Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні (доопрацьована) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні
 
   Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
   1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
5. 1. У статті 13:
 
-1- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Шкварилюк В.В.
Мельник С.І.
Амельченко В.В.
У пункті 1 розділу І виключити абзаци другий і третій, у зв’язку з чим:
пункт 1 розділу І викласти у такій редакції:
«У частині четвертій статті 13:
абзац чотирнадцятий виключити;
у абзаці двадцять першому слово і цифру «і 4» виключити.»
/кошти, отримані Державним фондом підтримки кінематографії України, відповідно до пункту 2 розділу І законопроекту за реєстр.№3240 (доопрацьований) віднесено окремим джерелом до спеціального фонду державного бюджету, а відтак одночасно вони не можуть бути також власними надходженнями бюджетних установ/
 
Враховано   1) у частині четвертій статті 13:
 
6. абзац чотирнадцятий частини четвертої викласти у такій редакції:
 
   абзац чотирнадцятий виключити;
 
7. «підгрупа 4 - кошти, отримані до Державного фонду підтримки кінематографії України»;
 
   в абзаці двадцять першому слово і цифру «і 4» виключити;
 
8. частину дев’яту після слів «крім розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків,» доповнити словами «розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору коштів Державного фонду підтримки кінематографії України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
-2- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Шкварилюк В.В.
Мельник С.І.
Амельченко В.В.
Абзац четвертий пункту 1 та пункт 5 розділу І виключити, а у абзаці другому пункту 2 розділу І виключити слова «від розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору коштів Державного фонду підтримки кінематографії України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
/у зв’язку з відсутністю відповідної вимоги у Законі України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», прийнятому Верховною Радою України 22 вересня 2016 року (законопроект за реєстр.№3081-д), до якого законопроект за реєстр. №3240 (доопрацьований) є похідним/
 
Враховано      
    -3- Ленський О.О.
Абзац четвертий пункту 1 розділу І виключити.
 
Враховано    
9. 2. Частину третю статті 29 доповнити новими пунктами такого змісту:
 
   2) частину третю статті 29 доповнити пунктами 13-3, 13-4 і 13-5 такого змісту:
 
10. «13-3) від реалізації майнових прав на використання фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, створених за кошти Державного бюджету України, в тому числі за кошти Державного фонду підтримки кінематографії України, реалізації суб’єктами кінематографії, які отримали від держави субсидії на створення (виробництво) фільмів майнових прав на використання таких фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, а також від реалізації майнових прав на використання фільмів та фільмових матеріалів, які у відповідності з планами виробництва Держкіно УРСР, Міністерства культури УРСР та їх правонаступників в період з 1953 по 1991 роки створені (вироблені) за рахунок державних (бюджетних) коштів на державних кіностудіях та належать державі, від розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору коштів Державного фонду підтримки кінематографії України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
-4- Голубов Д.І.
Ленський О.О.
Каплін С.М.
У абзаці другому пункту 2 розділу І перед словами «від реалізації майнових прав» доповнити слово «надходження».
Дивись пропозицію № 2.
 
Враховано   «13-3) надходження від реалізації майнових прав на використання фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, створених за кошти Державного бюджету України, в тому числі за кошти Державного фонду підтримки кінематографії України, реалізації суб’єктами кінематографії, які отримали від держави субсидії на створення (виробництво) фільмів, майнових прав на використання таких фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, а також від реалізації майнових прав на використання фільмів та фільмових матеріалів, які відповідно до планів виробництва Держкіно УРСР, Міністерства культури УРСР та їх правонаступників у 1953 - 1991 роках створені (вироблені) за рахунок державних (бюджетних) коштів на державних кіностудіях та належать державі;
 
11. 13-4) кошти, отримані відповідно до законодавства про лотереї».
 
-5- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Шкварилюк В.В.
Мельник С.І.
Амельченко В.В.
Доповнити пункт 2 розділу І новим абзацом такого змісту:
«13-5) кошти, сплачені суб’єктами кінематографії за розгляд заяв на отримання державних субсидій на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму;».
Відповідно, у абзаці другому пункту 3 розділу І після цифр «13-4» доповнити словом і цифрами «і 13-5».
/для узгодження з положеннями Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», прийнятого Верховною Радою України 22 вересня 2016 року (законопроект за реєстр.№3081-д), до якого законопроект за реєстр.№3240 (доопрацьований) є похідним/
 
Враховано   13-4) кошти, отримані відповідно до законодавства про лотереї;
13-5) кошти, сплачені суб’єктами кінематографії за розгляд заяв на отримання державних субсидій на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму»;
 
12. 3. Частину четверту статті 30 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
   3) частину четверту статті 30 доповнити пунктом 21 такого змісту:
 
13. «21) забезпечення формування Державного фонду підтримки кінематографії України (за рахунок джерел, визначених пунктами 13-3, 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу)».
 
   «21) забезпечення формування Державного фонду підтримки кінематографії України (за рахунок джерел, визначених пунктами 13-3, 13-4 і 13-5 частини третьої статті 29 цього Кодексу)»;
 
14. 4. Частину другу статті 55 доповнити новим абзацом двадцятим у такій редакції:
 
-6- Мельничук І.І.
Пункт 4 розділу І виключити.
/захищеними видатками визначаються видатки загального фонду державного бюджету, а відповідно до пункту 3 розділу І законопроекту забезпечення формування Державного фонду підтримки кінематографії України здійснюватиметься за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету/
 
Враховано      
15. «забезпечення формування Державного фонду підтримки кінематографії України».
 
      
16. 5. Абзац другий частини 1 статті 57 викласти у такій редакції:
 
      
17. «Залишки коштів державного бюджету на кінець бюджетного періоду установ України, які функціонують за кордоном, на рахунках, відкритих у банківських установах країн їх місцезнаходження, залишки на поточних рахунках у банках державного сектору коштів Державного фонду підтримки кінематографії України, а також залишки коштів власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, на поточних рахунках у банках державного сектору зберігаються на таких рахунках для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді відповідно до кошторисів».
 
      
18. 6. Підпункт г) пункту 10) частини першої статті 87 викласти у такій редакції:
 
   4) підпункт «г» пункту 10 частини першої статті 87 викласти в такій редакції:
 
19. «г) забезпечення діяльності Державного фонду підтримки кінематографії України».
 
-7- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Шкварилюк В.В.
Мельник С.І.
Амельченко В.В.
Абзац другий пункту 6 розділу І викласти в такій редакції: «створення та розповсюдження національних фільмів (включаючи забезпечення формування Державного фонду підтримки кінематографії України)».
/пропонується також зберегти визначення загального функціонального спрямування видатків державного бюджету на створення та розповсюдження національних фільмів, як це визначено чинною редакцією підпункту «г» пункту 10 частини першої статті 87 Кодексу, що відповідатиме викладу статті 87 Кодексу/
 
Враховано   «г) створення та розповсюдження національних фільмів (включаючи забезпечення формування Державного фонду підтримки кінематографії України)».
 
    -8- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Шкварилюк В.В.
Мельник С.І.
Амельченко В.В.
У зв’язку із запропонованими поправками до законопроекту: у розділі І нумерацію пункту 6 замінити на 4 та внести інші необхідні редакційні та техніко-юридичні правки (у тому числі з метою узгодження положень з нормами Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (після його підписання Президентом України).
 
Враховано    
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-9- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Шкварилюк В.В.
Мельник С.І.
Амельченко В.В.
У розділі ІІ слова «дня, наступного за днем його опублікування» замінити словами «1 січня 2017 року».
/з метою здійснення організаційних засад для забезпечення створення та функціонування Державного фонду підтримки кінематографії в Україні/
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.