Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до законодавчих
актів з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У пункті 1 частини третьої статті 71 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573) слова «перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби — протягом перших п’яти років перебування на військовій службі» замінити словами «призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, — протягом усього періоду її проходження, а в разі коли вони під час її проходження отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні в медичних закладах, а також потрапили в полон або визнані безвісно відсутніми, — на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби в разі закінчення ними лікування в медичних закладах, незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими».
 
-1- Продан О.П.
У пункті 1 розділу 1 законопроекту слова "а також потрапили в полон або визнані безвісно відсутніми" замінити словами "або потрапили в полон чи визнані безвісно відсутніми".
 
Враховано   1. У пункті 1 частини третьої статті 71 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573) слова «перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби – протягом перших п’яти років перебування на військовій службі» замінити словами «призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період – протягом усього періоду проходження військової служби, а якщо під час її проходження вони отримали поранення, інше ушкодження здоров’я та перебувають на лікуванні в медичних закладах або потрапили в полон чи визнані безвісно відсутніми – на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після звільнення з військової служби після закінчення ними лікування в медичних закладах, незалежно від строку лікування, повернення з полону, скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою чи ухвалення судом рішення про оголошення особи померлою».
 
6. 2. У статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2004 р., № 45, ст. 503; 2009 р., № 46, ст. 701; 2014 р., № 20—21, ст. 745; 2015 р., № 46, ст. 416):
 
   2. У статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2004 р., № 45, ст. 503; 2009 р., № 46, ст. 701; 2015 р., № 46, ст. 416):
 
7. 1) у пункті 1:
 
   у пункті 1:
 
8. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
9. «1. Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у межах норм і відповідно до вимог, установлених Житловим кодексом Української РСР, та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
-2- Продан О.П.
Підпункт 1 пункту 2 розділу 1 законопроекту після слів "Житловим кодексом Української РСР" доповнити словами "та іншими законами".
 
Враховано   «1. Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у межах норм і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР, іншими законами, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
10. в абзаці другому:
 
   в абзаці другому:
 
11. перше речення після слів «строкової військової служби» доповнити словами «та військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період»;
 
   перше речення після слів «строкової військової служби» доповнити словами «та військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період»;
 
12. друге речення після слів «на строкову військову службу» доповнити словами «та військову службу під час мобілізації, на особливий період»;
 
   друге речення доповнити словами «та військову службу під час мобілізації, на особливий період»;
 
13. абзац п’ятий доповнити реченням такого змісту: «Розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України»;
 
   абзац п’ятий доповнити реченням такого змісту: «Розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України»;
 
14. абзац сьомий виключити;
 
   абзац сьомий виключити;
 
15. 2) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
 
   2) пункт 3 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
16. «Забезпечення жилими приміщеннями в разі потреби поліпшення житлових умов сімей військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення та загинули, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
-3- Голубов Д.І.
Абзац викласти в такій редакції:
"Забезпечення жилими приміщеннями в разі потреби поліпшення житлових умов сімей військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення та загинули (померли) або пропали безвісти, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано   «Забезпечення жилими приміщеннями в разі потреби поліпшення житлових умов сімей військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення та загинули (померли) або пропали безвісти, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
    -4- Сольвар Р.М.
Пункт 2 частини другої розділу першого законопроекту викласти в такій редакції:
"Забезпечення жилими приміщеннями в разі потреби поліпшення житлових умов сімей військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення та загинули, у тому числі сімей військовослужбовців, які у цих обставинах пропали безвісти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
 
Враховано редакційно    
    -5- Левченко Ю.В.
Пункт 3 розділу 1 законопроекту доповнити словами "а також сім'ї тих військовослужбовців, які у цих обставинах померли або пропали безвісти".
 
Враховано редакційно    
17. 3. Абзац перший статті 131 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22—23, ст. 194; 2004 р., № 45, ст. 503), після слів «військову службу» доповнити словами «та військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період».
 
-6- Гуляєв В.О.
Пункт 131 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України доповнити абзацом такого змісту:
"Військовослужбовці, які були призвані на військову службу під час мобілізації, в особливий період, набувають нового юридичного статусу – військовослужбовці, внаслідок чого на них розповсюджуються пільги, передбачені законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей" та інших нормативно-правових актів".
 
Відхилено   3. Частину першу статті 131 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194; 2004 р., № 45, ст. 503), після слів «строкову військову службу» доповнити словами «та військовослужбовці, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період».
 
18. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
19. Голова
 
   Голова
 
20. Верховної Ради України

   Верховної Ради України