Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт" (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт"

 
-1- Кодола О.М.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Про внесення зміни до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт»
 
Враховано   Про внесення зміни до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343) такі зміни:
 
   І. Абзаци перший-п’ятий пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2015 р., № 10, ст. 59) замінити трьома новими абзацами такого змісту:
 
5. 1. У розділі V "Прикінцеві положення":
 
      
6. у пункті 9 цифру "2015" замінити цифрою "2016".
 
-2- Каплін С.М.
У пункті першому частини першої цифру «2016» замінити цифрою «2017».
 
Відхилено   «9. Орган державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію:
збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів;
збудовані до 12 березня 2011 року будівлі і споруди сільськогосподарського призначення» .
 
    -3- Антонищак А.Ф.
У розділі І пункту 1 речення «у пункті 9 цифру "2015" замінити цифрою "2016"« замінити на «у пункті 9 цифру "2015" замінити цифрою "2016
 
Відхилено    
    -4- Кодола О.М.
У абзаці другому частини першої Розділу І цифру «2016» замінити цифрою «2018».
 
Відхилено    
    -5- Івченко В.Є.
Пункт 1 розділу І викласти у такій редакції:
«1. У розділі V "Прикінцеві положення":
у пункті 9:
цифру "2016" замінити цифрою "2016";
слова «збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт» замінити словами «збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт (крім закінчених будівництвом об’єктів у містах Києві, Севастополі, обласних центрах та інших містах з чисельністю населення понад триста тисяч осіб)».
 
Відхилено    
    -6- Продан О.П.
У абзаці другому частин першої розділу І законопроекту цифру "2016" замінити цифрою "2017"
 
Відхилено    
    -7- Івченко В.Є.
У пункті 9 розділу V "Прикінцеві положення":
цифри "2016" замінити цифрами "2018";
після слів «будівельних робіт» доповнити словами: « (крім багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків, а також крім об’єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт у містах Києві, Севастополі, в обласних центрах, інших містах з чисельністю населення понад триста тисяч осіб
 
Відхилено    
    -8- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Пункт 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. У розділі V "Прикінцеві положення":
у пункті 9 цифру "2015" замінити цифрою "2016", а також після слів «земельних ділянок,» доповнити словами «що знаходяться на території сіл, селищ міського типу та».
 
Відхилено    
    -9- Андрієвський Д.Й.
Пункт 1 розділу І викласти у такій редакції:
«1. У розділі V "Прикінцеві положення":
Частину першу пункту 9 викласти в такій редакції:
9. Орган державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно, протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію:
збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 10.06.2017 року індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, господарські (присадибні) будівлі і споруди;
збудовані до 12 березня 2011 року будівлі і споруди сільськогосподарського призначення Іі ІІ категорій складності.»
 
Враховано частково    
    -10- Міщенко С.Г.
Пункт 1 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«У розділі V «Прикінцеві положення»:
абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:
«Орган державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2018 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт (крім багатоповерхових житлових будинків, офісних, торговельних, готельних, ресторанних, промислових та складських об’єктів, розважальних центрів, будівель закладів освітнього, медичного, оздоровчого призначення, збудованих з порушенням законодавства та будівельних норм і правил), за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію».
 
Відхилено    
    -11- Одарченко Ю.В.
Розділ Івикласти у наступній редакції:
"І. Абзац перший пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2015 р., № 10, ст. 59)викласти в такій редакції:
«9. Встановити, що до 31 грудня 2018 року забудовники, які розпочали будівництво на законних підставах, а також власники (користувачі) земельних ділянок, які закінчили будівництвом об'єкти без отримання дозволу на ведення будівництва або без подання декларації про початок будівельних робіт мають право подати до органу архітектурно-будівельного контролю заяву про введення об'єкту в експлуатацію. Орган архітектурно-будівельного контролю протягом 1 місяця безоплатно здійснює технічне обстеження та у разі відсутності істотних порушень будівельних норм і правил видає Акт про введення об'єкта будівництва в експлуатацію."
 
Відхилено    
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України:
 
   2. Кабінету Міністрів України:
 
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.