Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до до Кодексу торговельного мореплавства України щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закону України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні
 
   Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні
 
2. І. Внести до Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст. 349) такі зміни:
 
   І. Внести до Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349) такі зміни:
 
3. у частині третій статті 32 слова «а також юридичної особи в Україні, заснованої виключно українськими власниками» замінити словами «а також фізичної особи – підприємця та юридичної особи, зареєстрованих на території України»;
 
-1- Євтушок С.М.
Абзац третій статті 32 викласти у новій редакції:
«Право плавання під Державним прапором України має судно, яке є державною власністю або перебуває у власності фізичної особи-громадянина України, а також фізичної особи – підприємця та юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судно, яке знаходиться у цих осіб на умовах договору бербоут-чартеру за виключенням суден, власниками яких є громадяни держави-агресора.»
 
Враховано   1. Частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
«Право плавання під Державним прапором України має судно, яке є державною чи комунальною власністю або перебуває у власності фізичної особи – громадянина України, фізичної особи – підприємця, юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судно, яке знаходиться у зазначених осіб на умовах договору бербоут-чартеру, крім суден, власниками яких є громадяни держави-агресора».
 
4. br
 
-2- Гусак В.Г.
У розділі І законопроекту абзац другий викласти в наступній редакції: «частину третю статті 32 викласти у такій редакції:
«Право плавання під Державним прапором України має судно, яке є державною або комунальною власністю або перебуває у власності фізичної особи-громадянина України, а також фізичної особи – підприємця та юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судно, яке знаходиться у цих осіб на умовах договору бербоут-чартеру».
 
Враховано      
5. у статті 131 слова «за умови одержання на це дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту» виключити.
 
-3- Євтушок С.М.
Статтю 131 викласти у такій редакції:
«Стаття 131. Каботажні перевезення
Перевезення між портами України здійснюються суднами, що плавають під Державним прапором України, а також суднами, що плавають під іноземним прапором за виключенням суден, власниками яких є громадяни держави-агресора.»
 
Враховано   2. Текст статті 131 викласти в такій редакції:
«Перевезення між портами України здійснюються суднами, що плавають під Державним прапором України, а також суднами, що плавають під іноземним прапором, крім суден, власниками яких є громадяни держави-агресора».
 
    -4- Вадатурський А.О.
Статтю 131 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Законодавчі акти України, прийняті до набуття чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

-5- Сольвар Р.М.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Законодавчі акти України, прийняті до набуття чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
#102645
3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Законодавчі акти України, прийняті до дня набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.