Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   1. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст. 170):
 
   1) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2007 р., № 25, ст. 340; 2009 р., № 19, ст. 260):
 
6. 1) частину першу статті 42 після першого речення доповнити реченням такого змісту:
«Таке оголошення має відбутися після реєстрації особи, обраної сільським, селищним, міським головою, відповідною територіальною виборчою комісією».
 
-1- Бойко О.П.
Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Підпункт 1 пункту 1 розділу Іпроекту закону викласти в такій редакції:
«1) перше речення частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
«Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації».
 
Враховано   перше речення частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
«Повноваження новообраного сільського, селищного, міського голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації»;
 
7. 2) перше речення абзацу другого частини другої статті 46 після слів «У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, селищний, міський голова не обраний» доповнити словами «або не зареєстрований відповідно до частини першої статті 42 цього закону,».
 
-2- Бойко О.П.
Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Підпункт 2 пункту 1 розділу Іпроекту закону викласти в такій редакції:
«2) у першому реченні абзацу другого частини другої статті 46 слова «не обраний» замінити словами «не зареєстрований відповідно до закону про місцеві вибори».
 
Враховано   у першому реченні абзацу другого частини другої статті 46 слова «не обраний» замінити словами «не зареєстрований відповідно до закону про місцеві вибори»;
 
8. 2. Частину третю статті 89 Закону України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради, 2015, № 37-38, ст. 366) викласти в такій редакції:
«3. У п’ятиденний строк з дня отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови, старости.
У разі неприйняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови, старости у визначений законом термін таке рішення може прийняти Центральна виборча комісія у термін до 20 днів з дня звернення щодо бездіяльності територіальної виборчої комісії».
 
-3- Бойко О.П.
Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Пункт 2 Розділу Іпроекту закону викласти в такій редакції:
«2) у пункті 6 частини першої статті 24 Закону України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366, ст. 371) слова «результатів відповідних місцевих виборів встановлює результати таких місцевих виборів» замінити словами «результатів відповідних місцевих виборів та/або реєстрації обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів, старост встановлює результати таких місцевих виборів та/або приймає рішення щодо реєстрації відповідних осіб».
Обгрунтування:
Зміни до Закону України «Про місцеві вибори» щодо реєстрації Центральною виборчою комісією обраних депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та старост викладено в тексті статті 24 Закону, де йдеться про повноваження ЦВК, а не в тексті статті 89, яка визначає процедуру такої реєстрації.
Це не змінює концептуальної суті волевиявлення парламенту, а лише уточнює техніко-юридичний аспект розташування норми Закону в його тексті.
 
Враховано   2) у пункті 6 частини першої статті 24 Закону України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366) слова «результатів відповідних місцевих виборів встановлює результати таких місцевих виборів» замінити словами «результатів відповідних місцевих виборів та/або реєстрації обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів, старост встановлює результати таких місцевих виборів та/або приймає рішення щодо реєстрації відповідних осіб».
 
9. 3. Статтю 21 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 36, ст. 448) доповнити пунктом такого змісту:
 
-4- Левченко Ю.В.
Пункт 3 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Статтю 21 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 36, ст. 448) доповнити пунктом такого змісту: «7-1) може прийняти рішення про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови, старости у разі неприйняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення у визначений законом термін».
 
Відхилено      
10. «7-1) приймає рішення про реєстрацію депутата, сільського, селищного, міського голови, старости у разі неприйняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення у визначений законом термін».
 
-5- Бойко О.П.
Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Пункт 3 розділу Іпроекту закону виключити.
 
Враховано      
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
12. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України