Кількість абзаців - 69 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи»
 
   Про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо імплементації деяких стандартів Ради Європи
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про попереднє ув’язнення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.360) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. У статті 7 після слів „їх ознайомлюють з правами, обов’язками та вимогами режиму» доповнити словами „в тому числі за допомогою друкованої пам’ятки, викладеної доступною мовою».
 
-1- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 7 (у редакції проекту) після слів "доступною мовою" доповнити новим реченням такого змісту "Якщо особа, взята під варту, не розуміє змісту пам’ятки або не вміє читати, адміністрація установи вживає заходів для її доступного роз’яснення".
 
Відхилено   1. Частину третю статті 7 після слів "їх ознайомлюють з правами, обов'язками та вимогами режиму" доповнити словами "шляхом детального їх роз'яснення та вручення пам'ятки зрозумілою для особи мовою".
 
    -2- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 7 слова «в тому числі за допомогою друкованої пам’ятки, викладеної доступною мовою. Якщо особа, взята під варту, не розуміє змісту пам’ятки або не вміє читати, адміністрація установи вживає заходів для її доступного роз’яснення» замінити словами «шляхом детального їх роз’яснення та вручення пам’ятки зрозумілою для особи мовою».
 
Враховано    
    -3- Продан О.П.
У частині 1 розділу І проекту слово «доступною» виключити. Після слова «мовою» доповнити словами: «спілкування цих осіб».
 
Враховано частково    
6. 2. У частині першій статті 9:
 
   2. У статті 9:
1  
7. а) абзац четвертий після слів „знайомитися з правилами тримання під вартою» доповнити словами „порядком доступу до юридичної та медичної допомоги, в тому числі за допомогою друкованої пам’ятки, викладеної доступною мовою»;
 
-4- Ленський О.О.
У пункті а) статті 2 розділу І законопроекту виключити слова «в тому числі».
 
Враховано   2) у частині першій:
абзац третій викласти в такій редакції:
"знайомитися з правилами тримання під вартою, порядком доступу до юридичної та медичної допомоги, включаючи профілактичну мету, за допомогою друкованої пам'ятки, викладеної зрозумілою для особи мовою";
 
    -5- Продан О.П.
У пункті а) статті 2 розділу І законопроекту слово «доступною» виключити. Після слова «мовою» доповнити словами: «спілкування цих осіб».
 
Враховано частково    
    -6- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 9:
1) у частині першій (у редакції проекту) після слів "медичної допомоги" доповнити словами " (включаючи профілактичну мету)".
 
Враховано    
8. б) доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
9. «отримувати копії документів, які стосуються реалізації їх прав. Копії виготовляються адміністрацією попереднього ув’язнення протягом п’яти днів з моменту звернення особою, взятою під варту, за її рахунок, а у разі відсутності коштів на їх особовому рахунку - за рахунок адміністрації установи попереднього ув’язнення»;
 
-7- Продан О.П.
У абзаці 2 пункту б) частини 2 розділу І проекту слово «виготовляються» замінити словом «надаються»; перед словами «за її рахунок» додати слова «з погодженням»; у словосполученні «їх особовому рахунку» слово: «їх» замінити словом «її».
 
Враховано   "отримувати копії документів, що стосуються реалізації їхніх прав. Копії надаються адміністрацією місця попереднього ув'язнення протягом п'яти днів з моменту звернення особою, взятою під варту, за погодженням за її рахунок, а у разі відсутності коштів на її особовому рахунку - за рахунок адміністрації місця попереднього ув'язнення".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим;
 
10. в) слова „купувати протягом місяця за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої необхідності на суму до одного мінімального розміру заробітної плати та без обмежень письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлення» замінити словами „купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування, предмети першої необхідності письмове приладдя, газети, книги шляхом замовлення через будь-які торговельні мережі на вибір та без обмежень»;
 
   абзаци сьомий - дев'ятий викласти в такій редакції:
"купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування, предмети першої необхідності, письмове приладдя, газети, книги шляхом замовлення через будь-які торговельні мережі на вибір та без обмежень;
 
11. г) слова „користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі документи і записи, що стосуються кримінального провадження, стану здоров'я» замінити словами „користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі документи, фотографії та записи за винятком тих, які спрямовані на втечу з варти чи підготовку вчинення інших правопорушень»;
 
-8- Левченко Ю.В.
Підпункт «г» пункту 2 Розділу І проекту викласти у наступній редакції:
«г) користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі документи, фотографії та записи».
 
Враховано   користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі документи, фотографії та записи;
 
12. д) слова „ користуватися телевізорами, одержаними від родичів або інших осіб, настільними іграми, газетами і книгами з бібліотеки місця попереднього ув'язнення та придбаними через торговельну мережу» замінити словами „користуватися телевізорами, холодильниками, настільними іграми, книгами, журналами, газетами, придбаними через торговельну мережу або одержаними від родичів або інших осіб».
 
-9- Мірошниченко Ю.Р.
В абзаці восьмому статті 9 (у редакції проекту) слова «холодильники» виключити.
 
Відхилено   користуватися телевізорами, холодильниками, настільними іграми, книгами, журналами, газетами, придбаними через торговельну мережу або одержаними від родичів або інших осіб";
2) після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
"Не пізніш як протягом 24 годин після прибуття особи, взятої під варту, до місця попереднього ув'язнення проводиться її медичне обстеження.
У разі виявлення в особи, взятої під варту, відразу після прибуття або протягом перебування в місці попереднього ув'язнення тілесних ушкоджень складається медичний рапорт, що повинен містити:
1) твердження особи, взятої під варту, що стосуються медичного обстеження (включаючи опис ним стану його здоров'я, а також будь-які твердження щодо неналежного поводження);
2) вичерпний опис тілесних ушкоджень;
3) попередні висновки медичного працівника, з огляду на твердження особи, взятої під варту та на опис тілесних ушкоджень, а також обґрунтування чи відповідають твердження опису тілесних ушкоджень.
Додатково до медичного рапорту складається схема тілесних ушкоджень, в якій позначається їх розташування, а також здійснюється фотографування ушкоджень. Фотознімки та схема тілесних ушкоджень додаються до рапорту. Копії рапорту та додатків до нього обов'язково направляються до відповідного органу прокуратури, територіального органу Міністерства юстиції України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини незалежно від бажання особи, взятої під варту, протягом трьох діб. Будь-які медичні обстеження мають проводитися поза межами звукової доступності немедичного персоналу і, якщо медичний працівник не бажає іншого в кожному конкретному випадку, поза межами візуальної доступності такого персоналу. Особа, взята під варту, має бути ознайомлена з рапортом та додатком до нього, а також отримати їх копії".
У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами п'ятою - восьмою.
 
    -10- Немировський А.В.
В у статті 9 (в редакції проекту) слова «холодильники» виключити.
 
Відхилено    
    -11- Мірошниченко Ю.Р.
У частині першій статті 9 після слів "у порядку, встановленому статтею 13 цього Закону" доповнити новими реченнями такого змісту:
"Не пізніше, ніж 24 години після прибуття особи, взятої під варту, до установи попереднього ув’язнення проводиться її медичне обстеження.
У разі виявлення у особи, взятої під варту, відразу після прибуття або протягом перебування в установі попереднього ув’язнення фізичних ушкоджень складається медичний рапорт, який повинен містити:
1) твердження особи, взятої під варту, які стосуються медичного обстеження (включаючи опис ним його стану здоров’я, а також будь-які твердження щодо неналежного поводження);
2) вичерпний опис об’єктивних медичних показників;
3) міркування медичного працівника з огляду на твердження особи, взятої під варту, та об’єктивні медичні показники, а також обґрунтування того чи знаходяться вони у стані відповідності між собою. Додатково до медичного рапорту складається карта тілесних ушкоджень, в якій позначається розташування тілесних ушкоджень, а також здійснюється фотографування ушкоджень. Фотознімки та карта тілесних ушкоджень додаються до рапорту. Після складання рапорту, у якому зафіксована наявність тілесних ушкоджень, його копії та копії додатків обов’язково направляються до відповідних органів прокуратури, територіального органу управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, незалежно від бажання особи, взятої під варту, протягом трьох діб. Будь-які медичні обстеження мають проводитися поза межами чутності немедичного персоналу і, якщо медичний працівник не бажає іншого в кожному конкретному випадку, поза межами видимості такого персоналу. Особа, взята під варту, повинна мати доступ до рапорту та додатків до нього, а також мати можливість отримувати з них копії".
 
Враховано з редакційними правками   
    -12- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 9:
слова «об’єктивних медичних показників» замінити словами «тілесних ушкоджень»;
слова «об’єктивні медичні показники» замінити словами «опис тілесних ушкоджень»;
слово «карта» замінити словом «схема».
 
Враховано    
13. 3. У статті 11:
 
-13- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 11 виключити.
 
Відхилено   3. У статті 11:
 
14. а) викласти частину другу у такій редакції: «Норма площі в камері для однієї взятої під варту особи не може бути менше 4 квадратних метрів, а для вагітної жінки або жінки, яка має при собі дитину, - 4, 5 квадратного метра»;
 
-14- Немировський А.В.
Пункт 3 розділу І проекту щодо змін до статті 11 КВК виключити.
 
Відхилено   1) частину другу викласти в такій редакції:
"Норма площі в камері для однієї взятої під варту особи не може бути менше 4 квадратних метрів, а для вагітної жінки або жінки, яка має при собі дитину, - 4,5 квадратного метра";
 
15. б) доповнити частиною третьою в такій редакції:
 
   2) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
16. «При обрахуванні площі камери не враховується площа санітарного вузла. Відстань між протилежними стінами камери не може бути меншою 2 метрів. Камери, менші 6 квадратних метрів, не повинні використовуватися».
 
-15- Продан О.П.
У абзаці 2 пункту б) частини 3 розділу І проекту слово «менші» замінити словосполученням: «площа яких менше»
 
Враховано   "При обрахуванні площі камери не враховується площа санітарного вузла. Відстань між протилежними стінами камери не може бути менше 2 метрів. Камери, площа яких менша 6 квадратних метрів, не повинні використовуватися".
У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.
 
17. 4. У статті 12:
 
   4. У статті 12:
 
18. а) частину першу викласти в такій редакції:
 
-16- Левченко Ю.В.
Підпункт «а» пункту 4 Розділу І проекту після першого речення доповнити реченням такого змісту: «Побачення осіб, взятих під варту, із захисником здійснюються без надання жодних дозволів з боку слідчого, прокурора чи суду».
 
Відхилено   1) частину першу замінити двома частинами такого змісту:
 
19. „Особи, взяті під варту мають право на побачення з родичами або іншими особами не менше разу на сім днів у разі відсутності рішення слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, про їх заборону. Рішення про заборону повинно бути обґрунтованим та вмотивованим, та може встановлювати коло осіб, яких не стосується така заборона. Рішення повинно визначати строк дії, який повинен бути якомога коротшим, але не може перевищувати 30 днів із можливістю щомісячного продовження окремим рішенням у виняткових випадках та з додатковим обґрунтуванням. Заборона повинна бути необхідною у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Копії рішень із зазначенням порядку оскарження видаються особі, взятій під варту. Тривалість побачення встановлюється від однієї до чотирьох годин».
 
-17- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 12 після слів "від однієї до чотирьох годин" доповнити реченнями такого змісту:
"залежно від можливості використання приміщень для побачень та кількості осіб, яким та з якими надається побачення у відповідні дні.
Повна заборона побачень з родичами або іншими особами допускається у виняткових випадках із дотриманням вказаних вимог, однак не може тривати більше 30 днів із можливістю одноразового продовження цього строку окремим рішенням на такий самий строк із додатковим обґрунтуванням".
 
Враховано редакційно   "Особи, взяті під варту, мають право на побачення з родичами або іншими особами не менше одного разу на сім днів за відсутності рішення слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, про заборону побачень (за винятком побачень із захисником, щодо яких така заборона не допускається). Тривалість побачення встановлюється від однієї до чотирьох годин, залежно від можливості використання приміщень для побачень та кількості осіб, яким та з якими надається побачення у відповідні дні . Рішення про заборону побачень має бути обґрунтованим і вмотивованим та може встановлювати коло осіб, яких не стосується така заборона. У рішенні визначається строк дії заборони, який має бути якомога коротшим і не може перевищувати 30 днів із можливістю щомісячного продовження окремим рішенням у виняткових випадках та з додатковим обґрунтуванням. Заборона повинна бути необхідною і пропорційною та може застосовуватися в інтересах національної безпеки та громадського порядку, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я або захисту прав і свобод інших осіб. Копії рішень із зазначенням порядку оскарження видаються особі, взятій під варту, протягом двох робочих днів з дня їх прийняття.
Повна заборона побачень з родичами або іншими особами допускається у виняткових випадках із дотриманням зазначених вимог, однак не може тривати понад 30 днів із можливістю одноразового продовження цього строку окремим рішенням на такий самий строк із додатковим обґрунтуванням".
У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно частинами третьою - восьмою.
 
    -18- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 12:
слово «родичами» замінити словами «близькими родичами та членами сім’ї»;
у частині першій доповнити речення перше словами « (за винятком побачень із захисником, щодо яких така заборона не допускається)»;
слова «національної та громадської безпеки чи» замінити словами «національної безпеки чи громадського порядку».
 
Враховано    
    -19- Продан О.П.
У абзаці 2 пункту а) частини 4 розділу І проекту слова «повинна бути необхідною у демократичному суспільстві» замінити словами «може бути застосована»;
п’яте речення доповнити словами: «протягом двох робочих днів з дня їх прийняття».
 
Враховано    
20. б) у частині другій вилучити слова „і з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження».
 
-20- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 12:
1) частини першу та другу викласти в такій редакції:
«Побачення з родичами або іншими особами може надавати взятим під варту адміністрація місця попереднього ув'язнення без обмежень їх кількості лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження. Тривалість побачення встановлюється від однієї до чотирьох годин.
Іноземним громадянам, взятим під варту, побачення з представниками посольств і консульств відповідних держав надається за погодженням з Міністерством закордонних справ України.»;
 
Враховано частково   2) у частині третій слова "і з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження" виключити;
 
21. в) частину четверту викласти в такій редакції:
 
-21- Мірошниченко Ю.Р.
Частину четверту викласти в такій редакції:
«Надане взятій під варту особі в порядку, передбаченому частинами першою - третьою цієї статті, побачення проводиться під візуальним контролем адміністрації місця попереднього ув'язнення.»;
 
Відхилено   3) частину п'ту викласти в такій редакції:
 
22. „Надане взятій під варту особі в порядку, передбаченому частинами першою - третьою цієї статті, побачення проводиться в умовах, що забезпечують їх конфіденційність, за винятком випадків коли індивідуальна оцінка ризиків вимагає втручання, яке необхідне у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. У такому разі адміністрацією місця попереднього ув’язнення приймається обґрунтоване та вмотивоване рішення із встановленням кола осіб, яких стосується воно стосується, строку його дії, який повинен бути якомога коротшим, але не може перевищувати 30 днів із можливістю щомісячного продовження окремим рішенням у виняткових випадках та з додатковим обґрунтуванням. Копії рішень із зазначенням порядку оскарження видаються особі, взятій під варту. Вимога щодо підстав та порядку втручання у право на приватність не стосується відеоспостереження, за умови відсутності ведення аудіозапису».
 
-22- Продан О.П.
У абзаці 2 пункту в) частини 4 розділу І проекту у першому реченні слова «яке необхідне» замінити словом «необхідного»;
третє речення після слів «взятій під варту» доповнити словами: ««протягом двох робочих днів з дня їх прийняття»;
в четвертому реченні слова «за умови відсутності ведення» замінити словом «без».
 
Враховано   "Побачення, надане взятій під варту особі в порядку, передбаченому частинами першою - третьою цієї статті проводиться в умовах, що забезпечують його конфіденційність, за винятком випадків, коли індивідуальна оцінка ризиків вимагає необхідного та пропорційного втручання в інтересах національної безпеки та громадського порядку, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я або захисту прав і свобод інших осіб. У такому разі адміністрацією місця попереднього ув'язнення приймається обґрунтоване та вмотивоване рішення із встановленням кола осіб, яких воно стосується, строку його дії, який має бути якомога коротшим, і не може перевищувати 30 днів із можливістю щомісячного продовження окремим рішенням у виняткових випадках та з додатковим обґрунтуванням. Копії рішень із зазначенням порядку оскарження видаються особі, взятій під варту, протягом двох робочих днів з дня їх прийняття. Вимога щодо підстав та порядку втручання у право на приватність не стосується відеоспостереження без аудіозапису";
 
23. г) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
-23- Мірошниченко Ю.Р.
Частину п’яту виключити.
 
Відхилено   4) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
24. «Побачення проводяться у відкритих умовах, що надають можливість фізичного контакту. У виняткових випадках коли індивідуальна оцінка ризиків вимагає проведення побачення в умовах, що виключають фізичний контакт, допускається втручання, яке необхідне у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. У такому разі адміністрацією місця попереднього ув’язнення приймається обґрунтоване та вмотивоване рішення із встановленням кола осіб, яких стосується воно стосується, строку його дії, який повинен бути якомога коротшим, але не може перевищувати 30 днів із можливістю щомісячного продовження окремим рішенням у виняткових випадках та з додатковим обґрунтуванням. Копії рішень із зазначенням порядку оскарження видаються особі, взятій під варту. Порядок індивідуальної оцінки ризиків визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України».
 
-24- Продан О.П.
У абзаці 2 пункту г) частини 4 розділу І проекту третє речення доповнити словами: «протягом двох робочих днів з дня їх прийняття».
 
Враховано   "Побачення проводиться у відкритих умовах, що надають можливість фізичного контакту. У виняткових випадках, коли індивідуальна оцінка ризиків вимагає проведення побачення в умовах, що виключають фізичний контакт, допускається необхідне та пропорційне втручання в інтересах національної та громадської безпеки, для охорони здоров'я або захисту прав і свобод інших осіб. У такому разі адміністрацією місця попереднього ув'язнення приймається обґрунтоване та вмотивоване рішення із встановленням кола осіб, яких воно стосується, строку його дії, який повинен бути якомога коротшим і не може перевищувати 30 днів із можливістю щомісячного продовження окремим рішенням у виняткових випадках та з додатковим обґрунтуванням. Копії рішень із зазначенням порядку оскарження видаються особі, взятій під варту, протягом двох робочих днів з дня їх прийняття. Порядок індивідуальної оцінки ризиків визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України".
У зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами сьомою - дев'ятою.
 
25. 5. Статтю 13 викласти в такій редакції:
 
   5. Статтю 13 викласти в такій редакції:
 
26. «Стаття 13. Листування та телефонні дзвінки осіб, взятих під варту. Порядок надсилання скарг, заяв і листів
 
   "Стаття 13. Листування та телефонні дзвінки осіб, взятих під варту. Порядок надсилання скарг, заяв і листів
 
27. Особи, взяті під варту, можуть листуватися та здійснювати телефонні дзвінки з родичами та іншими громадянами, а також підприємствами, установами, організаціями, у тому числі у мережах рухомого (мобільного) зв'язку, у разі відсутності рішення слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, про їх заборону. Особи, взяті під варту, мають право здійснювати телефонні дзвінки не рідше одного разу на сім днів в порядку черговості із тривалістю однієї розмови не менше 15 хвилин. Після набрання вироком законної сили листування та телефонні дзвінки здійснюються відповідно до закону.
 
-25- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 13:
слово «родичами» замінити словами «близькими родичами та членами сім’ї»;
у частині першій доповнити речення перше словами « (за винятком телефонних дзвінків та листування із захисником, щодо яких така заборона не допускається)»;
слова «національної та громадської безпеки чи» замінити словами «національної безпеки чи громадського порядку».
 
Враховано   Особи, взяті під варту, можуть листуватися та здійснювати телефонні дзвінки з родичами або іншими особами, а також з підприємствами, установами, організаціями, у тому числі в мережах рухомого (мобільного) зв'язку, у разі відсутності рішення слідчого або суду, що здійснюють кримінальне провадження, про їх заборону (за винятком телефонних дзвінків та листування із захисником, щодо яких така заборона не допускається). Особи, взяті під варту, мають право здійснювати телефонні дзвінки не рідше одного разу на сім днів у порядку черговості з тривалістю однієї розмови до 15 хвилин згідно з розпорядком установи. Після набрання вироком законної сили листування та телефонні дзвінки здійснюються відповідно до закону.
 
28. Рішення про заборону повинно бути обґрунтованим та вмотивованим, встановлювати коло осіб або номери, яких стосується така заборона, строк її дії, який повинен бути якомога коротшим, але не може перевищувати 30 днів із можливістю щомісячного продовження окремим рішенням у виняткових випадках та з додатковим обґрунтуванням. Заборона повинна бути необхідною у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
 
-26- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 13 (у редакції проекту):
1) у частині другій після слів "рішення про заборону" доповнити словами "листування чи телефонних розмов".
 
Враховано   Рішення про заборону листування чи телефонних розмов повинно бути обґрунтованим та вмотивованим, встановлювати коло осіб або номери, яких стосується така заборона, строк її дії, який повинен бути якомога коротшим і не може перевищувати 30 днів із можливістю щомісячного продовження окремим рішенням у виняткових випадках та з додатковим обґрунтуванням. Заборона повинна бути необхідною і пропорційною та може бути застосована в інтересах національної безпеки та громадського порядку, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я або захисту прав і свобод інших осіб.
Повна заборона листування чи телефонних розмов з родичами або іншими особами допускається у виняткових випадках із дотриманням зазначених у цій статті вимог, однак не може тривати понад 30 днів з можливістю одноразового продовження окремим рішенням на такий самий строк із додатковим обґрунтуванням. Телефонні розмови з державними органами прослуховуванню не підлягають.
 
    -27- Продан О.П.
У абзаці 4 частини 5 розділу І проекту слова «повинна бути необхідною у демократичному суспільстві» замінити словами «може бути застосована»;
 
Враховано    
    -28- Мірошниченко Ю.Р.
У частині другій після слів "захисту прав і свобод інших осіб" доповнити новими реченнями такого змісту:
"Повна заборона листування чи телефонних розмов з родичами або іншими особами допускається у виняткових випадках із дотриманням вказаних у цій статті вимог, однак не може тривати більше 30 днів із можливістю одноразового продовження окремим рішенням на такий самий строк із додатковим обґрунтуванням. Телефонні розмови з органами державної влади прослуховуванню не підлягають".
 
Враховано    
29. Копії рішень із зазначенням порядку оскарження видаються особі, взятій під варту.
 
-29- Продан О.П.
Абзац 5 частини 5 розділу І проекту доповнити словами: «протягом двох робочих днів з дня їх прийняття».
 
Враховано редакційно   Копії рішень із зазначенням порядку оскарження видаються особі, взятій під варту, протягом двох робочих днів з дня прийняття рішень.
 
30. Кореспонденція, яку одержують особи, взяті під варту, може переглядатися на підставі індивідуальної оцінки ризиків у виняткових випадках коли є обґрунтовані підстави вважати, що вона містить заборонені предмети або інформацію, яка може бути використана для порушення режиму. Кореспонденція, яку надсилають такі особи, як правило, перегляду не підлягає. Здійснення перегляду допускається тільки в присутності особи, взятої під варту.
 
   Кореспонденція, яку одержують особи, взяті під варту, може переглядатися на підставі індивідуальної оцінки ризиків у виняткових випадках, коли є обґрунтовані підстави вважати, що вона містить заборонені предмети або інформацію, що може використовуватися для порушення режиму. Кореспонденція, яку надсилають такі особи, як правило, перегляду не підлягає. Здійснення перегляду кореспонденції допускається лише в присутності особи, взятої під варту, якій адресована. кореспонденція.
 
31. Про перегляд кореспонденції адміністрацією установи попереднього ув’язнення приймається вмотивована постанова із зазначенням підстав, періоду, типу контролю та порядку його оскарження. Копія постанови видається засудженому. Порядок індивідуальної оцінки ризиків визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.
 
-30- Мірошниченко Ю.Р.
У частині четвертій після слів "підстав, періоду" доповнити словами "форми перегляду, яка може полягати у ознайомленні із вмістом конверта або, у виняткових випадках, змістом кореспонденції,".
 
Враховано   Про перегляд кореспонденції адміністрацією місця попереднього ув'язнення приймається вмотивована постанова із зазначенням підстав, періоду, форми перегляду, що може полягати в ознайомленні із вмістом конверта або, у виняткових випадках, змістом кореспонденції, типу контролю та порядку його оскарження. Копія постанови видається засудженому протягом двох робочих днів з дня її прийняття. Порядок індивідуальної оцінки ризиків визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.
 
    -31- Продан О.П.
Друге речення абзацу 7 частини 5 розділу І проекту доповнити словами: «протягом двох робочих днів з дня їх прийняття».
 
Враховано    
32. Кореспонденція осіб, взятих під варту, яка адресується до органів прокуратури та суду, надсилається протягом робочого дня з часу її подання.
 
-32- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац 6 статті 13 викласти у такій редакції:
«Кореспонденція осіб, взятих під варту, яка адресується до органів прокуратури та суду, надсилається протягом доби з часу її подання».
 
Відхилено   Кореспонденція осіб, взятих під варту, адресована органам прокуратури та суду, надсилається протягом робочого дня з часу її подання.
 
33. Інша кореспонденція надсилається адміністрацією місця попереднього ув'язнення не пізніше трьох діб із часу її подання. Скарги, заяви, пропозиції і листи, що містять відомості, розголошення яких може перешкодити кримінальному провадженню, за належністю не надсилаються, а передаються на розгляд особі або органу, які здійснюють кримінальне провадження, про що сповіщаються особа, яка перебуває під вартою, та прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування. Скарги, заяви, пропозиції та інші листи, що надсилаються державним органам, установам та державним організаціям, перегляду не підлягають.
 
-33- Мірошниченко Ю.Р.
У частині шостій речення "Скарги, заяви, пропозиції і листи, що містять відомості, розголошення яких може перешкодити кримінальному провадженню, за належністю не надсилаються, а передаються на розгляд особі або органу, які здійснюють кримінальне провадження, про що сповіщаються особа, яка перебуває під вартою, та прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування" вилучити.
 
Враховано   Інша кореспонденція надсилається адміністрацією місця попереднього ув'язнення не пізніше трьох діб із часу її подання. Скарги, заяви, пропозиції та інші листи, що надсилаються державним органам, установам та організаціям перегляду не підлягають.
Кореспонденція від державних органів, установ та організацій перегляду не підлягає. Про отримання такої кореспонденції адміністрація ознайомлює осіб, взятих під варту, під розписку, що додається до їхніх особових справ.
 
34. Кореспонденція від органів державної влади, державних установ та організацій перегляду не підлягає. Про отримання такої кореспонденції адміністрація ознайомлює осіб, взятих під варту, під розписки, які додаються до їх особистих справ.
 
      
35. Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, адресують Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, одержують від зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає.
 
 
36. Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, адресують захиснику у кримінальному провадженні, що здійснює свої повноваження відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі. Кореспонденція, яку особи, взяті під варту, одержують від такого захисника, перегляду не підлягає.
 
 
37. Телефонні розмови здійснюються у місцях, визначених адміністрацією місця попереднього ув’язнення, та надаються не рідше одного разу на сім днів. Контроль за розмовами може здійснюватись у виняткових випадках на підставі індивідуальної оцінки ризиків та повинен бути необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Про такий контроль адміністрацією місця попереднього ув’язнення приймається обґрунтоване та вмотивоване рішення із встановленням кола осіб, яких стосується воно стосується, строку його дії, який повинен бути якомога коротшим, але не може перевищувати 30 днів із можливістю щомісячного продовження окремим рішенням у виняткових випадках та з додатковим обґрунтуванням.
 
-34- Мірошниченко Ю.Р.
У проекті № 2291а пропонується у статтях 12 та 13 проекту, де йде мова про індивідуальну оцінку ризиків доповнити словами «та пропорційного» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
38. Копії рішень із зазначенням порядку оскарження видаються особі, взятій під варту.
 
-35- Продан О.П.
Абзац 14 частини 5 розділу І проекту доповнити словами: «протягом двох робочих днів з дня їх прийняття».
 
Враховано редакційно    
39. Телефонні розмови оплачуються з особистих коштів осіб, взятих під варту, їхніх родичів чи інших осіб.
 
-36- Мірошниченко Ю.Р.
У частині дванадцятій після слів "їхніх родичів чи інших осіб" доповнити словами "а у разі відсутності коштів – за рахунок адміністрації установи попереднього ув’язнення тією мірою, яка є необхідна для забезпечення мінімального рівня підтримки контактів (не менше однієї години раз на тиждень)"
 
Враховано редакційно    
40. Порядок надання побачень і телефонних розмов, а також порядок індивідуальної оцінки ризиків визначається нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України».
 
-37- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 13 виключити.
 
Відхилено    
41. 6. Доповнити Закон статтею 13-1 такого змісту:
 
 
42. „Стаття 13-1 Доступ до глобальної мережі Інтернет особами, взятими під варту
 
-38- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 13-1 виключити.
 
Відхилено    
43. Особи, взяті під варту, мають право на доступ до глобальної мережі Інтернет в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, не рідше одного разу на сім днів та в порядку черговості.
 
-39- Мірошниченко Ю.Р.
Статтю 13-1 проголосовану членами Комітету в другому читанні 30.03.2016 р. викласти в такій редакції:
«Особи, взяті під варту, мають право на доступ до глобальної мережі Інтернет в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, не рідше одного разу на сім днів та в порядку черговості.
Особам, взятим під варту, надається право користуватися глобальною мережею Інтернет виключно під контролем адміністрації.
Особи, взяті під варту, можуть створювати електронну поштову скриньку та користуватись нею. У разі якщо це є необхідним з огляду на індивідуальні ризики окремих осіб, взятих під варту, адміністрація установи попереднього ув’язнення може здійснювати перегляд вхідних та вихідних повідомлень та блокувати їх.
Під час користування глобальною мережею Інтернет особам, взятим під варту, забороняється:
вносити будь-яку інформацію, у тому числі направляти листи, коментарі, знаки тощо, та реєструватися на веб-сайтах, за винятком випадків створення та користування електронною поштовою скринькою в порядку, визначеному цією статтею, а також необхідності здійснення реєстрації для користування дозволеними сайтами;
формувати будь-які бази даних та накопичувальні диски, у тому числі віртуальні;
відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сайти, що пропагують жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту, переглядати сайти, які можуть негативно вплинути на психічний стан особи, взятої під варту.
Перелік сайтів, до яких дозволяється доступ, формується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, та за заявою осіб, взятих під варту, може бути доповнений адміністрацією установи попереднього ув’язнення сайтами, зміст яких не суперечить вимогам цієї статті.
Користування глобальною мережею Інтернет проводиться протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.
Користування глобальною мережею Інтернет оплачується з особистих коштів осіб, взятих під варту, або коштів інших осіб шляхом їх внесення на електронний гаманець особи, вз’ятої під варту.
Доступ осіб, взятих під варту, до глобальної мережі Інтернет може бути заборонено за рішенням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, на підставах та в порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.
 
Враховано частково    
44. Доступ осіб, взятих під варту, до глобальної мережі Інтернет може бути заборонено за рішенням слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, в порядку, встановленому статтею 13 цього Закону».
 
 
45. 7. Статтю 15 викласти в такій редакції:
 
 
46. «Стаття 15. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, взятих під варту
 
-40- Мірошниченко Ю.Р.
Назву статті доповнити словами «підстави та порядок їх застосування».
 
Враховано    
47. До осіб, взятих під варту, які порушують вимоги режиму, адміністрація місця попереднього ув'язнення може застосовувати такі заходи стягнення:
 
 
48. попередження або догану;
 
 
49. поміщення до карцеру.
 
-41- Мірошниченко Ю.Р.
У статті 15 після слів "поміщення до карцеру" доповнити новою частиною такого змісту:
"Попередження – це письмове застереження про притягнення до дисциплінарної відповідальності певного виду у разі повторення порушення".
 
Враховано    
50. Особи, взяті під варту, які злісно порушують вимоги режиму, можуть бути поміщені до карцеру на строк до десяти діб, а неповнолітні - на строк до п'яти діб. Поміщення до карцеру не повинно поєднуватися з погіршенням встановлених норм харчування.
 
 
51. Вагітні жінки і жінки, які мають при собі дітей, поміщенню до карцеру не підлягають.
 
 
52. Поміщення особи, взятої під варту, в карцер проводиться за вмотивованою постановою дисциплінарної комісії. Особа має право бути представленою адвокатом чи іншим фахівцем у галузі права. Особа, взята під варту, або її представник мають право:
 
-42- Мірошниченко Ю.Р.
Частину четверту у редакції проекту, такого змісту:
«Поміщення особи, взятої під варту, в карцер проводиться за вмотивованою постановою дисциплінарної комісії. Особа має право бути представленою адвокатом чи іншим фахівцем у галузі права. Особа, взята під варту, або її представник мають право:
отримати інформацію у письмовій формі про притягнення його до дисциплінарної відповідальності;
бути присутнім на засіданні комісії при розгляді питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності;
знайомитись із матеріалами дисциплінарного провадження, робити з них виписки та знімати копії в порядку, визначеному статтею 9 цього Закону;
давати пояснення, заперечення та заявляти клопотання в усному та письмовому вигляді, представляти докази;
клопотати про виклик свідків та задавати їм питання;
оскаржити накладене на неї стягнення у виді поміщення до карцеру, однак подання скарги не зупиняє виконання стягнення» виключити.
 
Враховано    
    -43- Немировський А.В.
У частині четвертій статті 15 в редакції проекту виключити слова: «чи іншим фахівцем у галузі права.
 
Відхилено    
53. отримати інформацію у письмовій формі про притягнення його до дисциплінарної відповідальності;
 
 
54. бути присутнім на засіданні комісії при розгляді питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності;
 
 
55. знайомитись із матеріалами дисциплінарного провадження, робити з них виписки та знімати копії в порядку, визначеному статтею 9 цього Закону;
 
 
56. давати пояснення, заперечення та заявляти клопотання в усному та письмовому вигляді, представляти докази;
 
 
57. клопотати про виклик свідків та задавати їм питання;
 
 
58. оскаржити накладене на неї стягнення у виді поміщення до карцеру, однак подання скарги не зупиняє виконання стягнення.
 
 
59. При накладенні стягнення на неповнолітнього адміністрація установи надає йому можливість повідомити про це близьких родичів, опікунів, адвоката або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.
 
-44- Мірошниченко Ю.Р.
У частині п’ятій статті 15 слова «При накладенні стягнення на неповнолітнього» замінити словами «Перед розглядом питання щодо застосування до неповнолітнього заходів стягнення».
 
Враховано    
    -45- Мірошниченко Ю.Р.
Частину п’яту (у редакції проекту), такого змісту:
«При накладенні стягнення на неповнолітнього адміністрація установи надає йому можливість повідомити про це близьких родичів, опікунів, адвоката або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи» вилучити.
 
Відхилено    
60. Начальник установи має право поміщувати у карцер особу, узяту під варту, яка злісно порушила режим тримання, строком до трьох діб до прийняття рішення дисциплінарною комісією у випадках злісного порушення режиму тримання в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, участі у конфліктній ситуації, бійці.
 
-46- Мірошниченко Ю.Р.
Частину шосту (у редакції проекту), такого змісту:
«Начальник установи має право поміщувати у карцер особу, узяту під варту, яка злісно порушила режим тримання, строком до трьох діб до прийняття рішення дисциплінарною комісією у випадках злісного порушення режиму тримання в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, участі у конфліктній ситуації, бійці» вилучити.
 
Враховано    
61. Заходи стягнення, що застосовуються до взятих під варту осіб, мають відповідати тяжкості і характеру провини. Не допускається застосування заходів, що навмисно завдають особам, яких тримають під вартою, фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність.
 
 
62. Стягнення може бути накладено у строк, що не перевищує десяти діб з дня виявлення проступку, а якщо у зв'язку з проступком проводилась перевірка, то з дня її завершення, але не пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.
 
-47- Мірошниченко Ю.Р.
Після восьмої частини доповнити новими частинами такого змісту:
"Дисциплінарним проступком особи, яка знаходиться під вартою, є протиправна, винна дія чи бездіяльність, яка посягає на правовідносини, пов’язані з перебуванням під вартою, та спричинила завдання їм шкоди шляхом невиконання або неналежного виконання покладених обов’язків, порушення заборон чи обмежень.
Персонал установи попереднього ув’язнення зобов’язаний довести наявність у діях чи бездіяльності особи, яка знаходиться під вартою, усіх ознак дисциплінарного проступку. Відсутність таких ознак виключає застосування до особи, яка знаходиться під вартою, заходів стягнення.
Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, під дією психологічного або фізичного примусу, не підлягає дисциплінарній відповідальності.
Питання про доцільність накладення на осіб, взятих під варту, стягнення вирішується на засіданні дисциплінарної комісії установи.
До складу комісії входять начальник установи, його заступники та начальники служб установи, які за своїми функціональними обов’язками безпосередньо спілкуються з особами, взятими під варту. Очолює комісію начальник установи або особа, яка виконує його обов’язки.
Особа, взята під варту, має бути повідомлена про місце і час засідання комісії не пізніше, ніж за три доби до його проведення. У виняткових випадках за рішенням начальника колонії, цей строк може бути скорочений до 24 годин. За клопотанням особи, взятої під варту, на засідання запрошуються інші особи, чия присутність є доцільною для встановлення обставин вчинення правопорушення та визначення міри відповідальності. Присутність таких осіб на засіданні комісії є обов’язковою та забезпечується адміністрацією установи попереднього ув’язнення. Члени спостережної комісії обласного рівня мають право бути присутніми під час засідання з правом дорадчого голосу.
Під час засідання дисциплінарної комісії заслуховуються пояснення особи, взятої під варту, її адвоката чи іншого фахівця в галузі права, свідків, інших осіб, залучених відповідно до частини третьої цієї статті, персоналу установи попереднього ув’язнення, особи, яка ініціює притягнення до дисциплінарної відповідальності, та осіб, які мають право дорадчого голосу у разі присутності таких. Особа, взята під варту, має право сидіти або стояти на її вибір. У разі бажання особи, взятої під варту, залучити до справи осіб, які передбачаються цією частиною та частиною третьою цієї статті, вона вносить клопотання заздалегідь, але не пізніше, як за 24 години до визначеного часу засідання.
Рішення про притягнення до відповідальності приймається більшістю голосів комісії.
Особа, взята під варту, має право користуватися послугами адвоката або фахівця в галузі права за власним вибором під час підготовки до засідання комісії та бути представленим ним під час засідання комісії. Якщо в особи, взятої під варту, відсутній доступ до адвоката або фахівця у галузі права, адміністрація установи зобов’язана сприяти отриманню нею безоплатної правової допомоги згідно з Законом України «Про безоплатну правову допомогу».
Інформація щодо матеріалів про порушення доповідаються на засіданні дисциплінарної комісії особою, яка складала такі матеріали, у присутності особи, яка вчинила порушення, а також запрошених.
Під час притягнення до дисциплінарної відповідальності особа, взята під варту, та (або) її представник мають право:
отримати інформацію про притягнення до дисциплінарної відповідальності, в тому числі документи, які стосуються справи, за три дні до початку засідання дисциплінарної комісії (за винятком випадків обґрунтованого скорочення цього строку за рішенням начальника установи);
бути присутнім на засіданні комісії при розгляді питання про її притягнення до дисциплінарної відповідальності;
знайомитись із матеріалами дисциплінарного провадження та особової справи, робити виписки, знімати копії з них;
давати пояснення, заперечення та заявляти клопотання в усному та письмовому вигляді, представляти докази;
клопотати про виклик свідків та задавати їм питання.
Рішення комісії має бути вмотивованим, із детальною мотивацією у разі застосування стягнення у виді поміщення до карцеру. Рішення може бути оскаржене особою, взятою під варту, або її представником до вищого органу управління чи суду. Особі, взятій під варту, протягом трьох робочих днів видається копія рішення про застосування стягнення із зазначенням можливості та порядку його оскарження.
При накладенні стягнення на неповнолітнього адміністрація установи надає йому можливість повідомити про це близьких родичів чи опікунів.
Під час притягнення до дисциплінарної відповідальності допускається застосування дисциплінарної медіації. Порядок дисциплінарної медіації визначається Міністерством юстиції України.
Начальник установи має право поміщувати особу, взяту під варту, у карцер строком до трьох діб до прийняття рішення дисциплінарною комісією у випадках порушення режиму попереднього ув’язнення, що полягало у перебуванні в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, участі у конфліктній ситуації, бійці, масових заворушеннях або інших діях, які створюють серйозну загрозу підтримці порядку в установі".
 
Враховано частково    
    -48- Мірошниченко Ю.Р.
Слова «Рішення може бути оскаржене особою» замінити словами «Рішення комісії про застосування стягнення може бути оскаржене особою»
 
Враховано    
    -49- Мірошниченко Ю.Р.
Слова «має право поміщувати особу, взяту під варту, у карцер строком» замінити словами «має право приймати вмотивовану постанову про поміщення особи, взятої під варту, у карцер на строк».
 
Враховано    
    -50- Мірошниченко Ю.Р.
Частину дев’ятнадцяту доповнити реченням такого змісту «Копія такої постанови із зазначенням порядку її оскарження надається особі, взятій під варту, протягом трьох годин після поміщення у карцер».
 
Враховано    
63. Накладене стягнення виконується негайно або не пізніше одного місяця з дня його винесення».
 
-51- Мірошниченко Ю.Р.
Після слів "з дня його винесення" доповнити новою частиною такого змісту:
"Адміністрація установи попереднього ув’язнення при встановленні факту порушення особою, яка знаходиться під вартою, вимог режиму зобов’язана негайно розпочати перевірку причин, обставин і мотивів вчинення порушення, поведінки цієї особи до вчинення проступку, визначити кількість і характер раніше накладених стягнень, а також отримати її пояснення щодо суті проступку. За наслідками такої перевірки приймається рішення про доцільність або недоцільність застосування до особи, яка знаходиться під вартою, заходів стягнення та обґрунтовується їх вид. Якщо адміністрація установи прийняла рішення обмежитись іншими профілактичними заходами, це відображається у особовій справі та доводиться до відома особи під розписку".
 
Враховано    
64. ІІ. Прикінцеві положення:
 
 
65. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-52- Мірошниченко Ю.Р.
У проекті № 2291а, під стенограму, пропоную доповнити пункт 1 Прикінцевих положень Закону такими абзацами:
- пункт 3 Закону (зміни до статті 11) щодо збільшення норми площі камер для однієї, взятої під варту особи з 2,5 кв.м. на не менше 4 кв.м., вагітних жінок та жінок з дитиною не менше 4,5 кв.м., набирає чинності з 1 січня 2018 року, оскільки потребує додаткових витрат з Державного бюджету та певного часу на реконструкцію установ попереднього ув’язнення;
- пункти 5, 6 Закону (статті 13, 13-1) щодо телефонних дзвінків та доступу до глобальної мережі Інтернет осіб, взятих під варту, які набирають чинності з 1 січня 2017 року, оскільки потребують додаткового фінансування для закупівель відповідного обладнання, телефонів, меблів, оргтехніки, додаткового облаштування необхідних приміщень та підключення Інтернету.
 
Враховано    
66. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання цим Законом чинності:
 
 
67. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
 
68. 2) забезпечити приведення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.