Кількість абзаців - 19 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України
«Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги
 
   Про внесення змін до Закону України
«Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1. Останній абзац статті 1 викласти в такій редакції:
 
   1. У статті 1 термін «універсальна програмна послуга» викласти в такій редакції:
 
5. «універсальна програмна послуга - перелік телевізійних програм, отримання яких всіма абонентами провайдера програмної послуги гарантується державою, і до складу якого входять такі телевізійні програми:
 
-1- Севрюков В.В.
Останній абзац статті 1 викласти в такій редакції:
«універсальна програмна послуга - перелік телевізійних програм, отримання яких всіма абонентами провайдера програмної послуги є обов’язковим і до складу якого входять такі телевізійні і радіопрограми:
1) Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;
2) телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорії мовлення, які здійснюють мовлення в межах не більше ніж однієї області (або виключно в межах Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), які відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють аналогове ефірне телевізійне мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, яка використовується провайдером програмної послуги, за умови, що такі телерадіоорганізації не здійснюють ретрансляції програм інших мовників та не володіють іншими ліцензіями, які дозволяють здійснювати ефірне або багатоканальне мовлення в інших областях (регіонах) України;
3) державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення»;
 
Враховано частково   «універсальна програмна послуга – перелік телерадіопрограм, отримання яких усіма абонентами провайдера програмної послуги є обов’язковим і до складу якого входять такі телерадіопрограми:
 
6. 1) Суспільного телебачення і радіомовлення;
 
   1) публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;
 
7. 2) телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорії мовлення, які здійснюють мовлення в межах не більше ніж однієї області (або виключно в межах Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), які відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, яка використовується провайдером програмної послуги, за умови, що такі телерадіоорганізації не здійснюють ретрансляції програм інших мовників та не володіють іншими ліцензіями, які дозволяють здійснювати ефірне або багатоканальне мовлення в інших областях (регіонах) України;
 
-2- Данченко О.І.
Опанасенко О.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу 1 законопроекту доповнити таким реченням:
«Зазначені програми не є обов’язковими для провайдерів програмної послуги, що відповідно до ліцензії надають програмну послугу на всій території України»
 
Відхилено   2) телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорії мовлення, що здійснюють мовлення в межах не більш як однієї області (або виключно в межах Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), що відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, що використовується провайдером програмної послуги, за умови, що такі телерадіоорганізації не здійснюють ретрансляції програм інших мовників та не володіють іншими ліцензіями, що дозволяють здійснювати ефірне або багатоканальне мовлення в інших областях (регіонах) України;
 
8. 3) державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення»;
 
-3- Подоляк І.І.
В пункті 1 розділу 1 законопроекту у пропонованій редакції останнього абзацу статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» виключити пункт 3 такого змісту: «державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення»
 
Відхилено   3) державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення».
 
    -4- Павленко Ю.О.
Пункт 1 розділу 1 викласти в такій редакції:
«1. У статті 1:
а) доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту:
«приватні телерадіоорганізації – телерадіоорганізації, які є юридичними особами приватного права»;
б) останній абзац викласти в такій редакції:
«універсальна програмна послуга - перелік телевізійних програм, отримання яких всіма абонентами провайдера програмної послуги гарантується державою, і до складу якого входять такі телевізійні програми:
1) Суспільного телебачення і радіомовлення;
2) телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорії мовлення, які здійснюють мовлення в межах не більше ніж однієї області (або виключно в межах Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), які відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, яка використовується провайдером програмної послуги, за умови, що такі телерадіоорганізації не здійснюють ретрансляції програм інших мовників та не володіють іншими ліцензіями, які дозволяють здійснювати ефірне або багатоканальне мовлення в інших областях (регіонах) України;
3) державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення»;
4) приватних телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, які відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, за винятком випадків надходження від приватної телерадіоорганізації до Національної ради заяви про виключення її програми (програм) зі складу універсальної програмної послуги на певній території.»;
 
Враховано частково    
    -5- Левченко Ю.В.
Абз. 3-10 п. 1 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
9. 2. частину дев’яту статті 39 викласти в такій редакції:
 
   2. Частину дев’яту статті 39 викласти в такій редакції:
 
10. «9. Провайдер зобов'язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити такі програми до всіх пакетів програм.
 
-6- Севрюков В.В.
Частину дев’яту статті 39 викласти в такій редакції:
«9. Провайдер зобов'язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги.
Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.
Перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою за результатами розгляду заяви про видачу (переоформлення) ліцензії провайдера програмної послуги для населеного пункту (село, селище, місто, район, область, територія України), на території якого здійснює діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для здійснення такої діяльності.
Рішення Національної ради про затвердження переліку програм універсальної програмної послуги не є регуляторним актом, не потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Оприлюднення такого рішення здійснюється в порядку, встановленому частиною четвертою статті 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».
 
Враховано частково   «9. Провайдер зобов'язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги.
 
11. Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.
 
   Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.
 
12. Перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (село, селище, місто, район, область, територія України), на території якого здійснює діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для здійснення такої діяльності.
 
   Перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (села, селища, міста, району, області, всієї України), на території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для провадження такої діяльності.
 
13. Рішення Національної ради про затвердження переліку програм універсальної програмної послуги не є регуляторним актом, не потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України та набирає чинності через 7 днів від дати його прийняття.
 
   Рішення Національної ради про затвердження переліку програм універсальної програмної послуги не є регуляторним актом, не потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
14. Оприлюднення такого рішення здійснюється в порядку, встановленому частиною четвертою статті 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».
 
-7- Данченко О.І.
Опанасенко О.В.
Доповнити пункт 2 законопроекту таким реченням:
«Стягнення плати з провайдерів за право ретрансляції програм телерадіоорганізацій, які відповідно до ліцензій здійснюють наземне ефірне або багатоканальне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу (цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу), та стягнення плати провайдерами програмної послуги за розповсюдження таких програм з телерадіоорганізацій, забороняється.»
 
Відхилено   Оприлюднення такого рішення здійснюється в порядку, встановленому частиною четвертою статті 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».
 
    -8- Павленко Ю.О.
Пункт 2 розділу 1 викласти в такій редакції:
«2) частину дев’яту статті 39 викласти в такій редакції:
«9. Провайдер зобов'язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити такі програми до всіх пакетів програм.
Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.
Перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (село, селище, місто, район, область, територія України), на території якого здійснює діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для здійснення такої діяльності.
Рішення Національної ради про затвердження переліку програм універсальної програмної послуги не є регуляторним актом, не потребує державної реєстрації в Міністерстві юстиції України та набирає чинності через 7 днів від дати його прийняття.
Оприлюднення такого рішення здійснюється в порядку, встановленому частиною четвертою статті 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»
У випадку надходження від приватної телерадіоорганізації до Національної ради заяви про виключення її програми (програм) зі складу універсальної програмної послуги на певній території, Національна рада протягом 15 робочих днів з дати надходження такої заяви приймає рішення про виключення такої програми зі складу універсальної програмної послуги на території, зазначеній заявником, розміщує відповідну інформацію на власному веб-сайті та повідомляє провайдерів програмної послуги, які здійснюють свою діяльність на такій території, про виключення програми (програм) зазначеної телерадіоорганізації зі складу універсальної програмної послуги.
Провайдер програмної послуги протягом 10 робочих днів з дати направлення Національною радою відповідного повідомлення (розміщення відповідної інформації на веб-сайті Національної ради) зобов’язаний виключити програму (програми) зазначеної у повідомленні Національної ради приватної телерадіоорганізації із пакету програм універсальної програмної послуги.
Здійснення провайдером програмної послуги після закінчення строку, визначеного цим Законом, для виключення відповідних програм (програми) зі складу універсальної програмної послуги, ретрансляції програм (програми) приватної телерадіоорганізації, виключеної зі складу універсальної програмної послуги, є порушенням вимог цього Закону, яке має наслідком застосування положень, передбачених частиною сьомою цієї статті.
У зв’язку із виключенням програми (програм) приватної телерадіоорганізації зі складу універсальної програмної послуги, при щорічній перереєстрації обов’язкових додатків до ліцензії (які визначені частиною четвертою статті 40 цього Закону) до них вносяться відповідні зміни;
Статтю 40 доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
«9. У випадку надходження від приватної телерадіоорганізації до Національної ради заяви про виключення її програми (програм) зі складу універсальної програмної послуги на певній території, Національна рада протягом 15 робочих днів з дати надходження такої заяви приймає рішення про виключення такої програми зі складу універсальної програмної послуги на території, зазначеній заявником, розміщує відповідну інформацію на власному веб-сайті та повідомляє провайдерів програмної послуги, які здійснюють свою діяльність на такій території, про виключення програми (програм) зазначеної телерадіоорганізації зі складу універсальної програмної послуги.
Провайдер програмної послуги протягом 10 робочих днів з дати направлення Національною радою відповідного повідомлення (розміщення відповідної інформації на веб-сайті Національної ради) зобов’язаний виключити програму (програми) зазначеної у повідомленні Національної ради приватної телерадіоорганізації із пакету програм універсальної програмної послуги.
Здійснення провайдером програмної послуги після закінчення строку, визначеного цим Законом, для виключення відповідних програм (програми) зі складу універсальної програмної послуги, ретрансляції програм (програми) приватної телерадіоорганізації, виключеної зі складу універсальної програмної послуги, є порушенням вимог цього Закону, яке має наслідком застосування положень, передбачених частиною сьомою цієї статті.
У зв’язку із виключенням програми (програм) приватної телерадіоорганізації зі складу універсальної програмної послуги, при щорічній перереєстрації обов’язкових додатків до ліцензії (які визначені частиною четвертою статті 40 цього Закону) до них вносяться відповідні зміни».
 
Враховано частково    
    -9- Левченко Ю.В.
П. 2 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
15. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
16. 1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
 
-10- Шверк Г.А.
Пункт 1 в Прикінцевих та перехідних положеннях викласти в наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2017 року»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
17. 2. До складу універсальної програмної послуги входять програми Національної телекомпанії України до її перетворення у Національну суспільну телерадіокомпанію України (Суспільне телебачення і радіомовлення).
 
-11- Севрюков В.В.
Прикінцеві та перехідні положення викласти в такій редакції:
1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
2. До складу універсальної програмної послуги входять програми Національної телекомпанії України до її перетворення у Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Телерадіоорганізації місцевої і регіональної категорії мовлення, які здійснюють мовлення в межах не більше ніж однієї області (або виключно в межах Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), які відповідно до ліцензій на мовлення, здійснюють цифрове наземне телевізійне мовлення можуть бути включені до складу універсальної програмної послуги лише після завершення переходу від аналогового до цифрового мовлення.
3. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення розпочати затвердження переліків програм універсальної програмної послуги після набрання цим Законом чинності.
 
Відхилено   2. До складу універсальної програмної послуги входять програми Національної телекомпанії України до її перетворення у публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
 
18. 3. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення впродовж двох місяців від дати опублікування цього Закону затвердити Перелік програм універсальної програмної послуги та оприлюднити його в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 17 Закону України «Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення».

   3. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону затвердити Перелік програм універсальної програмної послуги та оприлюднити його в порядку, встановленому частиною четвертою статті 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».