Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" щодо реалізації державних житлових програм (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» щодо реалізації державних житлових програм
 
   Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» щодо реалізації державних житлових програм
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 19, ст. 257; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 1, ст. 5; 2012 р., № 29, ст. 345; 2013 р., № 48, ст. 682) такі зміни:
 
   1. Внести до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 19, ст. 257; 2012 р., № 29, ст. 345) такі зміни:
 
5. 1) частину другу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1) частину другу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
6. «Державна підтримка надається у розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 
-1- Недава О.А.
Доповнити частину словами такого змісту:
«а також внутрішньо переміщеним особам, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій в районах проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях (АТО) в порядку, встановленому Законом України «Про боротьбу з тероризмом».
 
Враховано частково   «Державна підтримка у розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту надається особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також внутрішньо переміщеним особам, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
 
    -2- Довбенко М.В.
Після абзацу другого підпункту 1 пункту 1 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Надання державної підтримки здійснюється в розмірах, пропорційних власним внескам громадян, після внесення ними власних коштів.»
 
Відхилено    
7. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
8. 2) у частині п’ятнадцятій слова і цифру «у розмірі 3 відсотків річних» замінити словами і цифрами «у розмірі 10 відсотків річних».
 
-3- Мельник С.І.
Пункт 2 частини 1 виключити.
 
Відхилено едакційна правка  2) у частині п’ятнадцятій слова і цифру «у розмірі 3 відсотків річних» замінити словами і цифрою «у розмірі 7 відсотків річних».
 
    -4- Сабашук П.П.
У пункті 2 частини 1 цифру «10» замінити на цифру «7».
 
Враховано    
    -5- Гуляєв В.О.
Частину 15 статті 4 доповнити наступним реченням:
«Умови надання кредиту, визначені у цьому законі не поширюються на громадян, які згідно із законодавством вже отримують на пільгових умовах кредити за рахунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у розмірі 3 відсотків річних.»
 
Відхилено    
    -6- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Доповнити Законопроект пунктом 3 наступного змісту:
«3. Положення підпункту 2 пункту 1 цього Закону щодо встановлення 10 відсоткової річної процентної ставки фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла у разі надання кредитів за рахунок бюджетних коштів фінансовою установою – виконавцем державної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла застосовується в договорах, укладених після набрання чинності цього Закону.»
 
Відхилено    
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.