Кількість абзаців - 32 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. вноситься народним депутатом України
 
      
2. Луценко І.С.
 
      
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації
 
-1- Луценко І.С.
В назві законопроекту словосполучення «до Кримінального кодексу України» замінити на словосполучення «до деяких законів України»
 
Відхилено   Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І.Внести зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) такі зміни:
 
-2- Вінник І.Ю.
Привести законопроект у відповідність до правил нормопроектувальної техніки, зокрема, об’єднати в один пункт пункти Розділу І, які стосуються змін до однієї й тієї ж статті КК України (об’єднати: пункти 1 та 2; 3-6), скорочення «ст.» прописати повним словом «стаття» у відповідному відмінку.
 
Враховано   Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131) такі зміни:
 
    -3- Вінник І.Ю.
У Розділі І:
Доповнити законопроект пунктом 1, змінивши відповідно нумерацію пунктів Розділу І, такого змісту:
«1) в статті 152:
в частині третій слова «неповнолітньої чи неповнолітнього» замінити словами «неповнолітньої особи»;
в частині четвертій слова «малолітньої чи малолітнього» замінити словами «малолітньої особи».
 
Відхилено    
7. 1)Викласти ст. 153 частину другу у такій редакції :
 
-4- Пташник В.Ю.
Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
8. Те саме діяння, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152 або 154 цього Кодексу, -
 
-5- Вінник І.Ю.
В пункті 1 слова і цифри «передбачених статтями 152 або 154 цього Кодексу» замінити словами і цифрами «передбачених статтями 152, 154 або 155 цього Кодексу».
 
Відхилено      
9. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
 
      
10. 2)Викласти ст. 153 частину третю у такій редакції :
 
-6- Пташник В.Ю.
Пункт 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
11. Те саме діяння, вчинене групою осіб, або щодо неповнолітньої чи неповнолітнього -
 
-7- Вінник І.Ю.
В пункті 2 слова «неповнолітньої чи неповнолітнього» замінити словами «неповнолітньої особи».
 
Відхилено      
12. карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
 
-8- Вінник І.Ю.
Доповнити після пункту 2 новим пунктом 3, змінивши подальшу нумерацію пунктів Розділу І, такого змісту:
«3) в частині четвертій статті 153 слова «малолітньої чи малолітнього» замінити словами «малолітньої особи».
 
Відхилено      
13. 3)Викласти назву ст.. 155 у такій редакції:
 
-9- Шухевич Ю.Р.
Пункт 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Викласти назву ст. 155 у такій редакції:
«Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, вчинені повнолітньою особою».
 
Відхилено   статтю 155 викласти в такій редакції:
«Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку
 
14. Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку.
 
-10- Шкрум А.І.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено      
    -11- Левченко Ю.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -12- Вінник І.Ю.
Абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
«Стаття 155. Статеві зносини або задоволення статевої пристрасті неприродним способом з неповнолітньою особою чи особою, яка не досягла статевої зрілості».
 
Відхилено    
15. 4)Викласти ст. 155 частину першу у такій редакції:
 
-13- Шухевич Ю.Р.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Викласти частину першу ст. 155 у такій редакції: «1. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, вчинені повнолітньою особою, Караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк».-
 
Відхилено   1. Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, -
караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
 
16. Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, -
 
      
17. караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.
 
-14- Шкрум А.І.
Пункт 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено      
    -15- Левченко Ю.В.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, вчинені повнолітньою особою, -
караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк».
 
Відхилено    
    -16- Пташник В.Ю.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Заняття повнолітньою особою діяльністю сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, за наявності згоди останньої, -
карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк».
 
Відхилено    
    -17- Вінник І.Ю.
Абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
«Статеві зносини або задоволення статевої пристрасті неприродним способом з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку або статевої зрілості, вчинені повнолітньою особою, -».
 
Відхилено    
18. 5)Викласти ст. 155 частину другу у такій редакції:
 
-18- Шухевич Ю.Р.
Пункт 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Викласти частину другу ст. 155 у такій редакції: «2. Ті самі дії, вчинені батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої особи або піклування про неї, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, - Караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».
 
Відхилено   2. Ті самі дії, вчинені близькими родичами або членами сім’ї, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 
19. Ті самі дії, вчинені близькими родичами або членами сім’ї, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, -
 
      
20. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 
-19- Вінник І.Ю.
Абзаци другий та третій пункту 5 викласти в такій редакції:
«Те саме діяння, вчинене близьким родичем або членом сім’ї потерпілої особи, іншою особою, на яку покладено обов’язки щодо її виховання або піклування про неї, або якщо воно спричинило безплідність чи інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».
 
Відхилено      
21. 6)Доповнити ст. 155 приміткою:
 
-20- Шухевич Ю.Р.
Пункт 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   Примітка. У статтях 155, 156 цього Кодексу під близькими родичами або членами сім’ї слід розуміти осіб, визначених пунктом 1 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України»;
 
    -21- Пташник В.Ю.
Пункт 6 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції: «Примітка.
1. Під діяльністю сексуального характеру у цій статті слід розуміти будь-яку діяльність, спрямовану на задоволення статевої пристрасті із залученням особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку.
2. Для цілей положень розділу ІV Особливої частини цього Кодексу вважається безумовно здатною висловити згоду на участь у діяльності сексуального характеру особа, що досягла чотирнадцятирічного віку. Особа, яка досягла одинадцятирічного віку вважається здатною висловити згоду на участь у діяльності сексуального характеру, якщо в силу рівня свого розвитку вона могла розуміти характер та значення такої діяльності.
3. У статтях 155, 156 цього Кодексу близькими родичами або членами сім’ї визнаються особи, визначені в п. 1 ч. 1 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України».
 
Відхилено    
22. Примітка. У статтях 155, 156 цього Кодексу близькими родичами або членами сім’ї визнаються особи, визначені в п. 1 ч. 1 статті 3 Кримінального процесуального кодексу України.
 
-22- Вінник І.Ю.
В пункті 6 слова та цифри «близькими родичами або членами сім’ї визнаються особи, визначені в п. 1 ч. 1» замінити словами «близьким родичем та членом сім’ї визнається особа, визначена в пункті 1 частини першої».
 
Відхилено      
    -23- Вінник І.Ю.
Після пункту 6 доповнити новим пунктом, змінивши подальшу нумерацію пунктів розділу І, такого змісту:
«У статті 156: назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 156. Розбещення неповнолітньої особи»;
в частині першій слова «розпусних дій» замінити словами «розпусної дії», а в санкції слово «караються» замінити словом «карається».».
 
Відхилено    
23. 7)Викласти ст. 156 частину другу у такій редакції:
 
-24- Шухевич Ю.Р.
Пункт 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Викласти частину другу ст. 156 у такій редакції: «2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої особи або піклування про неї, Караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого».
 
Відхилено   2) частину другу статті 156 викласти в такій редакції:
«2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або вчинені членами сім’ї чи близькими родичами, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого»;
 
24. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або вчинені членами сім’ї чи близькими родичами, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, -
 
      
25. караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
 
-25- Вінник І.Ю.
В пункті 7 слова «Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або вчинені членами сім’ї чи близькими родичами, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, - караються» замінити словами «Та сама дія, вчинена щодо малолітньої особи або близьким родичем чи членом сім’ї потерпілої особи, іншою особою, на яку покладено обов’язки щодо її виховання потерпілого або піклування про неї, - карається».
 
Відхилено      
    -26- Вінник І.Ю.
Пункт 8 викласти в такій редакції:
«У статті 302: назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 302. Створення чи утримання місця розпусти або звідництво»;
в частині першій слово «місць» замінити словом «місця», а слово «караються» замінити словом «карається»;
в частині другій слова «Ті самі дії, вчинені» замінити словами «Та сама дія, вчинена», виключити слова «або вчинені організованою групою», а слово «караються» замінити словом «карається»;
частину третю викласти в такій редакції:
«Дія, передбачена частинами першою або другою цієї статті, вчинена організованою групою або із залученням неповнолітньої особи, -
карається позбавленням волі на строк від двох до семи років»;
 
Відхилено    
26. 8)Доповнити ст. 302 частиною четвертою у такій редакції:
 
-27- Шухевич Ю.Р.
Пункт 8 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   статтю 302 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням малолітньої особи, -
караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років».
 
27. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням малолітньої особи, -
 
-28- Вінник І.Ю.
Пункт 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
Дія, передбачена частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинена із залученням малолітньої особи, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років».
 
Відхилено      
28. караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
 
-29- Луценко І.С.
Пункт 5 частини другої статті 242 Кримінального процесуального кодексу України виключити.
 
Відхилено      
29. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-30- Шухевич Ю.Р.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування».
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
30. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
31. України

   України