Кількість абзаців - 181 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) у статті 156-1:
 
   1) у статті 156-1:
 
7. частину першу після слів «громадянам-споживачам» доповнити словами « (крім споживачів фінансових послуг)»;
 
   абзац перший частини першої після слів «громадянам-споживачам» доповнити словами « (крім споживачів фінансових послуг)»;
 
8. після частини четвертої доповнити новими частинами такого змісту:
 
   доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
9. «Ненадання або несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг тягне за собою накладення на посадову особу юридичної особи або фізичну особу-підприємця, які надають відповідні послуги, штрафу у розмірі від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
 
-1- Демчак Р.Є.
Ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг, або надання недостовірної інформації про таку послугу –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи або фізичних осіб – підприємців, які надають фінансові послуги, - сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Враховано   "Ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг або надання недостовірної інформації про фінансову послугу –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи або фізичних осіб – підприємців, які надають фінансові послуги, у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
    -2- Довбенко М.В.
абзац четвертий пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг, або надання недостовірної інформації про такі послуги –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи або фізичних осіб – підприємців, які надають відповідні послуги, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Враховано частково    
    -3- Лаврик О.В.
У абзаці 4 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту після слів «ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг» доповнити словосполученням «або надання недостовірної інформації про такі послуги»;
 
Враховано    
10. У разі бездіяльності осіб, передбачених частиною п’ятою цієї статті, щодо приведення недостовірної інформації про фінансову послугу у відповідність до вимог, встановлених законодавством, або повторне надання недостовірної інформації про фінансову послугу протягом року з моменту стягнення -
 
-4- Довбенко М.В.
абзац п’ятий пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення – «
 
Враховано   Дії, передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –
 
    -5- Лаврик О.В.
У абзаці 5 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 законопроекту словосполучення «або повторне надання недостовірної інформації про фінансову послугу протягом року з моменту стягнення» замінити словосполученням «або дії передбачені частиною п’ятою цієї статті, вчиненні особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення».
 
Враховано    
11. тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
-6- Демчак Р.Є.
В абзаці шостому пункту 1 законопроекту слова «від ста до двохсот п’ятдесяти» замінити словами «- двісті»;
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи або фізичних осіб – підприємців, які надають фінансові послуги, у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
2) у статті 218 слово і цифри «статтями 156-1» замінити словами і цифрами «частинами першою – четвертою статті 156-1, статтями»;
3) у частині першій статті 244-4 слово і цифри «статті 156-1» замінити словами і цифрами «частини перша – четверта статті 156-1, статті»;
 
    -7- Довбенко М.В.
в абзаці шостому пункту 1 законопроекту слова «від ста до двохсот п’ятдесяти» замінити словами «п'ятдесяти до двохсот»;
 
Враховано частково    
    -8- Довбенко М.В.
доповнити пункт 1 новими підпунктами такого змісту:
«2) у статті 218 слово і цифри «статтями 156-1» замінити словами і цифрами «частинами першою-четвертою статті 156-1, статтями»;
3) у частині першій статті 244-4 слово і цифри «статті 156-1» замінити словами і цифрами «частини перша – четверта статті 156-1, статті»;
 
Враховано    
12. 2) частину першу статті 244-16 після слів «розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані» доповнити словами та знаками «з ненаданням або несвоєчасним наданням громадянину-споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг (стаття 156-1)»;
 
-9- Довбенко М.В.
Підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:
«3) частину першу статті 244-16 після слів «розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані» доповнити словами та цифрами «з ненаданням, несвоєчасним наданням споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг або надання недостовірної інформації про фінансову послугу, якщо надання таких послуг регулюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (частини п’ята і шоста статті 156-1)»;
 
Враховано   4) частину першу статті 244-16 після слів «розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані» доповнити словами та цифрами «з ненаданням, несвоєчасним наданням споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг або надання недостовірної інформації про фінансову послугу, якщо надання таких послуг регулюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (частини п’ята і шоста статті 156-1)»;
 
    -10- Лаврик О.В.
У підпункті 2 пункту 1 розділу 1 законопроекту словосполучення «громадянину-споживачу фінансових послуг» замінити словосполученням «споживачу фінансових послуг».
 
Враховано    
13. 3) частину першу статті 244-17 після слів та цифр «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства на ринку цінних паперів (статті 163, 163-5, 163-6, частина перша статті 163-7, статті 163-8 - 163-11, 188-30)» доповнити словами «ненаданням або несвоєчасним наданням громадянину-споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг (стаття 156-1)»;
 
-11- Довбенко М.В.
Підпункт 3 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«4) частину першу статті 244-17 після слів «розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані» доповнити словами та цифрами "з ненаданням, несвоєчасним наданням споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг або надання недостовірної інформації про фінансову послугу, якщо надання таких послуг регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, (частини п’ята і шоста статті 156-1)»
 
Враховано   5) частину першу статті 244-17 після слів «розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані» доповнити словами та цифрами "з ненаданням, несвоєчасним наданням споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг або надання недостовірної інформації про фінансову послугу, якщо надання таких послуг регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, (частини п’ята і шоста статті 156-1)";
 
14. 4) п’ятдесят перший абзац частини першої статті 255 після слів «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (« доповнити словами та знаком «стаття 156-1 у частині, що стосується ненадання або несвоєчасного надання громадянину-споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг»;
 
-12- Довбенко М.В.
Підпункт 4 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«5) у частині першій статті 255:
у абзаці другому пункту 1 цифри «155-2 – 156-2» замінити словами та цифрами «155-2 -156, частини перша- четверта статті 156-1, статті 156-2»;
у пункті 2 цифри «156-1», замінити словами та цифрами «частини перша-четверта статті 156-1, статті»
 
Враховано   6) у частині першій статті 255:
у абзаці другому пункту 1 цифри "155-2 – 156-2" замінити словами та цифрами "155-2 -156, частини перша- четверта статті 156-1, статті 156-2";
у пункті 2 цифри "156-1", замінити словами та цифрами "частини перша-четверта статті 156-1, статті".
 
    -13- Левченко Ю.В.
Розділ І Законопроекту доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
8. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):
1)частину другу статті 3 після слів «інших осіб» доповнити словами «в тому числі невизначеного кола осіб,»;
2)частину першу статті 45 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У випадках, передбачених законом, позови можуть подаватися в інтересах невизначеного кола осіб.»
3)статтю 114 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Позови щодо невизначеного кола осіб пред’являються в суд за місцезнаходженням відповідача.»
 
Відхилено Норми щодо можливості подання позовів від невизначеного кола осіб пропонувалися у № 2456, але були виключені у № 2456-д за наполяганням ГНЕУ, КМУ та Мінюсту, які категорична заперечують проти таких змін.   
15. 2. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 13, ст. 110; 2011 р., № 4, ст. 20, № 23, ст. 160; із змінами, внесеними законами України від 7 квітня 2011 року № 3205-VІ та від 19 травня 2011 року):
 
   5. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
 
16. 1) абзац другий преамбули після слова «захисту» доповнити словами «прав та»;
 
-14- Довбенко М.В.
підпункт 1 пункту 2 законопроекту доповнити словами «а слова «споживачів фінансових послуг» замінити словами «клієнтів»
 
Враховано   1) в абзаці другому преамбули слова «захисту інтересів споживачів фінансових послуг» замінити словами «захисту прав та інтересів клієнтів»;
 
17. 2) у частині першій статті 1:
 
-15- Довбенко М.В.
підпункт 2 пункту 2 законопроекту доповнити підпунктом наступного змісту:
«у пункті 7 слова «споживачі фінансових послуг» замінити словом «клієнти»
 
Враховано   2) у частині першій статті 1:
у пункті 7 слова «споживачі фінансових послуг» замінити словом «клієнти»;
 
18. доповнити новими пунктами такого змісту:
 
   доповнити пунктами 7-1 і 7-2 такого змісту:
 
19. «7-1) клієнт - фізична або юридична особа, що отримує, замовляє або користується послугами фінансової установи, включаючи споживачів;
 
-16- Демчак Р.Є.
Довбенко М.В.
Абзац третій підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7-2) клієнт – фізична особа (у тому числі – споживач), фізична особа – підприємець або юридична особа, яка отримує, має намір та відповідно до законодавства може отримати фінансову послугу»
 
Враховано   7-2) клієнт – фізична особа (у тому числі споживач), фізична особа – підприємець або юридична особа, яка отримує, має намір та відповідно до законодавства може отримати фінансову послугу»;
 
    -17- Лаврик О.В.
Абзац 3 підпункту 2 пункту 2 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«7-1) клієнт – фізична особа (у тому числі споживач), фізична особа – підприємець або юридична особа, яка отримує, має намір та відповідно до законодавства може отримати фінансову послугу;»
 
Враховано    
20. 7-2) споживач фінансових послуг (споживач) - фізична особа, яка отримує, придбаває або має намір отримати фінансову послугу для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків працівника у трудових відносинах»;
 
-18- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7-1) споживач фінансових послуг - фізична особа, яка отримує, має намір та відповідно до законодавства може отримати фінансову послугу для задоволення потреб, не пов'язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;»
 
Враховано   «7-1) споживач фінансових послуг – фізична особа, яка отримує, має намір та відповідно до законодавства може отримати фінансову послугу для задоволення потреб, не пов'язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;
 
    -19- Лаврик О.В.
Абзац 4 підпункту 2 пункту 2 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«7-2) споживач фінансових послуг - фізична особа, яка отримує, має намір та відповідно до законодавства може отримати фінансову послугу для задоволення потреб, не пов'язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника».
 
Враховано    
21. пункт 10 після слова «захисту» доповнити словами «прав та»;
 
   пункт 10 після слова «захисту» доповнити словами «прав та»;
 
22. 3) статтю 3 доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
-20- Довбенко М.В.
Підпункт 3 пункту 2 законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«у статті 3 слово «споживачам» замінити словом »клієнтам»
 
Враховано   3) у статті 3:
у частині першій слово «споживачам» замінити словом «клієнтам»;
 
23. «2. Відносини, що виникають у зв‘язку із захистом прав споживачів фінансових послуг, регулюються цим Законом з урахуванням законодавства про захист споживачів»;
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Відносини, що виникають у зв‘язку із захистом прав споживачів фінансових послуг, регулюються цим Законом з урахуванням законодавства про захист прав споживачів»;
 
24. 4) доповнити новою статтею 3-1 такого змісту:
 
   4) розділ І доповнити статтею 3-1 такого змісту:
 
25. «Стаття 3-1. Принципи захисту прав споживачів фінансових послуг
 
   «Стаття 3-1. Принципи захисту прав споживачів фінансових послуг
 
26. 1. Держава забезпечує споживачам фінансових послуг захист їх прав, виходячи з універсальних принципів такого захисту, шляхом створення спеціальних законодавчих та регуляторних засад щодо захисту прав споживачів фінансових послуг спрямованих на:
 
   1. Держава забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг, виходячи з універсальних принципів такого захисту, шляхом створення спеціальних законодавчих та регуляторних засад щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, спрямованих на:
 
27. - забезпечення відповідального та справедливого ставлення до всіх категорій споживачів фінансових послуг;
 
   1) забезпечення відповідального та справедливого ставлення до всіх категорій споживачів фінансових послуг;
 
28. - забезпечення більш повного розкриття інформації при наданні фінансових послуг;
 
-21- Довбенко М.В.
В абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 2 законопроекту слова «більш повного» виключити.
 
Враховано   2) забезпечення розкриття інформації при наданні фінансових послуг;
 
29. - сприяння фінансовій освіті та обізнаності споживачів фінансових послуг у отриманні навичок, знань та упевненості щодо розуміння ризиків та можливостей, пов‘язаних із фінансовими послугами;
 
-22- Довбенко М.В.
Абзац шостий підпункту 4 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«3) сприяння просвітницькій роботі з метою забезпечення обізнаності споживачів фінансових послуг, отримання ними навичок, знань та впевненості щодо розуміння ризиків, відповідальності та можливостей, пов’язаних із фінансовими послугами;»
 
Враховано   3) сприяння просвітницькій роботі з метою забезпечення обізнаності споживачів фінансових послуг, отримання ними навичок, знань та впевненості щодо розуміння ризиків, відповідальності та можливостей, пов’язаних із фінансовими послугами;
 
30. - забезпечення відповідальної ділової поведінки осіб, які надають фінансові послуги, та їх уповноважених представників (осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг);
 
   4) забезпечення відповідальної ділової поведінки осіб, які надають фінансові послуги, та їх уповноважених представників (осіб, які надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг);
 
31. - забезпечення захисту коштів та інших активів споживача від шахрайства та зловживань;
 
   5) забезпечення захисту коштів та інших активів споживачів фінансових послуг від шахрайства та зловживань;
 
32. - забезпечення захисту персональних даних та приватності споживача фінансових послуг;
 
-23- Демчак Р.Є.
У абзаці дев’ятому підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту слова «та приватності» виключити.
 
Враховано   6) забезпечення захисту персональних даних споживачів фінансових послуг;
 
33. - створення і впровадження досудового механізму вирішення спорів щодо надання фінансових послуг;
 
   7) створення і впровадження механізму досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг;
 
34. - сприяння конкуренції у сфері надання фінансових послуг»
 
   8) сприяння конкуренції у сфері надання фінансових послуг»;
 
35. 5) у статті 6:
 
   5) у статті 6:
 
36. абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
 
   абзац п’ятнадцятий частини першої викласти в такій редакції:
 
37. «Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції встановлюють додаткові обов’язкові умови договорів про надання фінансових послуг споживачам, якщо це не врегульовано законом»;
 
-24- Довбенко М.В.
В абзаці третьому підпункту 5 пункту 2 законопроекту після слова «обов’язкові» доповнити словами «вимоги та», а слова «це не врегульовано» замінити словами «інше не передбачено».
 
Враховано   «Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції встановлюють додаткові обов’язкові вимоги до договорів про надання фінансових послуг та умови таких договорів, якщо інше не передбачено законом»;
 
    -25- Кужель О.В.
Абзац третій підпункту п’ятого пункту другого Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
38. доповнити частину першу новими абзацами такого змісту:
 
   після частини першої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
 
39. «Кожна сторона договору про надання фінансових послуг повинна отримати по одному примірнику договору, включно із додатками до нього. Обов'язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на фінансову установу.
 
-26- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту замінити абзацами наступного змісту:
«2. Договір про надання фінансових послуг може бути укладений виключно у письмовій формі:
1) у паперовому вигляді;
2) у вигляді електронного документу (з накладенням електронних підписів або електронних цифрових підписів чи інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін та/або шляхом укладання електронного договору відповідно до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронного документообігу та/або електронної комерції);
3) шляхом приєднання клієнта до договору, який може бути наданий йому для ознайомлення у вигляді електронного документу на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи. У випадку отримання клієнтом фінансової послуги за допомогою платіжного пристрою вважається, що клієнт ознайомлений з договором, який розміщений у вигляді електронного документу на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи, що надає таку фінансову послугу, або на екрані платіжного пристрою, який використовує фінансова установа.
Незалежно від того, в якому вигляді укладений договір про надання фінансових послуг, кожна сторона договору повинна отримати по одному примірнику договору включно з додатками до нього.
Примірник договору, укладеного у вигляді електронного документу та додатків до нього вважається отриманим клієнтом, якщо договір за домовленістю фінансової установи і клієнта або за вибором клієнта направлений на електронну адресу клієнта чи направлений в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення, з використанням контактних даних, зазначених клієнтом.
У разі якщо договір укладається шляхом приєднання договір складається з публічної частини договору та індивідуальної частини договору, підписанням якої клієнт приєднується до договору в цілому. Публічна частина договору про надання фінансових послуг оприлюднюється та повинна бути доступною для ознайомлення клієнтів на власному веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи і надається за вибором клієнта у спосіб, що дає змогу встановити дату надання, з використанням контактних даних, зазначених клієнтом. Усі редакції публічної частини договору повинні зберігатися на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи із зазначенням терміну їх дії.
Індивідуальна частина договору укладається з клієнтом у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документу з обов’язковим зазначенням у такому договорі умов, передбачених цією частиною. Якщо індивідуальна частина договору укладена в паперовій формі, примірник індивідуальної частини надається клієнту. Примірник індивідуальної частини договору, укладеної у вигляді електронного документа, вважається отриманим клієнтом, якщо такий примірник за домовленістю фінансової установи і клієнта направлений клієнту на електронну адресу або направлений клієнту за його вибором в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення, з використанням контактних даних, зазначених клієнтом.
У такому разі вважається, що клієнт ознайомлений та згодний з умовами договору в повному обсязі, у тому числі з публічною частиною договору про надання фінансових послуг, та отримав свій примірник договору про надання фінансових послуг.
Обов'язок доведення того, що примірник договору (змін до договору) був переданий клієнту, покладається на фінансову установу.»
 
Враховано   «2. Договір про надання фінансових послуг укладається виключно в письмовій формі:
1) у паперовому вигляді;
2) у вигляді електронного документа (з накладенням електронних підписів або електронних цифрових підписів чи інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін та/або шляхом укладання електронного договору відповідно до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронного документообігу та/або електронної комерції);
3) шляхом приєднання клієнта до договору, який може бути наданий йому для ознайомлення у вигляді електронного документа на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи. У разі отримання клієнтом фінансової послуги за допомогою платіжного пристрою вважається, що клієнт ознайомлений з договором, який розміщений у вигляді електронного документа на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи, що надає таку фінансову послугу, або на екрані платіжного пристрою, який використовує фінансова установа.
Незалежно від того, в якому вигляді укладений договір про надання фінансових послуг, кожна сторона договору повинна отримати по одному примірнику договору включно з додатками до нього.
Примірник договору, укладеного у вигляді електронного документа, та додатків до нього вважається отриманим клієнтом, якщо договір за домовленістю фінансової установи і клієнта або за вибором клієнта направлений на електронну адресу клієнта чи направлений йому в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення, з використанням контактних даних, зазначених клієнтом.
У разі якщо договір укладається шляхом приєднання, договір складається з публічної частини договору та індивідуальної частини договору, підписанням якої клієнт приєднується до договору в цілому. Публічна частина договору про надання фінансових послуг оприлюднюється та повинна бути доступною для ознайомлення клієнтів на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи і надається клієнту за його вибором у спосіб, що дає змогу встановити дату надання, з використанням контактних даних, зазначених клієнтом. Усі редакції публічної частини договору повинні зберігатися на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи із зазначенням строку їх дії.
Індивідуальна частина договору укладається з клієнтом у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа) з обов’язковим зазначенням у такому договорі умов, передбачених цією частиною. Якщо індивідуальна частина договору укладена в паперовому вигляді, примірник індивідуальної частини надається клієнту. Примірник індивідуальної частини договору, укладеної у вигляді електронного документа, вважається отриманим клієнтом, якщо такий примірник за домовленістю фінансової установи і клієнта направлений клієнту на електронну адресу або направлений клієнту за його вибором в інший спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення, з використанням контактних даних, зазначених клієнтом.
У разі виконання вимог, визначених у цій частині, вважається, що клієнт ознайомлений та згодний з умовами договору в повному обсязі, у тому числі з публічною частиною договору про надання фінансових послуг, та отримав свій примірник договору про надання фінансових послуг.
Обов'язок доведення того, що примірник договору (змін до договору) був переданий клієнту, покладається на фінансову установу.
 
40. Будь-які пропозиції фінансової установи споживачеві про зміну істотних умов договору про надання фінансових послуг повинні здійснюватися у спосіб та у строки, передбачені договором про надання фінансових послуг за умови можливості встановлення дати відправлення та отримання повідомлення споживачем про запропоновані зміни. Умова договору про надання споживачеві пропозицій про зміну умов договору іншим чином, ніж таким, що дає можливість встановити дату відправлення та отримання повідомлення споживачем, є нікчемною»;
 
-27- Демчак Р.Є.
Абзац шостий підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Будь-які пропозиції фінансової установи споживачеві про зміну істотних умов договору про надання фінансових послуг, у тому числі укладеного шляхом приєднання споживача до договору, повинні здійснюватися у строки, встановлені договором, шляхом направлення фінансовою установою споживачу повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умова договору про надання споживачеві пропозицій про зміну зазначених умов договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення споживачу, є нікчемною.
Законами про окремі види фінансових послуг може передбачатися інший порядок укладання договору між фінанасовою установою та її клієнтом».
 
Враховано   3. Будь-які пропозиції фінансової установи споживачеві про зміну істотних умов договору про надання фінансових послуг, у тому числі укладеного шляхом приєднання споживача до договору, повинні здійснюватися у строки, встановлені договором, шляхом направлення фінансовою установою споживачу повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення. Умова договору про надання споживачеві пропозицій про зміну зазначених умов договору в інший спосіб, ніж той, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення споживачу, є нікчемною.
Законами про окремі види фінансових послуг може встановлюватися інший порядок укладання договору між фінансовою установою та її клієнтом.
 
    -28- Довбенко М.В.
В абзаці шостому п.п.5 пункту 2 законопроекту слова «та отримання» видалити.
 
Враховано    
    -29- Івченко В.Є.
У абзаці шостому підпункту 5 пункту 2 останнє речення викласти у такій редакції:
«Умови договору про надання споживачеві пропозицій про зміну умов договору іншим чином, ніж таким, що дає можливість встановити дату відправлення та отримання повідомлення споживачем, а також про збільшення процентної ставки за договором без письмової згоди споживача, є нікчемними»
 
Відхилено (це чинна норма Цивільного кодексу) ЦК - Ст. 1056-1. Проценти за кредитним договором «3. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною. 4. …Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.»   
41. доповнити новими частинами другою та третьою такого змісту:
 
      
42. «2. Умови договору про надання фінансових послуг, що обмежують права фізичної особи-споживача порівняно з правами, встановленими законодавством, є нікчемними.
 
-30- Демчак Р.Є.
Абзац восьмий підпункту 5 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Умови договору про надання фінансових послуг, що обмежують права споживача фінансових послуг порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними».
 
Враховано   4. Умови договору про надання фінансових послуг, що обмежують права споживача фінансових послуг порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними.
 
43. 3. У разі виникнення неоднозначного тлумачення прав та обов’язків сторони за договором за участю фізичної особи - споживача, такі права та обов’язки тлумачаться на користь споживача».
 
   5. У разі виникнення неоднозначного тлумачення прав та обов’язків сторони за договором про надання фінансових послуг за участю споживача фінансових послуг такі права та обов’язки тлумачаться на користь споживача фінансових послуг".
 
44. Частини другу-четверту вважати відповідно частинами четвертою-шостою;
 
   У зв’язку з цим частини другу – четверту вважати відповідно частинами шостою – восьмою;
 
45. 6) статтю 11 викласти у такій редакції:
 
   6) статтю 11 викласти в такій редакції:
 
46. «Стаття 11. Достовірність реклами та іншої інформації
 
   «Стаття 11. Достовірність реклами та іншої інформації
 
47. 1. Поширення у будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про діяльність у сфері фінансових послуг, забороняється.
 
-31- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Поширення у будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про діяльність у сфері фінансових послуг, або недобросовісної реклами забороняється.»
 
Враховано   1. Поширення у будь-якій формі реклами та іншої інформації, що містить неправдиві відомості про діяльність у сфері фінансових послуг, або недобросовісної реклами забороняється.
 
    -32- Недава О.А.
Абзац третій підпункту 6 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Забороняється поширення реклами та іншої інформації у сфері фінансових послуг, що містить:
1) неправдиві відомості;
2) формат, шрифт, розмір тексту, темп швидкості мовлення, гучність, голос та інші способи поширення посилань, зносок, застережень, пояснень та іншої обов’язкової інформації, що не відповідають формату основної частини рекламного повідомлення.»
 
Відхилено рахування пропозиції призведе до заборони використання у рекламі казкових або вигаданих персонажів (неправдиві відомості) та різних голосів (якщо основна частина реклами зроблена одним голосом, використання іншого заборонено).   
48. 2. Недобросовісною рекламою у сфері фінансових послуг вважається:
 
   2. Недобросовісною рекламою у сфері фінансових послуг вважається:
 
49. 1) реклама фінансових послуг без набуття особою, що їх надає, статусу фінансової установи чи без одержання нею відповідного дозволу або ліцензії, якщо законом для провадження діяльності з надання таких послуг передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання відповідного дозволу або ліцензії;
 
   1) реклама фінансових послуг без набуття особою, яка їх надає, статусу фінансової установи чи без одержання нею відповідного дозволу або ліцензії, якщо законом для провадження діяльності з надання таких послуг передбачено набуття статусу фінансової установи чи одержання відповідного дозволу або ліцензії;
 
50. 2) реклама фінансових послуг, надання яких на території України заборонено законом;
 
-33- Івченко В.Є.
Підпункт 6 пункту 2 доповнити після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
«2-1) реклама фінансових послуг, у якій інформація про умови надання фінансових послуг:
подається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за шрифт, яким подається назва фінансової послуги, що рекламується;
оголошується більш ніж на 25 відсотків швидше за оголошення назви фінансової послуги, що рекламується;»
 
Враховано   2) реклама фінансових послуг, надання яких на території України заборонено законом;
3) реклама фінансових послуг, у якій інформація про умови надання фінансових послуг:
подається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за шрифт, яким подана назва фінансової послуги, що рекламується;
оголошується більш як на 25 відсотків швидше за оголошення назви фінансової послуги, що рекламується;
 
51. 3) інша реклама у сфері фінансових послуг, яка вважається недобросовісною рекламою відповідно до Закону України «Про рекламу»;
 
   4) інша реклама у сфері фінансових послуг, яка вважається недобросовісною рекламою відповідно до Закону України «Про рекламу»;
 
52. 7) у статті 12:
 
   7) у статті 12:
 
53. частини першу та другу викласти у такій редакції:
 
   частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
54. «1. Фінансова установа зобов’язана розкривати клієнтам інформацію про умови та порядок її діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам. Така інформація повинна включати:
 
-34- Демчак Р.Є.
Довбенко М.В.
Абзац третій підпункту 7 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у редакції:
«1. Фінансова установа зобов’язана розкривати клієнтам визначену законодавством інформацію, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи. Така інформація повинна, зокрема, включати:»
 
Враховано   «1. Фінансова установа зобов’язана розкривати клієнтам визначену законодавством інформацію про умови та порядок її діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) фінансової установи. Така інформація повинна, зокрема, включати:
 
55. 1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання;
 
   1) перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання;
 
56. 2) вартість, ціну/тарифи фінансових послуг, зокрема:
 
-35- Довбенко М.В.
Абзац п’ятий підпункту 7 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (процентів) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги;»
 
Враховано   2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги;
 
    -36- Лаврик О.В.
Абзац 5 підпункту 7 пункту 2 розділу 1 законопроекту викласти в наступній редакції:
«2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги;».
 
Враховано    
57. а) процентні ставки на вклади (депозити);
 
-37- Довбенко М.В.
Абзац шостий підпункту 7 пункту 2 законопроекту видалити.
 
Враховано      
58. б) будь-які комісії, збори, платежі, що стягуються за послуги, пов’язані із залученням вкладів (депозитів);
 
-38- Довбенко М.В.
Абзац сьомий підпункту 7 пункту 2 законопроекту видалити.
 
Враховано      
59. в) ефективні річні процентні ставки за споживчими кредитами.
 
-39- Довбенко М.В.
Абзац восьмий підпункту 7 пункту 2 законопроекту видалити.
 
Враховано      
60. 3) інформацію про механізми захисту прав споживачів.
 
   3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.
 
61. На вимогу клієнта фінансова установа зобов’язана в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надати таку інформацію:
 
   На вимогу клієнта фінансова установа зобов’язана в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надати таку інформацію:
 
62. 1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;
 
   а) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічне становище, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;
 
63. 2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
 
   б) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
 
64. 3) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;
 
   в) кількість акцій фінансової установи, що знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують 5 відсотків;
 
65. 4) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.
 
-40- Демчак Р.Є.
Абзац тринадцятий підпункту 7 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у редакції:
«4) інформацію, право на отримання якої визначено законом»
 
Враховано   г) інформацію, право на отримання якої визначено законом.
 
66. 2. Перед укладенням договору про надання фінансових послуг фінансова установа чи інший суб’єкт господарювання, що надає фінансові послуги, зобов’язані повідомити клієнта у письмовій формі про:
 
-41- Довбенко М.В.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 7 пункту 2 законопроекту в частині змін до п.2 статті 12 після слів «в письмовій» доповнити словами «або електронній формі, в тому числі шляхом надання клієнту доступу до такої інформації на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) особи, що надає фінансові послуги)»
 
Враховано   2. Перед укладенням договору про надання фінансових послуг фінансова установа чи інший суб’єкт господарювання, що надає фінансові послуги, зобов’язані повідомити клієнта у письмовій або електронній формі, у тому числі шляхом надання клієнту доступу до такої інформації на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) особи, що надає фінансові послуги, про:
 
67. 1) особу, що надає фінансові послуги:
 
   1) особу, що надає фінансові послуги:
 
68. а) найменування та місцезнаходження особи, що надає фінансові послуги, та адресу, за якою вирішуються питання, пов’язані зі споживачами;
 
-42- Демчак Р.Є.
У абзаці сімнадцятому підпункту 7 пункту 2 розділу І законопроекту слова «вирішуються питання, пов’язані зі споживачами» замінити словами «за якою розглядаються скарги споживачів фінансових послуг;»
 
Враховано   а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адресу електронної пошти особи, що надає фінансові послуги, адресу, за якою розглядаються скарги споживачів фінансових послуг;
 
    -43- Лаврик О.В.
Абзац 17 підпункту 7 пункту 2 розділу 1 законопроекту викласти в наступній редакції:
«а) найменування та місцезнаходження особи, що надає фінансові послуги, її дійсні контактний телефон і адресу електронної пошти, а також адресу, за якою розглядаються скарги споживачів фінансових послуг;».
 
Враховано по суті У більшості випадків неможливо зафіксувати «дійсність» телефону або адреси електронної пошти   
    -44- Івченко В.Є.
У підпункті 7 пункту 2 розділу І законопроекту абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
«а) найменування та місцезнаходження особи, яка надає фінансові послуги, її дійсні контактний телефон і адресу електронної пошти, а також адресу, за якою вирішуються питання, пов’язані зі споживачами;».
 
Враховано по суті У більшості випадків неможливо зафіксувати «дійсність» телефону або адреси електронної пошти   
69. б) найменування особи, що надає посередницькі послуги (за наявності);
 
   б) найменування особи, що надає посередницькі послуги (за наявності);
 
70. в) відомості про державну реєстрацію особи, що надає фінансові послуги;
 
   в) відомості про державну реєстрацію особи, що надає фінансові послуги;
 
71. г) контактну інформацію органу державної влади, під наглядом якого перебуває особа, що надає фінансові послуги;
 
   г) контактну інформацію органу державної влади, що здійснює нагляд за діяльністю особи, що надає фінансові послуги;
 
72. 2) фінансову послугу:
 
      
73. а) загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками або, якщо конкретний розмір не може бути визначений, - порядок визначення таких витрат;
 
   2) фінансову послугу – загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат;
 
74. б) застереження, що фінансова послуга може передбачати ризик втрати інвестованих коштів або інший особливий ризик та застереження, що будь-які попередні коливання цін та доходів не є показником майбутніх доходів (якщо застосовується);
 
-45- Довбенко М.В.
підпункт б) пункту 2 пункту 2 законопроекту видалити
 
Враховано      
75. 3) договір про надання фінансових послуг:
 
   3) договір про надання фінансових послуг:
 
76. а) наявність права споживача на відкликання згоди на укладення договору, якщо таке право передбачене законом;
 
-46- Демчак Р.Є.
У абзаці 25 підпункту 7 пункту 2 розділу І законопроекту слова "відкликання згоди на укладення договору" замінити словами «відмову від договору».
 
Враховано   а) наявність права споживача на відмову від договору, якщо таке право передбачено законом;
 
77. б) строк, протягом якого може бути відкликано згоду на укладення договору, сума відшкодування, що може бути стягнута зі споживача за відкликання згоди на укладення договору (якщо застосовується) або, якщо конкретний розмір не може бути визначений, - порядок визначення такого відшкодування, а також інші умови використання права відкликання згоди на укладення договору;
 
-47- Довбенко М.В.
пункт 3 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«б) строк, протягом якого може бути використано право на відмову від договору, сума відшкодування, що може бути стягнута зі споживача за відмову від договору (якщо застосовується) або, якщо конкретний розмір не може бути визначений, - порядок визначення такого відшкодування, а також інші умови використання права на відмову від договору;»
 
Враховано   б) строк, протягом якого може бути використано право на відмову від договору, суму відшкодування, що може бути стягнута із споживача фінансових послуг за відмову від договору (якщо застосовується), або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення такого відшкодування, а також інші умови використання права на відмову від договору;
 
78. в) мінімальний строк договору (якщо застосовується);
 
   в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);
 
79. г) наявність права розірвати чи припинити договір чи права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;
 
   г) наявність права розірвати чи припинити договір чи права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;
 
80. ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;
 
-48- Івченко В.Є.
підпункт 7 пункту 2 доповнити підпункт абзацом тридцятим такого змісту:
«д) про умову договору, що збільшення процентної ставки за договором може здійснюватися виключно за письмової згоди споживача фінансової послуги;»
 
Відхилено итання вже врегульовано Цивільним кодексом (ЦК - ст. 1056-1. Проценти за кредитним договором «3. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною. 4. …Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.»  ґ) порядок внесення змін до договору;
 
81. 4) механізми захисту прав споживачів:
 
   4) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:
 
82. а) наявність позасудових механізмів розгляду скарг споживачів та способи доступу до них;
 
-49- Демчак Р.Є.
Довбенко М.В.
Абзац 31 підпункту 7 пункту 2 викласти в такій редакції:
«а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг;»
 
Враховано   а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг;
 
83. б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства»;
 
   б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства»;
 
84. доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
85. «5. Орган, який здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг, має право визначити мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися клієнту щодо кожного виду фінансових послуг, якщо це не врегульовано законом»;
 
-50- Демчак Р.Є.
Довбенко М.В.
Абзац 34 підпункту 7 пункту 2 доповнити словами: «якщо такий мінімальний обсяг інформації не встановлений».
 
Враховано   «5. Орган, що здійснює державне регулювання відповідного ринку фінансових послуг, має право визначити мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися клієнту щодо кожного виду фінансових послуг, якщо такий мінімальний обсяг інформації не встановлений законом»;
8) у пункті 6 частини першої статті 12-2 слова «споживачам фінансових послуг» замінити словом «клієнтам»;
 
    -51- Довбенко М.В.
Пункт 2 законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«8) у підпункті 6 пункту 1 статті 12-2 слова «споживачам фінансових послуг» замінити словом «клієнтам»
 
Враховано    
86. 8) пункт 2 частини першої статті 19 після слова «захист» доповнити словами «прав та»;
 
-52- Довбенко М.В.
Пункт 2 законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«10) у підпункті 3 пункту 1 статті 20 слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;»
 
Враховано   9) пункт 2 частини першої статті 19 після слова «захист» доповнити словами «прав та»;
10) у пункті 3 частини першої статті 20 слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;
 
87. 9) статтю 21 доповнити новими частинами такого змісту:
 
   11) статтю 21 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
88. «3. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють державний нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг, в межах своєї компетенції, визначеної законом:
 
-53- Довбенко М.В.
Абзац другий підпункту 9 пункту 2 законопроекту доповнити словами:
«у порядку, визначеному нормативно-правовими актами таких органів, зокрема:»
 
Враховано   «3. Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють державний нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема:
 
    -54- Левченко Ю.В.
У підпункті 9 пункту 2 Розділу І законопроекту слова «Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів».
 
Відхилено уперечить концепції законопроекту про захист прав споживачів фінансових послуг органами, які здійснюють нагляд за ринками фінансових послуг.   
89. 1) розглядають звернення споживачів фінансових послуг, консультують їх з питань захисту прав споживачів;
 
-55- Довбенко М.В.
Абзац третій підпункту 9 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) розглядають звернення споживачів фінансових послуг (в тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг), роз’яснюють їм законодавство з питань захисту прав споживачів фінансових послуг;»
 
Враховано   1) розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг), роз’яснюють їм законодавство з питань захисту прав споживачів фінансових послуг;
 
90. 2) аналізують договори, що укладаються із споживачами фінансових послуг, з метою виявлення умов, які обмежують їх права;
 
-56- Довбенко М.В.
Абзац четвертий підпункту 9 пункту 2 законопроекту видалити.
 
Враховано      
91. 3) здійснюють контроль за дотриманням законодавства України про рекламу у сфері фінансових послуг;
 
   2) здійснюють контроль за додержанням законодавства про рекламу у сфері фінансових послуг;
 
92. 4) дають фінансовим установам та іншим суб‘єктам господарювання, що надають фінансові послуги, обов'язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів фінансових послуг;
 
-57- Довбенко М.В.
Абзац шостий підпункту 9 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«за результатами розгляду справ про порушення прав споживачів фінансових послуг застосовують до фінансових установ та інших суб‘єктів господарювання, що надають фінансові послуги, заходи впливу»
 
Враховано   3) за результатами розгляду справ про порушення прав споживачів фінансових послуг застосовують до фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги, заходи впливу;
 
93. 5) перевіряють у фінансових установах та у інших суб‘єктах господарювання, що надають фінансові послуги, додержання правил надання фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів;
 
   4) перевіряють у фінансових установах та інших суб‘єктах господарювання, що надають фінансові послуги, додержання правил надання фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;
 
94. 6) одержують безоплатно від фінансових установ та інших суб‘єктів господарювання, що надають фінансові послуги, діяльність яких перевіряється, копії необхідних документів, які характеризують фінансові послуги, які надаються цією установою, та стан дотримання законодавства про захист прав споживачів;
 
   5) одержують безоплатно від фінансових установ та інших суб‘єктів господарювання, що надають фінансові послуги, діяльність яких перевіряється, копії необхідних документів, які характеризують фінансові послуги, що надаються цією установою, та стан дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;
 
95. 7) розглядають справи про порушення прав споживачів фінансових послуг та накладають на винних осіб адміністративні стягнення, фінансові санкції та застосовують заходи впливу, передбачені законодавством.
 
-58- Довбенко М.В.
Абзац дев’ятий підпункту 9 пункту 2 законопроекту виключити, об’єднавши його за змістом з абзацом шостим цього підпункту»
 
Враховано      
96. 8) узагальнюють практику застосування законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг та публікують на своїх веб-сайтах щоквартальні огляди;
 
   6) узагальнюють практику застосування законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг та публікують на своїх веб-сайтах щоквартальні огляди;
 
97. 9) розробляють пропозиції щодо вдосконалення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;
 
   7) розробляють пропозиції щодо вдосконалення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг;
 
98. 10) забезпечують роз‘яснювальну роботу щодо захисту прав споживачів фінансових послуг;
 
   8) забезпечують проведення роз’яснювальної роботи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг;
 
99. 11) приймають методичні рекомендації щодо підвищення рівня фінансової обізнаності споживачів фінансових послуг, враховуючи необхідність охоплення фінансовими послугами якомога ширших верств населення»;
 
   9) видають методичні рекомендації щодо підвищення рівня фінансової обізнаності споживачів фінансових послуг, враховуючи необхідність охоплення фінансовими послугами якомога ширших верств населення»;
 
100. 10) статтю 22 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   12) статтю 22 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
101. «10. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах свої компетенції зобов‘язані співпрацювати між собою щодо забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг, у тому числі, обмінюватися інформацією щодо скарг споживачів, правопорушень на ринку фінансових послуг, осіб притягнутих до відповідальності»;
 
   «10. Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції зобов‘язані співпрацювати між собою щодо забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг, у тому числі обмінюватися інформацією щодо скарг споживачів фінансових послуг, правопорушень на ринку фінансових послуг, стосовно осіб, притягнутих до відповідальності»;
 
102. 11) у частині першій статті 28:
 
   13) у частині першій статті 28:
 
103. пункт 10 після слова «послуги» доповнити словами «та захист прав споживачів»;
 
-59- Довбенко М.В.
Пункт 2 законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у підпункті 9 пункту 1 слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів».
 
Враховано   у пункті 9 слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;
 
104. пункт 11 після слова «послуги» доповнити словами «та захист прав споживачів»;
 
   пункти 10 і 12 після слова «послуги» доповнити словами «та захист прав споживачів»;
 
105. пункт 12 після слова «послуги» доповнити словами «та захист прав споживачів»;
 
-60- Довбенко М.В.
Абзац третій підпункту 11 пункту 2 законопроекту виключити.
 
Враховано      
106. доповнити новим пунктом 28 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 28 такого змісту:
 
107. «28) здійснює захист прав споживачів фінансових послуг»;
 
-61- Довбенко М.В.
Пункт 2 законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«14) у пункті 1 статті 30:
після слів «своїх повноважень» доповнити словами « у порядку, встановленому її нормативно-правовими актами»;
слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;
 
Враховано   «28) здійснює захист прав споживачів фінансових послуг»;
14) у частині першій статті 30 після слів «своїх повноважень» доповнити словами «у порядку, встановленому її нормативно-правовими актами», а слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;
15) в абзаці першому пункту 7 частини першої статті 40 слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;
 
    -62- Довбенко М.В.
Пункт 2 законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«15) у підпункті 7 пункту 1 статті 40 слова «споживачів фінансових послуг» замінити словом «клієнтів»;»
 
Враховано    
108. 12) статтю 41 доповнити новою частиною другою такого змісту:
 
-63- Довбенко М.В.
Підпункт 12 пункту 2 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«у назві статті 41 слова «до учасників ринків фінансових послуг» виключити;
у абзаці першому частини першої слова «до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) виключити»;
 
Враховано   16) у статті 41:
у назві слова «до учасників ринків фінансових послуг» виключити;
в абзаці першому частини першої слова «до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг)» виключити;
 
109. «2. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах компетенції застосовують до осіб, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги на території України, та осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг (кредитних посередників), штрафні санкції за порушення прав споживачів:
 
-64- Довбенко М.В.
в абзаці другому підпункту 12 пункту 2 законопроекту:
слова « (кредитних посередників)» замінити словами «в тому числі кредитних посередників»
слова «осіб, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги на території України» замінити словами «фінансових установ, інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги»
 
Враховано   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції застосовують до фінансових установ, інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги, та осіб, що надають посередницькі послуги на ринках фінансових послуг, у тому числі кредитних посередників, штрафні санкції за такі порушення прав споживачів:
 
110. 1) ненадання або надання не в повному обсязі споживачеві перед укладенням договору про надання фінансових послуг в письмовій формі інформації, що вимагається відповідно до законодавства, - у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого не надання або надання не в повному обсязі;
 
-65- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 12 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) ненадання або надання не в повному обсязі споживачу фінансових послуг перед укладенням договору про надання фінансових послуг визначеної законом інформації про умови надання фінансових послуг у формі, передбаченій законом, або надання недостовірної інформації про таку послугу, - у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого ненадання, надання не в повному обсязі чи надання недостовірної інформації;»
 
Враховано   1) ненадання або надання не в повному обсязі споживачу фінансових послуг перед укладенням договору про надання фінансових послуг визначеної законом інформації про умови надання фінансових послуг у формі, передбаченій законом, або надання недостовірної інформації про таку послугу - у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого ненадання, надання не в повному обсязі чи надання недостовірної інформації;
 
    -66- Левченко Ю.В.
У абзаці 3 п.п.12 пункту 2 розділу 1 Законопроекту цифри «200» замінити цифрами «300».
 
Враховано    
    -67- Довбенко М.В.
абзац третій підпункту 12 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) ненадання або надання не в повному обсязі споживачу фінансових послуг перед укладенням договору про надання фінансових послуг визначеної законом інформації про умови надання фінансових послуг у формі, передбаченій законом, або надання недостовірної інформації про таку послугу, - у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого ненадання, надання не в повному обсязі чи надання недостовірної інформації;»
 
Враховано частково    
    -68- Івченко В.Є.
у абзацах третьому – сьомому та дев’ятому підпункті 12 пункту 2 слова і цифри «від 200 до 500» замінити словами і цифрами «від 300 до 600»;
 
Враховано частково    
111. 2) ненадання за запитом споживача проекту договору про фінансові послуги, якщо такий обов‘язок передбачено законодавством, - у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого ненадання;
 
-69- Довбенко М.В.
Абзац четвертий підпункту 12 пункту 2 законопроекту виключити як такий, що включений за своєю сутністю до попереднього.
 
Враховано орушення, визначене у цьому пункті є окремим випадком порушення, визначеного попереднім п. 1)     
    -70- Івченко В.Є.
у абзацах третьому – сьомому та дев’ятому підпункті 12 пункту 2 слова і цифри «від 200 до 500» замінити словами і цифрами «від 300 до 600»;
 
Відхилено орушення, визначене у цьому пункті є окремим випадком порушення, визначеного попереднім п. 1)   
    -71- Левченко Ю.В.
У абзаці 4 п.п.12 пункту 2 розділу 1 Законопроекту цифри «200» замінити цифрами «300».
 
Відхилено орушення, визначене у цьому пункті є окремим випадком порушення, визначеного попереднім п. 1)   
112. 3) непроведення оцінки кредитоспроможності споживача перед укладанням договору про фінансову послугу, якщо її обов‘язкове проведення передбачено законом, - у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок непроведення перевірки;
 
-72- Довбенко М.В.
Абзац п’ятий підпункту 12 пункту 2 законопроекту виключити.
 
Враховано е існує затвердженої єдиної методики оцінки кредитоспроможності споживача. Введення такої санкції призведе до застосування суб’єктивної думки перевіряючої особи щодо наявності факту порушення.     
    -73- Івченко В.Є.
у абзацах третьому – сьомому та дев’ятому підпункті 12 пункту 2 слова і цифри «від 200 до 500» замінити словами і цифрами «від 300 до 600»;
 
Відхилено ропонується не вводити такого штрафу, так як не існує затвердженої єдиної методики оцінки кредитоспроможності споживача. Введення такої санкції призведе до застосування суб’єктивної думки перевіряючої особи щодо наявності факту порушення.   
    -74- Левченко Ю.В.
У абзаці 5 п.п.12 пункту 2 розділу 1 Законопроекту цифри «200» замінити цифрами «300».
 
Відхилено ропонується не вводити такого штрафу, так як не існує затвердженої єдиної методики оцінки кредитоспроможності споживача. Введення такої санкції призведе до застосування суб’єктивної думки перевіряючої особи щодо наявності факту порушення.   
113. 4) укладення договору про надання фінансових послуг не в письмовій формі - у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;
 
-75- Довбенко М.В.
абзац шостий підпункту 12 пункту 2 законопроекту виключити.
 
Враховано еможливо реалізувати, так як договір про надання фінансових послуг не в письмовій формі є нікчемним. А наслідком нікчемності є визнання договору неукладеним.     
    -76- Івченко В.Є.
у абзацах третьому – сьомому та дев’ятому підпункті 12 пункту 2 слова і цифри «від 200 до 500» замінити словами і цифрами «від 300 до 600»;
 
Відхилено ропонується не вводити такого штрафу, так як його неможливо реалізувати, так як договір про надання фінансових послуг не в письмовій формі є нікчемним. А наслідком нікчемності є визнання договору неукладеним. ЦК-Ст. 236. Момент недійсності правочину 1. Нікчемний правочин або правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.   
    -77- Левченко Ю.В.
У абзаці 6 п.п.12 пункту 2 розділу 1 Законопроекту цифри «200» замінити цифрами «300».
 
Відхилено ропонується не вводити такого штрафу, так як його неможливо реалізувати, так як договір про надання фінансових послуг не в письмовій формі є нікчемним. А наслідком нікчемності є визнання договору неукладеним. ЦК-Ст. 236. Момент недійсності правочину 1. Нікчемний правочин або правочин, визнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.   
114. 5) ненадання споживачеві на його вимогу оригіналу договору про надання фінансових послуг та додатків до нього - у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;
 
-78- Левченко Ю.В.
У абзаці 7 п.п.12 пункту 2 розділу 1 Законопроекту цифри «200» замінити цифрами «300».
 
Враховано   2) ненадання споживачеві фінансових послуг у порядку, передбаченому частиною першою статті 6 цього Закону, примірника договору про надання фінансових послуг та додатків до нього - у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок";
 
    -79- Івченко В.Є.
У абзацах третьому – сьомому та дев’ятому підпункті 12 пункту 2 слова і цифри «від 200 до 500» замінити словами і цифрами «від 300 до 600»;
 
Враховано частково    
    -80- Демчак Р.Є.
Абзац сьомий підпункту 12 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«5) ненадання споживачеві фінансових послуг у порядку, передбаченому частиною першою статті 6 цього Закону, примірника договору про надання фінансових послуг та додатків до нього - у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;»
 
Враховано частково    
    -81- Довбенко М.В.
Абзац сьомий підпункту 12 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«5) ненадання у порядку, передбаченому частиною першою статті 6 споживачеві на його вимогу примірника договору про надання фінансових послуг та додатків до нього - у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;»
 
Враховано частково    
115. 6) збільшення в односторонньому порядку фіксованої процентної ставки чи інших платежів, передбачених договором про надання фінансових послуг, або неповідомлення споживача у строк, встановлений законом, про зміну змінюваної процентної ставки - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;
 
-82- Демчак Р.Є.
Абзац дев'ятий підпункту 12 пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«3) збільшення в односторонньому порядку фіксованої процентної ставки чи інших платежів, передбачених договором про надання кредитних послуг, або неповідомлення споживача у строк, встановлений законом, про зміну змінюваної процентної ставки - у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;»
 
Враховано   3) збільшення в односторонньому порядку фіксованої процентної ставки чи інших платежів, передбачених договором про надання кредиту, або неповідомлення споживача у строк, встановлений законом, про зміну змінюваної процентної ставки - у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок".
 
    -83- Лаврик О.В.
Абзац дев'ятий підпункту 12 пункту 2 законопроекту викласти в наступній редакції:
«6) збільшення в односторонньому порядку фіксованої процентної ставки чи інших платежів, передбачених договором про надання фінансових послуг, або неповідомлення споживача у строк, встановлений законом, про зміну змінюваної процентної ставки - у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен такий випадок;».
 
Враховано частково    
    -84- Левченко Ю.В.
У абзаці 8 п.п.12 пункту 2 розділу 1 Законопроекту цифри «300» замінити цифрами «400».
 
Враховано по суті   
116. 7) неповідомлення надавачем фінансової послуги споживача про відступлення зобов’язання за договором про надання фінансової послуги, у разі, коли обов’язковість такого повідомлення встановлена законом - у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого неповідомлення;
 
-85- Довбенко М.В.
Абзац дев’ятий підпункту 12 пункту 2 законопроекту виключити.
Законодавством не передбачено такого обов’язку.
Необхідність введення санкції за порушення вимоги закону з’явиться разом із виникненням відповідної вимоги закону.
ЦК –Ст. 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні
1. Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.
Ст. 1082. Виконання боржником грошової вимоги факторові
1. Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.
2. Боржник має право вимагати від фактора надання йому в розумний строк доказів того, що відступлення права грошової вимоги факторові справді мало місце. Якщо фактор не виконає цього обов'язку, боржник має право здійснити платіж клієнтові на виконання свого обов'язку перед ним.
 
Враховано      
    -86- Лаврик О.В.
Абзац восьмий підпункту 12 пункту 2 законопроекту викласти в наступній редакції:
«7) неповідомлення надавачем фінансової послуги споживача про відступлення зобов’язання за договором про надання фінансової послуги - у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого неповідомлення;».
 
Відхилено ропонується не вводити такого штрафу, так як законодавством не передбачено такого обов’язку. Необхідність введення санкції за порушення вимоги закону з’явиться разом із виникненням відповідної вимоги закону.   
    -87- Івченко В.Є.
у абзацах третьому – сьомому та дев’ятому підпункті 12 пункту 2 слова і цифри «від 200 до 500» замінити словами і цифрами «від 300 до 600»;
 
Відхилено ропонується не вводити такого штрафу, так як законодавством не передбачено такого обов’язку. Необхідність введення санкції за порушення вимоги закону з’явиться разом із виникненням відповідної вимоги закону.   
    -88- Левченко Ю.В.
У абзаці 9 п.п.12 пункту 2 розділу 1 Законопроекту цифри «200» замінити цифрами «300».
 
Відхилено ропонується не вводити такого штрафу, так як законодавством не передбачено такого обов’язку. Необхідність введення санкції за порушення вимоги закону з’явиться разом із виникненням відповідної вимоги закону.   
117. 8) перешкоджання у реалізації споживачем права на відмову від одержання фінансової послуги, якщо таке право встановлене договором або законом, - у розмірі від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок такого перешкоджання».
 
-89- Довбенко М.В.
Абзац десятий підпункту 12 пункту 2 законопроекту виключити.
 
Враховано ропонується не вводити такого штрафу через неможливість визначення складу порушення та відповідно його підтвердження.     
    -90- Івченко В.Є.
у абзаці шостому слова і цифри «від 300 до 600» замінити словами і цифрами «від 500 до 800».
 
Відхилено ропонується не вводити такого штрафу, через неможливість визначення складу порушення та відповідно його підтвердження.   
    -91- Левченко Ю.В.
У абзаці 10 п.п.12 пункту 2 розділу 1 Законопроекту цифри «300» замінити цифрами «400».
 
Відхилено ропонується не вводити такого штрафу, через неможливість визначення складу порушення та відповідно його підтвердження.   
118. Частину другу і третю вважати відповідно третьою і четвертою;
 
   У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
 
119. 13) статтю 43 доповнити новою частиною 3-1 такого змісту:
 
-92- Довбенко М.В.
Підпункт 13 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
«17) у статті 43:
у назві статті слово «адміністративні» виключити;
 
Враховано частково Потребує окремого обговорення  17) статтю 43 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
120. «3-1. Адміністративна відповідальність посадових осіб учасників ринків фінансових послуг за відмову у наданні споживачам інформації про послуги встановлюється законом»;
 
-93- після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Відповідальність посадових осіб учасників ринків посадових осіб учасників ринків фінансових послуг (крім клієнтів) за ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг або надання недостовірної інформації про фінансову послугу встановлюється законом».
У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати частинами п’ятою – сьомою.
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Порядок та умови застосування штрафних санкцій для посадових осіб фінансових установ встановлюються нормативно-правовими актами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»;
частини шосту та сьому виключити»
 
Немає висновку   «4. Адміністративна відповідальність посадових осіб учасників ринків фінансових послуг (крім клієнтів) за ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг або надання недостовірної інформації про фінансову послугу встановлюється законом».
У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою.
 
121. 3. У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84):
 
   7. У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84; 2011 р., № 47, ст. 531; 2014 р., № 4, ст. 61, № 41-42, ст. 2024):
 
122. 1) статтю 2 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   1) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
 
123. «2. Особливості захисту прав споживачів фінансових послуг визначаються відповідними законами»;
 
   «2. Особливості захисту прав споживачів фінансових послуг визначаються відповідними законами»;
 
124. 2) частину першу статті 4 після слів «під час» доповнити словами «укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання»;
 
   2) абзац перший частини першої статті 4 після слів «під час» доповнити словами «укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання»;
 
125. 3) частину другу статті 5 доповнити словами «в тому числі шляхом розробки та проведення відповідних освітніх програм»;
 
   3) частину другу статті 5 доповнити словами «у тому числі шляхом розроблення та впровадження відповідних освітніх програм»;
 
126. 4) у назві та тексті статті 27 слово «виконавчої» замінити на слово «державної»;
 
   4) у назві та тексті статті 27 слово «виконавчої» замінити словом «державної».
 
127. 4. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181):
 
   6. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; із наступними змінами):
 
128. 1) статтю 24 викласти у такій редакції:
 
   1) статтю 24 викласти в такій редакції:
 
129. «Стаття 24. Реклама у сфері фінансових послуг
 
   «Стаття 24. Реклама у сфері фінансових послуг
 
130. 1. Рекламою у сфері фінансових послуг визнається інформація про:
 
-94- Довбенко М.В.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Рекламою у сфері фінансових послуг визнається реклама:»
 
Враховано   1. Рекламою у сфері фінансових послуг визнається реклама:
 
131. фінансову установу та її діяльність, іншу особу, яка відповідно до закону має право надавати фінансові послуги;
 
-95- Довбенко М.В.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«фінансової установи або іншої особи, яка відповідно до закону має право надавати фінансові послуги та її діяльності;»
 
Враховано   фінансової установи або іншої особи, яка відповідно до закону має право надавати фінансові послуги, та її діяльності;
 
132. фінансові послуги, які надаються або надання яких планується фінансовими установами, іншими особами, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.
 
-96- Довбенко М.В.
Абзац шостий підпункту 1 пункту 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«фінансових послуг, які надаються або надання яких планується фінансовими установами, іншими особами, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.»
 
Враховано   фінансових послуг, які надаються або надання яких планується фінансовими установами, іншими особами, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.
 
133. Інформація, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковому оприлюдненню, не вважається рекламою у сфері фінансових послуг.
 
   Інформація, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковому оприлюдненню, не вважається рекламою у сфері фінансових послуг.
 
134. Вимоги до реклами цінних паперів та фондового ринку визначаються статтею 25 цього Закону.
 
   Вимоги до реклами цінних паперів та фондового ринку визначаються статтею 25 цього Закону.
 
135. Додаткові вимоги до реклами споживчого кредиту визначаються законом.
 
   Додаткові вимоги до реклами споживчого кредиту визначаються законом.
 
136. 2. Рекламодавцями у сфері фінансових послуг можуть бути виключно фінансові установи або інші особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.
 
   2. Рекламодавцями у сфері фінансових послуг можуть бути виключно фінансові установи або інші особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги.
 
137. 3. Реклама фінансових послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які надають такі послуги, дозволяється за умови внесення інформації про особу до державного реєстру фінансових установ та наявності відповідного дозволу, виданого згідно із законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, або ліцензії на провадження діяльності з надання відповідної фінансової послуги. Така реклама повинна містити номер за державним реєстром фінансових установ, номер зазначених дозволу чи ліцензії, дату видачі та найменування органу, який видав дозвіл або ліцензію.
 
-97- Довбенко М.В.
в абзаці 11 підпункту 1 пункту 4 законопроекту:
після слів «державного реєстру фінансових установ» доповнити словами «або державного реєстру банків»,
а після слів «за державним реєстром фінансових установ» доповнити словами «або державним реєстром банків»
 
Враховано   3. Реклама фінансових послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які надають такі послуги, дозволяється, за умови внесення інформації про особу до державного реєстру фінансових установ або державного реєстру банків та наявності відповідного дозволу, виданого згідно із законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, або ліцензії на провадження діяльності з надання відповідної фінансової послуги. Така реклама повинна містити номер за державним реєстром фінансових установ або державним реєстром банків, номер зазначеного дозволу чи ліцензії, дату видачі та найменування органу, що видав дозвіл або ліцензію.
 
138. Положення цієї частини не застосовуються у випадках реклами торговельної марки (знака для товарів і послуг) та найменування особи (без реклами послуг).
 
   Положення цієї частини не застосовуються у випадках реклами торговельної марки (знаку для товарів і послуг) та найменування особи (без реклами послуг)";
 
139. 4. У рекламі таких послуг або осіб, які їх здійснюють, забороняється повідомляти розміри очікуваних дивідендів, а також інформацію про майбутні прибутки, крім фактично виплачених за підсумками не менш як одного року»;
 
-98- Довбенко М.В.
Останній абзац підпункту 1 пункту 4 законопроекту видалити
 
Враховано      
140. 2) у частині першій статті 26:
 
   2) у частині першій статті 26:
 
141. доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
 
   після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
142. «Національний банк України - щодо реклами на ринку банківських послуг»;
 
   «Національний банк України - щодо реклами на ринку банківських послуг».
У зв’язку з цим абзаци шостий – восьмий вважати відповідно абзацами сьомим – дев’ятим;
 
143. доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
 
   після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
144. «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, - щодо реклами на ринках фінансових послуг (у тому числі споживчого кредиту), крім фондового ринку та ринку банківських послуг»;
 
   «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, - щодо реклами на ринках фінансових послуг (у тому числі споживчого кредиту), крім фондового ринку та ринку банківських послуг».
У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим.
 
145. 5. У статті 56 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362):
 
   4. У статті 56 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362, № 47, ст. 533):
 
146. 1) частину першу доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
147. «7) інформацію, обов‘язковість надання якої передбачена законом.»;
 
   «7) інформацію, обов‘язковість надання якої передбачена законом»;
 
148. 2) доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
149. «Національний банк України визначає мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися споживачу щодо кожного виду банківської діяльності, якщо це не врегульовано законом»;
 
-99- Довбенко М.В.
Останній абзац пункту 5 викласти в такій редакції:
««Національний банк України має право визначати мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися споживачу щодо кожного виду банківської послуги, якщо такий мінімальний обсяг інформації не встановлений законом».
 
Враховано   «Національний банк України має право визначати мінімальний обсяг інформації, яка повинна надаватися споживачу щодо кожного виду банківської послуги, якщо такий мінімальний обсяг інформації не встановлений законом».
 
150. 6. У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2005 р., № 42, ст. 466; 2011 р., № 10, ст. 63):
 
-100- Довбенко М.В.
Частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:
«Термін «споживач фінансових послуг» вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
 
Враховано   2. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити абзацом дев’ятнадцятим такого змісту:
"Термін "споживач фінансових послуг" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
 
151. 1) абзац сьомий частини першої статті 2 доповнити словами «у тому числі споживачів фінансових послуг, які надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів»;
 
   2) абзац сьомий частини першої статті 2 доповнити словами «у тому числі споживачів фінансових послуг, що надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів»;
 
152. 2) пункт 4 частини першої статті 7 після слова «інвесторів» доповнити словами «у тому числі споживачів фінансових послуг, які надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, «;
 
   3) пункт 4 частини першої статті 7 після слова «інвесторів» доповнити словами «у тому числі споживачів фінансових послуг, що надаються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів»;
 
153. 3) у статті 8:
 
   4) у статті 8:
 
154. доповнити статтю новим пунктом 5-5 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 5-5 такого змісту:
 
155. «5-5) розглядати справи про порушення прав споживачів фінансових послуг та накладати адміністративні стягнення, фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством»;
 
   «5-5) розглядати справи про порушення прав споживачів фінансових послуг та накладати адміністративні стягнення, фінансові санкції та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством»;
 
156. у пункті 9:
 
      
157. слова «а також» виключити;
 
   у пункті 9 слова «а також» виключити;
 
158. доповнити пункт словами «а також перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг»;
 
-101- Демчак Р.Є.
Абзаци 4-6 підпункту 3 пункту 6 викласти в такій редакції:
«доповнити пунктом 9-2 такого змісту:
«9-2) самостійно чи спільно з іншими відповідними органами проводити перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг»
 
Враховано   доповнити пунктом 9-2 такого змісту:
«9-2) самостійно чи спільно з іншими відповідними
органами проводити перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг»;
 
159. пункт 10 після слів «про цінні папери та» доповнити словами «захист прав споживачів фінансових послуг, а також»;
 
   пункт 10 після слів «про цінні папери та» доповнити словами «захист прав споживачів фінансових послуг, а також»;
 
160. пункт 21 доповнити словами «та захист прав споживачів фінансових послуг»;
 
   пункт 21 доповнити словами «та захист прав споживачів фінансових послуг».
 
161. 7. У Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50):
 
-102- Довбенко М.В.
Пункт 7 виключити.
 
Враховано      
162. 1) статтю 3 доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
163. «Страхувальник-фізична особа визнається споживачем фінансових послуг, які надаються у сфері страхування»;
 
      
164. 2) у статті 36:
 
      
165. назву статті викласти в такій редакції:
 
      
166. «Стаття 36. Функції Уповноваженого органу»;
 
      
167. частину першу доповнити новим пунктом 15 такого змісту:
 
      
168. «15) захист прав споживачів фінансових послуг, які надаються у сфері страхування, застрахованих, вигодонабувачів або осіб, що мають права за договором страхування»;
 
      
169. 3) у статті 37:
 
      
170. назву статті викласти в такій редакції:
 
      
171. «Стаття 37. Права Уповноваженого органу»;
 
      
172. доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
 
      
173. «3-1) розглядати справи про порушення прав споживачів фінансових послуг, які надаються у сфері страхування, застрахованих, вигодонабувачів або осіб, що мають права за договором страхування та накладати адміністративні стягнення, фінансові санкції, та застосовувати заходи впливу, передбачені законодавством; «.
 
-103- Довбенко М.В.
Доповнити Розділ І новим пунктом такого змісту:
«8. У статті 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Голос України від 31.12.2016, № 251) після слів «органом, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів» доповнити словами «органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг».
 
Враховано   8. Статтю 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 3 листопада 2016 року № 1728-VІІІ після слів «органом, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів» доповнити словами «органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» .
9. Статтю 7 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) доповнити пунктом 32 такого змісту:
«32) здійснює захист прав споживачів банківських та інших фінансових послуг, що надаються банками».
 
    -104- Демчак Р.Є.
Доповнити Розділ І новим пунктом такого змісту:
«9. Статтю 7 Закону України "Про Національний банк України " (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р., № 42, ст. 351; 2002 р., № 17, ст.117; 2010 р., № 37, ст. 496, № 49, ст. 570) доповнити пунктом 32 такого змісту:
«32) здійснює захист прав споживачів банківських та інших фінансових послуг, що надаються банками».
 
Враховано    
174. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
175. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
-105- Демчак Р.Є.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
    -106- Довбенко М.В.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців після його опублікування»
 
Враховано частково    
176. 2. Цей Закон застосовується до договорів про надання фінансових послуг, укладених після набрання ним чинності. Щодо договорів, укладених до набрання ним чинності, положення цього Закону застосовуються до тих прав та обов’язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.
 
-107- Демчак Р.Є.
У пункті 2 розділу ІІ речення друге виключити.
 
Враховано   2. Цей Закон застосовується до договорів про надання фінансових послуг, укладених після дня набрання чинності цим Законом.
 
177. 3. Кабінету Міністрів України та Національному банку України:
 
-108- Демчак Р.Є.
Довбенко М.В.
Пункт 3 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади».
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
178. внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
      
179. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
180. 4. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-109- Демчак Р.Є.
Довбенко М.В.
Пункт 4 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«4. Національному банку України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до дати набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом»
 
Враховано   4. Національному банку України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.