Кількість абзаців - 763 Таблиця поправок


Про Конституційний Суд України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про Конституційний Суд України
 
   Про Конституційний Суд України
 
3. Цей Закон регулює порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.
 
-1- Яніцький В.П.
У преамбулі до проекту Закону слово «регулює» замінити словом «визначає».
 
Враховано   Цей Закон визначає порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.
 
4. Розділ I
 
-2- Король В.М.
У законопроекті слова «Секретаріат Конституційного Суду України» в усіх відмінках і словосполученнях замінити словами «Апарат Конституційного Суду України» у відповідних відмінках.
 
Відхилено   Розділ І
 
5. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
-3- Одарченко Ю.В.
По всьому тексту Закону слово «сенат» замінити словом «палата» у відповідному відмінку.
 
Відхилено   КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
6. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-4- Новак Н.В.
Пропонуємо термін «Сенат» замінити на «Палата» по всьому тексту Законопроекту.
 
Відхилено   Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
    -5- Чумак В.В.
Пропоную термін «Сенат» замінити на «Палата» по всьому тексту Законопроекту.
 
Відхилено    
    -6- Міщенко С.Г.
Пропоную виключити по тексту проекту Закону всі положення, що стосуються повноважень Сенату, організації роботи цього органу та передбачити виключне повноваження Великої палати та процедуру розгляду питань щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами.
 
Відхилено    
    -7- Новак Н.В.
Пропонкємо термін «юридична позиція Суду» замінити на «правова позиція Суду» по всьому тексту Закону.
 
Відхилено    
    -8- Алексєєв І.С.
У тексті проекту Закону слово «Суддя» в усіх відмінках і числах замінити словами «суддя Конституційного Суду» у відповідному відмінку і числі.
 
Відхилено    
    -9- Мельник С.І.
В законопроекті слова «винагорода судді» у всіх відмінках замінити словами «суддівська винагорода» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
7. Стаття 1. Статус Конституційного Суду України
 
   Стаття 1. Статус Конституційного Суду України
 
8. 1. Конституційний Суд України (далі – Конституційний Суд або Суд) є органом конституційної юрисдикції, який вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.
 
-10- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 1 слова «органом конституційної юрисдикції» замінити словами «колегіальним, незалежним, постійно діючим, самостійним органом».
 
Відхилено   1. Конституційний Суд України (далі – Конституційний Суд або Суд) є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.
 
    -11- Алексєєв І.С.
У статті 1 проекту Закону:
у частині першій слова та знаки «є органом конституційної юрисдикції, який» виключити.
 
Відхилено    
    -12- Яніцький В.П.
У статті 1 проекту Закону:
у частині першій слова «або Суд» виключити.
 
Відхилено    
    -13- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 1 законопроекту перед словом «є» доповнити словом «єдиним», а слова «конституційної юрисдикції» виключити.
 
Відхилено    
    -14- Писаренко В.В.
В частині першій статті 1 слова «є органом конституційної юрисдикції, який» виключити.
 
Відхилено    
    -15- Чижмарь Ю.В.
У статті 1:
у пункті 1 слова в дужках (далі – Конституційний Суд або Суд) замінити словами у дужках (далі – Суд)
 
Відхилено    
    -16- Сольвар Р.М.
Частину першу статті першої проекту закону викласти у такій редакції:
«1. Конституційний Суд України (далі – Конституційний Суд або Суд) вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.»
 
Відхилено    
    -17- Чумак В.В.
Частину першу статті 1 викласти у такій редакції:
«Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції, завданням якого є забезпечення верховенства Конституції України».
 
Враховано частково    
    -18- Німченко В.І.
Частину першу статті 1 викласти у такій редакції:
«1. Конституційний Суд України (далі – Конституційний Суд або Суд) є органом конституційного правосуддя, до юрисдикції якого належить вирішення питань про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України».
 
Відхилено    
    -19- Розенблат Б.С.
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції: «Конституційний Суд України (далі – Конституційний Суд або Суд) є органом конституційної юрисдикції, який вирішує питання про відповідність Конституції України законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України».
 
Відхилено    
    -20- Новак Н.В.
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції, завданням якого є забезпечення верховенства Конституції України.
 
Враховано частково    
9. 2. Суд забезпечує верховенство Конституції України та захист прав і свобод людини на всій території України.
 
-21- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 1 після слова «України» поставити крапку, виключивши слова «та захист прав і свобод людини на всій території України».
 
Враховано      
    -22- Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 1 після слів «забезпечує верховенство» додати слова «права та».
 
Відхилено    
    -23- Чижмарь Ю.В.
У статті 1:
у пункті 2 слова «та захист прав і свобод людини на всій території України» виключити.
 
Враховано    
    -24- Писаренко В.В.
В частині другій статті 1 слова «та захист прав і свобод людини» виключити.
 
Враховано    
    -25- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 1 викласти у такій редакції:
«2. Завданням Конституційного Суду України є забезпечення верховенства Конституції України.».
 
Враховано частково    
    -26- Міщенко С.Г.
Частину другу статті 1 проекту Закону пропоную виключити.
 
Враховано    
    -27- Чумак В.В.
Частину другу статті 1 вилучити.
 
Враховано    
    -28- Новак Н.В.
Частину другу статті 1 вилучити.
 
Враховано    
    -29- Мельник С.І.
Положення ч.2 статті 1 відповідно до яких Суд „забезпечує захист прав і свобод людини на всій території України», необгрунтовано розширює завдання Суду, визначені розділом ХІІ Конституції України та призводить до підміни компетенції загальних судів.
 
Враховано    
    -30- Євтушок С.М.
Частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
«2. Суд забезпечує верховенство Конституції України на всій території України.»
 
Враховано частково    
    -31- Яніцький В.П.
У статті 1 проекту Закону:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Суд забезпечує верховенство Конституції України як Основного Закону держави на всій території України».
 
Враховано частково    
    -32- Власенко С.В.
Ст. 1 доповнити ч. 3 в редакції:
«3. Суд є юридичною особою, видатки на утримання якого визначаються окремим рядком у Державному бюджеті України. Фінансування діяльності Суду здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про джерела фінансування органів державної влади.».
 
Відхилено    
10. Стаття 2. Засади діяльності Суду
 
   Стаття 2. Засади діяльності Суду
 
11. 1. Конституційний Суд здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та обов'язковості ухвалених ним рішень і висновків.
 
-33- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 2 викласти в редакції:
«1. Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах, визначених Конституцією України.».
 
Відхилено   1. Конституційний Суд здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та обов'язковості ухвалених ним рішень і висновків.
 
12. Стаття 3. Нормативна основа діяльності Суду
 
-34- Чижмарь Ю.В.
У статті 3:
назву статті викласти у такій редакції:
«Стаття 3. Нормативне регулювання діяльності Конституційного Суду України».
 
Відхилено   Стаття 3. Нормативна основа діяльності Суду
 
13. 1. Суд діє відповідно до повноважень, визначених Конституцією України.
 
-35- Яніцький В.П.
У статті 3 проекту Закону:
абзац перший частини першої виключити.
 
Відхилено   1. Суд діє відповідно до повноважень, визначених Конституцією України.
 
14. Порядок організації і діяльності Суду, порядок конституційного провадження, процедуру розгляду справ та виконання рішень і висновків встановлює цей Закон.
 
-36- Яніцький В.П.
У статті 3 проекту Закону:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«1. Порядок організації та діяльності Суду визначається Конституцією України та цим Законом.»
 
Відхилено   Порядок організації і діяльності Суду, порядок конституційного провадження, процедуру розгляду справ та виконання рішень і висновків установлює цей Закон.
 
    -37- Чижмарь Ю.В.
У статті 3:
пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:
«1. Суд діє відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, та цим Законом.
 
Відхилено    
15. 2. Організацію внутрішньої роботи Суду та відповідні правила процедури розгляду ним справ встановлює згідно з цим Законом Регламент Конституційного Суду України (далі – Регламент).
 
-38- 2. Порядок організації діяльності та внутрішньої роботи Суду встановлюється Регламентом Конституційного Суду України (далі – Регламент).»
 
Немає висновку   2. Організацію внутрішньої роботи Суду та відповідні правила процедури розгляду ним справ установлює згідно з цим Законом Регламент Конституційного Суду України (далі – Регламент).
 
    -39- Мураєв Є.В.
У частині другій статті 3 законопроекту слова «та відповідні правила процедури розгляду ним справ» виключити.
 
Відхилено    
    -40- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 3 слова «та відповідні правила процедури розгляду ним справ» виключити.
 
Відхилено    
    -41- Мураєв Є.В.
Доповнити частину другу статті 3 в кінці словами та розділовим знаком «, який затверджується Судом».
 
Відхилено    
    -42- Чумак В.В.
Частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
«2. Організація внутрішньої роботи Суду встановлюється згідно з цим Законом Регламентом Конституційного Суду України (далі – Регламент)».
 
Відхилено    
    -43- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 3 викласти в редакції:
«2. Організація внутрішньої роботи Суду та порядок розгляду ним справ, особливості ведення діловодства, деонтологічні вимоги до суддів та працівників секретаріату Суду визначаються, згідно з цим Законом, Регламентом Конституційного Суду України (далі – Регламент).».
 
Відхилено    
    -44- Помазанов А.В.
Частину другу статті 3 проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Конституційний Суд затверджує Регламент Конституційного Суду України (далі – Регламент), який визначає порядок внутрішньої роботи Суду в межах, установлених цим Законом.»
 
Відхилено    
    -45- Новак Н.В.
Частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
«2. Організація внутрішньої роботи Суду встановлюється згідно з цим Законом Регламентом Конституційного Суду України (далі – Регламент)».
 
Відхилено    
    -46- Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 3 виключити.
 
Відхилено    
16. 3. Суд ухвалює інші акти, що регламентують організацію його роботи у відповідності з цим Законом та Регламентом.
 
-47- Яніцький В.П.
У статті 3 проекту Закону:
у частині третій слова «у відповідності з цим Законом та Регламентом» замінити словами «, відповідно до цього Закону».
 
Відхилено   3. Суд ухвалює інші акти, що регламентують організацію його роботи, відповідно до цього Закону та Регламенту.
 
    -48- Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 3 викласти у наступній редакції:
«3. Суд ухвалює інші акти, що регламентують організацію його роботи у випадках, визначених цим Законом.»
 
Відхилено    
    -49- Мураєв Є.В.
Виключити частину третю статті 3.
 
Відхилено    
    -50- Крулько І.І.
Частину третю статті 3 виключити.
 
Відхилено    
    -51- Чижмарь Ю.В.
У статті 3:
пункт 3 виключити.
 
Відхилено    
17. Стаття 4. Місцезнаходження Суду
 
-52- Чижмарь Ю.В.
Статтю 4 виключити.
 
Відхилено   Стаття 4. Місцезнаходження Конституційного Суду
 
18. 1. Постійним місцезнаходженням Суду є місто Київ.
 
-53- Яніцький В.П.
Частину першу статті 4 проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Конституційний Суд України знаходиться у місті Києві.».
 
Враховано   1. Конституційний Суд знаходиться у місті Києві.
 
    -54- Шпенов Д.Ю.
Статтю 4 викласти в такій редакції: «Конституційний Суд України знаходиться у місті Києві.»
 
Враховано    
19. Стаття 5. Атрибути Зали засідань Суду
 
-55- Мураєв Є.В.
Доповнити назву та текст статті після слів «атрибути» та «атрибутами» відповідно словами «приміщення та».
 
Відхилено   Стаття 5. Атрибути Зали засідань Суду
 
20. 1. Невід'ємними атрибутами Зали засідань Суду є Державний Герб України та Державний Прапор України.
 
-56- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 5 доповнити другим реченням: «Використання інших атрибутів та символіки – заборонено.».
 
Відхилено   1. Невід'ємними атрибутами Зали засідань Суду є Державний Герб України та Державний Прапор України.
 
    -57- Шпенов Д.Ю.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Символи судової влади
Символами судової влади є державні символи України - Державний Герб України і Державний Прапор України, які мають невід’ємно мають бути присутніми в Залі засідань Суду».
 
Відхилено    
21. Стаття 6. Відкритість діяльності Суду
 
-58- Чижмарь Ю.В.
Статтю 6 викласти після статті 32.
 
Відхилено   Стаття 6. Відкритість діяльності Суду
 
22. 1. Розгляд справ на пленарних засіданнях Великої палати Суду, Сенату Суду здійснюється відкрито, за винятком закритої частини цих засідань, коли ухвалюється рішення, надається висновок, постановляється ухвала Суду.
 
-59- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 6 слова «на пленарних засіданнях» замінити на «на усіх видах засідань».
 
Відхилено   1. Розгляд справ на пленарних засіданнях Великої палати Суду, Сенату Суду здійснюється відкрито, за винятком закритої частини цих засідань, коли ухвалюється рішення, надається висновок, постановляється ухвала Суду.
 
23. Закрите пленарне засідання допускається, якщо розгляд справи на відкритому пленарному засіданні може призвести до розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється законом.
 
-60- Власенко С.В.
У абз. 2 ч. 1 ст. 6 слова: «або іншої таємниці, що охороняється законом» замінити словами «та (або) іншої таємної інформації, визначеної Законом.».
 
Враховано частково   Закрите пленарне засідання допускається, якщо розгляд справи на відкритому пленарному засіданні може призвести до розголошення державної таємниці та (або) іншої інформації, що охороняється законом.
 
24. 2. Осіб, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Суду, Сенату Суду, допускають до приміщення Суду та до Зали засідань Суду в порядку, встановленому Регламентом.
 
-61- Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 6 викласти у наступній редакції:
«2. Осіб, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Суду, Сенату Суду, допускають до приміщення Суду відповідно до кількості наявних вільних місць за пред’явленням документу, що посвідчує особу. Суд може встановлювати порядок пропуску до будівлі суду, в якому визначати перелік предметів, заборонених для внесення до будівлі суду, а також вимоги до зовнішнього вигляду особи, яка входить до зали засідань.»
 
Відхилено   2. Осіб, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Суду, Сенату Суду, допускають до приміщення Суду та до Зали засідань Суду в порядку, встановленому Регламентом.
 
    -62- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 6 викласти в редакції: «2. Осіб, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Суду, Сенату Суду, допускають до приміщення Суду та до Зали засідань Суду безперешкодно за умови пред’явлення документу, що посвідчує особу, та в порядку, встановленому Регламентом.».
 
Відхилено    
25. 3. Представники засобів масової інформації, акредитовані в Суді, можуть здійснювати відео- та фотофіксацію, вести аудіозапис відкритої частини пленарного засідання Великої палати Суду, Сенату в порядку, встановленому Регламентом.
 
-63- Власенко С.В.
У ч. 3 ст. 6 після слова «Сенату» поставити крапку, виключивши слова: «в порядку, встановленому Регламентом». Ч. 3 ст. 6 доповнити новим реченням: «Порядок акредитації та роботи представників засобів масової інформації встановлюється Регламентом.».
 
Відхилено   3. Представники засобів масової інформації, акредитовані в Суді, можуть здійснювати відео- та фотофіксацію, вести аудіозапис відкритої частини пленарного засідання Великої палати Суду, Сенату в порядку, встановленому Регламентом.
 
    -64- Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 6 викласти у наступній редакції:
«3. Представники засобів масової інформації можуть здійснювати відео- та фотофіксацію, вести аудіозапис та пряму трансляцію відкритої частини пленарного засідання Великої палати Суду, Сенату.»
 
Відхилено    
    -65- Чумак В.В.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Відкритість діяльності Суду
1. Розгляд справ на засіданнях, пленарних засіданнях та спеціальних пленарних засіданнях Великої палати Суду, Сенату Суду здійснюється відкрито, за винятком закритої частини цих засідань, коли ухвалюється рішення, надається висновок, постановляється ухвала Суду.
Закрите пленарне засідання допускається, якщо розгляд справи на відкритому пленарному засіданні може призвести до розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється законом.
2. Осіб, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині засідань, пленарних засідань та спеціальних пленарних засідань Великої палати Суду, Сенату Суду, допускають до приміщення Суду та до Зали засідань Суду в порядку, встановленому Регламентом.
3. Представники засобів масової інформації, акредитовані в Суді, можуть здійснювати відео- та фотофіксацію, вести аудіозапис відкритої частини засідань, пленарних засідань та спеціальних пленарних засідань Великої палати Суду, Сенату в порядку, встановленому Регламентом».
 
Відхилено    
    -66- Новак Н.В.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Відкритість діяльності Суду
1. Розгляд справ на засіданнях, пленарних засіданнях та спеціальних пленарних засіданнях Великої палати Суду, Сенату Суду здійснюється відкрито, за винятком закритої частини цих засідань, коли ухвалюється рішення, надається висновок, постановляється ухвала Суду.
Закрите пленарне засідання допускається, якщо розгляд справи на відкритому пленарному засіданні може призвести до розголошення державної або іншої таємниці, що охороняється законом.
2. Осіб, які виявили бажання бути присутніми на відкритій частині засідань, пленарних засідань та спеціальних пленарних засідань Великої палати Суду, Сенату Суду, допускають до приміщення Суду та до Зали засідань Суду в порядку, встановленому Регламентом.
3. Представники засобів масової інформації, акредитовані в Суді, можуть здійснювати відео- та фотофіксацію, вести аудіозапис відкритої частини засідань, пленарних засідань та спеціальних пленарних засідань Великої палати Суду, Сенату в порядку, встановленому Регламентом».
 
Відхилено    
26. Глава 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
27. Стаття 7. Повноваження Суду
 
   Стаття 7. Повноваження Суду
 
28. 1. До передбачених Конституцією України повноважень Суду належить:
 
-67- Яніцький В.П.
У статті 7 проекту Закону:
у абзаці першому частини першої слова «передбачених Конституцією України» виключити
 
Враховано   1. До повноважень Суду належить:
 
29. 1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
   1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
30. 2) офіційне тлумачення Конституції України;
 
   2) офіційне тлумачення Конституції України;
 
31. 3) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
   3) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
32. 4) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України висновків про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
-68- Тимошенко Ю.В.
П. 4 ч. 1 ст. 7 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   4) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п'яти народних депутатів України висновків про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
33. 5) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України;
 
-69- Мураєв Є.В.
З пункту 5 частини першої статті 7 слово і цифри «та 151» виключити, слово «статтями» замінити словом «статтею».
 
Відхилено   5) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції України;
 
34. 6) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
   6) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
35. 7) надання за зверненням Верховної Ради України висновку про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
-70- Мураєв Є.В.
Пункт 7 частини першої статті 7 викласти в наступній редакції:
«7) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за конституційними поданнями Президента України; щонайменше сорока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;».
 
Відхилено   7) надання за зверненням Верховної Ради України висновку про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
36. 8) перевірка на відповідність Конституції України та законам України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 Конституції України;
 
-71- Мураєв Є.В.
З пункту 8 частини першої статті 7 слова «та законам України» виключити.
 
Відхилено   8) вирішення питань про відповідність Конституції України та законам України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 Конституції України;
 
    -72- Яніцький В.П.
У статті 7 проекту Закону:
у пункті 8 частини першої слова «перевірка на відповідність» замінити словами «вирішення питань про відповідність».
 
Враховано    
37. 9) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.
 
   9) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.
 
38. Стаття 8. Межі повноважень Суду
 
   Стаття 8. Межі повноважень Суду
 
39. 1. Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) чинних актів (їх окремих положень).
 
-73- Мельник С.І.
Частину 1 статті 8 викласти в такій редакції:
«1. Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) чинних актів (їх окремих частин), розгляд яких передбачений повноваженнями, визначеними частиною 1 статті 150 Конституції України.»
 
Відхилено   1. Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) чинних актів (їх окремих положень).
 
40. 2. З метою захисту та відновлення прав особи Суд може розглядати питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) акта (його окремих положень), який втратив чинність, але продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності.
 
-74- Яніцький В.П.
У статті 8 проекту Закону:
у частині другій слова «але продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності» замінити словами «але мають місце правовідносини, що виникли на підставі цього акта».
 
Відхилено   2. З метою захисту та відновлення прав особи Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) акта (його окремих положень), який втратив чинність, але продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності.
 
    -75- Алексєєв І.С.
У статті 8 проекту Закону:
у частині другій слова «може розглядати» замінити словами «розглядає».
 
Враховано    
    -76- Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 8 слова «але продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності.» виключити.
 
Відхилено    
    -77- Сольвар Р.М.
Частину другу статті 8 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -78- Чижмарь Ю.В.
Пункт 2 статті 8 виключити.
 
Відхилено    
    -79- Євтушок С.М.
Пункт 2 статті 8 вилучити.
 
Відхилено    
    -80- Писаренко В.В.
Частину другу статті 8 виключити.
 
Відхилено    
    -81- Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 8 викласти у наступній редакції:
«2. З метою захисту та відновлення прав особи Суд може розглядати питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) акта (його окремих положень), який втратив чинність, але продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності або був застосований стосовно особи під час прийняття судового рішення, яке стало підставою для подання конституційної скарги.»
 
Відхилено    
    -82- Розенблат Б.С.
Частину другу статті 8 замінити частинами другою-третьою такого змісту:
«2. З метою захисту та відновлення прав особи Суд також розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) акта (його окремих положень), який втратив чинність до відкриття конституційного провадження у справі, але був застосований до заявника чи іншим чином продовжує застосовуватись до правовідносин, що виникли під час його чинності.
3. Суд продовжує розгляд питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) акта (його окремих положень), який втратив чинність після відкриття конституційного провадження у справі, крім випадку відкликання конституційного подання (звернення, скарги) її суб’єктом конституційного подання».
Вважати частини третю, четверту частинами п’ятою, шостою відповідно.
 
Відхилено    
41. 3. Суд не розглядає питання щодо відповідності законам України актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених пунктом 28 частини першої статті 85 та частиною другою статті 137 Конституції України.
 
-83- Яніцький В.П.
У статті 8 проекту Закону:
частину третю викласти у такій редакції:
«3. Суд розглядає питання щодо відповідності законам України актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, тільки у випадках, передбачених пунктом 28 частини першої статті 85 та частиною другою статті 137 Конституції України.»
 
Відхилено   3. Суд не розглядає питання щодо відповідності законам України актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, актів інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених пунктом 28 частини першої статті 85 та частиною другою статті 137 Конституції України.
 
    -84- Мураєв Є.В.
Частину третю статті 8 виключити.
 
Відхилено    
42. 4. Якщо під час розгляду справи виявлено невідповідність Конституції України інших положень оспорюваного акта, інших актів (їх окремих положень), окрім тих, щодо яких відкрито провадження у справі та з якими пов'язано ухвалення рішення у справі, Суд визнає такі акти (їх окремі положення) неконституційними.
 
-85- Мураєв Є.В.
В частині 4 слова «оспорюваного акта» замінити словами «акта, що оспорюється.»
 
Відхилено   4. Якщо під час розгляду справи виявлено невідповідність Конституції України інших положень оспорюваного акта, інших актів (їх окремих положень), окрім тих, щодо яких відкрито провадження у справі та з якими пов'язано ухвалення рішення у справі, Суд визнає такі акти (їх окремі положення) неконституційними.
 
    -86- Мельник С.І.
Частину 4 статті 8 викласти в такій редакції:
«4. Якщо під час розгляду справи виявлено невідповідність Конституції України інших частин оспорюваного акта, інших актів (їх окремих частин), розгляд яких передбачений повноваженнями, визначеними частиною 1 статті 150 Конституції України, окрім тих, щодо яких відкрито провадження у справі та з якими пов'язано ухвалення рішення у справі, Суд визнає такі акти (їх окремі частини) неконституційними.»
 
Відхилено    
43. Стаття 9. Склад Суду
 
   Стаття 9. Склад Суду
 
44. 1. Склад Суду становить вісімнадцять суддів Конституційного Суду.
 
-87- Алексєєв І.С.
У статті 9 проекту Закону:
- частину першу викласти у такій редакції:
«1. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів Конституційного Суду України.».
 
Відхилено   1. Склад Суду становить 18 суддів Конституційного Суду.
 
45. 2. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.
 
   2. Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.
 
46. Стаття 10. Повноважність Суду
 
   Стаття 10. Повноважність Суду
 
47. 1. Суд є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше дванадцять суддів Конституційного Суду, які набули повноважень згідно зі статтею 17 цього Закону.
 
-88- Мельник С.І.
Враховуючи, що згідно статті 10 проекту Суд є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше дванадцять суддів Конституційного Суду, то передбачена в статті 32 проекту та відповідних інших нормах організаційна структура Суду (зокрема, стосовно того, що у складі Суду діють Велика палата, два Сенати та шість Колегій) є надто громіздкою та потребує спрощення.
 
Відхилено   1. Суд є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше 12 суддів Конституційного Суду, які набули повноважень згідно зі статтею 17 цього Закону.
 
    -89- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 10 викласти у такій редакції:
«1. Суд є повноважним здійснювати конституційне провадження, якщо у його складі є щонайменше дванадцять суддів Конституційного Суду, за умови, що серед них призначено щонайменше по три судді Конституційного Суду кожним суб’єктом призначення, та які набули повноважень згідно зі статтею 17 цього Закону.».
 
Відхилено    
48. Глава 3. СУДДЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 3. СУДДЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
49. Стаття 11. Вимоги до судді Конституційного Суду
 
   Стаття 11. Вимоги до судді Конституційного Суду
 
50. 1. Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.
 
-90- Мураєв Є.В.
Частину першу статті 11 після слова «мовою» доповнити словами та розділовим знаком «проживає в Україні протягом останніх двадцяти років,».
 
Відхилено   1. Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.
 
    -91- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 11 викласти в редакції: «Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою та склав іспит з української мови, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше п'ятнадцять років, який не притягувався до адміністративної, кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, не підпадає до переліку осіб щодо яких здійснюються заходи з очищення влади, передбачені Законом України «Про очищення влади», пройшов успішну перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, до моменту початку проходження конкурсу на посаду судді Суду завершив членство в політичних партіях, громадських організаціях (крім професійної та юридичної спрямованості), вийшов зі складу їх керівного складу, має високі моральні якості (про що свідчить відсутність дисциплінарних стягнень на протязі останніх п’яти років) та є правником із визнаним рівнем компетентності.».
 
Відхилено    
    -92- Тимошенко Ю.В.
Пропоную викласти ч. 1 ст. 11 проекту Закону в наступній редакції: «1. Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років і проживає в Україні протягом останніх п’яти років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.»
 
Відхилено    
51. 2. Суддя Конституційного Суду (далі – суддя Конституційного Суду або Суддя) у своїй діяльності та поза її межами дотримується встановлених стандартів професійної етики судді Конституційного Суду.
 
-93- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину другу статті 11 після слів «дотримується встановлених» доповнити словами «Конституційним Судом».
 
Враховано   2. Суддя Конституційного Суду України (далі – суддя Конституційного Суду або Суддя) у своїй діяльності та поза її межами дотримується встановлених Конституційним Судом стандартів професійної етики судді Конституційного Суду.
 
    -94- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 11 після слів «дотримується встановлених» доповнити словами «Великою палатою Суду».
 
Враховано редакційно    
    -95- Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 11 після слів «професійної етики судді» виключити слова «Конституційного Суду».
 
Відхилено    
    -96- Чумак В.В.
Частину другу статті 11 викласти в такій редакції:
«2. Суддя Конституційного Суду (далі – суддя Конституційного Суду або Суддя) у своїй діяльності та поза її межами дотримується встановлених Великою палатою Суду стандартів професійної етики судді Конституційного Суду».
 
Враховано редакційно    
    -97- Помазанов А.В.
У статті 11 проекту Закону:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Суддя Конституційного Суду (далі – суддя Конституційного Суду або Суддя) у своїй діяльності та поза її межами дотримується встановлених стандартів професійної етики судді Конституційного Суду, які затверджуються на спеціальному пленарному засіданні Суду.»
 
Враховано частково    
    -98- Новак Н.В.
Частину другу статті 11 викласти в такій редакції:
«2. Суддя Конституційного Суду (далі – суддя Конституційного Суду або Суддя) у своїй діяльності та поза її межами дотримується встановлених Великою палатою Суду стандартів професійної етики судді Конституційного Суду».
 
Враховано редакційно    
52. 3. Суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.
 
-99- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину третю статті 11 викласти у такій редакції:
«3. Суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.
Суддею, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення:
1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;
2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;
3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.
Суддя не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного правничого самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з іншим представницьким мандатом, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї, а також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.».
 
Враховано   3. Суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.
 
    -100- Сольвар Р.М.
Перше речення частини третьої статті 11 законопроекту викласти у такій редакції:
«Суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності».
 
Відхилено    
    -101- Крулько І.І.
У статті 11:
- в абзаці першому частини третьої слова «виявляти прихильність до них» виключити.
 
Відхилено    
    -102- Шпенов Д.Ю.
В абзаці 1 частині 3 статті 11 слова «виявляти прихильність до них» виключити.
 
Відхилено    
    -103- Власенко С.В.
Друге речення ч. 3 ст. 11 викласти в редакції: «Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, відкрито виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності, бути членом громадських організацій, якщо ці організації не є професійної та юридичної спрямованості».
 
Враховано частково    
    -104- Яніцький В.П.
У частині третій статті 11 проекту Закону:
абзац перший викласти в такій редакції:
«3. Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.»
 
Враховано частково    
    -105- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину 3 статті 11 законопроекту слід виключити.
 
Відхилено    
    -106- Міщенко С.Г.
Частину третю статті 11 проекту пропоную викласти у такій редакції:
«3. Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої».
 
Враховано частково    
    -107- Чумак В.В.
Абзац перший частини третьої статті 11 викласти в такій редакції:
«3. Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності».
 
Відхилено    
    -108- Новак Н.В.
Абзац перший частини третьої статті 11 викласти в такій редакції:
«3. Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності».
 
Відхилено    
53. Суддею, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення або протягом двох років, які передують цьому дню:
 
-109- Мельник С.І.
В абзаці другому частини 3 статті 11 слова «або протягом двох років, які передують цьому дню» виключити.
 
Враховано   Суддею Конституційного Суду, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення:
 
    -110- Шпенов Д.Ю.
Абзац 2 частини 3 статті 11 виключити.
 
Відхилено    
    -111- Власенко С.В.
Абз. 2 ч. 3 ст. 11 викласти в редакції: «Суддею, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день подання документів конкурсній комісії була членом або обіймала посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності, професійній спілці, громадській організації, якщо ця організація не є професійної та юридичної спрямованості.».
Пп. 2, 3 – виключити.
 
Відхилено    
    -112- Паламарчук М.П.
У частині третій статті 11 абзаци другий – п’ятий виключити.
 
Відхилено    
    -113- Яніцький В.П.
У частині третій статті 11 проекту Закону:
абзац другий та третій виключити
 
Відхилено    
    -114- Крулько І.І.
У статті 11:
- абзац другий частини третьої виключити.
 
Відхилено    
54. 1) була членом або обіймала посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;
 
-115- Євтушок С.М.
Абзаци два, три, п’ять пункту 3 статті 11 вилучити.
 
Відхилено   1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;
 
55. 2) була кандидатом або була обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, мала представницький мандат;
 
-116- Чумак В.В.
У частині третій статті 11 абзаци другий – п’ятий вилучити.
 
Відхилено   2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;
 
    -117- Німченко В.І.
У частині третій статті 11 абзаци другий – п’ятий виключити.
 
Відхилено    
56. 3) брала участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.
 
-118- Помазанов А.В.
У статті 11 проекту Закону:
пункт 3 абзацу другого частини третьої виключити.
 
Відхилено   3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.
 
    -119- Розенблат Б.С.
Абзац 2 (включаючи підпункти 1-3) частини третьої статті 11 виключити.
 
Відхилено    
    -120- Новак Н.В.
Вилучити абзаци другий-четвертий третьої другої статті 11.
 
Відхилено    
    -121- Власенко С.В.
Ч. 3 ст. 11 доповнити новим абзацом третім: «По завершенню повноважень судді Суду, суддя не має права займатися політичною діяльність протягом наступних трьох років, бути членом та (або) обіймати посаду в політичній партії, бути кандидатом або бути обраним на виборну посаду, мати представницький мандат.».
 
Відхилено    
57. Суддя не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї, а також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.
 
-122- Мураєв Є.В.
Абзац шостий частини третьої статті 11 після слова «здійснення» доповнити словами «у вільний від основної роботи час».
 
Відхилено   Суддя Конституційного Суду не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного правничого самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з іншим представницьким мандатом, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї, а також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.
 
    -123- Крулько І.І.
У статті 11:
- в абзаці третьому частини третьої слова «органі професійного самоврядування» виключити.
 
Відхилено    
    -124- Власенко С.В.
У абз. 3 (відповідно стане абз. 4) після слова «особи» поставити крапку, виключивши слова «,що має на меті одержання прибутку.».
 
Відхилено    
    -125- Добродомов Д.Є.
У абз. 3 ч. 3 ст. 11 після слова «адвокатською» доповнити словом «нотаріальною».
 
Відхилено    
    -126- Чумак В.В.
Абзац шостий частини третьої статті 11 викласти в такій редакції:
« Суддя не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї».
 
Відхилено    
    -127- Шпенов Д.Ю.
Абзац 3 частини 3 статті 11 викласти в такій редакції «Суддя не може мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.».
 
Враховано частково    
    -128- Новак Н.В.
Абзац шостий частини третьої статті 11 викласти в такій редакції:
«Суддя не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї».
 
Відхилено    
    -129- Писаренко В.В.
Частину третю статті 11 викласти у такій редакції:
«Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої».
 
Враховано частково    
    -130- Алєксєєв С.О.
Частину третю статті 11 викласти у такій редакції:
«3. Суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.
Суддею, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення:
1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;
2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;
3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.
Суддя не може суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї, а також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку».
 
Враховано редакційно    
    -131- Соболєв Є.В.
Частину третю статті 11 Проекту Закону «Про Конституційний Суд України» доповнити абзацом наступного змісту:
«Перебування на посаді судді також несумісне із наявністю заборони такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, визначеному Законом України «Про очищення влади».
 
Відхилено    
    -132- Чумак В.В.
Частину третю статті 11 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«Суддями Конституційного Суду України не можуть бути особи визначені в пунктах 1-13 частини 2 статті 3 Закону України «Про очищення влади», які обіймали посаду (посади) в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади за власним бажанням».
 
Відхилено    
    -133- Новак Н.В.
Частину третю статті 11 доповнити абзацом такого змісту:
«Суддями Конституційного Суду України не можуть бути особи визначені в пунктах 1-13 частини 2 статті 3 Закону України «Про очищення влади», які обіймали посаду (посади) в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади за власним бажанням».
 
Відхилено    
58. 4. Особа, яка є власником акцій або володіє іншими корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, на час перебування на посаді судді Конституційного Суду передає такі акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними, іншими правами або інструкцій щодо реалізації прав, які з них виникають). Суддя може отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є.
 
-134- Чижмарь Ю.В.
Пункти 3-4 статті 11 привести у відповідність до статті 148 Конституції України.
 
Відхилено   4. Особа, яка є власником акцій або володіє іншими корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті одержання прибутку, на час перебування на посаді судді Конституційного Суду передає такі акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними, іншими правами або інструкцій щодо реалізації прав, які з них виникають). Суддя Конституційного Суду може отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є.
 
59. 5. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
 
   5. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
 
60. Щодо судді Конституційного Суду застосовуються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.
 
-135- Помазанов А.В.
У статті 11 проекту Закону:
доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Перебування на посаді Судді несумісне із наявністю заборони такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, визначеному Законом України «Про очищення влади».».
 
Відхилено   Щодо судді Конституційного Суду застосовуються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.
 
    -136- Алексєєв І.С.
Статтю 11 проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.
2. Суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної нейтральності. Зокрема, Суддя Конституційного Суду не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат.
Суддя Конституційного Суду не має права суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі професійного самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з адвокатською діяльністю, з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї, а також не може входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.
3.Особа, яка є власником акцій або володіє іншими корпоративними правами чи має інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, на час перебування на посаді судді Конституційного Суду зобов’язана передати такі акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними, іншими правами або інструкцій щодо реалізації прав, які з них виникають). Суддя Конституційного Суду може отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є.
4. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції».
На суддів Конституційного Суду поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.».
 
Відхилено    
61. Стаття 12. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
 
   Стаття 12. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
 
62. 1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах здійснюють конкурсні комісії, які створюють відповідно Президент України, Верховна Рада України, з'їзд суддів України, а в період між з'їздами суддів України – Рада суддів України, у порядку, встановленому цим Законом.
 
-137- Мураєв Є.В.
В частині першій статті 12 і далі по тексту проекту слова «здійснюють конкурсні комісії, які створюються відповідно» замінити словами «здійснює конкурсна комісія, яку створюють на паритетних засадах в загальній кількості п'ятнадцять осіб».
 
Відхилено   1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах здійснюють конкурсні комісії, які створюють відповідно Президент України, Верховна Рада України, з'їзд суддів України, а в період між з'їздами суддів України – Рада суддів України, у порядку, встановленому цим Законом.
 
    -138- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 12 викласти в редакції: «1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах здійснюють конкурсні комісії.
Конкурсна комісія для відбору кандидатур на посаду судді Суду створюється з числа осіб, які відповідають вимогам, визначеним цим Законом, та виявили бажання бути членом комісії, подали відповідну заявку на сайті Конституційного Суду України та шляхом випадкової вибірки (жеребкуванням) (з прямою трансляцією на сайті Суду) були обрані.
Комісія формується з 18 членів.
Перелік обраних членів конкурсної комісії не пізніше наступного дня опубліковується на офіційному сайті Суду.
Протягом 7 робочих днів з дня опублікування переліку обраних членів конкурсної комісії, Президент України, Верховна Рада України, з’їзд суддів (рада суддів) можуть висловити недовіру не більше як двом членам конкурсної комісії, які, як наслідок, заміщуються іншими особами, визначеними жеребкуванням.».
 
Відхилено    
    -139- Мураєв Є.В.
Частину першу статті 12 доповнити другим абзацом такого змісту «Регламент роботи конкурсної комісії розробляє та затверджує Конституційний Суд.»
 
Відхилено    
    -140- Мураєв Є.В.
Частину першу статті 12 доповнити третім абзацом такого змісту «Організаційне та методичне забезпечення роботи комісії здійснюється Конституційним Судом.»
 
Відхилено    
    -141- Мураєв Є.В.
Частину першу статті 12 доповнити четвертим абзацом такого змісту: «Конкурсна комісія виконує свої повноваження на громадських засадах та без обмеження терміну діяльності.»
 
Відхилено    
63. 2. Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оголошується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження Судді припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України.
 
   2. Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оголошується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України.
 
64. 3. Склад конкурсної комісії формується з числа правників з визнаним рівнем компетентності, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду. До складу конкурсної комісії, утвореної Верховною Радою України, входить щонайменше один представник депутатської фракції.
 
-142- Мураєв Є.В.
З частини третьої статті 12 друге речення виключити.
 
Відхилено   3. Склад конкурсної комісії формується з числа правників з визнаним рівнем компетентності, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.
 
    -143- Крулько І.І.
У статті 12:
друге речення частини третьої виключити.
 
Враховано    
    -144- Алєксєєв С.О.
У статті 12:
у другому реченні частини третьої слова «один представник депутатської фракції» замінити словами «один представник від кожної депутатської фракції».
 
Відхилено    
    -145- Паламарчук М.П.
Частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
«3. Конкурсна комісія у складі дев’яти осіб формується з числа правників з визнаним рівнем компетентності, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.
До складу конкурсної комісії, утвореної Верховною Радою України, входять по одному представнику від кожної фракції, що діють у Верховній Раді України на момент утворення конкурсної комісії, та правники з визнаним рівнем компетентності.
Конкурсна комісія утворюється спеціально для кожної вакансії судді Конституційного Суду і припиняє свою діяльність після призначення судді Конституційного Суду на посаду. У разі якщо впродовж трьох місяців після оголошення конкурсу не було призначено суддю Конституційного Суду або якщо впродовж цього часу виникає ще одна вакантна посада судді Конституційного Суду, призначення на яку здійснюється тим самим суб’єктом, конкурсна комісія продовжує діяти до призначення суддів Конституційного Суду».
 
Відхилено    
    -146- Мельник С.І.
Частину 3 статті 12 викласти в такій редакції:
«3. Склад конкурсної комісії формується з числа правників, які є громадянами України, мають повну вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права не менше десяти років та які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду. До складу конкурсної комісії, утвореної Верховною Радою України, входить щонайменше один представник депутатської фракції.»
 
Відхилено    
    -147- Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 12 викласти у наступній редакції:
«3. Склад конкурсної комісії формується з числа правників з визнаним рівнем компетентності, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду. До складу конкурсної комісії, утвореної Верховною Радою України, входить по одному представнику від кожної депутатської фракції.»
 
Відхилено    
    -148- Власенко С.В.
Ч. 3 ст. 12 викласти в редакції: «Склад конкурсної комісії формується з числа громадян України, що мають вищу юридичну освіту та досягли 35 річного віку, який не притягувався до адміністративної, кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, не підпадає до переліку осіб щодо яких здійснюються заходи з очищення влади, передбачені Законом України «Про очищення влади», не є членами політичних партій та які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.».
 
Відхилено    
    -149- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 12 викласти в такій редакції:
«Склад конкурсної комісії формується з громадян України, які мають вищу освіту за освітнім ступенем магістр; наявність загального стажу роботи не менше 7 років; наявність досвіду роботи у сфері права чи на посадах державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, наукового стажу; які володіють державною мовою; політично неупереджені, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.
Верховна Рада України утворює конкурсну комісію та затверджує персональний склад ( з непарної кількості осіб) своєю постановою.
Кількісний склад конкурсної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп). Не може бути обраний до складу тимчасової спеціальної комісії народний депутат, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
До складу конкурсної комісії входять не менше як по одному представнику від кожної депутатської фракції та групи, а також по одному представнику від Ради адвокатів України та Вищої Ради правосуддя. Представники Ради адвокатів України та Вищої Ради правосуддя обираються на їх засіданнях.
Президент України утворює конкурсну комісію своїм розпорядженням. До складу конкурсної комісії обов’язково входять не менше, ніж по одному представнику від Ради адвокатів України, Вищої Ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
З'їзд суддів України, а в період між з'їздами суддів України – Рада суддів України, утворюють конкурсну комісію. До складу конкурсної комісії входять чотири представники Верховного Суду, по одному представнику від касаційних судів та вищих спеціалізованих судів, та рівне представництво від апеляційних та місцевих судів загальних, адміністративних, господарських.»
 
Відхилено    
    -150- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
Частину 3 статті 12 глави 3 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«3. Склад конкурсної комісії формується з числа представників правозахисних громадських об’єднань, науковців-правників, адвокатів, які є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності, мають високу професійну репутацію та відповідають критерію політичної нейтральності та доброчесності та які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.»
 
Відхилено    
    -151- Мураєв Є.В.
Доповнити частину третю статті 12 другим абзацом такого змісту:
«До складу конкурсної комісії не можуть входити народні депутати та особи, які займають посади в органах державної влади та місцевого самоврядування».
 
Відхилено    
    -152- Мисик В.Ю.
У статті 12:
частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:
«До складу конкурсної комісії може входити правник, який є громадянином України, володіє державною мовою, на день утворення конкурсної комісії досяг сорока років та є доктором наук у галузі права».
 
Відхилено    
    -153- Пташник В.Ю.
У статті 12:
Додати частини 4 і 5 наступного змісту з відповідною зміною нумерації:
«4. Не можуть бути членами конкурсної комісії:
особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;
2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
3) особи, на яких протягом останніх 5 років накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
4) особи, яким заборонено обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, визначеному Законом України «Про очищення влади»;
5) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»;
6) особа, яку було раніше звільнено з посади судді за однією з таких підстав (крім випадків визнання в судовому порядку протиправним рішення про звільнення з цих підстав або скасування обвинувального вироку суду):
порушення присяги;
вчинення істотного дисциплінарного проступку,
грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді,
порушення вимог щодо несумісності,
порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна,
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо такої особи.
Членами конкурсної комісії не можуть бути представники громадських організацій або громадських спілок, які здійснювали чи здійснюють діяльність із залученням міжнародної технічної допомоги, донорами якої є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації чи підприємства країни, яка визнана Верховною Радою України агресором, або фінансувалися ними.
5.Член конкурсної комісії зобов’язаний вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів член конкурсної комісії не має права брати участь у роботі комісії. Член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, голову комісії і заявити про самовідвід. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, якщо член комісії не заявив про самовідвід, рішення про відвід такого члена приймається конкурсною комісією більшістю голосів.
Член конкурсної комісії зобов'язаний також відмовитися від участі у роботі комісії і заявити про самовідвід у таких випадках:
1) якщо він перебуває у особистих стосунках із кандидатом на посаду судді Конституційного Суду;
2) за наявності іншого конфлікту інтересів або обставин, що викликають сумнів у його неупередженості.».
 
Відхилено    
    -154- Чижмарь Ю.В.
У статті 12:
Відповідно до пункту 3 цієї статті склад конкурсної комісії формується з числа правників з визнаним рівнем компетентності, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.
Визнаний рівень компетентності є терміном, який не має чіткого визначення в жодному законодавчому акті.
У зв’язку з цим, необхідно на законодавчому рівні визначити вичерпний перелік вимог до членів конкурсної комісії, які можуть проводити відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.
 
Відхилено    
65. 4. Конкурсна комісія упродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам.
 
-155- Мураєв Є.В.
В частині четвертій статті 12 після слів «Конституцією України» доповнити словами «та цим Законом».
 
Відхилено   4. Конкурсна комісія упродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам.
 
66. До заяви особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, додаються:
 
   До заяви особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, додаються:
 
67. 1) автобіографія;
 
   1) автобіографія;
 
68. 2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду;
 
   2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду;
 
69. 3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 
-156- Мураєв Є.В.
Пункт 3 частини четвертої статті 12 доповнити словами та розділовим знаком «, заява про відсутність громадянства іншої держави».
 
Відхилено   3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 
70. 4) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;
 
   4) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;
 
71. 5) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація родинних зв'язків судді та декларація доброчесності судді;
 
   5) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація родинних зв'язків судді та декларація доброчесності судді;
 
72. 6) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
 
-157- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
П 6., частини 4, п. Статті 12 пропонується доповнити наступним: «Не потребують визнання (нострифікації), дипломи про вищу юридичну освіту таких вищих навчальних закладів, які належать до 100 найкращих світових вузів з права за поточною останньою оприлюдненою версією провідних міжнародних рейтингів Тhе Тіmеs Ніghеr Еduсаtіоn Wоrld Unіvеrsіty Rаnkіngs by Subjесt Lаw чи Тhе QS Wоrld Unіvеrsіty Rаnkіngs by subjесt Lаw аnd Lеgаl Studіеs.»
 
Відхилено   6) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
 
    -158- Яніцький В.П.
В абзаці другому частини четвертої статті 12 проекту Закону після пункту 6 доповнити новими пунктами 7 та 8 в такій редакції:
«7) довідка медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;
8) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);».
 
Відхилено    
73. 7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 цієї частини;
 
   7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 цієї частини;
 
74. 8) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);
 
   8) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);
 
75. 9) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону.
 
   9) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону.
 
76. Конкурсна комісія після закінчення строку прийняття заяв від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам, оприлюднює автобіографії та мотиваційні листи кандидатів.
 
-159- Мураєв Є.В.
В останньому абзаці частини четвертої статті 12 слова «автобіографії та мотиваційні листи кандидатів» змінити на слова, цифри та розділові знаки «копії документів, зазначених в пунктах 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 частини четвертої цієї статті».
 
Відхилено   Конкурсна комісія після закінчення строку прийняття заяв від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам, оприлюднює автобіографії та мотиваційні листи кандидатів.
 
    -160- Власенко С.В.
Після ч. 4 ст. 12 доповнити новою ч. 5 (змінивши подальшу нумерацію): «5. Конкурсна комісію протягом трьох днів з моменту отримання документів звертається до уповноваженого органу здійснити відповідну перевірку декларацій осіб та надати висновки не пізніше 30 робочих дні. Після отримання висновків перевірки, конкурсна комісія запрошує кандидатів по посаду судді Суду для складання письмового іспиту на перевірку знань з правозастосування (вирішення не менше 10 юридичних задач з різних галузей права). Особи, які позитивно склали іспит (80 відсотків відповідей були правильними) та декларації яких не мають застережень, запрошуються для складання іспиту з української мови.
Проведення іспиту з української мови та визначення його результатів покладається на Український цент оцінювання якості освіти.
Особи, які позитивно склали іспити (80 відсотків відповідей були правильними) та декларації яких не мають застережень, запрошуються на співбесіду.».
 
Відхилено    
77. 5. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними конкурсна комісія складає список кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду.
 
-161- Мураєв Є.В.
Частину п’яту статті 12 після слова «кандидатами, « доповнити словами - «іншими особами».
 
Відхилено   5. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними конкурсна комісія складає список кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду, на підставі якого суб’єкт призначення приймає відповідне рішення.
 
    -162- Алєксєєв С.О.
У статті 12:
частину п’яту після слів «судді Конституційного Суду» доповнити словами «на підставі якого суб’єкт призначення приймає відповідне рішення».
 
Враховано    
    -163- Мураєв Є.В.
Абзац перший частини п’ятої статті 12 доповнити реченням «Список складається окремо щодо кандидатів від кожного суб’єкта призначення».
 
Відхилено    
78. Список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.
 
-164- Мураєв Є.В.
Абзац другий частини п’ятої статті 12 виключити.
 
Відхилено   Список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.
 
    -165- Одарченко Ю.В.
Абзац частину п’яту статті 12 замінити на абзаци наступного змісту:
«5. Кожен кандидат на посаду судді Конституційного Суду України проходить письмове тестування на знання норм конституційного права України, а також виконує письмові завдання, які полягають у письмовому тлумаченні норм Конституції України. За результатами тестування та виконання письмових завдань судді отримують бал за шкалою від 0 до 100. Розробка тестових та письмових завдань здійснює Вища кваліфікаційні комісія суддів України.
Судді, які отримали більше 75 балів проходять співбесіду, яка транслюється у прямому ефірі за допомогою всесвітньої мережі Інтернет. За результатами співбесіди конкурсна комісія визначає рейтинг суддів та вносить на розгляд суб’єкта призначення суддів список, перелік кандидатур в якому втричі перевищує кількість вакантних посад.»
 
Відхилено    
    -166- Власенко С.В.
Ч. 5 ст. 12 (відповідно стане ч. 6) викласти в редакції:
«6. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними, конкурсна комісія складає список кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду, який опубліковується на сайті Суду.».
 
Відхилено    
    -167- Мисик В.Ю.
У статті 12:
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. За результатами вивчення документів і відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними конкурсна комісія складає загальний рейтинговий список кандидатів на посаду судді Конституційного Суду.
Кандидати, рейтинг яких є найбільшим, включаються до списку кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду. Список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.
Списки кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду, подаються Президенту України, Верховній Раді України, з’їзду суддів України відповідною конкурсною комісією для прийняття рішення про призначення особи на посаду судді Конституційного Суду.
Загальний рейтинговий список кандидатів на посаду судді Конституційного Суду та списки кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України не пізніше наступного робочого дня з моменту їх формування».
 
Відхилено    
    -168- Чижмарь Ю.В.
У статті 12:
Відповідно до пункту 5 цієї статті за результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними конкурсна комісія складає список кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду.
У зв’язку з відсутністю в законопроекті положень щодо порядку проведення конкурсу та співбесіди, пропонуємо визначити їх в цьому Законі, або прописати відсилочну норму, якою ці положення будуть встановлюватися Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
79. 6. Загальний строк проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці.
 
-169- Крулько І.І.
У статті 12:
у частині шостій слово «два» замінити на слово «три».
 
Відхилено   6. Загальний строк проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці.
 
    -170- Мураєв Є.В.
Статтю 12 доповнити частиною 7 такого змісту:
«7. Конкурсна комісія за результатами конкурсу визначає переможців у кількості відповідно до кількості вакансій від кожного із суб’єктів призначення і надсилає свої рекомендації відповідним суб’єктам».
 
Відхилено    
    -171- Пташник В.Ю.
У статті 12:
Додати частини 9-11 наступного змісту:
«9. Порядок роботи конкурсної комісії визначається рішенням комісії.
Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів, підлягають відео- та аудіофіксації і трансляції у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії.
Комісія є повноважною приймати рішення за умови присутності на засіданні не менше 2/3 сформованого складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
10. Конкурсна комісія:
1) забезпечує відкритість та об’єктивність під час проведення конкурсу;
2) розглядає документи, подані кандидатами на посаду судді Конституційного Суду, відбирає із загального числа кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості;
3) направляє запити на проведення спеціальної перевірки та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
4) звертається у разі необхідності до Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду;
5) звертається у разі необхідності до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, з клопотанням про перевірку відомостей, що містяться у документах, поданих кандидатом;
6) оцінює кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду за критеріями, визначеними Конституцією України та цим законом, готує мотивований висновок по кожному з кандидатів;
7) проводить співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду не більше трьох кандидатів, що відповідають вимогам, які висуваються до судді Конституційного Суду, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії найкраще відповідають критеріям оцінювання кандидатів на посаду судді Конституційного Суду;
8) формує список кандидатів на посаду судді Конституційного Суду або звертається з клопотанням про проведення повторного конкурсу.
11. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, яким направлено клопотання конкурсної комісії, зобов'язані не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання клопотання надати відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.».
 
Відхилено    
    -172- Мураєв Є.В.
Статтю 12 доповнити частиною 8 такого змісту:
«8. Суб’єкт призначення судді Конституційного Суду вправі відмовити у призначенні рекомендованій конкурсною комісією особі на посаду тільки з підстав недотримання вимог щодо кандидата, передбачених Конституцією України чи цим Законом (крім вимог оціночного характеру, таких як високі моральні якості, визнаний рівень компетентності тощо). Перевірка таких вимог покладається також на конкурсну комісію».
 
Відхилено    
    -173- Чумак В.В.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
«1. До складу конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду (далі – конкурсна комісія) входять вісімнадцять членів.
2. Верховна Рада України, Президент України та з’їзд суддів України призначають по шість членів конкурсної комісії строком на п’ять років.
3. Членом конкурсної комісії може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення членом конкурсної комісії досяг шестидесяти п’яти років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше двадцять років або є суддею Конституційного Суду України у відставці, має високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.
Член конкурсної комісії не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, бути суддею, прокурором, слідчим або державним службовцем.
4. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше одинадцяти її членів.
5. Рішення конкурсної комісії приймається, якщо за це рішення проголосувало більше половини членів конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.
6. Конкурсна комісія впродовж одного місяця з дня оголошення про конкурсний відбір приймає заяву та доданий до неї мотиваційний лист від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам, та оприлюднює біографію кандидатури.
7. За результатами вивчення відомостей про кандидатури та співбесіди з ними конкурсна комісія складає список кандидатур, рекомендованих для призначення на посаду судді Конституційного Суду.
Список має містити таку кількість кандидатур, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.
8. Загальний строк проведення конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці».
 
Відхилено    
    -174- Новак Н.В.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
1. До складу конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду (далі – конкурсна комісія) входять вісімнадцять членів.
2. Верховна Рада України, Президент України та з’їзд суддів України призначають по шість членів конкурсної комісії строком на п’ять років.
3. Членом конкурсної комісії може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення членом конкурсної комісії досяг шестидесяти п’яти років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше двадцять років або є суддею Конституційного Суду України у відставці, має високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.
Член конкурсної комісії не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, бути суддею, прокурором, слідчим або державним службовцем.
4. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше одинадцяти її членів.
5. Рішення конкурсної комісії приймається, якщо за це рішення проголосувало більше половини членів конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.
6. Конкурсна комісія впродовж одного місяця з дня оголошення про конкурсний відбір приймає заяву та доданий до неї мотиваційний лист від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам, та оприлюднює біографію кандидатури.
7. За результатами вивчення відомостей про кандидатури та співбесіди з ними конкурсна комісія складає список кандидатур, рекомендованих для призначення на посаду судді Конституційного Суду.
Список має містити таку кількість кандидатур, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.
8. Загальний строк проведення конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці».
 
Відхилено    
    -175- Помазанов А.В.
Статтю 12 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Стаття 12. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах здійснюють конкурсні комісії, які створюють відповідно Президент України, Верховна Рада України, з'їзд суддів України, а в період між з'їздами суддів України – Рада суддів України, у порядку, встановленому цим Законом.
Склад конкурсної комісії формується з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше 10 років.
Конкурсна комісія здійснює свої повноваження щодо всіх вакансій суддів Конституційного Суду України від відповідного суб’єкта призначення, які утворяться протягом трьох років з дня утворення конкурсної комісії.
2. Верховна Рада України утворює конкурсну комісію на пленарному засіданні шляхом ухвалення постанови.
Президент України утворює конкурсну комісію своїм розпорядженням.
Рада суддів України утворює конкурсну комісію від імені З’їзду суддів України.
Конкурсна комісія зі свого складу обирає голову, заступника голови та секретаря. Матеріально-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії покладається на Апарат Верховної Ради України, Адміністрацію Президента України, Державну судову адміністрацію України відповідно.
Засідання конкурсної комісії проводяться відкрито. Засідання комісії є повноважним за умови присутності на ньому не менше, як двох третин членів від її загального складу. Рішення приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.
Порядок формування та організація діяльності конкурсних комісій визначаються суб’єктами призначення Суддів відповідно до цього Закону шляхом затвердження відповідного положення.
3. Конкурсний відбір на зайняття вакантної посади судді Конституційного Суду полягає у визначенні учасника конкурсу, який має вищу позицію за рейтингом.
Оголошення про початок конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду публікується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження Судді припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України.
В оголошенні має бути зазначено кількість наявних вакансій, кінцевий термін подання документів, що не може бути меншим ніж 30 днів із дати розміщення оголошення, та адреси для їх подання.
4. Для участі у конкурсному відборі кандидатів на посаду Судді особа подає наступні документи:
1) письмова заява про участь у доборі кандидатів на посаду Судді;
2) автобіографія;
3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду;
4) копія паспорту громадянина України;
5) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було опубліковано оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України «Про запобігання корупції»,
7) декларація родинних зв'язків кандидата на посаду судді;
8) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
9) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 4 цієї частини;
10) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);
11) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;
12) довідка медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;
13) копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Конкурсна комісія після закінчення строку прийняття документів протягом 10 днів здійснює їх перевірку на відповідність вимогам цього Закону та відповідність особі встановленим кваліфікаційним вимогам. На підставі такої перевірки Комісія приймає одне із таких рішень:
1) про допуск особи до участі у конкурсі;
2) про відмову у допуску особи до участі у конкурсі – у зв’язку із невідповідністю кваліфікаційним вимогам, наявності заборони на зайняття посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, поданням документів не в повному обсязі.
Документи осіб, які допущені до участі у конкурсі, оприлюднюються на сайті суб’єкта призначення, за винятком персональних даних.
5. Щодо осіб, які допущені до участі у конкурсному відборі, проводиться спеціальна перевірка, передбачена законодавством про запобігання корупції, перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади».
Перевірка декларації родинних зв’язків кандидата здійснюється конкурсною комісією в порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій та статус суддів».
Вказані перевірки мають бути проведені протягом одного місяця з дня закінчення строку прийняття документів кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.
Особи, які успішно пройшли вказані перевірки, рішенням конкурсної комісії допускаються до складання кваліфікаційного іспиту.
6. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом анонімного тестування з метою перевірки рівня загальних теоретичних знань кандидата на посаду судді у сфері права, володіння ним державною мовою, особистих морально-психологічних якостей кандидата.
Про дату, час і місце проведення кваліфікаційного іспиту конкурсна комісія повідомляє не пізніше, як за п’ять днів до визначеної дати іспиту.
Невідкладно після закінчення кваліфікаційного іспиту конкурсна комісія у присутності кандидатів на посаду Судді забезпечує перевірку робіт і визначає з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад прохідний бал, що не може бути нижчим 75 відсотків максимально можливого балу відповідного іспиту.
За результатами іспиту конкурсна комісія ухвалює рішення про допуск осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит, до кваліфікаційної співбесіди. Вказане рішення та результати іспиту оприлюднюються на офіційному веб-сайті суб’єкта призначення не пізніше наступного дня після проведення іспиту.
7. Кваліфікаційна співбесіда проходить на відкритому засіданні конкурсної комісії з метою встановлення морально-ділових якостей кандидата, його розуміння основ конституційного устрою України, його поведінки у гіпотетичних та змодельованих ситуаціях, мотивації особи бути суддею, а також з’ясування обставин, пов’язаних із доброчесністю особи.
Про дату, час і місце проведення кваліфікаційної співбесіди конкурсна комісія повідомляє не пізніше, як за п’ять днів до визначеної дати іспиту.
8. Порядок складення кваліфікаційного іспиту, кваліфікаційної співбесіди та методика оцінювання їх результатів визначаються положенням, що затверджується суб’єктом призначення суддів Конституційного Суду України.
Сума балів за кваліфікаційний іспит та кваліфікаційну співбесіду є загальним рейтинговим балом кандидата.
9. Конкурсна комісія протягом п’яти днів з дня закінчення проведення кваліфікаційних співбесід визначає загальний рейтинговий бал всіх кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.
Суб’єкту призначення подається список кандидатур, який в три рази перевищує кількість вакансій, які підлягають заповненню. До списку входять особи, які набрали найбільший загальний рейтинговий бал. У разі, якщо кілька осіб набрали однаковий рейтинговий бал, всі вони подаються суб’єкту призначення.»
 
Відхилено    
    -176- Добродомов Д.Є.
Ст. 12 викласти у такій редакції:
«Стаття 12. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду
1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду здійснюється на конкурсних засадах конкурсною комісією з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду (далі – конкурсна комісія) у порядку, встановленому цим Законом.
2. До складу конкурсної комісії входять вісімнадцять членів.
3. Президент України Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість членів конкурсної комісії строком на п’ять років.
4. Президент України призначає шість членів конкурсної комісії своїм розпорядженням. До складу конкурсної комісії обов’язково входять не менше, ніж по одному представнику від Ради адвокатів України, Вищої Ради правосуддя, Громадської ради доброчесності. Представники Ради адвокатів України, Вищої Ради правосуддя, Громадської ради доброчесності обираються на їх засіданнях та подаються для затвердження Президенту України.
5. Добір на посаду члена конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду Верховна Рада України здійснює відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо.
Верховна Рада обирає шість членів конкурсної комісії списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних місць відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
6. З’їзду суддів України на своєму засіданні затверджує шість членів до конкурсної комісії.
7. Членом конкурсної комісії може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення членом конкурсної комісії досяг сорока п’яти років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше двадцять років або є суддею Конституційного Суду України у відставці, має високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.
Член конкурсної комісії не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, бути суддею, прокурором, слідчим або державним службовцем.
8. Засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше одинадцяти її членів.
9. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Комісія забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
10. Рішення конкурсної комісії приймається, якщо за це рішення проголосувало більше половини членів конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.
11. Голова та секретар конкурсної комісії обираються нею з числа членів конкурсної комісії простою більшістю голосів присутніх на засіданні.
Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Комісія забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на Офіційному інтернет-представництві Президента України, чи офіційному веб-сайті Верховної Ради України, чи офіційному веб-сайті Ради суддів України.
Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на Офіційному інтернет-представництві Президента України, офіційному веб-сайті Верховної Ради України, офіційному веб-сайті Ради суддів України не пізніше ніж за 48 години до його початку.
12. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
4) проводить кваліфікаційне оцінювання та кваліфікаційну співбесіду;
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання та співбесіду, спеціальну перевірку, передбачену Законом України «Про запобігання корупції» (далі – спеціальна перевірка) та перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії рекомендуються для призначення;
6) вносить Президенту України, Верховній Раді України, Раді суддів України подання щодо призначення кандидатів на посаду Судді;
7) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження кваліфікаційного оцінювання та співбесіди, для проведення спеціальної перевірки та перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», та про кандидатів, відібраних конкурсною комісією для призначення Суддею;
8) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, передбаченим цим Законом, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».
10. Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оголошується на офіційному веб-сайті Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України, у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації не пізніше, ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження Судді припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України.
11. Конкурсна комісія упродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам.
До заяви особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, додаються:
1) автобіографія;
2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду;
3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
4) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;
5) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація родинних зв'язків судді та декларація доброчесності судді;
6) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 цієї частини;
8) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);
9) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону.
Документи мають бути подані у строк, встановлений Конкурсною комісією. При цьому документи, що були здані в установу поштового зв’язку до закінчення останнього дня подання документів вважаються поданими своєчасно.
Конкурсна комісія після закінчення строку прийняття заяв від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам, протягом трьох днів оприлюднює автобіографії та мотиваційні листи кандидатів.
12. Конкурсна комісія, одержавши документи, протягом 10 днів здійснює їх перевірку на відповідність вимогам цього Закону та відповідність особі встановленим кваліфікаційним вимогам. На підставі такої перевірки конкурсна комісія приймає одне із таких рішень:
1) про допуск особи до участі у конкурсі;
2) про надання особі часу для усунення недоліків у документах. Таке рішення приймається у разі виявлених помилок у поданих документах. Строк усунення недоліків не може перевищувати п’яти днів;
3) про відмову у допуску особи до участі у конкурсі – у зв’язку із невідповідності кваліфікаційним вимогам, наявності заборони на зайняття посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, не подання одного із передбачених цієї статтею документу або не усунення недоліків у поданих документах у встановлений комісією строк.
13. Документи, подані із пропуском встановленого строку повертаються конкурсною комісією заявнику без розгляду.
14. За результатами вивчення документів та відомостей про кандидатури та співбесіди з ними конкурсна комісія складає список кандидатур, рекомендованих для призначення на посаду судді Конституційного Суду.
Список має містити таку кількість кандидатур, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.
15. Загальний строк проведення конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці.».
 
Відхилено    
    -177- Алексєєв І.С.
Статтю 12 проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду здійснюється конкурсною комісією за результатами відкритого конкурсу, у порядку встановленому цим Законом.
2. Для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, які призначаються відповідно Президентом України, Верховною Радою України та з’їздом суддів України, конкурсна комісія проводить окремі конкурси.
Такі конкурси можуть проводитися одночасно.
3. До складу конкурсної комісії входять:
1) три особи, яких визначає Президент України;
2) три особи, яких визначає Верховна Рада України;
3) три особи, яких визначає з’їзд суддів України.
В період між з’їздами суддів України кандидатури до складу конкурсної комісії від з’їзду суддів України подає Рада суддів України.
4. Склад конкурсної комісії формується з числа осіб, які мають вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років, належать до правничої професії, мають науковий ступінь, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет та не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.
Кандидатури до складу конкурсної комісії від Верховної Ради України подає Голова Верховної Ради України на підставі узгоджених пропозицій депутатських фракцій.
5. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі входження до її складу не менше шести осіб.
Голова та секретар конкурсної комісії обираються з числа членів конкурсної комісії.
Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувало не менше п’яти членів конкурсної комісії.
6. Засідання конкурсної комісії проводяться гласно та із трансляцією у режимі реального часу на офіційних веб-сайтах відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України.
Роботу конкурсної комісії забезпечує Державна судова адміністрація України.
7. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
4) за результатами розгляду документів відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду;
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, осіб, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду та складає відповідні списки;
6) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди, та про кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду.
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до судді Конституційного Суду України.
8. Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оголошується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження Судді припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України.
9. Конкурсна комісія упродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам.
До заяви особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, додаються:
1) автобіографія;
2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду;
3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
4) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;
5) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація родинних зв’язків судді та декларація доброчесності судді;
6) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 цієї частини;
8) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);
9) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону.
Конкурсна комісія після закінчення строку прийняття заяв від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам, оприлюднює копії документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 абзацу другого частини дев’ятої цієї статті.
10. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з такими особами конкурсна комісія відбирає кандидатів, які мають найкращий професійний досвід, знання і якості для виконання обов’язків судді Конституційного Суду України та складає список кандидатур, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду, кількість яких щонайменше вдвічі перевищує кількість вакансій.
11. Загальний строк проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці.».
 
Відхилено    
    -178- Добродомов Д.Є.
Законопроект доповнити ст. 12-1 такого змісту:
«Стаття 12-1. Порядок попередньої перевірки особи, що претендує на зайняття посади судді Конституційного Суду України
1. Щодо всіх осіб, які були допущені до участі у конкурсі, проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», а також перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади».
2. Конкурсна комісія також здійснює перевірку декларації родинних зв’язків кандидата та декларацію доброчесності у порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій та статус суддів».
3. У разі виявлення спеціальною перевіркою недостовірності поданих кандидатом відомостей або обставин, що перешкоджають призначенню особи на посаду судді Конституційного Суду України, така особа запрошується на засідання Конкурсної комісії та має право надати свої пояснення.
За результатами отриманих пояснень конкурсна комісія приймає рішення про відхилення кандидатури особи, про відсутність підстав для відхилення кандидатури або про надання особі можливості внести виправлення у подані документи – якщо є очевидним наявність добросовісної помилки з боку кандидата.
4. Перевірки, передбачені цієї статтею, повинні бути проведені протягом одного місяця з дня закінчення строку прийняття документів кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.
5. Після закінчення перевірок особи, які не були за їх наслідками відхилені, рішенням комісії допускаються до складання кваліфікаційного іспиту.»
 
Відхилено    
    -179- Добродомов Д.Є.
Законопроект доповнити ст. 12-2 такого змісту:
«Стаття 12-2. Кваліфікаційний іспит
1. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом письмового тестування.
2. Перелік питань для тестування затверджує конкурсна комісія за поданням Національної школи суддів. У разі необхідності Конкурсна комісія може залучати до розробки переліку питань Академію Наук України та вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації.
3. Тестування проводиться протягом трьох годин. Порядок організації та проведення тестування затверджується конкурсною комісією.
4. Комісія здійснює перевірку результатів тестування. За наслідками такої перевірки особі виставляється від 0 до 100 балів.
5. Особи, які отримали 75 і більше балів допускаються до співбесіди. Кандидатури інших осіб відхиляються.
6. Особа має право звернутися до Конкурсної комісією із заявою про повторну перевірку результатів тестування у випадку, якщо на думку особи результати оцінювання її роботи є неправильними протягом трьох днів з дня оприлюднення результатів тестування. У разі, якщо за наслідками розгляду заяви результати тестування будуть змінені конкурсна комісія має право змінити своє рішення щодо допуску особи до кваліфікаційної співбесіди.».
 
Відхилено    
    -180- Добродомов Д.Є.
Законопроект доповнити ст. 12-3 такого змісту:
«Стаття 12-3. Кваліфікаційна співбесіда
1. Кваліфікаційна співбесіда проходить на відкритому засіданні Конкурсної комісії з метою встановлення морально-ділових якостей кандидата, його розуміння основ конституційного устрою України, його поведінки у гіпотетичних та змодельованих ситуаціях, мотивації особи бути Суддею, а також з’ясування обставин, пов’язаних із доброчесністю особи.
2. Конкурсна комісія оприлюднює графік кваліфікаційних співбесід не менше, ніж за 7 днів до дня їх проведення. Протягом цього періоду комісія приймає заяви та звернення від громадян України щодо підстав, відповідно до яких особа не може бути суддею Конституційного Суду України. Будь-який громадянин України має право направити конкурсній комісії пропозиції щодо питань, які мають бути поставлені кандидатам.
3. За результатами співбесіди Конкурсна комісія виставляє оцінку готовності особи бути суддею Конституційного Суду України за шкалою від 0 до 100 балів.
4. У разі виявлення під час кваліфікаційної співбесіди обставин, що виключають призначення особи на посаду судді, Конкурсна комісія приймає рішення про відхилення кандидатури з обґрунтуванням такого рішення.
5. Сума балів за кваліфікаційний іспит та кваліфікаційну співбесіду є загальним рейтинговим балом кандидата.».
 
Відхилено    
    -181- Добродомов Д.Є.
Законопроект доповнити ст. 12-4 такого змісту:
«Стаття 12-4. Внесення кандидатів на посаду судді
1. Конкурсна комісія протягом 10 днів з дня закінчення кваліфікаційних співбесід визначає загальний рейтинговий бал всіх кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.
2. Суб’єкту призначення подається список кандидатур, який у три рази перевищує кількість вакансій, які підлягають заповненню. До списку входять особи, які набрали найбільший загальний рейтинговий бал. У разі, якщо кілька осіб набрали однаковий рейтинговий бал, всі вони подаються суб’єкту призначення.
3. У разі, якщо кандидат подав заяву про відмову від подальшої участі у відборі суддів Конституційного Суду України конкурсна комісія заміщує його наступним за рейтингом кандидатом.».
 
Відхилено    
80. Стаття 13. Порядок призначення судді Конституційного Суду Президентом України
 
   Стаття 13. Порядок призначення судді Конституційного Суду Президентом України
 
81. 1. За результатами конкурсного відбору Президент України видає указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду.
 
-182- Чумак В.В.
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
«1. Президент України видає указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду правника з числа кандидатур, рекомендованих конкурсною комісією для призначення на посаду судді Конституційного Суду».
 
Відхилено   1. За результатами конкурсного відбору Президент України видає указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду.
 
    -183- Новак Н.В.
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
«1. Президент України видає указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду правника з числа кандидатур, рекомендованих конкурсною комісією для призначення на посаду судді Конституційного Суду».
 
Відхилено    
    -184- Яніцький В.П.
Частину першу статті 13 проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Положення про проведення відкритого конкурсу для призначення Президентом України суддів Конституційного Суду України затверджується Президентом України.
За результатами конкурсного відбору Президент України видає указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду.».
 
Відхилено    
    -185- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 с. 13 викласти у такій редакції:
«1. Президент України видає указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду з числа кандидатур, рекомендованих конкурсною комісією для призначення на посаду судді Конституційного Суду.».
 
Відхилено    
82. 2. Президент України призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив Президент України.
 
   2. Президент України призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив Президент України.
 
83. Стаття 14. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України
 
   Стаття 14. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України
 
84. 1. За результатами конкурсного відбору Верховна Рада України призначає суддю Конституційного Суду на посаду таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Порядок формування і затвердження бюлетеня встановлює Регламент Верховної Ради України.
 
-186- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Статтю 14 викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України
1. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України встановлює Регламент Верховної Ради України».
 
Враховано   1. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України встановлюється Регламентом Верховної Ради України.
 
    -187- Алексєєв І.С.
У статті 14 проекту Закону:
у частині першій друге речення виключити.
 
Враховано    
    -188- Чумак В.В.
Частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
«1. За результатами конкурсного відбору Верховна Рада України призначає суддю Конституційного Суду з числа кандидатур, рекомендованих конкурсною комісією для призначення на посаду судді Конституційного Суду на посаду таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Порядок формування і затвердження бюлетеня встановлює регламент Верховної Ради України».
 
Враховано редакційно    
    -189- Новак Н.В.
Частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
«1. За результатами конкурсного відбору Верховна Рада України призначає суддю Конституційного Суду з числа кандидатур, рекомендованих конкурсною комісією для призначення на посаду судді Конституційного Суду на посаду таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів. Порядок формування і затвердження бюлетеня встановлює регламент Верховної Ради України».
 
Враховано редакційно    
    -190- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 14 викласти у такій редакції:
«1. За результатами конкурсного відбору Верховна Рада України призначає суддю Конституційного Суду з числа кандидатур, рекомендованих конкурсною комісією для призначення на посаду судді Конституційного Суду, відкритим рейтинговим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.».
 
Враховано редакційно    
85. 2. Верховна Рада України призначає суддю Конституційного Суду за підсумками голосування більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо за результатами голосування суддя Конституційного Суду не призначений, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.
 
-191- Мураєв Є.В.
Друге речення частини другої статті 14 виключити.
 
Відхилено      
    -192- Чумак В.В.
Частини другу-четверту статті 14 вилучити.
 
Відхилено    
    -193- Новак Н.В.
Частини другу-четверту статті 14 вилучити.
 
Відхилено    
    -194- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 14 викласти у такій редакції:
«Якщо за результатами голосування суддя Конституційного Суду не призначений, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатурами.».
 
Відхилено    
86. 3. Верховна Рада України призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначила Верховна Рада України.
 
-195- Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 14 доповнити абзацом наступного змісту:
«У випадку, якщо Верховна Рада України призначила суддю Конституційного Суду України раніше, ніж повноваження судді по відповідній вакансії закінчилися або він досяг граничного віку перебування на посаді судді, повноваження обраного судді починаються з дня виникнення відповідної вакансії.»
 
Відхилено      
87. 4. Голова Верховної Ради України за результатами голосування підписує постанову Верховної Ради України про призначення на посаду судді Конституційного Суду.
 
-196- Крулько І.І.
Частину четверту статті 14 викласти в такій редакції:
«4. Призначення на посаду судді Конституційного Суду України затверджується відповідною Постановою Верховної Ради України.»
 
Відхилено      
    -197- Алексєєв І.С.
У статті 14 проекту Закону:
частину четверту виключити.
 
Враховано    
88. Стаття 15. Порядок призначення судді Конституційного Суду з'їздом суддів України
 
   Стаття 15. Порядок призначення судді Конституційного Суду з'їздом суддів України
 
89. 1. За результатами конкурсного відбору з'їзд суддів України (далі – З'їзд) відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів З'їзду включає кандидатури на посаду судді Конституційного Суду до бюлетеня для таємного голосування.
 
-198- Мураєв Є.В.
В частині першій статті 15 слово «присутніх» замінити словами «від числа обраних».
 
Відхилено   1. За результатами конкурсного відбору з'їзд суддів України (далі – З'їзд) відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів З'їзду включає кандидатури на посаду судді Конституційного Суду до бюлетеня для таємного голосування.
 
    -199- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 15 після слів «включає кандидатури» доповнити словами «рекомендовані конкурсною комісією».
 
Відхилено    
    -200- Чумак В.В.
Частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
«1. За результатами конкурсного відбору З'їзд суддів України (далі – З’їзд) відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів З'їзду включає кандидатури рекомендовані конкурсною комісією на посаду судді Конституційного Суду до бюлетеня для таємного голосування».
 
Відхилено    
    -201- Новак Н.В.
Частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
«1. За результатами конкурсного відбору З'їзд суддів України (далі – З’їзд) відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів З'їзду включає кандидатури рекомендовані конкурсною комісією на посаду судді Конституційного Суду до бюлетеня для таємного голосування».
 
Відхилено    
90. 2. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду вважається той кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів від числа обраних делегатів З'їзду.
 
-202- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину другу статті 15 доповнити реченням такого змісту:
«Якщо за результатами голосування суддя Конституційного Суду не призначений, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами».
 
Враховано   2. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду вважається той кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів від числа обраних делегатів З'їзду.
Якщо за результатами голосування суддя Конституційного Суду не призначений, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.
 
    -203- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 15 слово «таємного» замінити на «відкритого».
 
Відхилено    
    -204- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 15 доповнити реченням та викласти його в такій редакції «Якщо голоси кандидатів розподілилися порівну проводиться повторне голосування.»
 
Відхилено    
91. 3. З'їзд призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив З'їзд.
 
-205- Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 15 доповнити абзацом другим наступного змісту:
«У випадку, якщо З’їзд суддів України призначила суддю Конституційного Суду України раніше, ніж повноваження судді по відповідній вакансії закінчилися або він досяг граничного віку перебування на посаді судді, повноваження обраного судді починаються з дня виникнення відповідної вакансії.»
 
Відхилено   3. З'їзд призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив З'їзд.
 
92. 4. Рішення З'їзду про призначення на посаду судді Конституційного Суду підписують головуючий на З'їзді та секретар.
 
-206- Яніцький В.П.
У статті 15 проекту Закону після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Порядок скликання та порядок проведення з’їзду суддів України визначаються «Про судоустрій і статус суддів».
 
Враховано   4. Рішення З'їзду про призначення на посаду судді Конституційного Суду підписують головуючий на З'їзді та секретар.
5. Порядок скликання та порядок проведення з’їзду суддів України визначаються «Про судоустрій і статус суддів».
 
93. Стаття 16. Призначення і строк перебування на посаді судді Конституційного Суду
 
-207- Новак Н.В.
Назву статті 16 викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Строк повноважень судді Конституційного Суду».
 
Відхилено   Стаття 16. Призначення і строк перебування на посаді судді Конституційного Суду
 
94. 1. Суддя призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.
 
   1. Суддя Конституційного Суду призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.
 
95. 2. Якщо кількісний склад Суду стає меншим від того, що забезпечує його повноважність, унаслідок закінчення строку повноважень Судді або досягнення ним граничного віку перебування на посаді, то такий Суддя продовжує перебувати на посаді до дня призначення нового Судді, але не більше трьох місяців.
 
-208- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
У частині 2 статті 16 слова «меншим від того, що забезпечує його повноважність» пропонується замінити словами «13 суддів».
 
Відхилено   2. Якщо кількісний склад Суду стає меншим від того, що забезпечує його повноважність, унаслідок закінчення строку повноважень Судді Конституційного Суду або досягнення ним граничного віку перебування на посаді, то такий Суддя продовжує перебувати на посаді до дня призначення нового Судді, але не більше трьох місяців.
 
    -209- Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 16 слова «закінчення строку повноважень Судді або досягнення ним граничного віку перебування на посаді» замінити на «подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням».
 
Відхилено    
    -210- Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 16 виключити.
 
Відхилено    
    -211- Крулько І.І.
Частину другу статті 16 виключити.
 
Відхилено    
    -212- Яніцький В.П.
Частину другу статті 16 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -213- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 16 виключити.
 
Відхилено    
    -214- Чумак В.В.
Частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
« 2. Якщо кількісний склад Суду стає меншим від того, що забезпечує його повноважність, унаслідок закінчення строку повноважень Судді або досягнення ним сімдесятирічного віку, то такий Суддя продовжує здійснювати повноваження до призначення нового Судді, але не більше трьох місяців».
 
Відхилено    
    -215- Новак Н.В.
Частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
«2. Якщо кількісний склад Суду стає меншим від того, що забезпечує його повноважність, унаслідок закінчення строку повноважень Судді або досягнення ним семидесятирічного віку, то такий Суддя продовжує здійснювати повноваження до призначення нового Судді, але не більше трьох місяців».
 
Відхилено    
    -216- Розенблат Б.С.
Частину 2 статті 16 викласти в такій редакції:
«2. Якщо загальна фактична кількість суддів, що вправі здійснювати конституційне правосуддя, стає меншим за 14 унаслідок закінчення строку повноважень Судді (Суддів) або досягнення ним (ними) граничного віку перебування на посаді, такі Судді продовжують перебувати на посаді до дня призначення нових Суддів, але не більше ніж шість місяців».
 
Відхилено    
    -217- Власенко С.В.
Ст. 16 доповнити ч. 3: «3. Якщо під час голосування двоє кандидатів на посаду судді набирають однакову кількість голосів, призначеним вважається суддя, який за результатами письмово іспиту набрав більшу кількість балів.».
 
Відхилено    
    -218- Добродомов Д.Є.
Ст. 16 законопроекту доповнити новою частиною такого змісту:
«Суддя, який був звільнений з посади судді Конституційного Суду України або повноваження якого на посаді судді Конституційного Суду України були припинені, не має права бути повторно призначеним на посаду судді Конституційного Суду України.».
 
Відхилено    
96. Стаття 17. Набуття повноважень суддею Конституційного Суду
 
   Стаття 17. Набуття повноважень суддею Конституційного Суду
 
97. 1. Суддя набуває повноважень з дня складення ним на спеціальному пленарному засіданні Суду присяги такого змісту:
 
-219- Крулько І.І.
У статті 17:
у частині першій слова «спеціальному пленарному» замінити на слово «урочистому».
 
Відхилено   1. Суддя Конституційного Суду набуває повноважень з дня складення ним на спеціальному пленарному засіданні Суду присяги такого змісту:
 
98. "Я (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді Конституційного Суду України, урочисто присягаю на вірність Україні, бути незалежним, чесним і сумлінним при виконанні високих обов'язків судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, утверджуючи права та свободи людини".
 
-220- Мельник С.І.
В частині 1 статті 17 після слів «забезпечувати верховенство Конституції України,» доповнити словами «керуючись принципом верховенства права»
 
Відхилено   "Я (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді Конституційного Суду України, урочисто присягаю на вірність Україні, бути незалежним, чесним і сумлінним при виконанні високих обов'язків судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, утверджуючи права та свободи людини".
 
    -221- Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 17 після слів «забезпечувати верховенство» додати слова « права та».
 
Відхилено    
    -222- Добродомов Д.Є.
У абз. 2 ч. 1 ст. 17 слово «утверджуючи» виключити.
 
Відхилено    
    -223- Чумак В.В.
Абзац другий частини першої статті 17 викласти в такій редакції:
« Я (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді Конституційного Суду України, урочисто присягаю на вірність Україні, бути незалежним, чесним і сумлінним при виконанні високих обов'язків судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, права та свободи людини».
 
Відхилено    
    -224- Новак Н.В.
Абзац другий частини першої статті 17 викласти в такій редакції:
«Я (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді Конституційного Суду України, урочисто присягаю на вірність Україні, бути незалежним, чесним і сумлінним при виконанні високих обов'язків судді Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний лад держави, права та свободи людини».
 
Відхилено    
    -225- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 17 доповнити новим реченням: «Складення присяги відбувається гласно, після чого текст присяги скріплюється особистим підписом.».
 
Відхилено    
99. 2. Спеціальне пленарне засідання Суду відбувається за скликанням Голови Суду або Судді, який виконує його обов'язки, не пізніше п'ятого робочого дня з дня призначення Судді на посаду.
 
-226- Крулько І.І.
У статті 17:
у частині другій слова «спеціальному пленарному» замінити на слово «урочистому».
 
Відхилено   2. Спеціальне пленарне засідання Суду відбувається за скликанням Голови Суду або судді Конституційного Суду, який виконує його обов'язки, не пізніше п'ятого робочого дня з дня призначення Судді на посаду.
 
100. 3. Урочиста церемонія складення Суддею присяги відбувається в Залі засідань Суду. Порядок урочистої церемонії встановлює Регламент.
 
-227- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину третю статті 17 після слова «присяги» доповнити словами «на спеціальному пленарному засіданні».
 
Враховано   3. Урочиста церемонія складення суддею Конституційного Суду присяги на спеціальному пленарному засіданні відбувається в Залі засідань Суду. Порядок урочистої церемонії встановлює Регламент.
 
    -228- Одарченко Ю.В.
Останнє речення частини третьої статті 17 виключити.
 
Відхилено    
101. Стаття 18. Статус судді Конституційного Суду
 
   Стаття 18. Статус судді Конституційного Суду
 
102. 1. Статус судді Конституційного Суду визначають Конституція України та цей Закон.
 
   1. Статус судді Конституційного Суду визначають Конституція України та цей Закон.
 
103. 2. Особа набуває статусу Судді з дня, що є наступним за днем призначення на посаду.
 
-229- Мураєв Є.В.
У частині другій статті 18 слова та знак «з дня, що є наступним за днем призначення на посаду» замінити на слова «та повноважень з моменту складення присяги».
 
Відхилено   2. Особа набуває статусу судді Конституційного Суду з дня, що є наступним за днем призначення на посаду.
 
    -230- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 18 слова «, що є наступним за днем призначення на посаду» замінити словами: «складення ним присяги».
 
Відхилено    
    -231- Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 18 викласти у наступній редакції:
«2. Особа набуває статусу судді з дня принесення нею присяги на спеціальному пленарному засіданні Суду.»
 
Відхилено    
    -232- Помазанов А.В.
У статті 18 проекту Закону:
частину другу виключити;
у зв’язку з цим частини третю-восьму вважати відповідно частинами другою-сьомою.
 
Відхилено    
104. 3. Повноваження Судді та гарантії його діяльності не можуть бути обмежені при введенні воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
 
-233- Чижмарь Ю.В.
У пункті 3 статті 18 слова «або в окремих її місцевостях» виключити.
 
Відхилено   3. Повноваження судді Конституційного Суду та гарантії його діяльності не можуть бути обмежені при введенні воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
 
105. 4. Суддя здійснює попередню підготовку питань, що їх розглядають Велика палата Конституційного Суду України (далі – Велика палата), Сенат Конституційного Суду України (далі – Сенат), Колегія суддів Конституційного Суду України (далі – Колегія), та бере участь у розгляді справ.
 
   4. Суддя здійснює попередню підготовку питань, що їх розглядають Велика палата Конституційного Суду України (далі – Велика палата), Сенат Конституційного Суду України (далі – Сенат), Колегія суддів Конституційного Суду України (далі – Колегія), та бере участь у розгляді справ.
 
106. 5. Суддя може публічно висловлювати свою думку щодо суті лише тих справ, у яких Суд вже ухвалив рішення чи надав висновок.
 
-234- Чумак В.В.
Частину п’яту статті 18 викласти в такій редакції:
«5. Суддя не може публічно висловлювати свою думку щодо суті тих справ, які розглядаються Конституційним Судом».
 
Відхилено   5. Суддя Конституційного Суду може публічно висловлювати свою думку щодо суті лише тих справ, у яких Суд уже ухвалив рішення чи надав висновок.
 
    -235- Новак Н.В.
Частину п’яту статті 18 викласти в такій редакції:
«5. Суддя не може публічно висловлювати свою думку щодо суті тих справ, які розглядаються Конституційним Судом».
 
Відхилено    
    -236- Добродомов Д.Є.
Ч. 5 ст. 18 викласти у такій редакції:
«5. Суддя не може публічно висловлювати свою думку щодо суті тих справ, які розглядаються Конституційним Судом.».
 
Відхилено    
107. 6. Суддю під час перебування на посаді не може бути нагороджено державними нагородами України, відзнаками, спеціальними званнями України, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами. Суддю може бути нагороджено державними нагородами України лише за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов'язаних із ризиком для життя.
 
-237- Крулько І.І.
Частину шосту статті 18 викласти в такій редакції:
«6. Суддю під час перебування на посаді не може бути нагороджено державними нагородами України, відзнаками, спеціальними званнями України, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами, за винятком нагородження за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя».
 
Враховано   6. Суддю Конституційного Суду під час перебування на посаді не може бути нагороджено державними нагородами України, відзнаками, спеціальними званнями України, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами, за винятком нагородження за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя.
 
108. 7. Опис і зразок посвідчення судді Конституційного Суду, Голови та заступника Голови Конституційного Суду, судді Конституційного Суду у відставці встановлює Регламент.
 
-238- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину сьому статті 18 викласти в такій редакції:
«7. Опис і зразок посвідчення судді Конституційного Суду, судді Конституційного Суду у відставці встановлює Регламент».
 
Враховано   7. Опис і зразок посвідчення судді Конституційного Суду, судді Конституційного Суду у відставці встановлюється Регламентом.
 
109. 8. Посвідчення Голови Конституційного Суду підписує Президент України. Посвідчення судді Конституційного Суду, заступника Голови Конституційного Суду, судді Конституційного Суду у відставці підписує Голова Суду.
 
-239- Крулько І.І.
Частину восьму статті 18 викласти в такій редакції:
«8. Посвідчення судді Конституційного Суду України підписує Президент України. Посвідчення судді Конституційного Суду України у відставці підписує Голова Суду.».
 
Враховано   8. Посвідчення судді Конституційного Суду підписує Президент України. Посвідчення судді Конституційного Суду у відставці підписує Голова Суду.
 
    -240- Яніцький В.П.
Частину восьму статті 18 викласти в такій редакції:
«8. Посвідчення Голови, його заступника та судді Конституційного Суду України підписує Президент України. Посвідчення судді Конституційного Суду у відставці підписує Голова Суду.».
 
Враховано частково    
    -241- Одарченко Ю.В.
Статтю 18 доповнити частиною дев’ятою наступного змісту:
«9. Протягом строку своїх повноважень суддя Конституційного Суду України не має права зустрічатися з Президентом України, Прем’єр-міністром України, членами Кабінету Міністрів України, народними депутатами України, державними службовцями категорії «А», помічниками-консультантами народних депутатів України та працівниками патронатних служб Президента України, членів Кабінету Міністрів України без присутності не менше, як двох представників різних засобів масової інформації які здійснюють повну аудіофіксацію зустрічі, за винятком випадків, коли такі особи є родичами суддів Конституційного Суду України.»
 
Відхилено    
110. Стаття 19. Мантія та нагрудний знак судді Конституційного Суду
 
   Стаття 19. Мантія та нагрудний знак судді Конституційного Суду
 
111. 1. Суддя на засіданнях у відкритій частині пленарного засідання Суду здійснює свої повноваження у мантії та з нагрудним знаком.
 
-242- Чижмарь Ю.В.
Пункт 1 статті 19 викласти в такій редакції:
«1. Суддя на пленарних засіданнях Суду здійснює свої повноваження у мантії та з нагрудним знаком».
 
Відхилено   1. Суддя Конституційного Суду на засіданнях у відкритій частині пленарного засідання Суду здійснює свої повноваження у мантії та з нагрудним знаком.
 
112. 2. Суддя має бути забезпечений мантією та нагрудним знаком за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   2. Суддя Конституційного Суду має бути забезпечений мантією та нагрудним знаком за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
113. 3. Опис мантії та нагрудного знака Судді встановлює Регламент.
 
   3. Опис мантії та нагрудного знака судді Конституційного Суду встановлює Регламент.
 
114. Стаття 20. Припинення повноважень судді Конституційного Суду
 
   Стаття 20. Припинення повноважень судді Конституційного Суду
 
115. 1. Повноваження судді Конституційного Суду припиняються у разі:
 
   1. Повноваження судді Конституційного Суду припиняються у разі:
 
116. 1) закінчення строку його повноважень;
 
   1) закінчення строку його повноважень;
 
117. 2) досягнення ним сімдесяти років;
 
-243- Помазанов А.В.
У пункті 2 частини першої статті 20 проекту Закону слово «сімдесяти» замінити словами «шістдесяти п’яти».
 
Відхилено   2) досягнення ним сімдесяти років;
 
    -244- Добродомов Д.Є.
У п. 2 ч. 1 ст. 20 слово «семидесяти» замінити на «шістдесяти п’яти».
 
Відхилено    
118. 3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
 
   3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
 
119. 4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
 
   4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
 
120. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;
 
   5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;
 
121. 6) смерті.
 
   6) смерті.
 
122. 2. Припинення повноважень судді Конституційного Суду є підставою для припинення з ним трудових відносин, про що Голова Суду видає розпорядження.
 
-245- Одарченко Ю.В.
Статтю 20 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. Припинення повноважень судді Конституційного Суду України відбувається в день, наступний за днем виникнення обставин, що зумовлюють припинення його повноважень без прийняття про це окремого рішення.»
 
Відхилено   2. Припинення повноважень судді Конституційного Суду є підставою для припинення з ним трудових відносин, про що Голова Суду видає розпорядження.
 
    -246- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 20 доповнити новим абзацом: «Трудові відносини судді починаються з дня складення ним присяги, припиняються – з дня появи підстав припинення повноважень, визначених цим Законом. В разі виникнення підстав припинення повноважень, суддя зобов’язаний повідомити про це письмово голову Суду та суб’єкта, який його призначив.»
 
Відхилено    
123. Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду
 
   Стаття 21. Звільнення з посади судді Конституційного Суду
 
124. 1. Підставами для звільнення судді Конституційного Суду з посади є:
 
   1. Підставами для звільнення судді Конституційного Суду з посади є:
 
125. 1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за зверненням Голови Суду, а у разі його відсутності – заступника Голови Суду, а у разі відсутності обох – Судді, який виконує обов'язки Голови Суду;
 
-247- Крулько І.І.
У статті 21:
у пункті 1 частини першої слова «Голови Суду, а у разі його відсутності – заступника Голови Суду, а у разі відсутності обох – судді, який виконує обов’язки Голови Суду» замінити на слово «Суду»
 
Відхилено   1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, за зверненням Голови Суду, а в разі його відсутності – заступника Голови Суду, а в разі відсутності обох – Судді, який виконує обов'язки Голови Суду;
 
    -248- Алексєєв І.С.
У статті 21 проекту Закону:
у пункті 1 частини першої слова «що забезпечує формування та реалізує» замінити словами «що реалізує».
 
Відхилено    
126. 2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин упродовж строку, встановленого Судом. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності упродовж строку, встановленого Судом, Суд ухвалює рішення про його звільнення;
 
-249- Чумак В.В.
Пункт 2 частини першої статті 21 викласти в такій редакції «2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин протягом 20 днів. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності протягом 20 днів з дня попередження, Суд ухвалює рішення про його звільнення».
 
Відхилено   2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин упродовж строку, встановленого Судом. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності, упродовж строку, встановленого Судом, Суд ухвалює рішення про його звільнення;
 
    -250- Новак Н.В.
Пункт 2 частини першої статті 21 викласти в такій редакції: «2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин протягом 20 днів. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності протягом 20 днів з дня попередження, Суд ухвалює рішення про його звільнення».
 
Відхилено    
    -251- Добродомов Д.Є.
П. 2 ч. 1 ст. 21 викласти у такій редакції :«2) порушення ним вимог щодо несумісності, визначених у частинах третій та четвертій статті 11 цього Закону. Питання порушення Суддею вимог щодо несумісності розглядається на спеціальному пленарному засіданні Суду за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду. У разі підтвердження наявності обставин, що свідчать про порушення Суддею вимог щодо несумісності, Суддю попереджають про необхідність усунення таких обставин у двадцятиденний строк. Під час перебігу встановленого строку рішенням Суду суддя відсторонюється від розгляду справ та не отримує винагороди за даний період. Якщо Суддя не усунув обставин, що свідчать про порушення вимог несумісності упродовж двадцятиденного строку з дня попередження, Суд протягом п’яти днів ухвалює рішення про його звільнення;».
 
Відхилено    
127. 3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Питання про звільнення Судді з посади за такою підставою Суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду;
 
-252- Помазанов А.В.
У пункті 3 частини 1 статті 21 проекту Закону слова «істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним» замінити словами «дисциплінарного проступку або грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісними».
 
Відхилено   3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній посаді. Питання про звільнення Судді з посади за такою підставою Суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду;
 
    -253- Добродомов Д.Є.
П. 3 ч. 1 ст. 21 доповнити таким абзацом:
«Істотним дисциплінарним проступком або грубим нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду України або виявляє його невідповідність займаній посаді, може бути визнаний, зокрема, будь-який з таких фактів:
1) вчинення дій, спрямованих на підрив авторитету Конституції України та посягання на конституційний лад держави.
2) порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна;
3) суддя допустив поведінку, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших етичних норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду;
4) використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди;
5) суддю визнано судом винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
6) порушення присяги судді Конституційного Суду України.»
 
Відхилено    
128. 4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
 
   4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
 
129. Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
 
-254- Власенко С.В.
У абз. 2 ч. 1 ст. 21 після слова «складу» доповнити: «не пізніше 15 календарних днів з моменту виявлення підстав звільнення. Трудові відносини судді припиняються в день прийняття такого рішення.».
 
Відхилено   Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу.
 
130. 2. Суддя може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше чотири роки, заяву про відставку за станом здоров'я безвідносно до стажу на посаді, а також заяву про звільнення з посади за власним бажанням безвідносно до мотивів.
 
-255- Одарченко Ю.В.
У частині другій статті 21 слова «безвідносно до мотивів» замінити на «незалежно від мотивів».
 
Відхилено   2. Суддя Конституційного Суду може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше чотири роки, заяву про відставку за станом здоров'я безвідносно до стажу на посаді, а також заяву про звільнення з посади за власним бажанням безвідносно до мотивів.
 
    -256- Крулько І.І.
У статті 21:
у частині другій слово «чотири» замінити на слово «три».
 
Відхилено    
    -257- Одарченко Ю.В.
У частині другій статті 21 слова «безвідносно до мотивів» замінити на «незалежно від мотивів».
#6073
У статті 21:
у частині другій слово «чотири» замінити на слово «три».
 
Відхилено    
    -258- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 21 слова «чотири роки» замінити на слова «шість років».
 
Відхилено    
    -259- Яніцький В.П.
У частині другій статті 21:
Варіант 1:
а) слова «Суддя може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше чотири роки» замінити словами «Суддя, який має стаж роботи не менше двадцяти років, може подати заяву про відставку»;
Варіант 2:
слово «чотири» замінити на слова «три»;
б) слова «безвідносно» замінити словами «незалежно»;
в) доповнити абзацом другим такого змісту:
«До стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби.».
 
Відхилено    
    -260- Міщенко С.Г.
Частину другу статі 21 проекту Закону пропоную викласти у такій редакції:
«2. Суддя може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше шести років. Суддя має право у будь-який час перебування на посаді незалежно від мотивів подати заяву про звільнення з посади за власним бажанням».
 
Відхилено    
    -261- Чумак В.В.
Частину другу статті 21 викласти в такій редакції:
«2. Суддя може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше сім років, заяву про відставку за станом здоров'я безвідносно до стажу на посаді, а також заяву про звільнення з посади за власним бажанням безвідносно до мотивів».
 
Відхилено    
    -262- Новак Н.В.
Частину другу статті 21 викласти в такій редакції:
«2. Суддя може подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше сім років, заяву про відставку за станом здоров'я безвідносно до стажу на посаді, а також заяву про звільнення з посади за власним бажанням безвідносно до мотивів».
 
Відхилено    
131. 3. У разі подання Суддею заяви про відставку або про звільнення за власним бажанням він продовжує здійснювати свої повноваження до ухвалення на спеціальному пленарному засіданні Суду відповідного рішення щодо його звільнення.
 
-263- Мураєв Є.В.
Частину третю статті 21 доповнити в кінці словами «або настання підстав для припинення повноважень, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 149-1 Конституції України».
 
Відхилено   3. У разі подання суддею Конституційного Суду заяви про відставку або про звільнення за власним бажанням він продовжує здійснювати свої повноваження до ухвалення на спеціальному пленарному засіданні Суду відповідного рішення щодо його звільнення.
Суд ухвалює рішення про звільнення судді Конституційного Суду з посади протягом одного місяця з дня надходження відповідної заяви.
 
    -264- Яніцький В.П.
Частину третю статті 21 проекту Закону доповнити новим реченням: «Суд ухвалює рішення про звільнення судді з посади протягом одного місяця з дня надходження відповідної заяви.».
 
Враховано    
    -265- Чумак В.В.
Доповнити законопроект новою статтею 22 такого змісту:
« Стаття 22. Істотний дисциплінарний проступок, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками Судді Конституційного Суду
1. Істотним дисциплінарним проступком або грубим нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду України або виявляє його невідповідність займаній посаді, може бути визнаний, зокрема, будь-який з таких фактів:
1) вчинення дій, спрямованих на підрив авторитету Конституції України та посягання на конституційний лад держави.
2) порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна;
3) суддя допустив поведінку, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших етичних норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду;
4) використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди;
5) суддю визнано судом винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
6) порушення присяги судді Конституційного Суду України».
ВІДПОВІДНО УСІ ІНШІ СТАТТІ ЗМІЩУЄТЬСЯ НА 1 ВВЕРХ, ЗА ПОРЯДКОВИМ НОМЕРОМ.
 
Відхилено    
    -266- Новак Н.В.
Доповнити законопроект новою статтею 22 такого змісту:
«Стаття 22. Істотний дисциплінарний проступок, грубе чи систематичне нехтування своїми обов'язками Судді Конституційного Суду
1. Істотним дисциплінарним проступком або грубим нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді Конституційного Суду України або виявляє його невідповідність займаній посаді, може бути визнаний, зокрема, будь-який з таких фактів:
1) вчинення дій, спрямованих на підрив авторитету Конституції України та посягання на конституційний лад держави.
2) порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна;
3) суддя допустив поведінку, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших етичних норм та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду;
4) використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди;
5) суддю визнано судом винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
6) порушення присяги судді Конституційного Суду України».
ВІДПОВІДНО УСІ ІНШІ СТАТТІ ЗМІЩУЮТЬСЯ НА 1 ВВЕРХ, ЗА ПОРЯДКОВИМ НОМЕРОМ.
 
Відхилено    
132. Стаття 22. Збори суддів Конституційного Суду
 
   Стаття 22. Збори суддів Конституційного Суду
 
133. 1. Збори суддів Конституційного Суду є організаційною формою суддівського самоврядування.
 
-267- Чумак В.В.
Частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
« 1. Збори суддів Конституційного Суду є органом суддівського самоврядування».
 
Відхилено   1. Збори суддів Конституційного Суду є організаційною формою суддівського самоврядування.
 
    -268- Новак Н.В.
Частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
«1. Збори суддів Конституційного Суду є органом суддівського самоврядування».
 
Відхилено    
    -269- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 22 слова «організаційною формою» замінити на «органом».
 
Відхилено    
134. 2. Збори суддів Конституційного Суду вирішують питання, які безпосередньо не пов'язані зі здійсненням конституційного провадження та не належать до питань, що їх вирішує Суд на своїх засіданнях.
 
   2. Збори суддів Конституційного Суду вирішують питання, які безпосередньо не пов'язані зі здійсненням конституційного провадження та не належать до питань, що їх вирішує Суд на своїх засіданнях.
 
135. Збори суддів Конституційного Суду ухвалюють рішення більшістю голосів присутніх на зборах суддів Конституційного Суду відкритим голосуванням, якщо не ухвалено рішення про таємне голосування.
 
-270- Одарченко Ю.В.
Абзац другий частини другої статті 22 викласти у наступній редакції:
«Збори суддів Конституційного Суду є повноважними за умови присутності на них не менше, як двох третин від загального складу Суду. Збори суддів Конституційного Суду ухвалюють рішення більшістю голосів присутніх на зборах суддів Конституційного Суду відкритим голосуванням, якщо не ухвалено рішення про таємне голосування.»
 
Враховано   Збори суддів Конституційного Суду є повноважними за умови присутності на них не менш як двох третин від загального складу Суду.
Збори суддів Конституційного Суду ухвалюють рішення більшістю голосів присутніх на зборах суддів Конституційного Суду відкритим голосуванням, якщо не ухвалено рішення про таємне голосування.
 
    -271- Одарченко Ю.В.
Статтю 22 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. Порядок скликання, організації та проведення Зборів суддів Конституційного Суду визначається Положенням про Збори суддів Конституційного Суду України, який затверджується Зборами суддів більшістю від загального складу Суду.»
 
Відхилено    
136. Стаття 23. Позасудова діяльність судді Конституційного Суду
 
   Стаття 23. Позасудова діяльність судді Конституційного Суду
 
137. 1. Суддя може брати участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, фахових національних, міжнародних, інших заходах. Якщо участь у таких заходах збігається в часі з часом засідань Суду, то така участь можлива лише на підставі розпорядження про службове відрядження, що його видає Голова Суду, а у разі його відсутності – заступник Голови Суду, а у разі відсутності обох – Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду.
 
-272- Яніцький В.П.
У частині першій статті 23 проекту Закону:
а) у першому реченні після слів «інших заходах» доповнити словами «за погодженням Голови Суду, а у разі його відсутності – заступника Голови Суду, а у разі відсутності обох – Судді, який виконує обов'язки Голови Суду»;
б) у другому реченні після слів «у таких заходах» доповнити словами «, які відбуваються за межами Києва,».
 
Відхилено   1. Суддя Конституційного Суду може брати участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, фахових національних, міжнародних, інших заходах.
 
    -273- Шпенов Д.Ю.
Друге речення частини 1 статті 23 виключити та замінити на речення такого змісту «Суддя не може брати участь у таких заходах, якщо вони збігаються в часі з часом засідань Суду.»
 
Враховано частково    
    -274- Розенблат Б.С.
Частину першу статті 23 доповнити реченням такого змісту:
«У разі наявності в Суді справ, за якими пропущений процесуальний строк розгляду питання про відкриття конституційного провадження або процесуальний строк розгляду справи, у службовому відрядженні у будь-який робочий день будь-якого тижня може перебувати один Суддя».
 
Відхилено    
    -275- Чумак В.В.
Частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
«1. Суддя може брати участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, фахових національних, міжнародних, інших заходах. Якщо участь у таких заходах збігається в часі з часом засідань Колегії, Сенату, Великої палати, то така участь можлива лише на підставі розпорядження про службове відрядження, що його видає Голова Суду, а у разі його відсутності – заступник Голови Суду, а у разі відсутності обох – Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду».
 
Відхилено    
    -276- Новак Н.В.
Частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
«1. Суддя може брати участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, фахових національних, міжнародних, інших заходах. Якщо участь у таких заходах збігається в часі з часом засідань Колегії, Сенату, Великої палати, то така участь можлива лише на підставі розпорядження про службове відрядження, що його видає Голова Суду, а у разі його відсутності – заступник Голови Суду, а у разі відсутності обох – Суддя, який виконує обов'язки Голови Суду».
 
Відхилено    
    -277- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 23 доповнити реченням: «Забороняється оплата позасудової діяльності судді з будь-яких інших джерел, крім як з Державного бюджету України.».
 
Відхилено    
138. 2. Суддя може здійснювати викладацьку, наукову або творчу діяльність.
 
-278- Мураєв Є.В.
Частину другу статті 23 доповнити в кінці тексту словами «у вільний від основної роботи час».
 
Відхилено   2. Суддя Конституційного Суду може здійснювати викладацьку, наукову або творчу діяльність.
 
    -279- Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 23 доповнити реченням наступного змісту: «У випадку, якщо суддя отримує оплату за наукову, викладацьку або творчу діяльність він зобов’язаний повідомити про це на офіційному сайті Конституційного Суду України із зазначенням виду діяльності, розміру отриманої оплати та особи, яка здійснила оплату.»
 
Відхилено    
    -280- Розенблат Б.С.
Частину другу статті 23 доповнити реченням такого змісту:
«Дохід Судді від зазначених видів діяльності протягом кожного календарного року не може перевищувати 60 відсотків його суддівської винагороди за відповідний рік».
 
Відхилено    
139. Глава 4. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 4. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
140. Стаття 24. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду
 
   Стаття 24. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду
 
141. 1. Суддя здійснює свої повноваження, керуючись Конституцією України та цим Законом на засадах верховенства права.
 
-281- Чумак В.В.
Абзац перший частини першої статті 24 викласти в такій редакції:
«1. Суддя здійснює свої повноваження, керуючись Конституцією України та цим Законом».
 
Відхилено   1. Суддя Конституційного Суду здійснює свої повноваження, керуючись Конституцією України та цим Законом, на засадах верховенства права. Вплив на суддю Конституційного Суду у будь-який спосіб забороняється.
 
    -282- Новак Н.В.
Абзац перший частини першої статті 24 викласти в такій редакції:
«1. Суддя здійснює свої повноваження, керуючись Конституцією України та цим Законом».
 
Відхилено    
142. Суддя при здійсненні своїх повноважень є незалежним від будь-якого впливу.
 
-283- Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 24 речення «Суддя при здійсненні своїх повноважень є незалежним від будь-якого впливу.» замінити на «Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.»
 
Враховано      
    -284- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 24 доповнити новим абзацом третім: «Суддя зобов’язаний невідкладно повідомити голову суду та суб’єкта, який його призначив, якщо відчуває на собі будь-який вплив. За результатами отримання такого повідомлення, суб’єкт, що його призначив зобов’язаний вчинити дії, визначені процесуальним законодавством.».
 
Відхилено    
143. 2. Суддя за межами обговорення справи при її розгляді в Суді не надає жодних пояснень щодо суті справ, які перебувають у провадженні Суду.
 
   2. Суддя Конституційного Суду за межами обговорення справи при її розгляді в Суді не надає жодних пояснень щодо суті справ, які перебувають у провадженні Суду.
 
144. 3. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.
 
   3. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.
 
145. 4. Суддю без згоди Суду не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання Судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
 
   4. Суддю без згоди Суду не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання Судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
 
146. 5. Подання про надання згоди на затримання, тримання під вартою чи арешт Судді вносить до Суду Генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки.
 
-285- Мураєв Є.В.
В частинах п’ятій та шостій статті 24 слово «тримання» замінити на слово «утримання».
 
Враховано редакційно   5. Подання про надання згоди на затримання, утримування під вартою чи арешт Судді вносить до Суду Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження.
 
    -286- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У частинах п’ятій та дев’ятій статті 24 проекту Закону слова «яка виконує його обов'язки» замінити словами «яка здійснює його повноваження».
 
Враховано    
147. 6. Рішення про надання згоди на затримання, тримання під вартою чи арешт Судді Суд ухвалює на спеціальному пленарному засіданні у формі постанови.
 
-287- Мураєв Є.В.
Частину шосту статті 24 в кінці доповнити словами «щонайменше двома третинами від його конституційного складу».
 
Відхилено   6. Рішення про надання згоди на затримання, утримування під вартою чи арешт Судді Суд ухвалює на спеціальному пленарному засіданні у формі постанови.
 
148. 7. Суддя, затриманий за адміністративне правопорушення або за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність, має бути негайно звільнений після з'ясування його особи, за винятком:
 
-288- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частини сьому та восьму статті 24 викласти в такій редакції:
«7. Суддя не може бути підданий приводу чи примусовому допровадженню до будь-якого органу або установи, крім суду.
8. Суддя, затриманий за адміністративне правопорушення або за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність, має бути негайно звільнений після з'ясування його особи, за винятком:
1) якщо Суд надав згоду на затримання Судді у зв'язку з таким діянням;
2) якщо його затримано під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Суд має бути негайно повідомлений про затримання Судді».
 
Враховано   7. Суддя Конституційного Суду не може бути підданий приводу чи примусовому допровадженню до будь-якого органу або установи, крім суду.
 
    -289- Міщенко С.Г.
Частину сьому та восьму статті 24 проекту Закону пропоную виключити.
 
Відхилено    
149. 1) якщо Суд надав згоду на затримання Судді у зв'язку з таким діянням;
 
-290- Помазанов А.В.
У статті 24 проекту Закону:
частини сьому-дев’яту виключити.
 
Немає висновку      
150. 2) якщо його затримано під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
 
      
151. Суд має бути негайно повідомлений про затримання Судді.
 
-291- Помазанов А.В.
У статті 24 проекту Закону:
доповнити частиною сьомою наступного змісту:
«7. Судді може бути повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення лише Генеральним прокурором або особою, яка виконує його обов'язки.».
 
Відхилено      
152. 8. Суддя не може бути підданий приводу чи примусовому допровадженню до будь-якого органу або установи, крім суду, за винятком випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті.
 
-292- Мураєв Є.В.
З частини восьмої статті 24 слова та розділові знаки «, крім суду,» виключити.
 
Відхилено   8. Суддя Конституційного Суду, затриманий за адміністративне правопорушення або за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність, має бути негайно звільнений після з'ясування його особи, за винятком:
1) якщо Суд надав згоду на затримання Судді у зв'язку з таким діянням;
2) якщо його затримано під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Суд має бути негайно повідомлений про затримання Судді.
 
    -293- Писаренко В.В.
В частині восьмій статті 24 після слів «органу або установи» слова та знаки «, крім суду,» виключити.
 
Відхилено    
    -294- Чумак В.В.
Частину восьму статті 24 викласти в такій редакції:
« 8. Суддя не може бути доставлений до будь-якого органу або установи, крім суду, за винятком випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті».
 
Відхилено    
    -295- Новак Н.В.
Частину восьму статті 24 викласти в такій редакції:
«8. Суддя не може бути доставлений до будь-якого органу або установи, крім суду, за винятком випадків, зазначених у частині сьомій цієї статті».
 
Відхилено    
153. 9. Суддю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомляє Генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки.
 
   9. Судді Конституційного Суду про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомляє Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження.
 
154. Стаття 25. Гарантії безпеки судді Конституційного Суду та членів його сім'ї
 
   Стаття 25. Гарантії безпеки судді Конституційного Суду та членів його сім'ї
 
155. 1. Безпека Судді та членів його сім'ї (батьків, чоловіка/дружини, дітей) перебуває під особливим захистом держави. Органи правопорядку вживають заходів задля безпеки Судді та членів його сім'ї за наявності відповідної заяви Судді.
 
-296- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 25 слова « (батьків, чоловіка/дружини, дітей)» виключити.
 
Відхилено   1. Безпека судді Конституційного Суду та членів його сім'ї (батьків, чоловіка/дружини, дітей) перебуває під особливим захистом держави. Органи правопорядку вживають заходів задля безпеки Судді та членів його сім'ї за наявності відповідної заяви Судді.
 
    -297- Міщенко С.Г.
Частину першу статті 25 проекту Закону пропоную викласти у такій редакції:
«1. Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду та членів його сім’ї у порядку, встановленому Законом».
 
Відхилено    
156. 2. Вчинені у зв'язку зі службовою діяльністю Судді посягання на його життя і здоров'я, погроза вбивством, насильством та вчинення таких самих дій щодо членів його сім'ї мають наслідком відповідальність, установлену законом.
 
-298- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У частині другій статті 25 слово «службовою» виключити.
 
Враховано   2. Вчинені у зв'язку з діяльністю Судді посягання на його життя і здоров'я, погроза вбивством, насильством та вчинення таких самих дій щодо членів його сім'ї мають наслідком відповідальність, установлену законом.
 
    -299- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 25 слова «зі службовою» замінити на «з посадовою».
 
Відхилено    
    -300- Чумак В.В.
Частину другу статті 25 викласти в такій редакції:
«2. Вчинені у зв'язку із посадовою діяльністю Судді посягання на його життя і здоров'я, погроза вбивством, насильством та вчинення таких самих дій щодо членів його сім'ї мають наслідком відповідальність, установлену законом».
 
Відхилено    
    -301- Новак Н.В.
Частину другу статті 25 викласти в такій редакції:
«2. Вчинені у зв'язку із посадовою діяльністю Судді посягання на його життя і здоров'я, погроза вбивством, насильством та вчинення таких самих дій щодо членів його сім'ї мають наслідком відповідальність, установлену законом».
 
Відхилено    
157. 3. Гарантії безпеки, встановлені цією статтею для Судді та членів його сім'ї, поширюються на суддю Конституційного Суду у відставці та на членів його сім'ї.
 
-302- Добродомов Д.Є.
Ст. 25 доповнити ч. 4 такого змісту:
«4. Для цілей цього Закону членами сім'ї Судді є його (її) дружина (чоловік), їх діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.».
 
Відхилено   3. Гарантії безпеки, встановлені цією статтею для Судді та членів його сім'ї, поширюються на суддю Конституційного Суду у відставці та на членів його сім'ї.
 
158. Стаття 26. Винагорода судді Конституційного Суду
 
-303- Мельник С.І.
Назву статті 26 викласти в такій редакції: «Стаття 26. Суддівська винагорода».
 
Відхилено   Стаття 26. Винагорода судді Конституційного Суду
 
159. 1. Винагороду судді Конституційного Суду встановлює цей Закон.
 
   1. Винагорода судді Конституційного Суду встановлюється цим Законом.
 
160. 2. Винагорода Судді складається з посадового окладу та доплат за:
 
   2. Винагорода Судді складається з посадового окладу та доплат за:
 
161. 1) вислугу років на посаді судді Конституційного Суду;
 
   1) вислугу років на посаді судді Конституційного Суду;
 
162. 2) перебування на адміністративній посаді в Конституційному Суді;
 
-304- Чижмарь Ю.В.
Підпункт 2) пункту 2 статті 26 виключити.
 
Відхилено   2) перебування на адміністративній посаді в Конституційному Суді;
 
163. 3) науковий ступінь.
 
-305- Шухевич Ю.Р.
Пункт 3 частини другої статті 26 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   3) науковий ступінь.
 
    -306- Мельник С.І.
Пункт 3 частини 2 статті 26 доповнити словами «з відповідної спеціальності;».
 
Відхилено    
    -307- Мельник С.І.
Частину 2 статті 26 доповнити пунктом четвертим такого змісту:
«4) роботу, що передбачає доступ до державної таємниці.»
 
Відхилено    
164. Винагорода виплачується з дня, що є наступним за днем призначення Судді на посаду.
 
-308- Мураєв Є.В.
В останньому абзаці частини другої статті 26 слова «призначення Судді на посаду» замінити на слова «складення ним присяги».
 
Відхилено   Винагорода виплачується з дня, що є наступним за днем призначення Судді на посаду.
 
    -309- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 26 слово «виплачується» замінити на «нараховується».
 
Відхилено    
    -310- Мисик В.Ю.
У частині другій статті 26 вилучити абзац п’ятий.
 
Відхилено    
165. 3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі 75 прожиткових мінімумів.
 
-311- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину третю статті 26 викласти в такій редакції:
«3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5».
 
Враховано   3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5.
 
    -312- Мельник С.І.
В частині 3 статті 26 слова «мінімальних заробітних плат» замінити словами «прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року».
 
Відхилено    
    -313- Каплін С.М.
У частині третій статті 26 проекту після слів «Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі» слова та цифри «75 мінімальних заробітних плат» замінити словами «50 мінімальних прожиткових мінімумів».
 
Відхилено    
    -314- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
В частині 3 статті 26 глави 4 розділу 1 Законопроекту слова та цифри «75 мінімальних заробітних плат» замінити на слова та цифри «50 прожиткових мінімумів».
 
Відхилено    
    -315- Власенко С.В.
У ч. 3 ст. 26 після слів «у розмірі» цифру «75» замінити на «20».
 
Відхилено    
    -316- Розенблат Б.С.
У частині третій статті 26 число «75» змінити на «20».
 
Відхилено    
    -317- Помазанов А.В.
У статті 26 проекту Закону:
у частині третій слова «мінімальних заробітних плат» замінити словами «прожиткових мінімумів для працездатних осіб».
 
Відхилено    
    -318- Яніцький В.П.
У статті 26 проекту Закону:
у частині третій слова «мінімальних заробітних плат» замінити словами «прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року».
 
Відхилено    
    -319- Добродомов Д.Є.
У ч. 3 ст. 26 слова «мінімальних заробітних плат» замінити на «прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року».
 
Відхилено    
    -320- Алексєєв І.С.
У статті 26 проекту Закону:
у частині третій слова «мінімальних заробітних плат» замінити словами «прожиткових ів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року».
 
Відхилено    
    -321- Шухевич Ю.Р.
Частину третю статті 26 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі, визначеному законом про державний бюджет України на відповідний рік.»
 
Відхилено    
    -322- Міщенко С.Г.
У статті 26 проекту Закону:
пропоную викласти частину третю у такій редакції:
«3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року».
 
Відхилено    
    -323- Євтушок С.М.
Пункт 3 статті 26 викласти у такій редакції:
«3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі 30 мінімальних заробітних плат».
 
Відхилено    
    -324- Сольвар Р.М.
Частину третю статті 26 викласти у такій редакції:
«3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі 37 мінімальних заробітних плат.»
 
Відхилено    
    -325- Чумак В.В.
Частину третю статті 26 викласти в такій редакції:
«3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року».
 
Відхилено    
    -326- Новак Н.В.
Частину третю статті 26 викласти в такій редакції:
«3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року».
 
Відхилено    
    -327- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 26 викласти в такій редакції: «Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.»
 
Відхилено    
166. 4. Судді виплачується щомісячна доплата за вислугу років на посаді судді Конституційного Суду у розмірі: за наявності стажу роботи більше 2 років – 20 відсотків; більше 4 років – 30 відсотків; більше 7 років – 40 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду.
 
-328- Власенко С.В.
У ч. 4 ст. 26 слова «більше 2 років – 20 відсотків; більше 4 років – 30 відсотків; більше 7 років – 40 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду.» замінити словами: «більше 2 років – 5 відсотків; більше 4 років – 10 відсотків; більше 7 років -15 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду.».
 
Відхилено   4. Судді Конституційного Суду виплачується щомісячна доплата за вислугу років на посаді судді Конституційного Суду у розмірі: за наявності стажу роботи більше двох років – 20 відсотків; більше чотирьох років – 30 відсотків; більше семи років – 40 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду.
 
    -329- Помазанов А.В.
У статті 26 проекту Закону:
у частині четвертій цифри «20» замінити цифрою «5», цифри «30» замінити цифрами «10» та цифри «40» замінити цифрами «15» відповідно.
 
Відхилено    
    -330- Добродомов Д.Є.
У ч. 4 ст. 26 цифри «20», «30», «40» замінити на «5», «10», «15» відповідно.
 
Відхилено    
    -331- Мельник С.І.
Частину 4 статті 26 викласти в такій редакції:
«4. Судді Конституційного Суду виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу Судді за кожний календарний рік роботи на посаді судді Конституційного Суду.»
 
Відхилено    
    -332- Чумак В.В.
Частину четверту статті 26 викласти в такій редакції:
«4. Судді виплачується щомісячна доплата за вислугу років на посаді судді Конституційного Суду у розмірі: за наявності стажу роботи більше 2 років – 10 відсотків; більше 4 років – 15 відсотків; більше 7 років –20 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду».
 
Відхилено    
    -333- Новак Н.В.
Частину четверту статті 26 викласти в такій редакції:
«4. Судді виплачується щомісячна доплата за вислугу років на посаді судді Конституційного Суду у розмірі: за наявності стажу роботи більше 2 років – 10 відсотків; більше 4 років – 15 відсотків; більше 7 років –20 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду».
 
Відхилено    
    -334- Яніцький В.П.
У статті 26 проекту Закону:
частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Судді виплачується щомісячна доплата за вислугу років на посаді судді Конституційного Суду у розмірі: за наявності стажу роботи більше 2 років – 20 відсотків; більше 3 років – 30 відсотків; більше 4 років – 40 відсотків, більше 5 років – 50 відсотків, більше 6 років – 60 відсотків, більше 7 років – 70 відсотків, більше 8 років – 80 відсотків, посадового окладу судді Конституційного Суду.»
 
Відхилено    
    -335- Алексєєв І.С.
У статті 26 проекту Закону:
частину четверту викласти у такій редакції:
«4. Судді виплачується щомісячна доплата за вислугу років на посаді судді Конституційного Суду у розмірі: за наявності стажу роботи більше 2 років – 10 відсотків; більше 4 років – 20 відсотків; більше 7 років – 30 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду.»
 
Відхилено    
167. 5. Суддям, які обіймають посади секретаря Колегії, виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу Судді; заступника Голови Суду – 10 відсотків посадового окладу Судді; Голови Суду – 15 відсотків посадового окладу Судді.
 
-336- Добродомов Д.Є.
У ч. 5 ст. 26 слова «5 відсотків», «10 відсотків», «15 відсотків» замінити на «1,5 відсотки», «3 відсотки», «5 відсотки» відповідно.
 
Відхилено   5. Суддям Конституційного Суду, які обіймають посади секретаря Колегії, виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу Судді; заступника Голови Суду – 10 відсотків посадового окладу Судді; Голови Суду – 15 відсотків посадового окладу Судді.
 
    -337- Міщенко С.Г.
У статті 26 проекту Закону:
пропоную викласти частину п’яту у такій редакції:
«5. Суддям, які обіймають посади секретаря Колегії; заступника Голови Суду – виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу Судді; Голови Суду – 10 відсотків посадового окладу Судді.»
 
Відхилено    
    -338- Мельник С.І.
Частину 5 статті 26 викласти в такій редакції:
«5. Суддям, які обіймають посади секретаря Колегії, заступника Голови Суду виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу Судді, Голови Суду – 10 відсотків посадового окладу Судді.»
 
Відхилено    
    -339- Власенко С.В.
Ч. 5 ст. 26 викласти в редакції: «5. Суддям, які обіймають посади секретаря Колегії, виплачується щомісячна доплата у розмірі 3 відсотків посадового окладу Судді; заступника Голови Суду – 4 відсотків посадового окладу Судді; Голови Суду – 8 відсотків посадового окладу Судді.».
 
Відхилено    
    -340- Помазанов А.В.
У статті 26 проекту Закону:
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Голові Суду та заступнику Голови Суду виплачується щомісячна доплата у розмірі 10 відсотків посадового окладу Судді.»
 
Відхилено    
168. 6. Судді виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук у розмірі відповідно 15 і
20 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду.
 
-341- Міщенко С.Г.
У статті 26 проекту Закону частину шосту після слів «доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук» доповнити словами «в галузі юриспруденції».
 
Відхилено   6. Судді Конституційного Суду виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук у розмірі відповідно 15 і
20 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду.
 
    -342- Мельник С.І.
В частині 6 статті 26 після слів «або доктора наук» доповнити словами «з відповідної спеціальності».
 
Відхилено    
    -343- Власенко С.В.
У ч. 6 ст. 26 цифри «15», «20» замінити цифрами «5», «10» відповідно.
 
Відхилено    
    -344- Помазанов А.В.
У статті 26 проекту Закону:
у частині шостій цифри й слова «15 і 20» замінити цифрами й словами «5 і 10».
 
Відхилено    
    -345- Добродомов Д.Є.
У п. 6 ст. 26 цифри «15» і «20» замінити на «5» і «10» відповідно.
 
Відхилено    
    -346- Алексєєв І.С.
У статті 26 проекту Закону:
у частині шостій слова і знаки « (кандидата наук)» виключити.
 
Відхилено    
    -347- Шухевич Ю.Р.
Частину шосту статті 26 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -348- Мельник С.І.
Статтю 26 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Суддям виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "Цілком таємно" - 10 відсотків посадового окладу Судді; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "Таємно" - 5 відсотків посадового окладу Судді.»
 
Відхилено    
    -349- Яніцький В.П.
У статті 26 проекту Закону:
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«7. Суддям виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «Цілком таємно» чи «Таємно», - 10 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду.».
 
Відхилено    
    -350- Попов І.В.
Статтю 26 проекту, викласти в наступній редакції:
«Стаття 26. Винагорода судді Конституційного Суду
1. Винагороду судді Конституційного Суду встановлює цей Закон.
2. Винагорода Судді складається з посадового окладу та доплат за вислугу років на посаді судді Конституційного Суду.
3. Посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлюється у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатної особи.
4. Судді виплачується щомісячна доплата за вислугу років на посаді судді Конституційного Суду у розмірі: за наявності стажу роботи більше 2 років – 10 відсотків; більше 4 років – 20 відсотків; більше 7 років – 30 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду.
Винагорода виплачується з дня, що є наступним за днем призначення Судді на посаду.».
 
Відхилено    
    -351- Пинзеник В.М.
Статтю 26 викласти у такій редакції:
«Винагорода судді Конституційного Суду складається з посадового окладу.
Посадовий оклад судді Конституційного Суду, Голови Суду та його заступникам, суддям, які обіймають посади секретаря Колегії, встановлюється в абсолютному розмірі законом про державний бюджет України на відповідний рік».
 
Відхилено    
    -352- Одарченко Ю.В.
Статтю 26 викласти у наступній редакції:
«Стаття 26. Винагорода судді Конституційного Суду України
1. Винагорода судді Конституційного Суду України встановлюється на рівні заробітної плати народного депутата України станом на 1 січня року, у якому здійснюється її виплата.»
 
Відхилено    
    -353- Пташник В.Ю.
Статтю 26 викласти у наступній редакції:
«Винагорода судді Конституційного Суду складається з посадового окладу, який встановлюється у розмірі 75 прожиткових мінімумів. Суддям, які обіймають посади секретаря Колегії, заступника Голови Суду, виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків посадового окладу судді; Голови Суду – 10 відсотків посадового окладу судді.»
 
Відхилено    
169. Стаття 27. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці
 
-354- Власенко С.В.
Назву статті 27 викласти в редакції: «Пенсійне забезпечення судді Конституційного Суду.».
 
Відхилено   Стаття 27. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці
 
170. 1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 80 відсотків винагороди судді Конституційного Суду.
 
-355- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину першу статті 27 викласти в такій редакції:
«1. За наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше чотири роки, Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 80 відсотків винагороди судді Конституційного Суду».
 
Враховано   1. За наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше чотири роки суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 80 відсотків винагороди судді Конституційного Суду.
 
    -356- Помазанов А.В.
У статті 27 проекту Закону:
у частині першій цифри «80» замінити цифрами «50».
 
Відхилено    
    -357- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 27 слова «80 відсотків винагороди» замінити на «60 відсотків посадового окладу».
 
Відхилено    
    -358- Євтушок С.М.
Пункт 1 статті 27 викласти в такій редакції:
1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 40 відсотків винагороди судді Конституційного Суду.
 
Відхилено    
    -359- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 27 викласти в редакції:
«1. Суддя Конституційного Суду отримує пенсію на загальних підставах, визначених пенсійним законодавством.».
 
Відхилено    
    -360- Чумак В.В.
Частину першу статті 27 викласти двома частинами в такій редакції:
«1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 80 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду.
2.Суддею Конституційного Суду у відставці, вважається Суддя, який був звільнений з посади внаслідок:
1) подання ним заяви про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше сім років;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
Суддею Конституційного Суду у відставці, вважається Суддя, повноваження якого були припинені внаслідок:
1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років».
 
Відхилено    
    -361- Новак Н.В.
Частину першу статті 27 викласти двома частинами в такій редакції:
1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 80 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду.
2.Суддею Конституційного Суду у відставці, вважається Суддя, який був звільнений з посади внаслідок:
1) подання ним заяви про відставку за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше сім років;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я, що підтверджується медичним висновком, який надає медична комісія, створена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.
Суддею Конституційного Суду у відставці, вважається Суддя, повноваження якого були припинені внаслідок:
1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років».
 
Відхилено    
171. 2. У разі збільшення розміру винагороди Судді відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду у відставці. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання здійснюється з усієї суми винагороди Судді з дня виникнення права на відповідний перерахунок.
 
-362- Помазанов А.В.
У статті 27 проекту Закону:
друге речення частини другої виключити.
 
Відхилено   2. У разі збільшення розміру винагороди судді Конституційного Суду відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду у відставці. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання здійснюється з усієї суми винагороди Судді з дня виникнення права на відповідний перерахунок.
 
    -363- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 27 два слова «винагороди» замінити на два слова «посадового окладу» відповідно.
 
Відхилено    
    -364- Чумак В.В.
Частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
«2. У разі збільшення розміру посадового окладу Судді відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду у відставці. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання здійснюється з усієї суми посадового окладу Судді з дня виникнення права на відповідний перерахунок».
 
Відхилено    
    -365- Новак Н.В.
Частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
«2. У разі збільшення розміру посадового окладу Судді відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду у відставці. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання здійснюється з усієї суми посадового окладу Судді з дня виникнення права на відповідний перерахунок».
 
Відхилено    
    -366- Власенко С.В.
Ч. 2-4 ст. 27 – виключити.
 
Відхилено    
172. 3. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачується безвідносно до заробітку (прибутку), що його Суддя одержав після виходу у відставку. Довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачують органи Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-367- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У другому реченні частини другої статті 27 слова «Довічне грошове утримання» замінити словами «Щомісячне довічне грошове утримання».
 
Враховано   3. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачується безвідносно до заробітку (прибутку), що його Суддя одержав після виходу у відставку. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачують органи Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
    -368- Чижмарь Ю.В.
Речення пункту 3 статті 27 викласти в такій редакції:
«Довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Відхилено    
    -369- Мельник С.І.
Частини 1-3 статті 27 викласти в такій редакції:
«1. Судді Конституційного Суду, який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 62 років, жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", виплачується пенсія на умовах, визначених зазначеним Законом, або за його вибором щомісячне довічне грошове утримання.
2. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання, яке виплачується у розмірі 50 відсотків винагороди судді.
3. Щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці виплачується у разі досягнення пенсійного віку встановленого частиною першою цієї статті. Довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачують органи Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.»
 
Відхилено    
173. 4. Судді, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
-370- Паламарчук М.П.
Статтю 27 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У разі смерті Судді пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається із розміру грошового утримання судді Конституційного Суду у відставці».
 
Відхилено   4. Судді Конституційного Суду, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
 
    -371- Пинзеник В.М.
Статтю 27 викласти у такій редакції:
«Стаття 27. Пенсія та щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці.
1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
2. Судді, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
    -372- Шухевич Ю.Р.
Статтю 27 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 27. Пенсія суддів у відставці
Пенсійне забезпечення судді Конституційного Суду у відставці здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
    -373- Міщенко С.Г.
Пропоную статтю 27 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 27. Пенсія або щомісячне довічне грошове ня судді у відставці
1. Судді, який вийшов у відставку, після досягнення чоловіками віку 62 років, жінками - пенсійного віку, встановленого Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виплачується пенсія на умовах, визначених зазначеним Законом, або за його вибором щомісячне довічне грошове ня. До досягнення зазначеного віку право на пенсію за віком або щомісячне довічне грошове ня мають чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
1) 61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року по 31 грудня 1954 року;
2) 61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року по 31 грудня 1955 року.
2. Суддя у відставці, який не досяг віку, встановленого частиною першою цієї статті, отримує щомісячне довічне грошове ня. При досягненні таким суддею віку, встановленого частиною першою цієї статті, за ним зберігається право на отримання щомісячного довічного грошового ня або, за його вибором, призначається пенсія на умовах, визначених »Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
3. Щомісячне довічне грошове ня виплачується судді у відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді.
4. У разі зміни розміру складових суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді, здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного довічного грошового ня.
5. Пенсія або щомісячне довічне грошове ня судді виплачується незалежно від заробітку (прибутку), отримуваного суддею після виходу у відставку. Щомісячне довічне грошове ня суддям виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.»
 
Відхилено    
    -374- Попов І.В.
Статтю 27 проекту, викласти в наступній редакції:
«Стаття 27. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці
1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 25 прожиткових мінімумів для працездатної особи.
2. Щомісячне довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачується безвідносно до заробітку (прибутку), що його Суддя одержав після виходу у відставку. Довічне грошове утримання судді Конституційного Суду у відставці виплачують органи Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.
3. Судді, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
    -375- Пташник В.Ю.
Статтю 27 викласти у наступній редакції:
«1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне довічне грошове утримання на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
2. Судді, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
    -376- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
Статтю 27 глави 4 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 27. Щомісячне грошове забезпечення судді Конституційного Суду у відставці
1. Суддя Конституційного Суду у відставці отримує щомісячне грошове забезпечення на загальних підставах, встановлених для отримання пенсії на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Судді, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.»
 
Відхилено    
174. Стаття 28. Відпустка Судді
 
   Стаття 28. Відпустка судді Конституційного Суду
 
175. 1. Судді Конституційного Суду надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою винагороди Судді та допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.
 
-377- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину першу статті 28 слова викласти у такій редакції:
«1. Судді Конституційного Суду надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім винагороди Судді, допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.».
 
Враховано   1. Судді Конституційного Суду надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою, крім винагороди Судді, допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.
 
    -378- Пинзеник В.М.
У частині першій статті 28 виключити слова «та допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу».
 
Відхилено    
    -379- Добродомов Д.Є.
У ч.1 ст. 28 слова «та допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу» виключити.
 
Відхилено    
    -380- Паламарчук М.П.
У частині першій статті 28 слово «оплачувана» виключити.
 
Відхилено    
    -381- Мельник С.І.
В частині 1 статті 28 слова «винагороди Судді та» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -382- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 28 слова «та допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.» замінити словами «без допомоги на оздоровлення.».
 
Відхилено    
    -383- Шухевич Ю.Р.
Частину першу статті 28 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Судді Конституційного Суду надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою винагороди Судді.»
 
Відхилено    
176. 2. Судді надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.
 
-384- Мельник С.І.
В частині 2 статті 28 слово «оплачувана» виключити.
 
Відхилено   2. Судді Конституційного Суду надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.
 
    -385- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 28 виключити.
 
Відхилено    
    -386- Міщенко С.Г.
Частину другу статті 28 проекту Закону пропоную викласти у такій редакції:
«2. Суддям, за наявності стажу на посаді судді Конституційного Суду щонайменше чотири роки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.»
 
Відхилено    
    -387- Помазанов А.В.
Частину другу статті 28 проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Судді, який має стаж роботи на посаді Судді більше 5 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів.».
 
Відхилено    
177. Стаття 29. Забезпечення посадових потреб Судді
 
   Стаття 29. Забезпечення посадових потреб Судді
 
178. 1. Суддя забезпечується окремим кабінетом, робочим місцем, службовим транспортом та необхідними для роботи засобами.
 
-388- Помазанов А.В.
У статті 29 проекту Закону:
у частині першій слова «службовим транспортом» виключити.
 
Відхилено   1. Суддя Конституційного Суду забезпечується окремим кабінетом, робочим місцем, службовим транспортом та необхідними для роботи засобами.
 
    -389- Мельник С.І.
Частину 1 статті 29 викласти в такій редакції:
«1. Суддя забезпечується окремим кабінетом, робочим місцем та необхідними для роботи засобами. Для вирішення питань, пов'язаних із здійсненням повноважень судді Конституційного Суду України в межах міста Києва, Суддям надається автотранспорт Конституційного Суду України».
 
Відхилено    
    -390- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 29 викласти в редакції: «1. Суддя забезпечується окремим кабінетом, робочим місцем та необхідними для роботи засобами.».
 
Відхилено    
179. 2. Судді виплачується компенсація за винаймання належно обладнаного житла за місцезнаходженням Суду, витрати, пов'язані з переїздом, використання особистого автотранспорту для службових потреб за рахунок бюджетного фінансування Суду.
 
-391- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
«2. На час здійснення повноважень Суддя, який не проживає в місті Києві, має право на отримання службового житла».
 
Враховано   2. На час здійснення повноважень Суддя, який не проживає в місті Києві, має право на отримання службового житла.
 
    -392- Пинзеник В.М.
Частину другу статті 29 виключити.
 
Відхилено    
    -393- Шухевич Ю.Р.
Частину другу статті 29 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -394- Помазанов А.В.
У статті 29 проекту Закону:
частину другу виключити.
 
Відхилено    
    -395- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 29 – виключити.
 
Відхилено    
    -396- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 29 виключити.
 
Відхилено    
    -397- Алексєєв І.С.
У статті 29 проекту Закону:
частину другу виключити.
 
Відхилено    
    -398- Розенблат Б.С.
Частину другу статті 29 виключити.
 
Відхилено    
    -399- Пташник В.Ю.
Частину другу статті 29 виключити.
 
Відхилено    
    -400- Чижмарь Ю.В.
Пункт 2 статті 29 виключити.
 
Відхилено    
    -401- Мельник С.І.
Частину 2 статті 29 викласти в такій редакції:
«2. Судді Конституційного Суду виплачується компенсація за оренду житла або винайм готельного номера. Право на отримання компенсації мають Судді, які не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їх проживання, відповідно до реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста Київ. Список Суддів, яким виплачується компенсація за оренду житла або винайм готельного номера, підлягає щомісячному оприлюдненню на сайті Конституційного Суду України.
 
Відхилено    
180. Положення про порядок виплати компенсації за винаймання належно обладнаного житла, витрати, пов'язані з переїздом, використання особистого автотранспорту для службових потреб Суд затверджує у формі постанови.
 
-402- Положення про порядок виплати компенсації за оренду житла або винайм готельного номера Суд затверджує у формі постанови.»
 
Відхилено      
    -403- Чумак В.В.
Частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
«2. Судді виплачується компенсація за оренду належно обладнаного житла за місцезнаходженням Суду, витрати, пов'язані з переїздом, використання особистого автотранспорту для службових потреб за рахунок бюджетного фінансування Суду.
Положення про порядок виплати компенсації за оренду належно обладнаного житла, витрати, пов'язані з переїздом, використання особистого автотранспорту для посадових потреб Суд затверджує у формі постанови».
 
Відхилено    
    -404- Новак Н.В.
Частину другу статті 29 викласти в такій редакції:
«2. Судді виплачується компенсація за оренду належно обладнаного житла за місцезнаходженням Суду, витрати, пов'язані з переїздом, використання особистого автотранспорту для службових потреб за рахунок бюджетного фінансування Суду.
Положення про порядок виплати компенсації за оренду належно обладнаного житла, витрати, пов'язані з переїздом, використання особистого автотранспорту для посадових потреб Суд затверджує у формі постанови».
 
Відхилено    
    -405- Попов І.В.
Статтю 29 проекту, викласти в наступній редакції:
«Стаття 29. Забезпечення посадових потреб Судді
Суддя забезпечується окремим кабінетом, робочим місцем, службовим транспортом та необхідними для роботи засобами.».
 
Відхилено    
181. Стаття 30. Наукові радники і помічники Судді
 
-406- Помазанов А.В.
У статті 30 проекту Закону:
у назві та по тексту статті слова «науковий радник» у всіх відмінках та числах замінити словами «науковий консультант» у відповідному відмінку та числі.
 
Враховано   Стаття 30. Наукові консультанти і помічники судді Конституційного Суду
 
182. 1. Суддя має двох наукових радників і помічника, які належать до патронатної служби.
 
-407- Шпенов Д.Ю.
В статті 30 слова «наукові радники» замінити на «наукові консультанти» у відповідних відмінках.
 
Враховано   1. Суддя Конституційного Суду має двох наукових консультантів і помічника, посади яких належать до посад патронатної служби.
 
    -408- Розенблат Б.С.
В абзаці першому частині першій статті 30 слова «двох наукових радників» змінити на «наукового радника».
 
Відхилено    
    -409- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину першу статті 30 викласти у такій редакції:
«1. Суддя має двох наукових консультантів і помічника, посади яких належать до посад патронатної служби».
 
Враховано    
183. Наукові радники і помічник виконують доручення Судді зі справ конституційного провадження і підпорядковані йому безпосередньо.
 
-410- Розенблат Б.С.
В абзаці другому частини першої статті 30 слова «наукові радники» змінити на «науковий радник».
 
Відхилено   Наукові консультанти і помічник виконують доручення Судді зі справ конституційного провадження і підпорядковані йому безпосередньо.
 
184. 2. Призначення особи на посаду наукового радника, помічника Судді здійснює керівник Секретаріату Суду за поданням Судді.
 
   2. Призначення особи на посаду наукового консультанта, помічника Судді здійснює керівник Секретаріату Суду за поданням Судді.
 
185. За пропозицією Судді для зазначених осіб може бути встановлений строк випробування відповідно до вимог законодавства про працю.
 
   За пропозицією Судді для зазначених осіб може бути встановлений строк випробування відповідно до вимог законодавства про працю.
 
186. 3. На посаду наукового радника може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права і володіє державною мовою на рівні, що відповідає вимогам для виконання покладених на неї обов'язків.
 
-411- Мураєв Є.В.
У частині третій статті 30 слова та розділовий знак «на рівні, що відповідає вимогам для виконання покладених на неї обов'язків» виключити .
 
Враховано редакційно   3. На посаду наукового консультанта може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років та вільно володіє державною мовою.
 
    -412- Алексєєв І.С.
У статті 30 проекту Закону:
у частині третій слова «на рівні, що відповідає вимогам для виконання покладених на неї обов’язків» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -413- Помазанов А.В.
У статті 30 проекту Закону:
частину третю викласти в наступній редакції:
«3. На посаду наукового консультанта може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, вільно володіє державною мовою та має стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років.
Помічником Судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою, а також має стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років.»
 
Враховано частково    
    -414- Добродомов Д.Є.
Ч. 3 ст. 30 викласти у такій редакції:
«3. На посаду наукового радника може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’яти років і вільно володіє державною мовою.
На посаду помічника може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років і вільно володіє державною мовою.».
 
Враховано частково    
    -415- Чижмарь Ю.В.
У пункті 3 статті 30 зазначено, що на посаду наукового радника може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права і володіє державною мовою на рівні, що відповідає вимогам для виконання покладених на неї обов'язків.
На підставі вищевикладеного, прошу визначити стаж професійної діяльності (не менше 5 років) та науковий ступінь.
Також, вважаю за необхідне визначити загальні вимоги до помічника Судді.
 
Враховано частково    
187. 4. Науковий радник, помічник Судді працюють за строковим трудовим договором упродовж перебування Судді на посаді.
 
-416- Помазанов А.В.
У статті 30 проекту Закону:
у частині четвертій:
у абзаці першому слова «упродовж перебування Судді на посаді» замінити словами «та призначаються на посаду на строк повноважень Судді».
 
Відхилено   4. Науковий консультант, помічник Судді працюють за строковим трудовим договором упродовж перебування Судді на посаді.
 
188. Звільнення наукового радника, помічника Судді із займаних посад відбувається з дотриманням передбачених законодавством про працю гарантій та з урахуванням законодавства про державну службу.
 
-417- Помазанов А.В.
У статті 30 проекту Закону:
у частині четвертій:
у абзаці другому слова «та з урахуванням законодавства про державну службу» виключити.
 
Відхилено   Звільнення наукового консультанта, помічника Судді із займаних посад відбувається з дотриманням передбачених законодавством про працю гарантій та з урахуванням законодавства про державну службу.
 
    -418- Чижмарь Ю.В.
У пункті 4 статті 30 слова «та з урахуванням законодавства про державну службу» виключити.
 
Відхилено    
189. Науковий радник, помічник Судді можуть бути звільнені із займаних посад достроково за поданням Судді.
 
   Науковий консультант, помічник Судді можуть бути звільнені із займаних посад достроково за поданням Судді.
 
190. 5. До наукового радника, помічника Судді застосовуються ті самі, що й до Судді, обмеження щодо розголошення відомостей стосовно конституційних проваджень, які стали їм відомими у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків.
 
-419- Власенко С.В.
Ст. 30 доповнити новою частиною 6: «6. Суддя має фонд оплати праці радників та помічника, який щорічно визначається у Державному бюджеті України.».
 
Відхилено   5. До наукового консультанта, помічника Судді застосовуються ті самі, що й до Судді, обмеження щодо розголошення відомостей стосовно конституційних проваджень, які стали їм відомими у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків.
 
    -420- Добродомов Д.Є.
Доповнити ст. 30 ч. 6 такого змісту:
«6. Розподіл обов'язків між науковими радниками і помічником суддя здійснює самостійно. При цьому помічники мають право, зокрема:
1) вивчати матеріали справ та готувати щодо них аналітичні записки та доповіді;
2) підшукувати нормативно-правові акти, судові рішення, наукові статті, правові позиції, які є необхідними для розгляду конкретної справи;
3) готувати проекти процесуальних рішень за вказівкою Судді;
4) перевіряти проекти документів, складених суддею, на предмет стилістичних, граматичних та орфографічних помилок;
5) складати за дорученням судді інші документи, отримувати за дорученням Судді службову поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням Судді;
6) одержувати за письмовим зверненням Судді в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах і організаціях у встановленому порядку необхідні Судді для здійснення його повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;
7) інші повноваження, викладені у Положенні про статус наукового радника і помічника Судді, яке затверджується Великою палатою на спеціальному засіданні».
 
Відхилено    
    -421- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Пропонується викласти статтю 30 у наступній редакції.
Стаття 30. Наукові радники, наукові консультанти і помічники Судді
1.Суддя має наукового консультанта і помічника, які належать до патронатної служби.
Науковий консультант і помічник виконують доручення Судді зі справ конституційного провадження і підпорядковані йому безпосередньо.
2. Призначення особи на посаду наукового консультанта, помічника Судді здійснює керівник Секретаріату Суду за поданням Судді.
За пропозицією Судді для зазначених осіб може бути встановлений строк випробування відповідно до вимог законодавства про працю.
3. На посаду наукового консультанта може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права не менше 3 років і володіє державною мовою на рівні, що відповідає вимогам для виконання покладених на неї обов'язків.
4. Науковий консультант, помічник Судді працюють за строковим трудовим договором упродовж перебування Судді на посаді.
Звільнення наукового консультанта, помічника Судді із займаних посад відбувається з дотриманням передбачених законодавством про працю гарантій та з урахуванням законодавства про державну службу.
Науковий консультант, помічник Судді можуть бути звільнені із займаних посад достроково за поданням Судді.
5. Науковий радник здійснює допомогу судді на позаштатних засадах за строковим цивільним договором за винагороду у розмірі 4 мінімальних заробітних плат на місяць. Науковим радником може бути особа не молодша 30 років, яка має науковий ступінь доктора наук, або кандидата наук (чи іноземну ступінь Рh.D.). Як Суд, так і науковий радник вправі у будь-який час в односторонньому порядку без пояснення причини достроково розірвати укладений між ними договір.
6. До наукового радника, помічника, наукового консультанта Судді застосовуються ті самі, що й до Судді, обмеження щодо розголошення відомостей стосовно конституційних проваджень, які стали їм відомими у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків.
 
Відхилено    
191. Стаття 31. Збереження звання судді Конституційного Суду та гарантування недоторканності судді Конституційного Суду у відставці
 
-422- Одарченко Ю.В.
У статті 31 слова «гарантії недоторканості» виключити.
 
Відхилено   Стаття 31. Збереження звання судді Конституційного Суду та гарантування недоторканності судді Конституційного Суду у відставці
 
192. 1. За Суддею, який вийшов у відставку, зберігаються звання судді Конституційного Суду та гарантії недоторканності.
 
-423- Мураєв Є.В.
Частину першу статті 31 доповнити словами, цифрами та розділовим знаком «, передбачені статтею 149 Конституції України та статтею 24 цього Закону».
 
Відхилено   1. За суддею Конституційного Суду, який вийшов у відставку, зберігаються звання судді Конституційного Суду та гарантії недоторканності.
 
193. 2. Звання судді Конституційного Суду та гарантії недоторканності зберігаються за Суддею, повноваження якого припинено з підстав, встановлених пунктами 1, 2 частини першої статті 149-1 Конституції України, або якого звільнено з підстав, встановлених пунктами 1, 4 частини другої статті 149-1 Конституції України.
 
-424- Алексєєв І.С.
Назву та текст статті 31 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 31. Збереження звання судді Конституційного Суду та гарантування недоторканності судді Конституційного Суду, повноваження якого припинено
Звання судді Конституційного Суду
та гарантії недоторканності зберігаються за суддею Конституційного Суду, повноваження якого припинено з підстав, встановлених пунктами 1, 2 частини першої статті 149-1 Конституції України, або якого звільнено з підстав, встановлених пунктами 1, 4 частини другої статті 149-1 Конституції України.».
 
Відхилено   2. Звання судді Конституційного Суду та гарантії недоторканності зберігаються за Суддею, повноваження якого припинено з підстав, встановлених пунктами 1, 2 частини першої статті 149-1 Конституції України, або якого звільнено з підстав, встановлених пунктами 1, 4 частини другої статті 149-1 Конституції України.
 
194. Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
195. Стаття 32. Організаційна структура Суду
 
   Стаття 32. Організаційна структура Суду
 
196. 1. У складі Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій.
 
-425- Новак Н.В.
Частину першу статті 32 викласти в такій редакції:
«1. У складі Суду діють Велика палата, дві палати та шість колегій».
ВНЕСТИ ТАКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ ВСЬОГО ЗАКОНОПРОЕКТУ
 
Відхилено   1. У складі Суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій.
 
    -426- Чумак В.В.
Частину першу статті 32 викласти в такій редакції:
«1. У складі Суду діють Велика палата, дві палати та шість колегій».
ВНЕСТИ ТАКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ ВСЬОГО ЗАКОНОПРОЕКТУ.
 
Відхилено    
197. 2. Велика палата, сенати, колегії у межах визначених цим Законом повноважень щодо конституційного провадження діють як Конституційний Суд.
 
-427- Міщенко С.Г.
Частину другу статті 32 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   2. Велика палата, сенати, колегії у межах визначених цим Законом повноважень щодо конституційного провадження діють як Конституційний Суд.
 
198. 3. Представницькі, організаційні, розпорядчі функції здійснюють Голова Суду, заступник Голови Суду, секретарі колегій.
 
-428- Чижмарь Ю.В.
Пропоную пункт 3 статті 32 виключити.
 
Відхилено   3. Представницькі, організаційні, розпорядчі функції здійснюють Голова Суду, заступник Голови Суду, секретарі колегій.
 
199. 4. Велика палата, Сенат, Колегія і Голова Суду мають статус органів Суду.
 
-429- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У частині четвертій статті 32 слова «і голова Суду» виключити.
 
Враховано   4. Велика палата, Сенат, Колегія мають статус органів Суду.
 
200. Стаття 33. Голова Суду
 
   Стаття 33. Голова Суду
 
201. 1. Голова Суду очолює Суд та організовує його діяльність.
 
-430- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 33 виключити.
 
Відхилено   1. Голова Суду очолює Суд та організовує його діяльність.
 
202. 2. Голова Суду:
 
   2. Голова Суду:
 
203. 1) здійснює загальне керівництво організацією роботи Суду та Секретаріату Суду;
 
-431- Добродомов Д.Є.
У п. 1 ч. 2 с. 33 слова «та Секретаріату Суду» виключити.
 
Відхилено   1) здійснює загальне керівництво організацією роботи Суду та Секретаріату Суду;
 
    -432- Чумак В.В.
Пункт перший частини другої статті 33 викласти в такій редакції:
«1) здійснює загальне керівництво організацією роботи Суду;».
 
Відхилено    
    -433- Новак Н.В.
Пункт перший частини другої статті 33 викласти в такій редакції:
«1) здійснює загальне керівництво організацією роботи Суду;».
 
Відхилено    
204. 2) скликає і проводить засідання, спеціальні пленарні засідання Суду, пленарні засідання Великої палати;
 
-434- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Пункти 2 і 3 частини другої статті 33 проекту Закону викласти у такій редакції:
«2) скликає засідання, спеціальні пленарні засідання Суду, засідання, пленарні засідання Великої палати;
3) головує на засіданнях, спеціальних пленарних засіданнях Суду, засіданнях, пленарних засіданнях Великої палати»;
 
Враховано   2) скликає засідання, спеціальні пленарні засідання Суду, засідання, пленарні засідання Великої палати;
 
205. 3) головує на засіданнях Великої палати;
 
   3) головує на засіданнях, спеціальних пленарних засіданнях Суду, засіданнях, пленарних засіданнях Великої палати;
 
206. 4) входить до одного із сенатів і головує на його засіданнях;
 
   4) входить до одного із сенатів і головує на його засіданнях;
 
207. 5) здійснює розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Суду відповідно до затвердженого Судом кошторису та контролює ефективність використання цих коштів Секретаріатом Суду;
 
   5) здійснює розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Суду відповідно до затвердженого Судом кошторису та контролює ефективність використання цих коштів Секретаріатом Суду;
 
208. 6) виконує інші повноваження, передбачені цим Законом та Регламентом.
 
   6) виконує інші повноваження, передбачені цим Законом та Регламентом.
 
209. 3. Голова Суду представляє Суд у відносинах з органами державної влади, іншими державними органами України, органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також з органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
-435- Помазанов А.В.
У частині третій статті 33 проекту Закону:
слова «іншими державними органами» виключити;
перед словами «юридичними особами» доповнити словами «фізичними особами та».
 
Відхилено   3. Голова Суду представляє Суд у відносинах з органами державної влади, іншими державними органами України, органами місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також з органами іноземних держав і міжнародних організацій.
 
210. 4. Голову Суду обирають на спеціальному пленарному засіданні Суду зі складу суддів Конституційного Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів із будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду.
 
   4. Голову Суду обирають на спеціальному пленарному засіданні Суду зі складу суддів Конституційного Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів із будь-яким числом кандидатур, запропонованих суддями Конституційного Суду.
 
211. 5. Для обрання Голови Суду на спеціальному пленарному засіданні Суду створюється комісія з числа суддів Конституційного Суду.
 
-436- Одарченко Ю.В.
Частину п’яту статті 33 викласти у наступній редакції:
«5. Для обрання Голови Суду на спеціальному пленарному засіданні Суду створюється лічильна комісія з числа суддів Конституційного Суду, які не висуваються на посаду Голови Суду.»
 
Відхилено   5. Для обрання Голови Суду на спеціальному пленарному засіданні Суду створюється комісія з числа суддів Конституційного Суду.
 
212. 6. Головою Суду вважається обраний кандидат, за якого проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
   6. Головою Суду вважається обраний кандидат, за якого проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
213. Якщо запропоновано не більше двох кандидатів і Голову Суду не було обрано, проводяться нові вибори.
 
   Якщо запропоновано не більше двох кандидатів і Голову Суду не було обрано, проводяться нові вибори.
 
214. Якщо запропоновано більше двох кандидатів і жодного з них не було обрано, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів.
 
   Якщо запропоновано більше двох кандидатів і жодного з них не було обрано, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів.
 
215. Якщо при повторному голосуванні Голову Суду не було обрано, проводяться нові вибори.
 
   Якщо при повторному голосуванні Голову Суду не було обрано, проводяться нові вибори.
 
216. Під час голосування Суддя може проголосувати лише за одну кандидатуру.
 
   Під час голосування Суддя може проголосувати лише за одну кандидатуру.
 
217. 7. За відсутності Голови Суду його обов'язки виконує заступник Голови Суду, а за відсутності обох – Суддя, який найдовше перебуває на посаді, а якщо таких суддів Конституційного Суду декілька – старший за віком.
 
-437- Крулько І.І.
У статті 33:
у частині сьомій слова «Суддя, який найдовше перебуває на посаді, а якщо таких суддів декілька – старший за віком» замінити на слова «старший за віком Суддя».
 
Враховано   7. За відсутності Голови Суду його обов'язки виконує заступник Голови Суду, а за відсутності обох – старший за віком Суддя.
 
218. 8. За наявності заяви Голови Суду про звільнення з посади Суд ухвалює рішення про дострокове звільнення з цієї посади, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
-438- Яніцький В.П.
Частину восьму статті 33 проекту Закону викласти у такій редакції:
«8. Голова Суду може бути достроково звільнений з посади за його заявою або внаслідок висловлення йому недовіри, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду. Питання про висловлення недовіри Голові Суду розглядається Судом за поданням не менш як однієї третини від складу Суду, скріпленим їх підписами. Подання має бути вмотивованим.».
 
Відхилено   8. За наявності заяви Голови Суду про звільнення з посади Суд ухвалює рішення про дострокове звільнення з цієї посади, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
    -439- Крулько І.І.
У статті 33:
доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. У разі якщо особиста заява Голови Суду про його дострокове звільнення з посади не задовольняється Конституційним Судом, він має право припинити виконання посадових обов’язків Голови Суду через 15 днів після дня розгляду цього питання Конституційним Судом».
 
Відхилено    
219. Стаття 34. Заступник Голови Суду
 
   Стаття 34. Заступник Голови Суду
 
220. 1. Заступник Голови Суду виконує за дорученням Голови Суду окремі його повноваження. За відсутності Голови Суду або якщо Голова Суду не може здійснювати свої повноваження, їх здійснює заступник Голови Суду, а у разі його відсутності – Суддя, який найдовше перебуває на посаді, а якщо таких суддів Конституційного Суду декілька – старший за віком.
 
-440- Крулько І.І.
У статті 34:
у частині першій слова «Суддя, який найдовше перебуває на посаді, а якщо таких суддів декілька – старший за віком» замінити на слова «старший за віком Суддя».
 
Відхилено   1. Заступник Голови Суду виконує за дорученням Голови Суду окремі його повноваження.
 
    -441- Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 34 після слів «їх здійснює» додати слова «заздалегідь визначений Судом».
 
Відхилено    
    -442- Алексєєв І.С.
У статті 34 проекту Закону:
друге речення частини першої виключити.
 
Враховано    
221. 2. Заступника Голови Суду обирають за пропозицією Голови Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у порядку, встановленому статтею 33 цього Закону.
 
-443- Крулько І.І.
У статті 34:
у частині другій слова «Голови Суду» замінити на слово «Суддів».
 
Відхилено   2. Заступника Голови Суду обирають за пропозицією Голови Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у порядку, встановленому статтею 33 цього Закону.
 
    -444- Яніцький В.П.
У статті 34 проекту Закону:
у частині другій слова після слів «за пропозицією» слова «Голови Суду» замінити словами «суддів Конституційного Суду»;
 
Відхилено    
    -445- Чумак В.В.
Частину другу статті 34 викласти в такій редакції:
«2. Заступника Голови Суду обирають за пропозицією Голови Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у порядку, встановленому частинами четвертою – шостою цією статті 33 цього Закону».
 
Відхилено    
    -446- Новак Н.В.
Частину другу статті 34 викласти в такій редакції:
«2. Заступника Голови Суду обирають за пропозицією Голови Суду лише на один трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів у порядку, встановленому частинами четвертою – шостою цією статті 33 цього Закону».
 
Відхилено    
222. 3. Заступник Голови Суду входить до одного із сенатів і головує на його засіданнях.
 
   3. Заступник Голови Суду входить до одного із сенатів і головує на його засіданнях.
 
223. 4. За наявності заяви заступника Голови Суду про звільнення з посади Суд ухвалює рішення про дострокове звільнення з цієї посади, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
-447- Яніцький В.П.
У статті 34 проекту Закону:
частину четверту викласти у такій редакції»:
«4. Заступник Голови Суду може бути достроково звільнений з посади за його заявою або внаслідок висловлення йому недовіри, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду. Питання про висловлення недовіри заступнику Голови Суду розглядається Судом за поданням Голови Суду або не менш як однієї третини від складу Суду, скріпленим їх підписами. Подання має бути вмотивованим.».
 
Відхилено   4. За наявності заяви заступника Голови Суду про звільнення з посади Суд ухвалює рішення про дострокове звільнення з цієї посади, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду від конституційного складу Суду.
 
    -448- Крулько І.І.
У статті 34:
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У разі якщо особиста заява заступника Голови Суду про його звільнення з посади не задовольняється Конституційним Судом, він має право припинити виконання посадових обов’язків заступника Голови Суду через 15 днів після дня розгляду цього питання Конституційним Судом».
 
Відхилено    
224. Стаття 35. Велика палата
 
   Стаття 35. Велика палата
 
225. 1. Велика палата діє у складі усіх суддів Конституційного Суду.
 
   1. Велика палата діє у складі всіх суддів Конституційного Суду.
 
226. 2. Велика палата розглядає питання щодо:
 
   2. Велика палата розглядає питання щодо:
 
227. 1) відповідності Конституції України (конституційності) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
   1) відповідності Конституції України (конституційності) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 
228. 2) офіційного тлумачення Конституції України;
 
   2) офіційного тлумачення Конституції України;
 
229. 3) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
   3) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
230. 4) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
-449- Тимошенко Ю.В.
П. 4 ч. 2 ст. 35 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   4) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
231. 5) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, встановлених статтями 111 та 151 Конституції України;
 
   5) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, встановлених статтями 111 і 151 Конституції України;
 
232. 6) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
   6) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
233. 7) наявності порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
-450- Мураєв Є.В.
У пунктах 7 та 8 частини другої статті 35 слова «або законів України» «та законів України» відповідно з тексту виключити.
 
Відхилено   7) наявності порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
234. 8) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України;
 
   8) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України;
 
235. 9) відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами у разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати у випадках, визначених цим Законом.
 
   9) відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами у разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати у випадках, визначених цим Законом.
 
236. 3. До повноважень Великої палати також належить вирішення процесуальних питань, що виникають під час конституційного провадження згідно з цим Законом.
 
-451- Розенблат Б.С.
У частині третій статті 35 після слів «конституційного провадження» доповнити словами «у палаті».
 
Відхилено   3. До повноважень Великої палати також належить вирішення процедурних питань, що виникають під час конституційного провадження згідно з цим Законом.
 
    -452- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У частині третій статті 35 слово «процесуальних» замінити словом «процедурних».
 
Враховано    
237. Стаття 36. Сенат
 
   Стаття 36. Сенат
 
238. 1. Сенат діє у складі дев'яти суддів Конституційного Суду.
 
   1. Сенат діє у складі дев'яти суддів Конституційного Суду.
 
239. Якщо кількість суддів Конституційного Суду є меншою ніж вісімнадцять, Сенат є повноважним за участі у ньому щонайменше шести суддів Конституційного Суду.
 
   Якщо кількість суддів Конституційного Суду є меншою за 18, Сенат є повноважним за умови участі в ньому щонайменше шести суддів Конституційного Суду.
 
240. 2. Розподіл суддів Конституційного Суду між сенатами здійснюється шляхом жеребкування. Персональний склад Сенату затверджується на спеціальному пленарному засіданні Суду.
 
-453- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину другу статті 36 викласти в такій редакції:
«2. Склад сенатів формується на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду шляхом жеребкування. Стосовно Голови Конституційного Суду та заступника Голови Конституційного Суду жеребкування не проводиться.
Персональний склад сенатів затверджується постановою Конституційного Суду.
Сенат розглядає справи за участі щонайменше шести суддів Конституційного Суду.
На засіданнях сенатів головує відповідно Голова Конституційного Суду та заступник Голови Конституційного Суду, а у разі їх відсутності – старший за віком Суддя, що входить до складу відповідного Сенату».
 
Враховано   2. Склад сенатів формується на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду шляхом жеребкування. Стосовно Голови Конституційного Суду та заступника Голови Конституційного Суду жеребкування не проводиться.
Персональний склад сенатів затверджується постановою Конституційного Суду.
Сенат розглядає справи за участі щонайменше шести суддів Конституційного Суду.
На засіданнях сенатів головує відповідно Голова Конституційного Суду та заступник Голови Конституційного Суду, а у разі їх відсутності – старший за віком Суддя, що входить до складу відповідного Сенату.
 
    -454- Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 36 викласти у наступній редакції:
«2. Розподіл суддів між Сенатами здійснюється шляхом жеребкування. Жеребкування відбувається кожні три роки, при цьому судді, які набули повноваження у період між жеребкуванням включаються до складу Сенату із найменшою кількістю членів, а якщо кількість членів в Сенатах рівна - шляхом жеребкування. Голова та заступник голови Суду мають входити до різних Сенатів. Після затвердження нового складу Сенатів справи, розгляд яких було розпочато, закінчуються у тому самому складі Сенату, який існував станом на початок розгляду справи.»
 
Відхилено    
241. Сенат розглядає справи за участі щонайменше шести суддів Конституційного Суду.
 
-455- Мураєв Є.В.
Абзац другий частини другої статті 36 виключити.
 
Відхилено      
    -456- Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 36 доповнити абзацом третім наступного змісту:
«Голова Суду та заступник Голови Суду мають бути членами різних Сенатів.»
 
Відхилено    
    -457- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину 2 статті 36, яка закінчується словами «Сенат розглядає справи за участі щонайменше шести суддів Конституційного Суду.», пропонується доповнити наступним реченням «Голова Суду вправі своїм розпорядженням тимчасово залучати до роботи Сенату суддів з іншого Сенату, якщо інакше неможливо дотриматися кворуму при розгляді справ.»
 
Відхилено    
242. 3. Сенати утворюються у порядку, встановленому Регламентом.
 
-458- Мураєв Є.В.
Частину третю статті 36 виключити.
 
Відхилено   3. Сенати утворюються у порядку, встановленому Регламентом.
 
    -459- Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 36 виключити.
 
Відхилено    
243. 4. Сенат розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами.
 
-460- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину четверту статті 36 доповнити словами « а також інші питання визначені Законом».
 
Враховано   4. Сенат розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами, а також інші питання, визначені цим Законом.
 
    -461- Помазанов А.В.
Частину четверту статті 36 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«4. Сенат розглядає питання щодо:
1) відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами;
2) відкриття конституційного провадження за конституційною скаргою у разі, коли Колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою.».
 
Враховано по суті   
    -462- Мураєв Є.В.
Доповнити статтю 36 частиною такого змісту:
«Суддя із складу одного Сенату не може входити на постійній основі до складу іншого Сенату. Якщо Сенат не повний за складом, до його складу тимчасово залучають суддю з іншого Сенату в порядку, встановленому Регламентом.»
 
Враховано по суті   
    -463- Шпенов Д.Ю.
Статтю 36 доповнити новою частиною 5 та викласти її в такій редакції «5. Сенат приймає рішення про відкриття чи відмову у відкритті конституційного провадження у справі, якщо Колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою.»
 
Враховано по суті   
244. Стаття 37. Колегія
 
   Стаття 37. Колегія
 
245. 1. Колегія діє у складі трьох суддів Конституційного Суду.
 
   1. Колегія діє у складі трьох суддів Конституційного Суду.
 
246. Суд на спеціальному пленарному засіданні шляхом жеребкування утворює колегії в порядку, встановленому Регламентом.
 
-464- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Абзац другий частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
«Суд на спеціальному пленарному засіданні шляхом жеребкування утворює в межах сенатів колегії в порядку, встановленому Регламентом».
 
Враховано   Суд на спеціальному пленарному засіданні шляхом жеребкування утворює в межах сенатів колегії в порядку, встановленому Регламентом.
 
247. Один і той же Суддя не може входити на постійній основі до складу кількох колегій.
 
   Один і той же Суддя не може входити на постійній основі до складу кількох колегій.
 
248. Суд затверджує персональний склад Колегії постановою.
 
-465- Чумак В.В.
Частину першу статті 37 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Якщо кількість суддів Конституційного Суду є меншою ніж вісімнадцять, Колегія є повноважною за участі у ній щонайменше двох суддів Конституційного Суду».
 
Відхилено   Суд затверджує персональний склад Колегії постановою.
 
    -466- Новак Н.В.
Частину першу статті 37 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Якщо кількість суддів Конституційного Суду є меншою ніж вісімнадцять, Колегія є повноважною за участі у ній щонайменше двох суддів Конституційного Суду».
 
Відхилено    
    -467- Пташник В.Ю.
У статті 37:
Частину першу доповнити абзацом п’ятим наступного змісту:
«Якщо кількість суддів Конституційного Суду є меншою ніж вісімнадцять, Колегія є повноважною за участі у ній щонайменше двох суддів Конституційного Суду.»
 
Відхилено    
249. Якщо Колегія неповноважна за складом, до її складу тимчасово залучають Суддю з іншої Колегії в порядку, встановленому Регламентом.
 
-468- Одарченко Ю.В.
Абзац п'ятий частини першої статті 37 викласти у наступній редакції:
«Для кожної колегії суддів Суд визначає взаємозамінну колегію. У разі, якщо суддя зі складу Колегії не може брати участь у розгляді справи він замінюється суддею із взаємозамінної колегії шляхом жеребкування.»
 
Відхилено   Якщо Колегія неповноважна за складом, до її складу тимчасово залучають Суддю з іншої Колегії в порядку, встановленому Регламентом.
 
    -469- Добродомов Д.Є.
У абз. 5 ч. 1 ст. 37 слова «в порядку, встановленому Регламентом» замінити на «шляхом Автоматизованої системи документообігу».
Окрім того, ч. 1 ст. 37 доповнити таким абзацом:
«Раз на рік відбувається ротація суддів у колегіях шляхом жеребкування в порядку, встановленому Регламентом.».
 
Відхилено    
250. 2. До повноважень Колегії належить вирішення питань щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою.
 
   2. До повноважень Колегії належить вирішення питань щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою.
 
251. 3. Колегія більшістю голосів суддів Конституційного Суду постановляє ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
-470- Мураєв Є.В.
У частині третій статті 37 слова «Конституційного Суду» замінити словами «її складу».
 
Враховано редакційно   3. Колегія більшістю голосів від її складу постановляє ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
252. 4. Якщо Колегія постановила ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням або за конституційним зверненням, секретар Колегії вносить пропозицію Голові Суду скликати засідання Великої палати для розгляду питань, пов'язаних із конституційним провадженням.
 
-471- Розенблат Б.С.
Абзац 1 частини четвертої статті 37 викласти в такій редакції: «Якщо Колегія постановила ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням або за конституційним зверненням, секретар Колегії протягом 3 наступних робочих днів скеровує матеріали справи Голові Суду для розгляду справи по суті на засіданні Великої палати»
 
Відхилено   4. Якщо Колегія постановила ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням або за конституційним зверненням, секретар Колегії вносить пропозицію Голові Суду скликати засідання Великої палати для розгляду питань, пов'язаних із конституційним провадженням.
 
253. Якщо Колегія постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням або за конституційним зверненням, секретар Колегії передає конституційне подання або конституційне звернення на розгляд Великої палати для вирішення питання щодо відкриття конституційного провадження у справі.
 
-472- Розенблат Б.С.
Абзац 2 частини четвертої статті 37 доповнити реченням такого змісту: «Велика палата вправі залишити ухвалу Колегії без змін чи скасувати її та відкрити конституційне провадження».
 
Відхилено   Якщо Колегія постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням або за конституційним зверненням, секретар Колегії передає конституційне подання або конституційне звернення на розгляд Великої палати для вирішення питання щодо відкриття конституційного провадження у справі.
 
254. 5. Якщо Колегія постановила ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії вносить пропозицію головуючому відповідного Сенату скликати його засідання для розгляду питань, пов'язаних із конституційним провадженням.
 
-473- Розенблат Б.С.
Частину п’яту статті 37 викласти в такій редакції:
«5. Якщо Колегія постановила ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії протягом 3 наступних робочих днів скеровує матеріали справи очільнику відповідного Сенату для розгляду справи по суті.
Якщо Колегія постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою не одностайно, секретар Колегії протягом 3 наступних робочих днів скеровує конституційну скаргу на розгляд того Сенату, в межах якого працює відповідна колегя судді, для остаточного вирішення питання про відкриття конституційного провадження у справі. Сенат вправі залишити ухвалу Колегії в силі чи скасувати її та відкрити конституційне провадження».
 
Відхилено   5. Якщо Колегія постановила ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії вносить пропозицію головуючому відповідного Сенату скликати його засідання для розгляду питань, пов'язаних із конституційним провадженням.
 
255. Якщо Колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії передає конституційну скаргу на розгляд Сенату для вирішення питання про відкриття конституційного провадження у справі.
 
-474- Мураєв Є.В.
Виключити з абзацу другого частини п’ятої статті 37 слова «не одностайно» та частину шосту повністю.
 
Відхилено   Якщо Колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії передає конституційну скаргу на розгляд Сенату для вирішення питання про відкриття конституційного провадження у справі.
 
    -475- Чумак В.В.
Абзац другий частини п’ятої статті 37 викласти в такій редакції:
«Якщо Колегія не одностайно постановила або не змогла постановити (голоси суддів розділилися порівну) ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії передає конституційну скаргу на розгляд Сенату для вирішення питання про відкриття конституційного провадження у справі».
 
Відхилено    
    -476- Новак Н.В.
Абзац другий частини п’ятої статті 37 викласти в такій редакції:
«Якщо Колегія не одностайно постановила або не змогла постановити (голоси суддів розділилися порівну) ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії передає конституційну скаргу на розгляд Сенату для вирішення питання про відкриття конституційного провадження у справі».
 
Відхилено    
    -477- Пташник В.Ю.
У статті 37:
абзац другий частини п’ятої викласти в такій редакції:
«Якщо Колегія не одностайно постановила або не змогла постановити (голоси суддів розділилися порівну) ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, секретар Колегії передає конституційну скаргу на розгляд Сенату для вирішення питання про відкриття конституційного провадження у справі.».
 
Відхилено    
256. 6. Одностайно постановлена ухвала Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою є остаточною.
 
   6. Одностайно постановлена ухвала Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою є остаточною.
 
257. Стаття 38. Секретар Колегії
 
   Стаття 38. Секретар Колегії
 
258. 1. Секретаря Колегії обирають у порядку, встановленому Регламентом, із числа суддів Конституційного Суду, які входять до її складу.
 
   1. Секретаря Колегії обирають у порядку, встановленому Регламентом, із числа суддів Конституційного Суду, які входять до її складу.
 
259. 2. Секретар Колегії:
 
   2. Секретар Колегії:
 
260. 1) скликає засідання Колегії та головує на ньому;
 
   1) скликає засідання Колегії та головує на ньому;
 
261. 2) вносить пропозицію головуючому в Сенаті скликати відповідно засідання Сенату, пленарне засідання Сенату, а головуючому у Великій палаті – засідання Великої палати.
 
-478- Чумак В.В.
Частину другу статті 38 доповнити пунктом третім такого змісту:
«3) вносить на розгляд колегій пропозицію про заміну судді-доповідача відповідно до частини другої статті 59 цього Закону».
 
Враховано по суті  2) вносить пропозицію головуючому в Сенаті скликати відповідно засідання Сенату, пленарне засідання Сенату, а головуючому у Великій палаті – засідання Великої палати;
3) виконує інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
    -479- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину другу статті 38 доповнити пунктом третім такого змісту:
«3) виконує інші повноваження відповідно до цього Закону».
 
Враховано    
    -480- Новак Н.В.
Частину другу статті 38 доповнити пунктом третім такого змісту:
«3) вносить на розгляд колегій пропозицію про заміну судді-доповідача відповідно до частини другої статті 59 цього Закону».
 
Враховано по суті   
    -481- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 38 доповнити п. 3 такого змісту:
«3) вносить на розгляд колегій пропозицію про заміну судді-доповідача відповідно до частини другої статті 59 цього Закону.».
 
Враховано по суті   
262. Стаття 39. Засідання Суду, пов'язані з організаційною діяльністю
 
   Стаття 39. Засідання Суду, пов'язані з організаційною діяльністю
 
263. 1. Для вирішення питань, пов'язаних з організаційною діяльністю Суду, скликаються спеціальні пленарні засідання Суду та засідання Суду.
 
-482- Крулько І.І.
У статті 39:
частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Для вирішення питань, пов’язаних з організаційною діяльністю Суду, скликаються урочисті засідання Суду, спеціальні пленарні засідання Суду та засідання Суду».
 
Відхилено   1. Для вирішення питань, пов'язаних з організаційною діяльністю Суду, скликаються спеціальні пленарні засідання Суду та засідання Суду.
 
    -483- Крулько І.І.
У статті 39:
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Складення присяги новопризначеними Суддями відбувається на урочистому засіданні Суду, на яке запрошуються всі Судді Суду».
У зв’язку з цим, частину другу-шосту вважати частинами третьою-сьомою відповідно.
 
Відхилено    
264. 2. На спеціальних пленарних засіданнях Суду здійснюється:
 
-484- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Абзац перший частини другої статті 39 викласти в такій редакції:
«2. Виключно на спеціальних пленарних засіданнях Суду здійснюється:».
 
Враховано   2. Виключно на спеціальних пленарних засіданнях Суду здійснюється:
 
265. 1) обрання Голови Суду, заступника Голови Суду;
 
   1) обрання Голови Суду, заступника Голови Суду;
 
266. 2) складання новопризначеними Суддями присяги;
 
-485- Крулько І.І.
У статті 39:
у частині третій пункт 2 виключити (у зв’язку з цим пункти 3–8 вважати відповідно пунктами 2–7).
 
Відхилено   2) складання новопризначеними Суддями присяги;
 
267. 3) ухвалення рішення про надання згоди на затримання або тримання під вартою чи арештом Судді;
 
-486- Мураєв Є.В.
У пункті третьому частини другої статті 39 слово «тримання» замінити словом «утримання».
 
Враховано редакційно   3) ухвалення рішення про надання згоди на затримання або утримування під вартою чи арештом Судді;
 
268. 4) винесення попередження Судді про необхідність усунення обставин, що свідчать про порушення ним вимог щодо несумісності;
 
   4) винесення попередження Судді про необхідність усунення обставин, що свідчать про порушення ним вимог щодо несумісності;
 
269. 5) ухвалення рішення про звільнення Судді з посади відповідно до статті 21 цього Закону;
 
-487- Чумак В.В.
Частину другу статті 39 доповнити пунктом шостим такого змісту:
«6) призначення Керівника Секретаріату, його заступників».
 
Відхилено   5) ухвалення рішення про звільнення Судді з посади відповідно до статті 21 цього Закону;
 
    -488- Новак Н.В.
Частину другу статті 39 доповнити пунктом шостим такого змісту:
«6) призначення Керівника Секретаріату, його заступників».
 
Відхилено    
270. 6) ухвалення Регламенту;
 
-489- Одарченко Ю.В.
Пункт 6 частини першої статті 39 викласти у наступній редакції:
«6) приймає внутрішні акти суду у випадках, визначених цим Законом;».
 
Відхилено   6) ухвалення Регламенту;
 
    -490- Добродомов Д.Є.
П. 7 ч. 2 ст. 39 викласти у такій редакції:
«7) ухвалення Регламенту, кошторису Суду, Положення про Секретаріат, його структуру і штатний розпис, Положення про статус наукового радника і помічника Судді;».
 
Відхилено    
271. 7) затвердження персонального складу сенатів;
 
   7) затвердження персонального складу сенатів;
 
272. 8) утворення колегій, затвердження їх персональних складів.
 
-491- Крулько І.І.
У статті 39:
частину другу доповнити новим пунктом такого змісту:
«8) затвердження спостерігачів від Конституційного Суду (не більше трьох суддів) для роботи у спеціальній тимчасовій слідчій комісії».
 
Відхилено   8) утворення колегій, затвердження їх персональних складів.
 
    -492- Помазанов А.В.
У статті 39 проекту Закону:
частину другу доповнити новим пунктом такого змісту:
«9) затвердження стандартів професійної етики судді Конституційного Суду України.»
 
Відхилено    
    -493- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 39 доповнити п. 9 такого змісту:
«9) призначення Керівника Секретаріату, його заступників.».
 
Відхилено    
273. 3. Спеціальне пленарне засідання є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше дванадцять суддів Конституційного Суду, які набули повноважень відповідно до цього Закону. Така вимога не поширюється на спеціальне пленарне засідання, на якому новопризначені судді Конституційного Суду складають присягу.
 
   3. Спеціальне пленарне засідання є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 12 суддів Конституційного Суду, які набули повноважень відповідно до цього Закону. Така вимога не поширюється на спеціальне пленарне засідання, на якому новопризначені судді Конституційного Суду складають присягу.
 
274. 4. На засіданнях Суд вирішує організаційні, фінансові, кадрові та інші питання внутрішньої діяльності Суду, не пов'язані з конституційним провадженням.
 
   4. На засіданнях Суд вирішує організаційні, фінансові, кадрові та інші питання внутрішньої діяльності Суду, не пов'язані з конституційним провадженням.
 
275. Засідання Суду є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше десять суддів Конституційного Суду.
 
-494- Крулько І.І.
У статті 39:
друге речення частини четвертої виключити.
 
Відхилено   Засідання Суду є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 10 суддів Конституційного Суду.
 
276. 5. Рішення спеціального пленарного засідання, засідання ухвалює більшість суддів Конституційного Суду, які брали у ньому участь, у формі постанови.
 
-495- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У частині п’ятій ї статті 39 слово «брали» замінити словом «беруть».
 
Враховано   5. Рішення спеціального пленарного засідання, засідання ухвалює більшість суддів Конституційного Суду, які беруть у ньому участь, крім випадків, визначених цим Законом, у формі постанови.
 
    -496- Одарченко Ю.В.
Частину п'яту статті 39 доповнити реченням: «крім випадків, визначених цим Законом.»
 
Враховано    
    -497- Яніцький В.П.
У частині п’ятій статті 39 проекту Закону:
а) після слів «які брали у ньому участь,» доповнити словами «крім випадків передбачених цим Законом.»;
б) слова «у формі постанови» замінити новим реченням такого змісту: «Таке рішення Конституційний Суд ухвалює у формі постанови.»
 
Враховано частково    
    -498- Паламарчук М.П.
Частину п’яту статті 39 викласти в такій редакції:
«5. Рішення спеціального пленарного засідання, засідання ухвалює більшість суддів Конституційного Суду, які брали у ньому участь, у формі постанови, крім випадків, встановлених цим Законом.
Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівника Секретаріату, його першого заступника та заступників, затвердження кошторису Суду ухвалює щонайменше десять суддів Конституційного Суду».
 
Враховано частково    
    -499- Мураєв Є.В.
Частину п’яту статті 39 викласти в наступній редакції:
«5. Рішення спеціального пленарного засідання з питань, передбачених пунктами 3, 5 частини другої цієї статті Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу. Всі інші рішення спеціального пленарного засідання та засідання – ухвалюються більшістю суддів, які брали в них участь, у формі постанови.»
 
Враховано частково    
    -500- Чумак В.В.
Частину п’яту статті 39 викласти в такій редакції:
«5. Рішення спеціального пленарного засідання та засідання ухвалюються більшістю суддів Конституційного Суду, які брали у ньому участь, у формі постанови, окрім випадків, передбачених цим Законом».
 
Враховано частково    
    -501- Новак Н.В.
Частину п’яту статті 39 викласти в такій редакції:
«5. Рішення спеціального пленарного засідання та засідання ухвалюються більшістю суддів Конституційного Суду, які брали у ньому участь, у формі постанови, окрім випадків, передбачених цим Законом».
 
Враховано частково    
    -502- Помазанов А.В.
У статті 39 проекту Закону:
частину п’яту викласти в наступній редакції:
«5. Рішення спеціального пленарного засідання, засідання ухвалює більшість суддів Конституційного Суду, які брали у ньому участь, у формі постанови, якщо цим Законом не передбачено іншу процедуру прийняття рішення.»
 
Враховано частково    
    -503- Добродомов Д.Є.
Ч. 5 ст. 39 викласти у такій редакції:
«5. Рішення спеціального пленарного засідання та засідання ухвалюються більшістю суддів Конституційного Суду, які брали у ньому участь, у формі постанови, окрім випадків, передбачених цим Законом.».
 
Враховано частково    
277. 6. Порядок проведення засідань та спеціальних пленарних засідань Суду встановлює Регламент.
 
-504- Крулько І.І.
У статті 39:
частину сьому викласти в такій редакції:
«7. Порядок проведення урочистих засідань Суду, спеціальних пленарних засідань та засідань Суду встановлює Регламент.».
 
Відхилено   6. Порядок проведення засідань та спеціальних пленарних засідань Суду встановлює Регламент.
 
278. Стаття 40. Постійні комісії Суду
 
   Стаття 40. Постійні комісії Суду
 
279. 1. Допоміжними органами Суду з питань організації його внутрішньої діяльності є постійні комісії.
 
   1. Допоміжними органами Суду з питань організації його внутрішньої діяльності є постійні комісії.
 
280. 2. Суд на засіданні створює з числа суддів Конституційного Суду постійні комісії та затверджує положення про них.
 
   2. Суд на засіданні створює з числа суддів Конституційного Суду постійні комісії та затверджує положення про них.
 
281. 3. Голову постійної комісії обирає комісія зі свого складу.
 
   3. Голову постійної комісії обирає комісія зі свого складу.
 
282. Стаття 41. Науково-консультативна рада Суду
 
   Стаття 41. Науково-консультативна рада Суду
 
283. 1. При Суді діє Науково-консультативна рада.
 
-505- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 41 викласти в редакції:
«1. При Суді діє Науково-консультативна рада. Члени науково-консультативної ради працюють на громадських засадах та не отримують винагороди, оплати праці з будь-якого джерела.».
 
Відхилено   1. Науково-консультативна рада утворюється при Конституційному Суді з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права для підготовки наукових висновків з питань діяльності Конституційного Суду, що потребують наукового забезпечення.
 
    -506- Алексєєв І.С.
У статті 41 проекту Закону:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. о-консультативна рада утворюється при Суді з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права для підготовки их висновків з питань діяльності Суду, що потребують ого забезпечення.».
 
Враховано    
284. 2. Положення та склад Науково-консультативної ради затверджує Суд на своєму засіданні.
 
   2. Положення та склад Науково-консультативної ради затверджує Суд на своєму засіданні.
 
285. Стаття 42. Доступ до публічної інформації в Суді
 
   Стаття 42. Доступ до публічної інформації в Суді
 
286. 1. Акти Суду, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядає Суд, є відкритими, якщо інше не встановлено цим Законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в Суді усної або письмової інформації про результати розгляду його справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому цим Законом.
 
-507- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 42 слова «встановленому цим Законом» замінити на «встановленому Законами України».
 
Відхилено   1. Акти Конституційного Суду, засідання Суду та інформація щодо справ, які розглядає Суд, є відкритими, якщо інше не встановлено цим Законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в Суді усної або письмової інформації про результати розгляду його справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до рішення Суду в порядку, встановленому цим Законом.
 
    -508- Мисик В.Ю.
У статті 42:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Акти Суду, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядає Суд, є відкритими, якщо інше не встановлено цим Законом. Право знайомитись з матеріалами справи під час конституційного провадження мають лише учасники конституційного провадження.
Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в Суді усної або письмової інформації про результати розгляду його справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому цим Законом».
 
Відхилено    
    -509- Чижмарь Ю.В.
Відповідно до пункту 1 статті 42 законопроекту акти Суду, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядає Суд, є відкритими, якщо інше не встановлено цим Законом.
Одночасно повідомляю, що відповідно до статті 83 цього законопроекту актами суду є рішення, висновки, ухвали, накази та постанови Суду.
На підставі викладеного, необхідно визначити, які акти Суду є відкритими, оскільки частина наказів та постанови регулюють внутрішню діяльність Суду.
 
Відхилено    
287. 2. Інформація про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до Суду, перебіг справи, дату і час засідання Сенату, Великої палати є відкритою та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду, якщо інше не встановлено цим Законом.
 
-510- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 42 між словами «Суду» та «якщо інше не встановлено цим Законом» додати: «не пізніше наступного дня після настання юридичного факту,».
 
Відхилено   2. Інформація про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до Суду, перебіг справи, дату і час засідання Сенату, Великої палати є відкритою та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду, якщо інше не встановлено цим Законом.
 
    -511- Чумак В.В.
Частину другу статті 42 викласти в такій редакції:
«2. Конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до Суду, інформація про перебіг справ, дату і час засідань колегій, сенатів, Великої палати є відкритими та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Суду, якщо інше не встановлено цим Законом».
 
Відхилено    
    -512- Новак Н.В.
Частину другу статті 42 викласти в такій редакції:
«2. Конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до Суду, інформація про перебіг справ, дату і час засідань колегій, сенатів, Великої палати є відкритими та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Суду, якщо інше не встановлено цим Законом».
 
Відхилено    
    -513- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину 2 статті 42 пропонується викласти у такій редакції: «2. Інформація про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до Суду, перебіг справи, є відкритою та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду. Інформація про дату і час відкритої частини засідання Сенату, Великої палати оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду не пізніше ніж за 7 днів (у невідкладних справах – 3 дні) до дати засідання.».
 
Відхилено    
    -514- Розенблат Б.С.
Частину другу статті 42 викласти в такій редакції:
«Тексти конституційних подань, конституційних звернень та конституційних скарг, що надійшли до Суду оприлюднюються на офіційному веб-сайті Суду протягом 10 календарних днів з дня надходження до Суду, крім випадку повернення конституційного звернення Секретаріатом Суду суб’єкту подання.
Інформація про дати і час відкритої частини засідання Сенату, Великої палати, їх порядок денний є відкритою та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду на пізніше ніж за 5 календарних днів до дня проведення відповідного засідання»
 
Відхилено    
    -515- Пташник В.Ю.
Частини другу і третю статті 42 викласти в такій редакції:
«2. Конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги, що надійшли до Суду, інформація про перебіг справ, дату і час засідань колегій, сенатів, Великої палати є відкритими та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Суду, якщо інше не встановлено цим Законом.
 
Відхилено    
288. 3. Суд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:
 
-516- 3. Суд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:
1) текст конституційних подань, конституційних звернень, конституційних скарги;
2) повідомлення про порядок денний засідань та пленарних засідань Великої палати та сенатів, колегій, прес-релізи, іншу інформацію;
3) постанови Суду;
4) забезпечувальні накази;
5) ухвали Суду про відкриття конституційного провадження у справі, про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі;
6) матеріали судових справ, ухвалені рішення або надані висновки щодо розглянутих Судом справ, окрім матеріалів закритої частини пленарних засідань Сенату чи Великої палати;
7) записи відеотрансляцій відкритої частини пленарних засідань та засідань Великої палати та сенатів;
8) щорічну інформаційну доповідь Суду;
9) кошторис Суду.».
 
Немає висновку   3. Суд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:
 
289. 1) інформацію про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги;
 
-517- Одарченко Ю.В.
Пункт 1 частини третьої статті 42 доповнити словами «та їх текст, за винятком положень, що становлять персональні дані.»
 
Відхилено   1) інформацію про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги;
 
    -518- Добродомов Д.Є.
П. 1 ч. 3 ст. 42 доповнити таким реченням:
«Інформація про конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги включає: текст відповідного подання, звернення, скарги (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»), дату отримання подання, звернення, скарги, інформацію про те, яка Колегія, Сенат уповноважений на розгляд подання, звернення, скарги, хто є Суддею-доповідачем, на яку дату подання, звернення, скарга призначена до розгляду, у разі відмови у розгляді – причини такої відмови;».
 
Відхилено    
290. 2) повідомлення про порядок денний пленарних засідань Великої палати та сенатів, прес-релізи, іншу інформацію;
 
-519- Добродомов Д.Є.
У п. 2 ч. 3 ст. 42 після слів «та сенатів» доповнити словами « (не пізніше, ніж за два дні до відповідного засідання)».
 
Відхилено   2) повідомлення про порядок денний пленарних засідань Великої палати та сенатів, прес-релізи, іншу інформацію;
 
291. 3) матеріали судових справ, ухвалені рішення або надані висновки щодо розглянутих Судом справ, окрім матеріалів закритої частини пленарних засідань Сенату чи Великої палати;
 
-520- Мисик В.Ю.
У статті 42:
пункт 3 частини третьої доповнити словами „та матеріалів, які містять публічну інформацію з обмеженим доступом «.
 
Враховано редакційно   3) матеріали судових справ, ухвалені рішення або надані висновки щодо розглянутих Судом справ, окрім матеріалів закритої частини пленарних засідань Сенату чи Великої палати та матеріалів, які містять інформацію з обмеженим доступом;
 
    -521- Помазанов А.В.
У пункті 3 частини третьої статті 42 проекту Закону слова «матеріали судових рішень,» виключити.
 
Відхилено    
    -522- Добродомов Д.Є.
П. 3 ч. 3 ст. 42 викласти у такій редакції:
«3) матеріали судових справ, ухвалені рішення або надані висновки щодо розглянутих Судом справ та окремі думки до них, окрім матеріалів закритої частини пленарних засідань Сенату чи Великої палати не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення;».
 
Відхилено    
292. 4) записи відеотрансляцій відкритої частини пленарних засідань Суду;
 
-523- Добродомов Д.Є.
У п. 4 ч. 3 ст. 42 після слів «засідань Суду» доповнити словами «та стенограми всіх відкритих частин спеціальних засідань та засідань Суду протягом двох днів після засідання;».
 
Відхилено   4) записи відеотрансляцій відкритої частини пленарних засідань Суду;
 
293. 5) щорічну інформаційну доповідь Суду.
 
-524- Добродомов Д.Є.
У п. 5 ч. 3 ст. 42 після слів «доповіді Суду» доповнити словами «кошторис Суду не пізніше, ніж через два дні після їх затвердження.».
 
Відхилено   5) щорічну інформаційну доповідь Суду.
 
    -525- Чумак В.В.
Частину третю статті 42 викласти в такій редакції:
« 3. Суд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:
1) текст конституційних подань, конституційних звернень, конституційних скарги;
2) повідомлення про порядок денний засідань та пленарних засідань Великої палати та сенатів, колегій, прес-релізи, іншу інформацію;
3) постанови Суду;
4) забезпечувальні накази;
5) ухвали Суду про відкриття конституційного провадження у справі, про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі;
6) матеріали судових справ, ухвалені рішення або надані висновки щодо розглянутих Судом справ, окрім матеріалів закритої частини пленарних засідань Сенату чи Великої палати;
7) записи відеотрансляцій відкритої частини пленарних засідань та засідань Великої палати та сенатів;
8) щорічну інформаційну доповідь Суду;
9) кошторис Суду».
 
Відхилено    
    -526- Новак Н.В.
Частину третю статті 42 викласти в такій редакції:
3. Суд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює:
1) текст конституційних подань, конституційних звернень, конституційних скарги;
2) повідомлення про порядок денний засідань та пленарних засідань Великої палати та сенатів, колегій, прес-релізи, іншу інформацію;
3) постанови Суду;
4) забезпечувальні накази;
5) ухвали Суду про відкриття конституційного провадження у справі, про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі;
6) матеріали судових справ, ухвалені рішення або надані висновки щодо розглянутих Судом справ, окрім матеріалів закритої частини пленарних засідань Сенату чи Великої палати;
7) записи відеотрансляцій відкритої частини пленарних засідань та засідань Великої палати та сенатів;
8) щорічну інформаційну доповідь Суду;
9) кошторис Суду».
 
Відхилено    
    -527- Добродомов Д.Є.
Ч. 3 ст. 42 доповнити п. 6 такого змісту:
«6) постанови Суду, забезпечувальні накази, ухвали Суду про відкриття конституційного провадження у справі, про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі не пізніше, ніж через два дні після прийняття відповідного документу.».
 
Відхилено    
294. 4. Суд надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Інформація за запитами щодо матеріалів справи, яку розглядає Суд, не надається.
 
-528- Мисик В.Ю.
У статті 42:
друге речення частини четвертої викласти в такій редакції:
«Інформація за запитами щодо матеріалів справи, яку розглядає Суд, а також щодо матеріалів, які містять публічну інформацію з обмеженим доступом, не надається».
 
Відхилено   4. Суд надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". Інформація за запитами щодо матеріалів справи, яку розглядає Суд, не надається.
 
295. 5. Оприлюднення та надання інформації за запитами забезпечує Секретаріат Суду.
 
-529- Власенко С.В.
Ст. 42 доповнити ч. 6:
«6. Листування з громадянами в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян» здійснюється головою Секретаріату Суду виключно з організаційних питань та з наданням роз’яснень щодо функціонування Суду.».
 
Відхилено   5. Оприлюднення та надання інформації за запитами забезпечує Секретаріат Суду.
 
    -530- Добродомов Д.Є.
Ст. 42 доповнити ч. 6 такого змісту:
«6. Секретаріат забезпечує здійснення прямої трансляції відкритої частини пленарних засідань Конституційного Суду України та можливість перегляду записів таких трансляцій.»
 
Відхилено    
296. Стаття 43. Щорічна інформаційна доповідь Суду
 
   Стаття 43. Щорічна інформаційна доповідь Суду
 
297. 1. Упродовж першого кварталу кожного року Суд оприлюднює щорічну інформаційну доповідь за підсумками своєї діяльності та фінансового забезпечення у попередньому році.
 
-531- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 43 викласти у такій редакції:
«1. Кожного року Суд готує щорічну інформаційну доповідь за підсумками своєї діяльності та фінансового забезпечення у попередньому році.»
 
Відхилено   1. Упродовж першого кварталу кожного року Суд оприлюднює щорічну інформаційну доповідь за підсумками своєї діяльності та фінансового забезпечення у попередньому році.
 
298. 2. Текст щорічної інформаційної доповіді Суд затверджує на своєму засіданні.
 
-532- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 43 викласти у такій редакції:
«2. Текст щорічної інформаційної доповіді Суд затверджує на своєму засіданні не пізніше 1 березня поточного року. Щорічну інформаційну доповідь Суд оприлюднює не пізніше, ніж через два дні після її затвердження.».
 
Відхилено   2. Текст щорічної інформаційної доповіді Суд затверджує на своєму засіданні.
 
299. 3. Порядок підготовки щорічної інформаційної доповіді, її розгляду та затвердження, строки її оприлюднення встановлює Регламент.
 
   3. Порядок підготовки щорічної інформаційної доповіді, її розгляду та затвердження, строки її оприлюднення встановлює Регламент.
 
300. 4. Суд надсилає щорічну інформаційну доповідь Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України, Верховному Суду, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.
 
-533- Помазанов А.В.
У частині четвертій статті 43 проекту Закону після слів «Президентові України» доповнити словами «Раді суддів України».
 
Відхилено   4. Суд надсилає щорічну інформаційну доповідь Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України, Верховному Суду, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.
 
    -534- Німченко В.І.
Частину четверту статті 43 виключити.
 
Відхилено    
301. Стаття 44. Секретаріат Суду
 
-535- Яніцький В.П.
У назві статті 44 проекту Закону слово «Секретаріат» замінити на слово «Апарат» і внести необхідні зміни до статті 44 та далі по тексту проекту Закону.
 
Відхилено   Стаття 44. Секретаріат Суду
 
302. 1. Секретаріат Суду (далі – Секретаріат) здійснює організаційне, аналітичне, юридичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Суду.
 
   1. Секретаріат Суду (далі – Секретаріат) здійснює організаційне, аналітичне, юридичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Суду.
 
303. 2. Секретаріат:
 
   2. Секретаріат:
 
304. 1) забезпечує підготовку та проведення засідань колегій, засідань і пленарних засідань сенатів та Великої Палати, засідань і спеціальних пленарних засідань Суду;
 
   1) забезпечує підготовку та проведення засідань колегій, засідань і пленарних засідань сенатів та Великої палати, засідань і спеціальних пленарних засідань Суду;
 
305. 2) забезпечує діяльність Голови Суду, заступника Голови Суду, секретарів колегій, суддів Конституційного Суду;
 
   2) забезпечує діяльність Голови Суду, заступника Голови Суду, секретарів колегій, суддів Конституційного Суду;
 
306. 3) забезпечує офіційне оприлюднення актів Суду;
 
   3) забезпечує офіційне оприлюднення актів Суду;
 
307. 4) надсилає акти Суду згідно з частиною шостою статті 88 цього Закону;
 
   4) надсилає акти Суду згідно з частиною шостою статті 88 цього Закону;
 
308. 5) надсилає відповідні акти Суду до Міністерства юстиції України для внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та опублікування в Офіційному віснику України;
 
-536- Алексєєв І.С.
У статті 44 проекту Закону:
у частині другій:
у пункті 5 слова «Міністерства юстиції України» замінити словами та знаками «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну правову політику».
 
Враховано   5) надсилає відповідні акти Суду до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну правову політику, для внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та опублікування в Офіційному віснику України;
 
309. 6) здійснює реєстрацію та попередній розгляд усіх форм звернень, що надійшли до Суду, готує попередні висновки про наявність підстав для відкриття конституційного провадження у справі або відмови у відкритті конституційного провадження;
 
-537- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У пункті 6 частини другої статті 44 слова «попередній розгляд» замінити словами «попередню перевірку».
 
Враховано   6) здійснює реєстрацію та попередню перевірку всіх форм звернень, що надійшли до Суду, готує попередні висновки про наявність підстав для відкриття конституційного провадження у справі або відмови у відкритті конституційного провадження;
 
    -538- Паламарчук М.П.
Пункт 6 частини другої статті 44 викласти в такій редакції:
«6) здійснює реєстрацію та попереднє вивчення усіх форм звернень, що надійшли до Суду, готує аналітичні матеріали щодо дотримання в зверненнях вимог, встановлених цим Законом».
 
Враховано редакційно    
310. 7) здійснює офіційне спілкування з суб'єктами звернень до Суду, учасниками конституційного провадження та особами, залученими до участі у конституційному провадженні;
 
   7) здійснює офіційне спілкування із суб'єктами звернень до Суду, учасниками конституційного провадження та особами, залученими до участі у конституційному провадженні;
 
311. 8) може брати участь у підготовці проектів нормативних актів, що стосуються питань діяльності Суду;
 
   8) може брати участь у підготовці проектів нормативних актів, що стосуються питань діяльності Суду;
 
312. 9) забезпечує діяльність постійних комісій Суду, Науково-консультативної ради Суду;
 
-539- Мураєв Є.В.
Пункт 9 частини другої статті 44 доповнити словами «конкурсної комісії».
 
Відхилено   9) забезпечує діяльність постійних комісій Суду, Науково-консультативної ради Суду;
 
313. 10) здійснює контроль за своєчасним надходженням документів, матеріалів та іншої інформації у конкретній справі, яку готує до розгляду або розглядає Суд, а також документів, матеріалів та іншої інформації, витребуваних Суддею-доповідачем у справі згідно з цим Законом;
 
   10) здійснює контроль за своєчасним надходженням документів, матеріалів та іншої інформації у конкретній справі, яку готує до розгляду або розглядає Суд, а також документів, матеріалів та іншої інформації, витребуваних Суддею-доповідачем у справі згідно з цим Законом;
 
314. 11) узагальнює практику виконання актів Суду;
 
   11) узагальнює практику виконання актів Суду;
 
315. 12) веде реєстр законів України (їх окремих положень), які Суд визнав неконституційними;
 
-540- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У частині другій статті 44 пункт 12 виключити.
 
Враховано      
    -541- Король В.М.
У статті 44:
підпункт 12 частини другої доповнити словами: «та здійснює оприлюднення цих відомостей на офіційному веб-сайті Суду».
 
Відхилено    
    -542- Власенко С.В.
П. 12 ч. 1 ст. 44 викласти в редакції: «12) веде відкритий реєстр законів України (їх окремих положень), інших актів, які Суд визнав неконституційними та щодо яких здійснювався розгляд, який розміщується на офіційному сайті Суду, доступ до якого є безперешкодним.».
 
Відхилено    
    -543- Помазанов А.В.
У статті 44 проекту Закону:
пункт 12 частини другої викласти в наступній редакції:
«12) веде реєстр нормативно-правових актів (їх окремих положень), які Суд визнав неконституційними;».
 
Відхилено    
    -544- Добродомов Д.Є.
П. 12 ч. 2 ст. 44 викласти у такій редакції:
«12) веде реєстр законів України (їх окремих положень), інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які Суд визнав неконституційними;».
 
Відхилено    
    -545- Алексєєв І.С.
У статті 44 проекту Закону:
у частині другій:
пункт 12 викласти в такій редакції:
«12) веде реєстр законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (їх окремих положень), які Суд визнав неконституційними;».
 
Відхилено    
316. 13) виконує інші завдання, передбачені цим Законом та Регламентом.
 
   12) виконує інші завдання, передбачені цим Законом та Регламентом.
 
317. 3. Секретаріат очолює керівник Секретаріату, якого Суд призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Суду. Кандидат на посаду керівника Секретаріату має відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України "Про державну службу" для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії "А", а також мати вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше десять років.
 
-546- Мельник С.І.
В частині 3 статті 44 слово «десять» замінити словом «п’ять».
 
Відхилено   3. Секретаріат очолює керівник Секретаріату, якого Суд призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Суду. Кандидат на посаду керівника Секретаріату має відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України "Про державну службу" для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії "А", а також мати вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 10 років.
 
    -547- Добродомов Д.Є.
Ч. 3 ст. 44 доповнити реченням: «Порядок добору кандидатів на посаду керівника Секретаріату здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу».».
 
Відхилено    
    -548- Шпенов Д.Ю.
В частині 3 статті 44 після слів «за поданням Голови Суду,» додати слова «за пропозицією Комісії за результатами конкурсного відбору.»
 
Відхилено    
    -549- Чумак В.В.
Частину третю статті 44 викласти в такій редакції:
«3. Секретаріат очолює Керівник Секретаріату».
 
Відхилено    
    -550- Новак Н.В.
Частину третю статті 44 викласти в такій редакції:
«3. Секретаріат очолює Керівник Секретаріату».
 
Відхилено    
    -551- Король В.М.
У статті 44:
частини третю і четверту викласти в такій редакції:
«3. Апарат очолює керівник Апарату. Посада керівника Апарату належить до посад державної служби категорії «А». Він є керівником державної служби Конституційного Суду України.
Керівник Апарату призначається на посаду на п’ять років з правом призначення ще на один строк та звільняється з неї в порядку, встановленому Законом України «Про Державну службу», постановою Конституційного Суду.
Кандидат на посаду керівника Апарату крім кваліфікаційних вимог, передбаченим Законом України «Про державну службу» для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «А», повинен мати вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше десять років.
 
Відхилено    
318. 4. Керівник Секретаріату має першого заступника, заступників, яких Суд призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Суду. Кандидати на посади першого заступника та заступників керівника Секретаріату мають відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України "Про державну службу" для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії "А".
 
-552- 4. Керівник Апарату має заступників, яких Суд призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому абзацом другим частини третьої цієї статті.
Посада заступника керівника Апарату належить до посад державної служби категорії «А».
Кількість заступників керівника Апарату визначається структурою та штатом Суду, а сфера їх діяльності та додаткові кваліфікаційні вимоги – Положенням про Апарат Суду.»
 
Немає висновку   4. Керівник Секретаріату має першого заступника, заступників, яких Суд призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Голови Суду. Кандидати на посади першого заступника та заступників керівника Секретаріату мають відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України "Про державну службу" для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії "А".
 
    -553- Яніцький В.П.
У частині четвертій статті 44 проекту Закону слова «першого заступника» та «першого заступника та» виключити.
 
Відхилено    
    -554- Чумак В.В.
Частину четверту статті 44 вилучити.
 
Відхилено    
    -555- Новак Н.В.
Частину четверту статті 44 вилучити.
 
Відхилено    
319. 5. У складі Секретаріату діє служба судових розпорядників.
 
   5. У складі Секретаріату діє служба судових розпорядників.
 
320. 6. Державних службовців, інших працівників Секретаріату призначає на посади та звільняє з посад керівник Секретаріату, крім тих, кого призначає на посаду та звільняє з посади Суд, у порядку, встановленому законодавством про державну службу та про працю.
 
-556- Чумак В.В.
Частину шосту статті 44 вилучити.
 
Відхилено   6. Державних службовців, інших працівників Секретаріату призначає на посади та звільняє з посад керівник Секретаріату, крім тих, кого призначає на посаду та звільняє з посади Суд, у порядку, встановленому законодавством про державну службу та про працю.
 
    -557- Новак Н.В.
Частину шосту статті 44 вилучити.
 
Відхилено    
    -558- Добродомов Д.Є.
П. 6 ст. 44 викласти у такій редакції:
«6. Керівник Секретаріату Суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення Суду, Суддів та судового процесу, інформує Суд про свою діяльність.
Керівник Секретаріату призначає на посади та звільняє з посад державних службовців, інших працівників Секретаріату, крім першого заступника та заступника керівника Секретаріату, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.
Добір працівників Секретаріату Суду здійснюється на конкурсній основі, у порядку, встановленому законодавством про державну службу та про працю.».
 
Відхилено    
321. 7. Розмір заробітної плати державних службовців та інших працівників Секретаріату не може бути меншим від того, що встановлений умовами оплати праці для відповідних посад державних службовців та інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
-559- Помазанов А.В.
У статті 44 проекту Закону:
у частині сьомій слова «заробітної плати» замінити словами «посадового окладу».
 
Враховано   7. Розмір посадового окладу державних службовців та інших працівників Секретаріату не може бути меншим від того, що встановлений умовами оплати праці для відповідних посад державних службовців та інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
    -560- Добродомов Д.Є.
У ч. 7 ст. 44 слова «заробітної плати» замінити на «посадового окладу».
 
Враховано    
322. 8. Патронатна служба Судді створюється у складі Секретаріату. Заробітна плата працівникам патронатної служби Судді виплачується з фонду оплати праці Секретаріату.
 
-561- Власенко С.В.
Ч. 8 ст. 44 – виключити.
 
Відхилено   8. Патронатна служба Судді створюється у складі Секретаріату. Заробітна плата працівникам патронатної служби Судді виплачується з фонду оплати праці Секретаріату.
 
323. 9. Порядок проходження державної служби, права, обов'язки і відповідальність державних службовців, працівників патронатної служби Судді встановлюються і визначаються у законодавстві про державну службу та про працю з урахуванням особливостей, що містяться в цьому Законі та Регламенті.
 
-562- Мураєв Є.В.
З частини дев’ятої статті 44 слова «та Регламенті» - виключити.
 
Відхилено   9. Порядок проходження державної служби, права, обов'язки і відповідальність державних службовців, працівників патронатної служби Судді встановлюються і визначаються у законодавстві про державну службу та про працю з урахуванням особливостей, що містяться в цьому Законі та Регламенті.
 
324. 10. Положення про Секретаріат, його структуру і штатний розпис затверджує Суд за поданням керівника Секретаріату.
 
-563- Чумак В.В.
Частину десяту статті 44 викласти в такій редакції:
«10. Положення про Секретаріат, його структуру і штатний розпис затверджується Великою палатою Суду на спеціальному пленарному засіданні за поданням керівника Секретаріату».
 
Відхилено   10. Положення про Секретаріат, його структуру і штатний розпис затверджує Суд за поданням керівника Секретаріату.
 
    -564- Новак Н.В.
Частину десяту статті 44 викласти в такій редакції:
«10. Положення про Секретаріат, його структуру і штатний розпис затверджується Великою палатою Суду на спеціальному пленарному засіданні за поданням керівника Секретаріату».
 
Відхилено    
    -565- Чумак В.В.
Додати нову статтю:
«Керівник Секретаріату Суду
1. Керівника Секретаріату призначає на посаду та звільняє з посади Суд на спеціальному пленарному засіданні, в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу» для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «А». Кандидат на посаду керівника Секретаріату має відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України «Про державну службу» для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «А», а також мати вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше десять років.
2. Керівник Секретаріату має першого заступника, заступника, яких Суд призначає на посаду та звільняє з посади на спеціальному пленарному засіданні, в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу» для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «Б». Кандидати на посади першого заступника та заступника керівника Секретаріату мають відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України «Про державну службу» для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «Б».
3. Керівник Секретаріату Суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення Суду, суддів та судового процесу, інформує Суд про свою діяльність.
4. Керівник Секретаріату призначає на посади та звільняє з посад державних службовців, інших працівників Секретаріату, крім першого заступника та заступника керівника Секретаріату, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників Секретаріату Суду здійснюється на конкурсній основі».
 
Відхилено    
    -566- Новак Н.В.
Додати нову статтю:
«Керівник Секретаріату Суду
1. Керівника Секретаріату призначає на посаду та звільняє з посади Суд на спеціальному пленарному засіданні, в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу» для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «А». Кандидат на посаду керівника Секретаріату має відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України «Про державну службу» для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «А», а також мати вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше десять років.
2. Керівник Секретаріату має першого заступника, заступника, яких Суд призначає на посаду та звільняє з посади на спеціальному пленарному засіданні, в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу» для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «Б». Кандидати на посади першого заступника та заступника керівника Секретаріату мають відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим Законом України «Про державну службу» для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «Б».
3. Керівник Секретаріату Суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення Суду, суддів та судового процесу, інформує Суд про свою діяльність.
4. Керівник Секретаріату призначає на посади та звільняє з посад державних службовців, інших працівників Секретаріату, крім першого заступника та заступника керівника Секретаріату, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників Секретаріату Суду здійснюється на конкурсній основі.»
 
Відхилено    
    -567- Добродомов Д.Є.
Законопроект після ст. 44 доповнити ст. 44-1 наступного змісту:
Стаття 44-1. Автоматизована система документообігу Конституційного Суду України
«1. У Конституційному Суді України діє автоматизована система документообігу суду.
2. Автоматизована система документообігу суду забезпечує:
1) об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та однакової кількості справ для кожного судді;
2) надання інформації про стан розгляду справ;
3) централізоване зберігання текстів судових рішень та інших процесуальних документів, відсканованих матеріалів справи та надання доступу до них;
4) підготовку статистичних даних;
5) реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції та етапів її руху;
6) видачу судових рішень, контроль за їх виконанням;
7) передачу справ до електронного архіву;
8) інші дії, визначені Положенням про автоматизовану систему документообігу Конституційного Суду України.
3. Конституційні подання, конституційні звернення та конституційні скарги, що надійшли до Конституційного Суду України, реєструються у день їх надходження.
4. За допомогою автоматизованої системи документообігу у день надходження справи до суду здійснюється автоматизоване визначення судді-доповідача. Визначення здійснюється за принципом вірогідності з урахуванням неможливості суддів здійснювати свої повноваження (за станом здоров'я, у зв’язку із знаходженням у відрядженні чи відпустці) та навантаження на кожного із суддів.
5. У випадку відводу, самовідводу, припинення повноважень або неможливості виконання своїх обов'язків суддею Конституційного Суду України, що призведе до порушення строку розгляду конституційного провадження, здійснюється автоматизована заміна судді у складі колегії або заміна судді-доповідача.
6. Положення про автоматизовану систему документообігу Конституційного суду України затверджує Конституційний Суд України.
7. Доступ до автоматизованої системи документообігу суду надається суддям та працівникам Секретаріату суду згідно з їхніми функціональними обов'язками. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду має наслідком відповідальність, встановлену законом.».
 
Відхилено    
325. Стаття 45. Архів Суду
 
   Стаття 45. Архів Суду
 
326. 1. Матеріали діяльності Суду зберігаються в Архіві Суду.
 
   1. Матеріали діяльності Суду зберігаються в Архіві Суду.
 
327. 2. Матеріали справ, щодо яких Суд ухвалив рішення або надав висновок, зберігаються в Архіві Суду сто років. Рішення та висновки Суду з особистими підписами суддів Конституційного Суду зберігаються в Архіві Суду безстроково.
 
-568- Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 45 доповнити другим реченням наступного змісту: «Матеріали справ, в який суд відмовив у відкриття провадження зберігаються десять років.»
 
Відхилено   2. Матеріали справ, щодо яких Суд ухвалив рішення або надав висновок, зберігаються в Архіві Суду 100 років. Рішення та висновки Суду з особистими підписами суддів Конституційного Суду зберігаються в Архіві Суду безстроково.
 
328. 3. Положення про Архів Суду затверджує Суд.
 
-569- Чижмарь Ю.В.
Пункт 3 статті 45 викласти в такій редакції
«3. Положення про Архів Суду затверджує Суд за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації».
 
Відхилено   3. Положення про Архів Суду затверджує Суд.
 
329. Стаття 46. Бібліотека Суду
 
-570- Власенко С.В.
Назву ст. 46 викласти в редакції: «Право Суду користуватися бібліотекою».
 
Відхилено   Стаття 46. Бібліотека Суду
 
330. 1. Для забезпечення Суду науковою та іншою спеціальною літературою діє Бібліотека Суду.
 
-571- Паламарчук М.П.
Частину першу статті 46 доповнити другим реченням такого змісту:
«Порядок формування бібліотечних фондів визначається Судом».
 
Відхилено   1. Для забезпечення Суду науковою та іншою спеціальною літературою діє Бібліотека Суду.
 
    -572- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 46 Викласти в редакції:
«1. Для забезпечення Суду науковою та іншою спеціальною літературою Суду має право безперешкодно користуватися Парламентською бібліотекою, електронною законодавчою базою Верховної Ради України.
 
Відхилено    
331. 2. Положення про Бібліотеку Суду затверджує Суд.
 
-573- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 46 – виключити.
 
Відхилено   2. Положення про Бібліотеку Суду затверджує Суд.
 
    -574- Паламарчук М.П.
Статтю 46 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Кошти на поповнення бібліотечного фонду обов’язково передбачаються в кошторисі Суду на кожен рік».
 
Відхилено    
332. Стаття 47. Офіційне видання Суду
 
   Стаття 47. Офіційне видання Суду
 
333. 1. Офіційним виданням Суду є "Вісник Конституційного Суду України".
 
-575- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 47 після слова «є» додати слово «щоквартальний».
 
Відхилено   1. Офіційним виданням Суду є "Вісник Конституційного Суду України".
 
334. 2. Видання "Вісника Конституційного Суду України" забезпечує редакційна рада, склад якої затверджує Суд.
 
   2. Видання "Вісника Конституційного Суду України" забезпечує редакційна рада, склад якої затверджує Суд.
 
335. Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
336. Стаття 48. Гарантії фінансової незалежності Суду
 
   Стаття 48. Гарантії фінансової незалежності Суду
 
337. 1. Видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду визначаються окремим рядком у Державному бюджеті України.
 
   1. Видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду визначаються окремим рядком у Державному бюджеті України.
 
338. Видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду не можуть бути скорочені в поточному фінансовому році.
 
-576- Алексєєв І.С.
Абзаци другий та третій частини першої статті 48 виключити.
 
Відхилено   Видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду не можуть бути скорочені в поточному фінансовому році.
 
    -577- Шухевич Ю.Р.
Абзац другий частини першої статті 48 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду можуть бути скорочені в поточному фінансовому році.»
 
Відхилено    
339. Обсяг видатків на фінансування діяльності Суду в наступному році не може бути меншим за обсяг видатків у попередньому фінансовому році.
 
-578- Мельник С.І.
В абзаці третьому частини 1 статті 48 слово «фінансування» замінити словами «поточне утримання».
 
Відхилено   Обсяг видатків на фінансування діяльності Суду в наступному році не може бути меншим за обсяг видатків у попередньому фінансовому році.
 
    -579- Шухевич Ю.Р.
Абзац третій частини першої статті 48 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Обсяг видатків на фінансування діяльності Суду в наступному році може бути меншим за обсяг видатків у попередньому фінансовому році.»
 
Відхилено    
    -580- Мисик В.Ю.
Статтю 48 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Голова Суду запрошується на засідання Кабінету Міністрів України, постійних комітетів Верховної Ради України для обговорення поданих ним пропозицій щодо видатків на фінансове забезпечення діяльності Суду»;
у зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
Відхилено    
340. 2. Суд відповідно до Бюджетного кодексу України здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності.
 
-581- Мельник С.І.
Частину 2 статті 48 викласти в такій редакції:
«2. Суд відповідно до Бюджетного кодексу України є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, передбаченими законом про Державний бюджет України.»
 
Відхилено   2. Суд відповідно до Бюджетного кодексу України здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності.
 
341. Стаття 49. Майно та статус Суду як юридичної особи
 
   Стаття 49. Майно та статус Суду як юридичної особи
 
342. 1. Будівля, інше нерухоме майно та рухоме майно, що передані Суду для забезпечення його діяльності, є державною власністю і не можуть бути вилучені або передані іншим органам державної влади чи органам місцевого самоврядування без згоди Суду.
 
-582- Чижмарь Ю.В.
Відповідно до пункту 1 статті 49 будівля, інше нерухоме майно та рухоме майно, що передані Суду для забезпечення його діяльності, є державною власністю і не можуть бути вилучені або передані іншим органам державної влади чи органам місцевого самоврядування без згоди Суду.
Оскільки, поняття «згода Суду» є абстрактним, прошу визначити структурний підрозділ або посадову особу Суду, які будуть надавати зазначену згоду.
 
Відхилено   1. Будівля, інше нерухоме майно та рухоме майно, що передані Суду для забезпечення його діяльності, є державною власністю і не можуть бути вилучені або передані іншим органам державної влади чи органам місцевого самоврядування без згоди Суду.
 
343. 2. Суд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
   2. Суд є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
344. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
345. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
   КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
346. Глава 7. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 7. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
347. Стаття 50. Форми звернення до Суду
 
   Стаття 50. Форми звернення до Суду
 
348. 1. Формами звернення до Суду є конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга.
 
   1. Формами звернення до Суду є конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга.
 
349. Стаття 51. Конституційне подання
 
   Стаття 51. Конституційне подання
 
350. 1. Конституційним поданням є подане до Суду письмове клопотання щодо:
 
   1. Конституційним поданням є подане до Суду письмове клопотання щодо:
 
351. 1) визнання акта (його окремих положень) неконституційним;
 
   1) визнання акта (його окремих положень) неконституційним;
 
352. 2) офіційного тлумачення Конституції України.
 
   2) офіційного тлумачення Конституції України.
 
353. 2. У конституційному поданні зазначаються:
 
   2. У конституційному поданні зазначаються:
 
354. 1) суб'єкт права на конституційне подання;
 
   1) суб'єкт права на конституційне подання;
 
355. 2) відомості про представника суб'єкта права на конституційне подання;
 
   2) відомості про представника суб'єкта права на конституційне подання;
 
356. 3) документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційне подання, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта;
 
   3) документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційне подання, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта;
 
357. 4) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
   4) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
358. 3. У конституційному поданні щодо конституційності акта (його окремих положень) зазначаються акт (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити акт (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності акта (його окремих положень).
 
   3. У конституційному поданні щодо конституційності акта (його окремих положень) зазначаються акт (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити акт (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності акта (його окремих положень).
 
359. 4. У конституційному поданні щодо офіційного тлумачення Конституції України зазначаються конкретні положення Конституції України, які потребують офіційного тлумачення, та обґрунтування підстав, які спричинили потребу в тлумаченні.
 
-583- Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 51 викласти у наступній редакції:
«4. У конституційному поданні щодо офіційного тлумачення Конституції України зазначаються конкретні положення Конституції України, які потребують офіційного тлумачення, та виклад обставин, які спричинили необхідність офіційного тлумачення».
 
Відхилено   4. У конституційному поданні щодо офіційного тлумачення Конституції України зазначаються конкретні положення Конституції України, які потребують офіційного тлумачення, та обґрунтування підстав, які спричинили потребу в тлумаченні.
 
360. Стаття 52. Суб'єкт права на конституційне подання
 
   Стаття 52. Суб'єкт права на конституційне подання
 
361. 1. Відповідно до Конституції України суб'єктами права на конституційне подання є: Президент України, щонайменше сорок п'ять народних депутатів України, Верховний Суд, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
 
   1. Відповідно до Конституції України суб'єктами права на конституційне подання є: Президент України, щонайменше сорок п'ять народних депутатів України, Верховний Суд, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
 
362. 2. Заява народного депутата України про відкликання свого підпису під конституційним поданням не має юридичних наслідків.
 
   2. Заява народного депутата України про відкликання свого підпису під конституційним поданням не має юридичних наслідків.
 
363. Стаття 53. Конституційне звернення
 
   Стаття 53. Конституційне звернення
 
364. 1. Конституційним зверненням є подане до Суду письмове клопотання про надання висновку щодо:
 
   1. Конституційним зверненням є подане до Суду письмове клопотання про надання висновку щодо:
 
365. 1) відповідності Конституції України чинного міжнародного договору України або міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість;
 
   1) відповідності Конституції України чинного міжнародного договору України або міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість;
 
366. 2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
-584- Тимошенко Ю.В.
П. 2 ч. 1 ст. 53 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
367. 3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
   3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
368. 4) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
   4) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
369. 5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
   5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
370. 6) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України.
 
   6) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України.
 
371. 2. У конституційному зверненні зазначаються:
 
   2. У конституційному зверненні зазначаються:
 
372. 1) суб'єкт права на конституційне звернення;
 
   1) суб'єкт права на конституційне звернення;
 
373. 2) відомості про представника суб'єкта права на конституційне звернення;
 
   2) відомості про представника суб'єкта права на конституційне звернення;
 
374. 3) документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційне звернення, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта;
 
   3) документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційне звернення, із зазначенням повного найменування, номера, дати ухвалення, джерела офіційного видання акта;
 
375. 4) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
   4) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
376. 3. У конституційному зверненні про відповідність Конституції України міжнародного договору зазначаються конкретні положення договору, які належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити договір, а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності міжнародного договору (його окремих положень).
 
   3. У конституційному зверненні про відповідність Конституції України міжнародного договору зазначаються конкретні положення договору, які належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити договір, а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності міжнародного договору (його окремих положень).
 
377. 4. У конституційному зверненні про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, зазначаються ті питання, конституційність яких оспорюється, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким оспорюються ці питання, а також обґрунтування тверджень щодо невідповідності Конституції (неконституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 
-585- Помазанов А.В.
У частині четвертій статті 53 проекту Закону після слів «на відповідність яким» слово «оспорюються» замінити словами «належить перевірити».
 
Враховано   4. У конституційному зверненні про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, зазначаються ті питання, конституційність яких оспорюється, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити ці питання, а також обґрунтування тверджень щодо невідповідності Конституції (неконституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 
    -586- Тимошенко Ю.В.
Ч. 4 ст. 53 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
378. 5. До конституційного звернення щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту додаються:
 
   5. До конституційного звернення щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту додаються:
 
379. 1) матеріали щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
   1) матеріали щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
380. 2) документи про створення та роботу спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування, висновки і пропозиції цієї комісії;
 
   2) документи про створення та роботу спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування, висновки і пропозиції цієї комісії;
 
381. 3) матеріали про розгляд Верховною Радою України висновків і пропозицій відповідної тимчасової слідчої комісії;
 
   3) матеріали про розгляд Верховною Радою України висновків і пропозицій відповідної тимчасової слідчої комісії;
 
382. 4) рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України у вчиненні державної зради або іншого злочину;
 
   4) рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України у вчиненні державної зради або іншого злочину;
 
383. 5) рішення Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду.
 
   5) рішення Верховної Ради України про звернення до Конституційного Суду.
 
384. 6. У конституційному зверненні про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України зазначається обґрунтування тверджень щодо порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.
 
   6. У конституційному зверненні про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України зазначається обґрунтування тверджень щодо порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.
 
385. 7. У конституційному зверненні щодо відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України зазначаються акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність Конституції України та законам України, та конкретні положення Конституції України та законів України, на відповідність яким належить перевірити акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень щодо невідповідності Конституції України та законам України акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремих положень).
 
   7. У конституційному зверненні щодо відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України зазначаються акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність Конституції України та законам України, та конкретні положення Конституції України та законів України, на відповідність яким належить перевірити акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень щодо невідповідності Конституції України та законам України акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремих положень).
 
386. Стаття 54. Суб'єкт права на конституційне звернення
 
   Стаття 54. Суб'єкт права на конституційне звернення
 
387. 1. Суб'єктами права на конституційне звернення є:
 
   1. Суб'єктами права на конституційне звернення є:
 
388. 1) Президент України – за пунктами 1, 2, 6 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає із статей 137, 151 Конституції України;
 
   1) Президент України – за пунктами 1, 2, 6 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає із статей 137, 151 Конституції України;
 
389. 2) Верховна Рада України – за пунктами 3, 4, 5 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає з пункту 28 частини першої статті 85, статей 151, 159 Конституції України;
 
-587- Мураєв Є.В.
З пункту 2 частини першої статті 54 слова «пункту 28 частини першої статті 85» - виключити.
 
Відхилено   2) Верховна Рада України – за пунктами 3, 4, 5 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає з пункту 28 частини першої статті 85, статей 151, 159 Конституції України;
 
390. 3) Кабінет Міністрів України – за пунктом 1 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає зі статті 151 Конституції України;
 
   3) Кабінет Міністрів України – за пунктом 1 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає зі статті 151 Конституції України;
 
391. 4) щонайменше сорок п'ять народних депутатів України – за пунктами 1, 2 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає зі статті 151 Конституції України.
 
   4) щонайменше сорок п'ять народних депутатів України – за пунктами 1, 2 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає зі статті 151 Конституції України.
 
392. Стаття 55. Конституційна скарга
 
   Стаття 55. Конституційна скарга
 
393. 1. Конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу.
 
   1. Конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу.
 
394. 2. У конституційній скарзі зазначається:
 
   2. У конституційній скарзі зазначаються:
 
395. 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та місцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 
-588- Алексєєв І.С.
У статті 55:
у частині другій:
у пункті 1 слова та знаки «адреса, за якою особа проживає,» замінити словами та знаками «адреса зареєстрованого місця проживання особи»;
 
Враховано   1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса зареєстрованого місця проживання особи (для іноземця чи особи без громадянства – місця перебування) або повна назва та місцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
 
    -589- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У пункті 1 частини другої статті 55 проекту Закону слова та знаки «адреса, за якою особа проживає,» замінити словами та знаками «адреса зареєстрованого місця проживання особи (для іноземця чи особи без громадянства-місця перебування)».
 
Враховано    
396. 2) відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу;
 
-590- Чумак В.В.
Пункт 2 частини другої статті 55 викласти в такій редакції:
«2) відомості про уповноважену особу, за наявності такої, що діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу;».
 
Відхилено   2) відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу;
 
    -591- Новак Н.В.
Пункт 2 частини другої статті 55 викласти в такій редакції:
«2) відомості про уповноважену особу, за наявності такої, що діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу;».
 
Відхилено    
    -592- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
П.2, частини 2 статті 55 пропонується доповнити та викласти у такій редакції: «2) відомості про уповноважену особу, що діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу, якщо заявником скарги є юридична особа приватного права або фізична особа, яка не в змозі самостійно її підписати;».
 
Відхилено    
397. 3) короткий виклад остаточного судового рішення, в якому було застосовано відповідні положення закону України;
 
   3) короткий виклад остаточного судового рішення, в якому було застосовано відповідні положення закону України;
 
398. 4) опис перебігу розгляду відповідної справи в судах;
 
   4) опис перебігу розгляду відповідної справи в судах;
 
399. 5) конкретні положення закону України, які належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити закон України;
 
   5) конкретні положення закону України, які належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити закон України;
 
400. 6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону;
 
-593- Мураєв Є.В.
У пункті 6 частини другої статті 55 слова «яке з гарантованих Конституцією України прав людини» замінити словами «які з гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини чи юридичної особи».
 
Відхилено   6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону;
 
    -594- Помазанов А.В.
У статті 55 проекту Закону:
у пункті 6 частини другої слова «прав людини» замінити словами «прав і свобод людини»
 
Відхилено    
    -595- Шпенов Д.Ю.
В пункті 6 частини 2 статті 55 слова «прав людини» замінити на «прав і свобод людини і громадянина».
 
Відхилено    
    -596- Алексєєв І.С.
У статті 55:
у частині другій:
у пункті 6 слова та знаки «яке з гарантованих Конституцією України прав людини, на думку суб’єкта права на конституційну скаргу, зазнало» замінити словами та знаками «які з гарантованих Конституцією України прав і свобод людини, на думку суб’єкта права на конституційну скаргу, зазнали».
 
Відхилено    
    -597- Чумак В.В.
Пункт 6 частини другої статті 55 викласти в такій редакції:
«6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень), яке (які) було застосовано в остаточному судовому рішенні;».
 
Відхилено    
    -598- Новак Н.В.
Пункт 6 частини другої статті 55 викласти в такій редакції:
«6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень), яке (які) було застосовано в остаточному судовому рішенні;».
 
Відхилено    
    -599- Одарченко Ю.В.
Пункт 6 частини другої статті 55 викласти у наступній редакції:
«6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень);»
 
Відхилено    
    -600- Добродомов Д.Є.
П. 6 ч. 2 ст. 55 викласти у такій редакції:
«6) обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень), яке (які) було застосовано в остаточному судовому рішенні;».
 
Відхилено    
401. 7) відомості про документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційну скаргу, із наданням копій цих документів і матеріалів;
 
   7) відомості про документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційну скаргу, із наданням копій цих документів і матеріалів;
 
402. 8) інформація про сплату збору за подання конституційної скарги;
 
-601- Мураєв Є.В.
Пункт 8 частини другої статті 55 - виключити.
 
Відхилено   8) інформація про сплату збору за подання конституційної скарги;
 
    -602- Одарченко Ю.В.
Пункт 8 частини другої статті 55 виключити.
 
Відхилено    
403. 9) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
   9) перелік документів і матеріалів, що додаються.
 
404. Копія остаточного судового рішення у справі суб'єкта права на конституційну скаргу має бути засвідчена в установленому порядку судом, що його ухвалив.
 
-603- Одарченко Ю.В.
Останній абзац частини другої статті 55 викласти у наступній редакції:
«До Конституційної скарги додаються копія остаточного судового рішення, на яке посилається скаржник як на підставу для подання конституційної скарги, а також інші судові рішення у цій справі. Копії судових рішень мають бути засвідчені, крім випадків, коли ці рішення внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень.»
 
Відхилено   Копія остаточного судового рішення у справі суб'єкта права на конституційну скаргу має бути засвідчена в установленому порядку судом, що його ухвалив.
 
    -604- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Останній пункт частини 2 статті 55 пропонується доповнити та викласти у такій редакції «Копія остаточного судового рішення у справі суб'єкта права на конституційну скаргу має бути засвідчена в установленому порядку судом, що його ухвалив або містити ідентифікаційний номер рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.».
 
Відхилено    
405. 3. За подання конституційної скарги фізична особа сплачує збір у розмірі 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму, а юридична особа – 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму, який зараховується до Державного бюджету України.
 
-605- Мельник С.І.
В абзаці першому частини третьої статті 55 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами «прожиткового мінімуму для працездатних осіб».
 
Враховано частково   3. За подання конституційної скарги фізична особа сплачує збір
у розмірі 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, а юридична особа – 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, який зараховується до Державного бюджету України.
 
    -606- Алексєєв І.С.
У статті 55:
у частині третій:
у абзаці першому слова «відсотка розміру мінімальної заробітної плати» замінити словами «прожиткового у, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року».
 
Враховано редакційно    
    -607- Розенблат Б.С.
В абзаці 1 частині третої статті 55 слова «0,2 відсотка розміру» змінити на «50%», а слова «0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати» змінити на «3 мінімальних заробітних плат».
 
Відхилено    
    -608- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
В частині 3 статті 55 глави 7 розділу 2 Законопроекту слова «мінімальної заробітної плати» замінити на слова «прожиткового мінімуму».
 
Враховано    
    -609- Помазанов А.В.
У статті 55 проекту Закону:
частину третю викласти у наступній редакції:
«3. За подання конституційної скарги фізична особа сплачує збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а юридична особа – 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який зараховується до Державного бюджету України.».
 
Враховано редакційно    
    -610- Добродомов Д.Є.
У абз. 1 ч. 3 ст. 55 викласти у такій редакції:
«3. За подання конституційної скарги фізична особа сплачує збір
у розмірі 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, а юридична особа – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлено на 1 січня календарного року, який зараховується до Державного бюджету України.».
 
Враховано редакційно    
    -611- Розенблат Б.С.
Доповнити абзац 1 частини третьої статті 55 другим реченням такого змісту: «Колегії суддів вправі за мотивованим клопотанням авторів звернень звільняти від сплати збору малозабезпечених фізичних осіб, які примусово обмежені у свободі пересування (перебувають в місцях позбавлення, обмеження волі, під вартою, закладах примусової психіатричної допомоги, інших аналогічних місцях)»
 
Відхилено    
    -612- Власенко С.В.
Ч. 3 ст. 55 викласти доповнити новим реченням: «Суд відтерміновує розгляд справи та негайно повідомляє про це заявника (заявників), скаржника (скаржників), якщо збір не сплачено.».
 
Відхилено    
    -613- Паламарчук М.П.
Частину третю статті 55 виключити.
 
Відхилено    
    -614- Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 55 виключити.
 
Відхилено    
    -615- Міщенко С.Г.
Частину третю статті 55 проекту пропоную виключити.
 
Відхилено    
406. Сплачена сума збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою Суду в разі повернення конституційної скарги чи відмови у відкритті конституційного провадження у справі у випадках, передбачених цим Законом.
 
-616- Добродомов Д.Є.
Абз. 2 ч. 3 ст. 55 доповнити словами «а також у разі прийняття Судом рішення щодо неконституційності закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу.».
 
Відхилено   Сплачена сума збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою Суду в разі повернення конституційної скарги чи відмови у відкритті конституційного провадження у справі у випадках, передбачених цим Законом.
 
    -617- Мураєв Є.В.
Частину третю статті 55 - виключити.
 
Відхилено    
    -618- Власенко С.В.
Абз. 2 ч. 3 ст. 55 – виключити.
 
Відхилено    
    -619- Розенблат Б.С.
Абзаці 2, 3 частини третьої статті 55 виключити.
 
Відхилено    
    -620- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
У частині 3 статті 55 пропонується виключити наступне речення: «Сплачена сума збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою Суду в разі повернення конституційної скарги чи відмови у відкритті конституційного провадження у справі у випадках, передбачених цим Законом. «
 
Відхилено    
    -621- Одарченко Ю.В.
Абзац другий частини третьої статті 55 викласти у наступній редакції:
«Сплачена сума збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою Суду в разі повернення конституційної скарги чи відмови у відкритті конституційного провадження у справі у випадках, передбачених цим Законом, а також у разі задоволення конституційної скарги повністю або частково.»
 
Відхилено    
407. Сплата збору та повернення у передбачених цим Законом випадках сплаченої суми збору здійснюються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, за погодженням із Судом.
 
-622- Добродомов Д.Є.
У абз. 3 ч. 3 ст. 55 слова «за погодженням із Судом» виключити.
 
Відхилено   Сплата збору та повернення у передбачених цим Законом випадках сплаченої суми збору здійснюються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, за погодженням із Судом.
 
    -623- Алексєєв І.С.
У статті 55:
у абзаці третьому частини третьої слова «та реалізацію» виключити.
 
Відхилено    
    -624- Власенко С.В.
Абз. 3 ч. 3 ст. 55 (стане абз. 2) викласти в редакції: «Сплата збору здійснюються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, за погодженням із Судом.».
 
Відхилено    
408. Стаття 56. Суб'єкт права на конституційну скаргу
 
   Стаття 56. Суб'єкт права на конституційну скаргу
 
409. 1. Суб'єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України.
 
-625- Добродомов Д.Є.
Абз. 1 ч. 1 ст. 56 після слів «є особа» доповнити словами « (фізична або юридична)».
 
Відхилено   1. Суб'єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції України.
 
    -626- Шпенов Д.Ю.
В частині 1 статті 56 виключити слово «остаточному».
 
Відхилено    
410. До суб'єктів права на конституційну скаргу не належать юридичні особи публічного права.
 
-627- Міщенко С.Г.
Абзац другий частини першої статті 56 проекту пропоную викласти у такій редакції:
«Суб'єктом права на конституційну скаргу є органи місцевого самоврядування, фізичні особи та юридичні особи приватного права».
 
Відхилено   До суб'єктів права на конституційну скаргу не належать юридичні особи публічного права.
 
    -628- Чумак В.В.
Абзац другий частини першої статті 56 вилучити.
 
Відхилено    
    -629- Новак Н.В.
Абзац другий частини першої статті 56 вилучити.
 
Відхилено    
    -630- Добродомов Д.Є.
Абз. 2 ч. 1 ст. 56 виключити.
 
Відхилено    
411. 2. Конституційну скаргу фізична особа підписує особисто.
 
-631- Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 56 після слів «підписує особисто» додати слова «або її адвокат.»
 
Відхилено   2. Конституційну скаргу фізична особа підписує особисто.
 
    -632- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 56 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту «У випадку подання скарги адвокатом до неї додаються довіреність або засвідчені копії договору про надання правової допомоги, ордеру і свідоцтва.»
 
Відхилено    
    -633- Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 56 викласти у наступній редакції:
«2. Конституційну скаргу фізичної особи підписує ця особа особисто або її представник.»
 
Відхилено    
412. Якщо суб'єкт права на конституційну скаргу за наявності документального підтвердження його фізичної неспроможності (інвалідність, каліцтво тощо) не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її підписує уповноважена особа, що діє від його імені.
 
-634- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Абзац другий частини другої статті 56 викласти в такій редакції:
«Якщо суб'єкт права на конституційну скаргу дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я або фізичною вадою не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її підписує уповноважена, в установленому законом порядку, особа, що діє від його імені.
 
Враховано   Якщо суб'єктом права на конституційну скаргу є дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я або фізичною вадою не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її підписує уповноважена в установленому законом порядку особа, що діє від його імені.
 
    -635- Помазанов А.В.
Абзац другий частини другої статті 56 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Якщо суб'єкт права на конституційну скаргу у зв’язку з хворобою або фізичною вадою, що підтверджується документально, не в змозі особисто підписати конституційну скаргу, її підписує уповноважена особа, що діє від його імені.».
 
Враховано редакційно    
413. 3. Конституційну скаргу юридичної особи підписує уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено установчими документами цієї юридичної особи та актом про призначення (обрання) на посаду уповноваженої особи.
 
-636- Шпенов Д.Ю.
В частині 3 статті 56 після слова «підписує» додати слово «адвокат або».
 
Відхилено   3. Конституційну скаргу юридичної особи підписує уповноважена на це особа, повноваження якої має бути підтверджено установчими документами цієї юридичної особи та актом про призначення (обрання) на посаду уповноваженої особи.
4. Представництво суб’єкта права на конституційну скаргу в Суді може здійснюватися виключно адвокатом.
 
    -637- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 56 доповнити новим реченням такого змісту «У випадку подання скарги адвокатом до неї додаються довіреність або засвідчені копії договору про надання правової допомоги, ордеру і свідоцтва.»
 
Відхилено    
    -638- Крулько І.І.
Статтю 56 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Виключно адвокат здійснює представництво суб’єкта права на конституційну скаргу у Суді.».
 
Враховано редакційно    
    -639- Яніцький В.П.
У статті 56 проекту Закону після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Представництво суб’єкта права на конституційну скаргу у Суді може здійснюватися виключно адвокатом.»
 
Враховано    
414. Глава 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ЗВЕРНЕНЬ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ЗВЕРНЕНЬ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
415. Стаття 57. Попередня перевірка звернень до Суду
 
   Стаття 57. Попередня перевірка звернень до Суду
 
416. 1. Звернення до Суду надсилаються поштою або подаються безпосередньо до Секретаріату.
 
   1. Звернення до Суду надсилаються поштою або подаються безпосередньо до Секретаріату.
 
417. 2. Попередню перевірку звернень до Суду здійснює Секретаріат.
 
   2. Попередню перевірку звернень до Суду здійснює Секретаріат.
 
418. 3. Якщо конституційна скарга за формою не відповідає вимогам цього Закону, керівник Секретаріату повертає її суб'єкту права на конституційну скаргу.
 
-640- Чумак В.В.
Абзац перший частини третьої статті 57 викласти в такій редакції:
«Якщо конституційна скарга за формою та змістом не відповідає вимогам пунктів 1-5, 7-9 частини другої статті 55 та статті 56 Закону, Керівник Секретаріату повертає її суб'єкту права на конституційну скаргу з роз’ясненням її невідповідності вимогам Закону».
 
Відхилено   3. Якщо конституційна скарга за формою не відповідає вимогам цього Закону, керівник Секретаріату повертає її суб'єкту права на конституційну скаргу.
 
    -641- Новак Н.В.
Абзац перший частини третьої статті 57 викласти в такій редакції:
«3. Якщо конституційна скарга за формою та змістом не відповідає вимогам пунктів 1-5, 7-9 частини другої статті 55 та статті 56 Закону, Керівник Секретаріату повертає її суб'єкту права на конституційну скаргу з роз’ясненням її невідповідності вимогам Закону».
 
Відхилено    
    -642- Помазанов А.В.
Абзац перший частини третьої статті 57 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Якщо звернення до Суду за формою не відповідає вимогам цього Закону, керівник Секретаріату повертає її суб'єкту права на конституційне звернення.».
 
Відхилено    
    -643- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
У частині 3 статті 57 речення «Якщо конституційна скарга за формою не відповідає вимогам цього Закону, керівник Секретаріату повертає її суб'єкту права на конституційну скаргу.» пропонується доповнити та викласти у наступній редакції «Якщо конституційна скарга за формою не відповідає вимогам цього Закону, керівник Секретаріату повертає її суб'єкту права на конституційну скаргу «рекомендованим листом з повідомленням про вручення».».
 
Відхилено    
419. Повернення конституційної скарги не перешкоджає повторному зверненню до Суду з дотриманням вимог цього Закону.
 
-644- Добродомов Д.Є.
У ч. 3 ст. 57 викласти у такій редакції:
«3. Якщо конституційне подання, звернення або скарга за формою не відповідає вимогам цього Закону, керівник Секретаріату повертає її суб'єкту права на конституційну скаргу із зазначенням підстав такого повернення.
Повернення конституційного подання, звернення або скарги не перешкоджає повторному зверненню до Суду з дотриманням вимог цього Закону.».
 
Відхилено   Повернення конституційної скарги не перешкоджає повторному зверненню до Суду з дотриманням вимог цього Закону.
 
    -645- Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 57 доповнити абзацом третім наступного змісту:
«Скаржник має право оскаржити повернення конституційної скарги шляхом подання скарги Голові Суду, який у десятиденний строк дає Керівнику Секретаріату вказівку прийняти Скаргу або підтверджує правомірність її повернення.»
 
Відхилено    
    -646- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
У кінці статті 57 пропонується додати наступний абзац
«Автор скарги також вправі оскаржити Конституційному Суду її повернення керівником Секретаріату Суду. Така мотивована скарга може бути подана протягом 15 календарних днів з дня одержання відповідного рішення керівника Секретаріату Суду, до неї надаються всі матеріали конституційної скарги, які раніше надсилались до Суду. Скарга на дії керівника Секретаріату розглядається одночасно з розглядом питання щодо відкриття конституційного провадження у справі.».
 
Відхилено    
420. Стаття 58. Розподіл звернень до Суду між колегіями
 
-647- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Статті 58 та 59 викласти в такій редакції:
«Стаття 58. Розгляд звернень до Суду у колегіях
1. Розгляд звернень до Суду здійснюється у Колегії до складу якої входить відповідний Суддя-доповідач.
Стаття 59. Суддя-доповідач у справі
1. Суддя-доповідач у справі визначається шляхом розподілу звернень до Суду між Суддями почергово, в алфавітному порядку з урахуванням прізвища, імені та по батькові, за датою надходження і номером реєстрації безвідносно до форми звернення у порядку, встановленому Реєстр.картка №68) цього Закону підстави для передачі справи на розгляд Великої палати, він вносить на розгляд Сенату проект ухвали про відмову Сенату від розгляду справи на користь Великої палати».
 
Враховано   Стаття 58. Розгляд звернень до Суду у колегіях
 
    -648- Добродомов Д.Є.
Ст. 58 виключити і відповідно змінити нумерацію наступних статей.
 
Відхилено    
    -649- Король В.М.
Назву статті 58 викласти в такій редакції:
«Стаття 58. Розподіл звернень з питань конституційного провадження між суддями».
 
Відхилено    
421. 1. Розподіл звернень до Суду між колегіями здійснюється почергово за датою надходження та номером реєстрації безвідносно до форми звернення у порядку, встановленому Регламентом.
 
-650- Крулько І.І.
У статті 58 слова «почергово за датою надходження та номером реєстрації» замінити на слово «жеребкуванням».
 
Відхилено   1. Розгляд звернення до Суду здійснюється у Колегії, до складу якої входить відповідний Суддя-доповідач.
 
    -651- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
Частину 1 статті 58 глави 8 розділу 1 Законопроекту після слів «форми звернення» доповнити словами «протягом 5 робочих днів з моменту реєстрації звернення».
 
Відхилено    
    -652- Король В.М.
У статті 58:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Розподіл звернень з питань конституційного провадження між суддями здійснюється почергово за датою надходження та номером реєстрації безвідносно до форми звернення автоматизованою системою документообігу Конституційного Суду України.»
 
Відхилено    
    -653- Яніцький В.П.
Частину першу статті 58 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«1. Розподіл звернень до Суду між колегіями здійснюється шляхом жеребкування у порядку, встановленому Регламентом.».
 
Відхилено    
    -654- Король В.М.
Доповнити статтю 58 частинами другою та третьою такого змісту:
«2. Положення про автоматизовану систему документообігу Конституційного Суду України затверджується на пленарному засіданні Суду.
3. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду має наслідком відповідальність, встановлену законом.»
 
Відхилено    
    -655- Помазанов А.В.
Назву та текст статті 58 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Стаття 58. Розподіл звернень до Суду
1. За допомогою автоматизованої системи документообігу Конституційного Суду України у день надходження звернення до Суду здійснюється автоматизоване визначення Судді-доповідача та Колегії. Визначення здійснюється за принципом вірогідності з урахуванням неможливості суддів здійснювати свої повноваження (за станом здоров'я, у зв’язку із знаходженням у відрядженні чи відпустці) та навантаження на кожну із Колегій.
Положення про автоматизовану систему документообігу затверджує Конституційний Суд України.
2. Доступ до автоматизованої системи документообігу Конституційного Суду України надається суддям та працівникам апарату Суду згідно з їхніми функціональними обов'язками.
Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду має наслідком відповідальність, встановлену законом.».
 
Відхилено    
422. Стаття 59. Суддя-доповідач у справі
 
   Стаття 59. Суддя-доповідач у справі
 
423. 1. Суддя, якому на засіданні Колегії розподілено звернення до Суду (безвідносно до форми звернення), має статус Судді-доповідача у справі.
 
-656- Помазанов А.В.
У статті 59 проекту Закону:
частини першу-третю виключити;
у зв’язку з цим частини четверту, п’яту вважати частинами першою, другою.
 
Відхилено   1. Суддя-доповідач у справі визначається шляхом розподілу звернень до Суду між Суддями почергово, в алфавітному порядку з урахуванням прізвища, імені та по батькові, за датою надходження та номером реєстрації безвідносно до форми звернення у порядку, встановленому Регламентом.
 
    -657- Мисик В.Ю.
Частину першу статті 59 викласти в такій редакції:
«1. Розподіл звернень до Суду між суддями в Колегії здійснюється почергово за прізвищами суддів в алфавітному порядку безвідносно до форми звернення або за спеціалізацією суддів у разі її запровадження.
Суддя, якому на засіданні Колегії розподілено звернення до Суду, має статус Судді-доповідача у справі.»
 
Відхилено    
    -658- Король В.М.
У статті 59:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Суддя, якому розподілено звернення з питань конституційного провадження (безвідносно до форми звернення), має статус Судді-доповідача у справі.»
 
Відхилено    
    -659- Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 59 викласти у наступній редакції:
«1. Не пізніше, як через десять днів з дня надходження звернення до суду на засіданні колегії суддів зі складу цієї колегії визначається суддя-доповідач.»
 
Відхилено    
    -660- Добродомов Д.Є.
Ч. 1 ст. 59 викласти у такій редакції:
«1. Суддя, якому шляхом Автоматизованої системи документообігу розподілено звернення до Суду (безвідносно до форми звернення), має статус Судді-доповідача у справі.».
 
Відхилено    
424. 2. Якщо Суддя-доповідач не може з поважних причин (через хворобу, відрядження, відпустку тощо) упродовж тривалого часу здійснювати підготовку матеріалів справи до розгляду або його заяву про самовідвід чи заяву про відвід задоволено, секретар Колегії, до складу якої він входить, вносить на розгляд цієї Колегії пропозицію про заміну Судді-доповідача. Якщо неможливо замінити Суддю-доповідача іншим Суддею цієї Колегії, секретар Колегії вносить Голові Суду чи заступникові Голови Суду пропозицію передати справу до іншої Колегії.
 
-661- Шпенов Д.Ю.
В частині 2 статті 59 після слів «упродовж тривалого часу» додати слова « (більше 3-х місяців)».
 
Враховано   2. Якщо Суддя-доповідач не може з поважних причин (через хворобу, відрядження, відпустку тощо) упродовж трьох місяців здійснювати підготовку матеріалів справи до розгляду або його заяву про самовідвід чи заяву про відвід задоволено, секретар Колегії, до складу якої він входить, вносить на розгляд цієї Колегії пропозицію про заміну Судді-доповідача. Якщо неможливо замінити Суддю-доповідача іншим Суддею цієї Колегії, секретар Колегії вносить Голові Суду чи заступникові Голови Суду пропозицію передати справу до іншої Колегії.
 
    -662- Король В.М.
У статті 59:
частини другу і третю виключити, у зв’язку з чим частини четверту і п’яту вважати другою і третьою.
 
Відхилено    
    -663- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 59 викласти у такій редакції:
«2. Якщо Суддя-доповідач не може з поважних причин (через хворобу, відрядження, відпустку тощо) упродовж трьох місяців здійснювати підготовку матеріалів справи до розгляду або його заяву про самовідвід чи заяву про відвід задоволено, секретар Колегії, до складу якої він входить, вносить на розгляд цієї Колегії пропозицію про заміну Судді-доповідача на іншого суддю, якого визначає Автоматизована система документообігу. Якщо неможливо замінити Суддю-доповідача іншим Суддею цієї Колегії, секретар Колегії вносить Голові Суду чи заступникові Голови Суду пропозицію передати справу до іншої Колегії.».
 
Відхилено    
425. 3. Якщо декілька конституційних проваджень об'єднано в одне, може бути призначений один Суддя-доповідач.
 
   3. Якщо декілька конституційних проваджень об'єднано в одне, може бути призначений один Суддя-доповідач.
 
426. 4. Суддя-доповідач:
 
   4. Суддя-доповідач:
 
427. 1) вивчає порушені у зверненні питання і готує матеріали на розгляд Колегії, Сенату, Великої палати;
 
   1) вивчає порушені у зверненні питання і готує матеріали на розгляд Колегії, Сенату, Великої палати;
 
428. 2) витребовує документи, матеріали, інші відомості, що стосуються справи, від суб'єкта звернення, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора, судів, інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій, громадських об'єднань;
 
-664- Власенко С.В.
П. 2 ч. 4 ст. 59 викласти в редакції: «2) витребовує документи, матеріали, інші відомості, що стосуються справи, від суб'єкта звернення, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора (в частині надання узагальнюючої інформації), судів, інших органів державної влади (крім правоохоронних органів та органів прокуратури), органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій, громадських об'єднань;».
 
Відхилено   2) витребовує документи, матеріали, інші відомості, що стосуються справи, від суб'єкта звернення, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора, судів, інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій, громадських об'єднань;
 
429. 3) дає доручення відповідним підрозділам Секретаріату та встановлює строки їх виконання;
 
   3) дає доручення відповідним підрозділам Секретаріату та встановлює строки їх виконання;
 
430. 4) залучає спеціалістів для консультацій, дослідження документів;
 
-665- Власенко С.В.
П. 4 ч. 4 ст. 59 – виключити.
 
Відхилено   4) залучає спеціалістів для консультацій, дослідження документів;
 
431. 5) вносить на розгляд Сенату, Великої палати пропозиції щодо призначення експертизи у справі, залучення до участі в конституційному провадженні спеціалістів, виклику посадових осіб, експертів, спеціалістів, свідків, уповноважених осіб, які діють від імені суб'єкта права на звернення, а також громадян, участь яких може сприяти об'єктивному та повному розгляду справи;
 
-666- Мельник С.І.
Необхідно оптимізувати повноваження судді-доповідача, визначені у статті 59 проекту (зокрема, з приводу доцільності залучення до участі в справі необмеженого кола третіх осіб, свідків тощо), враховуючи повноваження Конституційного Суду України та особливості здійснення конституційного провадження.
 
Відхилено   5) вносить на розгляд Сенату, Великої палати пропозиції щодо призначення експертизи у справі, залучення до участі в конституційному провадженні спеціалістів, виклику посадових осіб, експертів, спеціалістів, свідків, уповноважених осіб, які діють від імені суб'єкта права на звернення, а також громадян, участь яких може сприяти об'єктивному та повному розгляду справи;
 
432. 6) здійснює інші повноваження, визначені Регламентом.
 
   6) здійснює інші повноваження, визначені Регламентом.
 
433. 5. Якщо Суддя-доповідач вважає, що у відкритому конституційному провадженні за конституційною скаргою існують визначені статтею 68 цього Закону підстави для передачі справи на розгляд Великої палати, він вносить на розгляд Сенату проект ухвали про відмову Сенату від розгляду справи на користь Великої палати.
 
-667- Добродомов Д.Є.
Ст. 59 доповнити ч. 6 такого змісту:
«6. Суддя-доповідач має право відмовитись від написання фінального проекту рішення, схваленого за результатами обговорення в закритій частині пленарного засідання, якщо під час голосування за нього він залишився в меншості.
Така відмова оформлюється у письмовій формі.
У разі такої відмови Головуючий визначає суддю, на якого покладається на писання фінального проекту рішення.».
 
Відхилено   5. Якщо Суддя-доповідач вважає, що у відкритому конституційному провадженні за конституційною скаргою існують визначені статтею 68 цього Закону підстави для передачі справи на розгляд Великої палати, він вносить на розгляд Сенату проект ухвали про відмову Сенату від розгляду справи на користь Великої палати.
 
434. Стаття 60. Відвід Судді
 
-668- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Статтю 60 викласти в такій редакції:
«Стаття 60. Конфлікт інтересів та відвід (самовідвід) Судді
1. Суддя Конституційного Суду не може брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
2. У разі наявності у судді Конституційного Суду реального чи потенційного конфлікту інтересів він повинен протягом одного робочого дня письмово поінформувати про це Суд та заявити самовідвід.
3. З тих самих підстав відвід судді Конституційного Суду можуть заявити особи, які є учасниками конституційного провадження.
4. Відвід (самовідвід) застосовується, зокрема, якщо:
1) Суддя безпосередньо або опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи;
2) Суддя є членом сім'ї або близьким родичем осіб, які беруть участь у справі;
3) є інші обставини, що викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості Судді.
5. Заява про відвід (самовідвід) подається у письмовій формі та розглядається Судом в порядку, встановленому Регламентом.
Примітка. Терміни "реальний конфлікт інтересів", "потенційний конфлікт інтересів" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".
 
Враховано   Стаття 60. Конфлікт інтересів та відвід (самовідвід) Судді
 
    -669- Одарченко Ю.В.
Статтю 60 викласти у наступній редакції:
«Стаття 60. Відвід судді
 
Відхилено    
435. 1. Суддя не може брати участь у розгляді справи, якщо застосовано відвід (самовідвід) щодо нього.
 
-670- 1. Суддя не може брати участь у розгляді справи і зобов'язаний взяти самовідвід у наступних випадках:
1) якщо він або його близький родич прямо зацікавлені в результаті розгляду справи;
2) якщо суддя є членом сім'ї або близьким родичем особи, яка бере участь у справі;
3) якщо є обставини, що ставлять під сумнів неупередженість цього судді.
2. Із підстав, визначених частиною першою цієї статті особи, які беруть участь у справі, мають право заявити судді відвід. Заява про відвід має бути подана у письмовому вигляді до початку розгляду справи по суті.
3. Заява про відвід (самовідвід) розглядається колегією суддів (якщо заява подана до відкриття провадження у справі) або Сенатом чи Великою Палатою (якщо заява подана після відкриття провадження у справі) без участі судді, якому заявлено відвід (який заявив самовідвід). У разі рівного поділу голосів заява вважається задоволеною.»
 
Немає висновку   1. Суддя Конституційного Суду не може брати участі у підготовці, розгляді та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
2. У разі наявності у судді Конституційного Суду реального чи потенційного конфлікту інтересів він повинен протягом одного робочого дня письмово поінформувати про це Суд та заявити самовідвід.
3. З тих самих підстав відвід судді Конституційного Суду можуть заявити особи, які є учасниками конституційного провадження.
 
436. 2. Відвід (самовідвід) застосовується, якщо:
 
   4. Відвід (самовідвід) застосовується, зокрема, якщо:
 
437. 1) Суддя безпосередньо або опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи;
 
   1) Суддя безпосередньо або опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи;
 
438. 2) Суддя є членом сім'ї або близьким родичем осіб, які беруть участь у справі;
 
-671- Чумак В.В.
Частину другу статті 60 доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) Суддя вже приймав участь у цій самій справі у зв’язку із займаною посадою або професією;».
 
Відхилено   2) Суддя є членом сім'ї або близьким родичем осіб, які беруть участь у справі;
 
    -672- Новак Н.В.
Частину другу статті 60 доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) Суддя вже приймав участь у цій самій справі у зв’язку із займаною посадою або професією;».
 
Відхилено    
439. 3) є інші обставини, що викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості Судді.
 
-673- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 60 викласти у такій редакції:
«2. Відвід (самовідвід) застосовується, якщо:
1) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем сторони у справі у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»;
2) якщо він прямо чи опосередковано зацікавлений у результаті розгляду справи;
3) якщо по даній справі він є або був свідком, експертом, перекладачем;
4) якщо він був суддею у справі, яка стала підставою для подання конституційної скарги;
5) в інших випадках, коли наявні обґрунтовані сумніви в об'єктивності та неупередженості Судді.».
 
Відхилено   3) є інші обставини, що викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості Судді.
 
440. 3. Заява про відвід подається у письмовій формі.
 
-674- Добродомов Д.Є.
У ч. 3 ст. 60 після слова «відвід» доповнити словом « (самовідвід)».
 
Відхилено   5. Заява про відвід (самовідвід) подається у письмовій формі та розглядається Судом у порядку, встановленому Регламентом.
Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
 
441. 4. Заява про відвід (самовідвід) розглядається в порядку, встановленому Регламентом.
 
-675- Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 60 викласти у наступній редакції:
«4. Заява про відвід (самовідвід) подана до відкриття провадження у справі розглядається колегією суддів. Заява про відвід (самовідвід) подана після відкриття провадження у справі розглядається відповідним Сенатом чи Великої палати до початку розгляду справи по суті.
Заява про відвід (самовідвід) розглядається без участі судді, щодо якого подана заява. У разі рівного розподілу голосів суддя вважається відведеним.»
 
Відхилено      
    -676- Чумак В.В.
Частину четверту статті 60 викласти в такій редакції:
«4. Заява про відвід (самовідвід) розглядається на засіданні Сенату, Великої палати, в залежності від того який орган розглядає справу. Якщо за заяву про відвід (самовідвід) проголосувало більше половини суддів, присутніх на засіданні, Судді оголошується відвід».
 
Відхилено    
    -677- Новак Н.В.
Частину четверту статті 60 викласти в такій редакції:
«4. Заява про відвід (самовідвід) розглядається на засіданні Сенату, Великої палати, в залежності від того який орган розглядає справу. Якщо за заяву про відвід (самовідвід) проголосувало більше половини суддів, присутніх на засіданні, Судді оголошується відвід».
 
Відхилено    
    -678- Добродомов Д.Є.
Ч. 4 ст. 60 викласти у такій редакції:
«4. Заява про відвід (самовідвід) розглядається на засіданні Сенату, Великої палати, в залежності від того, який орган розглядає справу. Якщо за заяву про відвід (самовідвід) проголосувало більше половини суддів, присутніх на засіданні, Судді оголошується відвід.»
 
Відхилено    
    -679- Одарченко Ю.В.
Статтю 60 викласти у наступній редакції:
«Стаття 60. Відвід судді
1. Суддя не може брати участь у розгляді справи і зобов'язаний взяти самовідвід у наступних випадках:
1) якщо він або його близький родич прямо зацікавлені в результаті розгляду справи;
2) якщо суддя є членом сім'ї або близьким родичем особи, яка бере участь у справі;
3) якщо є обставини, що ставлять під сумнів неупередженість цього судді.
2. Із підстав, визначених частиною першою цієї статті особи, які беруть участь у справі, мають право заявити судді відвід. Заява про відвід має бути подана у письмовому вигляді до початку розгляду справи по суті.
3. Заява про відвід (самовідвід) розглядається колегією суддів (якщо заява подана до відкриття провадження у справі) або Сенатом чи Великою Палатою (якщо заява подана після відкриття провадження у справі) без участі судді, якому заявлено відвід (який заявив самовідвід). У разі рівного поділу голосів заява вважається задоволеною.»
 
Відхилено    
    -680- Добродомов Д.Є.
Законопроект пропонується доповнити ст. 60-1 такого змісту:
«Стаття 60-1. Відвід експерта, спеціаліста або перекладача
1. Експерт, спеціаліст або переклад не можуть брати участь у справі та щодо них має бути застосований відвід (самовідвід) у наступних випадках:
1) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем сторони у справі у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»;
2) якщо він в даному провадженні є свідком;
3) якщо він прямо чи опосередковано зацікавлений у результаті розгляду справи.
2. Заява про відвід (самовідвід) подається у письмовій формі і розглядається в порядку, встановленому Регламентом.».
 
Відхилено    
442. Глава 9. ВІДКРИТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
 
   Глава 9. ВІДКРИТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
 
443. Стаття 61. Відкриття конституційного провадження у справі
 
   Стаття 61. Відкриття конституційного провадження у справі
 
444. 1. Питання щодо відкриття конституційного провадження у справі вирішуються на засіданнях колегій, сенатів, Великої палати.
 
   1. Питання щодо відкриття конституційного провадження у справі вирішуються на засіданнях колегій, сенатів, Великої палати.
 
445. 2. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням постановляє:
 
-681- Добродомов Д.Є.
Абз. 1 ч. 2 ст. 61 викласти у такій редакції:
«2. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою постановляє:».
 
Відхилено   2. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням постановляє:
 
446. 1) Колегія;
 
   1) Колегія;
 
447. 2) Велика палата – у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
   2) Велика палата – у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
448. 3. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою постановляє:
 
-682- Добродомов Д.Є.
Абз. 1 ч. 3 ст. 61 викласти у такій редакції:
«3. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою постановляє:».
 
Відхилено   3. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою постановляє:
 
449. 1) Колегія;
 
   1) Колегія;
 
450. 2) Сенат – у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі, постановленою неодностайно.
 
-683- Мураєв Є.В.
З тексту пункту 2 частини третьої статті 61 слова «постановленою не одностайно» виключити.
 
Відхилено   2) Сенат – у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі, постановленою неодностайно.
 
451. 4. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Колегія постановляє не пізніше одного місяця з дня визначення Судді-доповідача. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого у Сенаті.
 
-684- Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 61 доповнити реченням:
«але не довше, ніж до двох місяців.»
 
Відхилено   4. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Колегія постановляє не пізніше одного місяця з дня визначення Судді-доповідача. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого в Сенаті.
 
    -685- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
У частині 4 статті 61 пропонується виключити речення «Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого у Сенаті.»
 
Відхилено    
    -686- Добродомов Д.Є.
Ч. 4 ст. 61 викласти у такій редакції:
«Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Колегія постановляє не пізніше одного місяця з дня реєстрації конституційної скарги, звернення, подання. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого у Сенаті, але не більше, ніж на один місяць.».
 
Відхилено    
    -687- Розенблат Б.С.
Частину четверту статті 61 викласти в такій редакції:
«Ухвала про відкриття конституційного провадження у справі або остаточна Ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі має бути постановлена протягом 45 календарних днів з дня надходження відповідного конституційного подання (звернення, скарги) до Суду. Щодо справ, які є невідкладними за вимогами пунктів 1,2,4 частини третьої статті 75 цього Закону, зазначений строк скорочується до 7 календарних днів».
 
Відхилено    
    -688- Добродомов Д.Є.
Ст. 61 доповнити ч. 4-1 такого змісту:
«4-1. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Сенат, Велика палата постановляє не пізніше двох місяців з дня реєстрації конституційної скарги, звернення, подання. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого у Сенаті, але не більше, ніж на один місяць.»
 
Відхилено    
452. 5. Справу, за якою відкрито конституційне провадження, розглядає відповідно Сенат або Велика палата на пленарному засіданні в порядку та в строк, що встановлені цим Законом.
 
   5. Справу, за якою відкрито конституційне провадження, розглядає відповідно Сенат або Велика палата на пленарному засіданні в порядку та строк, встановлені цим Законом.
 
453. 6. Дату розгляду справи Сенатом, Великою палатою визначає відповідно Голова Суду, заступник Голови Суду.
 
-689- Одарченко Ю.В.
Частину шості статті 61 доповнити реченням наступного змісту:
«Розгляд справи має бути призначений не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі.»
 
Відхилено   6. Дату розгляду справи Сенатом, Великою палатою визначає відповідно Голова Суду, заступник Голови Суду.
 
    -690- Розенблат Б.С.
Частину шосту статті 61 викласти в такій редакції:
«Розгляд справи (крім невідкладної) має бути розпочатий не пізніше ніж за 30 календарних днів з дня відкриття конституційного провадження у справі. У межах цього терміну конкретну дату початку розгляду справи Сенатом визначає очільник відповідного Сенату (Голова чи Заступник Голови Суду), а конкретну дату початку розгляду справи Великою палатою - Голова Суду.
Розгляд невідкладної справи має бути розпочатий не пізніше ніж за 7 календарних днів з дня відкриття конституцйного провадження у справі у випадках, передбачених пп. 1, 2, 4 частини третьої статті 75 цього Закону.
Розгляд справи має бути розпочатий не пізніше ніж за 7 календарних днів з дня визнання її невідкладної у випадку, передбаченому п. 3 частини третьої статті 75 цього Закону».
 
Відхилено    
454. 7. Суб'єкт звернення має бути повідомлений про відкриття конституційного провадження у справі в десятиденний строк.
 
-691- Міщенко С.Г.
Частину сьому статті 61 проекту пропоную доповнити словами «з дня постановлення ухвали про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження».
 
Враховано частково   7. Суб'єкт звернення має бути повідомлений про відкриття конституційного провадження у справі в десятиденний строк з дня постановлення ухвали про відкриття конституційного провадження у справі.
 
    -692- Чумак В.В.
Статтю 61 викласти в такій редакції:
«Стаття 61. Відкриття конституційного провадження у справі
1. Питання щодо відкриття конституційного провадження у справі вирішуються на засіданнях колегій, сенатів, Великої палати.
2. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням постановляє:
1) Колегія;
2) Велика палата – у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або у разі не постановлення Колегією ухвали про відкриття провадження (голоси розділилися порівну).
3. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою постановляє:
1) Колегія;
2) Сенат – у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі, постановленою неодностайно або у разі не постановлення Колегією ухвали про відкриття провадження (голоси розділилися порівну).
4. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Колегія постановляє не пізніше сорока днів з дня реєстрації конституційної скарги, звернення, подання. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого у Сенаті.
5. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Сенат, Велика палата постановляє не пізніше восьмидесяти днів з дня реєстрації конституційної скарги, звернення, подання. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого у Сенаті.
6. Справу, за якою відкрито конституційне провадження, розглядає відповідно Сенат або Велика палата на пленарному засіданні в порядку та в строк, що встановлені цим Законом.
7. Дату розгляду справи Сенатом, Великою палатою визначає відповідно заступник Голови Суду, Голова Суду.
8. Суб'єкт звернення має бути повідомлений про відкриття конституційного провадження у справі в десятиденний строк.»
 
Відхилено    
    -693- Новак Н.В.
Статтю 61 викласти в такій редакції:
Стаття 61. Відкриття конституційного провадження у справі
1. Питання щодо відкриття конституційного провадження у справі вирішуються на засіданнях колегій, сенатів, Великої палати.
2. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням постановляє:
1) Колегія;
2) Велика палата – у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або у разі не постановлення Колегією ухвали про відкриття провадження (голоси розділилися порівну).
3. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою постановляє:
1) Колегія;
2) Сенат – у разі незгоди з ухвалою Колегії про відмову у відкритті конституційного провадження у справі, постановленою неодностайно або у разі не постановлення Колегією ухвали про відкриття провадження (голоси розділилися порівну).
4. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Колегія постановляє не пізніше сорока днів з дня реєстрації конституційної скарги, звернення, подання. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого у Сенаті.
5. Ухвалу про відкриття конституційного провадження у справі або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі Сенат, Велика палата постановляє не пізніше восьмидесяти днів з дня реєстрації конституційної скарги, звернення, подання. Зазначений строк може бути подовжено на засіданні Великої палати за клопотанням Судді-доповідача чи головуючого у Сенаті.
5. Справу, за якою відкрито конституційне провадження, розглядає відповідно Сенат або Велика палата на пленарному засіданні в порядку та в строк, що встановлені цим Законом.
6. Дату розгляду справи Сенатом, Великою палатою визначає відповідно заступник Голови Суду, Голова Суду.
7. Суб'єкт звернення має бути повідомлений про відкриття конституційного провадження у справі в десятиденний строк.
 
Відхилено    
455. Стаття 62. Підстави для відмови у відкритті конституційного провадження у справі
 
   Стаття 62. Підстави для відмови у відкритті конституційного провадження у справі
 
456. 1. Підставами для відмови у відкритті конституційного провадження у справі є:
 
   1. Підставами для відмови у відкритті конституційного провадження у справі є:
 
457. 1) подання звернення до Суду неналежним суб'єктом;
 
   1) звернення до Суду неналежним суб'єктом;
 
458. 2) неналежність до повноважень Суду питань, порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні, конституційній скарзі;
 
-694- Яніцький В.П.
У пункті 2 частини першої статті 62 слова «неналежність до повноважень» замінити словами «непідвідомчість».
 
Відхилено   2) неналежність до повноважень Суду питань, порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні, конституційній скарзі;
 
    -695- Чумак В.В.
Частину першу статті 62 доповнити пунктом третім такого змісту:
«3) відсутність належного обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень)».
 
Відхилено    
    -696- Новак Н.В.
Частину першу статті 62 доповнити пунктом третім такого змісту:
«3) відсутність належного обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень)».
 
Відхилено    
459. 3) невідповідність конституційного подання чи конституційного звернення вимогам, передбаченим цим Законом;
 
   3) невідповідність конституційного подання чи конституційного звернення вимогам, передбаченим цим Законом;
 
460. 4) неприйнятність конституційної скарги;
 
-697- Мураєв Є.В.
Пункт 4 частини першої статті 62 - виключити та змінити відповідно нумерацію наступних пунктів цієї частини.
 
Відхилено   4) неприйнятність конституційної скарги;
 
461. 5) втрата чинності актом (його окремими положеннями), щодо якого порушено питання відповідності Конституції України, крім випадків, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону;
 
-698- Мураєв Є.В.
Доповнити частину першу статті 62 пунктом 6 такого змісту:
« 6) систематична (більше двох разів) неявка суб’єкта звернення чи його повноважного представника без поважної причини чи неповідомлення про неї на засідання відповідного органа Суду, яке проводиться в усному провадженні».
 
Відхилено   5) втрата чинності актом (його окремими положеннями), щодо якого порушено питання відповідності Конституції України, крім випадків, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону;
 
462. 6) наявність рішення, висновку Суду щодо того самого предмета конституційного подання, конституційного звернення, конституційної скарги, а також ухвал Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження у справі, якщо їх постановлено на підставі пунктів 1, 2 цієї частини.
 
-699- Чумак В.В.
Пункт 6 частини першої статті 62 викласти в такій редакції:
«7) наявність рішення, висновку Суду щодо того самого предмета конституційного подання, конституційного звернення, конституційної скарги, а також ухвал Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження у справі, якщо їх постановлено на підставі пункту 1 цієї частини».
 
Відхилено   6) наявність рішення, висновку Суду щодо того самого предмета конституційного подання, конституційного звернення, конституційної скарги, а також ухвал Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження у справі, якщо їх постановлено на підставі пунктів 1, 2 цієї частини.
 
    -700- Новак Н.В.
Пункт 7 частини першої статті 62 викласти в такій редакції:
«7) наявність рішення, висновку Суду щодо того самого предмета конституційного подання, конституційного звернення, конституційної скарги, а також ухвал Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження у справі, якщо їх постановлено на підставі пункту 1 цієї частини».
 
Відхилено    
    -701- Мураєв Є.В.
Доповнити статтю 62 частиною другою такого змісту:
«2. При встановленні, що підстави, зазначені в пунктах 2, 3, 4, 5 частини першої цієї статті стосуються не всього змісту звернення, а тільки його частини Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження саме в цій частині і відкриває провадження в іншій частині звернення».
 
Відхилено    
    -702- Німченко В.І.
Статтю 62 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. У разі наведення у конституційному поданні, конституційному зверненні чи конституційній скарзі правового обґрунтування Суд не може відмовити у відкритті конституційного провадження з мотивів його неповноти чи неналежності».
 
Відхилено    
    -703- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Статтю 62 пропонується викласти у наступній редакції:
«Стаття 62. Підстави для відмови у відкритті конституційного провадження у справі
1. Підставами для відмови у відкритті конституційного провадження у справі є:
1) неналежний суб’єкт конституційного подання (звернення, скарги);
2) непідвідомчість Суду порушених у конституційному поданні (зверненні, скарзі) питань. Якщо є наявними як підвідомчі, так і непідвідомчі питання, відмовляється лише в частині непідвідомчих питань.
3) невідповідність конституційного подання (звернення, скарги) за колом реквізитів чи додатків формальним вимогам, передбаченим цим Законом;
4) втрата чинності актом (його окремими положеннями), щодо якого порушено питання відповідності Конституції України, крім випадків, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону;
5) наявність рішення, висновку Суду щодо того самого предмета конституційного подання (звернення, скарги), крім наявності обґрунтованих підстав вважати, що юридична позиція Суду може бути змінена;
6) наявність ухвали Суду про відмову цьому ж заявнику конституційного подання (звернення, скарги) у відкритті конституційного провадження з цього ж питання, якщо підстави відмови не усунені або взагалі не можуть бути усунені;
7) пропуск строку на внесення конституційної скарги (подання, звернення);
8) явна необґрунтованість конституційної скарги за змістом;
9) невичерпання автором конституційної скарги всіх національних засобів юридичного захисту;
10) несплата збору за звернення з конституційною скаргою, якщо не заявлене клопотання про звільнення від сплати збору або воно відхилене Судом.»
 
Відхилено    
463. Стаття 63. Припинення розгляду звернень до Суду
 
   Стаття 63. Припинення розгляду звернень до Суду
 
464. 1. Звернення до Суду безвідносно до його форми може бути відкликане за письмовою заявою суб'єкта звернення, який його подав до Суду, в будь-який час після відкриття конституційного провадження, але до переходу Суду в закриту частину пленарного засідання для ухвалення рішення чи надання висновку.
 
   1. Звернення до Суду безвідносно до його форми може бути відкликане за письмовою заявою суб'єкта звернення, який його подав до Суду, в будь-який час після відкриття конституційного провадження, але до переходу Суду в закриту частину пленарного засідання для ухвалення рішення чи надання висновку.
 
465. 2. Ухвалу про закриття конституційного провадження у справі за зверненням, стосовно якого подано заяву про відкликання, постановляє:
 
   2. Ухвалу про закриття конституційного провадження у справі за зверненням, стосовно якого подано заяву про відкликання, постановляє:
 
466. 1) Велика палата на пленарному засіданні – у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням, а також за конституційною скаргою (у випадку відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати);
 
   1) Велика палата на пленарному засіданні – у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням, а також за конституційною скаргою (у разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати);
 
467. 2) Сенат на пленарному засіданні – у справах за конституційною скаргою.
 
   2) Сенат на пленарному засіданні – у справах за конституційною скаргою.
 
468. 3. Якщо Сенат чи Велика палата вважає, що порушені у конституційній скарзі питання мають особливе суспільне значення для захисту прав людини, Суд може відмовити у припиненні розгляду такої скарги навіть за наявності заяви про її відкликання.
 
-704- Помазанов А.В.
У статті 63 проекту Закону:
у частині третій слова «прав людини» замінити словами «прав і свобод людини».
 
Відхилено   3. Якщо Сенат чи Велика палата вважає, що порушені у конституційній скарзі питання мають особливе суспільне значення для захисту прав людини, Суд може відмовити у припиненні розгляду такої скарги навіть за наявності заяви про її відкликання.
 
469. 4. Сенат чи Велика палата закриває конституційне провадження у справі, якщо під час пленарного засідання будуть виявлені підстави для відмови у відкритті конституційного провадження, передбачені статтею 62 цього Закону.
 
-705- Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 63 викласти у наступній редакції:
«4. Сенат чи Велика палата закриває конституційне провадження у справі, якщо під час пленарного засідання будуть виявлені підстави для відмови у відкритті конституційного провадження, передбачені пунктами 1, 2 частини першої статті 62 цього Закону.»
 
Відхилено   4. Сенат чи Велика палата закриває конституційне провадження у справі, якщо під час пленарного засідання будуть виявлені підстави для відмови у відкритті конституційного провадження, передбачені статтею 62 цього Закону.
 
    -706- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину 4 статті 63 пропонується викласти у такій редакції «Відкрите конституційне провадження може бути припинене лише у випадках, передбачених частинами 1, 5 цієї статті Закону, а також якщо буде встановлено, що справу відкрито на базі сфальсифікованих автором конституційного подання (звернення, скарги) документів.».
 
Відхилено    
470. 5. Відставка за власним бажанням Президента України, якому пред'явлено звинувачення, є підставою для закриття конституційного провадження у справі щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
-707- Помазанов А.В.
У статті 63 проекту Закону:
у частині п’ятій:
слова «за власним бажанням» виключити;
після слів «пред’явлено звинувачення» доповнити словами «у вчиненні ним державної зради або іншого злочину».
 
Відхилено   5. Відставка за власним бажанням Президента України, якому пред'явлено звинувачення, є підставою для закриття конституційного провадження у справі щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
 
    -708- Мураєв Є.В.
Частину п’яту статті 63 викласти в такій редакції:
«5. Відставка Президента України , якому пред’явлено звинувачення, є підставою для закриття конституційного провадження у справі щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту при дотриманні вимог статті 109 Конституції України».
 
Відхилено    
471. Глава 10. РОЗГЛЯД СПРАВ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ
 
   Глава 10. РОЗГЛЯД СПРАВ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ
 
472. Стаття 64. Форми конституційного провадження
 
   Стаття 64. Форми конституційного провадження
 
473. 1. Справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, Суд розглядає в порядку письмового або усного провадження.
 
-709- Чумак В.В.
Частину першу статті 64 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Усне провадження передбачає безпосереднє заслуховування всіх учасників конституційного провадження на пленарному засіданні Сенату, Великої палати. Усне провадження є обов’язковим у випадках коли для всебічного дослідження обставин справи та прийняття обґрунтованого рішення на пленарному засіданні Суду необхідно безпосередньо заслухати учасників конституційного провадження. Усне провадження також може проводитися за клопотанням суб’єкта звернення та органів, посадових осіб, конституційність актів яких оспорюються».
 
Відхилено   1. Справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, Суд розглядає в порядку письмового або усного провадження.
 
    -710- Новак Н.В.
Частину першу статті 64 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Усне провадження передбачає безпосереднє заслуховування всіх учасників конституційного провадження на пленарному засіданні Сенату, Великої палати. Усне провадження є обов’язковим у випадках коли для всебічного дослідження обставин справи та прийняття обґрунтованого рішення на пленарному засіданні Суду необхідно безпосередньо заслухати учасників конституційного провадження. Усне провадження також може проводитися за клопотанням суб’єкта звернення та органів, посадових осіб, конституційність актів яких оспорюються».
 
Відхилено    
    -711- Розенблат Б.С.
Частину першу статті 64 викласти в такій редакцції:
«1. Справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, Суд розглядає в формі усного провадження».
 
Відхилено    
474. 2. Основною формою розгляду справ у Суді є письмове провадження.
 
-712- Крулько І.І.
У частині другій статті 64 перше речення виключити.
 
Відхилено   2. Основною формою розгляду справ у Суді є письмове провадження.
 
    -713- Власенко С.В.
Перше речення ч. 2 ст. 64 викласти в редакції: «2. Основною формою розгляду справ у Суді є усне провадження. Суд може задовольнити мотивоване клопотання заявника (заявників), скаржника (скаржників) про розгляд справи в порядку письмового провадження.».
 
Відхилено    
    -714- Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 64 викласти у наступній редакції:
«2. Основною формою розгляду справ є усне провадження. У письмовому провадженні розглядається питання про відкриття провадження. Суд може розглянути справу у письмовому провадженні у разі подання всіма учасниками провадження заяв про згоду на розгляд справи у письмовому провадженні, а також неявки всіх учасників провадження.»
 
Відхилено    
475. Форму провадження визначає Сенат, Велика палата.
 
-715- Розенблат Б.С.
Частини другу, третю статті 64 виключити.
 
Відхилено   Форму провадження визначає Сенат, Велика палата.
 
476. 3. У справі, яку Суд розглядає в порядку письмового провадження, окремі питання можуть розглядатися в порядку усного провадження.
 
-716- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Статтю 64 пропонується викласти у такій редакції:
«Стаття 64. Форма конституційного провадження
Справи, конституційне провадження щодо яких відкрито, Суд розглядає в формі усного провадження.»
 
Відхилено   3. У справі, яку Суд розглядає в порядку письмового провадження, окремі питання можуть розглядатися в порядку усного провадження.
 
477. Стаття 65. Засідання та пленарні засідання
 
   Стаття 65. Засідання та пленарні засідання
 
478. 1. Розгляд справ, конституційне провадження щодо яких відкрито, здійснюється на пленарних засіданнях сенатів, Великої палати.
 
   1. Розгляд справ, конституційне провадження щодо яких відкрито, здійснюється на пленарних засіданнях сенатів, Великої палати.
 
479. 2. Порядок проведення засідань, пленарних засідань встановлюється цим Законом та Регламентом.
 
   2. Порядок проведення засідань, пленарних засідань встановлюється цим Законом та Регламентом.
 
480. 3. На засіданнях та пленарних засіданнях Великої палати, Сенату головує Голова Суду чи заступник Голови Суду, а у разі їх відсутності – Суддя, який найдовше перебуває на посаді, а якщо таких суддів Конституційного Суду декілька – старший за віком.
 
-717- Крулько І.І.
У частині третій статті 65 слова «Суддя, який найдовше перебуває на посаді, а якщо таких суддів декілька – старший за віком» замінити словами «старший за віком Суддя».
 
Враховано   3. На засіданнях та пленарних засіданнях Великої палати, Сенату головує Голова Суду чи заступник Голови Суду, а у разі їх відсутності – старший за віком Суддя.
 
    -718- Яніцький В.П.
У частині третій статті 65 проекту Закону слова «Суддя, який найдовше перебуває на посаді, а якщо таких суддів Конституційного Суду декілька – старший за віком» замінити словами «найстарший за віком Суддя».
 
Враховано редакційно    
481. Стаття 66. Засідання та пленарні засідання Великої палати
 
   Стаття 66. Засідання та пленарні засідання Великої палати
 
482. 1. Велика палата на засіданнях розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням у разі постановлення Колегією ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
-719- Чумак В.В.
Частину першу статті 66 викласти в такій редакції:
«1. Велика палата на засіданнях розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням у разі постановлення Колегією ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або у разі не постановлення Колегією ухвали про відкриття провадження (голоси розділилися порівну)».
 
Відхилено   1. Велика палата на засіданнях розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням у разі постановлення Колегією ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.
 
    -720- Новак Н.В.
Частину першу статті 66 викласти в такій редакції:
«1. Велика палата на засіданнях розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справах за конституційним поданням, конституційним зверненням у разі постановлення Колегією ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або у разі не постановлення Колегією ухвали про відкриття провадження (голоси розділилися порівну)».
 
Відхилено    
483. 2. Засідання Великої палати є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше дванадцять суддів Конституційного Суду.
 
-721- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 66 слово «дванадцять» замінити на слово «п'ятнадцять».
 
Відхилено   2. Засідання Великої палати є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 12 суддів Конституційного Суду.
 
    -722- Чумак В.В.
Частину другу статті 66 вилучити.
 
Відхилено    
    -723- Новак Н.В.
Частину другу статті 66 вилучити.
 
Відхилено    
484. 3. Ухвала Великої палати є постановленою, якщо за неї проголосувала більшість суддів Конституційного Суду, які брали участь у її засіданні.
 
-724- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У частині третій статті 66 слово «брали» замінити словом «беруть».
 
Враховано   3. Ухвала Великої палати є постановленою, якщо за неї проголосувала більшість суддів Конституційного Суду, які беруть участь у її засіданні.
 
485. Якщо голоси суддів Конституційного Суду поділилися порівну, конституційне провадження у справі вважається відкритим.
 
   Якщо голоси суддів Конституційного Суду поділилися порівну, конституційне провадження у справі вважається відкритим.
 
486. 4. У разі постановлення Великою палатою ухвали про відкриття конституційного провадження у справі Голова Суду вносить справу на розгляд пленарного засідання Великої палати.
 
   4. У разі постановлення Великою палатою ухвали про відкриття конституційного провадження у справі Голова Суду вносить справу на розгляд пленарного засідання Великої палати.
 
487. 5. Постановлена Великою палатою ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі є остаточною.
 
   5. Постановлена Великою палатою ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі є остаточною.
 
488. 6. Велика палата на пленарних засіданнях розглядає справи, провадження в яких відкрито за конституційним поданням, конституційним зверненням, та справи, провадження в яких відкрито за конституційною скаргою, але Сенат відмовився від розгляду справи на користь Великої палати.
 
-725- Чумак В.В.
Статтю 66 доповнити новою частиною такого змісту:
«6. Засідання, пленарне засідання Великої палати є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше дванадцять суддів Конституційного Суду».
 
Відхилено   6. Велика палата на пленарних засіданнях розглядає справи, провадження в яких відкрито за конституційним поданням, конституційним зверненням, та справи, провадження в яких відкрито за конституційною скаргою, але Сенат відмовився від розгляду справи на користь Великої палати.
 
    -726- Новак Н.В.
Статтю 66 доповнити новою частиною такого змісту:
«6. Засідання, пленарне засідання Великої палати є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше дванадцять суддів Конституційного Суду».
 
Відхилено    
489. 7. Відкрита частина пленарного засідання Великої палати у формі усного провадження підлягає фіксуванню за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу.
 
-727- Помазанов А.В.
У частині сьомій статті 66 проекту Закону слово «фіксуванню» замінити словами «аудіо- та відеофіксації».
 
Відхилено   7. Відкрита частина пленарного засідання Великої палати у формі усного провадження підлягає фіксуванню за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу.
 
    -728- Розенблат Б.С.
У частині сьомій статті 66 слово «протоколу» змінити на «стенограми».
 
Відхилено    
490. 8. Велика палата ухвалює рішення, надає висновок на закритій частині пленарного засідання за участю суддів Конституційного Суду, що розглядали справу.
 
   8. Велика палата ухвалює рішення, надає висновок на закритій частині пленарного засідання за участю суддів Конституційного Суду, що розглядали справу.
 
491. 9. Виступи суддів Конституційного Суду у закритій частині пленарного засідання Великої палати є службовою інформацією і не можуть бути розголошені.
 
   9. Виступи суддів Конституційного Суду у закритій частині пленарного засідання Великої палати є службовою інформацією і не можуть бути розголошені.
 
492. 10. Протокол закритої частини пленарного засідання Великої палати не може бути розголошений і зберігається окремо від матеріалів справи.
 
   10. Протокол закритої частини пленарного засідання Великої палати не може бути розголошений і зберігається окремо від матеріалів справи.
 
493. 11. Рішення Суду є ухваленим Великою палатою, а його висновок – наданим, якщо за це проголосували щонайменше десять суддів Конституційного Суду.
 
-729- Одарченко Ю.В.
Частину одинадцяту статті 66 викласти у наступні редакції:
«11. Рішення Суду є ухваленим Великою палатою, а його висновок – наданим, якщо за це проголосували більшість від загального складу суду, за виключенням суддів, які були відведені.»
 
Відхилено   11. Рішення Суду є ухваленим Великою палатою, а його висновок – наданим, якщо за це проголосували щонайменше 10 суддів Конституційного Суду.
 
494. Стаття 67. Засідання та пленарні засідання Сенату
 
   Стаття 67. Засідання та пленарні засідання Сенату
 
495. 1. Сенат на засіданні розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, якщо Колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження.
 
-730- Мураєв Є.В.
З частини першої статті 67 слова «не одностайно» - виключити.
 
Відхилено   1. Сенат на засіданні розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, якщо Колегія не одностайно постановила ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження.
 
    -731- Чумак В.В.
Частину першу статті 67 викласти в такій редакції:
«1. Сенат на засіданні розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, якщо Колегія не одностайно постановила або не змогла постановити ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження (голоси розділилися порівну)».
 
Відхилено    
    -732- Новак Н.В.
Частину першу статті 67 викласти в такій редакції:
«1. Сенат на засіданні розглядає питання щодо відкриття або відмови у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, якщо Колегія не одностайно постановила або не змогла постановити ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження (голоси розділилися порівну)».
 
Відхилено    
496. 2. Засідання та пленарні засідання Сенату є повноважними, якщо на них присутні щонайменше дві третини суддів Конституційного Суду від складу Сенату.
 
-733- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 67 слова «щонайменше дві третини» замінити словами «не менше шести».
 
Враховано   2. Засідання та пленарні засідання Сенату є повноважними, якщо на них присутні щонайменше шість суддів Конституційного Суду від складу Сенату.
 
    -734- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину 2 Статті 67 пропонується замінити наступним формулюванням «2. Засідання та пленарні засідання Сенату є повноважними, якщо на них присутні шість суддів.»
 
Враховано редакційно    
497. 3. Ухвала Сенату є постановленою, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду, які брали участь у засіданні.
 
-735- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У частині третій статті 67 слово «брали» замінити словом «беруть».
 
Враховано   3. Ухвала Сенату є постановленою, якщо за це проголосувала більшість суддів Конституційного Суду, які беруть участь у засіданні.
 
498. 4. Якщо голоси суддів Конституційного Суду, які входять до складу Сенату, поділилися порівну, конституційне провадження у справі вважається відкритим.
 
   4. Якщо голоси суддів Конституційного Суду, які входять до складу Сенату, поділилися порівну, конституційне провадження у справі вважається відкритим.
 
499. 5. У разі постановлення на засіданні Колегії, Сенату ухвали про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Голова Суду чи заступник Голови Суду вносить цю справу на розгляд пленарного засідання відповідного Сенату.
 
   5. У разі постановлення на засіданні Колегії, Сенату ухвали про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Голова Суду чи заступник Голови Суду вносить цю справу на розгляд пленарного засідання відповідного Сенату.
 
500. 6. Постановлена Сенатом ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою є остаточною.
 
   6. Постановлена Сенатом ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою є остаточною.
 
501. 7. Відкрита частина пленарного засідання Сенату у формі усного провадження підлягає фіксуванню за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу.
 
-736- Помазанов А.В.
У частині сьомій статті 67 проекту Закону слово «фіксуванню» замінити словами «аудіо- та відеофіксації».
 
Відхилено   7. Відкрита частина пленарного засідання Сенату у формі усного провадження підлягає фіксуванню за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу.
 
502. 8. Сенат ухвалює рішення на закритій частині пленарного засідання за участю суддів Конституційного Суду, що розглядали справу.
 
-737- Крулько І.І.
У статті 67:
у частині восьмій слова «за участю суддів, що розглядали справу» виключити.
 
Враховано   8. Сенат ухвалює рішення на закритій частині пленарного засідання.
 
503. 9. Виступи суддів Конституційного Суду на закритій частині пленарного засідання Сенату є службовою інформацією і не можуть бути розголошені.
 
   9. Виступи суддів Конституційного Суду на закритій частині пленарного засідання Сенату є службовою інформацією і не можуть бути розголошені.
 
504. 10. Протокол закритої частини пленарного засідання Сенату не розголошується і зберігається окремо від матеріалів справи.
 
   10. Протокол закритої частини пленарного засідання Сенату не розголошується і зберігається окремо від матеріалів справи.
 
505. 11. Рішення Суду у справі за конституційною скаргою є ухваленим, якщо за це проголосували щонайменше дві третини суддів Конституційного Суду, які розглядали справу в Сенаті.
 
-738- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У частині одинадцятій статті 67 слово «розглядали» замінити словом «розглядають».
 
Враховано   11. Рішення Суду у справі за конституційною скаргою є ухваленим, якщо за це проголосували щонайменше дві третини суддів Конституційного Суду, які розглядають справу в Сенаті.
 
    -739- Паламарчук М.П.
У частині одинадцятій статті 67 слова „дві третини» замінити словом „шість».
 
Відхилено    
    -740- Крулько І.І.
У статті 67:
у частині одинадцятій слова «щонайменше дві третини суддів, які розглядали справу в Сенаті» замінити словами «більшість суддів, які брали участь у пленарному засіданні Сенату».
 
Відхилено    
506. Стаття 68. Відмова Сенату від розгляду справи на користь Великої палати
 
   Стаття 68. Відмова Сенату від розгляду справи на користь Великої палати
 
507. 1. Якщо під час розгляду Сенатом справи виникає істотна потреба в тлумаченні Конституції України або якщо вирішення питання, яке розглядає Сенат, може спричинити несумісність із юридичними позиціями, постановленими Судом попередньо, Сенат може в будь-який час до постановлення свого рішення відмовитись від розгляду справи на користь Великої палати.
 
-741- Алексєєв І.С.
У статті 68 проекту Закону:
у частині першій слова «постановлення свого рішення» замінити словами «ухвалення свого рішення».
 
Відхилено   1. Якщо під час розгляду Сенатом справи виникає істотна потреба в тлумаченні Конституції України або якщо вирішення питання, яке розглядає Сенат, може спричинити несумісність із юридичними позиціями, постановленими Судом попередньо, Сенат може в будь-який час до постановлення свого рішення відмовитись від розгляду справи на користь Великої палати.
 
    -742- Паламарчук М.П.
Частину першу статті 68 викласти в такій редакції:
„1. Якщо під час розгляду Сенатом справи виникає істотна потреба в тлумаченні Конституції України або якщо вирішення питання, яке розглядає Сенат, може спричинити несумісність із юридичними позиціями, постановленими Судом попередньо, Сенат до постановлення свого рішення передає справу для подальшого розгляду до Великої палати».
 
Відхилено    
    -743- Алєксєєв С.О.
Частину першу статті 68 викласти у такій редакції:
"1. Якщо вирішення питання, яке розглядає Сенат, може спричинити несумісність із юридичними позиціями, постановленими Судом попередньо, Сенат до постановлення свого рішення відмовляється від розгляду справи на користь Великої палати".
 
Відхилено    
508. 2. Про відмову від розгляду справи на користь Великої палати Сенат більшістю суддів Конституційного Суду, які брали участь у засіданні, постановляє ухвалу, в якій викладає відповідні підстави.
 
-744- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У частині другій статті 68 слово «брали» замінити словом «беруть».
 
Враховано   2. Про відмову від розгляду справи на користь Великої палати Сенат більшістю суддів Конституційного Суду, які беруть участь у засіданні, постановляє ухвалу, в якій викладає відповідні підстави.
 
    -745- Одарченко Ю.В.
Статтю 68 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. Якщо Сенат протягом місяця з дня переходу до закритої частини пленарного засідання не зміг постановити рішення вважається, що він відмовився від розгляду справи на користь Великої палати.»
 
Відхилено    
509. Стаття 69. Забезпечення повноти розгляду справи
 
   Стаття 69. Забезпечення повноти розгляду справи
 
510. 1. Колегія, Сенат, Велика палата під час підготовки справи до розгляду та конституційного провадження у справі можуть:
 
-746- Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 69 перед словом «Колегія» доповнити словом «Суддя-доповідач».
 
Відхилено   1. Колегія, Сенат, Велика палата під час підготовки справи до розгляду та конституційного провадження у справі можуть:
 
511. 1) витребувати від Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора, судів, інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій, громадських об'єднань копії документів, матеріалів, а також відомості, що стосуються справи;
 
   1) витребувати від Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора, судів, інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій, громадських об'єднань копії документів, матеріалів, а також відомості, що стосуються справи;
 
512. 2) призначати у разі потреби експертизу та залучати спеціалістів до участі в конституційному провадженні;
 
   2) призначати у разі потреби експертизу та залучати спеціалістів до участі в конституційному провадженні;
 
513. 3) викликати на засідання, пленарні засідання посадових осіб, експертів, спеціалістів, свідків, представників суб'єктів звернень, громадян, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи.
 
   3) викликати на засідання, пленарні засідання посадових осіб, експертів, спеціалістів, свідків, представників суб'єктів звернень, громадян, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи.
 
514. 2. Ухилення без поважних причин від з'явлення на засідання Колегії, засідання або пленарне засідання Сенату чи Великої палати, а так само відмова надати витребувані документи, матеріали та інші відомості або їх умисне приховування мають наслідком відповідальність винних у цьому осіб за законом.
 
-747- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 69 замінити слово «з’явлення» на «явку».
Слова «винних у цьому осіб за законом.» замінити на «встановлену законом».
 
Відхилено   2. Ухилення без поважних причин від з'явлення на засідання Колегії, засідання або пленарне засідання Сенату чи Великої палати, а так само відмова надати витребувані документи, матеріали та інші відомості або їх умисне приховування мають наслідком відповідальність винних у цьому осіб за законом.
 
515. 3. З питань, винесених на розгляд Суду, до Сенату або Великої палати можуть подаватися письмові обґрунтовані юридичні висновки (аmісus сurіае). Суд на власний розсуд вирішує питання про долучення таких висновків до справи та їх розгляд.
 
-748- Мисик В.Ю.
Частину третю статті 69 викласти в такій редакції:
„3. З питань, винесених на розгляд Суду, за запитом Суду або за власною ініціативою до Сенату або Великої палати можуть подаватися письмові обґрунтовані юридичні висновки (аmісus сurіае). Суд на власний розсуд вирішує питання про долучення таких висновків до справи та їх розгляд»
 
Відхилено   3. З питань, винесених на розгляд Суду, до Сенату або Великої палати можуть подаватися письмові обґрунтовані юридичні висновки (аmісus сurіае). Суд на власний розсуд вирішує питання про долучення таких висновків до справи та їх розгляд.
 
    -749- Добродомов Д.Є.
Ст. 69 доповнити ч. 4 такого змісту:
«4. Суд, за клопотанням Колегії чи Сенату, має право звертатись до Європейської комісії за демократію через право щодо отримання висновку з питань, винесених на розгляд Суду. Відповідне рішення про звернення Суд ухвалює на засіданні більшістю голосів присутніх.».
 
Відхилено    
516. Стаття 70. Учасники конституційного провадження
 
   Стаття 70. Учасники конституційного провадження
 
517. 1. Учасниками конституційного провадження є суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу (уповноважена особа, що діє від його імені) та орган або посадова особа, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді (далі – учасник конституційного провадження), а також залучені Судом до участі у розгляді справи органи та посадові особи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі та інші особи, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи (далі – залучений учасник конституційного провадження).
 
-750- Крулько І.І.
У частині першій статті 70 слова «конституційну скаргу (уповноважена особа, що діє від його імені)» замінити словами « (уповноважена особа, що діє від його імені), представник суб’єкта права на конституційну скаргу».
 
Відхилено   1. Учасниками конституційного провадження є суб'єкт права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу (уповноважена особа, що діє від його імені) та орган або посадова особа, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді (далі – учасник конституційного провадження), а також залучені Судом до участі у розгляді справи органи та посадові особи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі та інші особи, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи (далі – залучений учасник конституційного провадження).
 
    -751- Мураєв Є.В.
У статті 70:
1) у частині першій слова «Судом до участі у розгляді справи органи та посадові особи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі та інші особи, участь яких необхідна для забезпечення об'єктивного і повного розгляду справи (далі – залучений учасник конституційного провадження)» замінити на слова «учасники конституційного провадження».
2) після частини першої доповнити частиною наступного змісту:
«2.Залученими учасниками конституційного провадження є залучені до участі у розгляді справи Судом за власною ініціативою органи та посадові особи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі та інші особи, участь яких необхідна для забезпечення об’єктивного і повного розгляду справи.».
Змінити нумерацію частин другої-шостої відповідно на третю-сьому.
 
Відхилено    
    -752- Мисик В.Ю.
Статтю 70 доповнити частинами другою – шостою такого змісту:
„2. Свідком є особа, яка була учасником конституційної процедури розгляду, ухвалення законів України, інших актів чи набрання ними чинності або яка може підтвердити чи спростувати порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.
3. Експертом може бути особа, яка має необхідні знання та якій в порядку, встановленому цим Законом та Регламентом, доручається дати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи і стосуються спеціальних знань цієї особи, шляхом дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини у справі.
4. Спеціалістом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надати консультації під час дослідження матеріалів, наданих на підтвердження порушення встановленої Конституцією України процедури розгляду законів та інших актів, їх ухвалення або набрання чинності.
5. Перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного чи письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими
6. Експертом, спеціалістом, перекладачем, свідком в конституційному провадженні у конкретній справі не можуть бути особи, які:
– є суб’єктами права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу у цій справі;
– брали участь у прийнятті оспорюваного акта;
– є членами сім’ї або близькими родичами Судді, який бере участь у розгляді справи;
– є членами сім’ї або близькими родичами суб’єкта права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу у справі, що розглядається;
– є членами сім’ї або близькими родичами осіб, які брали участь у прийняті оспорюваного акта « ;
 
Відхилено    
518. 2. Про залучення органів та посадових осіб, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів та інших осіб до участі у засіданні Колегії, засіданні або пленарному засіданні Сенату чи Великої палати відповідно Колегія, Сенат, Велика палата постановляє ухвалу.
 
-753- у зв’язку з цим частини другу – шосту вважати відповідно частинами сьомою – одинадцятою.
 
Немає висновку   2. Про залучення органів та посадових осіб, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів та інших осіб до участі у засіданні Колегії, засіданні або пленарному засіданні Сенату чи Великої палати відповідно Колегія, Сенат, Велика палата постановляє ухвалу.
 
    -754- Одарченко Ю.В.
Статтю 70 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. Сенат чи Велика палата зобов'язані залучати до розгляду справи Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд у випадку подання ними заяви про бажання брати участь у конституційному провадженні.»
 
Відхилено    
519. 3. Колегія, Сенат, Велика палата може перенести розгляд справи, якщо учасник конституційного провадження з поважної причини не прибув на відповідне засідання.
 
-755- Чумак В.В.
Частину третю статті 70 викласти в такій редакції:
«3. Сенат, Велика палата може перенести розгляд справи, якщо учасник конституційного провадження з поважної причини не прибув на відповідне засідання».
 
Відхилено   3. Колегія, Сенат, Велика палата може перенести розгляд справи, якщо учасник конституційного провадження з поважної причини не прибув на відповідне засідання.
 
    -756- Новак Н.В.
Частину третю статті 70 викласти в такій редакції:
«3.Сенат, Велика палата може перенести розгляд справи, якщо учасник конституційного провадження з поважної причини не прибув на відповідне засідання».
 
Відхилено    
520. 4. Якщо учасник конституційного провадження з поважної причини повторно не прибув на відповідне засідання, то Колегія, Сенат чи Велика палата може постановити ухвалу про розгляд справи за його відсутності.
 
-757- Власенко С.В.
У ч. 4 ст. 70 після слова «засідання» вставити слова: «та був належним чином проінформований про необхідність його присутності,».
 
Відхилено   4. Якщо учасник конституційного провадження з поважної причини повторно не прибув на відповідне засідання, то Колегія, Сенат чи Велика палата може постановити ухвалу про розгляд справи за його відсутності.
 
    -758- Алексєєв І.С.
У статті 70 проекту Закону:
частину четверту після слів «за його відсутності» доповнити словами «за умови, що учасник конституційного провадження був належним чином повідомлений про відповідне засідання».
 
Відхилено    
521. 5. Якщо учасник конституційного провадження не прибув на відповідне засідання без поважної причини, то Колегія, Сенат або Велика палата розглядає справу за його відсутності.
 
-759- Помазанов А.В.
У частині п’ятій статті 70 проекту Закону після слова «Якщо» доповнити словами «належним чином повідомлений про розгляд справи».
 
Враховано редакційно   5. Якщо учасник конституційного провадження, належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи, не прибув на відповідне засідання без поважної причини, то Колегія, Сенат або Велика палата розглядає справу за його відсутності.
 
    -760- Алексєєв І.С.
У статті 70 проекту Закону:
частину п’яту після слів «за його відсутності» доповнити словами та знаками «за умови, що учасник конституційного провадження був належним чином повідомлений про відповідне засідання».
 
Враховано редакційно    
522. 6. Учасники конституційного провадження та інші особи, присутні в Залі засідань Суду, можуть здійснювати аудіо- і відеозапис відкритої частини пленарного засідання Сенату, Великої палати за допомогою портативних технічних засобів у порядку, встановленому Регламентом.
 
-761- Одарченко Ю.В.
У частині шостій статті 70 слова «у порядку, встановленому Регламентом» виключити.
 
Відхилено   6. Учасники конституційного провадження та інші особи, присутні в Залі засідань Суду, можуть здійснювати аудіо- і відеозапис відкритої частини пленарного засідання Сенату, Великої палати за допомогою портативних технічних засобів у порядку, встановленому Регламентом.
 
    -762- Добродомов Д.Є.
Ст. 70 доповнити ч. 7 такого змісту:
«У випадку об’єднання справ в одне конституційне провадження, учасником конституційного провадження є сукупність усіх суб’єктів права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу, що були учасниками конституційного провадження до дати набрання чинності відповідної ухвали.
Учасник конституційного провадження є таким, що не прибув, у разі неприбуття одного із суб’єктів права на конституційне подання, конституційне звернення, конституційну скаргу, що були учасниками конституційного провадження до дати набрання чинності відповідної ухвали.».
 
Відхилено    
523. Стаття 71. Права та обов'язки учасника конституційного провадження
 
   Стаття 71. Права та обов'язки учасника конституційного провадження
 
524. 1. Учасник конституційного провадження може:
 
-763- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
В абзаці першому частини першої статті 71 слово «може» замінити словами «має право».
 
Враховано   1. Учасник конституційного провадження має право:
 
525. 1) знайомитись із матеріалами справи;
 
   1) знайомитись із матеріалами справи;
 
526. 2) давати усні та письмові пояснення;
 
   2) давати усні та письмові пояснення;
 
527. 3) викладати свої думки з питань, що розглядаються;
 
   3) викладати свої думки з питань, що розглядаються;
 
528. 4) ставити з дозволу головуючого запитання іншим учасникам конституційного провадження;
 
   4) ставити з дозволу головуючого запитання іншим учасникам конституційного провадження;
 
529. 5) заявляти клопотання;
 
   5) заявляти клопотання;
 
530. 6) подавати заяви про відвід Судді;
 
   6) подавати заяви про відвід Судді;
 
531. 7) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та Регламентом.
 
   7) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та Регламентом.
 
532. 2. Клопотання учасника конституційного провадження, подані під час засідання, пленарного засідання, Сенат чи Велика палата розглядає в Залі засідань або в окремій кімнаті для обговорення.
 
   2. Клопотання учасника конституційного провадження, подані під час засідання, пленарного засідання, Сенат чи Велика палата розглядає в Залі засідань або в окремій кімнаті для обговорення.
 
533. 3. Учасник конституційного провадження зобов'язаний у разі запрошення з'являтися на засідання або пленарне засідання Сенату чи Великої палати, давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та інші відомості, необхідні для повного та всебічного розгляду справи. Відмова від їх надання або їх свідоме приховування має наслідком відповідальність винних осіб за законом.
 
-764- Мураєв Є.В.
У частині третій статті 71 після слова «з’являтися» доповнити словами «або забезпечувати явку повноважного представника».
 
Відхилено   3. Учасник конституційного провадження зобов'язаний у разі запрошення з'являтися на засідання або пленарне засідання Сенату чи Великої палати, давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та інші відомості, необхідні для повного та всебічного розгляду справи. Відмова від їх надання або їх свідоме приховування має наслідком відповідальність винних осіб за законом.
 
534. Стаття 72. Права та обов'язки залученого учасника конституційного провадження
 
   Стаття 72. Права та обов'язки залученого учасника конституційного провадження
 
535. 1. Залучений учасник конституційного провадження може подавати письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи, а також знайомитись із поясненнями інших учасників провадження.
 
-765- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У частині першій статті 72 слово «може» замінити словами «має право».
 
Враховано   1. Залучений учасник конституційного провадження має право подавати письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи, а також знайомитись із поясненнями інших учасників провадження.
 
536. 2. Експерти, спеціалісти, свідки та інші особи, участь яких має сприяти об'єктивному і повному розгляду справи, у разі запрошення зобов'язані прибути на засідання або пленарне засідання Сенату чи Великої палати, давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та інші відомості, необхідні для повного та всебічного розгляду справи. Відмова від їх надання або їх свідоме приховування має наслідком відповідальність винних осіб за законом.
 
   2. Експерти, спеціалісти, свідки та інші особи, участь яких має сприяти об'єктивному і повному розгляду справи, у разі запрошення зобов'язані прибути на засідання або пленарне засідання Сенату чи Великої палати, давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та інші відомості, необхідні для повного та всебічного розгляду справи. Відмова від їх надання або їх свідоме приховування має наслідком відповідальність винних осіб за законом.
 
537. Стаття 73. Відповідальність за порушення порядку проведення пленарних засідань у Суді
 
   Стаття 73. Відповідальність за порушення порядку проведення пленарних засідань у Суді
 
538. 1. Головуючий на пленарному засіданні Сенату чи Великої палати забезпечує додержання порядку його проведення.
 
   1. Головуючий на пленарному засіданні Сенату чи Великої палати забезпечує додержання порядку його проведення.
 
539. 2. Учасників конституційного провадження та інших присутніх у Залі засідань осіб попереджають про необхідність додержання встановленого порядку.
 
   2. Учасників конституційного провадження та інших присутніх у Залі засідань осіб попереджають про необхідність додержання встановленого порядку.
 
540. 3. Користуватися засобами мобільного зв'язку під час проведення пленарних засідань не дозволяється.
 
-766- Добродомов Д.Є.
Ч. 3 ст. 73 після слова «не дозволяється» доповнити словами «окрім випадків їх використання з метою фото- і відео фіксації пленарного засідання.».
 
Відхилено   3. Користуватися засобами мобільного зв'язку під час проведення пленарних засідань не дозволяється.
 
541. 4. За виявлення неповаги до Суду чи Судді або за перешкоджання проведенню пленарного засідання в Залі засідань порушник несе встановлену законом відповідальність.
 
   4. За виявлення неповаги до Суду чи Судді або за перешкоджання проведенню пленарного засідання в Залі засідань порушник несе встановлену законом відповідальність.
 
542. 5. Дотримання порядку в Залі засідань забезпечує служба судових розпорядників Суду.
 
-767- Крулько І.І.
У статті 73:
абзац перший частини п’ятої після слів «Суду» доповнити словами «та поліція».
 
Відхилено   5. Дотримання порядку в Залі засідань забезпечує служба судових розпорядників Суду.
 
543. У разі порушення порядку проведення пленарного засідання Сенату, Великої палати судовий розпорядник складає адміністративний протокол та спрямовує його до суду.
 
   У разі порушення порядку проведення пленарного засідання Сенату, Великої палати судовий розпорядник складає адміністративний протокол та спрямовує його до суду.
 
544. 6. За ухвалою Сенату чи Великої палати судовий розпорядник випроваджує порушника із Зали засідань.
 
-768- Одарченко Ю.В.
У частині шостій статті 73 слово «випроваджує» замінити на «видаляє».
 
Відхилено   6. За ухвалою Сенату чи Великої палати судовий розпорядник випроваджує порушника із Зали засідань.
 
    -769- Крулько І.І.
У статті 73:
доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. У разі продовження порушення порядку в Залі засідань головуючий закриває пленарне засідання».
 
Відхилено    
545. Стаття 74. Мова конституційного провадження
 
   Стаття 74. Мова конституційного провадження
 
546. 1. Конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга подаються до Суду державною мовою.
 
   1. Конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга подаються до Суду державною мовою.
 
547. 2. Провадження у Суді ведеться державною мовою.
 
   2. Провадження у Суді ведеться державною мовою.
 
548. 3. Оформлення та офіційне оприлюднення актів Суду здійснюються державною мовою.
 
   3. Оформлення та офіційне оприлюднення актів Суду здійснюються державною мовою.
 
549. 4. Учасники конституційного провадження, які не володіють державною мовою, мають своєчасно заявити клопотання про участь у справі перекладача. Такі учасники конституційного провадження можуть запропонувати Суду кандидатуру перекладача, надавши документи на підтвердження його кваліфікації.
 
   4. Учасники конституційного провадження, які не володіють державною мовою, мають своєчасно заявити клопотання про участь у справі перекладача. Такі учасники конституційного провадження можуть запропонувати Суду кандидатуру перекладача, надавши документи на підтвердження його кваліфікації.
 
550. 5. Питання про участь перекладача вирішує Сенат чи Велика палата до початку розгляду справи, постановляючи ухвалу.
 
   5. Питання про участь перекладача вирішує Сенат чи Велика палата до початку розгляду справи, постановляючи ухвалу.
 
551. 6. Особа, залучена до участі в розгляді справи як перекладач, відповідає за правильність перекладу згідно з законом.
 
   6. Особа, залучена до участі в розгляді справи як перекладач, відповідає за правильність перекладу згідно з законом.
 
552. Стаття 75. Строки конституційного провадження
 
   Стаття 75. Строки конституційного провадження
 
553. 1. Обчислення строків конституційного провадження ведеться з дня постановлення ухвали про відкриття конституційного провадження у справі, а у випадку відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати – з дня постановлення відповідної ухвали Сенату.
 
-770- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
У частині 1 статті 75 пропонується виключити слова «а у випадку відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати – з дня постановлення відповідної ухвали Сенату».
 
Відхилено   1. Обчислення строків конституційного провадження ведеться з дня постановлення ухвали про відкриття конституційного провадження у справі, а у разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати – з дня постановлення відповідної ухвали Сенату.
 
554. 2. Строк конституційного провадження не повинен перевищувати шість місяців, якщо інше не встановлено цим Законом.
 
-771- Міщенко С.Г.
У частині другій статі 75 проекту після слова «місяців» пропоную доповнити словами «з дня постановлення відповідної ухвали».
 
Відхилено   2. Строк конституційного провадження не повинен перевищувати шість місяців, якщо інше не встановлено цим Законом.
 
    -772- Одарченко Ю.В.
У частині другій статті 75 слова «шість місяців» замінити на «три місяці».
 
Відхилено    
    -773- Помазанов А.В.
У частині другій статті 75 проекту Закону слова «шість місяців» замінити словами «три місяці».
 
Відхилено    
555. 3. Строк конституційного провадження не може перевищувати один календарний місяць для справ:
 
   3. Строк конституційного провадження не може перевищувати один календарний місяць для справ:
 
556. 1) про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
   1) про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
557. 2) за зверненням Президента України щодо конституційності актів Кабінету Міністрів України відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України;
 
   2) за зверненням Президента України щодо конституційності актів Кабінету Міністрів України відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України;
 
558. 3) щодо яких Сенат, Велика палата визнали конституційне провадження невідкладним.
 
-774- Добродомов Д.Є.
Ч. 3 ст. 75 доповнити п. 4 такого змісту:
«4) про надання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, встановлених статтями 111 та 151 Конституції України.».
 
Відхилено   3) щодо яких Сенат, Велика палата визнали конституційне провадження невідкладним.
 
    -775- Паламарчук М.П.
Статтю 75 доповнити частиною четвертою такого змісту:
„4. У разі необхідності в інтересах справи строк конституційного провадження може бути продовжено за рішенням Суду. У такому разі справу має бути розглянуто впродовж розумного строку».
 
Відхилено    
559. Стаття 76. Об'єднання і роз'єднання конституційних проваджень
 
   Стаття 76. Об'єднання і роз'єднання конституційних проваджень
 
560. 1. Якщо до Суду надійшло декілька звернень, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, і щодо цих звернень відкрито конституційні провадження, Сенат чи Велика палата постановляє ухвалу про об'єднання справ в одне конституційне провадження.
 
   1. Якщо до Суду надійшло декілька звернень, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, і щодо цих звернень відкрито конституційні провадження, Сенат чи Велика палата постановляє ухвалу про об'єднання справ в одне конституційне провадження.
 
561. Якщо конституційні скарги, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, перебувають у конституційному провадженні різних сенатів, ухвалу про їх об'єднання в одне конституційне провадження постановляє Велика палата. У такому випадку конституційні скарги, об'єднані в одне конституційне провадження, розглядає Сенат, визначений Великою палатою.
 
   Якщо конституційні скарги, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, перебувають у конституційному провадженні різних сенатів, ухвалу про їх об'єднання в одне конституційне провадження постановляє Велика палата. У такому разі конституційні скарги, об'єднані в одне конституційне провадження, розглядає Сенат, визначений Великою палатою.
 
562. Якщо у конституційному провадженні Сенату та Великої палати перебувають різні конституційні скарги, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, то ухвалу про їх об'єднання в одне конституційне провадження постановляє Велика палата. Об'єднані в одне конституційне провадження конституційні скарги розглядає Велика палата.
 
   Якщо у конституційному провадженні Сенату та Великої палати перебувають різні конституційні скарги, що стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань, то ухвалу про їх об'єднання в одне конституційне провадження постановляє Велика палата. Об'єднані в одне конституційне провадження конституційні скарги розглядає Велика палата.
 
563. 2. За потреби Сенат чи Велика палата на пленарному засіданні може постановити ухвалу про роз'єднання конституційного провадження у справі в окремі конституційні провадження, якщо це спрощує розгляд справи.
 
-776- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину другу статті 76 викласти в такій редакції:
«2. У разі необхідності Сенат чи Велика палата на пленарному засіданні може постановити ухвалу про роз'єднання конституційного провадження у справі в окремі конституційні провадження».
 
Враховано   2. У разі необхідності Сенат чи Велика палата на пленарному засіданні може постановити ухвалу про роз'єднання конституційного провадження у справі в окремі конституційні провадження.
 
    -777- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Статтю 76 доповнити частино 3, яку викласти у наступному формулюванні: «3. Об'єднання і роз'єднання конституційних проваджень не збільшує процесуальних строків розгляду порушених в них питань.».
 
Відхилено    
    -778- Одарченко Ю.В.
Доповнити Главу 10 новою статтею наступного змісту:
«Стаття ___. Порядок проведення усного розгляду
1. Пленарне засідання Великої Палати, Сенату, на якому здійснюється усний розгляд справи розпочинається із повідомлення Головуючого про справу, яка буде слухатися.
2. Секретар судового засідання доповідає про присутність осіб, які викликалися для участі у пленарному засіданні та про причини неявки окремих осіб.
3. Головуючий оголошує склад суду, який розглядає справу, та роз'яснює учасникам провадження право відводу.
4. Після вирішення заяв про відводи (самовідводи) або за їх відсутності головуючий пропонує сторонам подати свої клопотання. Клопотання вирішуються у порядку їх надходження, при цьому кожен учасник провадження має право вказати на своє ставлення до клопотання іншого учасника. Суд може відкласти вирішення певного клопотання, якщо на даній стадії процесу його розгляд є недоцільним.
5. Суддя-доповідач повідомляє про обставин провадження та вчинені процесуальні дії у даному провадженні, а також про суть заявлених вимог.
6. Кожен учасник конституційного провадження, а також залучені особи, подають суду свої пояснення. Під час надання пояснень особи мають право звертати увагу суду на наявні у матеріалах провадження документи, які за потребую негайно оголошуються або вивчаються. Суд має право встановити регламент виступів осіб на пленарному засіданні. Судді мають право задавати учасникам провадження або залученим особам запитання у будь-який момент.
7. Після закінчення надання пояснень та відповідей учасниками провадження суд у межах, визначених ним за доцільне, оголошує наявні у матеріалах справи документи. Учасники конституційного провадження та залучені особи мають право звертати увагу суду на окремі положення таких документів.
8. У разі необхідності суд заслуховує свідків та експертів. Допит свідків та експертів відбувається у порядку допиту свідків та експертів, встановленим Кодексом адміністративного судочинства України.
9. Після закінчення дослідження наявних у справі матеріалів, заслуховування свідків та експертів, суд надає можливість учасникам провадження виступити із заключним словом.
10. Після заключних слів суд оголошує про закінчення усного розгляду.»
 
Відхилено    
564. Глава 11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ЗАКОНІВ УКРАЇНИ (ЇХ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ) ЗА КОНСТИТУЦІЙНОЮ СКАРГОЮ
 
   Глава 11. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ЗАКОНІВ УКРАЇНИ (ЇХ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ) ЗА КОНСТИТУЦІЙНОЮ СКАРГОЮ
 
565. Стаття 77. Прийнятність конституційної скарги
 
   Стаття 77. Прийнятність конституційної скарги
 
566. 1. Конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтями 55, 56 цього Закону, та якщо:
 
   1. Конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтями 55, 56 цього Закону, та якщо:
 
567. 1) вичерпано всі національні засоби юридичного захисту (за наявності винесеного в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, а в разі передбаченої законом можливості касаційного оскарження – судового рішення, винесеного в порядку касаційного перегляду);
 
   1) вичерпано всі національні засоби юридичного захисту (за наявності винесеного в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, а в разі передбаченої законом можливості касаційного оскарження – судового рішення, винесеного в порядку касаційного перегляду);
 
568. 2) з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше трьох місяців.
 
-779- Чумак В.В.
Пункт 2 частини першої статті 77 викласти в такій редакції:
«2) з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше п’яти місяців».
 
Відхилено   2) з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше трьох місяців.
 
    -780- Новак Н.В.
Пункт 2 частини першої статті 77 викласти в такій редакції:
«2) з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше п’яти місяців».
 
Відхилено    
    -781- Одарченко Ю.В.
Пункт 2 частини першої статті 77 викласти у наступній редакції:
«2) з дня винесення остаточного судового рішення у справі пройшло не більше 3 місяців.»
 
Відхилено    
    -782- Добродомов Д.Є.
П. 2 ч. 1 ст. 77 викласти у такій редакції:
«2) з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше п’яти місяців, окрім винятків, передбачених цим Законом.
Зазначене положення не поширюється на конституційні скарги, якщо остаточне рішення суду у справі набрало законної сили у період з 30 вересня 2016 року (включно) до набрання чинності цим Законом. У такому разі особа має право подати конституційну скаргу протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим Законом.».
 
Відхилено    
    -783- Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 77 доповнити пунктом 3 наступного змісту:
«3) судове рішення ґрунтується на нормі закону, конституційність якої оскаржується.»
 
Відхилено    
569. 2. Як виняток, конституційна скарга може бути прийнята поза межами вимог, установлених частиною першою цієї статті, якщо Суд визнає її розгляд необхідним із мотивів суспільного інтересу.
 
-784- Мураєв Є.В.
У частині другій статті 77 слова «частиною першою» замінити словами «пунктом другим частини першої».
 
Враховано   2. Як виняток, конституційна скарга може бути прийнята поза межами вимог, установлених пунктом 2 частини першої цієї статті, якщо Суд визнає її розгляд необхідним із мотивів суспільного інтересу.
 
    -785- Яніцький В.П.
Частину другу статті 77 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -786- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину другу статті 77 виключити.
 
Відхилено    
    -787- Чижмарь Ю.В.
Пункт 2 статті 77 виключити.
 
Відхилено    
    -788- Помазанов А.В.
Частину другу статті 77 викласти в наступній редакції:
«2. Як виняток, конституційна скарга може бути прийнята до розгляду поза межами вимоги, встановленої пунктом 2 частини першої цієї статті, якщо Суд визнає її розгляд необхідним з мотивів суспільного інтересу.».
 
Відхилено    
570. 3. Якщо суб'єкт права на конституційну скаргу пропустив строк подання конституційної скарги у зв'язку з тим, що не мав повного тексту судового рішення, він має право висловити у конституційній скарзі клопотання про поновлення пропущеного строку.
 
-789- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину третю статті 77 виключити.
 
Відхилено   3. Якщо суб'єкт права на конституційну скаргу пропустив строк подання конституційної скарги у зв'язку з тим, що не мав повного тексту судового рішення, він має право висловити у конституційній скарзі клопотання про поновлення пропущеного строку.
 
571. 4. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необґрунтованими або наявне зловживання правом на подання скарги.
 
-790- Добродомов Д.Є.
Ч. 4 ст. 77 виключити.
 
Відхилено   4. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необґрунтованими або наявне зловживання правом на подання скарги.
 
    -791- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину четверту статті 77 виключити.
 
Відхилено    
    -792- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
Частину 4 статті 77 глави 11 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -793- Мураєв Є.В.
Частину четверту статті 77 виключити.
 
Відхилено    
    -794- Каплін С.М.
Частину 4 статті 77 проекту виключити.
 
Відхилено    
    -795- Сольвар Р.М.
Частину четверту статті 77 законопроекту викласти у такій редакції:
«4. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо зміст і вимоги конституційної скарги є очевидно необґрунтованими.»
 
Відхилено    
    -796- Чумак В.В.
Частину четверту статті 77 викласти в такій редакції:
«4. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо відсутнє належне обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України або наявне зловживання правом на подання скарги».
 
Відхилено    
    -797- Новак Н.В.
Частину четверту статті 77 викласти в такій редакції:
«4. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною, якщо відсутнє належне обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України або наявне зловживання правом на подання скарги».
 
Відхилено    
    -798- Писаренко В.В.
Частину четверту статті 77 викласти у новій редакції:
«4. Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, визнавши конституційну скаргу неприйнятною у випадку її невідповідності вимогам встановленим частиною першою цієї статті».
 
Відхилено    
    -799- Одарченко Ю.В.
Статтю 77 доповнити частиною п'ятою наступного змісту:
«5. Рішення суду вищої інстанції, який повністю погоджується із рішенням суду нижчестоящої інстанції, в якому застосована певна норма закону, вважається таким, в якому застосована ця норма закону, незалежно від того, чи згадується вона у рішенні суду вищої інстанції.»
 
Відхилено    
    -800- Чижмарь Ю.В.
У пункті 4 статті 77 визначити вичерпний перелік підстав, коли Суд відмовляє у відкритті конституційного провадження, з метою уникнення зловживань.
 
Відхилено    
572. Стаття 78. Забезпечення конституційної скарги
 
   Стаття 78. Забезпечення конституційної скарги
 
573. 1. При розгляді конституційної скарги Суд у виняткових випадках може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши наказ.
 
-801- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У статті 78:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. При розгляді конституційної скарги Велика палата, у виняткових випадках, з власної ініціативи може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши забезпечувальний наказ, який є виконавчим документом»;
частину другу виключити.
 
Враховано   1. При розгляді конституційної скарги Велика палата, у виняткових випадках, з власної ініціативи може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши забезпечувальний наказ, який є виконавчим документом.
 
    -802- Євтушок С.М.
Пункт 1 статті 78 викласти у наступній редакції:
«1. При розгляді конституційної скарги Суд у випадках, які вимагають вжиття негайних дій, може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши наказ».
 
Відхилено    
    -803- Чумак В.В.
Частину першу статті 78 викласти в такій редакції:
«1. При розгляді конституційної скарги Суд у виняткових випадках може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши забезпечувальний наказ».
 
Враховано    
    -804- Новак Н.В.
Частину першу статті 78 викласти в такій редакції:
«1. При розгляді конституційної скарги Суд у виняткових випадках може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши забезпечувальний наказ».
 
Враховано    
    -805- Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 78 викласти в редакції: «1. При розгляді конституційної скарги Суд може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши, за клопотанням учасників конституційного провадження, наказ у випадку, якщо виконання остаточного судового рішення буде пов’язане з обмеженням чи позбавленням волі, передбачатиме сплату коштів, що в 10 і більше разів перевищують суму доходу, в інших випадках, якщо Суд дійде висновку про необхідність захисту конституційних прав і свобод людини.».
 
Відхилено    
    -806- Німченко В.І.
Частину першу статті 78 викласти в такій редакції:
«1. При розгляді конституційної скарги Суд може вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги, видавши наказ».
 
Відхилено    
574. 2. Забезпечувальний наказ видає Сенат одночасно з відкриттям конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, а в разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати – Велика палата.
 
-807- Мисик В.Ю.
У статті 78:
у частині другій після слова „видає» доповнити словами „Колегія або»
 
Відхилено      
575. 3. Підставою для забезпечення конституційної скарги є необхідність запобігти незворотнім наслідкам, що можуть настати у зв'язку з виконанням остаточного судового рішення.
 
-808- Власенко С.В.
Ч. 3 ст. 78 – виключити.
 
Відхилено   2. Підставою для забезпечення конституційної скарги є необхідність запобігти незворотнім наслідкам, що можуть настати у зв'язку з виконанням остаточного судового рішення.
 
576. 4. Способом забезпечення конституційної скарги є встановлення тимчасової заборони вчиняти певну дію.
 
-809- Мельник С.І.
Враховуючи, що способом забезпечення конституційної скарги є встановлення тимчасової заборони вчиняти певну дію, вважаю, що введення у проекті (зокрема, у статті 78) інституту забезпечення коституційної скарги (з якою відповідно до статті 151-1 Конституції України може звернутися будь-яка особа), не відповідає принципу правової визначеності та ставить під загрозу фізичну можливість виконання остаточного судового рішення суду загальної юрисдикції.
 
Відхилено   3. Способом забезпечення конституційної скарги є встановлення тимчасової заборони вчиняти певну дію.
 
577. 5. Забезпечувальний наказ втрачає чинність з дня ухвалення рішення або постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у справі.
 
-810- Мисик В.Ю.
У статті 78:
частину п’яту викласти в такій редакції:
„5. Забезпечувальний наказ втрачає чинність з дня ухвалення рішення про визнання закону України (його окремих положень) таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), або постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у справі.
У разі ухвалення рішення про визнання закону України (його окремих положень) таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), забезпечувальний наказ втрачає чинність з дня відкриття провадження за нововиявленими обставинами судом, який ухвалив остаточне рішення у справі суб’єкта права на конституційну скаргу».
 
Відхилено   4. Забезпечувальний наказ втрачає чинність з дня ухвалення рішення або постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у справі.
 
    -811- Чумак В.В.
Частину п’яту статті 78 викласти в такій редакції:
«5. Забезпечувальний наказ втрачає чинність з дня ухвалення рішення або постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у справі, а також з дня скасування забезпечувального наказу Судом».
 
Відхилено    
    -812- Новак Н.В.
Частину п’яту статті 78 викласти в такій редакції:
«5. Забезпечувальний наказ втрачає чинність з дня ухвалення рішення або постановлення ухвали про закриття конституційного провадження у справі, а також з дня скасування забезпечувального наказу Судом».
 
Відхилено    
578. Глава 12. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ПИТАНЬ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАРОДНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ
 
-813- Тимошенко Ю.В.
Главу 12 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Глава 12. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (КОНСТИТУЦІЙНОСТІ) ПИТАНЬ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЗА НАРОДНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ
 
579. Стаття 79. Спрямування конституційного звернення
 
   Стаття 79. Спрямування конституційного звернення
 
580. 1. Конституційне звернення щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, має бути спрямоване до Суду до проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   1. Конституційне звернення щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, має бути спрямоване до Суду до проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
581. Стаття 80. Предмет розгляду
 
   Стаття 80. Предмет розгляду
 
582. 1. Предметом розгляду справи є питання, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 
   1. Предметом розгляду справи є питання, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
 
583. Стаття 81. Участь у конституційному провадженні
 
   Стаття 81. Участь у конституційному провадженні
 
584. 1. У разі розгляду питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, Суд залучає до участі в конституційному провадженні представника або представників ініціативної групи всеукраїнського референдуму.
 
   1. У разі розгляду питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, Суд залучає до участі в конституційному провадженні представника або представників ініціативної групи всеукраїнського референдуму.
 
585. 2. За потреби Суд може залучити до участі в конституційному провадженні представників політичних партій та громадських об'єднань.
 
   2. За потреби Суд може залучити до участі в конституційному провадженні представників політичних партій та громадських об'єднань.
 
586. Стаття 82. Резолютивна частина висновку
 
   Стаття 82. Резолютивна частина висновку
 
587. 1. У резолютивній частині висновку Суд визначає, які питання, що пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, відповідають Конституції України (є конституційними), а які – не відповідають Конституції України (є неконституційними).
 
   1. У резолютивній частині висновку Суд визначає, які питання, що пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою, відповідають Конституції України (є конституційними), а які – не відповідають Конституції України (є неконституційними).
 
588. Глава 13. АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 13. АКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
589. Стаття 83. Види актів
 
   Стаття 83. Види актів
 
590. 1. Суд ухвалює рішення, надає висновки, постановляє ухвали, видає накази.
 
-814- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У частині першій статті 83 після слова «видає» доповнити словом «забезпечувальні».
 
Враховано   1. Суд ухвалює рішення, надає висновки, постановляє ухвали, видає забезпечувальні накази.
 
591. 2. Рішення з питань, не пов'язаних із конституційним провадженням, Суд ухвалює у формі постанови.
 
   2. Рішення з питань, не пов'язаних із конституційним провадженням, Суд ухвалює у формі постанови.
 
592. Стаття 84. Рішення Суду
 
   Стаття 84. Рішення Суду
 
593. 1. Рішення Суду ухвалює:
 
   1. Рішення Суду ухвалює:
 
594. 1) Велика палата – за результатами розгляду справ за конституційними поданнями щодо конституційності законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції України, а також за результатами розгляду справ за конституційними скаргами у випадку відмови Сенату в розгляді справи за конституційною скаргою на користь Великої палати;
 
   1) Велика палата – за результатами розгляду справ за конституційними поданнями щодо конституційності законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та щодо офіційного тлумачення Конституції України, а також за результатами розгляду справ за конституційними скаргами у разі відмови Сенату в розгляді справи за конституційною скаргою на користь Великої палати;
 
595. 2) Сенат – за результатами розгляду справ за конституційними скаргами.
 
   2) Сенат – за результатами розгляду справ за конституційними скаргами.
 
596. Стаття 85. Висновок Суду
 
   Стаття 85. Висновок Суду
 
597. 1. Висновок Суду надає Велика палата у справах щодо:
 
   1. Висновок Суду надає Велика палата у справах щодо:
 
598. 1) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
   1) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;
 
599. 2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
-815- Тимошенко Ю.В.
П. 2 ч. 1 ст. 85 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
600. 3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
   3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
 
601. 4) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
   4) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
602. 5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
-816- Мураєв Є.В.
З пунктів 5 та 6 частини першої статті 85 виключити слова «або законів України» та «та законам України».
 
Відхилено   5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
603. 6) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України.
 
   6) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України.
 
604. Стаття 86. Ухвала Суду
 
   Стаття 86. Ухвала Суду
 
605. 1. Для вирішення питань, пов'язаних із відкриттям, відмовою у відкритті, закриттям провадження у справі, іншими процесуальними діями, клопотаннями, процедурою розгляду справ, Суд постановляє відповідні ухвали.
 
   1. Для вирішення питань, пов'язаних із відкриттям, відмовою у відкритті, закриттям провадження у справі, іншими процесуальними діями, клопотаннями, процедурою розгляду справ, Суд постановляє відповідні ухвали.
 
606. Стаття 87. Забезпечувальний наказ Суду
 
   Стаття 87. Забезпечувальний наказ Суду
 
607. 1. У конституційних провадженнях за пунктом 9 частини першої статті 7 цього Закону Суд може видати наказ про вжиття заходів щодо забезпечення конституційної скарги.
 
-817- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У статті 87 слово «наказ» замінити словами «забезпечувальний наказ».
 
Враховано   1. У конституційних провадженнях за пунктом 9 частини першої статті 7 цього Закону Суд може видати забезпечувальний наказ про вжиття заходів щодо забезпечення конституційної скарги.
 
    -818- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частина 1 статті 87 дублює статтю 78, а тому є недоцільною.
 
Відхилено    
608. Стаття 88. Ухвалення рішення і надання висновку Судом
 
   Стаття 88. Ухвалення рішення і надання висновку Судом
 
609. 1. Суд ухвалює рішення і надає висновок іменем України.
 
   1. Суд ухвалює рішення і надає висновок іменем України.
 
610. 2. Суд ухвалює рішення, надає висновок на закритій частині пленарного засідання Сенату, Великої палати поіменним голосуванням суддів Конституційного Суду, які розглядали справу.
 
-819- Помазанов А.В.
У частині другій статті 88 проекту Закону після слів «поіменним голосуванням» доповнити словами «шляхом опитування».
 
Відхилено   2. Суд ухвалює рішення, надає висновок на закритій частині пленарного засідання Сенату, Великої палати поіменним голосуванням суддів Конституційного Суду, які розглядали справу.
 
611. 3. Пропозиції суддів Конституційного Суду до проекту рішення чи висновку ставляться на голосування у порядку надходження.
 
   3. Пропозиції суддів Конституційного Суду до проекту рішення чи висновку ставляться на голосування у порядку надходження.
 
612. 4. Під час ухвалення рішення, надання висновку Суддя не має права утримуватись від голосування.
 
   4. Під час ухвалення рішення, надання висновку Суддя не має права утримуватись від голосування.
 
613. 5. Рішення і висновки Суду підписують окремо судді Конституційного Суду, які голосували на їх підтримку і які голосували проти. Рішення чи висновок Суду є остаточним і не може бути оскарженим.
 
   5. Рішення і висновки Суду підписують окремо судді Конституційного Суду, які голосували на їх підтримку, і судді Конституційного Суду, які голосували проти. Рішення чи висновок Суду є остаточним і не може бути оскарженим.
 
614. Суддя обов'язково підписує рішення чи висновок Суду.
 
   Суддя Конституційного Суду обов'язково підписує рішення чи висновок Суду.
 
615. 6. Суд надсилає рішення, висновок учаснику конституційного провадження не пізніше наступного робочого дня після ухвалення рішення чи надання висновку.
 
   6. Суд надсилає рішення, висновок учаснику конституційного провадження не пізніше наступного робочого дня після ухвалення рішення чи надання висновку.
 
616. Стаття 89. Вимоги до рішення Суду
 
   Стаття 89. Вимоги до рішення Суду
 
617. 1. Рішення Суду містить:
 
   1. Рішення Суду містить:
 
618. 1) вступну частину із зазначенням:
 
   1) вступну частину із зазначенням:
 
619. а) найменування рішення, дати і місця його ухвалення, номера;
 
   а) найменування рішення, дати і місця його ухвалення, номера;
 
620. б) органу, який його ухвалив;
 
   б) органу, який його ухвалив;
 
621. в) складу суддів Конституційного Суду, які розглядали справу;
 
   в) складу суддів Конституційного Суду, які розглядали справу;
 
622. г) переліку учасників конституційного провадження;
 
   г) переліку учасників конституційного провадження;
 
623. 2) описову частину із зазначенням:
 
   2) описову частину із зазначенням:
 
624. а) вимог конституційного подання, конституційної скарги;
 
   а) вимог конституційного подання, конституційної скарги;
 
625. б) повної назви, дати ухвалення, порядкового номера акта, конституційність якого оспорюється, назви органу або посадової особи, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді;
 
-820- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину 2 статті 89 пропонується доповнити наступними пунктами:
«в) аргументи, якими орган, що ухвалив оскаржуваний акт, аргументує його конституційність;
г) стилий зміст наявних в матеріалах справи наданих Суду правових позицій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, наукових установ та науковців (позиція кожного автора окремо);
д) позиції аmісus сurіае, надіслані Суду за власної ініціативою їх авторів, якщо Суд визнав за доцільне долучити їх до матеріалів справи;
е) позиція кожного свідка, спеціаліста, експерта окремо;
є) у рішеннях за конституційними скаргами – докладні фактичні обставини ситуації автора скарги, реквізити та стислий зміст кожного постановленого щодо нього судового рішення;».
 
Відхилено   б) повної назви, дати ухвалення, порядкового номера акта, конституційність якого оспорюється, назви органу або посадової особи, які ухвалили акт, що є предметом розгляду в Суді;
 
626. 3) мотивувальну частину із зазначенням положень Конституції України, відповідно до яких Суд обґрунтовує своє рішення;
 
   3) мотивувальну частину із зазначенням положень Конституції України, відповідно до яких Суд обґрунтовує своє рішення;
 
627. 4) резолютивну частину із зазначенням:
 
   4) резолютивну частину із зазначенням:
 
628. а) акта (його окремих положень), що його Суд визнав конституційним чи неконституційним – у справі щодо конституційності акта (його окремих положень);
 
   а) акта (його окремих положень), що його Суд визнав конституційним чи неконституційним, – у справі щодо конституційності акта (його окремих положень);
 
629. б) офіційного тлумачення положення Конституції України, щодо якого було подано конституційне подання – у справі щодо офіційного тлумачення Конституції України;
 
   б) офіційного тлумачення положення Конституції України, щодо якого було подано конституційне подання, – у справі щодо офіційного тлумачення Конституції України;
 
630. в) того, що рішення Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено;
 
   в) того, що рішення Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено;
 
631. г) джерела, в якому рішення Суду має бути опубліковано.
 
   г) джерела, в якому рішення Суду має бути опубліковано.
 
632. 2. Під час розгляду справи щодо конституційності акта про набрання міжнародним договором чинності для України Суд у резолютивній частині вказує на юридичні наслідки для України у разі визнання акта неконституційним.
 
   2. Під час розгляду справи щодо конституційності акта про набрання міжнародним договором чинності для України Суд у резолютивній частині вказує на юридичні наслідки для України у разі визнання акта неконституційним.
 
633. 3. Якщо Суд, розглядаючи справу за конституційною скаргою, визнав закон України (його положення) таким, що відповідає Конституції України, але одночасно виявив, що Суд застосував закон України (його положення), витлумачивши його у спосіб, що не відповідає Конституції України, то Суд вказує на це у резолютивній частині рішення.
 
-821- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Частину 3 статті 89 пропонується доповнити та викласти у наступній редакції «мотивувальну частину із зазначенням: положень Конституції України, відповідно до яких Суд обґрунтовує своє рішення; мотивів прийняття чи відхилення кожного правового аргумента автора конституційного подання (скарги, звернення); мотивів прийняття чи відхилення кожного правового аргумента органу влади, який видав оспорюваний акт;».
 
Відхилено   3. Якщо Суд, розглядаючи справу за конституційною скаргою, визнав закон України (його положення) таким, що відповідає Конституції України, але одночасно виявив, що суд застосував закон України (його положення), витлумачивши його у спосіб, що не відповідає Конституції України, то Конституційний Суд вказує на це у резолютивній частині рішення.
 
    -822- Пташник В.Ю.
Частину третю статті 89 викласти в такій редакції:
"3. Якщо Суд, розглядаючи справу за конституційною скаргою, визнав закон України (його положення) таким, що відповідає Конституції України, але одночасно виявив, що в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу закон України (його положення) було витлумачено у спосіб, що не відповідає Конституції України, то Суд вказує на це у резолютивній частині рішення. Така вказівка є підставою для подальшого перегляду остаточного судового рішення в порядку, передбаченому законодавством України."
 
Відхилено    
634. Стаття 90. Вимоги до висновку Суду
 
   Стаття 90. Вимоги до висновку Суду
 
635. 1. Висновок Суду містить:
 
   1. Висновок Суду містить:
 
636. 1) вступну частину із зазначенням:
 
   1) вступну частину із зазначенням:
 
637. а) найменування висновку, дати і місця його надання, номера;
 
   а) найменування висновку, дати і місця його надання, номера;
 
638. б) того, що висновок надає Велика палата;
 
   б) того, що висновок надає Велика палата;
 
639. в) складу суддів Конституційного Суду, які розглядали справу;
 
   в) складу суддів Конституційного Суду, які розглядали справу;
 
640. г) переліку учасників конституційного провадження;
 
   г) переліку учасників конституційного провадження;
 
641. 2) описову частину із зазначенням вимог, викладених у конституційному зверненні;
 
-823- Кацер-Бучковська Н.В.
Частину 2 статті 90 пропонується доповнити наступним реченням «Також мають бути зазначені: стислий зміст наявних в матеріалах справи наданих Суду правових позицій органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб наукових установ та науковців (позиція кожного автора окремо); позиції окремо кожного свідка, спеціаліста, експерта; позиції аmісus сurіае, надіслані Суду за власної ініціативою їх авторів, якщо Суд визнав за доцільне долучити їх до матеріалів справи.».
 
Відхилено   2) описову частину із зазначенням вимог, викладених у конституційному зверненні;
 
642. 3) мотивувальну частину із зазначенням положень Конституції України, відповідно до яких Суд обґрунтовує висновок;
 
   3) мотивувальну частину із зазначенням положень Конституції України, відповідно до яких Суд обґрунтовує висновок;
 
643. 4) резолютивну частину із зазначенням:
 
   4) резолютивну частину із зазначенням:
 
644. а) положень міжнародного договору, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, – у справі щодо конституційності чинного міжнародного договору України або того міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість;
 
   а) положень міжнародного договору, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, – у справі щодо конституційності чинного міжнародного договору України або того міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов'язковість;
 
645. б) питань, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, – у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
-824- Тимошенко Ю.В.
Пп. б) п. 4 ч. 1 ст. 90 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   б) питань, які Суд визнає конституційними чи неконституційними, – у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
 
646. в) того, чи була додержана конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, – у справі щодо додержання такої процедури;
 
   в) того, чи була додержана конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, – у справі щодо додержання такої процедури;
 
647. г) положень законопроекту, які відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції України, і положень, які не відповідають таким вимогам, – у справі щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
   г) положень законопроекту, які відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції України, і положень, які не відповідають таким вимогам, – у справі щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
 
648. ґ) того, чи порушила Верховна Рада Автономної Республіки Крим Конституцію України або закони України, – у справі про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
-825- Мураєв Є.В.
У статті 90 слова «або закони України», «або законів України», «та законам України» виключити.
 
Відхилено   ґ) того, чи порушила Верховна Рада Автономної Республіки Крим Конституцію України або закони України, – у справі про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
 
649. д) нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремих положень), який Суд визнає таким, що відповідає Конституції України та законам України, чи таким, що не відповідає Конституції України та законам України, – у справі щодо відповідності нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України;
 
   д) нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим (його окремих положень), який Суд визнає таким, що відповідає Конституції України та законам України, чи таким, що не відповідає Конституції України та законам України, – у справі щодо відповідності нормативно-правового акта Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України;
 
650. е) того, що висновок Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено;
 
   е) того, що висновок Суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено;
 
651. є) джерела, в якому висновок Суду має бути опубліковано.
 
   є) джерела, в якому висновок Суду має бути опубліковано.
 
652. Стаття 91. Визначення Судом строку втрати чинності актом (його окремими положеннями)
 
   Стаття 91. Визначення Судом строку втрати чинності актом (його окремими положеннями)
 
653. 1. Якщо закони України, інші акти або їх окремі положення Суд визнає такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), вони втрачають чинність з дня ухвалення Судом рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.
 
-826- Мисик В.Ю.
Частину першу статті 91 доповнити новим абзацом такого змісту:
„Положення, які були визнані Конституційним Судом України такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), не можуть повторно включатися до законопроектів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, крім випадків, коли це обумовлено внесенням змін до Конституції України».
 
Відхилено   1. Якщо закони України, інші акти або їх окремі положення Суд визнає такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), вони втрачають чинність з дня ухвалення Судом рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.
 
654. 2. Якщо негайна втрата чинності актом (його окремими положеннями), що визнаний неконституційним, унеможливить функціонування органів державної влади або реалізацію прав і свобод людини, Суд у своєму рішенні визначає інший строк втрати чинності таким актом (його окремими положеннями), але при цьому такий строк не може перевищувати шість місяців із дня ухвалення рішення.
 
-827- Одарченко Ю.В.
У частині другій статті 91 слова «шість місяців» замінити на «один місяць».
 
Відхилено   2. Якщо негайна втрата чинності актом (його окремими положеннями), що визнаний неконституційним, унеможливить функціонування органів державної влади або реалізацію прав і свобод людини, Суд у своєму рішенні визначає інший строк втрати чинності таким актом (його окремими положеннями), але при цьому такий строк не може перевищувати шість місяців із дня ухвалення рішення.
 
655. 3. У разі визнання акта неконституційним у зв'язку з порушенням встановленої Конституцією України процедури його розгляду, ухвалення або набрання ним чинності Суд у своєму рішенні може визначити строк втрати ним чинності, який не повинен перевищувати строку, необхідного для ухвалення такого акта із дотриманням встановленої Конституцією України процедури його розгляду, ухвалення та набрання ним чинності. Такий строк не може перевищувати одного року з дня ухвалення рішення.
 
-828- Одарченко Ю.В.
У частині третій статті 91 слова «одного року» замінити на «трьох місяців.»
 
Відхилено   3. У разі визнання акта неконституційним у зв'язку з порушенням встановленої Конституцією України процедури його розгляду, ухвалення або набрання ним чинності Суд у своєму рішенні може визначити строк втрати ним чинності, який не повинен перевищувати строку, необхідного для ухвалення такого акта із дотриманням встановленої Конституцією України процедури його розгляду, ухвалення та набрання ним чинності. Такий строк не може перевищувати одного року з дня ухвалення рішення.
 
    -829- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 91 виключити.
 
Відхилено    
656. 4. У Суді ведеться реєстр законів України (їх окремих положень), які Суд визнав неконституційними.
 
-830- Чумак В.В.
Частину четверту статті 91 викласти в такій редакції:
«4. У Суді ведеться реєстр законів України (їх окремих положень), інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які Суд визнав неконституційними».
 
Відхилено      
    -831- Новак Н.В.
Частину четверту статті 91 викласти в такій редакції:
«4. У Суді ведеться реєстр законів України (їх окремих положень), інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які Суд визнав неконституційними».
 
Відхилено    
    -832- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Частину четверту статті 91 виключити.
 
Враховано    
    -833- Власенко С.В.
Ч. 4. ст. 91 викласти в редакції: «4. У Суді ведеться відкритий реєстр законів України (їх окремих положень), інших актів, які Суд визнав неконституційними та щодо яких здійснювався розгляд, який розміщується на офіційному сайті Суду, доступ до якого є безперешкодним.».
 
Відхилено    
    -834- Помазанов А.В.
Частину четверту статті 91 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«4. У Суді ведеться реєстр нормативно-правових актів (їх окремих положень), які Суд визнав неконституційними.
Положення про реєстр нормативно-правових актів (їх окремих положень), які Суд визнав неконституційними, затверджується постановою Суду.».
 
Відхилено    
    -835- Добродомов Д.Є.
Ч. 4 ст. 91 викласти у такій редакції:
«4. У Суді ведеться реєстр законів України (їх окремих положень), інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які Суд визнав неконституційними.
Відповідний реєстр ведеться на офіційному веб-сатйі Суду і є публічним та відкритим.».
 
Відхилено    
    -836- Мураєв Є.В.
Викласти статтю 91 у наступній редакції:
«Стаття 91. Втрата чинності актом (його окремими положеннями), який (які) визнано неконституційним
1. Якщо закони України, інші акти або їх окремі положення Суд визнає такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), вони втрачають чинність з дня ухвалення Судом рішення про їх неконституційність.
2. У Суді ведеться реєстр законів України (їх окремих положень), які Суд визнав неконституційними.»
 
Відхилено    
    -837- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
Частину 4 статті 91 глави 13 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«4. У Суді ведеться реєстр законів України (їх окремих положень), які Суд визнав неконституційними, з посиланням на рішення Суду, яким було визнано закон України (його окремі положення) неконституційними.
Реєстр розміщується на офіційному сайті Суду та є відкритим для доступу.
Інформація щодо визнання неконституційним закону України (його окремого положення) вноситься в реєстр протягом п’яти днів з дня ухвалення Судом рішення про його неконституційність.»
 
Відхилено    
657. Стаття 92. Юридична позиція Суду
 
-838- Чижмарь Ю.В.
У статті 92 дати визначення терміну «юридична позиція Суду».
 
Відхилено   Стаття 92. Юридична позиція Суду
 
    -839- Чумак В.В.
Пропоную термін «юридична позиція Суду» замінити на «правова позиція Суду» по всьому тексту проекту.
 
Відхилено    
658. 1. Юридичну позицію Суд викладає у мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, висновку. Юридична позиція Суду може міститись в ухвалах про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі, постановлених Сенатом чи Великою палатою.
 
-840- Назву та частину першу статті 92 викласти в такій редакції:
«Стаття 92. Правова позиція Суду
1. Правову позицію Суд викладає у мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, висновку. Правова позиція Суду може міститись в ухвалах про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі, постановлених Сенатом чи Великою палатою».
 
Немає висновку   1. Юридичну позицію Суд викладає у мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, висновку. Юридична позиція Суду може міститись в ухвалах про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі, постановлених Сенатом чи Великою палатою.
 
    -841- Новак Н.В.
Назву та частину першу статті 92 викласти в такій редакції:
«Стаття 92. Правова позиція Суду 1. Правову позицію Суд викладає у мотивувальній та/або резолютивній частині рішення, висновку. Правова позиція Суду може міститись в ухвалах про відмову у відкритті конституційного провадження у справі та про закриття конституційного провадження у справі, постановлених Сенатом чи Великою палатою».
 
Відхилено    
659. 2. Суд може:
 
   2. Суд може:
 
660. 1) розвивати і конкретизувати юридичну позицію у своїх наступних актах;
 
   1) розвивати і конкретизувати юридичну позицію у своїх наступних актах;
 
661. 2) змінювати юридичну позицію в разі зміни нормативного регулювання, що ним керувався Суд, ухвалюючи акт, в якому її було висловлено, та в інших випадках – за умови письмового обґрунтування такої зміни в акті Суду.
 
-842- Крулько І.І.
Пункт 2 частини другої статті 92 викласти в такій редакції:
«2) змінювати юридичну позицію в разі зміни нормативного регулювання правовідносин, щодо яких Суд постановив акт, в якому її було висловлено».
 
Відхилено   2) змінювати юридичну позицію в разі зміни нормативного регулювання, що ним керувався Суд, ухвалюючи акт, в якому її було висловлено, та в інших випадках – за умови письмового обґрунтування такої зміни в акті Суду.
 
    -843- Пташник В.Ю.
Доповнити частину другу статті 92 новим абзацом такого змісту:
"Зміна юридичної позиції Суду не впливає на юридичну силу та правові наслідки ухвалених ним раніше рішень."
 
Відхилено    
662. 3. Якщо під час розгляду справи Сенатом виникає питання зміни юридичної позиції Суду, Сенат відмовляється від розгляду справи на користь Великої палати в порядку статті 68 цього Закону.
 
   3. Якщо під час розгляду справи Сенатом виникає питання зміни юридичної позиції Суду, Сенат відмовляється від розгляду справи на користь Великої палати в порядку, визначеному статтею 68 цього Закону.
 
663. Стаття 93. Окрема думка Судді
 
   Стаття 93. Окрема думка Судді
 
664. 1. Суддя, який підписав рішення, висновок, ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження, може викласти окрему думку в строки, встановлені Регламентом.
 
-844- Добродомов Д.Є.
У ч. 1 ст. 93 слова «в строки, встановлені Регламентом» замінити на «у семиденний строк.».
 
Відхилено   1. Суддя, який підписав рішення, висновок, ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або про закриття конституційного провадження, може викласти окрему думку в строки, встановлені Регламентом.
 
665. 2. Суддя викладає окрему думку в письмовій формі, що додається до відповідного акта Суду та без зволікання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду.
 
-845- Мельник С.І.
Беручи до уваги необхідність посилення персональної відповідальності суддів Конституційного Суду України при прийнятті ними колегіальних рішень, слід відобразити у статті 93 проекту положення про те, що суддя, який не згодний з прийнятим колегіально рішенням, висновком, ухвалою, зобов’язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи.
 
Відхилено   2. Суддя викладає окрему думку в письмовій формі, що додається до відповідного акта Суду та без зволікання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Суду.
 
    -846- Помазанов А.В.
У частині другій статті 93 проекту Закону слова «без зволікання» виключити.
 
Відхилено    
    -847- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 93 слова «без зволікання» замінити на «не пізніше наступного робочого дня».
 
Відхилено    
    -848- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Статтю 93 пропонується доповнити пунктом 3, викладеним у такій редакції «3. Суддя зобов’язаний зазначити в окремій думці, голосував він «за» чи «проти» відповідного рішення (висновку, ухвали).»
 
Відхилено    
666. Стаття 94. Офіційне оприлюднення та опублікування актів Суду
 
   Стаття 94. Офіційне оприлюднення та опублікування актів Суду
 
667. 1. Оприлюднення всіх актів Суду за результатами конституційного провадження здійснюється на офіційному веб-сайті Суду або в окремих випадках за ухвалою Суду – в Залі засідань Суду, але не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення. Опублікування акта Суду разом із окремою думкою Судді здійснюється у "Віснику Конституційного Суду України" та інших офіційних друкованих виданнях України.
 
   1. Оприлюднення всіх актів Суду за результатами конституційного провадження здійснюється на офіційному веб-сайті Суду або в окремих випадках за ухвалою Суду – в Залі засідань Суду, але не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення. Опублікування акта Суду разом з окремою думкою Судді здійснюється у "Віснику Конституційного Суду України" та інших офіційних друкованих виданнях України.
 
668. 2. Процедуру і порядок офіційного оприлюднення актів Суду в Залі засідань Суду та на офіційному веб-сайті Суду встановлює Регламент.
 
-849- Одарченко Ю.В.
Статтю 94 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. При оприлюднені акту Суду обов'язково зазначається, хто із суддів підтримав даний Акт, а хто голосував Проти.»
 
Відхилено   2. Процедуру і порядок офіційного оприлюднення актів Суду в Залі засідань Суду та на офіційному веб-сайті Суду встановлює Регламент.
 
    -850- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Зважаючи, що рішення та висновки мають оголошуватись публічно, статтю 94 краще зміни та подати у наступній редакції:
«Стаття 94. Офіційне оприлюднення та опублікування актів Суду
1.Рішення та висновки Великої палати, сенатів оголошуються в Залі засідань Суду не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення. В день оголошення вони розміщуються на офіційному веб-сайті Суду, наступного робочого дня їх копії надсилаються до редакцій офіційних видань України та адміністратору Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
2. Ухвали Суду розміщуються на офіційному веб-сайті Суду протягом двох робочих днів з дня їх постановлення.»
 
Відхилено    
    -851- Розенблат Б.С.
Статтю 94 викласти таким чином:
«Стаття 94. Офіційне оприлюднення та опублікування актів Суду
1.Рішення та висновки Суду оприлюднюються публічно в Залі засідань Суду не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення. Датою винесення рішення (висновку) та датою набуття ним чинності вважається дата його публічного оголошення.
Якщо розмір рішення (висновку) перевищує 20 сторінок стандартного машинописного тексту, в Залі засідань Суду може бути оголошений лише витяг з основними положеннями рішення (висновку). У такому випадку повний текст рішення (висновку) має бути в цей же день розміщений на офіційному веб-сайті Суду.
Незалежно від того, оголошується рішення (висновок) повністю чи частково, всі учасники конституційного провадження у справі (їх представники) вправі одержати в день оголошення чи в будь який наступний робочий день в Секретаріаті Суду засвідчену копію повного тексту рішення (висновку) Суду.
Ухвали Суду, в тому числі Колегій, оприлюднюються на його офіційному веб-сайті не пізніше ніж наступного робочого дня після дня їх постановлення.
Рішення, висновки Суду також оприлюднюються у "Віснику Конституційного Суду України" та інших офіційних друкованих виданнях України.
Кожна особа незалежно від її участі у справі вправі отримувати у Секретаріаті Суду за її запитом засвідчені копії рішень, висновків, ухвал Суду в порядку, передбаченому законодавством про доступ до публічної інформації».
 
Відхилено    
669. Стаття 95. Усунення описок у тексті акта Суду і роз'яснення порядку виконання актів Суду
 
   Стаття 95. Усунення описок у тексті акта Суду і роз'яснення порядку виконання актів Суду
 
670. 1. Суд після офіційного оприлюднення акта Суду може з власної ініціативи або за заявою учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, усунути допущені у відповідному акті описки.
 
   1. Суд після офіційного оприлюднення акта Суду може з власної ініціативи або за заявою учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, усунути допущені у відповідному акті описки.
 
671. 2. Суд за клопотанням учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, може роз'яснити порядок виконання рішення, висновку Суду.
 
   2. Суд за клопотанням учасника конституційного провадження, який брав участь у справі, може роз'яснити порядок виконання рішення, висновку Суду.
 
672. Після отримання відповідного клопотання Суддя-доповідач упродовж одного місяця здійснює підготовку питання до розгляду в судовому засіданні.
 
   Після отримання відповідного клопотання Суддя-доповідач упродовж одного місяця здійснює підготовку питання до розгляду на засіданні Суду.
 
673. 3. Про усунення описок або про роз'яснення порядку виконання рішення, висновку Суду постановляється ухвала, яка є складовою відповідного рішення, висновку Суду.
 
   3. Про усунення описок або про роз'яснення порядку виконання рішення, висновку Суду постановляється ухвала, яка є складовою відповідного рішення, висновку Суду.
 
674. Стаття 96. Ухвалення Регламенту, інших актів, що регламентують організацію роботи Суду, та внесення змін до них
 
-852- Одарченко Ю.В.
Статтю 96 виключити.
 
Відхилено   Стаття 96. Ухвалення Регламенту, інших актів, що регламентують організацію роботи Суду, та внесення змін до них
 
675. 1. Суд ухвалює Регламент та зміни до нього на спеціальному пленарному засіданні.
 
   1. Суд ухвалює Регламент та зміни до нього на спеціальному пленарному засіданні.
 
676. Регламент чи зміни до нього є ухваленими, якщо за це проголосували щонайменше дві третини від конституційного складу Суду.
 
   Регламент чи зміни до нього є ухваленими, якщо за це проголосували щонайменше дві третини від конституційного складу Суду.
 
677. Інші акти Суду, що регламентують організацію його роботи, Суд ухвалює на засіданні більшістю голосів присутніх.
 
   Інші акти Суду, що регламентують організацію його роботи, Суд ухвалює на засіданні більшістю голосів присутніх.
 
678. 2. Суд оприлюднює Регламент на своєму офіційному веб-сайті та опубліковує його у "Віснику Конституційного Суду України".
 
-853- Добродомов Д.Є.
Ч. 2 ст. 96 викласти у такій редакції:
«2. Суд оприлюднює Регламент на своєму офіційному веб-сайті не пізніше наступного робочого дня після ухвалення та опубліковує його у "Віснику Конституційного Суду України".».
 
Відхилено   2. Суд оприлюднює Регламент на своєму офіційному веб-сайті та опубліковує його у "Віснику Конституційного Суду України".
 
679. 3. Зміни до Регламенту Суд оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням дати набрання ними чинності.
 
-854- Помазанов А.В.
У абзаці першому частини третьої статті 96 проекту Закону слова «на своєму офіційному веб-сайті» замінити словами «у встановленому цим Законом порядку».
 
Відхилено   3. Зміни до Регламенту Суд оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням дати набрання ними чинності.
 
    -855- Добродомов Д.Є.
Абз. 1 ч. 3 ст. 96 викласти у такій редакції:
«3. Зміни до Регламенту Суд оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті не пізніше наступного робочого дня після ухвалення із зазначенням дати набрання ними чинності.».
 
Відхилено    
680. За потреби Суд оприлюднює зміни до Регламенту із застереженням щодо порядку їх застосування до проваджень, які було відкрито на момент ухвалення змін, та до поданих до Суду звернень, які Суд не розглянув.
 
   За потреби Суд оприлюднює зміни до Регламенту із застереженням щодо порядку їх застосування до проваджень, які було відкрито на момент ухвалення змін, та до поданих до Суду звернень, які Суд не розглянув.
 
681. Глава 14. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ВИСНОВКІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
   Глава 14. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ВИСНОВКІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ
 
682. Стаття 97. Порядок виконання рішень та висновків Суду
 
   Стаття 97. Порядок виконання рішень та висновків Суду
 
683. 1. Суд у рішенні, висновку може встановити порядок і строки їх виконання, а також зобов'язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням висновку.
 
   1. Суд у рішенні, висновку може встановити порядок і строки їх виконання, а також зобов'язати відповідні державні органи забезпечити контроль за виконанням рішення, додержанням висновку.
 
684. 2. Суд може зажадати від відповідних органів письмове підтвердження виконання рішення, додержання висновку.
 
-856- Добродомов Д.Є.
У ч. 2 ст. 97 слово «зажадати» замінити на «вимагати».
 
Враховано   2. Суд може вимагати від відповідних органів письмове підтвердження виконання рішення, додержання висновку.
 
685. Стаття 98. Відповідальність за невиконання актів Суду
 
   Стаття 98. Відповідальність за невиконання актів Суду
 
686. 1. За невиконання рішень та недодержання висновків Суду настає відповідальність згідно з законом.
 
   1. За невиконання рішень та недодержання висновків Суду настає відповідальність згідно із законом.
 
687. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
688. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
689. 1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.
 
690. 2. З набранням чинності цим Законом пленарні засідання, спеціальні пленарні засідання Суду ведуться в порядку, встановленому цим Законом.
 
   2. З набранням чинності цим Законом пленарні засідання, спеціальні пленарні засідання Суду ведуться в порядку, встановленому цим Законом.
 
691. 3. Конституційну скаргу може бути подано, якщо остаточне судове рішення у справі особи набрало сили не раніше 1 жовтня 2016 року.
 
-857- Помазанов А.В.
У Розділі ІІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» проекту Закону:
у пункті 3 слова та цифри «1 жовтня 2016 року» замінити словами «ніж за три місяці до дати набрання чинності цим Законом».
 
Відхилено   3. Конституційну скаргу може бути подано, якщо остаточне судове рішення у справі особи набрало сили не раніше 1 жовтня 2016 року.
4. Конституційна скарга, подана до набрання чинності цим Законом, повертається Секретаріатом Конституційного Суду суб’єкту права на конституційну скаргу у десятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом без розгляду.
Така конституційна скарга може бути повторно подана з урахуванням вимог цього Закону у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -858- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Доповнити Розділ ІІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» пунктом 4 такого змісту:
«4. Конституційна скарга подана до набрання чинності цим Законом повертається Секретаріатом Конституційного Суду суб’єкту права на конституційну скаргу у десятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом без розгляду.
Така конституційна скарга може бути повторно подана з урахуванням вимог цього Закону у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.».
 
Враховано    
    -859- Власенко С.В.
У ч. 3 Р. ІІІ дату «1 жовтня 2016 року» замінити датою « 1 січня 2011 року».
 
Відхилено    
    -860- Яніцький В.П.
У пункті 3 Розділу ІІІ Прикінцеві положення проекту Закону слова «1 жовтня 2016 року» замінити словами «дня набрання чинності цим Законом».
 
Відхилено    
    -861- Шухевич Ю.Р.
Частину третю розділу ІІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Конституційну скаргу може бути подано, якщо остаточне судове рішення у справі особи набрало сили після дня набрання чинності цим Законом.».
 
Відхилено    
    -862- Одарченко Ю.В.
Пункт 3 Розділу ІІІ доповнити реченням «Остаточним судовим рішенням вважається рішення останньої судової інстанції, яка має право на розгляд відповідної справи та до якої звернувся суб'єкт права на конституційну скаргу.»
 
Відхилено    
    -863- Одарченко Ю.В.
Пункт 3 Розділу ІІІ доповнити реченням наступного змісту:
«Встановити строк для подання конституційної скарги у справах, в яких остаточне судове рішення набрало чинності до набрання чинності цим законом в 1 місяць з дня набрання чинності цим Законом.»
 
Відхилено    
692. 4. Суд упродовж одного місяця з дня офіційного опублікування цього Закону ухвалює Регламент та утворює сенати у порядку, встановленому цим Законом.
 
-864- Власенко С.В.
Ч. 4 Р. ІІІ доповнити другим реченням: «Положення Регламенту переглядаються новим складом Суду не пізніше 15 робочих днів з початку його роботи.».
 
Відхилено   5. Суд упродовж одного місяця з дня офіційного опублікування цього Закону ухвалює Регламент та утворює сенати у порядку, встановленому цим Законом.
 
693. 5. Порядок відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду та призначення суддів Конституційного Суду, визначений статтями 12 – 15 цього Закону, не застосовується до суддів Конституційного Суду, призначених до набрання чинності цим Законом.
 
-865- Власенко С.В.
Ч. 5 Р.ІІІ викласти в редакції: «5. Судді Конституційного суду, призначені до набрання чинності цим Законом продовжують виконувати свої повноваження, до закінчення строку, на який вони призначені.».
 
Відхилено   6. Порядок відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду та призначення суддів Конституційного Суду, визначений статтями 12 – 15 цього Закону, не застосовується до суддів Конституційного Суду, призначених до набрання чинності цим Законом.
Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду, які є вакантними на день набрання чинності цим Законом та які стануть вакантними з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 149-1 Конституції України, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, оголошується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше одного місяця з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -866- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Пункт 5 Розділу ІІІ Прикінцеві положення проекту Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду, які є вакантними на день набрання чинності цим Законом, та які стануть вакантними з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 149-1 Конституції України, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом, оголошується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше одного місяця з дня набрання чинності цим Законом».
 
Враховано    
694. 6. Суддя Конституційного Суду, призначений на посаду до набрання чинності цим Законом, має право на відставку відповідно до законодавства, що діяло на день його призначення.
 
-867- Шухевич Ю.Р.
Частину шосту розділу ІІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ законопроекту викласти у такій редакції:
«6. Суддя Конституційного Суду, призначений на посаду до набрання чинності цим Законом, має право на відставку відповідно до законодавства, що є чинним на день його відставки.»
 
Відхилено   7. Суддя Конституційного Суду, призначений на посаду до набрання чинності цим Законом, має право на відставку відповідно до законодавства, що діяло на день його призначення.
У цьому разі до стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби.
 
    -868- Паламарчук М.П.
Пункт 6 розділу ІІІ „Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
„6. Суддя, призначений на посаду до набрання чинності цим Законом, має право на відставку за наявності стажу роботи за фахом щонайменше двадцять років. До стажу роботи, що дає право на відставку, зараховується стаж роботи на посаді судді, а також іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби.
Суддя Конституційного Суду, який вийшов у відставку, має право бути призначеним на вакантну посаду судді Верховного Суду».
 
Відхилено    
    -869- Яніцький В.П.
Пункт 6 Розділу ІІІ Прикінцеві положення проекту Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«До стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку і виплату вихідної допомоги, зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби».
 
Враховано редакційно    
    -870- Власенко С.В.
Р. ІІІ доповнити ч. 7, змінивши подальшу нумерацію частин: «7. Не пізніше 90 робочих днів з моменту набрання чинності цим законом голова Конституційного суду України оголошує конкурс (з опублікуванням відповідної інформації на офіційному сайті Суду) на формування конкурсної комісії по відбору суддів в порядку, затвердженому Регламентом.».
 
Відхилено    
695. 7. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 року № 422/96–ВР (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272 із наступними змінами).
 
   8. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272 із наступними змінами).
 
696. 8. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   9. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
697. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
 
   1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
698. а) статтю 185-3 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-871- Помазанов А.В.
У Розділі ІІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» проекту Закону:
у пункті 8:
підпункти «а», «г» підпункту 1 виключити;
у зв’язку з цим підпункти «б» і «в» підпункту 1 вважати підпунктами «а» і «б» підпункту 1 відповідно.
 
Відхилено   а) у статті 185-3:
назву доповнити словами «або Конституційного Суду України»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
699. "Неповага до Конституційного Суду України з боку перекладача, свідка, спеціаліста, експерта, інших учасників конституційного провадження, залучених Конституційним Судом України до участі у справі, що виявилась у злісному ухиленні від явки на засідання Колегії суддів Конституційного Суду України, засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати Конституційного Суду України або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України, –
 
   "Неповага до Конституційного Суду України з боку перекладача, свідка, спеціаліста, експерта, інших учасників конституційного провадження, залучених Конституційним Судом України до участі у справі, що виявилась у злісному ухиленні від явки на засідання Колегії суддів Конституційного Суду України, засідання, пленарне засідання Сенату, Великої палати Конституційного Суду України або в непідкоренні цих та інших осіб розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час таких засідань, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного Суду України, –
 
700. мають наслідком накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
701. б) доповнити Кодекс статтею 188-49 такого змісту:
 
   б) доповнити статтею 188-49 такого змісту:
 
702. "Стаття 188-49. Невиконання законних вимог судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України
 
   "Стаття 188-49. Невиконання законних вимог судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України
 
703. Відмова від надання на запит судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України документів, матеріалів, іншої інформації, їх умисне приховування –
 
-872- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Абзац третій підпункту б) підпункту 1 пункту 8 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
«Ненадання інформації, або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої інформації на запит судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України».
 
Враховано   Ненадання інформації або надання завідомо недостовірних документів, матеріалів, іншої недостовірної інформації на запит судді Конституційного Суду України, Колегії суддів, Сенату, Великої палати Конституційного Суду України ––
 
704. має наслідком накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
705. Ті самі дії, вчинені повторно упродовж одного року після накладення адміністративного стягнення, –
 
   Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, –
 
706. мають наслідком накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
707. в) у статті 221 цифри і знаки "188-45, 188-46, 188-47, 188-48" замінити цифрами і знаками "188-45 – 188-49";
 
-873- Пташник В.Ю.
Підпункт другий пункту 8 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"2) пункт 5 частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35–37, ст. 446 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень), неконституційність способу застосування закону України або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи".
 
Відхилено   в) статтю 221 після цифр «188-48» доповнити цифрами «188-49»;
 
708. г) у частині першій статті 255 пункт 7-1 викласти в такій редакції:
 
   г) у частині першій статті 255:
пункт 7-1 викласти в такій редакції:
 
709. "7-1) судовий розпорядник (частини перша, друга, четверта статті 185-3)";
 
-874- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Підпункт г) підпункту 1 пункту 8 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
г) у частині першій статті 255 пункт 7-1 викласти в такій редакції:
"71) судовий розпорядник (частини перша - четверта статті 185-3)";
доповнити пунктом 9-3 такого змісту:
"9-3) уповноважені особи Секретаріату Конституційного Суду України (стаття 188-49);"
У зв’язку з цим, пункти 9-3 і 9-4 вважати пунктами 9-4 і 9-5».
 
Враховано   «7-1) судовий розпорядник (частини перша, друга, третя та п’ята статті 185-3)- «;
доповнити пунктом 9-5 такого змісту:
«9-5) уповноважені особи Секретаріату Конституційного Суду України (стаття 188-49)»;
 
710. 2) пункт 5 частини другої статті 112 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
   2) пункт 5 частини другої статті 112 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) викласти в такій редакції:
 
711. "5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
-875- -- Н.д.Кацер- Бучковська Н.В. (Реєстр.картка №279) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
У Розділі Прикінцеві положення, в частині 2, частині 4, частині 5 та частині 6 рекомендується виключити слова, «або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи»,
 
Відхилено   "5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
712. 3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131 із наступними змінами):
 
   3) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131):
 
713. а) в абзаці першому частини першої статті 344 після слів "члена Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду України";
 
-876- Помазанов А.В.
У Розділі ІІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» проекту Закону:
у пункті 8:
підпункт «а» підпункту 3 виключити;
у зв’язку з цим підпункти «б», «в», «г» підпункту 3 вважати підпунктами «а», «б», «в» відповідно.
 
Відхилено   а) абзац перший частини першої статті 344 після слів "члена Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Голову Конституційного Суду України, суддю Конституційного Суду України";
 
714. б) в абзаці першому частини четвертої статті 382 після слів "Європейського суду з прав людини" доповнити словами "рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України";
 
   б) абзац перший частини четвертої статті 382 доповнити словами "рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України";
 
715. в) в абзаці першому частини першої статті 384 після слів "в суді" доповнити словами "або під час конституційного провадження у Конституційному Суді України";
 
   в) абзац перший частини першої статті 384 після слів "в суді" доповнити словами "або під час конституційного провадження у Конституційному Суді України";
 
716. г) в абзаці першому частини першої статті 385 після слів "у суді" доповнити словами "Конституційному Суді України";
 
   г) абзац перший частини першої статті 385 після слів "у суді" доповнити словами "Конституційному Суді України";
4) абзац перший частини першої статті 118 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3 - 4, ст. 21) викласти в такій редакції:
«1. Засуджені до позбавлення волі мають право працювати та залучаються до суспільно корисної праці у місцях і на роботах, визначених адміністрацією колонії, з урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать, вік, працездатність, стан здоров’я і спеціальність. Засуджені залучаються до оплачуваної праці, як правило, на підприємствах, у майстернях колоній, а також на державних або інших форм власності підприємствах за умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції»;
 
717. 4) пункт 4 частини другої статті 361 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40–42,
ст. 492 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
-877- Пташник В.Ю.
Підпункт четвертий пункту 8 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"4) пункт 4 частини другої статті 361 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40–42, ст. 492 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
Відхилено   5) пункт 4 частини другої статті 361 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40–42, ст. 492) викласти в такій редакції:
 
718. "4) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
-878- "4) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень), неконституційність способу застосування закону України або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи".
 
Немає висновку   "4) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
719. 5) пункт 5 частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
№№ 35–37, ст. 446 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
-879- Пташник В.Ю.
Підпункт п'ятий пункту 8 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
5) пункт 5 частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35–37, ст. 446 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
Відхилено   6) пункт 5 частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35–37, ст. 446) викласти в такій редакції:
 
720. "5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
-880- "5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень), неконституційність способу застосування закону України або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи"
 
Немає висновку   "5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надане Конституційним Судом України офіційне тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
721. 6) пункт 4 частини другої статті 459 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9–13, ст. 88 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
-881- Пташник В.Ю.
Підпункт шостий пункту 8 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"6) пункт 4 частини другої статті 459 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9–13, ст. 88 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
Відхилено   7) пункт 4 частини другої статті 459 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9–13, ст. 88) викласти в такій редакції:
 
722. "4) визнання Конституційним Судом України неконституційності закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надання Конституційним Судом України офіційного тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
 
-882- "4) визнання Конституційним Судом України неконституційності закону України, іншого акта (їх окремих положень), неконституційність способу застосування закону України або надання Конституційним Судом України офіційного тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи".
 
Немає висновку   "4) визнання Конституційним Судом України неконституційності закону України, іншого акта (їх окремих положень) або надання Конституційним Судом України офіційного тлумачення положень Конституції України, що є відмінним від того, як їх застосував суд при вирішенні справи";
8) у Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383 із наступними змінами):
а) частину другу статті 3 після слів «три роки» доповнити словами «або державним службовцем, який здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, – не менш як шість років»;
б) статтю 10 після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
«Особи, які мають намір працювати державними нотаріусами, складають кваліфікаційний іспит у формі співбесіди у порядку, встановленому Міністерством юстиції України. Такі особи зобов’язані відпрацювати в державних нотаріальних конторах не менше п’яти років. До вказаного строку не зараховуються дні, коли державний нотаріус не працював, незалежно від причини».
У зв’язку з цим частини шосту – одинадцяту вважати відповідно частинами сьомою – дванадцятою;
в) пункт 2 частини першої статті 12 доповнити підпунктом «ї» такого змісту:
«ї) зайняття приватною нотаріальною діяльністю особою у разі недотримання нею вимог частини шостої статті 10 цього Закону»;
 
723. 7) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
 
   9) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
 
724. а) у статті 1 слова "працівників суду і" замінити словами "суддів Конституційного Суду України, суддів та працівників апаратів судів, працівників", а слова "цих працівників" замінити словами "цих осіб";
 
   а) у статті 1 слова "працівників суду і" замінити словами "суддів Конституційного Суду України, суддів та працівників апаратів судів, працівників", а слова "цих працівників" замінити словами "цих осіб";
 
725. б) у пункті 1 частини першої статті 2:
 
   б) у пункті 1 частини першої статті 2:
 
726. в абзаці другому слова "працівники суду і" замінити словами "судді Конституційного Суду України, судді та працівники апаратів судів, працівники";
 
   в абзаці другому слова "працівники суду і" замінити словами "судді Конституційного Суду України, судді та працівники апаратів судів, працівники";
 
727. підпункти "а", "б" викласти в такій редакції:
 
   підпункти "а" і "б" викласти в такій редакції:
 
728. "а) конституційному провадженні;
 
   "а) конституційному провадженні;
 
729. б) вирішенні справ у судах, кримінальному провадженні та провадженні у справах про адміністративні правопорушення";
 
   б) розгляді справ у судах, кримінальному провадженні та провадженні у справах про адміністративні правопорушення";
 
730. в) доповнити статтю 14 пунктом "ґ" такого змісту:
 
   в) статтю 14 доповнити пунктом "ґ" такого змісту:
 
731. "ґ) Голова Конституційного Суду України – щодо захисту судді Конституційного Суду України та його близьких родичів за заявою такого Судді";
 
-883- Мураєв Є.В.
Абзаци другий та четвертий підпункту в) підпункту 7 пункту 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» після слів «судді Конституційного Суду України» доповнити словами та розділовим знаком «, судді Конституційного Суду України у відставці».
 
Відхилено   "ґ) Голова Конституційного Суду України – щодо захисту судді Конституційного Суду України та його близьких родичів за заявою такого Судді";
 
732. г) доповнити частину першу статті 15 пунктом "г-1" такого змісту:
 
   г) частину першу статті 15 доповнити пунктом "г-1" такого змісту:
 
733. "г-1) щодо судді Конституційного Суду України та його близьких родичів – на відповідний підрозділ Національної поліції України";
 
   "г-1) щодо судді Конституційного Суду України та його близьких родичів – на відповідний підрозділ Національної поліції України";
 
734. ґ) у статті 24 слова "Генеральний прокурор України, Голова Верховного Суду України" замінити словами "Генеральний прокурор, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду";
 
   ґ) у статті 24 слова "Генеральний прокурор, Голова Верховного Суду України" замінити словами "Генеральний прокурор, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України";
10) у Законі України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2013 р., № 14, ст. 89):
а) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України. Відповідне рішення приймається Верховною Радою України відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України";
б) у частині третій статті 6 слова "Голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України бюлетенями для таємного голосування" замінити словами "Відкрите голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України";
в) в абзаці третьому пункту 3 частини першої статті 13 та частині другій статті 15 слова "та законів України" виключити;
11) підпункти 4 і 5 частини другої статті 13 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409; 2014 р., № 5, ст. 62) виключити;
 
735. 8) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14–17, ст. 133 із наступними змінами):
 
-884- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Підпункт 8 пункту 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«8) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14–17, ст. 133 із наступними змінами):
 
Враховано   12) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14–17, ст. 133 із наступними змінами):
 
736. а) у першому реченні частини п'ятої статті 144 слова "до дня його першого розгляду" замінити словами "до початку розгляду", а слова " (частина перша статті 44 Закону України "Про Конституційний Суд України")" замінити словами "відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України";
 
-885- а) у першому реченні частини п'ятої статті 144 слова "до дня його першого розгляду" замінити словами "до початку розгляду", а слова " (частина перша статті 44 Закону України "Про Конституційний Суд України")" замінити словами "відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України";
б) статтю 208 викласти у такій редакції:
«Стаття 208. Порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України
1. Відповідно до пункту 26 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду суддів Конституційного Суду України.
2. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах.
До складу конкурсної комісії входить за посадою Голова Верховної Ради, який головує на її засіданнях.
Депутатські фракції (депутатські групи), група позафракційних народних депутатів у кількості, що не менша від кількісного складу найменшої депутатської групи, мають право подати кандидатури членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, які відповідають вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України».
Конкурсна комісія з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України у Верховній Раді обирається більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради шляхом відкритого поіменного голосування та діє на постійній основі.
3. Не пізніш як за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду України або не пізніш одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду України в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду України припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 1491 Конституції України, Апарат Верховної Ради оприлюднює інформацію на її офіційному веб-сайті та повідомляє депутатські фракції (депутатські групи) про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України. Депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати по одному кандидату на кожну вакантну посаду судді Конституційного Суду України.
Право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України може реалізувати також група позафракційних народних депутатів у кількості, що не менша від кількісного складу найменшої депутатської групи.
4. Депутатська фракція (депутатська група), група позафракційних народних депутатів подає пропозицію щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України», до Апарату Верховної Ради протягом сорока п’яти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп).
5. Інформація про пропозиції депутатських фракцій (депутатських груп), а також груп позафракційних народних депутатів (у разі подання) та про осіб, які претендують бути обраними на посаду судді Конституційного Суду України, разом із копіями поданих документів, визначених Законом України «Про Конституційний Суд України», оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради на наступний робочий день після закінчення строку прийняття заяв кандидатів, але не пізніш як за десять календарних днів до дня проведення конкурсу.
6. Конкурсна комісія розглядає заяву особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, та документи, подані з пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп), і попередньо обговорює питання щодо їх відповідності вимогам, встановленим Законом України «Про Конституційний Суд України», та подає на розгляд Верховної Ради рекомендацію з висновками щодо кожного кандидата.
7. Рішення конкурсної комісії та відомості про кандидатів на посаду судді Конституційного Суду надаються народним депутатам не пізніше як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
8. Кожен із кандидатів має право до початку голосування виступити на пленарному засіданні Верховної Ради.
Народні депутати можуть ставити запитання до кандидата на пленарному засіданні щодо будь-якої інформації стосовно кандидата, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження судді Конституційного Суду, а також інформації, що становить державну таємницю.
9. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
10. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду України вважається кандидат, який за результатами голосування отримав більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. У разі, якщо два або більше кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України наберуть однакову кількість голосів, проводиться повторне голосування за цих кандидатів.
11. Рішення про призначення на посаду судді Конституційного Суду України оформлюється відповідною постановою Верховної Ради».
в) доповнити статтею 207-1 такого змісту:
"Стаття 207-1. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
1. Відповідно до пункту 17 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду і звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
2. Кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з дотриманням вимог закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".
3. Комітет, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина, подає своє рішення щодо кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Рішення комітету та відомості про кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, підготовлені з дотриманням вимог щодо відомостей про кандидата на посаду (частина друга статті 205 цього Регламенту), надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою питання про призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
4. Відомості про запропоновані кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (частина друга статті 205 цього Регламенту) публікуються в газеті "Голос України" не пізніш як за 10 днів до розгляду питання про призначення.
5. Обговорення кандидатур на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проводиться в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 205 цього Регламенту.
6. Звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється за письмовим поданням Голови Верховної Ради України за наявності рішення комітету до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина.
7. Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини приймається Верховною Радою відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
8. Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини оформлюється відповідною постановою Верховної Ради."
 
Немає висновку   а) у першому реченні частини п'ятої статті 144 слова "до дня його першого розгляду" замінити словами "до початку розгляду", а слова " (частина перша статті 44 Закону України "Про Конституційний Суд України")" замінити словами "відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України";
б) доповнити статтею 207-1 такого змісту:
"Стаття 207-1. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
1. Відповідно до пункту 17 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду і звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
2. Кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".
3. Комітет, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина, подає своє рішення щодо кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Рішення комітету та відомості про кандидатів на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, підготовлені з дотриманням вимог щодо відомостей про кандидата на посаду (частина друга статті 205 цього Регламенту), надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою питання про призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
4. Відомості про запропоновані кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (частина друга статті 205 цього Регламенту) публікуються в газеті "Голос України" не пізніш як за 10 днів до розгляду питання про призначення.
5. Обговорення кандидатур на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проводиться в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 205 цього Регламенту.
6. Звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється за письмовим поданням Голови Верховної Ради України за наявності рішення комітету, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина.
7. Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини приймається Верховною Радою відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
8. Рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини оформлюється відповідною постановою Верховної Ради»;
в) статтю 208 викласти в такій редакції:
«Стаття 208. Порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України
1. Відповідно до пункту 26 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду суддів Конституційного Суду України.
2. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах.
До складу конкурсної комісії входить за посадою Голова Верховної Ради, який головує на її засіданнях.
Депутатські фракції (депутатські групи), група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи, мають право подати кандидатури членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, які відповідають вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України».
Конкурсна комісія з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України у Верховній Раді обирається більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради шляхом відкритого поіменного голосування та діє на постійній основі.
3. Не пізніш як за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду України або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду України в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду України припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України, Апарат Верховної Ради оприлюднює інформацію на офіційному веб-сайті Верховної Ради та повідомляє депутатські фракції (депутатські групи) про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України. Депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати по одному кандидату на кожну вакантну посаду судді Конституційного Суду України.
Право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України може реалізувати також група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.
4. Депутатська фракція (депутатська група), група позафракційних народних депутатів подає пропозицію щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 Закону України «Про Конституційний Суд України», до Апарату Верховної Ради протягом сорока п’яти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп).
5. Інформація про пропозиції депутатських фракцій (депутатських груп), а також груп позафракційних народних депутатів (у разі подання) та про осіб, які претендують бути обраними на посаду судді Конституційного Суду України, разом із автобіографіями та мотиваційними листами кандидатів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Верховної Ради на наступний робочий день після закінчення строку прийняття заяв кандидатів, але не пізніш як за десять календарних днів до дня проведення конкурсу.
6. Конкурсна комісія розглядає заяву особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, та документи, подані з пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп), і попередньо обговорює питання щодо їх відповідності вимогам, встановленим Законом України «Про Конституційний Суд України», та подає на розгляд Верховної Ради рекомендацію з висновками щодо кожного кандидата.
7. Рішення конкурсної комісії та відомості про кандидатів на посаду судді Конституційного Суду надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
8. Кожен із кандидатів має право до початку голосування виступити на пленарному засіданні Верховної Ради.
Народні депутати можуть ставити запитання до кандидата на пленарному засіданні щодо будь-якої інформації стосовно кандидата, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження судді Конституційного Суду, а також інформації, що становить державну таємницю.
9. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
10. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду України вважається кандидат, який за результатами голосування отримав більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. У разі якщо два або більше кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України наберуть однакову кількість голосів, проводиться повторне голосування за цих кандидатів.
11. Рішення про призначення на посаду судді Конституційного Суду України оформлюється відповідною постановою Верховної Ради»;
 
737. б) у статті 208:
 
      
738. частини першу, другу викласти в такій редакції:
 
      
739. "1. Верховна Рада відповідно до пункту 17 частини першої статті 85 Конституції України призначає на посаду і звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та відповідно до пункту 26 частини першої статті 85 Конституції України призначає на посади суддів Конституційного Суду України.
 
      
740. 2. Кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".
 
      
741. Кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України пропонує Верховній Раді конкурсна комісія, створена Верховною Радою, з дотриманням вимог Закону України "Про Конституційний Суд України";
 
-886- Мураєв Є.В.
В абзаці п’ятому підпункту б) підпункту 8 пункту 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» слова та розділові знаки «, створена Верховною Радою,» виключити.
 
Відхилено      
742. у частині шостій слова "посад зазначених у частині першій цієї статті осіб (крім суддів Конституційного Суду України)" замінити словами "посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини";
 
      
743. у частині сьомій слова "а звільнення з посад таких осіб здійснюється відкритим голосуванням, крім Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, щодо якого проводиться таємне голосування" замінити словами "а звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється таємним голосуванням";
 
-887- Добродомов Д.Є.
Підпункт «б» пункту 8 частини 8 Розділу ІІІ викласти у такій редакції:
б) статтю 208 викласти у такій редакції:
1. Верховна Рада відповідно до пункту 17 частини першої статті 85 Конституції України призначає на посаду і звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та відповідно до пункту 26 частини першої статті 85 Конституції України призначає на посади суддів Конституційного Суду України.
2. Кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пропонує Верховній Раді Голова Верховної Ради України з дотриманням вимог Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".
Кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України пропонує Верховній Раді конкурсна комісія, створена відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України";
3. Комітети, до предмета відання яких належать відповідні питання, подають свої рішення щодо кандидатів на посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, суддів Конституційного Суду України. Рішення комітетів та відомості про кандидата на посаду, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, суддів Конституційного Суду України, підготовлені з дотриманням вимог щодо відомостей про кандидата на відповідну посаду (частина друга статті 205 цього Регламенту), надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
4. Відомості про запропоновані кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (частина друга статті 205 цього Регламенту) публікуються в газеті "Голос України" не пізніш як за 10 днів до розгляду питання про призначення.
5. Обговорення кандидатур на посади, зазначені у частині першій цієї статті, проводиться в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 205 цього Регламенту.
6. Звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється за письмовим поданням Голови Верховної Ради України за наявності рішень відповідних комітетів.
7. Голосування щодо призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється Верховною Радою таємно шляхом подачі бюлетенів, а звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів відповідно до Закону України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». За результатами голосування оформляється відповідна постанова Верховної Ради.
8. За результатами конкурсного відбору Верховна Рада України призначає суддю Конституційного Суду з числа кандидатур, рекомендованих конкурсною комісією для призначення на посаду судді Конституційного Суду, відкритим рейтинговим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.
9. Якщо за результатами голосування суддя Конституційного Суду не призначений, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатурами.
10. Депутатські фракції (депутатські групи), не менше десяти позафракційних народних депутатів подають пропозиції (депутатські фракції і депутатські групи – не більше двох пропозицій, не менше десяти позафракційних народних депутатів – не більше однієї пропозиції) щодо кандидатур членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, які відповідають вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України», разом з документами, визначеними комітетом, до предмета відання якого належать питання правосуддя, до комітету, до предмета відання якого належать питання правосуддя.
11. Інформація про осіб, які претендують бути обраними членами конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, оприлюднюється на офіційному веб-сайті комітету, до предмета відання якого належать питання правосуддя, не пізніше ніж за 10 днів до розгляду відповідним комітетом.
12. Комітет, до предмета відання якого належать питання правосуддя, розглядає документи, подані з пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів і попередньо обговорює питання щодо їх відповідності вимогам, встановленим Законом України "Про Конституційний Суд України", та подає на розгляд Верховної Ради рекомендацію з висновками щодо кожної кандидатури не пізніше як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.
13. Кожен із кандидатів має право до початку голосування виступити на пленарному засіданні Верховної Ради.
Народні депутати можуть ставити запитання до кандидата на пленарному засіданні щодо будь-якої інформації стосовно кандидата, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження члена конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.
Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.
14. Добір на посаду члена конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду Верховна Рада здійснює відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо.
15. Верховна Рада обирає шість членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних місць відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.
16. Якщо в результаті голосування відповідно до частини п’ятнадцятої цієї статті Верховна Рада не обрала членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду списком, повторний добір проводиться відповідно до частини чотирнадцятої цієї статті. Кандидати, включені до такого списку, не беруть участі в повторному доборі. За результатами повторного добору Верховна Рада проводить голосування для обрання членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду списком відповідно до частини п’ятнадцятої цієї статті. Повторний добір і голосування проводяться до вичерпання усіх кандидатів.
17. Якщо Верховна Рада не обрала жодного з кандидатів на посаду члена конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, Комітет, до предмета відання якого належать питання правосуддя, оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію про новий прийом пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп), не менше десяти позафракційних народних депутатів щодо кандидатів на посади членів конкурсної комісії з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду відповідно до частини десятої цієї статті. Депутатська фракція (депутатська група), не менше десяти позафракційних народних депутатів можуть повторно подавати пропозицію щодо особи, яку Верховна Рада не обрала списком відповідно до частини п’ятнадцятої цієї статті.».
 
Відхилено   13) у статті 36 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222):
у частині першій слова «а також для офіційного тлумачення Конституції та законів України» виключити;
доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Інтереси Кабінету Міністрів України під час розгляду справ у Конституційному Суді України представляє постійний представник Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України»;
14) пункт 6 частини першої статті 1 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004; 2015 р., № 52, ст. 482) після слів «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань»;
15) у частині другій статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50-51, ст. 2057):
а) пункт 4 після слів «Кримінальним процесуальним кодексом України» доповнити словами «Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
б) пункт 5 після слів «подає інформацію до» доповнити словами «Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
16) у Законі України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2, № 11, ст. 129):
а) у частині першій статті 7 слова «Голови Національного агентства» замінити словами «відповідної категорії посад державної служби, визначеної цим Законом»;
б) в абзаці першому пункту 1 частини першої статті 10 слово «інформацію» замінити словами «підприємств, установ, організацій, приватних виконавців, аудиторів, нотаріусів, оцінювачів, а також експертів, арбітражних керуючих, членів ліквідаційної комісії, ліквідаторів, уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію (у тому числі копії документів)»;
в) у частині другій статті 13:
абзац перший після слів «Посадовий оклад» доповнити словами «та категорії посад державної служби»;
у колонці «Категорія посади» таблиці:
цифру «1» замінити буквою «А»;
цифру «2» замінити буквою «Б»;
цифри «3» і «4» виключити;
доповнити буквою «В» позицію «Головний спеціаліст 7»;
17) у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9 із наступними змінами):
а) в абзаці другому частини третьої статті 6 слова «прожиткових мінімумів для працездатних осіб» замінити словами «мінімальних розмірів заробітної плати»;
б) у статті 25:
в абзаці другому частини третьої слова «десяти робочих» замінити словами «п’ятнадцяти календарних»;
доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Повторне подання власником об’єкта нерухомого майна заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо одного і того ж об’єкта нерухомого майна можливе після спливу п’яти календарних днів з моменту завершення строку п’ятнадцяти календарних днів, передбаченого абзацом другим частини третьої цієї статті, а в разі відкликання попередньої заяви - після спливу п’яти календарних днів з моменту такого відкликання.
Повторне подання власником об’єкта нерухомого майна заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо одного і того ж об’єкта нерухомого майна в разі, якщо за попередньою заявою подано судове рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, можливе після спливу п’яти календарних днів з моменту реєстрації судового рішення про скасування судового рішення, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій»;
в) в абзаці дванадцятому частини восьмої статті 34 слова «України у строк, визначений цими законами» виключити»;
г) у тексті Закону слова «рішення суду» в усіх відмінках та числах замінити словами «судове рішення» у відповідному відмінку та числі;
18) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17, № 47, ст. 800; 2017 р., № 2, ст. 25):
а) у статті 23:
частину першу доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених цим Законом»;
частину другу доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених цим Законом»;
б) у частині першій статті 36:
абзац дев’ятий після слів «громадське об’єднання» доповнити словами «зі статусом юридичної особи»;
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
«Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами, з урахуванням випадку, передбаченого абзацом тринадцятим цієї частини»;
після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється у разі внесення змін до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами».
У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
в) у тексті Закону слова «рішення суду» в усіх відмінках та числах замінити словами «судове рішення» у відповідному відмінку та числі;
 
744. 9) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43):
 
-888- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Підпункт 9 пункту 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«9) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43):
а) частину третю статті 3 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
"11-1) суддів Конституційного Суду України";
б) у статті 91:
частину другу після слів «зазначених у частині першій цієї статті» доповнити словами «крім Керівника Секретаріату Конституційного Суду України»;
доповнити після частини шостої новою частиною такого змісту:
"7. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України його перший заступник та заступники призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, визначеному Законом України "Про Конституційний Суд України".
У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною, восьмою.
 
Враховано   19) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2017 р., № 7-8, ст. 50):
 
745. а) частину третю статті 3 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
 
-889- Чумак В.В.
Прикінцеві положення
П. 9 а прикінцевих: 11-1 змінити на 12.-
Відповідно, всі послідуючі пункти змістити на 1.
 
Відхилено   а) частину третю статті 3 доповнити пунктами 11-1 і 11-2 такого змісту:
 
    -890- Новак Н.В.
Прикінцеві положення
П. 9 а прикінцевих: 11-1 змінити на 12.-
Відповідно, всі послідуючі пункти змістити на 1.
 
Відхилено    
746. "11-1) суддів Конституційного Суду України";
 
   «11-1) суддів Конституційного Суду України;
11-2) постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України»;
 
747. б) статтю 91 доповнити після частини п'ятої новою частиною такого змісту:
 
-891- Чумак В.В.
П. 9 б виключити.
 
Відхилено   б) у статті 91:
частину другу після слів «зазначених у частині першій цієї статті» доповнити словами «крім Керівника Секретаріату Конституційного Суду України»;
 
    -892- Новак Н.В.
П. 9 б виключити.
 
Відхилено    
748. "6. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України, його перший заступник та заступник призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, визначеному Законом України "Про Конституційний Суд України".
 
-893- Яніцький В.П.
У підпункті 9 (б) пункту 8 Розділу ІІІ Прикінцеві положення проекту Закону слова «перший заступник та заступник» замінити словами «заступники».
 
Відхилено   після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
"7. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України, його перший заступник та заступник призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, визначеному Законом України "Про Конституційний Суд України".
 
749. У зв'язку з цим частини шосту, сьому вважати відповідно частинами сьомою, восьмою.
 
-894- Паламарчук М.П.
Підпункт 9 пункту 8 розділу ІІІ „Прикінцеві положення» доповнити підпунктом „в» такого змісту:
„в) у частині першій статті 92 слова „наукових консультантів суддів» замінити словами „наукових радників суддів».
 
Відхилено   У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
20) частину першу статті 10 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 29, ст. 535) викласти в такій редакції:
«1. Державним виконавцем може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту не нижче першого рівня (для керівників органів державної виконавчої служби та їх заступників – не нижче другого рівня), володіє державною мовою і здатний за своїми особистими і діловими якостями здійснювати повноваження державного виконавця»;
21) абзац перший частини першої статті 61 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542, № 51, ст. 839; 2017 р., № 7-8, ст. 50; із змінами, внесеними Законом України від 20 грудня 2016 року № 1787-VІІІ) після слова «здійснюється» доповнити словами «державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України»;
22) у Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545):
а) у статті 133:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування та діє як виконавчий орган з’їзду суддів України»;
у частині шостій слова «у період між з'їздами суддів України» виключити;
у частині сьомій та пункті 7 частини восьмої слова «цим Законом» замінити словом «законом»;
б) перше речення частини п’ятої статті 147 після слів "щодо реєстрації новоутвореного суду як юридичної особи" доповнити словами "забезпечення необхідних дій для належного початку його роботи";
в) у статті 155:
абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту: "Тимчасове положення про апарат новоутвореного суду затверджується тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату цього суду";
частину п’яту доповнити словами "крім випадків переведення державних службовців відповідно до законодавства про державну службу";
частину сьому доповнити реченням такого змісту: "Тимчасова структура та тимчасова штатна чисельність апарату новоутвореного суду затверджується тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату цього суду за погодженням із Головою Державної судової адміністрації України";
г) у розділі ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення":
в абзаці першому пункту 4 слово «шести» замінити словом «дев’яти»;
доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1. Тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату Верховного Суду затверджує тимчасову структуру, тимчасову чисельність апарату Верховного Суду та призначає на посади працівників апарату Верховного Суду у кількості, необхідній для забезпечення початку роботи Верховного Суду";
пункт 29 після слів «одного року до набрання» доповнити словами «або дев’яносто днів після набрання»;
пункт 36 виключити;
у підпункті 3 пункту 41 слово «двох» замінити словом «дев’яти».
 
    -895- Алексєєв І.С.
Підпункт 9 пункту 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону викласти в такій редакції:
«9) у Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43):
«а) частину третю статті 3 після пункту 11 доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
«11-1) суддів Конституційного Суду України;
б) у пункті 11 частини другої статті 46 слова «та наукових консультантів» замінити словами та знаками «, наукових консультантів та наукових радників»;
в) статтю 91 доповнити після частини п’ятої новою частиною такого змісту:
«6. Керівник Секретаріату Конституційного Суду України, його перший заступник та заступник призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, визначеному Законом України «Про Конституційний Суд України».
У зв’язку з цим частини шосту, сьому вважати відповідно частинами сьомою, восьмою;
г) у частині першій статті 92 слова «та наукових консультантів» замінити словами та знаками «, наукових консультантів та наукових радників».
 
Відхилено    
    -896- Чумак В.В.
Внести зміни до ст. 92 Закону України «Про державну службу», замінити «науковий консультант» судді Конституційного Суду України на «науковий радник» судді Конституційного Суду України.
 
Відхилено    
    -897- Новак Н.В.
Внести зміни до ст. 92 Закону України «Про державну службу», замінити «науковий консультант» судді Конституційного Суду України на «науковий радник» судді Конституційного Суду України.
 
Відхилено    
    -898- Алєксєєв С.О.
Доповнити пункт 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» новим підпунктом 10 такого змісту:
"10) у Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 31, ст. 545):
а) у першому реченні частини п’ятої статті 147 після слів "щодо реєстрації новоутвореного суду як юридичної особи" додати слова "забезпечення необхідних дій для належного початку його роботи";
б) абзац перший частини другої статті 155 доповнити реченням наступного змісту:
"Тимчасове положення про апарат новоутвореного суду затверджується тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату цього суду";
в) друге речення частини п’ятої статті 155 доповнити словами "крім випадків переведення державних службовців відповідно до законодавства про державну службу";
г) частину сьому статті 155 доповнити новим реченням такого змісту:
"Тимчасова структура та тимчасова штатна чисельність апарату новоутвореного суду затверджується тимчасово виконуючим обов’язки керівника апарату цього суду за погодженням із Головою Державної судової адміністрації України";
д) доповнити розділ ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" новим пунктом 5-1 наступного змісту:
"5-1. Тимчасового виконуючий обов’язки керівника апарату Верховного Суду затверджує тимчасову структуру, тимчасову чисельність апарату Верховного Суду та призначає на посади працівників апарату Верховного Суду у кількості, необхідній для забезпечення початку роботи Верховного Суду".
 
Враховано    
    -899- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.545):
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування та діє як виконавчий орган з’їзду суддів України»;
у частині шостій слова «у період між з'їздами суддів України» виключити;
у частині сьомій та пункті 7 частини восьмої слова «цим Законом» замінити словом «законом».
 
Враховано    
    -900- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Доповнити пункт 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» новим підпунктом 10 такого змісту:
«10) у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 31, ст. 545):
«10) у Прикінцевих та перехідних положеннях:
в абзаці першому пункту 4 слово «шести» замінити словом «дев’яти»;
пункт 36 виключити;
у підпункті 3 пункту 41 слово «двох» замінити словом «дев’яти».
 
Враховано    
    -901- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Доповнити пункт 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» новим підпунктом такого змісту:
- у частині першій статті 36 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 13, ст.222) слова «а також для офіційного тлумачення Конституції та законів України» виключити.
 
Враховано    
    -902- Пташник В.Ю.
Доповнити Прикінцеві положення пунктом 9 такого змісту, змінивши нумерацію наступних пунктів:
"9. Рішення Конституційного Суду щодо офіційного тлумачення законів України, ухвалені ним до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" від 2 червня 2016 року № 1401-VІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2016 р. № 28, стор. 7, стаття 532), зберігають свою юридичну силу.".
 
Відхилено    
    -903- Алексєєв І.С.
До пункту 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону:
1) у підпункті 9:
частину третю статті 3 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) доповнити пунктом 11-2 такого змісту:
«11-2) постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України;»;
2) підпункт 9 доповнити новим підпунктом такого змісту:
- статтю 36 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) доповнити частиною другою у такій редакції:
«2. Інтереси Кабінету Міністрів України під час розгляду справ у Конституційному Суді України представляє постійний представник Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України.».
 
Враховано    
    -904- Алексєєв І.С.
Пункт 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону доповнити новим підпунктом такого змісту:
у Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383):
а) у частині другій статті 3:
після слів «три роки,» доповнити словами «або державним службовцем, який здійснює державне регулювання нотаріальною діяльністю – не менш як шість років,»;
б) статтю 10 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«Особи, які мають намір працювати державними нотаріусами, складають кваліфікаційний іспит у формі співбесіди у порядку, встановленому Міністерством юстиції України. Такі особи зобов’язані відпрацювати в державних нотаріальних конторах не менше п’яти років. До вказаного строку не зараховуються дні, коли державний нотаріус не працював, не залежно від причини.».
У зв’язку з цим частини шосту – одинадцяту вважати відповідно частинами сьомою – дванадцятою;
в) пункт 2 частини першої статті 12 доповнити новим підпунктом «ї» такого змісту:
«ї) зайняття приватною нотаріальною діяльністю особою, у разі недотримання вимог частини шостої статті 10 цього Закону;».
 
Враховано    
    -905- Алексєєв І.С.
Пункт 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону доповнити новими підпунктами такого змісту:
- у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263):
а) у тексті Закону слова «рішення суду» в усіх відмінках та числах замінити словами «судове рішення» у відповідному відмінку та числі;
б) у статті 23:
частину першу доповнити новим пунктом «7» такого змісту:
«7) документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених цим Законом.»;
частину другу доповнити новим пунктом «5» такого змісту:
«5) документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених цим Законом.»;
в) у частині першій статті 36:
в абзаці дев’ятому після слів «громадське об’єднання» доповнити словами «зі статусом юридичної особи»;
абзац дванадцятий викласти у такій редакції:
«Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами, з урахуванням випадку, передбаченого абзацом тринадцятим цієї частини.»;
після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється у разі внесення змін до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами.».
- у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141):
а) у тексті Закону слова «рішення суду» в усіх відмінках та числах замінити словами «судове рішення» у відповідних відмінках та числах;
б) у абзаці другому частини третьої статті 6 слова «прожиткових мінімумів для працездатних осіб» замінити словами «мінімальних розмірів заробітної плати»;
в) у статті 25:
у абзаці другому частини третьої слова «десяти робочих» замінити словами «п’ятнадцяти календарних»;
доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. Повторне подання власником об’єкта нерухомого майна заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо одного і того ж об’єкта нерухомого майна можливе після спливу п’яти календарних днів з моменту завершення строку п’ятнадцяти календарних днів, передбаченого абзацом другим частини третьої цієї статті, а у разі відкликання попередньої заяви - після спливу п’яти календарних днів з моменту такого відкликання.
Повторне подання власником об’єкта нерухомого майна заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо одного і того ж об’єкта нерухомого майна у разі якщо по попередній заяві подано судове рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, можливе після спливу п’яти календарних днів з моменту реєстрації судового рішення про скасування судового рішення, що було підставою для прийняття рішення про зупинення проведення реєстраційних дій.»;
г) в абзаці дванадцятому частини восьмої статті 34 слова «України у строк, визначений цими законами» виключити.».
 
Враховано    
    -906- Алексєєв І.С.
Пункт 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону доповнити новим підпунктом такого змісту:
пункт 6 частини першої статті 1 Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 37-38, ст. 2004) після слів «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань».
 
Враховано    
    -907- Алексєєв І.С.
Пункт 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону доповнити новими підпунктами такого змісту:
- абзац перший частини першої статті 118 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3 - 4, ст. 21) викласти в такій редакції:
«1. Засуджені до позбавлення волі мають право працювати та залучаються до суспільно корисної праці у місцях і на роботах, визначених адміністрацією колонії, з урахуванням наявних виробничих потужностей, зважаючи при цьому на стать, вік, працездатність, стан здоров’я і спеціальність. Засуджені залучаються до оплачуваної праці, як правило, на підприємствах, у майстернях колоній, а також на державних або інших форм власності підприємствах за умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції.»;
- підпункти 4, 5 частини другої статті 13 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409; 2014 р., № 5, ст. 62) виключити.
 
Враховано    
    -908- Алексєєв І.С.
Пункт 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону доповнити новими підпунктами такого змісту:
- частину першу статті 10 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 29, ст. 535) викласти у такій редакції:
«1. Державним виконавцем може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту не нижче першого рівня (для керівників органів державної виконавчої служби та їх заступників – не нижче другого рівня), володіє державною мовою і здатний за своїми особистими і діловими якостями здійснювати повноваження державного виконавця.»;
- абзац перший частини першої статті 61 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016, № 30, ст. 542) після слова «здійснюється» доповнити словами та знаками «державним підприємством, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України,».
 
Враховано    
    -909- Алексєєв І.С.
Пункт 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону доповнити новими підпунктами такого змісту:
- у частині другій статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 50-51, ст. 2057):
а) у пункті 4 після слів «Кримінальним процесуальним кодексом України,» доповнити словами «Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,»;
б) у пункті 5 після слів «подає інформацію до» доповнити словами «Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,»;
- у Законі України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 2):
а) в частині першій статті 7 слова «Голови Національного агентства» замінити словами «відповідної категорії посад державної служби, визначеної цим Законом»;
б) в абзаці першому пункту 1 частини першої статті 10 слово «інформацію» замінити словами «, підприємств, установ, організацій, приватних виконавців, аудиторів, нотаріусів, оцінювачів, а також експертів, арбітражних керуючих, членів ліквідаційної комісії, ліквідаторів, уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію (у тому числі копії документів)»;
в) в частині другій статті 13:
після слів «Посадовий оклад» доповнити словами «та категорії посад державної служби»;
у колонці «Категорія посади» таблиці:
цифру «1» замінити буквою «А»;
цифру «2» замінити буквою «Б»;
цифри «3 і 4» виключити;
доповнити буквою «В» позицію «Головний спеціаліст 7».
 
Враховано    
    -910- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Пункту 8 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» доповнити підпунктом 10 такого змісту:
«10) у Законі України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 20, ст.99):
а) частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
"Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України. Відповідне рішення приймається Верховною Радою України відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.";
б) у частині третій статті 6 слова "Голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України бюлетенями для таємного голосування" замінити словами "Відкрите голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України"
в) у абзаці третьому пункту 3 частини першої статті 13 та частині другій статті 15 слова "та законів України" виключити»;
 
Враховано    
750. 9. Кабінету Міністрів України:
 
   10. Кабінету Міністрів України:
 
751. 1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо фінансування першочергових заходів на реалізацію цього Закону;
 
   у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо фінансування першочергових заходів з реалізації цього Закону;
 
752. 2) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативних актів у відповідність із цим Законом;
 
   у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативні акти та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативних актів у відповідність із цим Законом;
 
753. 3) передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на 2017 та наступні роки видатки, пов'язані з реалізацією положень цього Закону.
 
-911- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
Підпункт 3 пункту 9 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону викласти у такій редакції:
«3) передбачити у Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та передбачати у проектах законів про Державний бюджет на наступні роки видатки, пов'язані з реалізацією положень цього Закону».
 
Враховано   передбачити у Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та передбачати у проектах законів про Державний бюджет на наступні роки видатки, пов'язані з реалізацією положень цього Закону.
 
    -912- Алексєєв І.С.
Підпункт 3 пункту 9 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
754. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
755. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
756. 1. Конституційний Суд закриває відкриті до набрання чинності цим Законом конституційні провадження у справах за конституційними поданнями щодо офіційного тлумачення законів України (їх окремих положень) та у справах за конституційними зверненнями.
 
-913- Чумак В.В.
Перехідні положення
Конституційна скарга особи щодо неконституційного на її думку закону, який був застосовуваний у справі, в якій судове рішення постановлено після 30 вересня 2016 року і до набрання чинності цим законом, може бути подана протягом двох місяців з моменту набрання чинності цим законом.
 
Відхилено   1. Конституційний Суд закриває відкриті до набрання чинності цим Законом конституційні провадження у справах за конституційними поданнями щодо офіційного тлумачення законів України (їх окремих положень) та у справах за конституційними зверненнями.
 
    -914- Новак Н.В.
Перехідні положення
Конституційна скарга особи щодо неконституційного на її думку закону, який був застосовуваний у справі, в якій судове рішення постановлено після 30 вересня 2016 року і до набрання чинності цим законом, може бути подана протягом двох місяців з моменту набрання чинності цим законом.
 
Відхилено    
757. Конституційні подання щодо офіційного тлумачення законів України (їх окремих положень) та конституційні звернення, що надійшли до Конституційного Суду до набрання чинності цим Законом і конституційні провадження у справах за якими не були відкриті, Секретаріат Суду повертає їх авторам.
 
-915- Добродомов Д.Є.
П. 1 р. ІV виключити. Відповідно змінити подальшу нумерацію пунктів розділу.
 
Відхилено   Конституційні подання щодо офіційного тлумачення законів України (їх окремих положень) та конституційні звернення, що надійшли до Конституційного Суду до набрання чинності цим Законом і конституційні провадження у справах за якими не були відкриті, Секретаріат Суду повертає їх авторам.
 
758. 2. Розгляд справ, конституційні провадження за якими відкрито, проводяться у формі, визначеній Сенатом, Великою палатою.
 
-916- Помазанов А.В.
У Розділі ІV «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» проекту Закону:
пункт 2 виключити;
у зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2.
 
Відхилено   2. Розгляд справ, конституційні провадження за якими відкрито, проводиться у формі, визначеній Великою палатою.
 
    -917- Князевич Р.П.
Ємець Л.О.
Алєксєєв С.О.
Яніцький В.П.
Алексєєв І.С.
Помазанов А.В.
У пункті 2 Розділу ІV «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» слово «Сенатом» виключити.
 
Враховано    
759. 3. З метою надання експертної допомоги в конституційних провадженнях за конституційними скаргами у Конституційному Суді тимчасово, на строк до 1 січня 2020 року, запроваджується інститут спеціального радника.
 
-918- Власенко С.В.
Ч. 3 Р. ІV – виключити.
 
Відхилено   3. З метою надання експертної допомоги в конституційних провадженнях за конституційними скаргами у Конституційному Суді тимчасово, на строк до 1 січня 2020 року, запроваджується інститут спеціального радника.
 
    -919- Німченко В.І.
Пункт 3 Перехідних положень виключити.
 
Відхилено    
760. Для здійснення функцій спеціального радника Конституційний Суд за своїм рішенням може запросити суддю у відставці іноземного органу конституційної юрисдикції або представника міжнародної урядової організації, предметом статутного завдання якої є питання конституційного права. Не може бути запрошений для здійснення цих функцій громадянин держави, визнаної Верховною Радою України агресором.
 
   Для здійснення функцій спеціального радника Конституційний Суд за своїм рішенням може запросити суддю у відставці іноземного органу конституційної юрисдикції або представника міжнародної урядової організації, предметом статутного завдання якої є питання конституційного права. Не може бути запрошений для здійснення цих функцій громадянин держави, визнаної Верховною Радою України агресором.
 
761. Спеціальний радник може до початку розгляду справи Сенатом або Великою палатою надати свій письмовий обґрунтований юридичний висновок (аmісus сurіае) у справі, який є обов'язковим до розгляду Сенатом або Великою палатою відповідно.
 
   Спеціальний радник може до початку розгляду справи Сенатом або Великою палатою надати свій письмовий обґрунтований юридичний висновок (аmісus сurіае) у справі, який є обов'язковим до розгляду Сенатом або Великою палатою відповідно.
 
762. Забезпечення діяльності спеціального радника здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги або міжнародних організацій.

-920- Ємець Л.О.
Голуб В.В.
Алєксєєв С.О.
Писаренко В.В.
Розділ ІV. «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити пунктом такого змісту:
«4. Внести зміни до п. 29 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545), а саме: після слів «одного року до набрання» доповнити словами «або дев’яносто днів після набрання».
 
Враховано   Забезпечення діяльності спеціального радника здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги або міжнародних організацій.

    -921- Ємець Л.О.
Розділ ІV «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити пунктом такого змісту:
«5. Внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545), виключивши з нього частину третю статті 84».
 
Відхилено