Кількість абзаців - 32 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства ''Чорноморнафтогаз'' у зв'язку з тимчасовою окупацією території України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон УкраЇни
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв`язку з тимчасовою окупацією території України
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв’язку з тимчасовою окупацією території України
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Статтю 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) доповнити новою частиною такого змісту:
 
   1. Статтю 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:
 
5. "Продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, виданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством."
 
   "Продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами, наданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території України, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством".
 
6. 2. Статтю 17 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 50, ст.262 із наступними змінами) доповнити новою частиною такого змісту:
 
   2. Статтю 17 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262 із наступними змінами) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
7. "Продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, виданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством."
 
   "Продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами, наданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території України, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством".
 
8. 3. У статті 12.9 Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 43, ст.2030 із наступними змінами):
 
   3. Частину п’ятнадцяту статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2014 р., № 44, ст. 2040; 2016 р., № 2, ст. 17) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
9. 1) підпункт в) пункту 1 доповнити словами "та продовження дії спеціальніх дозволів на користування надрами, наданими Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, ";
 
   "Продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами, наданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території України, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством".
 
10. 2) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   4. Розділ Х"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413 із наступними змінами) доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
 
11. "Спеціальні дозволи на користування надрами, надані Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, вважаються такими, що продовжили свій строк на період тимчасової окупації, про що дозвільні органи протягом трьох днів вносять відомості до реєстру документів дозвільного характеру."
 
   "4-2. Справи про банкрутство Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території України не порушуються. Провадження у справах про банкрутство Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз", порушені до 1 січня 2017 року, підлягають припиненню, крім випадків, коли ліквідація відбувається за рішенням власника".
 
12. 4. Частину п`ятнадцяту статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 48, ст.483 із наступними змінами) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   5. У підпункті 1 пункту 12.9 статті 12 Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 43, ст. 2030):
 
13. "Продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, виданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством."
 
   підпункт "в" доповнити словами "та продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами, наданих Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території України";
доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
"Спеціальні дозволи на користування надрами, надані Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території України, вважаються такими, строк дії яких продовжено на період тимчасової окупації України, про що дозвільні органи протягом трьох днів вносять відомості до відповідного реєстру документів дозвільного характеру".
6. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542, № 51, ст. 839; 2017 р., № 7-8, ст. 50; із змінами, внесеними Законом України від 20 грудня 2016 року № 1787-VІІІ)
1) частину першу статті 34 доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) у випадку, передбаченому пунктом 1-2 розділу ХІІІ цього Закону";
 
14. 5. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542):
 
   2) статтю 35 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
15. 1) частину першу статті 34 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
   "4. У випадку, передбаченому пунктом 12 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій на строк, передбачений пунктом 1-2 розділу ХІІІ цього Закону".
 
16. "10) у випадку, передбаченому пунктом 1-1 Розділу ХІІІ цього Закону;
 
   У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою;
 
17. 2) статтю 35 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
   3) частину четверту статті 59 доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
18. "4. У випадку, передбаченому пунктом 10 частини першої статті 34 цього Закону, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій на строк, передбачений пунктом 1-1 Розділу ХІІІ цього Закону."
 
   "9) підстави, передбачені пунктом 1-2 розділу ХІІІ цього Закону";
 
19. У зв`язку з цим частини четверту-п`яту вважати відповідно частинами п’ятою-шостою;
 
   4) розділ ХІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 1-2 такого змісту:
 
20. 3) частину четверту статті 59 доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
   "1-2.Тимчасово, на строк до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території України, підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень, що підлягають виконанню в порядку, встановленому цим Законом, щодо Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз", знімаються арешти та заборони відчуження його майна у таких виконавчих провадженнях (крім рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, про відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, про стягнення аліментів, про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування і заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування)".
 
21. "9) у випадку, передбаченому пунктом 1-1 Розділу ХІІІ цього Закону ".
 
      
22. 4) розділ ХІІІ Прикінцеві та перехідні положення доповнити новим пунктом 1-1 такого змісту:
 
      
23. "1-1.Тимчасово на строк до 1 січня 2019 року підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень, що підлягають виконанню в порядку, встановленому цим Законом, щодо Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" та знімаються арешти та заборони відчудження його майна у таких виконавчих провадженнях, крім рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів, та рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, і заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України."
 
-1- Бєлькова О.В.
Чижмарь Ю.В.
Лопушанський А.Я.
В абзаці 2 пункту 4) частини 5 розділу 1 слова та цифри «1 січня 2019 року» замінити на слова «повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території»
 
Враховано      
    -2- Рябчин О.М.
В абзаці 2 пункту 4) частини 5 розділу 1 слова та цифри «1 січня 2019 року» замінити на слова «моменту повернення тимчасової окупованої території під загальну юрисдикцію України»
 
Враховано редакційно    
24. 6. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розділ Х"Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
 
      
25. "4-2. Справи про банкрутство щодо Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" до 1 січня 2019 року не порушуються. Провадження у справах про банкрутство Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз", порушені до 1 січня 2017 року, підлягають припиненню, крім випадків, коли ліквідація відбувається за рішенням власника.
 
-3- Бєлькова О.В.
Чижмарь Ю.В.
Лопушанський А.Я.
В абзаці 2 частини 6 розділу 1 слова та цифри «1 січня 2019 року» замінити на слова «повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території»
 
Враховано      
    -4- Рябчин О.М.
В абзаці 2 частини 6 розділу 1 слова та цифри «1 січня 2019 року» замінити на слова «моменту повернення тимчасової окупованої території під загальну юрисдикцію України»
 
Враховано редакційно    
26. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
27. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
28. 2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з набрання чинності цим законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом:
 
29. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
30. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
31. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України