Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо упорядкування системи надходження та використання коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. .
;  
-1- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
У назві законопроекту слова « (щодо упорядкування системи надходження та використання коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату)» замінити словами «щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату».
/для забезпечення більш лаконічного викладу назви та її узгодження з текстом законопроекту/
 
Враховано   Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. До Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) внести такі зміни:
 
   1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
4. 1) у частині другій статті 29:
 
   1) у частині другій статті 29:
 
5. в пункті 5 слова "крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі" вилучити;
 
-2- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
абзац другий пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в пункті 5 слова « (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі)» замінити словами і цифрами « (крім рентної плати, визначеної пунктом 5-1 цієї частини статті)»;
/для забезпечення узгодженості положень законопроекту між собою/
 
Враховано   у пункті 5 слова " (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі)" замінити словами і цифрами " (крім рентної плати, визначеної пунктом 5-1 цієї частини статті)";
 
    -3- Матківський Б.М.
Пункт 5 частини 2 статті 29 викласти в такій редакції:
«75 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату);»
 
Враховано в іншій редакції (див. пропозицію № 2)   
6. доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
7. "95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату; "
 
-4- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
абзац четвертий пункту 1 розділу І законопроекту доповнити словами « (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі)».
/для забезпечення узгодженості положень законопроекту між собою, а також унормування зарахування рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України/
 
Враховано   "5-1) 95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, яка зараховується до загального фонду державного бюджету в повному обсязі)";
 
    -5- Матківський Б.М.
Пункт 5-1 частини 2 статті 29 викласти в такій редакції:
«95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату;»
 
Враховано частково (див. пропозицію № 4)   
    -6- Матківський Б.М.
Пункт 12 частини 2 статті 29 викласти в такій редакції:
«95 відсотків рентної плати за транзитне транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає вимогам ч.1 ст.116 Регламенту Верховної Ради, а також призведе до розбалансування показників державного бюджету на 2017 р.)   
    -7- Матківський Б.М.
Пункт 13 частини 2 статті 29 викласти в такій редакції:
«95 відсотків рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає вимогам ч.1 ст.116 Регламенту Верховної Ради, а також призведе до розбалансування показників державного бюджету на 2017 р.)   
    -8- Матківський Б.М.
Пункт 4 частини 1 статті 64 викласти в такій редакції:
«25 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;»
 
Враховано по суті (пропозиція відповідає чинній редакції відповідної норми, яка законопроектом не змінюється)   
8. 2) частину першу статті 64 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
-9- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину першу статті 64 доповнити пунктами 4-1 та 4-2 такого змісту:
«4-1) 2 відсотка рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до районних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів;
4-2) 3 відсотка рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів»;»
/для унормування порядку зарахування та уточнення пропорцій розподілу такого платежу між місцевими бюджетами/
 
Враховано   2) частину першу статті 64 доповнити пунктами 4-1 та 4-2 такого змісту:
 
    -10- Лубінець Д.В.
Пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:
«Частину першу статті 64 доповнити підпунктом 4? такого змісту:
«4?) 10 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до районних бюджетів, а у разі якщо такі корисні копалини видобуваються в межах території об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад вказана рентна плата зараховується у розмірі 5 відсотків до бюджету цієї об'єднаної територіальної громади та у розмірі 5 відсотків до районного бюджету, в межах якого знаходиться об’єднана територіальна громада;»;»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає вимогам ч.1 ст.116 Регламенту Верховної Ради, а також призведе до розбалансування показників обласних бюджетів)   
    -11- Левченко Ю.В.
Пункт 2 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«2) у статті 71:
частину першу доповнити новим пунктом 4-3 такого змісту:
«4-3) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, що розподіляються між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць, на території яких знаходиться відповідна ділянка надр, у такому співвідношенні: 1,5 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад; 1,5 відсотка – до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів; 2 відсотка – бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів. Якщо ділянка надр розташована на території декількох адміністративно-територіальних одиниць, кошти між відповідними місцевими бюджетами розподіляються в межах встановленого співвідношення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;»;
частину другу доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«8) видатки на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів транспортної інфраструктури та видатки на природоохоронні заходи, спрямовані на захист від шкідливої дії, спричиненої користуванням надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4-3 частини 1 статті 71 цього Кодексу).».
 
Відхилено (запропоноване зарахування відповідних платежів до спеціального фонду обмежить права органів місцевого самоврядування самостійно визначати напрями використання коштів; при цьому питання передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку унормовано п.10 ч.1 ст.71 Бюджетного кодексу)   
    -12- Кулініч О.І.
Віднести 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату до спеціального фонду державного та місцевих бюджетів, із яких: 1,5 відсотки до районних бюджетів, 1,5 відсотків до обласних бюджетів, 2 відсотки до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування відповідних ділянок надр.
 
Відхилено (запропоноване зарахування відповідних платежів до спеціального фонду обмежить права органів місцевого самоврядування самостійно визначати напрями використання коштів; при цьому питання передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку унормовано п.10 ч.1 ст.71 Бюджетного кодексу)   
    -13- Матківський Б.М.
Частину першу статті 64 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«до доходів загального фонду бюджетів міст обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад належить 3,5 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, у разі, якщо такі корисні копалини видобуваються в межах території міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територіальних громад;»
 
Враховано частково (див. пропозицію № 9)   
    -14- Матківський Б.М.
Частину першу статті 64 доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
«до доходів загального фонду бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад належить 3,5 відсотка рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України, 3,5 відсотка рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку, пропорційно до протяжності нафтопроводу, нафтопродуктопроводу та трубопроводу аміаку по території міст обласного значення, районів та об’єднаних територіальних громад;»
 
Відхилено (пропозиція не відповідає вимогам ч.1 ст.116 Регламенту Верховної Ради, а також призведе до розбалансування показників державного бюджету на 2017 р.)   
9. -"1,5 відсотка рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату; "
 
-15- Соловей Ю.І.
У доповненому пункті 4-1 частини першої статі 64 Бюджетного кодексу України законопроекту цифри «1,5» замінити на цифри «2,5»;
 
Враховано частково (див. пропозицію № 9)  "4-1) 2 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до районних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів;
4-2) 3 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів";
 
    -16- Бєлькова О.В.
Пункт 4-1 статті 64 у запропонованій проектом редакції доповнити реченням такого змісту:
«Такі платежі зараховуються до відповідних бюджетів пропорційно сумам рентних платежів, нарахованих на видобуток з кожної свердловини відповідно її місцю розташування. З метою забезпечення їх ефективного використання зазначені платежі можуть перераховуватись до спеціального фонду місцевого бюджету;»
 
Враховано частково (див. пропозицію № 9, а доповнення щодо спеціального фонду не відповідає змісту даної статті Бюджетного кодексу, якою визначено перелік доходів загального фонду)   
    -17- Матківський Б.М.
Частину першу статті 64 доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
«до доходів загального фонду бюджету міста Борислава Львівської області належать 3 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, у зв’язку з тим, що такі корисні копалини видобуваються в межах житлової зони міста Борислава Львівської області;»
 
Враховано частково (див. пропозицію № 9)   
    -18- Матківський Б.М.
Частину першу статті 64 доповнити пунктом 4-3 такого змісту:
«у разі створення Бориславської об’єднаної територіальної громади, створеної згідно із законом та перспективним планом формування територіальних громад, до доходів загального фонду бюджету належать 3,5 відсотка рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, у зв’язку з тим, що такі корисні копалини видобуваються в межах житлової зони міста Борислава Львівської області»
 
Враховано частково (див. пропозицію № 9)   
    -19- Лубінець Д.В.
У пункті 4 частини першої статті 66 цифру «25» замінити цифрою «15».
 
Відхилено (пропозиція не відповідає вимогам ч.1 ст.116 Регламенту Верховної Ради, а також призведе до розбалансування показників обласних бюджетів)   
10. 3) частину першу статті 66 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
-20- Левченко Ю.В.
Пункт 3 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено (див. пояснення до пропозиції № 11)  3) частину першу статті 66 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
11. "1,5 відсотка рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату; "
 
-21- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Абзац другий пункту 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4-1) 2 відсотка рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів».
/для унормування порядку зарахування та уточнення пропорцій розподілу такого платежу між місцевими бюджетами/
 
Враховано   "4-1) 2 відсотки рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів";
 
    -22- Бєлькова О.В.
Пункт 4-1 статті 66 у запропонованій проектом редакції доповнити реченням такого змісту:
«Такі платежі зараховуються до відповідних бюджетів пропорційно сумам рентних платежів, нарахованих на видобуток з кожної свердловини відповідно її місцю розташування. З метою забезпечення їх ефективного використання зазначені платежі можуть перераховуватись до спеціального фонду місцевого бюджету;»
 
Враховано частково (див. пропозицію № 21, а доповнення щодо спеціального фонду не відповідає змісту даної статті Бюджетного кодексу, якою визначено перелік доходів загального фонду)   
    -23- Матківський Б.М.
Частину першу статті 66 доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
«до доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу), обласних бюджетів належать 1,5 відсотки рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами території України, 1,5 відсотки рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку, пропорційно до протяжності нафтопроводу, нафтопродуктопроводу та трубопроводу аміаку по території Автономної Республіки Крим (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) та області;
 
Відхилено (пропозиція не відповідає вимогам ч.1 ст.116 Регламенту Верховної Ради, а також призведе до розбалансування показників державного бюджету на 2017 р.)   
12. 4) частину першу статті 69 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
-24- Матківський Б.М.
Пункт 3-1 статті 69 виключити.
 
Відхилено (пропозиція не відповідає меті законопроекту щодо зарахування відповідного платежу до місцевих бюджетів усіх рівнів)  4) частину першу статті 69 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
    -25- Левченко Ю.В.
Пункт 4 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено (див. пояснення до пропозиції № 11)   
13. "2 відсотка рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату. Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних ділянок надр; "
 
-26- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Абзац другий пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3-1) 1 відсоток рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів".
/для узгодження з викладом інших положень законопроекту та уточнення пропорцій розподілу такого платежу між місцевими бюджетами/
 
Враховано   "3-1) 1 відсоток рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів".
 
    -27- Соловей Ю.І.
У доповненому пункті 3-1 частини першої статі 69 Бюджетного кодексу України законопроекту цифру «2» замінити на цифру «1».
 
Враховано    
    -28- Бєлькова О.В.
Пункт 3-1 статті 69 у запропонованій проектом редакції доповнити реченням такого змісту:
«Такі платежі зараховуються до відповідних бюджетів пропорційно сумам рентних платежів, нарахованих на видобуток з кожної свердловини відповідно її місцю розташування. З метою забезпечення їх ефективного використання зазначені платежі можуть перераховуватись до спеціального фонду місцевого бюджету;»
 
Враховано частково (див. пропозицію № 26, а доповнення щодо спеціального фонду не відповідає змісту даної статті Бюджетного кодексу, якою визначено перелік доходів загального фонду)   
14. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-29- Матвієнко А.С.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року».
 
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

    -30- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року».
/для недопущення втрат відповідних доходів державного бюджету у 2016 р. та узгодженості з тривалістю бюджетного періоду/
 
Відхилено    
    -31- Лопушанський А.Я.
Розділ ІІ проекту закону викласти у такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.»
 
Відхилено    
    -32- Кулініч О.І.
В Розділі ІІ законопроекту слова «з дня його опублікування» замінити словами «з 1 січня 2017 року»;
 
Відхилено    
    -33- Бєлькова О.В.
Доповнити проект розділом ІІІ такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з набрання чинності зазначеним законом розробити і затвердити Положення про порядок використання місцевими громадами коштів, що надходять із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату.»
 
Відхилено пропозиція не відповідає п.3 ст.7 Бюджетного кодексу щодо принципу самостійності бюджетів/   
    -34- Іщейкін К.Є.
Горбунов О.В.
Внести до тексту законопроекту необхідні техніко-юридичні та редакційні правки (включаючи правки для забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій).
 
Враховано