Кількість абзаців - 68 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави
 
-1- Шкрум А.І.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави»
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами):
 
-2- Паламарчук М.П.
Пункт 1 розділу І проекту доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) частину третю статті 38 доповнити реченням такого змісту: «Адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтями 204-1 та 204-2 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше року з дня його вчинення, а у разі вчинення таких правопорушень іноземцями або особами без громадянства, стосовно яких у встановленому законом порядку прийнято рішення про примусове повернення чи примусове видворення з України, – протягом часу необхідного для їх виїзду з України, але не пізніше строку, визначеного законом для виїзду цих осіб з України чи забезпечення їх примусового видворення з України».».
У зв’язку з цим підпункти 1–16 розділу І проекту вважати пунктами 2–17.
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою надання можливості прикордонникам фіксувати, а судам притягувати до адміністративної відповідальності іноземців, які незаконно перетнули неконтрольовану ділянку державного кордону в ОРДЛО або незаконно потрапили на ТОТ через, наприклад, аеропорт Сімферополя після їх виявлення в інших українських пунктах пропуску.
 
Враховано   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 38:
у частині другій слова «зазначені у частині третій» замінити словами «зазначені у частинах третій і четвертій»;
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтями 204- 1 і 204- 2 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня їх виявлення, але не пізніше року з дня їх вчинення, а у разі вчинення таких правопорушень іноземцями або особами без громадянства, стосовно яких у встановленому законом порядку прийнято рішення про примусове повернення чи примусове видворення з України, – протягом часу, необхідного для їх виїзду з України, але не пізніше строку, визначеного законом для виїзду цих осіб з України чи забезпечення їх примусового видворення з України».
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
 
    -3- Паламарчук М.П.
1.Підпункт 1 пункту 1 законопроекту доповнити абзацом другим такого змісту:
«у частині другій слова «зазначені у частині третій» замінити словами «зазначені у частинах третій та четвертій»«, а абзац третій викласти в такій редакції:
«після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:»
Обґрунтування: поправка вноситься з метою техніко-юридичного корегування та включення запропонованого положення статті 38 в окрему нову частину четверту цієї статті, а не реченням в частині третій, з огляду на різні принципи формулювання цих положень.
 
Враховано    
    -4- Найєм М..
Пункт 1 розділу І проекту доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) частину третю статті 38 доповнити реченням такого змісту: «Адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтями 204-1 та 204-2 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше року з дня його вчинення, а у разі вчинення таких правопорушень іноземцями або особами без громадянства, стосовно яких у встановленому законом порядку прийнято рішення про примусове повернення чи примусове видворення з України, – протягом часу необхідного для їх виїзду з України».
У зв’язку з цим підпункти 1–16 розділу І проекту вважати пунктами 2–17.
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою надання можливості прикордонникам фіксувати, а судам притягувати до адміністративної відповідальності іноземців, які незаконно перетнули неконтрольовану ділянку державного кордону в ОРДЛО або незаконно потрапили на ТОТ через, наприклад, аеропорт Сімферополя після їх виявлення в інших українських пунктах пропуску.
 
Враховано частково    
6. 1) у статті 185-10:
 
-5- Паламарчук М.П.
Абзац другий підпункту першого пункту першого розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«частину першу викласти в такій редакції:
«Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних з охороною державного кордону, суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні чи здійсненням прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду, або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, який бере участь в охороні державного кордону України, –
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб»«.
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою доповнення чинної редакції диспозиції частини першої статті 185-10 КУпАП словами «чи здійсненням прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду», для встановлення відповідальності за невиконання законних вимог прикордонників не тільки під час несення ними служби безпосередньо на державному кордоні, але і в пунктах пропуску та КПВВ.
 
Враховано   2) у статті 185-10:
частину першу викласти в такій редакції:
«Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних з охороною державного кордону, суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні чи здійсненням прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду, або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, який бере участь в охороні державного кордону України, –
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб»;
 
    -6- Чумак В.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«1) у статті 185-10:
частину першу викласти в такій редакції:
«Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних з охороною державного кордону, суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні чи здійсненням прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду, або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, який бере участь в охороні державного кордону України, –
тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб»«.
 
Враховано    
7. в абзаці другому частини першої слова «від п’яти до десяти» замінити словами «від п’ятдесяти до ста»;
 
-7- Шкрум А.І.
В абзаці другому частини першої статті 185-10 КУпАП слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від двадцяти до ста»;
 
Відхилено Відповідно до правилам нормо-проектувальної техніки недоцільне застосування значного розриву між нижньою та верхньою межею розміру санкції     
8. в абзаці другому частини другої слова «від десяти до двадцяти» замінити словами «від ста до трьохсот»;
 
-8- Чумак В.В.
В абзаці другому частини другої слова «від десяти до двадцяти» замінити словами «від ста до двохсот»;
 
Відхилено   в абзаці другому частини другої слова «від десяти до двадцяти» замінити словами «від ста до трьохсот»;
 
9. 2) у статті 203:
 
   3) у статті 203:
 
10. в абзаці другому частини першої слова «від тридцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від ста до трьохсот»;
 
   в абзаці другому частини першої слова «від тридцяти до п’ятдесяти» замінити словами «від ста до трьохсот»;
 
11. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
12. «Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або проживання на території України за недійсними документами чи документами, термін дії яких закінчився, або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду, –
 
-9- Шкрум А.І.
Частину другу статті 203 викласти в такій редакції:
«Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або проживання на території України за підробленими, зіпсованими, недійсними документами чи документами, що не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі, або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску (пунктах контрою) через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї,-
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»
 
Відхилено У разі виявлення в пунктах пропуску іноземців з підробленими документами чи такими, що не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі вони несуть відповідальність за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання державного кордону). При цьому є надто перебільшеним встановлення відповідальності за проживання іноземцем в Україні із зіпсованим документ-том, наприклад у якому дещо надірвалась фотокартка або документ намочився. Встановлення такої відповідальності створить корупціогенні передумови.  «Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або проживання на території України за недійсними документами чи документами, строк дії яких закінчився, або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду, –
 
13. тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
14. 3) доповнити статтею 203-1 такого змісту:
 
   4) доповнити статтею 203-1 такого змісту:
 
15. «Стаття 203-1. Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну
 
   «Стаття 203-1. Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну
 
16. Умисне невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення уповноваженого державного органу про заборону в’їзду в Україну, –
 
-10- Шкрум А.І.
У статті 203-1 слово «умисне» вилучити.
 
Відхилено У деяких випадках іноземець може не знати про те, що йому заборонено в’їзд до України.  Умисне невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення уповноваженого державного органу про заборону в’їзду в Україну –
 
17. тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
18. 4) у статті 204-1:
 
   5) у статті 204-1:
 
19. в абзаці першому частини першої слова «за документами» замінити словами «з використанням підробленого документа чи такого»;
 
-11- Міщенко С.Г.
В абзаці 2 підпункту 4 пункту 1 розділу 1 слова «з використанням підробленого документа чи такого» замінити словами «з використанням підробленого документа, в тому числі такого, що містить».
 
Відхилено деяких випадках документ, що містить недостовірні відомості про особу, може відповідати встановленому зразку та оформленим відповідним органом, але на підставі фіктивних документів, що не робить такий документ підробленим.  у частині першій:
в абзаці першому слова «за документами» замінити словами «з використанням підробленого документа чи такого»;
 
    -12- Левченко Ю.В.
В абзаці 2 підпункту 4 пункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту словосполучення «чи такого» замінити на словосполучення «, у тому числі такими».
Обґрунтування: слід зазначити, що документ, який містить недостовірні відомості про особу, також відноситься до підроблених документів. У зв’язку з цим вказівку на документ, що містить недостовірні відомості про особу, доцільно словосполучення «чи такого» у ній слід замінити словосполученням «у тому числі такими».
 
Відхилено У деяких випадках документ, що містить недостовірні відомості про особу, може відповідати встановленому зразку та оформленим відповідним органом, але на підставі фіктивних документів, що не робить такий документ підробленим.   
    -13- Шкрум А.І.
Абзац перший частини першої статті 204-1 КУпАП викласти у такій редакції:
«Перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого, зіпсованого, недійсного документа чи такого, що містить недостовірні відомості про особу, не відповідає встановленому зранку або належить іншій особі, чи без дозволу відповідних органів влади-»
 
Відхилено надто перебільшеним встановлення відповідальності за проживання із зіпсованим документом, наприклад у якому дещо надірвалась фотокартка або документ частково зіпсовано. Також документи, що не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі, підпадають під категорію «без відповідних документів або такий, що містить недостовірні відомості про особу», про що свідчить тривала судова практика. Встановлення такої відповідальності створить корупціогенні передумови.   
20. абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
21. «тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення»;
 
   «тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення»;
 
22. абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
   абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
 
23. «тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення»;
 
   «тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення»;
 
24. 5) в абзаці другому статті 204-2 слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від двохсот до п’ятисот»;
 
-14- Паламарчук М.П.
Підпункт 5 пункту 1 розділу Іпроекту викласти в такій редакції:
«5) в абзаці другому статті 204-2 слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від двохсот до трьохсот»;
 
Враховано   6) у статті 204-2:
в абзаці другому частини першої слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від двохсот до трьохсот»;
доповнити частиною другою такого змісту:
«Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, –
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб»;
 
    -15- Чумак В.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділу Іпроекту викласти в такій редакції:
«5)у статті 204-2 :
в абзаці другому слова «від ста» замінити словами «від двохсот»;
 
Враховано    
    -16- Паламарчук М.П.
доповнити частиною другою такого змісту:
«Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, –
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб»;
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою встановлення відповідальності за повторне вчинення правопорушення, передбаченого ст. 204-2 КУпАП, або вчинення його групою осіб.
 
Враховано    
    -17- Чумак В.В.
доповнити частиною другою такого змісту:
«Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цієї статті, –
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб»;
 
Враховано    
25. 6) доповнити статтею 204-4 такого змісту:
 
-18- Шкрум А.І.
Статтю 204-4 КУпАП виключити.
 
Відхилено рикордонниками, поліцією, Нацгвардією та Збройними Силами виявляються численні факти проникнення через лінію зіткнення в районі АТО з так званих «ДНР» та «ЛНР» диверсійно-розвідувальних груп та, у разі відсутності у них зброї, передавши їх СБУ в подальшому їх неможливо притягнути до жодного виду відповідальності та вони звільняються. Цим створюються сприятливі передумови для вчинення на території України диверсій та терактів.  7) доповнити статтею 204-4 такого змісту:
 
26. «Стаття 204-4. Порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього
 
   «Стаття 204-4. Порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього
 
27. Порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього, вчинене поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду, –
 
-19- Паламарчук М.П.
Абзац третій пункту 6 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«Перетинання або спроба перетинання лінії зіткнення в районі проведення антитерористичної операції або неконтрольованої ділянки державного кордону України в цьому районі будь-яким способом поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду чи в контрольних пунктах в’їзду-виїзду без відповідних документів або з використанням підроблених документів чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади –»;
(поправка № 19 скоригована суб’єктом права законодавчої ініціативи на засіданні Комітету 22.03.2017 р. відповідно до стенограми засідання)
 
Враховано   Перетинання або спроба перетинання лінії зіткнення в районі проведення антитерористичної операції або неконтрольованої ділянки державного кордону України в цьому районі в будь-який спосіб поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду чи в контрольних пунктах в’їзду-виїзду без відповідних документів або з використанням підроблених документів чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, або без дозволу відповідних органів влади -
 
28. тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
29. Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за незаконне перетинання або спробу перетинання державного кордону України, порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї або порушення, передбачене частиною першою цієї статті, –
 
-20- Паламарчук М.П.
В абзаці п’ятому підпункту 7 пункту 1 розділу І слова «незаконне перетинання або спробу перетинання державного кордону України, порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї або» виключити.
Обґрунтування: поправка вноситься з метою техніко-юридичного корегування редакції ч. 2 нової ст. 204-4 КУпАП, оскільки запропонована форма повторності правопорушення характерна тільки для злочинів (кримінальних правопорушень).
 
Враховано   Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, –
 
30. тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
-21- Гуляєв В.О.
Нову статтю 204-4 КУпАП доповнити абзацом наступного змісту:
«Порядок та умови в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього, затверджуються відповідними нормативно-правовими актами. Обов’язковою умовою чинності нормативних актів є їх офіційне опублікування або проведення до відома виконавців. Нормативні акти, що офіційно не опубліковані або не доведені до відома виконавців, не є чинними.»
 
Відхилено Запропонована норма виходить за межі предмету регулювання ст. 204-4 КУпАП  тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
31. 7) статтю 207 виключити;
 
-22- Шкрум А.І.
Пункт 7 законопроекту виключити.
 
Відхилено таття 207 КУпАП втратила актуальність, оскільки жодним нормативно-правовим актом вже не передбачена вимога отримання капітаном судна перепусток на право сходження членів суднокоманди з судна. Такі особи, так само як і звичайні іноземці, пропускаються через державний кордон за паспортом моряка. Наприклад, в морському порту Одеси за останні три роки не складено жодного протоколу за ст. 207 КУпАП.  8) статтю 207 виключити;
 
32. 8) в абзаці другому статті 217 слово «законами» замінити словом «законодавством»;
 
-23- Голубов Д.І.
Зміни, які вносяться до абзацу другого статті 217 КУпАП виключити, а саме:
«8) в абзаці другому статті 217 слово «законами» замінити словом «законодавством»;»
 
Враховано      
    -24- Міщенко С.Г.
Підпункт 8 пункту 1 розділу 1 пропоную виключити.
 
Враховано    
33. 9) у статті 222-1:
 
   9) у статті 222-1:
 
34. у частині першій статті 222-1 слова і цифри «а також неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу (стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207)» замінити словами і цифрами «невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, а також з порушенням порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього (стаття 202, частина друга статті 203, статті 203-1 та 204-4)»;
 
-25- Шкрум А.І.
У статті 222-1:
У частині першій слова та цифри «а також з порушенням порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього» та «та 204-4» виключити.
 
Відхилено З підстав зазначених в поправці 18  у частині першій слова і цифри «а також з неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу (стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207)» замінити словами і цифрами «невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, а також з порушенням порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього (стаття 202, частина друга статті 203, стаття 203-1 (щодо порушень, виявлених у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, контрольному пункті в’їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районі), стаття 204-4)»;
 
    -26- Паламарчук М.П.
В абзаці другому підпункту 9 пункту 1 розділу І слова і цифри «статті 203-1 та» замінити словами і цифрами «стаття 203-1 (щодо порушень, виявлених в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, контрольному пункті в’їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районі), стаття»;
Обґрунтування: поправки вносяться з метою чіткого розмежування повноважень державних органів (ДМС та Держприкордонслужби) щодо розгляду справ про правопорушення, передбачене новою статтею 203-1 КУпАП.
 
Враховано    
35. абзац третій частини другої викласти у такій редакції:
 
   абзац третій частини другої викласти в такій редакції:
 
36. «інші посадові особи, уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону»;
 
-27- Гуляєв В.О.
У абзаці 3 частини 2 статті 222-1 КУпАП після слова «інші» доповнити словом «посадові особи» і далі за текстом.
 
Відхилено Недоцільно, оскільки слово «посадові» міститься в законопроекті, але відсутнє в порівняльній таблиці.  «інші посадові особи, уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону України»;
 
    -28- Шкрум А.І.
Абзац третій частини другої після слова «інші» доповнити словом «посадові»
 
Відхилено З підстав зазначених в п. 27   
37. 9) у частині першій статті 222-2 слова і цифри «а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 200, 201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206)» замінити словами і цифрами «невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 200, 201, частина перша статті 203, статті 203-1, 204, 205, 206)»;
 
-29- Паламарчук М.П.
Замінити нумерацію підпунктів 9–15 пункту 1 розділу І проекту у зв’язку з повторенням на номери 10–16 відповідно.
Обґрунтування: Поправка вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту.
 
Враховано   10) у частині першій статті 222-2 слова і цифри «а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 200, 201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206)» замінити словами і цифрами «невиконанням рішення про заборону в’їзду в Україну, а також питання щодо реєстрації місця проживання (статті 200, 201, частина перша статті 203, стаття 203-1 (крім порушень, виявлених у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, контрольному пункті в’їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районі), статті 204, 205, 206)»;
 
    -30- Паламарчук М.П.
У підпункті 10 пункту 1 розділу І слова і цифри «статті 203-1» замінити словами і цифрами «стаття 203-1 (крім порушень, виявлених в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, контрольному пункті в’їзду-виїзду або контрольованому прикордонному районі), статті».
Обґрунтування: поправки вносяться з метою чіткого розмежування повноважень державних органів (ДМС та Держприкордонслужби) щодо розгляду справ про правопорушення, передбачене новою статтею 203-1 КУпАП.
 
Враховано    
38. 10) у частині другій статті 254 після слова «екземплярах» доповнити словами «протягом трьох годин з моменту виявлення правопорушення»;
 
-31- Шкрум А.І.
Частину другу статті 254 викласти у наступній редакції:
«Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається негайно з моменту виявлення правопорушення, а в разі необхідності з’ясування обставин справи – не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення правопорушення, у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.»
 
Враховано частково   11) частину другу статті 254 викласти в такій редакції:
«Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення правопорушення у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності»;
 
39. 11) у статті 255:
 
   12) у статті 255:
 
40. у пункті 1:
 
-32- Паламарчук М.П.
Абзац другий підпункту 11 пункту 1 розділу І проекту доповнити словами «частини першої».
Обґрунтування: Поправка вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту.
 
Відхилено      
    -33- Семенуха Р.С.
У пункті 1 розділу І:
1) у підпункті 11:
абзац другий доповнити словами «частини першої»;
 
Відхилено    
41. абзац другий після цифр «204-1» доповнити цифрами «204-4»;
 
-34- Шкрум А.І.
У статті 255:
в абзаці другому пункту першого цифри «204-4» вилучити;
 
Враховано      
42. абзац «органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 172-4 – 172-9, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6)» після цифр «195-5» доповнити цифрами «203-1, 204-4»;
 
-35- Шкрум А.І.
В абзаці «органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 172-4 – 172-9, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6)» цифри «204-4» вилучити;
 
Відхилено      
    -36- Паламарчук М.П.
Абзац четвертий підпункту 12 пункту 1 розділу І виключити.
Обґрунтування: поправка вноситься з метою техніко-юридичного корегування щодо визначення компетенції СБУ складати протоколи за новими статтями 203-1 та 204-4 КУпАП (які безпосередньо стосуються її компетенції) у зв’язку з помилковим внесенням відповідних положень не до тієї частини статті 255 КУпАП.
 
Враховано    
43. в абзаці «органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п’ята статті 85, статті 92, частина третя статті 185-3, 185-10, 191, 204–204-2, 205–206-1)» пункту 1 частини першої цифри «204–204-2, 205–206-1» замінити цифрами «204-1, 204-2, 206-1»;
 
-37- Семенуха Р.С.
в абзаці п’ятому слова і цифри «частина третя статті 185-3» замінити словами і цифрами «частина четверта статті 185-3», а також виключити слова і цифру «пункту 1 частини першої».
 
Враховано частково   в абзаці «органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п’ята статті 85, статті 92, частина четверта статті 185-3, 185-10, 191, 204–204-2, 205–206-1)» пункту 1 частини першої цифри «204–204-2, 205–206-1» замінити цифрами «204-1, 204-2, 206-1»;
 
    -38- Паламарчук М.П.
В абзаці п’ятому підпункту 11 пункту 1 розділу І проекту слова і цифри «частина третя статті 185-3» замінити словами і цифрами «частина четверта статті 185-3», а також виключити слова і цифру «пункту 1 частини першої» та поміняти абзаци місцями, оскільки абзац «органів Державної прикордонної служби» в тексті статті 255 записаний раніше ніж абзац «органів Служби безпеки».
Обґрунтування: поправка вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту та узгодження з положеннями, внесеними до статті 185-3 КУпАП підпунктом 1 пункту 3 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», що набрав чинності 5 січня 2017 р.
 
Враховано частково    
44. пункті 16 частини другої викласти в такій редакції:
 
-39- Паламарчук М.П.
Абзаци шостий – сьомий підпункту 12 пункту 1 розділу І замінити абзацами шостим – десятим такого змісту:
«у частині другій:
пункт 16 викласти в такій редакції:
«16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (частини перша і третя статті 85, статті 121-1, 195, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206)»;
доповнити пунктом 22 такого змісту:
«22) посадові особи органів Служби безпеки України (статті 203-1 та 204-4)»«;
Обґрунтування: поправка вноситься з метою техніко-юридичного корегування щодо визначення компетенції СБУ складати протоколи за новими статтями 203-1 та 204-4 КУпАП, через помилкове внесення відповідних положень не до тієї частини статті 255 КУпАП.
 
Враховано   у частині другій:
пункт 16 викласти в такій редакції:
 
45. «16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (частини перша і третя статті 85, статті 121-1, 195, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206)»;
 
   «16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (частини перша і третя статті 85, статті 121-1, 195, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206)»;
доповнити пунктом 22 такого змісту:
«22) посадові особи органів Служби безпеки України (статті 203-1 і 204-4);
 
46. 12) у частині першій статті 258 слова і цифри «передбаченого статтею 185-3» замінити словами та цифрами «передбаченого частинами першою і другою статті 185-3, частиною другою статті 203, статтями 203-1 та 204-4 (у випадках виявлення правопорушень під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України чи контрольних пунктах в’їзду-виїзду)»;
 
-40- Шкрум А.І.
В частині першій статті 258 слова «та 204-4 (у випадках виявлення правопорушень під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України чи контрольних пунктах в’їзду-виїзду)» вилучити;
 
Відхилено З підстав зазначених в поправці 18  13) у частині першій статті 258 слова і цифри «185-3, статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження)» замінити словами і цифрами «частинами першою, другою і третьою статті 185-3, статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), а також статтями 202 – 203-1, 204-4 (у випадках виявлення цих правопорушень у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України чи контрольних пунктах в’їзду-виїзду)»;
 
    -41- Семенуха Р.С.
у підпункті 12 слова і цифри «частинами першою і другою статті 185-3» замінити словами і цифрами «частинами першою, другою і третьою статті 185-3».
 
Враховано    
    -42- Паламарчук М.П.
Пункт 12 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«у частині першій статті 258 слова і цифри «185-3, статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження)» замінити словами і цифрами «частинами першою і другою статті 185-3, статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), а також статтями 202 – 203-1 та 204-4 (у випадках виявлення цих правопорушень в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України чи контрольних пунктах в’їзду-виїзду)».
Обґрунтування: поправка вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту та узгодження з положеннями, внесеними до статті 185-3 КУпАП підпунктом 1 пункту 3 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», що набрав чинності 5 січня 2017 р., а також доповнень, внесених Законом № 888-VІІІ, який набрав чинності 29.12.2016.
 
Враховано    
47. 13) пункт 2 частини другої статті 262 доповнити словами «невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну, порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього»;
 
-43- Шкрум А.І.
В пункті другому частини другої статті 262 слова «порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього» вилучити;
 
Відхилено З підстав зазначених в поправці 18  14) пункт 2 частини другої статті 262 доповнити словами «невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну, порушення порядку в’їзду до району проведення антитерористичної операції або виїзду з нього»;
 
48. 14) частину другу статті 263 викласти в такій редакції:
 
   15) частину другу статті 263 викласти в такій редакції:
 
49. «Осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути державний кордон України, порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзду з них, порушили прикордонний режим, режим в пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, правила використання об’єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, у територіальному морі, внутрішніх водах та виключній (морській) економічній зоні України, вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також іноземців та осіб без громадянства, які не виконали рішення про заборону в’їзду в Україну, порушили правила перебування в Україні або транзитного проїзду через територію України, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та (або) з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання»;
 
-44- Паламарчук М.П.
У підпункті 15 пункту 1 розділу І слова «з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання» виключити.
Обґрунтування: поправка вноситься з метою приведення норми статті у відповідність до положень ст. 131-1 Конституції України щодо компетенції прокурорів.
 
Враховано   «Осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути державний кордон України, порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзду з них, порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, правила використання об’єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, у територіальному морі, внутрішніх водах та виключній (морській) економічній зоні України, вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також іноземців та осіб без громадянства, які не виконали рішення про заборону в’їзду в Україну, порушили правила перебування в Україні або транзитного проїзду через територію України, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб»;
 
50. 15) статтю 276 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   16) статтю 276 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
51. «Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 203, 203-1, 204-1, 204-2 та 204-4 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх виявлення».
 
-45- Шкрум А.І.
В частині п’ятій статті 276 цифри «204-4» вилучити;
 
Відхилено З підстав зазначених в поправці 18  «Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 203, 203-1, 204-1, 204-2 і 204-4 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх виявлення».
 
52. У зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою.
 
   У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
 
53. 16) статтю 307 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   17) статтю 307 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
54. «У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення документ, що підтверджує його сплату, або його копія не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, надсилається правопорушником органу (посадовій особі), який виніс постанову про накладення цього штрафу».
 
   «У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення документ, що підтверджує його сплату, або його копія не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку, передбаченого частиною першою цієї статті, надсилається правопорушником органу (посадовій особі), який виніс постанову про накладення цього штрафу».
 
55. 2. У пункті 19 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами) слова «накладеного стягнення за адміністративні правопорушення» замінити словами «накладених стягнень за вчинені адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України».
 
-46- Міщенко С.Г.
З метою уніфікації термінології та відсутності визначення поняття «протидія адміністративним правопорушенням» пропоную в пункті 2 розділу І частину «накладених стягнень за вчинені адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України» викласти в редакції «накладених стягнень за вчинені адміністративні правопорушення, розгляд справ про які законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України.»
 
Враховано   3. У частині першій статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):
у другому реченні пункту 19 слова «накладеного стягнення за адміністративні правопорушення» замінити словами «накладених стягнень за вчинені адміністративні правопорушення, розгляд справ про які законом віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України»;
у першому реченні пункту 34 слова «розгляд яких належить» замінити словами «розгляд справ про які законом віднесено»;
доповнити пунктом 47 такого змісту:
«47) закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах автоматичну фото- і відеотехніку та використовувати отриману з неї інформацію для запобігання, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення публічної безпеки і правопорядку в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також у контрольованих прикордонних районах та у межах виключної (морської) економічної зони України».
 
    -47- Паламарчук М.П.
Пункт 2 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«2. У частині першій статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):
в пункті 19 слова «накладеного стягнення за адміністративні правопорушення» замінити словами «накладених стягнень за вчинені адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України»;
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням поправки 46.   
    -48- Семенуха Р.С.
Пункт 2 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«2. У частині першій статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із подальшими змінами):
в пункті 19 слова «накладеного стягнення за адміністративні правопорушення» замінити словами «накладених стягнень за вчинені адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України»;
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням поправки 46.   
    -49- Найєм М..
Пункт 2 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«2. У частині першій статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із подальшими змінами):
в пункті 19 слова «накладеного стягнення за адміністративні правопорушення» замінити словами «накладених стягнень за вчинені адміністративні правопорушення, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України»;
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням поправки 46.   
    -50- Семенуха Р.С.
в пункті 34 слова «розгляд яких належить» замінити словами «протидію яким законодавством віднесено»;
 
Відхилено    
    -51- Паламарчук М.П.
в пункті 34 слова «розгляд яких належить» замінити словами «розгляд справ про які законодавством віднесено»;
 
Враховано    
    -52- Паламарчук М.П.
В абзацах другому і третьому пункту 3 розділу І слова «законодавством» замінити словами «законом».
Обґрунтування: поправка вноситься з метою приведення норми у відповідність до положень ст. 19 та п. 22 ст. 92 Конституції України.
 
Враховано    
    -53- Семенуха Р.С.
доповнити пунктом 47 такого змісту:
«47) закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах автоматичну фото- і відеотехніку та використовувати отриману з неї інформацію для попередження, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення публічної безпеки і правопорядку в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також у контрольованих прикордонних районах та у межах виключної (морської) економічної зони України».
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою визначення положень, якими надати прикордонникам право використовувати засоби для фіксації в автоматичному режимі правопорушень за допомогою технічних засобів, які мають можливість фото- та відеофіксації (за аналогією Нацполіції), що також дозволить уникати зловживань та боротися з корупцією в Державній прикордонній службі.
 
Враховано    
    -54- Паламарчук М.П.
доповнити пунктом 47 такого змісту:
«47) закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах автоматичну фото- і відеотехніку та використовувати отриману з неї інформацію для попередження, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення публічної безпеки і правопорядку в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також у контрольованих прикордонних районах та у межах виключної (морської) економічної зони України».
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою визначення положень, якими надати прикордонникам право використовувати засоби для фіксації в автоматичному режимі правопорушень за допомогою технічних засобів, які мають можливість фото- та відеофіксації (за аналогією Нацполіції), що також дозволить уникати зловживань та боротися з корупцією в Державній прикордонній службі.
 
Враховано    
    -55- Найєм М..
доповнити пунктом 47 такого змісту:
«47) закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах автоматичну фото- і відеотехніку та використовувати отриману з неї інформацію для попередження, виявлення або фіксування правопорушень та забезпечення публічної безпеки і правопорядку в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також у контрольованих прикордонних районах та у межах виключної (морської) економічної зони України».
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою визначення положень, якими надати прикордонникам право використовувати засоби для фіксації в автоматичному режимі правопорушень за допомогою технічних засобів, які мають можливість фото- та відеофіксації (за аналогією Нацполіції), що також дозволить уникати зловживань та боротися з корупцією в Державній прикордонній службі України.
 
Враховано    
56. 3. Частину першу статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 892 із наступними змінами) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   5. Частину першу статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 892; 2015 р., № 10, ст. 61) доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
 
57. «справ про адміністративні правопорушення, підсудних місцевим (районним, міським, районним у містах, міськрайонним судам), розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, – місцевими загальними судами за місцем виявлення адміністративного правопорушення».
 
   «справ про адміністративні правопорушення, підсудних місцевим (районним, міським, районним у містах, міськрайонним) судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, – місцевими загальними судами за місцем виявлення адміністративного правопорушення».
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим – дванадцятим.
 
58. 4. У Законі України «Про правовий статус іноземців осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19–20, ст. 179 із наступними змінами):
 
   4. У Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179; 2014 р., № 20-21, ст. 712, № 26, ст. 892):
 
59. 1) у статті 13:
 
   1) у статті 13:
 
60. абзац восьмий частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац восьмий частини першої викласти в такій редакції:
 
61. «якщо така особа з порушенням встановленого законодавством України порядку намагається здійснити або здійснила в’їзд на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзд з них»;
 
-56- Семенуха Р.С.
Абзац третій підпункту 1 пункту 4 розділу І викласти в такій редакції:
«якщо така особа з порушенням встановленого законодавством України порядку здійснила в’їзд на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзд з них, або вчинила спробу потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду»;
 
Враховано   «якщо така особа з порушенням встановленого законодавством України порядку здійснила в’їзд на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзд з них або вчинила спробу потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду»;
 
    -57- Паламарчук М.П.
Абзац третій підпункту 1 пункту 4 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«якщо така особа з порушенням встановленого законодавством України порядку здійснила в’їзд на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзд з них, або вчинила спробу потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду»;
 
Враховано    
    -58- Чумак В.В.
У пункті 4 розділу І:
у пункті 1:
абзац третій викласти в такій редакції:
«якщо така особа з порушенням встановленого законодавством України порядку здійснила в’їзд на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзд з них, або вчинила спробу потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду»;
 
Враховано    
62. частину третю після слів «в’їзду в Україну» доповнити словами «строком на три роки»;
 
   у частині третій:
після слів «в’їзду в Україну» доповнити словами «строком на три роки»;
 
63. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити реченням такого змісту: «У разі невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства забороняється подальший в’їзд в Україну на десять років, що додається до частини строку заборони в’їзду в Україну, який не сплив до моменту прийняття повторного рішення про заборону в’їзду в Україну»;
 
64. «4. За умисне невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну іноземці та особи без громадянства несуть передбачену законом відповідальність, їм не дозволяється в’їзд в Україну та забороняється подальший в’їзд в Україну на строк від п’яти до десяти років, що додається до строку заборони в’їзду в Україну, який вони мали до цього»;
 
-59- Шкрум А.І.
Частину четверту статті 13 викласти в такій редакції:
«4. За невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну іноземці та особи без громадянства несуть передбачену законом відповідальність, таким особам забороняється подальший в’їзд в Україну на строк від п’яти до десяти років, що додається до частини строку, на який було прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну щодо такої особи, що не сплив до моменту прийняття повторного рішення про заборону в’їзду в Україну.»
 
Враховано частково (в частині формулювання «не сплив до моменту прийняття повторного рішення про заборону в’їзду в Україну» та виключення слова «умисне» оскільки відповідно до нормо проектувальної техніки в даному випадку має застосовуватись формулювання, визначене в Кодексі, а саме в статті 203-1. «Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну»     
    -60- Паламарчук М.П.
В абзаці шостому підпункту 1 пункту 4 розділу І проекту слова «від п’яти до десяти років» замінити словами «на десять років».
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою визначення чіткого строку на який іноземцю-правопорушнику забороняється в’їзд в Україну та усунення можливості для зловживань під час визначення цього строку.
 
Враховано    
    -61- Чумак В.В.
В абзаці шостому слова «від п’яти до десяти років» замінити словами «на п’ять років».
 
Відхилено У зв’язку з врахуванням правки № 60   
    -62- Паламарчук М.П.
Абзаци четвертий – шостий підпункту 1 пункту 4 розділу І замінити абзацами четвертим – сьомим такого змісту:
«у частині третій:
після слів «в’їзду в Україну» доповнити словами «строком на три роки»;
доповнити реченням такого змісту:
«У разі невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства забороняється подальший в’їзд в Україну на десять років, що додається до частини строку, заборони в’їзду в Україну, який не сплив до моменту прийняття повторного рішення про заборону в’їзду в Україну»«.
Обґрунтування: поправка вноситься з метою техніко-юридичного корегування.
 
Враховано    
65. 2) перше речення абзацу другого частини другої статті 14 викласти в такій редакції: «Таким іноземцям та особам без громадянства органами охорони державного кордону забороняється в’їзд в Україну строком від трьох до п’яти років».
 
-63- Паламарчук М.П.
В підпункті 2 пункту 4 розділу І проекту слова «від трьох до п’яти років» замінити словами «на п’ять років».
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою визначення чіткого строку на який іноземцю-правопорушнику забороняється в’їзд в Україну та усунення можливості для зловживань під час визначення цього строку.
 
Враховано   2) перше речення абзацу другого частини другої статті 14 викласти в такій редакції:
«Таким іноземцям та особам без громадянства органами охорони державного кордону забороняється в’їзд в Україну строком на п’ять років».
 
    -64- Чумак В.В.
В підпункті 2 пункту 4 розділу І проекту слова «від трьох до п’яти років» замінити словами «на чотири роки».
 
Відхилено У зв’язку з врахування правки № 63   
66. 5. Підпункт «б» пункту 7.4 статті 7 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 43, ст. 2030 із наступними змінами) після слів «підпадають під дію» доповнити словами «абзацу восьмого частини першої».
 
-65- Паламарчук М.П.
Розділ І проекту доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6. Статтю 14 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами) доповнити новою частиною такого змісту:
«В’їзд осіб до району проведення антитерористичної операції та виїзд з нього здійснюється в порядку, встановленому керівником антитерористичної операції, що підлягає оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях України».
Обґрунтування: пропозиція вноситься з метою врахування законопроектом зауважень ГНЕУ та зобов’язання СБУ опублікувати в офіційних друкованих виданнях України, визначеного ними порядку в’їзду осіб до району проведення антитерористичної операції та виїзду з нього.
 
Враховано   6. Підпункт «б» пункту 7.4 статті 7 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 43, ст. 2030) після слів «підпадають під дію» доповнити словами «абзацу восьмого частини першої».
2. Статтю 14 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180; 2014 р., № 29, ст. 946, № 39, ст. 2007) доповнити частиною шостою такого змісту:
«В’їзд осіб до району проведення антитерористичної операції та виїзд з нього здійснюються в порядку, встановленому керівником антитерористичної операції, що підлягає оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях України».
 
67. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-66- Голубов Д.І.
Розділ ІІ законопроекту викласти у наступній редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
провести свої нормативно-правові акти у відповідності із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано частково   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 7 пункту 1 та пункту 2 розділу І, що вводяться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -67- Левченко Ю.В.
Розділ 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування»
 
Враховано частково    
    -68- Шкрум А.І.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«Прикінцеві положення
1.Цей Закону набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2.Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акт у відповідність з цим Законом.»
 
Враховано частково    
    -69- Семенуха Р.С.
Розділ ІІ викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через один місяць з дня набрання ним чинності.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано частково    
    -70- Паламарчук М.П.
Розділ ІІ проекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 7 пункту 1 та пункту 6 розділу І, що вводиться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано