Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції)
 
-1- Петьовка В.В.
Назву проекту Закону викласти в новій редакції такого змісту:
"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції)"
 
Враховано   Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
 
3.

 
-2- Кожем'якін А.А.
Ленський О.О.
Із назви законопроекту виключити займенник «їх».
Обґрунтування: поправка вноситься у зв’язку з стилістичною корекцією положень законопроекту.
 
Враховано      
4.

 
-3- Семенуха Р.С.
Діденко І.А.
Опанасенко О.В.
У назві законопроекту слова «Кодексу України про адміністративні правопорушення» замінити словами «деяких законодавчих актів України».
Обґрунтування
На сьогодні правопорушення, пов’язані з керуванням у нетверезому стані або у стані наркотичного сп’яніння, носять масовий характер та мають тенденцію до збільшення. Тому ця проблема потребує законодавчого реагування не лише шляхом посилення адміністративної відповідальності, але й шляхом розвитку та удосконалення кримінального законодавства у цій сфері.
 
Відхилено      
5. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:
 
-4- Семенуха Р.С.
Діденко І.А.
Опанасенко О.В.
Абзац перший розділу І законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) такі зміни:»
У зв’язку з цим пункти 1-5 розділу І законопроекту вважати відповідно підпунктами 1-5 пункту 1 розділу І законопроекту.
Обґрунтування
Зазначені зміни є похідними. У законопроекті № 4373, прийнятому у першому читанні, передбачено зміни лише до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водночас, нижче нами обґрунтовано доцільність посилення і кримінальної відповідальності за порушення ПДР у стані сп’яніння і відповідно запропоновано у законопроекті № 4373 перебачити також зміни до Кримінального кодексу України. З огляду на це, у поправці № 2 ми пропонуємо змінити структуру законопроекту, передбачивши його поділ на розділи (розділ І — перелік законодавчих актів, до яких вносяться зміни, розділ ІІ - Прикінцеві положення), пункти (пункт 1 - зміни до КУпАП та пункт 2 - зміни до КК України) та підпункти (зміни до конкретних статей відповідного Кодексу в рамках одного пункту).
 
Відхилено   1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
 
7. 1). Частину першу статті 25 викласти в такій редакції:
 
   1) частину першу статті 25 викласти в такій редакції:
 
8. «Оплатне вилучення, конфіскація предметів та позбавлення права керування транспортними засобами можуть застосовуватись як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю тільки як додаткове; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосовуватись тільки як основні».
 
-5- Семенуха Р.С.
Діденко І.А.
Опанасенко О.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 2 такого змісту змінивши відповідно нумерацію наступних підпунктів:
«2) У статті 124:
назву статті доповнити словами: «, створення аварійної обстановки, заподіяння шкоди здоров'ю людей»;
статтю доповнити частиною другою такого змісту:
«Порушення правил дорожнього руху водієм, що перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності відповідно до статей 286, 286-1 Кримінального кодексу України, або створення аварійної обстановки, або пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна, -
тягне за собою накладення штрафу у розмірі тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки». примітку доповнити абзацом другим такого змісту:
«Термін «створення аварійної обстановки» в цій статті вживається у значенні, передбаченому статтею 122 цього Кодексу».
Обґрунтування: Законопроектом передбачено посилення адміністративної відповідальності лише за сам факт керування у нетверезому стані.
Водночас, без змін залишається відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну, а також за створення аварійної обстановки внаслідок порушення ПДР особою у стані сп’яніння.
Таким чином, санкції статті 124 про порушення ПДР, що спричинило заподіяння шкоди, є однаковими як для водіїв, що вчинили порушення у стані сп’яніння, так і для тверезих водіїв.
Отже, є неспівмірними тяжкість діянь, їх суспільна небезпека та передбачені санкції за ці діяння.
Тому вбачаємо, що статтю 124 КпАП необхідно доповнити частиною другою, в якій передбачити кваліфікуючу ознаку - перебування у стані сп’яніння, і відповідно передбачити підвищену відповідальність за заподіяння шкоди внаслідок порушення ПДР у такому стані.
 
Відхилено   «Оплатне вилучення, конфіскація предметів та позбавлення права керування транспортними засобами можуть застосовуватись як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю - тільки як додаткове; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосовуватись тільки як основні»;
2) у статті 130:
 
    -6- Семенуха Р.С.
Діденко І.А.
Опанасенко О.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 3 такого змісту змінивши відповідно нумерацію наступних підпунктів:
«3) У статті 127:
в абзаці другому частини третьої слова «восьми» замінити словами «шістнадцяти»;
доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
«Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, вчинені особами, які перебувають у стані сп'яніння, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Обґрунтування: Треба мати на увазі, що значна кількість ДТП стається не тільки з вини п’яних водіїв ТЗ, а й з вини пішоходів та велосипедистів. Отож, треба підвищувати і їхню відповідальність за ці порушення. Це буде справедливо, оскільки всі учасники дорожнього руху є рівноправними.
Зазначена поправка підготовлена на основі рекомендацій, внесених громадською організацією «Товариство учасників руху».
 
Відхилено    
    -7- Семенуха Р.С.
Діденко І.А.
Опанасенко О.В.
Підпункт 4 пункту 1 розділу законопроекту викласти в такій редакції:
«4) у статті 130:
частину першу викласти в такій редакції:
«Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також передача керування транспортними засобами особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння, а так само відмова від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності відповідно до статей 286, 286-1 Кримінального кодексу України, -
тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
доповнити новою частиною другою такого змісту:
«Керування транспортними засобами особами під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв або на інших осіб, що керують транспортом, у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк один рік.»;
У зв’язку з цим частини другу - шосту статті 130 вважати відповідно частинами третьою - сьомою цієї статті.
частину третю викласти в такій редакції:
«Повторне протягом двох років вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності відповідно до статей 286, 286-1 Кримінального кодексу України, -
тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого»;
доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною другою цієї статті, -
тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого і на інших осіб - адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
У зв’язку з цим частини четверту-сьому статті 130 вважати відповідно частинами п’ятою-восьмою».
частину п’яту викласти в такій редакції:
«Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом п’яти років піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності відповідно до статей 286, 286-1 Кримінального кодексу України, дії, передбачені, частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк десять років і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.»;
абзац другий частини шостої викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки або адміністративний арешт на строк п'ятнадцять діб та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки».
У зв’язку з цим підпункти 5-7 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
Обґрунтування: Статистичні дані, наведені у пояснювальній записці до законопроекту, щодо кількості ДПТ, які відбуваються щороку в Україні за участю нетверезих водіїв, а також показники рівня смертності в Україні внаслідок ДТП порівняно з показниками європейських країн підтверджує кричущу необхідність криміналізації окремих складів адміністративних правопорушень, пов’язаних з керуванням транспортним засобом (ТЗ) у нетверезому стані. З огляду на це, пропонуємо:
керування транспортним засобом особою, що перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також передача керування особі, яка перебуває у такому стані, а так само відмова від проходження огляду на стан протягом року після накладення адміністративного стягнення - визнати кримінальним злочином та доповнити КК України відповідною статтею 286-1, і у зв язку з цим внести відповідні зміни до ч. 2 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення',
у ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення зберегти адміністративну відповідальність за керування ТЗ у стані сп’яніння лише якщо особа допустила це порушення через рік (протягом другого року) або двічі протягом п’яти років (тобто другий випадок порушення має бути зафіксований на 3-й, 4-й або 5-й рік) після накладення на неї адміністративного стягнення.
При цьому за ці порушення встановити штрафи у розмірах, які передбачений в законопроекті, прийнятому у першому читанні.
у законопроекті не обґрунтовано доцільності посилення відповідальності за керування ТЗ під впливом лікарських препаратів, які знижують швидкість реакції. З огляду на те, що ці порушення не носять масового характеру, не є поширеною в Україні закономірністю, а також беручи до уваги масштаб суспільної небезпечності цього порушення, пропонуємо розмежувати склади адміністративних правопорушень за керування ТЗ у стані сп’яніння та за керування ТЗ під впливом ліків, що знижують реакцію. Водночас, відповідальність за керування ТЗ під впливом ліків, що знижують реакцію, зберегти на рівні, яка передбачена чинною редакцією ст. 130 КпАП, крім випадків, коли особа двічі протягом одного року вчинила таке порушення.
 
Відхилено    
    -8- Кожем'якін А.А.
Абзац перший частини другої законопроекту викласти у такій редакції:
«2) у статті 130:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:»
Редакційна правка.
 
Враховано    
9. 2). Абзац другий частини першої статті 130 викласти в такій редакції:
 
-9- Шурма І.М.
Пункт 2 частини першої Законопроекту викласти в такій редакції:
Абзац другий частини першої статті 130 викласти в такій редакції:
«тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
Обгрунтування: Поправка вноситься з метою збільшення розміру штрафу за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
 
Відхилено   абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
10. «тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
-10- Бабій Ю.Ю.
Абзац другий частини першої статті 130 викласти в такій редакції:
«тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі тисяча п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі тисяча п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Відхилено   «тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
    -11- Кобцев М.В.
У санкції ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення слово «шестисот» замінити словами «тисяча двісті».
 
Відхилено    
    -12- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
В абзаці другому частини першої статті 130 слова «один рік» замінити на слова «три роки»
 
Відхилено    
11. 3). Частину другу статті 130 викласти в такій редакції:
 
-13- Шурма І.М.
Пункт 3 частини першої Законопроекту викласти в такій редакції:
Частину другу статті 130 викласти в такій редакції:
«Повторне вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк п’ять років і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого».
Обгрунтування: Поправка вноситься з метою збільшити розміри штрафів та строки позбавлення права керування транспортними засобами за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
 
Відхилено   частини другу і третю викласти в такій редакції:
 
    -14- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Частину другу статті 130 викласти в такій редакції:
«Повторне вчинення будь-якого з порушень, передбачених цієї статті, або вчинення членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, особою, яка займає посаду вищого корпусу державної служби, суддею, прокурором, працівником правоохоронного органу, народним депутатом України будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк п’ять років і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого».
 
Відхилено    
    -15- Петьовка В.В.
Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Пункт третій розділу І проекту викласти в новій редакції такого змісту:
«Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених цієї статті, -
тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого».
Обгрунтування: Зміст кваліфікуючої ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого частини 2 статті 130 КУпАП (у редакції проекту) в частині «повторне протягом двох років», не узгоджується з вимогами статті 39 КУпАП «Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню». Згідно з цією статтею «якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню». За таких обставин, доцільно залишити незмінним перший абзац частини 2 статті 130 КУпАП.
 
Враховано    
12. «Повторне протягом двох років вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
 
-16- Кожем'якін А.А.
Пункт третій розділу І проекту викласти в новій редакції такого змісту:
«частини другу і третю викласти в такій редакції:
«Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених цієї статті, -
тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого»;
Обгрунтування: Така пропозиція узгоджується з вимогами ст. 39 КУпАП «Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню». Згідно з цією статтею «якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню».
Крім того, заміна словосполучення «та позбавлення» на словосполучення «з позбавленням» з техніко-юридичної точки зору є більш правильною.
 
Враховано   «Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
 
13. тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого».
 
-17- Кобцев М.В.
У санкції ч. 2 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення слово «тисяча двісті» замінити словами «дві тисячі чотириста».
 
Відхилено   тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого»;
 
    -18- Бабій Ю.Ю.
Частину другу статті 130 викласти в такій редакції:
«Повторне протягом двох років вчинення будь-якого з порушень, передбачених цієї статті, -
тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки, з подальшим зобов'язанням порушника проходження підготовки водіїв транспортних засобів за відповідними програмами в акредитованих закладах, про що передбачено отримання свідоцтва про закінчення закладу з підготовки кваліфікації водіїв та складання іспиту в Центрах надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого».
 
Відхилено    
    -19- Ленський О.О.
У розділі І пункт 3) виключити, а саме:
«3). Частину другу статті 130 викласти в такій редакції:
«Повторне протягом двох років вчинення будь-якого з порушень, передбачених цієї статті, -
тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого»«.
Нумерацію пунктів змінити відповідно.
Обґрунтування: поправка вноситься у зв’язку з тим, що пропонується встановити адміністративну відповідальність за «дії, передбачені цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом п’яти років піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції…». Однак такий зміст кваліфікуючої ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 130 КУпАП (у редакції проекту), не узгоджується з вимогами статті 39 КУпАП «Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню». Згідно з цією статтею «якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню».
 
Відхилено    
14. 4). Частину третю статті 130 викласти в такій редакції:
 
-20- Петьовка В.В.
Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Пункт четвертий розділу І проекту викласти в новій редакції такого змісту:
«Дії, передбачені цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк десять років і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого».
Обгрунтування: Зміст кваліфікуючої ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого частини 3 статті 130 КУпАП (у редакції проекту) в частині «протягом п’яти років», не узгоджується з вимогами статті 39 КУпАП «Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню». Згідно з цією статтею «якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню». За таких обставин, доцільно залишити слова «протягом року» незмінними в першому абзаці частини 3 статті 130 КУпАП.
 
Враховано      
    -21- Кожем'якін А.А.
Пункт четвертий розділу І проекту викласти в новій редакції такого змісту:
Дії, передбачені цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого».
Обґрунтування: Теж, що і до пункту 2.
 
Враховано    
15. «Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом п’яти років піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
 
-22- Ленський О.О.
В абзаці 2 пункту 4 розділу І законопроекту займенник «їх» замінити на займенник «її».
Обґрунтування: поправка вноситься у зв’язку з стилістичною корекцією положень законопроекту.
 
Враховано   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
 
16. тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк десять років і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого».
 
-23- Кобцев М.В.
У санкції ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення слово «двох тисяч чотирьохсот» замінити словами «чотири тисячі вісімсот».
 
Відхилено   тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого»;
 
    -24- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Частину третю статті 130 викласти в такій редакції:
«Дії, передбачені цієї статті, вчинені особою, яка двічі піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами без можливості відновлення права керування транспортними засобами і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу «.
 
Відхилено    
    -25- Бабій Ю.Ю.
Частину третю статті 130 викласти в такій редакції:
«Дії, передбачені цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом п’яти років піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк десять років, з подальшим зобов'язанням порушника проходження підготовки водіїв транспортних засобів за відповідними програмами в акредитованих закладах, про що передбачено отримання свідоцтва про закінчення закладу з підготовки кваліфікації водіїв та складання іспиту в Центрах надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого».
 
Відхилено    
    -26- Шурма І.М.
Пункт 4 частини першої Законопроекту викласти в такій редакції:
Частину третю статті 130 викласти в такій редакції:
«Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, -
тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк десять років і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого».
Обгрунтування: Поправка вноситься з метою збільшити розміри штрафів та строки позбавлення права керування транспортними засобами за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
 
Відхилено    
17. 5). Абзац другий частини четвертої статті 130 викласти в такій редакції:
 
-27- Шурма І.М.
Пункт 5 частини першої Законопроекту викласти в такій редакції:
Абзац другий частини четвертої статті 130 викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк п’ять років або адміністративний арешт на строк п'ятнадцять діб та позбавлення права керування транспортними засобами на строк п’ять років».
Обгрунтування: Поправка вноситься з метою збільшити розміри штрафів та строки позбавлення права керування транспортними засобами за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
 
Відхилено   абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
18. «тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки або адміністративний арешт на строк п'ятнадцять діб та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки».
 
-28- Кожем'якін А.А.
Пункт 5 частини першої Законопроекту викласти в такій редакції:
«абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк п'ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки».
Обґрунтування: Така редакція положення є більш техніко-юридично правильною.
 
Враховано   «тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк п'ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки».
 
    -29- Кобцев М.В.
У санкції ч. 4 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова «тисяча двісті» замінити словами «дві тисячі чотириста».
 
Відхилено    
    -30- Бабій Ю.Ю.
Абзац другий частини четвертої статті 130 викласти в такій редакції:
«тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки або адміністративний арешт на строк п'ятнадцять діб та позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки».
 
Відхилено    
    -31- Мусій О.С.
Після частини шостої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції» додати частину сьому в такій редакції:
«Особи, які керували транспортними засобами або суднами у стані алкогольного, наркотичного чи інших сп'янінь, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, в обов’язковому порядку направляються уповноваженою на те посадовою особою Національної поліції України на позачерговий профілактичний наркологічний огляд за індивідуальною програмою для встановлення наявності захворювань і вад (наркологічних протипоказань), з метою визначення здатності безпечно керувати транспортним засобом. Особи, які керували транспортними засобами або суднами у стані алкогольного, наркотичного чи інших сп'янінь, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, повинні у десятиденний термін після складання протоколу звернутись до уповноваженої наркологічної установи за місцем скоєння правопорушення для проходження позачергового профілактичного наркологічного огляду для визначення наявності захворювань і вад (наркологічних протипоказань) з метою визначення здатності безпечно керувати транспортними засобами або суднами. Особам, на яких було складено протокол, або які були позбавлені права на керування транспортними засобами або суднами за керування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, посвідчення водія повертається після проходження позачергового профілактичного наркологічного огляду для визначення наявності захворювань і вад (наркологічних протипоказань) з метою визначення здатності безпечно керувати транспортним засобом».
Обгрунтування: На сьогодні Україна посідає одне з чільних місць в Європі за смертністю та травматизмом на дорогах, а вагома частина дорожньо–транспортних пригод (надалі-ДТП) трапляються через перебування водіїв у нетверезому стані. Якщо в європейських країнах рівень смертності внаслідок ДТП становить в середньому четверо людей на 100 тисяч населення, то в Україні цей показник дорівнює близько 18.
Керування транспортним засобом у стані сп’яніння є не тільки надзвичайно небезпечним правопо-рушенням, але й більшість водіїв, які допустили п’яне водіння, є особами, які мають наркологічні протипоказання до керування транспортними засобами (захворювання і вади) - проблемне вживання алкоголю та наркотиків або залежність, що є прямим протипоказанням для керування транспортом.
Законом України «Про дорожній рух» (стаття 45), Правилами дорожнього руху (пункт 2.6) і Постановами Кабінету Міністрів від 2005 і 2013 року (№№511 і 627) передбачена норма щодо направлення за рішенням працівника патрульної поліції водія, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння, на позачерговий медичний огляд для отримання медичного допуску. Наркологічний огляд водіїв є базовою частиною роботи щодо надання медичного допуску. Патрульний поліцейський не є лікарем, а також не має можливості для визначення в дорожній ситуації наявності або відсутності у нетверезого водія захворювань і вад (наркологічних протипоказань) для безпечного керування транспортним засобом. Чинні нормативні акти передбачають направлення нетверезих водіїв на позачерговий огляд за рішенням патрульного поліцейського, а не в обов’язковому порядку. В результаті абсолютна більшість виявлених нетверезих водіїв уникають встановлення у них наркологічних протипоказань і продовжують керувати транспортом, що створює підвищену небезпеку здоров’ю та життю інших громадян.
Необхідно затвердити в статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення норму, що для патрульного поліцейського направлення всіх водіїв, які керували транспортом у станах сп’яніння, на позачерговий наркологічний огляд є не вибірковим, а обов’язковим.
 
Відхилено    
    -32- Семенуха Р.С.
Діденко І.А.
Опанасенко О.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 2 такого змісту:
«2. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:
Абзац перший частини першої статті 55 доповнити словами «, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено тривалішого строку».
Статтю 286 викласти в такій редакції:
«Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -
карається штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, якщо вони заподіяли потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -
караються позбавленням волі від трьох до п'яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до семи років.
4. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.
5. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.
6. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з довічним позбавленням права керувати транспортними засобами.
Примітка. Під транспортними засобами в цій статті та статтях 287. 289 і 290 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби.».
Доповнити Кодекс статтею 286 -і такого змісту:
«Стаття 286 -і Керування транспортним засобом особою, що перебуває у стані сп'яніння, передача керування транспортним засобом особі або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння
Керування транспортним засобом особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння, або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває у такому стані, а так само відмова від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння або керування транспортними засобами в стані сп’яніння, -
караються обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.
3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений частинами другою, п’ятою або шостою статті 286 цього Кодексу, -
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років».
Обґрунтування (в частині змін до ст. 55, 286 КК України)
У разі запровадження передбачених у законопроекті змін лише до Кодексу України про адміністративні правопорушення залишаться невирішеними проблеми, які не дозволять досягти поставленої мети підвищення безпеки на дорогах та зменшення кількості ДПТ за участю п’яних водіїв.
Перша проблема - в цьому разі покарання за вчинення адміністративного правопорушення будуть суворішими за покарання, передбачені за кримінальні злочини. Відповідно до чинної редакції ч. 1 ст. 286 КК: «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, — карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян...». Таким чином, виходить цікавий парадокс: за вчинення злочину, пов’язаного з порушенням Правил дорожнього руху й завданням потерпілому тілесного ушкодження (середньої тяжкості), винна особа сплатить менше, аніж за вчинення звичайного правопорушення (що не призвело до серйозних наслідків).
Друга проблема - санкції процитованої вище статті 286 КК України є однаковими як для водіїв у стані сп’яніння, так і для тверезих водіїв.
З огляду на це, пропонуємо:
узгодити розміри санкцій, які пропонується передбачити у новій редакції ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та санкції у ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу шляхом підвищення розміру штрафу за порушення ПДР, що спричинило заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень;
запровадити таку кваліфікуючу ознаку складу злочину, передбаченого ст. 286 КК України, як перебування особи, яка вчинила злочин, у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.
Зазначена пропозиція відповідає практиці європейських країн. Зокрема, у Кримінальному кодексі Польщі міститься розділ ХХІ «Злочини проти безпеки руху». У ст. 178 цього кодексу передбачена така кваліфікуюча ознака, як перебування у стані сп’яніння або під впливом одурманюючої речовини, при вчиненні злочинів проти безпеки руху, які мають своїм наслідком спричинення катастрофи при русі транспорту, що створює загрозу життю або здоров’ю багатьох людей, або заподіяння шкоди майну у великих розмірах, заподіяння смерті, важкої шкоди здоров’ю багатьох людей. У разі перебування у стані сп’яніння при вчиненні одного з зазначених вище злочинів, суд призначає покарання у вигляді позбавлення волі у розмірі від нижньої межі, встановленої у санкції за той самий злочин, але вчинений тверезою особою, збільшеної наполовину, до верхньої межі цього покарання, збільшеної наполовину. Крім того, суд може постановити рішення про необхідність доведення цього вироку до громадськості.
Кримінальна відповідальність за керування ТЗ у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, під впливом психотропних або інших речовин передбачена також у ст. 281 Кримінального кодексу Литви. Якщо при цьому було заподіяно тяжкої шкоди здоров’ю потерпілого винуватця може бути засуджено до позбавлення волі на строк до шести років, якщо загибель людини - на строк до десяти років. Відповідно до ст. 262 Кримінального закону Латвії за заподіяння шкоди здоров’ю внаслідок порушення правил дорожнього руху особою, яка перебувала під впливом алкогольних напоїв, наркотичних, психотропних або інших одурманюючих речовин, особу може бути засуджено до позбавлення волі на строк від трьох до п’ятнадцяти років.
У Норвегії при вчиненні ДТП в стані алкогольного сп’яніння з обтяжуючими наслідками передбачено позбавлення волі.
У Сінгапурі та КНР за вчинення ДТП в стані алкогольного сп’яніння з обтяжуючими наслідками взагалі передбачена смертна кара.
Обгрунтування (в частині доповнення КК України новою статтею 286-1 КК України)
На сьогодні правопорушення, пов’язані з керуванням у нетверезому стані або у стані наркотичного сп’яніння, носять масовий характер та мають тенденцію до збільшення. Тому ця проблема потребує законодавчого реагування не лише шляхом посилення адміністративної відповідальності, але й шляхом розвитку та удосконалення кримінального законодавства у цій сфері.
Є необхідною криміналізація окремих складів адміністративних правопорушень за керування ТЗ у нетверезому стані без заподіяння наслідків (як злочинів із формальним складом), оскільки відносна м’якість адміністративних стягнень за вчинення таких правопорушень тягне за собою безкарність правопорушників, формує в їх свідомості правовий нігілізм. Безумовно, для осіб, які вчинили таке правопорушення вперше призначення адміністративного стягнення може бути достатнім та ефективним, у той же час повторність вчинення цього правопорушення протягом року вказує на його злісність та неефективність адміністративного стягнення. У такому випадку особи, які порушують правові норми свідомо та грубо, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.
На правильність цього висновку вказує і європейська практика.
У Німеччині при повторному перебуванні водія за кермом у нетверезому стані передбачено вже кримінальне покарання.
У статті 178а Польщі передбачена відповідальність за сам факт керування ТЗ в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння без заподіяння наслідків, що карається обмеженням або позбавлення волі на строк до двох років.
У ч. 6 ст. 281 Кримінального кодексу Литви управління ТЗ у стані сп’яніння, хоча і без порушення правил і якщо ці дії не потягли серйозних наслідків визнається кримінальним проступком та карається штрафом або арештом.
В ч. 1 ст. 262 Кримінального закону Латвії також передбачена відповідальність за зазначені вище дії, за що може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до одного року. Крім того, у ст. 262-1 передбачена відповідальність за відмову від проведення огляду на вміст алкоголю та наркотичних засобів.
Відповідно до ст. 204 Кримінального кодексу Естонії управління ТЗ в стані сп’яніння, якщо на дану особу накладено адміністративне стягнення, по якому не сплив строк дії, карається штрафом або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням прав на строк від одного до двох років.
В Кримінальному кодексі Білорусії у ст. 317-1 передбачена відповідальність за керування ТЗ особою, яка перебуває у стані сп’яніння, за передачу ТЗ такій особі та за відмову від проходження освідування. Аналогічні положення закріплені також в ст. 346 Кримінального кодексу Казахстану.
 
Відхилено    
    -33- Семенуха Р.С.
Діденко І.А.
Опанасенко О.В.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту 4 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
Водії, які у встановленому законом порядку були притягнуті до відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння проходять медичні огляди двічі на рік протягом трьох років після накладення адміністративного стягнення за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння з обов’язковим оглядом лікаря-нарколога територіального закладу охорони здоров’я.
Водії, позбавлені права керування транспортними засобами за керування ними у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або та під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, які бажають відновити право керування транспортним засобом, піддягають обов’язковому стаціонарному обстеженню в обласному наркологічному закладі.
Кабінету Міністрів України протягом місяця вжити заходів щодо забезпечення затвердження порядку проведення оглядів та обстежень, передбачених пунктами 2, 3 цього розділу.».
Обґрунтування: Необхідність проведення оглядів та обстежень осіб, які були притягнуті до відповідальності за керування ТЗ у стані сп’яніння, викликана причинами медичного характеру. У зазначеній вище поправці відображені зокрема рекомендації регіонального представника ДП ««Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» Міністерства охорони здоров'я України по Харківській області, лікаря-нарколога вищої категорії, кандидата медичних наук, доцент Ю.Ф. Чуєва.
 
Відхилено    
    -34- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Доповнити законопроект новим пунктом ІІ такого змісту:
«ІІ. Частину першу статті 286 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) викласти у такій редакції:
«1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -
карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.».
Обгрунтування: У випадку прийняття запропонованих змін щодо підвищення розміру санкцій (штрафів) за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння створюватиметься юридична не узгодженість з розмірами відповідних санкцій у статтях Кримінального кодексу України (далі – КК), оскільки розмір штрафу за адміністративне правопорушення значно перевищуватиме розмір штрафу за злочин.
Так, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження станом на сьогодні карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого (частина 1 статті 286 КК).
Таким чином, відповідно до чинних норм кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (навіть в стані алкогольного сп’яніння), може бути меншою ніж адміністративна відповідальність за просто керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння у редакції проекту Закону.
Зважаючи на вищевикладене, для уникнення зазначеної неузгодженості вважаємо за доцільне підвищити розмір штрафу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
 
Відхилено    
19. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.