Кількість абзаців - 202 Таблиця поправок


Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту
 
-1- Мельничук І.І.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про державну підтримку експортної діяльності».
 
Відхилено   Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту
 
3.

 
-2- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про забезпечення масштабної експортної експансії товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту»
 
Враховано      
4. Цей Закон визначає засади державної підтримки експортної діяльності шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту з метою створення умов для здійснення масштабної експортної експансії українських виробників на зовнішні ринки та забезпечення захисту українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності товарів (робіт, послуг) українського походження на світових ринках.
 
-3- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає засади державної підтримки експортної діяльності шляхом страхування, перестрахування, гарантування, часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами з метою створення умов для здійснення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження на зовнішні ринки та забезпечення захисту українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності українських виробників на світових ринках.»
 
Враховано   Цей Закон визначає засади державної підтримки експортної діяльності шляхом страхування, перестрахування, гарантування, часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами з метою створення умов для здійснення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження на зовнішні ринки, забезпечення захисту українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат і підвищення конкурентоспроможності українських виробників на світових ринках.
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
7. експортний кредит - кредит, що надається банком-кредитором:
 
   1) експортний кредит - кредит, що надається банком-кредитором:
 
8. - іноземному покупцю для придбання товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з українським експортером;
 
-4- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«банку іноземного покупця для фінансування поставок українського експортера в рамках виконання зовнішньоекономічного договору (контракту);»
 
Враховано   іноземному покупцю для придбання товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з українським експортером;
банку іноземного покупця для фінансування поставок українського експортера в рамках виконання зовнішньоекономічного договору (контракту);
 
9. - експортеру для забезпечення поставки товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або для забезпечення виробництва таких товарів (робіт, послуг) за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
-5- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац четвертий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«українському експортеру для забезпечення поставки товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або для забезпечення виробництва таких товарів (робіт, послуг) за зовнішньоекономічним договором (контрактом);»
 
Враховано   українському експортеру для забезпечення поставки товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або для забезпечення виробництва таких товарів (робіт, послуг) за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
10. іноземний покупець - фізична чи юридична особа - нерезидент, що здійснює придбання товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з українським експортером;
 
-6- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«2) іноземний покупець ( суб’єкт господарювання ( нерезидент, що здійснює придбання товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з українським експортером;»
 
Враховано   2) іноземний покупець ( суб’єкт господарювання ( нерезидент, що здійснює придбання товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з українським експортером;
 
11. комерційний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов’язань іноземним покупцем перед українським експортером за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банком, який кредитує за експортним кредитом (далі - банк-кредитор) або українським експортером перед банком-кредитором внаслідок:
 
-7- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац шостий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«3) комерційний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов’язань іноземним покупцем або банком іноземного покупця перед українським експортером за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банком, який кредитує за експортним кредитом (далі - банк-кредитор) або українським експортером перед банком-кредитором внаслідок:»
 
Враховано   3) комерційний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов’язань іноземним покупцем або банком іноземного покупця перед українським експортером за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банком, який кредитує за експортним кредитом (далі - банк-кредитор), або українським експортером перед банком-кредитором унаслідок:
 
12. - довільного розірвання зовнішньоекономічного договору (контракту) без права на таку дію;
 
   довільного розірвання зовнішньоекономічного договору (контракту) без права на таку дію;
 
13. - неплатоспроможності іноземного покупця або експортера;
 
-8- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац восьмий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«неплатоспроможності іноземного покупця, банку іноземного покупця або українського експортера;»
 
Враховано   неплатоспроможності іноземного покупця, банку іноземного покупця або українського експортера;
 
14. - банкрутства іноземного покупця або експортера;
 
-9- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац дев’ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«банкрутства іноземного покупця, банку іноземного покупця або українського експортера;»
 
Враховано   банкрутства іноземного покупця, банку іноземного покупця або українського експортера;
 
15. некомерційний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов’язань іноземним покупцем перед українським експортером за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банком-кредитором або українським експортером перед банком-кредитором, пов’язаний із:
 
-10- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац десятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«4) некомерційний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов’язань іноземним покупцем або банком іноземного покупця перед українським експортером за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банком-кредитором або українським експортером перед банком-кредитором, пов’язаний із:»
 
Враховано   4) некомерційний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов’язань іноземним покупцем або банком іноземного покупця перед українським експортером за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банком-кредитором або українським експортером перед банком-кредитором, пов’язаний із:
 
16. - землетрусом, повінню, ураганом чи іншим стихійним лихом природного характеру;
 
   землетрусом, повінню, ураганом чи іншим стихійним лихом природного характеру;
 
17. - промисловими аваріями внаслідок пожежі, вибуху, аварії на теплових, водопровідних та опалювальних системах, та на інших об’єктах, які призвели до надзвичайної ситуації;
 
   промисловими аваріями внаслідок пожежі, вибуху, аварії на теплових, водопровідних, опалювальних системах та інших об’єктах, які призвели до надзвичайної ситуації;
 
18. - запровадженням мораторію на здійснення платежів у країні іноземного покупця або в країні, що бере участь у здійсненні платежів;
 
-11- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац тринадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«запровадженням мораторію на здійснення платежів у країні іноземного покупця, банку іноземного покупця або в країні, що бере участь у здійсненні платежів;»
 
Враховано   запровадженням мораторію на здійснення платежів у країні іноземного покупця, банку іноземного покупця або в країні, що бере участь у здійсненні платежів;
 
19. - внесенням змін до законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності України або країни іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), які роблять виконання такого договору (контракту) неможливим;
 
-12- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«внесенням змін до законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності країни іноземного покупця, банку іноземного покупця, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), які роблять виконання такого договору (контракту) неможливим;»
 
Враховано   внесенням змін до законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності країни іноземного покупця, банку іноземного покупця, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), які роблять виконання такого договору (контракту) неможливим;
 
20. - застосуванням ембарго на торгівлю;
 
   застосуванням ембарго на торгівлю;
 
21. - невиконанням іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або затримкою їх виконання більше ніж на 180 днів, якщо таким покупцем є держава або державний орган, іноземний суб’єкт господарювання, виконання зобов’язань якого було гарантовано державою;
 
   невиконанням іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або затримкою їх виконання більше ніж на 180 днів, якщо таким покупцем є держава або державний орган, іноземний суб’єкт господарювання, виконання зобов’язань якого було гарантовано державою;
 
22. - виникненням збройного конфлікту, веденням воєнних дій, повстанням, революцією, масовими заворушеннями, страйками у країні іноземного покупця, які роблять виконання такого зовнішньоекономічного договору (контракту) неможливим;
 
-13- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац сімнадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«виникненням збройного конфлікту, веденням воєнних дій, повстанням, революцією, масовими заворушеннями, страйками у країні іноземного покупця, банку іноземного покупця, які роблять виконання такого зовнішньоекономічного договору (контракту) неможливим;»
 
Враховано   виникненням збройного конфлікту, веденням воєнних дій, повстанням, революцією, масовими заворушеннями, страйками у країні іноземного покупця, банку іноземного покупця, які роблять виконання такого зовнішньоекономічного договору (контракту) неможливим;
 
23. - вжиттям компетентними органами країни іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), заходів до примусового вилучення майна (націоналізації, конфіскації майна, експропріації тощо);
 
-14- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац вісімнадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«вжиттям компетентними органами країни іноземного покупця, банку іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), заходів до примусового вилучення майна (націоналізації, конфіскації майна, експропріації тощо);»
 
Враховано   вжиттям компетентними органами країни іноземного покупця, банку іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), заходів до примусового вилучення майна (націоналізації, конфіскації майна, експропріації тощо);
 
24. - рішенням суду щодо заборони або обмеження операцій, які унеможливлюють виконання зовнішньоекономічного договору (контракту);
 
   рішенням суду щодо заборони або обмеження операцій, які унеможливлюють виконання зовнішньоекономічного договору (контракту);
 
25. - інших обставин, визначених Кабінетом Міністрів України;
 
-15- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«12) роботи, послуги українського походження — роботи, послуги, що виконуються та надаються суб’єктами господарювання ( резидентами України;»
 
Враховано   іншими обставинами, визначеними Кабінетом Міністрів України;
5) роботи, послуги українського походження — роботи, послуги, що виконуються та надаються суб’єктами господарювання ( резидентами України;
6) сек’юритизаційна гарантія – спосіб забезпечення виконання зобов’язань банка-кредитора за кредитами, отриманими як рефінансування застрахованих експортних кредитів;
7) страхування договірних банківських гарантій – страхування майнових інтересів банку українського експортера, пов’язаних з повним або частковим невиконанням українським експортером умов зовнішньоекономічного договору (контракту);
 
    -16- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«5) сек’юритизаційна гарантія – спосіб забезпечення виконання зобов‘язань банка-кредитора за кредитами, отриманими в якості рефінансування застрахованих експортних кредитів;»
 
Враховано    
    -17- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«6) страхування договірних банківських гарантій – страхування майнових інтересів банку українського експортера, пов‘язаних з повним або частковим невиконанням українським експортером умов зовнішньоекономічного договору (контракту);
 
Враховано    
26. страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) - правовідносини щодо захисту майнових інтересів експортера у разі настання страхового випадку, пов’язаного з комерційними чи некомерційними ризиками;
 
-18- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац двадцять перший частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«7) страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) - страхування майнових інтересів українського експортера, пов’язаних з повним або частковим невиконанням зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);»
 
Враховано   8) страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) - страхування майнових інтересів українського експортера, пов’язаних з повним або частковим невиконанням зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
27. страхування експортних кредитів - відносини щодо захисту майнових інтересів експортера або банку-кредитора у разі настання страхового випадку, пов’язаного з комерційними чи некомерційними ризиками.
 
-19- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац двадцять другий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«8) страхування експортних кредитів — страхування відповідальності позичальника (українського експортера, іноземного покупця або банку іноземного покупця) перед банком-кредитором, пов’язаної з невиконанням умов кредитного договору;
 
Враховано   9) страхування експортних кредитів — страхування відповідальності позичальника (українського експортера, іноземного покупця або банку іноземного покупця) перед банком-кредитором, пов’язаної з невиконанням умов кредитного договору;
10) страхування підтверджених акредитивів – страхування майнових інтересів банку українського експортера, пов’язаних з повним або частковим невиконанням зобов’язань банку іноземного покупця за виставленим акредитивом;
11) страхування прямих інвестицій з України - страхування майнових інтересів інвестора, пов‘язаних із втратою інвестицій або їх частини;
12) товари українського походження — товари, що повністю вироблені або піддані достатній переробці в Україні відповідно до критеріїв, установлених Митним кодексом України;
13) український експортер — суб’єкт господарювання — резидент, який здійснює експорт товарів (робіт, послуг) українського походження.
 
    -20- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«9) страхування підтверджених акредитивів – страхування майнових інтересів банку українського експортера, пов‘язаних з повним або частковим невиконанням зобов‘язань банку іноземного покупця за виставленим акредитивом;»
 
Враховано    
    -21- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«10) страхування прямих інвестицій з України - страхування майнових інтересів інвестора, пов‘язаних із втратою інвестицій або їх частини;»
 
Враховано    
    -22- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«11) товари українського походження — товари, що повністю вироблені або піддані достатній переробці в Україні відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України;»
 
Враховано    
    -23- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«13) український експортер — суб’єкт господарювання — резидент, який здійснює експорт товарів (робіт, послуг) українського походження;»
 
Враховано    
28. 2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про страхування» та інших.
 
-24- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
«2. Терміни "страхувальник", "страховий ризик", "страховий випадок", "страхова сума", "страхова виплата", "страховий тариф", "страхова премія", "страхові резерви" в цьому Законі вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про страхування".
3. Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, застосовуються у значеннях, наведених у законодавстві та міжнародних договорах України»
 
Враховано   2. Терміни "страхувальник", "страховий ризик", "страховий випадок", "страхова сума", "страхова виплата", "страховий тариф", "страхова премія", "страхові резерви" в цьому Законі вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про страхування".
3. Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, застосовуються у значеннях, наведених у законодавстві та міжнародних договорах України.
 
29. Стаття 2. Державна установа з підтримки експорту
 
-25- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Назву статті 2 викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Експортно-кредитне агентство»
По тексту законопроекту слово «Установа» замінити словом «ЕКА».
 
Враховано   Стаття 2. Експортно-кредитне агентство
 
30. 1. Для стимулювання експорту Кабінет Міністрів України створює Державну установу з підтримки експорту (далі - Установа), що здійснює страхування, перестрахування, надає гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту, на добровільних засадах, а також виступає агентом Кабінету Міністрів України щодо здешевлення вартості експортних кредитів.
 
-26- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
«1. Для стимулювання експорту Кабінет Міністрів України створює Експортно-кредитне агентство (далі – ЕКА), що на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, надає гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також бере участь у реалізації програми часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.»
 
Враховано   1. Для стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження Кабінет Міністрів України створює Експортно-кредитне агентство (далі – ЕКА), що на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, надає гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також бере участь у реалізації програми часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.
 
31. 2. Установа утворюється та провадить свою діяльність відповідно до законів України "Про акціонерні товариства", "Про страхування" та інших законодавчих актів України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
-27- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«2. ЕКА утворюється та провадить свою діяльність відповідно до закону України "Про акціонерні товариства", цього Закону, інших законодавчих актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
У разі якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, визначено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.»
 
Враховано   2. ЕКА утворюється та провадить свою діяльність відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", цього Закону, інших законодавчих актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
У разі якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, визначено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
32. 3. Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України.
 
-28- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину третю статті 2 викласти в такій редакції:
«3. ЕКА утворюється у формі публічного акціонерного товариства. Засновником та акціонером ЕКА, якому належить не менше 50 відсотків статутного капіталу плюс одна акція, є держава в особі Кабінету Міністрів України.
Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабінет Міністрів України через уповноважений ним орган управління.
Стосовно корпоративних прав держави у розмірі 50 відсотків статутного капіталу ЕКА плюс одна акція не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності. Відчуження корпоративних прав держави у розмірі до 50 відсотків статутного капіталу ЕКА плюс одна акція здійснюється #102647
 
Враховано   3. ЕКА утворюється у формі публічного акціонерного товариства. Засновником та акціонером ЕКА, якому належить не менше 50 відсотків статутного капіталу плюс одна акція, є держава в особі Кабінету Міністрів України.
Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабінет Міністрів України через уповноважений ним орган управління.
Стосовно корпоративних прав держави у розмірі 50 відсотків статутного капіталу ЕКА плюс одна акція не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності. Відчуження корпоративних прав держави в розмірі до 50 відсотків статутного капіталу ЕКА плюс одна акція здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.
 
33. 4. Статутний капітал Установи становить не менше 100 мільйонів гривень і формується за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України, та за рахунок інших джерел, не заборонених законом.
 
-29- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину четверту статті 2 викласти в такій редакції:
«4. Статут ЕКА затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, зміни і доповнення до статуту ЕКА вносяться загальними зборами акціонерів ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.
Початковий статутний капітал ЕКА становить не менше 200 мільйонів гривень і формується за рахунок коштів державного бюджету»
 
Враховано   4. Статут ЕКА затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, зміни і доповнення до статуту ЕКА вносяться загальними зборами акціонерів ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.
Початковий статутний капітал ЕКА становить не менш як 200 мільйонів гривень і формується за рахунок коштів державного бюджету.
 
    -30- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
У частині 4 статті 2 Законопроекту цифру «100» замінити цифрою «500».
 
Враховано частково    
34. 5. Чистий прибуток Установи, одержаний у результаті її фінансово-господарської діяльності, не підлягає розподілу та спрямовується на поповнення її статутного капіталу.
 
-31- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину п’яту статті 2 викласти в такій редакції:
«5. Розподіл чистого прибутку ЕКА, одержаного у результаті його фінансово-господарської діяльності, здійснюється загальними зборами акціонерів.
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі ЕКА, спрямовується на його поповнення.
Збитки від господарської діяльності ЕКА відшкодовуються у порядку, встановленому статутом ЕКА.»
 
Враховано   5. Розподіл чистого прибутку ЕКА, одержаного в результаті його фінансово-господарської діяльності, здійснюється загальними зборами акціонерів.
Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі ЕКА, спрямовується на його поповнення.
Збитки від господарської діяльності ЕКА відшкодовуються у порядку, встановленому статутом ЕКА.
 
35. 6. Органам державної влади і органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників Установи у ході виконання ними службових обов’язків або втручатись у її діяльність, за винятком випадків, передбачених законом. Шкода, заподіяна Установі внаслідок такого втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному законом.
 
-32- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину шосту статті 2 викласти в такій редакції:
«6. Органам державної влади і органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників ЕКА у ході виконання ними службових обов’язків або втручатись у його діяльність, за винятком випадків, передбачених законом. Шкода, заподіяна ЕКА внаслідок такого незаконного втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному законом.»
 
Враховано   6. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників ЕКА в ході виконання ними службових обов’язків або втручатися в його діяльність, за винятком випадків, передбачених законом. Шкода, заподіяна ЕКА внаслідок такого незаконного втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному законом.
7. ЕКА має право в установленому порядку утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виступати засновником та/або учасником юридичних осіб як на території України, так і за її межами.
 
    -33- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 2 доповнити новою частиною сьомою:
«7. ЕКА має право в установленому порядку утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виступати засновником та/або учасником юридичних осіб як на території України, так і за її межами.»
 
Враховано    
36. Стаття 3. Форми та принципи державної підтримки експортної діяльності
 
-34- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Назву статті 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Завдання, напрями та принципи державної підтримки експортної діяльності»
 
Враховано   Стаття 3. Завдання, напрями та принципи державної підтримки експортної діяльності
1. Основними завданнями державної підтримки експортної діяльності є:
1) створення системи страхування та гарантування комерційних і некомерційних ризиків при проведенні експортних операцій;
2) розширення довгострокового експортного кредитування;
3) створення механізму часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.
 
    -35- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 3 доповнити частиною першою такого змісту:
«1. Основними завданнями державної підтримки експортної діяльності є:
1) створення системи страхування та гарантування комерційних та некомерційних ризиків при проведенні експортних операцій;
2) розширення довгострокового експортного кредитування;
3) створення механізму часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.»
 
Враховано    
37. 1. Основними формами підтримки експортної діяльності є:
 
-36- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 3 доповнити частиною першою такого змісту:
«2. Основними напрямами державної підтримки експортної діяльності є:»
 
Враховано   2. Основними напрямами державної підтримки експортної діяльності є:
 
38. 1) надання банками згідно з законодавством про банківську діяльність експортних кредитів:
 
-37- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Пункт 1 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«1) впровадження програм кредитної підтримки українських експортерів з державного бюджету через уповноважені банки;
 
Враховано   1) впровадження програм кредитної підтримки українських експортерів з державного бюджету через уповноважені банки;
 
    -38- Мельничук І.І.
Абзац перший пункту першого частини першої розділу першого законопроекту виключити.
 
Враховано редакційно    
    -39- Голубов Д.І.
Підпункт 1 пункту першого частини першої розділу першого законопроекту виключити.
 
Враховано редакційно    
39. - експортерам згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для здійснення експорту або забезпечення виробництва товарів українського походження;
 
-40- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац перший пункту 1 частини першої статті 3 виключити.
 
Враховано      
40. - іноземним покупцям або банкам іноземних покупців під зобов’язання закупівлі ними товарів українського походження;
 
-41- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац другий пункту 1 частини першої статті 3 виключити.
 
Враховано      
41. 2) здійснення Установою операцій страхування експортних кредитів та зовнішньоекономічних договорів (контрактів) від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій;
 
-42- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Пункт 2 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«2) здійснення ЕКА операцій страхування експортних кредитів, прямих інвестицій з України та зовнішньоекономічних договорів (контрактів) від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій;»
 
Враховано   2) здійснення ЕКА операцій із страхування експортних кредитів, прямих інвестицій з України та зовнішньоекономічних договорів (контрактів) від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій;
 
42. 3) здешевлення вартості експортних за умови передбачення відповідних коштів законом про Державний бюджет України на відповідний рік (далі - здешевлення вартості експортних кредитів);
 
-43- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Пункт 3 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«3) часткова компенсація відсоткової ставки за експортними кредитами, які надаються залежно від різниці кредитних ставок у країні експортера та країні покупця;»
 
Враховано   3) часткова компенсація відсоткової ставки за експортними кредитами, яка надається залежно від різниці кредитних ставок у країні експортера та країні покупця;
 
43. 4) інші види державної підтримки, визначені законом.
 
-44- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Пункт 4 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«4) надання ЕКА кредитів з державного бюджету для виплати страхових відшкодувань по договорах страхування експортних кредитів, інвестицій та зовнішньоекономічних договорів (контрактів) від комерційних та некомерційних ризиків;»
 
Враховано   4) надання ЕКА кредитів з державного бюджету для виплати страхових відшкодувань за договорамих страхування експортних кредитів, інвестицій та зовнішньоекономічнимих договорами (контрактами) від комерційних та некомерційних ризиків;
5) надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань ЕКА.
 
    -45- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
«5) надання державних гарантій в забезпечення виконання боргових зобов‘язань ЕКА.»
 
Враховано    
44. 2. Державна підтримка експорту шляхом страхування, перестрахування, гарантування, здешевлення вартості експортних кредитів Установою, базується на таких принципах:
 
-46- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац перший частини другу статті 3 викласти в такій редакції:
«3. Державна підтримка експорту шляхом страхування, перестрахування, гарантування, кредитування, часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами, базується на таких принципах:»
 
Враховано   3. Державна підтримка експорту шляхом страхування, перестрахування, гарантування, кредитування, часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами базується на таких принципах:
 
45. добровільності - страхування, перестрахування чи отримання гарантій в Установі є добровільним та не може бути передумовою для здійснення інших правовідносин;
 
   добровільності – страхування, перестрахування чи отримання гарантій в ЕКА є добровільним та не може бути передумовою для здійснення інших правовідносин;
 
46. відкритості - держава забезпечує відкритість інформації про діяльність Установи, пріоритети та напрями її роботи;
 
   відкритості – держава забезпечує відкритість інформації про діяльність ЕКА, пріоритети та напрями його роботи;
 
47. конкурентності - всі суб’єкти господарювання мають рівний доступ до послуг, що надаються Установою, згідно з цим Законом;
 
   конкурентності – всі суб’єкти господарювання мають рівний доступ до послуг, що надаються ЕКА, згідно з цим Законом;
 
48. інтегрованості до світового простору - продукти та послуги, що пропонуються Установою визначаються з урахуванням міжнародної практики та взятих Україною зобов’язань перед ГАТТ/СОТ, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, тощо.
 
-47- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий частини другої статті 3 викласти в такій редакції:
«законності – дотримання національного законодавства та зобов’язань України, що випливають з членства в міжнародних організаціях та угодах, зокрема СОТ та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, тощо.»
 
Враховано   законності – дотримання національного законодавства та зобов’язань України, що випливають з членства в міжнародних організаціях та угодах, зокрема СОТ та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, тощо.
 
49. Стаття 4. Мета та основні завдання Установи
 
   Стаття 4. Мета та основні завдання ЕКА
 
50. 1. Метою діяльності Установи є стимулювання масштабної експортної експансії українських виробників та реалізація їх виробничого потенціалу.
 
-48- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
«1. Метою діяльності ЕКА є стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.»
 
Враховано   1. Метою діяльності ЕКА є стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.
 
51. 2. Основними завданнями Установи є:
 
   2. Основними завданнями ЕКА є:
 
52. захист експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов’язаних з виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) шляхом страхування, перестрахування та гарантування;
 
-49- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац другий частини другої статті 4 викласти в такій редакції:
«захист українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов’язаних з виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) шляхом страхування, перестрахування та гарантування;»
 
Враховано   захист українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов’язаних з виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), шляхом страхування, перестрахування та гарантування;
 
53. впровадження сучасних фінансових технологій у зовнішній торгівлі та механізмів підтримки експорту через страхування, перестрахування та гарантування;
 
   впровадження сучасних фінансових технологій у зовнішній торгівлі та механізмів підтримки експорту шляхом страхування, перестрахування та гарантування;
 
54. розвиток експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, підвищення конкурентоспроможності товарів (робіт, послуг) українського походження на світових ринках;
 
   розвиток експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, підвищення конкурентоспроможності товарів (робіт, послуг) українського походження на світових ринках;
 
55. участь у реалізації програм здешевлення вартості експортних кредитів;
 
-50- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий частини другої статті 4 викласти в такій редакції:
«участь у реалізації програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами;»
 
Враховано   участь у реалізації програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами;
 
56. співпраця з міжнародними та іноземними фінансовими організаціями в тому числі для акумуляції міжнародної фінансової допомоги для забезпечення зростання експорту та економіки України.
 
   співпраця з міжнародними та іноземними фінансовими організаціями, в тому числі для акумуляції міжнародної фінансової допомоги, для забезпечення зростання експорту та економіки України.
 
57. Стаття 5. Органи управління та контролю Установи
 
   Стаття 5. Органи управління та контролю Експортно-кредитного агентства
 
58. 1. Органами управління Установи є наглядова рада та правління.
 
-51- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
«1. Органами управління ЕКА є:
1) загальні збори акціонерів;
2) наглядова рада;
3) правління.»
 
Враховано   1. Органами управління ЕКА є:
1) загальні збори акціонерів;
2) наглядова рада;
3) правління.
2. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління ЕКА, які здійснюють свою діяльність у порядку, визначеному законодавством України та статутом ЕКА.
Кількісний та персональний склад представників держави на загальних зборах акціонерів ЕКА та кваліфікаційні вимоги до них визначає уповноважений Кабінетом Міністрів України орган управління ЕКА.
 
    -52- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 5 доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління ЕКА, які здійснюють свою діяльність у порядку, визначеному законодавством України та статутом ЕКА.
Кількісний та персональний склад представників держави на загальних зборах акціонерів ЕКА та кваліфікаційні вимоги до них визначає уповноважений Кабінетом Міністрів України орган управління ЕКА.»
 
Враховано    
59. 2. Наглядова рада Установи складається з 11 осіб. До складу Наглядової ради входять:
 
-53- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину другу статті 5 викласти в такій редакції:
«3. Наглядова рада ЕКА є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, контролює та регулює діяльність правління ЕКА.
Наглядова рада ЕКА діє на підставі положення про неї, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, зміни і доповнення до положення про наглядову раду ЕКА вносяться загальними зборами акціонерів ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.
Член наглядової ради ЕКА діє в інтересах ЕКА, а не особи або органу, що висунув, затвердив чи обрав відповідного члена наглядової ради ЕКА.
Член наглядової ради ЕКА не може бути одночасно членом правління та/або інших органів ЕКА.
Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів ЕКА, але не може бути менший ніж п'ять членів. Члени наглядової ради повинні відповідати критеріям незалежності, встановленим положенням про наглядову раду.
Персональний склад наглядової ради визначається на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а у разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, - загальними зборами акціонерів.
Конкурсна комісія для визначення складу наглядової ради від держави складається з 11 осіб. До складу конкурсної комісії входять:
одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку;
одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України;
одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику;
три особи, визначені Верховною Радою України:
- одна особа за поданням комітету до предмету відання якого належить питання законодавчого забезпечення зовнішньополітичної діяльності України;
- одна особа за поданням комітету до предмету відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва;
- одна особа за поданням комітету до предмету відання якого належить питання грошово-кредитної політики;
три особи, визначені міжнародними організаціями – за згодою по одній особі від Світового Банку, Організації ООН з промислового розвитку, Організації економічного співробітництва і розвитку;
дві особи, визначені громадськими об’єднаннями - об’єднаннями промисловців, підприємців, роботодавців, страховиків тощо.»
 
Враховано   3. Наглядова рада ЕКА є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції контролює та регулює діяльність правління ЕКА.
Наглядова рада ЕКА діє на підставі положення про неї, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, зміни і доповнення до положення про наглядову раду ЕКА вносяться загальними зборами акціонерів ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.
Член наглядової ради ЕКА діє в інтересах ЕКА, а не особи або органу, що висунув, затвердив чи обрав відповідного члена наглядової ради ЕКА.
Член наглядової ради ЕКА не може бути одночасно членом правління та/або інших органів ЕКА.
Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів ЕКА, але не може бути менший ніж п'ять членів. Члени наглядової ради повинні відповідати критеріям незалежності, встановленим положенням про наглядову раду.
Персональний склад наглядової ради визначається на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а в разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, – загальними зборами акціонерів.
Конкурсна комісія для визначення складу наглядової ради від держави становить 11 осіб. До складу конкурсної комісії входять:
одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного розвитку;
одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України;
одна особа, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику;
три особи, визначені Верховною Радою України:
одна особа за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання законодавчого забезпечення зовнішньополітичної діяльності України;
одна особа за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва;
одна особа за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання грошово-кредитної політики;
три особи, визначені міжнародними організаціями, – по одній особі від Світового банку, Організації ООН з промислового розвитку, Організації економічного співробітництва і розвитку (за згодою) ;
дві особи, визначені громадськими об’єднаннями – об’єднаннями промисловців, підприємців, роботодавців, страховиків тощо.
 
60. заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - торгівельний представник України;
 
-54- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац другий частини другої статті 5 виключити
 
Враховано      
61. три народні депутати України - по одному представнику від Комітету у закордонних справах, Комітету з питань промислової політики та підприємництва, Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності;
 
-55- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац третій частини другої статті 5 виключити
 
Враховано      
    -56- Мельничук І.І.
Абзац 3 частини 2 статті 5 проекту виключити.
 
Враховано    
    -57- Голубов Д.І.
Абзац 3 частини 2 статті 5 проекту виключити.
 
Враховано    
62. три представника від міжнародних організацій - за згодою по одному від Світового Банку, Організації ООН з промислового розвитку, Організації економічного співробітництва і розвитку.
 
-58- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац четвертий частини другої статті 5 виключити
 
Враховано      
63. чотири представники громадських організацій - об’єднань промисловців, підприємців, платників податків, страховиків тощо.
 
-59- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
64. Термін повноважень членів наглядової ради Установи - п’ять років.
 
   Строк повноважень членів наглядової ради ЕКА становить п’ять років.
 
65. Наглядова рада не може втручатись в оперативну діяльність Установи.
 
   Наглядова рада не може втручатися в оперативну діяльність ЕКА.
 
66. Засідання Наглядової ради є правомочним за наявності не менше шести її членів.
 
-60- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац восьмий частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
«Засідання наглядової ради є правомочним за наявності не менше 2/3 її членів.»
 
Враховано   Засідання наглядової ради є правомочним за наявності не менш як двох третин її членів.
 
67. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів наглядової ради. При рівній кількості голосів голос головуючого засідання є вирішальним.
 
   Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів наглядової ради. При рівній кількості голосів голос головуючого засідання є вирішальним.
 
68. Засідання Наглядової ради проводиться головою Наглядової ради, а під час його відсутності - членом Наглядової ради, уповноваженим головою Наглядової ради.
 
   Засідання наглядової ради проводиться головою наглядової ради, а в разі його відсутності – членом наглядової ради, уповноваженим головою наглядової ради.
 
69. Голова наглядової ради Установи обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.
 
   Голова наглядової ради ЕКА обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.
 
70. Термін повноважень голови наглядової ради Установи - п’ять років.
 
-61- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац дванадцятий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
71. Склад Наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-62- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац тринадцятий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
72. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:
 
   Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:
 
73. визначає основні напрями діяльності Установи, у тому числі з урахуванням діючих стратегічних та програмних документів, що формують державну політику в сфері розвитку експорту;
 
-63- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац п’ятнадцятий частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
«затверджує за поданням правління ЕКА основні напрями діяльності ЕКА, у тому числі з урахуванням діючих стратегічних та програмних документів, що формують державну політику в сфері розвитку експорту;
 
Враховано   затверджує за поданням правління ЕКА основні напрями діяльності ЕКА, у тому числі з урахуванням діючих стратегічних та програмних документів, що формують державну політику у сфері розвитку експорту;
 
74. розглядає та затверджує звіти про результати діяльності Установи;
 
   розглядає та затверджує звіти про результати діяльності ЕКА;
 
75. погоджує за поданням правління критерії та порядок відбору контрактів та суб’єктів господарювання, страхування, перестрахування ризиків та гарантування виконання зобов’язань яких здійснюється Установою, серед яких:
 
-64- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац сімнадцятий частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
«погоджує правила здійснення діяльності ЕКА зі страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій, які затверджуються Кабінетом Міністрів України;»
 
Враховано   погоджує правила здійснення діяльності ЕКА зі страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій, які затверджуються Кабінетом Міністрів України;
затверджує положення про правила страхування, перестрахування та надання гарантій;
затверджує положення про страхові тарифи, склад страхових резервів, правила їх формування та використання;
затверджує стратегію та політику управління ризиками, процедури управління ними, а також перелік ризиків, їх граничні розміри;
затверджує склад та форми звітності про діяльність ЕКА;
 
    -65- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину другу статті 5 доповнити новими абзацами такого змісту:
«затверджує положення про правила страхування, перестрахування та надання гарантій;
затверджує положення про страхові тарифи, склад страхових резервів, правила їх формування та використання;
затверджує стратегію та політику управління ризиками, процедури управління ними, а також перелік ризиків, їх граничні розміри;
затверджує склад та форми звітності про діяльність ЕКА;»
 
Враховано    
76. - необхідність стимулювання виробництва та експорту продукції;
 
-66- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац вісімнадцятий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
77. - забезпечення диверсифікації ризиків, пов’язаних із страхуванням та гарантуванням виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
 
-67- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац дев’ятнадцятий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
78. - дотримання бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового стану суб’єктів господарювання;
 
-68- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац двадцятий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
79. погоджує за поданням правління вимоги щодо страхових премій, страхових виплат, страхових тарифів, франшизи, страхових випадків; перестрахування;
 
-69- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац двадцять перший частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
80. погоджує істотні умови договорів страхування (перестрахування);
 
-70- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац двадцять другий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
81. визначає країни для формування груп ризику при страхуванні (перестрахуванні) та наданні гарантій;
 
-71- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац двадцять третій частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
82. здійснює розподіл прибутку;
 
-72- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац двадцять четвертий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
83. приймає рішення щодо покриття збитків Установи;
 
-73- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац двадцять п’ятий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
84. готує подання на призначення і звільнення голови правління Установи;
 
-74- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац двадцять шостий частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
«обирає та припиняє повноваження голови і членів правління ЕКА;»
 
Враховано   обирає та припиняє повноваження голови і членів правління ЕКА;
 
85. призначає членів правління Установи;
 
-75- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац двадцять сьомий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
86. призначає керівника служби внутрішнього аудиту Установи;
 
-76- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац двадцять восьмий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
87. здійснює контроль за діяльністю правління Установи;
 
-77- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац двадцять дев’ятий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
88. визначає аудиторську фірму для здійснення зовнішнього аудиту, розглядає її висновок та готує рекомендації загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;
 
-78- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац тридцятий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
89. затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів правління Установи;
 
-79- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац тридцять перший частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
90. виконує інші функції відповідно до законодавства.
 
-80- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац тридцять другий частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
«виконує інші функції відповідно до цього Закону, законодавства України та статуту ЕКА.»
 
Враховано   виконує інші функції відповідно до цього Закону, законодавства України та статуту ЕКА.
 
91. Члени Наглядово1ї ради виконують свої функції без отримання будь-якої матеріальної винагороди.
 
-81- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац тридцять третій частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
«Члени наглядової ради виконують свої функції на платній основі»
 
Враховано   Члени наглядової ради виконують свої функції на платній основі.
 
92. Члени Наглядової ради не мають права працювати в Установі на постійній основі.
 
-82- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац тридцять четвертий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
93. Наглядова рада проводить свої засідання не рідше, ніж один раз у квартал.
 
   Наглядова рада проводить свої засідання не менше одного разу на квартал.
 
94. Повноваження, порядок скликання, голосування, прийняття і оформлення рішень наглядової ради визначаються статутом Установи та її внутрішніми положеннями.
 
-83- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац тридцять шостий частини другої статті 5 виключити.
 
Враховано      
95. 3. Правління є постійно діючим виконавчим органом Установи, що здійснює керівництво поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність її роботи згідно із законодавством та її статутом.
 
-84- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац перший частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:
«4. Правління є постійно діючим колегіальним виконавчим органом ЕКА, що здійснює керівництво поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно із законодавством та його статутом.»
 
Враховано   4. Правління є постійно діючим колегіальним виконавчим органом ЕКА, що здійснює керівництво поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно із законодавством та його статутом.
Правління ЕКА діє на підставі положення про нього, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, зміни і доповнення до положення про правління ЕКА вносяться загальними зборами акціонерів ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.
Правління ЕКА підзвітне загальним зборам акціонерів ЕКА та наглядовій раді ЕКА і організовує виконання їх рішень.
До компетенції правління ЕКА належать всі питання, пов’язані з керівництвом поточною діяльністю ЕКА, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів ЕКА, наглядової ради ЕКА та компетенції інших органів згідно із законодавством та статутом ЕКА.
 
    -85- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину третю статті 5 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Правління ЕКА діє на підставі положення про нього, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, зміни і доповнення до положення про правління ЕКА вносяться загальними зборами акціонерів ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.
Правління ЕКА підзвітне загальним зборам акціонерів ЕКА та наглядовій раді ЕКА і організовує виконання їх рішень.
До компетенції правління ЕКА належать всі питання, пов’язані з керівництвом поточною діяльністю ЕКА, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів ЕКА, наглядової ради ЕКА та до компетенції інших органів згідно із законодавством та статутом ЕКА
 
Враховано    
96. До складу правління входять голова правління, заступники голови правління та інші члени правління.
 
   До складу правління входять голова правління, заступники голови правління та члени правління.
 
97. Голову правління призначає та звільняє Кабінет Міністрів України за поданням Наглядової ради Установи.
 
-86- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац третій частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:
«Правління ЕКА, у тому числі його голова, обирається наглядовою радою ЕКА у порядку, визначеному статутом ЕКА.»
 
Враховано   Правління ЕКА, у тому числі його голова, обирається наглядовою радою ЕКА у порядку, визначеному статутом ЕКА.
 
98. Заступники голови та члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади Наглядовою радою за поданням голови правління установи.
 
-87- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац четвертий частини третьої 5 виключити.
 
Враховано      
99. Правління діє від імені установи в межах, передбачених законодавством та її статутом. Правління підзвітне Наглядовій раді.
 
-88- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий частини третьої статті 5 виключити.
 
Враховано      
100. 4. Органами контролю Установи є ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту.
 
-89- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац перший частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:
«5. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ЕКА загальні збори акціонерів ЕКА обирають ревізійну комісію ЕКА.»
 
Враховано   5. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ЕКА загальні збори акціонерів ЕКА обирають ревізійну комісію ЕКА.
 
101. Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту здійснюють свою діяльність відповідно до положень, які затверджуються Наглядовою радою.
 
-90- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац другий частини четвертої статті 5 викласти в такій редакції:
«Ревізійна комісія ЕКА діє на підставі положення про неї, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, зміни і доповнення до положення про ревізійну комісію ЕКА вносяться загальними зборами акціонерів ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.»
 
Враховано   Ревізійна комісія ЕКА діє на підставі положення про неї, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, зміни і доповнення до положення про ревізійну комісію ЕКА вносяться загальними зборами акціонерів ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.
 
102. Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту підзвітні Наглядовій раді.
 
-91- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий частини четвертої 5 виключити.
 
Враховано      
103. 5. Установа щороку проходить обов’язковий зовнішній аудит.
 
-92- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину п’яту статті 5 викласти в такій редакції:
«Річна фінансова звітність ЕКА підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, який визначається відповідно до законодавства України та статуту ЕКА.»
 
Враховано   Річна фінансова звітність ЕКА підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, який визначається відповідно до законодавства України та статуту ЕКА.
6. Для забезпечення фінансової стійкості ЕКА створює підрозділ з управління ризиками, підзвітний наглядовій раді ЕКА.
7. Інші органи управління ЕКА створюються і діють у порядку, визначеному статутом ЕКА.
 
    -93- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
Частину 5 статті 5 Законопроекту варто доповнити другим реченням такого змісту:
«Зовнішній аудит Установи проводиться виключно незалежною міжнародною або національною аудиторською компанією, яка є визнаною та має високу ділову репутацію на відповідному ринку України. Міжнародна або національна аудиторська компанія зобов'язана надіслати Установі та Міністерству економічного розвитку і торгівлі України звіт по зовнішньому аудиту діяльності Установи, який протягом десяти днів з моменту його отримання публікується на офіційному веб-сайті Установи та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Форма та зміст звіту зовнішнього аудиту діяльності Установи затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України з урахуванням вимог цього Закону.»
 
Відхилено    
    -94- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 5 доповнити новою частиною такого змісту:
«6. Для забезпечення фінансової стійкості ЕКА створює підрозділ з управління ризиками, який є підзвітним наглядовій раді ЕКА.»
 
Враховано    
    -95- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 5 доповнити новою частиною такого змісту:
«7. Інші органи управління ЕКА створюються і діють у порядку, визначеному статутом ЕКА.»
 
Враховано    
104. 6. Структура Установи затверджується Головою правління Установи за погодженням з Наглядовою радою.
 
-96- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину шосту статті 5 викласти в такій редакції:
«8. Організаційна структура ЕКА затверджується головою правління ЕКА за погодженням з наглядовою радою.»
 
Враховано   8. Організаційна структура ЕКА затверджується головою правління ЕКА за погодженням з наглядовою радою.
 
105. Стаття 6. Види діяльності Установи
 
-97- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Назву статті 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Види та умови діяльності ЕКА»
 
Враховано   Стаття 6. Види та умови діяльності Експортно-кредитного агентства
 
106. 1. Установа провадить діяльність зі страхування, перестрахування, гарантування, здешевлення вартості експортних кредитів, також здійснює консультаційну та іншу діяльність згідно зі статутом, затвердженим Кабінетом Міністрів України, що включає, але не обмежується:
 
-98- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац перший частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«1. ЕКА провадить діяльність відповідно до статуту, правил здійснення діяльності зі страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування, надання гарантій, затверджених Кабінетом Міністрів України, внутрішніх нормативних актів ЕКА, що включає, але не обмежується:»
 
Враховано   1. ЕКА провадить діяльність відповідно до статуту, правил здійснення діяльності зі страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування, надання гарантій, затверджених Кабінетом Міністрів України, внутрішніх нормативних актів ЕКА, що включає, зокрема, але не виключно:
 
107. 1) страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих банками-кредиторами (резидентами) експортеру для забезпечення виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому числі на стадії виробництва товарів (робіт, послуг), від некомерційних та комерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
-99- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Пункт 1 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«1) страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих банками-кредиторами українському експортеру для забезпечення виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому числі на стадії виробництва товарів (робіт, послуг), від некомерційних та комерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання українським експортером зобов’язань за наданими кредитами.»
 
Враховано   1) страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих банками-кредиторами українському експортеру для забезпечення виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому числі на стадії виробництва товарів (робіт, послуг), від некомерційних та комерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання українським експортером зобов’язань за наданими кредитами;
 
    -100- Голубов Д.І.
Пункт 1 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«1) страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих банками-кредиторами (резидентами) експортеру для забезпечення виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому числі на стадії виробництва товарів (робіт, послуг), від некомерційних та комерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів;»
 
Враховано    
108. 2) страхування та перестрахування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) експортерів від комерційних або некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
-101- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Пункт 2 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«2) страхування та перестрахування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів від комерційних або некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);»
 
Враховано   2) страхування та перестрахування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів від комерційних або некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
    -102- Голубов Д.І.
Пункт 2 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«2) страхування та перестрахування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) експортерів від комерційних або некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів;»
 
Відхилено    
109. 3) страхування експортних кредитів, наданих іноземному покупцю банками-кредиторами (резидентами), від комерційних та некомерційних ризиків у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за кредитами, наданими йому під зобов’язання закупівлі товарів (робіт, послуг) експортерів;
 
-103- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Пункт 3 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«3) страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих іноземному покупцю або банку іноземного покупця банками-кредиторами, від комерційних та некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем (банком іноземного покупця) зобов’язань за кредитами, наданими йому під зобов’язання закупівлі товарів (робіт, послуг) українського походження;»
 
Враховано   3) страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих іноземному покупцю або банку іноземного покупця банками-кредиторами, від комерційних та некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем (банком іноземного покупця) зобов’язань за кредитами, наданими йому під зобов’язання закупівлі товарів (робіт, послуг) українського походження;
 
    -104- Голубов Д.І.
Пункт 2 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«3) страхування експортних кредитів, наданих іноземному покупцю банками-кредиторами (резидентами), від комерційних та некомерційних ризиків;»
 
Відхилено    
110. 4) страхування фінансових ризиків, пов’язаних з виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
 
-105- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Пункт 4 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«4) страхування та перестрахування прямих інвестицій з України, що вкладаються в об‘єкти підприємницької діяльності, від некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі втрати інвестицій або їх частини;»
 
Враховано   4) страхування та перестрахування прямих інвестицій з України, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, від некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі втрати інвестицій або їх частини;
5) страхування та перестрахування акредитивів, підтверджених банком українського експортера, від комерційних та некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання банком іноземного покупця зобов’язань з оплати коштів за поставлені товари (роботи, послуги) українського походження;
6) страхування та перестрахування договірних банківських гарантій;
 
    -106- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 6 доповнити новими пунктами такого змісту:
«5) страхування та перестрахування акредитивів, підтверджених банком українського експортера, від комерційних та некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання банком іноземного покупця зобов‘язань з оплати коштів за поставлені товари (роботи, послуги) українського походження;
6) страхування та перестрахування договірних банківських гарантій;»
 
Враховано    
111. 5) надання експортерам гарантій виконання іноземними покупцями зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами;
 
-107- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Пункт 5 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«7) надання сек‘юритизаційних гарантій банкам-кредиторам для забезпечення відшкодування отриманих ними коштів рефінансування експортних кредитів, застрахованих ЕКА;»
 
Враховано   7) надання сек’юритизаційних гарантій банкам-кредиторам для забезпечення відшкодування отриманих ними коштів рефінансування експортних кредитів, застрахованих ЕКА;
8) надання зустрічних гарантій банкам українських експортерів з метою відшкодування коштів у разі використання наданих ними договірних гарантій, застрахованих ЕКА;
 
    -108- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
«8) надання зустрічних гарантій банкам українських експортерів з метою відшкодування коштів у разі використання наданих ними договірних гарантій, застрахованих ЕКА;»
 
Враховано    
112. 6) надання гарантій виконання зобов’язань українськими експортерами під час участі в міжнародних тендерах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
-109- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Пункт 6 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«9) надання тендерних гарантій (гарантій виконання зобов’язань українськими експортерами під час участі в міжнародних тендерах);»
 
Враховано   9) надання тендерних гарантій (гарантій виконання зобов’язань українськими експортерами під час участі в міжнародних тендерах);
 
113. 7) участь у реалізації програм здешевлення вартості експортних кредитів;
 
-110- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Пункт 7 частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
«10) участь у реалізації програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами;»
 
Враховано   10) участь у реалізації програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами;
 
114. 8) консультаційна діяльність;
 
   11) консультаційна діяльність;
 
115. 9) інші види діяльності, які передбачені законодавством, та не суперечать меті діяльності Установи.
 
-111- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 6 доповнити новими частинами такого змісту:
«2. ЕКА в процесі здійснення діяльності має право розширювати перелік страхових продуктів відповідно до ринкових потреб та можливостей агентства.
3. ЕКА за рішенням наглядової ради має право передавати виконання окремих функцій або бізнес-процесів спеціалізованим компаніям на договірних умовах.
4. Укладення договорів страхування від комерційних та некомерційних ризиків здійснюється ЕКА у валюті зовнішньоекономічного договору (контракту) або експортного кредиту.
5. Базові страхові тарифи по страхуванню від комерційних та некомерційних ризиків встановлюються ЕКА з урахуванням політичного ризику країни місцезнаходження контрагента страхувальника. Диференціація держав за рівнем політичного ризику здійснюється з урахуванням інформації, що надається Організацією з економічного співробітництва та розвитку і Міжнародним союзом страховиків кредитів та інвестицій («Бернський союз»).»
 
Враховано   12) інші види діяльності, які передбачені законодавством та не суперечать меті діяльності ЕКА.
2. ЕКА в процесі здійснення діяльності має право розширювати перелік страхових продуктів відповідно до ринкових потреб та можливостей агентства.
3. ЕКА за рішенням наглядової ради має право передавати виконання окремих функцій або бізнес-процесів спеціалізованим компаніям на договірних умовах.
4. Укладення договорів страхування від комерційних та некомерційних ризиків здійснюється ЕКА у валюті зовнішньоекономічного договору (контракту) або експортного кредиту.
5. Базові страхові тарифи на страхування від комерційних та некомерційних ризиків встановлюються ЕКА з урахуванням політичного ризику країни місцезнаходження контрагента страхувальника. Диференціація держав за рівнем політичного ризику здійснюється з урахуванням інформації, що надається Організацією з економічного співробітництва та розвитку і Міжнародним союзом страховиків кредитів та інвестицій (Бернський союз).
 
116. 2. Страхова виплата становить не більше 90 відсотків суми зовнішньоекономічного договору (контракту) або експортного кредиту в разі настання некомерційного ризику та не більше 85 відсотків у разі настання комерційного ризику.
 
   6. Страхова виплата становить не більше 90 відсотків суми зовнішньоекономічного договору (контракту) або експортного кредиту в разі настання некомерційного ризику та не більше 85 відсотків у разі настання комерційного ризику.
 
117. 3. Умови здійснення страхової виплати (виплати за гарантією):
 
-112- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину третю статті 6 виключити.
 
Враховано      
118. якщо зобов’язання дебітора (іноземного покупця) до страхувальника (перестрахувальника або третьої особи у договорі страхування чи перестрахування) були забезпечені гарантією, порукою чи іншим забезпеченням, наданим іншим суб’єктом, то такий страхувальник (перестрахувальник або третя особа у договорі страхування чи перестрахування) чи бенефіціар за гарантією відповідно до умов договору мають надати повну інформацію про вжиті заходи щодо врегулювання;
 
      
119. виплати здійснюються в строки, визначені в договорі страхування (перестрахування, гарантії). Установа може відстрочити виплату до врегулювання судом або відповідним арбітражним органом суперечок, які виникли під час реалізації відповідних договорів;
 
      
120. інші умови, визначені законодавством та внутрішніми документами Установи.
 
      
121. 4. Відмова страхувальника (перестрахувальника, бенефіціара за гарантією) від грошових претензій та прав вимоги за угодами, пов’язаними із договорами страхування (перестрахування, гарантії) без згоди Установи звільняє її від виплати відшкодування.
 
-113- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину четверту статті 6 доповнити викласти в такій редакції:
«7. Відмова страхувальника (перестрахувальника, бенефіціара за гарантією) від грошових претензій та прав вимоги за угодами, пов’язаними із договорами страхування (перестрахування, гарантії) без згоди ЕКА звільняє ЕКА від виплати відшкодування.»
 
Враховано   7. Відмова страхувальника (перестрахувальника, бенефіціара за гарантією) від грошових претензій та прав вимоги за угодами, пов’язаними із договорами страхування (перестрахування, гарантії), без згоди ЕКА звільняє ЕКА від виплати відшкодування.
 
122. 5. Після здійснення відшкодування всі права вимоги та інші права страхувальника щодо іноземного партнера або його гарантів, що випливають з неспроможності виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) та неотримання фінансового результату від контракту або експортного кредиту, наданого для його здійснення, переходять до установи.
 
   8. Після здійснення відшкодування всі права вимоги та інші права страхувальника щодо іноземного партнера або його гарантів, що випливають з неспроможності виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) та неотримання фінансового результату від контракту або експортного кредиту, наданого для його здійснення, переходять до ЕКА.
 
123. 6. Гарантія виконання зобов’язань експортерами під час участі у міжнародних тендерах надається тільки за наявності договору між установою і експортером із зобов’язанням експортера щодо відшкодування ним можливих збитків.
 
-114- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 6 доповнити новими частинами такого змісту:
«10. Страхування прямих інвестицій з України здійснюється виключно за умови спрямування таких інвестицій на створення інфраструктури, необхідної для розвитку експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.
11. Експортно-кредитне агентство є уповноваженим Кабінетом Міністрів України на виконання функцій, забезпечення фінансових зобов'язань та здійснення прав, що випливають з двосторонніх угод України про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також багатосторонніх міжнародно-правових актів України.
Акти ЕКА, видані на забезпечення виконання угод, зазначених у абзаці першому цієї частини, не підлягають тимчасовим обмеженням та спеціальним приписам, що запроваджуються органами центральної виконавчої влади України у кризові періоди.»
 
Враховано   9. Гарантія виконання зобов’язань експортерами під час участі у міжнародних тендерах надається тільки за наявності договору між ЕКА та експортером із зобов’язанням експортера щодо відшкодування ним можливих збитків.
10. Страхування прямих інвестицій з України здійснюється виключно за умови спрямування таких інвестицій на створення інфраструктури, необхідної для розвитку експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.
11. ЕКА є уповноваженим Кабінетом Міністрів України на виконання функцій, забезпечення фінансових зобов'язань та здійснення прав, що випливають з двосторонніх угод України про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також багатосторонніх міжнародно-правових актів України.
Акти ЕКА, видані на забезпечення виконання угод, зазначених у абзаці першому цієї частини, не підлягають тимчасовим обмеженням та спеціальним приписам, що запроваджуються органами центральної виконавчої влади України у кризові періоди.
 
124. Стаття 7. Джерела фінансування Установи
 
   Стаття 7. Джерела фінансування Експортно-кредитного агентства
 
125. 1. Джерелами фінансування Установи є:
 
   1. Джерелами фінансування ЕКА є:
 
126. - власні кошти;
 
   власні кошти;
 
127. - кошти, залучені від державних та приватних інвесторів на поворотній або безповоротній основі;
 
   кошти, залучені від державних та приватних інвесторів на поворотній або безповоротній основі;
 
128. - кошти, надані міжнародними організаціями на поворотній або безповоротній основі;
 
   кошти, надані міжнародними організаціями на поворотній або безповоротній основі;
 
129. - бюджетні кошти, у випадку передбачення їх законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
 
   бюджетні кошти в разі передбачення їх законом про Державний бюджет України на відповідний рік;
 
130. - інші джерела, не заборонені законодавством.
 
   інші джерела, не заборонені законодавством.
 
131. Стаття 8. Сфери підтримки
 
   Стаття 8. Сфери підтримки
 
132. Установа при здійсненні своєї основної діяльності підтримує експорт товарів переробної промисловості за такими групами згідно УКТЗЕД:
 
-115- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац перший частини четвертої статті 8 доповнити викласти в такій редакції:
«ЕКА при здійсненні своєї основної діяльності підтримує експорт робіт, послуг українського походження, а також товарів переробної промисловості за такими групами згідно УКТЗЕД:»
 
Враховано   ЕКА при здійсненні своєї основної діяльності підтримує експорт робіт, послуг українського походження, а також товарів переробної промисловості за такими групами згідно з УКТЗЕД:
 
    -116- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
Статтю 8 Законопроекту викласти в такій редакції:
«Установа при здійсненні своєї основної діяльності підтримує експорт товарів переробної промисловості та послуг з високою доданою вартістю. Перелік товарів та послуг, експорт яких підтримується установою, затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
133. Група 84. Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини.
 
   Група 84. Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини.
 
134. Група 85. Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку, телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя.
 
   Група 85. Електричні машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або відтворення звуку; телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення і звуку, їх частини та приладдя.
 
135. Група 86. Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів.
 
   Група 86. Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) сигналізаційне обладнання всіх видів.
 
136. Група 87. Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання.
 
   Група 87. Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання.
 
137. Група 88. Літальні апарати, космічні апарати та їх частини.
 
   Група 88. Літальні апарати, космічні апарати та їх частини.
 
138. Група 89. Судна, човни та інші плавучі засоби.
 
   Група 89. Судна, човни та інші плавучі засоби.
 
139. Група 90. Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя.
 
   Група 90. Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя.
 
140. Група 30. Фармацевтична продукція.
 
   Група 30. Фармацевтична продукція.
 
141. Група 16. Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних.
 
   Група 16. Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних.
 
142. Група 19. Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби.
 
   Група 19. Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби.
 
143. Група 20. Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин.
 
   Група 20. Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин.
 
144. Група 21. Різні харчові продукти.
 
-117- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 8 доповнити новими абзацами такого змісту:
«Група 61. Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні;
Група 62. Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних;
Група 64. Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини;
Група 94. Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції.»
 
Враховано   Група 21. Різні харчові продукти.
Група 61. Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні;
Група 62. Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних;
Група 64. Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини;
Група 94. Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції.
 
145. Стаття 9. Регулювання діяльності Установи
 
   Стаття 9. Регулювання діяльності Експортно-кредитного агентства
 
146. 1. Діяльність Установи здійснюється відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Наглядової ради, відповідно до якого, з урахуванням вимог цього Закону, визначаються:
 
-118- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац перший частини першої статті 9 викласти в такій редакції:
«1. ЕКА має особливий статус та його діяльність щодо страхування, перестрахування та надання гарантій не потребує ліцензування.
Для здійснення інших видів господарської діяльності ЕКА отримує необхідні дозволи та ліцензії у випадках та в порядку, передбачених законами України.»
 
Враховано   1. ЕКА має особливий статус та його діяльність щодо страхування, перестрахування та надання гарантій не потребує ліцензування.
Для здійснення інших видів господарської діяльності ЕКА отримує необхідні дозволи та ліцензії у випадках та порядку, передбачених законами України.
 
147. критерії та порядок відбору контрактів та суб’єктів господарювання, страхування, перестрахування ризиків та гарантування виконання зобов’язань яких здійснюється Установою;
 
-119- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац другий частини першої статті 9 виключити.
 
Враховано      
148. вимоги до об’єктів страхування та перестрахування, порядку їх відбору;
 
-120- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац третій частини першої статті 9 виключити.
 
Враховано      
149. інші питання, визначення яких є необхідним для забезпечення поточної роботи Установи.
 
-121- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац четвертий частини першої статті 9 виключити.
 
Враховано   2. На діяльність ЕКА не поширюються положення законів України «Про страхування» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
3. На ЕКА не поширюються вимоги Закону України "Про управління об’єктами державної власності" щодо обов’язкової виплати дивідендів.
4. Контроль за діяльністю ЕКА не належить до компетенції спеціального уповноваженого органу виконавчої влади з питань регулювання ринків фінансових послуг.
5. Здійснення діяльності ЕКА зі страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій здійснюється відповідно до правил, затверджених Кабінетом Міністрів України, якими визначаються:
1) вимоги до правил страхування, включаючи вимоги до сторін договору страхування, об‘єктів страхування, страхових сум, страхових премій, страхових тарифів, страхових ризиків, страхових випадків, порядку укладення і виконання договорів страхування;
2) вимоги до правил надання гарантій;
3) вимоги до забезпечення фінансової стійкості ЕКА, включаючи систему управління ризиками, формування та використання страхових резервів, інших фондів та резервів;
4) вимоги до діяльності ЕКА у зв’язку з наданням йому державної підтримки відповідно до бюджетного законодавства, у тому числі у вигляді кредитів з державного бюджету та державних гарантій;
5) порядок та форми контролю за діяльністю ЕКА.
 
    -122- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 9 доповнити новими частинами такого змісту:
«2. На діяльність ЕКА не поширюється положення Законів України «Про страхування» та «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
3. На ЕКА не поширюється вимоги Закону України "Про управління об’єктами державної власності" щодо обов’язкової виплати дивідендів.
4. Контроль за діяльністю ЕКА не відноситься до компетенції спеціального уповноваженого органу виконавчої влади з питань регулювання ринків фінансових послуг.
5. Здійснення діяльності ЕКА зі страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій здійснюється відповідно до правил, затверджених Кабінетом Міністрів, якими визначаються:
1) вимоги до правил страхування, включаючи вимоги до сторін договору страхування, об‘єктів страхування, страхових сум, страхових премій, страхових тарифів, страхових ризиків, страхових випадків, порядку укладення і виконання договорів страхування;
2) вимоги до правил надання гарантій;
3) вимоги до забезпечення фінансової стійкості ЕКА, включаючи систему управління ризиками, формування та використання страхових резервів, інших фондів та резервів;
4) вимоги до діяльності ЕКА у зв‘язку з наданням йому державної підтримки відповідно до бюджетного законодавства, у тому числі у вигляді кредитів з державного бюджету та державних гарантій;
5) порядок та форми контролю за діяльністю ЕКА.»
 
Враховано    
150. 2. Установа забезпечує формування фондів та резервів відповідно до Закону України «Про страхування» з урахуванням особливостей, передбачених цим законом.
 
-123- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину другу статті 9 виключити.
 
Враховано      
151. 3. Кабінет Міністрів України за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, може встановлювати особливості формування і ведення обліку страхових резервів Установи.
 
-124- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину третю статті 9 виключити.
 
Враховано      
152. 4. Установа здійснює бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у порядку, визначеному відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.
 
-125- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину четверту статті 9 виключити.
 
Враховано      
153. 5. Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, здійснює нагляд за виконанням Установою:
 
-126- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину п’яту статті 9 виключити.
 
Враховано      
154. вимог законодавства, у тому числі власних нормативно-правових актів;
 
      
155. дотримання нормативів, з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.
 
      
156. 6. Заходи впливу застосовуються до Установи в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, з урахуванням вимог, визначених цим Законом.
 
-127- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:
«6. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності ЕКА здійснюється відповідно до законодавства України.».
 
Враховано   6. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності ЕКА здійснюються відповідно до законодавства України.
 
157. 7. Отримання Установою ліцензій та дозволів на виконання операцій, пов’язаних із страхуванням (перестрахуванням), наданням гарантій, на здійснення валютних операцій здійснюється відповідно до законодавства.
 
-128- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину сьому статті 9 виключити.
 
Враховано      
158. Стаття 10. Публічність діяльності Установи.
 
   Стаття 10. Публічність діяльності Експортно-кредитного агентства
 
159. 1. Установа здійснює свою діяльність та публічно висвітлює її у спосіб, який дозволяє громадськості здійснювати моніторинг її діяльності, а експортерам дізнаватися про виконувані Установою функції.
 
-129- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
«1. ЕКА здійснює свою діяльність та публічно висвітлює її у спосіб, який дозволяє громадськості здійснювати моніторинг її діяльності, а українським експортерам дізнаватися про виконувані ЕКА функції.»
 
Враховано   1. ЕКА здійснює свою діяльність та публічно висвітлює її у спосіб, який дозволяє громадськості здійснювати моніторинг її діяльності, а українським експортерам дізнаватися про виконувані ЕКА функції.
 
160. 2. Установа та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на своїх офіційних веб-сайтах оприлюднюють інформацію про всі укладені Установою угоди щодо страхування, перестрахування, гарантування, здешевлення вартості кредитів із зазначенням контрагентів та сум відповідних угод.
 
-130- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
«2. ЕКА та уповноважений Кабінетом Міністрів України орган управління корпоративними правами держави, на своїх офіційних веб-сайтах щоквартально оприлюднюють інформацію про всі укладені ЕКА угоди щодо страхування, перестрахування, гарантування, компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами, із зазначенням контрагентів та сум відповідних угод.»
 
Враховано   2. ЕКА та уповноважений Кабінетом Міністрів України орган управління корпоративними правами держави на своїх офіційних веб-сайтах щоквартально оприлюднюють інформацію про всі укладені ЕКА угоди щодо страхування, перестрахування, гарантування, компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами із зазначенням контрагентів та сум відповідних угод.
 
161. 3. Установа щорічно готує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіт про результати діяльності.
 
   3. ЕКА щорічно готує та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіт про результати діяльності.
 
162. Стаття 11. Обмеження діяльності Установи.
 
-131- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Назву статті 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 11. Порядок та умови надання державної фінансової підтримки експортної діяльності»
 
Враховано   Стаття 11. Порядок та умови надання державної фінансової підтримки експортної діяльності
1. Кабінет Міністрів України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачає обсяг державних гарантій, необхідних для надання державної підтримки експортної діяльності, та витрати на державну підтримку страхування, перестрахування, гарантування, надання кредитів з державного бюджету та часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.
 
    -132- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 11 доповнити новою частиною такого змісту:
«1. Кабінет Міністрів України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачає обсяг державних гарантій, необхідних для надання державної підтримки експортної діяльності, та витрати на державну підтримку страхування, перестрахування, гарантування, надання кредитів з державного бюджету та часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.»
 
Враховано    
163. 1. Установа не здійснює страхування, перестрахування та гарантування, здешевлення вартості кредитів за зверненням суб’єкта господарювання:
 
-133- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину першу статті 11 замінити частинами другою та третьою такого змісту:
«2. Державна підтримка не може надаватися суб’єкту господарювання, який:
1) подав документи для страхування або гарантування виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з нерезидентами,
а) які розташовані на території офшорних зон, крім нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента;
б) які зареєстровані на території держав, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
в) до яких згідно законодавства України застосовані санкції, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій;
г) до яких застосовані санкції згідно резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань та іноземних держав, які передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій;
д) які є особами, що на 50 та більше відсотків належать або контролюються, прямо чи опосередковано, особами, зазначеними в пунктах (в), (г) абзацу другого частини 2 цієї статті;
є) якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаною державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством;
2) визнано банкрутом або стосовно якого порушено справу про банкрутство, перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
3) подав завідомо недостовірні відомості та документи;
4) використав державну підтримку експорту з порушенням законодавства або умов її надання;
5) щодо якого існують докази, що відповідний зовнішньоекономічний договір (контракт), що має бути застрахований або для виконання якого має бути надана гарантія, був укладений з покупцем в країні, яка не є кінцевим пунктом споживання товарів (робіт, послуг), з метою отримання додаткових вигод;
6) в інших випадках, передбачених законодавством.
3. Договір страхування експортних кредитів, інвестицій та зовнішньоекономічних договорів (контрактів) від комерційних та некомерційних ризиків за підтримки держави укладається сторонами за погодженням з наглядовою радою, якщо відповідальність за ним перевищує 10 відсотків власного капіталу ЕКА.»
 
Враховано   2. Державна підтримка не може надаватися суб’єкту господарювання, який:
 
164. який:
 
      
165. - подав документи для страхування або гарантування виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з нерезидентами, які розташовані на території офшорних зон, крім нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента;
 
   1) подав документи для страхування або гарантування виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з нерезидентами:
а) які розташовані на території офшорних зон, крім нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента;
 
166. - подав документи для страхування або гарантування виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з нерезидентами, які зареєстровані на території держав, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
 
   б) які зареєстровані на території держав, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FАТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
в) до яких згідно із законодавством України застосовані санкції, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій;
г) до яких застосовані санкції згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об’єднань та іноземних держав, які передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій;
ґ) які є особами, що на 50 та більше відсотків належать або контролюються, прямо чи опосередковано, особами, зазначеними в підпунктах "в", "г" пункту 1 частини другої цієї статті;
д) якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством;
 
167. - визнано банкрутом або стосовно якого порушено справу про банкрутство, перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 
   2) визнаний банкрутом або стосовно якого порушено справу про банкрутство, перебуває у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 
168. - подав завідомо недостовірні відомості та документи;
 
   3) подав завідомо недостовірні відомості та документи;
 
169. - використав державну підтримку експорту з порушенням законодавства або умов її надання;
 
   4) використав державну підтримку експорту з порушенням законодавства або умов її надання;
 
170. щодо якого існують докази, що відповідний зовнішньоекономічний договір (контракт), що має бути застрахований або для виконання якого має бути надана гарантія, був укладений з покупцем в країні, яка не є кінцевим пунктом споживання товарів (робіт, послуг), з метою отримання додаткових вигод.
 
   5) щодо якого є докази, що відповідний зовнішньоекономічний договір (контракт), що має бути застрахований або для виконання якого має бути надана гарантія, був укладений з покупцем у країні, яка не є кінцевим пунктом споживання товарів (робіт, послуг), з метою отримання додаткових вигод;
6) в інших випадках, передбачених законодавством.
3. Договір страхування експортних кредитів, інвестицій та зовнішньоекономічних договорів (контрактів) від комерційних та некомерційних ризиків за підтримки держави укладається сторонами за погодженням з наглядовою радою, якщо відповідальність за ним перевищує 10 відсотків власного капіталу ЕКА.
 
171. Кабінетом Міністрів України можуть бути встановлено інші вимоги щодо відбору суб’єктів господарювання, які подають документи для надання послуг Установою.
 
-134- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 11 доповнити новими частинами такого змісту:
«4. Страхова виплата по договору страхування комерційних та некомерційних ризиків в межах 10 відсотків власного капіталу ЕКА сплачується за рахунок страхових резервів і власного капіталу.
5. Для здійснення страхової виплати за підтримки держави за договором страхування комерційних та некомерційних ризиків, що перевищує 10 відсотків власного капіталу ЕКА, можуть надаватися кредити з державного бюджету.
Порядок та умови надання таких кредитів встановлюється Кабінетом Міністрів України
6. Надання експортних кредитів з частковою компенсацією відсоткової ставки за експортними кредитами здійснюються відповідно до положень про відсоткові ставки, що визначаються з урахуванням міжнародних зобов’язань щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів з урахуванням валюти, у якій вони надаються.
7. Часткова компенсація відсоткової ставки за експортними кредитами здійснюється виключно за умови страхування експортних кредитів ЕКА.
8. Порядок та умови надання державних гарантій в забезпечення виконання боргових зобов‘язань ЕКА, надання українським експортерам кредитів з державного бюджету та часткової компенсації відсоткової ставки за наданими експортними кредитами встановлюється Кабінетом Міністрів України.
9. Надання державної фінансової підтримки експортної діяльності повинно здійснюватись з урахуванням положень Угоди про офіційно підтримувані експортні кредити (Аrrаngеmеnt оn оffісіаlly suрроrtеd ехроrt сrеdіts), укладеної членами Організації економічного співробітництва та розвитку, та зобов’язанням України як члена Світової організації торгівлі, зокрема вимогам Угоди про субсидії і компенсаційні заходи.»
 
Враховано   4. Страхова виплата за договором страхування комерційних та некомерційних ризиків у межах 10 відсотків власного капіталу ЕКА сплачується за рахунок страхових резервів і власного капіталу.
5. Для здійснення страхової виплати за підтримки держави за договором страхування комерційних та некомерційних ризиків, що перевищує 10 відсотків власного капіталу ЕКА, можуть надаватися кредити з державного бюджету.
Порядок та умови надання таких кредитів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
6. Надання експортних кредитів з частковою компенсацією відсоткової ставки за експортними кредитами здійснюється відповідно до положень про відсоткові ставки, що визначаються з урахуванням міжнародних зобов’язань щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів, з урахуванням валюти, у якій вони надаються.
7. Часткова компенсація відсоткової ставки за експортними кредитами здійснюється виключно за умови страхування експортних кредитів ЕКА.
8. Порядок та умови надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань ЕКА, надання українським експортерам кредитів з державного бюджету та часткової компенсації відсоткової ставки за наданими експортними кредитами встановлюються Кабінетом Міністрів України.
9. Надання державної фінансової підтримки експортної діяльності повинно здійснюватися з урахуванням положень Угоди про офіційно підтримувані експортні кредити (Аrrаngеmеnt оn оffісіаlly suрроrtеd ехроrt сrеdіts), укладеної членами Організації економічного співробітництва та розвитку, та зобов’язань України як члена Світової організації торгівлі, зокрема вимог Угоди про субсидії і компенсаційні заходи.
 
172. Стаття 12. Гарантії діяльності Установи.
 
-135- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 12 виключити.
 
Враховано      
173. 1. Зобов’язання установи щодо страхування некомерційних ризиків гарантуються державою.
 
      
174. 2. Установа може отримати державні гарантії у випадку, коли таке передбачено законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
      
175. Стаття 13. Порядок реорганізації та ліквідації Установи
 
   Стаття 12. Порядок реорганізації та ліквідації Експортно-кредитного агентства
 
176. 1. Установа може бути реорганізована та ліквідована відповідно до законодавства.
 
   1. ЕКА може бути реорганізовано та ліквідовано відповідно до законодавства.
 
177. 2. Рішення про реорганізацію, ліквідацію та припинення діяльності Установи розвитку приймається Кабінетом Міністрів України.
 
-136- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
«2. Рішення про реорганізацію, ліквідацію та припинення діяльності ЕКА приймається загальними зборами акціонерів ЕКА.»
 
Враховано   2. Рішення про реорганізацію, ліквідацію та припинення діяльності ЕКА приймається загальними зборами акціонерів ЕКА.
 
178. 3. У випадку ліквідації Установи всі кошти, що залишились після задоволення вимог кредиторів, спрямовуються до Державного бюджету України.
 
-137- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину третю статті 13 викласти в такій редакції:
«2. Рішення про реорганізацію, ліквідацію та припинення діяльності ЕКА приймається загальними зборами акціонерів ЕКА.»
 
Враховано   3. У разі ліквідації ЕКА всі кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій. Кошти, що належать державі, спрямовуються до Державного бюджету України.
 
179. Стаття 14. Прикінцеві положення
 
   Стаття 13. Прикінцеві положення
 
180. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
181. 2. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
182. 3. Частину четверту статті 15 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 93) викласти в такій редакції:
 
   3. Внести зміни до таких законів України:
1) частину четверту статті 15 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 93) викласти в такій редакції:
 
183. «Для стимулювання експорту Кабінет Міністрів України створює Державну установу з підтримки експорту, що на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, надає гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також виступає агентом Кабінету Міністрів України щодо здешевлення вартості експортних кредитів, які надаються, залежно від різниці кредитних ставок у країні експортера та країні покупця.».
 
-138- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац другий частини третьої статті 14 викласти в такій редакції:
«Страхування експортних кредитів, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та інвестицій здійснюється Експортно-кредитним агентством відповідно до Закону України «Про забезпечення масштабної експортної експансії товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту»
 
Враховано   "Страхування експортних кредитів, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та інвестицій здійснюється Експортно-кредитним агентством відповідно до Закону України «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту";
 
184. 4. У Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7):
 
-139- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Частину четверту статті 14 викласти в такій редакції:
«4. У абзаці другому преамбули Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2005 р., № 1, ст. 1; 2007 р., № 2, ст. 14; 2010 р., № 33, ст. 471), після слів "соціальне страхування" доповнити словами "та на діяльність Експортно-кредитного агентства, утвореного відповідно до закону.".
 
Враховано   3) абзац другий преамбули Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2005 р., № 1, ст. 1; 2007 р., № 2, ст. 14; 2010 р., № 33, ст. 471) доповнити словами "та на діяльність Експортно-кредитного агентства. Діяльність Експортно-кредитного агентства регулюється Законом України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту";
 
185. у статті 2:
 
      
186. друге речення частини першої після слів та знаку «передбачених цим Законом, « доповнити словами «крім страховиків, утворених державою»;
 
      
187. друге речення частини десятої після слів «загального розміру статутного капіталу» замінити знаком та словами «, якщо інше не встановлено законом»;
 
      
188. друге речення частини двадцять третьої після слів «уповноважених страховиків» доповнити словами та знаками « (крім випадків, передбачених законом)»;
 
-140- Мельничук І.І.
Зміни до частини 23 статті 2 Закону України «Про страхування» виключити.
 
Враховано      
189. частину четверту статті 6 доповнити новими пунктами 22-1 та 22-2 такого змісту:
 
      
190. «22-1) страхування експортних кредитів та зовнішньоекономічних договорів (контрактів) експортерів;
 
-141- Голубов Д.І.
Абзац сьомий частини четвертої статті 14 законопроекту викласти в такій редакції:
««22-1) страхування експортних ризиків, пов’язаних з невиконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів);»
 
Відхилено      
191. 22-2) страхування ризиків експортерів, пов’язаних з виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів); «;
 
      
192. частину сімнадцяту статті 30 викласти в такій редакції:
 
      
193. «Кабінет Міністрів України може змінювати порядок визначення фактичного та нормативного запасу платоспроможності і структури гарантійного фонду страховиків та встановлювати особливі вимоги до Державної установи з підтримки експорту, утвореної Кабінетом Міністрів України.»;
 
      
194. частину другу статті 31 доповнити другим реченням такого змісту: «Кабінет Міністрів України може встановлювати особливості формування і ведення обліку страхових резервів Державної установи з підтримки експорту, утвореної Кабінетом Міністрів України.».
 
-142- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 14 доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Частину другу статті 3 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456) доповнити абзацом третім такого змісту:
"Особливості управління Експортно-кредитним агентством визначаються Законом України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту".
 
Враховано   4) частину другу статті 3 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456) доповнити абзацом третім такого змісту:
"Особливості управління Експортно-кредитним агентством визначаються Законом України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту";
2) у Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364):
частину першу статті 1 доповнити реченням третім такого змісту "Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством".
статтю 4 доповнити частиною другою такого змісту:
"У разі, якщо резидент звертається до Експортно-кредитного агентства із заявою про невиконання або неналежне виконання нерезидентом його грошових зобов’язань за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом), що стало причиною порушення резидентом строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, зазначені строки призупиняються та пеня в період такого призупинення не стягується. У разі якщо невиконання грошового зобов'язання нерезидентом не підлягає врегулюванню Експортно-кредитним агентством відповідно до законодавства, перебіг зазначених строків поновлюється і пеня нараховується на загальних підставах (у тому числі пеня за період призупинення)».
У зв’язку з цим частини другу – п’яту вважати відповідно частинами третьою – шостою;
 
    -143- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 14 доповнити новою частиною такого змісту:
«6. У Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 40 (04.10.94), ст. 364):
частину першу статті 1 після слів "у сфері економічного розвитку. " доповнити словами "Виручка резидента за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом) вважається перерахованою на його банківський рахунок за заявою резидента, якщо належна сума врегульована Експортно-кредитним агентством".
статтю 4 доповнити частиною другою такого змісту: "У разі, якщо резидент звертається до Експортно-кредитного агентства із заявою про невиконання або неналежне виконання нерезидентом його грошових зобов’язань за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом), що стало причиною порушення резидентом строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, зазначені строки призупиняються та пеня в період такого призупинення не стягується. У разі, якщо невиконання грошового зобов'язання нерезидентом не підлягає врегулюванню Експортно-кредитним агентством відповідно до законодавства, перебіг зазначених строків поновлюється і пеня нараховується на загальних підставах (у тому числі пеня за період призупинення)».
 
Враховано    
195. 5. Розділ VІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 3) доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
-144- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац перший частини п’ятої статті 14 викласти в такій редакції:
«7. Частину третю статті 2 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 3) доповнити абзацом четвертим такого змісту:»
 
Враховано   5) частину третю статті 2 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 1, ст. 3) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
196. «4-1. Дія цього Закону розповсюджується на діяльність Державної установи з підтримки експорту, утвореної Кабінетом Міністрів України, в межах, що не суперечать Закону України «Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту».».
 
-145- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац другий частини п’ятої статті 14 викласти в такій редакції:
"діяльність Експортно-кредитного агентства, утвореного відповідно до закону.".
 
Враховано   "діяльність Експортно-кредитного агентства, утвореного Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту".
4. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів щодо приєднання України до рамкової домовленості з офіційно підтримуваних експортних кредитів 1978 року і п’яти додатків до неї, та долучення до робочої групи з експортних кредитів та кредитних гарантій;
 
    -146- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Статтю 14 доповнити новою частиною такого змісту:
«8. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом здійснити заходи щодо приєднання України до Рамкової Домовленості з Офіційно Підтримуваних Експортних Кредитів 1978 року і 5 додатків до нього, та долучення до "Робочої Групи з Експортних Кредитів та Кредитних Гарантій"
 
Враховано    
197. 6. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
198. утворити Установу, забезпечити формування та сплату її статутного капіталу;
 
   утворити ЕКА, забезпечити формування та сплату його статутного капіталу;
 
199. за участю Національного банку опрацювати питання щодо приєднання України до Рамкової Домовленості з Офіційно Підтримуваних Експортних Кредитів 1978 року та долучення до «Робочої Групи з Експортних Кредитів та Кредитних Гарантій»;
 
-147- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац третій частини шостої статті 14 виключити.
 
Враховано      
200. затвердити нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону;
 
-148- Галасюк В.В.
Рибалка С.В.
Поляков М.А.
Демчак Р.Є.
Абзац третій частини шостої статті 14 виключити.
 
Враховано      
201. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.