Кількість абзаців - 264 Таблиця поправок


Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»
 
   Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж
 
2. Цей Закон визначає правові та організаційні засади розвитку телекомунікаційних мереж загального користування щодо повноважень державних органів та органів самоврядування, прав та обов’язків операторів, провайдерів телекомунікацій, а також встановлює основні вимоги до Правил користування будинковими розподільними мережами, прокладеними транзитними кабельними лініями та елементами інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики.
 
-1- Данченко О.І.
Преамбулу законопроекту викласти в новій редакції такого змісту:
«Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади з питань доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для прокладання телекомунікаційних мереж загального користування, встановлює повноваження державних органів і органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у даних господарських відносинах.»
 
Враховано редакційно   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.
 
3.

 
-2- Гуляєв В.О.
Преамбулу викласти у наступній редакції: «Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади з питань доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для прокладання телекомунікаційних мереж загального користування, встановлює повноваження державних органів і органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у даних господарських відносинах.»
 
Враховано редакційно      
4.

 
-3- Мартовицький А.В.
Преамбулу законопроекту після слів «та органів» доповнити словом «місцевого»
Цей Закон визначає правові та організаційні засади розвитку телекомунікаційних мереж загального користування щодо повноважень державних органів та органів місцевого самоврядування, прав та обов’язків операторів, провайдерів телекомунікацій, а також встановлює основні вимоги до Правил користування будинковими розподільними мережами, прокладеними транзитними кабельними лініями та елементами інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики.
 
Враховано      
    -4- Семенуха Р.С.
У преамбулі законопроекту слова «операторів, провайдерів телекомунікацій, а також встановлює основні вимоги до правил користування будинковими розподільними мережами, та прокладеними транзитними кабельними лініями та елементами інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики» замінити на слова «власників (володільців) елементів інфраструктури об’єктів доступу та замовників будівництва телекомунікаційних мереж (операторів, провайдерів телекомунікацій)».
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади розвитку телекомунікаційних мереж загального користування щодо повноважень державних органів та органів самоврядування, прав і обов’язків власників (володільців) елементів інфраструктури об’єктів доступу та замовників будівництва телекомунікаційних мереж (операторів, провайдерів телекомунікацій).»
 
Враховано частково    
    -5- Шверк Г.А.
Преамбулу до проекту Закону викласти у такій редакції:
Цей Закон встановлює правові засади доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики та особливості її використання з метою розвитку телекомунікаційних мереж загального користування, задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послуг та розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Закон встановлює повноваження державних органів, права та обов’язки операторів, провайдерів телекомунікацій, а також інших фізичних, або юридичних осіб, у власності (володінні) яких перебуває інфраструктура об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики щодо створення сприятливим умов її використання для потреб телекомунікацій.
 
Враховано частково    
    -6- Левченко Ю.В.
В законопроекті слово «замовник» в усіх відмінках та числах замінити на слово «наймач».
 
Відхилено    
    -7- Семенуха Р.С.
По всьому тексту законопроекту слово «Об’єкт» замінити на слово «об’єкт» у всіх чинниках.
 
Враховано    
5. Глава І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення основних термінів
 
-8- Семенуха Р.С.
Статтю 1 законопроекту викласти у новій редакції такого змісту:
«Стаття 1. Визначення основних термінів
 
Враховано   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
-9- 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
Немає висновку   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
8. будинкова розподільна мережа – частина телекомунікаційної мережі між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, що належить власнику (володільцю) об’єкта будівництва, що призначена для надання телекомунікаційних послуг кінцевим споживачам в окремих приміщеннях (квартирах) будинку;
 
-10- Данченко О.І.
будинкова розподільна мережа – частина телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, що призначена для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, в тому числі доступу до Інтернету;
 
Враховано   будинкова розподільна мережа – частина телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, призначеної для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, у тому числі доступу до Інтернету;
 
    -11- Семенуха Р.С.
1) будинкова розподільна мережа – частина телекомунікаційної мережі між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, що призначена для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, в тому числі доступу до Інтернету;
 
Враховано    
9. власник (володілець) інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики (далі – власник інфраструктури Об’єкта доступу) – фізична або юридична особа, у власності (володінні) якої перебуває інфраструктура об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики або окремі елементи цієї інфраструктури;
 
-12- Семенуха Р.С.
виключити
 
Відхилено   власник (володілець) інфраструктури об’єкта доступу (далі – власник інфраструктури об’єкта доступу) – фізична або юридична особа, у власності (володінні) якої перебуває інфраструктура об’єкта доступу або окремі її елементи;
 
10. видача технічних умов з доступу - комплекс робіт з підготовки та видачі вихідних даних власником інфраструктури об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики для виконання замовником будівництва телекомунікаційних мереж проектних робіт на використання елементів інфраструктури відповідного об'єкту будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі;
 
-13- Данченко О.І.
видача технічних умов з доступу - комплекс робіт з підготовки та видачі вихідних даних власником (володільцем) інфраструктури об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики для виконання замовником будівництва телекомунікаційних мереж проектних робіт на користування елементами інфраструктури відповідного об'єкту будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі;
 
Враховано редакційно   видача технічних умов з доступу - комплекс робіт з підготовки та видачі власником інфраструктури об’єкта доступу вихідних даних для розроблення замовником проектної документації щодо доступу для користування елементами інфраструктури відповідного об'єкта доступу;
 
    -14- Гуляєв В.О.
У абзаці 2 частини1 статті 1 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»; слова «на використання елементів інфраструктури» замінити словами: «на користування елементами інфраструктури»;
видача технічних умов з доступу - комплекс робіт з підготовки та видачі вихідних даних власником (володільцем) інфраструктури об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики для виконання замовником будівництва телекомунікаційних мереж проектних робіт на користування елементами інфраструктури відповідного об'єкту будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі;
 
Враховано редакційно    
    -15- Семенуха Р.С.
1) видача технічних умов з доступу - комплекс робіт з підготовки та видачі власником (володільцем) елементів інфраструктури об’єкту доступу, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж у встановлений законом строк вихідних технічних даних для виконання замовником будівництва телекомунікаційних мереж проектних робіт на використання таких елементів інфраструктури об'єкту доступу, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж;
 
Враховано редакційно    
11. власник (володілець) інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики (далі – власник інфраструктури Об’єкта доступу) – фізична або юридична особа, у власності (володінні) якої перебуває інфраструктура об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики або окремі елементи цієї інфраструктури;
 
-16- Семенуха Р.С.
виключити
 
Відхилено      
12. договір з доступу - договір, укладений між власником об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики і замовником (оператором або провайдером телекомунікацій) про доступ до відповідних об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики щодо використання їх відповідних елементів інфраструктури для забезпечення можливості замовнику будівництва телекомунікаційних мереж надавати телекомунікаційні послуги, а споживачам таких послуг отримувати їх, із врахуванням умов, що визначені цим законом;
 
-17- Данченко О.І.
договір з доступу - договір, укладений між власником об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики і замовником (оператором або провайдером телекомунікацій) про доступ до відповідних об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики щодо використання їх відповідних елементів інфраструктури для забезпечення можливості замовнику надавати телекомунікаційні послуги, а споживачам таких послуг отримувати їх, із врахуванням умов, що визначені цим законом;
 
Враховано редакційно   договір з доступу - договір, укладений згідно з законодавством між власником інфраструктури об’єкта доступу і замовником про доступ до інфраструктури об’єкта доступу з метою користування нею або її елементами для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг замовником і отримання таких послуг їх споживачами, з урахуванням умов, визначених цим Законом;
 
    -18- Гуляєв В.О.
У абзаці 4 частини 1 статті 1 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»; слова «будівництва телекомунікаційних мереж» вилучити;
договір з доступу - договір, укладений між власником (володільцем) об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики і замовником (оператором або провайдером телекомунікацій) про доступ до відповідних об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики щодо використання їх відповідних елементів інфраструктури для забезпечення можливості замовнику надавати телекомунікаційні послуги, а споживачам таких послуг отримувати їх, із врахуванням умов, що визначені цим законом;
 
Враховано редакційно    
    -19- Петьовка В.В.
Абзац п’ятий пункту 1 статті 1 проекту Закону викласти в новій редакції такого змісту:
«договір з доступу – це правочин з елементами найму (оренди) майна, укладений між власником об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики та наймачем (оператором або провайдером телекомунікацій) про найм та доступ до відповідних об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики щодо використання їх відповідних елементів інфраструктури для забезпечення можливості замовнику будівництва телекомунікаційних мереж надавати телекомунікаційні послуги, а споживачам таких послуг отримувати їх, із врахуванням умов, що визначені цим законом;
 
Враховано редакційно    
    -20- Семенуха Р.С.
3) договір з доступу — договір, укладений згідно законодавства між власником (володільцем) інфраструктури об’єкту доступу і замовником будівництва телекомунікаційних мереж (оператором або провайдером телекомунікацій) про доступ (найм, користування) відповідної інфраструктури об’єкту доступу та (або) кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж з метою їх використання для забезпечення можливості замовнику будівництва телекомунікаційних мереж надавати телекомунікаційні послуги, а споживачам таких послуг отримувати їх із врахуванням умов, що визначені цим законом;
 
Враховано редакційно    
    -21- Шверк Г.А.
договір з доступу - договір, укладений між власником інфраструктури Об’єкту доступу і замовником про доступ до відповідних об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики щодо використання їх відповідних елементів інфраструктури для забезпечення можливості здійснювати будівництво, експлуатацію, технічне обслуговування телекомунікаційних мереж, надавати телекомунікаційні послуги, а споживачам таких послуг отримувати їх, із врахуванням умов, що визначені цим законом;
 
Враховано редакційно    
13. доступ до будинкової розподільної мережі – користування замовником будинковою розподільною мережею на підставі договору з її власником для надання телекомунікаційних послуг кінцевим споживачам;
 
-22- Гуляєв В.О.
У абзаці 5 частини 1 статті 1 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»; слово «кінцевим» вилучити;
доступ до будинкової розподільної мережі – користування замовником будинковою розподільною мережею на підставі договору з її власником (володільцем) для надання телекомунікаційних послуг споживачам;
 
Враховано редакційно      
    -23- Данченко О.І.
Пропозиція застосовувати єдине визначення доступу до інфраструктури об’єкта доступу, у зв’язку з запропонованим визначенням об’єкт доступу: абзац 5 частини 1 статті 1, визначення доступ до будинкової розподільної мережі виключити.
 
Враховано    
    -24- Семенуха Р.С.
4) доступ до будинкової розподільної мережі — користування замовником будівництва телекомунікаційних мереж будинковою розподільною мережею на підставі договору з її власником (володільцем) для надання телекомунікаційних послуг кінцевим споживачам;
 
Враховано редакційно    
14. доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики – користування елементами інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розташування, модернізації та експлуатації технічних засобів телекомунікацій замовником будівництва телекомунікаційних мереж на підставі договору з власником (володільцем) інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики;
 
-25- Данченко О.І.
доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики – користування елементами інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розташування, модернізації, експлуатації, технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій на підставі законодавства або договору з власником (володільцем) інфраструктури Об’єкта доступу;
 
Враховано редакційно   доступ до інфраструктури об’єкта доступу – право замовника на користування елементами інфраструктури об’єкта доступу для розміщення, модернізації, експлуатаційного та технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій відповідно до законодавства та на підставі договору з доступу;
 
    -26- Семенуха Р.С.
5) доступ до елементів інфраструктури об'єктів транспорту, електроенергетики або елементів інженерно-транспортної інфраструктури об’єктів будівництва (елементи інфраструктури об’єктів доступу) — право замовника будівництва телекомунікаційних мереж користуватися елементами інфраструктури відповідного об’єкту доступу для забезпечення надання телекомунікаційних послуг кінцевим користувачам із врахуванням умов, що встановлені цим законом;
 
Враховано редакційно    
    -27- Шверк Г.А.
доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики – користування елементами інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розташування, модернізації, експлуатації, технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій на підставі законодавства або договору з власником (володільцем) інфраструктури Об’єкту доступу;
 
Враховано редакційно    
15. елементи інфраструктури об'єкта будівництва, транспорту або електроенергетики – складова інфраструктури відповідного об'єкта будівництва, транспорту, електроенергетики, що використовується або може використовуватись для розвитку телекомунікаційних мереж;
 
-28- Семенуха Р.С.
7) елементи інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту або електроенергетики — складові інфраструктури відповідного об'єкта будівництва, транспорту або електроенергетики, що використовується чи може використовуватись для розвитку телекомунікаційних мереж;
 
Враховано редакційно   елементи інфраструктури об’єкта доступу - складові частини інфраструктури відповідного об'єкта доступу, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;
 
16. інфраструктура об’єктів будівництва – будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, які надаються або можуть надаватись власником (володільцем) у користування замовникам на договірних засадах;
 
-29- Данченко О.І.
інфраструктура об’єктів будівництва – будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, колектори, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, які надаються або можуть надаватись власником (володільцем) у користування замовникам на договірних засадах;
 
Враховано      
    -30- Гуляєв В.О.
У абзаці 8 частини 1 статті 1 після слів: «споруди будь-якого призначення,» доповнити словом: «колектори,» і далі за текстом;
інфраструктура об’єктів будівництва – будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, колектори, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, які надаються або можуть надаватись власником (володільцем) у користування замовникам на договірних засадах
 
Враховано редакційно    
    -31- Семенуха Р.С.
6) елементи інженерно-транспортної інфраструктури об’єктів будівництва — будинок, будівля, споруда будь-якого призначення, колектори, система водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, система кабельних коробів, трубопроводів, лотоків та драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням), які надаються або можуть надаватись власником (володільцем) у користування замовнику будівництва телекомунікаційних мереж на договірних засадах;
7) елементи інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту або електроенергетики — складові інфраструктури відповідного об'єкта будівництва, транспорту або електроенергетики, що використовується чи може використовуватись для розвитку телекомунікаційних мереж;
 
Враховано редакційно    
17. Відсутнє
 
-32- Данченко О.І.
Частину 1 статті 1, доповнити визначенням інфраструктура об’єкта будинкової розподільної мережі:
«інфраструктура об’єкта будинкової розподільної мережі - частини телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, що призначена для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, в тому числі доступу до Інтернету, що надаються або можуть надаватись власником цієї інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;».
 
Враховано      
18. інфраструктура об’єктів електроенергетики - об’єкти електроенергетики, електроустановки, опори ліній електропередавання, що надаються або можуть надаватись власником (володільцем) у користування замовнику на договірних засадах;
 
-33- Семенуха Р.С.
8) елементи інфраструктури об’єктів електроенергетики — об’єкти електроенергетики, електроустановки, опори ліній електро-передавання, що надаються або можуть надаватись їх власником (володільцем) у користування замовнику будівництва телекомунікацій-них мереж на договірних засадах;
 
Враховано редакційно      
19. Відсутнє
 
-34- Данченко О.І.
Частину 1 статті 1, доповнити визначенням інфраструктура об’єкта кабельної каналізації електрозв’язку: «інфраструктура об’єкта кабельної каналізації електрозв’язку - обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в
колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і розміщення лінійного обладнання, що надаються або можуть надаватись власником цієї інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;».
 
Враховано      
20. інфраструктура об’єктів транспорту – споруди транспорту (естакади, мости, мостові переходи, шляхопроводи, тунелі, акведуки), у тому числі авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту, їх комплекси, об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, що надаються або можуть надаватись власником (володільцем) у користування замовникам на договірних засадах;
 
-35- Семенуха Р.С.
9) елементи інфраструктура об’єктів транспорту — споруди авіаційного, автомобіль-ного, залізничного, морського і річкового транспорту або міського електричного транспорту (естакади, мости, мостові переходи, шляхопроводи, тунелі, акведуки), їх комплекси, об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, що надаються або можуть надаватись власником (володільцем) у користування замовникам будівництва телекомунікаційних мереж на договірних засадах;
 
Враховано редакційно      
21. замовник доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі (далі - замовник) – суб'єкт господарювання, який звернувся (або має намір звернутись) до власника елементів інфраструктури відповідного об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі із запитом щодо надання доступу до конкретного елемента інфраструктури об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі власника, або який уклав договір з доступу;
 
-36- Данченко О.І.
замовник доступу до Об’єкта доступу чи будинкової розподільної мережі (далі – замовник) – оператор, провайдер телекомунікацій, який звернувся (або має намір звернутись) до власника інфраструктури Об’єкта доступу чи будинкової розподільної мережі із запитом щодо надання доступу до конкретного елемента інфраструктури об’єкта будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі власника, або який уклав договір з доступу;
 
Враховано редакційно   замовник доступу до інфраструктури об’єкта доступу (далі - замовник) – суб'єкт господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій або уповноважена ним особа), який звернувся чи має намір звернутися до власника інфраструктури об’єкта доступу із запитом про надання доступу до конкретного елемента інфраструктури об’єкта доступу або який уклав договір з доступу;
інфраструктура будинкової розподільної мережі - частина телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, призначена для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, у тому числі доступу до Інтернету, що надається або може надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;
інфраструктура кабельної каналізації електрозв’язку - обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для введення кабелів і розміщення лінійного обладнання, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;
інфраструктура об’єкта будівництва – будинки, у тому числі житлового фонду, будівлі, споруди будь-якого призначення, опори зовнішнього освітлення, колектори, системи водопостачання та водовідведення, вертикальні труби-стояки, системи кабельних коробів, трубопроводів, лотоків, драбин, поверхові розподільні монтажні шафи систем зв’язку та сигналізації (окремі або суміщені з електрообладнанням) тощо, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;
інфраструктура об’єкта електроенергетики - об’єкти електроенергетики, у тому числі опори ліній електропередачі, електричні підстанції тощо, придатні для надання власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;
інфраструктура об’єкта транспорту – виробничо-технологічні комплекси і споруди авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, трубопровідного транспорту, міського електротранспорту, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування замовнику на договірних засадах;
об’єкт доступу – об’єкти будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельна каналізація електрозв’язку, будинкова розподільна мережа;
 
    -37- Гуляєв В.О.
У абзаці 11 частини 1 статті 1 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»;
замовник доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі (далі - замовник) – суб'єкт господарювання, який звернувся (або має намір звернутись) до власника (володільця) елементів інфраструктури відповідного об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі із запитом щодо надання доступу до конкретного елемента інфраструктури об’єкта будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі власника, або який уклав договір з доступу;
 
Враховано редакційно    
    -38- Семенуха Р.С.
Виключити
 
Відхилено    
    -39- Семенуха Р.С.
10) кабельна каналізація електронних комунікаційних мереж – інженерні споруди, що включають кабелепроводи, оглядові пристрої, станційні кабельні шахти, колектори, обладнання та інше оснащення, що призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів електронних комунікацій (будинкові розподільні мережі, прокладені транзитні кабельні лінії);
 
Враховано редакційно    
    -40- Шверк Г.А.
замовник доступу до об’єкту доступу чи будинкової розподільної мережі (далі – замовник) – оператор, провайдер телекомунікацій, який звернувся (або має намір звернутись) до власника інфраструктури Об’єкту доступу чи будинкової розподільної мережі із запитом щодо надання доступу до конкретного елемента інфраструктури об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики чи будинкової розподільної мережі власника, або який уклав договір з доступу;
 
Враховано редакційно    
    -41- Данченко О.І.
несанкціонований доступ - дії сторонніх осіб щодо доступу до Об’єкту доступу, не пов'язаних із діяльністю операторів, провайдерів телекомунікацій, а також інших фізичних, або юридичних осіб, у власності (володінні) яких перебуває Об’єкт доступу;
 
Відхилено    
    -42- Шверк Г.А.
несанкціонований доступ - дії сторонніх осіб щодо доступу до Об’єкту доступу, не пов'язаних із діяльністю операторів, провайдерів телекомунікацій, а також інших фізичних, або юридичних осіб, у власності (володінні) яких перебуває Об’єкти доступу;
 
Відхилено    
    -43- Данченко О.І.
Об’єкт доступу – один або декілька елементів інфраструктури власника (володільця);
 
Враховано    
    -44- Гуляєв В.О.
Статтю 1 доповнити наступним терміном: «Об’єкт доступу – один або декілька елементів інфраструктури власника (володільця)»;
 
Враховано редакційно    
22. Переміщення за абеткою
 
   плата за доступ - одноразова та/або періодична плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, що встановлюється у договорі з доступу з дотриманням вимог цього Закону;
 
23. правила надання доступу – нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, що встановлює порядок здійснення доступу до елементів інфраструктури відповідних об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики та порядок взаємодії власника інфраструктури Об’єкту доступу і замовника на період здійснення такого доступу;
 
-45- Гуляєв В.О.
У абзаці 12 частини 1 статті 1 слова: «власника інфраструктури Об’єкту доступу і замовника на період здійснення такого доступу;» замінити словами: «власника (володільця) і замовника;»;
«правила надання доступу – нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, що встановлює порядок здійснення доступу до елементів інфраструктури відповідних об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики та порядок взаємодії власника (володільця) і замовника;»
 
Враховано редакційно   правила надання доступу – нормативно-правовий акт, що встановлює порядок здійснення доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу незалежно від форми власності та порядок взаємодії власника інфраструктури об’єкта доступу і замовника;
 
    -46- Мартовицький А.В.
У абзаці 13 частини першої статті 1 законопроекту слова «нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, що встановлює» замінити словами «затверджений Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано редакційно    
    -47- Семенуха Р.С.
12) правила надання доступу — порядок здійснення доступу до елементів інфраструктури відповідних об’єктів доступу всіх форм власності та порядок взаємодії власника (володільця) елементів інфраструктури цих об’єктів доступу і замовника будівництва телекомунікаційних мереж;
 
Враховано редакційно    
24. плата за доступ – оплата за доступ до Об’єктів доступу, користування будинковою розподільною мережею що встановлюється відповідно до вимог цього Закону, на підставі договору з доступу;
 
-48- Семенуха Р.С.
11) плата за доступ — одноразова та (або) періодична плата за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу чи за користування будинковою розподільною мережею, що встановлюється відповідно до вимог цього Закону у договорі з доступу;
 
Враховано редакційно      
25. Переміщення за абеткою
 
-49- Семенуха Р.С.
13) проектна документація з доступу до елементу інфраструктури відповідного об’єкту доступу (проектна документація з доступу) — текстові та графічні матеріали, що розроблені відповідно до технічних умов з доступу та визначають розміщення технічних засобів телекомунікацій замовника будівництва телекомунікаційних мереж на елементах інфраструктури відповідного об’єкту доступу;
 
Враховано редакційно   проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (далі - проектна документація з доступу) - текстові та графічні матеріали, розроблені відповідно до технічних умов з доступу, що визначають розміщення технічних засобів телекомунікацій замовника на елементах інфраструктури відповідного об’єкта доступу;
 
    -50- Семенуха Р.С.
14) розвиток телекомунікаційних мереж — розміщення (встановлення) нових та (або) модернізація діючих технічних засобів телекомунікацій, будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) будівель, споруд, що використовуються для організації електрокомунікацій та (або) впровадження нових телекомунікаційних технологій;
 
Враховано редакційно    
26. Переміщення за абеткою.
 
   технічні умови з доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу (далі - технічні умови з доступу) - комплекс технічних вимог до розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу;
 
27. транзит кабельних ліній – прокладання електричних або оптичних кабелів зв’язку з використанням елементів інфраструктури Об’єкта доступу без з’єднання з будинковою розподільною мережею цього Об’єкта доступу;
 
-51- Семенуха Р.С.
15) транзит кабельних ліній — прокладання електричних або оптичних кабелів зв’язку з використанням елементів інфраструктури об’єкту доступу без з’єднання з будинковою розподільною мережею цього об’єкту доступу;
 
Враховано   транзит кабельних ліній - прокладання електричних або оптичних кабелів зв’язку з використанням елементів інфраструктури об’єкта доступу без з’єднання з будинковою розподільною мережею цього об’єкта доступу.
 
28. технічні умови з доступу – комплекс вимог щодо розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта будівництва, транспорту або електроенергетики;
 
-52- Данченко О.І.
технічні умови з доступу – комплекс технічних вимог щодо розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта будівництва, транспорту або електроенергетики;
 
Враховано редакційно      
    -53- Семенуха Р.С.
16) технічні умови з доступу — комплекс технічних вимог щодо розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єктів доступу.
 
Враховано    
29. проектна документація - текстові та графічні матеріали, що розроблені відповідно до технічних умов та визначають розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта будівництва, транспорту та електроенергетики;
 
-54- Данченко О.І.
проектна документація з доступу - текстові та графічні матеріали, що розроблені відповідно до технічних умов з доступу та визначають розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта будівництва, транспорту та електроенергетики;
 
Враховано редакційно      
    -55- Гуляєв В.О.
Абзац 6 частини1 статті 1 викласти у наступній редакції:
«проектна документація – документація для будівництва телекомунікаційних мереж, що складається з текстових та графічних матеріалів, які розроблені відповідно до технічних умов та визначають розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу будівництва, транспорту та електроенергетики;»;
 
Враховано частково    
30. розвиток телекомунікаційних мереж – створення телекомунікаційних мереж, зокрема розміщення (встановлення), модернізація технічних засобів телекомунікацій, будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) будівель, споруд, що використовуються для організації електрозв'язку та (або) впровадження нових телекомунікаційних технологій.
 
-56- Данченко О.І.
У частині першій статті 1, визначення розвиток телекомунікаційних мереж виключити.
 
Враховано      
31. Стаття 2. Мета Закону
 
   Стаття 2. Мета Закону
 
32. 1. Метою цього Закону є:
 
   1. Метою цього Закону є:
 
33. 1) врегулювання відносин між власниками інфраструктури об’єктів та операторами, провайдерами телекомунікацій, підчас здійснення доступу до інфраструктури Об’єктів доступу;
 
-57- Данченко О.І.
Пункт 1 частини першої статті 2 проекту Закону викласти в новій редакції такого змісту:
«Стаття 2. Мета Закону
1. Метою цього Закону є:
1) врегулювання відносин між власниками інфраструктури Об’єктів доступу та операторами, провайдерами телекомунікацій, під час здійснення доступу до інфраструктури Об’єктів доступу;»
 
Враховано редакційно   1) врегулювання відносин між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, власниками інфраструктури об’єкта доступу та замовниками під час здійснення доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу;
 
    -58- Гуляєв В.О.
Абзац 1 частини1 статті 2 викласти у наступній редакції:
«врегулювання відносин між власниками (володільцями) інфраструктури Об’єктів доступу та операторами, провайдерами телекомунікацій, під час здійснення доступу до інфраструктури об’єктів доступу, будівництва, транспорту або електроенергетики, а також будинкових розподільних мереж;»;
 
Враховано редакційно    
    -59- Семенуха Р.С.
Статтю 2 законопроекту викласти у новій редакції такого змісту:
1) врегулювання відносин між державними органами, органами самоврядування, власниками (володільцями) інфраструктури об’єктів та операторами, провайдерами телекомунікацій, підчас здійснення доступу до елементів інфраструктури об’єктів доступу;
 
Враховано редакційно    
    -60- Шверк Г.А.
1) врегулювання відносин між власниками інфраструктури Об’єктів доступу та операторами, провайдерами телекомунікацій, підчас здійснення доступу до інфраструктури Об’єктів доступу;
 
Враховано редакційно    
34. 2) встановлення правових принципів та порядку використання інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту або електроенергетики, а також будинкових розподільних мереж для побудови інформаційного суспільства;
 
-61- Гуляєв В.О.
У абзаці 2 частини 1 статті 2 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»; після слова «об’єктів» доповнити словом «доступу»;
2) встановлення правових принципів та порядку використання інфраструктури об’єктів доступу будівництва, транспорту або електроенергетики, а також будинкових розподільних мереж для побудови інформаційного суспільства;
 
Враховано редакційно   2) встановлення правових принципів та порядку використання інфраструктури об’єкта доступу для розвитку інформаційного суспільства в Україні;
 
    -62- Семенуха Р.С.
2) встановлення базових вимог до правил доступу до елементів інфраструктури об’єктів доступу та правил надання у користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж для побудови інформаційного суспільства;
 
Враховано редакційно    
35. 3) створення умов для розвитку конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг шляхом забезпечення ефективного використання існуючої інфраструктури Об’єктів доступу.
 
-63- Семенуха Р.С.
3) створення умов для розвитку конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг шляхом забезпечення ефективного використання існуючих елементів інфраструктури об’єктів доступу.
 
Враховано   3) створення умов для розвитку конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг шляхом забезпечення ефективного використання існуючих елементів інфраструктури об’єкта доступу.
 
    -64- Семенуха Р.С.
4) створення сприятливих умов щодо конкурентоспроможності та залучення інвестицій у розвиток телекомунікаційних мереж загального користування.
 
Відхилено    
36. Стаття 3. Сфера дії Закону
 
   Стаття 3. Сфера дії Закону
 
37. 1. Дія Закону поширюється на відносини між власниками Об’єкту доступу всіх форм власності і які набуті на належній правовій підставі, та замовниками будівництва телекомунікаційних мереж, що виникають між ними при доступі до елементів інфраструктури відповідного Об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі.
 
-65- Семенуха Р.С.
1. Дія Закону поширюється на відносини між власниками елементів інфраструктури об’єкту доступу всіх форм власності і які набуті на належній правовій підставі, та замовниками будівництва телекомунікаційних мереж, що виникають між ними при доступі до елементів інфраструктури відповідного об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі.
 
Враховано редакційно   1. Дія цього Закону поширюється на відносини між власниками інфраструктури об’єкта доступу всіх форм власності та замовниками, що виникають при доступі до інфраструктури відповідного об’єкта доступу.
 
38. 2. Дія цього Закону не поширюється на відносини з доступу до споруд електрозв’язку.
 
-66- Данченко О.І.
2. Дія цього Закону не поширюється на відносини з доступу до споруд електрозв’язку та будинкової розподільної мережі, що знаходиться, у власності операторів, провайдерів телекомунікацій.
 
Враховано   2. Дія цього Закону не поширюється на відносини з доступу до споруд електрозв’язку, будинкової розподільної мережі та кабельної каналізації електрозв’язку, що перебувають у власності операторів, провайдерів телекомунікацій.
 
    -67- Семенуха Р.С.
2. Дія цього Закону не поширюється на відносини з доступу до споруд електрозв’язку та будинкової розподільної мережі, що знаходиться, у власності операторів, провайдерів телекомунікацій.
 
Враховано    
    -68- Шверк Г.А.
2. Дія цього Закону не поширюється на відносини з доступу до споруд електрозв’язку та будинкової розподільної мережі, що знаходиться, у власності операторів, провайдерів телекомунікацій.
 
Враховано    
39. Стаття 4. Принципи державної політики щодо забезпечення доступу до Об’єкту доступу
 
   Стаття 4. Принципи державної політики щодо забезпечення доступу до інфраструктури об’єкта доступу
 
40. 1. Забезпечення доступу до Об’єкта доступу здійснюється за такими принципами:
 
-69- Семенуха Р.С.
1. Забезпечення доступу до елементів інфраструктури об’єктів доступу здійснюється за такими принципами:
 
Враховано редакційно   1. Забезпечення доступу до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється за такими принципами:
 
41. 1) державне регулювання доступу до інфраструктури Об’єктів доступу;
 
   1) державне регулювання доступу до інфраструктури об’єкта доступу;
 
42. 2) доступ до елементів інфраструктури Об’єкта доступу здійснюється виключно на договірній основі;
 
   2) доступ до інфраструктури об’єкта доступу виключно на договірній основі;
 
43. 3) забезпечення недискримінаційного доступу замовника будівництва телекомунікаційних мереж до елементів інфраструктури Об’єктів доступу з метою їх використання;
 
-70- Данченко О.І.
3) забезпечення недискримінаційного доступу замовника до елементів інфраструктури Об’єктів доступу з метою їх використання;
 
Враховано   3) забезпечення недискримінаційного доступу замовника до інфраструктури об’єкта доступу з метою користування ними;
 
    -71- Гуляєв В.О.
У абзаці 3 частини 1 статті 4 слова «будівництва телекомунікаційних мереж» вилучити;
3) забезпечення недискримінаційного доступу замовника до елементів інфраструктури Об’єктів доступу з метою їх використання;
 
Враховано    
    -72- Шверк Г.А.
3) забезпечення недискримінаційного доступу замовника до елементів інфраструктури Об’єктів доступу з метою їх використання;
 
Враховано    
44. 4) доступність та відкритість інформації щодо можливості доступу до елементів інфраструктури Об’єкта доступу;
 
   4) доступність та відкритість інформації щодо можливості доступу до інфраструктури об’єкта доступу;
 
45. 5) тривалість надання доступу на строк не менше строку надання телекомунікаційних послуг споживачам;
 
-73- Мартовицький А.В.
Пункт 5 частини першої статті 4 законопроекту виключити.
 
Відхилено   5) забезпечення надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу на строк не менше строку надання телекомунікаційних послуг споживачам;
 
46. 6) ефективне використання елементів інфраструктури Об’єктів доступу, доступ до яких є обмеженим.
 
   6) ефективне користування інфраструктурою об’єкта доступу, доступ до якого є обмеженим.
 
47. 2. Принципи державної політики з доступу до елементів інфраструктури об'єкту будівництва, транспорту або електроенергетики поширюються на порядок користування будинковими розподільними мережами.
 
-74- Данченко О.І.
Частину другу статті 4: «2. Принципи державної політики з доступу до елементів інфраструктури об'єкту будівництва, транспорту або електроенергетики поширюються на порядок користування будинковими розподільними мережами.», виключити.
 
Враховано      
    -75- Семенуха Р.С.
Доповнити статтю новою частиною такого змісту:
3. Провадження діяльності з доступу до елементів інфраструктури об’єктів доступу або до будинкових розподільних мереж, що не відповідає наведеним у цій статті принципам державної політики, забороняється.
 
Відхилено    
48. ГЛАВА ІІ ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
 
-76- Данченко О.І.
ГЛАВА ІІ
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ОБ’ЄКТА ДОСТУПУ
 
Враховано редакційно   Розділ ІІ
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄКТА ДОСТУПУ
 
    -77- Семенуха Р.С.
ГЛАВА ІІ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄКТІВ ДОСТУПУ
 
Враховано    
49. ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ОБ’ЄКТА ДОСТУПУ
 
-78- Шверк Г.А.
ГЛАВА ІІ
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
ЩОДО ДОСТУПУ ДО ОБ’ЄКТА ДОСТУПУ
 
Враховано редакційно      
50. Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України
 
   Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України
 
51. 1. Кабінет Міністрів України координує та спрямовує діяльність центральних органів виконавчої влади з питань доступу до Об’єктів доступу чи будинкових розподільних мереж, щодо розбудови і модернізації телекомунікаційних мереж та розвитку інформаційного суспільства в Україні.
 
-79- Данченко О.І.
У частині першій статті 5 слова «розбудови і модернізації» замінити словом «розвитку»:
1. Кабінет Міністрів України координує та спрямовує діяльність центральних органів виконавчої влади з питань доступу до Об’єктів доступу чи будинкових розподільних мереж, щодо розвитку телекомунікаційних мереж та розвитку інформаційного суспільства в Україні.
 
Враховано редакційно   1. Кабінет Міністрів України координує та спрямовує діяльність органів державної влади з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу для розміщення технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні.
 
    -80- Семенуха Р.С.
у частині першої слова «Об’єктів доступу чи» замінити на слова «елементів інфраструктури об’єктів доступу чи користування кабельною каналізацією електронних комунікаційних мереж»;
«Кабінет Міністрів України координує та спрямовує діяльність центральних органів виконавчої влади з питань доступу до елементів інфраструктури об’єктів доступу чи користування кабельною каналізацією електронних комунікаційних мереж щодо розбудови та модернізації телекомунікаційних мереж та інформаційного суспільства в Україні.»
 
Враховано редакційно    
52. 2. Кабінет Міністрів України затверджує:
 
   2. Кабінет Міністрів України затверджує:
 
53. 1) Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва усіх форм власності;
 
   1) Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва;
 
54. 2) Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів транспорту;
 
-81- Данченко О.І.
Пункти 2, 3, 4 частини другої статті 5 доповнити словами «усіх форм власності»:
2) Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів транспорту усіх форм власності;
 
Враховано редакційно   2) Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту;
 
    -82- Шверк Г.А.
2) Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів транспорту усіх форм власності.
 
Враховано редакційно    
55. 3) Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики;
 
-83- Данченко О.І.
3) Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики усіх форм власності;
 
Враховано редакційно   3) Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики;
 
    -84- Шверк Г.А.
3) Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики усіх форм власності;
 
Враховано редакційно    
56. 4) Правила надання у користування кабельної каналізації електрозв’язку.
 
-85- Данченко О.І.
4) Правила надання у користування кабельної каналізації електрозв’язку усіх форм власності.
 
Враховано редакційно   4) Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку;
 
    -86- Семенуха Р.С.
у пункті четвертому частини другої слово «електрозв’язку» замінити на слова «електронних комунікаційних мереж».
«4) Правила надання у користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж.»
 
Враховано редакційно    
    -87- Шверк Г.А.
4) Правила надання у користування кабельної каналізації електрозв’язку усіх форм власності.
 
Враховано редакційно    
57. Відсутнє
 
-88- Данченко О.І.
Частину другу статті 5, доповнити пунктом 5 такого змісту: «5) Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будинкової розподільної мережі.».
 
Враховано   5) Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі;
 
58. Відсутнє
 
   6) інші Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу.
 
59. Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у галузі зв'язку для цілей цього закону
 
-89- Гуляєв В.О.
Статтю 6 викласти у наступній редакції: «Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв'язку, захисту інформації телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України»;
 
Відхилено   Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу
 
60. 1. Центральний орган виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у галузі зв'язку:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу погоджує
 
61. 1) погоджує Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів транспорту та Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, що розробляються відповідними державними органами згідно з цим Законом;
 
   Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі, Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту.
 
62. 2) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо змін до державних та галузевих будівельних норм в частині, що встановлюють вимоги до розташування технічних засобів телекомунікацій та будинкових розподільних мереж на елементах інфраструктури Об’єктів доступу.
 
-90- Данченко О.І.
Пункт другий частини першої статті 6: «2) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо змін до державних та галузевих будівельних норм в частині, що встановлюють вимоги до розташування технічних засобів телекомунікацій та будинкових розподільних мереж на елементах інфраструктури Об’єктів доступу.» виключити.
 
Враховано      
63. Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування для цілей цього закону
 
   Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу
 
64. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, здійснює такі повноваження з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу:
 
65. 1) розробляє Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва (зокрема об’єктів житлового фонду усіх форм власності);
 
   1) розробляє:
Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі;
Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва;
 
66. 2) розробляє та затверджує Методику визначення плат (компенсацій) за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва (у тому числі плати за доступ до об’єктів житлового фонду усіх форм власності), що будуються та (або) експлуатуються згідно законодавства, а також за користування будинковими розподільними мережами.
 
-91- Данченко О.І.
Пункт 2 частини першої статті 7 викласти в новій редакції такого змісту:
2) розробляє та затверджує Методику визначення плат за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва (у тому числі плати за доступ до об’єктів житлового фонду усіх форм власності), а також за користування будинковими розподільними мережами.
 
Враховано редакційно   2) розробляє та затверджує:
методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури будинкової розподільної мережі;
методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва.
 
    -92- Семенуха Р.С.
У пункті другому частини першої статті 7 слово « (компенсацій)» та слова «що будуються та (або) експлуатуються згідно законодавства» виключити.
2) розробляє та затверджує Методику визначення плат за доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва (у тому числі плати за доступ до об’єктів житлового фонду усіх форм власності), а також за користування будинковими розподільними мережами;
 
Враховано редакційно    
67. Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує формування державної політики у сфері містобудування для цілей цього закону
 
-93- Данченко О.І.
Статтю 8 законопроекту: «Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує #102623
#102623
 
Враховано      
68. 1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю організує та здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за діяльністю власників (володільців) інфраструктури об’єктів будівництва та замовників будівництва телекомунікаційних мереж щодо додержання норм технічної експлуатації інфраструктури об’єктів будівництва при проведенні робіт з будівництва та реконструкції для розташування технічних засобів телекомунікацій та користування будинковими розподільними мережами.
 
      
69. Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства для цілей цього закону
 
   Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, трубопровідного транспорту, міського електротранспорту та у сферах використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу
 
70. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства:
 
   1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, трубопровідного транспорту, міського електротранспорту та у сферах використання повітряного простору України, метрополітенів, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв'язку, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, здійснює такі повноваження з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу:
 
71. 1) розробляє Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів транспорту;
 
   1) розробляє Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту;
 
72. 2) розробляє та затверджує Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів транспорту.
 
   2) розробляє та затверджує методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту.
 
73. Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах для цілей цього закону
 
   Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу
 
74. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах розробляє Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики.
 
-94- Семенуха Р.С.
Частину першу статті 10 доповнити словами «та розробляє та затверджує методику визначення плат (компенсацій) за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики».
«1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промислово-му, торфодобувному та нафтогазовому комплексах, розробляє Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики та розробляє та затверджує методику визначення плат (компенсацій) за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики.»
 
Враховано редакційно   1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах, здійснює такі повноваження з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу:
1) розробляє Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики;
2) розробляє та затверджує методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики.
 
75. Стаття 11. Повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації для цілей цього закону
 
-95- Данченко О.І.
Стаття 11. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації для цілей цього закону
 
Враховано редакційно   Стаття 10. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу
 
    -96- Семенуха Р.С.
Стаття 11. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації для цілей цього закону
 
Враховано редакційно    
76. 1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації:
 
   1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, здійснює такі повноваження з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу:
 
77. 1) розробляє Правила надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку;
 
-97- Семенуха Р.С.
1) розробляє Правила надання у користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж;
 
Враховано редакційно   1) розробляє Правила надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку;
 
78. 2) розробляє та затверджує Методику визначення плати за доступ до кабельної каналізації електрозв’язку;
 
-98- Семенуха Р.С.
2) розробляє та затверджує Методику визначення плати за доступ до кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж;
 
Враховано редакційно   2) розробляє та затверджує методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку;
 
79. 3) погоджує Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів транспорту та Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, що розробляються відповідними державними органами згідно з цим Законом;
 
   3) погоджує Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі;
 
80. 4) погоджує Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури Об’єктів доступу, що розробляються відповідними центральними органами виконавчої влади згідно із цим Законом.
 
   4) погоджує методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу.
 
81. ГЛАВА ІІІ Правила НАДАННЯ доступу
 
   Розділ ІІІ
ПРАВИЛА НАДАННЯ ДОСТУПУ
 
82. Стаття 12. Основні вимоги до Правил доступу
 
-99- Данченко О.І.
Стаття 12. Основні вимоги до Правил надання доступу
 
Враховано   Стаття 11. Основні вимоги до правил надання доступу
 
    -100- Семенуха Р.С.
Стаття 12. Основні вимоги до Правил надання доступу
 
Враховано    
83. 1. Правила надання доступу встановлюють загальний порядок здійснення доступу до Об’єктів окремо у сферах будівництва, транспорту та електроенергетики чи елементів будинкової розподільної мережі.
 
-101- Данченко О.І.
1. Правила надання доступу встановлюють загальний порядок здійснення доступу до елементів інфраструктури Об’єктів доступу окремо у сферах будівництва, транспорту та електроенергетики чи елементів будинкової розподільної мережі.
 
Враховано редакційно   1. Правила надання доступу встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу.
 
    -102- Семенуха Р.С.
у абзаці першому частини першої слова «Об’єктів окремо у сферах будівництва, транспорту та електроенергетики чи елементів будинкової розподільної мережі» замінити словами «елементів інфраструктури відповідного об’єкту доступу чи кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж (якщо інше не встановлено законом)»,
«1. Правила надання доступу встановлюють загальний порядок здійснення доступу до елементів інфраструктури відповідного об’єкту доступу чи кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж (якщо інше не встановлено законом).»
 
Враховано редакційно    
84. Правила надання доступу затверджуються Кабінетом Міністрів України, за поданням відповідних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах, згідно повноважень визначених цим Законом.
 
-103- Гуляєв В.О.
Абзац 2 частини 1 статті 12 речення: «Правила надання доступу затверджуються Кабінетом Міністрів України, за поданням відповідних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах, згідно повноважень визначених цим Законом.» вилучити;
 
Відхилено   Правила надання доступу затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням відповідних державних органів згідно з повноваженнями, встановленими цим Законом.
 
    -104- Семенуха Р.С.
абзац другий викласти у новій редакції такого змісту «Правила надання доступу затверджуються Кабінетом Міністрів України, за поданням органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах, згідно повноважень, які встановлені цим Законом»;
 
Враховано редакційно    
85. 2. Правила надання доступу повинні містити наступні умови здійснення доступу до Об’єктів:
 
-105- Данченко О.І.
2. Правила надання доступу повинні містити наступні умови здійснення доступу до елементів інфраструктури Об’єктів доступу:
 
Враховано   2. Правила надання доступу повинні містити такі умови здійснення доступу до інфраструктури об’єкта доступу:
 
    -106- Семенуха Р.С.
у абзаці першому слово «Об’єктів» замінити на слова «елементів інфраструктури об’єкту доступу»,
2. Правила надання доступу повинні містити наступні умови здійснення доступу до елементів інфраструктури об’єкту доступу:
 
Враховано редакційно    
86. 1) порядок звернення замовника для отримання від власника технічних умов доступу;
 
-107- Гуляєв В.О.
У абзаці 1 частини 2 статті 12 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»;
1) порядок звернення замовника для отримання від власника (володільця) технічних умов доступу;
 
Враховано редакційно   1) порядок звернення замовника до власника інфраструктури відповідного об’єкта доступу щодо отримання доступу до інфраструктури об’єкта доступу;
 
    -108- Семенуха Р.С.
пункт перший викласти у новій редакції такого змісту:
«1) порядок звернення замовника будівництва телекомунікаційних мереж до власника (володільця) елементів інфраструктури відповідного об’єкту доступу щодо отримання технічних умов з доступу (умов відмови у розгляді звернення замовника будівництва телекомунікаційних мереж)»,
 
Враховано редакційно    
87. 2) строки розробки та видачі технічних умов доступу;
 
-109- Данченко О.І.
2) строки розробки та видачі технічних умов з доступу;
 
Враховано   2) строки розроблення та видачі технічних умов з доступу;
 
88. 3) порядок та строки розробки та погодження проектної документації з доступу;
 
   3) порядок та строки розроблення і погодження проектної документації з доступу;
 
89. 4) порядок подання замовником письмового звернення до власника з пропозицією укладення договору з доступу;
 
-110- Семенуха Р.С.
пункт четвертий викласти у новій редакції такого змісту:
4) вимоги до порядку подання замовником будівництва телекомунікаційних мереж письмового звернення до власника елементів інфраструктури відповідного об’єкту доступу з пропозицією укладення договору з доступу;
 
Враховано частково   4) порядок подання замовником письмового звернення до власника інфраструктури відповідного об’єкта доступу з пропозицією укладення договору з доступу;
 
90. 5) строки розгляду та відповіді на відповідне звернення;
 
-111- Данченко О.І.
5) строки розгляду та відповіді на звернення;
 
Враховано редакційно   5) строки розгляду та надання відповіді на звернення замовника до власника інфраструктури відповідного об’єкта доступу з пропозицією укладення договору з доступу;
 
    -112- Семенуха Р.С.
у пункті п'ятому слова «відповіді на відповідне» замінити на слова «надання відповіді на»,
5) строки розгляду та надання відповіді на звернення;
 
Враховано редакційно    
91. 6) порядок та строки укладення договору з доступу;
 
   6) порядок та строки укладення договору з доступу;
 
92. 7) порядок та умови розірвання відповідного договору та його припинення;
 
-113- Семенуха Р.С.
у пункті сьомому після слова «договору» додати слова «з доступу та (або)»,
7) порядок та умови розірвання відповідного договору з доступу та (або) його припинення;
 
Враховано   7) порядок та умови розірвання відповідного договору з доступу та/або його припинення;
 
93. 8) порядок та умови припинення користування Об’єктом доступу;
 
-114- Данченко О.І.
8) порядок та умови припинення користування інфраструктурою Об’єкта доступу;
 
Враховано   8) порядок та умови припинення користування елементами інфраструктури об’єкта доступу;
9) порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладення договору з доступу;
 
    -115- Семенуха Р.С.
у пункті восьмому слово «Об'єктом» замінити на слова «елементами інфраструктури об’єкту»,
8) порядок та умови припинення користування елементами інфраструктури об’єкту доступу;
 
Враховано    
    -116- Данченко О.І.
9) порядок демонтажу телекомунікаційних мереж, розміщених без укладення договору;
 
Враховано редакційно    
    -117- Гуляєв В.О.
Статтю 12 доповнити абзацом 9 наступного змісту: «9) порядок демонтажу телекомунікаційних мереж, розміщених без укладення договору;»;
 
Враховано редакційно    
    -118- Шверк Г.А.
9) порядок демонтажу телекомунікаційних мереж, розміщених без укладення договору
 
Враховано редакційно    
94. 9) інші умови, передбачені законодавством.
 
-119- Данченко О.І.
10) інші умови, передбачені законодавством.
 
Враховано редакційно   10) інші умови, передбачені законодавством.
 
    -120- Семенуха Р.С.
пункт дев’ятий викласти у новій редакції такого змісту:
9) забезпечення умов електромагнітної сумісності, санітарної та будівельної безпеки на (в) елементах інфраструктури об’єктів доступу відповідно до законодавства;
 
Враховано редакційно    
    -121- Семенуха Р.С.
доповнити частину новим пунктом такого змісту:
10) порядок демонтажу (розбірці) технічних засобів телекомунікацій, які розміщені без укладення договору з доступу.
 
Враховано редакційно    
95. 3. Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єкту електроенергетики мають передбачати визначені законодавством особливості безпечного доступу до них та їх експлуатації.
 
-122- Семенуха Р.С.
доповнити статтю новою частиною такого змісту:
4. Правила надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів доступу мають містити вимоги до захисту технічних засобів телекомунікації та відповідальність за умисне їх пошкодження (розбірку (демонтаж) або руйнування технічних засобів телекомунікацій чи споруд телекомунікаційних мереж), якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення штатного режиму роботи цих технічних засобів телекомунікації та (або) порушення правил їх охорони.
 
Враховано редакційно   3. Правила надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу мають передбачати визначені законодавством особливості безпечного доступу та користування інфраструктурою об’єкта доступу.
4. Правила надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу мають містити вимоги щодо захисту технічних засобів телекомунікацій та передбачати відповідальність за умисне їх пошкодження (демонтаж або руйнування), якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення штатного режиму роботи цих технічних засобів телекомунікацій.
 
96. Стаття 13. Основні вимоги до Технічних умов доступу та порядок їх видачі
 
-123- Данченко О.І.
Стаття 13. Основні вимоги до Технічних умов з доступу та порядок їх видачі
 
Враховано редакційно   Стаття 12. Основні вимоги до технічних умов з доступу та порядок їх видачі
 
    -124- Семенуха Р.С.
у назві статті слова «Технічних умов» замінити словами «технічних умов з»;
Стаття 13. Основні вимоги до технічних умов з доступу та порядок їх видачі
 
Враховано    
97. 1. Технічні умови доступу до елементів інфраструктури відповідних об’єктів будівництва усіх форм власності, транспорту або електроенергетики чи користування будинковими розподільними мережами, кабельною каналізацією електрозв’язку (далі - Технічні умови доступу) розробляються та видаються власником замовнику в порядку, на умовах та у строк, що визначені у Правилах надання доступу до елементів інфраструктури відповідних об’єктів будівництва усіх форм власності, транспорту або електроенергетики.
 
-125- Данченко О.І.
1. Технічні умови з доступу до елементів інфраструктури відповідних об’єктів будівництва усіх форм власності, транспорту або електроенергетики чи користування будинковими розподільними мережами, (далі - Технічні умови з доступу) розробляються та видаються власником замовнику в порядку, на умовах та у строк, що визначені у Правилах надання доступу до елементів інфраструктури відповідних об’єктів будівництва усіх форм власності, транспорту або електроенергетики.
 
Враховано редакційно   1. Технічні умови з доступу розробляються та видаються власником інфраструктури відповідного об’єкта доступу замовнику в порядку, на умовах та у строк, що визначені правилами надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу.
 
    -126- Семенуха Р.С.
частину першу викласти у новій редакції такого змісту:
1. Технічні умови з доступу до елементів інфраструктури відповідних об’єктів доступу та користування кабельною каналізацією електронних комунікаційних мереж усіх форм власності видаються власником елементів інфраструктури об’єкту доступу на підставі відповідних Правил надання доступу.
 
Враховано редакційно    
98. 2. Технічні умови доступу мають містити:
 
-127- Данченко О.І.
2. Технічні умови з доступу мають містити:
 
Враховано   2. Технічні умови з доступу мають містити:
 
    -128- Семенуха Р.С.
2. Технічні умови з доступу мають містити вичерпний перелік вимог щодо:
 
Враховано частково    
99. 1) вихідні данні для виконання замовником проектних робіт;
 
-129- Семенуха Р.С.
1) вихідних даних для виконання замовником будівництва телекомунікаційних мереж проектних робіт;
 
Враховано редакційно   1) вихідні данні для розроблення замовником проектної документації з доступу;
 
100. 2) перелік робіт, що має бути виконаний для доступу до елементів інфраструктури Об’єкту доступу, використання будинкової розподільної мережі;
 
-130- Семенуха Р.С.
2) переліку робіт, що виконуватиметься для доступу до елементів інфраструктури об’єкту доступу, використання будинкової розподільної мережі;
 
Враховано редакційно   2) перелік робіт, що мають бути виконані для доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу;
 
101. 3) строки виконання робіт;
 
-131- Гуляєв В.О.
Абзац 3 частини 2 статті 13: «3) строки виконання робіт;» вилучити;
 
Враховано      
    -132- Мартовицький А.В.
Пункт 3 частини другої статті 13 законопроекту виключити
 
Враховано    
    -133- Семенуха Р.С.
3) строків виконання робіт;
 
Враховано редакційно    
102. 4) строки чинності Технічних умов доступу;
 
-134- Данченко О.І.
4) строки чинності Технічних умов з доступу;
 
Враховано   3) строк дії технічних умов з доступу;
 
    -135- Семенуха Р.С.
виключити
 
Відхилено    
103. 5) технічний стан та характеристики Об’єкта доступу.
 
-136- Мартовицький А.В.
Пункт 5 частини другої статті 13 законопроекту виключити
 
Враховано   4) наявні обмеження щодо доступу до певного елемента інфраструктури об’єкта доступу та/або порядку його експлуатації.
 
    -137- Семенуха Р.С.
4) технічного стану та характеристик елементів інфраструктури об’єкту доступу;
 
Враховано редакційно    
    -138- Семенуха Р.С.
5) наявності обмежень щодо доступу до певного елементу інфраструктури об’єкту доступу та (або) порядку його експлуатації.
 
Враховано    
104. 3. Отримання та виконання Технічних умов доступу є обов’язковими умовами здійснення доступу до Об’єктів доступу.
 
-139- Данченко О.І.
3. Отримання та виконання Технічних умов з доступу є обов’язковими умовами здійснення доступу до Об’єктів доступу.
 
Враховано   3. Отримання та виконання технічних умов з доступу є обов’язковими умовами здійснення доступу до елементів інфраструктури відповідного об’єкта доступу.
 
    -140- Семенуха Р.С.
3. Отримання та виконання технічних умов з доступу є обов’язковими умовами здійснення доступу до елементів інфраструктури відповідних об’єктів доступу.
 
Враховано    
105. 4. Технічні умови доступу набувають чинності з моменту видачі їх власником.
 
-141- Данченко О.І.
4. Технічні умови з доступу набувають чинності з моменту видачі їх власником.
 
Враховано редакційно   4. Технічні умови з доступу набирають чинності з дня видачі їх замовнику власником інфраструктури об’єкта доступу.
 
    -142- Гуляєв В.О.
Частину 4 статті 13 доповнити словами: «власником (володільцем) об’єкта доступу.»;
4. Технічні умови доступу набувають чинності з моменту видачі їх власником власником (володільцем) об’єкта доступу.
 
Враховано редакційно    
    -143- Семенуха Р.С.
4. Технічні умови з доступу набувають чинності з моменту видачі їх власником (володільцем).
Технічні умови з доступу є чинними до набуття чинності договору з доступу, якщо за цей період до відповідних елементів інфраструктури об’єктів доступу не внесено змін, які можуть змінити зміст цих технічних умов з доступу.
 
Враховано частково    
106. 5. Зміни до Технічних умов доступу можуть вноситися лише за згодою замовника.
 
-144- Данченко О.І.
5. Зміни до Технічних умов з доступу можуть вноситися лише за згодою замовника.
 
Враховано   5. Зміни до технічних умов з доступу можуть вноситися лише за згодою замовника.
 
    -145- Семенуха Р.С.
5. Зміни до технічних умов з доступу можуть вноситися лише за згодою замовника будівництва телекомунікаційних мереж.
 
Враховано частково    
107. 6. Технічні умови доступу до кожного конкретного елементу інфраструктури Об’єкта будівництва, транспорту або електроенергетики мають бути однаковими для всіх замовників.
 
-146- Данченко О.І.
6. Технічні умови з доступу до кожного конкретного елементу інфраструктури Об’єкта будівництва, транспорту або електроенергетики мають бути однаковими для всіх замовників.
 
Враховано редакційно   6. Технічні умови з доступу до кожного конкретного елемента інфраструктури об’єкта доступу мають встановлювати однакові для всіх замовників вимоги щодо доступу.
 
    -147- Мартовицький А.В.
Частину шосту статті 13 законопроекту виключити
 
Враховано частково    
    -148- Семенуха Р.С.
6. Технічні умови з доступу до кожного конкретного елементу інфраструктури об’єкту доступу мають бути однаковими для всіх замовників будівництва телекомунікаційних мереж.
 
Враховано редакційно    
108. 7. Технічні умови доступу є чинними до завершення робіт відповідно до договору з доступу (незалежно від зміни власника або замовника), якщо самим технічними умовами не встановлено інших строків їх чинності.
 
-149- Данченко О.І.
7. Технічні умови з доступу є чинними до завершення робіт і підписання договору з доступу (незалежно від зміни власника або замовника), якщо самим технічними умовами не встановлено інших строків їх чинності.
Технічні умови з доступу зберігають свою чинність у випадку переукладення (продовження терміну дії) договору з доступу на строк дії нового (продовженого) договору з доступу.
 
Враховано частково   7. Технічні умови з доступу є чинними протягом зазначеного в них строку їх дії.
 
    -150- Гуляєв В.О.
У частині 7 статті 13 речення: «до завершення робіт відповідно до договору з доступу (незалежно від зміни власника або замовника), якщо самим технічними умовами не встановлено інших строків їх чинності.» замінити наступним реченням: «до підписання договору з доступу (незалежно від зміни власника) або до закінчення строку дії технічних умов з доступу.»
 
Враховано частково    
    -151- Семенуха Р.С.
7. Технічні умови з доступу є чинними до завершення робіт відповідно до договору з доступу (незалежно від зміни власника або замовника).
 
Враховано редакційно    
    -152- Шверк Г.А.
7.Технічні умови є чинними до завершення робіт і підписання договору з доступу (незалежно від зміни власника або замовника), якщо самим технічними умовами не встановлено інших строків їх чинності.
 
Враховано редакційно    
109. 8. Якщо замовник не сплатив або несвоєчасно сплатив за отримання Технічних умов доступу, то власник анулює видані ним Технічні умови доступу.
 
-153- Данченко О.І.
8. Якщо замовник не сплатив або несвоєчасно сплатив за отримання Технічних умов з доступу, то власник анулює видані ним Технічні умови з доступу.
 
Враховано редакційно   8. У разі несплати замовником у встановлений цим Законом строк плати за видачу технічних умов з доступу рішення про видачу технічних умов з доступу анулюється власником інфраструктури об’єкта доступу.
 
    -154- Гуляєв В.О.
У частинах 8, 10, 11 та 12 статті 13 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»;
8. Якщо замовник не сплатив або несвоєчасно сплатив за отримання Технічних умов доступу, то власник (володілець) анулює видані ним Технічні умови доступу.
 
Враховано редакційно    
    -155- Семенуха Р.С.
8. Якщо замовник будівництва телекомунікаційних мереж несвоєчасно сплатив за отримання технічних умов з доступу, то власник цих елементів інфраструктури об’єкту доступу має право анулювати видані ним технічні умови з доступу.
 
Враховано редакційно    
110. 9. Якщо замовник сплатив, але з власної вини не отримав Технічні умови доступу протягом шести місяців, то такі Технічні умови вважаються такими, що втратили чинність.
 
-156- Данченко О.І.
9. Якщо замовник сплатив, але з власної вини не отримав Технічні умови з доступу протягом шести місяців, то такі Технічні умови вважаються такими, що втратили чинність.
 
Враховано редакційно   9. Якщо замовник оплатив, але з власної вини не отримав технічні умови з доступу протягом шести місяців з дня оплати, такі технічні умови з доступу вважаються такими, що втратили чинність.
 
    -157- Семенуха Р.С.
9. Якщо замовник будівництва телекомунікаційних мереж сплатив, але з власної вини не отримав технічні умови з доступу протягом шести місяців, то такі технічні умови вважаються такими, що втратили чинність.
 
Враховано редакційно    
111. 10. Надання Технічних умов доступу здійснюється за плату, яка вноситься замовником протягом одного місяця з моменту отримання письмового інформування про прийняття рішення власником інфраструктури Об’єкту доступу про видачу Технічних умов доступу до Об’єкта доступу.
 
-158- Данченко О.І.
10. Надання Технічних умов з доступу здійснюється за плату, яка вноситься замовником протягом одного місяця з моменту отримання письмового інформування про прийняття рішення власником інфраструктури Об’єкта доступу про видачу Технічних умов з доступу до Об’єкта доступу.
 
Враховано редакційно   10. Надання технічних умов з доступу здійснюється за плату, що вноситься замовником протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником інфраструктури об’єкта доступу про видачу технічних умов з доступу.
 
    -159- Гуляєв В.О.
У частинах 8, 10, 11 та 12 статті 13 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»;
10. Надання Технічних умов доступу здійснюється за плату, яка вноситься замовником протягом одного місяця з моменту отримання письмового інформування про прийняття рішення власником (володільцем) інфраструктури Об’єкту доступу про видачу Технічних умов доступу до Об’єкта доступу.
 
Враховано редакційно    
    -160- Семенуха Р.С.
10. Надання технічних умов з доступу здійснюється за плату, яка вноситься замовником протягом одного місяця з моменту отримання письмового інформування про прийняття рішення власником елементів інфраструктури об’єкту доступу про видачу технічних умов з доступу.
 
Враховано редакційно    
112. 11. У разі неукладення договору з доступу видані власником Технічні умови доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі за умови, що до такого Об’єкта доступу після видачі Технічних умов доступу не було внесено конструктивних змін чи укладено договір з доступу з іншим замовником.
 
-161- Данченко О.І.
11. У разі неукладення договору з доступу видані власником Технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі за умови, що до такого Об’єкта доступу після видачі Технічних умов з доступу не було внесено конструктивних змін чи укладено договір з доступу з іншим замовником.
 
Враховано редакційно   11. У разі неукладення договору з доступу видані власником інфраструктури об’єкта доступу технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі, за умови що до цих елементів інфраструктури об’єкта доступу після видачі технічних умов з доступу не вносилися конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим замовником.
 
    -162- Гуляєв В.О.
У частинах 8, 10, 11 та 12 статті 13 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»;
11. У разі не укладення договору з доступу видані власником (володільцем) Технічні умови доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі за умови, що до такого Об’єкта доступу після видачі Технічних умов доступу не було внесено конструктивних змін чи укладено договір з доступу з іншим замовником.
 
Враховано редакційно    
    -163- Семенуха Р.С.
11. У разі неукладення договору з доступу видані власником технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі за умови, що до такого елементу інфраструктури об’єкту доступу після видачі технічних умов з доступу не було внесено конструктивних змін чи укладено договір з доступу з іншим замовником.
 
Враховано редакційно    
113. 12. У разі прийняття власником рішення про відмову надати Технічні умови доступу власник у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати надходження заяви, письмово повідомляє замовника про відмову з обґрунтуванням причин відмови та запропонуванням іншої можливої альтернативної пропозиції на базі своїх ресурсів. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він повинен подати власнику новий запит у строк, який не перевищує десяти робочих днів з дня отримання представленої власником альтернативної пропозиції.
 
-164- Данченко О.І.
12. У разі прийняття власником рішення про відмову надати Технічні умови з доступу власник у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати надходження заяви, письмово повідомляє замовника про відмову з обґрунтуванням причин відмови та запропонуванням іншої можливої альтернативної пропозиції на базі своїх ресурсів. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він повинен подати власнику новий запит у строк, який не перевищує десяти робочих днів з дня отримання представленої власником альтернативної пропозиції.
 
Враховано редакційно   12. У разі прийняття власником інфраструктури об’єкта доступу рішення про відмову у наданні технічних умови з доступу, він у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження заяви, письмово повідомляє про це замовника з обґрунтуванням причин відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури відповідних об’єктів доступу. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він подає власнику інфраструктури об’єкта доступу новий запит у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції.
 
    -165- Гуляєв В.О.
У частинах 8, 10, 11 та 12 статті 13 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»;
12. У разі прийняття власником (володільцем) рішення про відмову надати Технічні умови доступу власник (володілець) у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати надходження заяви, письмово повідомляє замовника про відмову з обґрунтуванням причин відмови та запропонуванням іншої можливої альтернативної пропозиції на базі своїх ресурсів. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він повинен подати власнику (володільцю) новий запит у строк, який не перевищує десяти робочих днів з дня отримання представленої власником (володільцем) альтернативної пропозиції.
 
Враховано редакційно    
    -166- Мартовицький А.В.
У частині дванадцятій статті 13 законопроекту слово «десяти» замінити словом «п’ятнадцяти».
 
Враховано    
    -167- Петьовка В.В.
Частину дванадцяту статті 13 проекту викласти в новій редакції такого змісту:
«12. У разі прийняття власником рішення про відмову надати Технічні умови доступу власник у строк, що не перевищує двадцяти робочих днів з дати надходження заяви, письмово повідомляє замовника про відмову з обґрунтуванням причин відмови та запропонуванням іншої можливої альтернативної пропозиції на базі своїх ресурсів. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він повинен подати власнику новий запит у строк, який не перевищує двадцяти робочих днів з дня отримання представленої власником альтернативної пропозиції.».
 
Враховано частково    
    -168- Семенуха Р.С.
12. У разі прийняття власником (володільцем) рішення про відмову надати технічні умови з доступу він у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дати надходження заяви, письмово повідомляє замовника будівництва телекомунікаційних мереж про відмову з обґрунтуванням причин відмови та запропонуванням іншої можливої альтернативної пропозиції на базі своїх ресурсів. Якщо замовник будівництва телекомунікаційних мереж погодився на альтернативну пропозицію, він повинен подати власнику новий запит у строк, який не перевищує десяти робочих днів з дня отримання представленої власником альтернативної пропозиції.
 
Враховано частково    
114. 13. Підставами для відмови у наданні Технічних умов доступу є:
 
-169- Данченко О.І.
13. Підставами для відмови у наданні Технічних умов з доступу є:
 
Враховано   13. Підставою для відмови у наданні технічних умов з доступу є:
 
    -170- Семенуха Р.С.
13. Підставами для відмови у наданні технічних умов з доступу є:
 
Враховано    
115. 1) ненадання замовником інформації, яка необхідна для його ідентифікації (повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, адреса місцезнаходження та електронної пошти, номери телефонів);
 
-171- Семенуха Р.С.
1) ненадання замовником інформації, яка необхідна для його ідентифікації (повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця та юридична адреса з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, адреса місцезнаходження, електронної пошти, номери телефонів);
 
Враховано   1) ненадання замовником інформації, необхідної для його ідентифікації: повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження, електронна пошта, номери телефонів;
 
116. 2) відсутність технічних можливостей розташувати технічні засоби телекомунікацій на (в) Об’єкті доступу та (або) будинкової розподільної мережі;
 
-172- Данченко О.І.
«2) відсутність технічних можливостей розташувати технічні засоби телекомунікацій на (в) елементах інфраструктури Об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі;
 
Враховано редакційно   2) відсутність технічної можливості для розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу;
 
    -173- Семенуха Р.С.
2) відсутність технічних можливостей розташувати технічні засоби телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкту доступу та (або) будинкової розподільної мережі;
 
Враховано редакційно    
117. 3) наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані послуги з надання в користування Об’єкту доступу, надані власником.
 
-174- Данченко О.І.
3) наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані послуги з надання в користування інфраструктуру Об’єкта доступу, надані власником.»
 
Враховано редакційно   3) наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані в користування елементи інфраструктури об’єкта доступу, надані в користування власником інфраструктури відповідного об’єкта доступу.
 
    -175- Семенуха Р.С.
3) наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника будівництва телекомунікаційних мереж за раніше отримані у користування елементу інфраструктури відповідного об’єкту доступу, що надані власником.
 
Враховано редакційно    
    -176- Шверк Г.А.
виключити
 
Відхилено    
118. 14. Відмова у видачі Технічних умов доступу з інших підстав, ніж ті, що встановлені цією статтею, забороняється.
 
-177- Данченко О.І.
14. Відмова у видачі Технічних умов з доступу з інших підстав, ніж ті, що встановлені цією статтею, забороняється.
 
Враховано   14. Відмова у видачі технічних умов з доступу з інших підстав, ніж ті, що встановлені цією статтею, забороняється.
 
    -178- Семенуха Р.С.
14. Відмова у видачі технічних умов з доступу з інших підстав, ніж ті, що встановлені цією статтею, забороняється.
 
Враховано    
119. Стаття 14. Основні вимоги до проектної документації:
 
-179- Данченко О.І.
Стаття 14. Основні вимоги до проектної документації з доступу
 
Враховано   Стаття 13. Основні вимоги до проектної документації з доступу
 
    -180- Семенуха Р.С.
Стаття 14. Основні вимоги до проектної документації з доступу:
 
Враховано    
120. 1. Проектна документація з доступу розробляється замовником самостійно, або іншою особою на замовлення замовника у порядку визначеному законодавством.
 
-181- Семенуха Р.С.
у частині першої після слова «замовником» додати слова «будівництва телекомунікаційних мереж»;
1. Проектна документація з доступу розробляється замовником будівництва телекомунікаційних мереж самостійно, або іншою особою на замовлення цього замовника у порядку визначеному законодавством.
 
Враховано редакційно   1. Проектна документація з доступу розробляється замовником самостійно або іншою особою на замовлення замовника у порядку, визначеному законодавством.
 
121. 2. Проектна документація з доступу не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.
 
-182- Семенуха Р.С.
у частині другої після слова «особами» додати слова «та (або)»;
2. Проектна документація з доступу не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та (або) юридичними особами, утвореними такими органами.
 
Враховано   2. Проектна документація з доступу не потребує погодження органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та/або юридичними особами, утвореними такими органами.
 
122. 3. Власник може відмовити замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим Технічним умовам доступу.
 
-183- Данченко О.І.
3. Власник може відмовити замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим Технічним умовам з доступу.
 
Враховано редакційно   3. Власник інфраструктури об’єкта доступу може відмовити замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим технічним умовам з доступу.
 
    -184- Гуляєв В.О.
У частині 3 статті 14 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»; слова «Технічним умовам доступу.» замінити словами «технічним умовам з доступу.»;
3. Власник (володілець) може відмовити замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим технічним умовам з доступу.
 
Враховано редакційно    
    -185- Петьовка В.В.
Частини третю та четверту статті 14 проекту викласти в новій редакції такого змісту:
«3. Проектна документація має бути погоджена власником Об’єкта доступу протягом двадцяти робочих днів з моменту її отримання від замовника.
4. Власник може відмовити замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим Технічним умовам доступу.».
 
Враховано частково    
    -186- Семенуха Р.С.
у частині третьої:
після слова «замовнику» додати слова «будівництва телекомунікаційних мереж»,
слова «Технічним умовам» замінити на слова «технічним умовам з»;
3. Власник може відмовити замовнику будівництва телекомунікаційних мереж у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим технічним умовам з доступу.
 
Враховано редакційно    
123. 4. Проектна документація має бути погоджена власником Об’єкта доступу протягом десяти робочих днів з моменту її отримання від замовника.
 
-187- Данченко О.І.
4. Проектна документація має бути погоджена власником інфраструктури Об’єкта доступу протягом десяти робочих днів з моменту її отримання від замовника.
 
Враховано   4. Проектна документація з доступу має бути погоджена власником інфраструктури об’єкта доступу протягом 15 робочих днів з дня її отримання від замовника.
 
    -188- Мартовицький А.В.
У частині четвертій статті 14 законопроекту слова «десяти робочих днів» замінити словами «тридцяти днів»
 
Враховано частково    
    -189- Петьовка В.В.
Частини третю та четверту статті 14 проекту викласти в новій редакції такого змісту:
3. Проектна документація має бути погоджена власником Об’єкта доступу протягом двадцяти робочих днів з моменту її отримання від замовника.
 
Враховано частково    
    -190- Семенуха Р.С.
4. Проектна документація з доступу має бути погоджена власником елементу інфраструктури об’єкта доступу протягом десяти робочих днів з моменту її отримання від замовника будівництва телекомунікаційних мереж.
 
Враховано редакційно    
124. ГЛАВА ІV ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
 
-191- Данченко О.І.
ГЛАВА ІV ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄКТІВ ДОСТУПУ ТА ЗАМОВНИКІВ
 
Враховано редакційно   Розділ ІV
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄКТА ДОСТУПУ І ЗАМОВНИКІВ
 
    -192- Гуляєв В.О.
Главу ІV та статтю 15 викласти у наступній редакції: «Глава ІV Права та обов'язки власників (володільців) об'єктів доступу та замовників»; після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем);»
 
Враховано редакційно    
125. ВЛАСНИКІВ ОБ’ЄКТІВ ДОСТУПУ ТА ЗАМОВНИКІВ
 
-193- Семенуха Р.С.
Назву Глави ІV викласти у новій редакції такого змісту:
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ елементІВ інфраструктури ОБ’ЄКТІВ ДОСТУПУ ТА
ЗАМОВНИКІВ будівництва телекомунікаційних мереж
 
Враховано частково      
126. Стаття 15. Права та обов'язки власника Об’єкта доступу
 
-194- Данченко О.І.
«Стаття 15. Права та обов'язки власника інфраструктури Об’єкта доступу
 
Враховано   Стаття 14. Права та обов'язки власника інфраструктури об’єкта доступу
 
    -195- Гуляєв В.О.
Главу ІV та статтю 15 викласти у наступній редакції: «Стаття 15. Права та обов'язки власника (володільця) Об'єкта доступу»;
 
Враховано редакційно    
    -196- Семенуха Р.С.
у назві статті додати слова «елементів інфраструктури об’єкту доступу»;
Стаття 15. Права та обов'язки власника елементів інфраструктури об’єкту доступу
 
Враховано редакційно    
127. 1. Власник Об’єкта доступу має право:
 
-197- Данченко О.І.
1. Власник інфраструктури Об’єкта доступу має право:
 
Враховано   1. Власник інфраструктури об’єкта доступу має право:
 
    -198- Семенуха Р.С.
у частині першої:
у абзаці першому після слова «Власник» додати слова «елементів інфраструктури об’єкту доступу»,
1. Власник елементів інфраструктури об’єкту доступу має право:
 
Враховано редакційно    
128. 1) вимагати укладення договору для надання доступу до Об’єкта доступу;
 
-199- Семенуха Р.С.
пункт перший викласти у новій редакції такого змісту:
1) відмовити у наданні доступу до власних елементів інфраструктури об’єктів доступу або надання у користування будинкової розподільної мережі без укладення договору з доступу;
 
Враховано редакційно   1) вимагати укладення договору з доступу для надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу;
 
    -200- Шверк Г.А.
1) вимагати укладення договору для надання доступу до Об’єкту доступу;
 
Враховано редакційно    
129. 2) визначати плату за доступ, яка розрахована згідно з відповідною методикою визначення плат за доступ, затвердженою відповідним центральним органом виконавчої влади;
 
-201- Семенуха Р.С.
у пункті другому після слів «плат за доступ» додати слова «до елементів інфраструктури об’єкту доступу»,
2) визначати плату за доступ, яка розрахована згідно з відповідною методикою визначення плат за доступ до елементів інфраструктури об’єкту доступу, затвердженою відповідним центральним органом виконавчої влади;
 
Враховано   2) визначати плату за доступ, що розраховується згідно з відповідною методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним органом державної влади;
 
130. 3) перевіряти хід виконання замовником робіт відповідно до укладеного договору з доступу;
 
   3) перевіряти хід виконання замовником робіт відповідно до договору з доступу;
 
131. 4) вимагати від замовника у порядку встановленому договором усунення порушень, виявлених за результатами перевірок за виконанням ним робіт, що здійснюються відповідно до договору з доступу;
 
   4) вимагати від замовника у порядку, встановленому договором з доступу, усунення порушень, виявлених за результатами перевірки виконання робіт, що здійснюються відповідно до договору з доступу;
 
132. 5) відмовляти замовникам в видачі Технічних умов доступу, погодженні проектної документації з доступу та укладенні договору з доступу виключно з підстав, визначених цим Законом;
 
-202- Семенуха Р.С.
5) відмовляти замовникам в видачі Технічних умов з доступу, погодженні проектної документації з доступу та укладенні договору з доступу виключно з підстав, визначених цим Законом;
 
Враховано   5) відмовляти замовнику у видачі технічних умов з доступу, погодженні проектної документації з доступу та укладенні договору з доступу виключно з підстав, визначених цим Законом;
 
133. 6) демонтувати телекомунікаційні мережі розміщені на елементах інфраструктури Об’єкта доступу відповідно до закону.
 
-203- Данченко О.І.
6) демонтувати телекомунікаційні мережі розміщені на елементах інфраструктури Об’єкта доступу відповідно до законодавства.
 
Враховано редакційно   6) демонтувати (частково демонтувати) технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта доступу, відповідно до законодавства;
7) укладати із замовником договір з доступу після досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору з доступу;
8) розривати договір з доступу у передбачених таким договором та/або законодавством випадках.
 
    -204- Гуляєв В.О.
У абзаці 6 частини 1 статті 15 слова «відповідно до закону.» замінити словами «відповідно до законодавства та\або рішення суду.»;
6) демонтувати телекомунікаційні мережі розміщені на елементах інфраструктури Об’єкта доступу відповідно до законодавства та\або рішення суду.
 
Враховано редакційно    
    -205- Мартовицький А.В.
Частину першу статті 15 законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«7) укласти з замовником договір про надання доступу до Об’єкта доступу в випадку досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору;
8) розірвати договір про надання доступу до Об’єкта доступу в передбачених договором та\або чинним законодавством випадках»;
 
Враховано    
    -206- Семенуха Р.С.
6) демонтувати (частково демонтувати) відповідно до Закону України «Про телекомунікації» та/або рішення суду технічні засоби телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єктів доступу.
 
Враховано частково    
    -207- Шверк Г.А.
6) демонтувати відповідно до закону телекомунікаційні мережі на елементах інфраструктури Об’єкта, відповідно до законодавства та/або рішення суду.
 
Враховано редакційно    
134. 2. Власник Об’єкта доступу зобов’язаний:
 
-208- Данченко О.І.
2. Власник інфраструктури Об’єкта доступу зобов’язаний:
 
Враховано   2. Власник інфраструктури об’єкта доступу зобов’язаний:
 
    -209- Гуляєв В.О.
У частині 2 статті 15 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»;
2. Власник (володілець) Об’єкта доступу зобов’язаний:
 
Враховано редакційно    
    -210- Семенуха Р.С.
2. Власник елементів інфраструктури об’єкту доступу зобов’язаний:
 
Враховано редакційно    
135. 1) надавати відповідно до укладеного договору з доступу безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, що розташовані на (в) Об’єкті доступу, уповноваженій особі замовника за умови збереження цілісності та працездатності таких засобів;
 
-211- Данченко О.І.
1) надавати відповідно до укладеного договору з доступу безперешкодний цілодобовий доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, що розташовані на (в) Об’єкті доступу, уповноваженій особі замовника за умови збереження цілісності та працездатності таких засобів;
 
Відхилено   1) надавати замовнику відповідно до договору з доступу безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу;
 
    -212- Гуляєв В.О.
У абзаці 1 частини 2 статті 15 після слова «безперешкодний» доповнити словом «цілодобовий»;
1) надавати відповідно до укладеного договору з доступу безперешкодний цілодобовий доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, що розташовані на (в) Об’єкті доступу, уповноваженій особі замовника за умови збереження цілісності та працездатності таких засобів;
 
Відхилено    
    -213- Семенуха Р.С.
1) надавати відповідно до укладеного договору з доступу безперешкодний доступ до технічних засобів телекомунікацій замовника будівництва телекомунікаційних мереж, що розташовані на (в) елементах інфраструктури об'єкту доступу, уповноваженій особі цього замовника;
 
Враховано редакційно    
136. 2) надавати можливість у строк не більше десяти робочих днів з моменту звернення замовника перед укладанням договору з доступу попереднього огляду та отримання інформації щодо інфраструктури Об’єкта доступу, яка придатна для розміщення технічних засобів телекомунікацій;
 
-214- Петьовка В.В.
Пункт дванадцятий частини другої статті 15 проекту викласти в новій редакції такого змісту:
«2) надавати можливість у строк не більше десяти робочих днів з моменту звернення замовника перед укладанням договору з доступу попереднього огляду та отримання інформації щодо інфраструктури Об’єкта доступу, яка придатна для розміщення технічних засобів телекомунікацій;».
 
Враховано редакційно   2) надавати можливість у строк не більше 15 робочих днів з дня звернення замовника перед укладенням договору з доступу попереднього огляду та отримання інформації про інфраструктуру об’єкта доступу з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій;
 
    -215- Семенуха Р.С.
2) надавати можливість у строк не більше десяти робочих днів з моменту звернення замовника будівництва телекомунікаційних мереж перед укладанням договору з доступу попереднього огляду та отримання інформації щодо елементів інфраструктури об’єкта доступу, яка придатна для розміщення технічних засобів телекомунікацій;
 
Враховано редакційно    
137. 3) не допускати дискримінації замовника;
 
-216- Гуляєв В.О.
У абзаці 3 частини 2 статті 15 речення «не допускати дискримінації замовника;» замінити реченням «не допускати дискримінаційних дій відносно замовника;»;
3) не допускати дискримінаційних дій відносно замовника;
 
Враховано   3) не допускати дискримінаційних дій стосовно замовника;
 
    -217- Семенуха Р.С.
3) не допускати дискримінації замовника будівництва телекомунікаційних мереж;
 
Враховано частково    
138. 4) забезпечувати можливість електроживлення технічних засобів телекомунікацій замовника або погоджувати приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромереж;
 
-218- Мартовицький А.В.
Пункт 4 частини другої статті 15 законопроекту доповнити словами «згідно з законодавством»;
 
Враховано   4) забезпечувати можливість електроживлення технічних засобів телекомунікацій замовника або погоджувати приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромереж згідно із законодавством;
 
    -219- Семенуха Р.С.
4) забезпечувати можливість електроживлення технічних засобів телекомунікацій замовника будівництва телекомунікаційних мереж або погоджувати приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромереж;
 
Враховано редакційно    
139. 5) здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт Об’єкта доступу, яким користується замовник на підставі договору з доступу, та не допускати замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та послуг щодо утримання таких елементів інфраструктури Об’єкта доступу за рахунок замовника;
 
-220- Мартовицький А.В.
Пункт 5 частини другої статті 15 законопроекту доповнити словами, які не передбачені договором з доступу
5) здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт Об’єкта доступу, яким користується замовник на підставі договору з доступу, та не допускати замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та послуг щодо утримання таких елементів інфраструктури Об’єкта доступу за рахунок замовника, які не передбачені договором з доступу;
 
Враховано редакційно   5) здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт елементів інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу, і не допускати замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та послуг щодо утримання таких елементів інфраструктури об’єкта доступу за рахунок замовника;
 
    -221- Семенуха Р.С.
5) здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт елементів інфраструктури об’єкта доступу, яким користується замовник будівництва телекомунікаційних мереж на підставі договору з доступу, та не допускати замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та послуг щодо утримання таких елементів інфраструктури об’єкта доступу за рахунок замовника будівництва телекомунікаційних мереж;
 
Враховано частково    
140. 6) вжити, у разі виникнення спору із замовником на етапах отримання Технічних умов доступу до Об’єкта доступу, погодження проектної документації з доступу або укладання, зміни, виконання чи розірвання договору з доступу, вичерпних заходів щодо можливості вирішення спору шляхом проведення консультацій та переговорів.
 
-222- Данченко О.І.
6) вжити, у разі виникнення спору із замовником на етапах отримання Технічних умов з доступу до Об’єкта доступу, погодження проектної документації з доступу або укладання, зміни, виконання чи розірвання договору з доступу, вичерпних заходів щодо можливості вирішення спору шляхом проведення консультацій та переговорів.
 
Враховано редакційно   6) вживати заходів для вирішення спорів із замовником на етапах отримання технічних умов з доступу, погодження проектної документації з доступу, укладання, зміни, виконання чи розірвання договору з доступу шляхом проведення консультацій та переговорів.
 
    -223- Семенуха Р.С.
6) вжити, у разі виникнення спору із замовником будівництва телекомунікаційних мереж на етапах отримання технічних умов з доступу, погодження проектної документації з доступу або укладання, змін, виконання чи розірвання договору з доступу вичерпних заходів щодо можливості вирішення спору шляхом проведення консультацій та переговорів.
 
Враховано редакційно    
141. 3. Забороняється вимагати від замовників виконання будь-яких робіт, здійснення будівництва, реконструкції, технічного переоснащення інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, як умови отримання до них доступу.
 
-224- Семенуха Р.С.
3. Забороняється вимагати від замовників будівництва телекомунікаційних мереж виконання будь-яких робіт, здійснення будівництва, реконструкції, технічного переоснащення елементів інфраструктури об’єкту доступу, як умови отримання до них доступу.
 
Враховано редакційно   3. Забороняється вимагати від замовника виконання будь-яких робіт, здійснення будівництва, реконструкції, технічного переоснащення інфраструктури об’єкта доступу як умови отримання доступу до нього.
 
142. Стаття 16. Права та обов'язки замовника
 
   Стаття 15. Права та обов'язки замовника
 
143. 1. Перед укладанням договору з доступу замовник має право на попередній огляд та отримання інформації про Об’єкт доступу, що придатний для розміщення технічних засобів телекомунікацій.
 
-225- Семенуха Р.С.
у частині першої після слова «про» додати слова «елементи інфраструктури об’єкту доступу»;
1. Перед укладанням договору з доступу замовник має право на попередній огляд та отримання інформації про елементи інфраструктури об’єкту доступу, що придатний для розміщення технічних засобів телекомунікацій.
 
Враховано редакційно   1. Перед укладенням договору з доступу замовник має право на попередній огляд та отримання інформації про інфраструктуру об’єкта доступу з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій.
 
144. 2. Після укладання договору з доступу замовник має право на:
 
   2. Після укладення договору з доступу замовник має право на:
 
145. 1) безперешкодний доступ до всіх елементів інфраструктури Об’єкта доступу відповідно до умов договору з доступу;
 
-226- Данченко О.І.
1) безперешкодний доступ до елементів інфраструктури Об’єкта доступу відповідно до визначених умовами договору з доступу;
 
Враховано редакційно   1) безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу, відповідно до договору з доступу;
 
    -227- Гуляєв В.О.
У абзаці 1 частини 2 статті 16 після слова «безперешкодний» доповнити словом «та цілодобовий»;
1) безперешкодний та цілодобовий доступ до всіх елементів інфраструктури Об’єкта доступу відповідно до умов договору з доступу;
 
Відхилено    
    -228- Мартовицький А.В.
Пункт 1 частини другої статті 16 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, що розташовані на (в) Об’єкті доступу відповідно до закону та умов договору з доступу;» .
 
Враховано    
    -229- Петьовка В.В.
Пункт перший частини другої статті 16 проекту викласти в новій редакції такого змісту:
«1) безперешкодний доступ до визначеного договором переліку елементів інфраструктури Об’єкта доступу відповідно до умов договору з доступу;».
 
Враховано редакційно    
    -230- Семенуха Р.С.
1) безперешкодний доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу відповідно до умов договору з доступу;
 
Враховано редакційно    
146. 2) проведення робіт відповідно до умов договору з доступу на елементах інфраструктури Об’єкта доступу;
 
   2) проведення робіт відповідно до договору з доступу на елементах інфраструктури об’єкта доступу;
 
147. 3) отримання відповідно до договору з доступу та згідно з законодавством електроживлення для забезпечення функціонування технічних засобів телекомунікацій;
 
-231- Мартовицький А.В.
У пункті 3 частини другої статті 16 законопроекту слова «відповідно до договору з доступу» виключити;
 
Враховано   3) отримання згідно із законодавством електроживлення для забезпечення функціонування технічних засобів телекомунікацій;
 
148. 4) приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромереж.
 
-232- Мартовицький А.В.
Пункт 4 частини другої статті 16 законопроекту доповнити словами «згідно з законодавством»;
 
Враховано   4) приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромереж згідно із законодавством.
 
149. 3. Замовник зобов’язаний:
 
   3. Замовник зобов’язаний:
 
150. 1) розташовувати свої технічні засоби телекомунікацій або користуватися будинковими розподільними мережами відповідно до договору;
 
-233- Семенуха Р.С.
у частині третьої:
пункт перший доповнити словами «з доступу»,
1) розташовувати свої технічні засоби телекомунікацій або користуватися будинковими розподільними мережами відповідно до договору з доступу;
 
Враховано редакційно   1) розміщувати свої технічні засоби телекомунікацій відповідно до договору з доступу;
 
151. 2) відшкодовувати збитки власникові або третім особам, заподіяні у наслідок невиконання чи неналежного виконання робіт з вини замовника, безпосередньо пов’язаних з розташуванням та експлуатацією технічних засобів телекомунікацій та будинкових розподільних мереж, відповідно до договору з доступу та законодавству;
 
   2) відшкодовувати збитки власникові інфраструктури об’єкта доступу або третім особам, заподіяні внаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт внаслідок дій або бездіяльності замовника, безпосередньо пов’язаних з розміщенням та експлуатацією технічних засобів телекомунікацій, відповідно до договору з доступу та законодавства;
 
152. 3) розміщувати на своїх технічних засобах телекомунікацій на зручному для огляду місці відомості про замовника щодо найменування замовника та номеру контактного телефону;
 
   3) розміщувати на своїх технічних засобах телекомунікацій на зручному для огляду місці відомості про замовника (найменування замовника та номер контактного телефону);
 
153. 4) не допускати самовільного розміщення телекомунікаційних мереж на Об’єктах доступу;
 
-234- Семенуха Р.С.
пункт четвертий доповнити словами «елементах інфраструктури об’єкту доступу»,
4) не допускати самовільного розміщення телекомунікаційних мереж на елементах інфраструктури об’єкту доступу;
 
Враховано редакційно   4) не допускати самовільного розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу;
 
154. 5) здійснювати плати за доступ до відповідного Об’єкта доступу та (або) користування будинковою розподільною мережею.
 
-235- Данченко О.І.
5) здійснювати плату за доступ до відповідного Об’єкта доступу та (або) користування будинковою розподільною мережею.
 
Враховано редакційно   5) своєчасно сплачувати плату за доступ до інфраструктури об’єкта доступу.
 
    -236- Семенуха Р.С.
у пункті п'ятому після слова «відповідного» додати слова «елементу інфраструктури об’єкту доступу».
5) здійснювати плату за доступ до відповідного елементу інфраструктури об’єкту доступу та (або) користування будинковою розподільною мережею.
 
Враховано    
155. ГЛАВА V ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ВЛАСНИКІВ ТА ЗАМОВНИКІВ
 
-237- Данченко О.І.
ГЛАВА V ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ВЛАСНИКІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄКТІВ ДОСТУПУ ТА ЗАМОВНИКІВ
 
Враховано редакційно   Розділ V
ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ВЛАСНИКІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБ’ЄКТА ДОСТУПУ І ЗАМОВНИКІВ
 
156. Стаття 17. Особливості укладення, зміни та розірвання договору з доступу
 
   Стаття 16. Особливості укладення, зміни та розірвання договору з доступу
 
157. 1. Доступ до елементів інфраструктури Об’єктів доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником та замовником, що укладається відповідно до законодавства та з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
-238- Гуляєв В.О.
У частині 1 статті 17 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»;
1. Доступ до елементів інфраструктури Об’єктів доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником (володільцем) та замовником, що укладається відповідно до законодавства та з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
Враховано редакційно   1. Доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
    -239- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 17 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Доступ до елементів інфраструктури Об’єктів доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником та замовником, що укладається відповідно до положень Цивільного кодексу, Земельного кодексу, Закону України «Про оренду землі» щодо найму (оренди) майна, а у випадку доступу до державного чи комунального майна – положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.»
 
Враховано частково    
    -240- Семенуха Р.С.
1. Доступ до елементів інфраструктури об’єкту доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником цих елементів інфраструктури об’єкту доступу та замовником будівництва телекомунікаційних мереж, що укладається відповідно до законодавства та з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
Враховано редакційно    
158. 2. Укладення договору з доступу відбувається після отримання замовником Технічних умов доступу та узгодженої проектної документації. Підставою для укладення договору з доступу є письмове звернення замовника, що підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якого додаються два примірники:
 
-241- Семенуха Р.С.
2. Укладення договору з доступу відбувається після отримання замовником будівництва телекомунікаційних мереж технічних умов з доступу та узгодженої проектної документації з доступу.
Підставою для укладення договору з доступу є письмове звернення замовника будівництва телекомунікаційних мереж, що підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якого додаються два примірники:
 
Враховано редакційно   2. Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику технічних умов з доступу та погодження власником інфраструктури об’єкта доступу проектної документації з доступу.
Підставою для укладення договору з доступу є письмове звернення замовника, підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якого додаються два примірники таких документів:
 
159. 1) проектної документації на доступ до елементів інфраструктури Об’єкта доступу (або засвідчені замовником фотокопії цієї проектної документації);
 
-242- Данченко О.І.
1) проектної документації з доступу до елементів інфраструктури Об’єкта доступу (або засвідчені замовником фотокопії цієї проектної документації);
 
Враховано редакційно   1) проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (засвідчені замовником фотокопії проектної документації з доступу);
 
    -243- Мартовицький А.В.
Пункт 1 частини другої статті 17 законопроекту викласти в такій редакції:
1) погодженої власником Об’єкта доступу проектної документації на доступ до елементів інфраструктури Об’єкта доступу (або засвідчені замовником фотокопії цієї проектної документації);
 
Враховано    
    -244- Семенуха Р.С.
1) проектної документації на доступ до елементів інфраструктури об’єкту доступу (або засвідчені замовником будівництва телекомунікаційних мереж фотокопії цієї проектної документації з доступу);
 
Враховано редакційно    
160. 2) проекту договору з доступу.
 
   2) проект договору з доступу.
 
161. 3. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами в термін, що не може перевищувати один місяць з дати отримання власником Об’єкта доступу документів, що наведені в частині другій цієї статті.
 
-245- Данченко О.І.
3. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами в термін, що не може перевищувати один місяць з дати отримання власником інфраструктури Об’єкта доступу документів, що наведені в частині другій цієї статті.
 
Враховано редакційно   3. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами у строк, що не може перевищувати один місяць з дня надходження власникові інфраструктури об’єкта доступу документів, передбачених частиною другою цієї статті.
Ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону. Спори, пов’язані з ухиленням від укладення договору з доступу, вирішуються в судовому порядку.
 
    -246- Гуляєв В.О.
У частинах 3 та 4, 8 та 9 статті 17 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»;
3. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами в термін, що не може перевищувати один місяць з дати отримання власником (володільцем) Об’єкта доступу документів, що наведені в частині другій цієї статті.
 
Враховано редакційно    
    -247- Мартовицький А.В.
Частину третю статті 17 законопроекту доповнити словами « (за умови досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору)»;
3. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами в термін, що не може перевищувати один місяць з дати отримання власником Об’єкта доступу документів, що наведені в частині другій цієї статті (за умови досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору.)
 
Враховано редакційно    
    -248- Семенуха Р.С.
3. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами в термін, що не може перевищувати один місяць з дати отримання власником елементів інфраструктури об’єкту доступу документів, що наведені в частині другій цієї статті.
 
Враховано редакційно    
162. 4. Власник Об’єкта доступу може відмовити замовнику в укладенні договору з таких підстав:
 
-249- Данченко О.І.
4. Власник інфраструктури Об’єкта доступу може відмовити замовнику в укладенні договору з таких підстав:
 
Враховано редакційно   4. Власник інфраструктури об’єкта доступу може відмовити замовнику в укладенні договору з доступу з таких підстав:
 
    -250- Гуляєв В.О.
У частинах 3 та 4, 8 та 9 статті 17 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»;
4. Власник (володілець) Об’єкта доступу може відмовити замовнику в укладенні договору з таких підстав:
 
Враховано редакційно    
    -251- Семенуха Р.С.
4. Власник елементів інфраструктури об’єкту доступу може відмовити замовнику будівництва телекомунікаційних мереж в укладенні договору з таких підстав:
 
Враховано редакційно    
163. 1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано неналежною посадовою особою замовника, або складено з порушенням відповідних Правил надання доступу до Об’єкта доступу;
 
-252- Данченко О.І.
1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано неналежною посадовою особою (представником) замовника, або складено з порушенням відповідних Правил надання доступу до інфраструктури Об’єкта доступу;
 
Враховано редакційно   1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) замовника або складено з порушенням відповідних правил надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу;
 
    -253- Семенуха Р.С.
1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано неналежною посадовою особою замовника будівництва телекомунікаційних мереж, або складено з порушенням відповідних Правил надання доступу до елементів інфраструктури об’єкту доступу;
 
Враховано редакційно    
164. 2) існує встановлена законом, або чинним судовим рішенням, заборона щодо укладення договору з доступу;
 
-254- Гуляєв В.О.
Абзац 2 частини 4 статті 17 викласти у наступній редакції: «існує встановлена законом, або судовим рішенням, яке набрало законної сили, заборона щодо укладення договору з доступу»;
 
Враховано   2) встановлена законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, заборона щодо укладення договору з доступу;
 
165. 3) ліквідація (знищення) Об’єкта доступу після отримання власником Об’єкта доступу звернення про укладення договору з доступу.
 
-255- Семенуха Р.С.
3) ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури об’єкту доступу після отримання власником таких елементів інфраструктури об’єкту доступу звернення про укладення договору з доступу.
 
Враховано   3) ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури об’єкта доступу після надходження до власника цієї інфраструктури об’єкта доступу звернення про укладення договору з доступу;
 
166. Відсутнє
 
-256- Мартовицький А.В.
Частину четверту статті 17 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
4) невиконання технічних умов у повному обсязі;
5) ненадання замовником пакету документів, необхідних для укладення договору;
6) недосягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору.
 
Враховано частково   4) ненадання замовником документів, передбачених частиною другою статті 16 цього Закону.
 
167. 5. Відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, ніж ті, що визначені у цій статті, забороняється.
 
   5. Відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, ніж визначені у цій статті, забороняється.
 
168. 6. Відсутність відповіді власника на звернення замовника щодо укладення договору чи відмови в укладанні договору з доступу у строк, що перевищує один місяць, є підставою для укладення договору у порядку мовчазної згоди відповідно до закону.
 
-257- Семенуха Р.С.
6. Відсутність відповіді власника елементів інфраструктури об’єкту доступу на звернення замовника будівництва телекомунікаційних мереж щодо укладення договору з доступу чи відмови в його укладанні у строк, що перевищує один місяць, є підставою для укладення договору у порядку мовчазної згоди відповідно до закону.
 
Враховано редакційно      
169. 7. Договір з доступу має містити наступні істотні умови:
 
   6. Договір з доступу має містити такі істотні умови:
 
170. 1) дані про повні найменування сторін договору;
 
   1) повне найменування сторін договору з доступу;
 
171. 2) конкретно визначений Об’єкт доступу, що використовується замовником на підставі договору з власником;
 
-258- Данченко О.І.
2) конкретно визначений Об’єкт доступу та елемент інфраструктури такого Об’єкта доступу, що використовується замовником на підставі договору з власником;
 
Враховано   2) детально визначені елементи інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;
 
    -259- Гуляєв В.О.
У абзацах 2 та 7 частини 7 статті 17 після слова «замовником» доповнити словом: « (володільцем)»;
2) конкретно визначений Об’єкт доступу, що використовується замовником (володільцем) на підставі договору з власником;
 
Враховано редакційно    
    -260- Семенуха Р.С.
2) конкретно визначені елементи інфраструктури об’єкту доступу, що використовується замовником будівництва телекомунікаційних мереж на підставі договору з власником;
 
Враховано редакційно    
172. 3) конкретно визначені технічні засоби телекомунікацій, розташовані на конкретно визначному Об’єкті доступу, що використовуватиметься замовником на підставі договору з власником;
 
-261- Данченко О.І.
3) конкретно визначені технічні засоби телекомунікацій, розташовані на конкретно визначному Об’єкті доступу (елементі інфраструктури такого Об’єкта доступу), що використовуватиметься замовником на підставі договору з власником;
 
Враховано редакційно   3) конкретно визначені технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;
 
    -262- Гуляєв В.О.
У абзаці 3 частини 7 статті 17 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем об’єкта доступу)»;
3) конкретно визначені технічні засоби телекомунікацій, розташовані на конкретно визначному Об’єкті доступу, що використовуватиметься замовником на підставі договору з власником (володільцем об’єкта доступу);
 
Враховано редакційно    
    -263- Семенуха Р.С.
3) конкретно визначені технічні засоби телекомунікацій, розташовані на визначених елементах інфраструктури об’єкту доступу, що використовуватиметься замовником будівництва телекомунікаційних мереж на підставі договору з власником;
 
Враховано редакційно    
    -264- Мартовицький А.В.
Частину сьому статті 17 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«4) конкретно визначені роботи замовника згідно технічних умов»;
У зв’язку з цим, пункти 4-11 частини сьомої статті 17 законопроекту вважати пунктами 5-12 відповідно.
 
Відхилено    
173. 4) розмір плати за доступ, визначений на підставі відповідної Методики визначення плати за доступ;
 
-265- Семенуха Р.С.
4) розмір плати за доступ, визначений на підставі відповідної Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкту доступу;
 
Враховано   4) розмір плати за доступ, визначений згідно з відповідною методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу;
 
174. 5) порядок доступу до Об’єкта доступу та розміщених на ньому технічних засобів телекомунікацій;
 
-266- Данченко О.І.
5) порядок доступу до інфраструктури Об’єкта доступу та розміщених на ньому технічних засобів телекомунікацій;
 
Враховано   5) порядок доступу до технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;
 
    -267- Гуляєв В.О.
У абзаці 5 частини 7 статті 17 після слова «порядок» доповнити словом «цілодобового»;
5) порядок цілодобового доступу до Об’єкта доступу та розміщених на ньому технічних засобів телекомунікацій;
 
Відхилено    
    -268- Семенуха Р.С.
5) порядок доступу до визначених елементів інфраструктури об’єкту доступу та розміщених на ньому технічних засобів телекомунікацій;
 
Враховано    
175. 6) умови захисту від несанкціонованого доступу до технічних засобів телекомунікацій замовника;
 
-269- Мартовицький А.В.
Пункт 6 частини сьомої статті 17 законопроекту викласти в такій редакції:
«6) порядок доступу до технічних засобів телекомунікацій, розташованих на (в) Об’єкті доступу;»
 
Враховано   6) умови захисту технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу, від їх умисного пошкодження (демонтажу або руйнування);
 
    -270- Семенуха Р.С.
6) умови захисту від несанкціонованого доступу до технічних засобів телекомунікацій замовника будівництва телекомунікаційних мереж;
 
Враховано редакційно    
176. 7) порядок контролю власником за умовами експлуатації Об’єкту доступу;
 
-271- Данченко О.І.
7) порядок контролю власником за умовами експлуатації інфраструктури Об’єкта доступу;
 
Враховано редакційно   7) порядок здійснення власником інфраструктури об’єкта доступу контролю за користуванням замовником визначеними елементами інфраструктури об’єкта доступу відповідно до договору з доступу;
 
    -272- Гуляєв В.О.
У абзацах 2 та 7 частини 7 статті 17 після слова «замовником» доповнити словом: « (володільцем)»;
7) порядок контролю власником (володільцем) за умовами експлуатації Об’єкту доступу;
 
Враховано редакційно    
    -273- Семенуха Р.С.
7) порядок контролю власником елементів інфраструктури об’єкту доступу за умовами експлуатації визначених елементів інфраструктури об’єкту доступу;
 
Враховано редакційно    
177. 8) строк дії договору (з обов’язковою його пролонгацією, у порядку, визначеному сторонами);
 
   8) строк дії договору з доступу (з можливістю його продовження у порядку, визначеному сторонами);
 
178. 9) відповідальність сторін;
 
   9) відповідальність сторін;
 
179. 10) умови розірвання договору;
 
   10) умови розірвання договору з доступу;
 
180. 11) особливості порядку внесення змін до договору, що передбачає, зокрема, обов’язок сторони, що пропонує зміни подати свої пропозиції відповідно у строк, що не може бути меншим за шість місяців до їх настання.
Відсутнє
 
-274- Мартовицький А.В.
Пункт 12 частини сьомої статті 17 законопроекту викласти в такій редакції:
«11) особливості порядку внесення змін або розірвання договору.»
 
Враховано редакційно   11) особливості порядку внесення змін до договору з доступу; 12) інші умови щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін може бути досягнуто згоди.
 
181. 8. Власник не має права розірвати договір без згоди замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору за умови належного виконання замовником умов договору.
 
-275- Данченко О.І.
8. Власник інфраструктури Об’єкта доступу не має права розірвати договір без згоди замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору за умови належного виконання замовником умов договору.
 
Враховано редакційно   7. Власник інфраструктури об’єкта доступу не має права розірвати договір з доступу без згоди замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору з доступу, за умови належного виконання замовником умов договору з доступу.
 
    -276- Голубов Д.І.
Частину восьму статті 17 законопроекту виключити
 
Відхилено    
    -277- Гуляєв В.О.
У частинах 3 та 4, 8 та 9 статті 17 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»;
8. Власник (володілець) не має права розірвати договір без згоди замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору за умови належного виконання замовником умов договору.
 
Враховано редакційно    
    -278- Мартовицький А.В.
Частину восьму статті 17 виключити.
 
Відхилено    
    -279- Семенуха Р.С.
Виключити
 
Відхилено    
182. 9. У разі зміни власника, до нового власника переходять права і обов’язки за договором з доступу, без стягнення будь-яких додаткових плат.
 
-280- Данченко О.І.
9. У разі зміни власника інфраструктури Об’єкта доступу, до нового власника переходять права і обов’язки за договором з доступу, без стягнення будь-яких додаткових плат.
 
Враховано редакційно   8. У разі зміни власника інфраструктури об’єкта доступу до нового власника інфраструктури об’єкта доступу переходять права і обов’язки за договором з доступу без стягнення із замовника додаткової плати.
 
183. Реорганізація або зміна власника не є підставою для зміни умов чи розірвання договору.
 
-281- Данченко О.І.
Реорганізація або зміна власника інфраструктури Об’єкта доступу не є підставою для зміни умов чи розірвання договору.
 
Враховано редакційно   Реорганізація або зміна власника інфраструктури об’єкта доступу не є підставою для зміни умов чи розірвання договору з доступу.
 
    -282- Гуляєв В.О.
У частинах 3 та 4, 8 та 9 статті 17 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»;
9. У разі зміни власника (володільця), до нового власника (володільця) переходять права і обов’язки за договором з доступу, без стягнення будь-яких додаткових плат.
Реорганізація або зміна власника (володільця) не є підставою для зміни умов чи розірвання договору.
 
Враховано редакційно    
    -283- Семенуха Р.С.
Реорганізація або зміна власника не є підставою для зміни умов чи розірвання договору з доступу.
 
Враховано    
184. 10. Укладений договір з доступу є достатньою підставою для укладення договорів про постачання електроенергії до технічних засобів телекомунікацій замовника.
 
-284- Мартовицький А.В.
Частину десяту статті 17 виключити.
 
Відхилено   9. Укладений договір з доступу є необхідною і достатньою умовою для укладення договорів про постачання електроенергії до технічних засобів телекомунікацій замовника.
 
    -285- Семенуха Р.С.
10. Укладений договір з доступу є необхідною і достатньою підставою для укладення договорів про постачання електроенергії до технічних засобів телекомунікацій замовника будівництва телекомунікаційних мереж.
 
Враховано редакційно    
185. Стаття 18. Особливості плати за доступ до Об’єкта доступу або користування будинковою розподільною мережею
 
-286- Данченко О.І.
Стаття 18. Особливості плати за доступ до інфраструктури Об’єкта доступу або користування будинковою розподільною мережею
 
Враховано редакційно   Стаття 17. Особливості визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу
 
186. 1. Плата за доступ може складатись з одноразової та (або) періодичної плат.
 
-287- Данченко О.І.
1. Плата за доступ до Об’єкта доступу може складатись з одноразової та (або) періодичної плат.
1. Плата за доступ до об’єкта доступу може складатись з одноразової та (або) періодичної плат.
Плата за доступ до об’єктів доступу або користування будинковою розподільною мережею.
 
Враховано редакційно   1. Плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу може складатися з одноразової та/або періодичної плати.
 
    -288- Гуляєв В.О.
У частині 1 статті 18 після слова «доступ» доповнити словами «до об’єкта доступу»;
1. Плата за доступ до об’єкта доступу може складатись з одноразової та (або) періодичної плат.
Частину 1 статті 18 доповнити новим абзацом наступного змісту «плата за доступ до об’єктів доступу або користування будинковою розподільною мережею.»;
 
Враховано редакційно    
187. 2. До одноразових плат відносяться виключно:
 
   2. До одноразової плати за доступ належить виключно плата за розроблення та видачу технічних умов з доступу.
 
188. 1) плата за видачу Технічних умов доступу;
 
-289- Данченко О.І.
1) плата за розробку та видачу Технічних умов з доступу;
 
Враховано      
    -290- Семенуха Р.С.
1) плата за видачу технічних умов з доступу;
 
Враховано    
189. 2) плата за технічний нагляд, передбачений чинним законодавством;
 
-291- Семенуха Р.С.
2) плата за підключення технічних засобів телекомунікацій замовника будівництва телекомунікаційних мереж, що розташовані на (в) відповідних елементах інфраструктури об’єкту доступу;
 
Відхилено      
190. 3) плата за підключення до будинкової розподільної мережі.
 
      
191. 3. Періодична плата може встановлюватись виключно у разі наявності додаткових витрат власника на утримання елемента інфраструктури Об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі, що безпосередньо пов’язані з наданим доступом.
 
-292- Данченко О.І.
3. Періодична плата може встановлюватись виключно у разі наявності додаткових витрат власника на утримання Об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі, що безпосередньо пов’язані з наданим доступом.
 
Враховано редакційно   3. Періодична плата за доступ може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об’єкта доступу на утримання елементів інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з наданим доступом.
 
    -293- Семенуха Р.С.
3. Періодична плата встановлюється виключно у разі наявності додаткових витрат власника елементів інфраструктури об’єкту доступу на утримання елемента інфраструктури об’єкту доступу та (або) будинкової розподільної мережі, що безпосередньо пов’язані з наданим доступом.
 
Враховано редакційно    
    -294- Шверк Г.А.
3. Періодична плата може встановлюватись виключно у разі наявності додаткових витрат власника на утримання Об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі, що безпосередньо пов’язані з наданим доступом.
 
Враховано редакційно    
192. 4. Розмір плати за доступ до Об’єкта доступу або за користування будинковою розподільною мережею за договором з доступу встановлюється за Методикою визначення плати за доступ, затвердженою відповідно до цього Закону.
 
-295- Семенуха Р.С.
4. Розмір одноразової або періодичної плат за доступ до елементів інфраструктури об’єкту доступу, або за користування будинковою розподільною мережею встановлюється за договором з доступу відповідно до методики визначення плат (компенсацій) за доступ або користування.
 
Враховано редакційно   4. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу встановлюється договором з доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідно до цього Закону.
 
193. 5. Методика визначення плати за доступ до Об’єкта доступу або користування будинковою розподільною мережею має встановлювати:
 
-296- Данченко О.І.
5. Методика визначення плати за доступ до елементів інфраструктури Об’єкта доступу або користування будинковою розподільною мережею має встановлювати:
 
Враховано редакційно   5. Методика визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу має, зокрема, встановлювати:
 
    -297- Семенуха Р.С.
5. Методика визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкту доступу або користування будинковою розподільною мережею має встановлювати:
 
Враховано редакційно    
194. 1) перелік робіт, що мають бути враховані для визначення одноразової плати;
 
   1) перелік робіт, що мають бути враховані для визначення одноразової плати за доступ;
 
195. 2) перелік робіт, що мають бути враховані для визначення періодичної плати;
 
   2) перелік робіт, що мають бути враховані для визначення періодичної плати за доступ;
 
196. 3) нормативи людино-годин щодо кожного виду робіт;
 
-298- Мартовицький А.В.
Пункт 3 частини п’ятої статті 18 законопроекту виключити;
 
Враховано      
197. 4) перелік прямих витрат власника, що безпосередньо пов’язані з утриманням елементів інфраструктури Об’єкта доступу, які використовує замовник доступу;
 
-299- Семенуха Р.С.
4) перелік витрат власника елементів інфраструктури об’єкта доступу, що безпосередньо пов’язані з утриманням елементів інфраструктури об’єкту доступу, які використовує замовник будівництва телекомунікаційних мережі;
 
Враховано редакційно   3) перелік прямих витрат власника інфраструктури об’єкта доступу, пов’язаних з утриманням елементів інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник;
 
198. 5) механізм визначення рівня плати за доступ у вигляді формули;
 
-300- Данченко О.І.
5) механізм визначення рівня плати за доступ у вигляді формули із пропорційним розподілом витрат власника інфраструктури Об’єкта доступу між замовниками, якщо вони використовують один і той же Об’єкт доступу;
 
Враховано   4) механізм визначення розміру плати за доступ у вигляді формули із пропорційним розподілом витрат власника інфраструктури об’єкта доступу між замовниками, якщо вони використовують одні й ті самі елементи інфраструктури об’єкта доступу;
 
    -301- Семенуха Р.С.
5) механізм визначення рівня плати за доступ у вигляді формули із пропорційним розподілом витрат власника елементів інфраструктури об’єкту доступу між замовниками будівництва телекомунікаційних мережі, якщо вони використовують одні й ті ж елементи інфраструктури об’єктів доступу;
 
Враховано частково    
    -302- Шверк Г.А.
5) механізм визначення рівня плати за доступ у вигляді формули із пропорційним розподілом витрат власника інфраструктури Об’єкта доступу між замовниками, якщо вони використовують один і той же Об’єкт доступу.
 
Враховано    
199. 6) Коефіцієнт зниження у випадках отримання доступу до інфраструктури Об’єкта доступу:
 
-303- Мартовицький А.В.
Пункт 6 частини п’ятої статті 18 законопроекту виключити;
 
Враховано частково   5) коефіцієнт зниження розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу у разі:
 
    -304- Семенуха Р.С.
6) коефіцієнт зниження розміру плат за доступ до елементів інфраструктури об’єкту доступу у випадках:
 
Враховано    
200. а) у разі надання телекомунікаційних послуг у селищах сільського типу або депресивних територіях;
 
-305- Данченко О.І.
а) у разі надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах сільського типу або депресивних територіях;
 
Враховано   а) надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях;
 
    -306- Гуляєв В.О.
У підпункті а) абзацу 7 частини 5 статті 18 слова «у селищах сільського типу або депресивних територіях;» замінити словами «у населених пунктах з населенням до 5000 осіб;»
а) у разі надання телекомунікаційних послуг у населених пунктах з населенням до 5000 осіб;
 
Відхилено    
    -307- Семенуха Р.С.
а) у разі надання телекомунікаційних послуг у селищах, селах та у віддалених населених пунктах,
 
Враховано частково    
    -308- Шверк Г.А.
а) у разі надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах або депресивних територіях;
 
Враховано    
201. б) у разі надання телекомунікаційних послуг на землях природно-заповідних фондів та інших землях природоохоронного призначення;
 
-309- Левченко Ю.В.
Підпункт б) пункту 6 частини 5 статті 18 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано      
202. в) за доступ до відповідного Об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі за договором з доступу в залежності від участі у спів-фінансуванні надання телекомунікаційних послуг окремим державним органом, органом самоврядування чи суб'єктом господарювання;
 
-310- Гуляєв В.О.
Підпункт в) абзацу 7 частини 5 статті 18 вилучити;
 
Враховано      
    -311- Семенуха Р.С.
в) за доступ до відповідного елемента інфраструктури об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі за договором з доступу в залежності від участі у спів-фінансуванні надання телекомунікаційних послуг окремим державним органом, органом самоврядування чи суб'єктом господарювання у віддалених районах чи населених пунктах,
 
Враховано редакційно    
203. г) у разі прокладання транзитних кабельних ліній;
 
-312- Семенуха Р.С.
г) у разі прокладання кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж,
 
Враховано редакційно      
204. д) у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг.
 
   б) надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг;
 
205. 7) підстави для перегляду розміру плати.
 
   6) підстави для перегляду розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу;
 
206. Відсутня
 
-313- Гуляєв В.О.
Частину 5 статті 18 доповнити новим абзацом наступного змісту «механізм визначення оплати за транзит кабельних ліній;»;
8) механізм визначення оплати за транзит кабельних ліній.
 
Враховано   7) механізм визначення плати за транзит кабельних ліній у вигляді формули;
 
    -314- Семенуха Р.С.
8) складність доступу до елементу інфраструктури об’єкту доступу;
 
Відхилено    
    -315- Семенуха Р.С.
9) кількість кінцевих користувачів телекомунікаційними послугами, з якими укладені договори на отримання телекомунікаційних послуг, які надаються із використанням відповідних елементи інфраструктури об’єктів доступу;
 
Відхилено    
    -316- Семенуха Р.С.
10) ціни кіловату електроенергії у годину у даній місцевості;
 
Відхилено    
207. Відсутня
 
-317- Семенуха Р.С.
11) термінів проведення плат за доступ;
 
Враховано редакційно   8) строки сплати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу.
 
    -318- Семенуха Р.С.
6. Плата за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу державної або комунальної власності вноситься до державного бюджету відповідного рівня у порядку, який встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
 
Відхилено    
    -319- Семенуха Р.С.
7. За згодою замовника будівництва телекомунікаційних мереж і власника елементів інфраструктури об’єктів доступу або суб'єкта господарювання, що розробляє технічну документацію з доступу, плата за доступ до об’єкту доступу може бути збільшена за умови скорочення строку її виготовлення.
 
Відхилено    
    -320- Семенуха Р.С.
8. У разі, якщо замовник будівництва телекомунікаційних мереж має істотні (виключні) умови з доступу до елементів інфраструктури об’єкту доступу, то щомісячна плата за доступ до об’єкту доступу, яку він сплачує за користування відповідним об’єктом доступу, має враховувати всю кількість можливих користувачів телекомунікаційними послугами, які знаходяться у цьому об’єкті доступу.
Якщо замовник будівництва телекомунікаційних мереж, який має істотні (виключні) умови з доступу до елементів інфраструктури відповідного об’єкту доступу, не сплачує (не бажає сплачувати) щомісячну плату за доступ до об’єкту доступу за всіх можливих користувачів телекомунікаційними послугами, які знаходяться у цьому об’єкті доступу, то такий замовник будівництва телекомунікаційних мереж має надати у оренду іншим замовникам будівництва телекомунікаційних мереж свою кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж, що знаходяться у відповідних елементах інфраструктури цих об’єктів доступу, у порядку та на умовах, що встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
 
Відхилено    
208. 6. Методика визначення плат за доступ до Об’єктів доступу є єдиною незалежно від форми власності таких Об’єктів.
 
-321- Данченко О.І.
6. Методика визначення плат за доступ до елементів інфраструктури Об’єктів доступу є єдиною незалежно від форми власності таких Об’єктів.
 
Враховано редакційно   6. Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу поширюються на об’єкти доступу всіх форм власності.
 
    -322- Мартовицький А.В.
У частині шостій статті 18 законопроекту слово «Методика» замінити словом «Методики», а слова «є єдиною» замінити словами «поширюються на Об’єкти доступу»;
6. Методики визначення плат за доступ до Об’єктів доступу поширюються на Об’єкти доступу незалежно від форми власності таких Об’єктів.
 
Враховано редакційно    
    -323- Семенуха Р.С.
9. Методика визначення плат за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу є єдиною незалежно від форми власності таких об’єктів.
 
Враховано редакційно    
209. 7. Розмір плати за доступ до Об’єкта доступу визначається власником згідно з Методикою визначення плати за доступ, розробленою та затвердженою відповідним центральним органом виконавчої влади згідно з цим Законом і не може перевищувати:
 
-324- Мартовицький А.В.
Частину сім статті 18 виключити;
 
Відхилено   7. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим Законом, і не може перевищувати:
 
    -325- Семенуха Р.С.
10. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкту доступу визначається власником цих елементів інфраструктури об’єкту доступу згідно з Методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єктів доступу, розробленою та затвердженою відповідним центральним органом виконавчої влади згідно з цим Законом, і не може перевищувати:
 
Враховано редакційно    
210. 1) за видачу Технічних умов доступу – однієї мінімальної заробітної плати;
 
-326- Данченко О.І.
1) за видачу Технічних умов з доступу – однієї мінімальної заробітної плати. Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня поточного року;
 
Враховано редакційно   1) за розроблення та видачу технічних умов з доступу – 50 відсотків мінімальної заробітної плати;
 
    -327- Гуляєв В.О.
Абзаци 1 та 2 частини 7 статті 18 доповнити наступним реченням «Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня поточного року.»
 
Враховано    
    -328- Семенуха Р.С.
1) за видачу технічних умов з доступу – однієї мінімальної заробітної плати;
 
Враховано    
211. 2) за доступ до інфраструктури об’єктів електроенергетики – одного відсотка розміру мінімальної заробітної плати за одну опору лінії електропередавання в місяць;
 
-329- Данченко О.І.
2) за доступ до інфраструктури об’єктів електроенергетики – 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за одну опору лінії електропередавання в місяць;
Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня поточного року;
 
Враховано редакційно   2) за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики – 0,3 відсотка мінімальної заробітної плати за одну опору - елемент будь-якої інфраструктури об’єкта доступу, у тому числі опору лінії електропередачі, на місяць;
 
    -330- Гуляєв В.О.
Абзаци 1 та 2 частини 7 статті 18 доповнити наступним реченням «Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня поточного року.»
 
Враховано редакційно    
    -331- Семенуха Р.С.
2) за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики – 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за одну опору лінії електропередавання в міся ць;
 
Враховано редакційно    
212. 3) за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва, за користування будинковою розподільною мережею (в місяць за будинок) – два відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків до 100 квартир; три відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 101 до 160 квартир; п’ять відсотків розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 161 квартири і вище;
 
-332- Данченко О.І.
3) за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва, за користування будинковою розподільною мережею (в місяць за будинок) – один відсоток розміру мінімальної заробітної плати для будинків до 50 квартир; два відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 51 до 100 квартир; три відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 101 до 160 квартир; чотири відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 161 квартири і вище.
Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня поточного року;
 
Враховано частково   3) за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва та будинкової розподільної мережі – 0,015 відсотка мінімальної заробітної плати за одну квартиру в будинку на місяць;
 
    -333- Гуляєв В.О.
Абзац 3 частини 7 статті 18 викласти у наступній редакції «3) за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва та користування будинковою розподільною мережею – 0,01 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати за одну квартиру в будинку, але не більше одного відсотка від мінімальної заробітної плати за будинок;
 
Враховано частково    
    -334- Семенуха Р.С.
3) за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва, за користування будинковою розподільною мережею (в місяць за будинок) – два відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків до 100 квартир; три відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 101 до 160 квартир; п’ять відсотків розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 161 квартири і вище;
за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва, за користування будинковою розподільною мережею (в місяць за будинок) – один відсоток розміру мінімальної заробітної плати для будинків до 50 квартир; два відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 51 до 100 квартир; три відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 101 до 160 квартир; п’ять відсотків розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 161 квартири і вище;
 
Враховано частково    
    -335- Шверк Г.А.
3) за доступ до інфраструктури об’єкта будівництва, за користування будинковою розподільною мережею (в місяць за будинок) – один відсоток розміру мінімальної заробітної плати для будинків до 50 квартир; два відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 51 до 100 квартир; три відсотки розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 101 до 160 квартир; п’ять відсотків розміру мінімальної заробітної плати для будинків від 161 квартири і вище;
 
Враховано частково    
213. 4) за доступ до інфраструктури об’єктів транспорту - три відсотки розміру мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр в місяць.
 
-336- Семенуха Р.С.
4) за доступ до елементів інфраструктури об’єктів транспорту - три відсотки розміру мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр в місяць.
 
Враховано частково   4) за доступ до елементів інфраструктури об’єкта транспорту - 5 відсотків мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр кабельної каналізації електрозв’язку на місяць;
5) за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку - 5 відсотків мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр кабельної каналізації електрозв’язку на місяць.
 
    -337- Данченко О.І.
Доповнити частину сьому статті 18 пунктом 5 такого змісту: «5) за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку - 5 відсотків розміру однієї мінімальної заробітної плати за один канало-кілометр в місяць.
Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня поточного року.».
 
Враховано частково    
214. Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на 1 січня поточного року.
 
-338- Семенуха Р.С.
Розмір мінімальної заробітної плати визначається станом на день платежу.
 
Відхилено   Розмір мінімальної заробітної плати визначається Законом станом на 1 січня поточного року.
 
215. 8. Плата за розробку Технічних умов доступу до Об’єкта доступу має вноситися у строк, що не перевищує один місяць після отримання замовником повідомлення власника Об’єкта доступу про прийняте ним рішення про видачу Технічних умов доступу.
 
-339- Семенуха Р.С.
11. Плата за розробку технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу має вноситися у строк, що не перевищує один місяць після отримання замовником повідомлення власника елементів інфраструктури об’єкта доступу про прийняте ним рішення про видачу технічних умов з доступу.
 
Враховано редакційно      
216. 9. У разі несплати у встановлений Законом строк плати за видачу Технічних умов доступу до Об’єкта доступу рішення про видачу Технічних умов доступу анулюється.
 
-340- Данченко О.І.
9. У разі несплати у встановлений Законом строк плати за видачу Технічних умов доступу до елементів інфраструктури Об’єкта доступу рішення про видачу Технічних умов доступу анулюється.
 
Враховано редакційно      
    -341- Гуляєв В.О.
Частину 9 статті 18 виключити.
 
Враховано    
    -342- Семенуха Р.С.
12. У разі несплати у встановлений Законом строк плати за видачу технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу рішення про видачу технічних умов з доступу анулюється.
 
Враховано редакційно    
217. 10. Розмір плат за договором за доступ до Об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі має бути сталою і не може змінюватися протягом одного року з дати їх прийняття.
 
-343- Данченко О.І.
10. Розмір плат за договором за доступ до елементів інфраструктури Об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі має бути сталою і не може змінюватися протягом одного року з дати їх прийняття.
 
Враховано редакційно   8. Розмір плати за доступ має бути сталим і не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору з доступу.
 
    -344- Мартовицький А.В.
Частину десять статті 18 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -345- Семенуха Р.С.
13. Розмір плат за договором за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу та (або) будинкової розподільної мережі має бути сталою і не може змінюватися протягом мінімум двох років з дати їх прийняття.
 
Враховано частково    
218. 11. Забороняється установлення додаткових плат за доступ до Об’єкта доступу, за користування будинковими розподільними мережами ніж ті, що визначені цим Законом після укладання договору з доступу.
 
-346- Семенуха Р.С.
14. Забороняється установлення додаткових плат за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, за користування будинковими розподільними мережами ніж ті, що визначені цим Законом після укладання договору з доступу.
 
Враховано   9. Забороняється встановлення додаткової плати за доступ, крім визначеної цим Законом, після укладення договору з доступу.
 
219. Стаття 19. Врегулювання спорів при доступі до елементів інфраструктури Об’єктів доступу
 
   Стаття 18. Врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури об’єкта доступу
 
220. 1. У разі виникнення спорів між власником та замовником на будь-яких етапах укладання, виконання, зміни та розірвання договору з доступу та неможливості вирішення їх шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів, сторони можуть провести досудове врегулювання спору, в порядку, встановленому законодавством України.
 
-347- Гуляєв В.О.
У частині 1 статті 19 після слова «власником» доповнити словом: « (володільцем)»;»
1. У разі виникнення спорів між власником (володільцем) та замовником на будь-яких етапах укладання, виконання, зміни та розірвання договору з доступу та неможливості вирішення їх шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів, сторони можуть провести досудове врегулювання спору, в порядку, встановленому законодавством України.
 
Враховано редакційно   1. У разі виникнення спорів між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником на етапах укладання, виконання, зміни та розірвання договору з доступу і неможливості вирішення їх шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів сторони можуть провести досудове врегулювання спору в порядку, встановленому законодавством.
 
    -348- Семенуха Р.С.
1. У разі виникнення спорів між власником елементів інфраструктури об’єктів доступу та замовником будівництва телекомунікаційних мереж на будь-яких етапах укладання, виконання, зміни та розірвання договору з доступу та неможливості вирішення їх шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів, сторони можуть провести досудове врегулювання спору, в порядку, встановленому цим законом.
 
Враховано частково    
    -349- Семенуха Р.С.
2. У разі неможливості вирішення спору сторони проводять досудове врегулювання спору шляхом подачі заяви (скарги) до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
 
Відхилено    
221. 2. У разі недосягнення згоди щодо спірних питань, кожна із сторін може ініціювати вирішення спору в судовому порядку.
 
-350- Семенуха Р.С.
3. Власником чи замовником будівництва телекомунікаційних мереж заява (скарга) має бути подана до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, після закінчення десятиденного строку з дати повідомлення замовника будівництва телекомунікаційних мереж власнику елементів інфраструктури об’єктів доступу або власника цих елементів інфраструктури об’єктів доступу замовнику будівництва телекомунікаційних мереж про наявність предмету спору щодо користування елементами інфраструктури об’єктів доступу чи будинковою розподільною мережею.
 
Відхилено      
    -351- Семенуха Р.С.
4. Власником чи замовником будівництва телекомунікаційних мереж заява (скарга) має бути подана до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, після закінчення десятиденного строку з дати повідомлення замовника будівництва телекомунікаційних мереж власнику елементів інфраструктури об’єктів доступу або власника цих елементів інфраструктури об’єктів доступу замовнику будівництва телекомунікаційних мереж про наявність предмету спору щодо користування елементами інфраструктури об’єктів доступу чи будинковою розподільною мережею.
 
Відхилено    
    -352- Семенуха Р.С.
5. У заяві (скарзі) мають бути викладені всі істотні умови відповідно цього закону.
 
Відхилено    
    -353- Семенуха Р.С.
6. Істотними умовами заяви (скарги) щодо досудового розгляду спору між власником елементів інфраструктури об’єктів доступу та замовником будівництва телекомунікаційних мереж є:
суть предмету спору із обґрунтування відповідності заяви цілям і принципам державного регулювання доступу;
характер спірних питань:
а) причини виникнення спору та обґрунтування неможливості її розв'язання за допомогою ринкових механізмів,
б) наявність дискримінаційних умов з доступу,
г) стан ресурсів з доступу,
ґ) прозорість і обґрунтованість вимог сторін,
д) наявність альтернативних пропозицій, яких має бути не менш двох. Оцінка кожного із них, причини відмови від застосування альтернативних способів розв'язання проблеми та аргументи щодо переваги обраного способу (прогнозні значення показників пропозицій можуть бути виражені у кількісній формі. У разі неможливості обчислення розмірів вигоди або витрати пропозицій надається у текстовому опису),
е) можливість розширення надання телекомунікаційних послуг для мешканців у труднодоступних регіонах або природоохоронних зонах.
зміст публічної корисності пропозицій заявника щодо доступу до кожного конкретного елементу інфраструктури Об’єкту доступу, користування будинкової розподільної мережі або прокладання транзиту трафіку телекомунікаційних кабелів зв'язку;
економічне обґрунтування пропозицій, пропозиції стосовно застосування можливостей державно-приватного партнерства чи співфінансування сторонами доступу для зменшення вартості кінцевих послуг, умови гарантування якості телекомунікаційних послуг, впровадження перспективних технічних рішень, інші спеціальні пропозиції, що дозволятимуть укласти договір з доступу;
пропозиції з гарантування безперервності, якості та технологічної нейтральності телекомунікаційних послуг, що пропонуються;
необхідність наведення повних найменувань сторін спору, їх ідентифікаційні коди або реєстраційні номери облікової картки фізичної особи - підприємця - платника податків чи серія та номер його паспорту (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
проект договору з доступу із вказанням пропозицій сторін, що ними не узгоджені (за наявності) та копії (фотокопії) примірників листування сторін (за наявності).
 
Відхилено    
    -354- Семенуха Р.С.
7. Розгляд заяви щодо досудового врегулювання спору здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у строк, що не перевищує десять робочих днів з дати отримання заяви.
 
Відхилено    
    -355- Семенуха Р.С.
8. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, забезпечує неупереджене, справедливе і своєчасне вирішення спору з доступу до кожного елементу інфраструктури об’єкту доступу чи будинкової розподільної мережі та застосування відшкодування та (або) компенсації (у разі необхідності) за результатами розгляду такого спору.
 
Відхилено    
    -356- Семенуха Р.С.
9. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, має право:
розглядати заяви (скарги) стосовно спірних питань щодо договору з доступу, користування будинковими розподільними мережами, невидачі технічних умов з доступу або проектної документації доступу, заборони транзитного прокладання кабелів телекомунікацій;
проводити експертизу проектів нормативно-правових актів щодо доступу до елементів інфраструктури об’єкту доступу;
3) розглядати пропозиції до договору з доступу щодо змін і доповнень вимог, правил або методик доступу, умов або порядку оплати за доступ.
 
Відхилено    
    -357- Семенуха Р.С.
10. До заяви можуть додаватися документи, що підтверджують її обґрунтованість відповідно до вимог цього закону.
 
Відхилено    
    -358- Семенуха Р.С.
11. З метою оперативного опрацювання запитувані документи чи роз'яснення можуть передаватися за допомогою і електрокомунікаційних засобів.
 
Відхилено    
    -359- Семенуха Р.С.
12. Провадження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, досудового врегулювання спору з доступу до Об’єкту доступу чи будинкової розподільної мережі здійснюється на безкоштовній основі.
 
Відхилено    
    -360- Семенуха Р.С.
13. Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо розгляду заяви (скарги) стосовно спірних питань щодо доступу до Об’єктів доступу є обов'язковим для виконання всіма державними органами та суб'єктами господарювання.
 
Відхилено    
    -361- Семенуха Р.С.
14. У разі недосягнення у досудовому порядку згоди щодо спірних питань, кожна із сторін спору може ініціювати вирішення спору в судовому порядку.
 
Відхилено    
222. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-362- Данченко О.І.
ГЛАВА VІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Враховано   Розділ VІ
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
    -363- Шверк Г.А.
ГЛАВА VІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Враховано    
223. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
-364- Семенуха Р.С.
1. Цей Закон набуває чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
224. Статті 5, 6, 7, 9, 10, 11 цього Закону набирають чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
-365- Семенуха Р.С.
виключити
 
Враховано      
225. 2. Діючі на момент набрання чинності цим Законом договори предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики та (або) будинкових розподільних мереж продовжують діяти до завершення строку їх чинності на умовах, що були визначені такими договорами до набрання чинності цим Законом.
 
-366- Данченко О.І.
2. Діючі на момент набрання чинності цим Законом договори предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики та (або) будинкових розподільних мереж продовжують діяти до завершення строку їх чинності на умовах, що були визначені такими договорами до набрання чинності цим Законом.
 
Враховано редакційно   2. Чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами.
 
    -367- Гуляєв В.О.
У частині 2 Прикінцевих положень слова «у відповідність до цього Закону у місячний термін.» замінити словами «у відповідність до частини сьомої статті 17 цього Закону у місячний термін.»
2. Діючі на момент набрання чинності цим Законом договори предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики та (або) будинкових розподільних мереж продовжують діяти до завершення строку їх чинності на умовах, що були визначені такими договорами до набрання чинності цим Законом.
 
Враховано редакційно    
    -368- Семенуха Р.С.
2. Діючі на момент набрання чинності цим Законом договори з доступу, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики та (або) будинкових розподільних мереж за згодою сторін продовжують діяти до завершення строку їх чинності на умовах, що були визначені такими договорами з доступу до набрання чинності цим Законом.
 
Враховано частково    
    -369- Шверк Г.А.
2. Діючі на момент набрання чинності цим Законом права доступу до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, територій, права користування елементами інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, та (або) будинковими розподільчими мережами для розташування технічних засобів телекомунікацій, зберігають свою чинність після спливу строку дії договору (рішення, дозволу), на підставі якого вони отримані.
Стягнення будь-яких платежів за зазначені у цій частині права для розташування (експлуатації) телекомунікаційних мереж, які були передбачені договорами (рішеннями, дозволами), припиняється до приведення їх у відповідність до цього Закону.
 
Враховано частково    
226. На вимогу замовника доступу або власника Об’єктів доступу укладені договори з доступу мають бути приведені у відповідність до цього Закону у місячний термін.
 
-370- Данченко О.І.
На вимогу замовника доступу або власника Об’єктів доступу укладені договори з доступу мають бути приведені у відповідність до цього Закону у місячний термін з моменту виставлення вимоги.
 
Враховано редакційно   На вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний строк з дня виставлення вимоги.
 
    -371- Гуляєв В.О.
На вимогу замовника доступу або власника Об’єктів доступу укладені договори з доступу мають бути приведені у відповідність до частини сьомої статті 17 цього Закону у місячний термін.
 
Враховано редакційно    
    -372- Семенуха Р.С.
На вимогу замовника будівництва телекомунікаційних мереж або власника елементів інфраструктури об’єктів доступу укладені договори з доступу мають бути приведені у відповідність до цього Закону.
 
Враховано редакційно    
    -373- Шверк Г.А.
На вимогу замовника доступу або власника об’єктів доступу укладені договори з доступу мають бути приведені у відповідність до цього Закону у місячний термін з моменту виставлення вимоги)
 
Враховано редакційно    
227. 3. За розташовані та введені в експлуатацію будинкові розподільні мережі на об’єктах житлового фонду усіх форм власності та розташовані та введені в експлуатацію технічні засоби телекомунікацій на елементах інфраструктури Об’єктів доступу, до набрання чинності цим Законом, одноразова плата не справляється.
 
-374- Данченко О.І.
3. За розташовані та введені в експлуатацію до набрання чинності цим Законом будинкові розподільні мережі на об’єктах житлового фонду усіх форм власності та розташовані та введені в експлуатацію технічні засоби телекомунікацій на елементах інфраструктури Об’єктів доступу, до набрання чинності цим Законом, одноразова плата не справляється.
 
Враховано редакційно   3. За технічні засоби телекомунікацій, розміщені до дня набрання чинності цим Законом на елементах інфраструктури об’єктів доступу всіх форм власності, одноразова плата за доступ не справляється.
 
228. 4. За розташовані та введені в експлуатацію будинкові розподільні мережі на об’єктах житлового фонду усіх форм власності для надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг, до набрання чинності цим Законом, плата не справляється.
 
-375- Данченко О.І.
4. За розташовані та введені в експлуатацію до набрання чинності цим Законом будинкові розподільні мережі на об’єктах житлового фонду усіх форм власності для надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг, до набрання чинності цим Законом, плата не справляється.
 
Враховано редакційно   4. За технічні засоби телекомунікацій, розміщені до дня набрання чинності цим Законом на елементах інфраструктури об’єктів будівництва всіх форм власності з метою надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг, плата за доступ не справляється.
 
    -376- Семенуха Р.С.
4. За розташовані та введені в експлуатацію будинкові розподільні мережі на елементів інфраструктури об’єктах будівництва житлового фонду усіх форм власності для надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг, до набрання чинності цим Законом, плата не справляється.
 
Враховано редакційно    
229. З метою обліку таких мереж та технічних засобів та врегулювання господарських відносин між власником та замовником, ними здійснюється технічна інвентаризація розміщення мереж та технічних засобів та укладається договір з доступу без стягнення плати.
 
-377- Семенуха Р.С.
З метою обліку таких мереж та технічних засобів телекомунікацій та врегулювання господарських відносин між власником елементів інфраструктури об’єкту доступу та замовником будівництва телекомунікаційних мереж, ними здійснюється технічна інвентаризація розміщення технічних засобів телекомунікацій та укладається договір з доступу без стягнення плати.
 
Враховано редакційно   З метою обліку таких технічних засобів телекомунікацій, розміщених на відповідних будинкових розподільних мережах, та врегулювання господарських відносин між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, вони проводять технічну інвентаризацію цих засобів та укладають договір з доступу без стягнення плати за доступ.
5. Внести зміни до таких законів України:
 
230. 5. Частину другу статті 12 Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
231. «розробляє та затверджує Методику визначення плат за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, зокрема, за розташування ліній телекомунікацій на опорах повітряних ліній електропередавання.».
 
-378- Семенуха Р.С.
«розробляє та затверджує методику визначення плат за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики, зокрема, за розташування ліній телекомунікацій на опорах повітряних ліній електропередавання.».
 
Враховано редакційно      
232. 6. Частину третю статті 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502 із наступними змінами) доповнити новим реченням такого змісту:
 
-379- Івченко В.Є.
Вилучити
 
Враховано      
    -380- Левченко Ю.В.
Пункт 6 Прикінцевих та перехідних положень Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -381- Семенуха Р.С.
виключити
 
Враховано    
233. «На об’єктах природно-заповідного фонду можуть розміщуватись технічні засоби телекомунікацій для надання телекомунікаційних послуг за умови відсутності їх шкідливого впливу на таке середовище.».
 
-382- Голубов Д.І.
Пункт 6 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано      
    -383- Івченко В.Є.
Вилучити
 
Враховано    
    -384- Тригубенко С.М.
У Прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту пункт 6 виключити.
 
Враховано    
234. 7. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
   1) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
235. частину першу статті 26 доповнити пунктом « 57» такого змісту:
 
   а) частину першу статті 26 доповнити пунктом 57 такого змісту:
 
236. «встановлювати плату за доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації, що знаходяться у комунальній власності, відповідно до Методик визначення плат, затверджених органами державної влади згідно з законодавством.»;
 
-385- Семенуха Р.С.
«встановлювати плату за доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, що знаходяться у комунальній власності, відповідно до методик визначення плат за доступ до елементів інфраструктури об’єкту доступу, затверджених органами державної влади згідно з законодавством.»;
 
Враховано редакційно   «57) встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»;
 
237. пункт «а» частини першої статті 30 доповнити підпунктом «18» такого змісту:
 
   б) у частині першій статті 30:
пункт «а» доповнити підпунктом 18 такого змісту:
 
238. «організувати недискримінаційний доступ операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового та нежитлового фонду, що знаходиться у комунальній власності, транспортної інфраструктури, кабельної каналізації на договірній основі з підприємствами, на балансі яких знаходиться ця інфраструктура»;
 
-386- Семенуха Р.С.
«організувати недискримінаційний доступ операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового та нежитлового фонду, що знаходиться у комунальній власності, транспортної інфраструктури, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж на договірній основі з підприємствами, на балансі яких знаходиться ця інфраструктура»;
 
Враховано редакційно   «18) організація недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура»;
 
239. пункт «б» частини першої статті 30 доповнити підпунктом «13» такого змісту:
 
   пункт «б» доповнити підпунктом 13 такого змісту:
 
240. «здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації, що знаходиться у них на балансі, а також щодо правильного застосування плат за доступ. Виконавчим органам місцевого самоврядування забороняється делегування цих повноважень з контролю суб’єктам господарювання.»;
 
-387- Семенуха Р.С.
«здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, що знаходиться у них на балансі, а також щодо правильного застосування плат за доступ. Виконавчим органам місцевого самоврядування забороняється делегування цих повноважень з контролю суб’єктам господарювання.»;
 
Враховано редакційно   «13) здійснення контролю за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі, а також за правильністю обрахування плати за доступ. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад забороняється делегування цих повноважень з контролю суб’єктам господарювання»;
 
241. пункт «а» частини першої статті 31 доповнити підпунктом «12» такого змісту:
 
   в) пункт «а» частини першої статті 31 доповнити підпунктом 12 такого змісту:
 
242. «організувати розвиток інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, що знаходиться у комунальній власності, для розміщення телекомунікаційних мереж з метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах».
 
   «12) організація розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікацій з метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах»;
2) частину другу статті 12 Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) доповнити абзацом десятим такого змісту:
«розробляє та затверджує методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики»;
 
243. 8. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами:
 
-388- Семенуха Р.С.
доповнити частину новим пунктом такого змісту:
«пункт 4-1 частини першої статті 18 доповнити новим реченням такого змісту:
1) пункт 4-1 частини першої статті 18 доповнити новим реченням такого змісту:
«, правила надання у користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, методику визначення плати за користування кабельною каналізацією електронних комунікаційних мереж;»
 
Враховано редакційно   3) у Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами):
а) статтю 18 доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
«4-2) здійснює повноваження з питань доступу до інфраструктури об’єкта доступу відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»;
 
244. статтю 31 викласти у такій редакції:
 
-389- Семенуха Р.С.
2) статтю 31 викласти у такій редакції:
 
Враховано редакційно   б) статтю 31 викласти в такій редакції:
 
245. «Стаття 31. Створення телекомунікаційних мереж
 
   «Стаття 31. Створення телекомунікаційних мереж
 
246. 1. Розміщення на земельних ділянках об’єктів будівництва, що є частиною телекомунікаційних мереж здійснюється відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
   1. Розміщення на земельних ділянках об’єктів будівництва, що є частиною телекомунікаційних мереж, здійснюється відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
247. 2. Розташування технічних засобів телекомунікацій на існуючих об’єктах будівництва, що призводить до реконструкції об’єктів будівництва, здійснюється відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
-390- Данченко О.І.
2. У випадках, якщо для розташування технічних засобів телекомунікацій на існуючих об’єктах будівництва, необхідно здійснити реконструкцію таких об’єктів будівництва, така реконструкція здійснюється відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
Враховано   2. У разі якщо для розташування технічних засобів телекомунікацій на існуючих об’єктах будівництва необхідно здійснити реконструкцію таких об’єктів будівництва, така реконструкція здійснюється відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
248. 3. Доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».
 
   3. Доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».
 
249. 4. Встановлення (розміщення) технічних засобів телекомунікацій в/на елементах інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики до яких отримано доступ здійснюється на підставі проектної документації з доступу.
 
-391- Данченко О.І.
4. Встановлення (розміщення) технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку в/на елементах інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики до яких отримано доступ здійснюється на підставі проектної документації з доступу.
 
Враховано редакційно   4. Встановлення (розміщення) технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку на елементах інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, до яких отримано доступ, здійснюється на підставі проектної документації з доступу.
 
    -392- Семенуха Р.С.
абзац восьмий виключити,
 
Відхилено    
250. 5. Забороняється вимагати від операторів, провайдерів телекомунікацій отримання або подання будь-яких додаткових документів для розташування (розміщення) технічних засобів телекомунікацій на (в) елементах інфраструктури відповідного об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики крім передбаченого частиною четвертою цієї статті.
 
-393- Данченко О.І.
5. Забороняється вимагати від операторів, провайдерів телекомунікацій отримання або подання будь-яких додаткових документів для розташування (розміщення) технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку на (в) елементах інфраструктури відповідного об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики крім передбаченого частиною четвертою цієї статті.
 
Враховано редакційно   5. Забороняється вимагати від операторів, провайдерів телекомунікацій отримання або подання будь-яких додаткових дозвільних документів для розміщення технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку на елементах інфраструктури відповідного об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, крім передбачених законодавством.
 
251. 6. Дообладнання технічних засобів телекомунікацій, розташованих на (в) елементах інфраструктури відповідного об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики потребує погодження із власником такої інфраструктури та не потребує отримання та подання будь-яких інших документів, погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.
 
-394- Данченко О.І.
6. Дообладнання технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку розташованих на (в) елементах інфраструктури відповідного об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики потребує погодження із власником такої інфраструктури та не потребує отримання та подання будь-яких інших документів, погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.
 
Враховано редакційно   6. Дообладнання технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв’язку, розміщених на елементах інфраструктури відповідного об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, потребує погодження з власником такої інфраструктури та не потребує отримання та подання будь-яких інших дозвільних документів, погодження органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.
 
    -395- Семенуха Р.С.
у абзаці десятому слова «їх посадовими особами» замінити словами «або їх посадовими особами, а також»,
5. Дообладнання технічних засобів телекомунікацій, розташованих на (в) елементах інфраструктури відповідного об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики потребує погодження із власником такої інфраструктури та не потребує отримання та подання будь-яких інших документів, погодження державними органами, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами, а також юридичними особами, утвореними такими органами.
 
Враховано редакційно    
252. 7. Порядок введення в експлуатацію технічних засобів телекомунікацій, розташованих на (в) елементах інфраструктури відповідного об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики визначається оператором, провайдером телекомунікацій.
 
-396- Семенуха Р.С.
у абзаці одинадцятому слова «оператором, провайдером телекомунікацій, замінити словами «замовником будівництва телекомунікаційних мереж, (оператором, провайдером телекомунікацій)»,
6. Порядок введення в експлуатацію технік-них засобів телекомунікацій, розташованих на (в) елементах інфраструктури відповідного об’єкту будівництва, транспорту або електроенергетики визначається замовником будівництва телекомунікаційних мереж, (оператором, провайдером телекомунікацій).
 
Враховано редакційно   7. Порядок введення в експлуатацію технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури відповідного об’єкта будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, визначається оператором, провайдером телекомунікацій або уповноваженими ними особами.
 
253. 8. Будівництво, реконструкція і модернізація телекомунікаційних мереж мають забезпечувати дотримання нормативів до показників якості встановлених законодавством.
 
   8. Будівництво, реконструкція і модернізація телекомунікаційних мереж мають забезпечувати дотримання нормативів до показників якості, встановлених законодавством.
 
254. 9. Забудовники зобов’язані обладнувати нові об'єкти житлово-побутового, культурного, лікувального та іншого призначення всіх форм власності, мережами і пристроями для організації телекомунікацій загального користування.
 
-397- Данченко О.І.
9. Забудовники зобов’язані обладнувати нові об'єкти житлово-побутового, культурного, лікувального та іншого призначення всіх форм власності, мережами і пристроями для організації надання телекомунікаційних послуг.
 
Враховано   9. Забудовники зобов'язані обладнати нові об'єкти житлово-побутового, культурного, лікувального та іншого призначення всіх форм власності мережами і пристроями для організації надання телекомунікаційних послуг.
 
255. 10. Операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам дозволяється в порядку, встановленому законодавством України, прокладати кабельні підземні, підводні та надземні лінії телекомунікацій через мости, тунелі, колектори, вулиці, шляхи, будівлі, ліси і води, а також використовувати для цього опори ліній електропередачі.
 
-398- Семенуха Р.С.
у абзаці чотирнадцятому: слова «Операторам, провайдерам телекомунікацій» замінити на слова «Замовнику будівництва телекомунікаційних мереж (операторам, провайдерам телекомунікацій)», слово «України» виключити, слово «телекомунікацій» замінити на слова «електронних комунікаційних мереж»,
9. Замовнику будівництва телекомунікаційних мереж (операторам, провайдерам телекомунікацій) або уповноваженим ними особам дозволяється в порядку, встановленому законодавством, прокладати кабельні підземні, підводні та надземні лінії електронних комунікаційних мереж через мости, тунелі, колектори, вулиці, шляхи, будівлі, ліси і води, а також використовувати для цього опори ліній електропередачі.
 
Враховано частково   10. Операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам дозволяється в порядку, встановленому законодавством, прокладати кабельні підземні, підводні та наземні лінії телекомунікацій через мости, тунелі, колектори, вулиці, шляхи, будівлі, ліси і води, а також використовувати для цього опори ліній електропередачі та опори інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики.
 
256. 11. Замовники реконструкції та будівництва мостів, тунелів, колекторів, вулиць, шляхів, будівель, ліній електропередачі зі спільним використанням опор для підвішування ліній телекомунікацій за власні кошти виконують роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням телекомунікаційних мереж, що знаходяться в зоні забудови, відповідно до Технічних умов доступу, виданих власниками цих мереж.».
 
-399- Семенуха Р.С.
у абзаці п»ятнадцятому слова «Технічних умов доступу, виданих власниками цих мереж» замінити словами «технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об’єктів доступу, виданих власниками цих елементів інфраструктури об’єктів доступу.»;
10. Замовники реконструкції та будівництва мостів, тунелів, колекторів, вулиць, шляхів, будівель, ліній електропередачі зі спільним використанням опор для підвішування ліній телекомунікацій за власні кошти виконують роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням телекомунікаційних мереж, що знаходяться в зоні забудови, відповідно до технічних умов з доступу до елементів інфраструктури об’єктів доступу, виданих власниками цих елементів інфраструктури об’єктів доступу.».
 
Враховано редакційно   11. Замовники реконструкції та будівництва мостів, тунелів, колекторів, вулиць, шляхів, будівель, ліній електропередачі із спільним користуванням опорами для розміщення телекомунікаційних мереж за власні кошти виконують роботи, пов'язані з упорядкуванням і перенесенням таких телекомунікаційних мереж, розташованих у зоні забудови, відповідно до технічних умов з доступу, виданих власниками цих мереж».
 
    -400- Данченко О.І.
Викласти пункт 4 частини другої статті 66 у такій редакції:
«4) плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій».
 
Враховано    
257. 9. Кабінету Міністрів України:
 
-401- Гуляєв В.О.
Частини 9, 10, 11 та 12 доповнити словами «у тримісячний строк»
9. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
 
Враховано редакційно   6. Кабінету Міністрів України з дня опублікування цього Закону:
 
258. 1) привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
 
   прийняти передбачені цим Законом нормативно-правові акти;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
259. 2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
260. 10. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, привести свої рішення у відповідність із цим Законом.
 
-402- Гуляєв В.О.
Частини 9, 10, 11 та 12 доповнити словами «у тримісячний строк»
10. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у тримісячний строк привести свої рішення у відповідність із цим Законом.
 
Враховано редакційно   7. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та органам місцевого самоврядування у трьохмісячний строк привести свої рішення у відповідність із цим Законом.
 
261. 11. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, привести свої рішення у відповідність із цим Законом.
 
-403- Гуляєв В.О.
Частини 9, 10, 11 та 12 доповнити словами «у тримісячний строк»
11. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у тримісячний строк привести свої рішення у відповідність із цим Законом.
 
Враховано редакційно      
262. 12. Органам місцевого самоврядування привести свої рішення у відповідність із цим Законом.
 
-404- Гуляєв В.О.
Частини 9, 10, 11 та 12 доповнити словами «у тримісячний строк»
12. Органам місцевого самоврядування у тримісячний строк привести свої рішення у відповідність із цим Законом.
 
Враховано редакційно      
    -405- Семенуха Р.С.
доповнити главу новими частинами такого змісту:
13. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
Відхилено    
    -406- Семенуха Р.С.
14. У Кримінальному кодексі України статтю 360 викласти у новій редакції такого змісту:
«Стаття 360. Умисне пошкодження телекомунікаційних мереж
Умисне пошкодження або розбірка (демонтаж) технічних засобів та (або) споруд телекомунікаційних мереж, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення штатної роботи цих мереж, -
карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним способом, -
карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.».
 
Відхилено    
    -407- Семенуха Р.С.
15. У Кодексі України про адміністративні правопорушення статтю 147 викласти у новій редакції такого змісту:
«Стаття 147. Порушення правил охорони технічних засобів та (або) споруд телекомунікаційних мереж.
Порушення правил охорони технічних засобів та (або) споруд телекомунікаційних мереж, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
Відхилено    
263. Голова Верховної Ради України А.В. ПАРУБІЙ