Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків
 
-1- Шинькович А.В.
у назві Закону слова «законними мешканцями» замінити словом «мешканців»;
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
 
2. 5. У Законі України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 46, ст. 323 із наступними змінами):
 
   5. У Законі України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 46, ст. 323 із наступними змінами):
1) преамбулу викласти в такій редакції:
 
3. "Цей Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо особливостей забезпечення реалізації конституційного права на житло громадян, які за відсутності власного житла тривалий час на законних підставах мешкають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, жилі приміщення в яких після передачі гуртожитків у власність територіальних громад можуть бути приватизовані відповідно до закону";
 
-2- Шинькович А.В.
у преамбулі Закону № 500 пропоную у частині 2 статті 128 Житлового кодексу (підпункт 1 пункту 5 розділу І Закону) пропоную слова «на законних підставах» замінити словами «на правових підставах визначених законом»
2) статтю 1 викласти в такій редакції: «Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
Враховано   "Цей Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні питання щодо особливостей забезпечення реалізації конституційного права на житло громадян, які за відсутності власного житла тривалий час на правових підставах, визначених законом, мешкають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, жилі приміщення в яких після передачі гуртожитків у власність територіальних громад можуть бути приватизовані відповідно до закону";
 
4. 2) текст статті 1 викласти в такій редакції:
 
   2) статтю 1 викласти в такій редакції:
 
5. "1. Сфера дії цього Закону поширюється на громадян та членів їхніх сімей, які не мають власного житла, перебувають (перебували)
 
   «Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
6. у трудових (службових) правовідносинах з підприємством (організацією), яке надало їм право проживати в гуртожитку, тривалий час на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та фактично проживають у них та які не використали право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду.
 
-3- Шинькович А.В.
частину 1 статті 1 Закону № 500 (підпункт 2 пункту 5 розділу І Закону) пропоную викласти в такій редакції:
«1. Сфера дії цього Закону поширюється на громадян та членів їхніх сімей, одиноких громадян, які не мають власного житла, не використали право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду, на правових підставах визначених за4онм вселені у гуртожиток та фактично проживають у гуртожитку протягом тривалого часу.»
 
Враховано   1. Сфера дії цього Закону поширюється на громадян та членів їхніх сімей, одиноких громадян, які не мають власного житла, не використали право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду, на правових підставах, визначених цим Законом, вселені у гуртожиток та фактично проживають у гуртожитку протягом тривалого часу.
 
7. 2. Цей Закон не поширюється на громадян, які:
 
   2. Цей Закон не поширюється на громадян, які:
 
8. 1) проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв’язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв’язку з роботою (службою) за контрактом;
 
   1) проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв’язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв’язку з роботою (службою) за контрактом;
 
9. 2) мешкають у гуртожитку, але не перебували (не перебувають) у трудових (службових) відносинах з підприємством (організацією), яке надало їм право проживати в гуртожитку;
 
-4- Шинькович А.В.
Скуратовський С.І.
Андрієвський Д.Й.
Бабак А.В.
Кодола О.М.
Сабашук П.П.
Гальченко А.В.
Ревега О.В.
пункт 2 частини 2 статті 1 Закону № 500 (абзац п’ятий підпункту 2 пункту 5 розділу І Закону) викласти в такій редакції:
«2) мешкають у гуртожитку, але не перебували (не перебувають) у трудових відносинах з підприємством (організацією), яке надало їм право проживати в гуртожитку;»
 
Враховано   2) мешкають у гуртожитку, але не перебували (не перебувають) у трудових відносинах з підприємством (організацією), яке надало їм право проживати в гуртожитку;
 
10. 3) мешкають у гуртожитку без законних підстав і офіційної реєстрації місця проживання в гуртожитку;
 
-5- Шинькович А.В.
пункт 3 частини 2 статті 1 Закону № 500 (абзац шостий підпункту 2 пункту 5 розділу І Закону), з урахуванням зауваження Президента України, пропоную викласти в такій редакції:
«3) мешкають у гуртожитку без правових підстав визначених цим Законом;»
 
Враховано частково   3) мешкають у гуртожитку без правових підстав, визначених цим Законом»;
3) статтю 1-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 1-1. Визначення термінів
 
11. 8) законне користування жилим приміщенням у гуртожитку ( право користування жилим приміщенням у гуртожитку, на який поширюється дія цього Закону, що виникає на підставі спеціального ордера, виданого відповідно до статті 129 Житлового кодексу Української РСР та цього Закону;
 
-6- Шинькович А.В.
Скуратовський С.І.
Андрієвський Д.Й.
Бабак А.В.
Кодола О.М.
Сабашук П.П.
Гальченко А.В.
Ревега О.В.
пункт 8 статті 1-1 Закону № 500 пропонуємо викласти в такій редакції:
«8) користування (використання) жилим приміщенням у гуртожитку на правових підставах визначених цим Законом - право користування (використання) жилим приміщенням у гуртожитку, на який поширюється дія цього Закону, що виникає на підставі:
а) договору найму жилого приміщення, укладеного на підставі спеціального ордера, виданого згідно із статтею 129 Житлового кодексу Української РСР;
б) договору оренди житла, укладеного згідно із статтями 810, 811 - 813 Цивільного кодексу України – у випадках визначених цим Законом;»
 
Враховано   8) користування (використання) жилим приміщенням у гуртожитку на правових підставах, визначених цим Законом, - право користування (використання) жилим приміщенням у гуртожитку, на який поширюється дія цього Закону, що виникає на підставі:
а) договору найму жилого приміщення, укладеного на підставі спеціального ордера, виданого згідно із статтею 129 Житлового кодексу Української РСР;
б) договору оренди житла, укладеного згідно із статтями 810, 811 - 813 Цивільного кодексу України, – у випадках, визначених цим Законом;
 
12. 14) проживання в гуртожитку на законних підставах ( проживання в гуртожитку відповідно до спеціального ордера, виданого на підставі рішення про надання жилої площі у гуртожитку згідно із статтею 129 Житлового кодексу Української РСР. Громадяни, які проживають у гуртожитках на законних підставах, вважаються законними мешканцями гуртожитків відповідно до цього Закону;

-7- Шинькович А.В.
Скуратовський С.І.
Андрієвський Д.Й.
Бабак А.В.
Кодола О.М.
Сабашук П.П.
Гальченко А.В.
Ревега О.В.
пункт 14 статті 1-1 Закону № 500 пропонуємо викласти в такій редакції:
«14) проживання у гуртожитку на правових підставах - проживання у гуртожитку (використання жилої площі в гуртожитку в якості житла) відповідно до цього Закону, а саме:
а) у відомчих гуртожитках державної та комунальної форми власності – виключно за договором найму жилого приміщення, укладеним на підставі спеціального ордера, виданого згідно із статтею 129 Житлового кодексу Української РСР;
б) у гуртожитках колишніх державних і комунальних підприємств та організацій, що були включені до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі масової приватизації та корпоратизації:
- до включення таких гуртожитків до статутних капіталів зазначених товариств, та після передачі таких гуртожитків у комунальну власність відповідно до цього Закону, - виключно за договором найму жилого приміщення, укладеного на підставі спеціального ордера, виданого згідно із статтею 129 Житлового кодексу Української РСР;
- після включення таких гуртожитків до статутних капіталів зазначених товариств до передачі таких гуртожитків у комунальну власність відповідно до цього Закону – або за договором найму жилого приміщення, укладеним на підставі спеціального ордера, виданого згідно із статтею 129 Житлового кодексу Української РСР, або на підставі договору оренди житла, укладеного згідно із статтями 810, 811 - 813 Цивільного кодексу України на вимогу власника гуртожитку (його представників), у разі, якщо мешканець гуртожитку або його сім’я були вселені у гуртожиток на підставі спеціального ордера та проживали у гуртожитку за договором найму жилого приміщення;»
 
Враховано   14) проживання у гуртожитку на правових підставах - проживання у гуртожитку (використання жилої площі в гуртожитку в якості житла) відповідно до цього Закону, а саме:
а) у відомчих гуртожитках державної та комунальної форми власності – виключно за договором найму жилого приміщення, укладеним на підставі спеціального ордера, виданого згідно із статтею 129 Житлового кодексу Української РСР;
б) у гуртожитках колишніх державних і комунальних підприємств та організацій, що були включені до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі масової приватизації та корпоратизації:
до включення таких гуртожитків до статутних капіталів зазначених товариств та після передачі таких гуртожитків у комунальну власність відповідно до цього Закону - виключно за договором найму жилого приміщення, укладеним на підставі спеціального ордера, виданого згідно із статтею 129 Житлового кодексу Української РСР;
після включення таких гуртожитків до статутних капіталів зазначених товариств до передачі таких гуртожитків у комунальну власність відповідно до цього Закону – або за договором найму жилого приміщення, укладеним на підставі спеціального ордера, виданого згідно із статтею 129 Житлового кодексу Української РСР, або на підставі договору оренди житла, укладеного згідно із статтями 810, 811 - 813 Цивільного кодексу України на вимогу власника гуртожитку (його представників), за умови що мешканець гуртожитку або його сім’я були вселені у гуртожиток на підставі спеціального ордера та проживали у гуртожитку за договором найму жилого приміщення».