Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект вноситься
 
   Проект
 
1. народними депутатами
 
      
2. України
 
      
3. А. Дирівим
 
      
4. О. Єднаком
 
      
5. С. Барною
 
      
6. Закон України
 
   Закон України
 
7. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин
 
8. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
9. І. Внести зміни до таких Законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
10. 1. У Законі України «Про Червону книгу України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 30, ст.201 із наступними змінами):
 
   4. Абзац другий частини першої статті 20 Закону України «Про Червону книгу України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 30, ст. 201) після слова «погіршенні» доповнити словом «знищенні».
 
11. 1) У абзаці другому частині першій статті 20 Закону після слова «погіршенні» додати кому та слово «знищенні».
 
-1- Ленський О.О.
У Розділі І частину першу виключити.
 
Відхилено      
12. 2. У Законі України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 14, ст. 97 із наступними змінами):
 
   3. Частину першу статті 19 Закону України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97) доповнити абзацом шостим такого змісту:
«жорстокого поводження з дикими тваринами (незалежно від виду тварин, форми вчинення такого діяння та наслідків, що настали)».
 
13. 1) Частину першу статті 19 Закону доповнити новим шостим абзацем такого змісту: «жорстокого поводження з дикими тваринами.».
 
-2- Гуляєв В.О.
У частині 1 статті 19 Закону України «Про тваринний світ» речення «жорстокого поводження з дикими тваринами.» доповнити наступними словами:
« (незалежно від виду тварин, форми здійснення цього діяння та наслідків, що настали);».
 
Враховано      
14. 3. У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 34, ст.502 із наступними змінами):
 
   2. В абзаці третьому частини другої статті 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502) слова «здійснення протипожежних і санітарних заходів» замінити словами «здійснення протипожежних заходів та вибіркового діагностичного відстрілу диких тварин для ветеринарно-санітарної експертизи».
 
15. 1) У абзаці другому частини третій статті 3 Закону після слова «ботанічні» поставити кому і додати слово « сакральні,».
 
-3- Гуляєв В.О.
У частині третій статті 3 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» визначення «сакральне» доповнити наступними словами:
«окремі лісові масиви – святі гаї, джерела, окремі дерева (валуни), гори, печери.)».
 
Відхилено      
    -4- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 3 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -5- Ленський О.О.
У частині третій пункт перший виключити.
 
Враховано    
16. 2) У частині першої статті 15 Закону після слова «науково-дослідні» поставити кому і додати слово «некомерційні».
 
-6- Гуляєв В.О.
У статті 15 слово «некомерційні» вилучити.
 
Враховано      
17. 3) У абзаці третьому частині другій статті 16 Закону замість слова «здійснення противопожежних і санітарних заходів» замінити на «здійснення противопожежних заходів та вибіркового діагностичного відстрілу диких тварин для ветеринарної-санітарної експертизи,».
 
-7- Гуляєв В.О.
У підпункті 1 підпункту 3 пункту 1 статті 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» після слів «здійснення противопожежних» доповнити словом «санітарних» і далі за текстом.
 
Відхилено      
    -8- Левченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 3 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -9- Ленський О.О.
У частині третій пункт 3) виключити.
 
Відхилено    
18. 4. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, Додаток до № 51, ст. 112 із наступними змінами):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
19. 1) У ст. 71 Кодексу слова «від трьох до семи» замінити на «від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти».
 
   1) в абзаці другому статті 71 слова «від трьох до семи» замінити словами «від п’ятнадцяти до тридцяти п’яти»;
 
20. 2) У статті 73 Кодексу слова «від п’яти до десяти» замінити на «від двадцяти п’яти до п’ятидесяти», а слова «від десяти до двадцяти» замінити на від «п’ятидесяти до ста».
 
   2) в абзаці другому статті 73 слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від двадцяти п’яти до п’ятдесяти», а слова «від десяти до двадцяти» - словами «від п’ятдесяти до ста»;
 
21. 3) а) У абзаці другому статті 77 Кодексу слова «від одного до трьох» замінити на «від п’яти до п’ятнадцяти», а слова «від трьох до десяти» замінити на «від п’ятнадцяти до п’ятидесяти».
 
   3) у статті 77:
в абзаці другому частини першої слова «від одного до трьох» замінити словами «від п’яти до п’ятнадцяти», а слова «від трьох до десяти» - словами «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти»;
 
22. б) У абзаці четвертому статті 77 Кодексу слова «від трьох до десяти» замінити на «від п’ятнадцяти до п’ятидесяти», а слова «від семи до дванадцяти» замінити на «від тридцяти п’яти до шестидесяти».
 
   в абзаці другому частини другої слова «від трьох до десяти» замінити словами «від п’ятнадцяти до п’ятдесяти», а слова «від семи до дванадцяти» - словами «від тридцяти п’яти до шістдесяти»;
 
23. 4) У абзаці першому статті 90 Кодексу після слова «погіршення» поставити кому і додати слово «знищення».
 
-10- Ленський О.О.
У частині четвертій пункт 4) виключити.
 
Відхилено   4) абзац перший статті 90 після слова «Погіршення» доповнити словом «знищення».
 
    -11- Ленський О.О.
У частині 1 викласти зміни до КУпАП, у частині 2 – зміни до Закону України «Про природно-заповідний фонд», у частині 3 – зміни до Закону України «Про Червону книгу України», у частині четвертій – зміни до Закону України «Про тваринний світ».
 
Враховано    
24. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
25. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
26. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з моменту набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
27. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
28. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
29. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
30. України В.ГРОЙСМАН

   України А. ПАРУБІЙ