Кількість абзаців - 123 Таблиця поправок


Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків
 
-1- Лаврик О.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «проекту Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».
 
Враховано   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків
 
1. Цей Закон спрямований на забезпечення стабільності банківської системи шляхом оптимізації процедур капіталізації та реорганізації банків.
 
-2- Лаврик О.В.
У преамбулі законопроекту словосполучення «… процедур капіталізації та реорганізації банків» замінити словосполученням «…процедур реорганізації та капіталізації банків».
 
Враховано   Цей Закон спрямований на забезпечення стабільності банківської системи шляхом оптимізації процедур реорганізації та капіталізації банків.
 
2. Стаття 1. Особливості проведення процедури реорганізації банку шляхом приєднання
 
   Стаття 1. Особливості проведення процедури реорганізації банку шляхом приєднання
 
3. 1.Банк або банки (далі разом або окремо - Банк що приєднується) мають право здійснити реорганізацію шляхом приєднання до іншого банку (далі - Банк-правонаступник, а разом Банк що приєднується, та Банк-правонаступник - Банки-учасники) за спрощеною процедурою, визначеною цим Законом, та нормативно-правовими актами Національного банку України, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
   1.Банк або банки (далі разом або окремо - Банк що приєднується) мають право здійснити реорганізацію шляхом приєднання до іншого банку (далі - Банк-правонаступник, а разом Банк що приєднується та Банк-правонаступник - Банки-учасники) за спрощеною процедурою, визначеною цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
4. Банки-учасники зобов’язані подати до Національного банку України проект плану реорганізації шляхом приєднання (далі - проект Плану реорганізації), затверджений наглядовими радами кожного Банку-учасника.
 
   Банки-учасники зобов’язані подати до Національного банку України проект плану реорганізації шляхом приєднання (далі - проект Плану реорганізації), затверджений наглядовими радами кожного Банку-учасника.
 
5. Проект Плану реорганізації має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України до Плану реорганізації, та повинен передбачати порядок приєднання Банку що приєднується, до Банку-правонаступника, основні умови приєднання, порядок здійснення конвертації акцій (за необхідності), порядок передачі активів та зобов'язань та визначення їх вартості, а також інші положення, необхідні для здійснення реорганізації з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
-3- Лаврик О.В.
В абзаці 3 пункту 1 статті 1 законопроекту словосполучення «… а також інші положення, необхідні для здійснення реорганізації» виключити.
 
Відхилено   Проект Плану реорганізації має відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України до Плану реорганізації, та повинен передбачати порядок приєднання Банку що приєднується, до Банку-правонаступника, основні умови приєднання, порядок здійснення конвертації акцій (за необхідності), порядок передачі активів і зобов'язань та визначення їх вартості, а також інші положення, необхідні для здійснення реорганізації з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
6. У випадку якщо Банк що приєднується, провадить професійну діяльність на фондовому ринку Національний банк України повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір такого банку здійснити реорганізацію шляхом приєднання протягом семи робочих днів після надання попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації.
 
-4- Поляков М.А.
Частину першу статті 1 Законопроекту пропонуємо доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«У випадку якщо Банк (и)-учасник (и), що здійснюватиме (уть) реорганізацію, провадить (ять) професійну діяльність на фондовому ринку на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, проект Плану реорганізації має передбачати порядок припинення провадження таким (ими) Банком (ами) професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У такому разі Національний банк України залучає Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку до процесу погодження проекту Плану реорганізації.».
 
Враховано   У разі якщо Банк що приєднується, провадить професійну діяльність на фондовому ринку, Національний банк України повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір такого банку здійснити реорганізацію шляхом приєднання протягом семи робочих днів з дня надання попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації.
У разі якщо Банк (и)-учасник (и), що здійснюватиме (уть) реорганізацію, провадить (ять) професійну діяльність на фондовому ринку на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, проект Плану реорганізації має передбачати порядок припинення провадження таким (ими) Банком (ами) професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У такому разі Національний банк України залучає Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку до процесу погодження проекту Плану реорганізації.
 
7. 2. Національний банк України надає попередній висновок про погодження проекту Плану реорганізації або відмовляє у погодженні проекту Плану реорганізації протягом десяти робочих днів з дня отримання проекту Плану реорганізації та повного пакета документів, визначених Національним банком України.
 
-5- Довбенко М.В.
У статті 1 законопроекту у частині другій:
у абзаці першому слова «відмовляє у погодженні» замінити словами «відмовляє у наданні попереднього висновку про погодження»;
 
Враховано   2. Національний банк України надає попередній висновок про погодження проекту Плану реорганізації або відмовляє у наданні попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації протягом десяти робочих днів з дня отримання проекту Плану реорганізації та повного пакета документів, визначених Національним банком України.
 
    -6- Гуляєв В.О.
Частину другу статті 1 викласти у наступній редакції « 2. Національний банк України надає попередній висновок про погодження проекту Плану реорганізації або відмовляє у погодженні проекту Плану реорганізації згідно зі статтею 27 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
 
Відхилено    
8. Національний банк України відмовляє у наданні попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації виключно у разі якщо:
 
-7- Довбенко М.В.
У статті 1 законопроекту у частині другій:
у абзаці другому слово «відмовляє» замінити словами «має право відмовити»;
 
Враховано   Національний банк України має право відмовити у наданні попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації виключно у разі якщо:
 
9. 1) проект Плану реорганізації та/або подані документи не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;
 
-8- Лаврик О.В.
Абзац 3 пункту 2 статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«1) проект Плану реорганізації та/або подані документи не відповідають вимогам Законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку України».
 
Враховано   1) проект Плану реорганізації та/або подані документи не відповідають вимогам Законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку України;
 
10. 2) подано неповний пакет документів, визначених Національним банком України;
 
-9- Довбенко М.В.
Рибалка С.В.
У статті 1 законопроекту у частині другій:
у пункті 2 абзацу другого слова «визначених Національним банком України» виключити;
 
Враховано   2) подано неповний пакет документів;
 
11. 3) структура власності хоча б одного із Банків-учасників не відповідає вимогам щодо її прозорості, встановленим Національним банком України;
 
-10- Гуляєв В.О.
Пункт 3 частини 2 статті 1 викласти у наступній редакції « 3) Національний банк України надає дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання Банку що приєднується, до Банку-правонаступника або відмовляє в наданні такого дозволу згідно зі статтею 27 Закону України «Про банки і банківську діяльність»«
 
Відхилено   3) структура власності хоча б одного із Банків-учасників не відповідає вимогам щодо її прозорості, встановленим Національним банком України;
 
12. 4) внаслідок приєднання Банк-правонаступник не відповідатиме вимогам щодо економічних нормативів діяльності банку;
 
-11- Довбенко М.В.
Пункт 4 частини 2 статті 1 викласти в такій редакціїї:
4) внаслідок приєднання фінансовий стан Банку-правонаступника не відповідатиме вимогам, установленим Національним банком України та/або Банк-правонаступник не буде спроможний виконувати зобов’язання перед вкладниками і іншими кредиторами;
 
Враховано   4) внаслідок приєднання фінансовий стан Банку-правонаступника не відповідатиме вимогам, установленим Національним банком України та/або Банк-правонаступник не буде спроможний виконувати зобов’язання перед вкладниками і іншими кредиторами;
 
13. 5) розмір статутного капіталу Банку-правонаступника не буде відповідати визначеним нормативно-правовим актом Національного банку України вимогам щодо приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру.
 
-12- Лаврик О.В.
Після абзацу 7 пункт 2 статті 1 законопроекту доповнити абзацом 8 наступного змісту:
«6) проект Плану реорганізації та/або подані документи містять недостовірну інформацію».
 
Враховано   5) розмір статутного капіталу Банку-правонаступника не відповідатиме визначеним нормативно-правовим актом Національного банку України вимогам щодо приведення статутного капіталу банків у відповідність з мінімально встановленим розміром статутного капіталу.
6) проект Плану реорганізації та/або подані документи містять недостовірну інформацію».
 
14. Попередній висновок Національного банку України про погодження проекту Плану реорганізації є підставою для проведення реорганізації шляхом приєднання за спрощеною процедурою, передбаченою цією статтею.
 
-13- Довбенко М.В.
Рибалка С.В.
У статті 1 законопроекту у частині другій:
абзац третій викласти у такій редакції:
«Попередній висновок Національного банку України про погодження проекту Плану реорганізації є підставою для скликання та проведення загальних зборів учасників банку (далі – загальні збори) Банків-учасників з метою затвердження Плану реорганізації та вирішення інших необхідних питань щодо проведення реорганізації шляхом приєднання за спрощеною процедурою, передбаченою цією статтею»;
Далі за текстом Закону слова «загальні збори акціонерів» (у відповідних відмінках) замінити словами «загальні збори» (у відповідних відмінках)
 
Враховано   Попередній висновок Національного банку України про погодження проекту Плану реорганізації є підставою для скликання та проведення загальних зборів учасників банку (далі – загальні збори) Банків-учасників з метою затвердження Плану реорганізації та вирішення інших необхідних питань щодо проведення реорганізації шляхом приєднання за спрощеною процедурою, передбаченою цією статтею.
 
    -14- Лаврик О.В.
Абзац 8 пункту 2 статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«Підставою для проведення реорганізації шляхом приєднання за спрощеною процедурою, передбаченою цією статтею, є відповідне рішення загальних зборів акціонерів Банків-учасників, за умови отримання попереднього висновку Національного банку України про погодження проекту Плану реорганізації».
 
Враховано редакційно    
15. 3. Наглядові ради скликають загальні збори Банків-учасників для прийняття рішення про приєднання, затвердження Плану реорганізації та договору про приєднання після надання Національним банком України попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації.
 
-15- Лаврик О.В.
Абзац 1 пункту 3 статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«Наглядові ради скликають загальні збори акціонерів Банків-учасників для прийняття рішення про приєднання, затвердження Плану реорганізації та угоди про приєднання після надання Національним банком України попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації.
Угода про приєднання укладається банками, що реорганізуються шляхом приєднання, у письмовій формі.
Угода про приєднання містить положення, що регулюють питання:
- призначення персонального складу комісії для проведення реорганізації;
- призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку банку (банків);
- призначення аудиторської фірми;
- строки проведення реорганізації;
- склад правління після реорганізації.
Угода про приєднання набирає законної сили з моменту затвердження її більшістю у дві третини голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів кожного з Банків-учасників».
 
Відхилено   3. Наглядові ради скликають загальні збори Банків-учасників для прийняття рішення про приєднання, затвердження Плану реорганізації та договору про приєднання після надання Національним банком України попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації.
 
16. Інші дії щодо приєднання вчиняються у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про банки і банківську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
-16- Довбенко М.В.
Абзац другий частини третьої викласти у такій редакції: «Інші дії щодо приєднання, включаючи отримання необхідних дозвільних документів та рішень уповноважених державних органів, вчиняються у порядку, визначеному законами».
 
Враховано   Інші дії щодо приєднання, включаючи отримання необхідних дозвільних документів та рішень уповноважених державних органів, вчиняються у порядку, встановленому законом.
 
17. 4. Приєднання банку за спрощеною процедурою передбачає, що:
 
   4. Приєднання банку за спрощеною процедурою передбачає, що:
 
18. 1) скликання та проведення усіх загальних зборів Банків-учасників для вирішення необхідних питань щодо приєднання здійснюється за спрощеною процедурою, установленою пунктом 1 частини другої статті 3 цього Закону з урахуванням особливостей процедури приєднання;
 
-17- Різаненко П.О.
Демчак Р.Є.
Пункт 1 частини 4 статті 1 викласти наступним чином::
«1) скликання та проведення усіх загальних зборів Банків-учасників для вирішення необхідних питань щодо приєднання (включаючи спільні загальні збори Банків-учасників для внесення змін до статуту Банку-правонаступника) здійснюється за спрощеною процедурою, установленою пунктом 1 частини другої статті 3 цього Закону з урахуванням особливостей процедури приєднання;»
 
Враховано   1) скликання та проведення всіх загальних зборів Банків-учасників для вирішення необхідних питань щодо приєднання (включаючи спільні загальні збори Банків-учасників для внесення змін до статуту Банку-правонаступника) здійснюється за спрощеною процедурою, встановленою пунктом 1 частини шостої статті 3 цього Закону з урахуванням особливостей процедури приєднання;
 
19. 2) Національний банк України розглядає документи, визначені статтею 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо погодження набуття або збільшення істотної участі у банку, протягом десяти робочих днів з дня отримання повного пакета документів;
 
-18- Довбенко М.В.
У частині четвертій пункт 2 викласти у такій редакції:
«2) Національний банк України визначає спрощений порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у банку. Національний банк України приймає рішення про погодження або про заборону набуття (збільшення) істотної участі протягом десяти робочих днів з дня отримання повного пакета документів для погодження набуття або збільшення істотної участі у банку»;
 
Враховано   2) Національний банк України визначає спрощений порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у банку. Національний банк України приймає рішення про погодження або заборону набуття (збільшення) істотної участі у банку протягом десяти робочих днів з дня отримання повного пакета документів для погодження набуття або збільшення істотної участі у банку;
 
20. 3) Національний банк України надає дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання Банку що приєднується, до Банку-правонаступника або відмовляє в наданні такого дозволу протягом трьох робочих днів з дня отримання повного пакета документів, визначених Національним банком України.
 
-19- Різаненко П.О.
Демчак Р.Є.
Пункт 3 частини 4 статті 1 викласти наступним чином:
«3) Національний банк України надає дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання Банку що приєднується, до Банку-правонаступника або відмовляє в наданні такого дозволу протягом трьох робочих днів з дня отримання пакета документів, який включає виключно відповідну заяву, підписану Банками-учасниками, та План реорганізації, затверджений загальними зборами Банків-учасників.
Національний банк України має право відмовити у наданні дозволу на реорганізацію шляхом приєднання виключно у разі якщо поданий План реорганізації містить суттєві розбіжності із проектом Плану реорганізації, щодо якого Національним банком України було надано попередній висновок про погодження.»
 
Відхилено   3) Національний банк України надає дозвіл на реорганізацію за умови затвердження Плану реорганізації шляхом приєднання Банку що приєднується, до Банку-правонаступника або відмовляє в наданні такого дозволу протягом трьох робочих днів з дня отримання повного пакета документів, визначених Національним банком України. Дозвіл на реорганізацію є підставою для проведення реорганізації шляхом приєднання за спрощеною процедурою, передбаченою цією статтею.
 
    -20- Довбенко М.В.
Перший абзац пункту 3 частини четвертої доповнити реченням такого змісту: «Дозвіл на реорганізацію є підставою для проведення реорганізації шляхом приєднання за спрощеною процедурою, передбаченою цією статтею»
 
Враховано    
    -21- Левченко Ю.В.
Абзац 1 пункту 3 частини 4 статті 1 доповнити після слів «надає дозвіл на реорганізацію» словами «за умови затвердження Плану реорганізації»
 
Враховано    
21. Національний банк України відмовляє у наданні дозволу на реорганізацію шляхом приєднання виключно у разі якщо:
 
-22- Довбенко М.В.
у абзаці другому пункту 3 слово «відмовляє» замінити словами «має право відмовити»;
 
Враховано   Національний банк України має право відмовити у наданні дозволу на реорганізацію шляхом приєднання виключно у разі, якщо:
 
22. а) подані документи містять розбіжності із проектом Плану реорганізації, щодо якого Національним банком України було надано попередній висновок про погодження;
 
   а) подані документи містять розбіжності із проектом Плану реорганізації, щодо якого Національним банком України було надано попередній висновок про погодження;
 
23. б) подані документи не відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;
 
-23- Лаврик О.В.
Абзац 7 пункту 4 статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«б) подані документи не відповідають вимогам Законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку України».
 
Враховано   б) подані документи не відповідають вимогам Законів України та/або нормативно-правових актів Національного банку України;
 
24. в) подано неповний пакет документів, визначений Національним банком України;
 
   в) подано неповний пакет документів, визначений Національним банком України;
 
25. г) Банк-правонаступник не відповідатиме вимогам щодо економічних нормативів діяльності банку внаслідок приєднання;
 
-24- Лаврик О.В.
Абзац 4 підпункту г) пункту 4 статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«г) фінансовий стан Банку-правонаступника не відповідатиме вимогам, установленим Національним банком України та/або Банк-правонаступник не буде спроможний виконувати зобов’язання перед вкладниками і іншими кредиторами»; .
 
Враховано   г) фінансовий стан Банку-правонаступника не відповідатиме вимогам, установленим Національним банком України, та/або Банк-правонаступник не буде спроможний виконувати зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами;
д) подані документи містять недостовірну інформацію.
 
    -25- Лаврик О.В.
Після абзацу 9 пункту 4 статті 1 законопроекту доповнити абзацом 10 наступного змісту:
«д) подані документи містять недостовірну інформацію».
 
Враховано    
26. 4) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає заяву та документи, які подаються Банком що приєднується, для зупинення обігу його акцій, та видає розпорядження про зупинення обігу акцій або про відмову в зупиненні обігу акцій протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідних заяви та повного пакету документів;
 
   4) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає заяву та документи, які подаються Банком що приєднується, для зупинення обігу його акцій, та видає розпорядження про зупинення обігу акцій або про відмову в зупиненні обігу акцій протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідних заяви та повного пакета документів;
 
27. 5) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає заяву та документи, які подаються Банком-правонаступником для реєстрації випуску акцій (в тому числі, з метою деномінації, якщо номінальна вартість акцій Банків-учасників відрізняється та не дозволяє здійснити конвертацію акцій для кожного із акціонерів Банку що приєднується) та приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації випуску акцій Банка-правонаступника протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідних заяви та повного пакета документів.
 
   5) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає заяву та документи, які подаються Банком-правонаступником для реєстрації випуску акцій (у тому числі з метою деномінації, якщо номінальна вартість акцій Банків-учасників відрізняється та не дозволяє здійснити конвертацію акцій для кожного з акціонерів Банку що приєднується) та приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації випуску акцій Банка-правонаступника протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідних заяви та повного пакета документів.
 
28. За наявності підстав для повернення заяви та документів, які подаються Банком-правонаступником для реєстрації випуску акцій, без розгляду, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повертає відповідні заяву та документи заявнику протягом трьох робочих днів з дня їх отримання;
 
-26- Лаврик О.В.
Абзац 12 пункту 4 статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«За наявності підстав для повернення заяви та документів, які подаються Банком-правонаступником для реєстрації випуску акцій, без розгляду або для відмови у реєстрації випуску акцій, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повертає відповідні заяву та документи заявнику або надає заявнику відмову у реєстрації випуску акцій протягом трьох робочих днів з дня отримання документів».
 
Враховано по суті в рядку 28  За наявності підстав для повернення заяви та пакета документів, які подаються Банком-правонаступником для реєстрації випуску акцій, без розгляду Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повертає відповідні заяву та документи заявнику протягом трьох робочих днів з дня їх отримання;
6) Депонування глобального/тимчасового глобального сертифіката випуску цінних паперів у Центральному депозитарії цінних паперів здійснюється у день подання Банком-правонаступником до Центрального депозитарію цінних паперів необхідних документів;
 
    -27- Різаненко П.О.
Демчак Р.Є.
Включити новий пункт 6 частини 4 статті 1 (у зв’язку з чим змінити нумерацію пунктів 6-13 на 7-14):.
«6) Депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску цінних паперів в Центральному депозитарії цінних паперів здійснюється в день подання Банком-правонаступником до Центрального депозитарію цінних паперів необхідних документів;»
 
Враховано    
29. 6) конвертація акцій Банку що приєднується у акції Банку-правонаступника здійснюється без необхідності отримання згоди учасників.
 
   7) конвертація акцій Банку що приєднується у акції Банку-правонаступника здійснюється без необхідності отримання згоди учасників.
 
30. Усі прості та привілейовані акції Банку що приєднується, незалежно від класу, конвертуються в прості акції Банку-правонаступника, за винятком акцій Банку, що приєднується, та/або Банку-правонаступника, які не підлягають конвертації.
 
   Усі прості та привілейовані акції Банку що приєднується, незалежно від класу, конвертуються у прості акції Банку-правонаступника, крім акцій Банку, що приєднується, та/або Банку-правонаступника, які не підлягають конвертації.
 
31. Не підлягають конвертації та підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:
 
   Не підлягають конвертації та підлягають анулюванню у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:
 
32. а) акції Банку що приєднується, які були викуплені ним до прийняття загальними зборами Банку що приєднується, рішення про приєднання;
 
   а) акції Банку що приєднується, які були викуплені ним до прийняття загальними зборами Банку що приєднується, рішення про приєднання;
 
33. б) акції Банку що приєднується, власниками яких є учасники, які звернулися до Банку що приєднується, з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які отримали таке право до прийняття загальними зборами Банку що приєднується, рішення про приєднання;
 
   б) акції Банку що приєднується, власниками яких є учасники, які звернулися до Банку що приєднується, з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які отримали таке право до прийняття загальними зборами Банку що приєднується, рішення про приєднання;
 
34. в) акції Банку що приєднується, власником яких є Банк-правонаступник;
 
   в) акції Банку що приєднується, власником яких є Банк-правонаступник;
 
35. г) акції Банку що приєднується, власником яких є інший Банк що приєднується (у випадку приєднання декількох банків до одного Банку-правонаступника);
 
   г) акції Банку що приєднується, власником яких є інший Банк що приєднується (у разі приєднання декількох банків до одного Банку-правонаступника);
 
36. ґ) акції Банку-правонаступника, власником яких був Банк що приєднується;
 
   ґ) акції Банку-правонаступника, власником яких був Банк що приєднується;
 
37. 7) Національний банк України погоджує статут Банку-правонаступника у новій редакції протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної заяви та повного пакета документів, що відповідно до законодавства потрібні для погодження статуту Банку-правонаступника у новій редакції.
 
-28- Різаненко П.О.
Демчак Р.Є.
Пункт 7 (згідно зі зміненою нумерацією 8) частини 4 статті 1 викласти наступним чином:
«8) Національний банк України погоджує статут Банку-правонаступника у новій редакції протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної заяви та пакета документів, що включає виключно:
нову редакцію статуту Банку-правонаступника, та
документи, що підтверджують здійснення конвертації акцій Банку що приєднується в акції Банку-правонаступника в процесі приєднання,
таблицю збільшення (зменшення) статутного капіталу, складену відповідно до вимог, встановлених Національним банком України,
рішення уповноважених органів про проведення розміщення акцій, затвердження підсумків розміщення акцій, затвердження змін до статуту в частині збільшення/зменшення статутного капіталу банку,
копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену нотаріально або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.;
копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку щодо розгляду пакета документів.
За наявності підстав для повернення заяви та документів, які подаються Банком-правонаступником для погодження статуту банку у новій редакції, Національний банк України повертає відповідні заяву та документи заявнику протягом трьох робочих днів з дня їх отримання;»
 
Враховано   8) Національний банк України погоджує статут Банку-правонаступника у новій редакції протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної заяви та пакета документів, що включає виключно:
а) нову редакцію статуту Банку-правонаступника;
б) документи, що підтверджують здійснення конвертації акцій Банку що приєднується в акції Банку-правонаступника в процесі приєднання;
в) таблицю збільшення (зменшення) статутного капіталу, складену відповідно до вимог, встановлених Національним банком України;
г) рішення уповноважених органів про проведення розміщення акцій, затвердження підсумків розміщення акцій, затвердження змін до статуту в частині збільшення/зменшення статутного капіталу банку;
ґ) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену нотаріально або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
д) копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуги Національного банку України щодо розгляду пакета документів.
 
    -29- Довбенко М.В.
У частині четвертій у абзаці першому пункту 7 слова «для погодження статуту Банку-правонаступника» замінити словами «для погодження статуту банку».
 
Враховано по суті   
38. За наявності підстав для повернення заяви та документів, які подаються Банком-правонаступником для погодження статуту банку у новій редакції, Національний банк України повертає відповідні заяву та документи заявнику протягом трьох робочих днів з дня їх отримання;
 
   За наявності підстав для повернення заяви та документів, які подаються Банком-правонаступником для погодження статуту банку у новій редакції, Національний банк України повертає відповідні заяву та документи заявнику протягом трьох робочих днів з дня їх отримання;
 
39. 8) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає заяву та документи та приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, які подаються Банком-правонаступником для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідних заяви та документів;
 
-30- Гуляєв В.О.
У пункті 8 частини 4 статті 1 «8) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає заяву та документи та приймає рішення про реєстрація або про відмова в реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, які подаються Банком-правонаступником для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідних заяви та документів;» слова «протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідних заяви та документів» замінити словами «протягом 15 робочих днів з дня отримання відповідних заяви та документів»;
 
Відхилено   9) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає заяву та документи, які подаються Банком-правонаступником для реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, і приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідних заяви та документів;
 
40. 9) Антимонопольний комітет України надає попередній висновок та/або рішення про надання дозволу на концентрацію протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів.
 
-31- Довбенко М.В.
Пункт 9 частини четвертої статті 1 викласти у такій редакції: «Антимонопольний комітет України надає попередні висновки та/або приймає рішення про надання дозволу на концентрацію протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів.
За відсутності повного пакета документів, доданих до заяви, Антимонопольний комітет України повертає заяву заявнику протягом п’яти робочих днів з дня її отримання».
 
Враховано   10) Антимонопольний комітет України надає попередні висновки та/або приймає рішення про надання дозволу на концентрацію протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів.
 
    -32- Гуляєв В.О.
У пункті 9 частини 4 статті 1 « 9) Антимонопольний комітет України надає попередній висновок та/або рішення про надання дозволу на концентрацію протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів» слова «протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів» замінити словами «протягом 30 робочих днів з дня подання повного пакета документів».
 
Відхилено    
41. За відсутності повного пакету документів, доданих до заяви, Антимонопольний комітет України повертає заяву заявнику протягом п'яти робочих днів з дня її отримання;
 
   За відсутності повного пакету документів, доданих до заяви, Антимонопольний комітет України повертає заяву заявнику протягом п'яти робочих днів з дня її отримання;
 
42. 10) не застосовуються положення законодавства щодо:
 
   11) не застосовуються положення законодавства щодо:
 
43. а) необхідності повідомлення всіх кредиторів Банку що приєднується про рішення загальних зборів щодо приєднання, та задоволення вимог кредиторів у зв’язку з приєднанням. Інформація про початок процедури реорганізації розміщується на офіційних веб-сторінках Банків-учасників, у приміщеннях таких банків та їх відокремлених підрозділів, де проводиться обслуговування клієнтів, а також на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України;
 
-33- Різаненко П.О.
Демчак Р.Є.
Підпункт «а» пункту 10 (згідно зі зміненою нумерацією 11) частини 4 статті 1 викласти у наступній редакції::
«а) необхідності персонального письмового повідомлення всіх кредиторів Банку що приєднується про рішення загальних зборів щодо приєднання, та задоволення Банком що приєднується вимог кредиторів у зв’язку з приєднанням. Інформація про початок процедури реорганізації розміщується на офіційних веб-сторінках Банків-учасників, у приміщеннях таких банків та їх відокремлених підрозділів, де проводиться обслуговування клієнтів, а також на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України. При цьому кредитори Банку що приєднується, вимоги яких до Банку що приєднується не були забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 календарних днів після затвердження Банками-учасниками передавального акту можуть звернутися до Банку-правонаступника з письмовою вимогою про здійснення на вибір Банку-правонаступника однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином з кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у передбачений вище строк до Банку-правонаступника з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним;»
 
Відхилено   а) необхідності повідомлення всіх кредиторів Банку що приєднується про рішення загальних зборів щодо приєднання та задоволення вимог кредиторів у зв’язку з приєднанням. Інформація про початок процедури реорганізації розміщується на офіційних веб-сайтах Банків-учасників, у приміщеннях таких банків та їх відокремлених підрозділів, де проводиться обслуговування клієнтів, а також на офіційному веб-сайті Національного банку України;
 
44. б) обов’язкового викупу акцій на вимогу учасників Банків-учасників;
 
   б) обов’язкового викупу акцій на вимогу учасників Банків-учасників;
 
45. в) визначення ринкової вартості акцій;
 
   в) визначення ринкової вартості акцій;
 
46. г) завершення приєднання з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо правонаступництва Банку-правонаступника, а також одночасного подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про Банк - правонаступник, що містяться в такому реєстрі, та документів для державної реєстрації припинення Банку що приєднується.
 
   г) завершення приєднання з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо правонаступництва Банку-правонаступника, а також одночасного подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про Банк-правонаступник, що містяться у такому реєстрі, та документів для державної реєстрації припинення Банку що приєднується.
 
47. Правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків Банку що приєднується виникає у Банку-правонаступника з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами Банку що приєднується, та Банку-правонаступника.
 
   Правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків Банку що приєднується виникає у Банку-правонаступника з моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами Банку що приєднується, та Банку-правонаступника.
 
48. Банк-правонаступник у порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуває обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів. Банки-учасники повідомляють клієнтів, у тому числі вкладників та інших кредиторів Банку що приєднується, про правонаступництво щодо його прав, обов’язків та майна шляхом розміщення інформації на офіційних веб-сторінках Банків-учасників, у приміщеннях цих банків та їх відокремлених підрозділів, де проводиться обслуговування клієнтів, а також на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.Банк-правонаступник приймає за передавальним актом від Банку що приєднується також майно та кошти, на які накладено обтяження (у тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти із збереженням таких обтяжень та обмежень на розпорядження). Банк що приєднується зобов'язаний письмово повідомити про таку передачу осіб, в інтересах яких встановлені обтяження майна та коштів або обмеження на розпорядження, а також осіб, якими такі обтяження та обмеження на розпорядження встановлені.
 
   Банк-правонаступник у порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими йому активами (включаючи права за договорами забезпечення, у тому числі поруки), а також набуває обов’язків боржника за вимогами кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без необхідності внесення змін до відповідних договорів. Банки-учасники повідомляють клієнтів, у тому числі вкладників та інших кредиторів Банку що приєднується, про правонаступництво щодо його прав, обов’язків та майна шляхом розміщення інформації на офіційних веб-сайтах Банків-учасників, у приміщеннях цих банків та їх відокремлених підрозділів, де проводиться обслуговування клієнтів, а також на офіційному веб-сайті Національного банку України. Банк-правонаступник приймає за передавальним актом від Банку що приєднується також майно та кошти, на які накладено обтяження (у тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти із збереженням таких обтяжень та обмежень на розпорядження). Банк що приєднується зобов'язаний письмово повідомити про таку передачу осіб, в інтересах яких встановлені обтяження майна та коштів або обмеження на розпорядження, а також осіб, якими такі обтяження та обмеження на розпорядження встановлені;
 
49. Банк-правонаступник звільняється від сплати будь-яких платежів (податків, зборів, державного мита), пов’язаних з отриманням активів і зобов’язань, плати за внесення змін до державних реєстрів, плати за послуги, що надаються державними органами у зв’язку з таким правонаступництвом;
 
-34- Гуляєв В.О.
У частині 4 пункту 10 абзац г) « Банк-правонаступник звільняється від сплати будь-яких платежів (податків, зборів, державного мита), пов’язаних з отриманням активів і зобов’язань, плати за внесення змін до державних реєстрів, плати за послуги, що надаються державними органами у зв’язку з таким правонаступництвом;» вилучити.
 
Враховано   ґ) здійснення фіскальними органами документальної позапланової перевірки банку що припиняється шляхом приєднання до іншого банку на період дії цього Закону».
З моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами банку, що приєднується, та банку-правонаступника, банк-правонаступник набуває усіх прав і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу банку, що приєднався до нього, у зв’язку з чим банк, що приєднується, вважається юридичною особою, у якої відсутня заборгованість зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів;
 
    -35- Левченко Ю.В.
Абзац 4 підпункту г) пункту 10 частини 4 статті 1 виключити.
 
Враховано    
    -36- Різаненко П.О.
Пункт 10 (згідно зі зміненою нумерацією 11) частини 4 статті 1 доповнити підпунктом «д» у наступній редакції:
«д) здійснення фіскальними органами документальної позапланової перевірки банку що припиняється шляхом приєднання до іншого банку на період дії цього Закону».
 
Враховано    
    -37- Різаненко П.О.
Пункт 10 (згідно зі зміненою нумерацією 11) частини 4 статті 1 доповнити абзацом у наступній редакції:
«З моменту, визначеного передавальним актом, затвердженим загальними зборами банку, що приєднується, та банку-правонаступника, банк-правонаступник набуває усіх прав і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу банку, що приєднався до нього; у зв’язку з чим банк, що приєднується, вважається юридичною особою, у якої відсутня заборгованість зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів.»
 
Враховано    
50. 11) усі документи Банку що приєднується, які підлягають передаванню до архівної установи, передаються Банку-правонаступнику;
 
   12) усі документи Банку що приєднується, які підлягають передачі до архівної установи, передаються Банку-правонаступнику;
 
51. 12) Банк що приєднується, зобов’язаний здійснити заходи, спрямовані на виключення його з Державного реєстру банків, у порядку та строки, визначені Національним банком України;
 
   13) Банк що приєднується, зобов’язаний здійснити заходи, спрямовані на виключення його з Державного реєстру банків, у порядку та строки, визначені Національним банком України;
 
52. 13) Банк що приєднується, не пізніше ніж через сім днів після державної реєстрації змін до відомостей про Банк - правонаступник, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо правонаступництва, звертається до державного реєстратора для проведення державної реєстрації припинення Банку що приєднується.
 
-38- Демчак Р.Є.
Частину 4 статті 1 доповнити новим пунктом 14:
«14 Загальні збори кожного з Банків-учасників мають право уповноважити наглядові ради таких банків на затвердження змін до Плану реорганізації та/або договору про приєднання».
 
Враховано   14) Банк що приєднується, не пізніш як через сім днів після державної реєстрації змін до відомостей про Банк-правонаступник, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо правонаступництва, звертається до державного реєстратора для проведення державної реєстрації припинення Банку що приєднується.
15) Загальні збори кожного з Банків-учасників мають право уповноважити наглядові ради таких банків на затвердження змін до Плану реорганізації та/або договору про приєднання.
 
    -39- Різаненко П.О.
Демчак Р.Є.
Включити новий пункт 16 (згідно з новою нумерацією) частини 4 статті 1:
«16) повідомлення Банками-учасниками своїх працівників про зміну умов праці у зв’язку з приєднанням та про звільнення деяких працівників та перехід решти працівників Банку що приєднується до Банку-правонаступника здійснюється у скорочений строк – не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати такого звільнення/переведення (дати підписання передавального акту)».
 
Відхилено    
53. 5. Коефіцієнт конвертації акцій визначається в договорі про приєднання як співвідношення номінальної вартості акції Банку що приєднується до номінальної вартості акції Банку-правонаступника.
 
   5. Коефіцієнт конвертації акцій визначається у договорі про приєднання як співвідношення номінальної вартості акції Банку що приєднується до номінальної вартості акції Банку-правонаступника.
 
54. 6. Статутний капітал Банку-правонаступника дорівнює сумі розмірів статутних капіталів Банків-учасників до приєднання (без урахування загальної номінальної вартості акцій, що не підлягають конвертації та анулюються).
 
   6. Статутний капітал Банку-правонаступника дорівнює сумі розмірів статутних капіталів Банків-учасників до приєднання (без урахування загальної номінальної вартості акцій, що не підлягають конвертації та анулюються).
 
55. 7. Зміна розміру статутних капіталів Банків-учасників після надання Національним банком України попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації не допускається до моменту реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій Банку-правонаступника.
 
   7. Зміна розміру статутних капіталів Банків-учасників після надання Національним банком України попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації не допускається до моменту реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій Банку-правонаступника.
 
56. 8. Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю, передбачені Законом України "Про банки і банківську діяльність", не поширюються на відносини між Банком що приєднується та Банком-правонаступником після надання Національним банком України попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації.
 
-40- Довбенко М.В.
Статтю 1 законопроекту доповнити новою частиною наступного змісту:
«Банк, у разі відмови йому у вчиненні дій та/або поверненні заяви та документів без розгляду у відповідності до норм цієї статті, має право повторно звернутись до Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України із заявою про вчинення відповідної дії після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову та/або повернення без розгляду.»
 
Враховано   8. Обмеження щодо отримання інформації, що містить банківську таємницю, передбачені Законом України "Про банки і банківську діяльність", не поширюються на обмін інформацією між Банком що приєднується та Банком-правонаступником після надання Національним банком України попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації.
9. Банк, у разі відмови йому у вчиненні дій та/або поверненні заяви та документів без розгляду відповідно до вимог цієї статті, має право повторно звернутись до Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України із заявою про вчинення відповідної дії після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову та/або повернення заяви та документів без розгляду.
 
    -41- Лаврик О.В.
Статтю 1 законопроекту доповнити пунктом 9 наступного змісту:
«9. У спрощеній процедурі приєднання визначеній цією статтею не можуть брати участь банки, контроль (вирішальний вплив) за діяльністю яких здійснюють особи інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України».
 
Враховано по суті в прикінцевих положеннях в поправці №92   
57. Стаття 2. Особливості проведення процедури припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи
 
-42- Демчак Р.Є.
У назві статті слова «Особливості проведення процедури припинення» замінити словом «Припинення».
 
Враховано   Стаття 2. Припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи
 
    -43- Івченко В.Є.
У тексті статті слова «Банк що припиняється» у відповідних відмінках замінити словом «Банк» у відповідних відмінках;
 
Відхилено    
58. 1. Банк має право прийняти рішення про припинення здійснення банківської діяльності (далі - Банк що припиняється) без припинення юридичної особи в результаті ліквідації у порядку, передбаченому цією статтею.
 
   1. Банк має право прийняти рішення про припинення здійснення банківської діяльності (далі - Банк що припиняється) без припинення юридичної особи в результаті ліквідації у порядку, передбаченому цією статтею.
 
59. 2. Рішення про припинення здійснення Банком що припиняється, банківської діяльності та затвердження Плану припинення приймається загальними зборами Банку що припиняється, більш як трьома чвертями голосів учасників, які зареєструвалися для участі у таких загальних зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
 
-44- Довбенко М.В.
Рибалка С.В.
Частину другу викласти у такій редакції:
«2. Рішення про припинення здійснення Банком, що припиняється, банківської діяльності та затвердження Плану припинення приймається загальними зборами більш як трьома чвертями голосів учасників від їх загальної кількості»
 
Враховано   2. Рішення про припинення здійснення Банком, що припиняється, банківської діяльності та затвердження Плану припинення приймається загальними зборами більш як трьома чвертями голосів учасників від їх загальної кількості.
 
    -45- Лаврик О.В.
Пункт 2 статті 2 законопроекту доповнити реченням наступного змісту: «… Кожний акціонер – власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком, що припиняється належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про припинення здійснення Банком що припиняється, банківської діяльності та затвердження Плану припинення».
 
Відхилено    
    -46- Івченко В.Є.
Частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
«Рішення про припинення банківської діяльності та затвердження Плану припинення приймається загальними зборами Банку. Рішення про припинення банківської діяльності ухвалюється більш як трьома чвертями голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а рішення про затвердження Плану припинення – простою більшістю голосів таких учасників.»;
 
Відхилено    
60. 3. Банк що припиняється, протягом трьох робочих днів з дня проведення загальних зборів, передбачених частиною другою цієї статті, подає до Національного банку України у визначеному ним порядку заяву, протокол загальних зборів та затверджений ними План припинення, який має відповідати вимогам Національного банку України та визначати всі заходи, які вживатиме Банк що припиняється, з метою припинення здійснення банківської діяльності.
 
-47- Різаненко П.О.
Демчак Р.Є.
Викласти частину 3 статті 2 у наступній редакції:
«3. Банк що припиняється, протягом трьох робочих днів з дня проведення загальних зборів, передбачених частиною другою цієї статті, подає до Національного банку України у визначеному ним порядку заяву, протокол загальних зборів та затверджений ними План припинення, який має відповідати вимогам Національного банку України та визначати всі заходи, які вживатиме Банк що припиняється, з метою припинення здійснення банківської діяльності, включаючи порядок передання приймаючому банку праОкругбов’язків за договорами, укладеними Банком що припиняється, у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків перед вкладниками та іншими кредиторами, а також лист-згоду приймаючого банку на таку передачу.»
 
Відхилено   3. Банк що припиняється, протягом трьох робочих днів з дня проведення загальних зборів, передбачених частиною другою цієї статті, подає до Національного банку України у визначеному ним порядку заяву, протокол загальних зборів та затверджений ними План припинення, який має відповідати вимогам Національного банку України та визначати всі заходи, які вживатиме Банк що припиняється, з метою припинення здійснення банківської діяльності.
 
61. Національний банк України погоджує План припинення Банку що припиняється, протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви та документів, передбачених абзацом першим цієї частини, за умови відсутності ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного. У разі, якщо Банк що припиняється, має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національний банк України повідомляє протягом семи робочих днів з дня погодження відповідного Плану припинення Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір такого банку припинити банківську діяльність.
 
-48- Довбенко М.В.
Абзац другий частини третьої викласти у такій редакції: «Національний банк України погоджує План припинення Банку, що припиняється, протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви та документів, передбачених абзацом першим цієї частини, за умови відсутності ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії неплатоспроможного. Національний банк України має право у рішенні про погодження Плану припинення банку, що припиняється, встановити такому банку заборону надавати окремі банківські послуги. Банк, що припиняється, зобов'язаний надавати на письмову вимогу Національного банку України копії документів та інформацію, а також письмові пояснення з питань, що стосуються припинення ним банківської діяльності. У разі, якщо Банк що припиняється, має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, Національний банк України повідомляє протягом семи робочих днів з дня погодження відповідного Плану припинення Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про намір такого банку припинити банківську діяльність».
 
Враховано   Національний банк України погоджує План припинення Банку, що припиняється, протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви та документів, передбачених абзацом першим цієї частини, за умови відсутності підстав, за яких цей банк може бути віднесено до категорії неплатоспроможного. Національний банк України має право у рішенні про погодження Плану припинення банку, що припиняється, встановити такому банку заборону надавати окремі банківські послуги. Банк, що припиняється, зобов'язаний надавати на письмову вимогу Національного банку України копії документів та інформацію, а також письмові пояснення з питань, що стосуються припинення ним банківської діяльності.
Якщо Банк що припиняється, має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і не має наміру провадити цю діяльність після відкликання банківської ліцензії, План припинення має передбачати порядок припинення провадження таким Банком професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яка має бути завершена до відкликання Національним банком України банківської ліцензії. У такому разі Національний банк України залучає Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку до процесу погодження Плану припинення.
 
    -49- Поляков М.А.
У частині третій статті 2 Законопроекту друге речення абзацу другого виключити;
 
Враховано    
    -50- Поляков М.А.
У частині третій статті 2 Законопроекту доповнити частину новим абзацом такого змісту:
«Якщо Банк що припиняється, має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, і не має наміру провадити цю діяльність після відкликання банківської ліцензії, План припинення повинен передбачати порядок припинення провадження таким Банком професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яка має бути завершена до відкликання Національним банком України банківської ліцензії. У такому разі Національний банк України залучає Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку до процесу погодження Плану припинення.».
 
Враховано    
62. 4. Банк що припиняється, зобов’язаний повністю реалізувати План припинення у строк до 180 днів з дня його погодження Національним банком України.
 
-51- Довбенко М.В.
Рибалка С.В.
У статті 2 законопроекту у частині четвертій:
абзац перший після слів та цифр «у строк до 180» доповнити словом «календарних»;
 
Враховано   4. Банк що припиняється, зобов’язаний повністю реалізувати План припинення у строк до 180 календарних днів з дня його погодження Національним банком України.
 
63. Припинення здійснення банківської діяльності передбачає виконання Банком що припиняється, всіх зобов’язань, пов’язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі, перед вкладниками та іншими кредиторами Банку що припиняється, крім субординованого боргу, та закриття вкладних (депозитних), поточних та кореспондентських рахунків всіх клієнтів Банку що припиняється, а також кореспондентських рахунків Банку що припиняється.
 
-52- Різаненко П.О.
Абзац другий частини четвертої після слів «перед вкладниками та іншими кредиторами Банку що припиняється» доповнити словами у дужках «в тому числі шляхом передачі зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами Банку що припиняється відповідно до абзаців третього-шостого частини четвертої цієї статті», а після слів «крім субординованого боргу» доповнити словами у дужках «за умови взаємної згоди сторін»;
 
Враховано   Припинення здійснення банківської діяльності передбачає виконання Банком що припиняється, всіх зобов’язань, пов’язаних із здійсненням банківської діяльності, в тому числі, перед вкладниками та іншими кредиторами Банку що припиняється (в тому числі шляхом передачі зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами Банку що припиняється відповідно до абзаців третього-шостого частини четвертої цієї статті), крім субординованого боргу (за умови взаємної згоди сторін), та закриття вкладних (депозитних), поточних та кореспондентських рахунків всіх клієнтів Банку що припиняється, а також кореспондентських рахунків Банку що припиняється.
 
64. Банк що припиняється, має право достроково виконати свої зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності, включаючи право розірвання договорів в односторонньому порядку. У разі відсутності вкладника та іншого кредитора Банку що припиняється, у місці виконання зобов’язання або ухилення його від прийняття виконання зобов’язання Банк що припиняється, перераховує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, цінні папери, належні клієнту або іншому кредитору Банку що припиняється, у депозит нотаріуса, нотаріальної контори відповідно до законодавства України. Перерахування таких коштів або цінних паперів здійснюється Банком що припиняється у строк 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника, клієнта або іншого кредитора про дострокове припинення зобов’язання.
 
-53- Різаненко П.О.
Викласти абзаци 3 та 4 частини 4 статті 2 у наступній редакції:
«Банк що припиняється, має право достроково виконати свої зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності. У разі відсутності вкладника та іншого кредитора Банку що припиняється, у місці виконання зобов’язання або ухилення його від прийняття виконання зобов’язання Банк що припиняється, передає зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами Банку що припиняється, на користь іншого банку, визначеного Банком, що припиняється (далі - Визначений банк), про що Банк що припиняється та Визначений банк, повідомляють вкладників та інших кредиторів шляхом розміщення інформації на їх офіційних веб-сторінках, у приміщеннях цих банків та їх відокремлених підрозділах, де проводиться обслуговування клієнтів.
Зобов’язання Банку, що припиняється, передаються до Визначеного банку за їх балансовою вартістю на підставі договору про переведення боргу за реєстрами договорів з відповідними вкладниками та іншими кредиторами, внесення змін до яких не вимагається. Договір про переведення боргу укладається без необхідності отримання згоди вкладників та інших кредиторів.
Відкриття рахунків у Визначеному банку та перерахування коштів на такі рахунки вкладникам та іншим кредиторам, зобов’язання перед якими передаються до Визначеного банку, здійснюється на підставі документів, наявних у Банку, що припиняється, без необхідності проведення додаткової ідентифікації таких клієнтів Визначеним банком. Проведення видаткових операцій за цими рахунками можливе після здійснення ідентифікації таких клієнтів Визначеним банком.
Передача таких зобов’язань здійснюється Банком що припиняється після спливу 30 календарних днів від дня розміщення повідомлення.
У разі наявності в Банку що припиняється майна, в тому числі грошових коштів клієнтів, на які накладено обтяження (у тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти), Банк що припиняється, зобов’язаний звернутись до осіб, якими ці обтяження та обмеження на розпорядження встановлені, для вжиття ними відповідних заходів щодо такого майна та грошових коштів, а також письмово повідомити про це осіб, в інтересах яких ці обтяження або обмеження на розпорядження встановлені.
У разі невжиття особами, якими встановлені обтяження та обмеження на розпорядження, заходів щодо відповідного майна або грошових коштів впродовж 30 календарних днів з дня письмового звернення Банку що припиняється, таке майно або грошові кошти можуть бути передані Визначеному банку зі збереженням існуючих обтяжень та обмежень на розпорядження та наступним письмовим повідомленням осіб, які встановили обтяження і на користь яких встановлені обтяження, про таку передачу.»
 
Враховано   Банк що припиняється, має право достроково виконати свої зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності. У разі відсутності вкладника та іншого кредитора Банку що припиняється, у місці виконання зобов’язання або ухилення його від прийняття виконання зобов’язання Банк що припиняється, передає зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами Банку що припиняється, на користь іншого банку, визначеного Банком, що припиняється (далі - Визначений банк), про що Банк що припиняється та Визначений банк, повідомляють вкладників та інших кредиторів шляхом розміщення інформації на їх офіційних веб-сайтах, у приміщеннях цих банків та їх відокремлених підрозділах, де проводиться обслуговування клієнтів.
Зобов’язання Банку, що припиняється, передаються до Визначеного банку за їх балансовою вартістю на підставі договору про переведення боргу за реєстрами договорів з відповідними вкладниками та іншими кредиторами, внесення змін до яких не вимагається. Договір про переведення боргу укладається без необхідності отримання згоди вкладників та інших кредиторів.
Відкриття рахунків у Визначеному банку та перерахування коштів на такі рахунки вкладникам та іншим кредиторам, зобов’язання перед якими передаються до Визначеного банку, здійснюється на підставі документів, наявних у Банку, що припиняється, без необхідності проведення додаткової ідентифікації таких клієнтів Визначеним банком. Проведення видаткових операцій за цими рахунками можливе після здійснення ідентифікації таких клієнтів Визначеним банком.
Передача таких зобов’язань здійснюється Банком що припиняється після спливу 30 календарних днів від дня розміщення повідомлення.
У разі наявності в Банку що припиняється майна, в тому числі грошових коштів клієнтів, на які накладено обтяження (у тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти), Банк що припиняється, зобов’язаний звернутись до осіб, якими ці обтяження та обмеження на розпорядження встановлені, для вжиття ними відповідних заходів щодо такого майна та грошових коштів, а також письмово повідомити про це осіб, в інтересах яких ці обтяження або обмеження на розпорядження встановлені.
У разі невжиття особами, якими встановлені обтяження та обмеження на розпорядження, заходів щодо відповідного майна або грошових коштів впродовж 30 календарних днів з дня письмового звернення Банку що припиняється, таке майно або грошові кошти можуть бути передані Визначеному банку зі збереженням існуючих обтяжень та обмежень на розпорядження з подальшим письмовим повідомленням осіб, які встановили обтяження і на користь яких встановлені обтяження, про таку передачу.
 
    -54- Поляков М.А.
В абзаці третьому частини четвертої статті 2 Законопроекту пропонуємо:
1) у другому реченні слово «клієнту» замінити словом «вкладнику»;
2) у третьому реченні слово «, клієнта» виключити.
 
Враховано    
    -55- Довбенко М.В.
Рибалка С.В.
У статті 2 законопроекту у частині четвертій:
у останньому реченні абзацу третього слова та цифри «у строк 30 календарних днів» замінити словами та цифрами «у строк до 30 календарних днів»;
 
Враховано    
65. У разі наявності в Банку що припиняється майна або грошових коштів клієнтів, на які накладено обтяження (у тому числі публічні) та обмеження на розпорядження (у тому числі арешти), Банк що припиняється, зобов’язаний звернутись до осіб, якими ці обтяження та обмеження на розпорядження встановлені, для вжиття ними відповідних заходів щодо такого майна та грошових коштів, а також письмово повідомити про це осіб, в інтересах яких ці обтяження або обмеження на розпорядження встановлені.
 
      
66. 5. Після реалізації Плану припинення Банк що припиняється, звертається до Національного банку України з клопотанням про відкликання банківської ліцензії у порядку, визначеному Національним банком України.
 
-56- Довбенко М.В.
Рибалка С.В.
Частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Після реалізації Плану припинення, але не пізніше ніж через 5 робочих днів після спливу передбаченого абзацом першим частини четвертої цієї статті строку, Банк що припиняється, звертається до Національного банку України з клопотанням про відкликання банківської ліцензії у порядку, визначеному Національним банком України та надає пакет документів, визначений Національним банком України»;
 
Враховано   5. Після реалізації Плану припинення, але не пізніш як через п’ять робочих днів після закінчення передбаченого абзацом першим частини четвертої цієї статті строку, Банк що припиняється, звертається до Національного банку України з клопотанням про відкликання банківської ліцензії у порядку, визначеному Національним банком України та надає пакет документів, визначений Національним банком України.
 
67. 6. Національний банк України у визначеному ним порядку приймає рішення про відкликання банківської ліцензії Банку що припиняється, або про відмову у задоволенні клопотання про відкликання банківської ліцензії протягом десяти робочих днів з дня отримання повного пакета документів.
 
   6. Національний банк України у визначеному ним порядку приймає рішення про відкликання банківської ліцензії Банку що припиняється, або про відмову у задоволенні клопотання про відкликання банківської ліцензії протягом десяти робочих днів з дня отримання повного пакета документів.
 
68. Національний банк України одночасно з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії у Банку що припиняється вносить відповідний запис про виключення Банку що припиняється з Державного реєстру банків.
 
   Національний банк України одночасно з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії у Банку що припиняється вносить відповідний запис про виключення Банку що припиняється з Державного реєстру банків.
 
69. Національний банк України має право відмовити Банку що припиняється у задоволенні клопотання про відкликання банківської ліцензії виключно у разі якщо:
 
-57- Івченко В.Є.
У частині шостій абзаци третій - сьомий замінити абзацами третім – шостим у такій редакції:
«Національний банк України відмовляє Банку в задоволенні клопотання про відкликання банківської ліцензії виключно у разі:
1) виявлення ознак віднесення Банку до категорії неплатоспроможного, якщо такі ознаки не пов’язані з виконанням Плану припинення;
2) невиконання чи несвоєчасне виконання Банком Плану припинення;
3) наявності у поданих документах недостовірної інформації або їх невідповідності вимогам законів України або нормативно-правових актів Національного банку України;».
 
Відхилено   Національний банк України має право відмовити Банку що припиняється у задоволенні клопотання про відкликання банківської ліцензії виключно у разі, якщо:
 
70. 1) виявлено ознаки, за якими Банк що припиняється, має бути віднесено до категорії неплатоспроможного, якщо такі ознаки не пов’язані з виконанням Плану припинення;
 
-58- Лаврик О.В.
Підпункт 1) пункту 6 статті 2 законопроекту викласти у такій редакції:
« виявлено ознаки, за якими Банк, що припиняється, має бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного, якщо такі ознаки не пов’язані з виконанням Плану припинення».
 
Відхилено   1) виявлено ознаки, за якими Банк що припиняється, має бути віднесено до категорії неплатоспроможного, якщо такі ознаки не пов’язані з належним виконанням Плану припинення;
 
    -59- Довбенко М.В.
У частині шостій пункт 1 абзацу третього після слів «ознаки не пов’язані з» доповнити словом «належним»;
 
Враховано    
71. 2) Банком що припиняється, не виконано План припинення, у тому числі не виконані зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами банку, що виникли внаслідок здійснення ним банківської діяльності, та/або не закриті рахунки його клієнтів та/або його кореспондентські рахунки та строк виконання Плану припинення сплинув;
 
   2) Банком що припиняється, не виконано План припинення, у тому числі не виконані зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами банку, що виникли внаслідок здійснення ним банківської діяльності, та/або не закриті рахунки його клієнтів та/або його кореспондентські рахунки та строк виконання Плану припинення сплинув;
 
72. 3) подані документи не відповідають вимогам законів України або нормативно-правових актів Національного банку України;
 
-60- Довбенко М.В.
Рибалка С.В.
Пункт 3 викласти у такій редакції:
«3) подано неповний пакет документів, визначених Національним банком України, та/або подані документи не відповідають вимогам законів України або нормативно-правових актів Національного банку України»;
 
Враховано   3) подано неповний пакет документів, визначених Національним банком України, та/або подані документи не відповідають вимогам законів України або нормативно-правових актів Національного банку України;
 
73. 4) подані документи містять недостовірну інформацію.
 
-61- Довбенко М.В.
Після частини шостої доповнити статтю новою частиною сьомою такого змісту:
«7. Якщо Банк, що припиняється, не звернувся до Національного банку України із клопотанням про відкликання банківської ліцензії після спливу строку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті для звернення з таким клопотанням, або Національний банк України відмовив такому банку у задоволенні клопотання про відкликання банківської ліцензії, Національний банк України приймає рішення про відкликання у такого банку банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, повідомляє про це банк та надсилає рішення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день отримання рішення Національного банку України про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
У зв’язку з цим частини сьому-восьму вважати відповідно частинами восьмою-дев’ятою.
 
Враховано   4) подані документи містять недостовірну інформацію.
7. Якщо Банк, що припиняється, не звернувся до Національного банку України із клопотанням про відкликання банківської ліцензії після спливу строку, передбаченого частиною п’ятою цієї статті для звернення з таким клопотанням, або Національний банк України відмовив такому банку у задоволенні клопотання про відкликання банківської ліцензії, Національний банк України приймає рішення про відкликання у такого банку банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, повідомляє про це банк та надсилає рішення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день отримання рішення Національного банку України про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
 
74. 7. Після відкликання банківської ліцензії та виключення з Державного реєстру банків відомостей про Банк що припиняється юридична особа, яка припинила здійснювати банківську діяльність, може здійснювати інші види діяльності, визначені законодавством. У разі, якщо така діяльність підлягає ліцензуванню, юридична особа, яка припинила здійснювати банківську діяльність, зобов’язана отримати відповідну ліцензію у визначеному законодавством порядку.
 
   8. Після відкликання банківської ліцензії та виключення з Державного реєстру банків відомостей про Банк що припиняється юридична особа, яка припинила здійснювати банківську діяльність, може здійснювати інші види діяльності, визначені законодавством. У разі, якщо така діяльність підлягає ліцензуванню, юридична особа, яка припинила здійснювати банківську діяльність, зобов’язана отримати відповідну ліцензію у визначеному законодавством порядку.
 
75. У разі, якщо Банк що припиняється, на момент відкликання банківської ліцензії має дозволи або ліцензії на інші види господарської діяльності, то такі дозволи або ліцензії підлягають переоформленню у порядку, передбаченому законодавством.
 
-62- Поляков М.А.
Абзац другий частини сьомої статті 2 Законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі, якщо Банк що припиняється, на момент відкликання банківської ліцензії має дозволи або ліцензії на інші види діяльності, які він має намір здійснювати після відкликання банківської ліцензії, такий Банк (юридична особа) не пізніше 15 днів після державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з припиненням провадження ним банківської діяльності, зобов'язаний подати до державного органу, що видав відповідний дозвіл або ліцензію, документи, визначені таким державним органом. У разі ненадходження таких документів в установлений строк раніше видані дозвіл або ліцензія підлягають анулюванню.»;
 
Враховано   У разі, якщо Банк що припиняється, на момент відкликання банківської ліцензії має дозволи або ліцензії на інші види діяльності, які він має намір здійснювати після відкликання банківської ліцензії, такий Банк (юридична особа) не пізніше 15 днів після державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов'язаних з припиненням провадження ним банківської діяльності, зобов'язаний подати до державного органу, що видав відповідний дозвіл або ліцензію, документи, визначені таким державним органом. У разі ненадходження таких документів в установлений строк раніше видані дозвіл або ліцензія підлягають анулюванню.
 
    -63- Довбенко М.В.
Абзац другий частини восьмої після слів «підлягають переоформленню у» доповнити словом «спрощеному»;
 
Враховано по суті   
76. 8. Юридична особа, банківську ліцензію якої було відкликано згідно з цією статтею, зобов’язана протягом трьох робочих днів з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії звернутись до державного реєстратора для державної реєстрації змін до відомостей про таку особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та змін до її установчих документів, у тому числі, щодо зміни найменування в частині виключення слова «банк».
 
-64- Поляков М.А.
Доповнити статтю 2 пунктом 9 наступного змісту:
«У разі, якщо Банк що припиняється, має намір здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), такий Банк (юридична особа) зобов'язаний не пізніше 30 календарних днів після державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з припиненням провадження ним банківської діяльності, подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, документи для внесення такої юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ.
Після внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ, така особа. для отримання відповідної ліцензії, надає документи визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).»
 
Враховано   9. Юридична особа, банківську ліцензію якої було відкликано згідно з цією статтею, зобов’язана протягом трьох робочих днів з дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії звернутись до державного реєстратора для державної реєстрації змін до відомостей про таку особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та змін до її установчих документів, у тому числі щодо зміни найменування в частині виключення слова «банк».
10. У разі, якщо Банк що припиняється, має намір здійснювати діяльність з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), такий Банк (юридична особа) зобов'язаний не пізніше 30 календарних днів з дня державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, пов'язаних з припиненням провадження ним банківської діяльності, подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, документи для внесення такої юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ.
Після внесення юридичної особи до Державного реєстру фінансових установ така особа для отримання відповідної ліцензії надає документи, визначені ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
 
77. Стаття 3. Особливості проведення процедури спрощеної капіталізації банку
 
-65- Демчак Р.Є.
У назві статті третьої слово «проведення» виключити.
 
Враховано   Стаття 3. Особливості процедури спрощеної капіталізації банку
 
78. 1. Банк за власною ініціативою має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою, визначеною цією статтею, за умови отримання на це попередньої згоди Національного банку України.
 
-66- Лаврик О.В.
Абзац 1 пункту 1 статті 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«Банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою, визначеною цією статтею, за рішенням загальних зборів акціонерів банку, за умови отримання на це попередньої згоди Національного банку України».
 
Враховано по суті  1. Банк за власною ініціативою має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою, визначеною цією статтею та ухваленими на виконання цієї статті нормативно-правовими актами Національного банку України і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі рішення загальних зборів банку, якщо станом на дату ухвалення цього рішення структура власності банку не визнана непрозорою і докапіталізація здійснюється з метою виконання банком вимог щодо приведення статутного капіталу банку у відповідність з вимогами до його мінімального розміру, і при цьому розмір статутного капіталу банку за наслідками такої докапіталізації дорівнюватиме розміру, визначеному станом на відповідну дату Національним банком України у його акті, прийнятому на виконання пункту 6 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи», або перевищуватиме такий розмір не більш ніж на п’ять відсотків (далі у цій статті – граничне перевищення).
 
    -67- Поляков М.А.
У абзаці першому частини першої статті 3 Законопроекту після слів «цією статтею» пропонуємо доповнити словами «та нормативно-правовими актами Національного банку України і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
 
Враховано    
    -68- Різаненко П.О.
Частину першу статті третьої Закону викласти у наступній редакції:
«1. Банк за власною ініціативою має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою, визначеною цією статтею та ухваленими на виконання цієї статті нормативно-правовими актами Національного банку України і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі рішення загальних зборів акціонерів банку, якщо станом на дату ухвалення цього рішення структура власності банку не визнана непрозорою і докапіталізація здійснюється з метою виконання банком вимог щодо приведення статутного капіталу банку у відповідність із вимогами до його мінімального розміру, і при цьому розмір статутного капіталу банку за наслідками такої докапіталізації дорівнюватиме розміру, визначеному станом на відповідну дату Національним банком України у його акті, прийнятому на виконання пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» від 4 липня 2014 року № 1586-VІІ, або перевищуватиме такий розмір не більше ніж на п’ять відсотків (далі у цій статті – «граничне перевищення»).»
 
Враховано    
79. Для отримання попередньої згоди банк подає Національному банку України визначені ним документи, що дають змогу зробити висновок про джерела походження коштів, які спрямовуватимуться на збільшення статутного капіталу. Національний банк України приймає рішення про надання банку попередньої згоди або про відмову у наданні попередньої згоди протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів.
 
-69- Довбенко М.В.
У статті 3 законопроекту у частині першій:
перше речення абзацу другого викласти у такій редакції:
«Для отримання попередньої згоди банк подає Національному банку України визначені ним документи, що дають змогу зробити висновок про наявність достатньої кількості власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку та джерела походження таких коштів»;
 
Відхилено      
80. Національний банк України відмовляє банку у наданні попередньої згоди виключно у разі:
 
-70- Довбенко М.В.
У абзаці третьому слово «відмовляє» замінити словами «має право відмовити»;
 
Враховано по суті     
81. 1) подання неповного пакета документів,
 
      
82. 2) наявності у документах недостовірної інформації,
 
      
83. 3) невідповідності поданих документів вимогам законодавства
 
      
84. 4) якщо джерела походження коштів, які спрямовуватимуться на збільшення статутного капіталу, не підтверджено.
 
-71- Довбенко М.В.
Абзац третій доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) якщо не підтверджено наявність власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу банку»;
 
Відхилено      
85. Попередня згода Національного банку України є підставою для банку, органів державної влади та інших осіб вчиняти дії згідно з вимогами та у строки, визначені цією статтею.
 
-72- Лаврик О.В.
Абзац 4 пункту 1 статті 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«Підставою для проведення процедури спрощеної капіталізації банку, передбаченою цією статтею, є відповідне рішення загальних зборів акціонерів банку, за умови отримання попередньої згоди Національного банку України».
 
Враховано по суті  2. Якщо внаслідок докапіталізації банку розмір статутного капіталу банку збільшиться понад суму граничного перевищення, такий банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою, визначеною цією статтею, за рішенням загальних зборів такого банку, за умови отримання попереднього висновку Національного банку України про підтвердження джерел походження коштів кваліфікованих інвесторів (далі – попередній висновок Національного банку).
Для цілей цієї статті цього Закону кваліфікованими інвесторами є особи, які внаслідок набуття акцій додаткової емісії банку, визначеного у цій частині:
набудуть статусу власника істотної участі у банку
або збільшать розмір істотної участі у банку,
або збільшать участь у банку більше ніж на два відсотки, не набувши при цьому статусу власника істотної участі у банку.
Кваліфікованими інвесторами, які потребують отримання висновку Національного банку України про підтвердження джерел походження коштів, також є особи, які набувають істотну участь у банку, в якому внаслідок докапіталізації розмір статутного капіталу залишається у межах граничного перевищення, крім:
а) юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є власники істотної участі у цьому банку, набуття якої раніше було погоджено Національним банком України,
б) фізичних осіб, які набувають статусу власника істотної участі у цьому банку внаслідок перебування у родинних зв’язках першого або другого ступеня споріднення із особами, які є власниками істотної участі у цьому банку, набуття якої раніше було погоджено Національним банком України.
3. Національний банк України надає попередній висновок або має право відмовити у його наданні протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів, вимоги до якого встановлюються Національним банком України.
Національний банк України затверджує вимоги до пакета документів, які подаються для погодження набуття істотної участі в банку кваліфікованими інвесторами в процесі капіталізації за спрощеною процедурою, та розглядає такий пакет документів, поданий для погодження набуття істотної участі в банку, за спрощеною процедурою протягом трьох робочих днів з дня подання повного пакета документів.
Банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою протягом шести місяців з дня отримання попереднього висновку Національного банку України. Цей строк може бути продовжено рішенням Національного банку України, але не більш як на шість місяців.
4. Національний банк України має право відмовити у наданні попереднього висновку виключно у разі:
1) подання неповного пакета документів;
2) наявності у документах недостовірної інформації;
3) невідповідності поданих документів вимогам законодавства;
4) якщо джерела походження коштів кваліфікованих інвесторів, які спрямовуватимуться на збільшення статутного капіталу, не підтверджено.
5. Рішення загальних зборів банку про збільшення статутного капіталу банку відповідно до вимог цього Закону є підставою для органів державної влади та інших осіб вчиняти дії згідно з вимогами та у строки, визначені цією статтею. Якщо умовою застосування вимог цього Закону є отримання попереднього висновку Національного банку України, підставою для застосування спрощених процедур, передбачених цим Законом, є зазначений попередній висновок.
 
    -73- Різаненко П.О.
Статтю третю Закону після частини першої доповнити новими частинами другою - п’ятою у наступних редакціях:
«2. Якщо внаслідок докапіталізації банку розмір статутного капіталу банку збільшиться понад суму граничного перевищення такий банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою, визначеною цією статтею, за рішенням загальних зборів такого банку за умови отримання попереднього висновку Національного банку України про підтвердження джерел походження коштів кваліфікованих інвесторів (далі – «попередній висновок Національного банку»).
Для цілей цієї статті цього Закону кваліфікованими інвесторами є особи, які внаслідок набуття акцій додаткової емісії банку, визначеного у цій частині статті:
набудуть статусу власника істотної участі у банку
або збільшать розмір істотної участі у банку,
або збільшать участь у банку більше ніж на два відсотки, не набувши при цьому статусу власника істотної участі у банку.
Кваліфікованими інвесторами, які потребують отримання висновку Національного банку України про підтвердження джерел походження коштів, також є особи, які набувають істотну участь у банку, в якому внаслідок докапіталізації розмір статутного капіталу залишається в межах граничного перевищення, крім:
(а) юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є власники істотної участі у цьому банку, набуття якої раніше було погоджено Національним банком України,
(б) фізичних осіб, які набувають статусу власника істотної участі у цьому банку внаслідок перебування у родинних зв’язках першого або другого ступеня споріднення із особами, які є власниками істотної участі у цьому банку, набуття якої раніше було погоджено Національним банком України.
3. Національний банк надає попередній висновок або має право відмовити у його наданні протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів, вимоги до якого встановлюються Національним банком України.
Національний банк України затверджує вимоги до пакету документів, які подаються для погодження набуття істотної участі в банку кваліфікованими інвесторами в процесі капіталізації за спрощеною процедурою, та розглядає такий пакет документів, поданий для погодження набуття істотної участі в банку, за спрощеною процедурою протягом трьох робочих днів з дня подання повного пакета документів.
Банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою протягом шести місяців з дня отримання попереднього висновку Національного банку. Цей строк може бути продовжений рішенням Національного банку України, але не більше ніж на шість місяців.
4. Національний банк України має право відмовити у наданні попереднього висновку виключно у разі:
1) подання неповного пакета документів,
2) наявності у документах недостовірної інформації,
3) невідповідності поданих документів вимогам законодавства,
4) якщо джерела походження коштів кваліфікованих інвесторів, які спрямовуватимуться на збільшення статутного капіталу, не підтверджено.
5. Рішення загальних зборів банку про збільшення статутного капіталу банку відповідно до вимог цього Закону є підставою для органів державної влади та інших осіб вчиняти дії згідно з вимогами та у строки, визначені цією статтею. Якщо умовою застосування вимог цього Закону є отримання попереднього висновку Національного банку , підставою для застосування спрощених процедур, передбачених цим Законом, є зазначений попередній висновок.
 
Враховано    
    -74- Довбенко М.В.
У статті 3 законопроекту у частині першій доповнити новими абзацами такого змісту:
«Банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою в обсязі та за рахунок грошових коштів, джерела походження та достатність яких було перевірено Національним банком України під час надання попередньої згоди.
Банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою протягом шести місяців з дня отримання попередньої згоди. Капіталізація за спрощеною процедурою може бути продовжена Національним банком України на строк до шести місяців на підставі клопотання банку»;
 
Враховано частково    
86. 2. Капіталізація банку здійснюється за процедурою, яка передбачає, що:
 
-75- Різаненко П.О.
Частину другу статті третьої Закону відповідно вважати частиною шостою статті третьої Закону та викласти у наступній редакції:.
«6. Капіталізація банків здійснюється за спрощеною процедурою, яка передбачає, що:
1) скликання та проведення загальних зборів для прийняття рішень, необхідних для проведення капіталізації, у тому числі про зміну розміру статутного капіталу банку згідно з цим Законом, здійснюється за спрощеною процедурою, згідно з якою:
а) порядок денний загальних зборів включає лише питання про прийняття рішень, необхідних для проведення капіталізації, у тому числі про додаткову емісію акцій банку, збільшення розміру статутного капіталу банку згідно з цим Законом, затвердження нової редакції статуту банку у зв’язку із збільшенням його статутного капіталу, та процедурних питань проведення загальних зборів. Пропозиції до порядку денного загальних зборів не приймаються. Порядок денний загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, форма і текст бюлетенів для голосування та повідомлення про проведення загальних зборів затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за десять робочих днів до дати їх проведення;
б) банк не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщує у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, та на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний загальних зборів банку;
в) матеріали загальних зборів учасникам банку не надсилаються та надаються для ознайомлення на їх вимогу за місцезнаходженням банку або за адресою, визначеною в повідомленні про проведення загальних зборів;
г) протокол загальних зборів складається не пізніше ніж на наступний день після закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів;
ґ) не застосовуються положення законодавства щодо:
необхідності надсилання учасникам банку письмового повідомлення про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій, що випускаються;
необхідності надсилання учасникам банку проспекту емісії акцій;
необхідності підписання проспекту емісії акцій фондовими біржами, на яких акції перебувають в обігу;
2) Особа, які внаслідок до капіталізації банку за спрощеною процедурою набуває або збільшує істотну участь у банку, звільняється від обов'язку попередньо повідомляти про свої наміри Національний банк України;
Особа, яка внаслідок докапіталізації банку за спрощеною процедурою збільшує розмір істотної участі у банку понад порогові значення, передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність» і Законом України «Про захист економічної конкуренції», звільняється від обов’язку отримувати погодження Національного банку на збільшення істотної участі у Банку і дозвіл Антимонопольного комітету на концентрацію за умови, що:
(і) набуття такою особою істотної участі у банку раніше було погоджено Національним банком України і
(іі) внаслідок такої докапіталізації розмір статутного капіталу банку залишається в межах граничного перевищення. Якщо ці умови не виконуються, така особа погоджує в Національному банку України набуття або збільшення істотної участі у банку у спрощеному порядку, визначеному Національним банком України. Національний банк України протягом десяти робочих днів з дня отримання повного пакету документів, наданого для погодження набуття або збільшення істотної участі у банку, приймає рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі або заборону набуття або збільшення істотної участі у банку;
3) учасникам банку надається переважне право на придбання акцій додаткової емісії;
Банк публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщує у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій не пізніше наступного дня після проведення загальних зборів
4) договори з учасниками банку та інвесторами про купівлю-продаж акцій укладаються у строк до п’яти робочих днів після реєстрації Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та проспекту емісії акцій.
5) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку розглядає заяву та необхідні документи, визначені законодавством, та у випадку відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у реєстрації, приймає рішення про реєстрацію випуску акцій та проспекту їх емісії, звіту про результати розміщення акцій протягом трьох робочих днів з дня подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідних заяви та повного пакета документів (не враховуючи день подання);
6) Депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску цінних паперів в Центральному депозитарії цінних паперів здійснюється в день подання банком до Центрального депозитарію цінних паперів необхідних документів;
7) Національний банк України за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови приймає рішення про погодження статуту банку у новій редакції протягом трьох робочих днів з дня подання до Національного банку України пакета документів, вимоги до якого встановлені частинами 7 і 8 цієї статті (не враховуючи день подання);
8) Антимонопольний комітет України надає висновок та/або дозвіл на концентрацію протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакету документів.
Антимонопольний комітет України має право у передбачених законодавством випадках повернути банку без розгляду документи, які подаються ним для отримання висновку та/або дозволу на концентрацію. Антимонопольний комітет України повертає документи без розгляду протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.
Дата подання належних документів до Національного банку України, державного реєстратора, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначається за відміткою відповідного державного органу про прийняття документів (реєстраційним індексом).»
 
Враховано   6. Капіталізація банків здійснюється за спрощеною процедурою, яка передбачає, що:
1) скликання та проведення загальних зборів для прийняття рішень, необхідних для проведення капіталізації, у тому числі про зміну розміру статутного капіталу банку згідно з цим Законом, здійснюється за спрощеною процедурою, згідно з якою:
а) порядок денний загальних зборів включає лише питання про прийняття рішень, необхідних для проведення капіталізації, у тому числі про додаткову емісію акцій банку, збільшення розміру статутного капіталу банку згідно з цим Законом, затвердження нової редакції статуту банку у зв’язку із збільшенням його статутного капіталу, та процедурних питань проведення загальних зборів. Пропозиції до порядку денного загальних зборів не приймаються. Порядок денний загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, форма і текст бюлетенів для голосування та повідомлення про проведення загальних зборів затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за десять робочих днів до дати їх проведення;
б) банк не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщує у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, і на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний загальних зборів банку;
в) матеріали загальних зборів учасникам банку не надсилаються, а надаються для ознайомлення на їх вимогу за місцезнаходженням банку або за адресою, визначеною в повідомленні про проведення загальних зборів;
г) протокол загальних зборів складається не пізніше ніж на наступний день після закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів;
ґ) не застосовуються положення законодавства щодо:
необхідності надсилання учасникам банку письмового повідомлення про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій, що випускаються;
необхідності надсилання учасникам банку проспекту емісії акцій;
необхідності підписання проспекту емісії акцій фондовими біржами, на яких акції перебувають в обігу;
2) Особа, яка внаслідок докапіталізації банку за спрощеною процедурою набуває або збільшує істотну участь у банку, звільняється від обов'язку попередньо повідомляти про свої наміри Національний банк України;
Особа, яка внаслідок докапіталізації банку за спрощеною процедурою збільшує розмір істотної участі у банку понад порогові значення, передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність» і Законом України «Про захист економічної конкуренції», звільняється від обов’язку отримувати погодження Національного банку на збільшення істотної участі у Банку і дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію за дотримання таких двох умов:
а) набуття такою особою істотної участі у банку раніше було погоджено Національним банком України;
б) внаслідок такої докапіталізації розмір статутного капіталу банку залишається в межах граничного перевищення.
Якщо ці умови не виконуються, така особа погоджує в Національному банку України набуття або збільшення істотної участі у банку у спрощеному порядку, визначеному Національним банком України. Національний банк України протягом десяти робочих днів з дня отримання повного пакету документів, наданого для погодження набуття або збільшення істотної участі у банку, приймає рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі у банку або про заборону набуття або збільшення істотної участі у банку;
3) учасникам банку надається переважне право на придбання акцій додаткової емісії;
Банк публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщує у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій не пізніше наступного дня після проведення загальних зборів
4) договори з учасниками банку та інвесторами про купівлю-продаж акцій укладаються у строк до п’яти робочих днів після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та проспекту емісії акцій;
5) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку розглядає заяву та необхідні документи, визначені законодавством, і в разі відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у реєстрації приймає рішення про реєстрацію випуску акцій та проспекту їх емісії, звіту про результати розміщення акцій протягом трьох робочих днів з дня подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідних заяви та повного пакета документів (не враховуючи день подання);
6) Депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску цінних паперів в Центральному депозитарії цінних паперів здійснюється в день подання банком до Центрального депозитарію цінних паперів необхідних документів;
7) Національний банк України за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови приймає рішення про погодження статуту банку у новій редакції протягом трьох робочих днів з дня подання до Національного банку України пакета документів, вимоги до якого встановлені частинами сьомою і восьмою цієї статті (не враховуючи день подання);
8) Антимонопольний комітет України надає висновок та/або дозвіл на концентрацію протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів.
Антимонопольний комітет України має право у передбачених законодавством випадках повернути банку без розгляду документи, подані ним для отримання висновку та/або дозволу на концентрацію. Антимонопольний комітет України повертає документи без розгляду протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.
Дата подання належних документів до Національного банку України, державного реєстратора, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначається за відміткою відповідного державного органу про прийняття документів (реєстраційним індексом).
 
    -76- Довбенко М.В.
У частині другій у абзаці першому слова «здійснюється за процедурою, яка» замінити словами «за спрощеною процедурою»;
 
Враховано    
87. 1) скликання та проведення загальних зборів учасників банку (далі - загальні збори) для прийняття рішень, необхідних для проведення капіталізації, у тому числі про зміну розміру статутного капіталу банку згідно з цим Законом, здійснюється за спрощеною процедурою, згідно з якою:
 
      
88. а) порядок денний загальних зборів включає лише питання про прийняття рішень, необхідних для проведення капіталізації, у тому числі про зміну розміру статутного капіталу банку згідно з цим Законом, затвердження змін до статуту банку у зв’язку із збільшенням його статутного капіталу, та процедурних питань проведення загальних зборів. Пропозиції до порядку денного загальних зборів не приймаються. Порядок денний загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, форма і текст бюлетенів для голосування та повідомлення про проведення загальних зборів затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за десять робочих днів до дати їх проведення;
 
      
89. б) банк не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний, розкриває на фондовому ринку інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів;
 
-77- Поляков М.А.
Підпункт б) пункту 1 частини другої статті 3 Законопроекту пропонуємо викласти у такій редакції:
«б) банк не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщує у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів»;
 
Враховано      
90. в) матеріали загальних зборів учасникам банку не надсилаються та надаються для ознайомлення на їх вимогу за місцезнаходженням банку або за адресою, визначеною в повідомленні про проведення загальних зборів;
 
      
91. г) протокол загальних зборів складається не пізніше ніж на наступний день після закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів;
 
      
92. ґ) не застосовуються положення законодавства щодо:
 
      
93. необхідності надсилання учасникам банку письмового повідомлення про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій, що випускаються;
 
      
94. необхідності надсилання учасникам банку проспекту емісії акцій;
 
      
95. необхідності підписання проспекту емісії акцій фондовими біржами, на яких акції перебувають в обігу;
 
      
96. 2) Учасники банку та інвестори, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, звільняються від обов'язку попередньо повідомляти про свої наміри Національний банк України. Національний банк України затверджує вимоги до окремого пакету документів, які подаються для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку в процесі капіталізації, реорганізації за спрощеною процедурою та розглядає такий пакет документів, поданий для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, за спрощеною процедурою протягом трьох робочих днів з дня подання повного пакета документів. Особа, яка набуде істотну участь у Банку (або збільшить її понад значення, передбачені у статті 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), звільняється від обов'язку погоджувати таке набуття або збільшення істотної участі у банку за умови, що істотна участь такої особи у цьому банку раніше була погоджена Національним банком України (в межах відповідних порогових значень, передбачених у статті 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
 
-78- Лаврик О.В.
Перше речення абзацу 1 пункту 2 статті 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«Учасники банку та інвестори, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, в тому числі Банки-нерезиденти чи банківські групи – нерезиденти, що беруть участь у збільшені капіталу банків-резидентів України, власниками яких вони є чи є одним із власників, звільняються від обов’язку попереднього повідомляти про свої наміри Національний банк України».
 
Враховано по суті     
    -79- Довбенко М.В.
Пункт 2 частини другої викласти у такій редакції:
«2) Національний банк України визначає спрощений порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у банку. Учасники банку та інвестори, які беруть участь у капіталізації банку за спрощеною процедурою та внаслідок якої набудуть або збільшать істотну участь у банку, звільняються від обов'язку повідомляти про свої наміри цей банк та Національний банк України за три місяці.
Учасники банку та інвестори, які внаслідок капіталізації набудуть істотну участь в банку або збільшать її понад порогові значення, встановлені частиною першою статті 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність», погоджують в Національному банку України набуття або збільшення істотної участі у банку до моменту погодження змін до статуту банку, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу.
Власники істотної участі у банку, які збільшать істотну участь у банку в межах суміжних порогових значень, встановлених частиною першою статті 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність», не погоджують в Національному банку України таке збільшення істотної участі у банку.
Національний банк України протягом десяти робочих днів з дня отримання повного пакету документів, наданого для погодження набуття або збільшення істотної участі у банку, приймає рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі або заборону набуття або збільшення істотної участі у банку.
Учасники банку та інвестори повинні відповідати вимогам Національного банку України щодо бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового /майнового стану».
 
Враховано частково    
97. 3) учасникам банку надається переважне право на придбання акцій додаткової емісії;
 
      
98. Банк публікує повідомлення в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій не пізніше наступного дня після проведення загальних зборів;
 
-80- Поляков М.А.
Абзац другий пункту 3 частини другої статті 3 Законопроекту пропонуємо викласти у такій редакції:
«Банк публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщує у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій не пізніше наступного дня після проведення загальних зборів»;
 
Враховано по суті     
99. 4) договори з учасниками банку та інвесторами про купівлю-продаж акцій укладаються у строк до п’яти робочих днів після реєстрації Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та проспекту емісії акцій. Учасники та інвестори зобов’язані здійснити повну оплату акцій відповідно до умов розміщення у строк до п’яти робочих днів з дати укладення договорів про купівлю-продаж акцій. Учасники та інвестори повинні відповідати вимогам Національного банку України щодо бездоганної ділової репутації;
 
-81- Довбенко М.В.
Останнє речення пункту 4 частини другої статті 3 виключити.
 
Враховано      
100. 5) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку розглядає заяву та необхідні документи, визначені законодавством, та у випадку відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у реєстрації, приймає рішення про реєстрацію випуску акцій та проспекту їх емісії, звіту про результати розміщення акцій протягом трьох робочих днів з дня подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідних заяви та повного пакета документів (не враховуючи день подання);
 
      
101. 6) Оформлення та депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску цінних паперів в Центральному депозитарії цінних паперів здійснюється в день подання банком до Центрального депозитарію цінних паперів необхідних документів;
 
-82- Поляков М.А.
У пункті 6 частини другої статті 3 Законопроекту слова «Оформлення та депонування» замінити словом «Депонування».
 
Враховано      
102. 7) Національний банк України за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови приймає рішення про погодження статуту банку у новій редакції протягом трьох робочих днів з дня подання до Національного банку України відповідної заяви та пакета документів, який включає виключно нову редакції статуту та докази оплати вартості акцій інвесторами під час докапіталізації (не враховуючи день подання);
 
-83- Довбенко М.В.
Пункт 7 частини другої викласти у такій редакції:
«7) Національний банк України за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови приймає рішення про погодження статуту банку у новій редакції протягом трьох робочих днів з дня подання до Національного банку України відповідної заяви та пакета документів, який включає виключно:
нову редакції статуту,
та докази оплати вартості акцій інвесторами під час докапіталізації (не враховуючи день подання),
таблицю збільшення (зменшення) статутного капіталу, складену відповідно до вимог, встановлених Національним банком України,
рішення уповноважених органів про проведення розміщення акцій, затвердження підсумків розміщення акцій, затвердження змін до статуту в частині збільшення/зменшення статутного капіталу банку
копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, засвідчену нотаріально або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку щодо розгляду пакета документів
інформацію від банків, що обслуговують рахунки осіб, з яких здійснюватиметься оплата акцій банку, що містить запевнення обслуговуючого банку про те, що:
(а) обслуговуючий банк здійснив перевірку джерел походження коштів, які направляються на докапіталізацію банку, в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності обслуговуючого банку;
(б) джерелами походження коштів, які направляються на докапіталізацію банку, не є кредит, позика або поворотна фінансова допомога.
За відсутності інформації обслуговуючого банку подається висновок Національного банку України про джерела походження коштів, передбачений частиною другою цієї статті. В цьому разі Національний банк України надає зазначений висновок відповідно до процедури, яка застосовуються для розгляду документів, які надійшли від кваліфікованих інвесторів»;
 
Враховано      
103. 8) Антимонопольний комітет України надає висновок та/або дозвіл на концентрацію протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакету документів.
 
-84- Довбенко М.В.
Пункт 8 частини другої статті 3 викласти у такій редакції: «Антимонопольний комітет України надає попередні висновки та/або приймає рішення про надання дозволу на концентрацію протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів.
За відсутності повного пакета документів, доданих до заяви, Антимонопольний комітет України повертає заяву заявнику протягом трьох робочих днів з дня її отримання.
Дата подання належних документів до Національного банку України, державного реєстратора, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначається за відміткою відповідного державного органу про прийняття документів (реєстраційним індексом)».
 
Враховано      
104. Антимонопольний комітет України має право у передбачених законодавством випадках повернути банку без розгляду документи, які подаються ним для отримання висновку та/або дозволу на концентрацію. Антимонопольний комітет України повертає документи без розгляду протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.
 
      
105. Дата подання належних документів до Національного банку України, державного реєстратора, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначається за відміткою відповідного державного органу про прийняття документів (реєстраційним індексом).
 
-85- Різаненко П.О.
Статтю третю Закону доповнити новими частинами сьомою та восьмою у наступних редакціях:
«7. Пакет документів для отримання погодження Національного банку статуту банку у новій редакції включає виключно:
1) клопотання про погодження статуту банку в новій редакції;
2) рішення уповноважених органів банку про додаткову емісію акцій банку, збільшення розміру статутного капіталу банку згідно з цим Законом, затвердження нової редакції статуту банку у зв’язку із збільшенням його статутного капіталу, а також звіт про результати розміщення акцій банку;
3) статут банку в новій редакції у трьох примірниках;
4) копії платіжних документів про здійснення оплати за акції додаткового випуску або виписку банку про зарахування на його відповідний рахунок коштів, що вносяться до статутного капіталу банку;
5) таблицю збільшення статутного капіталу, складену у відповідності до вимог, визначених Національним банком України;
6) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій банку Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку і
7) документ, передбачений абзацом першим або абзацом другим частини 8 цієї статті.
8. Якщо банк залучає кошти від кваліфікованих інвесторів, подається також попередній висновок Національного банку.
Якщо банк залучає кошти від осіб, які не є кваліфікованими інвесторами, подається інформація від банків, що обслуговують рахунки осіб, з яких здійснюватиметься оплата акцій банку, що містить запевнення обслуговуючого банку про те, що:
(а) обслуговуючий банк здійснив перевірку джерел походження коштів, які направляються на докапіталізацію банку, в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності обслуговуючого банку;
(б) джерелами походження коштів, які направляються на докапіталізацію банку, не є кредит, позика або поворотна фінансова допомога.
Банк має право подати попередній висновок Національного банку замість інформації обслуговуючого банку. В цьому разі Національний банк України надає зазначений висновок відповідно до процедури, яка застосовується для розгляду документів, що надійшли від кваліфікованих інвесторів.»
 
Враховано   7. Пакет документів для отримання погодження Національного банку України статуту банку у новій редакції включає виключно:
1) клопотання про погодження статуту банку в новій редакції;
2) рішення уповноважених органів банку про додаткову емісію акцій банку, збільшення розміру статутного капіталу банку згідно з цим Законом, затвердження нової редакції статуту банку у зв’язку із збільшенням його статутного капіталу, а також звіт про результати розміщення акцій банку;
3) статут банку в новій редакції у трьох примірниках;
4) копії платіжних документів про здійснення оплати за акції додаткового випуску або виписку банку про зарахування на його відповідний рахунок коштів, що вносяться до статутного капіталу банку;
5) таблицю збільшення статутного капіталу, складену у відповідності до вимог, визначених Національним банком України;
6) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій банку Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку;
7) документ, передбачений абзацом першим або абзацом другим частини восьмої цієї статті.
8. Якщо банк залучає кошти від кваліфікованих інвесторів, подається також попередній висновок Національного банкуУкраїни.
Якщо банк залучає кошти від осіб, які не є кваліфікованими інвесторами, подається інформація від банків, що обслуговують рахунки осіб, з яких здійснюватиметься оплата акцій банку, що містить запевнення обслуговуючого банку про те, що:
а) обслуговуючий банк здійснив перевірку джерел походження коштів, які направляються на докапіталізацію банку, в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності обслуговуючого банку;
б) джерелами походження коштів, які направляються на докапіталізацію банку, не є кредит, позика або поворотна фінансова допомога.
Банк має право подати попередній висновок Національного банку України замість інформації обслуговуючого банку. В цьому разі Національний банк України надає зазначений висновок відповідно до процедури, яка застосовується для розгляду документів, що надійшли від кваліфікованих інвесторів.
 
106. 3. Під час проведення капіталізації банку відповідно до цієї статі та реорганізації банку відповідно до статті 1 цього Закону не застосовуються положення законодавства щодо:
 
   9. Під час проведення капіталізації банку відповідно до цієї статті та реорганізації банку відповідно до статті 1 цього Закону не застосовуються положення законодавства щодо:
 
107. 1) необхідності повідомлення всіх кредиторів банку про рішення загальних зборів щодо зменшення статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації;
 
   1) необхідності повідомлення всіх кредиторів банку про рішення загальних зборів щодо зменшення статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації;
 
108. 2) права кредиторів вимагати забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або дострокового виконання зобов’язань та відшкодування збитків у зв’язку із зменшенням статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації;
 
   2) права кредиторів вимагати забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або дострокового виконання зобов’язань та відшкодування збитків у зв’язку із зменшенням статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації;
 
109. 3) недопущення зменшення статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації за наявності заперечень кредиторів, учасників банку;
 
   3) недопущення зменшення статутного капіталу банку/припинення банку в результаті реорганізації за наявності заперечень кредиторів, учасників банку;
 
110. 4) необхідності ліквідації банку, якщо розмір його статутного капіталу стає меншим за мінімальний розмір статутного капіталу банку, визначений законом;
 
-86- Демчак Р.Є.
Пункт 4 частини третьої статті 3 викласти у такій редакції:
«4) необхідності ліквідації банку, якщо вартість його чистих активів стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу».
 
Враховано   4) необхідності ліквідації банку, якщо вартість його чистих активів стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу;
 
111. 5) необхідності відшкодування збитків учасникам банку, пов’язаних із зміною статутного капіталу банку;
 
   5) необхідності відшкодування збитків учасникам банку, пов’язаних із зміною статутного капіталу банку;
 
112. 6) обмеження стосовно мінімальної номінальної вартості акції;
 
   6) обмеження стосовно мінімальної номінальної вартості акції;
 
113. 7) обов’язкового викупу акцій на вимогу учасників банку;
 
   7) обов’язкового викупу акцій на вимогу учасників банку;
 
114. 8) обов'язку учасників банку та інвесторів, які мають намір набути/збільшити істотну участь у банку, попередньо повідомляти про свої наміри Національний банк України.
 
-87- Довбенко М.В.
У частині третій пункт 8 виключити.
 
Враховано   8) обов’язку особи, яка внаслідок докапіталізації банку збільшує розмір істотної участі у банку понад порогові значення, передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність» і Законом України «Про захист економічної конкуренції», отримувати погодження Національного банку України на збільшення істотної участі у Банку і дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію за дотримання таких двох умов:
а) набуття такою особою істотної участі у банку раніше було погоджено Національним банком України;
б) внаслідок такої докапіталізації розмір статутного капіталу банку залишається в межах граничного перевищення.
 
    -88- Різаненко П.О.
Частину третю статті третьої Закону відповідно вважати частиною дев’ятою статті третьої Закону, та доповнити пунктом 9:
«9) обов’язку особи, яка внаслідок докапіталізації банку збільшує розмір істотної участі у банку понад порогові значення, передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність» і Законом України «Про захист економічної конкуренції», отримувати погодження Національного банку на збільшення істотної участі у Банку і дозвіл Антимонопольного комітету на концентрацію за умови, що:
- набуття такою особою істотної участі у банку раніше було погоджено Національним банком України і
- внаслідок такої докапіталізації розмір статутного капіталу банку залишається в межах граничного перевищення;.»
 
Враховано    
115. Стаття 4. Оскарження рішень
 
   Стаття 4. Оскарження рішень
 
116. 1. Оскарження до суду або іншого компетентного органу рішень, пов’язаних із капіталізацією, реорганізацією шляхом приєднання, деномінацією акцій, відкликанням банківської ліцензії, та інших заходів, передбачених цим Законом, не зупиняють їх виконання.
 
   1. Оскарження до суду або іншого компетентного органу рішень, пов’язаних із капіталізацією, реорганізацією шляхом приєднання, деномінацією акцій, відкликанням банківської ліцензії, та інших заходів, передбачених цим Законом, не зупиняють їх виконання.
 
117. Прикінцеві положення
 
   Стаття 5. Прикінцеві та перехідні положення
 
118. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до 1 серпня 2020 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до 1 серпня 2020 року.
 
119. 2. На період дії цього Закону закони України та інші нормативно-правові акти діють з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
   2. На період дії цього Закону закони та інші нормативно-правові акти України діють з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
120. 3. Банки-нерезиденти чи банківські групи - нерезиденти, що беруть участь у збільшенні капіталу банків-резидентів України, власниками яких вони є чи є одним із власників, не потребують отримання ними погодження Національного банку України на таке збільшення та набуття істотної участі в банку, а також дозволу Антимонопольного комітету України на здійснення узгоджених дій та/або концентрацію.
 
-89- Лаврик О.В.
Пункт 3 Прикінцевих положень виключити.
 
Враховано   3. Положення цього Закону про капіталізацію банків за спрощеною процедурою застосовуються також до банків, які прийняли рішення про збільшення статутного капіталу до дня набрання чинності цим Законом, за умови що рада такого банку після набуття чинності цим Законом ухвалить рішення про застосування цього Закону до збільшення капіталу банку. За відповідне рішення мають проголосувати усі члени ради банку, які беруть участь у засіданні з цього питання.
 
    -90- Різаненко П.О.
Пункт третій прикінцевих положень Закону викласти у наступній редакції:
«3. Положення цього Закону про капіталізацію банків за спрощеною процедурою застосовується також до банків, які прийняли рішення про збільшення статутного капіталу до дати набуття чинності цим Законом, за умови що рада такого банку після набуття чинності цим Законом ухвалить рішення про застосування цього Закону до збільшення капіталу банку. За відповідне рішення мають проголосувати усі члени ради, які приймають участь у її засіданні з цього питання.».
 
Враховано    
121. 4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити прийняття або приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити прийняття або приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
122. 5. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Антимонопольному комітету України та Національному банку України забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації порядку проведення спрощених процедур, передбачених цим Законом.

-91- Поляков М.А.
пункт 5 Прикінцевих положень викласти у такій редакції
«5. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольному комітету України та Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації порядку проведення спрощених процедур, передбачених цим Законом. Нормативно правові акти видані (прийняті) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом України та Національним банком України на виконання цього Закону, які відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються без урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Нормативно правові акти видані (прийняті) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на виконання цього Закону не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України».
 
Враховано   5. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольному комітету України та Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації порядку проведення спрощених процедур, передбачених цим Законом. Нормативно-правові акти, видані (прийняті) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом України та Національним банком України на виконання цього Закону, які відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються без урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Нормативно-правові акти, видані (прийняті) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на виконання цього Закону, не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.
6. У спрощених процедурах, визначених цим Законом, не можуть брати участь банки, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на підставі Закону України «Про санкції», а також банки, власниками прямої та/або опосередкованої істотної участі в яких є особи, до яких застосовано такі санкції.

    -92- Довбенко М.В.
Прикінцеві положення доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6. У спрощених процедурах, визначених цим Законом, не можуть брати участь банки, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на підставі Закону України «Про санкції», а також банки, власниками прямої та/або опосередкованої істотної участі у яких є особи, до яких застосовано такі санкції.».
 
Враховано