Кількість абзаців - 97 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"
 
   Про внесення змін до Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких Законів України:
 
      
5. 1. У Законі України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 26, ст.220):
 
   І. Внести до Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 26, ст. 220; 2016 р., № 9, ст. 89) такі зміни:
 
6. 1)у статті 1:
 
   1. У статті 1:
 
7. у частині першій:
 
   1) у частині першій:
 
8. у пункті 1 слова "замовника, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісу" замінити словом "енергосервісу", а слово "державна" замінити словом "публічна";
 
-1- Рябчин О.М.
Пункт 1 частини першої статті першої визначення рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг викласти в такій редакції:
"базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг - усереднене значення обсягів річного споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг (у натуральних показниках) або усереднене значення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю продукції об'єктом енергосервісу із зазначенням обсягів споживання кожного виду паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг або питомих витрат питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю продукції середньорічних за три роки, що передують року, в якому здійснюється публічна закупівля енергосервісу;"
 
Відхилено   у пункті 1 слова "замовника, щодо якого здійснюється закупівля енергосервісу" замінити словом "енергосервісу", а слово "державна" – словом "публічна";
 
9. після пункту 3 доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
 
10. "об’єкт енергосервісу – будівля (споруда), група будівель (споруд), комплекс (будова), які перебувають у державній або комунальній власності та щодо якої (яких) центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності), виконавчим органом місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), прийнято рішення щодо закупівлі енергосервісу";
 
-2- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
В пункті 3-1 частини першої статті першої визначення об’єкту енергосервісу викласти в такій редакції:
"об’єкт будівництва (будинок, будівля, споруда, їх комплекс), об'єкт та/або елемент (частина) об’єкту благоустрою населених пунктів, група будівель (споруд), комплекс (будова), які перебувають у державній або комунальній власності та щодо якої (яких) центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності), виконавчим органом місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), прийнято рішення щодо закупівлі енергосервісу";".
 
Враховано редакційно   "3-1)- об’єкт енергосервісу – будинок, будівля, споруда, їх комплекс, об'єкт та/або елемент (частина) об’єкта благоустрою населених пунктів, група будівель (споруд), комплекс (будова), які перебувають у державній або комунальній власності та щодо яких центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності), виконавчим органом місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності) прийнято рішення про закупівлю енергосервісу";
 
11. пункти четвертий-п’ятий викласти в такій редакції:
 
   пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:
 
12. "4) щорічні платежі виконавцю енергосервісу – платежі, визначені учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції, пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі), які замовник енергосервісу зобов’язаний щорічно сплачувати виконавцю відповідно до умов енергосервісного договору;
 
-3- Сажко С.М.
Мартовицький А.В.
В абзаці 7 підпункту 1 пункту 1 Розділу 1 законопроекту слова "щорічні платежі" замінити словами "періодичні платежі", слово "щорічно" виключити.
 
Відхилено   "4) щорічні платежі виконавцю енергосервісу – платежі, визначені учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції, пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі), які замовник енергосервісу зобов’язаний щорічно сплачувати виконавцю відповідно до умов енергосервісного договору. Щорічний платіж визначається як сума платежів за розрахунковий (щомісячний) період;
 
    -4- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити реченням такого змісту:
"Щорічний платіж визначається як сума платежів за розрахунковий (щомісячний) період"
 
Враховано    
13. 5) щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу – щорічне скорочення витрат замовника (у грошовій формі) на споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг у результаті здійснення енергосервісу, що зазначається учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції, пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу розраховується учасником процедури закупівлі як розрахункове скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно з базовим рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, помножене на ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, чинні на дату оголошення про проведення процедури публічної закупівлі.";
 
-5- Сажко С.М.
Мартовицький А.В.
В абзаці 8 підпункту 1 пункту 1 Розділу 1 законопроекту слово "щорічне" виключити.
 
Відхилено   5) щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу – щорічне скорочення витрат замовника (у грошовій формі) на споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг у результаті здійснення енергосервісу, що зазначається учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції, пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу розраховується учасником процедури закупівлі як розрахункове скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно з базовим рівнем споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, помножене на ціни (тарифи) на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, чинні на дату оголошення про проведення процедури публічної закупівлі";
 
    -6- Сажко С.М.
Мартовицький А.В.
Друге речення абзацу 8 підпункту 1 пункту 1 Розділу 1 законопроекту після слів "витрат замовника енергосервісу" доповнити словами "за відповідний період здійснення енергосервісу"
 
Відхилено    
14. у частині другій:
 
   2) частину другу викласти в такій редакції:
 
15. слова та знаки "термін "публічні закупівлі"" та "Законі України "Про здійснення державних закупівель"" замінити відповідно словами та знаками "термін "публічні закупівлі"" та "Законі України "Про публічні закупівлі"".
 
-7- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Абзаци 9-10 підпункту 1 пункту 1 Розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
"частину другу викласти у такій редакції:
2. У цьому Законі термін "паливно-енергетичні ресурси" вживається у значенні, наведеному в "Про енергозбереження", термін "житлово-комунальні послуги" - у значенні, наведеному в Законі України "Про житлово-комунальні послуги", терміни "," і " - у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, термін "об’єкт" - у значенні, наведеному в Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності", терміни "об'єкт благоустрою населених пунктів" і "елемент (частина) об’єкту благоустрою" - у значенні, наведеному в Законі України "Про благоустрій населених пунктів", а термін "публічні закупівлі" та інші терміни, не визначені в цьому Законі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про публічні закупівлі".
 
Враховано   2. У цьому Законі термін "паливно-енергетичні ресурси" вживається у значенні, наведеному в "Про енергозбереження", термін "житлово-комунальні послуги" - у значенні, наведеному в Законі України "Про житлово-комунальні послуги", терміни "," і " - у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, термін "об’єкт" - у значенні, наведеному в Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності", терміни "об'єкт благоустрою населених пунктів" і "елемент (частина) об’єкта благоустрою" - у значенні, наведеному в Законі України "Про благоустрій населених пунктів", а термін "публічні закупівлі" та інші терміни, не визначені в цьому Законі, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про публічні закупівлі".
 
16. 2)частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
 
   2. Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
 
17. "1. Публічні закупівлі енергосервісу (далі – закупівлі енергосервісу) здійснюються за процедурами публічних закупівель в порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі" для закупівель послуг, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.";
 
   "1. Публічні закупівлі енергосервісу (далі – закупівлі енергосервісу) здійснюються за процедурами публічних закупівель у порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі" для закупівель послуг, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом".
 
18. 3)у статті 3:
 
   3. Текст статті 3 викласти в такій редакції:
 
19. частини першу та другу викласти в такій редакції:
 
      
20. "1. Закупівлі енергосервісу здійснюються шляхом застосування процедури відкритих торгів або переговорної процедури закупівлі. Тендерна документація повинна містити:
 
-8- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Абзац третій підпункту третього пункту 1 розділу І після першого викласти у такій редакції:
"1. Закупівлі енергосервісу здійснюються шляхом застосування процедури відкритих торгів або переговорної процедури закупівлі, яка застосовується виключно у випадках, передбачених пунктом 4 частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі".
2. У разі здійснення закупівлі енергосервісу за процедурою відкритих торгів, строк для подання тендерних пропозицій встановлюється відповідно до абзацу другого частини третьої статті 21 Закону України "Про публічні закупівлі", розкриття тендерних пропозицій відбувається у порядку, передбаченому у абзаці другому частини першої статті 27 Закону України "Про публічні закупівлі", розгляд та оцінка тендерних пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацом другим частини першої та частиною п'ятою статті 28 Закону України "Про публічні закупівлі"
Вимоги до тендерної документації з частини першої перенести до частини третьої. Частини другу-третю вважати частинами четвертою-п’ятою відповідно.
 
Враховано   "1. Закупівлі енергосервісу здійснюються шляхом застосування процедури відкритих торгів або переговорної процедури закупівлі, яка застосовується виключно у випадках, передбачених пунктом 4 частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі".
2. У разі здійснення закупівлі енергосервісу за процедурою відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій встановлюється відповідно до абзацу другого частини третьої статті 21 Закону України "Про публічні закупівлі", розкриття тендерних пропозицій відбувається у порядку, передбаченому абзацом другим частини першої статті 27 Закону України "Про публічні закупівлі", розгляд та оцінка тендерних пропозицій відбуваються у порядку, передбаченому абзацом другим частини першої та частиною п'ятою статті 28 Закону України "Про публічні закупівлі".
3. Тендерна документація має містити:
 
21. 1) інструкцію з підготовки тендерних пропозицій;
 
   1) інструкцію з підготовки тендерних пропозицій;
 
22. 2) один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі", у випадку прийняття замовником рішення про застосування цих критеріїв, з урахуванням особливостей, встановлених частиною другою статті 3 цього Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону України "Про публічні закупівлі", та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі" у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним;
 
-9- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
У пункті 2 частини третьої статті третьої після слів "відповідно до статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі"" слова "у випадку прийняття замовником рішення про застосування цих критеріїв," - виключити; змінити посилання з "встановлених частиною другою статті 3 цього Закону" на "встановлених частинами п’ятою-шостою статті 3"
 
Враховано   2) один або декілька кваліфікаційних критеріїв до учасників відповідно до статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням особливостей, встановлених частинами п’ятою-шостою статті 3 цього Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону України "Про публічні закупівлі", та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі" у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним;
 
23. 3) базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами) чинними на дату оголошення про проведення процедури закупівлі. Базовий річний рівень затверджується виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності). Якщо протягом періоду, щодо якого здійснюється розрахунок обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, на об’єкті енергосервісу балансоутримувачем або комісією, створеною виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності), виявлено недотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд, базовий річний рівень визначається відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 
-10- Сажко С.М.
Мартовицький А.В.
Третє речення абзацу 6 підпункту 3 пункту 1 Розділу 1 законопроекту після слів "до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності)," доповнити словами "у встановленому порядку"
 
Враховано редакційно   3) базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами), чинними на дату оголошення про проведення процедури закупівлі. Базовий річний рівень затверджується виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності), шляхом прийняття у встановленому порядку відповідних актів. Якщо протягом періоду, щодо якого здійснюється розрахунок обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, на об’єкті енергосервісу комісією, створеною виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності), виявлено недотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами та правилами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд, базовий річний рівень визначається відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 
    -11- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
У пункті 3 частини третьої статті третьої:
речення "Базовий річний рівень затверджується виконавчим органом відповідної місцевої ради або місцевим органом виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності)" доповнити словами "у встановленому порядку.";
в третьому реченні вилучити слова "балансоутримувачем або";
в третьому реченні після слів "санітарними нормами" додати "та правилами".
 
Враховано    
24. 4) повну інформацію про об'єкт енергосервісу та обладнання, що використовується на об'єкті енергосервісу для постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, необхідну учаснику процедури закупівлі для підготовки тендерної пропозиції, пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Замовник забезпечує безперешкодний доступ учасника процедури закупівлі до такого об'єкта для перевірки та уточнення зазначеної в цьому пункті інформації (у тому числі до технічних паспортів, специфікацій, планів, креслень, рисунків, технічних та якісних характеристик, копій договорів з постачальниками паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг);
 
-12- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
У пункті 4 частини третьої статті третьої після слів "необхідну учаснику процедури закупівлі для підготовки тендерної пропозиції" вилучити слова і знаки "пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі)".
 
Враховано   4) повну інформацію про об'єкт енергосервісу та обладнання, що використовується на об'єкті енергосервісу для постачання і споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг, необхідну учаснику процедури закупівлі для підготовки тендерної пропозиції. Замовник забезпечує безперешкодний доступ учасника процедури закупівлі до такого об'єкта для перевірки та уточнення зазначеної в цьому пункті інформації (у тому числі до технічних паспортів, специфікацій, планів, креслень, рисунків, технічних та якісних характеристик, копій договорів з постачальниками паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг);
 
25. 5) перелік критеріїв та методику оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв, якщо замовником прийнято рішення включити інші критерії окрім показника ефективності енергосервісного договору;
 
-13- Сажко С.М.
Мартовицький А.В.
В абзаці 8 підпункту 3 пункту 1 Розділу 1 законопроекту слова "та методику оцінки тендерних пропозицій" виключити.
 
Відхилено   5) перелік критеріїв та методику оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв, якщо замовником прийнято рішення включити інші критерії, крім показника ефективності енергосервісного договору;
 
26. 6) строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій;
 
-14- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
В пункті 6 частини третьої статті третьої строк "90 днів" уточнити "90 робочих днів".
 
Враховано   6) строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними, але не менше ніж 90 робочих днів з дати розкриття тендерних пропозицій;
 
27. 7) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції;
 
   7) інформацію про мову (мови), якою (якими) мають бути складені тендерні пропозиції;
 
28. 8) зазначення кінцевого строку подання тендерних пропозицій;
 
   8) зазначення кінцевого строку подання тендерних пропозицій;
 
29. 9) прізвище, ім’я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;
 
   9) прізвище, ім’я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками процедури закупівлі;
 
30. 10) формулу розрахунку показника ефективності енергосервісного договору;
 
   10) формулу розрахунку показника ефективності енергосервісного договору;
 
31. 11) вимоги про зазначення учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції або у пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі наступної інформації:
 
-15- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
В пункті 11 частини третьої статті третьої після слів "вимоги про зазначення учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції" вилучити слова "або у пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі";
 
Враховано   11) вимоги про зазначення учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції такої інформації:
 
32. пропонований строк енергосервісного договору;
 
   пропонований строк енергосервісного договору;
 
33. щорічні платежі виконавцю енергосервісу, розраховані з урахуванням пропонованого строку дії енергосервісного договору;
 
-16- Сажко С.М.
Мартовицький А.В.
В абзаці 16 підпункту 3 пункту 1 Розділу 1 законопроекту слово "щорічні" замінити словом "періодичні".
 
Відхилено   щорічні платежі виконавцю енергосервісу, розраховані з урахуванням пропонованого строку дії енергосервісного договору;
 
34. щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу;
 
-17- Сажко С.М.
Мартовицький А.В.
Абзац 17 підпункту 3 пункту 1 Розділу 1 законопроекту викласти в новій редакції "скорочення витрат замовника енергосервісу за відповідний період здійснення енергосервісу".
 
Відхилено   щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу;
 
35. рівень скорочення споживання відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору (у натуральних показниках та відсотках до базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг);
 
-18- Сажко С.М.
Мартовицький А.В.
В абзаці 18 підпункту 3 пункту 1 Розділу 1 законопроекту слова "кожний рік" замінити словом "період".
 
Відхилено   рівень скорочення споживання відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору (у натуральних показниках та відсотках до базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг);
 
36. фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу;
 
   фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу;
 
37. ціна енергосервісного договору.
 
   ціна енергосервісного договору.
 
38. 2. Замовник не зазначає в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів для закупівлі енергосервісу інформацію, передбачену абзацами четвертим, п’ятим, шостим і десятим частини другої статті 21 Закону України "Про публічні закупівлі". Замовник зазначає в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів для закупівлі енергосервісу інформацію про розмір мінімального кроку підвищення показника ефективності енергосервісного договору під час електронного аукціону у відсотках та математичну формулу, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки (у разі їх застосування).;
 
-19- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Частину четверту статті третьої доповнити абзацом першим в такій редакції:
"Оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу обов'язково додатково оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою.".
 
Враховано   4. Оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу обов'язково оприлюднюється на офіційному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель додатково англійською мовою.
Замовник не зазначає в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів для закупівлі енергосервісу інформацію, передбачену абзацами четвертим, п’ятим, шостим і десятим частини другої статті 21 Закону України "Про публічні закупівлі". Замовник зазначає в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів для закупівлі енергосервісу інформацію про розмір мінімального кроку підвищення показника ефективності енергосервісного договору під час електронного аукціону у відсотках та математичну формулу, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки (у разі їх застосування).
 
39. доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
-20- Сажко С.М.
Мартовицький А.В.
В абзаці 22 підпункту 3 пункту 1 Розділу 1 законопроекту слова "третьою та четвертою" замінити словами "третьою – п’ятою".
 
Враховано редакційно      
40. "3. Замовник не встановлює кваліфікаційний критерій, передбачений абзацом четвертим частини другої статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі". Замовник може встановлювати такий кваліфікаційний критерій як наявність документально підтвердженого досвіду виконання технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів. У випадку встановлення, такий критерій та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх такому критерію, зазначаються замовником в тендерній документації та вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).
 
-21- Сажко С.М.
Мартовицький А.В.
Підпункт 3 пункту 1 Розділу 1 законопроекту доповнити абзацом 24 такого змісту "4. Учасник може підтвердити інформацію про відповідність вимогам статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі", в тому числі, і наданням відповідних договорів та (або) інших документів з підрядником, який відповідає одному або декільком кваліфікаційним критеріям."
 
Враховано редакційно   5. Замовник не встановлює кваліфікаційний критерій, передбачений абзацом четвертим частини другої статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі". Замовник може встановлювати такий кваліфікаційний критерій, як наявність документально підтвердженого досвіду виконання технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів. У разі встановлення такого критерію та переліку документів, що підтверджують інформацію учасників процедури закупівлі про відповідність їх такому критерію, вони зазначаються замовником у тендерній документації та вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).
6. Учасник процедури закупівлі може підтвердити інформацію про його відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, у тому числі шляхом надання замовнику договорів з підприємством (ами), установою (ами) чи організацією (ями), яка (і) відповідають таким кваліфікаційним критеріям та яку (і) учасник буде залучати для здійснення енергосервісу.
7. Замовник під час проведення переговорів (у разі застосування переговорної процедури закупівлі) вимагає від учасника процедури закупівлі подання ним:
1) документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом;
2) інформації, зазначеної у пункті 11 частини третьої статті 3 цього Закону.
8. Повідомлення про намір укласти договір, що безоплатно оприлюднюється на офіційному веб-сайті уповноваженого органу протягом одного дня після прийняття замовником рішення про намір укласти договір за результатами проведених переговорів з учасником (учасниками) (у разі застосування переговорної процедури закупівлі енергосервісу) має містити таку інформацію:
1) найменування та місцезнаходження замовника;
2) найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори;
3) строк дії енергосервісного договору;
4) щорічні платежі виконавцю енергосервісу, розраховані з урахуванням строку дії енергосервісного договору;
5) щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу; рівень скорочення споживання відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору (у натуральних показниках та відсотках до базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг);
6) фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово- комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу; показник ефективності енергосервісного договору; ціна енергосервісного договору;
7) обґрунтування застосування переговорної процедури.
 
    -22- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Доповнити статтю третю частиною шостою в такій редакції:
"6. Учасники можуть підтвердити інформацію про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, визначених у статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, в тому числі шляхом надання замовнику договорів та/або інших документів з підприємством (ами), установою (ами) чи організацією (ями), яка (і) відповідають таким кваліфікаційним критеріям та яких учасник буде залучати як субпідрядника (ів) здійснення енергосервісу.".
 
Враховано редакційно    
    -23- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Доповнити статтю третю частиною сьомою в такій редакції:
"7. Замовник під час проведення переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі вимагає від учасника подання ним:
1) підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом;
2) інформації, зазначеної у пункті 3 та пункті 4 частини третьої статті 3 цього Закону.".
 
Враховано    
    -24- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Доповнити статтю третю частиною сьомою в такій редакції:
"8. Повідомлення про намір укласти договір, що безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу протягом одного дня після прийняття замовником рішення про намір укласти договір за результатами проведених переговорів з учасником (учасниками) у разі застосування переговорної процедури закупівлі енергосервісу має містити наступну інформацію:
найменування та місцезнаходження замовника;
найменування, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким проведено переговори; строк дії енергосервісного договору;
щорічні платежі виконавцю енергосервісу, розраховані з урахуванням строку дії енергосервісного договору;
щорічне скорочення витрат замовника енергосервісу; рівень скорочення споживання відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, який має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу, за кожний рік дії енергосервісного договору (у натуральних показниках та відсотках до базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг);
фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово- комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу; показник ефективності енергосервісного договору; ціна енергосервісного договору;
обґрунтування застосування переговорної процедури.".
Частину четверту статті третьої вважати частиною дев’ятою.
 
Враховано    
41. 4. У звіті про результати проведення процедури закупівлі енергосервісу замість цінових пропозицій учасників тендеру, цінових пропозицій на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі) зазначаються показники ефективності енергосервісного договору учасників тендеру або показники ефективності енергосервісного договору, зазначені учасниками у пропозиціях на переговорах (у випадку застосування переговорної процедури закупівлі).;
 
   9. У звіті про результати проведення процедури закупівлі енергосервісу замість цінових пропозицій учасників тендера, цінових пропозицій на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі) зазначаються показники ефективності енергосервісного договору учасників тендера або показники ефективності енергосервісного договору, зазначені учасниками у пропозиціях на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі)".
 
42. 4)після статті 3 доповнити статтею 3-1 такого змісту:
 
   4. Доповнити статтею 3-1 такого змісту:
 
43. "Стаття 3-1. Особливості проведення закупівлі енергосервісу щодо об’єктів, які перебувають у віданні різних розпорядників бюджетних коштів
 
   "Стаття 3-1. Особливості проведення закупівлі енергосервісу щодо об’єктів, які перебувають у віданні різних розпорядників бюджетних коштів
 
44. 1. Виконавчий орган відповідної місцевої ради або місцевий орган виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральний орган виконавчої влади (щодо об’єктів державної власності), до сфери управління якого належить замовник енергосервісу, мають право прийняти рішення про проведення закупівлі енергосервісу щодо окремих будівель (споруд) об’єкту енергосервісу, які перебувають в оперативному управлінні або господарському віданні різних розпорядників бюджетних коштів, визначивши відповідальним за проведення такої закупівлі одного із таких розпорядників бюджетних коштів (уповноважений замовник).
 
   1. Виконавчий орган відповідної місцевої ради або місцевий орган виконавчої влади (щодо об’єктів комунальної власності), центральний орган виконавчої влади (щодо об’єктів державної власності), до сфери управління якого належить замовник енергосервісу, мають право прийняти рішення про проведення закупівлі енергосервісу щодо окремих будівель (споруд) об’єкта енергосервісу, які перебувають в оперативному управлінні або господарському віданні різних розпорядників бюджетних коштів, визначивши відповідальним за проведення такої закупівлі одного з таких розпорядників бюджетних коштів (далі – уповноважений замовник).
 
45. 2. Уповноважений замовник проводить процедуру закупівлі та обирає переможця процедури закупівлі відповідно до вимог цього Закону та з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
   2. Уповноважений замовник проводить процедуру закупівлі та обирає переможця процедури закупівлі відповідно до вимог цього Закону та з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
46. 3. Розпорядники бюджетних коштів та уповноважений замовник кожний окремо укладають енергосервісні договори з переможцем процедури закупівлі, проведених уповноваженим замовником закупівлі, щодо об’єктів, які перебувають в їх оперативному управлінні чи господарському віданні, на умовах, визначених у тендерній документації та відповідно до поданої тендерної пропозиції.";
 
   3. Розпорядники бюджетних коштів та уповноважений замовник кожний окремо укладають енергосервісні договори з переможцем процедури закупівлі, проведеної уповноваженим замовником закупівлі, щодо об’єктів, які перебувають в їх оперативному управлінні чи господарському віданні, на умовах, визначених у тендерній документації та відповідно до поданої тендерної пропозиції".
 
47. 5)статтю 4 викласти в такій редакції:
 
   5. Статтю 4 викласти в такій редакції:
 
48. "Стаття 4. Особливості оцінки і розгляду пропозицій учасників процедури закупівлі енергосервісу
 
   "Стаття 4. Особливості оцінки і розгляду пропозицій учасників процедури закупівлі енергосервісу
 
49. Під час проведення процедури закупівлі енергосервісу для оцінки пропозицій учасників процедури закупівлі та визначення найбільш економічно вигідної пропозиції, замовник замість критерію оцінки тендерних пропозицій та пропозицій на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі) "ціна", застосовує критерій "показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість)".
 
-25- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
В абзацах першому та другому частини першої та в частині другій статті четвертої і далі по тексту слова та знаки " (чиста приведена вартість)" вилучити.
 
Враховано   1. Під час проведення процедури закупівлі енергосервісу для оцінки пропозицій учасників процедури закупівлі та визначення найбільш економічно вигідної пропозиції замовник замість критерію оцінки тендерних пропозицій та пропозицій на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі) "ціна" застосовує критерій "показник ефективності енергосервісного договору ".
 
50. Показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість) визначається як сумарне за двадцятирічний період з дати оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу значення дисконтованих різниць між щорічними скороченнями витрат замовника та щорічними платежами виконавцю енергосервісу. Дисконтування здійснюється на розмір облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу. Приведений показник ефективності енергосервісного договору - показник ефективності енергосервісного договору, зазначений учасником у тендерній пропозиції та перерахований із урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною у методиці оцінки замовником у тендерній документації.
 
-26- Сажко С.М.
Мартовицький А.В.
В абзаці 4 підпункту 5 пункту 1 Розділу 1 законопроекту слова "щорічними" виключити.
 
Відхилено   Показник ефективності енергосервісного договору визначається як сумарне за двадцятирічний період з дати оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу значення дисконтованих у кожному інтервалі різниць між щорічними скороченнями витрат замовника та щорічними платежами виконавцю енергосервісу. Дисконтування здійснюється на розмір облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату оголошення про проведення процедури закупівлі енергосервісу. Приведений показник ефективності енергосервісного договору - показник ефективності енергосервісного договору, зазначений учасником у тендерній пропозиції та перерахований із урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною методикою оцінки замовником у тендерній документації.
Під інтервалом дисконтування розуміється календарний рік. Для врахування неповного інтервалу ставка дисконтування для нього коригується відповідно до кількості днів цього неповного інтервалу.
 
    -27- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
В частині першій статті четвертої після слова "дисконтованих" додати слова "в кожному інтервалі".
Доповнити частину першу статті четвертої новим абзацом такого змісту:
"Під інтервалом дисконтування розуміється календарний рік. Під інтервалом дисконтування розуміється календарний рік. Для врахування неповного інтервалу ставка дисконтування для нього коригується відповідно до кількості днів цього неповного інтервалу.".
 
Враховано    
    -28- Сажко С.М.
Мартовицький А.В.
Абзац 4 підпункту 5 пункту 1 Розділу 1 законопроекту після слів "платежами виконавцю енергосервісу" доповнити словами "за відповідний період здійснення енергосервісу".
 
Відхилено    
51. У випадках, передбачених статтею 3-1 цього Закону, оцінці підлягає сумарне значення показників ефективності енергосервісного договору за об’єктами кожного з розпорядників бюджетних коштів (замовників енергосервісу).
 
   У випадках, передбачених статтею 3-1 цього Закону, оцінці підлягає сумарне значення показників ефективності енергосервісного договору за об’єктами кожного з розпорядників бюджетних коштів (замовників енергосервісу).
 
52. 2. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, крім показника ефективності енергосервісного договору, застосовуються й інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага критерію "показник ефективності енергосервісного договору (чиста приведена вартість)" не може бути нижчою за 75 відсотків.
 
   2. Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, крім показника ефективності енергосервісного договору, застосовуються й інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага критерію "показник ефективності енергосервісного договору" не може бути нижчою за 75 відсотків.
 
53. 3. У разі застосування процедури відкритих торгів під час закупівлі енергосервісу, оцінка тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі енергосервісу проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації , та шляхом застосування електронного аукціону.
 
   3. У разі застосування процедури відкритих торгів під час закупівлі енергосервісу оцінка тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі енергосервісу проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.
 
54. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про показники ефективності енергосервісного договору або приведені показники ефективності енергосервісного договору, розраховані електронною системою закупівель на основі даних, зазначених учасниками у тендерних пропозиціях за формулою розрахунку показника ефективності енергосервісного договору, визначеною замовником у тендерній документації. Інформація про показники ефективності енергосервісного договору розкривається у порядку від найнижчого до найвищого.
 
   До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про показники ефективності енергосервісного договору або приведені показники ефективності енергосервісного договору, розраховані електронною системою закупівель на основі даних, зазначених учасниками у тендерних пропозиціях за формулою розрахунку показника ефективності енергосервісного договору, визначеною замовником у тендерній документації. Інформація про показники ефективності енергосервісного договору розкривається у порядку від найнижчого до найвищого.
 
55. 4. Електронний аукціон під час закупівлі енергосервісу полягає в повторювальному процесі підвищення показника ефективності енергосервісного договору шляхом скорочення учасниками пропонованого строку енергосервісного договору та/або щорічних платежів виконавцю енергосервісу, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
 
   4. Електронний аукціон під час закупівлі енергосервісу полягає в повторювальному процесі підвищення показника ефективності енергосервісного договору шляхом скорочення учасниками пропонованого строку енергосервісного договору та/або щорічних платежів виконавцю енергосервісу, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
 
56. Для проведення електронного аукціону показники ефективності енергосервісного договору/приведені показники ефективності енергосервісного договору всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найнижчого до найвищого без зазначення найменувань учасників. Стартовим визначається найнижчий показник ефективності енергосервісного договору/приведений показник ефективності енергосервісного договору. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається новий стартовий показник за результатами попереднього етапу аукціону.
 
   Для проведення електронного аукціону показники ефективності енергосервісного договору/приведені показники ефективності енергосервісного договору всіх пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від найнижчого до найвищого без зазначення найменувань учасників. Стартовим визначається найнижчий показник ефективності енергосервісного договору/приведений показник ефективності енергосервісного договору. Перед початком кожного наступного етапу аукціону визначається новий стартовий показник за результатами попереднього етапу аукціону.
 
57. У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору, першим в електронному аукціоні підвищення показника енергосервісного договору буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням.
 
   У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору, першим в електронному аукціоні підвищення показника енергосервісного договору буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням.
 
58. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз підвищити значення показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору своєї пропозиції не менше ніж на один крок від свого попереднього значення показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору шляхом внесення даних в електронній системі закупівель щодо розміру скорочення пропонованого строку енергосервісного договору та/або щорічних платежів виконавцю енергосервісу. Електронна система закупівель на кожному етапі аукціону перераховує внесені учасниками дані у відсоткове значення відповідно до формули розрахунку показника енергосервісного договору, вказаної замовником у тендерній документації.
 
   Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз підвищити значення показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору своєї пропозиції не менше ніж на один крок від свого попереднього значення показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору шляхом внесення даних до електронної системи закупівель щодо розміру скорочення пропонованого строку енергосервісного договору та/або щорічних платежів виконавцю енергосервісу. Електронна система закупівель на кожному етапі аукціону перераховує внесені учасниками дані у відсоткове значення відповідно до формули розрахунку показника енергосервісного договору, вказаної замовником у тендерній документації.
 
59. В оголошенні про проведення процедури закупівель енергосервісу обов’язково зазначаються відомості про розмір мінімального кроку підвищення показника ефективності енергосервісного договору під час електронного аукціону у відсотках та математичну формулу, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки.
 
   В оголошенні про проведення процедури закупівель енергосервісу обов’язково зазначаються відомості про розмір мінімального кроку підвищення показника ефективності енергосервісного договору під час електронного аукціону у відсотках та математичну формулу, що буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки.
 
60. Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх показників ефективності енергосервісного договору або приведених показників ефективності енергосервісного договору в електронній системі закупівель від найнижчого до найвищого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.
 
   Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації щодо місця розташування їх показників ефективності енергосервісного договору або приведених показників ефективності енергосервісного договору в електронній системі закупівель від найнижчого до найвищого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.
 
61. 5. Оцінка тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі енергосервісу відбувається шляхом вибору учасника з найбільшим значенням показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору.
 
   5. Оцінка тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі енергосервісу відбувається шляхом вибору учасника з найбільшим значенням показника ефективності енергосервісного договору/приведеного показника ефективності енергосервісного договору.
 
62. 6. Розкриття тендерних пропозицій, розгляд тендерних пропозицій на відповідність вимогам тендерної документації, визначення переможця під час процедури закупівлі енергосервісу здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про публічні закупівлі", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. ";
 
   6. Розкриття тендерних пропозицій, розгляд тендерних пропозицій на відповідність вимогам тендерної документації, визначення переможця під час процедури закупівлі енергосервісу здійснюються в порядку, передбаченому Законом України "Про публічні закупівлі", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом"
 
63. 6)у статті 5:
 
   6. У статті 5:
 
64. частину другу після пункту 4 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
   1) у частині другій:
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
65. "4-1) фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу;";
 
   "4-1) фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу";
 
66. у пункті 6 слово "статті" замінити словом "статтею";
 
-29- Галасюк В.В.
Абзац 5 підпункту 6 пункту 1 Розділу 1 законопроекту виключити
 
Враховано      
67. у пункті 11 слова "об’єкта, щодо якого здійснюється енергосервіс" замінити словами "об’єкта енергосервісу";
 
-30- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Абзац 5 підпункту 6 пункту 1 Розділу 1 законопроекту після слів "у пункті 11" доповнити словами "після слів "протягом дії енергосервісного договору" доповнити словами "змін кліматичних умов, температури зовнішнього повітря, призначення об’єкта енергосервісу,", далі за текстом.
 
Враховано   у пункті 11:
після слів "протягом дії енергосервісного договору" доповнити словами "змін кліматичних умов, температури зовнішнього повітря, призначення об’єкта енергосервісу";
слова "об’єкта, щодо якого здійснюється енергосервіс" замінити словами "об’єкта енергосервісу";
2) частину третю доповнити абзацом третім такого змісту:
"Ціна енергосервісного договору може бути змінена у випадках, передбачених пунктами 5, 6, 7 частини четвертої статті 36 Закону України "Про публічні закупівлі";
3) частину четверту доповнити реченням такого змісту: "Фактичний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг визначається за показниками відповідних засобів обліку/засобів вимірювальної техніки та може бути скоригований з урахуванням змін кліматичних умов, температури зовнішнього повітря, призначення об’єкта енергосервісу, змін у конструкції або площі, порядку або режиму роботи об’єкта енергосервісу тощо";
 
    -31- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Доповнити проект новим абзацом шостим такого змісту:
"Частину третю статті п’ятої після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Ціна енергосервісного договору може бути змінена у випадках, передбачених пунктами 5, 6, 7 частини четвертої статті 36 Закону України "Про публічні закупівлі".
 
Враховано    
    -32- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Доповнити проект новим абзацом шостим такого змісту:
"Частину четверту статті п’ятої після останнього речення доповнити реченням такого змісту:
"Фактичний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг визначається за показаннями відповідних засобів обліку/засобів вимірювальної техніки та може бути скоригований з врахуванням змін кліматичних умов, температури зовнішнього повітря, призначення об’єкта енергосервісу, змін у конструкції або площі, порядку або режиму роботи об’єкта енергосервісу, тощо.".
 
Враховано    
68. у частині п’ятій слова "та не більше 90 відсотків" замінити словами "суми щорічного скорочення витрат замовника енергосервісу.";
 
-33- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Частину п’яту статті п’ятої викласти в такій редакції:
"5. Фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово- комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу, має становити не менше 80 відсотків.
Якщо на об’єкті енергосервісу планується здійснення енергозберігаючих (енергоефективних) заходів за рахунок бюджетних коштів, замовник має право встановлювати максимальний розмір фіксованого відсотку менше 80 відсотків. Встановлення такого фіксованого відсотку та інформація про заплановані енергозберігаючі (енергоефективні) заходи (обсяг робіт та/або перелік устаткування, терміни впровадження заходів, очікуваний рівень скорочення споживання та/або витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, якого має бути досягнуто в результаті впровадження заходів) зазначаються в тендерній документації."
 
Враховано   4) частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Фіксований відсоток суми скорочення витрат замовника енергосервісу на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, що підлягає до сплати виконавцю енергосервісу, має становити не менше 80 відсотків.
Якщо на об’єкті енергосервісу планується здійснення енергозберігаючих (енергоефективних) заходів за рахунок бюджетних коштів, замовник має право встановлювати максимальний розмір фіксованого відсотку менше 80 відсотків. Інформація про встановлення такого фіксованого відсотку та про заплановані енергозберігаючі (енергоефективні) заходи (обсяг робіт та/або перелік устаткування, строки впровадження заходів, очікуваний рівень скорочення споживання та/або витрат на оплату відповідних паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, якого має бути досягнуто в результаті впровадження заходів) зазначається в тендерній документації";
5) частину шосту доповнити першим реченням такого змісту: "Періодичність здійснення платежів виконавцю енергосервісу встановлюється в енергосервісному договорі";
 
    -34- Сажко С.М.
Мартовицький А.В.
Абзац 6 підпункту 6 пункту 1 Розділу 1 законопроекту викласти в новій редакції: "частину п’яту викласти в новій редакції: "5. Періодичні платежі виконавцю енергосервісу за енергосервісним договором мають становити не менше 80 відсотків суми скорочення витрат замовника енергосервісу за відповідний період здійснення енергосервісу".
 
Враховано частково    
    -35- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Доповнити проект новим абзацом сьомим такого змісту:
"Частину шосту статті п’ятої доповнити першим речення такого змісту:
"6. Періодичність здійснення щорічних платежів виконавцю енергосервісу встановлюється у енергосервісному договорі.".
 
Враховано частково    
69. у частині сьомій цифру "10" замінити цифрою "15";
 
   6) у частині сьомій цифри "10" замінити цифрами "15";
 
70. у частині восьмій слова "замовника за енергосервісним договором" замінити словами "виконавця енергосервісу";
 
   7) у частині восьмій слова "замовника за енергосервісним договором" замінити словами "виконавця енергосервісу";
 
71. у частині десятій слова "Після закінчення строку дії енергосервісного договору або у разі його розірвання замовник" замінити словами "Держава (якщо об’єкт енергосервісу знаходиться у державній власності) або відповідна територіальна громада (якщо об’єкт енергосервісу знаходиться у комунальній власності)";
 
-36- Галасюк В.В.
Абзац 9 підпункту 6 пункту 1 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
"у частині десятій слова "Після закінчення строку дії енергосервісного договору або у разі його розірвання замовник" замінити словами "Після закінчення строку дії енергосервісного договору або у разі його розірвання держава (якщо об’єкт енергосервісу знаходиться у державній власності) або відповідна територіальна громада (якщо об’єкт енергосервісу знаходиться у комунальній власності)"
 
Немає висновку   8) у частині десятій слова "Після закінчення строку дії енергосервісного договору або у разі його розірвання замовник" замінити словами "Після закінчення строку дії енергосервісного договору або у разі його розірвання держава (якщо об’єкт енергосервісу знаходиться у державній власності) або відповідна територіальна громада (якщо об’єкт енергосервісу знаходиться у комунальній власності)";
 
72. після частини тринадцятої доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
   9) доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
73. "14. Замовник укладає енергосервісний договір з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 60 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю енергосервісу відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця процедури закупівлі.";
 
-37- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
В частині 14 статті п’ятої строк "60 днів" уточнити "60 робочих днів".
 
Враховано   "14. Замовник укладає енергосервісний договір з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 60 робочих днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю енергосервісу відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника – переможця процедури закупівлі".
 
74. 7) статтю 6 викласти в такій редакції:
 
-38- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Підпункт 7 пункту 1 Розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
статтю 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Порядок затвердження істотних умов енергосервісного договору.
 
Враховано   7. Статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Порядок затвердження істотних умов енергосервісного договору
 
75. "1. Головні розпорядники бюджетних коштів не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю енергосервісу з учасником-переможцем подають на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (щодо об'єктів державної власності), Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій раді після погодження відповідним місцевим фінансовим органом (щодо об'єктів комунальної власності) істотні умови енергосервісного договору, що укладатиметься ними або відповідними розпорядниками бюджетних коштів, зазначені у пунктах 2 - 5 частини другої статті 5 цього Закону.
 
-39- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
В частині першій статті шостої:
слова "Головні розпорядники бюджетних коштів" замінити на "Замовник енергосервісу";
після слів "укласти договір про закупівлю енергосервісу з учасником-переможцем" додати "у встановленому порядку";
слово "подають" замінити на "подає";
після слів "відповідній місцевій раді" виключити слова "після погодження відповідним місцевим фінансовим органом";
після слів "укладатиметься ними" виключити слова "або відповідними розпорядниками бюджетних коштів";
слова, цифри та знаки "у пунктах 2-5 частини другої статті 5" замінити на "у пунктах 2, 4 - 5 частини другої статті 5".
 
Враховано   1. Замовник енергосервісу не пізніше десяти днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю енергосервісу з учасником-переможцем у встановленому порядку подає на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (щодо об'єктів державної власності), Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій раді (щодо об'єктів комунальної власності) істотні умови енергосервісного договору, що укладатиметься ним, зазначені у пунктах 2, 4 і 5 частини другої статті 5 цього Закону.
 
76. 2. Місцевий фінансовий орган погоджує або відмовляє у погодженні відповідних істотних умов енергосервісного договору у строк, що не перевищує 8 днів з дати звернення головного розпорядника бюджетних коштів щодо погодження відповідних істотних умов енергосервісного договору.
 
-40- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Частину другу статті шостої виключити.
 
Враховано      
77. 3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада затверджують або відмовляють у затвердженні відповідних істотних умов енергосервісного договору у строк, що не перевищує 50 днів з дати звернення головного розпорядника бюджетних коштів щодо погодження відповідних істотних умов енергосервісного договору.";
 
-41- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
В частині третій статті шостої:
строк "50 днів" уточнити "60 робочих днів";
слова "розпорядника бюджетних коштів" замінити на "замовника енергосервісу";
слово "погодження" замінити на "затвердження".
 
Враховано   2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада затверджують або відмовляють у затвердженні відповідних істотних умов енергосервісного договору у строк, що не перевищує 60 робочих днів з дати звернення головного замовника енергосервісу щодо затвердження відповідних істотних умов енергосервісного договору".
 
78. 8)у статті 7:
 
   8. У статті 7:
 
79. частину першу викласти у такій редакції:
 
   1) частину першу викласти в такій редакції:
 
80. "1. Замовник відміняє торги із закупівлі енергосервісу у разі:
 
   "1. Замовник відміняє торги із закупівлі енергосервісу в разі:
 
81. 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі енергосервісу;
 
   1) відсутності подальшої потреби в закупівлі енергосервісу;
 
82. 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
 
   2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
 
83. 3) порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укласти договір, передбаченого Законом України "Про публічні закупівлі";
 
   3) порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір укласти договір, передбаченого Законом України "Про публічні закупівлі";
 
84. 4) подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій;
 
   4) подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій;
 
85. 5) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій;
 
   5) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій;
 
86. 6) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом України "Про публічні закупівлі";
 
   6) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом України "Про публічні закупівлі";
 
87. 7) у випадку відмови у погодженні (затвердженні) істотних умов енергосервісного договору з учасником процедури закупівлі, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (щодо об’єктів державної власності), Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою, місцевим фінансовим органом (щодо об’єктів комунальної власності).
 
-42- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
В пункті 7 частини першої слово "погодженні" змінити на "затвердженні"; після слів "відповідною місцевою радою" виключити слова "місцевим фінансовим органом".
 
Враховано   7) відмови у затвердженні істотних умов енергосервісного договору з учасником процедури закупівлі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики (щодо об’єктів державної власності), Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою (щодо об’єктів комунальної власності).
 
88. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути визначено в тендерній документації."
 
   Інформація про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути визначена в тендерній документації";
 
89. у частині другій друге речення виключити;
 
   2) друге речення частини другої виключити;
 
90. у частині третій слова "надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення" замінити словами "оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель".
 
   3) у частині третій слова "надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення" замінити словами "оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель".
 
91. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
92. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше введення в дію Закону України "Про публічні закупівлі" для усіх замовників.
 
-43- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
В Розділі ІІ. Прикінцеві та перехідні положення пункт перший викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування і вводиться в дію з 1 лютого 2017 року, окрім абзаців восьмого, двадцять шостого, двадцять сьомого, двадцять дев’ятого пункту 3 частини першої Розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2022 року.".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію з 1 лютого 2017 року, крім абзаців шостого, двадцять четвертого, двадцять п’ятого, двадцять сьомого пункту 3 Розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2022 року.
 
93. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-44- Рябчин О.М.
Домбровський О.Г.
Галасюк В.В.
Бабак А.В.
Кацер-Бучковська Н.В.
Чижмарь Ю.В.
Войціцька В.М.
Підлісецький Л.Т.
Єфімов М.В.
Пункт 2 Розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні положення виключити.
 
Враховано      
94. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
95. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
96. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-45- Рябчин О.М.
Доповнити пункт 3 Розділу 11. Прикінцеві та перехідні положення новим реченням такого змісту:
"забезпечити приведення центральним органом виконавчої влади, який формує та реалізує політику у сфері державних та публічних закупівель забезпечити технічну можливість впровадження цього Закону."
 
Відхилено   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.