Кількість абзаців - 62 Таблиця поправок


про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України"(щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   Проект
 
1. Вноситься Кабінетом Міністрів України
 
      
2. Закон України
Про внесення змін до Закону України
«Про природно-заповідний фонд України»
 
   Закон України
Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Внести до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 1993 р., № 26, ст. 277; 2000 р., № 4, ст. 26; 2010 р., № 11, ст. 112; 2012 р., № 2—3, ст. 3; 2014 р., № 23, ст. 873; 2015 р., № 25, ст. 195) такі зміни:
 
-1- Івченко В.Є.
Прийнятий за основу проект Закону відхилити.
 
Відхилено   1. У Законі України «Про природно-заповідний фонд України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 2000 р., № 4, ст. 26; 2010 р., № 11, ст. 112; 2012 р., № 2 - 3, ст. 3 із змінами, внесеними Законом України від 7 лютого 2017 року № 1832-VІІІ):
 
5. 1) у частині першій статті 5:
 
   1) у частині першій статті 5:
 
6. в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
   в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
7. в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
   в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
8. 2) у статті 6 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади в галузі культури» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури»;
 
   2) у статті 6 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади в галузі культури» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері культури»;
 
9. 3) у статті 9-1:
 
   3) у статті 9-1:
 
10. у частині третій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
-2- Недава О.А.
У статті 9-1 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   у частині третій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
    -3- Івченко В.Є.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І:
у абзаці третьому слова «державними адміністраціями» замінити словом «радами».
 
Відхилено    
11. у частинах четвертій і п’ятій слова «органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
   у частинах четвертій і п’ятій слова «органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
12. у частині шостій слова «територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
   у частині шостій слова «територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
13. у частинах дванадцятій і чотирнадцятій слова «центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
-4- Івченко В.Є.
У підпункті 3 пункту 1 розділу І абзац четвертий вилучити.
 
Відхилено   у частинах дванадцятій і чотирнадцятій слова «центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
доповнити частиною п’ятнадцятою такого змісту:
«Проведення рубок формування і оздоровлення лісів, інших видів рубок здійснюється в межах затверджених планів та на підставі рішень науково-технічних рад установ природно-заповідного фонду згідно з лімітом на використання природних ресурсів на підставі дозволів»;
 
    -5- Дирів А.Б.
У статті 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» додати нову частину п’ятнадцяту наступного змісту: «Проведення санітарно-оздоровчих заходів, рубок догляду та інщих рубок, направлених на оздоровлення і посилення захисних, санітарно-оздоровчих функцій лісів здійснюється в межах затверджених планів та на підставі рішень науково-технічних рад установ природно-заповідного фонду згідно з лімітом на використання природних ресурсів на підставі дозволів».
 
Враховано частково    
14. 4) статтю 11 викласти у такій редакції:
 
   4) статтю 11 викласти в такій редакції:
 
15. «Стаття 11. Уповноважені органи державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду
 
   «Стаття 11. Уповноважені органи державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду
 
16. Уповноваженими органами державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
 
-6- Недава О.А.
У статті 11 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   Уповноваженими органами державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
 
17. Для забезпечення державного управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду можуть створюватися спеціальні підрозділи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»;
 
   Для забезпечення державного управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду можуть утворюватися спеціальні підрозділи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій»;
 
18. 5) у другому реченні частини першої статті 12 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
-7- Недава О.А.
У статті 12 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   5) у другому реченні частини першої статті 12 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
19. 6) у частині четвертій статті 16 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
-8- Недава О.А.
У статті 16 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   6) у частині четвертій статті 16 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
20. 7) у частині п’ятій статті 18 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
-9- Недава О.А.
У статті 18 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   7) у частині п’ятій статті 18 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
21. 8) у частині третій статті 21 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
-10- Недава О.А.
У статті 21 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   8) у частині третій статті 21 слова «центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
22. 9) у частині третій статті 32:
 
   9) у частині третій статті 32:
 
23. в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
-11- Недава О.А.
У статті 32 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
24. в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
   в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
25. 10) у частині третій статті 34:
 
   10) у частині третій статті 34:
 
26. в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
-12- Недава О.А.
У статті 34 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
27. в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
   в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
28. 11) у частині третій статті 36:
 
   11) у частині третій статті 36:
 
29. в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
-13- Недава О.А.
У статті 36 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
30. в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
   в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
31. 12) у частині четвертій статті 38:
 
   12) у частині четвертій статті 38:
 
32. в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
-14- Недава О.А.
У статті 38 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
33. в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
   в абзаці третьому слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
34. 13) у статті 42:
 
   13) у статті 42:
 
35. у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
-15- Недава О.А.
У статті 42 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
36. у частині шостій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
   у частині шостій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
37. 14) у частині другій статті 43 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
-16- Недава О.А.
У статті 43 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   14) у частині другій статті 43 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
38. 15) у статті 45 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
-17- Недава О.А.
У статті 45 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   15) у статті 45 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
39. 16) у частині другій статті 47 слова «за погодженням із спеціально уповноваженими державними органами» виключити;
 
-18- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У статті 47 в редакції проекту після слів «встановлювати плату», додати слова «та категорії осіб, які звільняються від неї».
 
Враховано   16) частину другу статті 47 викласти в такій редакції:
«За відвідування територій та об’єктів природно-заповідного фонду їх адміністрації, а також підприємства, установи, організації і громадяни, у підпорядкуванні яких перебувають ці території та об’єкти, можуть встановлювати плату та визначати категорії осіб, які звільняються від неї. Установи природно-заповідного фонду загальнодержавного значення встановлюють розмір такої плати за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим – також з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, установи природно-заповідного фонду, створені у зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення, – за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, установи природно-заповідного фонду місцевого значення – за рішенням органів, у віданні яких вони перебувають»;
 
    -19- Недава О.А.
Частину другу статті 47 викласти в такій редакції :
«За відвідування територій та об’єктів природно-заповідного фонду їх адміністрації, а також підприємства, установи, організації і громадяни, у підпорядкуванні яких перебувають ці території та об’єкти, можуть встановлювати плату та категорії осіб, які звільняються від неї. Установи природно-заповідного фонду загальнодержавного значення встановлюють розмір такої плати за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим – також з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Установи природно-заповідного фонду, створені у зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення.
Установи природно-заповідного фонду місцевого значення – за рішенням органів, у віданні яких вони пебувають».
 
Враховано    
    -20- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У статті 47 в редакції проекту додати нове речення такого змісту: «Розмір вказаної плати має погоджуватися установами природно-заповідного фонду державної та комунальної власності з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища».
 
Враховано редакційно    
    -21- Левченко Ю.В.
Підпункт 16 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково    
40. 17) у частині четвертій статті 48 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
   17) у частині четвертій статті 48 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
41. 18) частину першу статті 51 викласти у такій редакції:
 
   18) частину першу статті 51 викласти в такій редакції:
 
42. «Підготовка і подання клопотань про створення чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду можуть здійснюватися обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, науковими установами, природоохоронними громадськими об’єднаннями або іншими заінтересованими підприємствами, установами, організаціями та громадянами — щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення. Клопотання подаються до державних органів, уповноважених проводити їх попередній розгляд.»;
 
   «Підготовка і подання клопотань про створення чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду можуть здійснюватися: обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища - щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення; науковими установами, природоохоронними громадськими об’єднаннями або іншими заінтересованими підприємствами, установами, організаціями та громадянами — щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення. Клопотання подаються до державних органів, уповноважених проводити їх попередній розгляд»;
 
43. 19) у статті 52:
 
   19) у статті 52:
 
44. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
45. в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
-22- Недава О.А.
У статті 52 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   в абзаці другому слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
46. в абзаці третьому слова «органами цього центрального органу виконавчої влади на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
   в абзаці третьому слова «органами цього центрального органу виконавчої влади на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
47. у частині другій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та його органами на місцях» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
   у частині другій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та його органами на місцях» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
48. у частині третій слова «центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
   у частині третій слова «центральний орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
49. у частині четвертій слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
   у частині четвертій слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
50. у частині шостій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища чи його органами на місцях» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
   у частині сьомій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища чи його органами на місцях» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями»;
 
51. 20) у частині п’ятій статті 53 слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища»;
 
   20) у частині п’ятій статті 53 слова «органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища»;
 
52. 21) у статті 54 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
-23- Недава О.А.
У статті 54 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   21) у статті 54 слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
53. 22) у статті 59:
 
   22) у статті 59:
 
54. у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та його органами на місцях» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища»;
 
-24- Недава О.А.
У статті 59 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Враховано   у частині першій слова «центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та його органами на місцях» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
 
    -25- Івченко В.Є.
Підпункт 22 пункту 1 розділу І вилучити.
 
Відхилено    
55. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
      
56. «Зміст кадастрової документації, порядок її складення та строки подання документів первинного обліку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.»;
 
   «Зміст кадастрової документації, порядок її складення та строки подання документів первинного обліку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
57. 23) частину першу статті 62 викласти у такій редакції:
 
   23) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:
 
58. «Державний контроль за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України та іншими уповноваженими законом державними органами.».
 
-26- Недава О.А.
У статті 62 законопроекту замість слів: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища – в усіх відмінках, записати: «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища» – в усіх відмінках, відповідно до контексту.
 
Відхилено   «Державний контроль за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, посадовими особами служби державної охорони природно-заповідного фонду України та іншими уповноваженими законом державними органами».
2. Пункт «е» статті 5 Закону України «Про екологічну мережу України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 502) після слова «сіножаті» доповнити словом «луки».
 
    -27- Дирів А.Б.
Доповнити проект Закону новим пунктом такого змісту:
2. Пункт «е» статті 5 Закону України «Про екологічну мережу України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 502) після слова «сіножаті» доповнити словом «луки».
 
Враховано    
59. 3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-28- Дирів А.Б.
Доповнити проект Закону розділом «Прикінцеві положення» такого змісту:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
60. Голова
 
   Голова Верховної Ради України
 
61. Верховної Ради України

   А. Парубій