Кількість абзаців - 364 Таблиця поправок


Про житлово-комунальні послуги (зі змінами) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Доопрацьований проект
 
      
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про житлово-комунальні послуги
 
   Про житлово-комунальні послуги
 
3. Цей закон регулює правовідносини, що виникають у процесі надання житлово-комунальних послуг.
 
-1- Шинькович А.В.
Преамбулу проекту після слова «надання» доповнити словами «та споживання»
 
Враховано   Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг.
 
4.

 
-2- Подоляк І.І.
Преамбулу проекту після слова «надання» доповнити словами «та споживання»
 
Враховано      
    -3- Марченко О.О.
Преамбулу проекту після слова «надання» доповнити словами «та споживання».
 
Враховано    
5. Розділ І
 
   Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
9. 1) аварія - пошкодження, вихід з ладу, відмова, неможливість експлуатації внутрішньобудинкових систем, а також пошкодження несучих, огороджувальних та несуче-огороджувальних конструкцій будівлі, які спричинили або можуть спричинити шкоду життю та здоров’ю людей, пошкодження майна, неможливість надання житлово-комунальних послуг споживачам;
 
-4- Шпенов Д.Ю.
У пункті першому частини 1 статті 1 слово «внутрішньобудинкові» замінити на слово «будинкові».
 
Відхилено живаний термін, визначений законодавством  1) аварія - пошкодження, вихід з ладу, відмова, неможливість експлуатації внутрішньобудинкових систем, а також пошкодження несучих, огороджувальних та несучоогороджувальних конструкцій будівлі, які спричинили або можуть спричинити шкоду життю та здоров’ю людей, пошкодження майна, унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг споживачам;
 
    -5- Кужель О.В.
У Пункті першому частини першої статті першої, після слів «а також пошкодження несучих, огороджувальних та несуче-огороджувальних» доповнити знаком та словом: «, інших».
 
Відхилено аведений перелік є повним   
10. 2) будинковий (груповий) вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги двома і більше споживачами у багатоквартирному будинку, іншій будівлі, в якій налічується два та більше споживачі;
 
-6- Бабак А.В.
Підпункт 2 частини 1 статті 1 виключити.
 
Враховано      
    -7- Кудлаєнко С.В.
Підпункт 2 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«будинковий вузол обліку – вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги у багатоквартирному будинку, іншій будівлі, в якій налічується два і більше споживачі»
 
Відхилено через врахування попередньої поправки, оскільки є визначення «колективний вузол обліку».   
11. 3) виконавець комунальної послуги - суб’єкт господарювання, що надає комунальну послугу споживачу відповідно до умов договору;
 
-8- Кудлаєнко С.В.
Термін викласти в редакції:
«виконавець житлово-комунальних послуг (далі - виконавець) - суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг»
 
Відхилено   2) виконавець комунальної послуги - суб’єкт господарювання, що надає комунальну послугу споживачу відповідно до умов договору;
 
12. 4) внутрішньобудинкові системи багатоквартирного будинку - механічні, електричні, сантехнічні комунікації і технічні пристрої та інше обладнання, мережі в будинку, які обслуговують більше одного житлового або нежитлового приміщення, у т.ч. системи автономного теплопостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів тощо);
 
-9- Шпенов Д.Ю.
У пункті четвертому частини 1 статті 1 після слів «у тому числі» додати слова «комунікації до обладнання споживача».
 
Враховано   3) внутрішньобудинкові системи багатоквартирного будинку - механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання в будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, у тому числі комунікації до обладнання споживача, системи автономного теплопостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання від зовнішньої поверхні стіни будівлі до точки приєднання житлового (нежитлового) приміщення;
 
    -10- Бабак А.В.
Підпункт 4 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«4) внутрішньобудинкові системи багатоквартирного будинку - механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання в будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, у т.ч. системи автономного теплопостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання тощо від зовнішньої поверхні стіни будівлі до точки приєднання житлового (нежитлового) приміщення;»
 
Враховано частково    
    -11- Подоляк І.І.
У пункті четвертому частини 1 статті 1 після слів «у тому числі» додати слово «мережі (системи) автономного опалення».
 
Відхилено Через зміну термінології законодавства термін «опалення» не використовується   
13. 5) вузол обліку - комплекс пристроїв, що забезпечують облік відповідної комунальної послуги (крім вивезення побутових відходів), здійснюють контроль та реєстрацію її параметрів;
 
-12- Кудлаєнко С.В.
Термін викласти в редакції:
«вузол обліку теплової енергії, холодної та гарячої води, водовідведення (далі – вузол обліку) – комплект засобів вимірювальної техніки, повірених в установленому законодавством порядку, відомості про які внесено до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і технічної реєстрації результатів вимірювань обсягів отриманої споживачами теплової енергії, холодної та гарячої води, водовідведення».
 
Відхилено Автор не розкриває механізмів організації, ведення та доступу до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки     
    -13- Бабак А.В.
Пункт 5 частини 1 статті 1 виключити.
 
Враховано    
14. 6) гаряча вода - вода, призначена для задоволення санітарно-гігієнічних та господарсько-побутових потреб споживачів, якісні та температурні характеристики якої відповідають нормативним вимогам;
 
-14- Андрієвський Д.Й.
Пункт 6) частини першої статті 1 викласти у наступній редакції:
«гаряча вода - вода, яка виготовляється шляхом підігріву холодної води, що відповідає встановленим стандартам якості «Вода питна», до температури не нижче 55 С й не вище 70С;».
 
Відхилено Термін не потребує уточнення у законі, характеристики гарячої води визначені нормативними документами  4) гаряча вода - вода, призначена для задоволення санітарно-гігієнічних та господарсько-побутових потреб споживачів, якісні та температурні характеристики якої відповідають нормативним вимогам;
 
15. 7) житлово-комунальні послуги - систематична діяльність господарюючих суб’єктів, спрямована на забезпечення потреб життєдіяльності людей у будівлях, приміщеннях, інших об’єктах нерухомого майна;
 
-15- Кудлаєнко С.В.
Термін викласти в редакції:
«житлово-комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил».
 
Враховано о суті  5) житлово-комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та/або перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг;
 
    -16- Бабак А.В.
Визначення терміни «житлово-комунальні послуги» доповнити словами «що здійснюється на підставі відповідних договорів про надання житлово-комунальних послуг»
 
Враховано    
16. 8) індивідуальний вузол обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги одним споживачем (в індивідуальних житлових будинках, інших будівлях, всі приміщення яких перебувають у власності (користуванні) однієї особи чи спільній власності (користуванні) декількох осіб, квартирах, інших жилих і нежилих приміщеннях багатоквартирних будинків);
 
-17- Кудлаєнко С.В.
Термін викласти в редакції:
«індивідуальний вузол обліку – вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік отримання відповідної комунальної послуги одним споживачем»
 
Враховано редакційно У частині другій ст.17 щодо обліку газу та електроенергії  6) індивідуальний споживач – фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою (або від імені якої) укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги;
7) кількісний показник комунальних послуг – кількість одиниць виміру обсягу отриманої споживачем комунальної послуги, визначена відповідно до показань вузла обліку та/або вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;
8) колективний договір про надання комунальних послуг (колективний договір) – договір про надання комунальних послуг, який укладається з виконавцем комунальних послуг за рішенням співвласників (на умовах, визначених у рішенні співвласників (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками;
9) колективний споживач - юридична особа, що об’єднує споживачів та в їхніх інтересах укладає договір про надання комунальної послуги;
 
    -18- Бабак А.В.
Термін викласти в редакції:
«індивідуальний вузол обліку – вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги одним споживачем»
 
Враховано редакційно частині другій ст.17 щодо обліку газу та електроенергії   
    -19- Бабак А.В.
Частину 1 статті 1 доповнити пунктом такого змісту:
«колективний договір про надання комунальних послуг (колективний договір) – договір про надання комунальних послуг, який укладається з виконавцем житлово-комунальних послуг за рішенням співвласників (на умовах, визначених у рішенні співвласників (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками».
 
Враховано у пункті 9   
    -20- Мартовицький А.В.
Частину 1 статті 1 законопроекту доповнити пунктами 9-10 такого змісту:
«9) індивідуальний споживач – особа, що укладає договір на споживання послуги за індивідуальним вузлом обліку або, за відсутності такого, за нормами споживання;
10) колективний споживач – особа, що укладає договір на споживання послуги за будинковим (груповим) вузлом обліку або, за відсутності такого, на обсяги, що споживаються всіма власниками (співвласниками) об’єкту нерухомого майна;»
У зв’язку з цим, пункти 9-11 вважати пунктами 11-13 відповідно.
 
Враховано о суті   
    -21- Сажко С.М.
Частину 1 статті 1 законопроекту доповнити пунктами 9-10 такого змісту:
«9) індивідуальний споживач – особа, що укладає договір на споживання послуги за індивідуальним вузлом обліку або, за відсутності такого, за нормами споживання;
10) колективний споживач – особа, що укладає договір на споживання послуги за будинковим (груповим) вузлом обліку або, за відсутності такого, на обсяги, що споживаються всіма власниками (співвласниками) об’єкту нерухомого майна;»
У зв’язку з цим, пункти 9-11 вважати пунктами 11-13 відповідно.
 
Враховано о суті   
    -22- Подоляк І.І.
Частину 1 статті 1 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«12) індивідуальний споживач – особа, що укладає договір на споживання послуги за індивідуальним вузлом обліку або, за відсутності такого, за нормами споживання;
13) колективний споживач – особа, що укладає договір на споживання послуги за будинковим (груповим) вузлом обліку або, за відсутності такого, на обсяги, що споживаються всіма власниками (співвласниками) об’єкту нерухомого майна».
 
Враховано о суті   
    -23- Кудлаєнко С.В.
Доповнити новим терміном викласти в редакції:
«кількісний показник комунальних послуг - одиниця виміру для обчислення обсягу отриманої споживачем комунальної послуги, визначена відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством»
 
Враховано редакційно (п.7)   
17. 9) комерційний облік - визначення за допомогою вузла обліку кількісних показників обсягу отриманої споживачем комунальної послуги (крім послуги з поводження з побутовими відходами), на підставі яких проводяться розрахунки між споживачами та виконавцями комунальних послуг;
 
-24- Кудлаєнко С.В.
Викласти в редакції:
«комерційний облік ? визначення за допомогою вузла обліку фактично отриманих споживачами обсягів теплової енергії, об’ємів спожитої холодної та гарячої води, а також об’ємів водовідведення»
 
Відхилено Термін вживається у значенні, викладеному у ЗУ «Про комерційний облік комунальних послуг».     
    -25- Бабак А.В.
Підпункт 11 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
18. 10) норми споживання комунальних послуг (норми споживання) - кількісні показники споживання комунальних послуг, які використовуються для розрахунків за спожиті комунальні послуги у випадку відсутності вузлів комерційного обліку та в інших випадках, передбачених законодавством;
 
-26- Кудлаєнко С.В.
Викласти в редакції:
«норми споживання комунальних послуг (далі - норми споживання) – кількісні показники споживання комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування, які можуть використовуватися для визначення плати за комунальні послуги у разі відсутності засобів комерційного обліку»
 
Враховано редакційно   10) норми споживання комунальних послуг (норми споживання) - кількісні показники споживання комунальних послуг, які використовуються для розрахунків за спожиті комунальні послуги у випадках, передбачених законодавством;
 
19. 11) плата за клієнтське обслуговування – додатковий платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги в разі укладання договорів про надання комунальної послуги виконавцем такої послуги з кожним зі співвласників багатоквартирного будинку.
 
-27- Бабак А.В.
Пункт 11 статті 1 викласти в редакції:
« плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням оплати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) індивідуальних вузлів обліку».
 
Враховано редакційно   11) плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на обслуговування приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку;
12) послуга з управління багатоквартирним будинком – результат господарської діяльності суб’єктів господарювання, спрямованої на забезпечення належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб мешканців будинку шляхом утримання і ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та його прибудинкової території відповідно до умов договору;
13) споживач житлово-комунальних послуг (далі - споживач) – індивідуальний або колективний споживач;
14) управитель багатоквартирного будинку (далі – управитель) - фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.
 
    -28- Івченко В.Є.
У статті 1 пункт 11 вилучити.
 
Відхилено    
    -29- Ківалов С.В.
У частині 1 статті 1 пункт 11 видалити.
 
Відхилено    
    -30- Кужель О.В.
Пункт 11 частини першої статті першої – виключити.
 
Відхилено    
    -31- Андрієвський Д.Й.
Частину 1 статті 1 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«12) Споживач - співвласник або наймач окремого житлового чи нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку, який від імені та за згодою усіх дієздатних мешканців цього приміщення укладає договори про надання житлово-комунальних послуг;»;
 
Враховано частково а пропозиціями інших народних депутатів запроваджено визначення термінів «індивідуального» та «колективного» споживача   
    -32- Кудлаєнко С.В.
Частину 1 статті 1 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«12) комунальні послуги - результат господарської діяльності суб’єктів господарювання із задоволення потреб споживачів у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо-, тепло- та електропостачанням, а також поводження з побутовими відходами у порядку, встановленому законодавством;
13) послуга з управління багатоквартирним будинком (житлова послуга) - господарська діяльність суб’єктів господарювання спрямована на забезпечення належного утримання і ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та його прибудинкової території, належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб;
14) споживач - фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка є власником об’єкта нерухомого майна або володіє та користується таким об’єктом на підставі права господарського відання, оперативного управління чи іншого речового права, а також інша особа, яка за згодою власника володіє та/або користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальні послуги».
 
Враховано частково    
    -33- Мартовицький А.В.
Частину 1 статті 1 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«14) послуга з управління багатоквартирним будинком – житлова послуга, що полягає у технічному обслуговуванні та ремонті спільного майна співвласників багатоквартирного будинку, в тому числі внутрішньобудинкових систем, а також прибудинкової території;
15) споживач житлово-комунальних послуг – фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) житлового будинку, квартири, нежитлового приміщення в багатоквартирному житловому будинку або об'єкта нерухомого майна невиробничого призначення, в якому отримується відповідна житлово-комунальна послуга, чи володіє таким об'єктом на праві господарського відання або оперативного управління. Споживачем зі згоди власника може бути інша особа, яка на законних підставах володіє та/або користується об'єктом нерухомого майна;
16) управитель – фізична особа - підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, визначена за спільним рішенням, прийнятим в установленому законом порядку співвласниками відповідного багатоквартирного будинку, а в передбачених законом випадках - органом місцевого самоврядування, яка надає послугу з управління багатоквартирним будинком.»
 
Враховано частково    
    -34- Сажко С.М.
Частину 1 статті 1 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«14) послуга з управління багатоквартирним будинком – житлова послуга, що полягає у технічному обслуговуванні та ремонті спільного майна співвласників багатоквартирного будинку, в тому числі внутрішньобудинкових систем, а також прибудинкової території;
15) споживач житлово-комунальних послуг – фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) житлового будинку, квартири, нежитлового приміщення в багатоквартирному житловому будинку або об'єкта нерухомого майна невиробничого призначення, в якому отримується відповідна житлово-комунальна послуга, чи володіє таким об'єктом на праві господарського відання або оперативного управління. Споживачем зі згоди власника може бути інша особа, яка на законних підставах володіє та/або користується об'єктом нерухомого майна;
16) управитель – фізична особа - підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, визначена за спільним рішенням, прийнятим в установленому законом порядку співвласниками відповідного багатоквартирного будинку, а в передбачених законом випадках - органом місцевого самоврядування, яка надає послугу з управління багатоквартирним будинком.».
 
Враховано частково    
    -35- Кужель О.В.
Доповнити статтю першу новими пунктами 11-15
«11) індивідуальний споживач – особа, що укладає договір на споживання послуги за індивідуальним вузлом обліку або, за відсутності такого, за нормами споживання;
12) колективний споживач – особа, що укладає договір на споживання послуги за будинковим (груповим) вузлом обліку або, за відсутності такого, на обсяги, що споживаються всіма власниками (співвласниками) об’єкту нерухомого майна;
13) послуга з управління багатоквартирним будинком – житлова послуга, що полягає у технічному обслуговуванні та ремонті спільного майна співвласників багатоквартирного будинку, в тому числі внутрішньобудинкових систем, а також прибудинкової території;
14) споживач житлово-комунальних послуг – фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) житлового будинку, квартири, нежитлового приміщення в багатоквартирному житловому будинку або об'єкта нерухомого майна невиробничого призначення, в якому отримується відповідна житлово-комунальна послуга, чи володіє таким об'єктом на праві господарського відання або оперативного управління. Споживачем зі згоди власника може бути інша особа, яка на законних підставах володіє та/або користується об'єктом нерухомого майна;
15) управитель – фізична особа - підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, визначена за спільним рішенням, прийнятим в установленому законом порядку співвласниками відповідного багатоквартирного будинку, а в передбачених законом випадках - органом місцевого самоврядування, яка надає послуги з управління багатоквартирним будинком та утримання будинку та прибудинкової території».
 
Враховано частково редакційно   
20. 2. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України «Про ринок природного газу», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про відходи», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».
 
-36- Мельник С.І.
У частині другій статті 1 після слів «Інші терміни вживаються у значеннях, визначених» доповнити словами та знаком «Цивільним кодексом України,».
 
Враховано   2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України та інших законах України.
 
    -37- Бабак А.В.
Частину другу статті 1 викласти в редакції:
«Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України та інших законах України».
 
Враховано    
    -38- Кудлаєнко С.В.
Частину 2 статті 1 викласти в редакції:
«Інші терміни, що використовуються у цьому Законі, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про ринок природного газу», «Про електроенергетику»; «Про відходи»; «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».
 
Враховано по суті   
21. Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом
 
   Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом
 
22. 1. Предметом регулювання цього Закону є правовідносини, що виникають у процесі надання житлово-комунальних послуг споживачам.
 
-39- Бабак А.В.
Частину першу статті 2 викласти в редакції:
«1. Предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають у процесі надання послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та поводження з побутовими відходами, а також відносини, що виникають в процесі надання послуг з постачання та розподілу електричної енергії і природного газу споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках».
 
Враховано   1. Предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають у процесі надання споживачам послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та поводження з побутовими відходами, а також відносини, що виникають в процесі надання послуг з постачання та розподілу електричної енергії і природного газу споживачам у житлових, садибних, садових, дачних будинках.
 
23. 2. Не є предметом регулювання цього Закону забезпечення потреб співвласників багатоквартирного будинку шляхом самозабезпечення відповідно до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».
 
-40- Кужель О.В.
Частину другу статті другої – виключити.
 
Відхилено   2. Не є предметом регулювання цього Закону відносини, що виникають між співвласниками, а також між співвласниками та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку при забезпеченні потреб співвласників шляхом самозабезпечення відповідно до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».
 
    -41- Мельник С.І.
Частину другу статті викласти у наступній редакції:
«2. Не є предметом регулювання цього Закону правовідносини, що виникають при забезпечення потреб співвласників багатоквартирного будинку відповідно до статті 22 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».
співвласників багатоквартирного будинку».
 
Враховано о суті   
    -42- Бабак А.В.
Частину другу статті 2 викласти в редакції:
«2. Не є предметом регулювання цього Закону правовідносини, що виникають між співвласниками, а також співвласниками та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку при забезпеченні потреб співвласників шляхом самозабезпечення відповідно до статті 22 Закону України «Про об’єднання
 
Враховано    
24. 3. Предметом регулювання цього Закону є постачання природного газу та електричної енергії побутовим споживачам, визначених Законами України «Про ринок природного газу» та «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».
 
-43- Мартовицький А.В.
В частині 3 статті 2 законопроекту слово «визначених» замінити словом «визначеним».
 
Відхилено орму виключено 1 ю поправкою А.В.Бабак     
    -44- Сажко С.М.
В частині 3 статті 2 законопроекту слово «визначених» замінити словом «визначеним».
 
Відхилено    
    -45- Бабак А.В.
Частину третю статті 3 виключити.
 
Враховано    
25. 4. Норми Закону застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених спеціальними законами, що регулюють сфери електричної енергії, природного газу, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.
 
-46- Мартовицький А.В.
В частині 4 статті 2 законопроекту та далі по тексту слова «постачання гарячої води» замінити словами «централізованого постачання гарячої води» у відповідних відмінках.
 
Враховано   3. Норми цього Закону застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених законами, що регулюють відносини у сферах постачання та розподілу електричної енергії і природного газу, постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.
Стаття 3. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг
1. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується на таких принципах:
1) забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів;
2) створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій;
3) забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування та досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;
4) регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги у випадках, визначених законом, з урахуванням досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону та технічних можливостей;
5) забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку споживача, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб тощо;
6) дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг.
Стаття 4. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг
1. До повноважень Кабінету Міністрів України належить:
1) затвердження правил надання (постачання) комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) та послуг з управління багатоквартирним будинком;
2) затвердження типових договорів про надання (постачання) комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) та послуг з управління багатоквартирним будинком;
3) встановлення граничної норми витрат на управління житлом громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг;
4) затвердження порядків формування тарифів на комунальні послуги, що встановлюються органами місцевого самоврядування;
5) встановлення граничної норми витрат на оплату комунальних послуг для громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг;
6) встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами;
7) встановлення порядку надання пільг та житлових субсидій населенню в частині забезпечення надання житлових субсидій як частки вартості житлово-комунальних послуг, у тому числі їх виплати у грошовій формі;
8) встановлення порядку перевірки відповідності якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг;
9) затвердження порядку здійснення перерахунку вартості комунальної послуги та послуги з управління багатоквартирним будинком за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості;
10) встановлення порядку здійснення професійної атестації управителів за фахом «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» та критеріїв, яким мають відповідати підприємства, установи, організації, що здійснюють професійну атестацію;
11) встановлення порядку здійснення забору проб та проведення їх дослідження щодо послуг з централізованого водопостачання, централізованого постачання гарячої води та послуг з постачання природного газу.
2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:
1) сприяння створенню виконавцями комунальних послуг та управителями систем управління якістю відповідних послуг на базі національних або міжнародних стандартів;
2) організація і виконання в межах повноважень робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних послуг;
3) здійснення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;
4) встановлення методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії, а також послуги з поводження з побутовими відходами) у багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів;
5) встановлення порядку обслуговування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води;
6) встановлення порядку відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення та постачання гарячої води;
7) встановлення порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) з обґрунтуванням такої необхідності;
8) встановлення обов’язкового переліку послуг, витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території.
3. До повноважень органів місцевого самоврядування належить:
1) затвердження та виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та виконанні відповідних державних і регіональних програм;
2) встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до закону;
3) затвердження норм споживання комунальних послуг;
4) інформування населення відповідно до законодавства про стан виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також про відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;
5) здійснення моніторингу стану виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;
6) встановлення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами.
 
    -47- Бабак А.В.
Частину четверту статті 3 викласти в редакції:
«Норми цього Закону застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених законами, що регулюють відносини у сферах постачання та розподілу електричної енергії і природного газу, постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами».
 
Враховано    
    -48- Сажко С.М.
В частині 4 статті 2 законопроекту та далі по тексту слова «постачання гарячої води» замінити словами «централізованого постачання гарячої води» у відповідних відмінках.
Частину четверту статті 2 на початку доповнити словами: «Якщо інше не визначено цим Законом».
 
Враховано    
    -49- Кужель О.В.
Доповнити законопроект новою статтею 1-1 такого змісту:
«Стаття 1-1. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг
1. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг базується на таких принципах:
1) забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів;
2) створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій;
3) забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування та досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;
4) регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, перелік яких визначено цим Законом, з урахуванням досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону та технічних можливостей;
5) забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку, місцеперебування та форми власності юридичних осіб тощо;
6) дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг;
7) забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян».
 
Враховано частково крім підпункту 7, що не є предметом регулювання цього Закону   
    -50- Гуляєв В.О.
Залишити незмінними основні принципи державної політики у сфері житлово-комунальних послуг, визначені діючою редакцією Закону України «Про житлово-комунальні послуги» , а саме:
1) забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів;
2) створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій;
3) забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування та досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;
4) регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, перелік яких визначено цим Законом, з урахуванням досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону та технічних можливостей;
5) забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку, місцеперебування та форми власності юридичних осіб тощо;
6) дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг;
7) забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян.
 
Враховано частково крім підпункту 7, що не є предметом регулювання цього Закону   
    -51- Кужель О.В.
Доповнити законопроект новим розділом ІІ такого змісту:
«Розділ ІІ
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ.
ЗДІЙСНЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Стаття 1-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, належить:
1) забезпечення формування державної політики у сфері житлово-комунальних послуг;
2) організація в межах його повноважень розроблення державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;
3) розроблення в межах повноважень системи нормативно-правових актів щодо формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги (крім тарифів, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг, а також актів щодо експлуатації, поточного і капітального ремонту, реконструкції об’єктів житлового фонду;
4) розроблення типових договорів;
5) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг;
6) нормативно-правове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій для здійснення контролю за формуванням і встановленням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги (крім тарифів, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг);
7) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до закону.
2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:
1) реалізація державної політики у сфері житлово-комунальних послуг;
2) організація в межах його повноважень виконання державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;
3) сприяння створенню виконавцями систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних або міжнародних стандартів;
4) організація і виконання в межах повноважень робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних послуг;
5) проведення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;
6) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до закону.
3. Центральні органи виконавчої влади беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері житлово-комунальних послуг у межах своїх повноважень, визначених законами.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, організовує роботу з призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Стаття 1-3. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг
1. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить:
1) затвердження та виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та виконанні відповідних державних і регіональних програм;
2) встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до закону;
3) затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за дотриманням таких норм;
4) визначення виконавця житлово-комунальних послуг відповідно до цього Закону в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
5) управління об’єктами у сфері житлово-комунальних послуг, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації;
6) забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості;
7) встановлення зручного для населення режиму роботи виконавців;
8) інформування населення відповідно до законодавства про стан виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також про відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;
9) здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг;
10) проведення моніторингу стану виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;
11) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів».
Стаття 1-4. Парламентський контроль за додержанням прав споживачів житлово-комунальних послуг
1.Уповноважений Верховної Ради України з захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг для забезпечення ефективного розгляду скарг і позасудового врегулювання спорів, що випливають з договорів на надання житлово-комунальних послуг на постійній основі, незалежно від інших державних органів та посадових осіб, здійснює парламентський контроль за дотриманням прав споживачів житлово-комунальних послуг (далі – Уповноважений).
2.Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі засоби захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг, не відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав. Уповноважений є посадовою особою, на якого розповсюджується дія Закону України «Про державну службу», а також вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
3.Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.
4.Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 35 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п’яти років проживає в Україні.
Стаття 1-5. Права Уповноваженого
Уповноважений в ході вжиття заходів щодо захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг, має право:
1) невідкладного прийому Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України, головами Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України, Генеральним прокурором України, головою та членами Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, керівниками інших державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадовими та службовими особами;
2) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України, Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та інших державних органів;
3) на ознайомлення з документами, у тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, та отримання їх копій в органах державної влади, Національній Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах.
4) вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;
5) направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав споживачів житлово-комунальних послуг для вжиття цими органами заходів;
6) перевіряти стан додержання встановлених прав споживачів житлово-комунальних послуг відповідними державними органами, в тому числі тими, здійснюють виконання судових рішень, вносити в установленому порядку пропозиції щодо поліпшення діяльності таких органів у цій сфері;
Стаття 1-6. Акти реагування Уповноваженого
Актами реагування Уповноваженого спрямованими на відновлення прав споживачів житлово-комунальних послуг є подання Уповноваженого до органів державної влади, Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб.
Подання Уповноваженого - акт, який вноситься Уповноваженим до органів державної влади, Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадовим і службовим особам для вжиття у місячний строк відповідних заходів, спрямованих на відновлення прав споживачів житлово-комунальних послуг.
Стаття 1-7. Підстави для провадження справ та призначення перевірок
Уповноважений здійснює свою діяльність на підставі відомостей про порушення прав споживачів житлово-комунальних послуг, які отримує:
1) за зверненнями громадян України, юридичних осіб;
2) за зверненнями народних депутатів України;
3) за власною ініціативою.
Стаття 1-8. Порядок висування кандидатури на посаду Уповноваженого та його призначення
Пропозиції щодо кандидатур (и) на посаду Уповноваженого вносять не менше однієї четвертої народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Висування кандидатури для призначення на посаду Уповноваженого здійснюється у двадцятиденний строк з наступного дня після:
1) набрання чинності цим Законом;
2) закінчення строку, на який було призначено Уповноваженого, або припинення його повноважень чи звільнення;
3) оголошення результатів голосування, якщо Уповноваженого не було призначено.
Голосування проводиться під час пленарних засідань Верховної Ради України бюлетенями для таємного голосування, але не раніш як через десять днів і не пізніше ніж через двадцять днів після закінчення строку для висування кандидатів для участі у виборах.
Призначеним вважається той кандидат, за якого проголосувала більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, про що приймається постанова.
Якщо на посаду Уповноваженого було висунуто більше ніж два кандидати і жодного з них не було призначено, Верховна Рада України проводить повторне голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу кількість голосів.
Повторне голосування з призначення Уповноваженого проводиться в порядку, визначеному цією статтею.
У разі якщо жоден із кандидатів на посаду Уповноваженого не набрав необхідної кількості голосів, знову проводиться висування кандидатур для призначення на посаду Уповноваженого.
Стаття 1-9. Припинення повноважень та звільнення з посади Уповноваженого
Повноваження Уповноваженого припиняються у разі:
1) відмови його від подальшого виконання обов'язків шляхом подання заяви про складення своїх повноважень;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи, яка обіймає посаду Уповноваженого, безвісно відсутньою або про оголошення її померлою;
4) смерті особи, яка обіймає посаду Уповноваженого.
Верховна Рада України приймає рішення про звільнення з посади Уповноваженого до закінчення строку, на який його було обрано, у разі:
1) висловлення недовіри Уповноваженому більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, про що приймається постанова;
2) порушення вимог щодо несумісності діяльності;
3) припинення громадянства України;
4) неспроможності протягом більше чотирьох місяців підряд виконувати обов'язки через незадовільний стан здоров'я чи втрату працездатності.
Стаття 1-10. Секретаріат Уповноваженого
Для забезпечення діяльності Уповноваженого утворюється секретаріат, який є юридичною особою, має свій рахунок у банку та печатку встановленого зразка.
Структура секретаріату, розподіл обов'язків та інші питання щодо організації його роботи регулюються Положенням про секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг (далі - Положення). На працівників секретаріату поширюється дія Закону України «Про державну службу». Положення та кошторис секретаріату затверджуються Уповноваженим у межах кошторису витрат, пов'язаних із діяльністю Уповноваженого. Призначення на посаду та звільнення працівників секретаріату здійснюються Уповноваженим.
Стаття 1-11. Порядок фінансування діяльності Уповноваженого
Фінансування діяльності Уповноваженого провадиться за рахунок Державного бюджету України та щорічно передбачається в ньому окремим рядком.
Уповноважений розробляє, подає на затвердження Верховної Ради України та виконує кошторис своїх витрат.
Фінансова звітність подається Уповноваженим у порядку, встановленому законодавством України.
 
Враховано частково і редакційно, крім пропозиції щодо парламентського контролю, який не є предметом регулювання цього проекту закону. Зазначене питання має врегульовуватися окремим законом.   
    -52- Кудлаєнко С.В.
Змінити найменування статті 2 та викласти її текст у новій редакцій:
«Стаття 2. Повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг.
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, належить:
1) забезпечення формування державної політики у сфері житлово-комунальних послуг;
2) розроблення та затвердження порядків, норм, правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, крім тих розроблення і затвердження яких віднесено законом до повноважень інших органів;
3) організація в межах повноважень розроблення державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;
4) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг;
5) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до закону.
2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:
1) реалізація державної політики у сфері житлово-комунальних послуг;
2) організація в межах його повноважень виконання державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;
3) сприяння створенню виконавцями систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних або міжнародних стандартів;
4) організація і виконання в межах повноважень робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних послуг;
5) проведення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;
6) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до закону.
3. Центральні органи виконавчої влади беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері житлово-комунальних послуг у межах повноважень, визначених законами.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, організовує роботу з призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
4. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг належить:
1) забезпечення дотримання вимог законодавства у відповідній сфері;
2) розроблення і виконання регіональних та місцевих програм, участь у розробленні та виконанні державних програм у відповідній сфері;
3) взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;
4) залучення небюджетних джерел фінансування для забезпечення виконання державних та регіональних програм у сфері житлово-комунальних послуг;
5) здійснення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;
6) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів.
5. До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг належить:
1) затвердження та виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та виконанні відповідних державних і регіональних програм;
2) встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до закону;
3) затвердження норм споживання та якості житлово-комунальних послуг, контроль за дотриманням таких норм;
4) визначення виконавця комунальних послуг відповідно до закону в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
5) забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості;
6) проведення моніторингу стану виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;
7) вирішення інших питань у сфері житлово-комунальних послуг відповідно до законів».
 
Враховано частково    
    -53- Бабак А.В.
Доповнити законопроект статтею щодо визначення повноважень органів влади у такій редакції6
«Стаття Х. Повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг
1. До повноважень Кабінету Міністрів України належить:
1) затвердження правил надання (постачання) комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) та послуг з управління багатоквартирним будинком;
2) затвердження типових договорів на надання (постачання) комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) та послуг з управління багатоквартирним будинком;
3) встановлення граничної норми витрат на управління житлом громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг;
4) затвердження порядків формування тарифів на комунальні послуги, що встановлюються органами місцевого самоврядування;
5) встановлення граничної норми витрат на оплату комунальних послуг для громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг;
6) встановлення граничної норми плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами;
7) встановлення порядку надання пільг та житлових субсидій населенню в частині забезпечення надання житлових субсидій як частки вартості житлово-комунальних послуг, у тому числі їх виплати у грошовій формі;
8) встановлення порядку перевірки відповідності якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг;
9) затвердження порядку здійснення перерахунку вартості комунальної послуги та послуги з управління багатоквартирним будинком за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості;
10) встановлення порядку здійснення комерційного обліку за розрахунковим або середнім споживанням комунальної послуги у разі відсутності або несправності вузлів обліку природного газу і електричної енергії - у місці вводу відповідних внутрішньобудинкових мереж у житлове або нежитлове приміщення споживача);
11) встановлення порядку здійснення професійної атестації управителів за фахом «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» та критеріїв, яким мають відповідати підприємства, установи, організації, що здійснюють професійну атестацію.
12) встановлення порядку здійснення забору проб та проведення їх дослідження щодо послуг з централізованого водопостачання, централізованого постачання гарячої води та послуг з постачання природного газу.
2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, належить:
1) сприяння створенню виконавцями комунальних послуг та управителями систем управління якістю відповідних послуг на базі національних або міжнародних стандартів;
2) організація і виконання в межах повноважень робіт із стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері житлово-комунальних послуг;
3) здійснення моніторингу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги;
4) встановлення методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і електричної енергії, а також послуги з поводження з побутовими відходами) у багатоквартирних будинках та інших будівлях, де налічуються два або більше споживачів;
5) встановлення порядку обслуговування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води;
6) встановлення порядку відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення та постачання гарячої води;
7) встановлення порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності;
8) встановлення обов’язкового переліку послуг, витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;
3. До повноважень органів місцевого самоврядування належить:
1) затвердження та виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та виконанні відповідних державних і регіональних програм;
2) встановлення цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до закону;
3) затвердження норм споживання комунальних послуг,
4) інформування населення відповідно до законодавства про стан виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також про відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам;
5) здійснення моніторингу стану виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства;
6) встановлення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами».
 
Враховано    
26. Стаття 3. Перелік житлово-комунальних послуг
 
   Стаття 5. Перелік житлово-комунальних послуг
 
27. 1. До житлово-комунальних послуг належать:
 
-54- Кудлаєнко С.В.
Статтю 3 викласти в такій редакції:
«1) комунальні послуги, а саме:
централізоване постачання холодної води;
централізоване постачання гарячої води;
централізоване водовідведення;
постачання природного газу;
постачання електричної енергії;
постачання теплової енергії;
поводження з побутовими відходами;
2) послуга з управління багатоквартирним будинком.
2. Житлово-комунальні послуги за порядком встановлення цін/тарифів поділяються на:
послуги, ціни/тарифи на які встановлюються в установлених законом випадках органами, уповноваженими здійснювати державне регулювання відповідно до закону, - комунальні послуги;
послуги, ціни на які є вільними, - послуга з управління багатоквартирним будинком».
 
Враховано редакційно   1. До житлово-комунальних послуг належать:
 
28. 1) житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком;
 
-55- Петьовка В.В.
у частині першій пункт перший викласти у новій редакції такого змісту:
"1) житлова послуга - послуга з управління багатоквартирним будинком та прибудинковою територією;".
 
Враховано редакційно   житлова послуга – послуга з управління багатоквартирним будинком.
Послуга з управління багатоквартирним будинком включає прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги, у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів, купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку тощо;
 
    -56- Андрієвський Д.Й.
Пункт 1 частини першої статті 3 викласти у наступній редакції:
«Житлові послуги - послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, поводження з побутовими відходами та інші,
які визначаються законодавством або угодою сторін;»;
 
Враховано частково    
    -57- Бабак А.В.
Підпункт перший частини першої статті 3 викласти в редакції:
«Послуга з управління багатоквартирним будинком включає прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги, у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів, купівля електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку, (крім будинкових вузлів обліку) тощо;»
 
Враховано    
29. 2) комунальні послуги – послуги з:
 
-58- Бабак А.В.
Підпункт другий частини першої статті 3 викласти в редакції:
«комунальні послуги – послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.
 
Враховано   2) комунальні послуги – послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами.
 
30. постачання природного газу,
 
      
31. постачання електричної енергії,
 
      
32. постачання теплової енергії,
 
      
33. постачання гарячої води,
 
      
34. централізованого питного водопостачання,
 
      
35. централізованого водовідведення,
 
      
36. поводження з побутовими відходами.
 
      
37. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
38. УЧАСНИКИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 
   УЧАСНИКИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 
39. Стаття 4. Учасники правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг
 
-59- Кудлаєнко С.В.
Статтю 4 викласти в такій редакції:
«1. Учасниками відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг є споживач, виконавець.
Особливості діяльності, прав, обов’язків та відповідальності виконавця послуг з управління багатоквартирним будинком (далі – управитель багатоквартирного будинку) визначаються законом».
 
Відхилено Права, обов’язки та відповідальність управителя у сфері надання житлово-комунальних послуг визначаються саме цим Законом  Стаття 6. Учасники правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг
 
40. 1. Учасниками правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг є:
 
   1. Учасниками правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг є:
 
41. 1) споживач,
 
   1) споживачі (індивідуальні та колективні);
 
42. 2) управитель багатоквартирного будинку (управитель),
 
   2) управитель;
 
43. 3) виконавці комунальних послуг.
 
   виконавці комунальних послуг.
 
44. 4) виконавець послуг з поводження з побутовими відходами
 
-60- Кужель О.В.
Частину першу статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту:
4) органи державної влади та місцевого самоврядування.
 
Відхилено Вони не є учасниками ринку та мають повноваження щодо регулювання відповідних відносин, визначені цим Законом.     
45. 2. Споживачем житлово-комунальних послуг є фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) об'єкта нерухомого майна, в якому отримується відповідна житлово-комунальна послуга, чи володіє таким об'єктом на праві господарського відання або оперативного управління та з яким укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги.
 
-61- Ківалов С.В.
в частині 2 статті 4 законопроекту слово «отримується» замінити на слово «надається».
 
Враховано ст.1 як визначення терміну     
    -62- Мартовицький А.В.
Частини 2-3 статті 4 законопроекту виключити.
У зв’язку з цим, частину 4 вважати відповідно частиною 2 законопроекту.
Визначення понять доречно викласти в статті 1 законопроекту.
Визначення понять доречно викласти в статті 1 законопроекту.
 
Враховано    
    -63- Сажко С.М.
Частини 2-3 статті 4 законопроекту виключити.
У зв’язку з цим, частину 4 вважати відповідно частиною 2 законопроекту.
 
Враховано    
    -64- Кужель О.В.
Частини 2-3 статті 4 – виключити.
 
Враховано    
46. Споживачем зі згоди власника може бути інша особа, яка на законних підставах володіє та/або користується об'єктом нерухомого майна.
 
-65- Бабак А.В.
Абзац другий частини другої статті 4 виключити.
 
Враховано      
47. 3. Управителем є фізична особа - підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, визначена за спільним рішенням, прийнятим в установленому законом порядку співвласниками відповідного багатоквартирного будинку, а в передбачених законом випадках - органом місцевого самоврядування, яка надає послугу з управління багатоквартирним будинком.
 
-66- Гальченко А.В.
Пункт 3 статті 4 доповнити словами «та має відповідну кваліфікацію, підтверджену в установленому законодавством порядку»
 
Враховано по суті у ст. 1 як визначення терміну.     
48. 4. Виконавцями комунальних послуг є:
 
   2. Виконавцями комунальних послуг є:
 
49. 1) послуг з постачання природного газу - постачальник, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу;
 
-67- Бабак А.В.
У частині четвертій пункті 1 та 2 викласти в редакції:
«1) послуг з постачання та розподілу природного газу - постачальник, який на підставі ліцензії провадить діяльність із постачання природного газу та оператор газорозподільної системи, до якої приєднані об’єкти газоспоживання споживача;
2) послуг з постачання та розподілу електричної енергії – енергопостачальник».
 
Враховано   1) послуг з постачання та розподілу природного газу - постачальник, який на підставі ліцензії провадить діяльність із постачання природного газу, та оператор газорозподільної системи, до якої приєднані об’єкти газоспоживання споживача;
 
50. 2) послуг з постачання електричної енергії - електропостачальник;
 
-68- Єфімов М.В.
Підпункт другий частини 4 статті 4 викласти в редакції:
«послуг з постачання електричної енергії – електропостачальник, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання електроенергії за регульованим тарифом».
 
Відхилено Інших немає відповідно до чинного законодавства, зайве навантаження  2) послуг з постачання та розподілу електричної енергії – енергопостачальник або інший суб’єкт, визначений законом;
 
    -69- Бабак А.В.
Підпункт другий частини 4 статті 4 викласти в редакції:
«2) послуг з постачання та розподілу електричної енергії – енергопостачальник або інший суб’єкт, визначений законом».
 
Враховано    
51. 3) послуг з постачання теплової енергії - теплопостачальна організація;
 
-70- Єфімов М.В.
Підпункт третій частини 4 статті 4 викласти в редакції:
«послуг з постачання теплової енергії – теплопостачальна організація, яка на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання теплової енергії за регульованим тарифом».
 
Відхилено Інших немає відповідно до чинного законодавства, зайве навантаження  3) послуг з постачання теплової енергії - теплопостачальна організація;
 
52. 4) послуг з постачання гарячої води - суб’єкт господарювання, який є власником (або володіє і користується на інших законних підставах) теплової, тепловикористальної або теплогенеруючої установки, за допомогою якої виробляє гарячу воду, якщо споживачами не визначений інший постачальника гарячої води;
 
-71- Мартовицький А.В.
Пункт четвертий частини 4 статті 4 законопроекту слово «постачальника» замінити словом «постачальник».
 
Враховано   4) послуг з постачання гарячої води - суб’єкт господарювання, який є власником (або володіє і користується на інших законних підставах) теплової, тепловикористальної або теплогенеруючої установки, за допомогою якої виробляє гарячу воду, якщо споживачами не визначено іншого постачальника гарячої води;
 
    -72- Сажко С.М.
Пункт четвертий частини 4 статті 4 законопроекту слово «постачальника» замінити словом «постачальник».
 
Враховано    
53. 5) послуг з централізованого постачання питної води - суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого питного водопостачання;
 
-73- Єфімов М.В.
Підпункт п’ятий частини 4 статті 4 викласти в редакції:
«послуг з централізованого постачання питної води – суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого питного водопостачання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із централізованого постачання питної води за регульованим тарифом».
 
Відхилено нших немає відповідно до чинного законодавства, зайве навантаження  5) послуг з централізованого водопостачання - суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водопостачання;
 
54. 6) послуг з централізованого водовідведення - суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водовідведення;
 
   6) послуг з централізованого водовідведення - суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водовідведення;
 
55. 5. послуг з поводження з побутовими відходами - суб’єкт господарювання, який визначений виконавцем послуг на вивезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.
 
-74- Кодола О.М.
У пункті 7 частини четвертої статті 4 слова «на вивезення побутових відходів» замінити словами «з поводження побутовими відходами».
 
Відхилено пропозиція щодо запровадження єдиного суб’єкта господарювання, що має забезпечити весь комплекс робіт з побутовими відходами, не підтримується, через те, що це може призвести до спотворення конкуренції, та як наслідок порушення прав споживачів  7) послуг з поводження з побутовими відходами - суб’єкт господарювання, визначений виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку.
 
    -75- Петьовка В.В.
у частині четвертій статті 4 після пункту сьомого доповнити новим пунктом восьмим такого змісту:
"8) послуг з управління багатоквартирним будинком та прибудинковою територією - суб'єкт господарювання, з яким споживач послуг уклав договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком та прибудинковою територією.".
 
Відхилено Окрема житлова послуга   
56. Стаття 5. Права і обов’язки споживачів
 
   Стаття 7. Права і обов’язки споживачів
 
57. 1. Споживач має право:
 
   1. Споживач має право:
 
58. 1) одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством і умовами укладених договорів;
 
-76- Константіновський В.Л.
у пункті першому частини першої статті 5 законопроекту після слів «одержувати своєчасно» доповнити словами «, у повному обсязі».
 
Відхилено Поняття "у повному обсязі" не несе додаткового змістового навантаження, оскільки формулювання "своєчасно та належної якості" вже охоплює надання послуги в повному обсязі.  1) одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством і умовами укладених договорів;
 
59. 2) одержувати необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості в порядку встановленому законодавством;
 
-77- Петьовка В.В.
у частині першій пункт другий викласти у новій редакції такого змісту:
"2) одержувати необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, надавачів цих послуг та їх реквізити, ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу та детальну його розшифровку за видами послуг та їх вартість, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості в порядку встановленому законодавством;».
 
Враховано частково повному обсязі врегульовано ЗУ про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення (№ 887-VІІІ від 10.12.2015)  2) без додаткової оплати одержувати від виконавця житлово-комунальних послуг інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання відповідної послуги, а також про її споживчі властивості;
 
    -78- Івченко В.Є.
пункт 2 перед словом «одержувати» доповнити словом «безоплатно»
 
Враховано    
    -79- Бабак А.В.
у частині першій пункт другий викласти у новій редакції такого змісту:
«2) без додаткової оплати одержувати від виконавця житлово-комунальних послуг інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання відповідної послуги, а також про її споживчі властивості;»
 
Враховано    
    -80- Константіновський В.Л.
у пункті другому частини першої статті 5 законопроекту після слів «структуру ціни/тарифу» доповнити словами « (включаючи вичерпну інформацію про структуру та розмір собівартості житлово-комунальних послуг)»
 
Відхилено Уточнення є недоцільним, оскільки поняття "структура ціни/тарифу" вже охоплює структуру та розмір собівартості   
    -81- Константіновський В.Л.
частину першу статті 5 законопроекту після пункту другого доповнити новим пунктом (із відповідною зміною нумерації всіх пунктів частини першої статті 5) такого змісту:
«одержувати інформацію про доходи, витрати виконавців житлово-комунальних послуг, про укладені ними договори із іншими суб’єктами господарювання, про передбачені цими договорами грошові зобов’язання сторін та про здійснені платежі відповідно до таких договорів;»
 
Відхилено Пропозиція передбачає розкриття інформації про відносини однієї зі сторін договору про надання ЖКП (виконавця) з третіми особами. У тому числі - інформації, яка може становити комерційну таємницю виконавців житлово-комунальних послуг та їхніх контрагентів. Надання зазначеної інформації жодним чином не впливає на виконання сторонами договору про надання ЖКП своїх обов’язків за цим договором, натомість несе додаткові витрати та ризики для виконавців ЖКП.   
60. 3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);
 
   3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);
 
61. 4) на усунення протягом строку, встановленого договорами про надання житлово-комунальних послуг або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;
 
   4) на усунення протягом строку, встановленого договорами про надання житлово-комунальних послуг або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;
 
62. 5) на зменшення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
 
-82- Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 частини 1 статті 5 слова «на зменшення у порядку» замінити на слова «на автоматичне зменшення у порядку».
 
Відхилено ідсутній механізм реалізації  5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
 
    -83- Константіновський В.Л.
у пункті п’ятому частини першої статті 5 законопроекту після слів «Кабінетом Міністрів України» доповнити словами « (цей порядок не може обмежувати права і гарантії споживача, встановлені законами України)»;
у пункті п’ятому частини першої статті 5 законопроекту після слів «зниження їх якості;» доповнити словами «якщо Кабінетом Міністрів України не встановлено такий порядок, споживачу не може бути відмолено у зменшенні розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;»
 
Відхилено    
63. 6) на несплату вартості комунальних послуг (за винятком постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житлі (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг;
 
-84- Ківалов С.В.
Пункт 6 частини 1 статті 5 законопроекту після слів «про надання комунальних послуг» доповнити словами «та на несплату у разі порушення порядку укладання договору з боку виконавця комунальної послуги чи управителя».
 
Відхилено не зрозумілий механізм реалізації запропонованої норми  6) на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг;
 
    -85- Мартовицький А.В.
В пункті шостому частини 1 статті 5 законопроекту слова «в житлі» замінити словами «в житловому приміщенні»
 
Враховано    
    -86- Сажко С.М.
В пункті шостому частини 1 статті 5 законопроекту слова «в житлі» замінити словами «в житловому приміщенні»
 
Враховано    
    -87- Єфімов М.В.
Пункт 6 частини 1 статті 5 законопроекту після слів «теплової енергії» доповнити словами «та послуги з управління багатоквартирним будинком».
 
Відхилено Витрати на утримання будинку є постійними і обліковуються за м2   
64. 7) отримувати від виконавців комунальних послуг компенсацію в розмірі, визначеному договорами про надання комунальних послуг, рішенням суду або законодавством за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;
 
-88- Мартовицький А.В.
Пункт 7 частини 1 статті 5 законопроекту викласти в новій редакції:
«7) отримувати від виконавців комунальних послуг, в разі наявності їх вини, компенсацію в розмірі, визначеному договорами про надання комунальних послуг, рішенням суду або законодавством за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт, або отримувати таку компенсацію від інших винних осіб;»
 
Відхилено   7) отримувати від управителя, виконавців комунальних послуг штраф у розмірі, визначеному договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;
 
    -89- Сажко С.М.
Пункт 7 частини 1 статті 5 законопроекту викласти в новій редакції:
«7) отримувати від виконавців комунальних послуг, в разі наявності їх вини, компенсацію в розмірі, визначеному договорами про надання комунальних послуг, рішенням суду або законодавством за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт, або отримувати таку компенсацію від інших винних осіб;»
 
Відхилено    
    -90- Бабак А.В.
Пункт 7 частини 1 статті 5 законопроекту викласти в новій редакції:
«7) отримувати від управителя, виконавців комунальних послуг неустойку в розмірі, визначеному договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;»
 
Враховано    
65. 8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг в установленому Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом органами порядку;
 
-91- Бабак А.В.
Пункт 8 частини 1 статті 5 законопроекту викласти в новій редакції:
«8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у встановленому законодавством порядку;»
 
Враховано   8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у встановленому законодавством порядку;
 
66. 9) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
 
   9) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їхніх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
 
67. 10) отримувати детальний розрахунок розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами у багатоквартирному будинку, а в разі обліку комунальних послуг у багатоквартирному будинку засобами вимірювальної техніки будинкового (групового) вузла комерційного обліку - також отримувати інформацію про покази таких засобів вимірювальної техніки;
 
-92- Мартовицький А.В.
Пункт 10 частини 1 статті 5 законопроекту викласти в новій редакції:
«10) отримувати детальний розрахунок розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами у багатоквартирному будинку, від особи, якій сплачує плату за клієнтське обслуговування, а в разі обліку комунальних послуг у багатоквартирному будинку засобами вимірювальної техніки будинкового (групового) вузла комерційного обліку - також отримувати інформацію про показання таких засобів вимірювальної техніки;»
 
Враховано о суті  10) без додаткової оплати отримувати від виконавця відповідної послуги чи іншої уповноваженої на розподіл комунальної послуги особи детальний розрахунок розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами багатоквартирного будинку;
 
    -93- Сажко С.М.
Пункт 10 частини 1 статті 5 законопроекту викласти в новій редакції:
«10) отримувати детальний розрахунок розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами у багатоквартирному будинку, від особи, якій сплачує плату за клієнтське обслуговування, а в разі обліку комунальних послуг у багатоквартирному будинку засобами вимірювальної техніки будинкового (групового) вузла комерційного обліку - також отримувати інформацію про показання таких засобів вимірювальної техніки;»
 
Враховано о суті   
    -94- Івченко В.Є.
перед словами «отримувати» доповнити словами «безоплатно»
 
Враховано о суті   
    -95- Бабак А.В.
Пункт 10 частини 1 статті 5 законопроекту викласти в новій редакції:
«отримувати від виконавця відповідної послуги чи іншої уповноваженої на розподіл комунальної послуги особи детальний розрахунок розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами у багатоквартирному будинку;»
 
Враховано    
68. 11) отримувати інформацію про проведені управителем, виконавцем комунальної послуги нарахування плати за житлово-комунальні послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;
 
-96- Івченко В.Є.
перед словами «отримувати» доповнити словами «безоплатно» без додаткової оплати у його поправках по тексту
 
Враховано о суті  11) без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені управителем, виконавцем комунальної послуги нарахування плати за житлово-комунальні послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;
 
69. 12) у встановленому законом порядку приймати рішення щодо відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг і визначення системи подальшого забезпечення будинку комунальними послугами, за умови дотримання вимог законодавства у тому числі про охорону навколишнього природного середовища.
 
-97- Лубінець Д.В.
Пункт 12 частини 1 статті 5 викласти в такій редакції:
«12) відключитися від систем централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води у разі наявності згоди всіх співвласників будинку або рішення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».
 
Враховано о суті  12) у встановленому законодавством порядку відключитися від систем централізованого теплопостачання та постачання гарячої води;
13) розірвати договір про надання комунальної послуги, попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання відповідної послуги. Це право не поширюється на договір про постачання теплової енергії, укладений зі споживачами у багатоквартирному будинку, крім випадку розірвання такого договору колективним споживачем.
 
    -98- Бабак А.В.
Пункт 12 частини 1 статті 5 викласти в такій редакції:
«у встановленому законодавством порядку відключитися від систем централізованого теплопостачання та постачання гарячої води»
 
Враховано    
    -99- Петьовка В.В.
у частині першій після пункту дванадцятого доповнити новим пунктом тринадцятим такого змісту:
"13) у встановленому законом порядку приймати рішення щодо односторонньої відмови від наданих комунальних послуг, у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості.".
 
Враховано по суті Механізм закладений у порядку перерахунку за такі послуги   
    -100- Бабак А.В.
у частині першій після пункту дванадцятого доповнити новим пунктом тринадцятим такого змісту:
«13) розірвати договір про надання комунальної послуги (крім постачання теплової енергії), попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання та за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання відповідної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання та за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання відповідної послуги. Це право не поширюється на договір про постачання теплової енергії, укладений зі споживачами у багатоквартирному будинку, крім випадку, якщо такий договір укладений колективним споживачем».
 
Враховано    
    -101- Константіновський В.Л.
частину першу статті 5 законопроекту після пункту другого доповнити новим пунктом (із відповідною зміною нумерації всіх пунктів частини першої статті 5) такого змісту:
«одержувати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), кінцевих вигодоодержувачів виконавців комунальних послуг;»
 
Відхилено Доповнення недоцільне, оскільки відкритий доступ до зазначеної інформації вже забезпечено законодавством про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.   
70. 2. Споживач зобов’язаний:
 
   2. Споживач зобов’язаний:
 
71. 1) укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом;
 
   1) укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом;
 
72. 2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини;
 
   2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини;
 
73. 3) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку житлово-комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;
 
-102- Бабак А.В.
Підпункт 3 частини 2 після слова «послуг» доповнити словами «відповідно до умов договору»
 
Враховано   3) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку комунальних послуг відповідно до умов договору та не втручатися в їх роботу;
 
74. 4) власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, що було пошкоджено з його вини;
 
-103- Марченко О.О.
У частині 4 пункту 2 статті 5 після слів «з його вини» додати через кому слова «яка документально підтверджена».
 
Враховано редакційно   4) власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, що було пошкоджено з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;
 
75. 5) оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами та у строки, встановлені відповідними договорами;
 
-104- Кужель О.В.
пункт 5) після слів: «цінами/тарифами» доповнити словами: «встановленими у відповідності до діючого законодавства»;
 
Враховано редакційно   5) оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами;
 
    -105- Константіновський В.Л.
у пункті п’ятому частини другої статті 5 законопроекту після слів «встановлені відповідними договорами» доповнити словами « (при цьому договорами не може передбачатись здійснення споживачем авансових платежів за ще не надані житлово-комунальні послуги)»
 
Відхилено оповнення недоцільне: 1) з точки зору нормопроектної техніки пропонована норма не належить до цієї статті, 2) положення обмежує свободу сторін при укладанні договору.   
76. 6) дотримуватися правил безпеки, у тому числі пожежної та газової, санітарних норм;
 
   6) дотримуватися правил безпеки, у тому числі пожежної та газової, санітарних норм;
 
77. 7) допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) управителя, виконавців комунальних послуг або їх представників у порядку, визначеному законом і договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показів засобів вимірювальної техніки;
 
-106- Кужель О.В.
у пункті 7) слова: «і договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг»- виключити;
 
Відхилено етальний порядок допуску у житло визначено у ст.10  7) допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) управителя, виконавців комунальних послуг або їхніх представників у порядку, визначеному законом і договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку;
 
    -107- Мартовицький А.В.
В пункті сьомому частини 2 статті 5 законопроекту слово «показів» замінити словом «показань».
 
Враховано Технічна термінологія   
    -108- Сажко С.М.
В пункті сьомому частини 2 статті 5 законопроекту слово «показів» замінити словом «показань».
 
Враховано    
    -109- Шпенов Д.Ю.
Пункт 7 частини 2 статті 5 викласти у такій редакції:
«допускати управителя, виконавців комунальних послуг або їх представників у порядку, визначеному законом у відповідну частину житла для ліквідації аварій, та в узгоджений зі споживачем час та спосіб для усунення неполадок внутрішньобудинкового санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних оглядів і перевірки показів засобів вимірювальної техніки;».
 
Відхилено Зайве уточнення   
    -110- Бабак А.В.
В пункті сьомому частини 2 статті 5 законопроекту слова «засобів вимірювальної техніки» замінити словами «приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в квартирі (приміщенні) будинку».
 
Враховано    
78. 8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
 
   8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
 
79. 9) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, у тому числі спільній, до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 
-111- Івченко В.Є.
У пункті 9 слова «у тому числі спільній,» вилучити.
 
Враховано   9) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 
    -112- Шпенов Д.Ю.
У пункті 9 частини 2 статті 5 виключити слова «у тому числі спільній».
 
Враховано    
    -113- Бабак А.В.
Пункт 9 частини 2 статті 5 викласти в редакції:
«9) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;»
 
Враховано    
80. 10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг.
 
-114- Петьовка В.В.
у частині другій пункт десятий - виключити.
 
Відхилено орма потрібна для фінансової дисципліни  10) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг;
11) інформувати управителя, виконавців комунальних послуг про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;
12) надавати виконавцю комунальних послуг або іншій особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання наявних приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку, в порядку та строки, визначені договором.
3. Колективний споживач має право:
1) укладати договір про надання комунальної послуги відповідно до статуту в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем;
2) розірвати договір про надання комунальної послуги, укладений ним в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем, попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання.
4. Колективний споживач зобов’язаний:
1) допускати до об’єктів нерухомого майна, що належать колективному споживачу, а також у місця загального користування і допоміжні приміщення багатоквартирних будинків (для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) виконавців комунальних послуг або їхніх представників у порядку, визначеному законом і договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів вимірювальної техніки;
2) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг для споживачів, яких об’єднує такий колективний споживач;
3) забезпечувати розподіл між споживачами, об’єднаними таким колективним споживачем, обсягу спожитих комунальних послуг відповідно до законодавства (крім випадку, коли співвласниками визначено іншу особу, що здійснює розподіл обсягів комунальної послуги);
4) у разі безпосереднього здійснення розподілу обсягу комунальних послуг між споживачами у будівлі надавати споживачам, об’єднаним таким колективним споживачем, детальний розрахунок розподілу між ними обсягу спожитих комунальних послуг, а в разі обліку комунальних послуг засобами вимірювальної техніки вузла обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі (її частині), надавати- також інформацію про їх показання.
 
    -115- Міщенко С.Г.
у частині другій пункт десятий - виключити.
 
Відхилено    
    -116- Лубінець Д.В.
Пункт 10 частини 2 статті 5 виключити.
 
Відхилено    
    -117- Кужель О.В.
Пункт 10 частини 2 статті 5 виключити.
 
Відхилено    
    -118- Шпенов Д.Ю.
У пункті 10 частини 2 статті 5 виключити слова «або договорами про надання житлово-комунальних послуг» АБО ВИКЛЮЧИТИ весь пункт.
 
Відхилено    
    -119- Константіновський В.Л.
у пункті десятому частини другої статті 5 законопроекту після слів «договорами про надання житлово-комунальних послуг» доповнити словами « ; розмір такої пені не може перевищувати половини встановлених чинним законодавством розмірів пені за порушення встановлених строків виплати заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовців, пенсій та соціальних виплат; норми цього пункту не застосовуються до споживачів у випадку відсутності у чинному законодавстві про працю норм про обов’язок роботодавця сплачувати працівнику пеню за порушення встановлених строків виплати заробітної плати та/або норм, якими визначено розмір такої пені, у випадку відсутності у чинному законодавстві норм про нарахування та виплату військовослужбовцям пені за порушення встановлених строків виплати грошового забезпечення, а також у випадку відсутності у чинному законодавстві норм про нарахування та виплату фізичній особі пені за порушення встановлених строків виплати пенсій та соціальних виплат».
 
Відхилено оповнення недоцільне: 1) з точки зору нормопроектної техніки пропонована норма не належить до цієї статті, 2) стаття 26 законопроекту з урахуванням поданих і врахованих правок передбачає максимальний розмір пені в 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення.   
    -120- Бабак А.В.
Частину 2 статті 5 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«11) інформувати управителя, виконавців комунальних послуг про зміну фактичної кількості осіб, що постійно проживають у житлі споживача, не пізніше ніж протягом десяти днів від дати такої зміни;
12) надавати виконавцю комунальних послуг або іншій особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання наявних індивідуальних засобів обліку в порядку та строки, визначені договором».
та новими частинами у такій редакції:
«3. Колективний споживач має право:
1) за рішенням його статутних органів укладати договір про надання комунальної послуги в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем;
2) за рішенням його статутних органів розірвати договір про надання комунальної послуги, укладений ним в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем, попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання;
4. Колективний споживач зобов’язаний:
1) допускати на об’єкти нерухомого майна, що належать колективному споживачу, а також у місця загального користування і допоміжні приміщення багатоквартирних будинків (для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) виконавців комунальних послуг або їхніх представників у порядку, визначеному законом і договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показів засобів вимірювальної техніки;
2) у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договорами про надання житлово-комунальних послуг для споживачів, яких об’єднує такий колективний споживач;
3) забезпечувати розподіл між споживачами обсягу спожитих комунальних послуг відповідно законодавства;
4) надавати споживачам детальний розрахунок розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами, а в разі обліку комунальних послуг засобами вимірювальної техніки колективного вузла комерційного обліку - також інформацію про покази таких засобів вимірювальної техніки;
5) у випадку безпосереднього здійснення розподілу обсягу комунальних послуг між споживачами у будівлі, надавати споживачам, об’єднаним таким колективним споживачем, детальний розрахунок розподілу між ними обсягу спожитих комунальних послуг, а в разі обліку комунальних послуг засобами вимірювальної техніки колективного вузла комерційного обліку - також інформацію про їх показники».
 
Враховано    
    -121- Мартовицький А.В.
Частину 2 статті 5 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«11) надавати щомісячно (не пізніше останнього дня поточного місяця) управителю багатоквартирного будинку, виконавцю комунальних послуг показання наявних квартирних засобів обліку.»
 
Враховано по суті   
    -122- Сажко С.М.
Частину 2 статті 5 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«11) надавати щомісячно (не пізніше останнього дня поточного місяця) управителю багатоквартирного будинку, виконавцю комунальних послуг показання наявних квартирних засобів обліку.»
 
Враховано по суті   
81. Стаття 6. Права і обов’язки управителів та виконавців комунальних послуг
 
   Стаття 8. Права і обов’язки виконавців комунальних послуг та управителів
 
82. 1. Управитель, виконавець комунальної послуги має право:
 
-123- Кудлаєнко С.В.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
«1. Виконавець житлово-комунальних послуг має право:
 
Враховано   1. Виконавець комунальної послуги має право:
 
83. 1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил, інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
 
   1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
 
84. 2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;
 
   2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням комунальних послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;
 
85. 3) отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати житлово-комунальних послуг і повертати їх у разі ненадання таких послуг або пільг;
 
-124- Бабак А.В.
У пункті 3 частини 1 статті 6 слова «і повертати їх у разі ненадання таких послуг або пільг» видалити.
 
Враховано   3) отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати комунальних послуг;
 
86. 4) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показів засобів вимірювальної техніки в порядку, визначеному законом і договорами про надання житлово-комунальних послуг;
 
-125- Константіновський В.Л.
пункт четвертий частини першої статті 6 законопроекту перед словами «доступу до житла» доповнити словами «виключно у передбачених законом випадках»
 
Відхилено орма передбачає випадки доступу до житла  4) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку, в порядку, визначеному законом і договорами про надання комунальних послуг;
 
    -126- Бабак А.В.
В пункті четвертому частини першої статті 6 законопроекту слова «засобів вимірювальної техніки» замінити словами «приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в квартирах (приміщеннях) будинку».
 
Враховано редакційно    
    -127- Шпенов Д.Ю.
Пункт 4 частини 1 статті 6 виключити.
 
Відхилено    
    -128- Кудлаєнко С.В.
У пункті четвертому частини першої статті 6 слова «до житла, інших об’єктів нерухомого майна» замінити словами «до приміщення, будинків і споруд».
 
Відхилено    
87. 5) припинити надання житлово-комунальних послуг у випадку їх несплати або сплати не в повному обсязі в порядку і строк, передбачені законом та/або договором.
 
-129- Константіновський В.Л.
у пункті п’ятому частини першої статті 6 законопроекту слово «припинити» замінити на слово «призупинити» та після слів «передбачені законом та/або договором» доповнити словами « (при цьому на споживача не може бути покладено обов’язок здійснювати будь-які платежі за припинення/призупинення надання житлово-комунальних послуг), з урахуванням того, що у випадку здійснення оплати споживачем боргу за надану житлово-комунальну послугу управитель, виконавець комунальної послуги зобов’язаний за зверненням споживача безоплатно та у розумні строки поновити надання житлово-комунальної послуги».
 
Враховано   5) припинити/зупинити надання комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають договору;
6) звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;
7) у разі укладення індивідуального договору про надання комунальної послуги отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;
8) утворювати системи управління якістю та проводити їх сертифікацію відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.
 
    -130- Петьовка В.В.
у частині першій статті 6 пункт п'ятий викласти у новій редакції такого змісту:
"5) вести претензійно-позовну роботу з споживачами житлово-комунальних послуг у випадку виникнення заборгованості за надані послуги в порядку і строки, передбачені законом та/або договором. ".
 
Враховано редакційно    
    -131- Шпенов Д.Ю.
Пункт 5 частини 1 статті 6 викласти у такій редакції «припинити надання житлово-комунальних послуг споживачу у випадку несплати або сплати ним не в повному обсязі в порядку і строк, передбачені законом та/або договором, крім випадків, коли такі послуги були не якісні чи не надавались або надавались не у повному обсязі.».
 
Враховано редакційно    
    -132- Ківалов С.В.
Пункт 5 частини 1 статті 6 законопроекту викласти у такій редакції:
«5) обмежити надання житлово-комунальних послуг в межах соціальної норми житлово-комунальної послуги у випадку їх несплати або сплати не в повному обсязі в порядку і строк, передбачені законом та/або договором».
 
Відхилено ропозицію про соціальну норму технічно не можливо застосувати для індивідуального споживача   
    -133- Кудлаєнко С.В.
Доповнити новим пунктом:
«5) отримувати інформацію про перелік споживачів будинку і показники щодо належних їм площ житлових/нежитлових приміщень».
 
Враховано редакційно    
    -134- Бабак А.В.
Частину 1 статті 6 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«6) у разі укладення індивідуального договору про надання комунальної послуги отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, що постійно проживають у житлі споживача у випадках та порядку, передбачених договором;
7) утворювати системи управління якості та проводити їх сертифікацію відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.
8) здійснювати щомісячний розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку з урахуванням показань квартирних засобів обліку, норм споживання та інших параметрів у передбаченому договором порядку.»
 
Враховано ідпункт 7 перенесено у частину про обов’язки   
    -135- Мартовицький А.В.
Частину 1 статті 6 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«6) здійснювати щомісячний розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку з урахуванням показань квартирних засобів обліку (за відсутності, згідно середнього споживання), норм споживання та інших параметрів у передбаченому договором порядку.
7) в разі відсутності вини управителя, виконавця комунальної послуги – стягнути з винної особи суму, на яку проведено перерахунки та/або сплачено споживачу неустойку (штраф, пеню) за порушення договорів про надання житлово-комунальних послуг, у встановленому законодавством порядку.»
 
Враховано частково (підпункт 7 питання врегульовано Цивільним кодексом і не потребує додаткового врегулювання)   
    -136- Сажко С.М.
Частину 1 статті 6 законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«6) здійснювати щомісячний розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку з урахуванням показань квартирних засобів обліку (за відсутності, згідно середнього споживання), норм споживання та інших параметрів у передбаченому договором порядку.
7) в разі відсутності вини управителя, виконавця комунальної послуги – стягнути з винної особи суму, на яку проведено перерахунки та/або сплачено споживачу неустойку (штраф, пеню) за порушення договорів про надання житлово-комунальних послуг, у встановленому законодавством порядку.»
 
Враховано частково (підпункт 7 питання врегульовано Цивільним кодексом і не потребує додаткового врегулювання)   
    -137- Кужель О.В.
Частину першу статті шостої доповнити новим пунктом шостим наступного змісту:
«6) здійснювати щомісячний розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку з урахуванням показань квартирних засобів обліку (за відсутності, згідно середнього споживання), норм споживання та інших параметрів у передбаченому договором порядку.».
 
Враховано ідпункт 7 перенесено у частину про обов’язки   
    -138- Андрієвський Д.Й.
Частину першу статті 6 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«6) утворювати неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та юридичних осіб за відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності, які в установленому Кабінетом Міністрів України порядку можуть набувати статусу саморегулівних організацій у сфері житлово-комунальних послуг та проводити професійну атестацію відповідальних виконавців житлово-комунальних послуг чи залучатися до ліцензування господарської діяльності членів саморегулівної організації. Саморегулівні організації визначають правила і стандарти підприємницької та професійної діяльності, обов'язкові для виконання всіма членами таких організацій, а також передбачають механізми відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання членами саморегулівної організації робіт (послуг) неналежної якості.»;
 
Відхилено Оскільки авторами не запропоновано закінченого механізму правового регулювання з даного питання (набуття статусу, обов’язковість членства, засади спільної діяльності), що має регулюватися окремим законом   
88. 2. Управитель, виконавець комунальної послуги зобов’язаний:
 
-139- Кудлаєнко С.В.
2. Виконавець житлово-комунальних послуг зобов’язаний:
 
Враховано   2. Виконавець комунальної послуги зобов’язаний:
 
89. 1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договорів про надання житлово-комунальних послуг, у тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
 
-140- Кудлаєнко С.В.
Викласти в редакції:
«1) забезпечувати своєчасність і відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договорів про їх надання, у тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів»;
 
Враховано редакційно   1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договорів про їх надання, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
 
90. 2) готувати та укладати із споживачем договори про надання житлово-комунальних послуг згідно з типовим договором;
 
-141- Ківалов С.В.
в пункті 2 частини 2 статті 6 законопроекту слово «готувати» замінити на слово «направляти».
 
Відхилено _  2) готувати та укладати із споживачем договори про надання комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;
 
    -142- Кудлаєнко С.В.
2) готувати та укладати із споживачем договори про надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;
 
Враховано _   
91. 3) надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;
 
-143- Івченко В.Є.
Пункт 3 перед словом «надавати» доповнити словом «безоплатно».
 
Враховано по суті  3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання відповідної послуги, а також про її споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;
 
    -144- Ківалов С.В.
в пункті 3 частини 2 статті 6 законопроекту слово «структуру» замінити на слово «розрахунок» та слово - «режим» замінити на слово – «періодичність».
 
Відхилено    
    -145- Кудлаєнко С.В.
Слова «та іншу інформацію, передбачену законодавством» виключити.
 
Відхилено    
    -146- Константіновський В.Л.
пункт третій частини другої статті 6 законопроекту після слів «структуру цін/тарифів,» доповнити словами «повний розрахунок собівартості житлово-комунальних послуг». та після слів «їх споживчі властивості» доповнити словами «, всі отримані доходи, всі здійснені платежі, своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), кінцевих вигодоодержувачів».
 
Відхилено итання, що запропоновані у пропозиції, є предметом, що відносяться до сфери регулювання інших законів з врегулювання корпоративних відносин   
92. 4) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 
   4) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 
93. 5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках порушення договорів про надання житлово-комунальних послуг;
 
-147- Ківалов С.В.
в пункті 5 частини 2 статті 6 законопроекту після слів «неналежної якості» доповнити словами «не укладення договору з вини управителя/виконавця».
 
Відхилено Незрозумілий зміст пропозиції  5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором про надання комунальних послуг;
 
    -148- Кудлаєнко С.В.
Слова «а також в інших випадках порушення договорів про надання житлово-комунальних послуг» виключити.
 
Враховано частково    
94. 6) вживати заходів для ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені договорами про надання житлово-комунальних послуг та/або законодавством;
 
-149- Кужель О.В.
У пункті 6) слова: «договорами про надання житлово-комунальних послуг та/або» - виключити;
 
Враховано   6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
 
95. 7) сплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, визначеному договорами про надання житлово-комунальних послуг або законодавством;
 
-150- Кужель О.В.
У пункті 6) слова: «договорами про надання житлово-комунальних послуг та/або» - виключити;
 
Враховано   7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, визначеному законодавством;
 
    -151- Мартовицький А.В.
Пункт сьомий частини 2 статті 6 законопроекту після слів «сплачувати споживачу компенсацію» доповнити словами «у разі наявності його вини».
 
Відхилено Питання врегульовано Цивільним кодексом   
    -152- Сажко С.М.
Пункт сьомий частини 2 статті 6 законопроекту після слів «сплачувати споживачу компенсацію» доповнити словами «у разі наявності його вини».
 
Відхилено Питання врегульовано Цивільним кодексом   
    -153- Константіновський В.Л.
пункт сьомий частини другої статті 6 законопроекту після слів «або законодавством» доповнити словами «, а також компенсацію за надання житлово-комунальних послуг не в повному обсязі та/або неналежної якості».
 
Враховано по суті у підпункті 5 цієї частини   
96. 8) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
 
-154- Бабак А.В.
У пункті восьмому частини другої статті 6 слова «зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт» виключити.
 
Враховано частково   8) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг;
 
97. 9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини.
 
-155- Бабак А.В.
Частину другу статті 6 доповнити підпунктом такого змісту:
«10) у разі укладення індивідуальних договорів про надання комунальних послуг здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку у передбаченому законодавством та договором порядку».
 
Враховано   9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням комунальних послуг, що виникли з його вини;
10) у разі укладення індивідуальних договорів про надання комунальних послуг здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку у передбаченому законодавством та договором порядку;
11) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до законодавства.
3. Управитель багатоквартирного будинку має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил, інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;
2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з експлуатацією спільного майна, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;
3) отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати житлових послуг;
4) отримувати інформацію від споживачів про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;
5) за рішенням співвласників багатоквартирного будинку надавати в оренду, встановлювати сервітут щодо спільного майна багатоквартирного будинку;
6) доступу до приміщень, будинків і споруд для ліквідації аварій, усунення неполадок, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів у порядку, визначеному законодавством і договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком;
7) вести претензійно-позовну роботу у разі виникнення заборгованості за надані послуги в порядку і строки, встановлені законом та/або договором;
8) утворювати системи управління якістю та проводити їх сертифікацію відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації;
9) у випадках та порядку, передбачених договором, припинити/призупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.
4. Управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний:
1) забезпечувати належне утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території відповідно до нормативних вимог і договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, від власного імені укладати з підрядниками необхідні договори про виконання окремих робіт та послуг;
2) від імені співвласників багатоквартирного будинку вживати заходів для забезпечення захисту спільного майна багатоквартирного будинку від протиправних посягань та стягнення з осіб, винних у знищенні, пошкодженні або викраденні спільного майна, відшкодування завданих збитків;
3) вести і зберігати технічну та іншу встановлену законом та/або договором документацію багатоквартирного будинку;
4) інформувати співвласників багатоквартирного будинку про необхідність капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;
5) у разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку відповідного рішення від імені, в інтересах та за рахунок співвласників укладати з виконавцями комунальних послуг договори про надання таких послуг, забезпечувати виконання умов договорів та контроль якості цих послуг;
6) укласти з виконавцем послуги з постачання електричної енергії договір на постачання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку, забезпечувати виконання умов цього договору та контроль якості цих послуг;
7) за рішенням співвласників багатоквартирного будинку та в межах виділених ними коштів організовувати виконання та виступати замовником робіт з капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;
8) у разі прийняття відповідного рішення співвласниками багатоквартирного будинку приймати на банківський рахунок, відкритий для розрахунків за окремим багатоквартирним будинком для цієї мети, внески на проведення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, орендну плату і плату за сервітути та забезпечувати проведення відповідних розрахунків, а також на запит будь-якого співвласника багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, надавати інформацію про рух коштів на відповідному рахунку;
9) вести окремий облік доходів і витрат за кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, та забезпечувати співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до такої інформації щодо їхнього будинку у порядку, визначеному договором;
10) щорічно звітувати перед споживачами про виконання кошторису витрат та виносити на погодження споживачів кошторис витрат на поточний рік.
За згодою сторін договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком також може бути передбачено інші права та обов’язки управителя багатоквартирного будинку.
 
    -156- Кужель О.В.
Частину другу статті шостої доповнити абзацами наступного змісту:
«10) щорічно погоджувати зі споживачами розмір вартості послуги з утримання будинку та прибудинкової території;
11) щорічно звітувати перед споживачами про виконання кошторису витрат та виносити на погодження споживачів кошторис витрат на поточний рік.»
 
Враховано частково    
    -157- Кудлаєнко С.В.
3. Управитель багатоквартирного будинку:
1) забезпечує належне утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території відповідно до нормативних вимог і договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, від власного імені укладає з підрядниками необхідні договори про виконання окремих робіт, надання комунальних та інших послуг тощо;
2) від імені співвласників багатоквартирного будинку вживає заходів до забезпечення захисту спільного майна багатоквартирного будинку від протиправних посягань та стягнення з осіб, винних у знищенні, пошкодженні або викраденні спільного майна, відшкодування завданих збитків;
3) складає, веде і зберігає технічну документацію багатоквартирного будинку;
4) інформує співвласників багатоквартирного будинку про необхідність капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;
5) за рішенням співвласників багатоквартирного будинку та в межах виділених ними коштів організовує виконання та виступає замовником робіт з капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;
6) за рішенням співвласників багатоквартирного будинку надає в оренду, встановлює сервітути щодо спільного майна багатоквартирного будинку;
7) від свого імені в інтересах та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку укладає з виконавцями комунальних послуг договори про надання таких послуг та контролює їх якість;
8) контролює виконання умов договорів про надання комунальних послуг;
9) приймає на банківський рахунок, відкритий для розрахунків за окремим багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, плату за послуги з управління багатоквартирним будинком, а в разі прийняття відповідного рішення співвласниками багатоквартирного будинку - також внески на проведення капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку, орендну плату і плату за сервітути та забезпечує проведення відповідних розрахунків;
10) забезпечує приймання на банківський рахунок, відкритий для розрахунків за окремим багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, платежів за комунальні послуги та їх подальше перерахування виконавцям таких послуг, якщо інше не передбачено договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком;
11) має доступ до приміщення, будинків і споруд для ліквідації аварій, усунення неполадок, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів у порядку, визначеному законодавством і договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
За згодою сторін договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком також може бути передбачено інші права та обов’язки управителя багатоквартирного будинку.
4. Управитель багатоквартирного будинку несе відповідальність:
1) за шкоду, заподіяну третім особам у результаті невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків;
2) за шкоду, заподіяну спільному майну, правам та законним інтересам співвласників багатоквартирного будинку внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків;
3) за невиконання та/або неналежне виконання умов договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
Управитель багатоквартирного будинку відповідає перед співвласниками за неналежні умови проживання (перебування) у квартирах і нежитлових приміщеннях багатоквартирного будинку, якщо не доведе, що такі неналежні умови сталися не з його вини.
Управитель багатоквартирного будинку відповідає перед співвласниками згідно із законом у разі не передачі новому управителю багатоквартирного будинку або іншій особі, визначеній співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, технічної документації на багатоквартирний будинок за переліком, який визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства у разі припинення дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
Управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний вести окремий облік доходів і витрат за кожним багатоквартирним будинком, який перебуває в його управлінні, та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до такої інформації стосовно їх будинку.
У разі коли управління багатоквартирним будинком здійснюється юридичною особою, управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний надати інформацію щодо відповідної фінансової звітності на запит будь-кого із співвласників багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні.
Управитель багатоквартирного будинку за рішенням співвласників зобов’язаний відкрити для приймання платежів та проведення розрахунків за кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, окремий банківський рахунок та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до інформації про рух коштів на відповідному рахунку.
Управитель багатоквартирного будинку протягом одного місяця після укладення з ним договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком зобов’язаний за власний рахунок укласти договір страхування своєї відповідальності за шкоду, заподіяну спільному майну, строком не менш як на один рік та своєчасно його продовжувати (укладати новий договір) протягом строку дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
У разі невиконання управителем багатоквартирного будинку вимог частин другої п’ятої цієї статті співвласники багатоквартирного будинку або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку мають право в односторонньому порядку достроково розірвати договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
Стандарти організації управління багатоквартирним будинком та якості послуг з управління ним визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства».
 
Враховано частково редакційно   
    -158- Гуляєв В.О.
Статтю 6 доповнити частиною 3 наступного змісту: «Вимоги до управителя, виконавця комунальної послуги:
Управитель, виконавець зобов'язаний вести окремий облік доходів і витрат щодо кожного споживача, який перебуває в його управлінні, та забезпечити споживачам вільний доступ до цієї інформації стосовно їхнього будинку.
На запит будь-кого зі споживачів, які перебувають в його управлінні, управитель, виконавець зобов'язаний надати документи своєї фінансової звітності.
Якщо інше не встановлено договором про надання житлово-комунальних послуг, управитель, виконавець зобов'язаний відкрити для приймання платежів та проведення розрахунків за кожним споживачем, що перебуває в його управлінні, окремий банківський рахунок та забезпечити споживачеві вільний доступ до інформації про рух коштів на відповідному рахунку.
Управитель, виконавець:
протягом одного місяця після укладання з ним договору про надання житлово-комунальних послуг зі споживачами зобов'язаний укласти договір страхування своєї професійної відповідальності строком не менш як на один рік та своєчасно його продовжувати (укладати новий) протягом строку дії договору про надання житлово-комунальних послуг;
проводить публічні обговорення зі споживачами з питань зміни тарифів;
в разі систематичного (більше двох разів на рік) ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, виконавець зобов'язаний сплатити споживачу пеню в розмірі подвійної вартості ненаданих, наданих не в повному обсязі або неналежної якості послуг.
5.У разі невиконання управителем, виконавцем вимог частин першої четвертої цієї статті споживачі мають право вимагати дострокового припинення договору про надання житлово-комунальних послуг.
6.Стандарти організації управління та якості послуг зі споживачами визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства».
 
Враховано редакційно    
98. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
99. ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 
   ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 
100. Стаття 7. Порядок оплати житлово-комунальних послуг
 
-159- Кудлаєнко С.В.
Статтю 7 викласти в такій редакції:
«1. Плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісяця відповідно до умов договорів про їх надання в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Оплата послуг здійснюється щомісяця до двадцятого числа, що настає за розрахунковим, якщо інше не передбачено умовами договорів про надання житлово-комунальних послуг.
Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, що отримані ним до укладення відповідного договору.
2. Розмір плати за комунальні послуги розраховується виходячи з розміру встановлених цін/тарифів, показань засобів обліку, норм споживання, затверджених в установленому порядку, фактичного обсягу споживання послуг, документально підтвердженого в установленому порядку.
3. У разі зміни цін/тарифів на комунальні послуги виконавець не пізніше ніж через десять днів з дати введення їх у дію повідомляє про це споживачам із посиланням на рішення відповідних органів.
4. У разі несвоєчасного та/або не в повному обсязі внесення плати за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплачувати пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше 100 відсотків загальної суми боргу, крім визначених законом випадків.
5. Нарахування пені розпочинається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги.
Граничним строком внесення плати за житлово-комунальні послуги є 20 число місяця, що настає за розрахунковим. При цьому пеня за кожний місяць нараховується окремо.
6. Нарахування пені здійснюється виконавцем.
7. Порядок нарахування та стягнення пені затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково   Стаття 9. Порядок оплати житлово-комунальних послуг
 
101. 1. Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісячно, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.
 
-160- Бабак А.В.
Частину 1 статті 7 законопроекту викласти в редакції:
«1. Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісячно, не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.»
 
Відхилено Не має потреби надмірно зарегульовувати договірні відносини  1. Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісячно, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.
Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.
 
102. 2. У випадках, передбачених статтями 11 - 13 цього Закону, додатково до плати за комунальну послугу споживач сплачує плату за клієнтське обслуговування для відшкодування виконавцю відповідної комунальної послуги додаткових витрат, пов’язаних з укладанням договорів про надання комунальної послуги з кожним зі співвласників багатоквартирного будинку та адмініструванням цих договорів.
 
-161- Мартовицький А.В.
Частину 2 статті 7 законопроекту викласти в новій редакції:
«2. У випадках, передбачених статтями 11 - 13 цього Закону, додатково до плати за комунальну послугу споживач сплачує плату за клієнтське обслуговування для відшкодування додаткових затрат, пов’язаних з укладанням договорів про надання комунальної послуги з кожним зі співвласників багатоквартирного будинку та розподілу між ними послуги, адмініструванням цих договорів та веденням абонентського обліку.»
 
Враховано по суті     
    -162- Сажко С.М.
Частину 2 статті 7 законопроекту викласти в новій редакції:
«2. У випадках, передбачених статтями 11 - 13 цього Закону, додатково до плати за комунальну послугу споживач сплачує плату за клієнтське обслуговування для відшкодування додаткових затрат, пов’язаних з укладанням договорів про надання комунальної послуги з кожним зі співвласників багатоквартирного будинку та розподілу між ними послуги, адмініструванням цих договорів та веденням абонентського обліку.»
 
Враховано по суті   
    -163- Івченко В.Є.
Частину другу статті 7 вилучити.
 
Враховано    
    -164- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 7 виключити.
 
Враховано    
    -165- Кужель О.В.
Частину другу статті сьомої – виключити.
 
Враховано    
103. 3. За бажанням споживача оплата житлово-комунальних послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
 
-166- Шинькович А.В.
частину третю статті 7 проекту Закону доповнити словами «…відповідно до умов договору про надання відповідних житлово-комунальних послуг».
 
Враховано   2. За бажанням споживача оплата житлово-комунальних послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів згідно з умовами договору про надання відповідних житлово-комунальних послуг.
 
    -167- Кужель О.В.
Частину третю статті сьомої – виключити.
 
Відхилено Норма обмежує права споживача   
104. 4. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються нарівні зі споживачем усіма житлово-комунальними послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов`язаннями з оплати житлово-комунальних послуг.
 
-168- Івченко В.Є.
У частині четвертій статті 7 слова «та несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями з оплати житлово-комунальних послуг» вилучити.
 
Відхилено   3. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються нарівні зі споживачем усіма житлово-комунальними послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати житлово-комунальних послуг.
 
    -169- Ківалов С.В.
В частині 4 статті 7 законопроекту після слів «з оплати житлово-комунальних послуг» доповнити словами «якщо вони є стороною договору і така відповідальність передбачена договором».
 
Відхилено    
    -170- Шинькович А.В.
Частину 4 статті 7 викласти в наступній редакції:
«4. Дієздатні особи, які зареєстровані у житлі споживача, користуються нарівні зі споживачем усіма житлово-комунальними послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов`язаннями з оплати житлово-комунальних послуг».
 
Відхилено    
    -171- Єфімов М.В.
У частині четвертій статті 7 слова «проживають та/або» вилучити.
 
Відхилено    
105. Стаття 8. Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги
 
   Стаття 10. Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги
 
106. 1. Якщо ціни (тарифи) на комунальні послуги є регульованими, вони встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування.
 
-172- Ківалов С.В.
в частині 1 статті 8 законопроекту слово «комунальні» замінити на «житлово-комунальні».
 
Враховано   1. Ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до закону ціни (тарифи) є регульованими. У такому разі ціни (тарифи) встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону.
 
    -173- Кодола О.М.
Частину першу статті 8 після слів «місцевого самоврядування» доповнити словами «, у разі якщо ціни (тарифи) на комунальні послуги є нерегульованими, їх встановлення відбувається виключно за договором (домовленістю сторін)».
 
Враховано редакційно    
    -174- Кудлаєнко С.В.
частину 1 статті 8 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -175- Бабак А.В.
Частину першу статті 8 викласти в редакції:
«Ціни (тарифи) на комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до закону ціни (тарифи) є регульованими. В такому разі ціни (тарифи) встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування.»
 
Враховано    
107. 2. Розмір плати за клієнтське обслуговування визначається за угодою сторін з розрахунку на один договір (або один абонентський рахунок).
 
-176- Бабак А.В.
частину 2 статті 8 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Розмір плати за клієнтське обслуговування для послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами визначається органом, уповноваженим встановлювати тарифи на відповідні послуги, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з розрахунку на один договір (або один абонентський рахунок).»
 
Враховано о суті у частині першій статті 4     
    -177- Івченко В.Є.
Частину другу статті 8 вилучити.
 
Враховано    
    -178- Ківалов С.В.
частину 2 статті 8 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -179- Кудлаєнко С.В.
частину 2 статті 8 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -180- Кужель О.В.
Частину другу статті восьмої – виключити.
 
Враховано    
    -181- Єфімов М.В.
Частину 2 статті 8 доповнити словами:
«та не може перевищувати максимальний розмір, встановлений Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено Частина виключена   
108. 3. Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за згодою сторін та зазначається у договорі з управителем.
 
-182- Гуляєв В.О.
Частину 3 статті 8 доповнити наступним реченням: «за умови узгодження вартості його послуг зі споживачами».
 
Враховано о суті  2. Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за домовленістю сторін, крім випадку обрання управителя органом місцевого самоврядування.
 
    -183- Єфімов М.В.
Частину 3 статті 8 доповнити абзацом такого змісту:
«Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком не може перевищувати рівень, встановлений Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано частково . Це не регульований державою тариф. Водночас, ст. 4 законопроекту до повноважень КМУ віднесено затвердження порядку встановлення граничного розміру витрат на управління житлом громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату комунальних послуг   
    -184- Ківалов С.В.
частину 3 статті 8 законопроекту викласти у такій редакції:
«Вартість послуг з управління багатоквартирним будинком розраховується відповідно до методики, яка затверджується Кабінетом Міністрів України та зазначається у договорі з управителем.
Ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком, у випадку визначення управителя органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу, розрахованої відповідно до методики, яка затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково другий абзац.   
109. Ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком, у випадку визначення управителя органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.
 
-185- Кужель О.В.
Абзац другий частини третьої статті восьмої доповнити словами: «але не вище за середню ринкову та в обов’язковому порядку узгодженою з споживачем»;
 
Відхилено Не регульований державою тариф. Якщо ціна не влаштовує споживача, то відповідно до цього законопроекту він може змінити управителя, узгодивши з ним ціну на відповідну послугу у встановленому цим законопроектом порядку.  Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком у разі визначення управителя органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.
Така ціна протягом строку дії договору управління може змінюватися виключно за погодженням сторін з підстав та в порядку, визначених таким договором.
 
    -186- Бабак А.В.
частину 3 статті 8 законопроекту доповнити абзацами:
«Така ціна протягом строку дії договору управління може змінюватися виключно з підстав та в порядку визначених таким договором.
У разі, якщо співвласники багатоквартирного будинку не погоджуються з ціновою пропозицією переможця конкурсу, то протягом одного місяця можуть відмовитися від такого управителя та прийняти рішення щодо управління багатоквартирним будинком у порядку, передбаченому законом»
 
Враховано частково    
110. 4. Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком, та включає:
 
-187- Кужель О.В.
У абзаці першому частини четвертої статті восьмої після слів : «управління багатоквартирним будинком» доповнити словами: «, який в обов’язковому порядку узгоджується з споживачем»
 
Враховано частині другій цієї статті  3. Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком, та включає:
 
    -188- Івченко В.Є.
У частині четвертій статті 8 слова «, якщо інше не визначено договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком,» вилучити.
 
Відхилено бмеження прав співвласників   
    -189- Гуляєв В.О.
У частині 4 статті 8 після слів «на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення» доповнити словами : «або від кількості фактично проживаючих та/або зареєстрованих осіб у приміщенні (в залежності від послуги)» і далі за текстом.
 
Відхилено Це й інше може бути передбачено договором на надання послуг з управління   
111. 1) витрати на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;
 
-190- Бабак А.В.
Підпункт 1 частини 4 ст. 8 доповнити словами: відповідно до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, крім витрат на обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги, у разі укладання індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем.
 
Враховано   1) витрати на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території відповідно до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, крім витрат на обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги, у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем;
 
112. 2) винагороду управителеві.
 
   2) винагороду управителю.
 
113. Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території є невід’ємною частиною договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
 
   Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території є невід’ємною частиною договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
 
114. Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території складається на основі переліку послуг, що забезпечуватиме належний санітарно-гігієнічний, протипожежний, технічний стану будинку та прибудинкової території відповідно до вимог стандартів у відповідній сфері.
 
-191- Бабак А.В.
Абзац другий підпункту 2 частини 4 статті 8 законопроекту викласти в редакції:
«Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території складається на основі встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, примірного переліку витрат, що забезпечуватиме належний санітарно-гігієнічний, протипожежний, технічний стан будинку та прибудинкової території відповідно до вимог стандартів у відповідній сфері.»
 
Враховано частково   Кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території враховує обов’язковий перелік послуг, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.
На вимогу споживача надається інформація про фактичні витрати управителя відповідно до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території.
 
    -192- Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 8 доповнити останнім абзацом такого змісту «Мінімальний перелік послуг, які входять до витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково (більш доцільним є затвердження такого переліку Міністерством)   
    -193- Гуляєв В.О.
Частину 4 статті 8 доповнити абзацом наступного змісту : « На вимогу споживача надається кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, передбачений договором.»
 
Враховано частково    
115. 5. Інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням її необхідності здійснюється виконавцями відповідних послуг в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
-194- Шпенов Д.Ю.
Частину 5 статті 8 викласти в такій редакції:
«Інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням її необхідності здійснюється виконавцями відповідних послуг персонально кожному споживачу.
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги, виконавець не пізніше ніж через десять днів з дати введення їх у дію повідомляє про це кожному споживачу персонально із посиланням на рішення відповідних органів та детальним обґрунтування та розрахунками такої необхідності.».
 
Враховано частково едакційно в обов’язках виконавця послуг  4. Інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності здійснюється виконавцями відповідних послуг в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.
 
    -195- Андрієвський Д.Й.
Викласти пункт 5 статті 8 в наступній редакції:
«5. Інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням її необхідності здійснюється виконавцями відповідних послуг не менш як за місяць до звернення до національного регулятора щодо таких цін/тарифів з обов'язковим проведенням громадських слухань в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, а в разі відсутності такого порядку - на зборах громади та на сесійних засіданнях органів місцевого самоврядування.».
 
Враховано частково п. 4   
116. 6. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги, виконавець не пізніше ніж через десять днів з дати введення їх у дію повідомляє про це споживачам із посиланням на рішення відповідних органів.
 
-196- Бабак А.В.
У частині шостій статті 8 слова «десять днів» замінити словами «п’ятнадцять днів».
 
Враховано _  5. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів.
 
    -197- Івченко В.Є.
У частині шостій статті 8 слова «десять днів» замінити словами «три дні».
 
Відхилено    
    -198- Мельник С.І.
У частині шостій статті 8 слова «не пізніше ніж через десять днів» замінити словами «у строк, що не перевищує десять днів».
 
Відхилено    
    -199- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
У частині шостій статті 8 слова «ніж через десять дні з дати» замінити словами «ніж за десять днів до дати».
 
Відхилено    
117. Стаття 9. Застосування соціальних нормативів
 
   Стаття 11. Застосування соціальних нормативів
 
118. 1. При наданні житлово-комунальних послуг застосовуються державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування, встановлені законодавством.
 
-200- Мартовицький А.В.
Частину 1 статті 9 законопроекту після слів «При наданні» доповнити словами «пільг з».
 
Відхилено е відповідає ЗУ «Про державні соціальні стандарти»  1. При наданні житлово-комунальних послуг застосовуються державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування, встановлені законодавством.
 
    -201- Сажко С.М.
Частину 1 статті 9 законопроекту після слів «При наданні» доповнити словами «пільг з».
 
Відхилено    
119. 2. Граничний розмір витрат на управління житлом громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг, встановлюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-202- Бабак А.В.
Частину 2 статті 9 законопроекту викласти в редакції:
«2. Гранична норма витрат на управління житлом громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Гранична норма витрат на оплату комунальних послуг для громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг, встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   2. Гранична норма витрат на управління житлом громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Гранична норма витрат на оплату комунальних послуг для громадян, які відповідно до законодавства мають пільги або користуються субсидією на оплату житлово-комунальних послуг, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
120. 3. Передбачені законодавством пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються в грошовій формі споживачу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Передбачені законодавством пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються споживачу в грошовій формі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
121. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
122. ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 
   ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 
123. Стаття 10. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання житлово-комунальних послуг
 
-203- Кудлаєнко С.В.
Статтю 10 викласти в такій редакції:
«1. Надання житлово-комунальних послуг здійснюється на підставі договорів, укладених відповідно до типових договорів, що затверджується Кабінетом Міністрів України по кожному із видів житлово-комунальних послуг.
2. Істотними умовами договорів про надання житлово-комунальних послуг є:
предмет договору;
вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, ціни/тарифи на них;
порядок оплати за житлово-комунальних послуг;
порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;
права та обов'язки сторін;
визначення точок розподілу, в яких відбувається передача комунальних послуг від виконавця споживачу;
відповідальність сторін;
строк дії договору;
порядок вирішення спорів;
перелік форс-мажорних обставин;
умови зміни або розірвання договору.
3. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинок укладається та припиняється з урахуванням особливостей визначених Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».
Сторонами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, у якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, є управитель багатоквартирного будинку, та співвласники багатоквартирного будинку. Такий договір (зміни та доповнення до нього) з управителем багатоквартирного будинку від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує співвласник (співвласники), уповноважений (уповноважені) на це зборами співвласників багатоквартирного будинку.
Сторонами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, у якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, є управитель багатоквартирного будинку та відповідне об’єднання.
В одному багатоквартирному будинку договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком може укладатися одночасно не більш як з одним управителем багатоквартирного будинку.
Якщо протягом строку дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком співвласники або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку приймають рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком, договір може бути розірвано до закінчення строку його дії, але не раніше ніж за два місяці з дати прийняття відповідного рішення.
У разі припинення дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, передати новому управителю багатоквартирного будинку або іншій особі, визначеній співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку:
1) технічну документацію на такий будинок за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства;
2) копії документів щодо виконаних робіт з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів багатоквартирного будинку та інженерних систем;
3) журнали реєстрації заявок про виникнення аварійних ситуацій та технічних несправностей;
4) копії документів щодо обліку доходів та витрат на утримання багатоквартирного будинку;
5) залишок коштів, отриманих для здійснення платежів та проведення розрахунків за таким багатоквартирним будинком, за винятком суми винагороди управителю багатоквартирного будинку за відпрацьований період;
6) дебіторську заборгованість з оплати послуг з управління багатоквартирним будинком (за винятком суми винагороди управителю багатоквартирного будинку), плати за використання/розпорядження спільним майном;
7) інше майно, передане управителю багатоквартирного будинку за рішенням співвласників».
 
Враховано частково   Стаття 12. Договори про надання житлово-комунальних послуг
1. Надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.
2. Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону. Такі договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).
3. Істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги є:
1) перелік послуг;
2) вимоги до якості послуг;
3) права і обов’язки сторін;
4) відповідальність сторін за порушення договору;
5) ціна послуги;
6) порядок оплати послуги;
7) порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі щодо ціни послуги;
8) строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання.
4. Порядок та особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання житлово-комунальних послуг визначаються статтями 13 - 15 цього Закону.
 
    -204- Бабак А.В.
Статтю 10 викласти в редакції:
«Стаття 10. Договори про надання житлово-комунальних послуг
1. Надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.
2. Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами. Такі типові договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).
3. Істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги є:
1) перелік послуг;
2) вимоги до якості послуг;
3) права і обов’язки сторін;
4) відповідальність сторін за порушення договору;
5) ціна на послуги;
6) порядок оплати послуг;
7) порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі щодо ціни на послуги;
8) строк дії договору, порядок і умови його подовження та розірвання.
4. Порядок та особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання житлово-комунальних послуг визначаються статтями 11 - 13 цього Закону.
 
Враховано    
124. 1. Надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.
 
-205- Шпенов Д.Ю.
З частини 1 статті 10 виключити слово «виключно».
 
Відхилено      
125. 2. Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами. Такі типові договори можуть затверджуватися окремо для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач).
 
-206- Гуляєв В.О.
Частину 2 статті 10 доповнити наступними абзацами:
«Індивідуальний споживач:
- безпосередні розрахунки між виробником послуги та її споживачем;
- вимагає надання виробнику права користування (сервітуту) певним спільним майном у будинку;
- вимагає закладення в ціну комунальної послуги додаткових витрат;
- споживачі не несуть ризиків, пов'язаних з не оплатою послуг іншими споживачами;
Колективний споживач:
- розрахунки проводяться між виробником послуги та управителем чи ОСББ;
- право користування спільним майном у будинку виробнику послуги не надається;
- в ціну комунальної послуги додаткові витрати не закладаються;
- споживачі несуть ризик не оплати послуг іншими споживачами;»
 
Враховано частково при визначенні прав та обов’язків споживачів, включаючи індивідуальних     
126. 3. Виконавець комунальної послуги, який займає монопольне становище на ринку, за наявності у нього технічних можливостей надання комунальної послуги, не вправі відмовити в укладенні відповідного договору споживачеві чи іншій особі, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, якщо інше не передбачено законом.
 
-207- Мартовицький А.В.
В частині 3 статті 10 законопроекту слова «якщо інше не передбачено законом» замінити словами «за умов дотримання споживачем усіх вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері надання житлово-комунальних послуг»
 
Відхилено Не є доречним у цій статті посилатися на всі вимоги, зокрема на ті, які не мають відношення до надання певної комунальної послуги. Це порушує права споживачів     
    -208- Сажко С.М.
В частині 3 статті 10 законопроекту слова «якщо інше не передбачено законом» замінити словами «за умов дотримання споживачем усіх вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері надання житлово-комунальних послуг»
 
Відхилено    
127. 4. Договір про надання комунальних послуг укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
 
      
128. 5. З пропозицією про укладання договору про надання комунальних послуг або внесення змін до нього, може звернутися будь-яка сторона, надавши письмово іншій стороні проект відповідного договору (змін до нього), складений згідно з типовим договором.
 
-209- Шпенов Д.Ю.
Частину 5 статті 10 викласти так:
«5. З пропозицією про укладання договору про надання комунальних послуг або внесення змін до нього, може звернутися будь-яка сторона, надавши письмово іншій стороні проект відповідного договору, складений згідно з типовим договором або змін до нього.»
 
Враховано      
    -210- Гончаренко О.О.
Абзац 1 частини п'ятої статті 10 викласти в такій редакції:
«5. З пропозицією про укладання договору про надання комунальних послуг або внесення змін до нього, може звернутися будь-яка сторона, надавши під розпис або надіславши поштою іншій стороні проект відповідного договору (змін до нього), складений згідно з типовим договором»;
 
Відхилено ака деталізація є зайвою у законі   
    -211- Мартовицький А.В.
Частину 5 статті 10 законопроекту викласти в новій редакції:
«5. Споживачу-фізичній особі, яка не є суб'єктом господарювання, у житловому приміщенні комунальні послуги надаються згідно з договором про надання комунальної послуги, що укладається на основі типового договору, який є договором приєднання (далі – договір приєднання).
Іншому споживачу, крім зазначеного у абзаці першому цієї частини, комунальні послуги надаються згідно з договором про надання комунальної послуги, що укладається на основі типового договору (далі – договір).
Договори та договори приєднання укладаються у письмовій формі або в іншій формі за згодою сторін, зокрема в електронному вигляді за допомогою засобів телекомунікацій (Інтернет-сервісів).
До укладення договору приєднання споживач, зазначений у абзаці першому цієї частини, зобов’язаний оплачувати виконавцю комунальної послуги фактично надані послуги за тарифами, встановленими уповноваженим органом, згідно з платіжними документами, направленими виконавцем комунальної послуги.
Для укладення договору інший споживач, крім зазначеного у абзаці першому цієї частини, звертається до виконавця комунальної послуги з заявою в порядку, встановленому відповідними правилами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Виконавець комунальної послуги у строк до 5 робочих днів опрацьовує заяву та додані документи споживача і направляє йому проект договору або мотивовану відмову в укладенні.
У разі остаточного припинення користування комунальними послугами споживач не пізніше ніж за 7 днів повинен повідомити про це виконавця комунальної послуги, розрахуватися за надані комунальні послуги та подати виконавцю комунальної послуги заяву про розірвання договору.
Після набуття права власності (користування) новим власником він повинен звернутись до виконавця послуг для укладення відповідного договору. У разі нерозірвання договірних відносин попереднім споживачем, на нового власника може бути покладено виконання зобов’язань, що виникли за договором з попереднім споживачем.»
 
Відхилено апропоновані норми протирічать передбаченому цим законопроектом порядку укладення договорів, який було підтримано за результатами першого читання та удосконалено за пропозиціями народних депутатів при підготовці до другого читання   
    -212- Сажко С.М.
Частину 5 статті 10 законопроекту викласти в новій редакції:
«5. Споживачу-фізичній особі, яка не є суб'єктом господарювання, у житловому приміщенні комунальні послуги надаються згідно з договором про надання комунальної послуги, що укладається на основі типового договору, який є договором приєднання (далі – договір приєднання).
Іншому споживачу, крім зазначеного у абзаці першому цієї частини, комунальні послуги надаються згідно з договором про надання комунальної послуги, що укладається на основі типового договору (далі – договір).
Договори та договори приєднання укладаються у письмовій формі або в іншій формі за згодою сторін, зокрема в електронному вигляді за допомогою засобів телекомунікацій (Інтернет-сервісів).
До укладення договору приєднання споживач, зазначений у абзаці першому цієї частини, зобов’язаний оплачувати виконавцю комунальної послуги фактично надані послуги за тарифами, встановленими уповноваженим органом, згідно з платіжними документами, направленими виконавцем комунальної послуги.
Для укладення договору інший споживач, крім зазначеного у абзаці першому цієї частини, звертається до виконавця комунальної послуги з заявою в порядку, встановленому відповідними правилами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Виконавець комунальної послуги у строк до 5 робочих днів опрацьовує заяву та додані документи споживача і направляє йому проект договору або мотивовану відмову в укладенні.
У разі остаточного припинення користування комунальними послугами споживач не пізніше ніж за 7 днів повинен повідомити про це виконавця комунальної послуги, розрахуватися за надані комунальні послуги та подати виконавцю комунальної послуги заяву про розірвання договору.
Після набуття права власності (користування) новим власником він повинен звернутись до виконавця послуг для укладення відповідного договору. У разі нерозірвання договірних відносин попереднім споживачем, на нового власника може бути покладено виконання зобов’язань, що виникли за договором з попереднім споживачем.»
 
Відхилено Запропоновані норми протирічать передбаченому цим законопроектом порядку укладення договорів, який було підтримано за результатами першого читання та удосконалено за пропозиціями народних депутатів при підготовці до другого читання   
129. Якщо протягом 30 днів після отримання проекту договору (змін до нього) виконавець комунальної послуги, визначений статтею 4 цього Закону, який одержав проект договору (змін) від споживача, не повідомив про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього, і при цьому не припинив надання комунальної послуги цьому споживачеві (або в інший спосіб засвідчив свою волю до надання відповідної комунальної послуги цьому споживачеві), договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій споживачем, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
-213- Петьовка В.В.
у частині п'ятій статті 10 в абзацах другому та третьому цифри та слова: "30 днів", замінити відповідно цифрами та словами: "20 днів".
 
Відхилено      
    -214- Івченко В.Є.
У статті 10 абзац третій частини п'ятої після слів «30 днів» доповнити словами «після отримання проекту договору (змін до нього)».
 
Враховано    
130. Якщо споживач, який отримав проект договору (змін до нього) від виконавця комунальної послуги, не повідомив протягом 30 днів про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього, однак вчинив дії, які засвідчують його волю до отримання (продовження отримання) відповідної комунальної послуги від цього виконавця (в тому числі здійснив оплату наданих послуг), договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій виконавцем комунальної послуги, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
      
131. Відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає договір в інтересах споживача) від укладання договору є підставою для припинення в односторонньому порядку виконавцем надання відповідної комунальної послуги такому споживачеві.
 
      
132. Відмова будь-якої зі сторін від укладання запропонованого іншою стороною договору не позбавляє її права звернутися з повторною пропозицією про укладання договору в порядку, визначеному цією частиною.
 
      
133. 6. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (зміни до нього) від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку укладається з визначеним відповідно до законодавства управителем співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.
 
      
134. У випадках, визначених законом, договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування.
 
-215- Кужель О.В.
У абзаці другому частини шостої статті 10 після слів: «У випадках, визначених законом,» доповнити словами: «та в разі отримання письмової згоди більшості співвласників багатоквартирного будинку».
 
Враховано      
    -216- Ківалов С.В.
Абзац 2 частини 6 статті 10 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -217- Гальченко А.В.
Абзац 2 частини 6 статті 10 законопроекту виключити.
 
Враховано    
135. В одному багатоквартирному будинку договір про надання послуг з управління може укладатися одночасно не більш як з одним управителем.
 
      
136. Договір на надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
 
-218- Кужель О.В.
Абзац четвертий частини шостої статті 10 доповнити словами: «У разі укладання договору від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування, ініціаторами відмови від договору можуть бути співвласники багатоквартирного будинку.».
 
Враховано о суті. Порядок відмови передбачено законопроектом – стаття 15     
137. 7. Відмова споживача від укладання договору з виконавцем комунальної послуги, визначеним статтею 4 цього Закону, не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем.
 
-219- Мартовицький А.В.
Частину 7 статті 10 законопроекту після слів «виконавцем комунальної послуги» доповнити словами « (неукладення з інших причин)».
 
Враховано о суті. Законопроектом передбачено, що непідписання договору споживачем не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем – стаття 13-14     
    -220- Сажко С.М.
Частину 7 статті 10 законопроекту після слів «виконавцем комунальної послуги» доповнити словами « (неукладення з інших причин)».
 
Враховано по суті.   
    -221- Гальченко А.В.
Частину 7 статті 10 викласти в наступній редакції:
«Відмова споживача від укладання договору з виконавцем комунальної послуги, визначеним статтею 4 цього Закону, не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої житлово-комунальної послуги, наданої таким виконавцем».
 
Враховано редакційно    
138. Стаття 11. Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється його співвласниками безпосередньо
 
-222- Бабак А.В.
Статтю 11 викласти в редакції:
«Стаття 11. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг
1. Договір про надання комунальної послуги укладається між виконавцем відповідної послуги та споживачем або особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача.
2. Виконавець комунальної послуги, який займає монопольне становище на ринку, за наявності у нього технічних можливостей надання комунальної послуги, не вправі відмовити в укладенні відповідного договору споживачеві чи іншій особі, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, якщо інше не передбачено законом.
3. Договір про надання комунальних послуг укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
4. З пропозицією про укладання договору про надання комунальних послуг або внесення змін до нього, може звернутися будь-яка сторона, надавши письмово іншій стороні проект відповідного договору (змін до нього), складений згідно з типовим договором.
Якщо протягом 30 днів після отримання проекту договору (змін до нього) виконавець комунальної послуги, який одержав проект договору (змін до договору) від споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), не повідомив про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього, і при цьому не припинив надання комунальної послуги цьому споживачеві (або в інший спосіб засвідчив свою волю до надання відповідної комунальної послуги споживачеві), договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій споживачем (іншою особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), якщо інше не передбачено цим Законом.
Якщо споживач (інша особа, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), який отримав проект договору (змін до нього) від виконавця комунальної послуги, не повідомив протягом 30 днів про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього, однак вчинив дії, які засвідчують його волю до отримання (продовження отримання) відповідної комунальної послуги від цього виконавця (в тому числі здійснив оплату наданих послуг), договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій виконавцем комунальної послуги, якщо інше не передбачено цим Законом.
Необґрунтована відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає договір в інтересах споживача) від укладання договору є підставою для припинення в односторонньому порядку виконавцем надання відповідної комунальної послуги такому споживачеві.
Відмова будь-якої зі сторін від укладання запропонованого іншою стороною договору не позбавляє її права звернутися з повторною пропозицією про укладання договору в порядку, визначеному цією частиною.
5. Відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача) від укладання договору з виконавцем комунальної послуги, не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем».
 
Враховано   Стаття 13. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг
1. Договір про надання комунальної послуги укладається між виконавцем відповідної послуги та споживачем або особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, або з управителем багатоквартирного будинку з метою постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку.
2. Виконавець комунальної послуги, який займає монопольне становище на ринку, за наявності у нього технічних можливостей надання комунальної послуги не вправі відмовити в укладенні відповідного договору споживачеві чи іншій особі, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача, якщо інше не передбачено законом.
3. Договір про надання комунальних послуг укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
4. З пропозицією про укладання договору про надання комунальних послуг або внесення змін до нього може звернутися будь-яка сторона, надавши письмово другій стороні проект відповідного договору (змін до нього), складений згідно з типовим договором.
Якщо протягом 30 днів після отримання проекту договору (змін до нього) виконавець комунальної послуги, який одержав проект договору (змін до договору) від споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), не повідомив про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому не припинив надання комунальної послуги цьому споживачу (або в інший спосіб засвідчив свою волю до надання відповідної комунальної послуги споживачу), договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій споживачем (іншою особою, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), якщо інше не передбачено цим Законом.
Якщо споживач (інша особа, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача), який отримав проект договору (змін до нього) від виконавця комунальної послуги, не повідомив протягом 30 днів про свою відмову від укладання договору (внесення змін) та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього, а вчинив дії, які засвідчують його волю до отримання (продовження отримання) відповідної комунальної послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), договір (зміни до нього) вважається укладеним у редакції, запропонованій виконавцем комунальної послуги, якщо інше не передбачено цим Законом.
Необґрунтована відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає договір в інтересах споживача) від укладання договору є підставою для припинення в односторонньому порядку виконавцем надання відповідної комунальної послуги такому споживачу.
Відмова будь-якої із сторін від укладання запропонованого другою стороною договору не позбавляє її права звернутися з повторною пропозицією про укладання договору в порядку, визначеному цією частиною.
5. Відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача) від укладання договору з виконавцем комунальної послуги не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем.
 
139. 1. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється його співвласниками безпосередньо, договори про надання комунальної послуги укладаються між її виконавцем, визначеним статтею 4 цього Закону, та кожним зі співвласників багатоквартирного будинку.
 
-223- Кудлаєнко С.В.
Статтю 11 викласти в такій редакції:
«1. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється його співвласниками, договори про надання комунальних послуг укладаються між їх виконавцями та кожним зі співвласників багатоквартирного будинку».
 
Враховано частково у нових статтях 12, 14     
140. 2. За рішенням співвласників, прийнятим відповідно до закону, може бути визначено особу (осіб), уповноважену (уповноважених) від імені кожного співвласника укласти з виконавцем комунальної послуги (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) договори про її надання.
 
-224- Гальченко А.В.
Пункти 2,3 статті 11 виключити.
 
Враховано      
    -225- Гуляєв В.О.
Частину 2 статті 11 доповнити наступним реченням : «За бажанням однієї зі сторін договір може бути посвідчено нотаріально.»
 
Відхилено    
141. 3. Рішення про зміну виконавця комунальної послуги співвласники багатоквартирного будинку приймають спільно в установленому законом порядку.
 
      
142. 4. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється його співвласниками безпосередньо, додаткового до плати за комунальну послугу (крім постачання електричної енергії та природного газу) сплачується плата за клієнтське обслуговування.
 
-226- Івченко В.Є.
У статті 11 частину четверту вилучити.
 
Враховано      
    -227- Кужель О.В.
Частину четверту статті 11 виключити.
 
Враховано    
    -228- Ківалов С.В.
Частину 4 статті 11 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -229- Мельник С.І.
У частині четвертій статті 11 слова «сплачується плата» замінити словами «вноситься плата».
 
Відхилено    
    -230- Гуляєв В.О.
У частині 4 статті 11 речення « (крім постачання електричної енергії та природного газу)» замінити наступним реченням: « (крім постачання електричної енергії, природного газу, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення питної води, послуги з поводження з побутовими відходами)».
 
Відхилено Плата за абонентське обслуговування отримується виконавцем послуг, який обслуговує внутрішньобудинкові мережі, що може і не бути монополістом.   
143. Стаття 12. Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку
 
-231- Бабак А.В.
Статтю 12 викласти в редакції:
«Стаття 12. Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку
1. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:
1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);
2) від імені та за рахунок кожного зі співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);
3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем, або іншою юридичною особою, яка об’єднує споживачів.
2. Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену частиною першою цієї статті, за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.
Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів.
3. Індивідуальний договір про надання комунальних послуг укладається між співвласником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної комунальної послуги.
Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних мереж приміщення споживача.
Обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється виконавцем такої послуги на підставі відповідного договору зі співвласниками. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами, за рахунок співвласників.
Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання здійснюється суб’єктом, визначеним співвласниками багатоквартирного будинку за рахунок співвласників.
Порядок здійснення технічного обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання визначається договором про розподіл електричної енергії, природного газу та/або договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
Кошторис витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання є невід’ємною частиною відповідного договору, крім випадку, якщо співвласники технічне обслуговування і поточний ремонт здійснюють самостійно.
Плата виконавцю комунальної послуги крім послуг з постачання та розподілу природного газу і електричної енергії) за індивідуальним договором складається з:
а) плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства;
б) плати за абонентське обслуговування, розмір якої затверджується уповноваженим органом, що встановлює тариф на відповідну комунальну послугу виконавцю з розрахунку на один договір (або один абонентський рахунок);
в) плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання такої послуги, яка визначена в договорі між виконавцем та співвласниками.
У разі укладання індивідуального договору про надання комунальної послуги в багатоквартирному будинку, управління яким здійснює управитель, до договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком вносяться зміни в частині зменшення кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території на суму витрат з утримання та обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги.
4. Колективний договір про надання комунальної послуги укладається з її виконавцем особою, уповноваженою на це співвласниками, від імені та за рахунок всіх співвласників багатоквартирного будинку.
Такою уповноваженою особою може бути:
а) співвласник багатоквартирного будинку;
б) управитель багатоквартирного будинку;
в) уповноважений орган управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
г) інша фізична чи юридична особа, уповноважена рішенням співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).
У разі укладення колективного договору до відносин між співвласниками багатоквартирного будинку та уповноваженою співвласниками особою застосовуються положення Цивільного кодексу України про доручення, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
Колективний договір про надання комунальних послуг підписується на умовах, визначених в рішенні співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.
Колективний договір про надання комунальних послуг може бути укладений з виконавцем відповідної комунальної послуги за умови обладнання багатоквартирного будинку будинковим вузлом обліку.
Рішення співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) про укладання колективного договору про надання комунальних послуг, прийняте у встановленому законом порядку, повинно обов’язково визначати умови укладання та виконання такого договору, в тому числі, але не виключно:
а) уповноважену особу, що від імені та за рахунок співвласників укладає та виконує колективний договір про надання комунальних послуг;
б) порядок ведення уповноваженою особою обліку обсягу спожитих комунальних послуг та їх оплати, в тому числі стосовно кожного співвласника;
в) порядок та умови здійснення уповноваженою особою розподілу між співвласниками обсягу спожитої комунальної послуги згідно із статтею 17 цього Закону;
г) визначення та порядок фінансування витрат уповноваженої особи, пов’язаних з укладанням та виконання колективного договору про надання комунальних послуг;
ґ) порядок перерахування співвласниками на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий уповноваженою особою, коштів для оплати спожитих обсягів комунальної послуги та фінансування витрат уповноваженої особи, пов’язаних з укладанням та виконання колективного договору про надання комунальних послуг.
Вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних послуг, складається із плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до статті 17 цього Закону.
До вартості комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних послуг, не включається плата за абонентське обслуговування та плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.
Технічне обслуговування та капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги постачання та розподілу природного газу та електричної енергії), здійснюється співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами, за рахунок співвласників.
Співвласники сплачують на користь уповноваженої особи, яка від їхнього імені та за їхній рахунок уклала колективний договір про надання комунальної послуги, плату за організацію укладання та виконання такого договору, розмір якої визначається за погодженням сторін у разі, якщо необхідність внесення такої плати визначена договором.
У разі укладання колективного договору про надання комунальної послуги, виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.
У випадку наявності заборгованості за спожиті комунальні послуги, виконавець звертається з претензією (позовом) до відповідного співвласника, який за інформацією, що надана уповноваженою особою на письмовий запит виконавця, не виконав належним чином зобов’язання з оплати комунальних послуг.
У разі якщо на письмовий запит виконавця уповноважена особа не надає таку інформацію протягом десяти календарних днів з дня отримання запиту, виконавець має право звернутись з претензією (позовом) про сплату фактичної заборгованості до такої уповноваженої особи. Уповноважена особа, яка сплатила на користь виконавця суму заборгованості, має право зворотної вимоги (регресу) до співвласника, який належним чином не виконав зобов’язання з оплати спожитих комунальних послуг, у розмірі виплаченої суми боргу.
5. Уповноважена особа відкриває поточний рахунок із спеціальним режимом використання за кожною комунальною послугою для проведення розрахунків згідно з колективним договором про надання комунальних послуг, у загальному порядку, визначеному Національним банком України для відкриття поточних рахунків.
Кошти, що перебувають на поточному рахунку із спеціальним режимом використання, є власністю співвласників багатоквартирного будинку.
Уповноважена особа зобов'язана використовувати кошти, що перебувають на такому рахунку, виключно для здійснення оплати комунальних послуг згідно із колективним договором про надання комунальних послуг. Використання зазначених коштів у будь-яких інших цілях забороняється.
На кошти, що перебувають на поточному рахунку із спеціальним режимом використання, не може бути накладено арешт та звернено стягнення за виконавчими документами згідно із зобов’язаннями уповноваженої особи, що не пов’язані із укладанням та виконанням колективного договору про надання комунальних послуг, а також зобов’язаннями співвласників, не пов’язаних із оплатою спожитих комунальних послуг, придбаних в межах такого договору.
Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають зупиненню.
6. У разі укладання договору про надання комунальної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем, такий договір укладається з виконавцем відповідної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку від власного імені. Умови укладання та виконання такого договору, а також відносини між колективним споживачем та індивідуальними споживачами регулюються статутом такого об’єднання та рішеннями його уповноважених органів управління.
7. У разі, якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну із моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою цієї статті, та/або не дійшли згоди із виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до вимог, визначених частиною третьою цієї статтею, з урахуванням таких особливостей:
а) виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;
б) до плати виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором не включається плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги;
в) технічне обслуговування та капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами, за рахунок співвласників.
8. Положення цієї статті можуть застосовуються до відносин, що виникають при укладенні, зміні й припиненні договорів про надання комунальних послуг споживачам у двоквартирних будинках та в інших будівлях, приміщення в яких є самостійними об’єктами нерухомого майна, за рішенням власників (співвласників) таких будинків (будівель).
 
Враховано   Стаття 14. Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку
1. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:
1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);
2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);
3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем;
2. Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену частиною першою цієї статті, за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.
Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів.
3. Індивідуальний договір про надання комунальних послуг укладається між співвласником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної комунальної послуги.
Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних мереж приміщення споживача.
Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання природного газу і електричної енергії), здійснюється виконавцем такої послуги на підставі відповідного договору із співвласниками. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.
Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання здійснюється суб’єктом, визначеним співвласниками багатоквартирного будинку за рахунок співвласників.
Порядок здійснення технічного обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання визначається договором про розподіл електричної енергії, природного газу та/або договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
Кошторис витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання є невід’ємною частиною відповідного договору, крім випадку, якщо співвласники технічне обслуговування і поточний ремонт здійснюють самостійно.
Плата виконавцю комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і електричної енергії) за індивідуальним договором складається з:
1) плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства;
2) плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;
3) плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання такої послуги, що визначається договором між виконавцем та співвласниками.
Плата виконавцю комунальної послуги з постачання та розподілу природного газу, виконавцю комунальної послуги з постачання та розподілу електричної енергії за індивідуальним договором складається з:
1) плати за послугу, що розраховується відповідно до засад формування та встановлення цін/тарифів на відповідну комунальну послугу, визначених законом;
2) плати за технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної послуги, якщо співвласники прийняли рішення про здійснення таких робіт виконавцем відповідної комунальної послуги.
У разі укладення індивідуального договору про надання комунальної послуги в багатоквартирному будинку, управління яким здійснює управитель, до договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком вносяться зміни в частині зменшення кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території на суму витрат з утримання, обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги.
4. Колективний договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем такої послуги особою, уповноваженою на це співвласниками, від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку.
Такою уповноваженою особою може бути:
співвласник багатоквартирного будинку;
управитель багатоквартирного будинку;
уповноважений орган управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
інша фізична чи юридична особа, уповноважена рішенням співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).
У разі укладення колективного договору до відносин між співвласниками багатоквартирного будинку та уповноваженою співвласниками особою застосовуються положення Цивільного кодексу України про доручення, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
Колективний договір про надання комунальних послуг підписується на умовах, визначених у рішенні співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.
Колективний договір про надання комунальних послуг може бути укладений з виконавцем відповідної комунальної послуги, за умови обладнання багатоквартирного будинку вузлом (вузлами) обліку, який забезпечує загальний облік споживання комунальної послуги у будинку.
Рішення співвласників (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) про укладання колективного договору про надання комунальних послуг, прийняте у встановленому законом порядку, обов’язково має визначати умови укладання та виконання такого договору, в тому числі, але не виключно:
а) уповноважену особу, яка від імені та за рахунок співвласників укладає та виконує колективний договір про надання комунальних послуг;
б) порядок ведення уповноваженою особою обліку обсягу спожитих комунальних послуг та їх оплати, у тому числі стосовно кожного співвласника;
в) порядок та умови здійснення уповноваженою особою розподілу між співвласниками обсягу спожитої комунальної послуги відповідно до законодавства;
г) визначення та порядок фінансування витрат уповноваженої особи, пов’язаних з укладенням та виконанням колективного договору про надання комунальних послуг;
ґ) порядок перерахування співвласниками на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий уповноваженою особою, коштів для оплати спожитих обсягів комунальної послуги та фінансування витрат уповноваженої особи, пов’язаних з укладенням та виконанням колективного договору про надання комунальних послуг.
Вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних послуг, складається із плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства;
У вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором про надання комунальних послуг, не включаються плата за абонентське обслуговування та плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.
Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу та електричної енергії), здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.
Співвласники сплачують уповноваженій особі, яка від їхнього імені та за їхній рахунок уклала колективний договір про надання комунальної послуги, плату за організацію укладення та виконання такого договору, розмір якої визначається за погодженням сторін, якщо необхідність внесення такої плати визначена договором.
У разі укладення колективного договору про надання комунальної послуги виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.
За наявності заборгованості за спожиті комунальні послуги виконавець звертається з претензією (позовом) до відповідного співвласника, який за інформацією, що надана уповноваженою особою на письмовий запит виконавця, не виконав належним чином зобов’язання з оплати комунальних послуг.
У разі якщо на письмовий запит виконавця уповноважена особа не надає такої інформації протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту, виконавець має право звернутися з претензією (позовом) про сплату фактичної заборгованості до такої уповноваженої особи. Уповноважена особа, яка сплатила виконавцю суму заборгованості, має право зворотної вимоги (регресу) до співвласника, який належним чином не виконав зобов’язання з оплати спожитих комунальних послуг, у розмірі виплаченої суми боргу.
5. Уповноважена особа відкриває поточний рахунок із спеціальним режимом використання за кожною комунальною послугою для проведення розрахунків згідно з колективним договором про надання комунальних послуг, у загальному порядку, визначеному Національним банком України для відкриття поточних рахунків.
Кошти, що перебувають на поточному рахунку із спеціальним режимом використання, є власністю співвласників багатоквартирного будинку.
Уповноважена особа зобов'язана використовувати кошти, що перебувають на такому рахунку, виключно для здійснення оплати комунальних послуг згідно з колективним договором про надання комунальних послуг. Використання зазначених коштів на будь-яку іншу ціль забороняється.
На кошти, що перебувають на поточному рахунку із спеціальним режимом використання, не може бути накладено арешт та звернено стягнення за виконавчими документами згідно із зобов’язаннями уповноваженої особи, не пов’язаними з укладенням та виконанням колективного договору про надання комунальних послуг, а також із зобов’язаннями співвласників, не пов’язаними з оплатою спожитих комунальних послуг, отриманих за таким договором.
Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають зупиненню.
6. У разі укладення договору про надання комунальної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем такий договір укладається з виконавцем відповідної послуги об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку від власного імені. Умови укладення та виконання такого договору, а також відносини між колективним споживачем та індивідуальними споживачами регулюються статутом такого об’єднання та рішеннями його уповноважених органів управління.
7. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не обрали одну з моделей організації договірних відносин, визначених частиною першою цієї статті, та/або не дійшли згоди з виконавцем про розмір плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем відповідної комунальної послуги та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до вимог частини третьої цієї статті з урахуванням таких особливостей:
1) виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;
2) до плати виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором не включається плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги;
3) технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії), здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.
8. Положення цієї статті можуть застосовуватися до відносин, що виникають при укладанні, зміні та припиненні договорів про надання комунальних послуг споживачам у двоквартирних будинках та в інших будівлях, приміщення в яких є самостійними об’єктами нерухомого майна, за рішенням власників (співвласників) таких будинків (будівель).
 
    -232- Кудлаєнко С.В.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
«1. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, договори про надання комунальних послуг укладаються між їх виконавцями і таким об’єднанням.
2. Договори про надання послуг з постачання електричної енергії та природного газу укладаються між виконавцями цих послуг та кожним зі співвласників багатоквартирного будинку.
3. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до закону, договори про надання комунальних послуг можуть укладатися між їх виконавцями та кожним зі співвласників».
 
Враховано о суті у статтях 12,14   
144. 1. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, договори про надання комунальних послуг укладаються їх виконавцями з кожним зі співвласників багатоквартирного будинку, а споживачі сплачують відповідним виконавцям комунальних послуг плату за клієнтське обслуговування.
 
-233- Ківалов С.В.
частину 1 статті 12 законопроекту викласти у такій редакції:
«У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, договори про надання комунальних послуг укладаються їх виконавцями з кожним зі співвласників багатоквартирного будинку.»
 
Враховано о суті у статтях 12, 14     
    -234- Івченко В.Є.
У частині першій статті 12 слова «, а споживачі сплачують відповідним виконавцям комунальних послуг плату за клієнтське обслуговування» вилучити.
 
Відхилено ротирічить концепції проекту   
    -235- Мельник С.І.
У частині першій статті 12 слово «а споживачі» замінити словами «а споживачі».
 
Враховано    
    -236- Кужель О.В.
В частині першій статті 12 слова «а споживачі сплачують відповідним виконавцям комунальних послуг плату за клієнтське обслуговування.» - виключити.
 
Відхилено ротирічить концепції проекту   
145. 2. За рішенням органів управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги (крім договорів про постачання електричної енергії та природного газу) укладається між її виконавцем, визначеним статтею 4 цього Закону, та таким об’єднанням як колективним споживачем.
 
      
146. В такому разі плата за клієнтське обслуговування споживачами не сплачується.
 
-237- Івченко В.Є.
У частині другій статті 12 останній абзац вилучити.
 
Враховано      
    -238- Ківалов С.В.
абзац 2 частини 2 статті 12 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -239- Кужель О.В.
В частині другій статті 12 останній абзац – виключити.
 
Враховано    
147. Стаття 13. Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється управителем
 
-240- Бабак А.В.
Статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком
1. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (зміни до нього) від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку укладається з визначеним відповідно до законодавства управителем співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.
У випадках, визначених законом, договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування.
В одному багатоквартирному будинку договір про надання послуг з управління може укладатися одночасно не більш як з одним управителем.
Договір на надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
5. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладений від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування, може бути достроково розірваний у випадках та в порядку, визначених законом».
 
Враховано   Стаття 15. Порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком
1. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (зміни до нього) від імені всіх співвласників багатоквартирного будинку укладається з визначеним відповідно до законодавства управителем співвласником (співвласниками), уповноваженим (уповноваженими) на це рішенням зборів співвласників. Такий договір підписується на умовах, затверджених зборами співвласників, та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.
У випадках, визначених законом, договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування.
В одному багатоквартирному будинку договір про надання послуг з управління може укладатися одночасно не більш як з одним управителем.
Договір на надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.
2. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладений від імені співвласників багатоквартирного будинку уповноваженою особою органу місцевого самоврядування, може бути достроково розірваний у випадках та порядку, визначених законом.
 
    -241- Кудлаєнко С.В.
Статтю 13 викласти в такій редакції:
«1. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється управителем багатоквартирного будинку, договір про надання комунальних послуг (крім договорів про постачання електричної енергії та природного газу) укладається між їх виконавцями та управителем, якщо інше не передбачено договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком. В такому разі договір укладається відповідним управителем від свого імені та за рахунок співвласників, а до відносин між управителем та співвласниками застосовуються положення Цивільного кодексу України про комісію, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
2. Договори про постачання електричної енергії та природного газу укладаються між виконавцями цих послуг та кожним зі співвласників багатоквартирного будинку».
 
Враховано частково    
148. 1. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється управителем, договори про надання комунальних послуг укладаються їх виконавцями з кожним зі співвласників багатоквартирного будинку, а споживачі сплачують відповідним виконавцям комунальних послуг плату за клієнтське обслуговування.
 
-242- Ківалов С.В.
частину 1 статті 13 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється управителем, договори про надання комунальних послуг укладаються їх виконавцями з кожним зі співвласників багатоквартирного будинку».
 
Відхилено ротирічить концепції проекту     
    -243- Івченко В.Є.
У частині першій статті 13 слова «, а споживачі сплачують відповідним виконавцям комунальних послуг плату за клієнтське обслуговування» вилучити.
 
Відхилено ротирічить концепції проекту   
    -244- Кужель О.В.
В частині першій статті 13 слова: «а споживачі сплачують відповідним виконавцям комунальних послуг плату за клієнтське обслуговування.» - виключити.
 
Відхилено ротирічить концепції проекту   
149. 2. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до закону, або за рішенням виконавчого комітету відповідної місцевої ради - у випадку призначення управителя на конкурсних засадах відповідним виконавчим органом місцевої ради у випадках передбачених Законом, та зі згоди управителя, договір про надання комунальної послуги (крім договорів про постачання електричної енергії та природного газу) укладається між її виконавцем, визначеним статтею 4 цього Закону, та таким управителем від власного імені та за рахунок співвласників.
 
-245- Мартовицький А.В.
Абзац перший частини 2 статті 13 законопроекту після слів «та таким управителем» доповнити словами «як колективним споживачем»
 
Відхилено      
    -246- Сажко С.М.
Абзац перший частини 2 статті 13 законопроекту після слів «та таким управителем» доповнити словами «як колективним споживачем»
 
Відхилено    
    -247- Кужель О.В.
В частині другій статті 13 слова «та зі згоди управителя,» - виключити.
 
Враховано о суті   
150. В такому разі плата за клієнтське обслуговування споживачами не сплачується.
 
-248- Ківалов С.В.
абзаци 2-3 частини 2 статті 13 законопроекту виключити.
 
Враховано о суті     
    -249- Кужель О.В.
Абзац другий-третій частини другої статті 13 – виключити.
 
Враховано о суті   
    -250- Івченко В.Є.
У частині другій статті 13 абзац другий частини другої вилучити.
 
Враховано о суті   
151. До відносин між співвласниками багатоквартирного будинку та управителем, який від власного імені та за рахунок співвласників укладає договори про надання комунальних послуг, застосовуються положення Цивільного кодексу України про комісію, якщо інше не встановлено домовленістю між управителем і співвласниками. При цьому комісійна винагорода управителеві включається до ціни за послугу з управління багатоквартирним будинком (в складі винагороди управителеві).
 
      
152. Розділ V
 
   Розділ V
 
153. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 
   ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 
154. Стаття 14. Загальні вимоги до надання житлово-комунальних послуг
 
   Стаття 16. Загальні вимоги до надання житлово-комунальних послуг
 
155. 1. Надання комунальних послуг та надання послуги з управління багатоквартирним будинком здійснюються безперервно, крім часу перерв на:
 
   1. Надання комунальних послуг та надання послуги з управління багатоквартирним будинком здійснюються безперервно, крім часу перерв на:
 
156. 1) проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з чинними будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами;
 
-251- Івченко В.Є.
У частині першій статті 14 слова «і профілактичних робіт» вилучити.
 
Відхилено Відповідно до пункту 2.1.4. Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації, затверджених наказом Держжитлокомунгоспом від 05.07.1995 №30, для забезпечення безперебійної і економічної роботи систем водопостачання та водовідведення необхідні профілактичний огляд і планово-попереджувальний ремонт мереж і споруд, їх елементів і устаткування.  1) проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами;
 
157. 2) міжопалювальний період для систем опалення виходячи з кліматичних умов, згідно з чинними нормативно-правовими актами;
 
   2) міжопалювальний період для систем опалення виходячи з кліматичних умов згідно з нормативно-правовими актами;
 
158. 3) ліквідацію наслідків аварії.
 
   3) ліквідацію наслідків аварії.
 
159. 2. У разі застосування планової перерви в наданні комунальних послуг виконавець зобов’язаний повідомити споживача через засоби масової інформації або в інший спосіб, який би гарантував доведення такої інформації до кожного споживача, про таку планову перерву не пізніше ніж за 10 робочих днів (крім перерви, що виникла внаслідок аварії). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.
 
-252- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Частину другу статті 14 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі застосування перерви в наданні комунальних послуг у випадку ліквідації наслідків аварії, виконавець зобов’язаний повідомити споживача через засоби масової інформації або в інший спосіб, який би гарантував доведення такої інформації до кожного споживача, про таку перерву не пізніше ніж через одну годину з початку такої перерви. У повідомленні необхідно зазначати причину та строк перерви в наданні відповідних послуг».
 
Враховано редакційно   2. У разі застосування планової перерви в наданні комунальних послуг виконавець зобов’язаний повідомити споживача через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до кожного споживача, про таку планову перерву не пізніш як за 10 робочих днів (крім перерви на ліквідацію наслідків аварії). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.
У разі застосування перерви в наданні комунальних послуг на ліквідацію наслідків аварії виконавець зобов’язаний повідомити споживача через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніш як через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначаються причини та строк перерви в наданні відповідних комунальних послуг.
 
    -253- Івченко В.Є.
У частині другій статті 14 слова «планової», «планову» вилучити.
 
Відхилено    
160. 3. Якість комунальної послуги в точці її обліку повинна відповідати встановленим цим Законом, іншими актами законодавства та договором вимогам. Обов’язок з забезпечення відповідності якості комунальної послуги встановленим вимогам несе виконавець такої послуги.
 
-254- Бабак А.В.
Частину 3 статті 14 викласти в редакції:
«3. Якість комунальної послуги в точці її обліку чи в іншому місці, визначеному відповідно до цього Закону, повинна відповідати встановленим цим Законом, іншими актами законодавства та договором вимогам. Обов’язок з забезпечення відповідності якості комунальної послуги встановленим вимогам несе виконавець такої послуги.
Обов’язок з забезпечення відповідності якості послуги з управління встановленим вимогам та договору несе управитель багатоквартирного будинку.
Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів»
 
Враховано   3. Якість комунальної послуги повинна відповідати вимогам, встановленим цим Законом, іншими актами законодавства та договором. Обов’язок забезпечення відповідності якості комунальної послуги встановленим вимогам покладається на виконавця такої послуги.
Обов’язок забезпечення відповідності якості послуги з управління встановленим вимогам та договору покладається на управителя багатоквартирного будинку.
Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів.
 
    -255- Шпенов Д.Ю.
У частині 3 статті 14 виключити слова «в точці її обліку».
 
Враховано    
161. 4. Обов'язок забезпечити готовність до надання комунальних послуг внутрішньобудинкових інженерних систем, а також механічного, електричного, санітарно-технічного та іншого обладнання, що знаходяться в житловому будинку (в тому числі багатоквартирному) і призначені для надання комунальних послуг, покладається на власника такого будинку (співвласників багатоквартирного будинку), якщо цей обов’язок не покладено на іншу особу відповідно до закону або договору.
 
-256- Ківалов С.В.
В частині 4 статті 14 законопроекту після слів «покладається на» доповнити словом «управителя».
 
Враховано редакційно   4. Обов'язок щодо забезпечення готовності до надання комунальних послуг внутрішньобудинкових систем, що знаходяться в житловому будинку (у тому числі багатоквартирному) і призначені для надання комунальних послуг, покладається на власника такого будинку (співвласників багатоквартирного будинку), якщо цей обов’язок не покладено ним (ними) на управителя чи іншу особу відповідно до закону або договору.
5. У разі настання перерв, визначених цією статтею, плата за відповідні житлово-комунальні послуги за час таких перерв не нараховується.
 
    -257- Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 14 виключити.
 
Відхилено    
    -258- Бабак А.В.
Частину 4 статті 14 викласти в редакції:
«4. Обов'язок забезпечити готовність до надання комунальних послуг внутрішньобудинкових систем, що знаходяться в житловому будинку (в тому числі багатоквартирному) і призначені для надання комунальних послуг, покладається на власника такого будинку (співвласників багатоквартирного будинку), якщо цей обов’язок не покладено ними на управителя чи іншу особу відповідно до закону або договору.»
 
Враховано    
    -259- Єфімов М.В.
Частину 4 статті 14 доповнити реченням такого змісту:
«Зазначена готовність систем та обладнання забезпечується власником на підставі виданого підприємством – постачальником комунальних послуг акту-рекомендацій».
 
Відхилено Не зрозуміло, що таке «акт рекомендацій»   
    -260- Шпенов Д.Ю.
Статтю 14 доповнити новою частиною 5 такого змісту: «Плата за житлово-комунальні послуги у випадку настання перерв визначених цією статтею не нараховується.».
 
Враховано редакційно    
162. Стаття 15. Комерційний облік комунальних послуг
 
-261- Бабак А.В.
Статтю 15 викласти в редакції:
«Стаття 17. Комерційний облік комунальних послуг
1. Комерційний облік комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої та холодної води здійснюється вузлами обліку відповідних комунальних послуг, що забезпечують загальний облік їх споживання в будівлі, її частині (під’їзді) обладнаній окремим інженерним вводом, згідно з показаннями його (їх) засобів вимірювальної техніки.
Розподіл обсягів спожитих у будівлі послуг з постачання теплової енергії, гарячої та холодної води між споживачами здійснюється відповідно до закону.
2. Комерційний облік комунальних послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії у багатоквартирному будинку здійснюється встановленими в житлових і нежитлових приміщеннях споживачів вузлами обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в квартирах (приміщеннях) будинку.
3. Обсяг наданих споживачу послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води, за винятком випадків, встановлених законодавством.
Розподіл обсягу послуг з централізованого водовідведення, отриманих у багатоквартирному будинку чи іншій будівлі, де налічуються два або більше споживачів, здійснюється відповідно до закону та методики, встановленої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства.
4. У разі відсутності або несправності вузлів обліку, зазначених у частинах першій – другій цієї статті, комерційний облік здійснюється в установленому законодавством порядку в місці вводу відповідних зовнішніх інженерних мереж у будівлю (її частину), а для послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії – в місці вводу відповідних внутрішньобудинкових мереж у житлове або нежитлове приміщення споживача.
 
Враховано редакційно   Стаття 17. Комерційний облік комунальних послуг
1. Комерційний облік комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання здійснюється вузлами обліку відповідних комунальних послуг, що забезпечують загальний облік їх споживання в будівлі, її частині (під’їзді), обладнаній окремим інженерним вводом, згідно з показаннями його (їх) засобів вимірювальної техніки.
Розподіл обсягів спожитих у будівлі послуг з постачання теплової енергії, гарячої та холодної води між споживачами здійснюється відповідно до законодавства.
2. Комерційний облік комунальних послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії у багатоквартирному будинку здійснюється встановленими в житлових і нежитлових приміщеннях споживачів вузлами обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку.
3. Обсяг наданих споживачу послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води, крім випадків, встановлених законодавством.
4. У разі відсутності або несправності вузлів обліку, зазначених у частинах першій – другій цієї статті, комерційний облік здійснюється в установленому законодавством порядку в місці вводу відповідних зовнішніх інженерних мереж у будівлю (її частину), а для послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії – в місці вводу відповідних внутрішньобудинкових мереж у житлове або нежитлове приміщення споживача.
 
    -262- Кудлаєнко С.В.
Статтю 15 викласти в такій редакції:
«1. Комерційний облік ведеться за допомогою вузлів комерційного обліку, крім випадків, коли встановлення вузлів технологічно неможливо.
2. Комерційний облік послуг з централізованого водовідведення здійснюється без обов’язкового використання вузлів комерційного обліку стічних вод за сумарними показаннями вузлів комерційного обліку холодної води та вузлів комерційного обліку гарячої води.
За рішенням споживача комерційний облік послуг з централізованого водовідведення може здійснюватися за показаннями вузлів комерційного обліку стічних вод за умови наявності технічної можливості щодо встановлення таких вузлів комерційного обліку.
3. У багатоквартирному будинку вузли комерційного обліку теплової енергії, холодної та гарячої води встановлюють виконавці відповідних комунальних послуг.
4. Порядок ведення комерційного обліку, зокрема граничні строки його запровадження, затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Особливості ведення комерційного обліку у сфері газо- та електропостачання визначаються окремими законами.
6. Фінансування робіт із встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії, холодної та гарячої води, їх технічного обслуговування, заміни, періодичної повірки та ремонту засобів вимірювальної техніки проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.
7. Фінансування робіт із встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії, холодної та гарячої води у закінчених будівництвом об’єктах нерухомого майна здійснюється за рахунок коштів замовника будівництва.
8. Фінансування робіт із встановлення індивідуальних вузлів комерційного обліку теплової енергії здійснюється за рахунок коштів власників/співвласників відповідних житлових та/або нежитлових приміщень.
9. Фінансування робіт зі встановлення, обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку водовідведення здійснюється за рахунок коштів споживачів.
10. Особи винні у порушені строків встановлення, не встановленні вузлів комерційного обліку несуть відповідальність згідно із законом».
 
Враховано частково    
163. 1. Точкою комерційного обліку комунальних послуг (крім послуги з поводження з побутовими відходами) є комплект засобів вимірювальної техніки індивідуального вузла комерційного обліку, а в разі відсутності такого вузла ? інженерний ввід.
 
-263- Мартовицький А.В.
Частини 1 та 2 статті 15 законопроекту змінити місцями.
 
Відхилено таття викладена у новій редакції     
    -264- Сажко С.М.
Частини 1 та 2 статті 15 законопроекту змінити місцями.
 
Відхилено Стаття викладена у новій редакції   
    -265- Кужель О.В.
В статі 15 законопроекту частину першу – виключити та вважати частину другу –восьму, частинами першою-сьомою відповідно.
 
Відхилено Стаття викладена у новій редакції   
164. 2. Точкою комерційного обліку комунальних послуг (крім природного газу і електричної енергії, а також послуги з поводження з побутовими відходами) у багатоквартирному будинку є комплект засобів вимірювальної техніки будинкового (групового) вузла комерційного обліку, а в разі відсутності такого вузла ? інженерний ввід.
 
-266- Гальченко А.В.
Частину 2 статті 15 викласти у наступній редакції:
«Точкою обліку комунальних послуг (крім природного газу і електричної енергії, а також послуги з поводження з побутовими відходами) у багатоквартирному будинку є комплект засобів вимірювальної техніки будинкового (групового) вузла комерційного обліку, а в разі відсутності такого вузла ? зовнішня стіна будинку».
 
Враховано о суті     
    -267- Гуляєв В.О.
Частину 2 статті 15 викласти у наступній редакції:
«Точкою комерційного обліку комунальних послуг (крім послуги з поводження з побутовими відходами) у багатоквартирному будинку є індивідуальний (або колективний) лічильник споживача, а в разі відсутності такого лічильника ? інженерний ввід.»
 
Враховано о суті   
    -268- Кужель О.В.
Частину першу доповнити новім абзацом наступного змісту:
«Точкою комерційного обліку комунальних послуг (крім послуги з поводження з побутовими відходами), у встановлених законом випадках, може бути комплект засобів вимірювальної техніки індивідуального вузла комерційного обліку, а в разі відсутності такого вузла ? інженерний ввід.»
 
Враховано по суті   
165. 3. Обсяг спожитих комунальних послуг (крім послуги з поводження з побутовими відходами) визначається в точці комерційного обліку згідно показів засобів вимірювальної техніки відповідного вузла комерційного обліку.
 
-269- Гуляєв В.О.
Частину 3 статті 15 викласти у наступній редакції:
«При відсутності вузлів комерційного обліку обсяг спожитих комунальних послуг (крім послуги з поводження з побутовими відходами) визначається за нормами споживання, якщо інше не передбачено законом.»
 
Враховано по суті     
166. При відсутності вузлів комерційного обліку обсяг спожитих комунальних послуг (крім послуги з поводження з побутовими відходами та послуги з централізованого водовідведення) визначається за нормами споживання, якщо інше не передбачено законом.
 
      
167. При відсутності вузлів комерційного обліку централізованого водовідведення, обсяг наданих споживачу послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитої ним питної та гарячої води.
 
-270- Мартовицький А.В.
Частину 3 статті 15 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту
«Показання квартирних засобів обліку знімаються споживачем щомісяця та передаються споживачем виконавцю комунальної послуги у зручний для споживача спосіб, та/або зазначаються в розрахункових документах, направлених виконавцем комунальної послуги. Виконавець комунальної послуги забезпечує інформування споживачів про можливі способи передачі показань засобів обліку» .
 
Враховано по суті     
    -271- Сажко С.М.
Частину 3 статті 15 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту
«Показання квартирних засобів обліку знімаються споживачем щомісяця та передаються споживачем виконавцю комунальної послуги у зручний для споживача спосіб, та/або зазначаються в розрахункових документах, направлених виконавцем комунальної послуги. Виконавець комунальної послуги забезпечує інформування споживачів про можливі способи передачі показань засобів обліку».
 
Враховано по суті   
    -272- Кужель О.В.
Частину другу доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Показання квартирних засобів обліку знімаються споживачем щомісяця та передаються споживачем виконавцю комунальної послуги у зручний для споживача спосіб, та/або зазначаються в розрахункових документах, направлених виконавцем комунальної послуги. Виконавець комунальної послуги забезпечує інформування споживачів про можливі способи передачі показань засобів обліку».
 
Враховано по суті   
168. 4. У багатоквартирному будинку (його частині) облік комунальної послуги (крім природного газу і електричної енергії, а також послуги з поводження з побутовими відходами) засобами вимірювальної техніки, встановленими в окремих приміщеннях такого будинку, не є комерційним. Покази таких засобів вимірювальної техніки враховуються під час розподілу між споживачами обсягів відповідної комунальної послуги, визначених за допомогою будинкових (групових) вузлів обліку в точці комерційного обліку (в разі їх відсутності - визначених за нормами споживання).
 
-273- Мартовицький А.В.
В частині 4 статті 15 законопроекту слово «покази» замінити словом «показання».
 
Враховано      
    -274- Сажко С.М.
В частині 4 статті 15 законопроекту слово «покази» замінити словом «показання».
 
Враховано    
169. 5. Порядок розподілу між споживачами спожитих обсягів комунальних послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
      
170. 6. За згодою співвласників багатоквартирних будинків та виконавця послуг, комерційний облік здійснюється за показаннями індивідуальних приладів вузлів обліку в квартирах, інших житлових та нежитлових приміщеннях багатоквартирних житлових будинків за умови обладнання усіх житлових та нежитлових приміщень таких будинків індивідуальними вузлами обліку.
 
-275- Шинькович А.В.
Частину шосту статті 15 виключити.
 
Враховано      
    -276- Кужель О.В.
Частину п’яту (за редакцією законопроекту – шосту) статті 15 виключити.
 
Враховано    
171. 7. Технічне обслуговування вузлів обліку, повірка та ремонт засобів вимірювальної техніки, які є точкою комерційного обліку комунальних послуг, здійснюються з урахуванням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
 
-277- Мартовицький А.В.
Частину 7 статті 15 законопроекту викласти в новій редакції:
«7. Технічне обслуговування вузлів комерційного обліку, повірка та ремонт засобів вимірювальної техніки, які є точкою комерційного обліку комунальних послуг, здійснюються з урахуванням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» , цього Закону та враховуються у складі витрат виконавців послуг під час затвердження тарифів на комунальні послуги.»
 
Враховано прикінцевих та перехідних положення проекту змінами до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»     
    -278- Сажко С.М.
Частину 7 статті 15 законопроекту викласти в новій редакції:
«7. Технічне обслуговування вузлів комерційного обліку, повірка та ремонт засобів вимірювальної техніки, які є точкою комерційного обліку комунальних послуг, здійснюються з урахуванням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» , цього Закону та враховуються у складі витрат виконавців послуг під час затвердження тарифів на комунальні послуги.»
 
Враховано прикінцевих та перехідних положення проекту змінами до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»   
    -279- Бабак А.В.
Частину 7 статтю 15 законопроекту виключити.
 
Враховано    
172. 8. Законом можуть бути визначені особливості комерційного обліку природного газу, теплової енергії, води та водовідведення.
 
-280- Гуляєв В.О.
Частину 8 статті 15 вилучити.
 
Враховано      
173. Стаття 16. Послуги з управління багатоквартирним будинком
 
-281- Кудлаєнко С.В.
Статтю 16 викласти в такій редакції:
«1. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинок укладається та припиняється з урахуванням особливостей визначених Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».
2. Сторонами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, у якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, є управитель багатоквартирного будинку, та співвласники багатоквартирного будинку. Такий договір (зміни та доповнення до нього) з управителем багатоквартирного будинку від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує співвласник (співвласники), уповноважений (уповноважені) на це зборами співвласників багатоквартирного будинку.
3. Сторонами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, у якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, є управитель багатоквартирного будинку та відповідне об’єднання.
4. В одному багатоквартирному будинку договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком може укладатися одночасно не більш як з одним управителем багатоквартирного будинку.
5. Якщо протягом строку дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком співвласники або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку приймають рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком, договір може бути розірвано до закінчення строку його дії, але не раніше ніж за два місяці з дати прийняття відповідного рішення.
6. У разі припинення дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, передати новому управителю багатоквартирного будинку або іншій особі, визначеній співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку:
1) технічну документацію на такий будинок за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства;
2) копії документів щодо виконаних робіт з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів багатоквартирного будинку та інженерних систем;
3) журнали реєстрації заявок про виникнення аварійних ситуацій та технічних несправностей;
4) копії документів щодо обліку доходів та витрат на утримання багатоквартирного будинку;
5) залишок коштів, отриманих для здійснення платежів та проведення розрахунків за таким багатоквартирним будинком, за винятком суми винагороди управителю багатоквартирного будинку за відпрацьований період;
6) дебіторську заборгованість з оплати послуг з управління багатоквартирним будинком (за винятком суми винагороди управителю багатоквартирного будинку), плати за використання/розпорядження спільним майном;
7) інше майно, передане управителю багатоквартирного будинку за рішенням співвласників».
 
Враховано частково у цій статті (ч. 6) та у інших статтях законопроекту (повноваження управителя – ст. 8 та особливості укладення договору з надання послуг з управління – ст. 15)  Стаття 18. Послуги з управління багатоквартирним будинком
 
174. 1. У разі, якщо управління багатоквартирним будинком здійснюється управителем, останній:
 
-282- Бабак А.В.
Частину 1 статі 16 вилучити та перенести її норми до ст. 6 щодо прав і обов’язків управителя.
 
Враховано      
175. 1) забезпечує належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території відповідно до нормативних вимог і договору, від власного імені укладає з підрядниками, виконавцями комунальних послуг договори про виконання окремих робіт, надання послуг, якщо інше не передбачено договором з управління багатоквартирним будинком;
 
-283- Мартовицький А.В.
Пункт перший частини 1 статті 16 законопроекту після слів «утримання багатоквартирного будинку» доповнити словами «, в тому числі внутрішньобудинкових систем,»
 
Враховано по суті у ст. 8     
    -284- Сажко С.М.
Пункт перший частини 1 статті 16 законопроекту після слів «утримання багатоквартирного будинку» доповнити словами «,в тому числі внутрішньобудинкових систем,»
 
Враховано по суті у ст. 8   
    -285- Кужель О.В.
Пункт перший частини першої статті 16 законопроекту після слів: «та прибудинкової території» доповнити словами: «в тому числі внутрішньобудинкових систем».
 
Враховано по суті у ст. 8   
176. 2) від імені співвласників багатоквартирного будинку вживає заходів до захисту спільного майна багатоквартирного будинку від протиправних посягань та стягнення з осіб, винних у знищенні, пошкодженні або викраденні спільного майна, відшкодування завданих збитків, якщо це передбачено відповідним договором;
 
      
177. 3) складає, веде, оновлює і зберігає технічну документацію багатоквартирного будинку;
 
      
178. 4) інформує співвласників багатоквартирного будинку про необхідність капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;
 
      
179. 5) за рішенням співвласників багатоквартирного будинку та в межах виділених ними коштів за окремим договором організовує виконання та виступає замовником робіт з капітального ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку;
 
-286- Шпенов Д.Ю.
В пункт 5 частини 1 статті 16 після слів «спільного майна багатоквартирного будинку» додати словосполучення «яке передане управителю на баланс від попереднього балансоутримувача згідно акту приймання-передачі такого майна за умови проведення попереднім балансоутримувачем капітального ремонту.»
 
Відхилено законопроект не містить терміну «балансоутримувач»     
180. 6) за рішенням співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим в установленому законом порядку, надає в оренду, встановлює сервітути щодо спільного майна багатоквартирного будинку;
 
-287- Гальченко А.В.
Пункт 6 частини 1 статті 16 виключити.
 
Враховано по суті (у правах та обов’язках – ст.8)     
181. 7) приймає на банківський рахунок, відкритий для розрахунків за окремим багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, у випадках, передбачених цим законом внесків на капітальний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, плату за комунальні послуги, орендну плату і плату за сервітути та забезпечує проведення відповідних розрахунків;
 
      
182. 8) має право доступу в приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів тощо в порядку, визначеному законом і договором.
 
-288- Шпенов Д.Ю.
Пункт 8 частини 1 статті 16 виключити.
 
Враховано      
    -289- Ківалов С.В.
частину 1 статті 16 законопроекту після пункту 8 доповнити новим пунктом наступного змісту:
«9) надає один раз в квартал звіт про виконання договору з документальним підтвердженням витрат, а за рішенням співвласників багатоквартирного будинку управитель зобов’язаний надати звіт про виконання договору з документальним підтвердженням витрат на протязі 10 днів.»
 
Враховано частково у ст. 8   
183. 2. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку управителю може бути передано інші функції з управління багатоквартирним будинком.
 
-290- Бабак А.В.
Частину 2 статі 16 вилучити та перенести її норми до ст. 6 щодо прав і обов’язків управителя.
 
Враховано      
184. 3. Управитель зобов’язаний вести окремий облік доходів і витрат (облікову карту) щодо кожного багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до цієї інформації стосовно їхнього будинку в порядку, передбаченому договором.
 
-291- Кужель О.В.
Частину третю статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту:
«На запит співвласника багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, управитель зобов’язаний надати для ознайомлення документи своєї фінансової звітності, договори, платіжні документи, банківські виписки, накази та інші первинні документи.».
 
Враховано обов’язках управителя  1. Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що укладається згідно з типовим договором.
2. Управитель веде окремий облік доходів і витрат (облікову карту) щодо кожного багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, та забезпечує співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до цієї інформації щодо їхнього будинку в порядку, передбаченому договором.
 
    -292- Гальченко А.В.
Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком згідно з типовим договором».
 
Враховано    
185. 4. За згодою сторін, а також у випадку, якщо за дорученням співвласників управитель здійснює накопичення коштів на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку, надає в оренду, встановлює сервітути щодо спільного майна багатоквартирного будинку, або якщо управитель уклав договори з виконавцями комунальних послуг від свого імені та за рахунок співвласників, управитель зобов’язаний відкрити для приймання платежів та проведення розрахунків за кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, окремий банківський рахунок та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до інформації про рух коштів на відповідному рахунку.
 
-293- Бабак А.В.
Частину 4 статі 16 викласти в редакції:
« У випадку, якщо за дорученням співвласників управитель здійснює накопичення коштів на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку, надає в оренду, встановлює сервітути щодо спільного майна багатоквартирного будинку, або якщо управитель уклав договори з виконавцями комунальних послуг від імені та за рахунок співвласників (крім випадку укладання колективного договору про надання комунальних послуг), управитель зобов’язаний відкрити для приймання платежів та проведення розрахунків за кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, окремий банківський рахунок та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до інформації про рух коштів на відповідному рахунку».
 
Враховано   3. У разі якщо за дорученням співвласників управитель здійснює накопичення коштів на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку, надає в оренду, встановлює сервітут щодо спільного майна багатоквартирного будинку або якщо управитель уклав договори з виконавцями комунальних послуг від імені та за рахунок співвласників (крім випадку укладення колективного договору про надання комунальних послуг), управитель зобов’язаний відкрити для приймання платежів та проведення розрахунків за кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, окремий банківський рахунок та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до інформації про рух коштів на відповідному рахунку.
 
186. Кошти такого рахунку є власністю співвласників багатоквартирного будинку та повинні використовуватися за цільовим призначенням.
 
   Кошти такого рахунка є власністю співвласників багатоквартирного будинку та використовуються виключно за цільовим призначенням.
 
187. 5. Управитель протягом одного місяця після укладання з ним договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком за власний рахунок зобов’язаний укласти договір страхування своєї відповідальності за шкоду, завдану спільному майну, правам та законним інтересам співвласників багатоквартирного будинку внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків, строком не менш як на один рік та своєчасно його продовжувати (укладати новий) протягом строку дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
 
-294- Міщенко С.Г.
В частині п’ятій статті 16 проекту Закону слово «своєчасно» пропоную замінити словом «щороку».
 
Відхилено Договором на управління можуть бути передбачені інші строки угоди.  4. У разі якщо договором про надання послуг з управління передбачено обов’язок управителя укласти договір страхування своєї відповідальності за шкоду, заподіяну спільному майну, правам та законним інтересам співвласників багатоквартирного будинку внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків, управитель протягом одного місяця після укладення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (або внесення змін до нього) зобов’язаний укласти такий договір страхування строком не менш як на строк дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком та своєчасно його продовжувати (укладати новий).
5. Управитель – юридична особа зобов’язаний мати у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».
Управитель - фізична особа - підприємець зобов’язаний самостійно пройти професійну атестацію або мати у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».
Порядок здійснення професійної атестації управителів за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» та перелік критеріїв, яким повинні відповідати підприємства, установи, організації, що здійснюють таку професійну атестацію, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
    -295- Бабак А.В.
частину 1 статті 16 законопроекту після пункту 8 доповнити новим пунктом наступного змісту:
«9. Управитель зобов’язаний мати щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію за посадою «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)». Така атестація проводиться вищими навчальними закладами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, або саморегулівними організаціями у порядку, визначеному законом.
Від обов’язку, передбаченого цією частиною, звільняється фізична особа-підприємець, яка самостійно пройшла професійну атестацію за посадою «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)».
Порядок здійснення професійної атестації управителів за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» та перелік критеріїв, яким повинні відповідати підприємства, установи, організації, що здійснюють таку професійну атестацію, встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково    
188. 7. Доходи від використання спільного майна багатоквартирного будинку та встановлення сервітутів спрямовуються на капітальний ремонт (заміну) спільного майна багатоквартирного будинку, якщо інше не встановлено договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком або рішенням співвласників багатоквартирного будинку чи об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 
-296- Кужель О.В.
У частині сьомій статті 16 слова: «договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком або»- виключити.
 
Відхилено Зазначене призведе до обмеження прав сторін договору  6. Доходи від використання спільного майна багатоквартирного будинку та встановлення сервітутів спрямовуються на капітальний ремонт (заміну) спільного майна багатоквартирного будинку, якщо інше не встановлено договором на надання послуг з управління багатоквартирним будинком або рішенням співвласників багатоквартирного будинку чи об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 
189. 6. У разі невиконання управителем вимог цього закону та договору співвласники багатоквартирного будинку або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку мають право вимагати дострокового припинення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
 
-297- Бабак А.В.
Частину 6 статті 16 законопроекту викласти у такій редакції:
«6. У разі припинення дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, передати новому управителю багатоквартирного будинку або іншій особі, визначеній співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку:
1) технічну документацію на такий будинок за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
2) копії документів щодо виконаних робіт з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів багатоквартирного будинку та інженерних систем;
3) журнали реєстрації заявок про виникнення аварійних ситуацій та технічних несправностей;
4) копії документів щодо обліку доходів та витрат на утримання багатоквартирного будинку;
5) залишок коштів, що обліковуються на дату припинення договору управління на окремих банківських рахунках, відкритих управителем згідно із частиною другою цієї статті, а також на поточному рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритим згідно із частиною п’ятою статті 12 цього Закону;
6) інше майно, передане управителю багатоквартирного будинку за рішенням співвласників».
 
Враховано редакційно   7. У разі невиконання управителем вимог цього Закону та договору співвласники багатоквартирного будинку або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку мають право вимагати дострокового припинення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
8. У разі припинення дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, передати новому управителю багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку:
1) наявну технічну документацію на такий будинок за переліком, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
2) інформацію про виконані роботи з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів багатоквартирного будинку та інженерних систем за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;
3) інформацію про виникнення аварійних ситуацій і технічних несправностей у розрізі конструктивних елементів та інженерних мереж за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;
4) дані бухгалтерського обліку доходів та витрат на утримання багатоквартирного будинку за строк дії договору, але не більше трьох останніх років;
5) інше майно, передане управителю багатоквартирного будинку за рішенням співвласників.
У разі припинення дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком залишок коштів, що обліковуються на день припинення договору управління на окремих банківських рахунках, відкритому управителем згідно з частиною третьою цієї статті, а також на поточному рахунку із спеціальним режимом використання, відкритим згідно з частиною п’ятою статті 14 цього Закону, повертається кожному із співвласників, які вносили відповідну плату, якщо інше не передбачено договором або рішенням співвласників. У частині залишків коштів, що утворилися за рахунок доходів від використання спільного майна багатоквартирного будинку, кошти повертаються пропорційно до частки співвласника багатоквартирного будинку.
 
    -298- Ківалов С.В.
частину 6 статті 16 законопроекту викласти у такій редакції:
«6. У разі невиконання управителем вимог цього закону та договору співвласники багатоквартирного будинку або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку мають право вимагати дострокового припинення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком та передати в управління іншому управителю. В такому разі управитель зобов’язаний надати звіт по виконанню договору та передати відповідну документацію. За порушення цього порядку управитель сплачує штраф в розмірі 30 відсотків від суми договору.»
 
Відхилено Порядок дострокового розірвання договору з управителем передбачений цим законопроектом.   
    -299- Кужель О.В.
У частині шостій статті 16 після слів мають право слово: «вимагати» - виключити, слова «дострокового припинення договору» замінити словами: «достроково припинити договір».
 
Відхилено Дострокове припинення договору має відбуватися за рішенням суду, а не бажанням однієї із сторін   
190. 8. Умови договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
-300- Бабак А.В.
Частину 8 ст. 16 виключити.
 
Враховано      
191. Стаття 17. Послуга з постачання природного газу
 
-301- Бабак А.В.
У статті 17 у назві і всьому тексту після слова «постачання» доповнити словами «та розподілу».
 
Враховано   Стаття 19. Послуга з постачання та розподілу природного газу
 
192. 1. Одиницею виміру обсягу спожитого споживачем природного газу є м-3 або інша енергетична одиниця виміру, що визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
-302- Бєлькова О.В.
У частині першій ст. 17 слова «Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі».
 
Враховано редакційно   1. Одиниця виміру обсягу спожитого споживачем природного газу визначається правилами постачання природного газу, що затверджуються уповноваженим законом органом.
 
    -303- Бабак А.В.
Частину першу викласти в редакції:
«1. Одиниця виміру обсягу спожитого споживачем природного газу визначається правилами постачання природного газу, що затверджуються уповноваженим законом органом».
 
Враховано    
193. 2. Постачання природного газу повинно бути забезпечено безперервно, з гарантованим рівнем безпеки та якості.
 
   2. Постачання та розподіл природного газу мають забезпечуватися безперервно, з гарантованим рівнем безпеки та якості.
 
194. Параметри якості природного газу та величини його тиску повинні відповідати нормативним документам у сфері стандартизації.
 
-304- Івченко В.Є.
У статті 17 абзац другий частини другої доповнити новим реченням:
«Теплота згорання природного газу, що постачається, не може бути нижчою за 9000 ккал/м-3.»
 
Відхилено Зайва деталізація та не норма цього законопроекту  Параметри якості природного газу та величини його тиску повинні відповідати нормативним документам у сфері стандартизації.
 
195. Величина тиску газу не може бути меншою, ніж мінімально допустиме значення, визначене нормативними та технічними документами на газові прилади і пристрої.
 
   Величина тиску газу не може бути меншою за мінімально допустиме значення, визначене нормативними та технічними документами на газові прилади і пристрої.
 
196. 3. Для забезпечення безперервності та безпеки газопостачання оператор газорозподільної системи або інший суб’єкт господарювання, який має відповідний дозвіл, здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках. Види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, визначаються порядком обслуговування внутрішньобудинкових мереж, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі.
 
-305- Бабак А.В.
Частину 3 ст. 17 викласти в редакції:
«Для забезпечення безперервності та безпеки газопостачання оператор газорозподільної системи здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках за рахунок тарифів на послуги розподілу природного газу. Види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі».
 
Враховано   3. Для забезпечення безперервності та безпеки газопостачання оператор газорозподільної системи здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках за рахунок тарифів на послуги розподілу природного газу. Види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в нафтогазовому комплексі.
 
197. Представники оператора газорозподільних систем або іншого суб’єкта господарювання, який має відповідний дозвіл на проведення таких робіт, мають право доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в такому будинку в порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, встановленому законодавством.
 
   Представник оператора газорозподільної системи має право доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в такому будинку в порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, встановленому законодавством.
 
198. Ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках (за винятком робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках) здійснюється за рахунок власників (співвласників) такого житлового (в тому числі багатоквартирного) будинку відповідно до кошторису, поданого оператором газорозподільних систем або іншим суб’єктом господарювання, який має відповідний дозвіл на проведення таких робіт, та затвердженого власником (співвласниками) будинку.
 
   Ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках (крім робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках) здійснюється за рахунок власників (співвласників) такого житлового, у тому числі багатоквартирного, будинку відповідно до кошторису, поданого оператором газорозподільної системи або іншим суб’єктом господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, та затвердженого власником (співвласниками) будинку.
 
199. 4. Постачання природного газу споживачу здійснюється відповідно до типового договору, що затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
   4. Постачання та розподіл природного газу споживачу здійснюються відповідно до типового договору, що затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
200. 5. Договір про постачання природного газу укладається лише в разі наявності у споживача або його постачальника (виконавця послуги з постачання природного газу) договору на розподіл природного газу з відповідним оператором газорозподільної системи.
 
-306- Бабак А.В.
Частину п’яту статті 17 викласти в редакції:
«5. Договір постачання природного газу укладається лише в разі наявності у споживача або його постачальника договору розподілу природного газу з відповідним оператором газорозподільної системи».
 
Враховано   5. Договір про постачання природного газу укладається лише в разі наявності у споживача або його постачальника договору про розподіл природного газу з відповідним оператором газорозподільної системи.
 
201. Оператор газорозподільної системи має право відмовити споживачу або його постачальнику в укладенні договору розподілу природного газу виключно з підстав, визначених у статті 19 Закону України «Про ринок природного газу».
 
   Оператор газорозподільної системи має право відмовити споживачу або його постачальнику в укладенні договору про розподіл природного газу виключно з підстав, визначених у статті 19 Закону України «Про ринок природного газу».
 
202. Стаття 18. Послуга з постачання електричної енергії
 
-307- Бабак А.В.
У статті 18 у назві і всьому тексту після слова «постачання» доповнити словами «та розподілу».
 
Враховано   Стаття 20. Послуга з постачання та розподілу електричної енергії
 
203. 1. Одиницею виміру обсягу спожитої електричної енергії є кВт*год.
 
-308- Бабак А.В.
Частину першу викласти в редакції:
«1. Одиниця виміру обсягу спожитої споживачем електричної енергії визначається правилами роздрібного ринку, що затверджуються уповноваженим законом органом».
 
Враховано   1. Одиниця виміру обсягу спожитої споживачем електричної енергії визначається правилами роздрібного ринку, що затверджуються уповноваженим законом органом.
 
204. 2. Виконавець послуги з постачання електричної енергії зобов’язаний постачати споживачеві електричну енергію відповідно до визначеної договором потужності електроустановок споживача з гарантованим рівнем надійності, безпеки та якості.
 
-309- Бабак А.В.
Частину другу викласти в редакції:
«2. Виконавець послуги з постачання та розподілу електричної енергії зобов’язаний постачати споживачеві електричну енергію відповідно до умов укладеного договору на постачання з дотриманням встановлених показників якості послуг».
 
Враховано   2. Виконавець послуги з постачання та розподілу електричної енергії зобов’язаний постачати споживачеві електричну енергію відповідно до умов укладеного договору про постачання з дотриманням встановлених показників якості послуг.
 
205. Параметри якості електричної енергії повинні відповідати нормативним документам у сфері стандартизації.
 
   Параметри якості електричної енергії повинні відповідати нормативним документам у сфері стандартизації.
 
206. 3. Для забезпечення безперервності та безпеки електропостачання електророзподільне підприємство здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках. Види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію політики у сфері електроенергетики. Витрати на здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж включаються до тарифу на здійснення діяльності з постачання електричної енергії.
 
-310- Мартовицький А.В.
Абзац перший частини 3 статті 18 законопроекту після слів «безпеки електропостачання електророзподільне підприємство» доповнити словами «або інший суб’єкт господарювання, який має відповідний дозвіл,»
Третє речення абзацу першого частини 3 статті 18 законопроекту виключити.
 
Враховано   3. Для забезпечення безперервності та безпеки електропостачання енергопостачальник або інший суб’єкт господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках. Види робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електроенергетики.
 
    -311- Сажко С.М.
Абзац перший частини 3 статті 18 законопроекту після слів «безпеки електропостачання електророзподільне підприємство» доповнити словами «або інший суб’єкт господарювання, який має відповідний дозвіл,»
Третє речення абзацу першого частини 3 статті 18 законопроекту виключити.
 
Враховано    
207. Представники виконавця мають право доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в такому будинку.
 
-312- Мартовицький А.В.
В абзаці другому частини 3 статті 18 законопроекту слово «виконавця» замінити словами «електророзподільного підприємства або іншого суб’єкта господарювання, який має відповідний дозвіл на проведення таких робіт,»
 
Враховано   Представники електророзподільного підприємства або іншого суб’єкта господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, мають право доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна для здійснення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в такому будинку.
Представники енергопостачальника або іншого суб’єкта господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, мають право доступу до приміщень, де розташовані внутрішньобудинкові системи електропостачання для здійснення технічного обслуговування таких систем.
 
    -313- Бабак А.В.
абзац другий частини 3 статті 18 законопроекту доповнити реченням в редакції:
«Представники енергопостачальника або іншого суб’єкта господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, мають право доступу до приміщень, де розташовані внутрішньобудинкові системи електропостачання для здійснення технічного обслуговування таких систем».
 
Враховано    
    -314- Сажко С.М.
В абзаці другому частини 3 статті 18 законопроекту слово «виконавця» замінити словами «електророзподільного підприємства або іншого суб’єкта господарювання, який має відповідний дозвіл на проведення таких робіт,»
 
Враховано    
208. Ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках (за винятком робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках) здійснюється за рахунок власників (співвласників) такого житлового (в тому числі багатоквартирного) будинку відповідно до кошторису, поданого виконавцем та затвердженого власником (співвласниками) будинку в установленому законом порядку.
 
-315- Мартовицький А.В.
В абзаці третьому частини 3 статті 18 законопроекту слово «виконавцем» замінити словами «електророзподільним підприємством або іншим суб’єктом господарювання, який має відповідний дозвіл на проведення таких робіт,»
 
Враховано   Ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках (крім робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках) здійснюється за рахунок власників (співвласників) такого житлового, у тому числі багатоквартирного, будинку відповідно до кошторису, поданого енергопостачальником або іншим суб’єктом господарювання, який має дозвіл на проведення таких робіт, та затвердженого власником (співвласниками) будинку в установленому законом порядку.
 
    -316- Сажко С.М.
В абзаці третьому частини 3 статті 18 законопроекту слово «виконавцем» замінити словами «електророзподільним підприємством або іншим суб’єктом господарювання, який має відповідний дозвіл на проведення таких робіт,»
 
Враховано    
    -317- Гуляєв В.О.
Частину 3 статті 18 доповнити наступним реченням: «порядок доступу до житла та іншого володіння для ліквідації аварій, проведення оглядів технічного стану, перевірки показань засобів обліку відображається у договорі.»
 
Відхилено Зазначене визначається правилами надання житлово-комунальних послуг, які затверджуватимуться КМУ   
209. 4. Постачальники електричної енергії, що здійснюють постачання електричній енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачеві, об'єкти якого розташовані на цій території, в укладенні договору.
 
-318- Бабак А.В.
Частину четверту статті 18 викласти в редакції:
«Обов’язки енергопостачальників або інших суб’єктів, визначених законом щодо постачання та розподілу електричної енергії визначаються законом, що регулює відносини у сфері постачання та розподілу електричної енергії».
 
Враховано   4. Обов’язки енергопостачальників або інших суб’єктів, визначених законом щодо постачання та розподілу електричної енергії визначаються законом, що регулює відносини у сфері постачання та розподілу електричної енергії.
 
210. 5. Послуга з постачання електричної енергії надається згідно з умовами договору та вимогами правил, які затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, якщо інше не передбачено законом.
 
-319- Бабак А.В.
У частині п’ятій слова « якщо інше не передбачено законом.» вилучити.
 
Враховано   5. Послуга з постачання електричної енергії надається згідно з умовами договору та вимогами правил, що затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
211. Стаття 19. Послуга з постачання теплової енергії
 
   Стаття 21. Послуга з постачання теплової енергії
 
212. 1. Одиницею виміру обсягу спожитої споживачем теплової енергії є Гкал.
 
-320- Бабак А.В.
Частину 1 статті 19 викласти в редакції:
«1. Одиниця виміру обсягу спожитої споживачем теплової енергії визначається правилами надання відповідної комунальної послуги, що затверджуються уповноваженим законом органом».
 
Враховано   1. Одиниця виміру обсягу спожитої споживачем теплової енергії визначається правилами надання відповідної комунальної послуги, що затверджуються уповноваженим законом органом.
 
213. 2. Виконавець послуги з постачання теплової енергії повинен забезпечити постачання теплоносія безперервно, з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску.
 
   2. Виконавець послуги з постачання теплової енергії повинен забезпечити постачання теплоносія безперервно, з гарантованим рівнем безпеки, обсягу, температури та величини тиску.
 
214. Параметри якості теплової енергії повинні відповідати нормативним документам у сфері стандартизації.
 
   Параметри якості теплової енергії повинні відповідати нормативним документам у сфері стандартизації.
 
215. 3. Постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення здійснюється виключно в опалювальний період.
 
   3. Постачання теплової енергії для потреб централізованого опалення здійснюється в опалювальний період.
 
216. Порядок визначення дати початку і закінчення опалювального періоду визначається законодавством.
 
   Порядок визначення дати початку і закінчення опалювального періоду визначається законодавством.
 
217. 4. Постачання теплової енергії на індивідуальні теплові пункти споживачів для потреб опалення та приготування гарячої води здійснюється безперервно, з урахуванням перерв, визначених статтею 14 цього Закону.
 
   4. Постачання теплової енергії на індивідуальні теплові пункти споживачів для потреб опалення та приготування гарячої води здійснюється безперервно, з урахуванням перерв, визначених статтею 16 цього Закону.
 
218. 5. Ціною послуг з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.
 
   5. Ціною послуги з постачання теплової енергії є тариф на теплову енергію для споживача, який визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.
 
219. 6. Послуга з постачання теплової енергії надається згідно з умовами договору та вимогами правил надання послуг з постачання теплової енергії, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
 
-321- Бабак А.В.
Частину 6 ст. 19 викласти в редакції:
«6. Послуга з постачання теплової енергії надається згідно з умовами договору, який укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з постачання теплової енергії, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.»
 
Враховано   6. Послуга з постачання теплової енергії надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з постачання теплової енергії, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
 
220. Стаття 20. Послуга з постачання гарячої води
 
   Стаття 22. Послуга з постачання гарячої води
 
221. 1. Одиницею виміру обсягу спожитої споживачем гарячої води є м-3.
 
-322- Бабак А.В.
Частину 1 ст. 20 викласти в редакції:
«1. Одиниця виміру обсягу спожитої споживачем гарячої води визначається правилами надання відповідної комунальної послуги, що затверджуються уповноваженим законом органом».
 
Враховано   1. Одиниця виміру обсягу спожитої споживачем гарячої води визначається правилами надання відповідної комунальної послуги, що затверджуються уповноваженим законом органом.
 
222. 2. Виконавець послуги з постачання гарячої води повинен забезпечити її постачання безперервно, з гарантованим рівнем безпеки, температури та величини тиску.
 
-323- Івченко В.Є.
Частину другу статті 20 після слова «температури» доповнити словами «не нижче 55 градусів за Цельсієм».
 
Відхилено Не є нормою закону  2. Виконавець послуги з постачання гарячої води повинен забезпечити її постачання безперервно, з гарантованим рівнем безпеки, температури та величини тиску.
 
223. 3. Параметри якості гарячої води повинні відповідати встановленим законодавством вимогам до питної води.
 
   3. Параметри якості гарячої води повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.
 
224. 4. Послуга з постачання гарячої води надається згідно з умовами договору та вимогами правил надання послуг з постачання гарячої води, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
 
-324- Бабак А.В.
Частину 4 ст. 20 викласти в редакції:
«4. Послуга з постачання гарячої води надається згідно з умовами договору, який укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з постачання гарячої води, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.»
 
Враховано   4. Послуга з постачання гарячої води надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з постачання гарячої води, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
 
225. 5. Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води, що надається за допомогою систем автономного опалення, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, з урахуванням собівартості виробництва надання такої послуги, а також рентабельності суб’єкта господарювання, що провадить таку діяльність.
 
-325- Бабак А.В.
Частину 5 статті 20 викласти в редакції:
«5. Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води, що надається за допомогою сиа в разі відсутності вини виконавця комунальної послуги – стягнути з винної особи суму, на яку проведено перерахунки та/або сплачено споживачу неустойку (штраф, пеню), у встановленому законодавством порядку автономного гарячого водопостачання/опалення, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного гарячого водопостачання/опалення, з урахуванням собівартості виробництва надання такої послуги, а також рентабельності суб’єкта господарювання, що провадить таку діяльність.»
 
Враховано   5. Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою систем автономного опалення та/або індивідуального теплового пункту, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку з урахуванням собівартості виробництва надання такої послуги, а також рентабельності суб’єкта господарювання, що провадить таку діяльність.
 
    -326- Єфімов М.В.
Частину 5 статті20 після слів «систем автономного опалення» доповнити словами «та індивідуальних теплових пунктів».
 
Враховано редакційно    
226. Стаття 21. Послуга з централізованого питного водопостачання
 
-327- Бабак А.В.
У назві ст. 21 і далі по тексту законопроекту слово «питне» виключити.
 
Враховано   Стаття 23. Послуга з централізованого водопостачання
 
227. 1. Одиницею виміру обсягу спожитої споживачем питної води є м-3.
 
-328- Бабак А.В.
Частину першу викласти в редакції:
«1. Одиниця виміру обсягу спожитої споживачем послуги з централізованого водопостачання визначається правилами надання відповідної комунальної послуги, що затверджуються уповноваженим законом органом».
 
Враховано   1. Одиниця виміру обсягу спожитої споживачем послуги з централізованого водопостачання визначається правилами надання відповідної комунальної послуги, що затверджуються уповноваженим законом органом.
 
228. 2. Виконавець послуги з централізованого питного водопостачання повинен забезпечити її постачання безперервно, з гарантованим рівнем безпеки та величини тиску.
 
   2. Виконавець послуги з централізованого водопостачання повинен забезпечити її постачання безперервно, з гарантованим рівнем безпеки та величини тиску.
 
229. 3. Параметри якості питної води повинні відповідати встановленим законодавством вимогам до питної води.
 
   3. Параметри якості води повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.
 
230. 4. Послуга з централізованого питного водопостачання надається згідно з умовами договору та вимогами правил надання послуг з централізованого питного водопостачання, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
 
-329- Бабак А.В.
Частину 4 ст. 21 викласти в редакції:
«4. Послуга з централізованого водопостачання надається згідно з умовами договору, який укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з централізованого водопостачання, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.»
 
Враховано   4. Послуга з централізованого водопостачання надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з централізованого водопостачання, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
 
231. Стаття 22. Послуга з централізованого водовідведення
 
   Стаття 24. Послуга з централізованого водовідведення
 
232. 1. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з централізованого водовідведення є м-3.
 
-330- Бабак А.В.
Частину першу викласти в редакції:
«1. Одиниця виміру обсягу спожитої споживачем послуги з централізованого водовідведення визначається правилами надання відповідної комунальної послуги, що затверджуються уповноваженим законом органом».
 
Враховано   1. Одиниця виміру обсягу спожитої споживачем послуги з централізованого водовідведення визначається правилами надання відповідної комунальної послуги, що затверджуються уповноваженим законом органом.
 
233. 2. Критерієм якості послуги з централізованого водовідведення є безперешкодне приймання стічних вод у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.
 
-331- Єфімов М.В.
Частину 2 статті 22 доповнити словами «та виконавця».
 
Відхилено Технічний стан мереж виконавця постійно контролюється  2. Критерієм якості послуги з централізованого водовідведення є безперешкодне приймання стічних вод у мережі виконавця з мереж споживача, за умови справності мереж споживача.
 
234. 3. Послуга з централізованого водовідведення надається згідно з умовами договору та вимогами правил надання послуг з централізованого водовідведення, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
 
-332- Бабак А.В.
Частину 3 ст. 22 викласти в редакції:
«3. Послуга з централізованого водовідведення надається згідно з умовами договору, який укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з централізованого водовідведення, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.»
 
Враховано   3. Послуга з централізованого водовідведення надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з централізованого водовідведення, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
 
235. Стаття 23. Послуга з поводження з побутовими відходами
 
   Стаття 25. Послуга з поводження з побутовими відходами
 
236. 1. Споживачі зобов’язані укласти договір на поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку.
 
-333- Кодола О.М.
Абзац перший частини першої статті 23 викласти у такій редакції:
«Споживачі зобов’язані укласти договір на поводження з побутовими відходами з суб’єктом господарювання, який визначений виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами.»
 
Відхилено оскільки пропозиція щодо запровадження єдиного суб’єкта господарювання, що має забезпечити весь комплекс робіт з побутовими відходами, не підтримується, через те, що це може призвести до спотворення конкуренції, та як наслідок порушення прав споживачів  1. Споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку.
 
237. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке виступає як колективний споживач, та управитель багатоквартирного будинку, який укладає договір від власного імені та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку, з урахуванням правил благоустрою території населеного пункту мають право на вибір серед визначених у встановленому законодавством порядку виконавців послуг з поводження з побутовими відходами.
 
-334- Кодола О.М.
Абзац другий частини першої статті 23 викласти у такій редакції:
«Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке виступає як колективний споживач, та управитель багатоквартирного будинку, який укладає договір від власного імені та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку, укладають договори з суб’єктом господарювання, який визначений виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами з урахуванням правил благоустрою території населеного пункту.»
 
Відхилено Пропозиція щодо запровадження єдиного суб’єкта господарювання, що має забезпечити весь комплекс робіт з побутовими відходами, не підтримується, через те, що це може призвести до спотворення конкуренції, та як наслідок порушення прав споживачів  Якщо інше не визначено законом, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель багатоквартирного будинку або інша уповноважена особа, яка укладає колективний договір про надання комунальних послуг, згідно з правилами благоустрою території населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування, має право на вибір серед визначених у встановленому законодавством порядку виконавців послуг з поводження з побутовими відходами.
 
    -335- Кудлаєнко С.В.
Абзац другий частини першої статті 23 викласти у такій редакції:
«Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель багатоквартирного будинку, який укладає договір від власного імені та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку, з урахуванням схеми санітарної очистки відповідного населеного пункту мають право на вибір серед визначених у встановленому законодавством порядку виконавців послуг з поводження з побутовими відходами».
 
Враховано о суті   
    -336- Єфімов М.В.
Абзац другий частини першої статті 23 викласти у такій редакції:
«Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке може виступати як колективний споживач, та управитель багатоквартирного будинку, який укладає договір від власного імені та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку, з урахуванням правил благоустрою території населеного пункту мають право на вибір серед визначених у встановленому законодавством порядку виконавців послуг з поводження з побутовими відходами».
 
Враховано о суті   
238. 2. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами є кг, т, м-3 або інша одиниця, визначена у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-337- Міщенко С.Г.
В частині другій статті 23 проекту Закону після слів «інша одиниця» доповнити словами «виходячи з розрахунку на одну людину».
 
Відхилено   2. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або інша одиниця, визначена правилами надання відповідної комунальної послуги, що затверджуються уповноваженим законом органом.
 
    -338- Бабак А.В.
Частину другу ст. 23 викласти в редакції:
«2. Одиницею виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами є кілограм, тонна, кубічний метр або інша одиниця, визначена правилами надання відповідної комунальної послуги, що затверджуються уповноваженим законом органом».
 
Враховано    
    -339- Кодола О.М.
У абзаці першому частини другої статті 23 після слів «відходами є кг» слова «т, м3 або інша одиниця, визначена у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України» вилучити.
 
Відхилено    
    -340- Кудлаєнко С.В.
Частину другу статті 23 вилучити.
 
Відхилено    
239. Обсяг наданих послуг визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-341- Бабак А.В.
Абзац другий частини 2 ст. 23 викласти в редакції:
«Одиниця виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами визначається органом місцевого самоврядування»
 
Враховано   Одиниця виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами встановлюється органом місцевого самоврядування.
 
240. 3. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, погодженого з органом місцевого самоврядування, та дотримання вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.
 
-342- Кодола О.М.
Частину третю статті 23 вилучити
 
Відхилено   3. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, дотримання правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, дотримання вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.
 
    -343- Кудлаєнко С.В.
Частину третю статті 23 вилучити.
 
Відхилено    
241. 4. Послуга з поводження з побутовими відходами надається згідно з умовами договору та вимогами правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-344- Бабак А.В.
Частину 4 ст. 23 викласти в редакції:
«4. Послуга з поводження з побутовими відходами надається згідно з умовами договору, який укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.»
Та доповнити новою частиною такого змісту:
«5. У разі запровадження роздільного збирання побутових відходів, при встановленні цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами не враховується вартість операцій з поводження з роздільно зібраними (відсортованими) корисними компонентами цих відходів. «
 
Враховано   4. Послуга з поводження з побутовими відходами надається згідно з умовами договору, що укладається з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та вимогами правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
5. У разі запровадження роздільного збирання побутових відходів при встановленні цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами не враховується вартість операцій з поводження з роздільно зібраними (відсортованими) корисними компонентами цих відходів.
 
    -345- Кудлаєнко С.В.
Частину четверту статті 23 вилучити
 
Відхилено    
242. Стаття 24. Відповідальність за неналежне виконання договору
 
-346- Кудлаєнко С.В.
Статтю 24 виключити.
 
Відхилено Відповідно до ЦК, ГК відповідальність сторін має бути визначена  Стаття 26. Відповідальність за неналежне виконання договору
 
243. 1. У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,1 відсотка за кожен день прострочення від суми боргу. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
 
-347- Бабак А.В.
Частину 1 статті 24 викласти в редакції:
«1. У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка за кожен день прострочення від суми боргу. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги.»
 
Враховано   1. У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги.
 
    -348- Гуляєв В.О.
У частині 1 статті 24 слова «але не вище 0,1 відсотка» замінити словами «але не вище 0,01 відсотка» і далі за текстом.
 
Враховано    
    -349- Гончаренко О.О.
У першому реченні частини першої статті 24 слова «0,1 відсотка» змінити на «облікової ставки Національного банку України»;
Друге речення частини першої статті 24 виключити.
 
Відхилено    
    -350- Петьовка В.В.
У статті 24 частину першу - виключити. Частини другу та третю вважати відповідно частинами першою та другою.
 
Відхилено    
    -351- Міщенко С.Г.
У статті 24 частину першу - виключити. Частини другу та третю вважати відповідно частинами першою та другою.
 
Відхилено    
    -352- Лубінець Д.В.
Частину 1 статті 24 виключити.
 
Відхилено    
    -353- Марченко О.О.
Пункт 1 статті 24 викласти у наступній редакції:
«1. У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка за кожен день прострочення від суми боргу, починаючи з першого числа четвертого місяця наявності такої заборгованості. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 10 відсотків загальної суми боргу. У разі документального підтвердження споживачем відсутності або затримки не з вини споживача фактичних доходів пеня за цей період не нараховується і не сплачується».
 
Відхилено одо документального підтвердження відсутності або затримки неможливо виконати на практиці, існує ризик корупційних зловживань   
    -354- Кужель О.В.
Частину першу статті 24 – виключити.
 
Відхилено    
244. 2. Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний зробити перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором.
 
-355- Мартовицький А.В.
Абзац перший частини 2 статті 24 доповнити словами «, а в разі відсутності вини виконавця комунальної послуги – стягнути з винної особи суму, на яку проведено перерахунки та/або сплачено споживачу неустойку (штраф, пеню), у встановленому законодавством порядку».
 
Відхилено Врегульовано ЦК  2. Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та розмірі, визначених законодавством або договором.
 
    -356- Сажко С.М.
Абзац перший частини 2 статті 24 доповнити словами «, а в разі відсутності вини виконавця комунальної послуги – стягнути з винної особи суму, на яку проведено перерахунки та/або сплачено споживачу неустойку (штраф, пеню), у встановленому законодавством порядку».
 
Відхилено врегульовано ЦК   
    -357- Шпенов Д.Ю.
У частині другій статті 24 після слів «управитель багатоквартирного будинку» додати слово «самостійно».
 
Враховано    
    -358- Гончаренко О.О.
У частині другій статті 24 слова «або договором» виключити.
 
Відхилено    
245. Порядок здійснення перерахунку вартості комунальної послуги та послуги з управління багатоквартирним будинком за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не встановлено законом.
 
-359- Кужель О.В.
У абзаці другому частини другої статті 24 законопроекту слова: «якщо інше не встановлено законом»- виключити.
 
Враховано      
    -360- Бабак А.В.
Абзац другий частини 2 статті 24 виключити.
 
Враховано    
246. 3. Виконавець комунальної послуги не несе відповідальності за її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку такої послуги її якість відповідала встановленим цим Законом, іншими актами законодавства і договором вимогам.
 
-361- Бабак А.В.
Частину 3 ст. 24 викласти в редакції:
«3. Виконавець комунальної послуги не несе відповідальності за її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку такої послуги (в разі індивідуального договору – на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних мереж приміщення споживача), її якість відповідала встановленим цим Законом, іншими актами законодавства і договором вимогам»
 
Враховано   3. Виконавець комунальної послуги не несе відповідальності за її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку такої послуги (в разі укладення індивідуального договору – на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних мереж приміщення споживача) її якість відповідала вимогам, встановленим цим Законом, іншими актами законодавства і договором.
4. Виконавець комунальної послуги (крім послуг з постачання електричної енергії та з постачання природного газу) має право обмежити (припинити) надання відповідної комунальної послуги її споживачу незалежно від обраної моделі організації договірних відносин у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Таке попередження надсилається споживачу не раніше наступного робочого дня після спливу граничного терміну оплати комунальної послуги, визначеного законодавством та/або договором про надання відповідної комунальної послуги.
Обмеження (припинення) надання відповідної комунальної послуги здійснюється виконавцем у присутності представника особи, яка здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, а також управителя або посадової особи чи працівника об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, якщо управління багатоквартирним будинком здійснюється відповідно управителем або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попередженні виконавцем про день та час здійснення обмеження (припинення) надання комунальної послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання комунальної послуги споживачу.
Співвласники, управитель чи об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, які здійснюють управління багатоквартирним будинком, а також особа, яка здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, зобов’язані забезпечити доступ виконавця до таких систем для реалізації права на обмеження (припинення) надання відповідної комунальної послуги споживачу. Такий доступ надається виключно в межах, необхідних для здійснення обмеження (припинення) надання відповідної комунальної послуги конкретному споживачу.
Постачання комунальної послуги відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.
Обмеження (припинення) надання комунальних послуг з постачання електричної енергії та природного газу здійснюється відповідно до законів, що регулюють сфери електричної енергії та природного газу.
 
    -362- Бабак А.В.
Частину 4 ст. 24 викласти в редакції:
«4. Виконавець комунальної послуги (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) має право обмежити (припинити) надання відповідної комунальної послуги її споживачу незалежно від обраної моделі організації договірних відносин у разі не погашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом тридцяти днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Таке попередження надсилається споживачу не раніше наступного робочого дня з дати спливу граничного строку оплати комунальної послуги, визначеного законодавством та/або договором про надання відповідної комунальної послуги.
Обмеження (припинення) надання відповідної комунальної послуги здійснюється виконавцем в присутності представника особи, яка здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, а також управителя або посадової особи чи працівника об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, у разі якщо управління багатоквартирним будинком здійснюється відповідно управителем або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь були попередженні виконавцем про дату та час здійснення обмеження (припинення) надання комунальної послуги, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання комунальної послуги споживачу.
Співвласники, управитель чи об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, які здійснюють управління багатоквартирним будинком, а також особа, яка здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, зобов’язані забезпечити доступ виконавця до таких систем для реалізації права на обмеження (припинення) надання відповідної комунальної послуги споживачу. Такий доступ надається лише в межах, необхідних для здійснення обмеження (припинення) надання відповідної комунальної послуги конкретному споживачу.
Відновлення постачання комунальної послуги в повному обсязі здійснюється протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи укладання угоди про реструктуризацію заборгованості.
Обмеження (припинення) надання комунальних послуг з постачання електричної енергії та природного газу здійснюється відповідно до законів, що регулюють сфери електричної енергії та природного газу.»
 
Враховано    
    -363- Гальченко А.В.
Доповнити статтю 24 пунктом:
«4. Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку вправі припинити надання послуги у випадку її не сплати або сплати не в повному обсязі в порядку і строк, передбачений законом або договором».
 
Враховано о суті   
247. Стаття 25. Порядок оформлення претензій споживачів
 
   Стаття 27. Порядок оформлення претензій споживачів
 
248. 1. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг споживач має право викликати виконавця комунальних послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.
 
   1. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг споживач має право викликати виконавця комунальних послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.
 
249. 2. У разі ненадання, надання неналежної якості послуги з управління багатоквартирним будинком споживач має право викликати управителя для перевірки якості наданих послуг.
 
   2. У разі ненадання, надання неналежної якості послуги з управління багатоквартирним будинком споживач має право викликати управителя для перевірки якості наданих послуг.
 
250. 3. Порядок перевірки якості надання комунальних послуг та якості послуг з управління багатоквартирним будинком встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
 
   3. Порядок перевірки якості надання комунальних послуг та якості послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
 
251. 4. За результатами перевірки якості надання комунальних послуг або якості послуг з управління багатоквартирним будинком складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління будинком).
 
-364- Бабак А.В.
Частину 4 після слів «щодо послуги з управління» доповнити словом «багатоквартирним».
 
Враховано   4. За результатами перевірки якості надання комунальних послуг або якості послуг з управління багатоквартирним будинком складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком).
 
252. 5. Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання послуги, але не пізніше ніж протягом двох діб з моменту отримання повідомлення споживача. Якщо виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) прибув на виклик споживача із затримкою, за період затримки вартість послуг не підлягає сплаті.
 
-365- Бабак А.В.
У частині 5 статті 25 останнє речення виключити:
 
Враховано   5. Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання послуги, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення споживача.
 
    -366- Івченко В.Є.
У частині п'ятій статті 25 слова «у строки, визначені в договорі про надання послуги, але не пізніше ніж протягом двох діб» замінити словами «протягом двох годин».
 
Відхилено На практиці це неможливо застосувати   
    -367- Шпенов Д.Ю.
У частині 5 статті 25 слова «двох діб» замінити на слова «не пізніше однієї доби».
 
Враховано    
    -368- Мартовицький А.В.
Друге речення частини 5 статті 25 законопроекту викласти в новій редакції:
«Якщо виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) прибув на виклик споживача з затримкою (після збігу двох діб з моменту отримання), за період (кількість повних діб) затримки вартість послуг не підлягає сплаті».
 
Відхилено Відповідне речення виключено   
    -369- Сажко С.М.
Друге речення частини 5 статті 25 законопроекту викласти в новій редакції:
«Якщо виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) прибув на виклик споживача з затримкою (після збігу двох діб з моменту отримання), за період (кількість повних діб) затримки вартість послуг не підлягає сплаті».
 
Відхилено ідповідне речення виключено   
    -370- Гальченко А.В.
Пункт 5 статті 25 викласти в наступній редакції:
«Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в договорі про надання послуги, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання повідомлення споживача. Якщо виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) прибув на виклик споживача з затримкою, за період затримки вартість послуг не підлягає сплаті».
 
Відхилено огляду на попередні враховані правки   
    -371- Мельник С.І.
У абзаці першому частини п’ятої статті 25 слова «ніж протягом» виключити.
 
Відхилено з огляду на попередні враховані правки   
253. Акт-претензія складається виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) та споживачем і повинен містити інформацію про те, в чому полягало ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком, дату (строк) її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, а також іншу інформацію, яка характеризує ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості.
 
   Акт-претензія складається виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) та споживачем і повинен містити інформацію про те, в чому полягало ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком, дату (строк) її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості, а також іншу інформацію, що характеризує ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості.
 
254. У разі здійснення перевірки якості наданих послуг з централізованого питного водопостачання, централізованого постачання гарячої води або газопостачання споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб включається до акту-претензії.
 
   У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водопостачання, централізованого постачання гарячої води або газопостачання споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб включається до акта-претензії.
 
255. Порядок здійснення забору проб та проведення їх дослідження встановлюється щодо послуг з централізованого питного водопостачання та централізованого постачання гарячої води - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, а щодо послуг з постачання природного газу - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері енергетики, якщо інше не передбачено законом.
 
-372- Бабак А.В.
Абзац четвертий частини п’ятої викласти в редакції:
«Порядок здійснення забору проб та проведення їх дослідження щодо послуг з централізованого водопостачання, централізованого постачання гарячої води та послуг з постачання природного газу затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   Порядок здійснення забору проб та проведення їх дослідження щодо послуг з централізованого водопостачання, централізованого постачання гарячої води та послуг з постачання природного газу затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
256. У випадку встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання послуг неналежної якості, витрати споживача на оплату проведених досліджень проб підлягають компенсації за рахунок виконавця відповідної послуги.
 
   У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень проб підлягають компенсації за рахунок виконавця відповідної послуги.
 
257. 6. У разі неприбуття виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується споживачем, а також не менш як двома споживачами відповідної послуги, що проживають (розташовані) в сусідніх будівлях (в одному із споживачем багатоквартирному будинку, якщо послуга надається у багатоквартирному будинку) і надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) рекомендованим листом.
 
-373- Мартовицький А.В.
В частині 6 статті 25 законопроекту слова «одному із споживачем багатоквартирному будинку» замінити словом «приміщеннях».
 
Враховано   6. У разі неприбуття виконавця комунальної послуги або управителя (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується споживачем, а також не менш як двома споживачами відповідної послуги, які проживають (розташовані) в сусідніх будівлях (у приміщеннях - якщо послуга надається у багатоквартирному будинку), і надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) рекомендованим листом.
 
    -374- Сажко С.М.
В частині 6 статті 25 законопроекту слова «одному із споживачем багатоквартирному будинку» замінити словом «приміщеннях».
 
Враховано    
258. 7. Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії або видає (надсилає) споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.
 
-375- Івченко В.Є.
Частину сьому статті 25 доповнити реченням:
«Протягом цього часу вартість послуг не підлягає сплаті споживачем».
 
Відхилено   7. Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем (управителем) відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем (управителем).
 
    -376- Ківалов С.В.
Частину 7 статті 25 законопроекту доповнити другим реченням такого змісту:
«У разі відсутності відповіді, претензії споживача вважаються задоволеними».
 
Враховано редакційно    
    -377- Кужель О.В.
Статтю 25 доповнити новою частиною восьмою наступного змісту:
«8. В разі систематичного (більше двох раз) ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, Виконавець зобов’язаний сплатити Споживачу пеню у розмірі подвійної вартості ненаданих, наданих не в повному обсязі або неналежної якості послуг.»
 
Відхилено Оскільки відсутній механізм реалізації пропонованої норми (ненадання відповіді не має зв’язку із ненаданням послуг).   
    -378- Кужель О.В.
Доповнити законопроект новою статтею 25-1 такого змісту:
«Стаття 25-1. Доведення до споживачів інформації про житлово-комунальні послуги (додати)
1. Виконавець доводить до відома споживача інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, структуру їх цін/тарифів, зміну таких цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності, а також про якість послуг. Порядок доведення інформації про перелік житлово-комунальних послуг до відома споживача затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
2. Пропозиції суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках щодо зміни цін/тарифів на комунальні послуги, підлягають обов’язковому публічному обговоренню, яке організовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.».
 
Відхилено Обов’язок із доведення інформації вже визначений вище у статтях, присвячених правам і обов’язкам учасників відносин у сфері надання ЖКП. Питання порядку встановлення тарифів НКРЕКП є предметом регулювання законодавства з питань тарифного регулювання.   
259. Стаття 26. Особливості оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку
 
   Стаття 28. Особливості оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку
 
260. 1. Оформлення претензій споживачів в багатоквартирному будинку здійснюється в порядку, передбаченому статтею 25 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
 
   1. Оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку здійснюється в порядку, передбаченому статтею 27 цього Закону, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
 
261. 2. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, які надаються у багатоквартирному будинку на підставі договорів, укладених між виконавцем та кожним зі співвласників багатоквартирного будинку, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих послуг, підписання акту – претензії, відібрання проб здійснюється співвласником - стороною договору.
 
-379- Бабак А.В.
Абзац перший частини 2 статті 26 викласти в редакції:
«2. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, які надаються у багатоквартирному будинку на підставі індивідуальних договорів, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих послуг, підписання акту – претензії, відібрання проб здійснюється співвласником - стороною договору або його представником.»
 
Враховано   2. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, що надаються у багатоквартирному будинку на підставі індивідуальних договорів, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих комунальних послуг, підписання акта-претензії, відібрання проб здійснюються співвласником - стороною договору або його представником.
 
262. На вимогу співвласника – сторони договору в перевірці кількості та якості беруть участь представник об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управитель, якщо управління багатоквартирним будинком здійснює відповідно об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управитель. У разі, якщо участь у перевірці кількості та якості комунальних послуг беруть представник об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управитель, вони також підписують акт-претензію.
 
   На вимогу співвласника – сторони договору в перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг беруть участь представник об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управитель, якщо управління багатоквартирним будинком здійснює відповідно об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управитель, які в такому разі також підписують акт-претензію.
 
263. У разі неприбуття представника об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управителя на вимогу співвласника для участі в перевірці кількості та якості комунальних послуг в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію, така відмова не є перешкодою для проведення перевірки кількості та якості комунальних послуг та (або) підписання акта-претензії. Інформація про відмову вказується в акті-претензії.
 
   У разі неприбуття представника об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або управителя на вимогу співвласника для участі в перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію така відмова не є перешкодою для проведення перевірки кількості та якості наданих комунальних послуг та (або) підписання акта-претензії. Інформація про відмову зазначається в акті-претензії.
 
264. 3. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, які надаються у багатоквартирному будинку на підставі договору, укладеного між виконавцем таких послуг та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих послуг, підписання акту – претензії, відібрання проб здійснюється представником об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Співвласники беруть участь у перевірці за їх бажанням.
 
   3. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, які надаються у багатоквартирному будинку на підставі договору, укладеного між виконавцем таких послуг та об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку як колективним споживачем, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих послуг, підписання акту – претензії, відібрання проб здійснюється представником об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Співвласники беруть участь у перевірці за їх бажанням.
 
265. На вимогу об’єднання співвласників багатоквартирного будинку - сторони договору в перевірці кількості та якості бере участь управитель. У разі участі в перевірці кількості та якості комунальних послуг управителя, він також підписує акт-претензію.
 
   На вимогу об’єднання співвласників багатоквартирного будинку - сторони договору в перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг бере участь управитель, який у такому разі також підписує акт-претензію.
 
266. У разі неприбуття управителя на вимогу об’єднання співвласників багатоквартирного будинку для участі в перевірці кількості та якості комунальних послуг в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію, така відмова не є перешкодою для проведення перевірки кількості та якості комунальних послуг та (або) для підписання акта-претензії. Інформація про відмову вказується в акті-претензії.
 
   У разі неприбуття управителя на вимогу об’єднання співвласників багатоквартирного будинку для участі в перевірці кількості та якості наданих комунальних послуг в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію така відмова не є перешкодою для проведення перевірки кількості та якості наданих комунальних послуг та (або) для підписання акта-претензії. Інформація про відмову зазначається в акті-претензії.
 
267. 4. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, які надаються у багатоквартирному будинку на підставі договору, укладеного між виконавцем таких послуг та управителем, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих послуг, підписання акту-претензії, відібрання проб здійснюється таким управителем. Співвласники або представники об’єднання співвласників багатоквартирного будинку беруть участь у перевірці за їх бажанням.
 
-380- Бабак А.В.
Частину 4 статті 26 викласти в редакції:
«4. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, які надаються у багатоквартирному будинку на підставі колективного договору, укладеного між виконавцем таких послуг та управителем, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих послуг, підписання акту-претензії, відібрання проб здійснюється таким управителем або іншою уповноваженою співвласником особою. Співвласники або представники об’єднання співвласників багатоквартирного будинку беруть участь у перевірці за їх бажанням.»
 
Враховано редакційно   4. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, що надаються у багатоквартирному будинку на підставі колективного договору про надання комунальних послуг, укладеного між виконавцем таких послуг та управителем або іншою уповноваженою співвласником особою, виклик виконавця для перевірки кількості та якості наданих послуг, підписання акта-претензії, відібрання проб здійснюються таким управителем або іншою уповноваженою співвласником особою. Співвласники або представники об’єднання співвласників багатоквартирного будинку беруть участь у перевірці за бажанням.
 
268. 5. У разі ненадання, надання неналежної якості послуг з управління багатоквартирним будинком виклик управителя для перевірки якості наданих послуг, підписання акту-претензії здійснюється стороною договору на управління багатоквартирним будинком.
 
   5. У разі ненадання, надання неналежної якості послуг з управління багатоквартирним будинком виклик управителя для перевірки якості наданих послуг, підписання акта-претензії здійснюється стороною договору про управління багатоквартирним будинком.
 
269. Стаття 27. Порядок доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна споживача
 
-381- Ківалов С.В.
У статті 27 законопроекту слово «несанкціонований» замінити на слово «аварійний» у всіх відмінках.
 
Відхилено Термін «несанкціонований» більш коректно відображає випадки та характер такого доступу, і вже використовується в чинній редакції закону.  Стаття 29. Порядок доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна споживача
 
270. 1. Споживач зобов’язаний забезпечити представникам виконавця комунальної послуги доступ до свого житла, іншого об’єкта нерухомого майна для:
 
   1. Споживач зобов’язаний забезпечити представникам виконавця комунальної послуги доступ до свого житла, іншого об’єкта нерухомого майна для:
 
271. 1) ліквідації та відвернення аварій, пов’язаних із наданням відповідної комунальної послуги ? цілодобово;
 
   1) ліквідації та відвернення аварій, пов’язаних із наданням відповідної комунальної послуги, ? цілодобово;
 
272. 2) встановлення або заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічних чи профілактичних оглядів, зняття контрольних показань засобів обліку ? згідно з умовами договору про надання відповідної комунальної послуги, договору про управління багатоквартирним будинком.
 
-382- Міщенко С.Г.
пункт 2 частини першої виключити.
 
Відхилено Без такого обов’язку споживача неможливе виконання виконавцем своїх обов’язків перед ним  2) встановлення або заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічних чи профілактичних оглядів, зняття контрольних показань вузлів обліку ? згідно з умовами договору про надання відповідної комунальної послуги, договору про управління багатоквартирним будинком.
 
273. 2. Представники виконавця комунальної послуги під час доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна зобов’язані:
 
   2. Представники виконавця комунальної послуги під час доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна зобов’язані:
 
274. 1) пред’явити відповідне посвідчення;
 
   1) пред’явити відповідне посвідчення;
 
275. 2) поважати права споживачів, утримуватися від розголошення інформації щодо особистого життя споживача, інших осіб, що перебувають у житлі (іншому об’єкті нерухомого майна), яка стала їм відома в зв’язку з доступом до житла, іншого об’єкта нерухомого майна;
 
   2) поважати права споживачів, утримуватися від розголошення інформації щодо особистого життя споживача, інших осіб, які перебувають у житлі (іншому об’єкті нерухомого майна), яка стала їм відома у зв’язку з доступом до житла, іншого об’єкта нерухомого майна;
 
276. 3) перебувати тільки в тих приміщеннях, в яких розташоване обладнання, перевірка, ремонт, встановлення, заміна або огляд якого проводиться.
 
-383- Міщенко С.Г.
В пункті 3 частини другої слова «в яких розташоване обладнання, перевірка, ремонт, встановлення, заміна або огляд якого проводиться» замінити словами «в яких здійснюється ліквідація та відвернення аварії».
 
Відхилено Має бути доступ не тільки в аварійних ситуаціях  3) перебувати тільки в тих приміщеннях, в яких розташоване обладнання, перевірка, ремонт, встановлення, заміна або огляд якого проводиться.
 
277. 3. Відмова споживача надати доступ виконавцю комунальної послуги до належних споживачу приміщень у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, є підставою для припинення надання споживачеві відповідної комунальної послуги. Після надання споживачем такого доступу надання послуги відновлюється.
 
-384- Ківалов С.В.
в частині 3 статті 27 законопроекту слово «припинення» замінити на словами «обмеження в межах соціальної норми».
 
Відхилено Порушення споживачем даного обов’язку унеможливлює надання комунальної послуги в принципі, тому питання про обмеження надання послуги як альтернативу припиненню навіть не може ставитися.  3. Відмова споживача надати доступ виконавцю комунальної послуги до належних споживачу приміщень у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, є підставою для припинення надання споживачеві відповідної комунальної послуги. Після надання споживачем такого доступу надання послуги відновлюється.
 
    -385- Міщенко С.Г.
частини третю-тринадцяту статті 27 виключити.
 
Відхилено    
278. 4. У невідкладних випадках, пов’язаних з урятуванням життя і здоров’я людей та/чи майна, в установленому цією статтею порядку може бути здійснено доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна без отримання згоди його власника (користувача) (несанкціонований доступ) для проведення в них огляду та ліквідації або відвернення аварії.
 
   4. У невідкладних випадках, пов’язаних з необхідністю рятування життя і здоров’я людей та/чи майна, в установленому цією статтею порядку може бути здійснено доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна без отримання згоди його власника (користувача) (несанкціонований доступ) для проведення огляду та ліквідації або відвернення аварії.
 
279. 5. Несанкціонований доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна відбувається без отримання згоди його власника (користувача), якщо в момент виникнення невідкладного випадку такий власник (користувач) відсутній і немає можливості встановити зв’язок з ним для інформування про необхідність негайного прибуття до житла, іншого об’єкта нерухомого майна, або він відмовляється допустити в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) представника виконавця, і при цьому є об’єктивні підстави вважати, що аварія, неполадки, які створюють загрозу життю та/або майну, наявні саме в такому житлі (іншому об’єкті нерухомого майна).
 
   5. Несанкціонований доступ до житла, іншого об’єкта нерухомого майна відбувається без отримання згоди його власника (користувача), якщо в момент виникнення невідкладного випадку такий власник (користувач) відсутній і немає можливості встановити зв’язок з ним для інформування про необхідність негайного прибуття до житла, іншого об’єкта нерухомого майна або він відмовляється допустити в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) представника виконавця, і при цьому є об’єктивні підстави вважати, що аварія, яка створює загрозу життю та/або майну, наявна саме в цьому житлі (іншому об’єкті нерухомого майна).
 
280. 6. Представник виконавця попереджає власника (користувача), який присутній, але відмовляється допустити їх до житла (іншого об’єкта нерухомого майна), про здійснення несанкціонованого доступу.
 
   6. Представник виконавця попереджає власника (користувача), який присутній, але відмовляється допустити його до житла (іншого об’єкта нерухомого майна), про здійснення несанкціонованого доступу.
 
281. 7. Під час здійснення несанкціонованого доступу і до повного завершення робіт, визначених частиною восьмою цієї статті, повинні бути присутні представник виконавця, представник органів внутрішніх справ, аварійно-ремонтної бригади та власник (користувач) з будь-якої із сусідніх будівель (з будь-якого приміщення, розташованого у тому ж багатоквартирному будинку, якщо несанкціонований доступ здійснюється у багатоквартирному будинку).
 
   7. Під час здійснення несанкціонованого доступу і до повного завершення робіт, визначених частиною восьмою цієї статті, повинні бути присутні представник виконавця, представник органів внутрішніх справ, працівники аварійно-ремонтної бригади та власник (користувач) з будь-якої із сусідніх будівель (з будь-якого приміщення, розташованого у тому самому багатоквартирному будинку, якщо несанкціонований доступ здійснюється у багатоквартирному будинку).
 
282. 8. Під час несанкціонованого доступу на аварійно-ремонтну бригаду покладаються такі обов’язки:
 
   8. Під час несанкціонованого доступу на працівників аварійно-ремонтної бригади покладаються такі обов’язки:
 
283. 1) забезпечення доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна, у тому числі, при необхідності, шляхом порушення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон або інших елементів будівель і приміщень після погодження своїх дій з іншими учасниками несанкціонованого доступу;
 
   1) забезпечення доступу до житла, іншого об’єкта нерухомого майна, у тому числі, за потреби, шляхом порушення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон або інших елементів будівель і приміщень після погодження своїх дій з іншими учасниками несанкціонованого доступу;
 
284. 2) здійснення огляду місця аварії та/або місця виникнення неполадок, що унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам;
 
   2) здійснення огляду місця аварії та/або місця виникнення неполадок, що унеможливлюють надання житлово-комунальних послуг іншим споживачам;
 
285. 3) проведення ремонтних та відновлювальних робіт;
 
   3) проведення ремонтних та відновлювальних робіт;
 
286. 4) термінове відновлення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон або інших елементів будівель і приміщень, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу, і проведення відповідних ремонтних та відновлювальних робіт;
 
-386- Ківалов С.В.
пункт 4 частини 8 статті 27 законопроекту доповнити другим реченням такого змісту:
«В разі нанесення шкоди майну споживача і не відновлення до первісного стану майна споживача, аварійно-ремонтна бригада та виконавець/управитель солідарно відповідають за завдану шкоду».
 
Відхилено Між шкодою, заподіяною аварійно-ремонтною бригадою, та діями/бездіяльністю управителя у більшості випадків буде відсутній причинно-наслідковий зв’язок  4) невідкладне відновлення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон, замків, запорів на них та інших елементів будівель і приміщень, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу, і проведення відповідних ремонтних та відновлювальних робіт;
 
287. 5) дотримання прав осіб, які проживають (перебувають) у відповідному житлі, іншому об’єкті нерухомого майна, мінімізація негативних наслідків несанкціонованого доступу, зокрема щодо їх майна, та обмеження доступу лише тими приміщеннями, в яких виконуються відповідні ремонтні та відновлювальні роботи.
 
-387- Петьовка В.В.
У статті 27 частину восьму доповнити новим пунктом шостим такого змісту:
"6) прийняття під охорону будівлі, у яку здійснювалось несанкціоноване проникнення до передачі її власнику чи уповноваженій особі з метою недопущення втрати майна, та обмеження доступу сторонніх осіб до приміщень, у яких виконувались відповідні ремонтні та відновлювальні роботи.".
 
Враховано по суті у підпункті 4 вище  5) дотримання прав осіб, які проживають (перебувають) у відповідному житлі, іншому об’єкті нерухомого майна, мінімізація негативних наслідків несанкціонованого доступу, зокрема щодо їхнього майна, та обмеження доступу лише тими приміщеннями, в яких виконуються відповідні ремонтні та відновлювальні роботи.
 
288. 9. Під час здійснення несанкціонованого доступу представник виконавця складає акт про здійснення несанкціонованого доступу та проведення ремонтних і відновлювальних робіт, який підписується всіма учасниками такого доступу. В акті обов’язково зазначаються: підстави для здійснення несанкціонованого доступу; інформація про попередження споживача із зазначенням часу та осіб, які вели переговори із споживачем, у разі їх проведення; причина та місце виникнення аварії, перелік неполадок; перелік виконаних робіт; прізвища, імена, по батькові та посади учасників несанкціонованого доступу; інформація про спосіб і час відновлення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон або інших елементів будівель і приміщень, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу, і проведення ремонтних та відновлювальних робіт.
 
   9. Під час здійснення несанкціонованого доступу представник виконавця складає акт про здійснення несанкціонованого доступу та проведення ремонтних і відновлювальних робіт, який підписується всіма учасниками такого доступу. В акті обов’язково зазначаються:
1) підстави для здійснення несанкціонованого доступу;
2) інформація про попередження споживача із зазначенням часу та осіб, які вели переговори із споживачем, у разі їх проведення;
3) причина та місце виникнення аварії, перелік неполадок;
4) перелік виконаних робіт;
5) прізвища, імена, по батькові та посади учасників несанкціонованого доступу;
6) інформація про спосіб і час відновлення конструктивної цілісності вхідних дверей, вікон або інших елементів будівель і приміщень, що були пошкоджені під час несанкціонованого доступу, і проведення ремонтних та відновлювальних робіт.
 
289. Оригінал складеного акту зберігається у виконавця комунальної послуги. Іншим учасникам несанкціонованого доступу видаються копії акту, завірені печаткою виконавця.
 
   Оригінал складеного акта зберігається у виконавця комунальної послуги. Іншим учасникам несанкціонованого доступу видаються копії акта, завірені печаткою виконавця.
 
290. 10. Представник виконавця у присутності інших учасників несанкціонованого доступу опечатує відновлені двері, вікна чи інші елементи будівель і приміщень власною печаткою та ставить підпис, час і дату опечатування.
 
   10. Представник виконавця у присутності інших учасників несанкціонованого доступу опечатує відновлені двері, вікна чи інші елементи будівель і приміщень власною печаткою та ставить підпис, час і дату опечатування.
 
291. 11. Витрати, понесені на здійснення несанкціонованого доступу, які мали місце у зв’язку з відмовою власника (користувача) надати допуск до свого житла (іншого об’єкта нерухомого майна), а також завдана таким не допуском шкода покладається на винну особу.
 
   11. Витрати на здійснення несанкціонованого доступу у зв’язку з відмовою власника (користувача) надати допуск до свого житла (іншого об’єкта нерухомого майна), а також завдана внаслідок цього шкода покладаються на винну особу.
 
292. Витрати, пов’язані із забезпеченням несанкціонованого доступу, проведенням ремонтних і відновлювальних робіт, необхідних у зв’язку з відсутністю власника (користувача) у житлі (іншому об’єкті нерухомого майна), покладаються на особу, з вини якої сталася аварія (неполадка).
 
   Витрати, пов’язані із забезпеченням несанкціонованого доступу, проведенням ремонтних і відновлювальних робіт, необхідних у зв’язку з відсутністю власника (користувача) у житлі (іншому об’єкті нерухомого майна), покладаються на особу, з вини якої сталася аварія.
 
293. Виконавець комунальної послуги, який самостійно поніс зазначені витрати, має право на зворотну вимогу щодо відшкодування таких витрат за рахунок винних осіб.
 
   Виконавець комунальної послуги, який самостійно здійснив зазначені витрати, має право на зворотну вимогу щодо відшкодування таких витрат за рахунок винних осіб.
 
294. 12. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється управителем, передбачені цією статтею права та обов’язки представників виконавців комунальних послуг щодо доступу (у тому числі несанкціонованого) до житла, іншого об’єкта нерухомого майна поширюються також на управителя та його представника.
 
   12. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється управителем, передбачені цією статтею права та обов’язки представників виконавців комунальних послуг щодо доступу (у тому числі несанкціонованого) до житла, іншого об’єкта нерухомого майна поширюються також на управителя та його представника.
 
295. 13. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, передбачені цією статтею права та обов’язки представників виконавців комунальних послуг щодо доступу (у тому числі несанкціонованого) до житла, іншого об’єкта нерухомого майна поширюються також на посадових осіб і працівників такого об’єднання.
 
   13. У багатоквартирному будинку, управління яким здійснюється об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, передбачені цією статтею права та обов’язки представників виконавців комунальних послуг щодо доступу (у тому числі несанкціонованого) до житла, іншого об’єкта нерухомого майна поширюються також на посадових осіб і працівників такого об’єднання.
 
296. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
297. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-388- Бабак А.В.
Назву Розділу VІ викласти в редакції:
«ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»
 
Враховано   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
298. 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дати його опублікування, крім пункту шостого Прикінцевих положень, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону; частини третьої статті 9 цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2017 року, чистини 5 статі 16, які набирають чинності з 1 січня 2017 року.
 
-389- Бабак А.В.
У Перехідних положеннях пункт перший викласти так:
«1.Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через шість місяці з дня його опублікування, крім:
пункту 7 частини першої статті 7, пункту 10 частини другої та пункту 2 частини четвертої статті 7; частини третьої статті 11; абзаців першого та другого частини п’ятої статті 18; частини першої статті 26, які вводяться в дію з 1 січня 2019 року.»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, крім пункту 7 частини першої статті 7, пункту 10 частини другої та пункту 2 частини четвертої статті 7; частини третьої статті 11; абзаців першого та другого частини п’ятої статті 18; частини першої статті 26, які вводяться в дію з 1 січня 2019 року.
 
    -390- Шпенов Д.Ю.
У Перехідних положеннях пункт перший викласти так:
«1. Цей Закон набирає чинності через з 1 січня 2017 року, крім пункту другого цих Перехідних положень».
 
Відхилено    
    -391- Кудлаєнко С.В.
Частину першу Розділу VІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.».
 
Відхилено    
299. Положення частини третьої статті 9 цього Закону в частині виплати передбачених законодавством пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг співвласникам багатоквартирного будинку, які управляють ним самостійно, набирають чинності з 1 січня 2017 року.
 
-392- Бабак А.В.
Абзац другий частини 1 Прикінцевих положень виключити.
 
Враховано      
    -393- Шпенов Д.Ю.
У перехідних положеннях додати пункт 2 такого змісту:
«2. До моменту передання співвласникам спільного майна багатоквартирного будинку їх балансоутримувач зобов’язаний за власний рахунок провести капітальних ремонтів будинків та їх внутрішньо будинкових систем, їх, та встановити відповідні засоби обліку у встановленому Кабінетом Міністрів порядку.».
 
Відхилено Законопроект не містить терміну «балансоутримувач». Питання встановлення засобів обліку врегульовано у статті 17 проекту   
300. 2. Визнати Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514) таким, що втратив чинність, з дня набрання чинності цим Законом.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514 із наступними змінами) з дня введення в дію цього Закону.
 
301. 3. Договори про надання житлово-комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом, вважаються припиненими з 1 січня 2017 року, якщо законом або договором не передбачено більш ранній термін їх припинення.
 
-394- Бабак А.В.
Частину 3 Розділу VІ викласти в редакції:
«3. Встановити, що договори про надання комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом року з дати набрання чинності цим Законом, крім випадку коли до спливу зазначеного строку співвласники багатоквартирного будинку прийняли рішення про вибір моделі колективного договору. У разі якщо згідно таких договорів передбачений більш ранній термін їх припинення, такі договори автоматично продовжуються і діють до спливу строку, що дорівнює одному року з дати набрання чинності цим Законом.
4. Не пізніше ніж протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) стосовно кожного виду комунальної послуги згідно із частиною другою статті 12 цього Закону.
5. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги протягом строку, визначеного в пункті 4 цього Розділу, між виконавцем та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до частини шостої статті 14 цього Закону.»
 
Враховано   3. Встановити, що договори про надання комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом року з дня набрання чинності цим Законом, крім випадку, якщо до спливу зазначеного строку співвласники багатоквартирного будинку прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги відповідно до пункту 4 цього Розділу. У разі якщо згідно з такими договорами передбачений більш ранній термін їх припинення, дія таких договорів автоматично продовжується до спливу строку, що дорівнює одному року з дня набрання чинності цим Законом.
4. Не пізніш як протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону.
5. У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги протягом строку, визначеного в пункті 4 цього розділу, між виконавцем та кожним співвласником укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги відповідно до частини сьомої статті 14 цього Закону.
 
302. 4. Встановити, що в багатоквартирних будинках, у яких на дату набрання чинності цим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, мають право за власним рішенням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.
 
-395- Марченко О.О.
Пункт четвертий Розділу VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ викласти у такій редакції:
«4. Встановити, що в багатоквартирних будинках, у яких на дату набрання чинності цим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.
Не допускається примусове відокремлення (відключення) від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води, власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, у багатоквартирних будинках у разі відокремлення (відключення) від цих мереж інших власників квартир та нежитлових приміщень за їхнім власним бажанням.»
 
Враховано   6. Встановити, що в багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням у встановленому порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.
Не допускається примусове відокремлення (відключення) від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, у багатоквартирних будинках у разі відокремлення (відключення) від цих мереж інших власників квартир та нежитлових приміщень.
 
    -396- Шинькович А.В.
Пункт четвертий Розділу VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ після слів «від мереж централізованого опалення та» доповнити словом «централізованого»
 
Відхилено Законодавством не визначено термін «централізоване гаряче водопостачання», тим більше, що гаряча вода може постачатися з використанням автономного теплопостачання та ІТП   
303. 5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
304. 1) в абзаці першому пункту 11 частини першої статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, із наступними змінами) слова «утримання будинків» замінити словами «управління багатоквартирними будинками»;
 
   1) в абзаці першому пункту 11 частини першої статті 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178; 2006 р., № 49, ст. 485) слова «утримання будинків» замінити словами «управління багатоквартирними будинками»;
 
305. 2) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170, із наступними змінами):
 
   2) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
306. а) підпункт 2 пункту "а" статті 28 викласти в такій редакції:
 
   а) у пункті «а» статті 28:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
 
307. «2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване питне водопостачання та централізоване водовідведення, послуги з централізованого постачання гарячої води, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги;»;
 
-397- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту а) пункту 2 частини 5 розділу VІ законопроекту слово «питне» виключити.
 
Враховано   «2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, послуги з постачання гарячої води, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги»;
доповнити підпунктом 9 такого змісту:
«9) участь в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових будинків, капітальних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, в межах бюджетних програм, визначених за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради»;
 
    -398- Кодола О.М.
Абзац третій пункту другого частини 5 Розділу VІ вилучити.
 
Відхилено    
    -399- Гальченко А.В.
Доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:
9) за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету участь в організації та фінансуванні першого капітального ремонту будинку після передачі на баланс об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку відповідно до законодавства; участь у фінансуванні програм з енергозбереження та участь у фінансуванні поточних, капітальних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, що здійснюється за договором або за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради;
 
Враховано редакційно    
308. б) пункт «а» статті 30 доповнити підпунктами 18-19 такого змісту:
 
-400- Продан О.П.
У абзаці першому підпункту б) пункту 2 частини 5 розділу VІ законопроекту слово та цифри «підпунктами 18-19» замінити словом та цифрою «підпунктом 18».
 
Відхилено   б) пункт «а» статті 30 доповнити підпунктами 18-20 такого змісту:
 
    -401- Бабак А.В.
У абзаці першому підпункту б) пункту 2 частини 5 розділу VІ законопроекту слово та цифри «підпунктами 18-19» замінити словом та цифрою «підпунктом 18-20».
 
Враховано    
309. «18) призначення у випадках та в порядку, встановлених законом, управителя багатоквартирного будинку;
 
   «18) призначення у випадках та в порядку, встановлених законом, управителя багатоквартирного будинку;
 
310. 19) встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг; у випадках та порядку, передбачених Кабінетом Міністрів України»;
 
-402- Бабак А.В.
Абзац третій підпункту б) пункту 2 частини 5 розділу VІ законопроекту викласти в редакції, доповнивши новими підпунктами:
«19) встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг; у випадках та порядку, передбачених Кабінетом Міністрів України»; здійснення контролю за дотриманням таких норм;
20) встановлення розміру плати за абонентське обслуговування для послуг з постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, для суб’єктів природних монополій та суб’єктів, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, тарифи на відповідні комунальні послуги ними встановлюються;
21) ввизначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами.»
 
Враховано частково   19) встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;
20) визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з поводження з побутовими відходами»;
 
    -403- Продан О.П.
Абзац третій підпункту б) пункту 2 частини 5 розділу VІ законопроекту виключити.
 
Відхилено    
311. 3) у Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242, із наступними змінами):
 
   3) у Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242 із наступними змінами):
 
312. а) статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-404- Продан О.П.
Підпункт а) пункту 3 частини 5 розділу VІ законопроекту виключити.
 
Відхилено Термін потрібний та використовується в проекті  а) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
313. «послуги з поводження з побутовими відходами – вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами санітарної очистки населеного пункту, затвердженими органом місцевого самоврядування»;
 
-405- Кодола О.М.
Абзац третій пункту третього частини 5 Розділу VІ викласти у такій редакції:
«послуги з поводження з побутовими відходами – послуги з вивезення, утилізації та захоронення побутових відходів, що надаються у населеному пункті згідно з схемою санітарного очищення населеного пункту, затвердженими органом місцевого самоврядування»;
 
Враховано частково редакційно (наразі закон використовує саме термін перероблення побутових відходів, а не утилізація)  «послуги з поводження з побутовими відходами – послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що надаються в населеному пункті згідно з правилами благоустрою території населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування»;
 
314. б) пункт «б» частини першої статті 15 викласти у такій редакції:
 
-406- Продан О.П.
Підпункт б) пункту 3 частини 5 розділу VІ законопроекту виключити. Підпункти в) та д) пункту 3 частини 5 розділу VІ законопроекту вважати пунктами а) та б) відповідно.
 
Відхилено Такий обов’язок є необхідним  б) пункт «б» частини першої статті 15 викласти в такій редакції:
 
315. «б) вносити в установленому порядку плату за послуги з поводження з побутовими відходами»;
 
   «б) вносити в установленому порядку плату за послуги з поводження з побутовими відходами»;
 
316. в) частину першу статті 18 доповнити пунктом «с» такого змісту:
 
   в) частину першу статті 18 доповнити пунктом «с» такого змісту:
 
317. «встановлення порядків формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;»
 
-407- Кодола О.М.
Абзац сьомий пункту третього частини 5 Розділу VІ викласти у такій редакції:
«встановлення порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (крім порядків формування тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів);»
 
Відхилено Такий порядок встновлено постановою КМУ від 26.07.2006 № 1010  «с) встановлення порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами»;
 
318. д) у статті 35-1:
 
      
319. частини другу і третю статті 35-1 викласти в такій редакції:
 
   г) частини другу і третю статті 35-1 замінити трьома новими частинами такого змісту:
 
320. «Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок, укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.
 
-408- Кодола О.М.
Абзац десятий пункту третього частини 5 Розділу VІ викласти у такій редакції:
«Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, громадських, виробничих, складських та інших споруд, земельних ділянок тощо, що є джерелами утворення побутових відходів, укладають договори з виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами, яке визначене органом місцевого самоврядування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, здійснюють оплату за надання послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.»
 
Враховано частково редакційно Пропозиція щодо запровадження єдиного суб’єкта господарювання, що має забезпечити весь комплекс робіт з побутовими відходами, не підтримується, через те, що це може призвести до спотворення конкуренції, та як наслідок порушення прав споживачів.  «Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.
 
321. Виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у встановленому законодавством порядку.
 
-409- Продан О.П.
Абзац четвертий підпункту д) пункту 3 частини 5 розділу VІ законопроекту після слова «визначає» доповнити словами «об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або власники будинку або управитель багатоквартирного будинку, а якщо вони не визначили станом на 1 січня поточного року, то».
 
Відхилено аке право визначено в статті 25 законопроекту  Виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -410- Кодола О.М.
Абзац одинадцятий пункту третього частини 5 Розділу VІ викласти у такій редакції:
«Орган місцевого самоврядування визначає виконавця послуг з поводження з побутовими відходами, який організовує надання послуг з вивезення, утилізації та захоронення побутових відходів, укладає договори зі споживачами на надання таких послуг та суб’єктами господарювання, що надають такі послуги, а також проведення розрахунків за надані послуги.»
 
Відхилено пропозиція щодо запровадження єдиного суб’єкта господарювання, що має забезпечити весь комплекс робіт з побутовими відходами, не підтримується через те, що це призведе до спотворення конкуренції та порушення прав споживачів   
322. Виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає договори на надання послуг з поводження з побутовими відходами із споживачами. Виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає договори на надання послуг з перероблення та захоронення побутових відходів із суб’єктами господарювання - що надають такі послуги відповідно до правил благоустрою території населеного пункту».
 
-411- Продан О.П.
У абзаці п’ятому підпункту д) пункту 3 частини 5 розділу VІ законопроекту перше та друге речення об’єднати виключивши після слова «споживачами» розділовий знак крапку, а слова «Виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає договори» замінити словами «виключно після укладення договорів».
 
Враховано частково редакційно  Виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає договори про надання послуг з поводження з побутовими відходами із споживачами. Виконавець послуг з вивезення побутових відходів зобов’язаний укласти договори про надання послуг з перероблення та захоронення побутових відходів із суб’єктами господарювання, що надають такі послуги відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту. Договори про надання послуг з поводження з побутовими відходами мають містити інформацію про укладені договори між виконавцем послуг з вивезення побутових відходів та суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та/або захоронення побутових відходів».
 
    -412- Бабак А.В.
Абзац дванадцятий пункту третього частини 5 Розділу VІ доповнити словами «розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту».
 
Враховано    
    -413- Кодола О.М.
Абзац дванадцятий пункту третього частини 5 Розділу VІ викласти у такій редакції:
«Виконавець послуг з поводження з побутовими відходами зобов’язаний укласти договори на надання послуг з вивезення, утилізації та/або захоронення побутових відходів з суб’єктами господарювання, які визначені рішенням органу місцевого самоврядування на надання таких послуг.»
 
Враховано частково редакційно   
    -414- Продан О.П.
Абзац п’ятий підпункту д) пункту 3 частини 5 розділу VІ законопроекту доповнити новим реченням такого змісту: «Договори на надання послуг з поводження з побутовими відходами між споживачами та виконавцем послуг з вивезення побутових відходів вважаються не дійсними у разі відсутності у виконавця послуг з вивезення побутових відходів чинних договорів на надання послуг з перероблення та/або захоронення побутових відходів із суб’єктами господарювання, що надають такі послуги. Інформація про договори (дата укладання та термін дії) між виконавцем послуг з вивезення побутових відходів та суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та/або захоронення побутових відходів, повинна бути розміщена на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування».
 
Враховано частково таке регулювання може призвести до непередбачуваних наслідків   
323. У зв’язку з цим частини четверту ? п’ятнадцяту вважати відповідно частинами п’ятою ? шістнадцятою.
 
-415- Бабак А.В.
є) частину першу статті 38 доповнити пунктом «а» такого змісту:
«стимулювання споживачів до роздільного збирання відходів шляхом виключення з плати за послугу з поводження з побутовими відходами вартості обсягів корисних компонентів цих відходів».
 
Враховано частково   У зв’язку з цим частини четверту ? п’ятнадцяту вважати відповідно частинами п’ятою ? шістнадцятою;
ґ) частину першу статті 38 доповнити пунктом «і» такого змісту:
«і) стимулювання споживачів до роздільного збирання відходів шляхом виключення з плати за послугу поводження з побутовими відходами вартості операцій з поводження з роздільно зібраними (відсортованими) корисними компонентами цих відходів»;
 
324. 4) Пункт 7 частини першої статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами) викласти в наступній редакції:
 
-416- Бабак А.В.
Підпункт 4 частини 7 виключити.
 
Враховано      
325. «7) встановлює норми споживання комунальних послуг у випадках та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України»;
 
      
326. 5) у Законі «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №30, ст. 238, із наступними змінами):
 
   4) у Законі України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238 із наступними змінами):
 
327. а) у статті 5:
 
   а) у частині першій статті 5:
 
328. в частині першій слова «централізованого водопостачання та водовідведення» замінити словами «централізованого питного водопостачання, централізованого водовідведення».
 
-417- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту а) пункту 5 частини 5 розділу VІ законопроекту слово «питного» виключити
 
Враховано   абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
«централізованого водопостачання, централізованого водовідведення»;
 
329. абзац п’ятнадцятий частини першої виключити;
 
-418- Продан О.П.
Абзац третій підпункту а) пункту 5 частини 5 розділу VІ законопроекту виключити.
 
Відхилено овноваження ОМС Редакційна правка  абзац п’ятнадцятий виключити;
 
    -419- Кодола О.М.
Абзац четвертий пункту п’ятого частини 5 Розділу VІ вилучити.
 
Відхилено    
330. б) абзац одинадцятий статті 6 виключити;
 
-420- Продан О.П.
Підпункту б) пункту 5 частини 5 розділу VІ законопроекту виключити.
 
Відхилено   б) абзац одинадцятий статті 6 виключити;
 
331. 6) статтю 9 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 409, із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
   5) статтю 9 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 409) викласти в такій редакції:
 
332. «Стаття 9. Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування
 
   «Стаття 9. Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування
 
333. Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування встановлюються з метою визначення державних соціальних гарантій щодо надання житлово-комунальних послуг та розмірів витрат на найм житла, управління житлом і оплату комунальних послуг, які забезпечують реалізацію конституційного права громадянина на житло.
 
   Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування встановлюються з метою визначення державних соціальних гарантій щодо надання житлово-комунальних послуг та розмірів витрат на найм житла, управління житлом і оплату комунальних послуг, які забезпечують реалізацію конституційного права громадянина на житло.
 
334. До державних соціальних нормативів належать:
 
-421- Ківалов С.В.
підпункт 6 пункту 5 «Перехідних положень» законопроекту після абзацу 4 доповнити абзацом п’ятими наступного змісту:
«соціальна норма житлово-комунальних послуг».
 
Відхилено Використовується мінімальна норма, яка є основою надання пільг та житлових субсидій  До державних соціальних нормативів належать:
 
335. гранична норма витрат на управління житлом, оплату комунальних послуг та оплату плати за клієнтське обслуговування, передбаченої Законом України «Про житлово-комунальні послуги» залежно від отримуваного доходу;
 
   гранична норма витрат на управління житлом, оплату комунальних послуг, передбачених Законом України «Про житлово-комунальні послуги», залежно від отримуваного доходу;
 
336. соціальна норма житла та соціальні нормативи користування комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії громадянам;
 
   соціальна норма житла та соціальні нормативи користування комунальними послугами, з оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії громадянам;
 
337. показники якості управління багатоквартирним будинком і надання комунальних послуг.»;
 
   показники якості управління багатоквартирним будинком і надання комунальних послуг»;
 
338. 7) частину першу статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50, із наступними змінами) доповнити пунктом 47 такого змісту:
 
-422- Продан О.П.
Пункт 7 частини 5 розділу VІ законопроекту виключити.
 
Враховано      
339. «47) страхування цивільно-правової відповідальності управителя багатоквартирного будинку за шкоду, завдану спільному майну.»;
 
      
340. 8) у тексті Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 112 із наступними змінами) слова «централізоване водопостачання» замінити словами «централізоване питне водопостачання» у відповідних відмінках;
 
-423- Бабак А.В.
Пункт 8 частини 5 розділу VІ законопроекту викласти в редакції:
« частину першу статті 19 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст.112) доповнити абзацом шостим такого змісту:
«індивідуальними і колективними споживачами житлово-комунальних послуг, визначеними Законом України «Про житлово-комунальні послуги».
 
Враховано   6) частину першу статті 19 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст.112) доповнити абзацом шостим такого змісту:
«індивідуальними і колективними споживачами житлово-комунальних послуг, визначеними Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;
 
    -424- Продан О.П.
Пункт 8 частини 5 розділу VІ законопроекту виключити.
 
Враховано    
341. 9) у Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373, із наступними змінами):
 
   7) у Законі України «Про теплопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373; 2010 р., № 49, ст. 571; 2015 р., № 36, ст. 364; 2016 р., № 51, ст. 833; із змінами, внесеними Законом України від 21 березня 2017 року № 1959-VІІІ):
 
342. в) в абзаці шостому частини першої статті 16:
 
   а) абзац шостий статті 16 після слова «розроблення» доповнити словами «і затвердження»;
 
343. після слова «розроблення» доповнити словами «і затвердження»;
 
      
344. г) статтю 19 доповнити частиною такого змісту:
 
-425- Бабак А.В.
Підпункти г) та д) підпункту 9 виключити.
 
Враховано      
345. «Споживачам у багатоквартирних будинках теплова енергія постачається згідно з договором про надання комунальної послуги з постачання теплової енергії»;
 
      
346. д) частину четверту статті 20 після слів «на теплову енергію» доповнити словами «комунальну послугу з постачання теплової енергії»;
 
      
347. е) частину п’яту статті 20 доповнити реченням такого змісту: «Тарифи на теплову енергію, що виробляється та постачається за допомогою систем автономного опалення, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, з урахуванням собівартості виробництва і постачання теплової енергії на таких системах, а також рентабельності суб’єкта господарювання, що провадить таку діяльність»;
 
   б) частину чотирнадцяту статті 20 доповнити реченням третім такого змісту: «Тарифи на теплову енергію, що виробляється та постачається за допомогою систем автономного опалення, формуються та встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, з урахуванням собівартості виробництва і постачання теплової енергії на таких системах, а також рентабельності суб’єкта господарювання, що провадить таку діяльність»;
 
348. 10) у Законі України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 49, ст. 571, із наступними змінами):
 
   8) у Законі України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 57; 2013 р., № 40, ст. 537; 2014 р., № 23, ст. 874; 2016 р., № 51, ст.833):
 
349. а) пункт 3 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
   а) пункт 3 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
350. «3) тарифи на комунальні послуги - тарифи на теплову енергію (крім тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, а також тарифи на централізоване питне водопостачання та централізоване водовідведення, а також тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води»;
 
-426- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту а) пункту 10 частини 5 розділу VІ законопроекту слово «питне» виключити.
 
Враховано   «3) тарифи на комунальні послуги - тарифи на теплову енергію (крім тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, тарифи на послуги з постачання гарячої води»;
 
    -427- Кодола О.М.
У абзаці третьому пункту десятого частини 5 Розділу VІ після слів «централізованого постачання гарячої води» доповнити словами «, послуги з захоронення побутових відходів»
 
Відхилено    
351. б) у тексті закону слова «централізоване водопостачання та водовідведення» замінити словами «централізоване питне водопостачання та централізоване водовідведення» у відповідних відмінках;
 
-428- Продан О.П.
У підпункті б) пункту 10 частини 5 розділу VІ законопроекту слово «питне» виключити.
 
Враховано   б) абзаци третій та четвертий пункту 2 частини першої статті 6 виключити;
 
352. в) у тексті Закону слова «захоронення побутових відходів», «перероблення побутових відходів» і «перероблення та захоронення побутових відходів» виключити.
 
-429- Кодола О.М.
Абзац п’ятий пункту десятого частини 5 Розділу VІ викласти у такій редакції»:
«в) у тексті Закону слова «перероблення та» і словосполучення «перероблення побутових відходів» виключити.»
 
Відхилено Не відповідає концепції законопроекту  в) у тексті закону слова «централізоване водопостачання та водовідведення» в усіх відмінках замінити словами «централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» у відповідному відмінку, а слова «захоронення побутових відходів», «перероблення побутових відходів» та «перероблення та захоронення побутових відходів» виключити;
 
353. 11) у частині першій статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):
 
   10) пункт 28 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158) викласти в такій редакції:
 
354. пункт 28 викласти в такій редакції:
 
      
355. «28) централізоване питне водопостачання та централізоване водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;
 
-430- Продан О.П.
У абзаці третьому пункту 11 частини 5 розділу VІ законопроекту слово «питне» виключити.
 
Враховано   «28) централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом»;
 
356. 12) у Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 29, ст. 262):
 
-431- Бабак А.В.
Пункт 12 частини 5 розділу VІ законопроекту доповнити підпунктом в редакції:
«а) у частині п’ятій статті 5:
перше речення після слів «зобов’язаний передати» доповнити словами «паспорт об’єкта будівництва та»;
друге речення після слів «особу не визначено,» доповнити словами «паспорт об’єкта будівництва та».»
 
Враховано   11) у Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 29, ст. 262):
а) у частині п’ятій статті 5:
перше речення після слів «зобов’язаний передати» доповнити словами «паспорт об’єкта будівництва та»;
друге речення після слів «особу не визначено» доповнити словами «паспорт об’єкта будівництва та»;
б) статтю 8 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Обсяг зобов’язань та відповідальності кожного співвласника за договором про надання комунальної послуги визначається відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
 
    -432- Бабак А.В.
Пункт 12 частини 5 розділу VІ законопроекту доповнити підпунктом в редакції:
статтю 8 доповнити частиною третьою в такій редакції:
«3. Обсяг зобов’язань та відповідальності кожного співвласника за договором про надання комунальної послуги визначається відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги";
 
Враховано    
357. а) «8) частину другу статті 10 доповнити пунктом 8 такого змісту «відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг у порядку, встановленому законом визначення системи подальшого забезпечення будинку комунальними послугами, за умови дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.»
 
-433- Бабак А.В.
Пункт а) підпункту 12 частини 5 розділу VІ законопроекту доповнити підпунктом в редакції:
«в) частину другу статті 10 доповнити пунктами 8 та 9 такого змісту:
«8) відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг у порядку, встановленому законом, і визначення системи подальшого забезпечення будинку комунальними послугами, за умови дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
9) прийняття рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги (укладання індивідуального та/або колективного договору про надання комунальної послуги)»;
г) у частині шостій статті 10 цифри «2 і 3» замінити цифрами «2, 3 і 9»;»
 
Враховано   в) у статті 10:
частину другу доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:
«8) відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг у порядку, встановленому законом, і визначення системи подальшого забезпечення будинку комунальними послугами, за умови дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
9) прийняття рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги (укладення індивідуального та/або колективного договору про надання комунальної послуги)»;
у частині шостій цифри і слово «2 і 3» замінити цифрами і словом «2, 3 і 9»;
г) у статті 11:
частину першу доповнити словами «що укладається згідно з типовим договором»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Істотними умовами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком є:
1) перелік послуг;
2) вимоги до якості послуг;
3) права і обов’язки сторін;
4) відповідальність сторін за порушення договору;
5) ціна послуг;
6) порядок оплати послуг;
7) порядок і умови внесення змін до договору;
8) строк дії договору, порядок і умови продовження дії та розірвання договору»;
 
    -434- Гальченко А.В.
У статті 11 частину першу доповнити словами:
«згідно з типовим договором»;
частину 4 викласти в такій редакції:
4. Істотними умовами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком є:
1) перелік послуг;
2) вимоги до якості послуг;
3) права і обов’язки сторін;
4) відповідальність сторін за порушення договору;
5) ціна на послуги;
6) порядок оплати послуг;
7) порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі щодо ціни на послуги;
8) строк дії договору, порядок і умови його подовження та розірвання.
 
Враховано редакційно    
358. б) пункт 4 статті 13 слова «але не більше одного року із дня набрання чинності цим Законом» замінити на слова «але не пізніше 1 січня 2017 року».
 
-435- Продан О.П.
Підпункт б) пункту 12 частини 5 розділу VІ законопроекту викласти в такій редакції:
б) у пункті 4 статті 13 слова «але не більше одного року із дня набрання чинності цим Законом» виключити, доповнити пункт словами «або органом місцевого самоврядування».
 
Відхилено   9) абзаци перший – третій частини четвертої статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 30, ст. 1008) замінити новими абзацами такого змісту:
«4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.
Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну енергію і газ) проводиться за рахунок тарифів на електро- і газопостачання. Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за рахунок внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, встановлених відповідно до Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг».
Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюється за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором, а у разі укладання співвласниками багатоквартирного будинку індивідуальних договорів про надання відповідної комунальної послуги, періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) таких вузлів обліку забезпечуються виконавцем комунальної послуги за рахунок плати за абонентське обслуговування, встановленої відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
 
    -436- Бабак А.В.
Підпункт б) пункту 12 частини 5 розділу VІ законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -437- Бабак А.В.
Доповнити пункт 7 Розділу VІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ новим підпунктом 13 такого змісту:
«13) абзаци перший – третій частини четвертої статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1439) викласти в такій редакції:
«4.. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.
Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну енергію і газ) проводиться за рахунок тарифів на електро- і газопостачання. Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за рахунок внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, встановлених відповідно до Закону України «Про комерційний облік комунальних послуг.
Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку здійснюється за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором, а у випадку укладання співвласниками багатоквартирного будинку індивідуальних договорів про надання відповідної комунальної послуги, періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) таких вузлів обліку забезпечується виконавцем комунальної послуги за рахунок плати за абонентське обслуговування, встановленої відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
 
Враховано    
359. 6. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк із дня набрання чинності цим пунктом:
 
-438- Бабак А.В.
У частині шостій слово «тримісячний» замінити словом «шестимісячний»
 
Враховано   8. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
 
    -439- Ківалов С.В.
пункт 6 «Перехідних положень» законопроект у після абзацу 1 доповнити абзацом другим наступного змісту:
«розробити та затвердити соціальну норму житлово-комунальних послуг».
 
Відхилено Визначено у повноваженнях   
360. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
361. забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, що передбачені цим Законом;
 
-440- Бабак А.В.
Пункт 6 «Перехідних положень» законопроекту після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:
«прийняти зміни до нормативно-правових актів, що визначають порядок перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню в частині забезпечення надання житлових субсидій стосовно:
вартості комунальних послуг, що споживаються за колективним договором про надання комунальних послуг;
плати за абонентське обслуговування, яка сплачується виконавцю комунальної послуги відповідно до індивідуального договору про надання комунальних послуг».;
 
Враховано   забезпечити введення в дію нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону, з дня введення його в дію;
внести зміни до нормативно-правових актів, що визначають порядок перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню, у частині забезпечення надання житлових субсидій стосовно вартості комунальних послуг, що споживаються за колективним договором про надання комунальних послуг, та плати за абонентське обслуговування, яка сплачується виконавцю комунальної послуги відповідно до індивідуального договору про надання комунальних послуг;
 
362. забезпечити в межах своїх повноважень перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
   забезпечити в межах своїх повноважень перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
 
363. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.