Кількість абзаців - 64 Таблиця поправок


Про антидопінговий контроль у спорті (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про антидопінговий контроль у спорті
 
   Про антидопінговий контроль у спорті
 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні умови здійснення антидопінгового контролю в Україні, участі відповідних закладів, установ та організацій у профілактиці, запобіганні застосуванню та розповсюдженню допінгу в спорті.
 
-1- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення антидопінгового контролю в Україні, участі відповідних закладів, установ та організацій у профілактиці, запобіганні застосуванню та поширенню допінгу у спорті».
 
Враховано   Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення антидопінгового контролю в Україні, участі відповідних закладів, установ та організацій у профілактиці, запобіганні застосуванню та поширенню допінгу у спорті.
 
4. РОЗДІЛ І
 
   РОЗДІЛ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1.У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
-2- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Частину першу статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
1) антидопінгова діяльність — заходи, спрямовані на запобігання використанню допінгу в спорті, які включають профілактику, запобігання застосуванню та розповсюдженню допінгу в спорті, застосування санкцій за порушення антидопінгових правил;
2) антидопінгова організація — юридична особа, відповідальна за прийняття правил щодо розроблення, здійснення або забезпечення дотримання будь-якого елементу допінг-контролю відповідно до вимог Конвенції
3) антидопінговий контроль — комплекс заходів, спрямованих на боротьбу із допінгом у спорті, який включає антидопінгову діяльність та допінг-контроль;
4) антидопінгові правила – правила (норми), розроблені та затверджені антидопінговою організацією на основі вимог Конвенції, які визначають умови здійснення спортивної діяльності та спрямовані на реалізацію уніфікованих та гармонізованих принципів боротьби з вживанням допінгу в спорті;
5) допінг-контроль — процес, який включає планування проведення тестів, відбору, зберігання та транспортування допінг-проб, лабораторний аналіз, дослідження, роботу з результатами, слухання та апеляції;
4) Конвенція - Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті, ратифікована Законом України від 3 серпня 2006 року № 68-V;
6) допінг-офіцер – особа, яка пройшла відповідне навчання та уповноважена антидопінговою організацією на відбір допінг-проб;
7) допінг-проба – будь-який біологічний матеріал, відібраний для цілей допінг-контролю;
8) допінг у спорті — випадок порушення антидопінгових правил;
9) дослідження — розроблення та удосконалення методик виявлення заборонених речовин у продуктах для спеціального дієтичного споживання та методик виявлення метаболітів і маркерів заборонених речовин у сечі та інших біологічних зразках;
10) Конвенція - Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті, ратифікована Законом України від 3 серпня 2006 року № 68-V;
11) Міжнародний стандарт для лабораторій — стандарт, внесений у Додаток 2 до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті;
12) Міжнародний стандарт для тестування —стандарт, внесений у Додаток 3 до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті;
13) тестування — частина процесу допінг-контролю, включаючи складання плану відбору допінг-проб, відбір допінг-проб, поводження з допінг-пробами, у тому числі їх зберігання, а також доставку проб до лабораторії;
 
Враховано   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
8. 1) акредитовані лабораторії допінг-контролю — лабораторії, акредитовані Всесвітнім антидопінговим агентством;
 
      
9. 2) антидопінгова діяльність — заходи, спрямовані на запобігання використанню допінгу в спорті, які включають профілактику, запобігання застосуванню та розповсюдженню допінгу в спорті, застосування санкцій за порушення антидопінгових правил;
 
   1) антидопінгова діяльність — заходи, спрямовані на запобігання використанню допінгу у спорті, які включають профілактику, запобігання застосуванню та поширенню допінгу у спорті, застосування санкцій за порушення антидопінгових правил;
 
10. 3) антидопінговий контроль — комплекс заходів, спрямованих на боротьбу із допінгом у спорті, який включає антидопінгову діяльність та допінг-контроль;
 
   3) антидопінговий контроль — комплекс заходів, спрямованих на боротьбу з допінгом у спорті, який включає антидопінгову діяльність та допінг-контроль;
 
11. 4) антидопінгова організація — юридична особа, відповідальна за прийняття правил щодо розроблення, здійснення або забезпечення дотримання будь-якого елементу допінг-контролю. Антидопінговими організаціями, зокрема, є Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет, інші організації, які проводять масштабні спортивні заходи та здійснюють на них тестування, Всесвітнє антидопінгове агентство, міжнародні федерації та Національний антидопінговий центр;
 
   2) антидопінгова організація — юридична особа, відповідальна за затвердження правил щодо розроблення, здійснення та забезпечення дотримання будь-якого елементу допінг-контролю відповідно до вимог Конвенції;
 
12. 5) антидопінгові правила — правила Національного антидопінгового центру, що відповідають Всесвітньому антидопінговому кодексу;
 
   4) антидопінгові правила – правила (норми), розроблені та затверджені антидопінговою організацією на основі вимог Конвенції, які визначають умови здійснення спортивної діяльності та спрямовані на реалізацію уніфікованих та гармонізованих принципів боротьби з допінгом у спорті;
 
13. 6) Всесвітнє антидопінгове агентство — фонд, заснований відповідно до швейцарського законодавства 10 листопада 1999 року;
 
      
14. 7) допінг-контроль — процес, який включає планування проведення тестів, взяття та транспортування проб, лабораторний аналіз, дослідження, роботу з результатами, слухання та апеляції;
 
-3- Гусак В.Г.
У розділі І статті 1 частині першій пункт 7 після слова «взяття» доповнити знаком «,» та словом «зберігання»
 
Враховано   5) допінг-контроль — процес, що включає планування, проведення тестів, відбору, зберігання і транспортування допінг-проб, лабораторний аналіз, дослідження, роботу з результатами, слухання та апеляції;
6) допінг-офіцер – особа, яка пройшла відповідне навчання та уповноважена антидопінговою організацією на відбір допінг-проб;
7) допінг-проба – будь-який біологічний матеріал, відібраний для цілей допінг-контролю;
 
15. 8) допінг у спорті — випадок порушення антидопінгових правил;
 
   8) допінг у спорті — випадок порушення антидопінгових правил;
 
16. 9) дослідження — розроблення та удосконалення методик виявлення заборонених речовин у продуктах для спеціального дієтичного споживання та методик виявлення метаболітів і маркерів заборонених речовин у сечі та інших біологічних зразках;
 
   9) дослідження — розроблення та вдосконалення методик виявлення заборонених речовин у продуктах для спеціального дієтичного споживання та методик виявлення метаболітів і маркерів заборонених речовин у сечі та інших біологічних зразках;
 
17. 10) заборонений метод — будь-який метод, включений до забороненого списку;
 
      
18. 11) заборонена речовина — будь-яка речовина, включена до забороненого списку;
 
   10) Конвенція - Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті, ратифікована Законом України від 3 серпня 2006 року № 68-V;
 
19. 12) заборонений список — список, внесений у Доповнення 1 до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, ратифікованої Законом України від 3 серпня 2006 року № 68-V;
 
      
20. 13) Міжнародний стандарт для лабораторій — стандарт, зазначений у Додатку 2 до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті;
 
-4- Гусак В.Г.
У розділі І статтю 1 частину першу доповнити новим пунктом наступного змісту: «спортсмен - фізична особа, яка систематично займається певним видом (видами) спорту на міжнародному або національному рівні та бере участь у спортивних змаганнях;»
 
Відхилено , оскільки визначення поняття «спортсмен» міститься у Законі України «Про фізичну культуру і спорт»  11) Міжнародний стандарт для лабораторій — стандарт, передбачений Додатоком 2 до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті;
12) Міжнародний стандарт для тестування —стандарт, передбачений Додатоком 3 до Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті;
 
21. 14) тестування — частина допінг-контролю, яка включає планування проведення тестів, взяття і оброблення проб та їх транспортування до лабораторії.
 
-5- Гусак В.Г.
У розділі І статті 1 частині першій пункт 14 після слів «до лабораторії» доповнити словами «та зберігання проб», та знак «.» змінити на знак «,».
 
Враховано частково   13) тестування — частина процесу допінг-контролю, включаючи складання плану відбору допінг-проб, відбір допінг-проб, поводження з допінг-пробами, у тому числі їх зберігання, а також доставку проб до лабораторії.
 
22. Стаття 2. Законодавство України про антидопінговий контроль у спорті
 
   Стаття 2. Законодавство України про антидопінговий контроль у спорті
 
23. 1. Законодавство України про антидопінговий контроль у спорті базується на Конституції України і складається із цього Закону, відповідних міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів, що регулюють відповідні правовідносини.
 
-6- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Частину першу статті 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Законодавство України про антидопінговий контроль у спорті ґрунтується на Конституції України і складається з цього Закону, Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, Антидопінгової конвенції Ради Європи, Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відповідні правовідносини».
 
Враховано   1. Законодавство України про антидопінговий контроль у спорті ґрунтується на Конституції України і складається з цього Закону, Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, Антидопінгової конвенції Ради Європи, Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відповідні правовідносини.
 
24. 2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.
 
   2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.
 
25. РОЗДІЛ ІІ
 
   РОЗДІЛ ІІ
 
26. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АНТИДОПІНГОВОГО КОНТРОЛЮ
 
   ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АНТИДОПІНГОВОГО КОНТРОЛЮ
 
27. Стаття 3. Організація антидопінгового контролю в Україні
 
   Стаття 3. Організація антидопінгового контролю в Україні
 
28. 1. Організація антидопінгового контролю в Україні визначається антидопінговими правилами та Міжнародною конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті.
 
-7- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Частину першу статті 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Організація антидопінгового контролю в Україні визначається Конвенцією та антидопінговими правилами».
 
Враховано   1. Організація антидопінгового контролю в Україні визначається Конвенцією та антидопінговими правилами.
 
29. 2. Організація та здійснення допінг-контролю в спорті покладається на Національний антидопінговий центр, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту.
 
-8- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Частину другу статті 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Організація та здійснення допінг-контролю у спорті покладаються на національну антидопінгову організацію України - Національний антидопінговий центр, що є спеціалізованою державною установою. Особливості діяльності Національного антидопінгового центру визначаються положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   2. Організація та здійснення допінг-контролю у спорті покладаються на національну антидопінгову організацію України - Національний антидопінговий центр, що є спеціалізованою державною установою. Особливості діяльності Національного антидопінгового центру визначаються положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
30. 3. Національний антидопінговий центр:
 
   3. Національний антидопінговий центр:
 
31. затверджує антидопінгові правила;
 
-9- Гусак В.Г.
У розділі ІІ статті 3 частині третій після абзацу першого доповнити абзацом наступного змісту: «забезпечує формування та реалізацію антидопінгової політики і принципів відповідно до міжнародних стандартів;».
 
Відхилено   1) затверджує антидопінгові правила;
2) забезпечує дотримання міжнародних стандартів антидопінгової діяльності;
 
32. забезпечує організацію впровадження антидопінгових правил;
 
   3) забезпечує організацію впровадження антидопінгових правил;
 
33. забезпечує проведення досліджень, пов’язаних з визначенням заборонених речовин;
 
-10- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
частину третю статті 3 законопроекту після абзацу четвертого доповнити абзацами такого змісту:
«видає дозволи на терапевтичне використання заборонених речовин;
складає щорічний план тестувань та проводить такі тестування;
проводить навчання допінг-офіцерів та уповноважує їх на проведення тестувань;
проводить обробку результатів тестувань та розслідування порушень антидопінгових правил;
здійснює інформаційну та просвітницьку діяльність серед суб’єктів спорту»;
Відповідно абзаці п’ятий вважати абзацом десятим.
 
Враховано   4) забезпечує проведення досліджень, пов’язаних з визначенням заборонених речовин;
5) видає дозволи на терапевтичне використання заборонених речовин;
6) складає щорічний план тестувань та проводить такі тестування;
7) проводить навчання допінг-офіцерів та уповноважує їх на проведення тестувань;
8) забезпечує моніторинг результатів тестувань та розслідування порушень антидопінгових правил;
9) здійснює інформаційну та просвітницьку діяльність серед суб’єктів спорту;
 
    -11- Гусак В.Г.
У розділі ІІ статті 3 частині третій між абзацом четвертим та п’ятим доповнити новим абзацом наступного змісту: «виявляє порушення антидопінгових правил та сприяє притягненню до відповідальності;».
 
Враховано частково    
34. здійснює інші повноваження, визначені цим Законом, антидопінговими правилами та іншими нормативно-правовими актами.
 
-12- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
У абзаці п’ятому частини третьої статті 3 законопроекту слова «антидопінговими правилами та іншими нормативно-правовими актами» замінити словами «та Положенням про Національний антидопінговий центр»;
 
Враховано   10) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та Положенням про Національний антидопінговий центр.
 
35. 4. Фінансування Національного антидопінгового центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   4. Фінансування Національного антидопінгового центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
36. 5. Тестування проводиться Національним антидопінговим центром та/або іншою антидопінговою організацією, визначеною відповідно до антидопінгових правил.
 
-13- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
У частині п’ятій статті 3 законопроекту слова «антидопінгових правил» замінити словами «вимог Конвенції»;
 
Враховано   5. Тестування проводиться Національним антидопінговим центром та/або іншою антидопінговою організацією, визначеною відповідно до вимог Конвенції.
 
37. 6. Аналіз проб спортсменів проводиться в акредитованих лабораторіях допінг-контролю.
 
-14- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Частину шосту статті 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«6. Аналіз допінг-проб спортсменів проводиться в лабораторіях допінг-контролю, акредитованих відповідно до вимог Конвенції».
 
Враховано   6. Аналіз допінг-проб спортсменів проводиться в лабораторіях допінг-контролю, акредитованих відповідно до вимог Конвенції.
 
38. Стаття 4. Національна антидопінгова лабораторія
 
-15- Гусак В.Г.
У Розділі ІІ статтю 4 викласти в наступній редакції:
«1. Національна антидопінгова лабораторія:
проводить в рамках антидопінгової діяльності лабораторні аналізи проб спортсменів з метою надання доказових даних щодо виявлення заборонених речовин або їх метаболітів, методів чи маркерів;
проводить дослідження і розробки щодо допінг-контролю.
2. Національна антидопінгова лабораторія є суб’єктом господарської діяльності державної форми власності, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері фізичної культури та спорту. Фінансування Національна антидопінгової лабораторії може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
3. Національна антидопінгова лабораторія здійснює свою діяльність відповідно до Міжнародного стандарту для лабораторій. Національна антидопінгова лабораторія отримує акредитацію Всесвітнього антидопінгового агентства та забезпечує, щоб ця акредитація була чинною на постійній основі.»
 
Враховано частково   Стаття 4. Національна антидопінгова лабораторія
 
39. 1. Національна антидопінгова лабораторія є суб’єктом господарської діяльності державної форми власності, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту.
 
-16- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Частину першу статті 4 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Національна антидопінгова лабораторія утворюється у формі публічного акціонерного товариства «Національна антидопінгова лабораторія», 100 відсотків акцій якого належить державі.
Національна антидопінгова лабораторія утворюється на базі лабораторії антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру.
Утворення Національної антидопінгової лабораторії здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом»;
 
Враховано   1. Національна антидопінгова лабораторія утворюється у формі публічного акціонерного товариства «Національна антидопінгова лабораторія», 100 відсотків акцій якого належить державі.
Національна антидопінгова лабораторія утворюється на базі лабораторії антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру.
Утворення Національної антидопінгової лабораторії здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
40. 2. Національна антидопінгова лабораторія утворюється з метою проведення досліджень і розробок щодо допінг-контролю, аналізу харчових продуктів та продуктів для спеціального дієтичного споживання з метою виявлення заборонених речовин та лабораторного аналізу проб відповідно до Міжнародного стандарту для лабораторій.
 
-17- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Частину другу статті 4 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Національна антидопінгова лабораторія утворюється з метою проведення лабораторного аналізу допінг-проб відповідно до Міжнародного стандарту для лабораторій, аналізу харчових продуктів та продуктів для спеціального дієтичного споживання з метою виявлення заборонених речовин, а також .досліджень і розробок щодо аналітичних методик виявлення заборонених речовин»;
 
Враховано   2. Національна антидопінгова лабораторія утворюється з метою проведення лабораторного аналізу допінг-проб відповідно до Міжнародного стандарту для лабораторій, аналізу харчових продуктів та продуктів для спеціального дієтичного споживання з метою виявлення заборонених речовин, а також .досліджень і розробок щодо аналітичних методик виявлення заборонених речовин.
Стаття 5. Наглядова рада антидопінгового контролю
1. Нагляд за діяльністю Національного антидопінгового центру та Національної антидопінгової лабораторії здійснює Наглядова рада антидопінгового контролю, що діє в межах повноважень, визначених цим Законом.
2. Наглядова рада антидопінгового контролю:
1) обирає із свого складу на п’ять років голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради антидопінгового контролю, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;
2) обирає на конкурсних засадах на п’ять років директора Національного антидопінгового центру, укладає з ним контракт, приймає рішення про дострокове припинення його повноважень відповідно до закону;
3) обирає на конкурсних засадах на п’ять років директора Національної антидопінгової лабораторії, укладає з ним контракт, приймає рішення про дострокове припинення його повноважень відповідно до Закону;
4) визначає основні напрями антидопінгової діяльності;
5) визначає загальну кількість тестувань на рік;
6) подає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, пропозиції щодо структури та штатного розкладу Національного антидопінгового центру, стимулювання та відзначення працівників у межах загального кошторису Національного антидопінгового центру та фінансування Національного антидопінгового центру на наступний бюджетний рік;
7) затверджує штатний розклад Національної антидопінгової лабораторії, встановлює умови та розмір оплати праці її працівників;
8) затверджує щорічний звіт про діяльність Національного антидопінгового центру, забезпечує його оприлюднення;
9) затверджує щорічний звіт про діяльність Національної антидопінгової лабораторії, забезпечує його оприлюднення.
3. Засідання Наглядової ради антидопінгового контролю вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини її членів. Усі рішення ухвалюються більшістю голосів від загального складу Наглядової ради антидопінгового контролю.
Стаття 6. Склад Наглядової ради антидопінгового контролю
1. Наглядова рада антидопінгового контролю складається з семи членів та формується у такому складі:
1) керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, або призначена ним особа;
2) керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, або призначена ним особа;
3) народний депутат України, делегований комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесені питання фізичної культури і спорту;
4) одна особа, делегована Національною академією наук України;
5) одна особа, делегована Національним олімпійським комітетом України;
6) одна особа, делегована Спортивним комітетом України;
7) одна особа, делегована національними спортивними федераціями інвалідів або їх спілками, які є членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих.
Склад Наглядової ради антидопінгового контролю затверджується Кабінетом Міністрів України.
Суб’єкт, який призначив або делегував свого представника до Наглядової ради антидопінгового контролю, має право відкликати його достроково.
2. Строк повноважень членів Наглядової ради антидопінгового контролю становить п’ять років.
До складу Наглядової ради антидопінгового контролю не може входити особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) є спортсменом чи спортивним тренером;
7) за рішенням антидопінгової організації визнана винною у порушенні антидопінгових правил.
3. Повноваження члена Наглядової ради антидопінгового контролю припиняються Кабінетом Міністрів України у разі:
1) закінчення строку, на який його призначено або делеговано;
2) подання ним особистої заяви про складення повноважень;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) припинення ним громадянства України;
5) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
6) смерті;
7) виявлення обмежень, визначених частиною другою цієї статті;
8) відкликання суб’єктом, який його призначив або делегував.
 
    -18- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Доповнити розділ ІІ законопроекту новими статтями 5 та 6 такого змісту:
«Стаття 5. Наглядова рада антидопінгового контролю
Нагляд за діяльністю Національного антидопінгового центру та Національної антидопінгової лабораторії здійснює Наглядова рада антидопінгового контролю, що діє в межах повноважень, визначених цим Законом.
2. Наглядова рада антидопінгового контролю:
1) обирає із свого складу на п’ять років голову, заступника голови та секретаря Наглядової ради антидопінгового контролю, приймає рішення про припинення їхніх повноважень;
2) обирає на конкурсних засадах на п’ять років директора Національного антидопінгового центру, укладає з ним контракт, приймає рішення про дострокове припинення його повноважень відповідно до закону;
3) обирає на конкурсних засадах на п’ять років директора Національної антидопінгової лабораторії, укладає з ним контракт, приймає рішення про дострокове припинення його повноважень відповідно до Закону;
4) визначає основні напрями антидопінгової діяльності;
5) визначає загальну кількість тестувань на рік;
6) подає центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, пропозиції щодо структури та штатного розкладу Національного антидопінгового центру, стимулювання та відзначення працівників у межах загального кошторису Національного антидопінгового центру та фінансування Національного антидопінгового центру на наступний бюджетний рік;
7) затверджує штатний розклад Національної антидопінгової лабораторії, встановлює умови та розмір оплати праці її працівників;
8) затверджує щорічний звіт про діяльність Національного антидопінгового центру, забезпечує його оприлюднення;
9) затверджує щорічний звіт про діяльність Національної антидопінгової лабораторії, забезпечує його оприлюднення.
3. Засідання Наглядової ради антидопінгового контролю вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини її членів. Усі рішення ухвалюються більшістю голосів від загального складу Наглядової ради антидопінгового контролю.
Стаття 6. Склад Наглядової ради антидопінгового контролю
1. Наглядова рада антидопінгового контролю складається з семи членів та формується у такому складі:
1) керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, або призначена ним особа;
2) керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, або призначена ним особа;
3) народний депутат України, делегований комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесені питання фізичної культури і спорту;
4) одна особа, делегована Національною академією наук України;
5) одна особа, делегована Національним олімпійським комітетом України;
6) одна особа, делегована Спортивним комітетом України;
7) одна особа, делегована національними спортивними федераціями інвалідів або їх спілками, які є членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих.
Склад Наглядової ради антидопінгового контролю затверджується Кабінетом Міністрів України.
Суб’єкт, який призначив або делегував свого представника до Наглядової ради антидопінгового контролю, має право відкликати його достроково.
2. Строк повноважень членів Наглядової ради антидопінгового контролю становить п’ять років.
До складу Наглядової ради антидопінгового контролю не може входити особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) входить до керівного органу всеукраїнської спортивної федерації, є спортсменом чи спортивним тренером;
7) за рішенням антидопінгової організації визнана винною у порушенні антидопінгових правил.
3. Повноваження члена Наглядової ради антидопінгового контролю припиняються Кабінетом Міністрів України у разі:
1) закінчення строку, на який його призначено або делеговано;
2) подання ним особистої заяви про складення повноважень;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) припинення ним громадянства України;
5) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
6) смерті;
7) виявлення обмежень, визначених частиною другою цієї статті;
8) відкликання суб’єктом, який його призначив або делегував;
Відповідно статті 5-7 вважати статтями 7-9;
 
Враховано    
41. РОЗДІЛ ІІІ
 
   РОЗДІЛ ІІІ
 
42. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБ ДОПІНГ-КОНТРОЛЮ
 
   ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБ ДОПІНГ-КОНТРОЛЮ
 
43. Стаття 5. Суб’єкти тестування
 
   Стаття 7. Суб’єкти тестування
 
44. 1. Тестуванню підлягають:
 
   1. Тестуванню підлягають спортсмени, які беруть участь у спортивних змаганнях чи проходять підготовку до них, незалежно від віку, рівня майстерності та місця перебування.
 
45. спортсмени, які беруть участь у спортивних змаганнях чи проходять підготовку до них, незалежно від віку, рівня майстерності та місця перебування;
 
      
46. тварини, які беруть участь у спортивних змаганнях, незалежно від відомчої належності.
 
-19- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Абзац третій частини першої статті 5 законопроекту вилучити; Частину другу статті 5 доповнити словами «та Міжнародним стандартом для тестування»;
 
Враховано      
47. 2. Тестування проводиться згідно з антидопінговими правилами.
 
   2. Тестування проводиться згідно з антидопінговими правилами та Міжнародним стандартом для тестування.
 
48. Стаття 6. Умови та порядок організації роботи представників служб допінг-контролю
 
-20- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Статтю 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Умови та порядок організації допінг-контролю1. Умови та порядок організації допінг-контролю визначаються антидопінговими правилами. 2. Організатори змагань повинні створювати умови для здійснення допінг-контролю відповідно до антидопінгових правил. 3. Особи, які беруть участь в організації та здійсненні допінг-контролю, зокрема допінг-офіцери, зобов’язані діяти відповідно до антидопінгових правил та Міжнародного стандарту для тестування, зокрема не розголошувати інформації, яка стала їм відомою в ході здійснення допінг-контролю, до прийняття остаточного рішення відповідною антидопінговою організацією»;
 
Враховано   Стаття 8. Умови та порядок організації допінг-контролю
 
49. 1. Організація роботи представників служб допінг-контролю визначається антидопінговими правилами.
 
   1. Умови та порядок організації допінг-контролю визначаються антидопінговими правилами.
 
50. 2. Організатори змагань повинні створювати умови для здійснення допінг-контролю відповідно до антидопінгових правил.
 
   2. Організатори змагань повинні створювати умови для здійснення допінг-контролю відповідно до антидопінгових правил.
 
51. 3. Особи, які беруть участь в організації та здійсненні допінг-контролю, зобов’язані не розголошувати інформації, яка стала їм відомою в ході здійснення допінг-контролю, до прийняття остаточного рішення відповідною антидопінговою організацією.
 
   3. Особи, які беруть участь в організації та здійсненні допінг-контролю, зокрема допінг-офіцери, зобов’язані діяти відповідно до антидопінгових правил та Міжнародного стандарту для тестування, зокрема не розголошувати інформації, яка стала їм відомою в ході здійснення допінг-контролю, до прийняття остаточного рішення відповідною антидопінговою організацією.
 
52. РОЗДІЛ ІV
 
   РОЗДІЛ ІV
 
53. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИДОПІНГОВИХ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АНТИДОПІНГОВИЙ КОНТРОЛЬ
 
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АНТИДОПІНГОВИХ ПРАВИЛ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АНТИДОПІНГОВИЙ КОНТРОЛЬ
 
54. Стаття 7. Порушення антидопінгових правил, санкції та порядок їх застосування
 
   Стаття 9. Порушення антидопінгових правил, санкції та порядок їх застосування
 
55. 1. Випадки порушення антидопінгових правил розглядаються Національним антидопінговим центром відповідно до антидопінгових правил.
 
-21- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Зміст статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Факти порушення антидопінгових правил, виявлені у результаті тестування, ініційованого та проведеного Національним антидопінговим центром або іншою антидопінговою організацією, розглядаються Національним антидопінговим центром або зазначеною антидопінговою організацією відповідно до антидопінгових правил»; 2. Інші випадки порушення антидопінгових правил, виявлені Національним антидопінговим центром або іншою антидопінговою організацією, розглядаються Національним антидопінговим центром або зазначеною антидопінговою організацією відповідно до антидопінгових правил. 3. Санкції за порушення антидопінгових правил та порядок їх застосування визначаються відповідно до Конвенції та антидопінгових правил.
 
Враховано   1. Факти порушення антидопінгових правил, виявлені у результаті тестування, ініційованого та проведеного Національним антидопінговим центром або іншою антидопінговою організацією, розглядаються Національним антидопінговим центром або зазначеною антидопінговою організацією відповідно до антидопінгових правил.
2. Інші випадки порушення антидопінгових правил, виявлені Національним антидопінговим центром або іншою антидопінговою організацією, розглядаються Національним антидопінговим центром або зазначеною антидопінговою організацією відповідно до антидопінгових правил.
 
56. 2. Санкції за порушення антидопінгових правил та порядок їх застосування визначаються відповідно до антидопінгових правил.
 
   3. Санкції за порушення антидопінгових правил та порядок їх застосування визначаються відповідно до Конвенції та антидопінгових правил.
 
57. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-22- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 4 та пункту 3, 7 і 9 частини другої статті 5, які набирають чинності з 1 січня 2027 року».
 
Враховано   Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
58. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 4 та пунктів 3, 7 і 9 частини другої статті 5, які набирають чинності
з 1 січня 2027 року.
 
59. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про антидопінговий контроль у спорті» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 112).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про антидопінговий контроль у спорті» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23,
ст. 112).
 
60. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-23- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Силантьєв Д.О.
Спориш І.Д.
Пункт 3 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Кабінету Міністрів України:
протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону; протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити склад Наглядової ради антидопінгового контролю;
при формуванні проектів Державного бюджету України на 2018-2026 роки передбачати видатки для функціонування Національного антидопінгового центру та на закупівлю обладнання лабораторії антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру;
до 1 січня 2020 року забезпечити лабораторію антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру приміщенням відповідно до Міжнародного стандарту для лабораторій;
до 1 січня 2027 року забезпечити створення публічного акціонерного товариства «Національна антидопінгова лабораторія» на базі лабораторії антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру.
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України:
протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
61. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
62. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
63. забезпечити відповідно до компетенції видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

   протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом затвердити склад Наглядової ради антидопінгового контролю;
при формуванні проектів Державного бюджету України на 2018-2026 роки передбачати видатки для функціонування Національного антидопінгового центру та на закупівлю обладнання лабораторії антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру;
до 1 січня 2020 року забезпечити лабораторію антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру приміщенням відповідно до Міжнародного стандарту для лабораторій;
до 1 січня 2027 року забезпечити створення публічного акціонерного товариства «Національна антидопінгова лабораторія» на базі лабораторії антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру.