Кількість абзаців - 24 Таблиця поправок


Про внесення змін до розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі
 
   Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі
 
3. І. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) такі зміни:
 
   І. Внести до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст.112) такі зміни:
 
5. 1) Пункт 4 підрозділу 2 викласти в такій редакції:
 
-1- Южаніна Н.П.
абзац перший підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
1) підрозділ 2 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
 
Враховано   1. Підрозділ 2 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
6. «4. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», звільняються від сплати податку на додану вартість по операціях з:
 
-2- Южаніна Н.П.
у підпункті 1 пункту 1 розділу І законопроекту
в абзаці другому слова «від сплати податку» замінити словами «від оподаткування податком»
в абзаці третьому слова та цифри «підпунктом 2 пункту 4» замінити словами та цифрами «підпунктом 13 пункту 4»;
 
Враховано   «4-1. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», звільняються від оподаткування податком на додану вартість по операціях з:
 
7. ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із підпунктом 2 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України;
 
   ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із підпунктом 13 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України;
 
8. постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.
 
   постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.
 
9. У встановлений період операції з продажу продукції (послуг), яка вироблена зазначеними підприємствами за рахунок коштів Державного бюджету України, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.
 
   У встановлений період операції з продажу продукції (послуг), виробленої зазначеними підприємствами за рахунок коштів Державного бюджету України, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.
 
10. У разі порушення вимог, встановлених цим підрозділом, до платників податку - суб'єктів літакобудування застосовуються норми розділу ІІ цього Кодексу».
 
-3- Острікова Т.Г.
У розділі Ізаконопроекту:
1. Пункт перший викласти в такій редакції:
«Пункт 4 підрозділу 2 викласти в такій редакції:
«4. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції суб'єктів літакобудування, які підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" з ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із підпунктом 2 пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України.
У разі порушення вимог, встановлених цим підрозділом, до платників податку - суб'єктів літакобудування застосовуються норми розділу ІІ цього Кодексу.»
 
Відхилено е відповідає концепції, прийнятій у першому читанні  У разі порушення вимог, встановлених цим підрозділом, до платників податку – суб'єктів літакобудування застосовуються норми розділу ІІ цього Кодексу».
 
11. 2) підрозділ 4 доповнити новим пунктом 34 такого змісту:
 
-4- Южаніна Н.П.
в абзаці першому підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту слово та цифри «пунктом 34» замінити словом та цифрами «пунктом 41».
 
Враховано   2. Підрозділ 4 доповнити пунктом 41 такого змісту:
 
12. «34. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них.
 
-5- Острікова Т.Г.
Пункт другий викласти у такій редакції:
«підрозділ 4 доповнити новим пунктом 34 такого змісту:
«34. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням пристроїв для польотів в атмосфері чи космічному просторі та двигунів до них.
Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку) використовуються з урахуванням таких вимог: спрямовуються на модернізацію матеріально-технічної бази платника податків або спрямовуються на збільшення його обсягу виробництва пристроїв для польотів в атмосфері чи космічному просторі та двигунів до них. Використання таких коштів має бути безпосередньо пов’язане з діяльністю платника податку, прибуток від якої звільняється від оподаткування. Порядок використання та контролю за використанням вивільнених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Суми вивільнених коштів визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу».»
 
Відхилено   «41. Тимчасово, до 1 січня 2025 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств – суб’єктів літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них.
 
    -6- Левченко Ю.В.
у абзаці 1 пп. 2 п. 1 розділу І Законопроекту слова «літальних апаратів та двигунів до них» замінити словами «авіаційної техніки та авіаційних двигунів», а також виключити повторення слів «Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості»
 
Враховано частково    
    -7- Гуляєв В.О.
У частині 1 статті 33-1 слова ‘літальних апаратів’ замінити словами ‘повітряних суден’ і далі по тексту.
 
Відхилено    
13. Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку) використовуються на науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи з літакобудування, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх технологій. Використання таких коштів має бути пов’язане з діяльністю платника податку, прибуток від якої звільняється від оподаткування. Порядок контролю використання вивільнених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Вивільнені кошти (суми податку, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку) використовуються на науково-дослідні та дослідницько-конструкторські роботи з літакобудування, створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, запровадження новітніх технологій. Використання таких коштів має бути пов’язане з діяльністю платника податку, прибуток від якої звільняється від оподаткування. Порядок контролю за використанням вивільнених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
14. Суми вивільнених коштів визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
   Суми вивільнених коштів визнаються як отримане цільове фінансування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
 
15. У разі порушення напрямів цільового використання, порядку використання вивільнених коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення. Штрафні санкції та пеня визначаються відповідно до цього Кодексу».
 
-8- Гуляєв В.О.
Частину 4 статті 33-1 підрозділу 4 викласти у наступній редакції:
«У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу ’
 
Відхилено   У разі порушення напрямів цільового використання, порядку використання вивільнених коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення. Штрафні санкції та пеня визначаються відповідно до цього Кодексу».
 
    -9- Левченко Ю.В.
у абзаці 5 пп. 2 п. 1 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу «
 
Відхилено    
16. 3) підрозділ 6 доповнити пунктом 2 такого змісту:
 
   3. Підрозділ 6 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
17. «2. До 1 січня 2025 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них, за винятком земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти соціального, торговельного, сільськогосподарського призначення та непромислового будівництва.».
 
-10- Острікова Т.Г.
Пункт третій законопроекту:
«підрозділ 6 доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2. До 1 січня 2025 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них, за винятком земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти соціального, торговельного, сільськогосподарського призначення та непромислового будівництва.»« – виключити.
 
Відхилено   «7. До 1 січня 2025 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" і здійснюють розробку та/або виготовлення з кінцевим складанням літальних апаратів та двигунів до них, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти соціального, торговельного, сільськогосподарського призначення та непромислового будівництва».
 
    -11- Левченко Ю.В.
у абзаці 2 пп. 3 п. 1 розділу І Законопроекту слова «літальних апаратів та двигунів до них» замінити словами «авіаційної техніки та авіаційних двигунів»
 
Відхилено    
18. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
-12- Гуляєв В.О.
Частину 1 Прикінцевих положень викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
 
    -13- Левченко Ю.В.
У п. 1 розділу ІІ Законопроекту цифру
«2016» замінити цифрою «2017 року»
 
Враховано по суті   
    -14- Острікова Т.Г.
Розділ ІІ Прикінцеві положення викласти такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано    
20. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
21. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
22. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
-15- Пинзеник В.М.
Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України вношу в порядку законодавчої ініціативи пропозицію відхилити прийнятий у першому читанні 14.07.2016 р. проект Закону України про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо підтримки літакобудівної галузі) (реєстр. №3457), який готується до другого читання.
 
Відхилено   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
23. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України