Кількість абзаців - 28 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народними депутатами України
 
      
2. В.Ю. Пташник, Г.М. Гопко , І.І. Крулько, О.В. Бєлькова,
 
      
3. В.В. Галасюк, Т.Г. Острікова , Н.В. Кацер-Бучковська
 
      
4. О.В. Юринець, І.О. Климпуш-Цицнадзе
 
      
5. Д.Є. Добродомов , І.М. Суслова
 
      
6. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
7. Про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Верховна Рада України постановляє:
 
   Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Верховна Рада України постановляє:
 
8. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
9. 1. У Законі України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64):
у статті 52:
доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:
«2. Визначення розміру штрафу за порушення, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 8-20 статті 50 цього Закону здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України.»;
у зв'язку з цим частини другу – сьому вважати відповідно частинами третьою – восьмою;
 
-1- Пташник В.Ю.
Абзац 3 підпункту 1 пункту 1 розділу І викласти у наступній редакції:
«2. При визначенні розміру штрафу органи Антимонопольного комітету України повинні враховувати, зокрема, характер вчиненого порушення, його тривалість, повторність вчинення порушення, рівень шкоди для конкуренції, завданий порушенням, обставини, за яких було вчинено порушення, реальний фінансовий стан порушника та вплив застосування штрафу на конкурентоспроможність і умови конкуренції на ринку.
Визначення розміру штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється органами Антимонопольного комітету України відповідно до Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України, та на таких принципах:
- пропорційність - співмірність розміру санкцій, які мають на меті не лише покарання за вчинене правопорушення, але й стримування від вчинення чи продовження таких порушень, з масштабом та характером порушення;
- недискримінаційність - неприпустимість застосування до суб’єктів господарювання різних підходів в аналогічних випадках;
- розумність - розмір штрафу має визначатися з урахуванням значення фактичних обставин кожного випадку для забезпечення справедливого балансу між публічними інтересами та правами й свободами учасників правовідносин.
Розмір штрафу визначається шляхом обрахування його базового розміру у порядку, встановленому Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Базовий розмір може бути зменшено або збільшено з урахуванням пом’якшуючих та обтяжуючих обставин, перелік яких встановлюється Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Особливості визначення розміру штрафу у виняткових випадках у зв’язку з необхідністю забезпечити належний стримуючий ефект або за наявності форс-мажорних, інших особливих обставин, передбачених Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюються цією Методикою.»
 
Враховано   2. У Законі України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 26, ст. 348; 2012 р., № 5, ст. 36):
у статті 52:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. При визначенні розміру штрафу органи Антимонопольного комітету України повинні враховувати, зокрема, характер вчиненого порушення, його тривалість, повторність вчинення порушення, рівень шкоди для конкуренції, завданий порушенням, обставини, за яких було вчинено порушення, реальний фінансовий стан порушника та вплив застосування штрафу на конкурентоспроможність і умови конкуренції на ринку.
Визначення розміру штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється органами Антимонопольного комітету України відповідно до Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України, та на принципах:
пропорційності - співмірності розміру санкцій, метою яких є не лише покарання за вчинене правопорушення, а й стримування від вчинення чи продовження вчинення таких порушень, з масштабом та характером порушення;
недискримінаційності - неприпустимості застосування до суб’єктів господарювання різних підходів в аналогічних випадках;
розумності - розмір штрафу має визначатися з урахуванням значення фактичних обставин кожного випадку для забезпечення справедливого балансу між публічними інтересами та правами й свободами учасників правовідносин.
Визначення розміру штрафу здійснюється шляхом обрахування його базового розміру у порядку, встановленому Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Базовий розмір може бути зменшено або збільшено з урахуванням пом’якшуючих та обтяжуючих обставин, перелік яких встановлюється Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Особливості визначення розміру штрафу у виняткових випадках у зв’язку з необхідністю забезпечити належний стримуючий ефект або за наявності форс-мажорних, інших особливих обставин, передбачених Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюються цією Методикою».
У зв'язку з цим частини другу – сьому вважати відповідно частинами третьою – восьмою;
 
10. частину третю викласти у такій редакції:
«3. За порушення, передбачені:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
«3. За порушення, передбачені:
 
11. пунктами 1, 2 та 4 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку обчислюється оціночним шляхом на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 
-2- Кужель О.В.
У підпункті першому пункту Розділу І законопроекту щодо нової редакції: частини другої статті 52 слова: «на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України.» замінити словами: «відповідно до порядку розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, визначеного статтею 52-1 цього Закону.». частини третьої статті 52 слова: «оціночним шляхом на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;» замінити словами: «відповідно до порядку розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, визначеного статтею 52-1 цього Закону.».
$15
#18022
У абзаці дванадцятому підпункту 1 пункту 1 розділу Ізаконопроекту після слів «суб’єкта господарювання» доповнити словами «за визначений у цій статті період» та після слова «немає» поставити кому.
 
Враховано   пунктами 1, 2 та 4 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи в розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує десять відсотків зазначеного доходу (виручки), штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку. Розмір незаконно одержаного прибутку обчислюється оціночним шляхом відповідно до Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 
12. пунктами 5, 8, 10, 11, 12 та 19 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;
 
   пунктами 5, 8, 10, 11, 12 та 19 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи в розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф;
 
13. пунктами 9, 13 - 18 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф»;
 
   пунктами 9, 13 - 18 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи в розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф»;
 
14. абзац перший частини шостої викласти у такій редакції:
 
   абзац перший частини шостої викласти в такій редакції:
 
15. «6. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає штраф, передбачений абзацом другим частини третьої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини третьої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. «.
 
-3- Кужель О.В.
Доповнити пункт перший Розділу І законопроекту новим підпунктом другим, яким передбачити нову статтю 52-1: «Порядок розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції».
 
Відхилено   «6. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання за визначений у цій статті період немає, штраф, передбачений абзацом другим частини третьої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини третьої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
16. 2) у статті 60:
доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:
«2. Відповідач у встановлений частиною першою цієї статті строк має право також оскаржити до господарського суду рішення органів Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 
-4- Пташник В.Ю.
Абзац 3 підпункту 2 пункту 1 розділу І такого змісту:
«2. Відповідач у встановлений частиною першою цієї статті строк має право також оскаржити до господарського суду рішення органів Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.» - виключити.
#18022
Абзаци 4-8 підпункту 2 пункту 1 розділу І викласти у наступній редакції: $17
«2. Господарський суд за результатами розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України може:
- залишити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу та/або встановлене зобов’язання без змін;
- змінити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу;
- змінити встановлене рішенням органу Антимонопольного комітету України зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
- визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині встановлення зобов’язання;
- визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання та зобов’язати відповідний орган Антимонопольного комітету України прийняти нове рішення в цій частині.»;
 
Враховано   2) у статті 60:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
17. Господарський суд за результатами розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції може:
- залишити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу та/або встановлене зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції без змін;
- змінити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу;
 
   «2. Господарський суд за результатами розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України може:
залишити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу та/або встановлене зобов’язання без змін;
визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині встановлення зобов’язання;
 
18. - змінити встановлене рішенням органу Антимонопольного комітету України зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
- визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 
-5- Шпенов Д.Ю.
У статті 60 нову частину другу доповнити двома абзацами такого змісту: «- змінити визначений рішенням органу Антимонопольного комітету України розмір штрафу;
- змінити встановлене рішенням органу Антимонопольного комітету України зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції»;
 
Відхилено   визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання та зобов’язати відповідний орган Антимонопольного комітету України прийняти нове рішення в цій частині.
 
19. Під час розгляду заяви суб’єкта господарювання про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції господарський суд керується, зокрема, Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.»;
 
-6- Соловей Ю.І.
У частині другій статті 60 абзаци четвертий-шостий замінити абзацом четвертим наступного змісту:
"- визнати недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції та зобов’язати відповідний орган Антимонопольного комітету України прийняти нове рішення у цій частині."
 
Враховано   Під час розгляду заяви суб’єкта господарювання про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції господарський суд керується, зокрема, Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції».
 
    -7- Кужель О.В.
У підпункті другому (з врахуванням даних пропозицій, пункт слід вважати - третім) пункту першого Розділу І законопроекту щодо абзацу третього частини другої статті 60 доповнити словами: «в разі встановлення їх законності та обґрунтованості;»
Абзац четвертий частини другої статті 60 викласти у наступній редакції:
«- в інших випадках, за наявності даних, що засвідчують обставини незаконності чи необґрунтованості визначеного рішенням органу Антимонопольного комітету України розміру штрафу та/або встановленого зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції, скеровує заяву про визнання недійсним вказаного рішення до Незалежної Ради з питань захисту економічної конкуренції.»
Абзаци п’ятий - сьомий частини другої статті 60 – виключити. Доповнити статтю 60 новою частиною 2-1 наступного змісту:
«Незалежна Рада з питань захисту економічної конкуренції (далі - рада) є постійно діючим колегіальним органом з питань захисту економічної конкуренції при Антимонопольному комітеті України, який здійснює розгляд заяв про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України в частині накладення штрафу та/або встановлення зобов’язання щодо усунення наслідків порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Рада діє на підставі Положення та виконує свої завдання відповідно до Регламенту, що затверджуються Антимонопольним комітетом України, після проведення громадських обговорень.
Раду очолює голова Антимонопольного комітеті України. Голова ради має першого заступника та заступника, які є представниками громадських організацій (за згодою).
50 відсотків складу ради формується з представників Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Вищої ради юстиції, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, а 50 відсотків - з представників громадських та наукових організацій, професійних спілок, організацій роботодавців, їх об'єднань. Кількісний склад ради затверджується Антимонопольним комітетом України за поданням Голови Антимонопольного комітету України.
Рішення ради, що приймається за результатами розгляду заяв про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України є обов’язковим для розгляду Антимонопольним комітетом України та є підставою для скасування рішення та, за наявності підстав, прийняття нового рішення.».
 
Відхилено    
20. доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:
«3. Суб’єкт господарювання, який визнав повністю або частково факт вчинення певних дій, наявність певних обставин або факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції при розгляді справи органами Антимонопольного комітету України не може бути обмежений на цій підставі у праві оскаржувати рішення органу Антимонопольного комітету України у відповідній справі повністю або частково «;
 
-8- Пташник В.Ю.
Абзац одинадцятий підпункту 2 пункту 1 розділу Ізаконопроекту «3. Суб’єкт господарювання, який визнав повністю або частково факт вчинення певних дій, наявність певних обставин або факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції при розгляді справи органами Антимонопольного комітету України не може бути обмежений на цій підставі у праві оскаржувати рішення органу Антимонопольного комітету України у відповідній справі повністю або частково «виключити.
 
Враховано      
21. у зв'язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою.
частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Прийняття господарським судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України не зупиняє його виконання, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.»;
 
   У зв'язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою – шостою;
частини четверту і шосту викласти в такій редакції:
«4. Прийняття господарським судом до розгляду заяви про визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України не зупиняє його виконання, крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті»;
 
22. частину сьому викласти у такій редакції:
«7. Незалежно від положень частини шостої цієї статті, у разі наявності достатніх підстав, господарський суд може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету України.»;
 
   «6. Незалежно від положень частини п’ятої цієї статті, у разі наявності достатніх підстав, господарський суд може зупинити дію рішення органу Антимонопольного комітету України».
 
23. 2. У Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164):
статтю 21 викласти у такій редакції:
«Визначення розміру штрафу за порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, здійснюється на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженою розпорядженням Антимонопольного комітету України.
 
-9- Пташник В.Ю.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 2 розділу І викласти у наступній редакції:
«При визначенні розміру штрафу органи Антимонопольного комітету України повинні враховувати, зокрема, характер вчиненого порушення, його тривалість, повторність вчинення порушення, рівень шкоди для конкуренції, завданий порушенням, обставини, за яких було вчинено порушення, реальний фінансовий стан порушника та вплив застосування штрафу на конкурентоспроможність і умови конкуренції на ринку.
Визначення розміру штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється органами Антимонопольного комітету України відповідно до Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України, та на таких принципах:
- пропорційність - співмірність розміру санкцій, які мають на меті не лише покарання за вчинене правопорушення, але й стримування від вчинення чи продовження таких порушень, з масштабом та характером порушення;
- недискримінаційність - неприпустимість застосування до суб’єктів господарювання різних підходів в аналогічних випадках;
- розумність - розмір штрафу має визначатися з урахуванням значення фактичних обставин кожного випадку для забезпечення справедливого балансу між публічними інтересами та правами й свободами учасників правовідносин. Розмір штрафу визначається шляхом обрахування його базового розміру у порядку, встановленому Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Базовий розмір може бути зменшено або збільшено з урахуванням пом’якшуючих та обтяжуючих обставин, перелік яких встановлюється Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Особливості визначення розміру штрафу у виняткових випадках у зв’язку з необхідністю забезпечити належний стримуючий ефект або за наявності форс-мажорних, інших особливих обставин, передбачених Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюються цією Методикою.» У абзаці 3 підпункту 1 пункту 2 розділу Ізаконопроекту, після слів "За порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція," слова "може бути накладений" замінити словом "накладається".
 
Враховано   1. Статтю 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 36, ст.164; 2009 р., № 15, ст. 204) викласти в такій редакції:
«Стаття 21. Накладення штрафу за недобросовісну конкуренцію
При визначенні розміру штрафу органи Антимонопольного комітету України повинні враховувати, зокрема, характер вчиненого порушення, його тривалість, повторність вчинення порушення, рівень шкоди для конкуренції, завданий порушенням, обставини, за яких було вчинено порушення, реальний фінансовий стан порушника та вплив застосування штрафу на конкурентоспроможність і умови конкуренції на ринку.
Визначення розміру штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється органами Антимонопольного комітету України відповідно до Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України, та на принципах:
пропорційності - співмірності розміру санкцій, метою яких є не лише покарання за вчинене правопорушення, а й стримування від вчинення чи продовження вчинення таких порушень, з масштабом та характером порушення;
недискримінаційності - неприпустимості застосування до суб’єктів господарювання різних підходів в аналогічних випадках;
розумності - розмір штрафу має визначатися з урахуванням значення фактичних обставин кожного випадку для забезпечення справедливого балансу між публічними інтересами та правами і свободами учасників правовідносин.
Визначення розміру штрафу здійснюється шляхом обрахування його базового розміру у порядку, встановленому Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Базовий розмір може бути зменшено або збільшено з урахуванням пом’якшуючих та обтяжуючих обставин, перелік яких встановлюється Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Особливості визначення розміру штрафу у виняткових випадках у зв’язку з необхідністю забезпечити належний стримуючий ефект або за наявності форс-мажорних, інших особливих обставин, передбачених Методикою з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюються цією Методикою.
 
24. За порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, може бути накладений штраф до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
 
-10- Кужель О.В.
У Підпункті першому пункту другого Розділу І законопроекту щодо внесення змін до статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у частині першій слова: «на підставі Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженою розпорядженням Антимонопольного комітету України» замінити словами: «відповідно до порядку розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, визначеного статтею 52-1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».».
 
Відхилено   За порушення, визначені цим Законом як недобросовісна конкуренція, накладається штраф до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
 
25. Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає, штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин четвертої, - восьмої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету.».
 
   Якщо доходу (виручки) суб’єкта господарювання немає, штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин четвертої - восьмої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету».
 
26. ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Абзаци 2-3 підпункту 1 пункту 1 та підпункт 1 пункту 2 Розділу І цього Закону вводяться в дію одночасно з набранням чинності розпорядження Антимонопольного комітету про затвердження Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 
-11- Іванчук А.В.
У Прикінцевих положеннях розділу ІІ законопроекту у частині 3 слово «двомісячний» пропоную замінити словом «шестимісячний».
#18134
Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців 2, 3 та 8 підпункту 1 пункту 1 та підпункту 1 пункту 2 розділу І цього Закону, які вводяться в дію одночасно з набранням чинності розпорядженням Антимонопольного комітету про затвердження Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.» та виключити пункт 2 і змінити відповідно подальшу нумерацію.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень абзаців четвертого, восьмого та дев‘ятого пункту 1 та абзаців третього, четвертого, восьмого, дев‘ятого та чотирнадцятого підпункту 1, абзацу сьомого підпункту 2 пункту 2 розділу І цього Закону щодо застосування Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, які вводяться в дію одночасно з набранням чинності такою Методикою.
 
27. 3. Антимонопольному комітету України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити Методику з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачену цим Законом.
Голова Верховної Ради України

-12- Пташник В.Ю.
Пункт 1 розділу ІІ викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців 2, 3 та 8 підпункту 1 пункту 1 та підпункту 1 пункту 2 розділу І цього Закону, які вводяться в дію одночасно з набранням чинності розпорядженням Антимонопольного комітету про затвердження Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, та абзаців 3-8 підпункту 2 пункту 1 розділу І цього Закону (щодо повноважень господарських судів), які вступають у силу через 1 рік після набрання чинності розпорядженням Антимонопольного комітету про затвердження Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.» та виключити пункт 2 і змінити відповідно подальшу нумерацію.
У пункті 3 розділу ІІ законопроекту слово "двомісячний" замінити на слово "тримісячний".
 
Враховано частково   2. Антимонопольному комітету України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити Методику з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачену цим Законом.

    -13- Бєлькова О.В.
Пункт 1 розділу ІІ викласти у наступній редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців 2, 3 та 8 підпункту 1 пункту 1 та підпункту 1 пункту 2 розділу І цього Закону, які вводяться в дію одночасно набранням чинності розпорядження Антимонопольного комітету про затвердження Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, та абзаців 2-9 підпункту 2 пункту 1 Розділу І цього Закону, які вводяться в дію через три місяці з дня, наступного за днем опублікування цього Закону." та виключити пункт 2 і змінити відповідно подальшу нумерацію.
#8238
Доповнити розділ ІІ законопроекту частиною другою наступного змісту:
«Абзаци 2, 3 та 8 підпункту 1 пункту 1 та підпункту 1 пункту 2 розділу І цього Закону вводяться в дію одночасно з набранням чинності розпорядженням Антимонопольного комітету про затвердження Методики з розрахунку розміру штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Абзаци 2-9 підпункту 2 пункту 1 Розділу І цього Закону вводяться в дію через три місяці з дня, наступного за днем опублікування цього Закону».
#18010
Доповнити розділ ІІ законопроекту частиною другою наступного змісту: «Абзаци 1-10 підпункту 2) пункту 1 Розділу Інабирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем опублікування Закону».
Відповідно частини 2 та 3 Розділу ІІ законопроекту вважати частинами 3 та 4.
 
Враховано частково    
    -14- Кужель О.В.
Розділ ІІ законопроекту Прикінцеві положення викласти у наступній редакції:
«1.Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, окрім положень підпункту другого пункту третього Розділу першого цього Закону щодо доповнення статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» новими частинами 2 та 2-1, які набирають чинності через два місяці з дня набрання чинності цим Законом.
2. Антимонопольному Комітету України у місячний строк з дня набрання чинності цим законом, розробити проекти Положення про Незалежну Раду з питань захисту економічної конкуренції та Регламенту Незалежної Ради з питань захисту економічної конкуренції, провести їх громадські обговорення, забезпечити їх затвердження та у двомісячний строк забезпечити функціонування Незалежної Ради з питань захисту економічної конкуренції.».
 
Відхилено