Кількість абзаців - 106 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільного приєднання територіальних громад
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.91):
 
   1. У Законі України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91, № 37-38, ст. 371; 2016 р., № 2, ст. 17):
 
6. 1) статтю 1 викласти в наступній редакції:
 
-1- Зубач Л.Л.
Березюк О.Р.
Підпункт 1 частини першої законопроекту викласти у такій редакції:
«статтю 1 викласти в наступній редакції:
«Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад, а також особливості формування об'єднаних територіальних громад навколо міст - обласних центрів (міських агломерацій)».
 
Відхилено   1) статтю 1 доповнити словами «а також добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад»;
 
    -2- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
Підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:
«1) статтю 1 доповнити словами «а також добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад».
 
Враховано    
7. «Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
 
      
8. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад.»;
 
      
9. 2) статтю 7 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
-3- Одарченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 1 Розділу Івикласти у наступній редакції:
«2)статтю 7 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Утворення об'єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальна громада міста республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим або міста обласного підпорядкування та суміжні територіальні громади, що входять до складу району, чи приєднання до такої об`єднаної територіальної громади іншої територіальної громади, що входить до складу району, потребує внесення змін до меж такого району шляхом виключення зі складу району відповідних територіальних громад».
 
Відхилено      
    -4- Бурбак М.Ю.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І вилучити.
 
Враховано    
10. «9. Утворення об'єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли територіальна громада міста республіканського значення Автономної Республіки Крим або обласного значення та інші суміжні територіальні громади однойменного району, чи приєднання до такої об`єднаної територіальної громади іншої територіальної громади цього ж району не веде до змін меж району»;
 
-5- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 1 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«2) абзац другий частини восьмої статті 7 після слів «одночасно інформує» доповнити словами «Верховну Раду України».
 
Враховано   2) абзац другий частини восьмої статті 7 після слів «одночасно інформує» доповнити словами «Верховну Раду України»;
 
11. 3) доповнити Закон розділом ІІ-1 наступного змісту:
 
-6- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
В абзаці першому підпункту 3 пункту 1 розділу І слово «Закон» вилучити, а слово «наступного» замінити словом «такого».
 
Враховано   3) доповнити розділом ІІ-1 такого змісту:
 
12. «Розділ ІІ-1
 
   «Розділ ІІ-1
 
13. ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 
-7- Зубач Л.Л.
Березюк О.Р.
Назву розділу ІІ викласти у такій редакції:
«Розділ ІІ-1
ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ФОРМУВАННЯ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ».
 
Відхилено   ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ ДО ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 
14. Стаття 8-1. Ініціювання добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад
 
-8- Зубач Л.Л.
Березюк О.Р.
Доповнити назву пропонованої редакції статті 8-1 словами «та формування міських агломерацій», а також зміст пунктами у такій редакції:
«6. Добровільно об'єднатись навколо міста ( обласного центру та сформувати міську агломерацію має право суміжна сільська, селищна, міська територіальна громада, а також сільська, селищна, міська територіальна громада, яка є суміжною до сільської, селищної або міської територіальної громади, що попередньо прийняли рішення про формування міської агломерації, але знаходиться в радіусі не більше 20 км від міста - обласного центру.
7. Ініціювання формування міської агломерації здійснюється в порядку, передбаченому статтею 5 цього Закону, відповідними суб’єктами міста – обласного центру.
8. Формування міської агломерації навколо міста – обласного центру є підставою для внесення змін до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області (у разі невідповідності останньому) та визнання такої міської агломерації як спроможної територіальної громади».
 
Відхилено   Стаття 8-1. Ініціювання добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад
 
15. 1. Добровільно приєднатися до об’єднаної територіальної громади, визнаної спроможною відповідно до частини четвертої статті 9 цього Закону, має право суміжна сільська, селищна територіальна громада, яка відноситься до цієї ж територіальної громади відповідно до Перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.
 
-9- Одарченко Ю.В.
У підпункті 3 пункту 1 Розділу Ічастину першу статті 8-1 викласти у наступній редакції:
«1. Територіальна громада має право приєднатися до вже існуючої об’єднаної територіальної громади на умовах, визначених цим Законом».
 
Відхилено   1. Добровільно приєднатися до об’єднаної територіальної громади, визнаної спроможною відповідно до частини четвертої статті 9 цього Закону, має право суміжна сільська, селищна територіальна громада, яка відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області належить до цієї об’єднаної територіальної громади.
 
    -10- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«1. Добровільно приєднатися до об’єднаної територіальної громади, визнаної спроможною відповідно до частини четвертої статті 9 цього Закону, має право суміжна сільська, селищна територіальна громада, яка відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області належить до цієї об’єднаної територіальної громади».
 
Враховано    
16. 2. Ініціаторами добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади можуть бути суб’єкти, визначені частиною першої статті 5 цього Закону.
 
   2. Ініціаторами добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади можуть бути суб’єкти, визначені частиною першою статті 5 цього Закону.
 
17. 3. Сільський, селищний голова забезпечує вивчення пропозиції щодо приєднання до об’єднаної територіальної громади та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади.
 
-11- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
В абзаці шостому підпункту 3 пункту 1 розділу І після слів «вивчення пропозиції щодо» доповнити словами «ініціювання добровільного».
 
Враховано   3. Сільський, селищний голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади.
 
18. 4. Сільський, селищний голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади надсилає пропозицію до ради об’єднаної територіальної громади, до якої є намір приєднатися.
 
-12- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
В абзаці сьомому підпункту 3 пункту 1 розділу І слова «до ради» замінити словами «до сільської, селищної, міської ради».
 
Враховано   4. Сільський, селищний голова після прийняття відповідною радою рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади надсилає пропозицію до сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, до якої є намір приєднатися.
 
19. 5. Рада об’єднаної територіальної громади розглядає на найближчій сесії отриману від сільського, селищного голови пропозицію щодо ініціювання добровільного приєднання та за результатами розгляду приймає рішення про надання згоди чи про відмову у наданні згоди.
 
-13- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
Абзац восьмий підпункту 3 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«5. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади на наступній сесії розглядає пропозицію щодо ініціювання добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади та за результатами розгляду приймає рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади або про відмову в наданні такої згоди».
 
Враховано   5. Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади на наступній сесії розглядає пропозицію щодо ініціювання добровільного приєднання до об’єднаної територіальної громади та за результатами розгляду приймає рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади або про відмову в наданні такої згоди.
 
20. Стаття 8-2. Порядок підготовки проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади
 
-14- Зубач Л.Л.
Березюк О.Р.
Доповнити назву пропонованої редакції статті 8-2 словами «чи формування міської агломерації», а також зміст пунктами 10-11 у такій редакції:
«10. Після прийняття радою міста ( обласного центру рішення про надання згоди на формування міської агломерації та отримання відповідної пропозиції від міського голови міста ( обласного центру сільський, селищний, міський голова територіальної громади, що має право формувати міську агломерацію, забезпечує вивчення пропозиції щодо формування міської агломерації та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції.
11. Після завершення громадського обговорення сільський, селищний, міський голова вживає заходів щодо підготовки проекту рішення про об'єднання навколо міста ( обласного центру для формування міської агломерації, яке повинно, зокрема, містити:
1) найменування територіальної громади, яка має намір об'єднатись навколо міста ( обласного центру для формування міської агломерації;
2) визначення 2-х уповноважених представників від територіальної громади до складу комісії з підготовки проекту договору про співробітництво;
3) необхідні умови щодо співробітництва в рамках формування міської агломерації навколо обласного центру.
Прийняте сільською, селищною, міською радою рішення про об'єднання для формування міської агломерації є підставою для міського голови міста ( обласного центру для початку переговорів між потенційними суб’єктами міської агломерації щодо організації співробітництва та утворення комісії з підготовки проекту договору про співробітництво, в порядку, передбаченому законом про співробітництво територіальних громад».
 
Відхилено   Стаття 8-2. Порядок підготовки проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади
 
21. 1. Сільський, селищний голова після прийняття радою об’єднаної територіальної громади рішення про надання згоди на добровільне приєднання вживає заходів щодо підготовки проекту рішення про приєднання.
 
-15- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«1. Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади вживає заходів для підготовки проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади».
 
Враховано   1. Сільський, селищний, міський голова після прийняття відповідною сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади рішення про надання згоди на добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади вживає заходів для підготовки проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади.
 
22. 2. Проект рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади повинен, зокрема, містити:
 
-16- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
Абзаци одинадцятий-чотирнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«2. Проекти рішень про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади повинен, зокрема, містити:
1) найменування територіальної громади, яка має намір приєднатися, із зазначенням відповідних населених пунктів;
2) найменування об’єднаної територіальної громади, до складу якої є намір приєднатися;
3) план організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальної громади».
 
Враховано   2. Проекти рішень про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади повинні, зокрема, містити:
 
23. 1) найменування територіальної громади, яка має намір приєднатися, із зазначенням населених пунктів, що входять до її складу;
 
   1) найменування територіальної громади, яка має намір приєднатися, із зазначенням відповідних населених пунктів;
 
24. 2) найменування об’єднаної територіальної громади, до складу якої є намір приєднатися;
 
   2) найменування об’єднаної територіальної громади, до складу якої є намір приєднатися;
 
25. 3) план організаційних заходів, які має здійснити орган місцевого самоврядування територіальної громади, яка має намір приєднатися.
 
   3) план організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальної громади.
 
26. 3. Питання про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади розглядається сільською, селищною радою протягом 30 днів з дня його внесення на розгляд ради.
 
-17- Одарченко Ю.В.
У підпункті 3 пункту 1 Розділу Істаттю 8-2 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. Проект рішення про добровільне приєднання територіальної громади підлягає винесенню на громадські слухання або загальні збори територіальної громади, що приєднується. У разі, якщо за наслідками громадських слухань або загальних зборів за місцем проживання буде прийняте рішення про не доцільність приєднання процедура добровільного приєднання припиняється, а відповідна сільська, селищна, міська рада не має права приймати рішення про схвалення рішення про добровільне приєднання територіальної громади».
У зв’язку із цим частини четверту-дев’яту вважати частинами п’ятою-десятою.
 
Відхилено   3. Питання про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади розглядається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дня його внесення на їхній розгляд.
 
    -18- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«3. Питання про схвалення проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади розглядається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дня його внесення на їхній розгляд».
 
Враховано    
27. 4. Схвалений сільською, селищною радою проект рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади подається у п’ятиденний строк Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності поданого проекту рішення Конституції та законам України.
 
-19- Петьовка В.В.
Частину четверту статті 8-2 розділу ІІ-1 проекту Закону викласти в новій редакції такого змісту:
«4. Схвалене сільською, селищною радою рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади протягом п’ятиденного строку з моменту його прийняття може бути оскаржене з мотивів його не відповідності Конституції та законам України зацікавленими особами до адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної ради».
 
Відхилено   4. Схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади у п’ятиденний строк подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.
 
    -20- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
Абзац шістнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«4. Схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади у п’ятиденний строк подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України».
 
Враховано    
28. 5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади готує відповідний висновок, що затверджується постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
 
-21- Петьовка В.В.
Частини п’яту – сьому статті 8-2 розділу ІІ-1 проекту Закону – виключити.
 
Відхилено   5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади готує відповідний висновок, що затверджується постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
 
29. 6. У разі відповідності проекту рішення про добровільне приєднання до об`єднаної територіальної громади Конституції та законам України, сільська, селищна рада на найближчій сесії приймає рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади.
 
-22- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
Абзац вісімнадцятий підпункту 3 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«6. У разі відповідності проекту рішення про добровільне приєднання до об`єднаної територіальної громади Конституції та законам України сільські, селищні, міські ради на наступній сесії приймають рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади».
 
Враховано   6. У разі відповідності проекту рішення про добровільне приєднання до об`єднаної територіальної громади Конституції та законам України сільські, селищні, міські ради на наступній сесії приймають рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади.
 
30. 7. У разі встановлення невідповідності проекту рішення про добровільне приєднання до об`єднаної територіальної громади Конституції та законам України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повертає його на доопрацювання.
 
   7. У разі встановлення невідповідності проекту рішення про добровільне приєднання до об`єднаної територіальної громади Конституції та законам України Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація повертає його на доопрацювання.
 
31. 8. У разі прийняття сільською, селищною радою рішення про приєднання до об`єднаної територіальної громади, голова сільської, селищної, міської об`єднаної територіальної громади звертається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення додаткових виборів у сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєднується, з утворенням відповідно до закону нових виборчих округів в установленому законом порядку.
 
-23- Князевич Р.П.
У частині восьмій нової статті 8-2 слова «міської» та «міську» виключити.
 
Враховано   8. У разі прийняття сільською, селищною радою рішення про приєднання до об`єднаної територіальної громади голова сільської, селищної об`єднаної територіальної громади звертається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від територіальної громади, що приєдналася, в установленому законом порядку.
 
    -24- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
В абзаці дев’ятнадцятому підпункту 3 пункту 1 розділу І слова «у сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєднується, з утворенням відповідно до закону нових виборчих округів» замінити словами «депутатів сільських, селищних рад від територіальної громади, що приєдналася».
 
Враховано    
    -25- Петьовка В.В.
Частину восьму статті 8-2 розділу ІІ-1 проекту Законну – вважати частиною п’ятою та викласти її в новій редакції такого змісту:
«5. Депутати відповідних місцевих рад, що приєдналися до об’єднаної територіальної громади продовжують виконувати свої повноваження до моменту обрання нового складу ради».
 
Відхилено    
    -26- Одарченко Ю.В.
У підпункті 3 пункту 1 Розділу Ів статті 8-2 частини вісім-дев’ять викласти у наступній редакції:
«8. У разі прийняття сільською, селищною радою рішення про приєднання до об`єднаної територіальної громади сільської або селищної ради, голова сільської, селищної об`єднаної територіальної громади звертається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення додаткових виборів у сільську, селищну раду об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєднується, з утворенням відповідно до закону нових виборчих округів в установленому законом порядку.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про добровільне приєднання до об`єднаної територіальної громади у разі його відповідності висновку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення додаткових виборів в сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєднується.
9. У разі приєднання громади до об’єднаної територіальної громади міста відповідна міська рада об’єднаної територіальної громади звертається до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів цієї ради та відповідного голови або про набрання чинності приєднанням громади після проведення чергових виборів до відповідної ради».
 
Відхилено    
32. 9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про добровільне приєднання до об`єднаної територіальної громади у разі його відповідності висновку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення додаткових виборів в сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєднується.
 
-27- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
В абзаці двадцятому підпункту 3 пункту 1 розділу І слово «четвертою» замінити словом «п’ятою», а слова «додаткових виборів в сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєднується» замінити словами «додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від територіальної громади, що приєдналася».
 
Враховано   9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про добровільне приєднання до об`єднаної територіальної громади у разі його відповідності висновку, передбаченому частиною п’ятою цієї статті, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від територіальної громади, що приєдналася.
Про таке звернення Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація одночасно інформує Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради, відповідні ради, що прийняли рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади.
 
    -28- Князевич Р.П.
У частині дев'ятій нової статті 8-2 слово «міську» виключити.
 
Враховано    
    -29- Петьовка В.В.
Частину дев’яту статті 8-2 розділу ІІ-1 проекту Закону – виключити.
 
Відхилено    
    -30- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
Кудлаєнко С.В.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І у частині дев’ятій статті 8-2 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Про таке звернення Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація одночасно інформує Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради, відповідні ради, що прийняли рішення про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади».
 
Враховано    
33. Стаття 8-3. Особливості діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальних громад, що приєдналися, в період після приєднання до набуття повноважень новообраною радою об`єднаної територіальної громади на чергових місцевих виборах
 
-31- Зубач Л.Л.
Березюк О.Р.
Назву пропонованої редакції статті 8-3 викласти у такій редакції:
«Стаття 8-3. Особливості діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальних громад, що приєдналися до об'єднаної територіальної громади чи сформували міську агломерацію».
 
Відхилено   Стаття 8-3. Особливості припинення повноважень сільської, селищної ради, сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади
 
    -32- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І назву статті 8-3 викласти в новій редакції:
«Стаття 8-3. Особливості припинення повноважень сільської, селищної ради, сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади».
 
Враховано    
34. 1. Повноваження сільської, селищної ради та сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради об’єднаної територіальної громади рішення про підсумки додаткових виборів та визнання повноважень депутатів від територіальної громади, що приєдналася, обраних на виборах у сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади.
 
-33- Петьовка В.В.
Частину першу статті 8-3 розділу ІІ-1 проекту Закону викласти в новій редакції такого змісту:
«1. Сільська, селищна рада, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, здійснює свої повноваження відповідно до закону на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади цього скликання.
Повноваження сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту офіційного оприлюднення на сесії ради об’єднаної територіальної громади рішення про приєднання до об’єднаної територіальної громади.
З моменту припинення повноважень сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, його повноважень набуває сільський, селищний, міський голова об’єднаної територіальної громади.
Сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, здійснює повноваження старости відповідно до закону на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади цього скликання. Обсяг його повноважень визначається рішенням ради об’єднаної територіальної громади. За ним зберігаються розмір та умови оплати праці, які були йому встановлені як сільському, селищному голові до приєднання».
 
Відхилено   1. Повноваження сільської, селищної ради та сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до сільської, селищної об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади рішення про підсумки додаткових виборів та визнання повноважень не менше половини депутатів від територіальної громади, що приєдналася, обраних на виборах до сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади.
Повноваження сільської, селищної ради та сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до міської об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту прийняття сільськими, селищними, міськими радами рішення про приєднання до міської об`єднаної територіальної громади.
 
    -34- Князевич Р.П.
Абзац перший частини першої нової статті 8-3 викласти в такій редакції:
«1. Повноваження сільської, селищної ради та сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної сільської, селищної територіальної громади, припиняються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради об’єднаної територіальної громади рішення про підсумки додаткових виборів та визнання повноважень депутатів від територіальної громади, що приєдналася, обраних на виборах у сільську, селищну раду об’єднаної територіальної громади».
 
Враховано редакційно    
    -35- Князевич Р.П.
Частину першу нової статті 8-3 доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«Повноваження сільської, селищної ради та сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної міської територіальної громади, припиняються з моменту прийняття сільською, селищною радою рішення про приєднання до об`єднаної міської територіальної громади».
 
Враховано редакційно    
    -36- Ванат П.М.
В абзаці першому частини першої статті 8-3 після слова «повноважень» доповнити словами «не менше половини».
 
Враховано    
35. З моменту припинення повноважень сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, його повноважень набуває сільський, селищний, міський голова об’єднаної територіальної громади.
 
   З моменту припинення повноважень сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, його повноваження набуває сільський, селищний, міський голова об’єднаної територіальної громади.
 
36. Сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, здійснює повноваження старости відповідно до закону на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади цього скликання. Обсяг його повноважень визначається рішенням ради об’єднаної територіальної громади. За ним зберігаються розмір та умови оплати праці, які були йому встановлені як сільському, селищному голові до приєднання.
 
-37- Одарченко Ю.В.
У підпункті 3 пункту 1 Розділу Іу частині першій статті 8-3 слова «Обсяг його повноважень визначається рішенням ради об’єднаної територіальної громади» виключити.
 
Враховано   Сільський, селищний голова територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, виконує обов’язки старости відповідно до закону на період повноважень ради об’єднаної територіальної громади поточного скликання. За ним зберігаються розмір та умови оплати праці, що були йому встановлені як сільському, селищному голові до приєднання.
 
    -38- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І в абзаці третьому частини першої статті 8-3 слова «здійснює повноваження» замінити словами «виконує обов’язки», а слова «цього скликання» замінити словами «поточного скликання».
 
Враховано    
37. 2. Органи місцевого самоврядування територіальної громади, що приєдналася, як юридичні особи публічного права припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання з моменту внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про припинення органів місцевого самоврядування.
 
-39- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І частину другу статті 8-3 викласти в такій редакції:
«2. З дня припинення повноважень сільською, селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – сільської, селищної ради, її виконавчого комітету шляхом їх приєднання до відповідних юридичних осіб – сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – сільська, селищна рада, її виконавчий комітет припиняються у порядку, визначеному цим Законом».
 
Враховано   2. З дня припинення повноважень сільською, селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, у порядку, визначеному цим Законом, здійснюється реорганізація відповідних юридичних осіб – сільської, селищної ради, її виконавчого комітету шляхом їх приєднання до відповідних юридичних осіб – сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади. Після завершення реорганізації відповідні юридичні особи – сільська, селищна рада, її виконавчий комітет припиняються у порядку, визначеному цим Законом.
 
38. 3. Органи місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади є правонаступниками активів і пасивів (зобов’язань) органів місцевого самоврядування територіальної громади, що приєдналася.
 
-40- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І частину третю статті 8-3 викласти в такій редакції:
«3. Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, з дня припинення повноважень сільською, селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади.
Відповідні юридичні особи – сільська, селищна, міська рада, її виконавчий комітет об’єднаної територіальної громади є правонаступниками прав та обов’язків відповідних юридичних осіб – сільської, селищної ради, її виконавчого комітету територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, з дня припинення повноважень сільською, селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади».
 
Враховано   3. Об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, з дня припинення повноважень сільською, селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади.
Відповідні юридичні особи – сільська, селищна, міська рада, її виконавчий комітет об’єднаної територіальної громади є правонаступниками прав та обов’язків відповідних юридичних осіб – сільської, селищної ради, її виконавчого комітету територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, з дня припинення повноважень сільською, селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади.
 
39. 4. Бюджет територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, виконується окремо до закінчення бюджетного періоду.
 
-41- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І частину четверту статті 8-3 викласти в такій редакції:
«4. Бюджет територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, виконується окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених цією частиною.
До завершення періоду окремого виконання бюджету територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, функції головного розпорядника, розпорядника бюджетних коштів територіальної громади, що приєдналася, продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади, інших керівників бюджетних установ.
Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільською, селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади.
Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджету територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, перераховуються до бюджету об’єднаної територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади».
 
Враховано   4. Бюджет територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, виконується окремо до закінчення бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених цією частиною.
 
40. Головним розпорядником коштів бюджету територіальної громади, що приєдналася, є сільський, селищний, міський голова об’єднаної територіальної громади.
 
   До завершення періоду окремого виконання бюджету територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, функції головного розпорядника, розпорядника бюджетних коштів територіальної громади, що приєдналася, продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади, інших керівників бюджетних установ.
 
41. Повноваження щодо внесення змін до бюджету територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, з моменту припинення повноважень сільської, селищної ради, що приєдналася, здійснюються радою відповідної об’єднаної територіальної громади.
 
   Сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийняті сільською, селищною радою територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади.
 
42. Місцеві податки і збори, що були встановлені відповідними радами територіальних громад, що приєднались діють у повному обсязі та за раніше встановленими ставками до завершення поточного бюджетного року.
 
   Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджету територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, перераховуються до бюджету об’єднаної територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади»;
 
43. 5. Заходи щодо припинення органів місцевого самоврядування територіальної громади, що приєдналася, як юридичних осіб публічного права здійснює комісія з припинення відповідно до закону, яка утворюється радою об’єднаної територіальної громади.
 
-42- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І частину п’яту статті 8-3 вилучити.
 
Враховано      
44. 6. Вибори до сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, сільського, селищного, міського голови здійснюються на чергових місцевих виборах»;
 
-43- Одарченко Ю.В.
У підпункті 3 пункту 1 Розділу Ів статті 8-3 частину шосту викласти у наступній редакції:
«6. Чергові, позачергові або проміжні вибори депутатів сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади проходять у строки та у порядку, визначеному Законом».
 
Відхилено      
    -44- Князевич Р.П.
Частину шосту нової статті 8-3 виключити.
 
Враховано    
    -45- Зубач Л.Л.
Березюк О.Р.
Доповнити зміст статті 8-3 пунктами 7-9 у такій редакції:
«7. Повноваження сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського голови територіальної громади, що сформували міську агломерацію навколо обласного центру, не припиняються. Зазначені органи місцевого самоврядування та їх посадові особи продовжують здійснювати свої повноваження відповідно до закону.
8. Рада територіальної громади міста – обласного центру укладає договори про співробітництво з усіма учасниками міської агломерації в порядку, визначеному законом
9. Бюджети територіальних громад, що сформували міську агломерацію навколо обласного центру, виконується окремо. При цьому, надходження та витрати бюджетів територіальних громад – учасників відповідної міської агломерацію, формуються в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України для об’єднаних територіальних громад».
 
Відхилено    
45. 4) назву розділу ІІІ доповнити словами «та приєднання до об’єднаних територіальних громад»;
 
-46- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
В підпункті 4 пункту 2 розділу І перед словом «приєднання» доповнити словом «добровільного».
 
Враховано   4) назву розділу ІІІ доповнити словами «та добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад»;
 
46. 5) статтю 9 викласти у наступній редакції:
 
-47- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 5 пункту 1 проекту, яким пропонується викласти у наступній редакції:
«5) статтю 9 викласти у наступній редакції:
«Стаття 9. Форми державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад.
1. Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад.
2. Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад та приєднанню до об’єднаних територіальних громад забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
3. Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
4. Кабінет Міністрів України може визнати об’єднану територіальну громаду як таку, що є спроможною, у разі її утворення в порядку, визначеному розділом ІІ цього Закону навколо населеного пункту, визначеного Перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області як адміністративного центру об’єднаної територіальної громади за умови, що кількість населення об’єднаної територіальної громади становить не менше половини кількості населення територіальних громад, які мали увійти до такої об’єднаної територіальної громади відповідно до Перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області».
Таким чином, виключивши абзац другий частини четвертої статті 9 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у запропонованій проектом редакції.
 
Відхилено   5) статтю 9 викласти у наступній редакції:
 
47. «Стаття 9. Форми державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад.
 
   «Стаття 9. Форми державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад.
 
48. 1. Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад.
 
   1. Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад.
 
49. 2. Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад та приєднанню до об’єднаних територіальних громад забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
 
   2. Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад та приєднанню до об’єднаних територіальних громад забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.
 
50. 3. Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
 
   3. Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад та приєднання до об’єднаних територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.
 
51. 4. Кабінет Міністрів України може визнати об’єднану територіальну громаду як таку, що є спроможною, у разі її утворення в порядку, визначеному розділом ІІ цього Закону навколо населеного пункту, визначеного Перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області як адміністративного центру об’єднаної територіальної громади за умови, що кількість населення об’єднаної територіальної громади становить не менше половини кількості населення територіальних громад, які мали увійти до такої об’єднаної територіальної громади відповідно до Перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.
 
-48- Федорук М.Т.
Абзац перший частини четвертої нової редакції статті 9 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», що викладена у пп. 5 п. 1 розділу І вказаного проекту Закону викласти у такій редакції:
«4.Кабінет Міністрів України може визнати об’єднану територіальну громаду як таку, що є спроможною, у разі її утворення в порядку, визначеному розділом ІІ цього Закону, за наявності таких ознак:
1)до складу об’єднаної територіальної громади увійшло не менше половини територіальних громад, які мали увійти до такої об’єднаної територіальної громади відповідно до Перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області (крім територіальної громади адміністративного центру об’єднаної територіальної громади);
2)кількість членів об’єднаної територіальної громади становить не менше половини сумарної кількості членів територіальних громад, які мали увійти до такої об’єднаної територіальної громади відповідно до Перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області (крім територіальної громади адміністративного центру об’єднаної територіальної громади)».
 
Відхилено   4. Кабінет Міністрів України може визнати об’єднану територіальну громаду спроможною, за умови її утворення в порядку, визначеному розділом ІІ цього Закону, навколо населеного пункту, визначеного перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області як адміністративного центру об’єднаної територіальної громади, а також якщо кількість населення об’єднаної територіальної громади становить не менше половини кількості населення територіальних громад, які мали увійти до такої об’єднаної територіальної громади відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області.
 
    -49- Одарченко Ю.В.
У підпункті 5 пункту 1 Розділу Ів статті 9 частину четверту викласти у наступній редакції:
«4. У випадку, якщо до утвореної відповідно до Перспективного плану формування територій громад спроможної територіальної громади приєднується інші територіальна громада ця об’єднана територіальна громада не втрачає статусу спроможної та продовжує вважатися такою, що утворена відповідно до Перспективного плану формування територій громад».
 
Відхилено    
52. Якщо рада об`єднаної територіальної громади прийняла рішення про відмову у наданні згоди на добровільне приєднання до неї іншої територіальної громади за її ініціативою, Кабінет Міністрів України може скасувати рішення про визнання такої об’єднаної територіальної громади спроможною»;
 
-50- Петьовка В.В.
Абзац другий частини четвертої статті 9 проекту Закону – виключити.
 
Відхилено   Якщо рада об`єднаної територіальної громади прийняла рішення про відмову у наданні згоди на добровільне приєднання до неї іншої територіальної громади за її ініціативою, Кабінет Міністрів України може скасувати рішення про визнання такої об’єднаної територіальної громади спроможною»;
 
    -51- Тимошенко Ю.В.
Абзац другий частини 4 статті 9 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», а саме: «Якщо рада об’єднаної територіальної громади прийняла рішення про відмову у наданні згоди на добровільне приєднання до неї іншої територіальної громади за її ініціативою, Кабінет Міністрів України може скасувати рішення про визнання такої об’єднаної територіальної громади спроможною» виключити.
 
Відхилено    
53. 6) статтю 10 викласти у наступній редакції:
 
   6) статтю 10 викласти у наступній редакції:
 
54. «Стаття 10. Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об’єднаних територіальних громад
 
   «Стаття 10. Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об’єднаних територіальних громад
 
55. 1. Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об’єднаних територіальних громад шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.
 
   1. Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та приєднання до об’єднаних територіальних громад шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.
 
56. 2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією за поданням місцевої ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.
 
   2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією за поданням сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.
 
57. 3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.
 
   3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.
 
58. 4. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України.
 
   4. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України.
 
59. 5. Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
-52- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
Пункт 1 розділу І доповнити підпунктом 7 такого змісту:
«7) розділ ІV «Прикінцеві положення» доповнити пунктами 1-1, 1-2 такого змісту:
«1-1. До законодавчого врегулювання питання міських агломерацій положення цього Закону не поширюються на територіальні громади, адміністративний центр якої розташований на відстані 12 кілометрів від межі міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення з чисельністю населення понад 200 тисяч мешканців, а якщо межі міста не встановлені – на відстані 20 кілометрів від центру міста, крім випадків, коли до складу об’єднаної територіальної громади входить територіальна громада такого міста.
1-2. Вважати такими, що є спроможними територіальними громадами у значенні цього Закону територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення, які відповідають вимогам, встановленим частиною четвертою статті 9 цього Закону».
 
Враховано   5. Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
7) розділ ІV «Прикінцеві положення» доповнити пунктами 1-1 і 1-2 такого змісту:
«1-1. До законодавчого врегулювання питання міських агломерацій положення цього Закону не поширюються на територіальні громади, адміністративний центр якої розташований на відстані 12 кілометрів від межі міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення з чисельністю населення понад 200 тисяч мешканців, а якщо межі міста не встановлені – на відстані 20 кілометрів від центру міста, крім випадків, коли до складу об’єднаної територіальної громади входить територіальна громада такого міста.
1-2. Вважати такими, що є спроможними територіальними громадами у значенні цього Закону, територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення, які відповідають вимогам, встановленим частиною четвертою статті 9 цього Закону».
 
60. 2. У Законі України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 37-38, ст.366):
 
-53- Петьовка В.В.
Пункт другий проекту Закону стосовно внесення змін та доповнень до Закону України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 37-38, ст.366) – виключити.
 
Відхилено   2. У Законі України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366, ст. 371):
 
    -54- Одарченко Ю.В.
По всьому тексту пункту 2 Розділу Іслово «міських» у відповідних відмінках вилучити.
 
Враховано    
    -55- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
В абзацах перших підпунктів 1-5, 7, 10-15 пункту 2 розділу І слово «Закону» вилучити.
 
Враховано    
61. 1) статтю 2 Закону доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   1) статтю 2 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
62. «6. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних, міських рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад».
 
-56- Князевич Р.П.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 2 розділу І слово «міських» виключити.
 
Враховано   «6. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад».
 
63. У зв’язку з цим, частини шосту - сьому вважати відповідно частинами сьомою - восьмою;
 
   У зв’язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою;
 
64. 2) частину першу статті 3 Закону доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
   2) частину першу статті 3 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
65. «Право голосу на додаткових виборах депутатів сільської, селищної, міської ради мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», та проживають у межах відповідного виборчого округу».
 
-57- Князевич Р.П.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 2 розділу І слово «міської» виключити.
 
Враховано   «Право голосу на додаткових виборах депутатів сільської, селищної ради мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», та проживають у межах відповідного виборчого округу».
 
66. У зв`язку з цим, абзаци п`ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;
 
   У зв`язку з цим абзаци п`ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;
 
67. 3) частину шосту статті 11 Закону після слова «старост» доповнити словами «додаткові вибори депутатів сільської, селищної, міської ради»;
 
-58- Князевич Р.П.
У підпункті 3 пункту 2 розділу І слово «міської» виключити.
 
Враховано   3) частину шосту статті 11 після слова «старост» доповнити словами «додаткові вибори депутатів сільської, селищної ради»;
 
68. 4) у статті 14 Закону:
 
   4) у статті 14:
 
69. частину першу статті 14 після слова «проміжними» доповнити словом «додатковими»;
 
   частину першу статті 14 після слова «проміжними» доповнити словом «додатковими»;
 
70. частину четверту статті 14 доповнити абзацом наступного змісту:
 
-59- Князевич Р.П.
У підпункті 4 пункту 2 розділу І зміни до частини четвертої статті 14 виключити.
 
Враховано      
    -60- Пташник В.Ю.
Абзац третій та четвертий підпункту 4 пункту 2 розділу І такого змісту:
«частину четверту статті 14 доповнити абзацом наступного змісту:
«В порядку проведення повторних виборів депутатів у відповідному багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі проводяться вибори в сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєднується у порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад». Такі вибори призначаються Центральною виборчою комісією» - виключити.
 
Враховано    
71. «В порядку проведення повторних виборів депутатів у відповідному багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі проводяться вибори в сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєднується у порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад». Такі вибори призначаються Центральною виборчою комісією»;
 
      
72. доповнити статтю частиною 5-1 такого змісту:
 
-61- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 2 розділу І слово «статтю» вилучити.
 
Враховано   доповнити частиною 5-1 такого змісту:
 
73. «5-1. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних, міських рад від територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом»;
 
-62- Князевич Р.П.
У підпункті 4 пункту 2 розділу І у новій частині 5-1 статті 14 слово «міських» виключити.
 
Враховано   «5-1. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад від територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом»;
 
74. 5) у статті 15 Закону:
 
-63- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
Абзаци перший та другий підпункту 5 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«5) у статті 15:
доповнити частиною 3-1 такого змісту:»
 
Враховано   5) у статті 15:
 
75. статтю доповнити частиною 3-1 такого змісту:
 
   доповнити частиною 3-1 такого змісту:
 
76. «3-1. Додаткові вибори призначаються не пізніше не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня додаткових виборів»;
 
-64- Пташник В.Ю.
У абзаці третьому підпункту 5 пункту 2 розділу І слова «не пізніше» виключити для усунення повторювання цих слів.
 
Враховано   «3-1. Додаткові вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня додаткових виборів»;
 
77. перше речення абзацу першого частини сьомої після слів «сільського, селищного, міського голови» доповнити словами «додаткових виборів депутатів сільських, селищних, міських рад».
 
-65- Князевич Р.П.
У абзаці четвертому підпункту 5 пункту 2 розділу І слово «міських» виключити.
 
Враховано   перше речення абзацу першого частини сьомої після слів «сільського, селищного, міського голови» доповнити словами «додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад»;
 
78. 6) статтю 16 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
   6) статтю 16 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
79. «5. Загальний склад місцевої ради збільшується понад визначений частиною третьою цієї статті внаслідок проведення додаткових виборів сільської, селищної, міської ради додатково на кількість новоутворених одномандатних виборчих округів, яка визначається як відношення кількості виборців територіальних громад, що приєдналися, до кількості виборців територіальної громади, до якої приєдналися, помножене на загальний склад ради, визначений частиною третьою, цієї статті, але не менше кількості територіальних громад, що приєдналися»;
 
-66- Князевич Р.П.
У підпункті 6 пункту 2 розділу І слова «місцевої ради» замінити словами «сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади», а слово «міської» виключити.
 
Враховано   «5. Загальний склад сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади збільшується понад визначений частиною третьою цієї статті внаслідок проведення додаткових виборів депутатів сільської, селищної ради додатково на кількість новоутворених одномандатних виборчих округів, яка визначається як відношення кількості виборців територіальних громад, що приєдналися, до кількості виборців територіальної громади, до якої приєдналися, помножене на загальний склад ради, визначений частиною третьою цієї статті, але не менше кількості територіальних громад, що приєдналися»;
 
80. 7) у статті 17 Закону:
 
   7) у статті 17:
 
81. частину першу після слів «чергових, перших місцевих виборів» доповнити словами «додаткових виборів депутатів сільських, селищних, міських рад»;
 
-67- Князевич Р.П.
У підпункті 7 пункту 2 розділу І у абзаці другому слово «міських» виключити.
 
Враховано   частину першу після слів «чергових, перших місцевих виборів» доповнити словами «додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад»;
 
82. доповнити статтю частиною 5-1 такого змісту:
 
   доповнити статтю частиною 5-1 такого змісту:
 
83. «5-1. Для проведення додаткових виборів депутатів сільської, селищної, міської ради відповідна сільська, селищна, міська територіальна виборча комісія не пізніш як за 38 днів до дня додаткових виборів на території територіальних громад, що приєднались до об’єднаної територіальної громади утворює одномандатні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців у кожному в кількості, що дорівнює кількості новоутворених округів, визначеному відповідно до частини п`ятої статті 16 цього Закону.
 
-68- Князевич Р.П.
У підпункті 7 пункту 2 розділу І у абзаці першому нової частини 5-1 статті 17 слова «міської» та «міська» виключити.
 
Враховано   «5-1. Для проведення додаткових виборів депутатів сільської, селищної ради відповідна сільська, селищна територіальна виборча комісія не пізніш як за 38 днів до дня додаткових виборів на території територіальних громад, що приєдналися до об’єднаної територіальної громади, утворює одномандатні виборчі округи з приблизно однаковою кількістю виборців у кожному в кількості, що дорівнює кількості новоутворених округів, яка визначається відповідно до частини п`ятої статті 16 цього Закону.
 
84. Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних виборчих округах визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідної територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до територіальної виборчої комісії не пізніш як за 40 днів до дня виборів»;
 
   Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних виборчих округах визначається територіальною виборчою комісією на підставі відомостей Державного реєстру виборців про кількість виборців, які проживають на території відповідної територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад», що подаються органом ведення Державного реєстру виборців до територіальної виборчої комісії не пізніш як за 40 днів до дня виборів»;
 
85. 8) частину третю статті 20 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Повноваження територіальної виборчої комісії територіальної громади, що приєднується до об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту оголошення Центральною виборчою комісією додаткових виборів до ради об’єднаної територіальної громади у порядку і строки, встановлені Центральною виборчою комісією. Повноваження щодо проведення додаткових виборів здійснюються територіальною виборчою комісією, створеною на території об’єднаної територіальної громади, до якої приєднується вказана територіальна громада»;
 
-69- Князевич Р.П.
Підпункт 8 пункту 2 розділу І (зміни до частини третьої статті 20) виключити.
 
Враховано      
86. 9) частину першу статті 24 доповнити пунктом 1-2 такого змісту:
 
   8) частину першу статті 24 доповнити пунктом 1-2 такого змісту:
 
87. «1-2) призначає додаткові вибори в сільську, селищну, міську раду об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєдналася у порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад;»
 
-70- Князевич Р.П.
В абзаці другому підпункту 9 пункту 2 розділу І слово «міську» виключити.
 
Враховано   «1-2) призначає додаткові вибори до сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади депутатів від територіальної громади, що приєдналася у порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад»;
 
88. 10) частину другу статті 35 Закону доповнити абзацом третім такого змісту:
 
-71- Князевич Р.П.
Підпункт 10 пункту 2 розділу І (зміни до частини другої статті 35) виключити.
 
Враховано      
89. «В процесі проведення додаткових виборів право висування кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад реалізується виборцями в одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом».
 
      
90. 11) перше речення абзацу першого частини першої статті 36 Закону після слова «перших» доповнити словом «додаткових».
 
   9) перше речення абзацу першого частини першої статті 36 після слова «перших» доповнити словом «додаткових»;
 
91. 12) абзац другий частини першої статті 68 Закону після слова «позачергових» доповнити словом «додаткових».
 
   10) абзац другий частини першої статті 68 після слова «позачергових» доповнити словом «додаткових»;
 
92. 13) у статті 69 Закону:
 
   11) у статті 69:
 
93. абзаци перший та третій частини першої, частину другу та абзац другий частини четвертої після слова «позачергових» доповнити словом «додаткових»;
 
   абзаци перший і третій частини першої, частину другу та абзац другий частини четвертої після слова «позачергових» доповнити словом «додаткових»;
 
94. абзац перший частини четвертої після слів «проведення позачергових» та «призначення перших» доповнити словом «додаткових».
 
   абзац перший частини четвертої після слів «проведення позачергових» та «призначення перших» доповнити словом «додаткових»;
 
95. 14) частину другу статті 73 Закону після слів «чергових місцевих виборів, позачергових» доповнити словом «додаткових».
 
   12) частину другу статті 73 після слів «чергових місцевих виборів, позачергових» доповнити словом «додаткових»;
 
96. 15) доповнити Закон статтею 92-1 такого змісту:
 
-72- Князевич Р.П.
У підпункті 15 пункту 2 розділу І:
в назві нової статті 92-1 цифри «92-1» замінити на цифри «93-1»;
в назві, частинах першій та другій нової статті 93-1 слово «міських» виключити.
 
Враховано   13) розділ ХІІ доповнити статтею 93-1 такого змісту:
 
97. «Стаття 92-1. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних, міських рад від територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад».
 
   «Стаття 93-1. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад від територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об`єднання територіальних громад»
 
98. 1. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних, міських рад проводяться в порядку і строки, передбачені цим Законом.
 
   1. Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться в порядку і строки, передбачені цим Законом.
 
99. 2. Депутати сільських, селищних, міських рад, обрані на додаткових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради на наступних чергових місцевих виборах у порядку, встановленому Конституцією та законами України.
 
-73- Одарченко Ю.В.
В підпункті 15 пункту 2 Розділу Ів статті 92-1 частину другу викласти у наступній редакції:
«2. Депутати сільських, селищних рад, обрані на додаткових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради на наступних чергових або позачергових місцевих виборах у порядку, встановленому Конституцією та законами України. У разі дострокового припинення повноважень таких депутатів їх заміщення здійснюється на проміжних виборах у відповідних виборчих округах».
 
Відхилено   2. Депутати сільських, селищних рад, обрані на додаткових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради на наступних чергових місцевих виборах у порядку, встановленому Конституцією та законами України.
 
100. 3. В останні шість місяців повноважень депутатів, обраних на попередніх чергових місцевих виборах, додаткові вибори не призначаються та не проводяться.
 
   3. Протягом останніх шести місяців повноважень депутатів, обраних на попередніх чергових місцевих виборах, додаткові вибори не призначаються та не проводяться.
 
101. 4. Місцева рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради.».
 
-74- Князевич Р.П.
Частину четверту нової статті 93-1 викласти в такій редакції:
«4. Повноваження територіальної виборчої комісії територіальної громади, що приєднується до об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту прийняття сільською, селищною радою рішення про приєднання до об`єднаної територіальної громади. Повноваження щодо проведення додаткових виборів здійснюються територіальною виборчою комісією, створеною на території об’єднаної територіальної громади, до якої приєднується територіальна громада».
 
Враховано   4. Повноваження територіальної виборчої комісії територіальної громади, що приєднується до об’єднаної територіальної громади, припиняються з моменту прийняття сільською, селищною радою рішення про приєднання до об`єднаної територіальної громади. Повноваження щодо проведення додаткових виборів здійснюються територіальною виборчою комісією, створеною на території об’єднаної територіальної громади, до якої приєднується територіальна громада».
 
102. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
103. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
104. 2. Вважати такими, що є спроможними в розумінні цього Закону міста обласного значення, які відповідають критеріям, визначеним частиною 4 статті 9 цього Закону.
 
-75- Федорук М.Т.
Зубач Л.Л.
Пункт 2 Прикінцевих положень вилучити.
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
    -76- Бурбак М.Ю.
Прикінцеві положення доповнити пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».
 
Враховано    
105. Голова Верховної Ради
України

   Голова Верховної Ради
України