
Частину 5 статті 79 КК залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
27. 5) у статті 82:
 
      
28. у другому реченні частини першої після слів «даного виду покарання» доповнити словами і цифрами «за правилами, передбаченими у частині першій статті 72 цього Кодексу» а слова «призначеного вироком» виключити;
 
-17- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 82 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
29. доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
      
30. «7. У випадку, передбаченому частиною першою цієї статті, строк до набрання законної сили судовим рішенням про заміну покарання у виді обмеження або позбавлення волі арештом зараховується судом у строк арешту за правилами, передбаченими у частині першій статті 72 цього Кодексу»;
 
      
31. 6) частину третю статті 83 викласти в такій редакції:
 
   5) частину третю статті 83 викласти в такій редакції:
 
32. «3. Нагляд за поведінкою звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, за місцем проживання»;
 
   «3. Нагляд за звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання»;
 
33. 7) пункт 5 частини другої статті 105 виключити;
 
-18- Мельничук І.І.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 7 частини першої розділу першого виключити.
Обгрунтування:
Реалізація даної пропозиції дозволить безпідставно полегшити умови тримання (режим) засудженим за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що суперечить одному з основних принципів - диференціації виконання покарань.
 
Відхилено      
34. 8) абзац перший частини другої статті 389 викласти в такій редакції:
 
   6) у статті 389:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
"1. Ухилення засудженого від сплати штрафу або від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю";
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
 
35. «2. Ухилення засудженого від відбування покарання у виді громадських чи виправних робіт -»;
 
   «2. Ухилення засудженого від відбування покарання у виді громадських чи виправних робіт»;
 
36. 9) у статті 390:
 
   7) у статті 390:
 
37. в абзаці першому частини першої слова «засудженою до обмеження волі» замінити словами «яка відбуває покарання у виді обмеження волі»;
 
   в абзаці першому частини першої слова «засудженою до обмеження волі» замінити словами «яка відбуває покарання у виді обмеження волі»;
 
38. в абзаці першому частини другої слова «засудженої до обмеження волі, якій» замінити словами «яка відбуває покарання у виді обмеження волі та якій»;
 
   в абзаці першому частини другої слова «засудженої до обмеження волі, якій» замінити словами «яка відбуває покарання у виді обмеження волі та якій»;
 
39. в абзаці першому частини третьої слова «засудженої до позбавлення волі, якій» замінити словами «яка відбуває покарання у виді позбавлення волі та якій».
 
   в абзаці першому частини третьої слова «засудженої до позбавлення волі, якій» замінити словами «яка відбуває покарання у виді позбавлення волі та якій».
 
40. 2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):
 
   2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):
 
41. 1) частину третю статті 6 після слів «громадський вплив» доповнити словом «пробація»;
 
   1) у частині третій статті 6 після слів "та відбування покарання (режим)" доповнити словом «пробація»;
 
42. 2) у статті 8:
 
   2) у статті 8:
 
43. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
44. в абзаці четвертому слова «Відповідні заяви подаються у двох примірниках, один з яких з відміткою про отримання залишається у засудженого» замінити словами «Відповідні звернення (кореспонденція) подаються до адміністрації установи виконання покарань. Про отримання та відправку адміністрацією звернення (кореспонденції) засудженому видається талон (підтвердження)»;
 
-19- Шпенов Д.Ю.
Четвертий абзац частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
«Звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань. Відповідні звернення (кореспонденція) подаються до адміністрації установи виконання покарань, або передаються засудженими через захисника або членів сім’ї чи близьких родичів. Про отримання та відправку адміністрацією звернення (кореспонденції) засудженому видається талон (підтвердження)».
 
Відхилено , не наведено жодних обгрунтувань  друге речення абзацу четвертого замінити трьома реченнями такого змісту: "Відповідні звернення (кореспонденція) подаються до адміністрації установи виконання покарань. Про отримання адміністрацією звернення (кореспонденції) засудженому видається талон-підтвердження. Протягом трьох діб (а у випадках, встановлених законодавством, протягом однієї доби) з часу видачі талону-підтвердження зазначене звернення (кореспонденція) направляється адресату";
 
    -20- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 8 речення «Відповідні звернення (кореспонденція) подаються до адміністрації установи виконання покарань. Про отримання та відправку адміністрацією звернення (кореспонденції) засудженому видається талон (підтвердження)» замінити реченнями «Відповідні звернення (кореспонденція) подаються до адміністрації установи виконання покарань. Про отримання адміністрацією звернення (кореспонденції) засудженому видається талон-підтвердження. Вказана в талоні-підтверджені дата, є моментом, з якого рахуються три доби (а у відповідних випадках, одна доба), протягом яких звернення або будь-яка інша кореспонденція засудженого повинна бути направлена адресатові».
 
Враховано    
45. в абзаці дев’ятому слова і цифри «встановлюється восьмигодинний робочий день, але не більше 40 годин на тиждень. При цьому тривалість робочого дня встановлюється з 7 до 17 години або з 6 до 16 години; « виключити;
 
-21- Шпенов Д.Ю.
Дев’ятий абзац частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
«На оплачувану працю, організовану відповідно до вимог законодавства про працю, у тому числі щодо тривалості, умов та оплати праці. При цьому робочий день не може тривати більше восьми годин, та не більше 40 годин на тиждень, а тривалість робочого дня встановлюється з 7 до 17 години або з 6 до 16 години».
 
Враховано частково   абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
"на оплачувану працю, організовану відповідно до вимог законодавства про працю, у тому числі щодо тривалості, умов та оплати праці. При цьому робочий день не може тривати більше восьми годин та не більше 40 годин на тиждень";
 
46. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
 
47. «на отримання копій документів з їх особових справ у порядку, встановленому Міністерством юстиції України»;
 
-22- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 8 слова «на отримання копій документів з їх особових справ в порядку, встановленому Міністерством юстиції України» замінити словами «на отримання копій документів з їх особових справ та інших пов’язаних із реалізацією їхніх прав документів в порядку, встановленому Міністерством юстиції України».
 
Враховано   "на отримання копій документів з їхніх особових справ та інших, пов’язаних з реалізацією їхніх прав, документів в порядку, встановленому Міністерством юстиції України";
 
48. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
-23- Шпенов Д.Ю.
Частину п’яту статті 8 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
49. «5. Забороняється примусове переривання сну засуджених у нічний час, за винятком вчинення засудженими втечі, масових заворушень, виникнення пожежі, аварії, стихійного лиха, безпосередньої загрози життю засуджених»;
 
   «5. Забороняється примусове переривання сну засуджених у нічний час, крім вчинення засудженими втечі, масових заворушень, виникнення пожежі, аварії, стихійного лиха, безпосередньої загрози життю засуджених»;
 
50. друге речення частини шостої виключити;
 
-24- Шпенов Д.Ю.
Частину шосту статті 8 викласти в наступній редакції:
«Керівник адміністрації установи виконання покарань несе персональну відповідальність за розміщення засуджених, що прибули до установи. При цьому забороняється розміщення таких осіб у приміщеннях разом із особами, що мають дві або більше судимостей, а також особами, які можуть негативно на них вплинути за своїми психологічними якостями.
Особи які здійснювали адвокатську діяльність утримуються окремо від інших засуджених.»
 
Враховано частково , частина 6 залишена в чинній редакції     
51. доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
-25- Голубов Д.І.
Ленський О.О.
Абзаци десятий – одинадцятий підпункту 2 пункту 2 розділу Ізаконопроекту виключити.
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту, оскільки ні Закон України «Про пробацію», ні положення законопроекту не містять особливостей застосування заходів пробації до неповнолітніх.
Частина запропонованих змін до чинного КВК містить посилання на права та обов’язки засуджених (частина 7 статті 8 та частина 3 статті 9 КВК в редакції проекту), особливості застосування заходів пробації до неповнолітніх (частина 5 статті 13-1 КВК в редакції проекту) тощо, що "визначені Законом України "Про пробацію" однак, ані Закон України "Про пробацію", ані положення законопроекту не містять зазначених особливостей. Тому такі зміни та доповнення чинного законодавства є юридично некоректними.
 
Відхилено ,  доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
52. «7. Права засуджених, до яких судом застосовано пробацію, крім зазначених у цьому Кодексі, визначаються Законом України «Про пробацію»;
 
   «7. Засуджені, до яких судом застосовано пробацію, користуються правами, визначеними цим Кодексом та Законом України "Про пробацію";
 
53. 3) у статті 9:
 
   3) у статті 9:
 
54. абзаци третій і четвертий частини першої після слова «покарань» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   абзаци третій і п‘ятий частини першої після слова «покарань» доповнити словами «уповноваженого органу з питань пробації»;
 
55. доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
-26- Голубов Д.І.
Абзаци третій – четвертий підпункту 3 пункту 2 розділу Ізаконопроекту виключити.
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту, оскільки ні ЗУ «Про пробацію», ні положення проекту не містять особливостей застосування заходів пробації до неповнолітніх.
 
Відхилено   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
56. «3. Обов’язки засуджених, до яких судом застосовано пробацію, крім зазначених у цьому Кодексі, визначаються Законом України «Про пробацію»;
 
   «3. Обов’язки засуджених, до яких судом застосовано пробацію, визначаються цим Кодексом, та Законом України «Про пробацію»;
 
57. 4) у статті 11:
 
   4) у статті 11:
 
58. у частині першій слова «його територіальні органи управління, кримінально-виконавча інспекція» виключити;
 
-27- Мірошниченко Ю.Р.
У частині 1 статті 11 у редакції КВК, прийнятого за основу у першому читанні, після слів «у сфері виконання кримінальних покарань» доповнити словами «його територіальні органи управління».
 
Враховано редакційно   частину першу викласти в такій редакції:
"1. Органами виконання покарань є: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, його територіальні органи управління, уповноважені органи з питань пробації";
 
59. частину восьму викласти в такій редакції:
 
   частину восьму викласти в такій редакції:
 
60. «8. Арештні доми, виправні центри, виправні та виховні колонії, слідчі ізолятори організовуються і ліквідуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, а військові частини, гауптвахти і дисциплінарний батальйон - Міністерством оборони України»;
 
   «8. Територіальні органи управління, уповноважені органи з питань пробації, арештні доми, виправні центри, виправні та виховні колонії, слідчі ізолятори організовуються і ліквідуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, а військові частини, гауптвахти і дисциплінарний батальйон - Міністерством оборони України»;
 
61. 5) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
-28- Левченко Ю.В.
Абзаци 1,2,3 підпункту 5 пункту 2 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«5) статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Кримінально-виконавча інспекція
1. Кримінально-виконавча інспекція, у межах своїх повноважень забезпечує:»
У зв’язку із цим слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації» у всіх відмінках із тексту законопроекту замінити на слова «кримінально-виконавча інспекція».
Обгрунтування:
Пропозиція щодо заміни терміну «кримінально-виконавча інспекція» на термін «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації» є недоцільною за наступних підстав. Системний аналіз чинного законодавства дозволяє дійти висновку, що органом пробації є Державна пенітенціарна служба України (пункт 4 частини 1 статті 2 Закону України "Про пробацію", частина 1 Положення про Державну пенітенціарну службу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 02.07.2014 р. № 225). Тому, на наш погляд, дещо нелогічною виглядає пропозиція проекту, згідно з якою Державна пенітенціарна служба України (а не її органи, наприклад) безпосередньо буде здійснювати нагляд за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, або готувати досудову доповідь тощо.
 
Враховано редакційно , по тексту проекту слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації» у всіх відмінках замінено словами "уповноважений орган з питань пробації"  5) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
62. «Стаття 13. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації
 
-29- Мірошниченко Ю.Р.
Назву статті 13, у редакції КВК, прийнятого за основу у першому читанні –
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації» замінити на «Повноваження уповноваженого органу з питань пробації».
 
Враховано   «Стаття 13. Повноваження уповноваженого органу з питань пробації
 
63. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, у межах своїх повноважень забезпечує:
 
   1. Уповноважений орган з питань пробації у межах своїх повноважень забезпечує:
 
64. здійснення нагляду за засудженими, звільненими від відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей до трьох років;
 
   здійснення нагляду за засудженими, звільненими від відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей до трьох років;
 
65. виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських і виправних робіт, повідомлення суду, який ухвалив судове рішення, про прийняття такого рішення до виконання та про закінчення виконання зазначених покарань у триденний строк;
 
   виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських і виправних робіт;
 
66. реалізацію пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
 
   реалізацію пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
 
67. проведення соціально-виховної роботи із засудженими, до яких застосовано пробацію;
 
   проведення соціально-виховної роботи із засудженими, до яких застосовано пробацію;
 
68. здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення;
 
   здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення;
 
69. направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів у порядку, визначеному статтею 57 цього Кодексу;
 
   направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів у порядку, визначеному статтею 57 цього Кодексу;
 
70. здійснення інших визначених законодавством заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.»;
 
   здійснення інших визначених законодавством заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень»;
 
71. 6) доповнити Кодекс статтею 13-1 такого змісту:
 
-30- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 13-1 виключити у зв‘язку з дублюванням норм інших статей КВК, зокрема, 12, 13 та 14.
 
Враховано      
72. «Стаття 13-1. Здійснення заходів щодо пробації
 
      
73. 1. Здійснення заходів щодо пробації забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, відповідно до рішення суду у порядку, визначеному цим Кодексом та Законом України «Про пробацію».
 
      
74. 2. Заходи щодо нагляду за засудженими, до яких судом застосовано пробацію, здійснюються за місцем проживання, роботи та навчання засуджених з метою дотримання обов’язків, визначених законом та покладених на них судом.
 
      
75. 3. Соціально-виховна робота із засудженими, до яких судом застосовано пробацію проводиться з метою виправлення цих засуджених за індивідуальним планом роботи з урахуванням результатів оцінки ризиків вчинення ними повторних кримінальних правопорушень та передбачає диференційований підхід під час надання консультативної, психологічної та іншого виду допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи.
 
      
76. 4. Соціально-виховна робота проводиться з усіма категоріями суб’єктів пробації, крім осіб, стосовно яких готується досудова доповідь, та засуджених до обмеження волі, які направляються для відбування покарання до виправних центрів.
 
      
77. 5. Заходи щодо пробації застосовуються до неповнолітніх з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про пробацію»;
 
-31- Ленський О.О.
У частині другій абзац 38 виключити.
Обґрунтування: поправка вноситься у зв’язку з тим, що частина запропонованих змін до чинного КВК містить посилання на права та обов’язки засуджених (частина 7 статті 8 та частина 3 статті 9 КВК в редакції проекту), особливості застосування заходів пробації до неповнолітніх (частина 5 статті 13-1 КВК в редакції проекту) тощо, що "визначені Законом України "Про пробацію"" однак, ані Закон України "Про пробацію", ані положення законопроекту не містять зазначених особливостей. Тому такі зміни є юридично некоректними.
 
Враховано ,     
78. 7) у частині третій статті 18 слова «рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоній середнього рівня» замінити словами «та середнього рівня»;
 
-32- Мірошниченко Ю.Р.
Частину 3 статті 18 редакції КВК, прийнятого за основу у першому читанні, залишити у редакції чинного КВК.
 
Враховано      
79. 8) частину третю статті 24 викласти в такій редакції:
 
-33- Мірошниченко Ю.Р.
Частину 3 статті 24 залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
80. «3. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, у тому числі представники засобів масової інформації, під час відвідування установ виконання покарань мають право:
 
      
81. безперешкодно пересуватися територією установ виконання покарань та спілкуватися з будь-якими працівниками таких установ та засудженими (у тому числі на умовах конфіденційності (анонімності);
 
      
82. здійснювати інспектування;
 
      
83. подавати письмові, усні запити та отримувати необхідну інформацію про діяльність установ виконання покарань та засуджених, фіксувати її, у тому числі шляхом використання аудіо- та відеозасобів;
 
      
84. вимагати припинення протиправних дій (бездіяльності) посадових та службових осіб установ виконання покарань та притягнення винних осіб до відповідальності;
 
      
85. здійснювати інші повноваження, визначені законами України.
 
      
86. Адміністрація установ виконання покарань сприяє особам, зазначеним у частині першій цієї статті, під час здійснення ними контролю та проведення перевірок установ виконання покарань.
 
      
87. Доступ, розповсюдження та використання інформації, отриманої, зокрема шляхом використання аудіо- та відеозасобів, під час здійснення контролю та перевірок установ виконання покарань, здійснюються з дотриманням вимог законодавства України»;
 
-34- Шпенов Д.Ю.
У частини третій статті 24 додати абзаци:
«безперешкодно пересуватися територією установ виконання покарань та спілкуватися з будь-якими працівниками установ виконання покарань та засудженими (у тому числі без присутності представників адміністрації установи виконання покарань та інших осіб) на умовах конфіденційності (анонімності);
безперешкодно здійснювати аудіо- та відеозапис та поширювати отриману інформацію, ознайомлюватися із звітністю, у тому числі й статистичною».
«оскаржувати протиправні дії (бездіяльність) посадових та службових осіб установ виконання покарань та вимагати припинення протиправних дій (бездіяльності) та притягнення винних осіб до відповідальності»;
«спілкуватися з будь-якими працівниками установ виконання покарань та засудженими (у тому числі на умовах анонімності)»;
 
Відхилено ,     
88. 9) статтю 25 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-35- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 25 частину 3 виключити
 
Враховано      
89. «3. Волонтери сприяють у здійсненні нагляду за засудженими, до яких судом застосовано пробацію, та проведенні з ними соціально-виховної роботи відповідно до Законів України «Про волонтерську діяльність», «Про пробацію»;
 
      
90. 10) у частині першій статті 30 слова «на кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання засудженого - на органи внутрішніх справ» замінити словами «на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   6) у частині першій статті 30 слова «на кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання засудженого - на органи Національної поліції» замінити словами «на уповноважені органи з питань пробації»;
 
91. 11) статтю 31 викласти в такій редакції:
 
   7) статтю 31 викласти в такій редакції:
 
92. «Стаття 31. Обов’язки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
 
   «Стаття 31. Обов’язки уповноваженого органу з питань пробації щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
 
93. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації:
 
   1. Уповноважений орган з питань пробації:
 
94. веде облік засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
 
   веде облік засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
 
95. роз’яснює засудженим особам порядок та умови відбування покарання;
 
   роз’яснює засудженим особам порядок та умови відбування покарання;
 
96. здійснює контроль за додержанням порядку та умов відбування покарання засудженими особами;
 
   здійснює контроль за додержанням порядку та умов відбування покарання засудженими особами;
 
97. здійснює контроль за додержанням вимог вироку суду власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого, а також органом, що має право анулювати дозвіл на заняття відповідним видом діяльності, яка заборонена засудженому;
 
   здійснює контроль за додержанням вимог судового рішення власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого, а також органом, що має право анулювати дозвіл на заняття відповідним видом діяльності, забороненим засудженому;
 
98. вживає заходів до припинення порушень вимог судових рішень;
 
   вживає заходів з припинення порушень вимог судових рішень;
 
99. вживає першочергових заходів до виявлення засуджених, місцезнаходження яких невідоме;
 
   вживає першочергових заходів з виявлення засуджених, місцезнаходження яких невідоме;
 
100. вносить клопотання відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України щодо розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме.
 
   звертається до відповідних правоохоронних органів щодо розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме.
 
101. 2. У разі коли підприємства, установи, організації не виконують судового рішення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, повідомляє про можливі наслідки невиконання судового рішення, а в разі його подальшого невиконання надсилає матеріали до органу внутрішніх справ для відповідного реагування»;
 
-36- Мірошниченко Ю.Р.
у частині другій статті 31 КВК слова «внутрішніх справ» замінити словами «Національної поліції»;
 
Враховано   2. У разі невиконання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом судового рішення щодо особи, позбавленої права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, уповноважений орган з питань пробації, повідомляє про можливі наслідки невиконання судового рішення, а у разі його подальшого невиконання надсилає матеріали до органу Національної поліції для відповідного реагування.
 
102. 12) у статті 32:
 
-37- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 32 викласти у такій редакції: «Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем роботи засудженого зобов'язаний:
не пізніше трьох днів після одержання копії судового рішення звільнити засудженого з посади, яку він обіймає, або від того виду професійної діяльності, права на який його позбавлено, внести до трудової книжки засудженого запис про те, на якій підставі, на який строк і які посади він позбавлений права обіймати або яким видом професійної діяльності він позбавлений права займатися та повідомити уповноважений орган з питань пробації, про виконання судового рішення.
У разі якщо особа відмовляється від переведення або не повідомляє про свою згоду на таке переведення, власник зобов’язаний не пізніше трьох днів після надання пропозиції про переведення звільнити засудженого з посади, яку він займає, або від того виду професійної діяльності, права на яку він позбавлений, та повідомити уповноважений орган з питань пробації, про виконання вимог вироку;
за вимогою уповноваженого органу з питань пробації, надавати йому документи, пов'язані з виконанням покарання».
 
Враховано частково   8) у статті 32:
 
103. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
104. «не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду звільнити засудженого з посади, яку він займає, або від того виду професійної діяльності, права на яку він позбавлений, та повідомити центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, про виконання вимог вироку»;
 
   «не пізніше трьох днів після одержання копії судового рішення звільнити засудженого з посади, яку він обіймає, або від того виду професійної діяльності, права на який його позбавлено, внести до трудової книжки засудженого запис про те, на якій підставі, на який строк і які посади він позбавлений права обіймати або яким видом професійної діяльності він позбавлений права займатися та повідомити уповноважений орган з питань пробації, про виконання судового рішення»;
 
105. в абзаці третьому слова «кримінально-виконавчої інспекції надавати їй» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, надавати йому»;
 
   в абзаці третьому слова «кримінально-виконавчої інспекції надавати їй» замінити словами «уповноваженого органу з питань пробації, надавати йому»;
 
106. 13) у статті 33 слова «кримінально-виконавчу інспекцію» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   9) у статті 33 слова "вироку суду", "вимог вироку суду" замінити словами "судового рішення", а слова «кримінально-виконавчу інспекцію» замінити словами «уповноважений орган з питань пробації»;
 
107. 14) у статті 34:
 
   10) у статті 34:
 
108. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
109. «1. Засуджений до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю зобов’язаний:
 
   «1. Засуджений до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю зобов’язаний:
 
110. виконувати вимоги вироку суду;
 
   виконувати судове рішення;
 
111. надавати на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, документи, які пов’язані з виконанням даного покарання;
 
   надавати на вимогу уповноваженого органу з питань пробації документи, пов’язані з виконанням даного покарання;
 
112. повідомляти центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, про місце роботи і проживання чи їх зміну;
 
   повідомляти уповноважений орган з питань пробації про місце роботи і проживання чи їх зміну;
 
113. з’являтися за викликом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації.
 
   з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.
 
114. Поважними причинами неявки засудженого за викликом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, у призначений строк є несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і документально підтверджені»;
 
   Поважними причинами неявки засудженого за викликом уповноваженого органу з питань пробації у призначений строк є несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і документально підтверджені»;
 
115. у частині другій слова «дозволу кримінально-виконавчої інспекції» замінити словами «погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   у частині другій слова «дозволу кримінально-виконавчої інспекції» замінити словами «погодження з уповноваженим органом з питань пробації»;
 
116. 15) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
   11) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
117. «Стаття 35. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
 
   «Стаття 35. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
 
118. 1. Стосовно особи, яка ухиляється від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, надсилає матеріали до органів внутрішніх справ для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 Кримінального кодексу України.
 
   1. Стосовно особи, яка ухиляється від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, уповноважений орган з питань пробації, надсилає матеріали до органів Національної поліції для відповідного реагування.
 
119. 2. Ухиленням від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю є:
 
   2. Ухиленням від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю є невиконання засудженим обов‘язків, передбачених статтею 34 цього Кодексу";
 
120. систематичне невиконання встановлених обов’язків;
 
-38- Мірошниченко Ю.Р.
абзац другий частини другої статті 35 після слова «Систематичне» доповнити словами та символами « (два і більше разів)»;
 
Відхилено      
121. ухилення засудженого від звільнення з посади, займати яку йому заборонено судом, після звернення вироку суду до виконання;
 
      
122. влаштування засудженого у період відбування покарання на роботу, яка передбачає заняття діяльністю, займатися якою йому заборонено судом, приховуючи при цьому вимоги судового рішення;
 
-39- Мірошниченко Ю.Р.
Частину другу статті 35 викласти в такій редакції:
"2. Ухиленням від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю є невиконання засудженим обов‘язків, передбачених статтею 34 цього Кодексу".
 
Враховано      
123. інші випадки заняття засудженим діяльністю, яка заборонена вироком суду»;
 
      
124. 16) у статті 36:
 
   12) у статті 36:
 
125. у частині третій слова «кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання засудженого - на органи внутрішніх справ» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   у частині третій слова «кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання засудженого - на органи Національної поліції» замінити словами «уповноважений орган з питань пробації»;
 
126. у частині четвертій слова «Вирок суду» замінити словами «Судове рішення», а слово «вироком» - словами «судовим рішенням»;
 
   у частині четвертій слова «Вирок суду» замінити словами «Судове рішення», а слово «вироком» - словами «судовим рішенням»;
 
127. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
128. «5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації:
 
   «5. Уповноважений орган з питань пробації:
 
129. веде облік засуджених до покарання у виді громадських робіт;
 
   веде облік засуджених до покарання у виді громадських робіт;
 
130. роз’яснює засудженим порядок та умови відбування покарання;
 
   роз’яснює засудженим порядок та умови відбування покарання;
 
131. погоджує з органами місцевого самоврядування перелік об’єктів, на яких засуджені відбувають покарання у виді громадських робіт;
 
   погоджує з органами місцевого самоврядування перелік об’єктів, на яких засуджені відбувають покарання у виді громадських робіт;
 
132. здійснює контроль за додержанням порядку та умов відбування покарання у виді громадських робіт засудженими;
 
   здійснює контроль за додержанням порядку та умов відбування покарання у виді громадських робіт засудженими;
 
133. здійснює контроль за додержанням вимог вироку суду власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого;
 
   здійснює контроль за додержанням судового рішення власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого;
 
134. вживає заходів до припинення порушень вимог судових рішень;
 
   вживає заходів з припинення порушень судових рішень;
 
135. веде сумарний облік відпрацьованого засудженим часу;
 
   веде сумарний облік відпрацьованого засудженим часу;
 
136. вживає першочергових заходів до виявлення засуджених, місцезнаходження яких невідоме»;
 
   вживає першочергових заходів з виявлення засуджених, місцезнаходження яких невідоме;
звертається до відповідних правоохоронних органів щодо розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме";
 
137. 17) у статті 37:
 
   13) у статті 37:
 
138. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частини першу і третю викласти в такій редакції:
 
139. «1. Засуджені до покарання у виді громадських робіт зобов’язані:
 
   «1. Засуджені до покарання у виді громадських робіт зобов’язані:
 
140. додержуватися встановлених відповідно до законодавства порядку і умов відбування покарання;
 
   додержуватися встановлених відповідно до закону порядку і умов відбування покарання;
 
141. сумлінно ставитися до праці;
 
   сумлінно ставитися до праці;
 
142. працювати на визначених для них об’єктах і відпрацьовувати встановлений судом строк громадських робіт;
 
   працювати на визначених для них об’єктах і відпрацьовувати встановлений судом строк громадських робіт;
 
143. повідомляти центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, про зміну місця проживання;
 
   повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;
 
144. з’являтися за викликом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації.
 
   з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.
 
145. Поважними причинами неявки засудженого за викликом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, у призначений строк є несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і документально підтверджені»;
 
-40- Мірошниченко Ю.Р.
Частину 3 статті 37 викласти у наступній редакції: "Стосовно особи, яка після ухвалення судового рішення визнана інвалідом першої або другої групи або досягла пенсійного віку, а також жінки, яка стала вагітною, уповноважений орган з питань пробації направляє до суду подання про звільнення її від подальшого відбування покарання".
 
Враховано   Поважними причинами неявки засудженого за викликом уповноваженого органу з питань пробації у призначений строк є несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і документально підтверджені»;
"3. Стосовно особи, яка після ухвалення судового рішення визнана інвалідом першої або другої групи або досягла пенсійного віку, а також жінки, яка стала вагітною, уповноважений орган з питань пробації, направляє до суду подання про звільнення її від подальшого відбування покарання";
 
146. у частині четвертій слова «дозволу кримінально-виконавчої інспекції» замінити словами «погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   у частині четвертій слова «дозволу кримінально-виконавчої інспекції» замінити словами «погодження з уповноваженим органом з питань пробації»;
 
147. 18) у статті 39:
 
   14) у статті 39:
 
148. у частині першій слова «кримінально-виконавча інспекція» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації» у відповідному відмінку;
 
   у частині першій слова «кримінально-виконавча інспекція» в усіх відмінках замінити словами «уповноважений орган з питань пробації» у відповідному відмінку;
 
149. у частині другій слова «кримінально-виконавча інспекція надсилає матеріали прокуророві» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, надсилає матеріали до органів внутрішніх справ»;
 
-41- Мірошниченко Ю.Р.
у частині другій статті 39 КВК слова «внутрішніх справ» замінити словами «Національної поліції»;
 
Враховано редакційно   у частині другій слова «кримінально-виконавча інспекція надсилає матеріали прокуророві» замінити словами «уповноважений орган з питань пробації, надсилає матеріали правоохоронним органам для відповідного реагування»;
 
150. 19) у статті 40:
 
   15) у статті 40:
 
151. у частині першій слова «кримінально-виконавчою інспекцією» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   у частині першій слова «кримінально-виконавчою інспекцією» замінити словами «уповноваженим органом з питань пробації»;
 
152. у частині другій слова «кримінально-виконавча інспекція надсилає матеріали прокуророві» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, надсилає матеріали до органів внутрішніх справ»;
 
-42- Мірошниченко Ю.Р.
у частині другій статті 40 КВК слова «внутрішніх справ» замінити словами «Національної поліції»;
 
Враховано редакційно   у частині другій слова «кримінально-виконавча інспекція надсилає матеріали прокуророві» замінити словами «уповноважений орган з питань пробації, надсилає матеріали правоохоронним органам для відповідного реагування»;
 
153. в абзаці другому частини третьої слова «невиконання встановлених обов’язків» замінити словами «систематичне невиконання встановлених обов’язків»;
 
   в абзаці другому частини третьої слова «невиконання встановлених обов’язків» замінити словами «систематичне невиконання встановлених обов’язків»;
 
154. 20) у статті 41:
 
   16) у статті 41:
 
155. у частині третій слова «кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання засудженого - на органи внутрішніх справ» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   у частині третій слова «кримінально-виконавчу інспекцію, а проведення індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання засудженого - на органи Національної поліції» замінити словами «уповноважений орган з питань пробації»;
 
156. у частині четвертій слова «Вирок суду» замінити словами «Судове рішення», а слово «вироком» - словами «судовим рішенням»;
 
   частини четверту – шосту викласти в такій редакції:
"4. Судове рішення виконується не пізніше десятиденного строку з дня набрання ним законної сили або звернення його до виконання.
 
157. частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
 
      
158. «5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації:
 
   5. Уповноважений орган з питань пробації:
 
159. веде облік засуджених до покарання у виді виправних робіт;
 
   веде облік засуджених до покарання у виді виправних робіт;
 
160. роз’яснює засудженим порядок та умови відбування покарання;
 
   роз’яснює засудженим порядок та умови відбування покарання;
 
161. здійснює контроль за додержанням порядку та умов відбування покарання засудженими;
 
   здійснює контроль за додержанням порядку та умов відбування покарання засудженими;
 
162. здійснює контроль за додержанням порядку та умов відбування покарання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого;
 
   здійснює контроль за додержанням порядку та умов відбування покарання власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого;
 
163. вживає заходів до припинення порушень вимог судових рішень;
 
   вживає заходів з припинення порушень судових рішень;
 
164. направляє засуджених до управління державної служби зайнятості, якщо на час виконання вироку вони не працюють або звільнені з роботи відповідно до законодавства про працю;
 
   направляє засуджених до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітних, якщо на час виконання вироку вони не працюють або звільнені з роботи відповідно до законодавства про працю;
 
165. погоджує зміну місця роботи засуджених протягом строку відбування ними покарання у виді виправних робіт;
 
   погоджує зміну місця роботи засуджених протягом строку відбування ними покарання у виді виправних робіт;
 
166. застосовує заходи заохочення і стягнення;
 
-43- Шпенов Д.Ю.
В абзаці дев’ятому частині п’ятій статті 41 слова «і стягнення» - виключити;
 
Враховано   застосовує заходи заохочення;
 
167. вживає першочергових заходів до виявлення засуджених, місцезнаходження яких невідоме;
 
   вживає першочергових заходів з виявлення засуджених, місцезнаходження яких невідоме;
 
168. вносить подання відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України щодо розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме.
 
   звертається до відповідних правоохоронних органів щодо розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме.
 
169. 6. Засуджені до покарання у виді виправних робіт зобов’язані:
 
   6. Засуджені до покарання у виді виправних робіт зобов’язані:
 
170. додержуватися встановлених відповідно до законодавства порядку і умов відбування покарання;
 
   додержуватися встановлених відповідно до закону порядку і умов відбування покарання;
 
171. сумлінно ставитися до праці;
 
   сумлінно ставитися до праці;
 
172. працевлаштуватися або за направленням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, звернутися для взяття на облік в управління державної служби зайнятості, якщо на час виконання вироку вони не працюють або звільнені з роботи відповідно до законодавства про працю;
 
   працевлаштовуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації, звернутися для взяття на облік до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітних, якщо на час виконання вироку вони не працюють або звільнені з роботи відповідно до законодавства про працю та працевлаштуватися, якщо їм буде запропоновано відповідну посаду (роботу);
 
173. повідомляти центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, про зміну місця проживання;
 
   повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;
 
174. погоджувати з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, зміну місця роботи;
 
   погоджувати з уповноваженим органом з питань пробації зміну місця роботи;
 
175. з’являтися за викликом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації.
 
   з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації.
 
176. Поважними причинами неявки засудженого за викликом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, у призначений строк є несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і документально підтверджені.»;
 
   Поважними причинами неявки засудженого за викликом уповноваженого органу з питань пробації, у призначений строк є несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і документально підтверджені»;
 
177. 21) у статті 42:
 
   17) у статті 42:
 
178. у першому реченні частини першої слова «кримінально-виконавчої інспекції» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   у першому реченні частини першої слова «кримінально-виконавчої інспекції» замінити словами «уповноваженого органу з питань пробації»;
 
179. у частині четвертій слова «дозволу кримінально-виконавчої інспекції» замінити словами «погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   у частині четвертій слова «дозволу кримінально-виконавчої інспекції» замінити словами «погодження з уповноваженим органом з питань пробації»;
 
180. частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
 
   частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
 
181. «5. Стосовно особи, яка після постановлення вироку суду стала непрацездатною, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, вносить подання до суду про заміну виправних робіт штрафом у порядку, визначеному кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством.
 
   «5. Стосовно особи, яка після ухвалення судового рішення стала непрацездатною, уповноважений орган з питань пробації, вносить подання до суду про заміну виправних робіт штрафом у порядку, визначеному кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством.
 
182. 6. Стосовно жінки, яка стала вагітною, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, вносить подання до суду про її дострокове звільнення від відбування покарання.»;
 
-44- Шпенов Д.Ю.
Частину шосту статті 42 викласти в такій редакції:
«Стосовно жінки, яка стала вагітною, або досягла пенсійного віку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, зобов’язаний внести подання до суду про її дострокове звільнення від відбування покарання».
 
Відхилено   6. Стосовно жінки, яка стала вагітною, уповноважений орган з питань пробації, вносить подання до суду про її дострокове звільнення від відбування покарання»;
 
183. 22) у статті 44:
 
   18) у статті 44:
 
184. в абзацах четвертому і п’ятому частини першої слова «кримінально-виконавчої інспекції» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   в абзаці другому слова "вироком суду" замінити словами "судовим рішенням";
в абзацах четвертому і п’ятому частини першої слова «кримінально-виконавчої інспекції» замінити словами «уповноваженого органу з питань пробації»;
 
185. у частині другій слова «кримінально-виконавча інспекція надсилає матеріали прокуророві» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, надсилає матеріали до органів внутрішніх справ»;
 
-45- Мірошниченко Ю.Р.
у частині другій статті 44 КВК слова «внутрішніх справ» замінити словами «Національної поліції»;
 
Враховано редакційно   у частині другій слова «кримінально-виконавча інспекція надсилає матеріали прокуророві» замінити словами «уповноважений орган з питань пробації, звертається до правоохоронних органів для відповідного реагування»;
 
186. 23) у статті 45:
 
   19) у статті 45:
 
187. у частині першій слова «Кримінально-виконавча інспекція» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   у частині першій слова «Кримінально-виконавча інспекція» замінити словами «Уповноважений орган з питань пробації»;
в третьому реченні частини другої слова "вироку суду", "вироку" та "вирок" замінити словами "судове рішення" у відповідному відмінку;
 
188. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
-46- Мельничук І.І.
Абзац третій пункту 23 частини першої розділу першого законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Викликає заперечення пропозиція авторів проекту щодо здійснення відрахувань із сум "доходів у вигляді заробітної плати, здійснення підприємницької діяльності, а також незалежної професійної діяльності на території України" при виконанні кримінального покарання у виді виправних робіт. Адже наскільки мені зрозуміло, даний вид кримінального покарання пропонується призначати особам, що займаються підприємницькою діяльністю та незалежною професійною діяльністю. Водночас механізм здійснення таких відрахувань не прописаний. Наприклад, у фізичних осіб-підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування (сплачують єдиний податок за своєю заявою в розмірі певного відсотку мінімального розміру заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного року) практично неможливо визначити розмір доходу, а тому й реалізувати відповідне кримінальне покарання. Аналогічна ситуація і з працівниками, що здійснюють незалежну професійну діяльність (участь у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів та здійснюють іншу аналогічну діяльність).
 
Враховано      
189. «4. Утримання здійснюються:
 
      
190. якщо засуджений до виправних робіт є фізичною особою - підприємцем, який обрав спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, - виходячи з розміру отриманого ним доходу, зазначеного у податковій декларації;
 
      
191. якщо засуджений до виправних робіт є фізичною особою - підприємцем, який обрав загальну систему оподаткування, - виходячи з розміру чистого оподаткованого доходу, зазначеного у податковій декларації;
 
      
192. якщо засуджений до виправних робіт є фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, - виходячи з розміру сукупного чистого доходу, зазначеного у податковій декларації»;
 
      
193. 24) у статті 46:
 
   20) у статті 46:
 
194. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
195. в абзаці першому слова «Кримінально-виконавча інспекція» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   в абзаці першому слова «Кримінально-виконавча інспекція» замінити словами «Уповноважений орган з питань пробації»;
 
196. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
197. «подання до суду матеріалів про умовно-дострокове звільнення засудженого від покарання»;
 
   «подання до суду матеріалів про умовно-дострокове звільнення засудженого від покарання»;
 
198. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
199. «3. Подання про умовно-дострокове звільнення засудженого від покарання надсилається до суду центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, з урахуванням його характеристики, підготовленої власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого»;
 
   «3. Подання про умовно-дострокове звільнення засудженого від покарання надсилає до суду уповноважений орган з питань пробації з урахуванням його характеристики, підготовленої власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом за місцем роботи засудженого»;
 
200. частину четверту після слів «виправних робіт» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   частину четверту після слів «виправних робіт» доповнити словами «уповноважений орган з питань пробації»;
 
201. у частині п’ятій слова «кримінально-виконавча інспекція надсилає прокуророві матеріали» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, надсилає матеріали до органів внутрішніх справ»;
 
-47- Мірошниченко Ю.Р.
у частині п’ятій статті 46 КВК слова «внутрішніх справ» замінити словами «Національної поліції»;
 
Враховано редакційно   у частині п’ятій слова «кримінально-виконавча інспекція надсилає прокуророві матеріали» замінити словами «уповноважений орган з питань пробації звертається до правоохоронних органів для відповідного реагування»;
 
202. в абзаці другому частини шостої слово «невиконання» замінити словами «систематичне невиконання»;
 
   в абзаці другому частини шостої слово «невиконання» замінити словами «систематичне невиконання»;
 
203. 25) у статті 51:
 
   21) у статті 51:
 
204. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
205. «3. Засуджені до арешту мають право:
 
   «3. Засуджені до арешту мають право:
 
206. звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до державних органів, громадських організацій і службових осіб. Кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, суду, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору, захиснику у кримінальному провадженні, який здійснює свої повноваження відповідно до статті 45 Кримінального процесуального кодексу України, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подання. Кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає;
 
   звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до державних органів, громадських організацій і службових осіб. Кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, суду, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, прокурору, захиснику у кримінальному провадженні, який здійснює свої повноваження відповідно до статті 45 Кримінального процесуального кодексу України, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подання. Кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає;
 
207. витрачати гроші, які є у них на особових рахунках, без обмеження їх обсягу для придбання продуктів харчування, одягу, взуття, літератури, письмового приладдя та предметів першої потреби;
 
   витрачати гроші, із своїх особових рахунків, без обмеження їх обсягу для придбання продуктів харчування, одягу, взуття, літератури, письмового приладдя та предметів першої потреби;
 
208. отримувати грошові перекази;
 
   отримувати грошові перекази;
 
209. одержувати і відправляти листи та телеграми без обмеження їх кількості;
 
   одержувати і відправляти листи та телеграми без обмеження їх кількості;
 
210. одержувати один раз на місяць короткострокове побачення, а неповнолітні засуджені - короткострокові побачення без обмеження їх кількості. Побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності представника колонії»;
 
   одержувати один раз на місяць короткострокове побачення, а неповнолітні засуджені - короткострокові побачення без обмеження їх кількості. Побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності представника колонії»;
 
211. частину четверту виключити;
 
   частину четверту виключити;
 
212. 26) у частині другій статті 52 слова «як правило» виключити;
 
   22) у частині другій статті 52 слова «як правило» виключити;
 
213. 27) у статті 57:
 
   23) у статті 57:
 
214. у частині першій:
 
-48- Шпенов Д.Ю.
В частині першій статті 57 слова «за рахунок держави» - виключити.
 
Відхилено   у частині першій:
 
215. у другому реченні слова «Кримінально-виконавча інспекція» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   у другому реченні слова «Кримінально-виконавча інспекція» замінити словами «Уповноважений орган з питань пробації»;
 
216. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
217. «Для вручення припису та ознайомлення з порядком і умовами відбування покарання центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, надсилає засудженому виклик, за яким він зобов’язаний з’явитися»;
 
   «Уповноважений орган з питань пробації надсилає засудженому виклик, за яким він зобов‘язаний з‘явитись для вручення припису та ознайомлення з порядком і умовами відбування покарання»;
 
218. у частині третій слова «кримінально-виконавчою інспекцією» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   у частині третій слова «кримінально-виконавчою інспекцією» замінити словами «уповноваженим органом з питань пробації»;
 
219. частини четверту і п’яту викласти в такій редакції:
 
   частини четверту і п’яту викласти в такій редакції:
 
220. «4. У разі невиїзду засудженого до місця відбування покарання без поважних причин або ухилення засудженого від отримання припису суд за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, направляє засудженого до місця відбування покарання в порядку, встановленому для засуджених до позбавлення волі.
 
   «4. У разі невиїзду засудженого до місця відбування покарання без поважних причин або ухилення засудженого від отримання припису суд за поданням уповноваженого органу з питань пробації, направляє засудженого до місця відбування покарання в порядку, встановленому для засуджених до позбавлення волі.
 
221. Поважними причинами невиїзду засудженого після отримання припису до місця відбування покарання в призначений строк є хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і документально підтверджені.
 
   Поважними причинами невиїзду засудженого після отримання припису до місця відбування покарання в призначений строк є хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і документально підтверджені.
 
222. Належним підтвердженням отримання засудженим припису є його підпис про отримання припису.
 
   Належним підтвердженням отримання засудженим припису є його підпис про отримання припису.
 
223. Ухиленням засудженого від отримання припису є його умисні дії, що унеможливлюють вручення припису персоналом пробації та підтверджуються документально.
 
   Ухиленням засудженого від отримання припису є його умисні дії, що унеможливлюють вручення припису персоналом уповноваженого органу з питань пробації та підтверджуються документально.
 
224. 5. У разі неприбуття засудженого до обмеження волі до місця відбування покарання та у разі, коли його місцезнаходження невідоме, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, надсилає до органів внутрішніх справ клопотання про оголошення його в розшук та подання до суду для вирішення питання направлення засудженого до місця відбування покарання в порядку, установленому для засуджених до позбавлення волі. Після затримання засуджений направляється до місця відбування покарання в порядку, встановленому для засуджених до позбавлення волі»;
 
-49- Мірошниченко Ю.Р.
у частині п’ятій статті 57 КВК слова «внутрішніх справ» замінити словами «Національної поліції»;
 
Враховано   5. У разі неприбуття засудженого до обмеження волі до місця відбування покарання та у разі, коли його місцезнаходження невідоме, уповноважений орган з питань пробації, надсилає органам Національної поліції подання про оголошення його в розшук та подання до суду для вирішення питання направлення засудженого до місця відбування покарання в порядку, установленому для засуджених до позбавлення волі. Після затримання засуджений направляється до місця відбування покарання в порядку, встановленому для засуджених до позбавлення волі»;
 
225. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
226. «6. Переведення засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправного центру до іншого допускається за виняткових обставин, які перешкоджають його подальшому перебуванню у цьому виправному центрі.
 
-50- Мірошниченко Ю.Р.
У частині шостій статті 57 речення «Переведення засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправного центру до іншого допускається за виняткових обставин, які перешкоджають подальшому перебуванню засудженого у цьому виправному центрі» замінити реченням «Допускається переведення засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправного центру до іншого для розміщення засудженого за місцем проживання його близьких родичів за наявності поважних причин, які перешкоджають подальшому перебуванню засудженого у цьому виправному центрі».
 
Враховано   "6. Допускається переведення засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправного центру до іншого для розміщення засудженого за місцем проживання його близьких родичів за наявності поважних причин, що перешкоджають подальшому перебуванню засудженого в цьому виправному центрі.
 
227. Переведення засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправного центру до іншого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, за поданням адміністрації виправного центру, погодженим з начальником відповідного територіального органу такого центрального органу та спостережною комісією»;
 
   Переведення засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправного центру до іншого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, за поданням адміністрації виправного центру, погодженим з начальником відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, та спостережною комісією»;
 
228. 28) у статті 59:
 
   24) у статті 59:
 
229. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
230. абзац п’ятий після слів «без урахування часу на дорогу» доповнити словами і цифрами «та не раніше ніж за три місяці до закінчення призначеного строку покарання або до розгляду на засіданні комісії установи виконання покарань питання про подання до суду матеріалів на підставі статей 81 і 82 Кримінального кодексу України»;
 
-51- Мірошниченко Ю.Р.
У частині третій статті 59 слова «та не раніше ніж за три місяці до закінчення призначеного строку покарання або до розгляду на засіданні комісії установи виконання покарань питання про подання до суду матеріалів на підставі статей 81, 82 Кримінального кодексу України;» вилучити.
 
Враховано      
231. доповнити частину після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
232. «у разі необхідності оформлення документів для призначення та виплати пенсії; «.
 
   «у разі необхідності оформлення документів для призначення та виплати пенсії».
 
233. У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
 
   У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
 
234. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину четверту доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
235. «виконувати у разі залучення роботу із самообслуговування та благоустрою виправного центру»;
 
   «виконувати у разі залучення роботу із самообслуговування та благоустрою виправного центру»;
 
236. абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
   абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
237. «придбавати, використовувати, зберігати при собі та на території, де вони проживають, а також доставляти на цю територію предмети, вироби і речовини, перелік яких визначений Міністерством юстиції України. У разі виявлення таких предметів, виробів і речовин у засудженого вони підлягають вилученню і зберіганню до його звільнення, а ті, що вилучені з обігу, знищуються. Якщо у засудженого виявлені предмети, вироби і речовини, придбання і використання яких здійснюється за особливими дозволами і вичерпний перелік яких визначений законодавством, а також предмети, вироби і речовини, виготовлення, придбання, зберігання, збут і розповсюдження яких забороняються законодавством, вони передаються адміністрацією виправного центру до органів внутрішніх справ для прийняття рішення відповідно до законодавства. Про вилучення предметів, виробів і речовин посадовою особою виправного центру складається протокол; «;
 
-52- Мірошниченко Ю.Р.
у частині п’ятій статті 59 КВК слова «внутрішніх справ» замінити словами «Національної поліції»;
 
Враховано   «придбавати, використовувати, зберігати при собі та на території, де вони проживають, а також доставляти на цю територію предмети, вироби і речовини, перелік яких визначений Міністерством юстиції України. У разі виявлення таких предметів, виробів і речовин у засудженого вони підлягають вилученню і зберіганню до його звільнення, а вилучені з обігу - знищуються. Якщо у засудженого виявлені предмети, вироби і речовини, придбання і використання яких здійснюються за особливими дозволами і вичерпний перелік яких визначений законодавством, а також предмети, вироби і речовини, виготовлення, придбання, зберігання, збут і розповсюдження яких забороняються законодавством, вони передаються адміністрацією виправного центру до органів Національної поліції для прийняття рішення відповідно до законодавства. Про вилучення предметів, виробів і речовин посадовою особою виправного центру складається протокол»;
 
238. 29) у статті 60:
 
   25) у статті 60:
 
239. у частині першій слово «праці» замінити словами «суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором»;
 
-53- Шпенов Д.Ю.
В частині першій статті 60 -1 слова «суспільно корисної» - виключити.
 
Відхилено   у частині першій слово «праці» замінити словами «суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором»;
 
    -54- Мірошниченко Ю.Р.
У частині 1 статті 60 редакції КВК, прийнятого за основу у першому читанні, після слів «праці» доповнити словами «за їх згодою».
 
Відхилено    
240. доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
 
-55- Голубов Д.І.
Мельничук І.І.
Левченко Ю.В.
Абзаци третій – п’ятий підпункту 29 пункту 2 розділу Ізаконопроекту виключити.
Обґрунтування:
Така пропозиція є протизаконною, оскільки відповідно до абзацу 9 частини 1 статті 8 КВК засудженим (незалежно від виду покарання) гарантується право на оплачувану працю, організовану відповідно до вимог законодавства про працю.
 
Відхилено   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
241. «5. Засуджені можуть залучатися без оплати праці лише до робіт з благоустрою виправних центрів і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення виправних центрів продовольством.
 
-56- Петьовка В.В.
Доповнити статтю 60 КВК частиною п’ятою такого змісту:
«5. Засуджені можуть залучатися з оплатою праці не нижче двох третин тарифної ставки встановленого засудженим розряду (окладу) до робіт з благоустрою виправних центрів і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення виправних центрів продовольством.
До цих робіт засуджені залучаються в порядку черговості в неробочий час і не більш як на дві години протягом одного дня»;
 
Відхилено   «5. Засуджені можуть залучатися без оплати праці лише до робіт з благоустрою виправних центрів і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення виправних центрів продовольством.
 
242. До цих робіт засуджені залучаються в порядку черговості в неробочий час і не більш як на дві години на день»;
 
   До цих робіт засуджені залучаються в порядку черговості в неробочий час і не більш як на дві години на день»;
 
243. 30) доповнити Кодекс статтею 60-1 такого змісту:
 
-57- Петьовка В.В.
Голубов Д.І.
Мельничук І.І.
статтю 60-1 – виключити.
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту, оскільки відповідно до законодавства України всім засудженим гарантоване право на соціальне забезпечення.
 
Відхилено   26) доповнити статтею 60-1 такого змісту:
 
244. «Стаття 60-1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до обмеження волі
 
   «Стаття 60-1. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до обмеження волі
 
245. 1. Засуджені до обмеження волі, залучені до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
 
-58- Шпенов Д.Ю.
В частині першій статті 60 -1 слова «суспільно корисної» - виключити.
 
Відхилено   1. Засуджені до обмеження волі, залучені до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
 
246. 2. Засуджені мають право на загальних підставах на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законодавством про пенсійне забезпечення.
 
   2. Засуджені мають право на загальних підставах на призначення та отримання пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законодавством про пенсійне забезпечення.
 
247. 3. Пенсії засудженим за наявності відповідного права призначаються територіальними органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання.
 
   3. Пенсії засудженим за наявності відповідного права призначаються територіальними органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання.
 
248. 4. Виплата призначеної особам, засудженим до обмеження волі, пенсії здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання, яка зараховує її на особові рахунки таких осіб»;
 
-59- Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 60-1 після слів «за місцем відбування покарання, яка" доповнити словом «невідкладно».
 
Відхилено   4. Виплата особам, засудженим до обмеження волі, призначених пенсій здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання.
Із пенсій засуджених до обмеження волі відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
При цьому не менш як п’ятдесят відсотків пенсії зараховується установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок засудженого»;
 
249. 31) у першому реченні частини першої статті 64 слова «і речове майно» замінити словами «одяг, взуття, білизну і предмети першої потреби»;
 
   27) у першому реченні частини першої статті 64 слова «і речове майно» замінити словами «одяг, взуття, білизну і предмети першої потреби»;
 
250. 32) у частині першій статті 89 слово «необережні» виключити;
 
-60- Шпенов Д.Ю.
Частину п’яту статті 92 викласти в такій редакції: «Окремо тримаються засуджені, які раніше працювали в суді, органах прокуратури, юстиції правоохоронних органах та, за власним бажанням, особи, які здійснювали адвокатську діяльність».
 
Враховано   28) у частині першій статті 89 слово «необережні» виключити;
29) у статті 92:
частину п‘яту викласти в такій редакції:
"5. Окремо тримаються засуджені, які раніше працювали в суді, органах прокуратури, юстиції правоохоронних органах та, за власним бажанням, особи, які здійснювали адвокатську діяльність";
 
251. 33) в абзаці другому частини шостої статті 92 слово «двадцяти» замінити словом «десяти»;
 
   в абзаці другому частини шостої слово «двадцяти» замінити словом «десяти»;
 
252. 34) частину першу статті 94 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-61- Мельничук І.І.
Пункт 34 частини першої розділу першого законопроекту виключити.
Обгрунтування:
Реалізація даної пропозиції проекту дозволить безпідставно полегшити умови тримання (режим) засудженим за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що є неприйнятним та суперечить одному з основних принципів кримінально-виконавчого законодавства – диференціації та індивідуалізації виконання покарань.
 
Враховано      
253. «У виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки можуть створюватися дільниці слідчих ізоляторів».
 
      
254. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
      
255. 35) у статті 100:
 
   30) у статті 100:
 
256. друге речення частини другої викласти в такій редакції: «У разі коли така постанова передбачає збільшення обсягу встановлених обмежень і більш суворі умови тримання, вона погоджується із спостережною комісією»;
 
   друге речення частини другої викласти в такій редакції: «У разі якщо така постанова передбачає збільшення обсягу встановлених обмежень і більш суворі умови тримання, вона погоджується із спостережною комісією»;
 
257. друге речення частини третьої викласти в такій редакції: «У разі коли таке подання передбачає переведення засудженого до установи виконання покарань з вищим рівнем безпеки, воно погоджується із спостережною комісією»;
 
   друге речення частини третьої викласти в такій редакції: «У разі якщо таке подання передбачає переведення засудженого до установи виконання покарань з вищим рівнем безпеки, воно погоджується із спостережною комісією»;
 
258. 36) у першому реченні частини шостої статті 102 слова «речі і документи» замінити словами «документи, а також предмети, вироби і речовини, зберігання і використання яких засудженим заборонено»;
 
   31) у першому реченні частини шостої статті 102 слова «заборонені речі і документи» замінити словами «документи, а також предмети, вироби і речовини, зберігання і використання яких засудженим заборонено»;
 
259. 37) у статті 108:
 
   32) у статті 108:
 
260. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
261. «1. Засуджені мають право придбавати за безготівковим розрахунком продукти харчування, одяг, взуття, білизну та предмети першої потреби на гроші, зароблені в колоніях, одержані за переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу без обмеження їх обсягу»;
 
   «1. Засуджені мають право придбавати за безготівковий розрахунок продукти харчування, одяг, взуття, білизну та предмети першої потреби на гроші, зароблені в колоніях, одержані за переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу без обмеження їх обсягу»;
 
262. частини другу - шосту виключити;
 
   частини другу - шосту виключити;
 
263. частину сьому після слова «харчування» доповнити словами «, одягу, взуття, білизни»;
 
   У частині сьомій слова "і кількість" виключити, а після слова «харчування» доповнити словами «одягу, взуття, білизни»;
 
264. 38) у статті 110:
 
   33) у статті 110:
 
265. назву статті доповнити словами «користування Інтернетом»;
 
   назву доповнити словами «користування мережею Інтернет»;
 
266. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
      
267. «Засудженим, що видані іноземними державами Україні, у разі їх згоди можуть надаватися короткострокові побачення з представниками дипломатичних установ таких держав за умови погодження з Міністерством юстиції України або Генеральною прокуратурою України під час вирішення питання про екстрадицію. За бажанням засудженого чи на прохання дипломатичної установи держави, якою виданий засуджений, побачення можуть надаватися наодинці»;
 
      
268. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
-62- Мірошниченко Ю.Р.
Ч.1та 5 ст. 110 залишити у чинній редакції
 
Враховано частково      
269. «5. Засудженим надається, зокрема під час перебування у стаціонарних закладах охорони здоров’я, право на телефонні розмови (у тому числі у мережах рухомого (мобільного) зв’язку) без обмеження їх кількості під контролем адміністрації установи виконання покарань. Телефонні розмови оплачуються з особистих коштів засуджених. Телефонні розмови між засудженими, які перебувають у місцях позбавлення волі, забороняються.
 
   частину п‘яту доповнити абзацом другим такого змісту:
 
270. Телефонні розмови проводяться протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну»;
 
-63- Шпенов Д.Ю.
Абзац другий частини п’ятої статті 110 після слів «безперервного сну» доповнити словами «а за необхідності та за погодженням з адміністрацією у будь-який час».
 
Враховано   "Телефонні розмови проводяться протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну, а за необхідності та за погодженням з адміністрацією - у будь-який час «;
 
271. частину сьому викласти в такій редакції:
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
272. «7. Засудженим надається право користуватися Інтернетом виключно для перегляду інформації, висвітленої на веб-сайтах, під контролем адміністрації установи виконання покарань.
 
-64- Мірошниченко Ю.Р.
Частину сьому статті 110 викласти у такій редакції
«7. Засудженим надається право користуватися глобальною мережею Інтернет виключно під контролем адміністрації.
Засуджені можуть створювати електронну поштову скриньку та користуватись нею. Адміністрація установи виконання покарань може здійснювати попередню модерацію вхідних та вихідних повідомлень у разі якщо це є необхідним з огляду на індивідуальні ризики окремих засуджених.
Під час користування глобальною мережею Інтернет засудженим забороняється:
вносити будь-яку інформацію, у тому числі направляти листи, коментарі, знаки тощо, та реєструватися на веб-сайтах, за винятком випадків створення та користування електронною поштовою скринькою в порядку, визначеному цією статтею, а також необхідності здійснення реєстрації для користування дозволеними сайтами;
формувати будь-які бази даних та накопичувальні диски, у тому числі віртуальні;
відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сайти, що пропагують жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту, переглядати сайти, які можуть негативно вплинути на психічний стан засудженого.
Перелік сайтів, до яких дозволяється доступ, формується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, та за заявою засуджених може бути доповнений адміністрацією установи виконання покарань сайтами, зміст яких не суперечить вимогам цієї статті.
Користування глобальною мережею Інтернет проводиться протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.
Користування глобальною мережею Інтернет оплачується з особистих коштів засуджених або коштів інших осіб шляхом їх внесення на електронний гаманець.
Засуджені під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров’я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, з дозволу адміністрації можуть мати при собі та користуватися під контролем адміністрації портативними персональним комп'ютерами з доступом до глобальної мережі Інтернет».
 
Враховано частково   "7. Засудженим надається право користуватися мережею Інтернет під контролем адміністрації.
 
273. Електронні поштові скриньки засудженими не створюються.
 
   Засуджені можуть створювати електронну поштову скриньку та користуватися нею під контролем адміністрації установи виконання покарань. Адміністрація установи виконання покарань ознайомлюється із змістом вхідних та вихідних повідомлень у разі, якщо це необхідно з огляду на індивідуальні ризики окремих засуджених.
 
274. Під час користування Інтернетом засудженим забороняється:
 
   Під час користування глобальною мережею Інтернет засудженим забороняється:
 
275. вносити будь-яку інформацію, в тому числі надсилати листи, коментарі, знаки, та реєструватися на веб-сайтах;
 
   вносити будь-яку інформацію, у тому числі направляти листи, коментарі, знаки тощо, та реєструватися на веб-сайтах, крім випадків створення та користування електронною поштовою скринькою в порядку, визначеному цією статтею, а також необхідності здійснення реєстрації для користування дозволеними сайтами;
 
276. формувати будь-які бази даних та накопичувальні диски, у тому числі віртуальні;
 
   формувати будь-які бази даних та накопичувальні диски, у тому числі віртуальні;
 
277. відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сайти, що пропагують жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту, переглядати сайти, які можуть негативно вплинути на психічний стан засудженого;
 
   відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сайти, що пропагують жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту, переглядати сайти, що можуть негативно вплинути на психічний стан засудженого.
 
278. грати в онлайн-ігри.
 
   Перелік сайтів, до яких дозволяється доступ, формується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, та за заявою засуджених може бути доповнений адміністрацією установи виконання покарань сайтами, зміст яких не суперечить вимогам цієї статті.
 
279. Користування Інтернетом здійснюється протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.
 
   Користування глобальною мережею Інтернет проводиться протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.
 
280. Користування Інтернетом оплачується з особистих коштів засуджених.
 
   Користування глобальною мережею Інтернет оплачується з особистих коштів засуджених або коштів інших осіб шляхом їх внесення на електронний гаманець.
 
281. Засуджені під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров’я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, з дозволу адміністрації установи виконання покарань можуть мати при собі та користуватися під контролем адміністрації установи виконання покарань портативними персональними комп’ютерами з доступом до Інтернету»;
 
   Засуджені під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров’я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, з дозволу адміністрації установи виконання покарань можуть мати при собі та користуватися під контролем адміністрації портативними персональним комп'ютерами з доступом до глобальної мережі Інтернет";
 
282. доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
   доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
283. «8. Порядок організації побачень, телефонних розмов, користування Інтернетом встановлюється Міністерством юстиції України»;
 
   «8. Порядок організації побачень, телефонних розмов, користування мережею Інтернет встановлюється Міністерством юстиції України»;
 
284. 39) у частині першій статті 111:
 
   34) у частині першій статті 111:
 
285. в абзаці першому слова «виправних колоніях середнього рівня безпеки» замінити словами «дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки»;
 
   в абзаці першому слова «виправних колоніях середнього рівня безпеки» замінити словами «дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки»;
 
286. в абзаці четвертому слова «на території відповідного місця позбавлення волі» замінити словами «установою виконання покарань, у разі наявності відповідного висновку лікаря такої установи»;
 
-65- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 111 доповнити абзацом п’ятим «Відмова в одержані медичної допомоги не установі виконання покарань може бути оскаржена до суду, їх вищестоящих органів, або до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».
 
Відхилено   в абзаці четвертому слова «на території відповідного місця позбавлення волі» замінити словами «установою виконання покарань, за наявності відповідного висновку лікаря такої установи»;
 
287. 40) абзац другий частини п’ятої статті 113 після слова «кореспонденцію» доповнити словами «яка адресована»;
 
-66- Шпенов Д.Ю.
В абзаці другому частині п’ятої статті 113 слова «яка адресована» - виключити.
 
Враховано   35) у частині четвертій статті 115 слова "харчування, одяг, взуття, білизна і" виключити;
 
    -67- Мірошниченко Ю.Р.
Ч.5 ст.113 КВК залишити у чинній редакції
 
Враховано    
    -68- Мірошниченко Ю.Р.
У зв‘язку з внесенням змін до статті 121 КВК, відповідно до яких взуття, одяг, білизна та харчування надаються безкоштовно всім засудженим до позбавлення волі, необхідно із частини 4 статті 115 КВК виключити слова "харчування, одяг, взуття, білизна і".
 
Враховано    
288. 41) у статті 116:
 
   36) у статті 116:
 
289. у п’ятому реченні частини п’ятої слова «угода про надання медичних послуг, укладена між закладом охорони здоров’я та рідними чи близькими, або захисником засудженого, його законним представником» замінити словами «медичний висновок»;
 
   у п’ятому реченні частини п’ятої слова «угода про надання медичних послуг, укладена між закладом охорони здоров’я та рідними чи близькими, або захисником засудженого, його законним представником» замінити словами «медичний висновок»;
 
290. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити частиною шостою такого змісту:
 
291. «6. Засудженим, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, тривалі побачення не надаються.
 
   «6. Засудженим, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, тривалі побачення не надаються.
 
292. Порядок перебування, умови тримання та охорона засуджених у закладах охорони здоров’я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, визначається Міністерством юстиції України.»;
 
   Порядок перебування, умови тримання та охорона засуджених у закладах охорони здоров’я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, визначається Міністерством юстиції України";
 
293. 42) у статті 118:
 
   37) у статті 118:
 
294. у частині першій:
 
-69- Мірошниченко Ю.Р.
У ч. 1 статті 118 редакції КВК, прийнятого за основу у першому читанні, після слів «праці» доповнити словами «за їх згодою».
 
Враховано редакційно   у частині першій:
 
295. абзаци перший і третій викласти в такій редакції:
 
   абзаци перший і третій викласти в такій редакції:
 
296. «1. Засуджені залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці з урахуванням наявних виробничих потужностей, статі, віку, працездатності, стану здоров’я і спеціальності, як правило, на підприємствах, у майстернях колоній, а також на підприємствах державної або іншої форми власності за строковим трудовим договором, що укладається між засудженим і виправною колонією (слідчим ізолятором), за умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції»;
 
-70- Мірошниченко Ю.Р.
Перший абзац частини першої статті 118 КВК викласти у такій редакції: «1. Засуджені мають право працювати за строковим трудовим договором, що укладається між засудженим і виправною колонією (слідчим ізолятором) або засудженим та іншими суб’єктами незалежно від форми власності (за відсутності обґрунтованих заперечень адміністрації установ виконання покарань), за умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції та, як правило, на підприємствах, у майстернях колоній, а також на державних або підприємствах інших форм власності».
 
Враховано редакційно   "1. Засуджені до позбавлення волі мають право працювати та залучаються до суспільно-корисної праці у місцях і на роботах, визначених адміністрацією колонії, з урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать, вік, працездатність, стан здоров‘я і спеціальність. Засуджені залучаються до оплачуваної праці, як правило, на підприємствах, у майстернях колоній, а також на державних або інших форм власності підприємствах за строковим трудовим договором, що укладається між засудженим і виправною колонією (слідчим ізолятором), за умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції"
 
297. «Праця засуджених до позбавлення волі регулюється законодавством про працю, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу»;
 
-71- Мірошниченко Ю.Р.
У ч.1 ст. 118 слова «за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу» вилучити
 
Враховано редакційно   «Праця засуджених до позбавлення волі регулюється законодавством про працю з особливостями, визначеними цим Кодексом";
 
298. у частині другій слова «Засудженим чоловікам віком понад шістдесят років, жінкам - понад п’ятдесят п’ять років» замінити словами і цифрами «Засудженим, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
   у частині другій слова «Засудженим чоловікам віком понад шістдесят років, жінкам - понад п’ятдесят п’ять років» замінити словами і цифрами «Засудженим, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
299. в абзаці другому частини п’ятої слова «як правило» виключити;
 
   в абзаці другому частини п’ятої слова «як правило» виключити;
 
300. 43) друге речення частини першої статті 119 викласти в такій редакції: «Місце та вид роботи, час початку та закінчення роботи (зміни) визначаються адміністрацією колонії»;
 
   38) друге речення частини першої статті 119 викласти в такій редакції: «Місце та вид роботи, час початку та закінчення роботи (зміни) визначаються адміністрацією колонії»;
 
301. 44) частину другу статті 120 викласти в такій редакції:
 
   39) частину другу статті 120 викласти в такій редакції:
 
302. «2. У виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці, зараховується незалежно від усіх відрахувань не менш як двадцять п’ять відсотків нарахованого їм місячного заробітку, а на особовий рахунок засуджених, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», інвалідів першої та другої груп, хворих на активну форму туберкульозу, вагітних жінок, жінок, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, - не менш як п’ятдесят відсотків нарахованого їм місячного заробітку»;
 
-72- Мірошниченко Ю.Р.
Частину 2 статті 120 КВК викласти у такій редакції: «2. У виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці, зараховується незалежно від усіх відрахувань не менш як п'ятдесят відсотків нарахованого їм місячного заробітку».
 
Враховано   "2. У виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці, зараховується незалежно від усіх відрахувань не менш як п'ятдесят відсотків нарахованого їм місячного заробітку";
 
303. 45) статті 121 і 122 викласти в такій редакції:
 
   40) статті 121 і 122 викласти в такій редакції:
 
304. «Стаття 121. Відрахування із заробітку або іншого доходу засуджених до позбавлення волі
 
   «Стаття 121. Відрахування із заробітку або іншого доходу засуджених до позбавлення волі
 
305. 1. Особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, відшкодовують витрати на їх утримання, крім вартості спецодягу і спецхарчування.
 
-73- Мірошниченко Ю.Р.
Ч. 1 ст. 121 викласти в такій редакції: «Особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, відшкодовують витрати на їх утримання, крім вартості харчування, взуття, одягу, білизни, спецхарчування та спецодягу. Перелік інших витрат на утримання засуджених у виправних колоніях та порядок їх відшкодування вартості встановлюється КМУ"
 
Враховано   1. Особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, відшкодовують витрати на їх утримання, крім вартості харчування, взуття, одягу, білизни, спецхарчування та спецодягу.
 
306. Перелік витрат на утримання засуджених у виправних колоніях та порядок їх відшкодування встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок відшкодування вартості витрат на утримання засуджених у виправних колоніях встановлюється Кабінетом Міністрів України
 
307. 2. Відшкодування засудженими витрат, визначених у частині першій цієї статті, здійснюється після відрахування податку на доходи фізичних осіб і аліментів та зараховується до спеціального фонду бюджету виправних колоній. Відрахування за виконавчими листами та іншими виконавчими документами здійснюється у порядку, встановленому законом.
 
   2. Відшкодування засудженими витрат, встановлених частиною першою цієї статті, що належить до власних надходжень виправних колоній, здійснюється після відрахування податку на доходи фізичних осіб і аліментів. Відрахування за виконавчими листами та іншими виконавчими документами здійснюється у порядку, встановленому законом.
 
308. Стаття 122. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі
 
   Стаття 122. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі
 
309. 1. Засуджені до позбавлення волі, залучені до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
 
   1. Засуджені до позбавлення волі, залучені до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
 
310. 2. Засуджені мають право на загальних підставах на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законодавством про пенсійне забезпечення.
 
   2. Засуджені мають право на загальних підставах на призначення та отримання пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законодавством про пенсійне забезпечення.
 
311. 3. Пенсії засудженим за наявності відповідного права призначаються територіальними органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання.
 
-74- Мірошниченко Ю.Р.
Частину третю статті 122 КВК викласти у такій редакції: «3. Пенсії засудженим за наявності відповідного права призначаються територіальними органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання. Особа, яка під час відбування покарання набула права на пенсію відповідно до частини першої цієї статті, надає адміністрації виправного закладу клопотання про забезпечення необхідних умов для призначення їй пенсії за місцезнаходженням цього виправного закладу, в тому числі щодо виклику представників ПФУ та офіційного прийому ними у встановленому порядку необхідних документів безпосередньо від особи, яка відбуває покарання, або від представника особи, яка відбуває покарання, за нотаріальним дорученням.
Адміністрація виправного закладу не більш як протягом 30 днів з дня реєстрації клопотання особи, яка набула права на призначення пенсії відповідно до частини першої цієї статті під час відбування покарання, забезпечує зустріч засудженого з представником Пенсійного фонду України та всебічно сприяє належному оформленню і поданню ним відповідних документів або забезпечує умови для оформлення і подання необхідних документів через представника особи, яка відбуває покарання».
 
Враховано   3. Пенсії засудженим за наявності відповідного права призначаються територіальними органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання. Особа, яка під час відбування покарання набула право на пенсію, надає адміністрації виправного закладу клопотання про забезпечення необхідних умов для призначення їй пенсії за місцезнаходженням цього виправного закладу, у тому числі щодо виклику представників Пенсійного фонду України з метою подання у встановленому порядку необхідних документів безпосередньо особою, яка відбуває покарання, або представником особи, яка відбуває покарання, за нотаріальним дорученням.
Адміністрація виправного закладу не більш як протягом 30 днів з дня реєстрації клопотання забезпечує зустріч засудженого з представником Пенсійного фонду України та всебічно сприяє належному оформленню і поданню ним відповідних документів або забезпечує умови для оформлення і подання необхідних документів через представника особи, яка відбуває покарання.
 
312. 4. Виплата призначеної особам, засудженим до позбавлення волі, пенсії здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання.
 
-75- Мірошниченко Ю.Р.
У ч. 4 ст.122 КВК слова «двадцять п’ять» замінити словом «п’ятдесят».
 
Враховано   4. Виплата особам, засудженим до позбавлення волі, призначених пенсій здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання.
 
313. Із пенсій засуджених до позбавлення волі відшкодовуються витрати на їх утримання в установах (харчування, одяг, взуття, білизна, комунально-побутові та інші послуги). При цьому не менш як двадцять п’ять відсотків пенсії зараховується установою за місцем відбування покарання на особові рахунки засуджених.»;
 
-76- Мірошниченко Ю.Р.
Другий абзац частини 4 статті 122 редакції КВК, прийнятого за основу, замінити на наступний абзац: "Із пенсій засуджених до позбавлення волі відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань, визначені КМУ.
 
Враховано   Із пенсій засуджених до позбавлення волі відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
При цьому не менш як п’ятдесят відсотків пенсії зараховується установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок засудженого»;
 
314. 46) абзац десятий частини першої статті 130 виключити;
 
   41) абзац десятий частини першої статті 130 виключити;
 
315. 47) у статті 138:
 
   42) у статті 138:
 
316. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
317. «1. Засуджені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання мають право витрачати для придбання продуктів харчування, одягу, взуття, білизни та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу без обмеження їх обсягу.
 
   «1. Засуджені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання мають право витрачати для придбання продуктів харчування, одягу, взуття, білизни та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу без обмеження їх обсягу.
 
318. Засудженим, що перебувають в дільниці посиленого контролю, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на три місяці.
 
   Засудженим, які перебувають у дільниці посиленого контролю, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на три місяці.
 
319. Засудженим, що перебувають в дільниці ресоціалізації, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на два місяці.
 
   Засудженим, які перебувають у дільниці ресоціалізації, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на два місяці.
 
320. Засудженим, що перебувають у дільниці соціальної реабілітації, надаються короткострокові побачення без обмежень та тривале побачення щомісяця»;
 
   Засудженим, які перебувають у дільниці соціальної реабілітації, надаються короткострокові побачення без обмежень та тривале побачення щомісяця»;
 
321. у частині другій слова «і додатково витрачати на місяць гроші в сумі п’ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати» виключити;
 
   у частині другій слова «і додатково витрачати на місяць гроші в сумі п’ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати» виключити;
 
322. 48) у статті 139:
 
   43) у статті 139:
 
323. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
324. «1. У виправних колоніях середнього рівня безпеки засуджені мають право витрачати на місяць для придбання продуктів харчування, одягу, взуття та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу без обмеження їх обсягу.
 
   «1. У виправних колоніях середнього рівня безпеки засуджені мають право витрачати на місяць для придбання продуктів харчування, одягу, взуття та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу без обмеження їх обсягу.
 
325. Засудженим, що перебувають в дільниці посиленого контролю, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на три місяці.
 
   Засудженим, які перебувають у дільниці посиленого контролю, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на три місяці.
 
326. Засудженим, що перебувають в дільниці ресоціалізації, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на два місяці.
 
   Засудженим, які перебувають у дільниці ресоціалізації, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на два місяці.
 
327. Засудженим, що перебувають у дільниці соціальної реабілітації, надаються короткострокові побачення без обмежень та тривале побачення щомісяця»;
 
   Засудженим, які перебувають у дільниці соціальної реабілітації, надаються короткострокові побачення без обмежень та тривале побачення щомісяця»;
 
328. у частині другій слова «і додатково витрачати на місяць гроші в сумі сорока відсотків мінімального розміру заробітної плати» виключити;
 
   у частині другій слова «і додатково витрачати на місяць гроші в сумі сорока відсотків мінімального розміру заробітної плати» виключити;
 
329. 49) у статті 140:
 
   44) у статті 140:
 
330. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
331. «2. У виправних колоніях максимального рівня безпеки засуджені мають право витрачати для придбання продуктів харчування, одягу, взуття та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу без обмеження їх обсягу.
 
   «2. У виправних колоніях максимального рівня безпеки засуджені мають право витрачати для придбання продуктів харчування, одягу, взуття та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу без обмеження їх обсягу.
 
332. Засудженим, що перебувають в дільниці посиленого контролю, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на три місяці.
 
   Засудженим, які перебувають у дільниці посиленого контролю, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на три місяці.
 
333. Засудженим, що перебувають в дільниці ресоціалізації, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на два місяці.
 
   Засудженим, які перебувають у дільниці ресоціалізації, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на два місяці.
 
334. Засудженим, які перебувають в приміщеннях камерного типу, надається щоденна прогулянка тривалістю одну годину»;
 
   Засудженим, які перебувають у приміщеннях камерного типу, надається щоденна прогулянка тривалістю одну годину»;
 
335. у частині третій слова «і додатково витрачати на місяць гроші в сумі тридцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати» виключити;
 
   у частині третій слова «і додатково витрачати на місяць гроші в сумі тридцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати» виключити;
 
336. 50) частину шосту статті 141 викласти в такій редакції:
 
   45) частину шосту статті 141 викласти в такій редакції:
 
337. «6. Діти, які перебувають у будинку дитини за згодою батьків можуть передаватися їх родичам.
 
-77- Мірошниченко Ю.Р.
Необхідно передбачити можливість передачі дітей іншим особам за рішенням органу опіки і піклування, або після досягнення трьох років до відповідного дитячого закладу
 
Враховано   «6. Діти, які перебувають у будинку дитини, за згодою батьків можуть передаватися їхнім родичам та згодою батьків та рішенням органу опіки і піклування – іншим особам або після досягнення трирічного віку направляються до відповідних дитячих закладів.
 
338. Спірні питання між матір’ю та батьком щодо місця проживання дитини вирішуються органом опіки та піклування або судом.»;
 
   Спірні питання між матір’ю та батьком щодо місця проживання дитини вирішуються органом опіки та піклування або судом»;
 
339. 51) у статті 143:
 
   46) у статті 143:
 
340. абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
341. «витрачати для придбання продуктів харчування, одягу, взуття, білизни та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу без обмеження їх обсягу; «;
 
   «витрачати для придбання продуктів харчування, одягу, взуття, білизни та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу без обмеження їх обсягу»;
 
342. абзац другий частини другої виключити;
 
   абзац другий частини другої виключити;
 
343. 52) у частині другій статті 150 слово «двадцяти» замінити словом «десяти»;
 
   47) у частині другій статті 150 слово «двадцяти» замінити словом «десяти»;
 
344. 53) у статті 151:
 
   48) у статті 151:
 
345. абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
   у частині п‘ятій:
абзац другий викласти в такій редакції:
 
346. «витрачати для придбання продуктів харчування, одягу, взуття, білизни та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу без обмеження їх обсягу «;
 
-78- Луценко І.С.
Чумак В.В.
В абзаці третьому частини п‘ятої статті 151 слова "на три" замінити словами "на два".
 
Враховано   «витрачати для придбання продуктів харчування, одягу, взуття, білизни та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу без обмеження їх обсягу»;
в абзаці третьому слова "на три" замінити словами "на два";
 
347. у частині шостій слова «додатково витрачати на місяць гроші в сумі двадцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати, а після відбуття п’ятнадцяти років строку покарання» виключити;
 
   у частині шостій слова «додатково витрачати на місяць гроші в сумі двадцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати, а після відбуття п’ятнадцяти років строку покарання» виключити;
 
348. 54) у частині шостій статті 153 слова «Кримінально-виконавча інспекція» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   49) у частині шостій статті 153 слова «Кримінально-виконавча інспекція» замінити словами «Уповноважений орган з питань пробації»;
 
349. 55) у статті 154:
 
   50) у статті 154:
 
350. частину третю викласти в такій редакції:
 
-79- Мірошниченко Ю.Р.
Ч. 3 ст. 154 КВК залишити в чинній редакції.
 
Враховано      
351. «3. Стосовно засудженого, щодо якого відповідно до статей 81 і 82 Кримінального кодексу України може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміна невідбутої частини покарання більш м’яким, орган або установа виконання покарань у місячний строк надсилає клопотання засудженого до суду у порядку, встановленому кримінальним процесуальним законодавством. Одночасно з клопотанням до суду надсилаються особова справа засудженого та дані, які характеризують поведінку засудженого під час відбування покарання»;
 
      
352. у частині п’ятій слово «клопотання» в усіх відмінках замінити словом «подання» у відповідному відмінку;
 
-80- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 154 редакції КВК, прийнятого за основу у першому читанні, додати частину восьму наступного змісту: "Особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, якщо вони були направлені у місця обмеження волі або позбавлення волі у випадках, передбачених законом, можуть бути знову представлені до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким не раніше як через один рік з дня винесення ухвали суду про направлення засудженого для подальшого відбування призначеного покарання у місця обмеження волі або позбавлення волі".
 
Відхилено Охоплюється діючою редакцією частини 8 статті 154 КВК  у частині п’ятій слово «клопотання» в усіх відмінках замінити словом «подання» у відповідному відмінку;
 
353. у частині дев’ятій та абзаці другому частини десятої слова «кримінально-виконавча інспекція» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   у частині дев’ятій та абзаці другому частини десятої слова «кримінально-виконавча інспекція» замінити словами «уповноважений орган з питань пробації»;
 
354. 56) у статті 156:
 
   51) у статті 156:
 
355. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
356. «1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, разом з адміністрацією установи виконання покарань не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку покарання у виді позбавлення або обмеження волі на певний строк організовує здійснення заходів щодо сприяння засудженим, які готуються до звільнення, у визначенні місця проживання після звільнення, влаштуванні до спеціалізованих установ для звільнених, госпіталізації до закладів охорони здоров’я у разі потреби, працевлаштуванні після звільнення працездатних осіб»;
 
   «1. Уповноважений орган з питань пробації спільно з адміністрацією установи виконання покарань не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк організовує здійснення заходів щодо сприяння засудженим, які готуються до звільнення, у визначенні місця проживання після звільнення, влаштуванні до спеціалізованих установ для звільнених, госпіталізації до закладів охорони здоров’я (за потреби), працевлаштуванні після звільнення працездатних осіб»;
 
357. у першому реченні частини третьої слова «чоловіки віком понад шістдесят років і жінки - понад п’ятдесят п’ять років» замінити словами і цифрами «особи, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
   у першому реченні частини третьої слова «чоловіки віком понад шістдесят років і жінки - понад п’ятдесят п’ять років» замінити словами і цифрами «особи, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
358. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
359. «4. Заходи щодо соціального патронажу осіб, звільнених від покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, визначаються Законом України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», а порядок взаємодії суб’єктів соціального патронажу - Міністерством соціальної політики України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством юстиції України»;
 
   «4. Заходи щодо соціального патронажу осіб, звільнених від покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, визначаються Законом України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», а порядок взаємодії суб’єктів соціального патронажу - Міністерством соціальної політики України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством юстиції України»;
 
360. 57) у статті 163:
 
   52) у статті 163:
 
361. у назві статті слово «контроль» замінити словом «нагляд»;
 
   у назві слово «контроль» замінити словом «нагляд»;
 
362. у частині першій слово «Контроль» замінити словом «Нагляд», а слова «кримінально-виконавчою інспекцією» - словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   у частині першій слово «контроль» замінити словом «нагляд», а слова «кримінально-виконавчою інспекцією» - словами «уповноваженим органом з питань пробації»;
 
363. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
364. «2. До соціально-виховної роботи із засудженими, звільненими від відбування покарання з випробуванням, можуть залучатися працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також об’єднання громадян, релігійні та благодійні організації»;
 
   «2. До соціально-виховної роботи із засудженими, звільненими від відбування покарання з випробуванням, можуть залучатися працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також об’єднання громадян, релігійні та благодійні організації»;
 
365. 58) у статті 164:
 
   53) у статті 164:
 
366. назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
   назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
367. «Стаття 164. Порядок здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням
 
   «Стаття 164. Порядок здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням
 
368. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації:
 
   1. Уповноважений орган з питань пробації:
 
369. веде облік засуджених протягом іспитового строку;
 
   веде облік засуджених протягом іспитового строку;
 
370. роз’яснює засудженим порядок виконання обов’язків, покладених на них судом;
 
   роз’яснює засудженим порядок виконання обов’язків, покладених на них судом;
 
371. здійснює нагляд за поведінкою засуджених;
 
   здійснює нагляд за засудженими;
 
372. вживає заходів до припинення порушень вимог судових рішень;
 
   вживає заходів з припинення порушень судових рішень;
 
373. організовує першочерговий розшук засуджених, місцезнаходження яких невідоме;
 
-81- Мірошниченко Ю.Р.
абзац шостий частини першої статті 164 викласти у такій редакції:
«організовує першочергові заходи з виявлення засуджених, місце знаходження яких не відоме»; та доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та Законом України "Про пробацію"
 
Враховано   організовує першочергові заходи з виявлення засуджених, місце знаходження яких невідоме;
 
374. вносить подання відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України щодо розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме»;
 
   звертається до відповідних правоохоронних органів щодо розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме»;
 
375. частину другу виключити;
 
-82- Мірошниченко Ю.Р.
Ч.2 статті 164 залишити в чинній редакції.
 
Враховано   здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та Законом України "Про пробацію";
 
376. у частині третій:
 
-83- Мірошниченко Ю.Р.
У частині третій статті 164 КВК після слів «у сфері пробації» доповнити реченнями «У разі неприбуття до кримінально-виконавчої інспекції без поважних причин до засудженого може бути застосовано привід, який здійснюється органом внутрішніх справ.
Поважними причинами неявки засудженого до кримінально-виконавчої інспекції в призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання запрошення, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом».
 
Відхилено .  у частині третій:
 
377. в абзаці першому:
 
   в абзаці першому:
 
378. у першому реченні слово «інспекцію» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації», а слова «кримінально-виконавчої інспекції» - словами «зазначеного органу»;
 
   у першому реченні слово «інспекцію» замінити словами «уповноважений орган з питань пробації», а слова «кримінально-виконавчої інспекції» - словами «зазначеного органу»;
 
379. друге речення виключити;
 
   друге речення виключити;
 
380. абзац другий виключити;
 
-84- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 164 доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту: «4. Якщо неповнолітній засуджений сумлінно виконує покладені обов’язки, що свідчить про його бажання стати на шлях виправлення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, вносить до суду подання про скорочення іспитового строку. 5. У разі якщо засуджений з незалежних від нього обставин не може виконати обов'язок (обов'язки), покладені на нього судом, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, направляє до суду обґрунтоване подання про зміну таких обов'язків».
 
Враховано   абзац другий виключити;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У разі якщо засуджений з незалежних від нього обставин не може виконати обов'язок (обов'язки), покладені на нього судом, уповноважений орган з питань пробації, направляє до суду обґрунтоване подання про зміну таких обов'язків";
 
381. 59) у частині другій статті 165 слова «кримінально-виконавчої інспекції» та «кримінально-виконавчій інспекції» замінити відповідно словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, « та «зазначеному органі», а слово «контроль» - словом «нагляд»;
 
   54) у частині другій статті 165 слова «кримінально-виконавчої інспекції» та «кримінально-виконавчій інспекції» замінити відповідно словами «уповноваженого органу з питань пробації» та «зазначеному органі», а слова «контроль за його поведінкою» - словом «нагляд»;
 
382. 60) статтю 166 викласти в такій редакції:
 
   55) статтю 166 викласти в такій редакції:
 
383. «Стаття 166. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням
 
   «Стаття 166. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням
 
384. 1. Якщо засуджений не виконує обов’язки, встановлені цим Кодексом, Законом України «Про пробацію», а також покладені на нього рішенням суду, систематично вчиняє правопорушення, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання.
 
-85- Мірошниченко Ю.Р.
Частини першу-п’яту статті 166 викласти у такій редакції:
«1. У разі ухилення засудженого, звільненого від відбування покарання з випробуванням, від виконання обов'язків, які покладені на нього судом, та (або) порушення громадського порядку, за яке його було притягнуто до адміністративної відповідальності, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, застосовує до нього застереження у виді письмового попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання.
2. Якщо засуджений умисно не виконує покладені на нього обов'язки та (або) систематично вчиняє правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання.
3. Невиконанням обов'язків вважається таке, коли засуджений умисно та без поважних причин не виконав хоч один з обов'язків, які було покладено на нього судом.
4. Систематичним вчиненням правопорушень вважається вчинення засудженим трьох і більше правопорушень, за які його було притягнуто до адміністративної відповідальності.
5. Поважними причинами неявки засудженого до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, в призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом і які документально підтверджені.
Особа, звільнена від відбування покарання з випробуванням, розшук якої оголошено у зв'язку з ухиленням від відбування покарання, затримується і конвоюється органом Національної поліції у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством»;
 
Враховано   1. Якщо засуджений не виконує обов’язки, встановлені цим Кодексом, Законом України «Про пробацію», а також покладені на нього судом, або систематично вчиняє правопорушення, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань пробації, вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання.
 
385. 2. Подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання вноситься до суду у разі застосування до засудженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, трьох і більше письмових попереджень про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання.
 
-86- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 166 доповнити частиною другою такого змісту: «Якщо неповнолітній засуджений не виконує обов'язки, встановлені цим Кодексом, Законом України «Про пробацію», а також покладені на нього рішенням суду, систематично вчиняє правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, вносить до суду подання про заміну покладених на засудженого обов’язків. Якщо після заміни обов’язків неповнолітній засуджений не виконує їх або вчиняє правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації вносить до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання».
 
Відхилено   2. Подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання вноситься до суду після застосування уповноваженим органом з питань пробації до засудженого письмового попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання.
 
386. 3. У разі невиконання засудженим, звільненим від відбування покарання з випробуванням, обов’язків, які покладені на нього судом та законом, систематичного вчинення правопорушень, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, застосовує до нього письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання.
 
   3. У разі невиконання засудженим, звільненим від відбування покарання з випробуванням, обов’язків, визначених законом та покладених на нього судом, систематичного вчинення правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, уповноважений орган з питань пробації, застосовує до нього письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання.
 
387. Систематичним вчиненням правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, є вчинення засудженим протягом іспитового строку трьох і більше таких правопорушень.
 
   Систематичним вчиненням правопорушень, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, є вчинення засудженим протягом іспитового строку трьох і більше таких правопорушень.
 
388. 4. Письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання застосовується у разі невиконання засудженим хоча б одного з обов’язків, які покладені на нього судом та законом, за відсутності об’єктивних обставин, що фактично позбавляють засудженого можливості їх виконувати і документально підтверджені.
 
   4. Письмове попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання застосовується у разі невиконання засудженим хоча б одного з обов’язків, визначених законом та покладених на нього судом, за відсутності об’єктивних обставин, що фактично позбавляють засудженого можливості їх виконувати і документально підтверджені.
 
389. 5. У разі вчинення засудженим правопорушень, що потягли за собою накладення одного або двох адміністративних стягнень, письмове попередження не застосовується, із засудженим проводиться індивідуально-профілактична бесіда.
 
   5. У разі вчинення засудженим адміністративних правопорушень, що тягнуть за собою накладення адміністративних стягнень, із засудженим проводиться індивідуальна профілактична бесіда.
 
390. 6. У разі відмови судом у задоволенні подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням та у разі, коли засуджений продовжує не виконувати обов’язки, встановлені судом чи законом, систематично вчиняє правопорушення, які тягнуть за собою адміністративні стягнення, за що до нього повторно застосовано три і більше письмових попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, повторно надсилає до суду подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого для відбування призначеного покарання».
 
   6. У разі відмови судом у задоволенні подання про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням повторне направлення до суду такого подання здійснюється після застосування до засудженого повторного письмового попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання".
 
391. 3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-13, ст. 88):
 
   3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
 
392. 1) пункт 26 частини першої статті 3 після слів «щодо якої здійснюється провадження» доповнити словами «, представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   1) у частині першій статті 3:
пункт 25 після слова "спеціаліст" доповнити словами "представник органу пробації";
пункт 26 після слів «щодо якої здійснюється провадження» доповнити словами «представник органу пробації»;
 
393. 2) у статті 42:
 
   2) у статті 42:
частину четверту доповнити пунктами 7, 8 9 такого змісту:
 
394. частину четверту доповнити пунктами 7 і 8 такого змісту:
 
   «7) отримувати роз‘яснення щодо порядку підготовки та використання досудової доповіді, відмовлятися від участі у підготовці досудової доповіді;
 
395. «7) бути поінформованим про рішення суду щодо складення досудової доповіді, отримувати роз’яснення щодо порядку її підготовки та використання;
 
   8) брати участь у підготовці досудової доповіді, надавати представнику органу пробації інформацію, необхідну для підготовки такої доповіді, ознайомлюватися з текстом досудової доповіді, подавати свої зауваження та уточнення;
 
396. 8) брати участь у підготовці досудової доповіді шляхом надання представнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, який її складає, необхідної інформації або відмовитися від участі у підготовці досудової доповіді»;
 
-87- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 8 частини 4 статті 42 викласти у такій редакції: «8) брати участь у підготовці досудової доповіді у формі надання представнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, який складає досудову доповідь, будь-якої інформації, яка є необхідною на думку обвинуваченого, в тому числі власні зауваження та пояснення або відмовитися від участі у підготовці досудової доповіді; ознайомлюватися із кінцевою версією доповіді до того як вона буде подана до суду, а також подавати до суду свої зауваження та додаткову інформацію до неї після подання до суду; оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність представника уповноваженого органу з питань пробації, в процесі складання ним досудової доповіді».
 
Враховано редакційно   частину сьому доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) надавати достовірну інформацію представнику органу пробації, необхідну для підготовки досудової доповіді";
 
397. 3) доповнити статтею 72-1 такого змісту:
 
   3) доповнити статтею 72-1 такого змісту:
 
398. «Стаття 72-1. Представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації
 
-88- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 72-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 72-1. Представник персоналу органу пробації
1. Представником персоналу органу пробації є посадова особа такого органу, яка за ухвалою суду складає та подає до суду досудову доповідь.
2. Представник персоналу органу пробації з метою складання досудової доповіді має право:
1) отримувати інформацію про обвинуваченого від підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів та громадян;
2) викликати обвинуваченого до уповноваженого органу з питань пробації для отримання усних чи письмових пояснень;
3) відвідувати обвинуваченого за місцем його проживання, роботи або навчання
4) відвідувати місця попереднього ув‘язнення, якщо до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою;
5) заявляти клопотання суду про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо обставин, які передбачені пунктами 4 та 5 частини першої статті 91 цього Кодексу, а у кримінальних провадженнях щодо неповнолітнього обвинуваченого - додатково статтями 485, 487 цього Кодексу;
6) бути присутнім під час проведення судового засідання;
7) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом.
3. Представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, зобов’язаний:
1) складати досудову доповідь і подавати її до суду не пізніше ніж за добу до дати призначеного судового розгляду;
2) проводити опитування обвинуваченого або його родини, інших осіб, представників підприємств, установ, організацій;
3) невідкладно повідомляти суду, який доручив йому підготовку досудової доповіді, про наявність або виникнення об’єктивних обставин, що роблять неможливим її підготовку;
4) виконувати вказівки суду та давати пояснення з поставлених запитань;
5) не розголошувати без дозволу суду будь-які відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків;
6) заявити самовідвід за наявності підстав, передбачених статтями 75-79 цього Кодексу".
 
Враховано   «Стаття 72-1. Представник персоналу органу пробації
 
399. 1. Представником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, у судовому провадженні є посадова особа такого органу, яка за рішенням суду складає та подає до суду досудову доповідь.
 
   1. Представником органу пробації є посадова особа такого органу, яка за ухвалою суду складає та подає до суду досудову доповідь.
 
400. 2. Представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, має право:
 
   2. Представник органу пробації з метою складання досудової доповіді має право:
 
401. 1) отримувати інформацію про обвинуваченого, необхідну для складення досудової доповіді, від підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів та громадян;
 
   1) отримувати інформацію про обвинуваченого від підприємств, установ, організацій або уповноважених ними органів та громадян;
 
402. 2) викликати обвинуваченого до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, для проведення бесіди з метою складення досудової доповіді;
 
-89- Шпенов Д.Ю.
В пункт другий частини другої статті 72-1 слово «викликати» замінити на слово «запрошувати».
 
Відхилено ,  2) викликати обвинуваченого до уповноваженого органу з питань пробації для отримання усних чи письмових пояснень;
3) відвідувати обвинуваченого за місцем його проживання або перебування, роботи або навчання;
4) відвідувати місця попереднього ув‘язнення, якщо до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою;
5) заявляти клопотання суду про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо обставин, які передбачені пунктами 4 та 5 частини першої статті 91 цього Кодексу, а у кримінальних провадженнях щодо неповнолітнього обвинуваченого - додатково статтями 485, 487 цього Кодексу, в порядку, передбаченому статтею 317 цього Кодексу;;
 
403. 3) бути присутнім під час проведення судового засідання;
 
   6) бути присутнім під час проведення судового засідання;
 
404. 4) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом.
 
   7) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом.
 
405. 3. Представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, зобов’язаний:
 
   3. Представник органу пробації, зобов’язаний:
 
406. 1) складати досудову доповідь і подавати її до суду не пізніше ніж за добу до дати призначеного судового розгляду;
 
-90- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 1 ч. 3 ст.72-1 викласти в такій редакції:
"1) складати досудову доповідь і подавати її до суду в строк, визначений в ухвалі суду";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"дотримуватись прав і свобод людини і громадянина".
 
Враховано   1) складати досудову доповідь і подавати її до суду в строк, визначений в ухвалі суду;
 
407. 2) проводити опитування обвинуваченого або його родини, інших осіб, представників підприємств, установ, організацій;
 
   2) дотримуватись прав і свобод людини і громадянина;
 
408. 3) невідкладно повідомляти суду, який доручив йому підготовку досудової доповіді, про наявність або виникнення об’єктивних обставин, що роблять неможливим її підготовку;
 
   3) невідкладно повідомляти суд про наявність або виникнення об’єктивних обставин, що унеможливлюють підготовку або своєчасне подання досудової доповіді;
 
409. 4) виконувати вказівки суду та давати пояснення з поставлених запитань;
 
   4) надавати пояснення з поставлених судом питань щодо досудової доповіді під час судового розгляду;
 
410. 5) не розголошувати без дозволу суду відомостей, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків;
 
-91- Шпенов Д.Ю.
В пункт п’ятий частини третій статті 72-1 після слів «без дозволу суду» додати слова «будь-які», та доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
"6) не допускати розголошення в будь-який спосіб конфіденційної інформації, яку йому було довірено, або яка стала відома у зв‘язку з виконанням обов‘язків".
 
Враховано   5) не розголошувати будь-які відомості, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням обов’язків;
6) не допускати розголошення в будь-який спосіб конфіденційної інформації, яку йому було довірено, або яка стала відома у зв‘язку з виконанням обов‘язків;
 
411. 6) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених законодавством»;
 
-92- Мірошниченко Ю.Р.
Необхідно внести редакційні зміни до статей 75, 78 та 79 КПК щодо відводу представника персоналу органу пробації.
 
Враховано   7) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом.
4) пункт 2 частини першої статей 75 та 77 після слова "спеціаліст" доповнити словами "представник персоналу органу пробації";
 
412. 4) у статті 77:
 
      
413. назву статті викласти в такій редакції:
 
      
414. «Стаття 77. Підстави для відводу прокурора, слідчого, представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
      
415. частину першу після слів «брати участь у кримінальному провадженні» доповнити словами «, а представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, - у судовому провадженні»;
 
-93- Мірошниченко Ю.Р.
У зв‘язку із наданням статусу учасника процесу представнику органу пробації необхідно внести відповідні зміни до статей 75, 78 і 79 КПК, а зміни до статті 77 необхідно внести тільки до пункту 2 частини 1, все інше виключити.
 
Враховано   5) частину першу статті 78 після слова "спеціаліст" доповнити словами "представник органу пробації";
6) у статті 79:
назву після слова "спеціаліста" доповнити словами "представника органу пробації";
частину першу після слів "Спеціаліст" та "спеціаліста" доповнити словами "Представник" та "представника органу пробації";
 
416. 5) частину першу статті 80 після слів «присяжний, прокурор, слідчий» доповнити словами «, представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
   7) частину першу статті 80 після слова «експерт" доповнити словами «представник органу пробації»;
 
417. 6) статтю 83 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   8) назву та частину другу статті 83 після слова "спеціаліста" доповнити словами "представника органу пробації";
 
418. «4. У разі задоволення відводу представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, уповноваженою посадовою особою зазначеного органу повинен бути невідкладно призначений інший представник такого органу»;
 
-94- Мірошниченко Ю.Р.
Частину 4 статті 83 виключити.
 
Враховано      
419. 7) у статті 314:
 
   9) статті 314 доповнити частиною п‘ятою такого змісту:
 
420. частину другу після слів «щодо якої здійснюється провадження» доповнити словами «, представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації»;
 
-95- Мірошниченко Ю.Р.
Зміни до ч.2 ст.314 виключити;
П. 6 ч. 3 статті 314 викласти у такій редакції:
«6) доручити представнику персоналу органу пробації скласти досудову доповідь»;
 
Враховано      
421. частину третю доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
      
422. «6) вручити представнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, письмовий запит на складення досудової доповіді»;
 
-96- Мірошниченко Ю.Р.
Ст.314 доповнити частиною 5:
"5. У підготовчому судовому засіданні суд за власною ініціативою або за клопотанням обвинуваченого, його захисника чи законного представника, чи за клопотанням прокурора, у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, вирішує питання щодо складання досудової доповіді, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку підготовки такої доповіді";
 
Враховано   "5. У підготовчому судовому засіданні суд, у випадках, передбачених цим Кодексом, за власною ініціативою або за клопотанням обвинуваченого, його захисника чи законного представника, чи за клопотанням прокурора, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, вирішує питання щодо складання досудової доповіді, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку підготовки такої доповіді";
 
423. 8) доповнити статтею 314-1 такого змісту:
 
   10) доповнити статтею 314-1 такого змісту:
 
424. «Стаття 314-1. Складення досудової доповіді
 
   «Стаття 314-1. Складання досудової доповіді
 
425. 1. Досудова доповідь складається представником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, за рішенням суду щодо особи, обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
 
-97- Мірошниченко Ю.Р.
Ч.1, 2 .3 ст.314-1 викласти в такій редакції:
"1. З метою забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого, а також з метою прийняття судового рішення про міру його відповідальності, представник уповноваженого органу з питань пробації складає досудову доповідь за ухвалою суду.
2. Досудова доповідь складається щодо особи, обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, або тяжкого злочину, нижня межа санкції якого не перевищує п‘яти років позбавлення волі. Досудова доповідь в обов‘язковому порядку складається щодо неповнолітнього обвинуваченого незалежно від тяжкості вчиненого злочину.
3. Форма, зміст та порядок складання досудової доповіді про обвинуваченого визначаються законом".
 
Враховано   1. З метою забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого, а також прийняття судового рішення про міру покарання, представник органу пробації складає досудову доповідь за ухвалою суду.
2. Досудова доповідь складається щодо особи, обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, або тяжкого злочину, нижня межа санкції якого не перевищує п‘яти років позбавлення волі. Досудова доповідь щодо неповнолітнього обвинуваченого віком від 14 до 18 років складається незалежно від тяжкості вчиненого злочину, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
3. Форма, зміст та порядок складання досудової доповіді про обвинуваченого визначаються законодавством.
 
426. 2. Досудова доповідь не складається:
 
   4. Досудова доповідь не складається:
 
427. щодо особи, яка обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину;
 
      
428. щодо особи, стосовно якої подано прокурором до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності;
 
-98- Мірошниченко Ю.Р.
Частину 2 статті 314-1 редакції КПК, прийнятого у першому читанні за основу, викласти у наступній редакції: «щодо особи, яка обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, нижня межа санкції якого не перевищує п’яти років позбавлення волі, або особливо тяжкого злочину;
щодо особи, стосовно якої подано прокурором до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності;
щодо особи, яка вже відбуває покарання у виді позбавлення або обмеження волі;
щодо неповнолітнього, стосовно якого прокурором в порядку, передбаченому статтею 497 цього Кодексу, складено клопотання про застосування до нього примусових заходів виховного характеру;
щодо неповнолітнього, який не досяг віку кримінальної відповідальності, і за наявності підстави для застосування примусових заходів виховного характеру, відповідно до параграфу 2 глави 38 розділу VІ цього Кодексу;
щодо особи, стосовно якої подано прокурором до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру;
щодо особи, до якої застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, проте вона вчинила нове кримінальне правопорушення протягом невідбутої частини покарання.
у випадку, якщо під час підготовчого судового засідання суд прийняв рішення затвердити угоду, передбачену цим Кодексом.»
 
Враховано частково   1) щодо особи, стосовно якої прокурором складено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності;
 
429. щодо особи, яка вже відбуває покарання у виді позбавлення або обмеження волі;
 
   3) щодо особи, яка вже відбуває покарання у виді обмеження або позбавлення волі;
4) щодо неповнолітнього, стосовно якого прокурором в порядку, передбаченому статтею 497 цього Кодексу, складено клопотання про застосування до нього примусових заходів виховного характеру;
5) щодо неповнолітнього, який не досяг віку кримінальної відповідальності, і за наявності підстави для застосування примусових заходів виховного характеру, відповідно до параграфу 2 глави 38 розділу VІ цього Кодексу;
 
430. щодо особи, стосовно якої подано прокурором до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру;
 
   6) щодо особи, стосовно якої прокурором складено клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру;
7) щодо особи, до якої застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, проте вона вчинила новий злочин протягом невідбутої частини покарання;
 
431. у разі, коли під час підготовчого судового засідання суд прийняв рішення про затвердження угоди, передбаченої цим Кодексом.
 
   8) у разі, якщо під час підготовчого судового засідання ухвалено судове рішення про затвердження угоди, передбаченої цим Кодексом.
 
432. 3. Представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, складає досудову доповідь на основі проведених бесід та документальної інформації про обвинуваченого, отриманої у порядку, визначеному законодавством, і подає її до суду в письмовому вигляді за встановленою формою з обґрунтованим висновком про ризик вчинення обвинуваченим повторного злочину і можливість його виправлення без обмеження або позбавлення волі.
 
-99- Мірошниченко Ю.Р.
Частини 3-4 статті 314-1 виключити.
 
Враховано      
433. 4. Досудова доповідь має бути об’єктивною та неупередженою, відповідати принципу недискримінації, складатися на основі фактичного матеріалу та не може використовуватися у кримінальному провадженні як доказ винуватості обвинуваченого у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
 
   5. Досудова доповідь не може використовуватися у кримінальному провадженні як доказ винуватості обвинуваченого у вчиненні злочину .
 
434. 5. Досудова доповідь щодо обвинуваченого неповнолітнього складається представником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, який спеціально уповноважений керівником такого органу на складення досудової доповіді щодо неповнолітніх.
 
      
435. 6. Для складення досудової доповіді щодо обвинуваченого неповнолітнього представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, може ознайомлюватися з інформацією, встановленою та з’ясованою щодо цієї особи відповідно до статей 485-487 цього Кодексу під час досудового розслідування»;
 
-100- Мірошниченко Ю.Р.
Частини 5-6 статті 314-1 виключити.
 
Враховано   6. Досудова доповідь долучається до матеріалів кримінального провадження";
 
    -101- Мірошниченко Ю.Р.
Доповнити ст. 314-1 частиною такого змісту:
"7. Досудова доповідь долучається до матеріалів кримінального провадження".
 
Враховано    
436. 9) у статті 315:
 
      
437. частину другу доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
      
438. «4-1) залучає представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, для складення досудової доповіді; «;
 
-102- Мірошниченко Ю.Р.
Зміни до статті 315 КПК виключити
 
Враховано      
439. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
      
440. «4. Під час підготовчого судового засідання суд інформує учасників судового провадження про рішення щодо складення досудової доповіді, а також обвинуваченого про порядок підготовки та використання досудової доповіді, право обвинуваченого брати участь у її підготовці»;
 
-103- Мірошниченко Ю.Р.
У частині четвертій статті 315 слова «інформує учасників» замінити словами «сторін кримінального провадження про право заявляти клопотання про».
 
Відхилено      
441. 10) доповнити статтею 324-1 такого змісту:
 
   11) у статті 327:
 
442. «Стаття 324-1. Наслідки неприбуття в судове засідання представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації
 
   назву після слова "перекладача" доповнити словами "представника органу пробації";
 
443. 1. Якщо в судове засідання не прибув за повідомленням представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає заходів до прибуття його до суду. Якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, який не прибув, перед органами, що згідно із законом уповноважені притягати його до дисциплінарної відповідальності»;
 
-104- Мірошниченко Ю.Р.
Замість доповнення КПК ст.324-1, необхідно внести відповідні зміни до назви та ч.3 ст.327, а саме: назву після слова "перекладача" доповнити словами "представника уповноваженого органу з питань пробації".
Доповнити ч.3 такого змісту:
"3. Неприбуття в судове засідання представника уповноваженого органу з питань пробації, належним чином повідомленого про час і місце судового засілдання, не перешкоджає судовому розгляду".
 
Враховано   доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Неприбуття в судове засідання представника органу пробації, належним чином повідомленого про час і місце судового засідання, не перешкоджає судовому розгляду";
12) статтю 338 доповнити частиною п‘ятою такого змісту:
"5. У разі зміни ступеня тяжкості злочину з тяжкого чи особливо тяжкого на злочин, передбачений частиною другою статті 314 цього Кодексу, суд за власною ініціативою або за клопотанням осіб, передбачених частиною п‘ятою статті 314 цього Кодексу, постановляє ухвалу про складання досудової доповіді з зазначенням строку її підготовки та відкладає судовий розгляд".
 
    -105- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 338 доповнити ч.5 такого змісту:
"5. У разі зміни ступеня тяжкості злочину з тяжкого чи особливо тяжкого на злочин, передбачений частиною другою статті 314 цього Кодексу, головуючий за власною ініціативою або за клопотанням осіб, передбачених частиною п‘ятою статті 314 цього Кодексу, суд постановляє ухвалу про складання досудової доповіді з зазначенням строку її підготовки та відкладає судовий розгляд".
 
Враховано    
444. 11) у статті 368:
 
   13) у частині першій статті 368:
 
445. частину першу доповнити пунктом 15 такого змісту:
 
   пункт 6 доповнити словами "які обов‘язки слід покласти на особу у разі її звільнення від відбування покарання з випробуванням";
 
446. «15) про застосування пробації»;
 
      
447. доповнити статтю частинами сьомою і восьмою такого змісту:
 
   доповнити абзацом такого змісту:
"Ухвалюючи вирок суд приймає до відома досудову доповідь з інформацією про соціально-психологічну характеристику обвинуваченого";
 
448. «7. Пробацію може бути застосовано в разі ухвалення судом рішення про обрання щодо обвинуваченого покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських і виправних робіт, обмеження волі або звільнення його від відбування покарання з випробуванням відповідно до статей 75-79, 104 Кримінального кодексу України.
 
-106- Мірошниченко Ю.Р.
у частині першій статті 368:
пункт 6 доповнити словами "які обов‘язки слід покласти на особу у разі її звільнення від відбування покарання з випробуванням";
доповнити абзацом такого змісту:
"Ухвалюючи вирок суд приймає до відома досудову доповідь з інформацією про соціально-психологічну характеристику обвинуваченого";
 
Враховано      
449. 8. Під час вирішення питання, передбаченого пунктом 15 частини першої цієї статті, суд бере до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення та соціально-психологічну характеристику обвинуваченого»;
 
      
450. 12) у пункті 2 частини четвертої статті 374:
 
-107- Мірошниченко Ю.Р.
Зміни до ст. 374 викласти в такій редакції:
"в абзаці 17 пункту 2 частини четвертої статті 374 слова "а також трудовий колектив" замінити словами "особа, на яку за її згодою або на її прохання".
 
Враховано      
451. після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
452. «рішення про застосування пробації».
 
      
453. У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев’ятнадцятим;
 
      
454. в абзаці вісімнадцятому слова «а також трудовий колектив або особа, на які, за їх згодою або на їх прохання, суд покладає обов’язок щодо нагляду за засудженим і проведення з ним виховної роботи» замінити словами «рішення про застосування пробації»;
 
   14) в абзаці 17 пункту 2 частини четвертої статті 374 слова "а також трудовий колектив або особа, на які, за їх згодою або на їх прохання" замінити словами "особа, на яку за її згодою або на її прохання";
 
455. 13) у статті 537:
 
   15) частину першу статті 537 доповнити пунктом 13-1такого змісту:
 
456. частину першу доповнити пунктами 13-1 і 13-2 такого змісту:
 
-108- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 537 пункти 13-1, 13-2 виключити, оскільки їх зміст охоплюється пунктом 6 цієї статті та статтею 84 КК.
 
Враховано      
457. «13-1) про звільнення від відбування покарання осіб, засуджених до громадських робіт, які після постановлення вироку визнані інвалідами першої або другої групи;
 
-109- Третьяков О.Ю.
Загорій Г.В.
Абзац третій підпункту тринадцятого пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій- в такій редакції:
«13-1) про звільнення від відбування покарання осіб, засуджених до громадських робіт, які після постановлення вироку визнані інвалідами»;
Обґрунтування:
Пропонується надати право звільняти від відбування покарання у вигляді громадських робіт осіб, які після вироку суду визнані інвалідами третьої групи.
Це обумовлено тим, що третя група інвалідності встановлюється у тому числі у випадках значних порушень здоров’я, яким протипоказані фізичні навантаження. Зокрема, відповідно до Переліку анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду, третя група інвалідності встановлюється у разі: відсутності одного ока, відсутності усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого; кукси верхньої кінцівки на рівні променево-зап’ясткового суглобу та вище; кукси стегна чи гомілки; ендопротезу колінного чи кульшового суглоба або діафізу великих трубчастих кісток; первинної (двобічної адреналектомії) або вторинної (внаслідок патології гіпофізу) надниркової недостатності у тяжкій формі; єдиної функціонуючої нирки; відсутності однієї легені тощо.
 
Відхилено      
458. 13-2) про застосування пробації до засудженого у разі ухвалення судом рішення про заміну йому покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк покаранням у виді громадських або виправних робіт, до засудженої жінки, яку звільнено від відбування покарання у зв’язку з вагітністю, наявністю дітей віком до трьох років, або до засудженого, якому актом про помилування замінено покарання або невідбуту частину покарання покаранням у виді громадських або виправних робіт»;
 
-110- Третьяков О.Ю.
Загорій Г.В.
У абзаці четвертому підпункту тринадцятого пункту 3 розділу І законопроекту після слів «наявністю дітей віком до трьох років» доповнити словами «дитини-інваліди».
Обґрунтування:
Пропонується застосувати заходи з пробації до засудженої жінки, яка виховує дитину-інваліда.
Відповідно до Порядку встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям, інвалідність встановлюється дітям до досягнення ними 18 років у разі наявності стійкого розладу функцій організму, зумовленого захворюваннями, травмою) або вродженими вадами, що призводять до обмеження життєдіяльності дитини. Тобто, дитина з інвалідністю потребує постійного догляду.
 
Відхилено   "13-1) про зміну обов’язків, покладених на засудженого, звільненого від відбування покарання з випробуванням";
 
    -111- Мірошниченко Ю.Р.
Частину 1 статті 537 доповнити пунктом 16 такого змісту «16) зміну обов’язків, покладених на засуджених, звільнених від відбування покарання з випробуванням».
 
Враховано    
459. доповнити частиною другою такого змісту:
 
      
460. «2. Під час вирішення питання, передбаченого пунктом 16 частини першої цієї статті, суд бере до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення та соціально-психологічну характеристику засудженого».
 
-112- Мірошниченко Ю.Р.
П.3 ч.2 ст. 539 після «9» доповнити «16, 17».
 
Враховано редакційно   16) пункт 3 частини другої статті 539 після цифри "9" доповнити цифрами "13-1".
 
461. 4. Статтю 2 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51; 2013 р., № 21, ст. 208; 2014 р., № 12, ст. 183) доповнити пунктом «г-2» такого змісту:
 
   4. Статтю 2 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51; 2013 р., № 21, ст. 208; 2014 р., № 12, ст. 183) доповнити пунктом «г-2» такого змісту:
 
462. «г-2) представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації».
 
   «г-2) персонал органу пробації».
 
463. 5. У пункті «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
   5. У пункті «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
464. 1) підпункт 14 доповнити словами «а також осіб, до яких вироком суду застосовано пробацію»;
 
   1) підпункт 14 доповнити словами «а також осіб, до яких застосовано пробацію»;
 
465. 2) доповнити пункт підпунктом 17 такого змісту:
 
   2) доповнити підпунктом 17 такого змісту:
 
466. «17) прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для відпрацювання у встановленому законом порядку безоплатних суспільно корисних робіт особами, яким вироком суду призначено такий вид покарання».
 
   «17) визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким призначено покарання у виді громадських робіт».
 
467. 6. Пункт 2 частини четвертої статті 6 Закону України «Про психіатричну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 19, ст. 143; 2013 р., № 21, ст. 208) викласти в такій редакції:
 
   6. Пункт 2 частини четвертої статті 6 Закону України «Про психіатричну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 19, ст. 143; 2013 р., № 21, ст. 208) викласти в такій редакції:
 
468. «2) провадження досудового розслідування, підготовки досудової доповіді щодо обвинувачених або судового розгляду за письмовим запитом слідчого, прокурора, суду та представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації».
 
   «2) провадження досудового розслідування, складання досудової доповіді щодо обвинувачених або судового розгляду за письмовим запитом слідчого, прокурора, суду та представника уповноваженого органу з питань пробації».
 
469. 7. Частину третю статті 33 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142) після слова «покарання» доповнити словами «і застосування до них пробації».
 
   7. У частині третій статті 33 Закону України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142) слово "та" виключити, а після слова «покарання» доповнити словами «і застосування до них пробації».
 
470. 8. Частину п’яту статті 7 Закону України «Про соціальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; 2013 р., № 3, ст. 22, № 41, ст. 549) доповнити абзацом такого змісту:
 
-113- Мірошниченко Ю.Р.
Зміни до ЗУ "Про соцпослуги" виключити, оскільки проходження пробаційної програми не є підставою для надання послуги.
 
Враховано      
471. «дітям та молоді, яким судом призначено проходження пробаційних програм».
 
      
472. 9. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; 2005 р., № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 16, ст. 136; 2007 р., № 27, ст. 361; 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2011 р., № 2-3, ст. 11, № 29, ст. 272, № 31, ст. 296; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2013 р., № 51, ст. 716; 2014 р., № 11, ст. 135, № 20-21, ст. 712):
 
   8. Доповнити Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; із наступними змінами) статтею 48-1 такого змісту:
 
473. 1) статтю 11 доповнити пунктом 20 такого змісту:
 
   "Стаття 48-1. Виплата пенсій особам, засудженим до обмеження або позбавлення волі на певний строк
 
474. «20) особи, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України та залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором»;
 
-114- Мірошниченко Ю.Р.
Зміни до статей 11, 14 та 21 є зайвими, оскільки всі наймані працівники, які працюють за строковим трудовим договором, автоматично є застрахованими особами.
 
Враховано   1. Виплата особам, засудженим до обмеження або позбавлення волі на певний строк, призначених пенсій здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання.
 
475. 2) у пункті 2 статті 14, частині другій статей 15 і 20 слово і цифри «і 18» замінити цифрами і словом «, 18 і 20»;
 
   2. Із пенсій засуджених до обмеження або позбавлення волі на певний строк відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
476. 3) перше речення частини шостої статті 21 після цифр «18» доповнити словом і цифрами «і 20»;
 
   3. При цьому не менше як п‘ятдесят відсотків пенсії зараховуються установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок засудженого".
 
477. 4) частину третю статті 47 викласти в такій редакції:
 
      
478. «3. Під час перебування пенсіонера в місцях обмеження або позбавлення волі виплата призначеної йому пенсії здійснюється територіальним органом Пенсійного фонду України на рахунок установи за місцем відбування покарання засуджених до обмеження або позбавлення волі».
 
      
479. 10. У Законі України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232; 2013 р., № 30, ст. 343; 2014 р., № 26, ст. 892):
 
   9. Частину другу статті 12 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232; 2013 р., № 30, ст. 343) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
480. 1) частину другу статті 12 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
481. «осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; «.
 
   «осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, яким заборонено виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації".
 
482. У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - десятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим – десятим.
 
483. 2) частину другу статті 13 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
484. «осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; «.
 
      
485. У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим.
 
      
486. 11. У статті 10 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 23, ст. 284):
 
   10. У статті 10 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 23, ст. 284):
 
487. 1) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
488. «медико-соціальної, соціально-освітньої, фізичної та психологічної реабілітації дітей, звільнених від відбування покарання з випробуванням або із застосуванням примусових заходів виховного характеру»;
 
   «медико-соціальної, соціально-освітньої, фізичної та психологічної реабілітації дітей, звільнених від відбування покарання з випробуванням";
 
489. 2) частину другу після слів «або позбавлення волі на певний строк» доповнити словами «, а також дітям, звільненим від відбування покарання з випробуванням або із застосуванням примусових заходів виховного характеру».
 
   частину другу доповнити словами «а також дітям, звільненим від відбування покарання з випробуванням».
 
490. 12. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11, № 41, ст. 413; 2012 р., № 6, ст. 50; 2013 р., № 41, ст. 551, № 42, ст. 586; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 11, ст. 135, № 20-21, ст. 712, ст. 745; 2015 р., № 11, ст. 75):
 
-115- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 12 розділу І проекту виключити.
У зв’язку з прийняттям ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»
 
Враховано      
491. 1) у статті 4:
 
      
492. частину першу доповнити пунктом 15 такого змісту:
 
      
493. «15) особи, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України та залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором.»;
 
-116- Петьовка В.В.
пункт 15 частини першої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»– виключити.
 
Враховано      
    -117- Мельничук І.І.
Абзац третій підпункту першого пункту дванадцятого розділу першого законопроекту доповнити після слів «залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором» словами такого змісту «в частині, яка спрямовується на пенсійне забезпечення особи».
Обґрунтування:
Визнання платниками єдиного внеску осіб, що утримуються в установах попереднього ув’язнення позбавлена логіки. Адже ці особи, навіть якщо вони працюють в СІЗО, не зможуть отримувати допомоги по безробіттю або непрацездатністі.
 
Відхилено    
494. у частинах другій і третій цифри «14» замінити цифрами «15»;
 
      
495. 2) у статті 5:
 
      
496. у частині другій цифри «14» замінити цифрами «15»;
 
      
497. в абзаці четвертому частини четвертої слово і цифру «та 8» замінити цифрами і словом «, 8 і 15»;
 
      
498. 3) у статті 7:
 
      
499. в абзаці першому пункту 1 частини першої слово і цифру «і 8» замінити цифрами і словом «, 8 і 15»;
 
      
500. у частині шостій слово і цифри «та 11» замінити цифрами і словом «, 11 і 15»;
 
      
501. 4) абзац перший частини сьомої статті 8 після цифри «8» доповнити словом і цифрами «і 15»;
 
      
502. 5) у частині дев’ятій статті 9 слово і цифри «та 11» замінити цифрами і словом «11 і 15».
 
      
503. 13. Частину третю статті 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 42, ст. 435; 2015 р., № 22, ст. 146) після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   11. Частину третю статті 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 42, ст. 435; 2015 р., № 22, ст. 146) після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
504. «сприяння персоналу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації, у здійсненні нагляду за засудженими, до яких застосовується пробація, та проведенні з ними соціально-виховної роботи».
 
   «сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними соціально-виховної роботи».
 
505. У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
 
   У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
 
506. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
507. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців восьмого - вісімнадцятого підпункту 38 пункту 2, підпунктів 2 і 3 пункту 9, пункту 12 розділу Іцього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2016 року.
 
-118- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 1 Прикінцевих положень проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
Частину другу виключити.
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень щодо застосування пробаційних програм, які набирають чинності з 1 січня 2018 року.
 
508. 2. До створення відповідних умов, але не більше двох років з дня набрання чинності цим Законом, для забезпечення права на тривалі побачення засуджених до довічного позбавлення волі, зазначені побачення надаються у межах пропускної спроможності приміщень для надання побачень установ виконання покарань, але не більш як один раз на три місяці.

   2. До створення відповідних умов для забезпечення права на тривалі побачення засуджених до довічного позбавлення волі, але не більше одного року з дня набрання чинності цим Законом, зазначені побачення надаються у межах пропускної спроможності приміщень для надання побачень установ виконання покарань, але не більш як один раз на три місяці.