Кількість абзаців - 271 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
-1- Южаніна Н.П.
Привести текст законопроекту до правил нормо-проектувальної техніки
 
Враховано   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1.У пункті 14.1 статті 14:
 
-2- Кривенко В.В.
14.1.5. алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203 та 2206 (крім напоїв бродіння (квас), що відноситься до товарної позиції 2202, з вмістом спирту до 1,2 відсотка об'ємних одиниць), та з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2204, 2205, 2208 згідно з , а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з «;
 
Відхилено а Пропонується привести визначення алкогольних напоїв до положеннями Директиви Ради 92/83/ЄЕС Про гармонізацію структур акцизних зборів а алкоголь та алкогольні напої" ід 19 жовтня 1992 року.  1. У пункті 14.1 статті 14:
 
    -3- Кривенко В.В.
14.1.5. алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД;
 
Відхилено Пропонується збільшити поріг визначення алкогольних напоїв з 0,5 до 1,2 % об. одиниць спирту етилового. Не узгоджується з положеннями Директиви Ради 92/83/ЄЕС Про гармонізацію структур акцизних зборів а алкоголь та алкогольні напої" ід 19 жовтня 1992 року.   
6. 1) у підпункту 14.1.11:
 
   1) у підпункті 14.1.11:
 
7. у підпункті «ґ» цифри «50» замінити цифрами «25»;
 
-4- Алексєєв І.С.
У пункті 14.1 статті 14:
у підпункті «ґ» підпункту 14.1.11 цифри «50» замінити цифрами «25»
 
Враховано Пропозиція дублює редакцію першого читання  у підпункті «ґ» цифри «50» замінити цифрами «25»;
 
8. доповнити абзацами такого змісту:
 
   доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
 
9. «До безнадійної заборгованості банків може бути віднесена сума боргу за фінансовим кредитом, у тому числі сума основної заборгованості та/або сума нарахованих доходів, за яким прострочення погашення суми боргу (його частини) становить понад 360 днів, за винятком боргу за фінансовими кредитами осіб:
 
   «До безнадійної заборгованості банків може бути віднесена сума боргу за фінансовим кредитом, у тому числі сума основної заборгованості та/або сума нарахованих доходів, за яким прострочення погашення суми боргу (його частини) становить понад 360 днів, крім боргу за фінансовими кредитами осіб:
 
10. пов'язаних з таким кредитором;
 
   пов'язаних з таким кредитором;
 
11. які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах;
 
   які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах;
 
12. які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, та період між датою звільнення таких осіб та датою прощення їх заборгованості не перевищує 3 роки»;
 
   які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, та період між датою звільнення таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки»;
 
13. 2) в абзаці третьому підпункту 14.1.212 слова «а також фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків» виключити.
 
-5- Алексєєв І.С.
У пункті 14.1 статті 14:
абзац другий підпункту 14.1.226 після слів «приватних нотаріусів» доповнити словами «приватних виконавців».».
 
Враховано Пропонується включити діяльність приватних виконавців до незалежної професійної діяльності. Узгодження із законами України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» №1403-VІІІ від 2.06.16 р. та «Про виконавче провадження» №1404 від 2.06.16 р.  2) в абзаці третьому підпункту 14.1.212 слова «а також фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків» виключити.
3) абзац другий підпункту 14.1.226 226 після слів «приватних нотаріусів» доповнити словами «приватних виконавців».
 
14. 2. Пункт 19-1.1 статті 19-1 доповнити підпунктом 19-1.1.9-1 такого змісту:
 
   2. Пункт 19-1.1 статті 19-1 доповнити підпунктом 19-1.1.9-1 такого змісту:
 
15. «19-1.1.9-1. формують та ведуть Реєстр отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».
 
-6- Давиденко В.М.
Пункт 2 Пропозицій викласти у такій редакції:
«- у пункті 19-1.1 статті 191:
підпункт 19-1.1.9 викласти у такій редакції:
«19-1.1.9. формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб – платників податків, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи, у тому числі Реєстр отримувачів спеціальної бюджетної дотації для виробників окремих видів сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»
 
Відхилено Повноваження контролюючих органів щодо ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, унормовано ст..63.65 та 70 ПКУ  «19-1.1.9-1. формують та ведуть Реєстр отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».
 
    -7- Козаченко Л.П.
Після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 (щодо змін до статті 128 Податкового кодексу України) такого змісту:
«3. Після статті 128-1 доповнити новою статтею 128-2 такого змісту:
«128-2 Порушення правил реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20
128-2.1. Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20 за цінами (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) нижчими більше ніж на 5% від розміру максимальної роздрібної ціни, що зазначена на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках, тягне за собою накладання штрафу в розмірі 100 відсотків вартості наявних у суб'єкта господарювання тютюнових виробів, але не менше 10000 гривень»;
 
Відхилено ропонується встановити відповідальність (штраф) за реалізацію тютюнових виробів за цінами, нижчими, ніж розмір максимальних роздрібних цін, зазначених на пачках   
    -8- Медуниця О.В.
Після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 (щодо змін до статті 128 Податкового кодексу України) такого змісту:
«3. Після статті 128-1 доповнити новою статтею 128-2 такого змісту:
«128-2 Порушення правил реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20
128-2.1. Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20 за цінами (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) нижчими більше ніж на 5% від розміру максимальної роздрібної ціни, що зазначена на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках, тягне за собою накладання штрафу в розмірі 100 відсотків вартості наявних у суб'єкта господарювання тютюнових виробів, але не менше 10000 гривень»;
 
Відхилено ропонується встановити відповідальність (штраф) за реалізацію тютюнових виробів за цінами, нижчими, ніж розмір максимальних роздрібних цін, зазначених на пачках   
16. 3. Підпункт 1 підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 викласти у такій редакції:
 
   3. Підпункт 1 підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 викласти в такій редакції:
 
17. «1) на перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду, над лімітом 20 відсотків (на період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року - 30%, на період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року - 25%) сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за такими активами згідно з даними фінансової звітності за звітний період.
 
   «1) на перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду, над лімітом 20 відсотків (на період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року – 30 відсотків, на період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року – 25 відсотків) сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за такими активами згідно з даними фінансової звітності за звітний період.
 
18. Коригування фінансового результату до оподаткування звітного періоду не здійснюється у розмірі зазначеного перевищення резерву, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах».
 
   Коригування фінансового результату до оподаткування звітного періоду не здійснюється у розмірі зазначеного перевищення резерву, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах».
 
19. 4. У пункті 164.2 статті 164:
 
   4. У пункті 164.2 статті 164:
 
20. 1) у підпункті «в» підпункту 164.2.16 слово «п’яти» замінити цифрами «2, 5»;
 
   1) у підпункті «в» підпункту 164.2.16 слова «п’яти розмірів « замінити цифрами та словом «2, 5 розміру»;
 
21. 2) у підпункті «д» підпункту 164.2.17 цифри «50» замінити цифрами «25».
 
   2) у підпункті «д» підпункту 164.2.17 цифри «50» замінити цифрами «25».
 
22. 5. У пункті 165.1 статті 165:
 
   5. У пункті 165.1 статті 165:
 
23. 1) в абзацах сьомому та восьмому підпункту 165.1.24 цифри «100» замінити цифрами «50»;
 
   1) в абзацах сьомому та восьмому підпункту 165.1.24 цифри «100» замінити цифрами «50»;
 
24. 2) у підпункті 165.1.39 цифри «50» замінити цифрами «25»;
 
   2) у підпункті 165.1.39 цифри «50» замінити цифрами «25»;
 
25. 3) в абзаці першому підпункту 165.1.55 цифри «50» замінити цифрами «25».
 
   3) в абзаці першому підпункту 165.1.55 цифри «50» замінити цифрами «25».
 
26. 6. У статті 170:
у підпункті «б» підпункту 170.7.8 пункту 170.7 слова «одну тисячу» замінити цифрами «500».
 
-9- Сольвар Р.М.
Розділ І Законопроекту (Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни) доповнити такими пунктами:
1. В статті 172:
1) у пункті 172.3:
абзац перший після слів «відповідно до закону» доповнити словами «та зареєстрованої в електронній системі перевірки показників, які пов’язані з визначенням оціночної вартості об’єктів оподаткування».
доповнити пункт 172.3 після першого абзацу новими абзацами такого змісту:
«Електронна система перевірки показників, які пов’язані з визначенням оціночної вартості об’єктів оподаткування (далі – електронна система перевірки показників) – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує перевірку визначеної (розрахованої) оціночної вартості об’єкта нерухомості, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал центрального органу виконавчої влади, який визначається Кабінетом Міністрів України, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами.
Веб-портал центрального органу виконавчої влади, який визначається Кабінетом Міністрів України - інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного визначення оціночної вартості з метою її перевірки і база даних, та який є частиною електронної системи перевірки показників, який має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об’єкт нерухомості та його вартість, електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.
Авторизований електронний майданчик - авторизована центральним органом виконавчої влади, який визначається Кабінетом Міністрів України, інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи перевірки показників, має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передавання інформації та документів під час перевірки оціночної вартості об’єкта нерухомості, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації електронних майданчиків затверджується спільним рішенням центрального органу виконавчої влади, який визначається Кабінетом Міністрів України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації.
Електронна система перевірки показників повинна забезпечити збереження та належний захист усієї інформації щодо об’єктів нерухомості, оціночна вартість яких перевіряється, можливість доступу до цієї інформації нотаріусів та контролюючих органів в межах повноважень. Належний захист забезпечується за умови автоматичного обміну інформацією та документами веб-порталом центрального органу виконавчої влади, який визначається Кабінетом Міністрів України, з авторизованими електронними майданчиками, які мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
2) у пункті 172.4: в абзаці першому після слів «нерухомого майна» доповнити словами « (перевіряється в електронній системі перевірки показників, які пов’язані з визначенням оціночної вартості об’єктів оподаткування)».
3) у пункті 172.11: слова «Порядок визначення» замінити словами «Методика розрахунку та перевірки».
 
Враховано ропонується встановити автоматизовану систему контролю за визначенням оціночної вартості  6. У підпункті «б» підпункту 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 слова «одну тисячу» замінити цифрами «500».
7. В статті 172:
1) у пункті 172.3:
абзац перший після слів «відповідно до закону» доповнити словами «та зареєстрованої в електронній системі перевірки показників, які пов’язані з визначенням оціночної вартості об’єктів оподаткування»;
після першого абзацу доповнити новими абзацами такого змісту:
«Електронна система перевірки показників, які пов’язані з визначенням оціночної вартості об’єктів оподаткування (далі – електронна система перевірки показників) – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує перевірку визначеної (розрахованої) оціночної вартості об’єкта нерухомості, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал центрального органу виконавчої влади, який визначається Кабінетом Міністрів України, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами.
Веб-портал центрального органу виконавчої влади, який визначається Кабінетом Міністрів України - інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного визначення оціночної вартості з метою її перевірки і база даних, та який є частиною електронної системи перевірки показників, який має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об’єкт нерухомості та його вартість, електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.
Авторизований електронний майданчик - авторизована центральним органом виконавчої влади, який визначається Кабінетом Міністрів України, інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи перевірки показників, має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передавання інформації та документів під час перевірки оціночної вартості об’єкта нерухомості, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації електронних майданчиків затверджується спільним рішенням центрального органу виконавчої влади, який визначається Кабінетом Міністрів України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації.
Електронна система перевірки показників повинна забезпечити збереження та належний захист усієї інформації щодо об’єктів нерухомості, оціночна вартість яких перевіряється, можливість доступу до цієї інформації нотаріусів та контролюючих органів в межах повноважень. Належний захист забезпечується за умови автоматичного обміну інформацією та документами веб-порталом центрального органу виконавчої влади, який визначається Кабінетом Міністрів України, з авторизованими електронними майданчиками, які мають комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
2) у пункті 172.4:
в абзаці першому після слів «нерухомого майна» доповнити словами « (перевіряється в електронній системі перевірки показників, які пов’язані з визначенням оціночної вартості об’єктів оподаткування)».
3) у пункті 172.11: слова «Порядок визначення» замінити словами «Методика розрахунку та перевірки».
 
    -10- Яценко А.В.
Розділ І Законопроекту доповнити такими пунктами:
Пункт 197.11 статті 197 доповнити абзацом такого змісту:
«ввезення на митну територію України та постачання на митній території України виробничого обладнання для нових переробних підприємств».
 
Відхилено Пропонується звільнити від оподаткування ПДВ операції з поставки на митну територію виробничого обладнання Не визначено перелік обладнання та суб’єктів підьги   
27. 7.У пункті 200.11 статті 200:
 
   8. У пункті 200.11 статті 200:
 
28. 1) абзац перший після слів «Контролюючий орган має право» доповнити словами і цифрами «протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а у разі, коли така податкова декларація надана після закінчення граничного строку, - за днем її фактичного подання»;
 
-11- Дерев'янко Ю.Б.
у пункті 7 Розділу І підпункт 1 виключити;
 
Відхилено ропонується виключити пропозицію щодо проведення перевірок щодо бюджетного відшкодування ПДВ Не відповідає загальній концепції щодо бюджетного відшкодування  1) абзац перший після слів «Контролюючий орган має право» доповнити словами і цифрами «протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку - за днем її фактичного подання»;
 
29. 2) абзац третій викласти у такій редакції:
 
-12- Дерев'янко Ю.Б.
у підпункті 7 Розділу І підпункт 2 виключити;
 
Відхилено ропонується виключити пропозицію щодо проведення перевірок, пов’язаних з закінченням спец режиму ПДВ Не відповідає загальній концепції щодо бюджетного відшкодування  2) абзац третій викласти в такій редакції:
 
30. «з придбання товарів/послуг за період до 1 січня 2017 року у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до статті 209 цього Кодексу»;
 
   «з придбання товарів/послуг за період до 1 січня 2017 року у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до статті 209 цього Кодексу»;
 
31. 3) доповнити абзацом такого змісту:
 
   3) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
32. «Рішення щодо проведення документальної перевірки повинно бути прийнято не пізніше закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки».
 
-13- Яценко А.В.
Розділ І Законопроекту доповнити такими пунктами:
У статті 209:
Пункт 209.14 доповнити абзацом такого змісту:
«Звільняється від оподаткування податком на додану вартість операції з експорту насіння ріпаку (код УКТ ЗЕД 1205109000 та 125900090) та соєвих бобів (код УКТ ЗЕД 1201 90 00) та запроваджено експортне мито на насіння сої та ріпаку у розмірі 10 %».
 
Відхилено ропозиція щодо запровадження експортного мита порушує міжнародні зобов?язання Украіни відповідно до положень СОТ та ЄС Стаття 209 втрачає чинність з 1.01.2017 р. Пропонується звільнити від пдв операції з експорту насіння та запровадити експортне мито на це насіння. .  «Рішення про проведення документальної перевірки має бути прийнято не пізніше закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки».
 
33. 2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту); 2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 – тільки зброджені напої, одержувані виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків міцністю не більше 8,5 об. % (без додання спирту)
Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напої та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
126,96
 
-14- Козаченко Л.П.
По всьому тексту підпункту 1) пункту 8 розділу І законопроекту щодо нової редакції підпункту 215.3.1. пункту 215.3 статті 215 цифри «126,96» замінити цифрами «118,50».
 
Враховано   2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту); 2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 – тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту етилового не більше 8,5 відсотків об’ємних одиниць
(без додання спирту)
Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту
118,50
 
    -15- Єднак О.В.
Гопко Г.М.
У 2017 році пропонується акцизи на пиво, кріплене та ігристе вино підвищити на 50%, на міцні напої – на 25%, на слабоалкогольні напої – на 12% (як пропонує Мінфін), проте підняти акциз на зброджені напої з додаванням спирту (код товару 2206) до рівня слабоалкогольних напоїв.
215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Одиниця виміру Ставка податку
2203 00Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 3,72
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) гривень за 1 літр 10,74
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 15,60
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів гривень за 1 літр 10,74
2206 00
(крім 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напої та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 236,98
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 1,43
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 132,25
2208
(крім 2208 90 69 00,
2208 90 78 00 - слабоалкогольні напоїСпирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спиртгривеньза 1 літр 100-відсоткового спирту 132,25
2208 90 69 00,
2208 90 78 00Слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецюгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту236,98
2103 90 30 00,
2106 90Тільки продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більшегривень за 1 літр 100-відсоткового спирту176,33
 
Відхилено ропонується ставки акцизного податку на пиво, кріплене та ігристе вино підвищити на 50%, на міцні напої – на 25%, на слабоалкогольні напої – на 12% (як пропонує Мінфін), проте підняти акциз на зброджені напої з додаванням спирту (код товару 2206) до рівня слабоалкогольних напоїв.   
    -16- Мусій О.С.
215.3.1. спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Одиниця виміру Ставка податку
2203 00Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 3,72
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) гривень за 1 літр 10,74
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 15,60
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів гривень за 1 літр 10,74
2206 00
(крім 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напої та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 236,98
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 1,43
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 132,25
2208
(крім 2208 90 69 00,
2208 90 78 00 - слабоалкогольні напоїСпирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спиртгривеньза 1 літр 100-відсоткового спирту 132,25
2208 90 69 00,
2208 90 78 00Слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецюгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту236,98
2103 90 30 00,
2106 90Тільки продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більшегривень за 1 літр 100-відсоткового спирту176,33
 
Відхилено ропонується ставки акцизного податку на пиво, кріплене та ігристе вино підвищити на 50%, на міцні напої – на 25%, на слабоалкогольні напої – на 12% (як пропонує Мінфін), проте підняти акциз на зброджені напої з додаванням спирту (код товару 2206) до рівня слабоалкогольних напоїв.   
    -17- Парасюк В.З.
215.3.1. спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Одиниця виміру Ставка податку
2203 00Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 3,72
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) гривень за 1 літр 10,74
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 15,60
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів гривень за 1 літр 10,74
2206 00
(крім 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напої та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 236,98
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 1,43
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 132,25
2208
(крім 2208 90 69 00,
2208 90 78 00 - слабоалкогольні напоїСпирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спиртгривеньза 1 літр 100-відсоткового спирту 132,25
2208 90 69 00,
2208 90 78 00Слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецюгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту236,98
2103 90 30 00,
2106 90Тільки продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більшегривень за 1 літр 100-відсоткового спирту176,33
 
Відхилено ропонується ставки акцизного податку на пиво, кріплене та ігристе вино підвищити на 50%, на міцні напої – на 25%, на слабоалкогольні напої – на 12% (як пропонує Мінфін), проте підняти акциз на зброджені напої з додаванням спирту (код товару 2206) до рівня слабоалкогольних напоїв.   
    -18- Луценко І.В.
215.3.1. спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Одиниця виміру Ставка податку
2203 00Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 3,72
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) гривень за 1 літр 10,74
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 15,60
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів гривень за 1 літр 10,74
2206 00
(крім 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напої та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 236,98
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 1,43
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 132,25
2208
(крім 2208 90 69 00,
2208 90 78 00 - слабоалкогольні напоїСпирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спиртгривеньза 1 літр 100-відсоткового спирту 132,25
2208 90 69 00,
2208 90 78 00Слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецюгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту236,98
2103 90 30 00,
2106 90Тільки продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більшегривень за 1 літр 100-відсоткового спирту176,33
 
Відхилено ропонується ставки акцизного податку на пиво, кріплене та ігристе вино підвищити на 50%, на міцні напої – на 25%, на слабоалкогольні напої – на 12% (як пропонує Мінфін), проте підняти акциз на зброджені напої з додаванням спирту (код товару 2206) до рівня слабоалкогольних напоїв.   
    -19- Сугоняко О.Л.
215.3.1. спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Одиниця виміру Ставка податку
2203 00Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 3,72
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) гривень за 1 літр 10,74
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 15,60
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів гривень за 1 літр 10,74
2206 00
(крім 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напої та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 236,98
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 1,43
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 132,25
2208
(крім 2208 90 69 00,
2208 90 78 00 - слабоалкогольні напоїСпирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спиртгривеньза 1 літр 100-відсоткового спирту 132,25
2208 90 69 00,
2208 90 78 00Слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецюгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту236,98
2103 90 30 00,
2106 90Тільки продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більшегривень за 1 літр 100-відсоткового спирту176,33
 
Відхилено ропонується ставки акцизного податку на пиво, кріплене та ігристе вино підвищити на 50%, на міцні напої – на 25%, на слабоалкогольні напої – на 12% (як пропонує Мінфін), проте підняти акциз на зброджені напої з додаванням спирту (код товару 2206) до рівня слабоалкогольних напоїв.   
    -20- Кишкар П.М.
215.3.1. спирт етиловий та інші
спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Одиниця виміру Ставка податку
2203 00Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 3,22
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) гривень за 1 літр 8,59
2204 10,
2204 21 06 00,
2204 21 07 00,
2204 21 08 00,
2204 21 09 00,
2204 29 10 00Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 12,48
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів гривень за 1 літр 8,59
2206 00
(крім 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напої та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 211,06
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 1,14
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 126,96
2208
(крім 2208 90 69 00,
2208 90 78 00 - слабоалкогольні напоїСпирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спиртгривеньза 1 літр 100-відсоткового спирту 126,96
2208 90 69 00,
2208 90 78 00Слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецюгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту236,98
2103 90 30 00,
2106 90Тільки продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більшегривень за 1 літр 100-відсоткового спирту169,27
 
Відхилено ропонується ставки акцизного податку на пиво на 30%, кріплене та ігристе вино підвищити на 20%, на міцні напої на 20%, на зброджені напої – на 100%, на слабоалкогольні напої – на 12%   
34. 2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за
1 кілограм (нетто)
559,78
 
-21- Козаченко Л.П.
У підпункті 1 пункту 8 розділу І законопроекту щодо нової редакції підпункту 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 цифри «559,78 замінити цифрами «539,78», цифри «445,56» замінити цифрами «429,65».
 
Відхилено Пропонується специфічна ставки збільшити на 35%  2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за
1 кілограм (нетто)
559,78
 
    -22- Дзюблик П.В.
Абзац четвертий пункту 8 (щодо змін до пункту 215.3 статті 215) розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
« 215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Ставки податку
одиниця виміру
ставка
одиниці виміру
Ставка
2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм (нетто)
559,77
2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм (нетто)
559,77
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
445,56
відсотків
10
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 000 штук
445,56
відсотків
10
2403
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції
гривень за 1 кілограм (нетто)
559,77
 
Враховано частково Пропонується специфічні ставки збільшити на 40%, адвалорні - знизити на 2% для сигарет, цигарок   
    -23- Мусій О.С.
У пункті 215.3 статті 215:
підпункт 215.3.2викласти у такій редакції:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Ставки податку
одиниця виміру ставка одиниці виміруСтавка
2401 Тютюнова сировина
Тютюнові відходи гривень за 1 кілограм (нетто) 559,77
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну гривень за 1 кілограм (нетто) 559,77
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 445,56 відсотків 15
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 000 штук 445,56 відсотків 15
2403
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції гривень за 1 кілограм (нетто) 559,77
 
Враховано частково Пропонується специфічні ставки збільшити на 40%, адвалорні на 3% для сигарет, цигарок   
    -24- Богомолець О.В.
Підпункт 215.3.2викласти у такій редакції:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Ставки податку
одиниця виміру
ставка
одиниці виміру
Ставка
2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм (нетто)
559,77
2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм (нетто)
559,77
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
445,56
відсотків
16
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 000 штук
445,56
відсотків
16
2403
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції
гривень за 1 кілограм (нетто)
559,77
 
Враховано частково Пропонується специфічні ставки збільшити на 40%, адвалорні на 4% для сигарет, цигарок   
    -25- Богомолець О.В.
Підпункт 215.3.2викласти у такій редакції:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД Ставки податку
одиниця виміру ставка одиниці виміруСтавка
2401 Тютюнова сировина
Тютюнові відходи гривень за 1 кілограм (нетто) 559,77
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну гривень за 1 кілограм (нетто) 559,7716
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 445,56 відсотків 12
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 000 штук 445,56 відсотків 12
2403
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції гривень за 1 кілограм (нетто) 559,77 16
 
Враховано частково Пропонується специфічні ставки збільшити на 40%, адвалорні не збільшувати для сигарет, цигарок, встановити адвалорні ставки на сигури і тютюн, замінники тютюна у розмірі 16%,   
    -26- Продан О.П.
У підпункті 1 пункту 8 законопроекту (зміни до підпункту 215.3.2 пункту 215.3 статті 215, ставки на Сигарети без фільтра, цигарки (код УКТЗЕД 2402 20 90 10) цифри «445,56» та «12» замінити цифрами «413,74» та «15» відповідно.
 
Відхилено Пропонується збільшити специфічні ставки на 30%, адвалорні на 3% для сигарет, цигарок   
    -27- Рудик С.Я.
Підпункт 215.3.2 викласти в такій редакції:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Ставки податку
одиниця виміру
ставка
одиниці виміру
Ставка
2401
Тютюнова сировина
Тютюнові відходи
гривень за 1 кілограм (нетто)
531,79
2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
гривень за 1 кілограм (нетто)
531,79
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
гривень за 1000 штук
423,29
відсотків
15
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень за 000 штук
423,29
відсотків
15
2403
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції
гривень за 1 кілограм (нетто)
531,79
 
Відхилено Пропонується збільшити специфічні ставки на 33%, адвалерні на 3% для сигарет, цигарок   
35. 215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
 
   215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
 
36. Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Мінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця виміру
сума
 
-28- Козаченко Л.П.
У підпункті 1 пункту 8 розділу І законопроекту щодо нової редакції підпункту 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 цифри «596,05 замінити цифрами «574,76»
 
Відхилено Пропонується мінімальне податкове акцизне зобов’язання збільшити на 35%  Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
одиниця виміру
Мінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця виміру
сума
 
    -29- Мусій О.С.
У пункті 215.3 статті 215:
підпункт 215.3.3 викласти у такій редакції:
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Мінімальне акцизне податкове зобов'язання
Одиниця
виміру
сума
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
Гривень
за 1000 штук
596,05
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень
за 1000 штук
596,05
 
Враховано Пропонується мінімальне податкове акцизне зобов’язання збільшити на 40%,   
    -30- Рудик С.Я.
Підпункт 215.3.3 викласти в такій редакції:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Мінімальне акцизне податкове зобов'язання
Одиниця
виміру
сума
2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
Гривень
за 1000 штук
566,25
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
гривень
за 1000 штук
566,25
 
Відхилено Пропонується мінімальне податкове акцизне зобов’язання збільшити на 33%,   
37. 215.3.4. пальне:
 
   215.3.4. пальне:
 
38. 2) друге речення підпункту 215.3.10 виключити.
 
-31- Маркевич Я.В.
Залишити без змін порядок зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального, а саме, залишити друге речення підпункту 215.3.10 в Податковому кодексі України (виключено #102636
 
Відхилено Пропонується залишити без змін справляння акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним  2) друге речення підпункту 215.3.10 виключити.
 
    -32- Продан О.П.
Іщейкін К.Є.
Іщенко В.О.
Н.д Білоцерковець Д.О.. (Реєстр.картка №343)
Підпункт 2 пункту 8 розділу І законопроекту (зміни до підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215) виключити.
 
Відхилено Пропонується залишити без змін справляння акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним   
    -33- Балога В.І.
Залишити без змін порядок зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального
Підпункт 215.3.10 Податкового кодексу України залишити в чинній редакції.
 
Відхилено Пропонується залишити без змін справляння акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним   
39. 9. У пункті 216.9 статті 216 слова «відвантаження, фізичного відпуску» виключити.
 
   10. У пункті 216.9 статті 216 слова «відвантаження, фізичного відпуску» виключити.
 
40. 10. Абзац другий пункту 217.3 статті 217 виключити.
 
-34- Козаченко Л.П.
Після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 (щодо змін до статті 221 Податкового кодексу України) такого змісту:
«10. У статті 221:
підпункт 221.2 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі якщо максимальні роздрібні ціни, задекларовані виробником або імпортером для товарів (продукції) за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20, є нижчими за подвійний розмір мінімального акцизного податкового зобов’язання, розрахований для такої продукції (у перерахунку на кількість штук сигарет (цигарок) у пачці (упаковці), сума акцизного податку для таких товарів (продукції) не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання з коефіцієнтом 2»;
підпункт 221.3 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Під час реалізації товарів (продукції) за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20 відповідно до пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) таких товарів (продукції) не може бути нижчою за максимальну роздрібну ціну, що зазначена на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках, зменшену на 5 відсотків».
 
Відхилено ропонується встановити підвищену ставку акцизу при декларуванні максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби нижче рівня подвійного мінімального акцизного зобов'язання, встановленого ПКУ  11. Абзац другий пункту 217.3 статті 217 виключити.
 
    -35- Медуниця О.В.
Після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 (щодо змін до статті 221 Податкового кодексу України) такого змісту:
«10. У статті 221:
підпункт 221.2 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі якщо максимальні роздрібні ціни, задекларовані виробником або імпортером для товарів (продукції) за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20, є нижчими за подвійний розмір мінімального акцизного податкового зобов’язання, розрахований для такої продукції (у перерахунку на кількість штук сигарет (цигарок) у пачці (упаковці), сума акцизного податку для таких товарів (продукції) не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання з коефіцієнтом 2»;
підпункт 221.3 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Під час реалізації товарів (продукції) за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10, 2402 20 90 20 відповідно до пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) таких товарів (продукції) не може бути нижчою за максимальну роздрібну ціну, що зазначена на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках, зменшену на 5 відсотків».
 
Відхилено ропонується встановити підвищену ставку акцизу при декларуванні максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби нижче рівня подвійного мінімального акцизного зобов'язання, встановленого ПКУ   
41. 11. У статті 229:
 
   12. У пункті 229.3 статті 229:
 
42. у підпунктах 229.3.1, 229.3.3, 229.3.7 пункту 229.3 слова «важких дистилятів (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД» замінити словами та цифрами «важких дистилятів (коди 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД), а також скраплений газ (коди 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД) та бутан, ізобутан (код 2901 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД)»;
 
-36- Кришин О.Ю.
«У статті 229:
у підпунктах 229.3.1, 229.3.3, 229.3.7 пункту 229.3 слова «важких дистилятів (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД» замінити словами та цифрами «важких дистилятів (коди 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД), а також скраплений газ (коди 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД) та бутан, ізобутан (код 2901 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД)»;
 
Враховано Пропонується доповнити перелік нафтопродуктів  у підпунктах 229.3.1, 229.3.3, 229.3.7 слова і цифри «важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД)» у всіх відмінках замінити словами і цифрами «важкі дистиляти (коди 2710 19 31 01, 2710 19 31 10 2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД), а також скраплений газ (коди 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00 згідно з УКТ ЗЕД) та бутан, ізобутан (код 2901 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД)» у відповідному відмінку;
 
43. 17. У пункті 252.20 статті 252:
 
-37- Острікова Т.Г.
Підпункт 1 пункту 17 щодо внесення змін до пункті 252.20 статті 252 (зменшення ставки рентної плати на нафту та конденсат) – виключити
 
Враховано частково щодо виключення пропозиції про зменшення ставки рентної плати на газовий конденсат Пропонується з редакції першого читання виключити зменшення ставки рентної плати на нафту та газовий конденсат  18. У статті 252:
1) у пункті 252.20:
 
    -38- Войціцька В.М.
У пункті 17 розділу І законопроекту (зміни до пункту 252.20 статті 252) позиції:
«нафта:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
29,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00»
«Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
29,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00»
Замінити позиціями
«нафта:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
21,00»
«Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
21,00»
 
Враховано частково щодо виключення пропозиції про зменшення ставки рентної плати на газовий конденсат Пропонується редакцію першого читання повернути до чинної редакції, тобто виключити пропозицію зменшення ставки рентної плати на нафту та газовий конденсат   
44. з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00
 
-39- Кришин О.Ю.
. У пункті 252.20статті 252:
слова та цифри
«нафта:
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 21,00»
замінити словами та цифрами
«нафта:
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів 14,00»;
 
Враховано Технічна правка  з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00»;
 
45. Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
29,00
 
      
46. з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00»;
 
-40- Святаш Д.В.
У розділі І законопроекту у змінах, що стосуються пункту 252.20 статті 252
слова і цифри
«Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
21,00»
та слова:
«Конденсат:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів
29,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00»
виключити
 
Враховано Пропонується із редакції першого читання виключити зменшення ставки рентної плати на газовий конденсат     
47. 2) після слів і цифр
 
-41- Кобцев М.В.
Підпункт 2 пункту 17 Розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 252.20) виключити
 
Враховано      
48. «з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів
14,00»
 
      
49. доповнити словами і цифрами
 
      
50. «природний газ, видобутий із свердловин, розпочатих бурінням після 1 січня 2017 року, незалежно від глибини залягання покладу (крім природного газу, видобутого під час виконання договорів про спільну діяльність)
12,00».
 
-42- Святаш Д.В.
У розділі 1 законопроекту пункті 17:
- У пункті 252.20 статті 252
підпункт 2 після слова «природний газ» доповнити словами «нафта, конденсат».
 
Відхилено Пропонується поширити зменшену ставку рентної плати на видобуток нафти та газового конденсату  2) абзаци четвертий-восьмий пункту 252.21 виключити.
 
    -43- Кришин О.Ю.
Абзаци четвертий-восьмий пункту 252.21 статті 252 виключити.
 
Враховано Пропозиція щодо зміни до п. 252.21 ст. 252 ПКУ стосується поширення застосування зниженої ставки рентної плати на вуглеводневу сировину 2% для видобування з важковидобувних покладів для всіх видобувачів   
51. 18. Пункт 253.5 статті 253 викласти у такій редакції:
 
   19. Пункт 253.5 статті 253 викласти в такій редакції:
 
52. 253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:
 
   253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:
 
53. -1Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
   -1Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належить окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
54. -2Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх регіонах України, що належать окремому платнику рентної плати-користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1, 2.
 
-44- Матузко О.О.
Примітку 2 викласти в наступній редакції:
«-2Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх регіонах України, що належать окремому платнику рентної плати-користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,2. Якщо загальна ширина смуги радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати – користувачу радіочастотного ресурсу, в одному діапазоні радіочастот менше 10 МГц (5 Х 2) – підвищувальний коефіцієнт не застосовується.»;
 
Відхилено оригування положень щодо підвищувальних коефіцієнтів: -призведе до недоотримання коштів державним бюджетом у 2017 році, що матиме наслідком його розбалансування; -нівелює ідею запровадження вказаних коефіцієнтів. Метою державного регулювання у сфері телекомунікацій, визначеною ст. 16 Закону України «Про телекомунікації», є, зокрема, максимальне задоволення попиту споживачів на телекомунікаційні послуги, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки. Оптимальною шириною смуги радіочастот, в якій можливо впроваджувати технології четвертого покоління, що, у тому числі дозволить збільшити обсяг послуг і підвищити їх якість, є ширина суцільної смуги 10 МГц (5 Х 2) в одному діапазоні радіочастот.  -2Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх регіонах України, що належать окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1, 2.
 
55. -3Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної
 
   -3Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної
 
56. плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1, 4.
 
   плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1, 4.
 
57. -4Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
-45- Матузко О.О.
«-4 Для загальної ширини суцільної смуги радіочастот, що менше 10 МГц (5 Х 2) в одному діапазоні радіочастот, а також для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75».
 
Відхилено Див. коментар до проп. щодо примітки 2  -4Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
58. -5Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної
 
   -5Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної
 
59. плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1, 4.
 
   плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1, 4.
 
60. -6Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
-46- Матузко О.О.
«-6 Для загальної ширини суцільної смуги радіочастот, що менше 10 МГц (5 Х 2) в одному діапазоні радіочастот, а також для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75».
 
Відхилено Див. коментар до проп. щодо примітки 2  -6Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
61. -7Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної
 
   -7Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентної
 
62. плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1, 4.
 
   плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1, 4.
 
63. -8Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
-47- Матузко О.О.
«-8 Для загальної ширини суцільної смуги радіочастот, що менше 10 МГц (5 Х 2) в одному діапазоні радіочастот, а також для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у всіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75».
 
Відхилено Див. коментар до проп. щодо примітки  -8Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належить окремому платнику рентної плати - користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0, 75.
 
64. Передбачені цими примітками підвищувальні та понижувальні коефіцієнти застосовуються окремо до об’єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення відповідного коефіцієнта до нього. Грошове значення коефіцієнта розраховується шляхом визначення різниці між об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт, помножений на коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт».
 
-48- Яценко А.В.
Розділ І Законопроекту доповнити такими пунктами:
У підпункті 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 після слів «грошової оцінки» доповнити словами «- для земельних ділянок особистого селянського господарства, а для інших земельних ділянок - не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території».
 
Відхилено трати місцевих бюджетів Пропонується залишити граничний мінімальний розмір орендної плати для земельних ділянок особистого селянського господар ста на рівні з 3% нормативної грошової оцінки, а інші – на рівні земельного податку до розміру земельного податку  Передбачені цими примітками підвищувальні та понижувальні коефіцієнти застосовуються окремо до об’єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення відповідного коефіцієнта до нього. Грошове значення коефіцієнта розраховується шляхом визначення різниці між об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт, помножений на коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт».
29. Пункт 288.5 статті 288 доповнити підпунктом 288.5.4 такого змісту:
«288.5.4. для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських не може перевищувати розміру земельного податку».
 
    -49- Соловей Ю.І.
Євлахов А.С.
Горват Р.І.
Журжій А.В.
частину 22 розділу І законопроекту доповнити реченням наступного змісту:
«Статтю 288 доповнити підпунктом 288.5.4 наступного змісту:
«288.5.4. для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських не може перевищувати розміру земельного податку»
 
Враховано Пропонується зменшити граничний максимальний розмір орендної плати на зазначену категорією земель до рівня земельного податку   
    -50- Крулько І.І.
Після пункту 22 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 268-1 Податкового кодексу України) доповнити пунктом наступного змісту:
«Пункт 288.5 статті 288 Податкового Кодексу доповнити підпунктом 288.5.4 наступного змісту:
«для земельних ділянок зайнятих житловим фондом, дачно-будівельними товариствами, садовими і дачними будинками фізичних осіб та гаражно-будівельними кооперативами дорівнює розміру земельного податку, затвердженого рішенням органу місцевого самоврядування».
 
Відхилено трати місцевих бюджетів Пропонується встановити розмір орендної плати на зазначену категорією земель до рівня земельного податку   
    -51- Кулініч О.І.
Кучер М.І.
Кірш О.В.
Люшняк М.В.
Давиденко В.М.
Пункт 289.3 статті 289 Податкового кодексу України доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі затвердження Кабінетом Міністрів України нових нормативно-правових актів проведення оцінки земель (нової методики), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, застосовує величину коефіцієнта, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення станом на 1 січня поточного року, із значенням 1 (одиниця). Після проведення оцінки земель за новою методикою центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює розрахунок величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель відповідно до пункту 289.2 статті 289 цього Кодексу».
 
Відхилено трати місцевих бюджетів Пропонується не застосовувати у поточному році новий розмір коефіцієнта на який збільшується нормативна грошова оцінка, у разі зміни нормативно-правових актів проведення оцінки земель.   
    -52- Продан О.П.
Після пункту 27 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«28. Підпункт 1 пункту 291.4 статті 291 після слів «з торговельних місць на ринках» доповнити словами «або в населених пунктах з чисельністю населення до 1000 осіб»
 
Відхилено Пропонується доповнити першу групу платників єдиного податку   
65. 28. У статті 292-1:
 
   30. У статті 292-1:
 
66. 1) у пункті 292-1.2 слова «розділом ХІІ цього Кодексу» замінити словами «цим Кодексом»;
 
   1) в абзацах першому та другому пункту 292-1.2 слова «розділом ХІІ цього Кодексу» замінити словами «цим Кодексом»;
 
67. 2) пункт 292-1.3 виключити.
 
   2) пункт 292-1.3 виключити.
 
68. 29. У статті 293:
 
   31. У статті 293:
 
69. 1) пункт 293.1 викласти у такій редакції:
 
   1) пункт 293.1 викласти в такій редакції:
 
70. «293.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).»;
 
-53- Продан О.П.
Абзац другий підпункту 1 пункту 29 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«293.1. Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі — прожитковий мінімум), та третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки).».
 
Відхилено пропонується прив’язка ставки податку для другої групи платників единого податку (як і для першої) до прожиткового мінімуму  «293.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки)»;
 
    -54- Дерев'янко Ю.Б.
підпункт 1 пункту 23 Розділу І викласти у такій редакції:
«1) пункт 293.1 викласти в такій редакції:
«293.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі — прожитковий мінімум), другої групи — у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму, та третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки)»;
 
Відхилено пропонується прив’язка ставки податку для другої групи платників единого податку (як і для першої) до прожиткового мінімуму   
    -55- Левченко Ю.В.
П.п. 1 пункту 23 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1) пункт 293.1 викласти в такій редакції:
«293.1. Ставки єдиного податку для платників першої та другої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі — прожитковий мінімум), та третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки).»;
 
Відхилено пропонується прив’язка ставки податку для другої групи платників единого податку (як і для першої) до прожиткового мінімуму   
71. 2) у підпункті 1 пункту 293.2 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами «прожиткового мінімуму».
 
-56- Дерев'янко Ю.Б.
підпункт 2 пункту 23 викласти у такій редакції:
«2) у підпунктах 1 та другому пункту 293.2 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами «прожиткового мінімуму»;
 
Відхилено пропонується прив’язка ставки податку для для другої групи платників единого податку до прожиткового мінімуму  2) у підпункті 1 пункту 293.2 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами «прожиткового мінімуму»;
 
72. 3) у пункті 293.9:
 
   3) у пункті 293.9:
 
73. підпункт 293.9.1 викласти у такій редакції:
 
   підпункт 293.9.1 викласти в такій редакції:
 
74. «293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0, 95»;
 
   «293.9.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0, 95»;
 
75. у підпункті 293.9.2 цифри «0,49» замінити цифрами «0,57»;
 
   у підпункті 293.9.2 цифри «0,49» замінити цифрами «0,57»;
 
76. у підпункті 293.9.3 цифри «0,49» замінити цифрами «0,57»;
 
   у підпункті 293.9.3 цифри «0,49» замінити цифрами «0,57»;
 
77. у підпункті 293.9.4 цифри «0,16» замінити цифрами «0,19»;
 
   у підпункті 293.9.4 цифри «0,16» замінити цифрами «0,19»;
 
78. у підпункті 293.9.6:
 
   у підпункті 293.9.6:
 
79. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
80. «293.9.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту - 6,33»;
 
   «293.9.6. для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33»;
 
81. абзац другий виключити.
 
   абзац другий виключити.
 
82. 30. Пункт 296.10 статті 296 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
   32. Пункт 296.10 статті 296 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
83. «Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту».
 
-57- Продан О.П.
Пункт 30 розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 296.10 статті 296) виключити.
 
Відхилено Пропонується виключити пропозицію щодо необхідності застосування РРО  «Норми цього пункту не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту».
 
84. 31. Абзац сьомий пункту 4 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» виключити.
 
-58- Дерев'янко Ю.Б.
пункт 24 Розділу І виключити;
 
Відхилено Пропонується виключити пропозицію щодо виключенн норми про передбачення ЗУ про держбюджет коштів на компенсацію втрат доходів у звєязку з відміною транспортного податку та збільшенням акцизного податку на пальне  33. Абзац сьомий пункту 4 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» виключити.
 
    -59- Левченко Ю.В.
Пункт 24 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено Пропонується виключити пропозицію щодо виключенн норми про передбачення ЗУ про держбюджет коштів на компенсацію втрат доходів у звєязку з відміною транспортного податку та збільшенням акцизного податку на пальне   
    -60- Матузко О.О.
П.п. 3 п. 4 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«рентна плата, крім рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для стільникового радіозв’язку».
 
Відхилено Пропонується виключити рентну плату за радіочастотний ресурс України із щорічного індексування   
85. 32. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
 
   34. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
 
86. 1) підрозділ 2 доповнити пунктами 37-1, 47-50 такого змісту:
37-1. Відновити дію пункту 200.11 статті 200 цього Кодексу, а також дію пункту 200.14 статті 200 цього Кодексу в частині проведення документальних позапланових виїзних перевірок»;
 
-61- Южаніна Н.П.
У підпункті 1 пункту 32 розділу Іабзаци перший та другий (щодо доповнення підрозділу 2 розділу ХХ новим пунктом 37-1) замінити трьома абзацами такого змісту:
«1) у підрозділі 2:
в абзаці другому пункту 37 слова і цифри «З 1 липня 2015 року» замінити словами і цифрами «З 1 липня 2015 року до 1 січня 2017 року»
доповнити пунктами 47-50 такого змісту:
 
Враховано ехнічна правка  1) у підрозділі 2:
в абзаці другому пункту 37 слова і цифри «З 1 липня 2015 року» замінити словами і цифрами «З 1 липня 2015 року до 1 січня 2017 року»;
доповнити пунктами 47-50 такого змісту:
 
    -62- Дерев'янко Ю.Б.
у абзаці першому підпункту 1 пункту 25 Розділу І виключити цифри «37-1»;
абзац другий підпункту 1 пункту 25 Розділу І виключити
 
Відхилено Не відповідає загальній концепції щодо бюджетного відшкодування   
87. «47. Установити, що рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, які додатково відкриті відповідно до пункту 200-1.2 статті 200-1 цього Кодексу платникам - сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, закриваються з дня, наступного за граничним терміном сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період - за ІV квартал 2016 року.
 
   «47. Установити, що рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що додатково відкриті відповідно до пункту 200-1.2 статті 200-1 цього Кодексу платникам - сільськогосподарським підприємствам, які обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, закриваються з дня, наступного за граничним строком сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період, - за четвертий квартал 2016 року.
 
88. Для закриття таких рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому закриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника.
 
   Для закриття таких рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому закриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника.
 
89. 48. Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, складених платниками - сільськогосподарськими підприємствами, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, має бути здійснена не пізніше15 січня 2017 року.
 
   48. Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, складених платниками - сільськогосподарськими підприємствами, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року.
 
90. Реєстрація зазначених в абзаці першому цього пункту податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних не може здійснюватися з порушенням терміну, визначеного абзацом першим цього пункту.
 
   Реєстрація зазначених в абзаці першому цього пункту податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних не може здійснюватися з порушенням строку, визначеного абзацом першим цього пункту.
 
91. 49. Сума від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, сформована платниками - сільськогосподарськими підприємствами, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 року / ІV квартал 2016 року, переноситься до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, у якій відображаються розрахунки з бюджетом.
 
   49. Сума від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, сформована платниками - сільськогосподарськими підприємствами, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 року / четвертий квартал 2016 року, переноситься до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, в якій відображаються розрахунки з бюджетом.
 
92. 50. Установити, що з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники - сільськогосподарські підприємства, внесені до реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», у порядку та строки, встановлені цим Кодексом, подають податкову декларацію з податку на додану вартість з додатком, в якому вказують розрахунок податкових зобов'язань позитивно ї різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку за результатами діяльності за операціями, визначеними в статті 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом звітного (податкового) періоду, та розрахунок питомо ї ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів.
 
-63- Бакуменко О.Б.
Кучер М.І.
Мірошніченко І.В.
Острікова Т.Г.
В абзацах восьмому-десятому підпункту 1 пункту 32 розділу Ізаконопроекту (пункт 50 розділу ХХ «Перехідні положення2 Податкового кодексу України) словосполучення «сільськогосподарські підприємства» у всіх відмінках замінити словосполученням «сільськогосподарські товаровиробники» у всіх відмінках
 
Враховано ропонується уточнення норми щодо її поширення виключно на сільськогосподарських виробників  50. Установити, що з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники - сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі – Реєстр отримувачів бюджетної дотації), у порядку та строки, встановлені цим Кодексом, подають податкову декларацію з податку на додану вартість з додатком, у якому зазначають розрахунок податкових зобов'язань позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку за результатами діяльності за операціями, визначеними статтею 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом звітного (податкового) періоду, а також розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).
 
    -64- Івченко В.Є.
У розділі Ізаконопроекту:
1. У підпункті 1 пункту 25 (щодо змін до підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення»):
1) абзац перший пункту 53 викласти в такій редакції:
«53. Установити що, з 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники - сільськогосподарські товаровиробники (сільськогосподарські підприємства), внесені до реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», у порядку та строки, встановлені цим Кодексом, подають податкову декларацію з податку на додану вартість з додатком, в якому вказують розрахунок податкових зобов'язань позитивно ї різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку за результатами діяльності за операціями, визначеними в статті 161 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом звітного (податкового) періоду, та частки сільськогосподарського товаровиробництва протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).».
 
Враховано частково ропонується уточнення норми щодо її поширення виключно на сільськогосподарських виробників, а також уточнити податковий період - місяць   
93. Форма додатку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.
 
   Форма додатка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.
 
94. Для здійснення у порядку, встановленому статтею 200-1 цього Кодексу, розрахунків з бюджетом платників - сільськогосподарських підприємств, внесених до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, надсилає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику та органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, окремий реєстр, в якому зазначаються назва платника - сільськогосподарського підприємства, його податковий номер та індивідуальний податковий номер, сума податку, що сплачена до бюджету»;
 
-65- Давиденко В.М.
У пункті 12 Пропозицій (щодо змін до пункту 25 законопроекту):
- підпункт 1 викласти у такій редакції:
«підпункт 1 (щодо змін до підрозділу 2) доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити пунктом 54 такого змісту:
54. З 1 січня 2017 року до 1 січня 2022 року платники податку на додану вартість - сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів спеціальної бюджетної дотації для виробників окремих видів сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», подають податкову декларацію зі спеціальним додатком, в якому із загальної суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету, виокремлюють податкові зобов'язання, що підлягають сплаті до бюджету, які приходяться на операції з постачання окремих видів сільсько-господарської продукції в рамках здійснення видів діяльності, передбачених статтею 16 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику:
- щомісяця оприлюднює на своєму офіційному сайті узагальнену інформацію щодо задекларованих сільськогосподарськими товаровиробниками, внесеними до Реєстру отримувачів спеціальної бюджетної дотації для виробників окремих видів сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», сум податку на додану вартість, відображену ними у спеціальному додатку до декларації з податку на додану вартість за попередній місяць;
- надсилає органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, інформацію в розрізі окремих сільськогосподарських товаровиробників, внесених до Реєстру отримувачів спеціальної бюджетної дотації для виробників окремих видів сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», із зазначенням сум податку, задекларованих ними у спеціальному додатку до декларації з податку на додану вартість».
 
Відхилено   Для здійснення у порядку, встановленому статтею 200-1 цього Кодексу, розрахунків з бюджетом платників - сільськогосподарських товаровиробників, внесених до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, надсилає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, окремий реєстр, в якому зазначаються назва платника - сільськогосподарського товаровиробника, його податковий номер та індивідуальний податковий номер, сума податку, сплачена до бюджету»;
 
    -66- Дерев'янко Ю.Б.
у абзаці другому пункту 34 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України слова і цифри «до 1 січня 2017 року» замінити словами і цифрами «до 1 липня 2017 року»;
 
Враховано    
    -67- Дерев'янко Ю.Б.
у абзацах першому і другому пункту 35 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України слова і цифри «до 1 січня 2017 року» замінити словами і цифрами «до 1 липня 2017 року».
 
Враховано    
95. 2) у підрозділі 5:
 
   2) у підрозділі 5:
 
96. абзац дев’ятий пункту 1 замінити абзацами такого змісту:
 
   абзац дев’ятий пункту 1 замінити двома абзацами такого змісту:
 
97. «105, 8 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2017 року (включно);
 
   «105, 8 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2017 року (включно);
 
98. з 1 січня 2018 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу»;
 
-68- Кобцев М.В.
У пункті 12 цифри «2017» замінити цифрами «2018»
 
Враховано   з 1 січня 2018 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу»;
у пункті 12 цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
 
99. доповнити пунктами 16 - 17 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 16 такого змісту:
 
100. «16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року (включно), встановити, що місячний обсяг (у кількісному виразі) продажу марок акцизного податку підприємству - виробнику або імпортеру тютюнових виробів продавцем марок акцизного податку не може перевищувати 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на митній території України тютюнових виробів за попередні три календарні місяці.
 
-69- Кобцев М.В.
Пункт 16 підрозділу 5 викласти в такій редакції:
«16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року включно, встановити, що місячний обсяг (у кількісному виразі) продажу марок акцизного податку підприємству - виробнику або імпортеру тютюнових виробів продавцем марок акцизного податку не може перевищувати 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на митній території України тютюнових виробів цим підприємством - виробником або імпортером за попередні три календарні місяці.
Положення, передбачене абзацом першим цього пункту, розповсюджується лише на підприємства, які провадять діяльність із виробництва та/або імпорту тютюнових виробів більше 12 місяців та обсяг придбання марок акцизного податку якими протягом поточного місяця перевищує 1 млн. штук.»
 
Враховано   «16. Тимчасово, до 31 грудня 2029 року включно, встановити, що місячний обсяг (у кількісному виразі) продажу марок акцизного податку підприємству - виробнику або імпортеру тютюнових виробів продавцем марок акцизного податку не може перевищувати 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на митній території України тютюнових виробів цим підприємством - виробником або імпортером за попередні три календарні місяці.
Положення, передбачене абзацом першим цього пункту, поширюється лише на підприємства, які провадять діяльність із виробництва та/або імпорту тютюнових виробів більше 12 місяців та обсяг придбання марок акцизного податку якими протягом поточного місяця перевищує один мільйон штук».
 
    -70- Поляков М.А.
У Розділі І законопроекту у підпункті 2 пункту 25 (щодо змін до підрозділу 5) доповнений пункт 16 наступного змісту:
«Тимчасово, до 31 грудня 2029 року (включно), встановити, що місячний обсяг (у кількісному виразі) продажу марок акцизного податку підприємству – виробнику або імпортеру тютюнових виробів продавцем марок акцизного податку не може перевищувати 115 відсотків середньомісячного обсягу реалізації на митній території України тютюнових виробів за попередні три календарні місяці.» - із законопроекту ВИКЛЮЧИТИ.
 
Відхилено    
    -71- Продан О.П.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 32 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«доповнити пунктом 16 такого змісту:».
Абзац шостий підпункту 2 пункту 32 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
101. 17. Тимчасово, до 1 квітня 2017 року, встановити такі ставки акцизного податку на пальне:
 
-72- Южаніна Н.П.
У підпункті 2 пункту 32 Розділу І законопроекту (щодо змін до пункту 1 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення») доповнення підпунктом 17 виключити
 
Враховано Перенесення терміну включення акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним в загальний акцизний податок на 1 січня 2017 року  3) підрозділ 6 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7. Встановити, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням:
для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) – 100 відсотків;
для земель несільськогосподарського призначення - 106 відсотків»;
 
    -73- Кулініч О.І.
Кучер М.І.
Кірш О.В.
Люшняк М.В.
Давиденко В.М.
Підрозділ 6 розділу ХХ Податкового кодексу України доповнити новим пунктом такого змісту:
«7. Встановити, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), застосовується із значенням 100 відсотків»
 
Враховано    
    -74- Кулініч О.І.
у змінах до розділу ХХ Податкового кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«підрозділ 6 доповнити новим пунктом сьомим такого змісту:
«7. Встановити, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), застосовується із значенням 100 відсотків».
 
Враховано    
    -75- Кобцев М.В.
у змінах до розділу ХХ Податкового кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
«підрозділ 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
«7. Встановити, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), застосовується із значенням 108,5 відсотка».
 
Враховано по суті Пропонується для індексації нормативно грошову оцінку землі у 2016 році застосувати значення 108,5   
    -76- Продан О.П.
Пункт 32 розділу І законопроекту після пункту другого доповнити новим підпунктом такого змісту:
«3) пункт 6 підрозділу 6 викласти в такій редакції:
«6. Встановити, що індекс споживчих цін за 2015 та 2016 роки, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення застосовується із значенням 100 відсотків».
 
Враховано частково ропонується не індексувати нормативно грошову оцінку землі у 2016 році та переглянути індексацію за 2015 рік   
    -77- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
Пункт 25 законопроекту доповнити новими пунктами 3 та 4 наступного змісту:
«3) підрозділ 6 розділу ХХ Податкового кодексу України доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
«7. Встановити, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення застосовується із значенням 106 відсотків»
 
Враховано ропонується індексувати грошову оцінку земель не сільськогосподарського призначення у 2016 році із значенням 106   
102. 3) пункт 5 підрозділу 8 викласти у такій редакції:
 
   4) пункт 5 підрозділу 8 викласти в такій редакції:
 
103. «5. Встановити, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків».
 
   «5. Встановити, що індекс споживчих цін за 2015 рік, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 відсотків»;
 
104. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
105. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім пункту 8 розділу Іцього Закону щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку (зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215), який набирає чинності з першого числа третього місяця з дня набрання чинності цим Законом та щодо ставок акцизного податку на пальне (щодо змін до підпункту 215.3.4 статті 215.3 статті 215), який набирає чинності з 1 квітня 2017 року.
 
-78- Козаченко Л.П.
У частині 1 розділу ІІ. Прикінцеві положення слова «з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами «у якому опубліковано цей Закон».
#17980
У частині 1 розділу ІІ. Прикінцеві положення слова «та щодо ставок акцизного податку на пальне (щодо змін до підпункту 215.3.4 статті 215.3 статті 215), який набирає чинності з 1 квітня 2017 року» виключити.
 
Враховано Пропонується уточнити набрання чингості норм щодо збільшення ставок акцизного податку для маркованої продукції  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року, крім:
пункту 9 розділу Іцього Закону щодо ставок акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку (зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215), який набирає чинності з першого числа третього місяця, у якому опубліковано цей Закон;
пункту 7 розділу Іцього Закону (зміни до статті 172), який набирає чинності з 1 липня 2017 року.
 
    -79- Сольвар Р.М.
У розділ ІІ Законопроекту (Прикінцеві положення):
пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Зміни до статті 172 Податкового кодексу України набувають чинності з 01 липня 2017 року.»
 
Враховано Пропонується встановити дату набрання чинності змінам до статті 172 ПКУ щодо системи оцінки об’єктів оподаткування   
    -80- Кривенко В.В.
1. Цей Закон (або зміни до підпункту 14.1.5., пункту 14.1, статті 14) набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Дія цього Закону в частині змін до підпункту 14.1.5., пункту 14.1, статті 14 поширюється на діяльність суб’єктів господарювання, яка проводилась з 01 липня 2015 року.
 
Відхилено ропозиція, пов’язана з визначенням алкогольних напоїв у п.п. 14.1.5 ст.14 ПКУ Пропозиція направлена на застосування норм у попередніх до набрання чинності періодах   
    -81- Заставний Р.Й.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту після слів:
«марками акцизного податку (зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215),»
доповнити словами:
«та щодо перевищення 85 відсотків встановленої виробником або імпортером максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби з урахуванням ПДВ та акцизного збору (щодо змін до частини другої статті 17 Законі України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»)»
 
Відхилено Пропонується встановити дату набрання чинності застереження щодо обмеження встановлення максимальної роздрібної ціни тютюнових виробів   
106. 2. Внести зміни до таких законів України:
 
-82- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
У пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту:
1. Підпункт 1 замінити трьома підпунктами такого змісту:
"1) У частині першій статті 172 -9-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) слова "мінімальних заробітних плат" замінити на слова "прожиткових мінімумів для працездатних осіб";
1-1) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131):
у примітці статті 160 слова "мінімальної заробітної плати" замінити на слова " прожиткового мінімуму для працездатних осіб";
у частині тертій статті 3693 слова "мінімальних заробітних плат" замінити на слова "прожиткових мінімумів для працездатних осіб";
1-2) У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
в абзаці сьомому частини шостої статті 100 та абзаці другому та третьому частини першої статті 139 слова "мінімальної заробітної плати" замінити а слова "прожиткового мінімуму для працездатних осіб";
частину другу статті 179 викласти в такій редакції:
"2. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов'язки та роз'яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб";
в пунктах 1, 2, 3, 4 частини п'ятої статті 180, пункті 2 частини п'ятої статті 216 та другому реченні частини п'ятої статті 493 слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами "прожиткового мінімуму для працездатних осіб".
У зв'язку з чим підпункт 1 законопроекту вважати підпунктом 1-3.
 
Враховано ропонується доповнити законопроект змінами до законодавчих актів України з метою заміни прив’язки норм з мінімальної заробітної плати на прожитковий мінімум  2. Внести зміни до таких законів України:
1) У частині першій статті 172-9-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) слова «мінімальних заробітних плат» замінити словами «прожиткових мінімумів для працездатних осіб»;
2) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р. , № 25-26, ст.131):
а) у примітці до статті 160 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами «прожиткового мінімуму для працездатних осіб»;
б) у частині третій статті 369-3 слова «мінімальних заробітних плат" замінити словами «прожиткових мінімумів для працездатних осіб»;
3) У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88):
а) в абзаці сьомому частини шостої статті 100 та абзаці другому та третьому частини першої статті 139 слова "мінімальної заробітної плати" замінити а слова "прожиткового мінімуму для працездатних осіб";
б) частину другу статті 179 викласти в такій редакції:
«2. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов'язки та роз'яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб»;
в пунктах 1, 2, 3, 4 частини п'ятої статті 180, пункті 2 частини п'ятої статті 216 та другому реченні частини п'ятої статті 493 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами «прожиткового мінімуму для працездатних осіб»;
 
107. 1) у статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №28, ст. 205):
 
-83- Острікова Т.Г.
Підпункт 1 пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
"статтю 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №28, ст. 205) доповнити абзацом такого змісту:
"Термін "технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту" для цілей цього Закону вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про захист прав споживачів». Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій встановлюється Кабінетом Міністрів України"
 
Враховано Уточнення терміну «технічно складні побутові товари» для цілей цього Закону  4) у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №38, ст. 315):
а) статтю 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Термін «технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту» для цілей цього Закону вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про захист прав споживачів». Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
108. а) пункт 11 статті 3 після слова "найменування" доповнити словами " (для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД);
 
   б) пункт 11 статті 3 після слова "найменування" доповнити словами " (для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД)»;
 
109. б) у статті 9:
 
-84- Продан О.П.
Підпункт б пункту 1 частини 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту (зміни до статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг») виключити;
 
Відхилено Пропонується виключити пропозицію щодо необхідності застосування РРО  в) у статті 9:
 
110. пункт 1 після слів «при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва» доповнити словами « (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)»;
 
   пункт 1 після слів «при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва» доповнити словами « (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)»;
 
111. пункт 6 після слів «при продажу товарів» доповнити словами « (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)»;
 
   пункт 6 після слів «при продажу товарів» доповнити словами « (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)»;
 
112. пункт 8 після слів «крім підакцизних» доповнити словами «та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту»;
 
   пункт 8 після слів «крім підакцизних» доповнити словами «та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту»;
 
113. пункт 9 після слів «або промисловими товарами» доповнити словами « (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)»;
 
   пункт 9 після слів «або промисловими товарами» доповнити словами « (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту)»;
 
114. у пункті 10 слова «алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів» замінити словами «алкогольних напоїв, підакцизних непродовольчих товарів та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту»;
 
   у пункті 10 слова «алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів» замінити словами «алкогольних напоїв, підакцизних непродовольчих товарів та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту»;
 
115. в) пункт 6 статті 17 після слова "найменування" доповнити словами " (для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД);
 
   г) пункт 6 статті 17 після слова "найменування" доповнити словами " (для пального із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД);
 
116. 2) у Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №30, ст. 379):
 
   5) у Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №7, ст. 84 із наступними змінами):
 
117. а) у статті 1: доповнити пунктом 26 такого змісту:
 
   а) статтю 1 доповнити пунктом 25-1 такого змісту:
 
118. «26) технічно складні побутові товари - непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний термін».
У зв'язку з цим пункти 26 та 27 вважати відповідно пунктами 27 та 28;
 
   «26) технічно складні побутові товари - непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк»;
 
119. б) частину п’яту статті 6 доповнити абзацом такого змісту:
 
   б) частину п’яту статті 6 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
120. «Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
   «Перелік груп технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
121. в) абзац перший частини одинадцятої статті 8 викласти в такій редакції:
 
   в) абзац перший частини одинадцятої статті 8 викласти в такій редакції:
 
122. «Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу»;
 
-85- Острікова Т.Г.
Підпункт «в» (щодо абзацу 1 частини 11 статті 8)підпункту 2 (щодо Закону України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 30, ст. 379) пункту 2 викласти в такій редакції:
«11. Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо технічно складних побутових товарів розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.»
 
Враховано Пропонується додати умову щодо надання споживачем розрахункового документу з РРО  «11. Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо технічно складних побутових товарів розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу»;
 
123. 3) у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) внести такі зміни:
 
-86- Кривенко В.В.
Абзац сьомий статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» викласти в такій редакції:
«алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203 та 2206 (крім напоїв бродіння (квас), що відноситься до товарної позиції 2202, з вмістом спирту до 1,2 відсотка об'ємних одиниць), та з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2204, 2205, 2208 згідно з , а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з «;
 
Відхилено ропонується привести визначення алкогольних напоїв до положеннями Директиви Ради 92/83/ЄЕС Про гармонізацію структур акцизних зборів а алкоголь та алкогольні напої" ід 19 жовтня 1992 року.  6) у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
а) частину другу статті 2 доповнити реченням такого змісту «Виробництво спирту коньячного також здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, здійснюють переробку винограду та виробництво виноматеріалів виноградних, забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного»;
б) у частині першій, другій і третій статті 10 слова «алкогольні напої та» в усіх відмінках виключити»;.
в) у статті 11:
в абзаці чотирнадцятому частини першої:
у другому реченні цифри та слова «0,1 л, 0,2 л» замінити цифрами та словами «0,1 л , 0,18 л, 0,2 л»;
абзаци перший, другий, двадцятий та двадцять перший частини другої після слів «сидру і перрі (без додання спирту)» доповнити словами «зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом етилового спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)»;
г) частину третю статті 14 доповнити реченням такого змісту: «Оптова торгівля спиртом коньячним власного виробництва (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) може здійснюватися суб'єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво спирту коньячного за умови його витримки не менше трьох років та реалізації його тільки суб’єктам, що мають ліцензії на виробництво коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією»;
 
    -87- Негой Ф.Ф.
Підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом «а» наступного змісту:
«а) Частину другу статті 2 доповнити реченням такого змісту «Також виробництво спирту коньячного, здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, здійснюють переробку винограду та виробництво виноматеріалів виноградних, забезпечені дубовою тарою або нержавіючими чи емальованими ємностями з дубовою клепкою для витримки спирту коньячного і плодового, кваліфікованими фахівцями та власними виробничими потужностями з виробництва спирту коньячного»
 
Враховано Пропонується надати можливість виробникам виноматеріалів виробництво спирту коньячного   
    -88- Кришин О.Ю.
У частині першій, другій і третій статті 10 слова "алкогольні напої та" в усіх відмінках виключити".
 
Враховано риведення у відповідність до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» щодо відміни обов’язкової сертифікації   
    -89- Кришин О.Ю.
У другому реченні абзацу чотирнадцятого частини першої статті 11 цифри та слова «0,1 л , 0,2 л» замінити цифрами та словами «0,1 л , 0,18 л , 0,2 л
 
Враховано Пропонується доповнити перелік тари для розливу позицією «0.18 л»   
    -90- Кобцев М.В.
1. Абзац чотирнадцятий частини першої статті 11 в редакції Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» доповнити реченнями такого змісту:
«Розлив слабоалкогольних напоїв здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки, або дерева. Розлив слабоалкогольних напоїв здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше»;
2. У абзацах першому, другому, двадцятому та двадцять першому частини другої статті 11 в редакції Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» після слів «сидру і перрі (без додання спирту)» додати слова «зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом етилового спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)».
 
Враховано частковво   
    -91- Негой Ф.Ф.
Підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом «б» наступного змісту:
б) Частину третю статті 14 доповнити реченням: «Оптова торгівля
спиртом коньячним власного виробництва (включаючи дистиляти у вигляді головної і
хвостової фракцій) може здійснюватися суб'єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво спирту коньячного за умови його витримки не менше трьох років та реалізації його тільки суб’єктам, що мають ліцензії на виробництво коньяку і алкогольних напоїв за коньячною технологією»
3. Пункти а-г підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» будуть вважатися відповідно пунктами б-д.
 
Враховано Пропонується надати можливість виробникам виноматеріалів виробництво спирту коньячного   
124. а) частину п’яту статті 15 доповнити абзацом такого змісту:
 
   ґ) частину п’яту статті 15 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
125. «виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3 000 гектолітрів на рік - 30 000 гривень; обсяг виробництва розраховується з дня внесення плати за ліцензію до дня внесення наступного платежу»;
 
-92- Дроздик О.В.
У підпункті а) підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ проекту:
а) після слів «з обсягом виробництва до» цифру «3 000» замінити на цифру «20 000»;
б) після слів «гектолітрів на рік –» цифру «30 000» замінити на цифру «50 000»;
 
Відхилено Пропонується встановити плату за оптову ліцензію для виробників пива у 50 000 грн. з обсягом виробництва до 20 000 гектолітрів  «виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 3000 гектолітрів на рік - 30 000 гривень, обсяг виробництва розраховується з дня внесення плати за ліцензію до дня внесення наступного платежу»;
 
    -93- Опанасенко О.В.
У підпункті а) підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ проекту:
а) цифри "3 000" та "30 000" замінити на цифри "5 000" та "50 000" відповідно;
б) після слова "гривень;" доповнити реченнями наступного змісту: "від 5 000,01 до 10 000 гектолітрів на рік — 100 000 гривень; від 10 000,01 до 20 000 гектолітрів на рік — 200 000 гривень; від 20 000,01 гектолітрів на рік і більше — 500 000 гривень;"
в) доповнити новим абзацом наступного змісту:
"після частини п’ятої доповнити новими частинами наступного змісту:
"Суб’єкт господарювання має право збільшити обсяг виробництва пива під час дії ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями за умови подання не пізніше, ніж за тридцять днів до дати очікуваного збільшення обсягу виробництва алкогольних напоїв до уповноваженого органу заяви та документу, що підтверджує сплату додаткового платежу:
- у розмірі 50 000 гривень у випадку виробництва понад 5 000 гектолітрів пива на рік за наявності ліцензії, річна плата за яку встановлена в розмірі 50 000 гривень;
- у розмірі 100 000 гривень у випадку виробництва понад 10 000 гектолітрів пива на рік за наявності ліцензії, річна плата за яку встановлена в розмірі 100 000 гривень;
- у розмірі 300 000 гривень у випадку виробництва понад 20 000 гектолітрів пива на рік за наявності ліцензії, річна плата за яку встановлена в розмірі 200 000 гривень.
Наступні річні платежі за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями здійснюються суб’єктом господарювання виходячи з зазначеного в заяві обсягу виробництва пива та відповідно до черговості внесення таким суб’єктом господарювання плати за ліцензію на наступний рік.
Контролюючий орган в строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання заяви та документу, що підтверджує сплату додаткового платежу зобов’язаний внести відповідні зміни до діючої ліцензії суб’єкта господарювання.
У зв’язку з цим частини шосту – сорок четверту вважати відповідно частинами дев’ятою – сорок сьомою."
 
Відхилено Пропонується встановити плату за оптову ліцензію для виробників пива залежно від загального обсягу виробництва та процедуру повідомлення контролюючого органу про зміну обсягу виробництва   
126. б) у частині третій статті 16 слова «які отримали передбачені цим Законом ліцензії» замінити словами «які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції»;
 
   д) у частині третій статті 16 слова «які отримали передбачені цим Законом ліцензії» замінити словами «які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції»;
 
127. в) після абзацу п’ятого частини другої статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
 
   е) у частині другій статті 17:
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
128. «оптової торгівлі пивом виробниками пива, які виробили понад 3 000 гектолітрів пива на рік за наявності ліцензії річна плата, за яку встановлена в розмірі 30 000 грн. -200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не менше 500 000 гривень»
 
-94- Дроздик О.В.
У підпункті в) підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ проекту:
а) після слів «які виробили понад» цифру «3 000» замінити на цифру «20 000»;
б) після слів «встановлені в розмірі» цифру «30 000» замінити на цифру «50 000»;
 
Відхилено Пропонується змінити пропозиції першого читання щодо відповідальності за перевищення обсягу виробництва пива відповідно до спорідненої пропозиції щодо розміру плати за оптову ліцензію для виробників пива  «оптової торгівлі пивом виробниками пива, які виробили понад 3000 гектолітрів пива на рік, за наявності ліцензії, річна плата за яку встановлена в розмірі 30 000 гривень. - 200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не менше 500 000 гривень».
У зв’язку з цим абзаци шостий-двадцятий вважати абзацами сьомим-двадцять першим;
абзац шістнадцятий після слів «або з підробленими марками акцизного податку» доповнити словами «або з використанням тари, що не відповідає вимогам, визначеним частиною першою статті 11 цього Закону»
 
    -95- Кришин О.Ю.
Частину другу 2 статті 17 після слів : «або з підробленими марками акцизного податку» доповнити словами «або з використанням тари, що не відповідає вимогам, визначеним у ч. 1 ст. 11 цього закону
 
Враховано становлення відповідальності за виробництво, зберігання, транспортування та реалізацію алкогольних напоїв у тарі, не передбаченій законом   
    -96- Опанасенко О.В.
У підпункті в) підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ проекту:
а) цифри "3 000", "30 000" та "500 000" замінити на цифри "5 000", "50 000" та "100 000"відповідно;
б) після слова "гривень;" доповнити реченнями наступного змісту: "; які виробили понад 5 000 гектолітрів пива на рік за наявності ліцензії, річна плата за яку встановлена в розмірі 50 000 грн. – 200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не менше 100 000 гривень; які виробили понад 10 000 гектолітрів пива на рік за наявності ліцензії, річна плата за яку встановлена в розмірі 100 000 грн. – 200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не менше 200 000 гривень які виробили понад 20 000 гектолітрів пива на рік за наявності ліцензії, річна плата за яку встановлена в розмірі 200 000 грн. – 200 відсотків вартості реалізованої партії товару, але не менше 500 000 гривень".
 
Відхилено ропонується змінити пропозиції першого читання щодо відповідальності за перевищення обсягу виробництва пива відповідно до спорідненої пропозиції щодо розміру плати за оптову ліцензію для виробників пива   
    -97- Заставний Р.Й.
У підпункті 2.3 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення»
Абзац 12 частини другої статті 17 доповнити частиною другою такого змісту:
«у разі реалізації суб’єктами господарювання, які отримали ліцензії на виробництво, імпорт або оптову торгівлю тютюновим виробами цієї продукції суб’єктам господарювання, що отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, що перевищують 85 відсотків встановленої виробником або імпортером максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби з урахуванням ПДВ та акцизного збору застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів в розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції, але не менше 100 000,0 грн.
 
Відхилено ропонується встановлення 15%-го мінімального рівня маржі для суб‘єктів роздрібної торгівлі тютюновими виробами шляхом обмеження виробників, імпортерів та оптових продавців тютюнових виробів у встановленні ними відпускних цін на свою продукцію на рівні 85% від МРЦ. Обмежує конкуренцію серед гравців ринку, а також порушує свободу ціноутворення та свободу договору. Порушення ст.190, 191 ГК України, ст.8, 9, 11 Закону України «Про ціни та ціноутворення» щодо встановлення вільних цін на тютюнову продукцію, а щодо імпортерів – зобов’язанням України в рамках СОТ та ЕС. Створює прецедент, адже немає аналогів в інших галузях. Призведе до зростання цін і збитковості виробників.   
    -98- Висоцький С.В.
Левус А.М.
У підпункті 2.3 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення»
Абзац 12 частини другої статті 17 доповнити частиною другою такого змісту:
«у разі реалізації суб’єктами господарювання, які отримали ліцензії на виробництво, імпорт або оптову торгівлю тютюновим виробами цієї продукції суб’єктам господарювання, що отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, що перевищують 85 відсотків встановленої виробником або імпортером максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби з урахуванням ПДВ та акцизного збору застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів в розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції, але не менше 100 000,0 грн.
 
Відхилено ропонується встановлення 15%-го мінімального рівня маржі для суб‘єктів роздрібної торгівлі тютюновими виробами шляхом обмеження виробників, імпортерів та оптових продавців тютюнових виробів у встановленні ними відпускних цін на свою продукцію на рівні 85% від МРЦ. Обмежує конкуренцію серед гравців ринку, а також порушує свободу ціноутворення та свободу договору. Порушення ст.190, 191 ГК України, ст.8, 9, 11 Закону України «Про ціни та ціноутворення» щодо встановлення вільних цін на тютюнову продукцію, а щодо імпортерів – зобов’язанням України в рамках СОТ та ЕС. Створює прецедент, адже немає аналогів в інших галузях. Призведе до зростання цін і збитковості виробників.   
    -99- Заставний Р.Й.
У підпункті 2.3 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення»
Частину четверту статті 17 викласти в такій редакції:
«передбачених частиною другою цієї статті, приймаються органом, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом – сирцем виноградним, спиртом – сирцем плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами, та іншими органам виконавчої влади у межах їх компетенції, визначеної законами України»
 
Відхилено Пропонується виключити органи ДФСУ з переліку органів, які можуть накладати фінансові санкції за порушення норм цього Закону   
    -100- Висоцький С.В.
Левус А.М.
У підпункті 2.3 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення»
У підпункті 2.3 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення»
Частину четверту статті 17 викласти в такій редакції:
«передбачених частиною другою цієї статті, приймаються органом, який видав ліцензію на право виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом – сирцем виноградним, спиртом – сирцем плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами, та іншими органам виконавчої влади у межах їх компетенції, визначеної законами України»
 
Відхилено Пропонується виключити органи ДФСУ з переліку органів, які можуть накладати фінансові санкції за порушення норм цього Закону   
129. г) статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   є) статтю 18 доповнити частиною дев’ятнадцятою такого змісту:
 
130. «Штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, передбачені абзацом вісімнадцятим частини другої статті 17 цього Закону, не застосовуються до суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту»;
 
   «Штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, передбачені абзацом вісімнадцятим частини другої статті 17 цього Закону, не застосовуються до суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту»;
 
131. 4) у Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» ( Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст.527):
 
   7) у Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» ( Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст.527 з наступними змінами):
 
132. а) статтю 2 доповнити пунктом 2.25 такого змісту:
 
   а) статтю 2 доповнити пунктом 2.25 такого змісту:
 
133. «2.25. Термін «контролюючий орган» для цілей розділу V1 цього Закону вживається у значенні, визначеному у Податковому кодексі України»;
 
-101- Давиденко В.М.
У рубриці «У розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту»:
підпункт 4 пункту 2 викласти у такій редакції:
«4) у Законі України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527):
а) статтю 2 доповнити наступними пунктами (відповідно до наявної нумерації пунктів) такого змісту:
«2.6-1 контролюючий орган для цілей статті 16 цього Закону - територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику;
2.15-1 сільськогосподарський товаровиробник для цілей статті 16 цього Закону - юридична особа або фізична особа – підприємець, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою на власних чи орендованих потужностях та здійснює операції з її постачання»;
 
Відхилено азначена норма визначена у пункті 16-1.1 статті 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" Пропонується нова редакція  «2.25. Термін «контролюючий орган» для цілей розділу V-1 цього Закону вживається у значенні, визначеному в Податковому кодексі України»;
 
134. б) доповнити розділом V-1 такого змісту:
 
   б) доповнити розділом V-1 такого змісту:
 
135. «Розділ V-1 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
   «Розділ V-1 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
 
136. Стаття 16-1. Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.
 
-102- Бакуменко О.Б.
Кучер М.І.
Мірошніченко І.В.
У підпункті 4 пункту 2 розділу ІІ (стаття 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"):
у тексті статті словосполучення "сільськогосподарські підприємства" у всіх відмінках замінити словосполученням "сільськогосподарські товаровиробники" у відповідному відмінку;
 
Враховано Уточнення редакції  Стаття 16-1. Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.
 
137. 16-1.1. Сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання вироблених ним сільськогосподарських товарів на власних або орендованих основних засобах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів, вироблених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі – сільськогосподарський товаровиробник), яке здійснює види діяльності, визначені у пункті 161.3 цієї статті, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (далі – бюджетна дотація) після внесення такого товаровиробника контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
 
-103- Бакуменко О.Б.
Кучер М.І.
Мірошніченко І.В.
У підпункті 4 пункту 2 розділу ІІ (стаття 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"):
Абзац перший статті 161-1 викласти у такій редакції:
«16-1.1.Сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання вироблених ним сільськогосподарських товарів на власних або орендованих основних засобах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі – сільськогосподарський товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені у пункті 161.3 цієї статті, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (далі – бюджетна дотація) після внесення такого товаровиробника контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації».
 
Враховано Уточнення редакції  16-1.1. Сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі – сільськогосподарський товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені пунктом 16-1.3 цієї статті, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (далі – бюджетна дотація) після його внесення контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
 
138. Ця норма діє з урахуванням того, що:
 
   Ця норма діє з урахуванням того, що:
 
139. а) для новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів розраховується за наслідками кожного окремого звітного періоду;
 
   а) для новоутвореного сільськогосподарського товаровиробника, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, питома вага сільськогосподарських товарів розраховується за результатами кожного окремого звітного періоду;
 
140. б) з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менше ніж 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності;
 
   б) з метою розрахунку питомої ваги сільськогосподарських товарів до складу основної діяльності сільськогосподарського товаровиробника не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менше 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності;
 
141. в) сільськогосподарський товаровиробник, внесене до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, щомісячно подає контролюючому органу додаток до податкової декларації з податку на додану вартість, передбачений пунктом 47 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу України (далі – додаток до податкової декларації).
 
-104- Івченко В.Є.
1. У підпункті 4 пункту 2 (щодо змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»):
1) пункт 16-1.1. статті 16-1 розділу V-1 викласти в такій редакції:
«16-1.1. Сільськогосподарський товаровиробник (сільськогосподарське підприємство), яке займається виробництвом сільськогосподарської продукції у визначенні встановленому Податковим кодексом України, та її переробкою на власних чи орендованих основних засобах, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно дорівнює або перевищує 75 відсотків, яке здійснює види діяльності, визначені у пункті 16-1.3 цієї статті, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (далі – бюджетна дотація) після внесення такого підприємства контролюючим органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
Ця норма діє з урахуванням того, що:
а) для новоутвореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, така частка сільськогосподарського товаровиробництва розраховується за наслідками кожного окремого звітного періоду, крім випадків, коли таке сільськогосподарське підприємство утворене шляхом поділу платника податків на декілька осіб або виділення з платника податків інших платників податків у значенні підпунктів 98.1.3 та 98.1.4 пункту 98.1 статті 98 Податкового кодексу України з урахуванням пов’язаних осіб у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України;
б) з метою розрахунку такої частки до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з постачання основних засобів, що перебували у складі його основних засобів не менше ніж 12 послідовних звітних періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності;
в) сільськогосподарське підприємство, внесене до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, щомісячно подає контролюючому органу додаток до податкової декларації з податку на додану вартість, передбачений пунктом 47 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу України (далі – додаток до податкової декларації);
г) обсяг доходу сільськогосподарського підприємства протягом одного послідовного звітного періоду (місяцю) не перевищує 5000000 гривень;
ґ) сільськогосподарське підприємство здійснює свою діяльність на території одного району та має у власності та/або користуванні, в тому числі на умовах оренди площу сільськогосподарських угідь до 500 гектарів;
д) сільськогосподарське підприємство здійснює операції з постачання сільськогосподарської продукції на митній території України;
е) обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності сільськогосподарського підприємства вирощується, відгодовується або збирається (заготовлюється) безпосередньо таким підприємством (крім їх придбання в інших осіб);
є) сільськогосподарське підприємство утримує поголів’я тваринництва:
- великої рогатої худоби (01.41; 01.42 КВЕД) – до 1000 голів;
- свиней (01.46 КВЕД) – до 5000 голів;
- птиці (01.47 КВЕД) – до 50000 голів.»;
 
Відхилено Пропонується змінити критерії визначення сільськогосподарського товаровиробника для отримання бюджетної дотації  в) сільськогосподарський товаровиробник, внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, щомісячно подає контролюючому органу додаток до податкової декларації з податку на додану вартість, передбачений пунктом 50 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – додаток до податкової декларації).
 
142. 16-1.2. Сільськогосподарський товаровиробник для внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подає до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника податку на додану вартість заяву за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.
 
   16-1.2. Сільськогосподарський товаровиробник для внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подає до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника податку на додану вартість заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.
 
143. Заява про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подається безпосередньо керівником або представником сільськогосподарського товаровиробника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень).
 
   Заява про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подається безпосередньо керівником або представником сільськогосподарського товаровиробника з обов’язковим документальним підтвердженням особи та її повноважень.
 
144. У заяві зазначаються підстави для внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, передбачені пунктом 161.1 цієї статті та перелік видів діяльності такого сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації.
 
   У заяві зазначаються підстави для внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, передбачені пунктом 16-1.1 цієї статті, та перелік видів діяльності такого сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації
 
145. Контролюючий орган відмовляє у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, якщо за результатами розгляду заяви встановлено, що сільськогосподарський товаровиробник не відповідає вимогам щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробникам, передбаченим пунктом 161.1 цієї статті, або не зареєстроване платником податку на додану вартість, або щодо товаровиробника прийняте рішення про припинення.
 
   Контролюючий орган відмовляє у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, якщо за результатами розгляду заяви встановлено, що сільськогосподарський товаровиробник не відповідає вимогам щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробникам, чтановленим пунктом 16-1.1 цієї статті, або якщо сільськогосподарський товаровиробник не зареєстрований платником податку на додану вартість, або щодо такого товаровиробника прийнято рішення про припинення.
 
146. У разі відсутності підстав для відмови у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження заяви до контролюючого органу внести такого сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
 
   У разі відсутності підстав для відмови у внесенні сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження до нього заяви внести такого сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
 
147. Сільськогосподарський товаровиробник виключається з Реєстру отримувачів бюджетної дотації у разі, коли:
 
   Сільськогосподарський товаровиробник виключається з Реєстру отримувачів бюджетної дотації у разі, коли:
 
148. а) товаровиробник подає заяву про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації;
 
   а) товаровиробник подає заяву про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації;
 
149. б) у разі недотримання питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, передбаченої пунктом 161 цієї статті;
 
   б) недотримання вимоги щодо питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів у вартості всіх товарів, поставлених сільськогосподарським товаровиробником, передбаченої пунктом 161 цієї статті;
 
150. в) щодо товаровиробника прийняте рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації;
 
   в) щодо товаровиробника прийнято рішення про його припинення шляхом ліквідації або реорганізації;
 
151. г) анульовано реєстрацію сільськогосподарського товаровиробника платником податку на додану вартість.
 
   г) анульовано реєстрацію сільськогосподарського товаровиробника платником податку на додану вартість.
 
152. Виключення з реєстру отримувачів бюджетної дотації на підставі, визначеній у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за заявою товаровиробника, а на підставах, визначених у підпунктах "б" - "г" цього пункту, може здійснюватися за заявою товаровиробника або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу.
 
-105- Івченко В.Є.
пункт 16-1.2. статті 16-1 розділу V-1 викласти в такій редакції:
«16-1.2. Сільськогосподарське підприємство для внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подає до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника податку на додану вартість заяву за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.
Заява про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації подається безпосередньо керівником або представником сільськогосподарського підприємства (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень).
У заяві зазначаються підстави для внесення сільськогосподарського підприємства до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, передбачені пунктом 16-1.1 цієї статті та перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації.
Контролюючий орган відмовляє у внесенні сільськогосподарського підприємства до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, якщо за результатами розгляду заяви встановлено, що сільськогосподарське підприємство не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 16-1.1 цієї статті, або не зареєстроване платником податку на додану вартість, або щодо підприємства прийняте рішення про припинення.
У разі відсутності підстав для відмови у внесенні сільськогосподарського підприємства до Реєстру отримувачів бюджетної дотації контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів після надходження заяви до контролюючого органу внести таке сільськогосподарське підприємство до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
Сільськогосподарське підприємство виключається з Реєстру отримувачів бюджетної дотації у разі, коли:
а) підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як отримувача бюджетної дотації;
б) у разі недотримання сільськогосподарським підприємством, вимог, передбачених пунктом 16-1.1 цієї статті;
в) щодо підприємства прийняте рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації;
г) анульовано реєстрацію сільськогосподарського підприємства платником податку на додану вартість.
Виключення з реєстру отримувачів бюджетної дотації на підставі, визначеній у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за заявою підприємства, а на підставах, визначених у підпунктах "б" - "г" цього пункту, може здійснюватися за заявою підприємства або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу.»;
 
Відхилено одаткове адміністрування, залучається людський фактор при прийнятті рішення щодо виплати дотації Пропонується визначити критерій виключення із Реєстру - недотримання сільськогосподарським підприємством, вимог, передбачених пунктом 16-1.1 цієї статті  Виключення з Реєстру отримувачів бюджетної дотації з підстави, визначеної у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за заявою товаровиробника, а з підстав, визначених підпунктами "б" - "г" цього пункту, - за заявою товаровиробника або за рішенням контролюючого органу.
 
153. 16-1.3. Право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють такі види діяльності:
 
-106- Івченко В.Є.
пункт 16-1.3. статті 16-1 розділу V-1 викласти в такій редакції:
«16-1.3. Право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські підприємства, які включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та здійснюють такі види діяльності:»;
 
Враховано по суті у редакції пункту 16-1.1  16-1.3. Право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють такі види діяльності:
 
154. 16-1.3.1. вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.13 КВЕД у частині:
 
   16-1.3.1. вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.13 КВЕД у частині:
 
155. вирощування листкових і стеблових овочів, таких як:
 
   вирощування листкових і стеблових овочів, таких як:
 
156. артишоки
 
   артишоки;
 
157. аспарагус
 
   аспарагус;
 
158. капуста
 
   капуста;
 
159. цвітна капуста та броколі
 
   цвітна капуста та броколі;
 
160. салат-латук і цикорій
 
   салат-латук і цикорій;
 
161. шпинат
 
   шпинат;
 
162. вирощування баштанних культур, таких як:
 
   вирощування баштанних культур, таких як:
 
163. огірки та корнішони
 
   огірки та корнішони;
 
164. баклажани
 
   баклажани;
 
165. помідори
 
   помідори;
 
166. кавуни
 
   кавуни;
 
167. мускусні дині
 
   мускусні дині;
 
168. інші види баштанних культур (кабачки, гарбузи столові тощо)
 
   інші види баштанних культур (кабачки, гарбузи столові тощо);
 
169. вирощування коренеплідних, цибулинних і бульбоплідних овочів, таких як:
 
   вирощування коренеплідних, цибулинних і бульбоплідних овочів, таких як:
 
170. морква
 
   морква;
 
171. турнепс
 
   тчрнепс;
 
172. часник
 
   часник;
 
173. цибуля (у т.ч. шалот)
 
   цибуля (у тому числі шалот);
 
174. цибуля-порей та інші види цибулинних
 
   цибуля-порей та інші види цибулинних;
 
175. інші коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні овочі (буряк столовий тощо)
 
   інші коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні овочі (буряк столовий тощо);
 
176. вирощування грибів і трюфелів
 
   вирощування грибів і трюфелів;
 
177. вирощування цукрового буряку
 
-107- Івченко В.Є.
у підпункті 16-1.3.1. пункту 16-1.3. статті 16-1 розділу V-1 слова «вирощування цукрового буряку» виключити.;
 
Відхилено Виробництво, переробка та споживання даного продукту здійснюється на внутрішньому ринку, пропонуємо залишити підтримку  вирощування цукрового буряку;
 
178. вирощування інших овочів
 
   вирощування інших овочів;
 
179. вирощування коренеплідних і бульбоплідних культур, таких як:
 
   вирощування коренеплідних і бульбоплідних культур, таких як:
 
180. картопля
 
   картопля;
 
181. солодка картопля
 
   солодка картопля;
 
182. маніок
 
   маніок;
 
183. ямс
 
   Ямс;
 
184. інші коренеплідні та бульбоплідні культури;
 
   інші коренеплідні та бульбоплідні культури;
 
185. 16-1.3.2. Вирощування винограду 01.21 КВЕД у частині:
 
   16-1.3.2. вирощування винограду 01.21 КВЕД у частині:
 
186. вирощування винограду для виробництва вина та винограду столових сортів на виноградниках
 
   вирощування винограду для виробництва вина та винограду столових сортів на виноградниках;
 
187. 16-1.3.3. Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 01.24 КВЕД у частині:
 
   16-1.3.3. вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 01.24 КВЕД у частині:
 
188. вирощування зерняткових і кісточкових фруктів:
 
   вирощування зерняткових і кісточкових фруктів:
 
189. яблук
 
   яблук;
 
190. абрикосів
 
   абрикосів;
 
191. вишень і черешень
 
   вишень і черешень;
 
192. персиків і нектаринів
 
   персиків і нектаринів;
 
193. груш і айви
 
   груш і айви;
 
194. слив і терну
 
   слив і терну;
 
195. інших видів зерняткових і кісточкових фруктів
 
   інших видів зерняткових і кісточкових фруктів;
 
196. 16-1.3.4. Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів 01.25 КВЕД у частині:
 
   16-1.3.4. Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів 01.25 КВЕД у частині:
 
197. вирощування ягід:
 
   вирощування ягід:
 
198. чорниці
 
   чорниці;
 
199. смородини
 
   смородини;
 
200. аґрусу
 
   аґрусу;
 
201. ківі
 
   ківі;
 
202. малини
 
   малини;
 
203. суниці та полуниці
 
   суниці та полуниці;
 
204. інших видів ягід
 
   інших видів ягід;
 
205. вирощування горіхів
 
-108- Бакуменко О.Б.
Кучер М.І.
Мірошніченко І.В.
У підпункті 4 пункту 2 розділу ІІ (стаття 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"):
у підпункті 161.3.4 пункту 161.3 слова "вирощування горіхів" замінити словами "вирощування їстівних горіхів";
 
Враховано   вирощування їстівних горіхів:
мигдалю;
кеш'ю;
каштанів;
фундука (ліщини);
фісташок;
волоських горіхів;
інших видів їстівних горіхів.
 
    -109- Івченко В.Є.
підпункт 16-1.3.4. пункту 16-1.3. статті 16-1 розділу V-1 викласти в такій редакції:
«16-1.3.4. Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів 01.25 КВЕД у частині:
вирощування ягід:
чорниці
смородини
аґрусу
ківі
малини
суниці та полуниці
інших видів ягід
вирощування їстівних горіхів:
мигдалю
кеш'ю
каштанів
фундука (ліщини)
фісташок
волоських горіхів
інших видів їстівних горіхів».
 
Враховано    
206. 16-1.3.5. Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.41 КВЕД у частині:
 
   16-1.3.5. розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.41 КВЕД у частині:
 
207. вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід
 
   вирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід
 
208. одержування сирого молока корів, у т.ч. м'ясних порід, і буйволиць
 
   одержування сирого молока корів, у тому числі м'ясних порід, і буйволиць
 
209. 16-1.3.6. Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 01.42 КВЕД у частині:
 
   16-1.3.6. Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 01.42 КВЕД у частині:
 
210. вирощування та розведення великої рогатої худоби та буйволів для одержування м'яса
 
   вирощування та розведення великої рогатої худоби та буйволів для одержування м'яса
 
211. одержування сперми бугаїв для запліднення
 
   одержування сперми бугаїв для запліднення
 
212. 16-1.3.7. Розведення коней та інших тварин родини конячих 01.43 КВЕД у частині:
 
   16-1.3.7. Розведення коней та інших тварин родини конячих 01.43 КВЕД у частині:
 
213. вирощування та розведення коней, віслюків, мулів і лошаків
 
   вирощування та розведення коней, віслюків, мулів і лошаків
 
214. одержування сирого молока кобил і ослиць
 
   одержування сирого молока кобил і ослиць
 
215. 16-1.3.8. Розведення овець і кіз 01.45 КВЕД у частині:
 
      
216. вирощування та розведення овець і кіз
 
      
217. одержування сирого молока овець і кіз
 
      
218. одержування вовни овець і кіз
 
      
219. 16-1.3.9. Розведення свиней 01.46 КВЕД у частині:
 
   16-1.3.9. розведення свиней 01.46 КВЕД у частині:
 
220. відтворювання поголів'я свиней;
 
   відтворювання поголів'я свиней;
 
221. вирощування свиней;
 
   вирощування свиней;
 
222. одержування сперми кнурів;
 
   одержування сперми кнурів;
 
223. 16-1.3.10. Розведення свійської птиці 01.47 КВЕД у частині:
 
-110- Хлань С.В.
Вадатурський А.О.
Негой Ф.Ф.
Жолобецький О.О.
Співаковський О.В.
Мушак О.П.
Івченко В.Є.
Кузьменко А.І.
Пропонуємо у підпункті 4 (зміни до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України») пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту № 5132 (в редакції з урахуванням правок Комітету #102636
«16-1.3.10. Розведення свійської птиці 01.47 КВЕД у частині:
розведення та вирощування свійської птиці:
курей, індиків, качок, гусей, цесарок
одержування яєць свійської птиці
діяльність інкубаторних станцій з вирощування свійської птиці жування сперми кнурів»;
 
Відхилено азначені позиції пропопується виключити з програм бюджетної дотації Виробництво, переробка та споживання даного продукту здійснюється в основному на внутрішньому ринку, пропонуємо залишити підтримку  16-1.3.10. розведення свійської птиці 01.47 КВЕД у частині:
 
224. розведення та вирощування свійської птиці: курей, індиків, качок, гусей, цесарок
 
   розведення та вирощування свійської птиц (курей, індиків, качок, гусей, цесарок);
 
225. одержування яєць свійської птиці
 
   одержування яєць свійської птиці;
 
226. діяльність інкубаторних станцій з вирощування свійської птиці жування сперми кнурів;
 
   діяльність інкубаторних станцій з вирощування свійської птиці;
 
227. 16-1.3.11. Розведення інших тварин 01.49 КВЕД у частині:
 
   16-1.3.11. розведення інших тварин 01.49 КВЕД у частині:
 
228. вирощування та розведення напівсвійських та інших тварин:
 
   вирощування та розведення напівсвійських та інших тварин:
 
229. страусів
 
   страусів;
 
230. інших видів птиці, наприклад перепелів
 
   інших видів птиці, наприклад перепелів;
 
231. комах
 
   Комах;
 
232. кролів та інших хутрових тварин з цінним хутром
 
   кролів та інших хутрових тварин з цінним хутром;
 
233. одержування шкур хутрових сільськогосподарських тварин, шкіри плазунів і птахів у результаті діяльності з їх розведення на фермах
 
   одержування шкур хутрових сільськогосподарських тварин, шкіри плазунів і птахів у результаті діяльності з їх розведення на фермах;
 
234. діяльність ферм із розведення хробаків, равликів, молюсків тощо
 
   діяльність ферм із розведення хробаків, равликів, молюсків тощо
 
235. розведення шовкопряда, одержування коконів шовкопряда
 
   розведення шовкопряда, одержування коконів шовкопряда;
 
236. бджільництво, одержування меду та бджолиного воску
 
   бджільництво, одержування меду та бджолиного воску;
 
237. 16-1.3.12. Вирощування тютюну 01.15 КВЕД у частині:
 
   16-1.3.12. вирощування тютюну 01.15 КВЕД у частині:
 
238. вирощування тютюну і махорки (крім первинного оброблення листя тютюну - сушіння, сортування тощо)
 
   вирощування тютюну і махорки (крім первинного оброблення листя тютюну - сушіння, сортування тощо);
 
239. 16-1.3.13. Виробництво м'яса 10.11 КВЕД у частині:
 
   16-1.3.13. виробництво м'яса 10.11 КВЕД у частині:
 
240. забій худоби, оброблення та фасування м'яса: яловичини, свинини, баранини, кролятини, верблюжатини тощо
 
   забій худоби, оброблення та фасування м'яса: яловичини, свинини, баранини, кролятини, верблюжатини тощо;
 
241. виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м'яса в тушах
 
   виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м'яса в тушах;
 
242. виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м'яса у відрубах
 
   виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м'яса у відрубах;
 
243. одержування щипаної вовни
 
   одержування щипаної вовни;
 
244. одержування щетини свиней
 
   одержування щетини свиней;
 
245. 16-1.3.14. Виробництво м'яса свійської птиці 10.12 КВЕД у частині:
виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого
виробництво напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки тощо)
виробництво вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого
виробництво сметани
 
-111- Бакуменко О.Б.
Кучер М.І.
Мірошніченко І.В.
У підпункті 4 пункту 2 розділу ІІ (стаття 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"):
«16-1.3.14. Виробництво м'яса свійської птиці 10.12 КВЕД у частині:
забій, оброблення та фасування м'яса свійської птиці
виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м'яса (тушки та окремі частини тушок)
 
Враховано   16-1.3.14. виробництво м'яса свійської птиці 10.12 КВЕД у частині:
забій, оброблення та фасування м'яса свійської птиці;
виробництво свіжого, охолодженого або замороженого м'яса (тушки та окремі частини тушок);
 
    -112- Хлань С.В.
Вадатурський А.О.
Негой Ф.Ф.
Жолобецький О.О.
Співаковський О.В.
Мушак О.П.
Івченко В.Є.
Кузьменко А.І.
Пропонуємо у підпункті 4 (зміни до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України») пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту № 5132 (в редакції з урахуванням правок Комітету #102636
«16-1.3.14. Виробництво м'яса свійської птиці 10.12 КВЕД у частині:
виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого
виробництво напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки тощо)
виробництво вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого
виробництво сметани».
 
Відхилено азначені позиції пропонується виключити з програм бюджетної дотації виробництво, переробка та споживання даного продукту здійснюється в основному на внутрішньому ринку, пропонуємо залишити підтримку   
246. 16-1.3.15. Виробництво інших харчових продуктів 10.80 КВЕД у частині:
виробництво яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку
 
-113- Бакуменко О.Б.
Кучер М.І.
Мірошніченко І.В.
У підпункті 4 пункту 2 розділу ІІ (стаття 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"):
«16-1.3.15. Перероблення молока, виробництво масла та сиру 10.51 КВЕД у частині:
виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого
виробництво напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки тощо)
виробництво вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого
виробництво сметани»
 
Враховано   16-1.3.15. Перероблення молока, виробництво масла та сиру 10.51 КВЕД у частині:
виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого
виробництво напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки тощо);
виробництво вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого;
виробництво сметани:
16-1.3.16. виробництво інших харчових продуктів 10.80 КВЕД у частині:
виробництво яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку.
 
    -114- Бакуменко О.Б.
Кучер М.І.
Мірошніченко І.В.
У підпункті 4 пункту 2 розділу ІІ (стаття 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"):
пункт 161.3 доповнити підпунктом 161.3.16 такого змісту:
"16-1.3.16. Виробництво інших харчових продуктів 10.80 КВЕД у частині:
виробництво яєчних продуктів, яєчного альбуміну, яєчного порошку".
 
Враховано    
247. 16-1.4. До Реєстру отримувачів бюджетної дотації вносяться такі дані:
 
   16-1.4. До Реєстру отримувачів бюджетної дотації вносяться такі дані:
 
248. 1) назва сільськогосподарського товаровиробника - отримувача бюджетної дотації, його податковий та індивідуальний податковий номер;
 
   1) назва сільськогосподарського товаровиробника - отримувача бюджетної дотації, його податковий номер та індивідуальний податковий номер;
 
249. 2) дата подання заяви про внесення до Реєстру, дати включення/виключення до/з Реєстру, дати набуття/припинення статусу отримувача бюджетної дотації;
 
   2) дата подання заяви про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, дати включення/виключення до/з Реєстру, дати набуття/припинення статусу отримувача бюджетної дотації;
 
250. 3) перелік видів діяльності сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, та дата внесення запису про такі види діяльності;
 
   3) перелік видів діяльності сільськогосподарського товаровиробника, здійснення яких дає право на отримання бюджетної дотації, та дата внесення запису про такі види діяльності;
 
251. 4) реквізити поточного банківського рахунку отримувача бюджетної дотації для перерахування бюджетної дотації;
 
   4) реквізити поточного банківського рахунку отримувача бюджетної дотації для перерахування бюджетної дотації;
 
252. 5) дата та сума перерахування бюджетної дотації на поточний рахунок платника у банку за кожний звітний період, у якому відбулася виплата бюджетної дотації.
 
   5) дата та сума перерахування бюджетної дотації на поточний рахунок платника у банку за кожний звітний період, у якому відбулася виплата бюджетної дотації.
 
253. Взаємодія та обмін даними між відповідними державними органами щодо реалізації положень цієї статті, здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного підпису та електронного документообігу.
 
   Взаємодія та обмін даними між відповідними державними органами щодо реалізації положень цієї статті здійснюються з дотриманням вимог законів щодо електронного підпису та електронного документообігу.
 
254. У разі зміни даних про отримувача бюджетної дотації, які стосуються найменування, або податкового номера, внесення змін до Реєстру отримувачів бюджетної дотації здійснюється на підставі відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань без подання заяви.
 
   У разі зміни даних про отримувача бюджетної дотації, що стосуються найменування або податкового номера, внесення змін до Реєстру отримувачів бюджетної дотації здійснюється на підставі відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань без подання заяви.
 
255. У разі зміни інших даних про отримувача, які містяться у Реєстрі отримувачів бюджетної дотації, сільськогосподарський товаровиробник подає відповідно до пункту 161.2 цієї статті заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про отримувача або виникли інші підстави для перереєстрації.
 
   У разі зміни інших даних про отримувача, що містяться у Реєстрі отримувачів бюджетної дотації, сільськогосподарський товаровиробник подає відповідно до пункту 161.2 цієї статті заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про отримувача або виникли інші підстави для перереєстрації.
 
256. Порядок ведення та форма Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також Порядок надання відповідної інформації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок ведення та форма Реєстру отримувачів бюджетної дотації, а також Порядок надання відповідної інформації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
257. 16-1.5. Дані Реєстру отримувачів бюджетної дотації, передбачені пунктом 16-1.1 цієї статті, крім підпунктів 4 та 5 щодо реквізитів рахунків сільськогосподарського товаровиробника для перерахування бюджетної дотації, не є інформацією з обмеженим доступом, та підлягають щоденному, крім вихідних, святкових та неробочих днів, оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.
 
   16-1.5. Дані Реєстру отримувачів бюджетної дотації, передбачені пунктом 16-1.1 цієї статті, крім підпунктів 4 та 5 щодо реквізитів рахунків сільськогосподарського товаровиробника для перерахування бюджетної дотації, не є інформацією з обмеженим доступом та підлягають щоденному, крім вихідних, святкових та неробочих днів, оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику
 
258. 16-1.6. За бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, в автоматичному режимі здійснюють розподіл такої дотації по отримувачах.
 
-115- Кришин О.Ю.
пункт 16-1.6. редакції статті 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«З 1 січня 2018 року розподіл бюджетної дотації здійснюється у сумі не більше ніж 150 мільйонів гривень на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов’язаних з таким товаровиробником осіб у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.
 
Враховано ропонується з 1.01.2018 року встановити критеріїй розподілу бюджетної дотації,  16-1.6. За бюджетною програмою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на підставі даних Реєстру отримувачів бюджетної дотації та інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, в автоматичному режимі здійснюють розподіл такої дотації між отримувачами.
З 1 січня 2018 року розподіл бюджетної дотації здійснюється у сумі не більше ніж 150 мільйонів гривень на одного сільськогосподарського товаровиробника на рік з урахуванням пов’язаних з таким товаровиробником осіб у значенні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.
 
259. Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
-116- Давиденко В.М.
б) Назву розділу V викласти у такій редакції:
«Розділ V. Державна фінансова підтримка виробників окремих видів сільськогосподарської продукції»;
в) статтю 16 викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Спеціальна бюджетна дотація для стимулювання виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції
16.1. Отримувачі спеціальної бюджетної дотації
16.1.1. Сільськогосподарський товаровиробник - платник податку на додану вартість, який здійснює постачання окремих видів сільсько-господарської продукції в межах ведення діяльності, визначеної у пункті 161.3 цієї статті, має право на отримання спеціальної бюджетної дотації. 16.2. Реєстр.картка №56) Податкового кодексу України.
16.2.6. Форма та Порядок ведення Реєстру отримувачів спеціальної бюджетної дотації, а також Порядок взаємодії відповідних центральних органів виконавчої влади, що забезпечують виплату спеціальної бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам затверджуються Кабінетом Міністрів України.
16.3. Право на отримання спеціальної бюджетної дотації
Право на отримання спеціальної бюджетної дотації мають сільсько-господарські товаровиробники, визначені у пункті 16.1 цієї статті, які виробляють сільськогосподарську продукцію в рамках здійснення таких видів діяльності:
- вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (код 01.13 КВЕД);
- вирощування винограду (код 01.21 КВЕД);
- вирощування зерняткових і кісточкових фруктів (код 01.24 КВЕД);
- вирощування ягід та інших фруктів (код 01.25 КВЕД, крім горіхів);
- розведення великої рогатої худоби молочних порід (код 01.41 КВЕД);
- розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів (код 01.42 КВЕД);
- розведення коней та інших тварин родини конячих (код 01.43 КВЕД);
- розведення овець і кіз (код 01.45 КВЕД);
- розведення свиней (код 01.46 КВЕД);
- розведення свійської птиці (код 01.47 КВЕД);
- розведення інших тварин (код 01.49 КВЕД, крім домашніх тварин);
- вирощування тютюну (код 01.15 КВЕД);
- виробництво м'яса (код 10.11 КВЕД)
- виробництво м'яса свійської птиці (код 10.12 КВЕД).
16.4. Визначення розміру спеціальної бюджетної дотації та порядок її виплати
16.4.1. Виплата спеціальної бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам здійснюється щомісяця.
16.4.2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, на основі прогнозних обсягів річного фонду спеціальної бюджетної дотації, визначених Законом «Про державний бюджет на відповідний рік» у межах відповідної бюджетної програми, визначає помісячний розподіл планової загальної річної суми спеціальної бюджетної дотації.
Помісячний розподіл планової загальної річної суми спеціальної бюджетної дотації визначається із врахуванням фактичного помісячного розподілу обсягів постачання сільськогосподарської продукції, отриманої внаслідок здійснення зазначених у пункті 16.3 даної статті видів діяльності, протягом попереднього календарного року.
При цьому місячний фонд спеціальної бюджетної дотації у січні-червні не може перевищувати 1/15 планового річного фонду.
16.4.3. З метою визначення розміру спеціальної бюджетної дотації сільськогосподарський товаровиробник, внесений до Реєстру, щомісячно подає контролюючому органу спеціальний додаток до податкової декларації з податку на додану вартість, в якому із загальної суми податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету, виокремлює суму податкових зобов’язань з податку на додану вартість, яка припадає на види діяльності, визначені у пункті 16.3 цієї статті.
 
Відхилено ропонується нова редакція законопроекту щодо бюджетної дотації сільгосптоваровиробникам Зазначена деталізація порядку надання бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам по суті відноситься до порядку розподілу та використання коштів, які спрямовуються на бюджетну дотацію, який відповідно до законодавства затверджується Кабінетом Міністрів України.  Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
260. 5) у Законі України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами):
 
   8) у Законі України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами):
 
261. а) у статті 1:
 
   а) у статті 1:
 
262. пункт 5 частини першої виключити;
 
   пункт 5 частини першої виключити;
 
263. друге речення частини другої виключити;
 
   друге речення частини другої виключити;
 
264. б) пункт 4 статті 2 виключити;
 
   б) пункт 4 статті 2 виключити;
 
265. в) у частині третій статті 3 слова та цифри «пунктами 5-7, 9 і 10» замінити словами та цифрами «пунктами 6, 7, 9 і 10»;
 
   в) у частині третій статті 3 слова та цифри «пунктами 5-7, 9 і 10» замінити словами та цифрами «пунктами 6, 7, 9 і 10»;
 
266. г) пункт 6 статті 4 виключити;
 
   г) пункт 6 статті 4 виключити;
 
267. 7) у розділі VІ Закону України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740) цифри і слова:
 
-117- Кривенко В.В.
У Законі України № 584-VІІ від 19.09.2013 "Митний тариф України (розділи ІV - V)"
Група 22
Алкогольні і безалкогольні напої та оцет
Примітки:

3. У товарній позиції 2202 термін "безалкогольні напої" означає напої з концентрацією спирту не більш як 0,5 об. %, а також напої бродіння (квас) з концентрацією спирту не більш як 1,2 об. %. Алкогольні напої класифікуються в товарних позиціях 2203 - 2206 або в товарній позиції 2208.
 
Відхилено ропонується нова редакція пункту 3 приміток до групи 22. Не відповідає вимогам Гармонізованої системи опису та кодування товарів (правку не можна вносити в односторонньому порядку, вона потребує погодження зі всіма членами СОТ)  9) у розділі VІ Митного тарифу України, встановленого Законом України «Про Митний тариф України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 740) цифри і слова:
10) у частині четвертій статті 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст.399) слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами «прожиткового мінімуму для працездатних осіб»;
11) в абзаці другому та третьому частини першої, пунктах 1-3, абзацах другому – четвертому пункту 4, абзацах другому і третьому пункту 5, абзацах другому – шостому пункту 6, пунктах 7-9 частини другої, пунктах 1-3, абзацах другому-четвертому пункту 4, абзацах другому та третьому пункту 5, пунктах 6-9 частини третьої, пунктах 1 та 2 частини четвертої, пунктах 1 та 2 частини п'ятої, абзацах другому та третьому пункту 1, пункті 2 частини шостої, в частинах сьомій та восьмій статті 2 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р. , № 46, ст.411) слова «мінімальних заробітних плат» замінити на слова «прожиткових мінімумів для працездатних осіб»;
12) у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 27, ст.282):
у статті 10:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування, розмір внеску на проходження стажування та порядок його сплати, затверджуються Радою адвокатів України.
Розмір внеску на проходження стажування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та витрат керівника стажування, пов'язаних з таким стажуванням і не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування.
При цьому внесок розподіляється таким чином:
70 відсотків внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування та використовується виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника;
30 відсотків сплачується стажистом на забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури»;
доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
«9. У разі якщо за результатами стажування рада адвокатів регіону прийняла рішення про продовження стажування, розмір додаткового внеску не може перевищувати ? мінімальної заробітної плати, встановленої станом на день прийняття зазначеного рішення, за кожний місяць додаткового стажування»;
у частині другій статті 58:
у абзаці першому слова «мінімальних заробітних плат» замінити словами «прожиткових мінімумів для працездатних осіб»;
абзац другий після слів «ведення Єдиного реєстру адвокатів України» доповнити словами «та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом 1 січня відповідного календарного року»;
13) в абзаці другому частини третьої статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 51 р., ст.553) слова «мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом» замінити словами «прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених станом».
 
    -118- Журжій А.В.
Острікова Т.Г.
Доповнити новими підпунктами такого змісту:
"8) У частині четвертій статті 61 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 29, ст.399) слова "мінімальної заробітної плати" замінити словами "прожиткового мінімуму для працездатних осіб";
9) У абзаці другому та третьому частини першої, пунктах 1- 3, абзацах другому – четвертому пункту 4, абзацах другому і третьому пункту 5, абзацах другому – шостому пункту 6, пунктах 7-9 частини другої, пунктах 1-3, абзацах другому-четвертому пункту 4, абзацах другому та третьому пункту 5, пунктах 6-9 частини третьої, пунктах 1 та 2 частини четвертої, пунктах 1 та 2 частини п'ятої, абзацах другому та третьому пункту 1, пункті 2 частини шостої, в частинах сьомій та восьмій статті 2 Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 46, ст.411) слова "мінімальних заробітних плат" замінити на слова "прожиткових мінімумів для працездатних осіб";
10) У Законі України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282):
у статті 10:
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування, розмір внеску на проходження стажування та порядок його сплати, затверджуються Радою адвокатів України.
Розмір внеску на проходження стажування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та витрат керівника стажування, пов'язаних з таким стажуванням і не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування.
При цьому внесок розподіляється таким чином:
70 відсотків внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування та використовується виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника;
30 відсотків сплачується стажистом на забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури";
доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
"9. У разі якщо за результатами стажування рада адвокатів регіону прийняла рішення про продовження стажування, розмір додаткового внеску не може перевищувати ? мінімальної заробітної плати, встановленої станом на день прийняття зазначеного рішення, за кожний місяць додаткового стажування";
у частині другій статті 58:
у абзаці першому слова "мінімальних заробітних плат" замінити словами "прожиткових мінімумів для працездатних осіб";
абзац другий після слів "ведення Єдиного реєстру адвокатів України" доповнити словами "та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом 1 січня відповідного календарного року";
11) В абзаці другому частини третьої статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 51, ст.553) слова "мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом" замінити словами "прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених станом".
 
Враховано ропонується доповнити законопроект змінами до законодавчих актів України з метою заміни прив’язки норм з мінімальної заробітної плати на прожитковий мінімум   
268. 3. Установити, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок податків у відповідності до цього Закону, ставка єдиного податку, податку на майно та збору за місця для паркування транспортних засобів застосовується з коефіцієнтом 0, 5.-
 
-119- Южаніна Н.П.
Пункт 3 розділу ІІ 2 викласти в такій редакції:
. Установити, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок податків відповідно до цього Закону, ставка єдиного податку, податку на майно та збору за місця для паркування транспортних засобів застосовується з коефіцієнтом 0, 5.
 
Враховано Уточнення формулювання  3. Установити, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до цього Закону, ставка єдиного податку для платників першої групи, податку на нерухоме майно, відмінне віз земельної ділянки, та збору за місця для паркування транспортних засобів застосовується з коефіцієнтом 0, 5.
4. Установити, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
4. Норми підпункту «в» підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» цього Закону (щодо змін до статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів») не застосовуються до розгляду вимог споживачів щодо технічно складних побутових товарів, придбаних до набрання чинності цим Законом.
 
    -120- Продан О.П.
Іщейкін К.Є.
Іщенко В.О.
Н.д Білоцерковець Д.О.. (Реєстр.картка №343)
Розділ ІІ. «Прикінцеві положення» законопроекту після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
«4. Установити, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 
Враховано ропонується встановити, що в 2017 році органи місцевого самоврядування можуть прийняти рішення про встановлення місцевих податків і зборів без врахування порядку, встановленого п.п. 12.3.4 (оприлюднення до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в інших випадках – з наступного року)   
    -121- Крулько І.І.
Після пункту першого розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити пунктом наступного змісту:
«Установити, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік не застосовуються вимоги, встановлені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України».
 
Враховано ропонується встановити, що в 2017 році місцеві органи можуть прийняти рішення про встановлення місцевих податків і зборів без врахування порядку, встноавленого п.п. 12.3.4 (оприлюднення до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в інших випадках – з наступного року)   
    -122- Балога В.І.
Розділ ІІ. «Прикінцеві положення» законопроекту після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
«4. Установити, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 
Враховано ропонується встановити, що в 2017 році місцеві органи можуть прийняти рішення про встановлення місцевих податків і зборів без врахування порядку, встноавленого п.п. 12.3.4 (оприлюднення до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в інших випадках – з наступного року)   
    -123- Острікова Т.Г.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
«Норми підпункту «в» підпункту 2) пункту 2. Розділу ІІ «Прикінцеві положення» (щодо змін до статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів») цього Закону не застосовуються до розгляду вимог споживачів щодо технічно складних побутових товарів, придбаних до набрання чинності цим законом.»
 
Враховано Пропонується зміни до ст..8 Закону України «Про захист прав споживачів» запровадити у відносинах, які виникли після набрання чинності цим Законом   
    -124- Сольвар Р.М.
прикінцеві положення Законопроекту доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону».
 
Відхилено Не відповідає правилам нормо- проектувальної техніки   
269. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
270. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-125- Дзюблик П.В.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд до Верховної Ради України законопроект щодо скасування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, передбачивши відповідне збільшення ставок акцизного податку в абсолютних значеннях, для забезпечення збалансованості бюджетів місцевих громад.
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо скасування акцизного податку акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, передбачивши для забезпечення збалансованості місцевих бюджетів відповідне збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в абсолютних значеннях;
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.