Кількість абзаців - 15 Таблиця поправок


Про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ "'Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість продукції оборонного призначення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ» Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість продукції оборонного призначення
 
   Про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість продукції оборонного призначення
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. У пункті 32 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112):
 
   І. Внести до пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№13-17, ст. 112) такі зміни:
 
4. абзац шостий після слів «та сигнальних ракет» доповнити словами «а також піротехнічних виробів»;
 
   абзац шостий після слів «та сигнальних ракет» доповнити словами «а також піротехнічних виробів»;
 
5. після шостого абзацу доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
6. «4011 (тільки для шин та покришок гумових для військової техніки, що використовується в оборонних цілях)»;
 
-1- Денісова Л.Л.
У статті 1 слова «4011 тільки для шин та покришок гумових для військової техніки, що використовується в оборонних цілях)» доповнити словами «у разі, коли постачання (закупівля) таких товарів здійснюється для державних замовників з оборонного призначення»
 
Враховано   «4011 (тільки для шин та покришок гумових для військової техніки, що використовується в оборонних цілях), у разі, якщо постачання (закупівля) таких товарів здійснюється для державних замовників з оборонного призначення;
 
7. 8517, 8525, 8526, 8527, 8529, 8543 (тільки для засобів радіоелектронної боротьби, радіоподавлення, транкінгового зв’язку, цифрового радіорелейного обладнання, систем фіксованого та рухомого супутникового зв’язку, апаратури для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку апаратури прослуховування направленої дії, радіостанцій ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону військового призначення, розвідувально-сигнальної апаратури, їх запчастин, у разі, коли постачання (закупівля) таких товарів здійснюється для державних замовників з оборонного замовлення)»;
 
   8517, 8525, 8526, 8527, 8529, 8543 (тільки для засобів радіоелектронної боротьби, радіоподавлення, транкінгового зв’язку, цифрового радіорелейного обладнання, систем фіксованого та рухомого супутникового зв’язку, апаратури для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку апаратури прослуховування направленої дії, радіостанцій ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону військового призначення, розвідувально-сигнальної апаратури, їх запасних частин, у разі, якщо постачання (закупівля) таких товарів здійснюється для державних замовників з оборонного замовлення)».
 
8. у зв’язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим -чотирнадцятим.
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим -чотирнадцятим.
 
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
10. 3. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
11. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
13. Голова
 
   Голова
 
14. Верховної Ради України

   Верховної Ради України