Кількість абзаців - 86 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. вноситься народним депутатом
 
      
2. України Рибаком І.П. (№ 400)
 
      
3. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування
 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
6. І.Внести зміни до таких законів України:
 
   Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
   1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
8. 1) пункт 5 статті 8-1 виключити.
 
-1- Петьовка В.В.
У пункті першому розділу І проекту щодо внесення змін до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
1) підпункт 1 проекту щодо внесення змін до статті 8-1 Водного кодексу України – виключити;
 
Відхилено   1) пункт 5 статті 8-1 виключити;
 
9. 2) у пункті 7 статті 14- після слів «а також порядку розроблення» слова «та затвердження» виключити.
 
   2) у пункті 7 статті 14- слова «а також порядку розроблення та затвердження нормативів» замінити словами «а також порядку розроблення нормативів»;
 
10. 3) пункт 9 статті 16 викласти у такій редакції:
 
-2- Петьовка В.В.
У пункті першому розділу І проекту щодо внесення змін до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
підпункт 3 проекту щодо внесення змін до пункту 9 статті 16 Водного кодексу України – виключити;
 
Відхилено   3) пункт 9 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
 
    -3- Левченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
11. «9) видача дозволів на спеціальне водокористування;».
 
   «9) видача дозволів на спеціальне водокористування»;
 
12. 3) пункт 4 статті 17-1 виключити.
 
-4- Петьовка В.В.
Підпункт 4 проекту щодо внесення змін до пункту 4 статті 17-1 Водного кодексу України – виключити;
 
Відхилено   4) пункт 4 статті 17-1 виключити;
 
    -5- Левченко Ю.В.
Підпункти 4 пункту 1 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
13. 4) пункт 1 статті 17-2 виключити.
 
-6- Петьовка В.В.
Підпункт 5 проекту щодо внесення змін до пункту 1 статті 17-2 Водного кодексу України – виключити;
 
Відхилено   5) пункт 1 статті 17-2 виключити;
 
14. 5) в абзаці другому статті 38 слова «та затвердження» виключити.
 
   6) у частині другій статті 38 слова «та затвердження» виключити;
 
15. 6) Абзаци четвертий та п’ятий статті 42 викласти в такій редакції:
 
   7) у статті 42:
частини четверту і п’яту викласти в такій редакції:
 
16. «Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на підставі договорів на водопостачання (поставку воду) та/або водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.
 
   «Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні системи на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.
 
17. Вторинні водокористувачі здійснюють скидання стічних вод у водні об'єкти на підставі дозволів на спеціальне водокористування.
 
-7- Івченко В.Є.
Абзац третій підпункту 6 пункту 1 викласти у такій редакції:
«Вторинні водокористувачі можуть здійснювати скидання стічних вод у водні об'єкти на підставі дозволів на спеціальне водокористування.
 
Враховано   Вторинні водокористувачі можуть здійснювати скидання стічних вод у водні об'єкти на підставі дозволу на спеціальне водокористування»;
доповнити частиною шостою такого змісту:
 
18. Забір та використання води із каналів і водогонів міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів здійснюються на підставі дозволів на спеціальне водокористування та договорів на водопостачання (поставку воду) укладеними з підприємствами та організаціями, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони. Перелік підприємств та організацій, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони, затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
   «Забір та використання води із каналів, водогонів (водопроводів) міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів здійснюються на підставі дозволу на спеціальне водокористування та договору про водопостачання (поставку води), укладеного з підприємствами та організаціями, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони. Перелік підприємств та організацій, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони, затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
19. 7) У статті 48:
 
   8) у частині третій статті 48:
 
20. а) абзац восьмий частини третьої після слова «виконання» доповнити словами «розчистки русел річок, каналів і дна водойм,»;
 
   абзац восьмий після слова «виконання» доповнити словами «розчистки русел річок, каналів і дна водойм»;
 
21. б) абзац дев’ятий частини третьої після слів «корисних копалин» доповнити словами « (крім підземних вод)»;
 
   абзац дев’ятий після слів «корисних копалин» доповнити словами « (крім підземних вод)»;
 
22. в) доповнити частину третю новим абзацом дванадцятим такого змісту:
 
   після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
23. «забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу (крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води);».
 
   «забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води».
 
24. У зв’язку із цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.
 
   У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;
 
25. 8) статтю 49 викласти в такій редакції:
 
   9) статті 49 і 55 викласти в такій редакції:
 
26. «Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування.
 
   «Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування
 
27. Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.
 
   Спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.
 
28. Вторинні водокористувачі, які отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на підставі договорів на водопостачання (поставку води) та/або водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування також сплачують збір за спеціальне водокористування на загальних підставах.
 
-8- Гуляєв В.О.
У тексті законопроекту слова «збір за спеціальне водокористування» замінити слова «рентною платою за спеціальне використання води».
Обґрунтування: відповідно до Податкового кодексу України.
 
Відхилено   Вторинні водокористувачі сплачують збір за спеціальне водокористування на загальних підставах.
 
    -9- Івченко В.Є.
Абзац четвертий підпункту 8 пункту 1 виключити.
 
Відхилено    
29. Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
 
-10- Петьовка В.В.
у пункті 8 щодо внесення змін до статті 49 Водного кодексу України, частину третю нової редакції статті 49 проекту викласти в новій редакції такого змісту:
«Дозвіл на спеціальне водокористування видається:
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями - у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення;
#102634
 
Відхилено   Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
 
    -11- Левченко Ю.В.
Абзац 5 підпункту 8 пункту 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Дозвіл на спеціальне водокористування видається:
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями - у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення;
#102634
 
Відхилено    
30. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється згідно з вимогами, визначеними Законом України «Про адміністративні послуги», з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
   Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
31. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється безоплатно.
 
   Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування здійснюється безоплатно.
 
32. Подання юридичною або фізичною особою, фізичною особою – підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.
 
   Подання юридичною або фізичною особою, фізичною особою – підприємцем заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) їй цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.
 
33. Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа звертається до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства із заявою, до якої додаються:
 
-12- Левченко Ю.В.
Абзац 9 підпункту 8 пункту 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа звертається до органів, зазначених у частині третій цієї статті із заявою, до якої додаються:»
 
Враховано   Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа, фізична особа - підприємець звертається до органів, зазначених у частині третій цієї статті, із заявою, до якої додаються:
 
34. обґрунтування потреби у воді із помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;
 
   обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;
 
35. опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод відносно поверхневих водних об’єктів;
 
-13- Гуляєв В.О.
У абзаці 2 частини 7 статті 49 Водного кодексу України слова «відносно поверхневих водних об’єктів» вилучити.
Обґрунтування: скидання може здійснюватися не лише у безпосередньо поверхневі водні об’єкти, а й підземні горизонти, системи каналізації тощо).
 
Враховано   опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;
 
36. нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск окремо);
 
   нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);
 
37. затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організації житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);
 
   затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);
 
38. копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).
 
   копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).
 
39. Зазначений перелік документів є вичерпним.
 
   Зазначений перелік документів є вичерпним.
 
40. Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для його видачі.
 
-14- Левченко Ю.В.
Абзац 17 підпункту 8 пункту 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Органи, зазначені у частині третій цієї статті, зобов’язані протягом двох робочих днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати копії відповідних документів у разі використання підземних вод до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.»
 
Враховано частково   Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.
 
41. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, зобов’язані протягом двох робочих днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати копії відповідних документів у разі використання підземних вод до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
 
-15- Петьовка В.В.
у пункті 8 щодо внесення змін до статті 49 Водного кодексу України, частини 10 – 13 нової редакції статті 49 проекту викласти в новій редакції такого змісту:
«Органи, зазначені у частині третій цієї статті, зобов'язані протягом п'яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати завірені ними копії відповідних документів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, у разі використання підземних вод - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
Центральні органи виконавчої влади, зазначені у частині десятій цієї статті, зобов'язані протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органам, що приймають рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.
Органи, визначені частиною третьою цієї статті, при прийнятті рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі обов'язково враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
видачі дозволів на спеціальне водокористування затверджується Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано   Органи, зазначені у частині третій цієї статті, зобов’язані протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати копії відповідних документів:
у разі використання підземних вод - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;
у разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
 
42. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органу, що приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, зобов’язані протягом 15 календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органу, що приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, висновки в електронній формі щодо можливості його видачі.
 
43. Обмін документами між органами виконавчої влади, зазначеними в цій статті, здійснюється в електронній формі у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
   Обмін документами між органами виконавчої влади, зазначеними в цій статті, здійснюється в електронній формі у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Особа, яка одержала дозвіл на спеціальне водокористування, не потребує отримання спеціального дозволу на користування надрами, за умови одержання зазначеного висновку та додержання законодавства у сфері охорони та раціонального використання надр.
 
44. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, при прийнятті рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
 
-16- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
У статті 49 Водного кодексу після нового абзацу «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органу, що приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі» доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особа, яка одержала дозвіл на спеціальне водокористування не потребує отримання спеціального дозволу на користування надрами за умови одержання зазначеного висновку та додержання законодавства у сфері охорони та раціонального використання надр».
 
Враховано   Органи, зазначені в частині третій цієї статті, під час прийняття рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або про відмову в його видачі враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
 
    -17- Левченко Ю.В.
Абзац 20 підпункту 8 пункту 1 розділу 1 Законопроекту:
«Органи, зазначені у частині третій цієї статті, при прийнятті рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.»
 
Враховано    
45. У разі ненадання протягом встановленого строку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, вважається, що орган, який приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, одержав висновок про можливість видачі такого дозволу.
 
-18- Петьовка В.В.
у пункті 8 щодо внесення змін до статті 49 Водного кодексу України, частину 14 нової редакції статті 49 проекту викласти в новій редакції такого змісту:
«У разі ненадання протягом встановленого строку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, погодження щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, вважається, що орган, який погоджує видачу дозволу на спеціальне водокористування, не заперечує проти видачі такого дозволу».
 
Враховано редакційно   У разі ненадання протягом встановленого строку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування вважається, що відповідний центральний орган виконавчої влади не заперечує проти видачі такого дозволу.
 
    -19- Ленський О.О.
У розділі 1 у частині першій у пункті 8) абзац 21 викласти у такій редакції:
У разі ненадання протягом встановленого строку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, вважається, що орган, який приймає рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, не заперечує проти надання відповідного дозволу, що дозволяє видати його без такого висновку».
 
Враховано редакційно    
    -20- Веселова Н.В.
«У разі ненадання протягом встановленого строку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування, вважається, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, не заперечує проти видачі такого дозволу.»;
 
Враховано    
46. Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування є:
 
   Підставою для відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування є:
 
47. подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з встановленим цим Кодексом переліком;
 
   подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з визначеним цією статтею переліком;
 
48. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, довгостроковим прогнозам водогосподарських балансів;
 
-21- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
У статті 49 Водного кодексу в редакції проекту після слів «виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою недостовірних відомостей, їх невідповідності вимогам законів» виключити слова «та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, довгостроковим прогнозам водогосподарських балансів»
 
Враховано частково   виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання або фізичною особою, недостовірних відомостей, невідповідності вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;
 
49. негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр про можливість спеціального водокористування.
 
   негативний висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, чи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, про можливість здійснення спеціального водокористування.
 
50. Підставами для переоформлення дозволу на спеціальне водокористування є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи чи зміна прізвища, імені, по батькові або місця проживання фізичної особи, фізичної особи – підприємця.
 
   Підставою для переоформлення дозволу на спеціальне водокористування є зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи чи зміна прізвища, імені, по батькові або місця проживання фізичної особи, фізичної особи – підприємця.
 
51. Переоформлення дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.
 
   Переоформлення дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.
 
52. Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне водокористування становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.
 
   Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне водокористування становить два робочі дні з дня одержання заяви про його переоформлення.
 
53. Підставами для видачі дубліката дозволу на спеціальне водокористування є його втрата або пошкодження.
 
   Підставою для видачі дубліката дозволу на спеціальне водокористування є його втрата або пошкодження.
 
54. Видача дубліката дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.
 
   Видача дубліката дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за заявою протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.
 
55. Строк дії дозволу на спеціальне водокористування становить шість років.
 
-22- Петьовка В.В.
у пункті 8 щодо внесення змін до статті 49 Водного кодексу України, частину 21 нової редакції статті 49 проекту – виключити;
 
Враховано      
    -23- Івченко В.Є.
Абзац двадцять третій підпункту 8 пункту 1 вилучити.
 
Враховано    
    -24- Колєсніков Д.В.
Шпенов Д.Ю.
У статті 49 Водного кодексу в редакції проекту після слів «шість років» доповнити словами «або 25 років»
 
Враховано редакційно    
56. Дозвіл на спеціальне водокористування анулюється з підстав, визначених статтею 55 цього Кодексу.
 
   Дозвіл на спеціальне водокористування анулюється з підстав, визначених статтею 55 цього Кодексу.
 
57. У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені органами, що видали дозвіл, без коригування дозволу на спеціальне водокористування».
 
-25- Веселова Н.В.
Статтю 49 Водного кодексу України доповнити наступним абзацом:
«Форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища».
 
Враховано   У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені органом, що видав дозвіл, без коригування дозволу на спеціальне водокористування.
Форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
58. 9) статтю 50 виключити;
 
-26- Петьовка В.В.
пункт 9 щодо виключення статті 50 Водного кодексу України – виключити.
 
Враховано      
    -27- Івченко В.Є.
Підпункт 9 пункту 1 вилучити.
 
Враховано    
59. 10) статтю 55 викласти в такій редакції:
 
      
60. «Стаття 55. Підстави для припинення права спеціального водокористування
 
   «Стаття 55. Підстави для припинення права спеціального водокористування
 
61. Припинення права спеціального водокористування здійснюється шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування.
 
   Припинення права спеціального водокористування здійснюється шляхом анулювання дозволу на спеціальне водокористування.
 
62. Орган, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, анулює його у разі:
 
   Орган, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, анулює його у разі:
 
63. звернення водокористувача із заявою про анулювання дозволу на спеціальне водокористування;
 
   звернення водокористувача із заявою про анулювання дозволу на спеціальне водокористування;
 
64. визнання водного об’єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
 
   визнання водного об’єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність;
 
65. припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, смерті фізичної особи, яка одержала дозвіл.
 
   припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, смерті фізичної особи, яка одержала дозвіл.
 
66. Орган, який видав дозвіл на спеціальне водокористування, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:
 
   Орган, що видав дозвіл на спеціальне водокористування, звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:
 
67. встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
   встановлення факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;
 
68. передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;
 
   передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;
 
69. виникнення необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;
 
   виникнення необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення;
 
70. систематичне (протягом двох і більше податкових (звітних) періодів) невнесення зборів за спеціальне водокористування у встановлені законом строки;
 
   систематичної, протягом двох і більше податкових (звітних) періодів, несплати збору за спеціальне водокористування в установлені законом строки;
 
71. порушення умов спеціального водокористування та охорони вод, стосовно яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.
 
   порушення умов спеціального водокористування та охорони вод, стосовно яких центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, раніше було видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.
 
72. Рішення органу, який видав дозвіл, про анулювання дозволу на спеціальне водокористування видається юридичній або фізичній особі протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. У такому випадку дія дозволу припиняється через тридцять днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
 
   Рішення органу, що видав дозвіл, про анулювання дозволу на спеціальне водокористування видається юридичній або фізичній особі протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття. У такому разі дія дозволу припиняється через 30 днів з дня прийняття рішення про його анулювання»;
 
73. Форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.»;
 
-28- Веселова Н.В.
Останній абзац статті 55 Водного кодексу України виключити.
 
Враховано      
74. 11) статтю 56 виключити.
 
   10) статтю 56 виключити.
 
75. 2. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2000 р., № 5, ст. 34; 2013 р., № 46, ст. 640; 2014 р., № 23, ст. 873) пункт «е» частини першої статі 20-2 викласти в такій редакції:
 
   2. Пункт «е» частини першої статі 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2013 р., № 46, ст. 640) викласти в такій редакції:
 
76. «е) надання обов'язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства з питань, що належать до його компетенції, інформування дозвільних органів про надані приписи суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність на підставі дозволів в сфері охорони навколишнього природного середовища, та здійснення контролю за їх виконанням.
 
   «е) надання обов'язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства з питань, що належать до його компетенції, інформування дозвільних органів про надані приписи суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність на підставі дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища, та здійснення контролю за їх виконанням».
 
77. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
78. 1. Цей Закон набирає чинності через місяць після його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
79. 2. Дозволи, видані до набрання чинності цим Законом діють до моменту закінчення строку їх дії.
 
   2. Дозволи, видані до дня набрання чинності цим Законом, діють до моменту закінчення строку їх дії.
 
80. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
81. ініціювати внесення змін до законодавчих актів з метою приведення у відповідність із цим Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
82. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
83. забезпечити розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
84. забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
      
85. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України
А. ПАРУБІЙ