Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на зміну по батькові) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. .
;  
-1- Ленський О.О.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до статті 295 Цивільного кодексу України щодо права на зміну по батькові».
 
Враховано   Про внесення змін до статті 295 Цивільного кодексу України щодо права на зміну по батькові
 
2. .
;  
-2- Петьовка В.В.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до статті 295 Цивільного кодексу України щодо права на зміну по батькові».
 
Враховано      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. У Цивільний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, стаття 356) внести такі зміни:
 
   1. Внести до статті 295 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003р., №№ 40-44, ст. 356) такі зміни:
 
5. 1) частину першу та другу статті 295 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції:
 
   1) частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
6. «1. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові.
 
-3- Петьовка В.В.
Пункт перший розділу І проекту викласти в новій редакції такого змісту : «частину першу та другу статті 295 Цивільного кодексу України після слів: «власне ім’я» та «власного імені» доповнити відповідно словами: «та (або) по батькові».
 
Враховано редакційно   «1. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові.
 
7. 2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.
 
-4- Петьовка В.В.
Пункт другий розділу І проекту викласти в новій редакції такого змісту:
«частину другу статті 295 Цивільного кодексу України після другого речення доповнити реченням: «фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на власний розсуд на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені».
 
Враховано редакційно   2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.
 
    -5- Гуляєв В.О.
Частину другу статті 295 Цивільного кодексу України після слів: «фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові» доповнити словами: «у разі зміни її батьком свого власного імені».
 
Враховано    
8. У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника».
 
   У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника»;
 
9. 2) частину третю статті 295 Цивільного кодексу України виключити.
 
-6- Левченко Ю.В.
Пункт другий розділу І законопроекту викласти у такій редакції: «2) частину третю статті 295 Цивільного кодексу України викласти у новій редакції: «3. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на власний розсуд змінити по батькові у разі зміни її батьком свого власного імені.
 
Враховано редакційно   2) частину третю виключити.
 
10. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.