Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закону України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України (щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні)
 
   Про внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України щодо сприяння розвитку судноплавства в Україні
 
2. І. Внести до Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст. 349) такі зміни:
 
   І. Внести до Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47 - 52, ст. 349) такі зміни:
 
3. у частині третій статті 32 слова «а також юридичної особи в Україні, заснованої виключно українськими власниками» замінити словами «а також фізичної особи – підприємця та юридичної особи, зареєстрованих на території України»;
 
-1- Євтушок С.М.
Абзац третій статті 32 викласти у новій редакції:
«Право плавання під Державним прапором України має судно, яке є державною власністю або перебуває у власності фізичної особи-громадянина України, а також фізичної особи – підприємця та юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судно, яке знаходиться у цих осіб на умовах договору бербоут-чартеру за виключенням суден, власниками яких є громадяни держави-агресора.»
 
Враховано   1. Частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
«Право плавання під Державним прапором України має судно, яке є державною чи комунальною власністю або перебуває у власності фізичної особи – громадянина України, фізичної особи – підприємця, юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судно, яке знаходиться у зазначених осіб на умовах договору бербоут-чартеру, крім суден, власниками яких є громадяни держави-агресора».
 
4.

 
-2- Гусак В.Г.
У розділі І законопроекту абзац другий викласти в наступній редакції: «частину третю статті 32 викласти у такій редакції:
«Право плавання під Державним прапором України має судно, яке є державною або комунальною власністю або перебуває у власності фізичної особи-громадянина України, а також фізичної особи – підприємця та юридичної особи, зареєстрованих на території України, або судно, яке знаходиться у цих осіб на умовах договору бербоут-чартеру».
 
Враховано      
5. у статті 131 слова «за умови одержання на це дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту» виключити.
 
-3- Євтушок С.М.
Статтю 131 викласти у такій редакції:
«Стаття 131. Каботажні перевезення
Перевезення між портами України здійснюються суднами, що плавають під Державним прапором України, а також суднами, що плавають під іноземним прапором за виключенням суден, власниками яких є громадяни держави-агресора.»
 
Враховано   2. Текст статті 131 викласти в такій редакції:
«Перевезення між портами України здійснюються суднами, що плавають під Державним прапором України, а також суднами, що плавають під іноземним прапором, крім суден, власниками яких є громадяни держави-агресора».
 
    -4- Вадатурський А.О.
Статтю 131 залишити в чинній редакції.
 
Відхилено    
    -5- Семенуха Р.С.
Зміст статті 131 викласти в такій редакції:
«Перевезення вантажів між портами України здійснюється суднами за умови одержання ними дозволу на перевезення вантажів суднами, який видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті в порядку.
Порядок надання дозволу на перевезення вантажів суднами визначається Кабінетом Міністрів України.
Дозвіл на перевезення вантажів суднами видається на перевезення між портами України.
Для отримання дозволу на перевезення вантажів суднами фрахтувальник судна має подати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, заяву у електронній або письмовій формі. Заява у електронній формі направляється до адресу, що зазначена на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.
Заява на отримання дозволу на перевезення вантажів суднами має містити відомості щодо:
1)назви судна, яке планує виконати перевезення, прапор судна, максимальний тоннаж судна та позивної сигнал судна;
2)дані про фрахтувальника і капітана судна, які планують виконати перевезення вантажів;
3)повне найменування та (або) прізвище, ім’я, по батькові та громадянство (країна) реєстрації судновласника;
4)виду, форми та кількості одиниць вантажу, наявність спеціальних вимог до вантажу;
5)назву портів завантаження та розвантаження;
6)умови перевезення (вимоги до порядку перевезення вантажу, запланована дата завантаження (розвантаження) вантажу, строки здійснення перевезення);
7)дата завантаження та розвантаження;
8)контактні дані заявника.
Інші відомості, що зазначені у частині четвертої цієї статті, вимагати забороняється.
Заяви на отримання дозволу на перевезення вантажів суднами розміщуються на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті одразу по їх отриманню.
Дозвіл на перевезення вантажів суднами або повідомлення про відмову в видачі дозволу на перевезення вантажів суднами видається заявнику-судну, що плаває під Державним прапором України, протягом шести годин, а іншим – восьми годин з моменту розміщення заяви на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.
Порядок надання дозволу на перевезення вантажів суднами у електронному або паперовому виді або повідомлення про відмову в видачі дозволу на перевезення вантажів суднами у електронному або паперовому виді визначається Порядком надання дозволу на перевезення вантажів суднами.
Підставами для відмови у видачі дозволу на перевезення вантажів суднами є:
1)виявлення в заяві на надання дозволу на перевезення вантажів суднами недостовірних відомостей або подання неповних відомостей відповідно до частини п'ятої цієї статті;
2)судновласником є громадянином або юридичною особою держави-агресора чи держави, що підтримує державу-агресора.
Фрахтувальник судна набуває право на перевезення вантажів між портами України без отримання дозволу на перевезення вантажів суднами, якщо цим фрахтувальником подано в установленому цією статтею порядку заяву на перевезення вантажів, але у встановлений законом строк дозвіл на перевезення вантажів суднами або рішення про відмову у видачі дозволу на перевезення вантажів суднами не надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.»
 
Відхилено    
    -6- Логвинський Г.В.
Текст статті 131 викласти у такій редакції:
«Перевезення між портами України здійснюються суднами, що плавають під Державним прапором України, а також суднами, що плавають під іноземним прапором за виключенням суден, власниками яких є громадяни та юридичні особи держави-агресора.
Положення частини першої цієї статті не застосовуються до перевезень між портами України, які знаходяться на тимчасово окупованій території України».
 
Відхилено    
    -7- Вадатурський А.О.
Пономарьов О.С.
Силантьєв Д.О.
Остапчук В.М.
Статтю 131 викласти в такій редакції:
«Перевезення між портами України здійснюються суднами, що плавають під Державним прапором України, а також суднами, що плавають під іноземним прапором за умови одержання на це дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Для отримання дозволу фрахтувальник судна, що плаває під іноземним прапором, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, заяву шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на офіційному сайті цього органу або в письмовій формі. Всі заяви на отримання дозволу розміщуються на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті протягом двох робочих днів.
Заява має містити відомості виключно щодо: 1) назви судна, яке планує виконати перевезення; 2) найменування/прізвище, ім’я, по батькові та громадянство/країна реєстрації судновласника; 3) назву держави, під прапором якої плаває судно; 4) кількість та вид вантажу; 5) назву порту завантаження та порту розвантаження; 6) умови перевезення: вимоги до перевезення вантажу, заплановану дату завантаження вантажу, строки здійснення перевезення; 7) контактні дані заявника.
Дозвіл або повідомлення про відмову в видачі дозволу видається заявнику протягом п’яти робочих днів, але не раніше 48 годин, з моменту розміщення заяви на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті. Дозвіл видається на разове перевезення між двома портами України.
Підставами для відмови у видачі дозволу є:
1) отримання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, протягом 48 годин з моменту розміщення заяви на його офіційному сайті звернення від перевізника щодо можливості здійснення перевезення зазначеного в заяві судном, що плаває під Державним прапором України;
2) виявлення в заяві недостовірних відомостей або подання неповних відомостей відповідно до частини третьої цієї статті;
3) судновласником є громадянин, або юридична особа держави-агресора.
Фрахтувальник судна, що плаває під іноземним прапором, набуває право на разове перевезення між двома портами України без отримання дозволу, за умови якщо цим фрахтувальником подано в установленому порядку заяву, але у встановлений законом строк дозвіл або рішення про відмову у його видачі не надано або не направлено.
 
Відхилено    
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Законодавчі акти України, прийняті до набуття чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-8- Сольвар Р.М.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Законодавчі акти України, прийняті до набуття чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
#102645
3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Законодавчі акти України, прийняті до дня набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -9- Семенуха Р.С.
Доповнити розділ ІІ Прикінцевих положень новою частиною такого змісту:
«2. Доповнити Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 47, ст.532) новим пунктом такого змісту:
155. Дозвіл на перевезення вантажів суднами – Кодекс торговельного мореплавства України».
 
Відхилено    
    -10- Логвинський Г.В.
Зазначити нумерацію частин першого розділу проекту.
 
Відхилено    
8. Голова Верховної Ради України