Кількість абзаців - 85 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 24, ст.170):
 
   1. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2015 р., № 13, ст. 91):
 
6. 1) доповнити статтю 1 Закону абзацом такого змісту:
 
-1- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
«старостинський округ – частина території об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), за винятком її адміністративного центру, визначені сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою».
 
Враховано   1) статтю 1 доповнити абзацом двадцять четвертим такого змісту:
 
7. «старостинський округ – населені пункти (села, селища), що перебували на території юрисдикції ради сільської, селищної територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади. За рішенням сільської, селищної, міської ради, яка представляє об’єднану територіальну громаду, межі старостинського округу можуть бути змінені. На території юрисдикції ради територіальної громади села, селища, міста, яке стало адміністративним центром об’єднаної територіальної громади, старостинський округ не утворюється»;
 
-2- Івченко В.Є.
У пункті 1 розділу І:
у підпункті 1 речення «За рішенням сільської, селищної, міської ради, яка представляє об’єднану територіальну громаду, межі старостинського округу можуть бути змінені» вилучити.
 
Враховано редакційно   «старостинський округ – частина території об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру об’єднаної територіальної громади, визначена сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою»;
 
    -3- Одарченко Ю.В.
У підпункту 1 пункту 1 Розділу І слова «За рішенням сільської, селищної, міської ради, яка представляє об’єднану територіальну громаду, межі старостинського округу можуть бути змінені» виключити.
 
Враховано редакційно    
8. 2) статтю 14-1 Закону викласти у такій редакції:
 
-4- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«2) статтю 14-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 14-1. Староста
1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.
2. Староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ), яке розташоване на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
3. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.
3. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених цим Законом.
4. Староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою.
5. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
6. Порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою».
 
Враховано   2) статтю 14-1 викласти в такій редакції:
 
    -5- Міщенко С.Г.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту Закону пропоную викласти у такій редакції:
«2) статтю 14-1 Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 14-1. Староста
1.Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
2.Староста обирається жителями сіл, селищ в межах відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
3.Староста входить до складу виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади та може бути депутатом ради об’єднаної територіальної громади.
4. Староста не може бути депутатом місцевої ради, крім випадків, визначених законом, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
5. Повноваження старости починаються з дня відкриття першої сесії ради об’єднаної територіальної громади з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією та закінчуються в день відкриття першої сесії ради об’єднаної територіальної громади, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.
6. Староста:
1) бере участь у роботі сесії відповідної ради об’єднаної територіальної громади, а також у засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу;
2) користується правом гарантованого виступу на пленарному засіданні та засіданнях постійних комісій відповідної ради об’єднаної територіальної громади при обговоренні питань, що зачіпають інтереси жителів старостинського округу;
3) представляє інтереси жителів старостинського округу у виконавчих органах відповідної ради об’єднаної територіальної громади;
4) сприяє жителям старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
5) веде особистий прийом громадян;
6) приймає участь в організації та проведенні в населених пунктах відповідного старостинського округу загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої демократії;
7) вносить виконавчому органу відповідної ради об’єднаної територіальної громади пропозиції, що стосуються діяльності підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;
8) бере участь в організації виконання рішень відповідної ради об’єднаної територіальної громади, розпоряджень голови об’єднаної територіальної громади на території відповідного старостинського округу та у контролі за їх виконанням;
9) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
10) погоджує проекти рішень ради об’єднаної територіальної громади, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
11) в межах старостинського округу здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури, станом правопорядку. Здійснює моніторинг за станом дотримання прав і законних інтересів жителів сіл, селищ у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації їх права на працю, медичну допомогу. Інформує раду, її виконавчий комітет, відповідні органи державної влади щодо недоліків, виявлених в ході моніторингу.
12) одержує від виконавчих органів ради об’єднаної територіальної громади, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали;
13) сприяє утворенню та діяльності в населених пунктах відповідного старостинського округу органів самоорганізації населення;
14) бере участь у здійсненні заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
15) здійснює інші повноваження, передбачені законами».
 
Відхилено    
9. «Стаття 14-1. Староста
 
   «Стаття 14-1. Староста
 
10. 1. У селах, селищах об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», що перебувають в межах відповідного старостинського округу, обирається староста на строк повноважень сільської, селищної, міської ради.
 
      
11. 2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
 
   1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.
 
12. 3. Староста обирається жителями сіл, селищ в межах відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 
   2. Староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.
3. Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.
 
13. 4. Староста не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
 
   4. Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених цим Законом.
 
14. 5. Староста може бути членом виконавчого комітету ради, що представляє об’єднану територіальну громаду.
 
-6- Івченко В.Є.
У пункті 1 розділу І:
у абзаці сьомому підпункту 2 слова «може бути» замінити словами «є за посадою».
 
Враховано редакційно   5. Староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою.
6. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
 
    -7- Одарченко Ю.В.
Частину п’яту нової редакції статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (підпункт 2 пункту 1 Розділу І законопроекту) викласти у наступній редакції:
«5. Староста за посадою є членом виконавчого комітету ради, що представляє об’єднану територіальну громаду».
 
Враховано редакційно    
15. 6. Права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости визначаються цим та іншими законами, статутом об’єднаної територіальної громади а також Положенням про старосту, яке затверджується сільською, селищною, міською радою, що представляє відповідну об’єднану територіальну громаду»;
 
   7. Порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою»;
 
16. 3) доповнити статтю 26 Закону частиною 3 такого змісту:
 
-8- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«3) у статті 26 включити частину третю такого змісту:
«3. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:
1) утворення старостинських округів;
2) затвердження Положення про старосту;
3) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках, передбачених цим Законом».
 
Враховано   3) у статті 26 включити частину третю в такій редакції:
 
    -9- Одарченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«3) доповнити статтю 26 Закону частиною 3 такого змісту:
«3. Виключно на пленарних засіданнях рад об’єднаних територіальних громад вирішуються такі питання:
1) затвердження Положення про старосту;
2) дострокове припинення повноважень старост у випадках, встановлених цим Законом».
 
Враховано редакційно    
17. «3. Виключно на пленарних засіданнях рад об’єднаних територіальних громад вирішуються такі питання:
 
   «3. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:
 
18. 1) утворення старостинських округів та зміна їх меж;
 
   1) утворення старостинських округів;
 
19. 2) затвердження Положення про старосту»;
 
-10- Міщенко С.Г.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І проекту Закону пропоную виключити повноваження, що стосуються затвердження Положення про старосту, оскільки повноваження старости мають бути закріплені виключно законом.
 
Враховано по суті  2) затвердження Положення про старосту;
3) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках, передбачених цим Законом»;
 
20. 4) у частині четвертій статті 51 Закону слова «староста (старости)» виключити;
 
-11- Міщенко С.Г.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І проекту Закону пропоную виключити.
 
Враховано      
21. 5) доповнити Закон статтею 54-1 такого змісту:
 
-12- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
В абзаці першому підпункту 5 пункту 1 розділу І слово «Закон» виключити.
 
Враховано   4) доповнити статтею 54-1 такого змісту:
 
    -13- Міщенко С.Г.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І проекту Закону пропоную викласти у такій редакції:
«5) доповнити Закон статтею 54-1 такого змісту:
«Стаття 54-1. Староста
1. У своїй діяльності староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями старостинського округу ради об’єднаної територіальної громади.
2. Староста не рідше одного разу на рік звітує на зборах громадян про свою роботу перед жителями старостинського округу ради об’єднаної територіальної громади.
3. На старост поширюються гарантії депутатів місцевих рад, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом».
 
Відхилено    
22. «Стаття 54-1. Повноваження старости
 
   «Стаття 54-1. Повноваження старости
 
23. 1. Повноваження старости починаються з моменту оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до цього Закону.
 
-14- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Абзац третій підпункту 5 пункту 1 розділу І виключити.
 
Враховано      
24. 2. Староста:
 
   1. Староста:
 
25. 1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
 
-15- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Абзац п’ятий підпункту 5 пункту 1 розділу І після слова «жителів» доповнити словом «відповідного».
 
Враховано   1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;
 
26. 2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з правом дорадчого голосу. Користується правом гарантованого виступу на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету при обговоренні питань, що зачіпають інтереси жителів сіл, селищ, що перебувають на території відповідного старостинського округу;
 
-16- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Абзац шостий підпункту 5 пункту 1 розділу І замінити двома абзацами такого змісту:
«2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;
3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища».
 
Враховано   2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради та засіданнях її постійних комісій;
3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;
 
27. 3) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
 
-17- Левченко Ю.В.
Абзац 7 підпункту 5 пункту 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«3) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування, а також наданні адміністративних та соціальних послуг».
 
Відхилено   4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;
 
    -18- Левченко Ю.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділу 1 Законопроекту після абзацу 7 доповнити новим абзацом:
«4) надає довідки, інші документи, а також інформацію жителям села, селища».
 
Відхилено    
    -19- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
В абзаці сьомому підпункту 5 пункту 1 розділу І після слова «жителям» доповнити словом «відповідного».
 
Враховано    
28. 4) сприяє діяльності сільського, селищного, міського голови, депутатів сільської, селищної міської ради на території відповідного старостинського округу;
 
-20- Дехтярчук О.В.
Бублик Ю.В.
Бойко О.П.
Федорук М.Т.
Абзац восьмий підпункту 5 пункту 1 розділу І виключити.
 
Враховано      
29. 5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у контролі за їх виконанням;
 
-21- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Абзац дев’ятий підпункту 5 пункту 1 розділу І після слів «міської ради» доповнити словами «її виконавчого комітету».
 
Враховано   5) бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;
 
30. 6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
 
-22- Івченко В.Є.
У пункті 1 розділу І проекту закону абзац десятий підпункту 5 після слів «місцевого бюджету» доповнити словами «, погоджує проект місцевого бюджету».
 
Відхилено   6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
 
31. 7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;
 
-23- Левченко Ю.В.
Абзац 11 підпункту 5 пункту 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради (у тому числі до порядку денного засідань відповідного виконавчого комітету) з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб».
 
Відхилено   7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
 
32. 8) погоджує проекти рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
 
-24- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
В абзаці дванадцятому підпункту 5 пункту 1 розділу І слова «погоджує проекти» замінити словами «бере участь у підготовці проектів».
 
Враховано   8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
 
    -25- Левченко Ю.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділу 1 Законопроекту після абзацу 12 доповнити новим абзацом:
«9) здійснює контроль за використанням об’єктів комунальної власності, що розташовані на території відповідного старостинського округу».
 
Враховано редакційно    
    -26- Івченко В.Є.
У пункті 1 розділу І:
абзац дванадцятий підпункту 5 викласти у такій редакції:
«8) погоджує або відмовляє у погодженні (з висловлення окремої думки) проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються земельних, фінансових питань, а також розвитку територіальної громади, що перебуває у межах відповідного старостинського округу».
 
Відхилено    
33. 9) в межах відповідного старостинського округу здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури, станом правопорядку. Здійснює моніторинг за станом дотримання прав і законних інтересів жителів сіл, селищ у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації їх права на працю, медичну допомогу. Інформує раду, її виконавчий комітет, відповідні органи державної влади щодо недоліків, виявлених в ході моніторингу.
 
-27- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Абзац тринадцятий підпункту 5 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«9) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи ради про його результати».
 
Враховано   10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;
 
    -28- Левченко Ю.В.
Абзац 13 підпункту 5 пункту 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«9) в межах відповідного старостинського округу здійснює моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури, станом правопорядку. Здійснює моніторинг за станом дотримання прав і законних інтересів жителів сіл, селищ у сфері землекористування, соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації їх права на працю, медичну допомогу. Інформує раду, її виконавчий комітет, відповідні органи державної влади щодо недоліків, виявлених в ході моніторингу».
 
Відхилено    
34. 10) одержує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали;
 
-29- Івченко В.Є.
У пункті 1 розділу І:
у абзаці чотирнадцятому підпункту 5 слово «одержує» замінити словами «невідкладно та на безоплатній основі одержує».
 
Відхилено   11) отримує від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
 
    -30- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 5 пункту 1 розділу І слово «одержує» замінити словом «отримує», слова «виконання покладених на нього завдань» замінити словами «здійснення наданих йому повноважень».
 
Враховано    
35. 11) сприяє утворенню та діяльності в населених пунктах відповідного старостинського округу органів самоорганізації населення;
 
-31- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Абзаци п’ятнадцятий і шістнадцятий підпункту 5 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«11) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі».
 
Враховано   12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;
 
36. 12) приймає участь в організації та проведенні в населених пунктах відповідного старостинського округу загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої демократії.
 
-32- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«13) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами».
 
Враховано   13) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.
 
    -33- Одарченко Ю.В.
У підпункті 5 пункту 1 Розділу І законопроекту частину другу статті 54-1 доповнити пунктом 13 наступного змісту:
«13) звертається із позовами до суду щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади чи місцевого самоврядування, які порушують права населення на території старостинського округу»
 
Відхилено    
    -34- Одарченко Ю.В.
У підпункті 5 пункту 1 Розділу І законопроекту частину другу статті 54-1 доповнити пунктом 14 наступного змісту:
«14) здійснює інші повноваження, делеговані йому радою об’єднаної територіальної громади або виконавчим комітетом цієї ради».
 
Враховано частково    
    -35- Левченко Ю.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділу 1 Законопроекту після абзацу 13 доповнити новим пунктом:
«13) виконує інші повноваження покладені на нього об’єднаною територіальною громадою в межах закону та визначених Положенням про старосту, статутом об’єднаної територіальної громади, актами органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади».
 
Враховано частково    
37. 3. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідних сіл, селищ, відповідальним - перед сільською, селищною, міською радою.
 
   2. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідного села, селища, відповідальним - перед сільською, селищною, міською радою.
 
38. 4. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідних сіл, селищ на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської, селищної, міської ради староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений нею термін.
 
-36- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Друге речення абзацу вісімнадцятого підпункту 5 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«На вимогу не менше половини депутатів сільської, селищної, міської ради староста інформує раду про свою роботу».
 
Враховано   3. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного села, селища на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської, селищної, міської ради староста інформує раду про свою роботу.
 
39. 5. На старост поширюються гарантії депутатів місцевих рад, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.»
 
-37- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
В абзаці дев’ятнадцятому підпункту 5 пункту 1 розділу І після слова «гарантії» доповнити словом «діяльності».
 
Враховано   4. На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом»;
 
    -38- Одарченко Ю.В.
У підпункті 5 пункту 1 Розділу І законопроекту статтю 54-1 доповнити новою частиною наступного змісту:
«6. Староста має право приймати документи, адресовані раді об’єднаної територіальної громади або її виконавчим органам. Отримавши відповідний документ староста ставить відмітку про отримання та присвоює йому вхідний номер за окремою номенклатурою. Документ вважається отриманим сільською радою або її виконавчими органами в день його передачі старості. Староста зобов’язаний передати документ адресату технічними засобами у день його отримання, а в паперовому вигляді – не пізніше, як протягом п’яти днів з дня його отримання».
 
Відхилено    
    -39- Одарченко Ю.В.
У підпункті 5 пункту 1 Розділу І законопроекту статтю 54-1 доповнити новою частиною наступного змісту:
«7. Протягом 5 днів з дня прийняття рішення виконавчим комітетом ради об’єднаної територіальної громади староста має право видати розпорядження про зупинення його дії з мотивів того, що воно негативно впливає на населення старостинського округу або суперечить чинному законодавству та зачіпає інтереси населення старостинського округу. У такому випадку рішення вступає в силу виключно за умови його підтвердження більшістю від загального складу відповідної ради.
Протягом 5 днів з дня прийняття рішення радою об’єднаної територіальної громади староста має право видати розпорядження про його зупинення з мотивів того, що воно негативно впливає на населення старостинського округу або суперечить чинному законодавству та зачіпає інтереси населення старостинського округу. У такому випадку рішення набуває чинності виключно за умови його повторно прийняття не менше, як двома третинами від загального складу ради».
 
Відхилено    
40. 6) доповнити Закон статтею 79-1 такого змісту:
 
-40- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Абзаци перший-десятий підпункту 6 пункту 1 розділу І замінити абзацами такого змісту:
«6) доповнити статтею 79-1 такого змісту:
«Стаття 79-1. Дострокове припинення повноважень старости
1. Повноваження старости припиняються достроково у разі:
1) його звернення з особистою заявою до сільської, селищної, міської ради про складення ним повноважень старости;
2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
3) набуття громадянства іншої держави;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
7) його смерті;
8) відкликання з посади за народною ініціативою».
 
Враховано   5) доповнити статтею 79-1 такого змісту:
 
41. «Стаття 79-1. Дострокове припинення повноважень старости
 
   «Стаття 79-1. Дострокове припинення повноважень старости
 
42. 1. Повноваження старости вважаються достроково припинені у разі:
 
-41- Дмитренко О.М.
У ч. 6 ст. 1 законопроекту слова «вважаються достроково припинені» замінити на слова «достроково припиняються».
 
Враховано редакційно   1. Повноваження старости припиняються достроково у разі:
 
    -42- Сольвар Р.М.
У частині першій статті 79-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в редакції законопроекту слова «Повноваження старости вважаються достроково припинені у разі…» замінити на «Повноваження старости достроково припиняються у разі…».
 
Враховано редакційно    
    -43- Міщенко С.Г.
У підпункті 6 пункту 1 розділу І проекту Закону:
- перше речення частини першої нової статті 79-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі –Закону) пропоную викласти у такій редакції:
«1. Повноваження старости припиняються достроково у разі:».
 
Враховано    
43. 1) його звернення з особистою заявою до сільської, селищної, міської ради про складення ним повноважень старости;
 
   1) його звернення з особистою заявою до сільської, селищної, міської ради про складення ним повноважень старости;
 
44. 2) припинення його громадянства;
 
   2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
3) набуття громадянства іншої держави;
 
45. 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 
   4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 
46. 4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 
-44- Дмитренко О.М.
У п. 4 ч. 6 ст. 1 законопроекту слова «правопорушення, пов’язане з корупцією» замінити на слова «корупційне правопорушення».
 
Відхилено   5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 
    -45- Сольвар Р.М.
У п. 4 частини 1 статті 79-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в редакції законопроекту слова «набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією…» замінити на «набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення».
 
Відхилено    
    -46- Міщенко С.Г.
У підпункті 6 пункту 1 розділу І проекту Закону:
у частині першій нової статті 79-1 Закону слова «відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією» необхідно замінити словами «відповідальності за корупційне правопорушення», що узгоджуватиметься з термінологією Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
    -47- Кобцев М.В.
У пункті 4 частини першої статті 79-1 проекту внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» замінити словосполучення «правопорушення, пов’язане з корупцією» словами «корупційне правопорушення».
 
Відхилено    
    -48- Ленський О.О.
У розділі І у частині першій у пункті 6 підпункт 4) викласти у такій редакції:
«4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
47. 5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
 
-49- Кобцев М.В.
Пункт 5 частини першої статті 79-1 проекту внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» викласти у наступній редакції:
«5) визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим».
 
Враховано частково   6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
 
48. 6) його смерті;
 
   7) його смерті;
 
49. 7) відкликання з посади за народною ініціативою.
 
   8) відкликання з посади за народною ініціативою.
 
50. 2. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням сільської, селищної, міської ради якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.
 
-50- Одарченко Ю.В.
У підпункті 6 пункту 1 Розділу І законопроекту в частині другій статті 79-1 слова «приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.» на слова «приймає таємним голосуванням не менше, як двома третинами голосів від загального складу ради».
 
Відхилено   2. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням сільської, селищної, міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.
 
51. 3. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими частинами четвертою та п’ятою цієї статті, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.
 
   3. Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», з особливостями, передбаченими частинами четвертою і п’ятою цієї статті, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.
 
52. 4. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше:
 
   4. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше:
 
53. 1) 10 осіб для відкликання старости села;
 
-51- Івченко В.Є.
У пункті 1 розділу І:
у абзаці чотирнадцятому підпункту 6 цифри «10» замінити цифрами «100».
 
Відхилено   1) 10 осіб для відкликання старости села;
 
54. 2) 15 осіб для відкликання старости селища.
 
-52- Івченко В.Є.
У пункті 1 розділу І:
у абзаці п’ятнадцятому підпункту 6 цифри «15» замінити цифрами «150».
 
Відхилено   2) 15 осіб для відкликання старости селища.
 
55. 5. На підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. Порядок проведення збору підписів визначається сільською, селищною, міською радою.
 
-53- Одарченко Ю.В.
У підпункті 6 пункту 1 Розділу І законопроекту в частині п’ятій слова: «Порядок проведення збору підписів визначається сільською, селищною, міською радою» виключити.
 
Враховано   5. На підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою.
 
56. 6. Рішення про дострокове припинення повноважень старости приймається за поданням територіальної виборчої комісії відповідною сільською, селищною, міською радою більшістю голосів від її загального складу.
 
-54- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Абзац вісімнадцятий підпункту 6 пункту 1 розділу І після слів «повноважень старости» доповнити словами «у зв’язку з його відкликанням за народною ініціативою».
 
Враховано   6. Рішення про дострокове припинення повноважень старости у зв’язку з його відкликанням за народною ініціативою приймається за поданням територіальної виборчої комісії відповідною сільською, селищною, міською радою більшістю голосів від її загального складу.
 
57. 7. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
 
   7. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
 
58. 1) з підстав, зазначених у пунктах1, 2, 5, 6 частини першої цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;
 
-55- Міщенко С.Г.
У підпункті 6 пункту 1 розділу І проекту Закону:
у частині сьомій нової статті 79-1 Закону слова «яким береться до відома зазначений факт» необхідно виключити.
 
Відхилено   1) з підстав, зазначених у пунктах1, 2, 3 частини першої цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;
 
    -56- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
В абзаці дев’ятнадцятому підпункту 6 пункту 1 розділу І цифри «5, 6» замінити цифрою «3».
 
Враховано    
59. 2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 4 частини першої цієї статті, - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради;
 
-57- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
В абзаці двадцятому підпункту 6 пункту 1 розділу І цифри «3, 4» замінити цифрами «4, 5, 6».
 
Враховано   2) з підстав, зазначених у пунктах 4, 5, 6 частини першої цієї статті, - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради;
3) з підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої цієї статті, - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;
 
    -58- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Після абзацу двадцятого підпункту 6 пункту 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
«3) з підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої цієї статті, - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть».
 
Враховано    
60. 4) у випадку, передбаченому частиною третьою цієї статті, - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах;
 
-59- Одарченко Ю.В.
У підпункті 6 пункту 1 Розділу І законопроекту в частині сьомій пункт 4 виключити, а пункт 5 вважати пунктом 3.
 
Відхилено   4) з підстави, зазначеної у пункті 8 частини першої цієї статті, - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах;
 
    -60- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
В абзаці двадцять другому підпункту 6 пункту 1 розділу І слова «у випадку, передбаченому частиною третьою» замінити словами «з підстави, зазначеної у пункті 7 частини першої».
 
Враховано редакційно    
61. 5) у випадку, передбаченому пунктом 7 частини першої цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости».
 
-61- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
В абзаці двадцять третьому підпункту 6 пункту 1 розділу І слова «пунктом 7 частини першої» замінити словами «частиною другою».
 
Враховано   5) у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости».
 
    -62- Одарченко Ю.В.
Доповнити пункт 1 Розділу І підпунктом 7 наступного змісту:
«7) Пункт 4 частини одинадцятої статті 79 виключити».
 
Відхилено    
62. 2. У Законі України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради України, 2015, № 37-38, ст.366):
 
   4. У Законі України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366):
 
63. 1) частину шосту статті 2 Закону викласти у такій редакції:
 
-63- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
В абзаці першому підпункту 1 пункту 2 розділу І слово «Закону» виключити.
 
Враховано   1) частину шосту статті 2 викласти в такій редакції:
 
64. «6. Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить населені пункти, що перебували під юрисдикцією ради сільської, селищної територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади»;
 
-64- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Абзац другий підпункту 1 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія одного або декількох населених пунктів (сіл, селищ), визначених сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою (далі – старостинський округ)».
 
Враховано   «6. Вибори старости проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія одного або декількох населених пунктів (сіл, селищ), визначених сільською, селищною, міською радою об’єднаної територіальної громади з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою (далі – старостинський округ)»;
 
65. 2) абзац шостий частини першої статті 3 Закону викласти у редакції:
 
-65- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«2) абзац шостий частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
«Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади та проживають на території відповідного села, селища (сіл, селищ) в межах відповідного старостинського округу».
 
Враховано   2) абзац шостий частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
 
66. «Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади та проживають на території населених пунктів, що перебувала під юрисдикцією ради сільської, селищної територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади»;
 
   «Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади та проживають на території відповідного села, селища (сіл, селищ) в межах відповідного старостинського округу»;
 
67. 3) частину десять статті 10 Закону викласти у редакції:
 
-66- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«3) частину десяту статті 17 викласти в такій редакції:
«10. Єдиний одномандатний виборчий округ для виборів старости складає територія відповідного села, селища (сіл, селищ), яке розташоване на території відповідного старостинського округу».
 
Враховано   3) частину десяту статті 17 викласти в такій редакції:
 
68. «10. Єдиний одномандатний виборчий округ для виборів старости складає територія відповідних населених пунктів що перебували під юрисдикцією ради сільської, селищної територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади»;
 
   «10. Єдиний одномандатний виборчий округ для виборів старости складає територія відповідного села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу»;
 
69. 4) абзац другий частини 6 статті 25 Закону викласти у редакції: «Міська територіальна виборча комісія виконує повноваження, передбачені пунктами 1-11 цієї частини, щодо виборів старости»;
 
-67- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
В абзаці першому підпункту 4 пункту 2 розділу І слова «Закону викласти у» замінити словами «викласти в такій».
 
Враховано   4) абзац тринадцятий частини шостої статті 25 викласти в такій редакції:
«Міська територіальна виборча комісія здійснює повноваження, передбачені пунктами 1-11 цієї частини, щодо виборів старости».
 
70. 3. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 49, ст.2056):
 
   3. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст .2056):
 
71. 1) доповнити пункт 1 абзацу другого частини першої статті 56 Закону після слів «сільських, селищних, міських голів» словом «старост».
 
-68- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Підпункт 1 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції:
«1) абзац третій частини першої статті 56 доповнити словом «старост».
 
Враховано   1) абзац третій частини першої статті 56 доповнити словом «старост».
 
72. 4. У Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 33, ст.174):
 
-69- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
У підпунктах 2-6 пункту 4 розділу І слово «Закону» виключити.
 
Враховано   2. У Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2005 р., № 9, ст. 177; 2006 р., № 14, ст. 121; 2010 р., № 4, ст. 18):
 
73. 1) доповнити абзац другий статті 3 Закону після слів «територіальною громадою» словами «жителі села, селища»;
 
-70- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
«1) в абзаці другому статті 3 слова «територіальною громадою» замінити словами «на місцевих виборах».
 
Враховано   1) в абзаці другому статті 3 слова «територіальною громадою» замінити словами «на місцевих виборах»;
 
74. 2) доповнити абзац другий частини 1 статті 10 Закону після слів «сільського, селищного, міського голови» словом «старости»;
 
   2) абзац другий частини першої статті 10 після слів «сільського, селищного, міського голови» доповнити словом «старости»;
 
75. 3) доповнити частину 6 статті 11 Закону після слів «голів рад» словом «старости»;
 
   3) частину шосту статті 11 після слів «голів рад» доповнити словом «старости»;
 
76. 4) доповнити абзац сьомий частини 1 статті 14 Закону після слів «виконавчих органів міських (міст обласного значення та міста Сімферополя) рад» словом «старост»;
 
   4) абзац восьмий частини першої статті 14 доповнити словом «старост»;
 
77. 5) доповнити частину 3 статті 15 Закону після слів «головам районних, районних у містах рад» доповнити словом «старостам»;
 
   5) частину третю статті 15 після слів «головам районних, районних у містах рад» доповнити словом «старостам»;
 
78. 6) доповнити частину другу статті 17 Закону після слів «секретарі сільських, селищних, міських рад» словом «старости».
 
   6) частину другу статті 17 після слів «секретарі сільських, селищних, міських рад» доповнити словом «старости».
 
79. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
80. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
-71- Дехтярчук О.В.
Бойко О.П.
Бублик Ю.В.
Федорук М.Т.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
81. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
82. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
83. 2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
84. Голова Верховної Ради
України

   Голова Верховної Ради
України