Кількість абзаців - 530 Таблиця поправок


Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 
-1- Ленський О.О.
У назві та за текстом проекту слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» замінити на «орган державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
 
Відхилено   Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 
2. Цей Закон визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення.
 
   Цей Закон визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення.
 
3. Розділ І
 
   Розділ І
 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Статус Комісії
 
   Стаття 1. Статус Регулятора
 
6. 1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (далі - Комісія) є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль діяльності суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
-2- Бабак А.В.
У частині першій слова «державне регулювання, моніторинг та контроль» замінити словами «реалізація державної політики щодо регулювання, моніторингу та контролю»;
 
Відхилено   1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор), є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
    -3- Бєлькова О.В.
У частині першій статті 1 і далі по тексту скорочену назву Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг «Комісія» замінити на «Регулятор».
 
Враховано    
7. 2. Комісія є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
   2. Регулятор є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
8. 3. Роботу Комісії забезпечує її центральний апарат і територіальні органи.
 
   3. Роботу Регулятора забезпечують його центральний апарат і територіальні органи.
 
9. 4. Територіальні органи утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за рішенням Комісії як структурні підрозділи Комісії, які не мають статусу юридичної особи.
 
   4. Територіальні органи Регулятора утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за його рішенням як структурні підрозділи, що не мають статусу юридичної особи.
 
10. Територіальні органи діють на підставі положень, що затверджуються Комісією. Повноваження територіальних органів визначаються Комісією відповідно до закону.
 
   Територіальні органи діють на підставі положень, що затверджуються Регулятором. Повноваження територіальних органів визначаються Регулятором відповідно до закону.
 
11. Стаття 2. Сфера діяльності Комісії
 
   Стаття 2. Сфера діяльності Регулятора
 
12. Комісія здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль діяльності суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема:
 
-4- Бабак А.В.
Пронумерувати частити 1 і 2 відповідно.
 
Враховано   1. Регулятор здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема:
 
13. у сфері енергетики:
 
   1) у сфері енергетики:
 
14. - діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;
 
   діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;
 
15. - діяльності з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), послуг установки LNG, постачання природного газу;
 
   діяльності з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;
 
16. - діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;
 
   діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;
 
17. у сфері комунальних послуг:
 
   2) у сфері комунальних послуг:
 
18. - діяльності з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках інших, ніж для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
 
-5- Бабак А.В.
В абзаці сьомому частини першої слова «інших, ніж» замінити словами «включаючи установки».
Доповнити абзац словами «а також іншої діяльності у сфері теплопостачання у випадках, передбачених законом».
 
Враховано частково   діяльності з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
 
    -6- Бєлькова О.В.
В абзаці сьомому частини першої слова «на теплогенеруючих установках інших, ніж для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії» виключити.
 
Враховано редакційно    
19. - діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).
 
-7- Пинзеник П.В.
Частину першу доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
«- діяльності у сферах перероблення та захоронення побутових відходів (в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).».
 
Враховано   діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
діяльності у сферах перероблення та захоронення побутових відходів (в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).
Розподіл видів діяльності відповідно до сфер застосовується виключно для цілей цього Закону.
 
    -8- Бабак А.В.
Частину першу доповнити абзацом дев’ятим такого змісту: «Розподіл видів діяльності відповідно до сфер застосовується виключно для цілей цього Закону»;
 
Враховано    
20. Державне регулювання у зазначених сферах здійснюється Комісією відповідно до цього Закону, а також Законів України «Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про трубопровідний транспорт», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», інших актів законодавства, що регулюють відносини у відповідній сфері.
 
   2. Державне регулювання у сферах, визначених у частині першій цієї статті, здійснюється Регулятором відповідно до цього Закону, а також законів України «Про природні монополії», «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про ринок природного газу», «Про трубопровідний транспорт», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», інших актів законодавства, що регулюють відносини у відповідних сферах.
 
21. Стаття 3. Мета, форми діяльності Комісії та її основні завдання
 
   Стаття 3. Мета, форми діяльності Регулятора та його основні завдання
 
22. 1. Комісія здійснює державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення енергетичної безпеки та європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.
 
   1. Регулятор здійснює державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.
 
23. 2. Комісія здійснює державне регулювання шляхом:
 
   2. Регулятор здійснює державне регулювання шляхом:
 
24. 1) нормативно-правового регулювання у випадках, коли відповідні повноваження надані Комісії законом;
 
   1) нормативно-правового регулювання у випадках, коли відповідні повноваження надані Регулятору законом;
 
25. 2) ліцензування діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
   2) ліцензування діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
26. 3) формування цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг та реалізація її у випадках, коли відповідні повноваження надані Комісії законом;
 
   3) формування цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг та реалізації відповідної політики у випадках, коли такі повноваження надані Регулятору законом;
 
27. 4) здійснення державного контролю та застосування заходів впливу;
 
   4) державного контролю та застосування заходів впливу;
 
28. 5) використання інших засобів, передбачених законом.
 
   5) використання інших засобів, передбачених законом.
 
29. 3. Основними завданнями Комісії є:
 
   3. Основними завданнями Регулятора є:
 
30. 1) забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
   1) забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
31. 2) сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників і забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів;
 
   2) сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів;
 
32. 3) сприяння інтеграції ринків електричної енергії, природного газу України з відповідними ринками інших держав, зокрема в рамках Енергетичного Співтовариства, співпраці з Радою регуляторів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та національними регуляторами енергетики інших держав;
 
   3) сприяння інтеграції ринків електричної енергії, природного газу України з відповідними ринками інших держав, зокрема в рамках Енергетичного Співтовариства, співпраці з Радою регуляторів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та національними регуляторами енергетики інших держав;
 
33. 4) забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами;
 
   4) забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами;
 
34. 5) сприяння транскордонній торгівлі електричною енергією та природним газом та забезпечення інвестиційної привабливості для розвитку необхідної інфраструктури;
 
   5) сприяння транскордонній торгівлі електричною енергією та природним газом, забезпечення інвестиційної привабливості для розвитку інфраструктури;
 
35. 6) забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
   6) реалізація цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
36. 7) сприяння впровадженню заходів з енергоефективності, збільшенню частки виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії та захисту навколишнього природного середовища,
 
   7) сприяння впровадженню заходів з енергоефективності, збільшенню частки виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії та захисту навколишнього природного середовища;
 
37. 8) створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
-9- Бабак А.В.
У пункті 8 частини третьої після слова «розвиток» доповнити словами «інфраструктури та».
 
Відхилено   8) створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
38. 9) сприяння розвитку конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
-10- Бабак А.В.
У пункті 9 частини третьої слово «розвитку» замінити словом «ефективній».
 
Відхилено   9) сприяння розвитку конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
39. 10) інші завдання, передбачені законами.
 
   10) інші завдання, передбачені законом.
 
40. Стаття 4. Основні принципи діяльності Комісії
 
   Стаття 4. Основні принципи діяльності Регулятора
 
41. 1. Основними принципами діяльності Комісії є:
 
   1. Основними принципами діяльності Регулятора є:
 
42. 1) законність;
 
   1) законність;
 
43. 2) самостійність і незалежність;
 
   2) самостійність і незалежність;
 
44. 3) компетентність;
 
   3) компетентність;
 
45. 4) ефективність;
 
   4) ефективність;
 
46. 5) справедливість;
 
   5) справедливість;
 
47. 6) прогнозованість та своєчасність прийняття рішень;
 
   6) прогнозованість та своєчасність прийняття рішень;
 
48. 7) адресність регулювання;
 
   7) адресність регулювання;
 
49. 8) неупередженість та об’єктивність під час прийняття рішень;
 
   8) неупередженість та об’єктивність під час прийняття рішень;
 
50. 9) відкритість, і прозорість, гласність процесу державного регулювання;
 
   9) відкритість і прозорість, гласність процесу державного регулювання;
 
51. 10) недопущення дискримінації;
 
   10) недопущення дискримінації;
 
52. 11) відповідальність за прийняті рішення.
 
   11) відповідальність за прийняті рішення.
 
53. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
54. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ
 
   ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГУЛЯТОРА
 
55. Стаття 5. Гарантії незалежності Комісії
 
   Стаття 5. Гарантії незалежності Регулятора
 
56. 1. Під час виконання своїх функцій та повноважень відповідно до закону Комісія діє самостійно та незалежно від будь-якого іншого органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, а також політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів.
 
   1. Під час виконання своїх функцій та повноважень відповідно до закону Регулятор діє самостійно та незалежно від будь-якого іншого органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, а також політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів.
 
57. 2. Члени Комісії, інші посадові особи Комісії діють незалежно. Будь-які письмові чи усні вказівки, розпорядження, доручення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, а також політичних партій, професійних спілок, громадських об’єднань, чи їх органів, що стосуються виконання членами Комісії, її посадовими особами своїх функцій і повноважень відповідно до закону, є неправомірними та не підлягають виконанню.
 
-11- Войціцька В.М.
Після слів «громадських об’єднань, чи їх органів,» доповнити словами «а також інших осіб,».
Слова «неправомірними та не підлягають виконанню» замінити словами «незаконним впливом».
 
Враховано   2. Члени Регулятора, інші посадові особи Регулятора діють незалежно. Будь-які письмові чи усні вказівки, розпорядження, доручення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів, а також інших осіб, що стосуються виконання членами Регулятора, його посадовими особами своїх функцій і повноважень відповідно до закону, є незаконним впливом.
 
58. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, суб’єктам господарювання, політичним партіям, професійним спілкам, громадським об’єднанням та їх органам забороняється втручатися в процеси державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
-12- Войціцька В.М.
Частину другу доповнити абзацом третім такого змісту:
«Особи, які здійснюють незаконний вплив на процес виконання членами Комісії, її посадовими особами своїх функцій і повноважень несуть кримінальну відповідальність відповідно до статті 344 Кримінального Кодексу України.».
 
Враховано редакційно   Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, суб’єктам господарювання, політичним партіям, громадським об’єднанням, професійним спілкам та їх органам забороняється втручатися у процеси державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Особи, які здійснюють незаконний вплив на процес виконання членами Регулятора, його посадовими особами своїх функцій і повноважень, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.
 
59. 3. Рішення Комісії не підлягають погодженню органами державної влади, крім випадків передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
 
   3. Рішення Регулятора не підлягають погодженню органами державної влади, крім випадків, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.
 
60. Рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень Комісії не зупиняє їх виконання.
 
   Рішення Регулятора можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень Регулятора не зупиняє їх виконання.
 
61. 4. Комісія має власні достатні людські та фінансові ресурси для виконання своїх завдань відповідно до цього Закону та інших законів. Комісія самостійно розподіляє кошти, виділені Комісії на відповідний рік, та розпоряджається ними.
 
-13- Мельничук І.І.
Частину четверту – виключити.
 
Відхилено   4. Регулятор має достатньо людських та фінансових ресурсів для виконання своїх завдань відповідно до цього Закону та інших законів. Регулятор самостійно розподіляє кошти, виділені Регулятору на відповідний рік, та розпоряджається ними.
 
62. 5. Члени Комісії та інші посадові особи Комісії повинні діяти незалежно від приватних інтересів. Вони не мають права бути власниками корпоративних прав будь-яких суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 
   5. Члени Регулятора, інші посадові особи Регулятора діють незалежно від приватних інтересів. Вони не мають права бути власниками корпоративних прав будь-яких суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 
63. Комісія приймає правила професійної етики, що застосовуються до членів Комісії, працівників центрального апарату та територіальних органів Комісії. Правила професійної етики, зокрема, повинні містити:
 
   Регулятор затверджує правила професійної етики, що застосовуються до членів Регулятора, працівників центрального апарату і територіальних органів Регулятора. Правила професійної етики, зокрема, повинні містити:
 
64. вимоги щодо проведення членами Комісії зустрічей з представниками суб’єктів, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та/або суб’єктів, пов’язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб’єктами діяльності, за участю не менше двох інших членів Комісії або керівників структурних підрозділів, а у випадку проведення зустрічей працівниками центрального апарату та/або територіальних органів Комісії - за участю не менше двох інших працівників;
 
   1) вимоги щодо проведення членами Регулятора зустрічей з представниками суб’єктів, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та/або суб’єктів, пов’язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб’єктами діяльності за участю не менше двох інших членів Регулятора або керівників структурних підрозділів, а в разі проведення зустрічей працівниками центрального апарату та/або територіальних органів Регулятора - за участю не менше двох інших працівників;
 
65. зобов’язання повідомляти членів Комісії, працівників центрального апарату та територіальних органів про наявність конфлікту інтересів в процесі виконання ними службових повноважень.
 
   2) зобов’язання повідомляти членами Регулятора, працівниками центрального апарату і територіальних органів Регулятора про наявність конфлікту інтересів у процесі виконання ними службових повноважень.
 
66. Зазначені вимоги не обмежують право Комісії на співпрацю з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 
-14- Бєлькова О.В.
Абзаци п’ятий та шостий викласти у редакції:
«Вимоги цієї статті не обмежують право Комісії на співпрацю з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та не обмежують застосування статей 15 та 16 цього Закону.».
 
Враховано   Вимоги цієї статті не обмежують право Регулятора на співпрацю з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та не обмежують застосування статей 15 і 16 цього Закону.
 
67. Зазначена вимога не обмежує застосування статей 15 та 16 цього Закону.
 
      
68. Стаття 6. Відносини Комісії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади
 
   Стаття 6. Відносини Регулятора з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади
 
69. Комісія щорічно до 1 квітня року, наступного за звітним, подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність, звіт про використання коштів. Комісія взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, іншими центральним органами виконавчої влади в питаннях розроблення і реалізації програм економічного та соціального розвитку України, державних цільових програм.
 
   1.Регулятор щорічно, до 1 квітня року, наступного за звітним, подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність, звіт про використання коштів. Регулятор взаємодіє з Кабінетом Міністрів України, іншими центральним органами виконавчої влади в питаннях розроблення і реалізації програм економічного та соціального розвитку України, державних цільових програм.
 
70. Комісія розробляє та подає до Кабінету Міністрів України проекти актів Кабінету Міністрів України з питань, що відносяться до його компетенції, узагальнює та аналізує інформацію про їх виконання, вносить пропозиції щодо їх удосконалення.
 
   2.Регулятор розробляє та подає до Кабінету Міністрів України проекти актів Кабінету Міністрів України з питань, що належать до його компетенції, узагальнює та аналізує інформацію про їх виконання, вносить пропозиції щодо їх удосконалення.
 
71. Комісія взаємодіє з Антимонопольним комітетом України та органами фінансового контролю у процесі моніторингу та під час проведення Антимонопольним комітетом України розслідувань на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг. Комісія у разі виявлення ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції звертається до Антимонопольного комітету України з поданням для прийняття відповідного рішення.
 
-15- Бєлькова О.В.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«Регулятор надає на запит Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади документи, статистичну та іншу інформацію, необхідні для виконання ними своїх функцій.».
 
Враховано   3.Регулятор взаємодіє з Антимонопольним комітетом України та органами фінансового контролю у процесі моніторингу та під час проведення Антимонопольним комітетом України розслідувань на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг. У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції Регулятор звертається до Антимонопольного комітету України з поданням для прийняття відповідного рішення.
4.Регулятор надає на запит Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади документи, статистичну та іншу інформацію, необхідні для виконання ними своїх функцій.
 
72. Стаття 7. Правомочність члена Комісії
 
   Стаття 7. Правомочність члена Регулятора
 
73. 1. Головою або членом Комісії може бути громадянин України, який має повну вищу освіту (технічну, юридичну або економічну), високі професійні та моральні якості, досвід роботи у сферах енергетики або комунальних послуг не менше п’яти років, у тому числі на керівних посадах не менше двох років, володіє державною мовою, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я, необхідними для виконання свої посадових обов’язків.
 
-16- Підлісецький Л.Т.
Слова «громадянин України, який» замінити словами «особа, яка».
 
Відхилено   1. Головою або членом Регулятора може бути громадянин України, який має повну вищу освіту (технічну, юридичну або економічну), високі професійні та моральні якості, досвід роботи у сферах енергетики або комунальних послуг не менше трьох років, а також на керівних посадах не менше двох років, володіє державною мовою, має освітній і професійний рівень та стан здоров’я, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 
    -17- Бабак А.В.
слова «освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я, необхідними» замінити словами «має освітній і професійний рівень та стан здоров’я, необхідні»;
 
Враховано    
    -18- Бєлькова О.В.
Підлісецький Л.Т.
Бабак А.В.
Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
У частині першій слова "не менше п’яти років, у тому числі" замінити словами "не менше трьох років, а також", а слова "освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я, необхідними" замінити словами "має освітній і професійний рівень та стан здоров’я, необхідні".
 
Враховано    
74. 2. Не може бути призначена на посаду члена Комісії особа, яка:
 
   2. Не може бути призначена на посаду члена Регулятора особа, яка:
 
75. 1) має представницький мандат та/або є членом політичної партії;
 
-19- Підлісецький Л.Т.
Слова «є членом політичної партії» замінити словами «входить до складу керівних органів політичної партії».
 
Відхилено   1) є членом політичної партії;
 
    -20- Бєлькова О.В.
Слова «має представницький мандат та/або» виключити.
 
Враховано    
76. 2) не менше ніж три місяці протягом одного року до подання заявки на відкритий конкурс входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
 
   2) не менш як три місяці протягом одного року до дня подання заявки на відкритий конкурс входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;
 
77. 3) є членом органів управління суб’єктів природних монополій та/або суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
-21- Бєлькова О.В.
Пункт 3 доповнити словами «або коли її близькі особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», є членом органів управління таких суб’єктів господарювання».
 
Враховано   3) є членом органів управління суб’єктів природних монополій та/або суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сферах енергетики та комунальних послуг або близькі особи якої, визначені Законом України «Про запобігання корупції», є членом органів управління таких суб’єктів господарювання;
 
78. 4) володіє прямо або опосередковано корпоративними правами будь-якого суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики або комунальних послуг, зокрема у разі, коли власниками таких корпоративних прав є її близькі особи (згідно із Законом України «Про запобігання корупції»);
 
   4) володіє прямо або опосередковано підприємствами або корпоративними правами будь-яких суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики або комунальних послуг, або члени сім`ї якої, визначені Законом України «Про запобігання корупції», є власниками таких підприємств або корпоративних прав;
 
79. 5) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
   5) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
80. 6) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 
-22- Бєлькова О.В.
Пункт 6 викласти у такій редакції:
«6) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);».
Доповнити новими пунктами 7 та 8:
«7) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
8) до якої протягом року до дня надання заявки на відкритий конкурс застосовувалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення пов’язане з корупцією;».
 
Враховано   6) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
7) притягалася на підставі обвинувального вироку, що набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
8) до якої протягом року до дня подання заявки на відкритий конкурс застосовувалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 
81. 7) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;
 
   9) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;
 
82. 8) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
-23- Бєлькова О.В.
Пункт викласти у редакції:
«10) у разі призначення є близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» іншим членам Регулятора;»
 
Враховано   10) у разі призначення є близькою особою відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» іншим членам Регулятора;
 
83. 9) відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» не подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік або не пройшла спеціальну перевірку;
 
   11) не подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік або не пройшла спеціальну перевірку відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
84. 10) є особою, до якої застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 
   12) є особою, до якої застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 
85. 11) має громадянство іншої держави.
 
-24- Підлісецький Л.Т.
Пункт 11 виключити.
 
Відхилено   13) має громадянство іншої держави.
 
    -25- Бєлькова О.В.
Доповнити новим пунктом у такій редакції:
«має громадянство держави, що визнана в установленому законодавством порядку державою-агресором».
 
Відхилено    
86. Стаття 8. Особливості призначення, припинення повноважень та правового статусу членів Комісії
 
-26- Рябчин О.М.
Войціцька В.М.
Статтю 8 викласти у наступній редакції:
«Стаття 8. Особливості призначення, припинення повноважень та правового статусу членів Комісії
1. До складу Комісії входять сім членів, у тому числі Голова.
2. Призначення на посаду члена Комісії здійснюється за результатами відкритого відбору, який складається з таких етапів:
1) подання заявок та відбір кандидатів на посаду члена (членів) Комісії відповідно до кваліфікаційних критеріїв, визначених цим Законом, Відбірковою комісією;
2) відбір 21 кандидата на посаду члена (членів) Комісії за принципом випадковості із застосуванням неелектронного жеребкування;
3) співбесіда з кандидатами, що пройшли попередній відбір на спільному засіданні Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики та Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить житлово-комунальне господарство;
4) відбір 7 кандидатів на посаду члена (членів) Комісії з тих, хто пройшов співбесіду та був підтриманий членами уповноважених Комітетів шляхом жеребкування із одночасним визначенням схеми ротації.
Організацію та проведення відбору здійснює Відбіркова комісія, що утворюється і діє при Президентові України відповідно до цього Закону.
3. До складу Відбіркової комісії входять:
1) дві особи, яких визначає Президент України;
2) дві особи, яких визначає Верховна Рада України за поданням Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики – одна особа та за поданням Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить житлово-комунальне господарство – одна особа.
Комітети Верховної Ради України приймають рішення щодо кандидатур членів Відбіркової комісії, які пропонуються Верховній Раді України для обрання, на основі пропозицій депутатських фракцій (груп);
3) одна особа, яку визначає Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, який очолює міністерство, що забезпечує формування та реалізує державну політику формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в паливно-енергетичному комплексі.
Відбіркова комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше чотирьох осіб.
Членами Відбіркової комісії можуть бути особи, які мають повну вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Членами Відбіркової комісії не можуть бути особи, які є членами органів управління суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також особи, зазначені в частині другій статті 7 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
Член Відбіркової комісії не має права брати участь у відкритому відборі на зайняття посади члена Комісії.
Строк повноважень члена Відбіркової комісії становить 3 роки та може бути припинений достроково за ініціативою органу або особи, що призначила такого члена Відбіркової комісії або за власною ініціативою члена Відбіркової комісії.
Члени Відбіркової комісії виконують свої функції на громадських засадах.
Відбіркової комісія:
1) обирає голову;
2) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення відбору;
3) розглядає документи, подані особами для участі в відборі;
4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, які відповідають кваліфікаційним критеріям на посаду Члена Комісії відповідно до цього Закону, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";
5) відбирає шляхом відібрання неелектронним жеребкуванням 21 заявки за принципом випадковості; вносить подання Голові Апарату Верховної Ради України щодо призначення щодо цих осіб перевірок, зазначених в пункті 4 цієї частини;
6) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у відборі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження відбору за принципом випадковості, для проведення зазначених в пункті 4 цієї частини перевірок, та про кандидатів, відібраних за допомогою неелектронного жеребкування для подання на розгляд Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики та Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить житлово-комунальне господарство;
7) проводить повторний відбір у разі непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".
Засідання Відбіркової комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Відбіркової комісії на офіційному веб-сайті Президента України.
Інформація про час та місце проведення засідання Відбіркової комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Президента України не пізніше ніж за 48 години до його початку.
Роботу Відбіркової комісії забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.
Відбіркова комісія оголошує прийом заявок на відкритий відбір:
у разі закінчення строку повноважень члена (членів) Комісії, визначеного цим Законом, — за три місяці до дати закінчення такого строку;
у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Комісії відповідно до цього Закону ? протягом п’яти робочих днів з дати такого припинення
Порядок та умови проведення відкритого відбору затверджуються Відбірковою комісією та розміщуються на офіційному веб-сайті Президента України і в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.
Прийом заявок на відкритий відбір здійснюється протягом 45 календарних днів з дня оголошення відбору.
Оголошення про відбір на посаду члена Комісії розміщується в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Президента України, на інформаційних сайтах, сайтах професійного спрямування та може поширюватися в будь-який інший спосіб.
Оголошення про відбір на посаду члена Комісії має містити інформацію про дату початку приймання документів, умови, строки проведення відбору та вимоги до кандидатів.
Особа, яка претендує на участь у відборі, подає у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) заяву про участь у відборі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до "Про захист персональних даних";
2) автобіографію, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (від трьох місяців і більше), членство в органах управління суб’єктів природних монополій та/або суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, пряме або опосередковане володіння корпоративними правами будь-якого суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики або комунальних послуг, зокрема у разі, коли власниками таких корпоративних прав є її близькі особи (згідно із Законом України «Про запобігання корупції»), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про відбір, за формою, що визначена "Про запобігання корупції";
4) інші документи, передбачені законами України , .
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на відбір на офіційному веб-сайті Президента України, крім відомостей, які відповідно до "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
Під час проведення відбору обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
Відбіркова комісія протягом 30 календарних днів з дня завершення прийому заявок на відкритий відбір проводить необхідні процедури, передбачені порядком проведення відкритого відбору, складає перелік кандидатів на посаду члена (членів) Комісії, які відповідають кваліфікаційним критеріям визначеним цим Законом та розміщує його на офіційному веб-сайті Президента України.
На засіданні Відбіркової комісії всі кандидати, які пройшли перший етап відбору за кваліфікаційними критеріями беруть участь в неелектронному жеребкуванні. Неелектронне жеребкування для відбору кандидатів на посаду члена (членів) Комісії проводиться Головою Відбіркової комісії, в результаті чого відбираються 21 заявка за принципом випадковості. Відбіркова комісія затверджує перелік відібраних кандидатів протоколом.
Протягом п’яти днів з дня формування переліку відібраних кандидатів Відбіркова комісія вносить подання Голові Апарату Верховної Ради України щодо організації процедури спеціальної перевірки відповідно до "Про запобігання корупції" чи перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади".
Через 30 днів з дня формування переліку відібраних кандидатів, кандидати, які пройшли вищезазначені перевірки, проходять третій етап відбору – співбесіду на спільному засіданні Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики та Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить житлово-комунальне господарство. Спільне засідання Комітетів є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу кожного з Комітетів.
Спільне засідання Комітетів, на якому відбуваються співбесіди з кандидатами, є відкритим для представників засобів масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідання Комітетів на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
Для проходження на наступний етап відбору кандидата має підтримати не менше однієї шостої від затвердженого Верховною Радою України складу кожного з Комітетів.
Кандидати, які пройшли співбесіду та були підтримані достатньою кількістю членів уповноважених Комітетів, почергово, в алфавітному порядку, приймають участь в неелектронному жеребкуванні для визначення остаточного складу кандидатів по посади члена (членів) Комісії з одночасним зазначенням строку їх повноважень. На підставі результатів жеребкування формується склад членів Комісії та схема ротації.
Результати жеребкування затверджуються рішенням Голови Верховної Ради України.
4. На працівників центрального апарату та територіальних органів Комісії поширюється правовий статус державних службовців.
5. Строк повноважень членів Комісії становить шість років. При цьому забезпечується періодична ротація складу Комісії. Одна і та сама особа не може бути членом Комісії більше двох строків.
Схемою ротації членів Комісії передбачається, що не більше двох нових членів Комісії призначаються (призначаються повторно) протягом кожного календарного року, крім випадків, коли більше двох членів Комісії звільняються достроково з посади протягом цього періоду. У випадку дострокового звільнення членів Комісії з посади нові призначення здійснюються на залишковий період перебування звільнених членів Комісії на посаді.
6. Повноваження члена Комісії можуть бути достроково припиненими за рішенням Верховної Ради України лише у разі:
1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
2) визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
5) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
6) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, зокрема в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, або про відставку або у разі виходу на пенсію;
7) невідповідності вимогам частини другої статті 7 цього Закону;
8) смерті.
Не може бути підставою для звільнення Члена Комісії припинення повноважень Верховної Ради України.
7. Особа, повноваження якої на посаді члена Комісії припинені, зобов’язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за рік, в якому припинилися повноваження члена Комісії, та наступні два роки.
Протягом двох років з дати припинення повноважень члена Комісії особа не має права мати трудові або інші договірні відносини із будь-яким суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг.
8. Член Комісії, термін перебування якого на посаді закінчився, а також повноваження якого достроково припинені у разі подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням або відставки, має право на компенсацію заробітної плати протягом шести місяців з дня закінчення терміну його перебування на посаді (звільнення) у розмірі середньої заробітної плати за останні шість місяців, що передували місяцю закінченню терміну (звільнення).
Право на компенсацію втрачає чинність після закінчення шестимісячного періоду з дати закінчення терміну перебування такої особи на посаді (звільнення) члена Комісії. У разі працевлаштування члена Комісії протягом строку виплати компенсації виплата компенсації припиняється з дати працевлаштування такої особи.».
 
Враховано частково   Стаття 8. Особливості призначення, припинення повноважень та правового статусу членів Регулятора
 
    -27- Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 8 викласти у наступній редакції:
«1. До складу Регулятора входять сім членів, у тому числі Голова.
2. Кандидатури осіб на посади членів Регулятора попередньо обговорюються в депутатських фракціях у Верховній Раді України, які делегують на строк повноважень Верховної Ради України відповідного скликання своїх представників до Регулятора, а їх призначення і звільнення проводиться постановою Верховної Ради України, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Повноваження членів Регулятора припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України відповідного скликання, яка їх обрала.
Члени Регулятора зі свого складу шляхом таємного голосування обирають голову Регулятора.
3. На працівників центрального апарату і територіальних органів Регулятора поширюється правовий статус державних службовців.
Апарат Регулятора очолює керівник апарату, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Регулятора за рішенням Регулятора.
4. Одна й та сама особа не може бути членом Регулятора більше двох строків.
5. Повноваження члена Регулятора припиняються достроково за рішенням Верховної Ради України, прийнятим двома третинами від конституційного складу від конституційного складу Верховної Ради, у разі:
1) визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
4) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
5) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, зокрема в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, або про відставку, або у разі виходу на пенсію.
Повноваження члена Регулятора припиняються з дня прийняття постанови Верховної Ради України про його звільнення.
6. Особа, повноваження якої на посаді члена Регулятора припинені, зобов’язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за рік, в якому припинилися повноваження члена Регулятора, та наступні два роки.
Протягом двох років з дня припинення повноважень члена Регулятора особа не має права мати трудові або інші договірні відносини з будь-яким суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг».
 
Відхилено    
87. 1. До складу Комісії входять сім членів, у тому числі Голова.
 
   1. До складу Регулятора входять сім членів, у тому числі Голова.
 
88. 2. Призначення на посаду члена Комісії здійснюється за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади. Організацію та проведення конкурсного відбору здійснює конкурсна комісія, що утворюється і діє при Президентові України відповідно до цього Закону.
 
-28- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
По тексту слова «конкурсна комісія» у відповідних відмінках викласти «Конкурсна комісія».
 
Враховано   2. Призначення на посаду члена Регулятора здійснюється за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади. Організацію та проведення конкурсного відбору здійснює Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Конкурсна комісія), що утворюється і діє відповідно до цього Закону.
 
    -29- Мартовицький А.В.
У частині другій слова «при Президентові України» виключити.
 
Враховано    
89. 3. Склад конкурсної комісії визначається Верховною Радою України за поданням:
 
-30- Підлісецький Л.Т.
Абзац перший частини третьої викласти у редакції:
«До складу конкурсної комісії входять:
одна особа, яку визначає Президент України;
три особи, яких визначає Верховна Рада України;
одна особа, яка визначається Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено   3. До складу Конкурсної комісії входять:
1) дві особи, яких визначає Президент України;
2) дві особи, яких визначає Верховна Рада України: одна особа - за поданням Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належить розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики; одна особа - за поданням Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належить житлово-комунальне господарство.
Комітети Верховної Ради України приймають рішення щодо кандидатур членів Конкурсної комісії, які пропонуються Верховній Раді України для обрання, на основі пропозицій депутатських фракцій (груп);
3) одна особа, яку визначає Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері енергетики.
 
    -31- Войціцька В.М.
Абзац перший частини третьої викласти у редакції:
«До складу конкурсної комісії входять:
1) одна особа, яку визначає Президент України;
2) дві особи, яких визначає Верховна Рада України;
3) дві особи, яких визначає Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено    
    -32- Домбровський О.Г.
Абзаци перший - четвертий частини третьої викласти у редакції:
«До складу конкурсної комісії входять:
1) дві особи, яких визначає Президент України;
2) дві особи, яких визначає Верховна Рада України за поданням Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики – одна особа та за поданням Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить житлово-комунальне господарство – одна особа.
Комітети Верховної Ради України приймають рішення щодо кандидатур членів конкурсної комісії, які пропонуються Верховній Раді України для обрання, на основі пропозицій депутатських фракцій (груп);
3) одна особа, яку визначає Кабінет Міністрів України за поданням міністерства, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері енергетики.».
 
Враховано    
90. 1) Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить житлово-комунальне господарство - дві особи;
 
-33- Підлісецький Л.Т.
Войціцька В.М.
Пункт 1 частини третьої виключити.
 
Відхилено      
91. 2) Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики - три особи.
 
-34- Підлісецький Л.Т.
Войціцька В.М.
Пункт 2 частини третьої виключити.
 
Відхилено      
    -35- Кужель О.В.
Частину третю доповнити новим абзацом четвертим наступного змісту:
«При цьому склад конкурсної комісії в будь-якому випадку формується таким чином, що до нього визначаються не менше трьох представників громадських організацій, що представляють інтереси споживачів послуг у відповідних сферах регулювання.».
 
Відхилено    
92. Комітети Верховної Ради України, визначені цією статтею, приймають рішення щодо кандидатур членів конкурсної комісії, які пропонуються Верховній Раді України для обрання, на основі пропозицій депутатських фракцій (груп).
 
-36- Підлісецький Л.Т.
Абзац четвертий частини третьої виключити.
 
Відхилено      
93. Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше чотирьох осіб.
 
   Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше чотирьох осіб.
 
94. Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають повну вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Членами конкурсної комісії не можуть бути особи, які є членами органів управління суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також особи, зазначені в частині другій статті 7 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
 
-37- Бєлькова О.В.
Слова «відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» викласти у редакції:
«відповідно до пункт 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
 
Враховано   Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають повну вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Членами Конкурсної комісії не можуть бути особи, які є членами органів управління суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також особи, зазначені в частині другій статті 7 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до пункту 1 статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".
 
95. Член конкурсної комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Комісії.
 
   Член Конкурсної комісії не має права брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Регулятора.
 
96. Строк повноважень члена конкурсної комісії становить 3 роки та може бути припинений достроково за ініціативою органу або особи, що призначила такого члена конкурсної комісії або за власною ініціативою члена конкурсної комісії.
 
-38- Єфімов М.В.
Слова «органу або особи, що призначила» замінити словами «Комітету Верховної Ради, яким було надано кандидатуру».
 
Відхилено   Строк повноважень члена Конкурсної комісії становить три роки та може бути припинений достроково за ініціативою органу або особи, що призначила такого члена Конкурсної комісії, або за власною ініціативою члена Конкурсної комісії.
 
    -39- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Слова «органу або особи, що призначила такого члена Конкурсної комісії» замінити словами «за ініціативою Верховної Ради України;
 
Відхилено    
97. Члени конкурсної комісії виконують свої функції на громадських засадах.
 
-40- Бєлькова О.В.
Після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«За пропозицією членів конкурсної комісії до роботи конкурсної комісії можуть залучатись представники Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, інших міжнародних організації, які здійснюють співробітництво з Україною у сферах енергетики та комунальних послуг. Представники зазначених організацій здійснюють роботу в Конкурсній комісії з правом дорадчого голосу на громадських засадах».
 
Враховано   Члени Конкурсної комісії виконують свої функції на громадських засадах.
За пропозицією членів Конкурсної комісії до роботи Конкурсної комісії можуть залучатися представники Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, інших міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною у сферах енергетики та комунальних послуг. Представники зазначених міжнародних організацій беруть участь у роботі Конкурсної комісії з правом дорадчого голосу на громадських засадах.
 
98. Конкурсна комісія обирає голову та затверджує регламент своєї роботи.
 
   Конкурсна комісія обирає голову та затверджує регламент своєї роботи.
 
99. Засідання конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. Протокол засідання розміщується на офіційному веб-сайті Президента України протягом трьох робочих днів з дня його проведення.
 
-41- Мартовицький А.В.
У абзаці 11 частини третьої слова «Президента України» замінити словами «Верховної Ради України».
 
Враховано частково   Засідання Конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. Протокол засідання розміщується на офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України протягом трьох робочих днів з дня його проведення.
Засідання Конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального засідання Конкурсної комісії на офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України.
На засіданнях Конкурсної комісії у якості спостерігачів можуть бути присутніми народні депутати України, представники Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, інших міжнародних організацій, які співпрацюють з Україною у сферах енергетики та комунальних послуг, а також представники громадськості.
Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Конкурсної комісії.
Інформація про час і місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України не пізніше ніж за два робочі дні до його початку.
Протоколи засідань Конкурсної комісії розміщуються на офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України протягом трьох робочих днів з дня їх проведення.
 
    -42- Бєлькова О.В.
Підлісецький Л.Т.
Бабак А.В.
Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Абзац 11 викласти у редакції:
«Засідання Конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. Забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Президента України.
Представникам громадськості дозволяється бути присутніми на засіданнях Конкурсної комісії у якості спостерігачів.
Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Конкурсної комісії.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Президента України не пізніше ніж за два робочі дні до його початку.
Протоколи засідань Конкурсної комісії розміщуються на офіційному веб-сайті Президента України протягом трьох робочих днів з дня їх проведення.».
 
Враховано редакційно    
100. Роботу конкурсної комісії забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.
 
-43- Мартовицький А.В.
У абзаці 12 частини третьої слова «орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України» замінити словами «Апарат Верховної Ради України».
 
Враховано   Роботу Конкурсної комісії забезпечує Апарат Верховної Ради України.
 
101. Конкурсна комісія оголошує прийом заявок на відкритий конкурс:
 
   Конкурсна комісія оголошує прийом заявок на відкритий конкурс:
 
102. у разі закінчення строку повноважень члена (членів) Комісії, визначеного цим Законом, - за три місяці до дати закінчення такого строку;
 
   у разі закінчення строку повноважень члена (членів) Регулятора, визначеного цим Законом, - за три місяці до дня закінчення строку повноважень;
 
103. у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Комісії відповідно до цього Закону ? протягом п’яти робочих днів з дати такого припинення.
 
   у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Регулятора відповідно до цього Закону - протягом п’яти робочих днів із дня припинення повноважень.
 
104. Прийом заявок на відкритий конкурс здійснюється протягом 45 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Порядок та умови проведення відкритого конкурсу затверджуються конкурсною комісією та розміщуються на офіційному веб-сайті Президента України і в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.
 
-44- Левченко Ю.В.
У другому реченні після слів «відкритого конкурсу» доповнити словами «схема ротації членів Комісії» і далі за текстом.
 
Відхилено   Прийом заявок на відкритий конкурс здійснюється протягом 45 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Порядок та умови проведення відкритого конкурсу затверджуються Конкурсною комісією та розміщуються на офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України, в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.
Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає такі документи:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади члена Регулятора, до якої додається резюме довільної форми;
заяву про надання згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних;
автобіографію, що містить: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
4) особовий листок з обліку кадрів;
5) копію паспорта громадянина України;
6) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
7) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;
8) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
9) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
Відомості що містяться у поданих відповідно до цієї частини документах, підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заявки на відкритий конкурс на офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
    -45- Мартовицький А.В.
У абзаці 16 частини третьої слова «Президента України» замінити словами «Верховної Ради України».
 
Враховано частково    
    -46- Бєлькова О.В.
Підлісецький Л.Т.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Абзац 16 доповнити абзацами такого змісту:
Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) автобіографію, що містить: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
4) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції".
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Президента України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
Враховано редакційно    
105. Конкурсна комісія протягом 30 календарних днів з дня завершення прийому заявок на відкритий конкурс проводить необхідні процедури, передбачені порядком проведення відкритого конкурсу, складає рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Комісії та розміщує його на офіційному веб-сайті Президента України. За результатами голосування конкурсної комісії за кожну подану кандидатуру складається рейтинг кандидатів. Протягом зазначеного строку також проводиться спеціальна перевірка кандидатів, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади».
 
-47- Мартовицький А.В.
У абзаці 17 частини третьої слова «Президента України» замінити словами «Верховної Ради України».
 
Враховано частково   Конкурсна комісія протягом 30 календарних днів з дня завершення прийому заявок на відкритий конкурс проводить необхідні процедури, передбачені порядком проведення відкритого конкурсу, за результатами голосування складає рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Регулятора та оприлюднює його на офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України. Протягом зазначеного строку також проводиться спеціальна перевірка кандидатів, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади».
 
106. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.
 
   Рішення Конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Конкурсної комісії є вирішальним.
 
107. Конкурсна комісія пропонує на розгляд Президенту України кандидатів, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену цим Законом перевірку, загальним списком в кількості з розрахунку дві особи на одну посаду члена Комісії.
 
-48- Левченко Ю.В.
Викласти у редакції:
«Конкурсна комісія пропонує на затвердження Президенту України кандидатів, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену цим Законом перевірку, загальним списком в кількості з розрахунку одна особа на одну посаду члена Комісії.».
 
Відхилено   Конкурсна комісія подає на розгляд Президента України кандидатури, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену цим Законом перевірку, загальним списком у кількості з розрахунку дві особи на одну посаду члена Регулятора.
Конкурсна комісія оприлюднює інформацію про кандидатів, які отримали найвищий рейтинг та подані на розгляд Президента України.
Президент України призначає на посаду члена (членів) Регулятора з відібраних Конкурсною комісією кандидатів не пізніше місячного строку з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.
Члени Регулятора призначаються на посади указом Президента України.
У разі якщо членом Регулятора призначається особа, яка має представницький мандат та відповідно до законодавства не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою та/або діяльністю, така особа приступає до виконання обов’язків члена Регулятора лише після складання представницького мандата.
 
    -49- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
В абзаці 19 частини третьої статті 8 слово «пропонує» замінити словом «подає».
 
Враховано    
    -50- Бєлькова О.В.
Підлісецький Л.Т.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Абзац 19 частини третьої статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Конкурсна комісія оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які отримали найвищий рейтинг та подані на розгляд Президента України.»
 
Враховано редакційно    
    -51- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«Президент України призначає на посаду члена (членів) Комісії з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією відповідного подання.».
 
Враховано частково    
    -52- Мартовицький А.В.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«Президент України не пізніше місячного строку з дати отримання такої пропозиції зобов’язаний прийняти рішення щодо призначення на посаду члена Комісії з числа кандидатів, запропонованих конкурсною комісією».
 
Враховано редакційно    
    -53- Бєлькова О.В.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«Члени Регулятора призначаються на посади Президентом України шляхом видання відповідного указу.
 
Враховано    
    -54- Бєлькова О.В.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі, якщо членом Регулятора призначається особа, яка має представницький мандат та відповідно до законодавства не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою та/або діяльністю, така особа приступає до виконання обов’язків члена Регулятора лише після складання представницького мандату».
 
Враховано    
108. 4. На працівників центрального апарату та територіальних органів Комісії поширюється правовий статус державних службовців.
 
-55- Бєлькова О.В.
Доповнити частину четверту новим абзацом такого змісту:
«Апарат Регулятора очолює керівник апарату, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Регулятора за рішенням Регулятора.
 
Враховано   4. На працівників центрального апарату і територіальних органів Регулятора поширюється правовий статус державних службовців.
Апарат Регулятора очолює керівник апарату, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Регулятора за рішенням Регулятора.
 
109. 5. Строк повноважень членів Комісії становить шість років. При цьому забезпечується періодична ротація складу Комісії. Одна і та сама особа не може бути членом Комісії більше двох строків.
 
-56- Кужель О.В.
У другому реченні слова «двох строків» замінити словами «одного строку».
 
Відхилено   5. Строк повноважень членів Регулятора становить шість років. При цьому забезпечується періодична ротація складу Регулятора. Одна й та сама особа не може бути членом Регулятора більше двох строків.
 
110. Схемою ротації членів Комісії передбачається, що не більше двох нових членів Комісії призначаються (призначаються повторно) протягом кожного календарного року, крім випадків, коли більше двох членів Комісії звільняються достроково з посади протягом цього періоду. У випадку дострокового звільнення членів Комісії з посади нові призначення здійснюються на залишковий період перебування звільнених членів Комісії на посаді.
 
   Схемою ротації членів Регулятора передбачається, що не більше двох нових членів Регулятора призначаються (призначаються повторно) протягом кожного календарного року, крім випадків, коли більше двох членів Регулятора звільняються достроково з посади протягом цього періоду. У разі дострокового звільнення членів Регулятора з посади нові призначення здійснюються на залишковий період перебування на посаді звільнених членів Регулятора.
 
111. 6. Повноваження члена Комісії можуть бути достроково припиненими за рішенням Президента України лише у разі:
 
-57- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Слово «можуть» замінити словом «повинні».
Слова «за рішенням» та «лише» виключити.
 
Враховано редакційно   6. Повноваження члена Регулятора припиняються достроково за рішенням Президента України у разі:
 
112. 1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
   1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
113. 2) визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
   2) визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
114. 3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 
   3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 
115. 4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 
   4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією;
 
116. 5) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
   5) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
117. 6) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, зокрема в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, або про відставку або у разі виходу на пенсію;
 
-58- Бєлькова О.В.
Пункт 6 викласти у редакції:
«6) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, зокрема в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, або у разі виходу на пенсію;».
 
Враховано   6) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, зокрема в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я або у разі виходу на пенсію;
7) подання заяви про відставку у разі принципової незгоди з рішенням (рішеннями) Регулятора;
 
    -59- Бєлькова О.В.
Доповнити новим пунктом 7 у редакції:
«7) подання заяви про відставку у разі принципової незгоди з рішенням (рішеннями) Регулятора;».
 
Враховано    
118. 7) невідповідності вимогам частини другої статті 7 цього Закону;
 
   8) невідповідності вимогам частини другої статті 7 цього Закону;
 
119. 8) смерті.
 
-60- Левченко Ю.В.
Частину шосту доповнити новим пунктом:
«9) застосування ротації у порядку передбаченому цим Законом».
 
Відхилено   9) смерті.
 
120. Не може бути підставою для звільнення Члена Комісії набуття повноважень новообраним Президентом України.
 
-61- Бєлькова О.В.
Частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
«Повноваження члена Регулятора припиняються Президентом України шляхом видання указу про його звільнення».
 
Враховано   Не може бути підставою для звільнення члена Регулятора набуття повноважень новообраним Президентом України.
Повноваження члена Регулятора припиняються з дня видання указу Президента України про його звільнення.
 
121. 7. Особа, повноваження якої на посаді члена Комісії припинені, зобов’язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за рік, в якому припинилися повноваження члена Комісії, та наступні два роки.
 
-62- Бєлькова О.В.
Пункт 7 викласти у редакції:
«7. Особа, повноваження якої на посаді члена Регулятора припинені, зобов’язана наступного року після припинення повноважень подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за минулий рік.».
 
Враховано   7. Особа, повноваження якої на посаді члена Регулятора припинені, зобов’язана наступного року після припинення повноважень подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 
122. Протягом двох років з дати припинення повноважень члена Комісії особа не має права мати трудові або інші договірні відносини із будь-яким суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг.
 
   Протягом двох років з дня припинення повноважень члена Регулятора особа не має права мати трудові або інші договірні відносини з будь-яким суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг.
 
123. 8. Член Комісії, термін перебування якого на посаді закінчився, а також повноваження якого достроково припинені у разі подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням або відставки, має право на компенсацію заробітної плати протягом шести місяців з дня закінчення терміну його перебування на посаді (звільнення) у розмірі середньої заробітної плати за останні шість місяців, що передували місяцю закінченню терміну (звільнення).
 
   8. Член Регулятора, строк повноважень якого закінчився, а також повноваження якого достроково припинені у разі подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням або про відставку, має право на компенсацію заробітної плати протягом шести місяців з дня закінчення строку його повноважень (звільнення) у розмірі середньої заробітної плати за останніх шість місяців, що передували місяцю закінчення строку повноважень (звільнення).
 
124. Право на компенсацію втрачає чинність після закінчення шестимісячного періоду з дати закінчення терміну перебування такої особи на посаді (звільнення) члена Комісії. У разі працевлаштування члена Комісії протягом строку виплати компенсації виплата компенсації припиняється з дати працевлаштування такої особи.
 
   Право на компенсацію втрачає чинність після закінчення шестимісячного періоду з дня закінчення строку повноважень (звільнення) такого члена Регулятора. У разі працевлаштування члена Регулятора протягом строку виплати компенсації виплата компенсації припиняється з дня працевлаштування такої особи.
 
125. Стаття 9. Голова Комісії
 
   Стаття 9. Голова Регулятора
 
126. 1. Голова Комісії обирається членами Комісії шляхом таємного голосування.
 
   1. Голова Регулятора обирається членами Регулятора шляхом таємного голосування.
 
127. Голова Комісії переобирається кожні два роки після дати затвердження першого складу Комісії відповідно до цього Закону. У разі дострокового припинення повноважень Голови Комісії, члени Комісії у десятиденний строк обирають члена Комісії, який виконує обов’язки Голови до призначення нового члена Комісії.
 
   Голова Регулятора переобирається кожні два роки після дня затвердження першого складу Регулятора відповідно до цього Закону. У разі дострокового припинення повноважень Голови Регулятора члени Регулятора у 10-денний строк обирають члена Регулятора, який виконує обов’язки Голови до призначення нового члена Регулятора.
 
128. 2. Голова Комісії:
 
   2. Голова Регулятора:
 
129. 1) очолює Комісію, спрямовує її діяльність;
 
   1) очолює Регулятора, спрямовує його діяльність;
 
130. 2) розподіляє обов’язки між членами Комісії відповідно до регламенту Комісії;
 
   2) розподіляє обов’язки між членами Регулятора відповідно до регламенту Регулятора;
 
131. 3) подає на погодження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету проект кошторису Комісії на наступний рік;
 
-63- Войціцька В.М.
   
Відхилено   3) подає на погодження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету проект кошторису Регулятора на наступний рік;
 
132. 4) представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами, об’єднаннями громадян, а також міжнародними установами і організаціями;
 
   4) представляє Регулятора у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами, громадськими об’єднаннями, а також з міжнародними установами та організаціями;
 
133. 5) представляє на засіданні Верховної Ради України річний звіт про діяльність Комісії, а також звіт про використання коштів;
 
   5) представляє на пленарному засіданні Верховної Ради України річний звіт про діяльність Регулятора, а також звіт про використання коштів;
 
134. 6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;
 
   6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу;
 
135. 7) головує на засіданнях Комісії та підписує від імені Комісії постанови та розпорядження;
 
   7) головує на засіданнях Регулятора та підписує від імені Регулятора постанови і розпорядження;
 
136. 8) призначає члена Комісії, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності;
 
   8) призначає члена Регулятора, уповноваженого виконувати функції та повноваження Голови у разі його відсутності;
 
137. 9) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
   9) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
 
138. Стаття 10. Обмеження, що застосовуються до членів Комісії, працівників її центрального апарату та територіальних органів
 
   Стаття 10. Обмеження, що застосовуються до членів Регулятора, працівників центрального апарату і територіальних органів Регулятора
 
139. 1. Не може бути призначена працівником центрального апарату та/або територіального органу Комісії особа, яка:
 
   1. Не може бути призначена працівником центрального апарату та/або територіального органу Регулятора особа, яка:
 
140. 1) не відповідає вимогам, передбаченим Законом України «Про державну службу»;
 
   1) не відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу»;
 
141. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або яка була притягнута до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом останнього року;
 
   2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або була притягнута до відповідальності за корупційне правопорушення чи правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом одного року до дня призначення;
 
142. 3) відповідно до вироку суду позбавлена права провадити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
 
   3) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;
 
143. 4) має громадянство іноземної держави;
 
   4) має громадянство іноземної держави;
 
144. 5) не подала відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік або не пройшла спеціальну перевірку (для посадових осіб Комісії);
 
   5) не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік або не пройшла спеціальну перевірку відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
145. 6) належить до осіб, щодо яких застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 
   6) належить до осіб, щодо яких застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 
146. 7) прямо чи опосередковано володіє корпоративними правами будь-якого суб’єкта господарювання, що є суб’єктом природної монополії на ринках у сферах енергетики або комунальних послуг чи суб’єктом господарювання на суміжному ринку, або коли її близькі особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», є власниками таких корпоративних прав та/або є членом органів управління таких суб’єктів господарювання.
 
-64- Бєлькова О.В.
Пункт 7 частини першої статті 10 перед словами «прямо чи опосередковано» доповнити словами «є членом органів управління та/або».
 
Враховано   7) прямо чи опосередковано є членом органів управління та/або володіє підприємствами або корпоративними правами будь-яких суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики або комунальних послуг, або члени сім’ї якої, визначені Законом України «Про запобігання корупції», є власниками таких підприємств або корпоративних прав та/або є членами органів управління таких суб’єктів господарювання.
 
147. 2. Члени Комісії, працівники її центрального апарату та територіальних органів не мають права:
 
   2. Члени Регулятора, працівники центрального апарату і територіальних органів Регулятора не мають права:
 
148. 1) бути повіреними третіх осіб у справах Комісії;
 
   1) бути повіреними третіх осіб у справах Регулятора;
 
149. 2) використовувати Комісію, інших посадових осіб та майно Комісії у партійних чи особистих інтересах.
 
   2) використовувати Регулятора, інших посадових осіб та майно Регулятора у партійних чи особистих інтересах.
 
150. На членів Комісії, працівників її центрального апарату та територіальних органів поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
 
   На членів Регулятора, працівників його центрального апарату і територіальних органів поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».
 
151. 3. У разі виникнення у члена Комісії конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень, він повинен негайно повідомити про це Комісію. У разі виникнення у працівника центрального апарату або територіального органу конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень, така особа повинна негайно повідомити про це своєму безпосередньому керівникові для вжиття усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів шляхом надання доручення виконати відповідне завдання іншій посадовій особі, працівнику, особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   3. У разі виникнення у члена Регулятора конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень він повинен негайно повідомити про це Регулятора. У разі виникнення у працівника центрального апарату або територіального органу Регулятора конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень така особа повинна негайно повідомити про це своєму безпосередньому керівникові для вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів шляхом надання доручення про виконання відповідного завдання іншій посадовій особі, працівнику, особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
152. Стаття 11. Фінансування діяльності Комісії
 
   Стаття 11. Фінансування діяльності Регулятора
 
153. 1. Фінансування Комісії, її центрального апарату та територіальних органів здійснюється за рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету внесків на регулювання, що сплачуються суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 цього Закону. Внески на регулювання зараховуються до доходів спеціального фонду державного бюджету, не підлягають вилученню та використовуються за цільовим призначенням на фінансування діяльності Комісії, її центрального апарату та територіальних органів.
 
-65- Ленський О.О.
Частину першу викласти у редакції:
«Фінансування Комісії, її центрального апарату та територіальних органів здійснюється за рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету.».
 
Відхилено   1. Фінансування Регулятора, його центрального апарату і територіальних органів здійснюється за рахунок надходження до спеціального фонду Державного бюджету України внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 цього Закону. Внески на регулювання зараховуються до доходів спеціального фонду Державного бюджету України, не підлягають вилученню та використовуються за цільовим призначенням на фінансування діяльності Регулятора, його центрального апарату і територіальних органів.
 
    -66- Голубов Д.І.
Частину першу статті 11 – виключити.
 
Відхилено    
154. 2. Комісія затверджує свій кошторис на наступний бюджетний рік після погодження його проекту Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 
-67- Бабак А.В.
У частині другій слова «на наступний бюджетний рік» виключити;
 
Враховано   2. Регулятор затверджує свій кошторис після погодження його проекту Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 
    -68- Войціцька В.М.
Абзац перший замінити абзацом такого змісту:
«Комісія затверджує свій кошторис після прийняття Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України на відповідний рік».
 
Враховано    
155. Проект кошторису Комісії оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.
 
-69- Войціцька В.М.
Після слова «оприлюднюється» доповнити словами «не пізніше 1 червня», після слів «веб-сайті Комісії» доповнити словами «та проведення відкритих попередніх слухань. За результатами відкритих попередніх слухань проект кошторису Комісії може бути уточнений»;
 
Враховано редакційно   Проект кошторису Регулятора оприлюднюється щорічно, не пізніше 1 червня, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Регулятора. Регулятор проводить відкрите обговорення проекту кошторису, за результатами якого проект кошторису може бути уточнений.
 
156. 3. Голова Комісії не пізніше 1 липня поточного року подає для погодження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету проект кошторису Комісії на наступний рік.
 
-70- Войціцька В.М.
Після слова «Комісії» доповнити словами «до Міністерства фінансів для його безумовного включення в статті спеціального фонду проекту закону про Державний бюджет України».
 
Враховано редакційно   3. Голова Регулятора не пізніше 1 липня поточного року подає для погодження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету проект кошторису Регулятора на наступний рік.
 
157. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у місячний строк приймає рішення про погодження кошторису Комісії або надає обґрунтовані зауваження до нього. Рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Комісії у строк не пізніше п`яти днів з дати його прийняття.
 
-71- Войціцька В.М.
Абзац виключити.
 
Відхилено   Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у місячний строк приймає рішення про погодження кошторису Регулятора або надає обґрунтовані зауваження до нього. Рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Регулятора у строк не пізніше п`яти днів з дати його прийняття.
 
158. У разі надходження зауважень Комісія у п’ятнадцятиденний строк після їх отримання подає відкоригований проект кошторису комітету Верховної Ради України з питань бюджету для погодження.
 
-72- Войціцька В.М.
Абзац виключити.
 
Відхилено   У разі надходження зауважень Регулятор у 15-денний строк після їх отримання подає відкоригований проект кошторису Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для погодження.
Після погодження проект кошторису подається Регулятором до Міністерства фінансів для його включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
 
    -73- Бєлькова О.В.
Доповнити частину третю новим абзацом четвертим такого змісту:
«Після погодження проект кошторису подається Регулятором до Міністерства фінансів для його включення до проекту державного бюджету на відповідний рік.».
 
Враховано    
159. Затверджений кошторис Комісії розміщується на офіційному веб-сайті Комісії.
 
-74- Бабак А.В.
Абзац четвертий частини третьої викласти у редакції:
«Комісія затверджує кошторис після набрання чинності Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.».
 
Враховано   Регулятор затверджує кошторис після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.
 
160. 4. У випадку, якщо до початку бюджетного року кошторис Комісії не затверджений у встановленому цим законом порядку, фінансування Комісії здійснюється за кошторисом попереднього бюджетного року.
 
-75- Бабак А.В.
Частину четверту виключити.
 
Враховано      
161. 5. Контроль за цільовим використанням коштів Комісії здійснюється відповідно до законодавства.
 
-76- Бабак А.В.
Абзац перший викласти у редакції:
«При здійсненні своєї діяльності Комісія забезпечує виконання бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.».
 
Відхилено   4. Контроль за цільовим використанням коштів Регулятора здійснюється відповідно до законодавства.
 
162. Звіт про виконання кошторису опубліковується на офіційному веб-сайті Комісії та подається до Верховної Ради України разом з річним звітом Комісії.
 
   Звіт про виконання кошторису оприлюднюється на офіційному веб-сайті Регулятора та подається до Верховної Ради України разом із річним звітом Регулятора.
 
163. Стаття 12. Оплата праці членів Комісії, працівників центрального апарату та територіальних органів Комісії
 
-77- Кацер-Бучковська Н.В.
Статтю 12 викласти у редакції:
«1. Оплата праці членів Комісії повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними службових обов'язків, стимулювати сумлінну працю.
2. Умови оплати праці членів Комісії визначаються з урахуванням особливостей цього Закону.
3. Посадові оклади, премії та надбавки членам Комісії встановлюються Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України розміру та порядку.
4. Умови оплати праці, надання відпусток, питання соціального захисту працівників центрального апарату та територіальних органів Комісії визначаються Законом України «Про державну службу».».
 
Враховано частково   Стаття 12. Оплата праці членів Регулятора, працівників центрального апарату і територіальних органів Регулятора
 
    -78- Бєлькова О.В.
Підлісецький Л.Т.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Статтю 12 викласти у редакції:
"1. Оплата праці членів Регулятора, працівників центрального апарату і територіальних органів Регулятора повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними службових обов'язків, стимулювати сумлінну працю.
2. Умови оплати праці членів Регулятора визначаються з урахуванням особливостей цього Закону.
3. Умови оплати праці, надання відпусток, питання соціального захисту працівників центрального апарату і територіальних органів Регулятора визначаються Законом України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
4. Установлюються такі посадові оклади членам Регулятора, працівникам центрального апарату і територіальних органів Регулятора відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік:
Голова Регулятора - 50;
Член Регулятора - 40;
керівник, заступник керівника самостійного структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Регулятора, інші працівники центрального апарату або територіального органу Регулятора - від 10 до 25.
5. Голові, члену Регулятора можуть встановлюватись такі премії:
- місячна або квартальна премія за відмінне виконання службових обов’язків ;
- за виконання окремих особливо важливих завдань.
Рішення про встановлення премій членам та голові Регулятора приймається на його засіданні відповідно до затвердженого Регулятором Положення про преміювання та з урахуванням особистого внеску Голови, члена Регулятора в загальний результат роботи. Загальний розмір премій, які може отримати Голова, член Регулятора за рік, не може перевищувати 50 відсотків фонду посадового окладу для відповідних посад за рік.
6. Розмір та порядок встановлення надбавок, премій, інших виплат працівникам центрального апарату і територіальних органів Регулятора визначається Законом України "Про державну службу".
 
Враховано    
164. 1. Оплата праці членів Комісії, працівників центрального апарату та територіальних органів Комісії повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними службових обов'язків, сприяти укомплектуванню центрального апарату та територіальних органів Комісії, стимулювати сумлінну працю.
 
   1. Оплата праці членів Регулятора, працівників центрального апарату і територіальних органів Регулятора повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними службових обов'язків та стимулювати сумлінну працю.
 
165. 2. Умови оплати праці членів Комісії визначаються з урахуванням особливостей цього Закону.
 
   2. Умови оплати праці членів Регулятора визначаються з урахуванням особливостей цього Закону.
 
166. 3. Умови оплати праці, надання відпусток, питання соціального захисту, працівників центрального апарату та територіальних органів Комісії визначаються Законом України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
   3. Умови оплати праці, надання відпусток, питання соціального захисту працівників центрального апарату і територіальних органів Регулятора визначаються Законом України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
167. 4. Заробітна плата працівників центрального апарату і територіальних органів Комісії складається з:
 
-79- Бєлькова О.В.
Частину четверту виключити
 
Враховано      
168. 1) посадового окладу;
 
      
169. 2) доплати за вислугу років;
 
-80- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Слово «доплати» замінити словом «надбавки»
 
Відхилено      
170. 3) доплати за науковий ступінь;
 
      
171. 4) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
 
      
172. 5) доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця.
 
      
173. 5. Установлюються такі посадові оклади членам Комісії, працівникам центрального апарату і територіальних органів Комісії відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік:
 
-81- Войціцька В.М.
Частину п’яту викласти у такій редакції:
«Посадові оклади членам Комісії встановлюються щоквартально на рівні 70 відсотків від максимуму посадових окладів керівників суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг за статистичними даними відповідних галузей економічної діяльності промисловості, що надаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Голові Комісії до посадового окладу окрім інших доплат та надбавок встановлюється додаткова надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі 10 відсотків.
Посадові оклади працівників центрального апарату і територіальних органів Комісії встановлюються Головою Комісії на рівні не вище 80 відсотків від максимуму посадових окладів відповідних професій суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг за статистичними даними відповідних галузей економічної діяльності промисловості, що надаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.».
 
Відхилено   4. Установлюються такі посадові оклади членам Регулятора, працівникам центрального апарату і територіальних органів Регулятора відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік:
 
174. Голова Комісії - 50;
 
   Голова Регулятора - 50;
 
175. Член Комісії - 40;
 
   Член Регулятора - 40;
 
176. керівник, заступник керівника самостійного структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Комісії - 25;
 
-82- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Абзац виключити
 
Відхилено   керівник, заступник керівника самостійного структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Регулятора, інші працівники центрального апарату або територіального органу Регулятора - від 10 до 25.
 
177. інші працівники центрального апарату або територіального органу Комісії - 10.
 
-83- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
В абзаці цифру «10» замінити словами та цифрами «від 10 до 25».
 
Враховано      
178. 6. Працівникам центрального апарату і територіальних органів Комісії виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років - 15 відсотків, більше 5 років - 20 відсотків, більше 10 років - 30 відсотків, більше 15 років - 40 відсотків, більше 20 років - 50 відсотків, більше 25 років - 60 відсотків, більше 30 років - 70 відсотків, більше 35 років - 80 відсотків посадового окладу.
 
-84- Бєлькова О.В.
Частину шосту виключити.
 
Враховано   5. Голові, члену Регулятора можуть встановлюватись такі премії:
місячна або квартальна премія за відмінне виконання службових обов’язків;
за виконання окремих особливо важливих завдань.
Рішення про встановлення премій членам та голові Регулятора приймається на його засіданні відповідно до затвердженого Регулятором Положення про преміювання та з урахуванням особистого внеску Голови, члена Регулятора в загальний результат роботи. Загальний розмір премій, які може отримати Голова, член Регулятора за рік, не може перевищувати 50 відсотків фонду посадового окладу для відповідних посад за рік.
 
179. 7. Працівникам центрального апарату і територіальних органів Комісії виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.
 
-85- Бєлькова О.В.
Частину сьому виключити.
 
Враховано      
180. 8. Працівникам центрального апарату і територіальних органів Комісії виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості" або "цілком таємно", - 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 5 відсотків посадового окладу.
 
-86- Бєлькова О.В.
Частину восьму виключити.
 
Враховано      
181. 9. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця здійснюються відповідно до законодавства.
 
-87- Бєлькова О.В.
Частину дев’яту виключити.
 
Враховано      
182. 10. Загальний розмір премій, які може отримати Голова, член Комісії за рік, не може перевищувати 50 відсотків фонду посадового окладу за рік Голови, члена Комісії.
 
-88- Войціцька В.М.
Цифру «50» замінити цифрою «20».
 
Відхилено   6. Розмір та порядок встановлення надбавок, премій, інших виплат працівникам центрального апарату і територіальних органів Регулятора визначаються Законом України "Про державну службу".
 
183. Стаття 13. Порядок сплати внесків на регулювання
 
   Стаття 13. Порядок сплати внесків на регулювання
 
184. 1. Платниками внесків на регулювання є суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, визначених статтею 2 цього Закону.
 
   1. Платниками внесків на регулювання є суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, визначену статтею 2 цього Закону.
 
185. 2. Базою нарахування внеску на регулювання є чистий дохід платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Комісією, за звітний квартал.
 
-89- Войціцька В.М.
В частині другій, третій слово «чистий» у відповідних відмінках замінити словом «загальний» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   2. Базою нарахування внеску на регулювання є чистий дохід платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за звітний квартал.
 
186. 3. Ставка внеску на регулювання визначається Комісією щорічно шляхом ділення планового обсягу потреб в фінансуванні Комісії, затвердженого її кошторисом на плановий бюджетний період, на чистий дохід платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Комісією, за попередній рік.
 
-90- Бабак А.В.
В абзаці першому частини третьої слова «затвердженого її кошторисом на плановий бюджетний період» виключити;
 
Враховано   3. Ставка внеску на регулювання визначається Регулятором щорічно шляхом ділення планового обсягу потреб у фінансуванні Регулятора на чистий дохід платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за попередній рік.
 
187. Ставка внеску на регулювання підлягає перегляду Комісією щоквартально з урахуванням обсягу чистого доходу платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Комісією, за попередній квартал.
 
-91- Бабак А.В.
Абзац другий частини третьої доповнити реченням такого змісту:
«При перегляді ставки внеску, у разі якщо тариф, встановлений для платника внеску не відшкодовує 100 відсотків обґрунтованих витрат та прибутку, то ставка внеску пропорційно зменшується.».
 
Відхилено   Ставка внеску на регулювання підлягає перегляду Регулятором щоквартально з урахуванням обсягу чистого доходу платників внеску на регулювання від діяльності, що регулюється Регулятором, за попередній квартал.
 
188. Ставка внеску на регулювання не може перевищувати 0,1 відсотка від чистого доходу платника внеску від діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг за попередній квартал.
 
-92- Войціцька В.М.
У абзаці третьому частини третьої цифру «0,1» замінити цифрою «0,05».
 
Відхилено   Ставка внеску на регулювання не може перевищувати 0,1 відсотка чистого доходу платника внеску на регулювання від діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг за попередній квартал.
 
189. Методологія (порядок) визначення ставки внеску на регулювання затверджується Комісією.
 
-93- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Викласти у редакції:
«Методологія (порядок) визначення ставки внеску на регулювання розробляється Комісією та затверджується Верховною Радою України.».
 
Відхилено   Методика (порядок) визначення ставки внеску на регулювання затверджується Регулятором.
 
190. 4. Внески на регулювання сплачуються платниками до спеціального фонду державного бюджету України щоквартально протягом перших тридцяти днів кварталу, наступного за звітним, та є джерелом фінансування Комісії.
 
   4. Внески на регулювання сплачуються платниками до спеціального фонду Державного бюджету України щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, та є джерелом фінансування Регулятора.
 
191. 5. У випадку не сплати внеску на регулювання або сплати його не в повному обсязі протягом кварталу, наступного за звітним, Комісія приймає рішення про накладення штрафу на платника внеску у розмірі 5 відсотків від несплаченого внеску на регулювання.
 
-94- Бєлькова О.В.
Статтю 13 доповнити новими частинами такого змісту:
«6. Рішення про накладення штрафу, передбаченого частиною 5 цієї статті, приймається Реєстр.картка №12) цього Закону.
7. Штраф може бути стягнуто протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
Платники внесків на регулювання протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення/отримання постанови про накладення штрафу зобов’язані сплатити штраф та надати Регулятору копію платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу.
У разі несплати штрафу та/або ненадання копії платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу, в зазначений строк, рішення про накладення штрафу надсилається органові державної виконавчої служби для його примусового виконання в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
 
Враховано   5. У разі несплати внеску на регулювання або сплати його не в повному обсязі протягом кварталу, наступного за звітним, Регулятор приймає рішення про накладення на платника внеску штрафу у розмірі 5 відсотків несплаченої суми внеску на регулювання.
Рішення про накладення штрафу приймається Регулятором на підставі акта перевірки суб'єкта господарювання або подання відповідного структурного підрозділу Регулятора про несплату внеску на регулювання або сплату його не в повному обсязі протягом кварталу, наступного за звітним, у 15-денний строк з моменту складення акта перевірки або отримання відповідного подання та оформлюється постановою Регулятора.
Штраф може бути накладено протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
Кошти, отримані внаслідок стягнення штрафів, зараховуються до доходів Державного бюджету України.
Платники внесків на регулювання не пізніше 15 днів з дня вручення або отримання копії постанови про накладення штрафу зобов’язані сплатити штраф та надати Регулятору копію завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу.
У разі несплати штрафу та/або ненадання копії платіжного документа, що засвідчує факт сплати штрафу, в зазначений строк виконання постанови про накладення штрафу здійснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому .
Рішення Регулятора про накладення штрафу може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.
 
192. Стаття 14. Порядок організації роботи Комісії та прийняття рішень
 
   Стаття 14. Порядок організації роботи Регулятора та прийняття рішень
 
193. 1. Засідання Комісії є основною формою її роботи як колегіального органу. Порядок організації роботи Комісії, зокрема проведення її засідань, визначається регламентом, який затверджується Комісією та підлягає оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.
 
   1. Засідання Регулятора є основною формою його роботи як колегіального органу. Порядок організації роботи Регулятора, зокрема проведення його засідань, визначається регламентом, що затверджується Регулятором та підлягає оприлюдненню на його офіційному веб-сайті.
 
194. 2. Засідання Комісії проводяться у формі відкритих слухань. На відкритих слуханнях розглядаються всі питання, розгляд яких відноситься до повноважень Комісії, крім питань, які містять таємну інформацію.
 
-95- Бабак А.В.
В абзаці першому частини другої після слів «які містять таємну інформацію» доповнити словами «або інформацію, що становить комерційну таємницю».
 
Відхилено   2. Засідання Регулятора проводяться у формі відкритих слухань. На відкритих слуханнях розглядаються всі питання, розгляд яких належить до повноважень Регулятора, крім питань, що містять таємну інформацію.
 
195. У випадку розгляду Комісією питань, які містять таємну інформацію, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, Комісія може прийняти рішення про розгляд його у режимі закритих слухань.
 
   У разі розгляду Регулятором питання, що містить таємну інформацію, порядок доступу до якої регулюється законом, Регулятор приймає рішення про розгляд такого питання в режимі закритого слухання.
 
196. 3. Засідання Комісії є правоможними у разі присутності на ньому більшості загального складу Комісії. У відкритих слуханнях мають право брати участь представники суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, органів державної влади та місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, інших громадських організацій, засобів масової інформації.
 
-96- Бабак А.В.
Друге речення абзацу першого частини третьої доповнити словами «та інших заінтересованих сторін».
 
Враховано   3. Засідання Регулятора є правомочними у разі присутності на ньому більшості із загального складу Регулятора. У відкритих слуханнях мають право брати участь представники суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, організацій, що представляють інтереси споживачів, громадських організацій, засобів масової інформації та інші заінтересовані особи.
 
197. У випадку розгляду на слуханнях питання, яке містить таємну інформацію, Комісія приймає рішення щодо осіб (їх представників), які можуть бути присутніми на таких слуханнях.
 
-97- Бабак А.В.
Абзац другий частини третьої викласти у редакції:
«У випадку розгляду на слуханнях питання, яке містить таємну або таку, що становить комерційну таємницю, інформацію, Комісія приймає рішення щодо осіб (їх представників), які можуть бути присутніми на таких слуханнях, за погодженням з власником таємної або такої, що становить комерційну таємницю, інформації.».
 
Відхилено   У разі розгляду питання на закритих слуханнях Регулятор приймає рішення щодо доступу осіб, які можуть бути присутніми на таких слуханнях.
 
198. 4. Комісія на своїх засіданнях:
 
   4. Регулятор на своїх засіданнях:
 
199. розглядає та приймає рішення з питань, що віднесені до її компетенції;
 
   1) розглядає та приймає рішення з питань, що належать до його компетенції;
 
200. розглядає і схвалює в межах своїх повноважень проекти актів законодавства, пропозиції стосовно вдосконалення чинного законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
   2) розглядає і схвалює в межах своїх повноважень проекти актів законодавства, пропозиції стосовно вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
201. приймає нормативно-правові акти з питань, що віднесені до її компетенції;
 
   3) приймає нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції;
 
202. затверджує щорічний звіт Комісії;
 
   4) затверджує щорічний звіт Регулятора;
 
203. затверджує Регламент Комісії;
 
   5) затверджує регламент Регулятора;
 
204. розглядає справи про адміністративні правопорушення;
 
   6) розглядає справи про адміністративні правопорушення;
 
205. розглядає справи стосовно видачі ліцензій та дотримання суб'єктами господарювання ліцензійних умов, а також щодо застосування санкцій за порушення ліцензійних умов та законодавства з питань державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суміжних ринків.
 
   7) розглядає справи щодо видачі ліцензій та дотримання суб'єктами господарювання ліцензійних умов, а також щодо застосування санкцій за порушення ліцензійних умов та законодавства з питань державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суміжних ринків.
 
206. Перелік питань, що виносяться на розгляд Комісії, оприлюднюється не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення засідання шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.
 
-98- Бабак А.В.
В абзаці дев’ятому частини четвертої слова «три робочі дні» замінити словами «п’ять робочих днів».
 
Відхилено   Перелік питань, що виносяться на розгляд Регулятора, оприлюднюється не пізніше як за три робочі дні до дня проведення засідання на офіційному веб-сайті Регулятора.
 
207. Разом з переліком питань, що виносяться на розгляд Комісії, підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії проекти рішень Комісії та обґрунтовуючі матеріали до них, скан-копії одержаних зауважень та пропозицій до проектів рішень Комісії.
 
-99- Бабак А.В.
Абзац десятий частини четвертої доповнити словами: «а також аргументована позиція Комісії щодо одержаних зауважень. Пакет супровідних інформаційних матеріалів щодо рішення Комісії знаходиться у публічному доступі».
 
Враховано частково   Разом з переліком питань, що виносяться на розгляд Регулятора, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Регулятора проекти рішень Регулятора та обґрунтування до них, одержані зауваження та пропозиції, а також аргументована позиція Регулятора щодо одержаних зауважень.
 
208. 5. Голосування на засіданнях Комісії здійснюється членами Комісії особисто.
 
-100- Бабак А.В.
Абзац перший частини п’ятої доповнити словами «та самостійно».
 
Враховано   5. Голосування на засіданнях Регулятора здійснюється членами Регулятора особисто та самостійно.
 
209. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше чотирьох членів Комісії, які були присутні на засіданні. Кожний член Комісії має один голос. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово викласти свою особисту думку, яка додається до такого рішення.
 
-101- Бабак А.В.
В абзаці другому частини п’ятої слово «може» замінити словом «повинен».
 
Відхилено   Рішення Регулятора вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше чотирьох членів Регулятора, присутніх на засіданні. Кожний член Регулятора має один голос. Член Регулятора, не згодний з прийнятим рішенням, може письмово викласти свою окрему думку, яка додається до такого рішення.
 
210. Рішення Комісії оформлюються постановами, крім рішень щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю, які оформлюються розпорядженням. Рішення Комісії підписуються Головою. З окремих процедурних питань Комісія може приймати протокольні рішення, які включаються до протоколу засідання і є невід’ємною його частиною.
 
-102- Єфімов М.В.
Останнє речення абзацу третього частини п’ятої – виключити.
 
Враховано   Рішення Регулятора оформлюються постановами, крім рішень щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю, які оформлюються розпорядженнями. Рішення Регулятора підписуються Головою.
 
    -103- Бабак А.В.
В абзаці третьому частини п’ятої після слів «процедурних питань» доповнити словами «внутрішньо-організаційного характеру»;
 
Відхилено    
211. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом. Протокол оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше двадцяти робочих днів після дати слухань.
 
-104- Бабак А.В.
Абзац четвертий частини п’ятої викласти у редакції:
«Результати засідання Комісії оформлюються протоколом. Протокол оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше трьох робочих днів після дати слухань. Якщо була представлена особиста думка члена Комісії, така особиста думка повинна знаходитися у публічному доступі як невід’ємна частина протоколу.».
 
Враховано частково   Результати засідання Регулятора оформлюються протоколом. Протокол засідання Регулятора оприлюднюється на його офіційному веб-сайті не пізніше п’яти робочих днів після дня його проведення. Якщо до рішення Регулятора була подана окрема думка члена Регулятора, вона розміщується у публічному доступі як невід’ємна частина протоколу.
 
    -105- Бєлькова О.В.
В абзаці четвертому частини п’ятої слово «двадцяти» замінити словом «п’яти».
 
Враховано    
212. Комісія забезпечує онлайн-трансляцію засідань, які проводяться у формі відкритих слухань, на офіційному веб-сайті Комісії. Зберігання записів таких трансляцій та вільний доступ до них на офіційному веб-сайті забезпечується Комісією протягом не менше одного року з дати засідання.
 
-106- Бабак А.В.
Друге речення абзацу п’ятого частини п’ятої після слів «таких трансляцій» доповнити словами «щонайменше у вигляді аудіозаписів»;
 
Відхилено   Регулятор забезпечує онлайн-трансляцію засідань, що проводяться у формі відкритих слухань, на своєму офіційному веб-сайті. Зберігання записів таких трансляцій та вільний доступ до них на офіційному веб-сайті забезпечується Регулятором протягом не менше одного року з дня проведення засідання.
 
213. 6. Рішення Комісії не підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України. Відсутність державної реєстрації рішень Комісії не є підставою для відмови суду у прийняті заяви про їх оскарження.
 
-107- Ленський О.О.
Абзац виключити.
 
Відхилено   6. Рішення Регулятора не підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України. Відсутність державної реєстрації рішень Регулятора не є підставою для відмови суду у прийнятті заяви про їх оскарження.
 
    -108- Левченко Ю.В.
У абзаці першому частини шостої після слів «Рішення Комісії» доповнити словами «які не містять нормативного характеру» і далі за текстом.
 
Відхилено    
214. Комісія веде реєстр всіх прийнятих рішень та забезпечує вільний доступ до таких рішень через свій офіційний веб-сайт в затвердженому нею порядку.
 
-109- Дерев'янко Ю.Б.
Частину шосту викласти у редакції:
«6. Всі рішення Регулятора є регуляторними актами і підлягають обов’язковій державній реєстрації Міністерством юстиції України. Відсутність державної реєстрації рішень Регулятора не є підставою для відмови суду у прийнятті заяви про їх оскарження.
Регулятор веде реєстр всіх прийнятих рішень та забезпечує вільний доступ до всіх своїх рішень на своєму офіційному веб-сайті у затвердженому ним порядку».
 
Враховано частково   Регулятор веде реєстр всіх прийнятих рішень та забезпечує вільний доступ до них на своєму офіційному веб-сайті у затвердженому ним порядку.
 
215. 7. Рішення Комісії, що мають ознаки регуляторних актів, а також рішення з питань встановлення цін (тарифів) для населення (якщо відповідні повноваження щодо встановлення цін (тарифів) надані Комісії спеціальними законами), набирають чинності з дня, наступного за днем їх офіційного опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», якщо інше не встановлено самими рішеннями, але не раніше дня їх офіційного опублікування. Рішення публікуються Комісією не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття в офіційному друкованому виданні.
 
-110- Бєлькова О.В.
У частині сьомій після слів «рішення з питань встановлення» доповнити словами «тарифів на товари (послуги) суб’єктів природних монополій,» і далі за текстом.
 
Враховано   7. Рішення Регулятора, що мають ознаки регуляторних актів, а також рішення з питань встановлення тарифів на товари (послуги) суб’єктів природних монополій, цін (тарифів) для населення (якщо відповідні повноваження щодо встановлення цін (тарифів) надані спеціальними законами) набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», якщо більш пізній строк набрання ними чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня офіційного опублікування рішення. Рішення підлягає опублікуванню у 15-денний строк з дня його прийняття.
 
216. Інші рішення Комісії набирають чинності з дня їх прийняття, якщо цими рішеннями не встановлено більш пізній строк набрання чинності, та доводяться до відома осіб, на яких поширюється їх дія, у порядку, встановленому Комісією.
 
-111- Дерев'янко Ю.Б.
Частину сьому викласти у редакції:
«7. Всі рішення Регулятора є регуляторними актами. Рішення Регулятора з питань встановлення тарифів на товари (послуги) суб’єктів природних монополій, цін (тарифів) для населення (якщо відповідні повноваження щодо встановлення цін (тарифів) надані спеціальними законами) набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», якщо більш пізній строк набрання ними чинності не встановлено самим рішенням, але не раніше дня офіційного опублікування рішення. Рішення підлягає опублікуванню у 15-денний строк з дня його прийняття.
Інші рішення Регулятора набирають чинності з дня їх державної реєстрації міністерством юстиції України, якщо рішенням не встановлено більш пізній строк набрання чинності».
 
Відхилено   Інші рішення Регулятора набирають чинності з дня їх прийняття, якщо рішенням не встановлено більш пізній строк набрання чинності, та доводяться до відома осіб, на яких поширюється їх дія, у порядку, встановленому Регулятором.
 
217. 8. Рішення Комісії, крім тих частин рішень, що містять таємну інформацію, підлягають оприлюдненню у строк п`ять робочих днів після їх прийняття шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії. Обсяг конфіденційної інформації, що не підлягає розкриттю, визначається Комісією на підставі клопотання заінтересованих осіб з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
-112- Дерев'янко Ю.Б.
Частину восьму викласти у редакції:
«8. Рішення Регулятора, крім тих частин рішень, що містять таємну інформацію, підлягають оприлюдненню протягом п`яти робочих днів з дня їх прийняття на офіційному веб-сайті Регулятора».
 
Відхилено   8. Рішення Регулятора, крім тих частин рішень, що містять таємну інформацію, підлягають оприлюдненню протягом п`яти робочих днів з дня їх прийняття на офіційному веб-сайті Регулятора. Обсяг конфіденційної інформації, що не підлягає розкриттю, визначається Регулятором на підставі клопотання заінтересованих осіб з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
218. 9. Рішення Комісії є обов’язковими до виконання для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
   9. Рішення Регулятора є обов’язковими до виконання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
219. Стаття 15. Порядок підготовки рішень Комісії, що мають ознаки регуляторних актів
 
   Стаття 15. Порядок підготовки рішень Регулятора, що мають ознаки регуляторних актів
 
220. 1. Цією статтею визначається порядок підготовки проектів рішень Комісії, що мають ознаки регуляторних актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 
   1. Підготовка проектів рішень Регулятора, що мають ознаки регуляторних актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.
 
221. 2. Кожен проект рішення Комісії, що має ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, які обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення та аналізом його впливу, оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб.
 
   2. Кожен проект рішення Регулятора, що має ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення, та аналізом його впливу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Регулятора з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб.
 
222. Проект рішення Комісії разом з матеріалами, які обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення та аналізом його впливу, оприлюднюється Комісією не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту рішення.
 
   Проект рішення Регулятора разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення, та аналізом його впливу оприлюднюються Регулятором не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту рішення.
 
223. Повідомлення про оприлюднення проекту рішення повинно містити:
 
   Повідомлення про оприлюднення проекту рішення повинно містити:
 
224. стислий виклад змісту проекту рішення;
 
   1) стислий виклад змісту проекту рішення;
 
225. поштову та електронну адресу, на які можуть надсилатися зауваження та пропозиції;
 
   2) поштову та електронну адресу, на які можуть надсилатися зауваження та пропозиції;
 
226. інформацію про спосіб оприлюднення проекту рішення та відповідного аналізу впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект рішення та аналіз його впливу, або інформація про інший спосіб оприлюднення, передбачений Комісією;
 
   3) інформацію про спосіб оприлюднення проекту рішення та відповідного аналізу впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект рішення та аналіз його впливу, або інформація про інший спосіб оприлюднення, передбачений Регулятором);
 
227. інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб;
 
   4) інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб;
 
228. інформацію про спосіб надання органами державної влади, фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями та іншими заінтересованими особами зауважень та пропозицій.
 
   5) інформацію про спосіб надання органами державної влади, фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями та іншими заінтересованими особами зауважень та пропозицій.
 
229. Оприлюднення проекту рішення Комісії з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту.
 
   Оприлюднення проекту рішення Регулятора з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту.
 
230. 3. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проектів рішень, встановлюється Комісією та не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проектів рішень.
 
   3. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проектів рішень, встановлюється Регулятором і не може становити менше одного місяця та більше трьох місяців з дня оприлюднення відповідних проектів рішень.
 
231. 4. Зауваження і пропозиції до проектів рішень, одержані протягом встановленого строку, оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії та підлягають обов'язковому розгляду Комісією за участі фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб, які надали такі зауваження та пропозиції, у порядку, затвердженому Комісією.
 
-113- Бабак А.В.
Абзац перший частини четвертої після слів «у порядку» доповнити словами «підготовки проектів регуляторних актів».
 
Відхилено   4. Зауваження і пропозиції до проектів рішень, одержані протягом встановленого строку, оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Регулятора та підлягають обов'язковому розгляду Регулятором за участі фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб, які надали такі зауваження та пропозиції, у порядку, затвердженому Регулятором.
У разі внесення до проекту рішення суттєвих змін Регулятор може повторно провести процедуру оприлюднення проекту рішення, збору і розгляду зауважень та пропозицій до нього.
 
    -114- Бєлькова О.В.
В частині четвертій після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі наявності суттєвих змін в проекті рішення, Регулятор може повторно проводити процедуру оприлюднення проекту рішення, збору та розгляду зауважень та пропозицій до нього».
 
Враховано    
232. Скан-копії одержаних зауважень і пропозицій до проектів рішень Комісії та інформація про результати розгляду Комісією одержаних зауважень і пропозицій з обґрунтуванням їх прийняття або відхилення оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії не менше, ніж за 5 робочих днів до прийняття такого рішення Комісією, що має ознаки регуляторного акту.
 
-115- Бабак А.В.
Абзац другий частини четвертої доповнити реченням такого змісту:
«Зазначені матеріали повинні залишатися у публічному доступі протягом одного року після прийняття рішення Комісії.».
 
Враховано   Зауваження і пропозиції до проектів рішень Регулятора та інформація про результати їх розгляду Регулятором з обґрунтуванням прийняття або відхилення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Регулятора не пізніш як за п’ять робочих днів до прийняття Регулятором рішення. Зазначені матеріали повинні залишатися у публічному доступі протягом одного року з дня прийняття відповідного рішення Регулятора.
 
233. 5. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, їх об'єднання, заінтересовані особи мають право подавати до Комісії пропозиції про необхідність підготовки проектів рішень Комісії, а також про необхідність їх перегляду.
 
-116- Бабак А.В.
Частину п’яту доповнити реченням такого змісту:
«Комісія повинна розглянути всі одержані пропозиції.».
 
Враховано редакційно   5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, їх об'єднання, інші заінтересовані особи мають право подавати до Регулятора пропозиції про необхідність підготовки проектів рішень Регулятора, а також про необхідність їх перегляду. Регулятор протягом 30 днів з дати отримання пропозицій повідомляє про результати їх розгляду.
 
    -117- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«Кожен проект рішення Комісії, що має ознаки регуляторного акта та яким встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги для населення підлягає перегляду енергетичним омбудсменом.».
 
Відхилено    
    -118- Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 15 викласти у редакції:
«Стаття 15. Порядок підготовки рішень Регулятора
1. Підготовка проектів рішень Регулятора здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.
2. Кожен проект рішення Регулятора разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення, та аналізом його впливу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Регулятора з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб.
Проект рішення Регулятора разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність прийняття такого рішення, та аналізом його впливу оприлюднюються Регулятором не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту рішення.
Повідомлення про оприлюднення проекту рішення повинно містити:
1) стислий виклад змісту проекту рішення;
2) поштову та електронну адресу, на які можуть надсилатися зауваження та пропозиції;
3) інформацію про спосіб оприлюднення проекту рішення та відповідного аналізу впливу (назва друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект рішення та аналіз його впливу, або інформація про інший спосіб оприлюднення, передбачений Регулятором;
4) інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб;
5) інформацію про спосіб надання органами державної влади, фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями та іншими заінтересованими особами зауважень та пропозицій.
Оприлюднення проекту рішення Регулятора з метою одержання зауважень і пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту.
3. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції до проектів рішень, встановлюється Регулятором і не може становити менше одного місяця та більше трьох місяців з дня оприлюднення відповідних проектів рішень.
4. Зауваження і пропозиції до проектів рішень, одержані протягом встановленого строку, оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Регулятора та підлягають обов'язковому розгляду Регулятором за участі фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб, які надали такі зауваження та пропозиції, у порядку, затвердженому Регулятором.
У разі внесення до проекту рішення суттєвих змін Регулятор повторно проводить процедуру оприлюднення проекту рішення, збору і розгляду зауважень та пропозицій до нього.
Зауваження і пропозиції до проектів рішень Регулятора та інформація про результати їх розгляду Регулятором з обґрунтуванням прийняття або відхилення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Регулятора не пізніш як за п’ять робочих днів до прийняття Регулятором рішення. Зазначені матеріали повинні залишатися у публічному доступі протягом одного року з дня прийняття відповідного рішення Регулятора.
5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, їх об'єднання, інші заінтересовані особи мають право подавати до Регулятора пропозиції про необхідність підготовки проектів рішень Регулятора, а також про необхідність їх перегляду. Регулятор протягом тридцяти днів з дати отримання пропозицій повідомляє про результати їх розгляду».
 
Відхилено    
234. Стаття 16. Проведення відкритих обговорень проектів рішень Комісії
 
   Стаття 16. Проведення відкритого обговорення проектів рішень Регулятора
 
235. 1. Проекти рішень Комісії з питань встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм, якщо відповідні повноваження щодо встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм надані Комісії законами, підлягають відкритому обговоренню.
 
-119- Дерев'янко Ю.Б.
Частину першу викласти у редакції:
«1. Проекти рішень Регулятора підлягають відкритому обговоренню.
У разі якщо проект рішення Регулятора стосується розвитку окремого регіону або територіальної громади, його розгляд забезпечується із залученням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
У разі необхідності Регулятор може проводити відкриті обговорення з інших питань, що належать до його компетенції.»
 
Відхилено   1. Проекти рішень Регулятора з питань встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм, якщо відповідні повноваження щодо встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм надані Регулятору законом, підлягають відкритому обговоренню.
 
236. У разі якщо проект рішення Комісії, що має ознаки регуляторного акта, стосується розвитку окремого регіону або територіальної громади, його розгляд забезпечується із залученням місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 
   У разі якщо проект рішення Регулятора, що має ознаки регуляторного акта, стосується розвитку окремого регіону або територіальної громади, його розгляд забезпечується із залученням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
237. У разі необхідності Комісія може проводити відкриті обговорення з інших питань, що віднесені до її компетенції.
 
   У разі необхідності Регулятор може проводити відкриті обговорення з інших питань, що належать до його компетенції.
 
238. 2. Відкриті обговорення проектів рішень Комісії з питань встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм у сфері комунальних послуг здійснюються за місцем надання послуг суб’єктами господарювання.
 
   2. Відкрите обговорення проектів рішень Регулятора з питань встановлення цін (тарифів), затвердження інвестиційних програм у сфері комунальних послуг проводиться за місцем надання послуг суб’єктами господарювання.
 
239. 3. Порядок проведення відкритих обговорень проектів рішень Комісії затверджується Комісією. Порядок повинен ураховувати особливості організації та проведення відкритих обговорень окремих видів рішень Комісії, зокрема визначених частиною першою цієї статті.
 
   3. Порядок проведення відкритого обговорення проектів рішень Регулятора затверджується Регулятором і має враховувати особливості організації та проведення відкритого обговорення окремих видів рішень Регулятора, зокрема визначених частиною першою цієї статті.
 
240. Стаття 17. Функції та повноваження Комісії
 
   Стаття 17. Функції та повноваження Регулятора
 
241. 1. Для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Комісія:
 
   1. Для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор:
 
242. 1) приймає обов'язкові для виконання рішення з питань, що належать до її компетенції;
 
   1) приймає обов'язкові до виконання рішення з питань, що належать до його компетенції;
 
243. 2) вносить пропозиції до органів державної влади щодо удосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
-120- Єфімов М.В.
Частину першу доповнити новим пунктом 3 наступного змісту:
«3) розробляє проекти ліцензійних умов провадження господарської діяльності, включаючи ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках незалежно від обсягів здійснення цієї діяльності;».
 
Відхилено   2) вносить пропозиції до органів державної влади щодо вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
    -121- Бабак А.В.
Частину першу доповнити новим пунктом 3 наступного змісту:
«3) на основі загальних норм Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахування особливостей, визначених в галузевих законах, розробляє та затверджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності, включаючи ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках незалежно від обсягів здійснення цієї діяльності;».
 
Відхилено    
244. 3) розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема:
 
-122- Єфімов М.В.
Бабак А.В.
Пункт третій вважати пунктом четвертим.
 
Відхилено   3) розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема:
 
245. ліцензійні умови провадження господарської діяльності, включаючи ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках незалежно від обсягів здійснення цієї діяльності;
 
-123- Єфімов М.В.
Кужель О.В.
Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Мартовицький А.В.
Абзац другий пункту 3 виключити.
 
Відхилено   ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
    -124- Бєлькова О.В.
Підлісецький Л.Т.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Абзац другий пункту 3 викласти у такій редакції:
«ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
Враховано    
    -125- Пинзеник П.В.
В абзаці другому пункту 3 після слів «водопостачання та водовідведення,» доповнити словами: «перероблення та захоронення побутових відходів,» і далі за текстом.
 
Враховано редакційно    
246. порядки контролю за дотриманням вимог законодавства у відповідній сфері регулювання та ліцензійних умов;
 
   порядки контролю за дотриманням вимог законодавства у відповідній сфері регулювання та ліцензійних умов;
 
247. розрахунок та встановлення ставки внесків на регулювання;
 
   порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання;
 
248. показники надійності та комерційної якості надання послуг суб’єктами природних монополій;
 
-126- Бєлькова О.В.
Абзац п’ятий пункту 3 викласти у такій редакції:
«показники якості надання послуг суб’єктами природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг та суб’єктами, що здійснюють діяльність на суміжних ринках;».
 
Враховано   показники якості надання послуг суб’єктами природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг та суб’єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках;
 
249. процедуру розгляду скарг споживачів на дії суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
-127- Бабак А.В.
Абзац шостий пункту 3 замінити трьома абзацами такого змісту:
«процедуру розгляду скарг споживачів на дії суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
процедуру врегулювання спорів між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
порядки (правила) організації обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності;»;
 
Враховано редакційно   правила розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів;
правила врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
порядки (правила) організації обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності;
 
    -128- Бєлькова О.В.
Абзац шостий пункту 3 викласти у такій редакції:
«правила розгляду звернень споживачів на дії суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів;
правила врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;».
 
Враховано    
250. порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення тарифів для суб’єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
-129- Бабак А.В.
Абзац виключити.
 
Враховано      
251. порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і тарифів (якщо відповідні повноваження щодо формування, розрахунку та встановлення цін (тарифів) надані Комісії законами);
 
-130- Бабак А.В.
Абзац викласти у редакції:
«порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і тарифів для суб’єктів природних монополій та інших суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у випадках встановлених законом;».
 
Враховано редакційно   порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і тарифів для суб’єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг, а також для інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Регулятору законом;
 
252. кодекси мереж, газотранспортної системи, підготовлені операторами газотранспортної системи, операторами систем передачі та розподілу;
 
-131- Бєлькова О.В.
Абзац дев’ятий викласти у такій редакції:
«кодекси систем передачі та розподілу електричної енергії, газотранспортної та газорозподільних систем, кодекси газосховищ та установки LNG, які підготовлені операторами, та ініціює внесення змін до них;».
 
Враховано   кодекси систем передачі та розподілу електричної енергії, газотранспортної та газорозподільних систем, кодекси газосховищ та установки LNG, підготовлені операторами, та ініціює внесення змін до них;
 
253. порядки (методики) приєднання до електричних, теплових, газових мереж, розрахунку плати за приєднання та фінансування послуг з приєднання;
 
   порядки (методики) приєднання до електричних, теплових, газових мереж, розрахунку плати за приєднання та фінансування послуг з приєднання;
 
254. правила користування товарами та послугами на роздрібних ринках та типові договори до цих правил;
 
-132- Бєлькова О.В.
В абзаці одинадцятому пункту 3 після слова «користування» доповнити словом « (постачання)», слова «та типові договори до цих правил» виключити.
 
Враховано   правила користування (постачання) товарами та послугами на роздрібних ринках;
 
255. форми звітності суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та порядок їх подання;
 
-133- Кужель О.В.
Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Частину першу доповнити новим пунктом четвертим наступного змісту:
«розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них щодо провадження господарської діяльності, включаючи проекти ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сферах централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках незалежно від обсягів здійснення цієї діяльності, та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України;».
 
Відхилено   форми звітності суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та порядок їх подання;
 
256. 4) здійснює:
 
-134- Кужель О.В.
Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Пункти 4-24 вважати пунктами 5-25 відповідно.
 
Відхилено   4) здійснює:
 
257. ліцензування видів господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, передбачених законами;
 
   ліцензування видів господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, передбачених законом;
 
258. визначення умов, за яких суб’єкти природних монополій та суміжних ринків у сферах енергетики та комунальних послуг можуть провадити свою діяльність без ліцензій;
 
   визначення умов, за яких суб’єкти природних монополій і суміжних ринків у сферах енергетики та комунальних послуг можуть провадити діяльність без ліцензії;
 
259. визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
   визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
260. установлення обмежень для суб’єктів природних монополій щодо суміщення видів діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
   встановлення обмежень для суб’єктів природних монополій щодо суміщення видів діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
261. контроль за недопущенням перехресного субсидіювання при провадженні господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суміжних ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
   контроль за недопущенням перехресного субсидіювання при провадженні господарської діяльності суб’єктами природних монополій і суміжних ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
262. 5) забезпечує виконання операторами систем передачі та розподілу, операторами газотранспортної та газорозподільних мереж, іншими суб’єктами ринків електричної енергії і природного газу, а у відповідних випадках - власниками систем, їхніх зобов’язань в рамках закону;
 
-135- Бєлькова О.В.
Пункт 5 частини першої викласти у такій редакції:
«5) контролює виконання операторами систем передачі та розподілу, операторами газотранспортної та газорозподільних систем, іншими суб’єктами ринків електричної енергії і природного газу, а у відповідних випадках — власниками систем, їхніх зобов’язань відповідно до закону;».
 
Враховано   5) контролює виконання операторами систем передачі та розподілу, операторами газотранспортної та газорозподільних систем, іншими суб’єктами ринків електричної енергії і природного газу, а у відповідних випадках - власниками систем їхніх зобов’язань відповідно до закону;
 
263. 6) затверджує типові та схвалює примірні договори відповідно до закону;
 
   6) затверджує типові та схвалює примірні договори відповідно до закону;
 
264. 7) здійснює сертифікацію операторів системи передачі відповідно до встановленого нею порядку;
 
-136- Бєлькова О.В.
У пункті 7 частини першої після слів «системи передачі» доповнити словами «та газотранспортної системи».
 
Враховано   7) здійснює сертифікацію операторів системи передачі та газотранспортної системи відповідно до встановленого ним порядку;
 
265. 8) визначає і публікує умови доступу до транскордонних інфраструктур, включаючи процедури розподілу пропускної спроможності та управління перевантаженням;
 
   8) визначає і публікує умови доступу до транскордонної системи передачі електричної енергії та природного газу, включаючи процедури розподілу пропускної спроможності та управління перевантаженням;
 
266. 9) затверджує і публікує умови надання послуг з балансування, які повинні надаватись на справедливій і недискримінаційній основі, ґрунтуватись на об’єктивних критеріях, з найбільшою економічною ефективністю і забезпечувати відповідні стимули для користувачів мережі для балансування свого споживання енергії з мережі та постачання енергії в мережу;
 
-137- Бєлькова О.В.
Пункт 9 частини першої доповнити словами «а також правила із врегулювання дисбалансів».
 
Відхилено   9) затверджує і публікує умови надання послуг з балансування, які повинні надаватися на справедливій і недискримінаційній основі, ґрунтуватися на об’єктивних критеріях, з найбільшою економічною ефективністю і забезпечувати стимулювання користувачів мережі до балансування свого споживання енергії з мережі та постачання енергії в мережу;
 
267. 10) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг відповідно до закону;
 
-138- Бабак А.В.
Пункт 10 частини першої виключити.
 
Відхилено   10) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг у випадках, визначених законом;
 
268. 11) контролює додержання ліцензіатами законодавства у відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження господарської діяльності та вживає заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов;
 
   11) контролює додержання ліцензіатами законодавства у відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження господарської діяльності та вживає заходів до запобігання порушенням ліцензійних умов;
 
269. 12) розглядає справи про порушення ліцензійних умов, а також справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає рішення про застосування санкцій, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом, приймає у межах своєї компетенції рішення про надання до відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти порушення законодавства;
 
   12) розглядає справи про порушення ліцензійних умов, а також справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає рішення про застосування санкцій, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом, приймає у межах своєї компетенції рішення про направлення до відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти порушення законодавства;
 
270. 13) встановлює тарифи на товари (послуги) суб’єктів природних монополій та інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Комісії законом;
 
   13) встановлює державні регульовані ціни і тарифи на товари (послуги) суб’єктів природних монополій та інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Регулятору законом;
 
271. 14) забезпечує захист прав споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких споживачів та надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Комісії;
 
-139- Бабак А.В.
У пункті 14 частини першої після слів «захист прав» доповнити словами «та законних інтересів»;
 
Враховано   14) забезпечує захист прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких споживачів та врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора;
 
    -140- Бєлькова О.В.
У пункті 14 частини першої після слів «розгляд звернень таких споживачів та» доповнити словами «врегулювання спорів,».
 
Враховано    
272. 15) здійснює моніторинг ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
-141- Бабак А.В.
Пункт 15 частини першої викласти у редакції:
«здійснює аналіз та моніторинг ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, періодично оприлюднює результати аналізу та моніторингу ринку;».
 
Враховано   15) здійснює моніторинг та аналіз ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
273. 16) організує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до її компетенції;
 
   16) організує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до його компетенції;
 
274. 17) оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до Закону, та здійснює інші заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики;
 
   17) оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до закону та здійснює інші заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю, створює умови для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики;
 
275. 18) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України;
 
   18) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України;
 
276. 19) здійснює заходи щодо адаптації законодавства України у сфері енергетики до законодавства Європейського Союзу з проведенням консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства;
 
   19) здійснює заходи щодо адаптації законодавства України у сфері енергетики до законодавства Європейського Союзу та проводить консультації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства щодо питань адаптації законодавства України;
 
277. 20) встановлює мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, електричної та теплової енергії, комунальних послуг та моніторинг за їх дотриманням;
 
-142- Ленський О.О.
Викласти у редакції:
20) встановлює мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання комунальних послуг та моніторинг за їх дотриманням;
 
Відхилено   20) встановлює мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, електричної і теплової енергії, здійснює моніторинг за їх дотриманням;
 
    -143- Мельничук І.І.
Слова «комунальних послуг» виключити.
 
Враховано    
278. 21) узгоджує/схвалює інвестиційні програми суб’єктів природних монополій у випадках, встановлених законом;
 
-144- Бабак А.В.
Пункт 21 викласти у редакції:
«погоджує інвестиційні програми суб’єктів, діяльність яких регулюється Комісією, у випадках, встановлених законом;».
 
Враховано редакційно   21) погоджує/схвалює інвестиційні програми (плани розвитку) суб’єктів, діяльність яких регулюється Регулятором, у випадках, встановлених законом;
 
279. 22) забезпечує досудовий розгляд спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
-145- Бабак А.В.
Доповнити реченням такого змісту: «Рішення, прийняте Комісією в ході досудового розгляду спору, є обов’язковим для виконання учасниками спору, і може бути оскаржене в суді».
 
Враховано   22) забезпечує досудовий розгляд спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
280. 23) здійснює у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність;
 
   23) здійснює у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність;
 
281. 24) виконує інші функції, визначені законом.
 
-146- Ленський О.О.
Викласти у редакції:
«24) виконує інші функції, визначенні цим Законом та іншими законами.».
 
Відхилено   24) забезпечує відповідно до закону доступ споживачів до інформації про ціни/тарифи у сферах постачання електричної енергії, природного газу, а також у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;
25) проводить консультації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства з метою отримання висновків щодо застосування європейського енергетичного права;
26) виконує інші функції та повноваження, визначені законом.
 
    -147- Голубов Д.І.
«24) виконує інші функції, визначенні цим Законом та іншими законами.».
 
Відхилено    
    -148- Бєлькова О.В.
Частину першу після пункту 23 доповнити новими пунктами такого змісту:
«24) забезпечує відповідно до закону доступ споживачів до інформації про ціни/тарифи у сферах постачання електричної енергії, природного газу, а також у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;
25) проводить консультації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства з метою отримання висновків щодо застосування європейського енергетичного права;».
 
Враховано    
282. 2. Комісія має право:
 
   2. Регулятор має право:
 
283. 1) приймати рішення з питань, що належать до її компетенції, які є обов’язковими до виконання;
 
   1) приймати рішення з питань, що належать до його компетенції, які є обов’язковими до виконання;
 
284. 2) вимагати від операторів системи передачі та розподілу електричної енергії або операторів системи транспортування та розподілу природного газу за необхідності, змінювати умови і положення, в тому числі тарифи або методики, з метою забезпечення їх пропорційності і застосовування на недискримінаційній основі;
 
   2) вимагати від операторів систем передачі та розподілу електричної енергії або операторів газотранспортної та газорозподільних систем за необхідності змінювати умови і положення, у тому числі тарифи або методики, з метою забезпечення їх пропорційності і застосовування на недискримінаційній основі;
 
285. 3) отримувати безоплатно на свій запит, необхідні для виконання покладених функцій:
 
   3) отримувати безоплатно на свій запит необхідні для виконання покладених функцій:
 
286. від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг ? документи, статистичну та іншу інформацію про їх діяльність;
 
   від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ? копії документів, статистичну та іншу інформацію про їхню діяльність;
 
287. від органів державної влади - документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених функцій;
 
   від органів державної влади - документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених функцій;
 
288. 4) вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, надання у визначені Комісією строки, але не менш як 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов’язаної з провадженням такими суб’єктами ліцензованої діяльності, необхідні для виконання покладених функцій;
 
   4) вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, надання у визначені Регулятором строки, але не менш як протягом 10 робочих днів завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов’язаної з провадженням такими суб’єктами ліцензованої діяльності, необхідних для виконання покладених функцій;
 
289. 5) передавати у порядку, встановленому законодавством, відповідним державним органам матеріали про виявлені факти порушення законодавства;
 
   5) передавати у порядку, встановленому законодавством, відповідним державним органам матеріали про виявлені факти порушення законодавства;
 
290. 6) звертатися до суду з підстав, передбачених законодавством та здійснювати захист своїх прав та законних інтересів у суді.
 
   6) звертатися до суду з підстав, передбачених законом, та здійснювати захист своїх прав та законних інтересів у суді;
 
291. 7) залучати вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення консультацій та експертиз у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
   7) залучати вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення консультацій та експертиз у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
292. 8) укладати угоди про співробітництво з питань своїх повноважень з іноземними і міжнародними органами та організаціями, у тому числі з регулюючими органами інших країн;
 
   8) укладати угоди про співробітництво з питань своїх повноважень з іноземними і міжнародними органами та організаціями, у тому числі з регулюючими органами інших держав;
 
293. 9) співпрацювати з іншими регулюючими органами інших країн і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, отримувати і надавати будь-яку інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань відповідно до цього Закону;
 
   9) співпрацювати з регулюючими органами інших держав і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, отримувати і надавати будь-яку інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань відповідно до цього Закону;
 
294. 10) утворювати в разі потреби у межах своєї компетенції робочі групи, постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи;
 
   10) утворювати за потреби у межах своєї компетенції робочі групи, постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи;
 
295. 11) інші права, визначені законами.
 
   11) інші права, визначені законом.
 
296. 3. У процесі здійснення функцій та повноважень, визначених цим Законом та іншими законами, Комісія може поширювати конфіденційну інформацію, отриману від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також конфіденційну інформацію, отриману від споживачів (замовників) товарів (послуг) таких суб’єктів, лише за згодою осіб, які обмежили доступ до такої інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
 
-149- Єфімов М.В.
В частині третій слова «, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини» - виключити.
 
Враховано частково   3. У процесі здійснення функцій та повноважень, визначених цим Законом та іншими законами, Регулятор може поширювати конфіденційну інформацію, отриману від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також конфіденційну інформацію, отриману від споживачів (замовників) товарів (послуг) таких суб’єктів, лише за згодою осіб, які обмежили доступ до такої інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки.
 
297. 4. Порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення тарифів для суб’єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджені Комісією, мають бути недискримінаційними і прозорими та повинні бути опубліковані. Після визначення методології Комісія повинна забезпечити щоб оператори систем транспортування і розподілу отримали належні стимули на короткий та довгостроковий період щодо підвищення ефективності, сприяння ринкової інтеграції та безпеки постачання.
 
-150- Мельничук І.І.
У першому реченні слова «повинні бути опубліковані» замінити словами «підлягають офіційному оприлюдненню на сайті Комісії».
 
Враховано редакційно   4. Порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і тарифів для суб’єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг, а також для інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджені Регулятором, мають бути недискримінаційними і прозорими та підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Регулятора та в офіційному друкованому виданні. При розробленні та затвердженні зазначених методик Регулятор має забезпечити, щоб суб’єкти природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг отримали належні стимули на коротко- та довгостроковий періоди щодо підвищення ефективності, ліквідації перехресного субсидіювання між видами діяльності та групами споживачів, сприяння ринковій інтеграції та безпеці постачання.
У разі застосування будь-якого способу державного регулювання цін порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення тарифів повинні забезпечити покриття економічно обґрунтованих витрат, залучення необхідних інвестицій, дотримання екологічних вимог, вимог якості та безпеки, обґрунтованої прибутковості. Такі порядки (методики) повинні сприяти використанню місцевих, відновлюваних та вторинних енергетичних ресурсів, а також дружніх до навколишнього природного середовища технологій.
У разі застосування будь-якого способу державного регулювання цін з метою встановлення довгострокового тарифу суб’єкти господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг подають на узгодження Регулятору розроблену довгострокову інвестиційну програму, що пройшла громадське обговорення. З метою встановлення річного тарифу суб’єкти господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг подають на узгодження Регулятору річний інвестиційний план. Довгострокові інвестиційні програми та річні інвестиційні плани є публічною інформацією та повинні бути загальнодоступними.
5. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг розробляються та затверджуються Регулятором з урахуванням особливостей, визначених галузевими законами.
 
    -151- Левченко Ю.В.
Перше речення частини четвертої доповнити словами «на офіційному веб-сайті Комісії та в офіційному друкованому виданні».
 
Враховано редакційно    
    -152- Ленський О.О.
Голубов Д.І.
Друге речення частини четвертої виключити.
 
Відхилено    
    -153- Бабак А.В.
Бєлькова О.В.
Підлісецький Л.Т.
Кацер-Бучковська Н.В.
Частину четверту викласти у редакції:
«4. Порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення тарифів для суб’єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджені Регулятором, мають бути недискримінаційними і прозорими та підлягають офіційному оприлюдненню на сайті Регулятора та в офіційному друкованому виданні. При розробленні та затвердженні методологій Регулятор повинен забезпечити, щоб оператори систем передачі та розподілу у сферах енергетики та комунальних послуг, включаючи операторів газотранспортної та газорозподільних систем, отримали належні стимули на коротко- та довгостроковий періоди щодо підвищення ефективності, ліквідації перехресного субсидіювання між видами діяльності та групами споживачів, сприяння ринковій інтеграції та безпеці постачання.
У разі застосування будь-якого способу державного регулювання цін, порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення тарифів повинні забезпечити покриття економічно обґрунтованих витрат, залучення необхідних інвестицій, дотримання екологічних вимог, вимог якості та безпеки, обґрунтованої прибутковості. Такі порядки (методики) повинні сприяти використанню місцевих, відновлювальних та вторинних енергетичних ресурсів, а також дружніх до навколишнього середовища технологій.
У разі застосування будь-якого способу державного регулювання цін, з метою встановлення довгострокового тарифу, суб’єкти господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, подають на узгодження Регулятору розроблену довготривалу інвестиційну програму, яка пройшла громадське обговорення. З метою встановлення річного тарифу, суб’єкти господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг подають на узгодження Регулятору річні інвестиційні плани. Довгострокова інвестиційна програма та річні інвестиційні плани є публічною інформацією та повинні бути загальнодоступними.».
 
Враховано    
    -154- Бєлькова О.В.
Підлісецький Л.Т.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг розробляються та затверджуються Регулятором на основі загальних норм Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених галузевими законами.».
 
Враховано редакційно    
298. Стаття 18. Питання транскордонної торгівлі
 
   Стаття 18. Питання транскордонної торгівлі
 
299. 1. Співпраця Комісії з іншими регулюючими органами інших країн і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, а також на регіональному рівні здійснюється з метою:
 
   1. Співпраця Регулятора з регулюючими органами інших держав і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, а також на регіональному рівні здійснюється з метою:
 
300. 1) сприяння застосуванню оперативних заходів для оптимального управління мережею (системою);
 
   1) сприяння застосуванню оперативних заходів для оптимального управління мережею (системою);
 
301. 2) сприяння об’єднанню ринків електричної енергії та природного газу, спільному розподілу транскордонної пропускної потужності та забезпеченню належного рівня міжсистемної пропускної потужності, у тому числі нових міжсистемних з’єднань в регіоні або між регіонами, для забезпечення розвитку ефективної конкуренції та підвищення безпеки постачання без дискримінації між постачальниками в різних державах - членах Енергетичного Співтовариства;
 
   2) сприяння об’єднанню ринків електричної енергії та природного газу, спільному розподілу транскордонної пропускної потужності та забезпеченню належного рівня міжсистемної пропускної потужності, у тому числі нових міжсистемних з’єднань у регіоні або між регіонами, для забезпечення розвитку ефективної конкуренції та підвищення безпеки постачання без дискримінації постачальників у різних державах - членах Енергетичного Співтовариства;
 
302. 3) координації розробки кодексів мереж (систем) для відповідних операторів та інших суб’єктів ринків електричної енергії та природного газу та їх періодичного перегляду;
 
   3) координації розроблення кодексів мереж (систем) для відповідних операторів та інших суб’єктів ринків електричної енергії та природного газу та їх періодичного перегляду;
 
303. 4) координації розробки правил управління перевантаженням.
 
   4) координації розроблення правил управління перевантаженням.
 
304. 2. Співпраця Комісії з іншими регулюючими органами інших країн і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, здійснюється, за необхідності, у тісній співпраці з іншими відповідними державними органами та без шкоди для їх повноважень.
 
   2. Співпраця Регулятора з регулюючими органами інших держав і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства здійснюється, за потреби, спільно з іншими державними органами, без шкоди для їхніх повноважень.
 
305. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
306. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ
 
   ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ
 
307. ТА ПОВНОВАЖЕНЬ КОМІСІЇ
 
   ТА ПОВНОВАЖЕНЬ РЕГУЛЯТОРА
 
308. Стаття 19. Особливості здійснення контролю на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг
 
   Стаття 19. Особливості здійснення контролю на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг
 
309. 1. Комісія здійснює державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах діяльності і ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок відповідно до затверджених нею порядків контролю.
 
   1. Регулятор здійснює державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок відповідно до затверджених ним порядків контролю.
 
310. 2. Перевірка здійснюється на підставі рішення Комісії.
 
   2. Перевірка проводиться на підставі рішення Регулятора.
 
311. 3. Для проведення перевірки створюється комісія з перевірки, яка складається не менш як з трьох представників центрального апарату та/або територіальних органів Комісії.
 
   3. Для проведення перевірки створюється комісія з перевірки, що складається не менш як із трьох представників центрального апарату та/або територіальних органів Регулятора.
 
312. 4. Під час здійснення державного контролю Комісія має право:
 
   4. Під час здійснення державного контролю Регулятор має право:
 
313. вимагати від суб’єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог цього Закону та законів, що регулюють діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг та ліцензійних умов;
 
   1) вимагати від суб’єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог цього Закону та законів, що регулюють діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, і ліцензійних умов;
 
314. фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.
 
   2) фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу;
 
315. вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю;
 
   3) вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю;
 
316. призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного контролю;
 
   4) призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, копії документів, відомості з питань, що виникають під час державного контролю;
 
317. приймати обов’язкові для виконання суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, рішення про усунення виявлених порушень;
 
   5) приймати обов’язкові до виконання суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, рішення про усунення виявлених порушень;
 
318. накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом.
 
   6) накладати штрафні санкції та вживати заходів, передбачених законом.
 
319. 5. За результатами перевірки складається акт, який підписується членами комісії, які проводили перевірку.
 
-155- Єфімов М.В.
В абзаці першому частини п’ятої після слова «акт» доповнити словами «у двох примірниках» і далі за текстом.
 
Враховано   5. За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, який підписується членами комісії з перевірки.
 
320. Один примірник акта про результати перевірки передається суб`єкту господарювання, діяльність якого перевірялась, або уповноваженій ним особі.
 
   Один примірник акта про результати перевірки передається суб`єкту господарювання, діяльність якого перевірялася, або уповноваженій ним особі.
 
321. У разі відмови суб`єкта господарювання або уповноваженої ним особи прийняти акт про результати перевірки, такий акт надсилається суб`єкту господарювання рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії.
 
   У разі відмови суб`єкта господарювання або уповноваженої ним особи прийняти акт про результати перевірки такий акт надсилається суб`єкту господарювання рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки.
 
322. Суб’єкт господарювання, діяльність якого підлягала перевірці, має право надати письмові пояснення та обґрунтування щодо виявлених правопорушень у строк до п’яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.
 
-156- Бєлькова О.В.
Абзац четвертий частини п’ятої викласти у редакції:
«Суб’єкт господарювання, діяльність якого підлягала перевірці, має право надати письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки у строк до п’яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки».
 
Враховано   Суб’єкт господарювання, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п’яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.
 
323. У разі виявлення порушень акт про результати перевірки виноситься на засідання Комісії, за результатами якого Комісія приймає рішення про застосування до суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, санкції, передбаченої цим Законом.
 
   У разі виявлення порушень акт про результати перевірки виноситься на засідання Регулятора, за результатами якого Регулятор приймає рішення про застосування до суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, санкції, передбаченої цим Законом.
 
324. Акт про результати перевірки разом з поясненнями та обґрунтуваннями суб’єкта господарювання, діяльність якого перевірялась, підлягає оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії до розгляду акту на засіданні Комісії.
 
   Акт про результати перевірки разом із поясненнями та обґрунтуванням суб’єкта господарювання, діяльність якого перевірялася, підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Регулятора до розгляду акта на засіданні Регулятора.
 
325. 6. Планові перевірки суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюються не частіше одного разу на рік відповідно до річних планів, які затверджуються Комісією до 1 грудня року, що передує плановому, та оприлюднюються Комісією шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Комісії.
 
   6. Планові перевірки суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, проводяться не частіше одного разу на рік відповідно до річних планів, які затверджуються Регулятором до 1 грудня року, що передує плановому, та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.
 
326. План здійснення заходів державного контролю на відповідний плановий період оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше ніж за 5 днів до початку відповідного планового періоду.
 
   План здійснення заходів державного контролю на відповідний плановий період оприлюднюється на офіційному веб-сайті Регулятора не пізніш як за п’ять днів до початку відповідного планового періоду.
 
327. Планова виїзна перевірка здійснюється за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня початку його здійснення.
 
   Планова виїзна перевірка проводиться, за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу, не пізніш як за 10 днів до дня його початку
 
328. Строк здійснення планової виїзної перевірки не може перевищувати п`ятнадцяти робочих днів, а щодо суб`єктів малого підприємництва - п’яти робочих днів.
 
   Строк проведення планової виїзної перевірки не може перевищувати 15 робочих днів, а щодо суб`єктів малого підприємництва - п’яти робочих днів.
 
329. У випадку великих обсягів перевірки, за необхідності та відповідно до рішення Комісії, строк проведення планової виїзної перевірки може бути збільшений до двадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - до семи робочих днів з внесенням відповідних змін до посвідчення на проведення перевірки.
 
   У разі великих обсягів перевірки за рішенням Регулятора строк проведення планової виїзної перевірки може бути збільшений до 20 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - до семи робочих днів з внесенням відповідних змін до посвідчення на проведення перевірки.
 
330. Щорічно до 1 квітня Комісія готує звіт про виконання річного плану державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, за попередній рік, який включається до річного звіту про діяльність Комісії, та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Комісії.
 
   Щорічно, до 1 квітня, Регулятор готує звіт про виконання річного плану державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, за попередній рік, який включається до річного звіту про діяльність Регулятора та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Регулятора.
 
331. 7. Підставами для здійснення позапланових виїзних перевірок є:
 
   7. Підставою для проведення позапланової виїзної перевірки є:
 
332. подання суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, письмової заяви про здійснення заходу державного контролю;
 
   1) подання суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, письмової заяви про здійснення заходу державного контролю;
 
333. обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав;
 
-157- Єфімов М.В.
Абзац третій частини сьомої доповнити словами «що підтверджене доданими до звернення доказами».
 
Відхилено   2) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав;
 
334. обґрунтоване звернення суб’єктів господарювання та споживачів про порушення суб’єктом природної монополії законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж та/або порушення ліцензійних умов;
 
-158- Єфімов М.В.
Абзац четвертий частини сьомої доповнити словами «що підтверджене доданими до звернення доказами».
 
Відхилено   3) обґрунтоване звернення суб’єктів господарювання та споживачів про порушення суб’єктом природної монополії законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж та/або порушення ліцензійних умов;
 
335. перевірка виконання рішень Комісії щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами планових або позапланових перевірок.
 
   4) перевірка виконання рішень Регулятора щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами планових або позапланових перевірок.
 
336. Строк здійснення позапланової виїзної перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - трьох робочих днів.
 
   Строк проведення позапланової виїзної перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - трьох робочих днів.
 
337. У випадку великих обсягів перевірки, за необхідності та відповідно до рішення Комісії, строк проведення позапланової виїзної перевірки може бути збільшений до двадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - до п’яти робочих днів з внесенням відповідних змін до посвідчення на проведення перевірки.
 
   У разі великих обсягів перевірки за рішенням Регулятора строк проведення позапланової виїзної перевірки може бути збільшений до 20 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - до п’яти робочих днів з внесенням відповідних змін до посвідчення на проведення перевірки.
 
338. 8. Позапланова невиїзна перевірка проводиться виключно у приміщенні Комісії або її територіального органу.
 
   8. Позапланова невиїзна перевірка проводиться виключно у приміщенні Регулятора або його територіального органу.
 
339. Підставами для здійснення позапланової невиїзної перевірки суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, є:
 
   Підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, є:
 
340. неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації;
 
   1) неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації;
 
341. неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних даних у звітності в установлений Комісією строк або в інших документах;
 
   2) неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних даних у звітності в установлений Регулятором строк або в інших документах;
 
342. неподання копій документів, завірених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законні вимоги Комісії;
 
   3) неподання копій документів, завірених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законну вимогу Регулятора.
 
343. Позапланова невиїзна перевірка суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, може здійснюватися без попередження заздалегідь.
 
   Позапланова невиїзна перевірка суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, може проводитися без попередження заздалегідь.
 
344. Згода суб’єкта, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, або його повідомлення про проведення позапланової невиїзної перевірки, та його присутність під час проведення такої перевірки не обов’язкова.
 
   Згода суб’єкта, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, його повідомлення про проведення позапланової невиїзної перевірки, його присутність під час проведення такої перевірки є необов’язковими.
 
345. Про результати позапланової невиїзної перевірки (про факти виявлення правопорушень і їх перелік або відсутність правопорушень) суб’єкт господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляється письмово рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів після підписання акта про результати позапланової невиїзної перевірки.
 
   Про результати позапланової невиїзної перевірки (про факти виявлення порушень законодавства і їх перелік або про відсутність порушень) суб’єкт господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляється рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів після підписання акта про результати позапланової невиїзної перевірки.
 
346. 9. До проведення перевірок Комісія має право залучати представників інших державних органів, органів місцевого самоврядування за згодою керівників цих органів.
 
   9. До проведення перевірок Регулятор має право залучати представників інших державних органів, органів місцевого самоврядування за згодою керівників цих органів.
 
347. 10. Про виявлені під час проведення перевірок факти, що можуть свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції або наявність ознак злочину, Комісія повідомляє Антимонопольний комітет України або правоохоронні органи відповідно до встановлених повноважень.
 
   10. Про виявлені під час проведення перевірок факти, що можуть свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції або про наявність ознак злочину, Регулятор повідомляє Антимонопольний комітет України або правоохоронні органи відповідно до повноважень, встановлених законом.
 
348. Стаття 20. Моніторинг на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг
 
   Стаття 20. Моніторинг ринків у сферах енергетики та комунальних послуг
 
349. 1. Комісія здійснює моніторинг функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки, зокрема:
 
   1. Регулятор здійснює моніторинг функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки, зокрема:
 
350. рівня прозорості та конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
   1) рівня прозорості та конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
351. рівня та ефективності відкриття ринків у сфері енергетики та комунальних послуг, статистики зміни постачальника, рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування, скарг споживачів, застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, а також будь-яких інших практик, що призводять до порушення, спотворення або обмеження конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
-159- Бєлькова О.В.
В абзаці третьому частини першої слова «статистики зміни постачальника» замінити словами «рівня конкуренції на оптовому і роздрібному ринках, статистики зміни постачальника і відключень».
 
Враховано   2) рівня та ефективності відкриття ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, рівня конкуренції на оптовому і роздрібному ринках, статистики зміни постачальника і відключень, рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування, скарг споживачів, застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, а також будь-яких інших практик, що призводять до порушення, спотворення або обмеження конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
352. оптових та роздрібних цін на товари (послуги) на ринках у сферах енергетики комунальних послуг;
 
   3) оптових та роздрібних цін на товари (послуги) на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
353. порушень та/або обмежень конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, проявів обмежувальної договірної практики на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг включаючи індивідуальні умови договорів з великими непобутовими споживачами;
 
-160- Бєлькова О.В.
Абзац п’ятий частини першої доповнити словами «і в разі необхідності інформує державний орган із захисту конкуренції про таку практику».
 
Враховано   4) порушень та/або обмежень конкуренції на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, проявів обмежувальної договірної практики на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, включаючи індивідуальні умови договорів з великими непобутовими споживачами і, за потреби, інформує Антимонопольний комітет України про таку практику;
 
354. виконання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, своїх обов’язків відповідно до законодавства;
 
   5) виконання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, своїх зобов’язань відповідно до законодавства;
 
355. відсутності проявів перехресного субсидіювання між різними видами діяльності, категоріями споживачів (замовників) на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
   6) відсутності проявів перехресного субсидіювання між різними видами діяльності, категоріями споживачів (замовників) на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
356. стану безпеки постачання енергоресурсів та безперебійної роботи інфраструктури;
 
   7) стану безпеки постачання енергоресурсів та безперебійної роботи інфраструктури;
 
357. здійснення програм та заходів з інвестиційного планування;
 
-161- Бєлькова О.В.
Абзац дев’ятий частини першої викласти у такій редакції:
«розробки та реалізації інвестиційних програм та заходів з інвестиційного планування щодо операторів систем передачі, газотранспортної системи, у короткостроковій і довгостроковій перспективі, з метою підвищення ефективності роботи систем і сприяння ринкової інтеграції;
інвестицій в генеруючі потужності з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії;».
 
Враховано   8) розроблення та реалізації інвестиційних програм і заходів з інвестиційного планування щодо операторів систем передачі, газотранспортної системи у коротко- і довгостроковій перспективі з метою підвищення ефективності роботи систем і сприяння ринковій інтеграції;
9) інвестицій у генеруючі потужності з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії;
 
358. дотримання вимог щодо надійності та безперебійності енерго-, тепло-, газопостачання та постачання комунальних послуг, стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів;
 
   10) дотримання вимог щодо надійності та безперебійності енерго-, тепло-, газопостачання та постачання комунальних послуг, стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів;
 
359. виконання операторами систем передачі та розподілу, операторами газотранспортної та газорозподільних систем їх функцій та зобов’язань відповідно до законодавства;
 
   11) виконання операторами систем передачі та розподілу, операторами газотранспортної та газорозподільних систем їхніх функцій та зобов’язань відповідно до законодавства;
 
360. вимог щодо надійності та безперебійності енергопостачання, газопостачання, стандартів якості послуг з енергопостачання, газопостачання правил управління перевантаженнями, включаючи правил розподілу пропускної спроможності електричних (газових) міждержавних мереж.
 
-162- Бєлькова О.В.
Доповнити новими абзацами такого змісту:
«застосування правил, що регулюють розподіл міжсистемної пропускної потужності і управління перевантаженнями в системах передачі електричної енергії та природного газу, включаючи перевантаження міжсистемних з’єднань, засновані на зобов'язаннях, взятих Україною відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;
доступ до мереж для нових генеруючих потужностей, зокрема усунення перешкод, які могли би завадити доступу нових учасників ринків електричної енергії (у тому числі електроенергії, що виробляється з відновлювальних джерел енергії) та природного газу;
умов доступу до акумулюючої здатності в системі передачі природного газу (заповнення системи) та інших допоміжних послуг, пов’язаних з природним газом;
використання доходів, отриманих від управління перевантаженнями в системах передачі електричної енергії та природного газу;
строків, необхідних операторам систем передачі та розподілу для виконання робіт з приєднання та ремонту;
своєчасного оприлюднення операторами систем передачі електричної енергії та природного газу інформації щодо міжсистемних з’єднань, розподілу пропускної спроможності таких з’єднань;
змін у структурі власності суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики, зокрема суб’єктів господарювання, що виконують функції операторів передачі та розподілу електричної енергії та природного газу;
застосування цін та тарифів у сферах, що регулюються;
застосування умов для приєднання до мереж нових генеруючих потужностей, з належним урахуванням витрат і вигод, пов’язаних з різними технологіями у використанні відновлюваних джерел енергії, а також із розподіленою генерацією та комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії (когенерацією);
дотримання ліцензіатами ліцензійних умов, в тому числі щодо транскордонних питань;
наявності обмежувальних договірних практик, в тому числі виняткових положень, які можуть перешкоджати споживачам укладати договори одночасно з більш ніж одним постачальником, або які можуть обмежити таку можливість;
дотримання виконання зобов’язань суб’єктами господарювання, які здійснюють один або більше видів регульованої діяльності у сферах енергетики, або один чи більше видів регульованої діяльності у сферах енергетики та іншої діяльності;
зобов'язань, що стосуються бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності суб’єктами господарювання, які здійснюють один або більше видів регульованої діяльності у сферах енергетики, або один або більше видів регульованої діяльності у сферах енергетики та іншої діяльності;
виконання програм відповідності, прийнятих операторами систем передачі електричної енергії та природного газу, за допомогою яких вони повинні забезпечувати повну юридичну, фінансову, управлінську та операційну незалежність від вертикально інтегрованих підприємств, до яких вони належать, а також від суміжних підприємств, з метою забезпечення недискримінації, прозорості та об’єктивності у функціонуванні енергетичних ринків;
технічного співробітництва з операторами системи передачі та/або операторами ринку інших Договірних Сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.».
 
Враховано   12) дотримання вимог щодо надійності та безперебійності енергопостачання, газопостачання, стандартів якості послуг з енергопостачання, газопостачання, правил управління перевантаженнями, включаючи правила розподілу пропускної спроможності електричних (газових) міждержавних мереж;
13) застосування правил, що регулюють розподіл міжсистемної пропускної потужності і управління перевантаженнями в системах передачі електричної енергії та природного газу, включаючи перевантаження міжсистемних з’єднань, заснованих на зобов'язаннях, взятих Україною відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;
14) доступу до мереж для нових генеруючих потужностей, зокрема усунення перешкод, які можуть перешкоджати доступу нових учасників ринків електричної енергії (у тому числі електроенергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії) та природного газу;
15) умов доступу до акумулюючої здатності в системі передачі природного газу (заповнення системи) та інших допоміжних послуг, пов’язаних з природним газом;
16) використання доходів, отриманих від управління перевантаженнями в системах передачі електричної енергії та природного газу;
17) строків, необхідних операторам систем передачі та розподілу для виконання робіт з приєднання та ремонту;
18) своєчасності оприлюднення операторами систем передачі електричної енергії та природного газу інформації щодо міжсистемних з’єднань, розподілу пропускної спроможності таких з’єднань;
19) змін у структурі власності суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики, зокрема суб’єктів господарювання, що виконують функції операторів передачі та розподілу електричної енергії та природного газу;
20) застосування цін і тарифів у сферах, що регулюються;
21) застосування умов для приєднання до мереж нових генеруючих потужностей з належним урахуванням витрат і вигод, пов’язаних з різними технологіями у використанні відновлюваних джерел енергії, а також із розподіленою генерацією та комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії (когенерацією);
22) дотримання ліцензіатами ліцензійних умов, у тому числі щодо транскордонних питань;
23) наявності обмежувальних договірних практик, у тому числі виняткових положень, які можуть перешкоджати споживачам укладати договори одночасно з більш як одним постачальником або обмежувати таку можливість;
24) дотримання виконання зобов’язань суб’єктами господарювання, які здійснюють один або більше видів регульованої діяльності у сферах енергетики або один чи більше видів регульованої діяльності у сферах енергетики та іншої діяльності;
25) виконання зобов'язань, що стосуються бухгалтерського обліку та публікації фінансової звітності суб’єктами господарювання, які здійснюють один або більше видів регульованої діяльності у сферах енергетики або один або більше видів регульованої діяльності у сферах енергетики та іншої діяльності;
26) виконання програм відповідності, прийнятих операторами систем передачі електричної енергії та природного газу, за допомогою яких вони повинні забезпечувати повну юридичну, фінансову, управлінську та операційну незалежність від вертикально інтегрованих підприємств, до яких вони належать, а також від суміжних підприємств, з метою забезпечення недискримінації, прозорості та об’єктивності у функціонуванні енергетичних ринків;
27) технічного співробітництва з операторами системи передачі та/або операторами ринку інших договірних сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
 
361. Порядок проведення моніторингу функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, включаючи період моніторингу визначається Комісією.
 
   Порядок здійснення моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, включаючи період моніторингу, визначається Регулятором.
 
362. 2. Комісія оприлюднює результати моніторингу функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг не пізніше місячного строку після завершення періоду моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.
 
   2. Регулятор оприлюднює результати моніторингу функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг на своєму офіційному веб-сайті не пізніше місячного строку після завершення періоду моніторингу.
 
363. Стаття 21. Розгляд скарг та врегулювання спорів
 
   Стаття 21. Розгляд скарг та врегулювання спорів
 
364. 1. Комісія розглядає скарги споживачів щодо порушення їх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:
 
   1. Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:
 
365. доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення; ;
 
   1) доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;
 
366. дотримання суб’єктами господарської діяльності ліцензійних умов;
 
   2) дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
 
367. якості надання товарів і послуг споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
   3) якості надання товарів і послуг споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
368. інших питань, розгляд яких віднесено законами до компетенції Комісії.
 
   4) інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.
 
369. 2. Розгляд скарг споживачів здійснюється Комісією відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Комісією.
 
   2. Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.
 
370. 3. При розгляді скарг, вирішенні спорів Комісія має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.
 
   3. Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.
 
371. 4. До прийняття рішення по суті спірного питання Комісія може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, у разі необхідності, здійснювати позапланові перевірки.
 
   4. До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки.
 
372. Порядок проведення попередніх слухань визначається Комісією.
 
   Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.
 
373. 5. За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Комісія може приймати рішення про:
 
   5. За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:
 
374. припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;
 
   1) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;
 
375. припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;
 
   2) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;
 
376. накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;
 
   3) накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;
 
377. припинення розгляду звернення заявника.
 
   4) припинення розгляду звернення заявника.
 
378. Рішення Комісії надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку.
 
   Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку.
Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.
 
379. Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг
 
   Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг
 
380. 1. Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, несуть відповідальність за правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг, визначені Законами України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу, «Про засади функціонування ринку електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про трубопровідний транспорт» «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та інших законів, що регулюють відносини у відповідній сфері.
 
-163- Войціцька В.М.
Частину першу доповнити абзацом такого змісту:
«Посадові особи суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність за правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг.».
 
Враховано   1. Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, несуть відповідальність за правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг, визначені законами України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про трубопровідний транспорт», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та іншими законами, що регулюють відносини у відповідних сферах.
Посадові особи суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
381. 2. За правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг до суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у відповідній сфері, Комісія може застосовувати санкції у вигляді:
 
   2. За порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг до суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у відповідній сфері, Регулятор може застосовувати санкції у вигляді:
 
382. застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень;
 
   1) застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень;
 
383. накладення штрафу;
 
   2) накладення штрафу;
 
384. зупинення дії ліцензії;
 
-164- Мартовицький А.В.
Абзац четвертий частини другої виключити.
 
Відхилено   3) зупинення дії ліцензії;
 
385. анулювання ліцензії.
 
   4) анулювання ліцензії.
 
386. За правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг до посадових осіб суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у відповідній сфері, Комісія може застосовувати адміністративні стягнення.
 
   За порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг до посадових осіб суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у відповідній сфері, Регулятор може застосовувати адміністративні стягнення.
 
387. 3. У разі виявлення правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг Комісія розглядає питання відповідальності суб’єкта господарювання, його посадових осіб на засіданнях та приймає рішення про застосування до суб’єкта господарювання санкцій та/або застосування адміністративного стягнення до посадової особи такого суб’єкта господарювання. При застосуванні санкцій Комісією враховуються принципи пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив.
 
   3. У разі виявлення порушень законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор розглядає питання відповідальності суб’єкта господарювання, його посадових осіб на своєму засіданні та приймає рішення про застосування до суб’єкта господарювання санкцій та/або застосування адміністративного стягнення до посадової особи такого суб’єкта господарювання. При застосуванні санкцій Регулятор має дотримуватися принципів пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив.
 
388. 4. Комісія застосовує штрафні санкції до суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у розмірах, встановлених Законами України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання».
 
   4. Регулятор застосовує штрафні санкції до суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у розмірах, встановлених цим Законом, законами України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання».
 
389. Адміністративні стягнення застосовуються до посадових осіб суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
   Адміністративні стягнення застосовуються до посадових осіб суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
390. 5. Суб’єкти господарювання, на яких накладено штраф, сплачують його у тридцятиденний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу.
 
   5. Суб’єкти господарювання, на яких накладено штраф, зобов’язані сплатити його у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу, крім випадків, встановлених частиною п’ятою статті 13 цього Закону»;
 
391. За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі 1, 5 відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням Комісії.
 
   За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі 1,5 відсотка суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням Регулятора.
 
392. Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до Державного бюджету України.
 
   Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до Державного бюджету України.
 
393. Протягом п’яти робочих днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати Комісії документи, що підтверджують сплату штрафу.
 
   Протягом п’яти робочих днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання зобов’язаний надіслати Регулятору документи, що підтверджують сплату штрафу.
 
394. У разі відмови від сплати штрафу та пені, їх примусове стягнення здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Комісії.
 
   У разі відмови від сплати штрафу та пені їх примусове стягнення здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Регулятора, крім випадків, встановлених частиною п’ятою статті 13 цього Закону.
 
395. 6. Посадові особи суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, несуть адміністративну відповідальність за несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на Комісію завдань, ненадання інформації або надання завідомо недостовірних даних, невиконання або несвоєчасне виконання рішень Комісії в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 
   6. Посадові особи суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, несуть адміністративну відповідальність за несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на Регулятора завдань, ненадання інформації або надання завідомо недостовірних даних, невиконання або несвоєчасне виконання рішень Регулятора в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 
396. Стаття 23. Відповідальність Комісії
 
   Стаття 23. Відповідальність Регулятора
 
397. 1. Збитки, завдані суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, внаслідок прийняття Комісією неправомірного рішення, дій чи бездіяльності Комісії, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законодавством України.
 
   1. Збитки, завдані суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, внаслідок прийняття Регулятором неправомірного рішення, дій чи бездіяльності Регулятора, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законом.
 
398. 2. Посадові особи Комісії за неналежне виконання посадових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність в порядку, визначеному законодавством України.
 
-165- Єфімов М.В.
Частину другу викласти у редакції:
«2. Посадові особи Комісії несуть персональну відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, в порядку, визначеному законодавством України.».
 
Враховано   2. Посадові особи Регулятора несуть персональну відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, за бездіяльність, невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, у порядку, встановленому законом.
 
    -166- Войціцька В.М.
У частині другій після слів «що становлять комерційну таємницю, несуть» доповнити словом «кримінальну».
Слова «законодавством України» замінити словами «статтями 231-232 розділу VІІ та 364-370 розділу ХVІІ Кримінального кодексу України».
 
Враховано    
399. Стаття 24. Відкритість діяльності Комісії
 
   Стаття 24. Відкритість діяльності Регулятора
 
400. 1. Комісія забезпечує відкритість своєї діяльності шляхом:
 
   1. Регулятор забезпечує відкритість своєї діяльності шляхом:
 
401. прийняття рішень на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань, крім випадків, передбачених законодавством;
 
   1) прийняття рішень на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань, крім випадків, передбачених законодавством;
 
402. інформування громадськості про плани та результати своєї роботи;
 
   2) інформування громадськості про плани та результати своєї роботи;
 
403. забезпечення доступу до інформації і надання інформації за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 
-167- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Слова «за запитами» виключити.
 
Відхилено   3) забезпечення доступу до інформації і надання інформації за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 
404. проведення громадських обговорень та громадських слухань;
 
   4) проведення громадських обговорень та громадських слухань;
 
405. оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті:
 
-168- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Викласти у редакції:
«оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті у формі відкритих даних:».
 
Враховано   5) оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті у формі відкритих даних:
 
406. - порядку денного засідання Комісії;
 
   порядку денного засідання Регулятора;
 
407. - проектів рішень Комісії разом з обґрунтовуючими матеріалами;
 
   проектів рішень Регулятора разом з обґрунтуванням;
 
408. - прийнятих Комісією рішень;
 
   прийнятих Регулятором рішень;
 
409. - результатів моніторингу функціонування ринків у сферах енергетик та комунальних послуг;
 
   результатів моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг (щокварталу);
 
410. - актів перевірки суб’єктів господарювання та наданих суб’єктами господарювання зауважень, пояснень та обґрунтувань;
 
   актів перевірки суб’єктів господарювання та наданих суб’єктами господарювання зауважень, пояснень та обґрунтувань;
 
411. - проекту та затвердженого кошторису Комісії (змін до нього);
 
   проекту та затвердженого кошторису Регулятора (змін до нього);
 
412. - річного звіту про роботу Комісії;
 
   річного звіту про роботу Регулятора;
 
413. - звіту про виконання кошторису Комісії;
 
-169- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«оперативного оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та на єдиному державному веб-порталі відкритих даних публічної інформації у формі відкритих даних, що було отримано для здійснення моніторингу функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;».
 
Враховано редакційно   звіту про виконання кошторису Регулятора;
6) оприлюднення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних публічної інформації у формі відкритих даних, що була отримана для здійснення моніторингу функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
 
414. забезпечення можливості перегляду на офіційному веб-сайті Комісії онлайн-трансляції засідань Комісії, які проводяться у формі відкритих слухань, та доступу до архіву їх записів;
 
   7) забезпечення можливості перегляду на своєму офіційному веб-сайті онлайн-трансляції засідань Регулятора, які проводяться у формі відкритих слухань, та доступу до архіву їх записів;
 
415. представлення Головою Комісії річного звіту про роботу Комісії, на черговому засіданні Верховної Ради України;
 
   8) представлення Головою Регулятора річного звіту про роботу Регулятора на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
416. оприлюднення річного звіту про роботу Комісії шляхом розміщення на офіційному веб-сайті.
 
-170- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Абзац виключити.
 
Враховано      
417. Річний звіт про роботу Комісії має містити, зокрема, інформацію щодо результатів моніторингу ринків, планів роботи та результатів діяльності Комісії, здійснення контролю на ринках, співпраці Комісії з міжнародними організаціями, регуляторними органами інших держав і Радою регуляторних органів Енергетичного співтовариства.
 
   Річний звіт про роботу Регулятора має містити, зокрема, інформацію про результати моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, планів роботи та результатів діяльності Регулятора, здійснення контролю на відповідних ринках, співпраці Регулятора з міжнародними організаціями, регуляторними органами інших держав і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства.
 
418. 2. Споживачі та будь-які заінтересовані особи мають право звертатися до Комісії з питань, що належать до її компетенції. Комісія розглядає такі звернення та надає відповідь заявникам у встановленому порядку.
 
   2. Споживачі та будь-які заінтересовані особи мають право звертатися до Регулятора з питань, що належать до його компетенції. Регулятор розглядає такі звернення та надає відповідь заявникам у встановленому порядку.
 
419. 3. Комісія інформує громадськість про результати своєї роботи, оприлюднює і надає інформацію за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 
-171- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Частину третю виключити.
 
Враховано      
420. 4. При Комісії діє Громадська рада як постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який утворюється для забезпечення участі громадян у реалізації державної політики щодо регулювання суб’єктів ринків у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
   3. При Регуляторові діє Громадська рада як постійно діючий консультативно-дорадчий орган, що утворюється з метою залучення громадян до реалізації державної політики щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
421. Положення про Громадську раду, зміни до нього погоджуються з Комісією та схвалюються на засіданні Громадської ради.
 
   Положення про Громадську раду, зміни до нього погоджуються з Регулятором та затверджуються Громадською радою Регулятора.
 
422. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
423. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
424. 1. Цей Закон набирає чинності з дати його опублікування, крім частини першої статті 11, статті 13 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини першої статті 11, статті 13 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року.
 
425. 2. Для визначення переліку платників внеску на регулювання, сплата якого передбачена статтею 13 цього Закону, Комісія не пізніше 1 грудня 2016 року формує та оприлюднює реєстр суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється Комісією відповідно до цього Закону.
 
   2. Для визначення переліку платників внеску на регулювання, сплата якого передбачена статтею 13 цього Закону, Регулятор не пізніше 1 грудня 2016 року формує та оприлюднює реєстр суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється Регулятором відповідно до цього Закону.
 
426. 3. До Голови та членів Комісії, які перебувають на посаді станом на дату набуття чинності цим Законом, Президентом України застосовується ротація, згідно з якою члени Комісії підлягають звільненню у такі строки:
 
-172- Дерев'янко Ю.Б.
Частину третю виключити.
 
Відхилено   3. До Голови та членів Регулятора, які перебувають на посаді станом на дату набуття чинності цим Законом, Президентом України застосовується ротація, згідно з якою члени Регулятора підлягають звільненню у такі строки:
 
    -173- Левченко Ю.В.
Частину третю викласти у редакції:
«3. До Голови та членів Комісії, які перебувають на посаді станом на дату набуття чинності цим Законом, Президентом України застосовується ротація, згідно з якою члени Комісії підлягають звільненню у такі строки:
три члена Комісії - не пізніше трьох місяців з дати набрання чинності цим Законом;
два члена Комісії - не пізніше шести місяців з дати набрання чинності цим Законом;
два члена Комісії - не пізніше дев’яти місяців з дати набрання чинності цим Законом.
Відповідний план ротації з поіменним списком затверджується Конкурсною комісією.»
 
Відхилено    
    -174- Єфімов М.В.
Частину третю викласти у редакції:
«3. Перший склад Комісії (сім членів Комісії) призначається не пізніше шести місяців з дати набрання чинності цим Законом у порядку, встановленому статтею 8 цього Закону, з урахуванням особливостей визначених цією частиною.
З метою визначення кандидатів до першого складу Комісії конкурсна комісія оголошує прийом заявок на відкритий конкурс протягом 10 робочих днів з дати затвердження складу такої конкурсної комісії.
На підставі Указу Президента про формування першого складу Комісії, з метою забезпечення періодичної ротації складу Комісії, конкурсною комісією серед призначених членів Комісії проводиться відкрите жеребкування щодо визначення строку перебування на посаді члена Комісії, відповідно до якого визначається один член Комісії, строк повноважень якого дорівнюватиме три роки, та по два члени Комісії, строк повноважень яких дорівнюватиме чотири, п’ять та шість років відповідно.
Члени Комісії, які виконують свої повноваження на дату набрання чинності цим Законом, мають право брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Комісії на загальних засадах, встановлених цим Законом.
Повноваження членів Комісії, які виконують свої повноваження на дату набрання чинності цим Законом, припиняються достроково з дати призначення першого складу Комісії.
Члени Комісії, повноваження яких припинені достроково у зв’язку з призначенням першого складу Комісії, мають право на компенсацію заробітної плати у розмірі та протягом строку, встановлених частиною восьмою статті 8 цього Закону.».
 
Відхилено    
    -175- Підлісецький Л.Т.
Частину третю викласти у редакції:
«3.Установити, що:
3.1. Перший склад Комісії (сім членів Комісії) призначається не пізніше шести місяців з дати набрання чинності цим Законом у порядку, встановленому статтею 8 цього Закону, з урахуванням особливостей визначених цим пунктом.
З метою визначення кандидатів до першого складу Комісії конкурсна комісія оголошує прийом заявок на відкритий конкурс протягом 10 робочих днів з дати затвердження складу такої конкурсної комісії.
На підставі Указу Президента про формування першого складу Комісії, з метою забезпечення періодичної ротації складу Комісії проводиться жеребкування щодо визначення строку перебування на посаді члена Комісії, відповідно до якого визначається один член Комісії, строк повноважень якого дорівнюватиме три роки, та по два члени Комісії, строк повноважень яких дорівнюватиме чотири, п’ять та шість років відповідно.
3.2. Члени Комісії, які виконують свої повноваження на дату набрання чинності цим Законом, мають право брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Комісії на рівні з іншими кандидатами.
3.3. Повноваження членів Комісії, які виконують свої повноваження на дату набрання чинності цим Законом, припиняються достроково з дати призначення першого складу Комісії.
3.4. Члени Комісії, повноваження яких припинені достроково у зв’язку з призначенням першого складу Комісії, мають право на компенсацію заробітної плати у розмірі та протягом строку, встановлених частиною восьмою статті 8 цього Закону.».
 
Відхилено    
    -176- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Частину третю викласти у редакції:
«Голова та члени Комісії, які перебувають на посаді станом на дату набуття чинності цим Законом підлягають звільненню у тримісячний строк з дати набрання чинності цим Законом.».
 
Відхилено    
    -177- Бєлькова О.В.
Підлісецький Л.Т.
Бабак А.В.
Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину третю Розділу ІV Прикінцеві та перехідні положення викласти у редакції:
«3.Установити, що:
3.1. Перший склад Регулятора призначається не пізніше шести місяців з дати набрання чинності цим Законом у порядку, встановленому статтею 8 цього Закону, з урахуванням особливостей визначених цим пунктом.
З метою визначення кандидатів до першого складу Регулятора Конкурсна комісія оголошує прийом заявок на відкритий конкурс протягом 10 робочих днів з дати затвердження складу такої конкурсної комісії.
З метою забезпечення періодичної ротації складу Регулятора перший склад Регулятора призначається Указом Президента України на такий строк: один член Регулятора – на три роки, по два члени Комісії – на чотири, п’ять та шість років відповідно.
Строк призначення на посаду кожного члена першого складу Регулятора визначається на підставі результатів рейтингового голосування, проведеного Конкурсною комісією відповідно до положень частини третьої статті 8 цього Закону, та з урахуванням побажання кандидата на посаду члена Регулятора щодо призначення його на посаду на більш короткий строк, ніж той, який передбачено його місцем у рейтингу.
3.2. Члени Регулятора, які виконують свої повноваження на дату набрання чинності цим Законом, мають право брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Регулятора на рівні з іншими кандидатами.
3.3. Повноваження членів Регулятора, які виконують свої повноваження на дату набрання чинності цим Законом, припиняються достроково з дати призначення першого складу Регулятора.
3.4. Члени Регулятора, повноваження яких припинені достроково у зв’язку з призначенням першого складу Регулятора, мають право на компенсацію заробітної плати у розмірі та протягом строку, встановлених частиною восьмою статті 8 цього Закону.»
 
Відхилено    
427. три члена Комісії - не пізніше шести місяців з дати набрання чинності цим Законом;
 
   три члена Комісії - не пізніше 6 місяців з дати набрання чинності цим Законом;
 
428. два члена Комісії - не пізніше вісімнадцяти місяців з дати набрання чинності цим Законом;
 
-178- Бєлькова О.В.
Слово «вісімнадцяти» замінити словом «дванадцяти».
 
Враховано   два члена Комісії - не пізніше 12 місяців з дати набрання чинності цим Законом;
 
429. два члена Комісії - не пізніше тридцяти місяців з дати набрання чинності цим Законом.
 
-179- Бєлькова О.В.
Слово «тридцяти» замінити словом «вісімнадцяти».
 
Враховано   два члена Комісії - не пізніше 18 місяців з дати набрання чинності цим Законом.
 
430. Відповідний план ротації з поіменним списком затверджується Президентом України.
 
   Відповідний план ротації з поіменним списком затверджується Президентом України.
 
431. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
432. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
   1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
433. статті 188-21 та 244-15 виключити;
 
   статтю 188-21 виключити;
 
434. у статті 188-36:
 
   у статті 188-36:
 
435. у назві та тексті статті слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку;
 
-180- Продан О.П.
Після слова «енергетики» слово «та» замінити словами «та/або».
 
Відхилено   у назві і тексті слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку;
 
436. у тексті статті слова «у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів» замінити словами «у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
-181- Продан О.П.
Після слова «енергетики» слово «та» замінити словами «та/або».
 
Відхилено   у тексті слова «у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів» замінити словами «у сферах енергетики та комунальних послуг»;
в абзацах других частин другої і третьої слова «суб’єктів господарювання» замінити словом «суб’єктів»;
статтю 244-15 виключити;
 
    -182- Продан О.П.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«у абзацах четвертому та шостому статті слова «суб’єктів господарювання замінити словом «суб’єктів».
 
Враховано    
437. у статті 244-18:
 
   у статті 244-18:
 
438. у назві та частині першій статті слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
   у назві і частині першій слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
439. у частині другій слова «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» замінити словами «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
   у частині другій слова «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» замінити словами «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
440. у пункті 18 частини другої статті 255 слова «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» замінити словами «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
-183- Войціцька В.М.
Частину четверту доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):
у частині 1 статті 344 після слів «Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України,» доповнити словами «членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
Враховано   у пункті 18 частини другої статті 255 слова «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» замінити словами «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (стаття 188-36)»;
2) абзац перший частини першої статті 344 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) після слів «Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України» доповнити словами «члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
441. 2) частину першу статті 191 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144; 2013 р., № 19-20, ст. 190; № 32, ст. 409) після слів «органами виконавчої влади» доповнити словами «, державними колегіальними органами»;
 
-184- Продан О.П.
Пункт 2 виключити.
 
Відхилено   3) частину першу статті 191 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) після слів «органами виконавчої влади» доповнити словами «державними колегіальними органами»;
 
442. 3) частину третю статті 8 Закону України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 1997 р., № 11, ст. 89; 2010 р., № 41-45, ст. 529; 2011 р., № 43, ст. 443) після слова «суддів» доповнити словами «та членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, працівників її центрального апарату та територіальних органів»;
 
-185- Продан О.П.
Викласти у редакції:
«3) частину третю статті 8 Закону України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 1997 р., № 11, ст. 89; 2010 р., № 41-45, ст. 529; 2011 р., № 43, ст. 443) виключити».
 
Відхилено   4) частину третю статті 8 Закону України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 1997 р., № 11, ст. 89; 2010 р., №№ 41-45, ст. 529) після слова «суддів» доповнити словами «та членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, працівників її центрального апарату і територіальних органів»;
 
443. 4) у підпункті 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 40, ст. 537) слова «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» замінити словами «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
-186- Продан О.П.
Перед словами «слова «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» доповнити словами «слова «визначених законодавством» замінити словами «визначених законом»,» і далі за текстом.
 
Враховано   5) у підпункті 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 40, ст. 537; 2014 р., № 23, ст. 874) слова «визначених законодавством» замінити словами «визначених законом», слова «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» замінити словами «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
444. 5) у Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1 із наступними змінами):
 
   6) у Законі України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
 
445. частину третю статті 13 викласти в такій редакції:
 
   частину третю статті 13 викласти в такій редакції:
 
446. «Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності відповідно до закону.»;
 
   «Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності відповідно до закону»;
 
447. у статті 27:
 
   у статті 27:
 
448. частину другу доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацами дванадцятим і тринадцятим такого змісту:
 
449. «невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо подання копій документів, пояснень та іншої інформації;
 
-187- Продан О.П.
Слова «щодо подання копій документів, пояснень та іншої інформації» виключити.
 
Відхилено   «невиконання законних вимог національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо подання копій документів, пояснень та іншої інформації;
 
450. інші правопорушення, передбачені законами України
 
   інші правопорушення, передбачені законом»;
 
451. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
452. абзац другий після слів «споживання енергії» доповнити словами «а також неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законні вимоги національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а слова «до однієї тисячі» замінити словами «від ста до десяти тисяч»;
 
-188- Продан О.П.
Викласти у редакції:
«у абзаці другому слова «до однієї тисячі» замінити словами «від ста до трьох тисяч».
 
Враховано   абзац другий після слів «споживання енергії» доповнити словами «а також неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а слова «до однієї тисячі» замінити словами «від ста до трьох тисяч»;
 
453. в абзаці третьому слова «та порушення умов ліцензій» замінити словами «та порушення умов законодавства в електроенергетиці і умов ліцензій», а слова «до п’яти тисяч» замінити словами «від п’ятисот до п’ятдесяти тисяч»;
 
-189- Продан О.П.
Викласти у редакції:
«в абзаці третьому слова «виконання рішень» замінити словами «виконання законних рішень», слова «та порушення умов ліцензій» замінити словами «та/або порушення умов ліцензій», а слова «до п’яти тисяч» замінити словами «від п’ятисот до п’ятдесяти тисяч».
 
Враховано частково   в абзаці третьому слова «та порушення умов ліцензій» замінити словами «та/або порушення умов ліцензій», а слова «до п’яти тисяч» - словами «від п’ятисот до п’ятдесяти тисяч»;
 
454. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-190- Бєлькова О.В.
Абзац виключити.
 
Враховано      
455. «за систематичне надання недостовірної інформації у складі технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва або відмову в наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, або порушення строку їх надання; неукладення договору про забезпечення об'єкта будівництва на підставі технічних умов або непідключення об'єкта будівництва до інженерних мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про забезпечення об'єкта будівництва - штраф у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
-191- Бєлькова О.В.
Абзац виключити.
 
Враховано      
    -192- Продан О.П.
В абзаці дванадцятому пункту 5 частини четвертої перед словом «не укладення» доповнити словом «за».
 
Відхилено    
456. 6) у Законі України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238 із наступними змінами):
 
   7) у Законі України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238 із наступними змінами):
 
457. доповнити статтю 2 частиною третьою такого змісту «Дія статей розділу ІІІ цього закону не поширюється на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
-193- Продан О.П.
Абзац виключити.
 
Відхилено   статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Дія положень розділу ІІІ цього Закону не поширюється на національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
458. у частині першій статті 3 після слів «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» доповнити словами «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», слова «Про засади функціонування ринку природного газу» виключити;
 
   у частині першій статті 3 після слів «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» доповнити словами «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу», а слова «Про засади функціонування ринку природного газу» виключити;
 
459. частину першу статті 4 доповнити словами «з особливостями, визначеними законодавством України про природні монополії»;
 
-194- Продан О.П.
Абзац викласти у редакції:
«частину першу статті 4 доповнити словами «з особливостями, визначеними законами України щодо природних монополій».
 
Враховано редакційно   абзац перший частини першої статті 4 доповнити словами «з особливостями, встановленими законом»;
 
460. частину першу статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-195- Бєлькова О.В.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзац п’ятий частини першої статті 17 виключити».
 
Враховано   у частині першій статті 17:
абзац п’ятий виключити;
 
461. «Штрафи на суб’єктів природних монополій, що провадять діяльність на ринках електричної енергії та на ринку природного газу накладаються за порушення та у розмірах, визначених законами України «Про електроенергетику» і «Про ринок природного газу» відповідно».
 
-196- Продан О.П.
В абзаці шостому пункту 6 частини четвертої слова «та на ринку» замінити словами «та/або на ринку».
 
Враховано   доповнити абзацом шостим такого змісту:
«Штрафи на суб’єктів природних монополій, що провадять діяльність на ринках електричної енергії та/або на ринку природного газу, накладаються за порушення та в розмірах, визначених законами України «Про електроенергетику» і «Про ринок природного газу» відповідно»;
 
462. 7) у Законі України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2005 р., № 4, ст. 95; 2007 р., № 33, ст. 440; 2010 р., № 49, ст. 571; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
   9) у Законі України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2012 р., № 42, ст. 526):
 
463. у частині другій статті 18 -1 слова «встановлюється спільним рішенням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» замінити словами «затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
   у частині другій статті 18-1 слова «встановлюється спільним рішенням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» замінити словами «затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
464. слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідних відмінках;
 
   у тексті Закону слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку;
 
465. 8) у Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514; 2010 р., № 40, ст. 524, № 49, ст. 571):
 
   11) у Законі України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514 із наступними змінами):
 
466. у частині четвертій статті 5:
 
   у частині четвертій статті 5:
 
467. в абзаці першому слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
   в абзаці першому слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
468. в абзаці другому слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, є державним колегіальним органом виконавчої влади» замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є державним колегіальним органом», слова «перероблення та захоронення побутових відходів для об'єктів, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, та об'єктів з потужністю перероблення чи захоронення понад 50 тисяч тон або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік» виключити;
 
-197- Пинзеник П.В.
В абзаці другому слова «перероблення та захоронення побутових відходів для об'єктів, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, та об'єктів з потужністю перероблення чи захоронення понад 50 тисяч тон або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік» виключити;
 
Враховано   в абзаці другому слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, є державним колегіальним органом» замінити словами «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є державним колегіальним органом»;
 
469. у пункті 1 частини першої статті 14, в абзаці другому частини третьої статті 31 слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» у всіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідних відмінках;
 
   у пункті 1 частини першої статті 14, в абзаці другому частини третьої статті 31 слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» у всіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку;
 
470. 9) частину другу статті 3 Закону України Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79; 2012 р., № 37, ст. 445, Голос України, 2014 р., № 129) доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-198- Продан О.П.
Пункт 9 виключити.
 
Відхилено   10) частину другу статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79; 2012 р., № 37, ст. 445; 2013 р., № 33, ст. 439; 2014 р., № 33, ст. 1162) доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
 
    -199- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 9 виключити.
 
Відхилено    
471. «актів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
   «актів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
472. 10) у Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):
 
   13) у Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):
 
473. абзаци третій і четвертий частини третьої статті 15 замінити абзацом такого змісту:
 
   абзац третій частини третьої статті 15 викласти у такій редакції:
 
474. «Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; «.
 
   «Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
475. у зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;
 
   абзац четвертий виключити;
 
476. у статті 16:
 
   у статті 16:
 
477. назву статті викласти у такій редакції:
 
   назву, абзаци перший, четвертий та п’ятий викласти в такій редакції:
 
478. «Стаття 16. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у сфері теплопостачання»;
 
   «Стаття 16. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у сфері теплопостачання
 
479. абзац перший викласти в редакції:
 
      
480. «До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг належать: «;
 
-200- Домбровський О.Г.
У статті 16 абзац четвертий викласти у редакції:
«абзац четвертий викласти у редакції:
ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), діяльності з виробництва теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках, транспортування її тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);».
 
Враховано   До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, належать»;
«ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), діяльності з виробництва теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках, транспортування її тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);
затвердження в установленому порядку ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії у тому числі на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, з транспортування і постачання теплової енергії та порядку контролю за їх додержанням»;
 
481. в абзаці четвертому та п’ятому:
 
-201- Продан О.П.
Абзац виключити.
 
Відхилено      
482. знак та слово « (крім» замінити знаком «, «,
 
-202- Продан О.П.
Абзац виключити.
 
Відхилено      
    -203- Бєлькова О.В.
Слово «крім» замінити словами «у тому числі».
 
Враховано редакційно    
483. слова та знак «джерел енергії)» замінити словами «джерел енергії»;
 
-204- Продан О.П.
Бєлькова О.В.
Абзац виключити.
 
Враховано редакційно      
484. в абзаці четвертому:
 
-205- Продан О.П.
Абзац виключити.
 
Відхилено      
485. слова та знаки «магістральними та місцевими (розподільчими)» -виключити;
 
-206- Продан О.П.
Абзац виключити.
 
Відхилено      
486. в абзаці шостому слова «ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією» виключити;
 
-207- Домбровський О.Г.
Доповнити абзацом такого змісту:
«в абзаці другому статті 16-1 слова «та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» виключити.».
 
Враховано   в абзаці шостому слова «ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією» виключити;
в абзаці другому статті 16-1 слова «та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» виключити;
 
487. статтю 17 виключити;
 
   статтю 17 виключити;
 
488. частину третю статті 20 викласти у такій редакції:
 
   частину третю статті 20 викласти в такій редакції:
 
489. «Тарифи на виробництво (також на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії), транспортування та постачання теплової енергії затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством»;
 
-208- Продан О.П.
Викласти у редакції:
«У частині третій статті 20 слова «що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» замінити словами «що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
Відхилено   «Тарифи на виробництво теплової енергії, у тому числі на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, на транспортування та постачання теплової енергії встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством»;
 
    -209- Домбровський О.Г.
В частині третій статті 20 слово «затверджується» замінити словом «встановлюється».
 
Враховано    
490. у частині другій статті 26-1 слова «встановлюється спільним рішенням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» замінити словами «затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
   у частині другій статті 26-1 слова «встановлюється спільним рішенням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» замінити словами «затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
491. у пункті 2) частини першої статті 31 слова «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» замінити словами «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
-210- Продан О.П.
Абзац доповнити словами «слова «виконання рішень» замінити словами «виконання законних рішень».
 
Відхилено   у пункті 2 частини першої статті 31 слова «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» замінити словами «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
492. 11) у тексті Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 20, ст. 278; 2011 р., № 10, ст. 63) слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідних відмінках;
 
   12) у тексті Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 20, ст. 278) слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку;
 
493. 12) у тексті Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430) слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідних відмінках;
 
   14) у тексті Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430) слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку;
 
494. 13) в абзаці другому частини другої статті 11-1 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VІ) слова «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» замінити словами «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
   16) в абзаці другому частини другої статті 11-1 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 32, ст. 413; 2016 р., № 3, ст. 25) слова «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» замінити словами «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
495. 14) частину другу статті 2 Закону України Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2014 р., № 36, ст. 1186) доповнити словами: «, державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
-211- Продан О.П.
Пункт виключити.
 
Відхилено   17) частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2014 р., № 36, ст. 1189; 2015 р., №№ 7-9, ст. 55, № 11, ст. 75, № 28, ст. 236) доповнити словами «державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
496. 15) у тексті Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 40, ст. 578) слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідних відмінках;
 
   18) у тексті Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 40, ст. 578) слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку;
 
497. 16) у Законі України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 49, ст. 571 із наступними змінами):
 
   20) у Законі України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 49, ст. 571 із наступними змінами):
 
498. у тексті Закону слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідних відмінках;
 
      
499. у частині першій статті 1:
 
-212- Пинзеник П.В.
Абзац виключити.
 
Враховано      
500. у пункті 1 слова "захоронення побутових відходів" виключити;
 
-213- Пинзеник П.В.
Абзац виключити.
 
Враховано      
501. у пункті 2 слова "перероблення побутових відходів" виключити;
 
-214- Пинзеник П.В.
Абзац виключити.
 
Враховано      
502. у пункті 3 слова "перероблення та захоронення побутових відходів" виключити;
 
-215- Пинзеник П.В.
Абзац викласти у редакції:
«у пункті 3 після слів «централізованого водопостачання та водовідведення доповнити словами «послуги з».
 
Враховано частково   пункт 3 частини першої статті 1 після слів «централізованого водопостачання та водовідведення» доповнити словами «послуги з»;
 
503. у пунктах 4 і 7 частини першої статті 3, пункті 6 частини першої статті 4, пунктах 1, 5, 6, 17 та 24 частини першої статті 6, абзацах третьому і п'ятому пункту 4 частини другої статті 11 слова "перероблення та захоронення побутових відходів" виключити;
 
-216- Пинзеник П.В.
Абзац викласти у редакції:
у пунктах 4 і 7 частини першої статті 3 слова «та захоронення» виключити.
 
Враховано      
504. у частині другій статті 2 слова «Законом України «Про природні монополії» замінити словами «Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
   у частині другій статті 2 слова «Законом України «Про природні монополії» замінити словами «Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
505. у частині першій статті 6:
 
-217- Пинзеник П.В.
Після абзацу другого пункту 2 доповнити новими абзацами такого змісту:
«ліцензування господарської діяльності з перероблення побутових відходів в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами); розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням;
ліцензування господарської діяльності з захоронення побутових відходів в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами); розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням;».
 
Враховано   у частині першій статті 6:
у пункті 2:
після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«ліцензування господарської діяльності з перероблення побутових відходів в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами), розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням;
ліцензування господарської діяльності з захоронення побутових відходів в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами); розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням».
У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим – дев’ятим;
 
506. в абзаці третьому пункту 2 слова « (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)» виключити;
 
-218- Домбровський О.Г.
В абзаці третьому пункту 2 слова « (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)» замінити словами « (крім діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)».
 
Враховано   в абзаці п’ятому слова «теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та» виключити;
 
    -219- Продан О.П.
Абзац виключити.
 
Відхилено    
507. в абзаці п’ятому пункту 2 слова «ліцензування діяльності яких здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» виключити;
 
-220- Пинзеник П.В.
Доповнити новими абзацами такого змісту:
«у пункті п’ятому слова «перероблення та» виключити;
у пункті шостому «перероблення та» виключити;
у пункті сьомому після слова «водовідведення» доповнити словами «перероблення та захоронення побутових відходів».
 
Враховано   в абзаці п’ятому пункту 2 слова «ліцензування діяльності яких здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» виключити;
у пунктах 5 і 6 слова «перероблення та» виключити;
пункт 7 після слова «водовідведення» доповнити словами «перероблення та захоронення побутових відходів»;
 
508. пункт 23 виключити.
 
   пункт 23 виключити;
 
509. у статті 11:
 
   у статті 11:
 
510. частину першу після слів «ліцензійних умов» доповнити словами «відповідно до порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов»;
 
-221- Продан О.П.
Викласти у редакції:
«у частині першій слова «та ліцензійних умов» замінити словами «та/або ліцензійних умов».
 
Враховано частково   у частині першій слова «та ліцензійних умов» замінити словами «та/або ліцензійних умов відповідно до порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов»;
 
511. у частині другій:
 
-222- Продан О.П.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзац перший доповнити словами «у визначених законом випадках».
 
Враховано   у частині другій:
абзац перший доповнити словами «у визначених законом випадках»;
 
512. у пункті 1 слова «за умови виконання вимог порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого законом» виключити;
 
-223- Продан О.П.
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«у абзаці п’ятому пункту 4 слова «рішень чи приписів» замінити словами «законних рішень чи приписів».
 
Відхилено   у пункті 1 слова «за умови виконання вимог порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого законом» виключити;
 
513. доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
514. «5) накладати на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках штрафні санкції відповідно до закону»;
 
   «5) накладати на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках штрафні санкції відповідно до закону»;
у тексті Закону слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку;
 
515. 17) частину шосту статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами) після слів «центральними органами виконавчої влади» доповнити словами «або державними колегіальними органами»;
 
-224- Продан О.П.
Пункт 17 виключити.
 
Відхилено   21) частину шосту статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343) доповнити словами «або державними колегіальними органами»;
 
516. 18) частину другу статті 2 Закону України «Про адміністративні послуги» (Офіційний вісник України 2012 р., № 32 ст. 409) доповнити новим підпунктом такого змісту:
 
   22) частину другу статті 2 Закону України «Про адміністративні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409) доповнити пунктом 14 такого змісту:
 
517. «14) здійснення регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
   «14) здійснення регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 
518. 19) у тексті Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 22, ст. 781, № 24, ст. 883) слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку;
 
   23) у тексті Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 22, ст. 781) слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку;
 
519. 20) у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 25, ст. 722):
 
-225- Продан О.П.
Мартовицький А.В.
Пункт 20 виключити.
 
Відхилено   25) у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158; 2016 р., № 4, ст. 40):
 
520. у пункті 4 статті 1 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «іншого уповноваженого законом органу державної влади»;
 
-226- Кужель О.В.
Абзац другий пункту 20 виключити.
 
Відхилено   пункт 4 статті 1 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «іншого уповноваженого законом органу державної влади»;
 
521. пункт 2 частини другої статті 6 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «якщо інше не встановлене законом»;
 
-227- Кужель О.В.
Абзац третій пункту 20 виключити.
 
Відхилено   пункт 2 частини другої статті 6 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «якщо інше не встановлене законом»;
 
522. у частині першій статті 7:
 
   у частині першій статті 7:
 
523. у пункті 5 слова «крім діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (постачання незалежним електропостачальником)» виключити;
 
   у пункті 5 слова «крім діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (постачання незалежним електропостачальником)» виключити;
 
524. у пункті 27 слова «крім постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом» виключити.
 
-228- Бєлькова О.В.
Викласти у такій редакції:
«27) діяльність на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок природного газу»;».
 
Враховано   пункт 27 викласти в такій редакції:
«27) діяльність на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок природного газу»;
доповнити пунктами 31 і 32 такого змісту:
«31) перероблення побутових відходів;
32) захоронення побутових відходів»;
8) частину третю статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної України, 2001 р., № 23, ст. 118 із наступними змінами) доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
19) Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами), доповнити статтею 208-3 такого змісту:
«Стаття 208-3. Порядок формування Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
1. Відповідно до статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» члени Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначаються Верховною Радою України за поданням комітетів, до предмета відання яких належать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики та питання житлово-комунального господарства.
2. Рішення про призначення членів Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оформляється відповідною постановою Верховної Ради України»;
15) статтю 18 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №17, ст.146) доповнити частиною десятою такого змісту:
«10. Комітет, до предмета відання якого належать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики, та комітет, до предмета відання якого належать питання житлово-комунального господарства, на основі пропозицій депутатських фракцій (груп) здійснюють підготовку та подають на розгляд Верховної Ради України кандидатури членів Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, які пропонуються Верховній Раді України для призначення відповідно до статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
24) у Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):
пункт 1 частини першої статті 3 доповнити підпунктом «і» такого змісту:
«і) члени державних колегіальних органів»;
примітку до статті 56 після слів «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» доповнити словами «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
    -229- Пинзеник П.В.
Доповнити новими пунктами такого змісту:
«31) перероблення побутових відходів;
32) захоронення побутових відходів.»
 
Враховано    
    -230- Бєлькова О.В.
Доповнити новим пунктом 21 такого змісту:
«21) частину третю статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 728) доповнити новим пунктом такого змісту:
«9) члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
 
Враховано    
    -231- Мартовицький А.В.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
«20) Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» (Офіційний вісник України, 2010, N 12, ст. 565) доповнити новою статтею 208-3:
Стаття 208-3. Порядок формування конкурсної комісії по організації та проведенню конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
1. Відповідно до статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» склад конкурсної комісії по організації та проведенню конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначається Верховною Радою України за поданням комітетів, до предмету відання яких належить житлово-комунальне господарство та розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики.
2. Рішення щодо формування складу конкурсної комісії оформляється відповідною постановою Верховної Ради.».
 
Враховано редакційно    
    -232- Дерев'янко Ю.Б.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
«19) Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами), доповнити статтею 208-3 такого змісту:
«Стаття 208-3. Порядок призначення на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
1. Відповідно до статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» кандидатури осіб на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг попередньо обговорюються в депутатських фракціях у Верховній Раді України, які делегують на строк повноважень Верховної Ради України відповідного скликання своїх представників до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Повноваження членів Регулятора припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України відповідного скликання, яка їх обрала.
2. Рішення про призначення і звільнення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оформляється постановою Верховної Ради України, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України».
 
Відхилено    
    -233- Мартовицький А.В.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
«21) у Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 19 (10.05.95), ст. 134):
статтю 18 доповнити новою частиною в такій редакції:
10. Комітет, до предмету відання якого належить житлово-комунальне господарство, та комітет, до предмету відання якого належить розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики, на основі пропозицій депутатських фракцій (груп) здійснюють підготовку на розгляд Верховної Ради України кандидатур членів конкурсної комісії, які пропонуються Верховній Раді України для обрання у відповідності до статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» з внесенням відповідного рішення на розгляд Верховної Ради України».
 
Враховано    
    -234- Рябчин О.М.
Шкрум А.І.
Доповнити пунктом 21 в редакції:
«21) у Законі України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 19 (10.05.95), ст. 134):
статтю 18 доповнити новою частиною 10 в такій редакції:
10. Комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належить розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики, та Комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належить житлово-комунальне господарство, здійснюють відбір кандидатів на посаду члена Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, подають Верховній Раді України висновки щодо кожної кандидатури стосовно відповідності її вимогам, передбаченим Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», та про відсутність причин, які перешкоджали б зайняття нею цієї посади, а також вносять проект рішення про затвердження складу Комісії на розгляд Голові Верховної Ради України».
 
Відхилено    
    -235- Бєлькова О.В.
Доповнити новим пунктом 25 такого змісту:
«25) у Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):
пункт 1 частини першої статті 3 доповнити новим підпунктом і) такого змісту:
«і) члени державних колегіальних органів;»;
у примітці до статті 56 після слів «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» доповнити словами «Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,».
 
Враховано    
525. 5. Кабінету Міністрів України:
 
   5. Кабінету Міністрів України:
 
526. протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
   протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
527. до 1 липня 2016 року подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про енергетичного омбудсмена.
 
-236- Домбровський О.Г.
Цифри «2016» замінити цифрами «2017»
 
Враховано   до 1 липня 2017 року подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про енергетичного омбудсмена.
 
528. 6. Національній Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.
 
   6. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.
 
529. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України