Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю
 
-1- Тетерук А.А.
Пропонується слова «водій з інвалідністю» у назві проекту Закону та тексті законопроекту замінити словами «водій-інвалід», а слова «осіб з інвалідністю» замінити словами «інвалідів» у всіх відмінках.
 
Відхилено   Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
5. 1) у статті 122:
 
   1) статтю 122 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
6. після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
-2- Паламарчук М.П.
Щоб не порушувати структуру та логіку статті 122 необхідно доповнити її частиною 5 а не 3 і в диспозиції цієї частини слова «лише водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю» замінити словами «транспортних засобів, якими керують лише водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю». Крім того, необхідно абзац 5 підпункту 1 виключити.
У зв’язку із зміною нумерації частин статті 122 необхідні зміни потрібно внести і до статей 218, 221, 222 та 255 КУпАП
 
Враховано      
7. «Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, де дозволено зупинку чи стоянку лише водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці або стоянці, порушення правил установлення і використання на транспортному засобі розпізнавального знака «Водій з інвалідністю», -
 
-3- Мисик В.Ю.
У частині четвертій статті 122 після слів «осіб з інвалідністю» та перед словами «а так само» доповнити словами «крім випадків вимушеної зупинки».
 
Враховано   «Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів, неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» -
 
8. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
-4- Тетерук А.А.
В санкції ч. 4 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення після слів «у розмірі» доповнити словами: «від шістдесяти до ста».
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
9. У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
 
-5- Каплін С.М.
Доповнити ст.122 КУпАП частиною п’ятою такого змісту:
«Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною четвертою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк до одного року».
 
Відхилено      
10. примітку доповнити абзацом такого змісту:
 
-6- Паламарчук М.П.
Новий абзац, яким пропонується доповнити примітку, необхідно виключити, це не предмет регулювання цього закону. До того ж, жоден поліцейський не буде складати протокол на водія, який має явні ознаки інвалідності, але не маж посвідчення інваліда, за стоянку на місці, на якому дозволена стоянка особам з інвалідністю.
 
Враховано      
11. «До відповідальності за зупинку чи стоянку на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, де дозволено зупинку чи стоянку лише водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, а так само за встановлення і використання розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» при відсутності відповідних документів не може бути притягнуто водіїв з явними ознаками інвалідності або водіїв, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності»;
 
-7- Мисик В.Ю.
В абзаці другому примітки після слів «осіб з інвалідністю» та перед словами «а так само» доповнити словами «крім випадків вимушеної зупинки».
 
Відхилено      
    -8- Мисик В.Ю.
Абзац другий примітки доповнити новим реченням такого змісту:
«Наявність у особи явних ознак інвалідності встановлюється в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
12. 2) у статті 152-1:
 
   2) статтю 152-1 доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:
 
13. частину другу викласти в такій редакції:
 
-9- Паламарчук М.П.
Частину 2 статті 152-1 необхідно залишити в чинній редакції, після частини другої доповнити двома новими частинами, як пропонувалось в редакції першого читання, а частини третю – п’яту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою.
Слово «підтвердних» виключити.
 
Враховано      
14. «Паркування транспортного засобу на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, водієм, який не має підтвердних документів щодо наявності в нього чи одного з пасажирів інвалідності (крім явно виражених ознак інвалідності), -
 
-10- Мисик В.Ю.
У частині другій статті 152-1 після слів «крім явно виражених ознак інвалідності» доповнити словами «встановлених Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   «Паркування транспортного засобу на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, водієм, який не має документів про наявність у нього чи в одного з пасажирів інвалідності (крім явно виражених ознак інвалідності), -
 
15. тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
-11- Тетерук А.А.
В санкції ч. 2 ст. 152-1 КУпАП (у редакції законопроекту) після слів «у розмірі» доповнити словами: «від шістдесяти до ста».
 
Враховано   тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
16. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
      
17. «Необлаштування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів) місць, призначених для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, чи облаштування без дотримання вимог щодо розміщення таких місць -
 
-12- Тетерук А.А.
В ч. 3 ст. 152-1 КУпАП (у редакції проекту) виправити технічну помилку замінивши слово «необлаштування» словом «необладнання».
 
Відхилено   Необлаштування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та інших будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), місць, призначених для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, чи облаштування таких місць без дотримання вимог щодо їх розміщення -
 
18. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичних осіб, які утримують спеціально обладнані чи відведені майданчики для паркування транспортних засобів, у розмірі шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
-13- Тетерук А.А.
В санкції ч. 3 ст. 152-1 КУпАП (у редакції законопроекту) після слів «у розмірі» доповнити словами: «від шістдесяти до ста».
Обґрунтування: Встановлення замість відносно визначеної санкції абсолютно визначеної санкції призведе до того, що уповноважені органи при накладенні відповідного стягнення не зможуть достеменно визначити його справедливий розмір з урахуванням всіх обставин адміністративної справи, а отже й забезпечити виконання вимог, передбачених ч. 2 ст. 33, ст.ст. 34 – 36, 280 КУпАП.
 
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання, які утримують спеціально обладнані чи відведені майданчики для паркування транспортних засобів, від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
19. У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
 
-14- Каплін С.М.
Доповнити статтю 152-1 КУпАП частиною 3 такого змісту:
«Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк до одного року».
 
Відхилено      
20. у частині шостій:
 
   у частині п’ятій:
 
21. в абзаці першому слова «частиною четвертою» замінити словами «частинами другою, третьою або п’ятою»;
 
-15- Каплін С.М.
У частині 6 статті 152-1 КУпАП слова «передбаченого частинами другою, третьою або п’ятою цієї статті» замінити словами «передбаченого частинами четвертою або шостою цієї статті».
 
Відхилено   в абзаці першому слова «частиною четвертою» замінити словами «частинами другою, третьою або четвертою»;
 
22. в абзаці другому слова «від шістдесяти до ста» замінити словами «від ста двадцяти до ста п’ятдесяти»;
 
   в абзаці другому слова «від шістдесяти до ста» замінити словами «від ста двадцяти до ста п’ятдесяти»;
 
23. примітку доповнити абзацом такого змісту:
 
   примітку доповнити абзацом другим такого змісту:
 
24. «Під місцями, призначеними для паркування (в тому числі безоплатного паркування) транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), вважаються місця, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою. Якщо на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для платного паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), не позначено відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою місця для зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, то такими місцями вважаються будь-які місця, на яких розмістяться транспортні засоби, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю»;
 
-16- Веселова Н.В.
Виключити друге речення абзацу 2 примітки статті 152-1, а саме: «Якщо на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для платного паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), не позначено відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою місця для зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, то такими місцями вважаються будь-які місця, на яких розмістяться транспортні засоби, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю»;
Обгрунтування: Це речення сформульовано некоректно, оскільки зі змісту створюється хибне враження, що паркування транспортних засобів на відповідних майданчиках або тротуарах, на яких не позначено відповідними дорожніми знаками або розміткою місця для зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, у будь-якому випадку утворюватиме адміністративне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 152-1 КУпАП (у редакції проекту), оскільки будь-яке місце на цих майданчиках або тротуарах є місцем для зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю.
 
Враховано   «Під місцями, призначеними для паркування (у тому числі безоплатного паркування) транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та інших будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), вважаються місця, позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою»;
 
    -17- Тетерук А.А.
В абз. 2 примітки ст. 152-1 КУпАП (у редакції проекту) слова «водій з інвалідністю» замінити словами «Інвалід».
 
Відхилено    
    -18- Тетерук А.А.
Примітку до ст. 152-1 КУпАП доповнити абзацом другим такого змісту:
«під місцями, призначеними для паркування (в тому числі безоплатного паркування) транспортних засобів, якими керують водії - інваліди або водії, які перевозять інвалідів, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), вважаються місця, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою. Якщо на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для платного паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), не позначено відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою місця для зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують водії - інваліди або водії, які перевозять інвалідів, то такими місцями вважаються будь-які місця, на яких розмістяться транспортні засоби, якими керують водії - інваліди або водії, які перевозять інвалідів».
 
Відхилено    
    -19- Тетерук А.А.
Абзац 2 Примітки ст. 152-1 КУпАП (у редакції проекту) виключити.
 
Відхилено    
25. 3) у частинах першій і другій статті 218 цифри і слова «152, частинами першою та другою статті» виключити;
 
   3) у статті 218 цифри і слова «частинами першою та другою статті 152-1» замінити словами та цифрами «частинами першою – п’ятою статті 152-1» ;
 
26. 4) у частині першій статті 221 слова і цифри «частиною четвертою статті 122» замінити словами і цифрами «частиною п’ятою статті 122»;
 
      
27. 5) у частині першій статті 222:
 
   4) у частині першій статті 222:
 
28. після слів «правил дорожнього руху» доповнити словами «правил паркування транспортних засобів»;
 
   після слів «правил дорожнього руху» доповнити словами «правил паркування транспортних засобів»;
 
29. слова і цифри «частини перша, друга і третя статті 122» замінити словами і цифрами «частини перша - четверта статті 122»;
 
   слова і цифри «частини перша, друга і третя статті 122» замінити словами і цифрами «частини перша, друга, третя і п’ята статті 122»;
 
30. після слова і цифр «статті 148, 151» доповнити словами і цифрами «частини друга і шоста (за винятком повторних порушень, передбачених частинами третьою і п’ятою) статті 152-1»;
 
   після цифр «151» доповнити словами і цифрами «частини шоста і сьома статті 152-1»;
 
31. 6) у частині першій статті 255:
 
   5) у частині першій статті 255:
 
32. в абзаці другому пункту 1 слова і цифри «частини третя і четверта статті 122» замінити словами і цифрами «частини третя - п’ята статті 122», а після цифр «152» доповнити словами і цифрами «частини друга і шоста (за винятком повторних порушень, передбачених частинами третьою і п’ятою) статті 152-1»;
 
      
33. у пункті 2 цифри і слова «152, частини перша та друга статті» виключити;
 
   у пункті 2 слова і цифри «частини перша і друга статті 152-1» замінити словами і цифрами «частини перша – п’ята статті 152-1;
 
34. пункт 9 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   пункт 9 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
35. «члени громадських організацій осіб з інвалідністю, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (частини друга, третя, четверта і шоста статті 152-1)».
 
   «члени громадських організацій осіб з інвалідністю, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (частини друга, третя, четверта і шоста статті 152-1)».
 
36. У зв’язку з цим абзаци третій ? п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій ? п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
 
37. 7) у статті 265-2:
 
   6) у статті 265-2:
 
38. у першому реченні частини першої:
 
   у першому реченні частини першої слова і цифри «частиною третьою статті 122» замінити словами і цифрами «частинами третьою, четвертою і п'ятою статті 122», слова «або загрозу безпеці руху» - словами «або загрозу безпеці руху, правил зупинки чи стоянки на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю», а слова « (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху)» - словами «або транспортний засіб розміщений на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю)»;
 
39. слова і цифри «частиною третьою статті 122» замінити словом і цифрами «статтею 122»;
 
      
40. після слів «або загрозу безпеці руху» доповнити словами «, зупинки чи стоянки на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, де дозволено зупинку чи стоянку лише водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю»;
 
      
41. слова « (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху)» замінити словами « (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або транспортний засіб розміщений на місцях, що призначені для безоплатного паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю)»;
 
      
42. у частині другій слово «своє» замінити словом «його»;
 
   у частині другій слово «своє» замінити словом «його»;
 
43. частину третю після слів «дорожньому руху» доповнити словами «крім розміщення на місці, призначеному для зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю».
 
   частину третю після слів «дорожньому руху» доповнити словами «крім розміщення на місці, призначеному для зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю».
 
44. 2. У статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
 
   2. Частини шосту і сьому статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 45, ст. 406; 2003 р., № 37, ст. 300; 2010 р., № 40, ст. 526) замінити чотирма новими частинами такого змісту:
 
45. 1) частини шосту і сьому викласти в такій редакції:
 
      
46. «Власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування забезпечують виділення та облаштування в межах майданчиків місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю. Водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, в тому числі на тих транспортних засобах, що належать підприємствам, установам, організаціям, які здійснюють діяльність у сфері соціального захисту населення, та громадським організаціям осіб з інвалідністю, мають право на встановлення розпізнавального знака «Водій з інвалідністю». У цьому разі такі водії користуються під час перевезення осіб з інвалідністю всіма перевагами, що надаються водіям з інвалідністю. Розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» розміщується спереду і ззаду на механічних транспортних засобах, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю. При використанні розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, необхідно мати відповідні документи, що підтверджують інвалідність водія або одного із пасажирів. Кількість місць для безоплатного паркування становить не менше 10 відсотків загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування, але не менш як для одного транспортного засобу з позначенням цих місць відповідними дорожніми знаками та дорожньою розміткою.
 
-20- Паламарчук М.П.
Частину шосту статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування не забезпечать виділення та облаштування в межах майданчиків місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, то на таких майданчиках місцями для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, вважатимуться місця, де розмістяться транспортні засоби, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю». Речення «Розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю» розміщується спереду і ззаду на механічних транспортних засобах, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю» виключити.
 
Враховано   «Власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування забезпечують виділення та облаштування в межах майданчиків місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю. Водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, у тому числі на транспортних засобах, що належать підприємствам, установам, організаціям, які здійснюють діяльність у сфері соціального захисту населення, та громадським організаціям осіб з інвалідністю, мають право на встановлення на транспортному засобі розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» та під час перевезення осіб з інвалідністю користуються всіма перевагами, що надаються водіям з інвалідністю. Водії, які керують транспортними засобами, на яких встановлений розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю», повинні мати при собі документи, що підтверджують інвалідність водія або одного з пасажирів. Кількість місць, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, становить не менше 10 відсотків загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування, але не менше одного місця з позначенням таких місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.
Якщо власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування не забезпечили виділення та облаштування місць, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, такими місцями на відповідних майданчиках вважаються місця, на яких розміщені транспортні засоби, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю.
 
47. Місця для безоплатного паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій цієї статті, також виділяються на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та будівель їх власниками/ співвласниками (управителями) або орендарями, на проїзних частинах автомобільних доріг і тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів) - органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (суб’єктами господарювання - у разі, якщо їм у встановленому порядку передано відповідні частини доріг і тротуарів для ведення господарської діяльності) з позначенням цих місць відповідними дорожніми знаками та дорожньою розміткою»;
 
   Місця для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачені частиною шостою цієї статті, також виділяються на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та інших будівель - їх власниками/співвласниками (управителями) або орендарями, на проїзних частинах автомобільних доріг і тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів) - органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (суб’єктами господарювання, якщо їм у встановленому порядку передано відповідні частини доріг і тротуарів для ведення господарської діяльності), з позначенням таких місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.
 
48. 2) доповнити статтю після частини сьомої новою частиною такого змісту:
 
      
49. «Місця для транспортних засобів, зазначені в частинах шостій і сьомій цієї статті, наявні на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках біля будівель і будинків, повинні бути розміщені максимально близько до входу до таких будівель і будинків, а на окремих спеціально обладнаних чи відведених майданчиках - максимально близько до в’їзду на такі майданчики».
 
   Місця для транспортних засобів, передбачені частинами шостою і восьмою цієї статті, визначені на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках біля будівель і будинків, мають бути розміщені максимально близько до входу до таких будівель і будинків, а на окремих спеціально обладнаних чи відведених майданчиках - максимально близько до в’їзду на такі майданчики».
 
50. У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою і десятою.
 
   У зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати відповідно частинами десятою і одинадцятою.
 
51. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
52. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-21- Голубов Д.І.
Веселова Н.В.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування».
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
    -22- Сольвар Р.М.
Пункт першого розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції
«1. Цей Закон набирає чинності у місячний строк з дня його опублікування».
 
Враховано частково    
    -23- Тетерук А.А.
Пункт 1 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону викласти в такій редакції: «Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано частково    
53. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
54. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
 
55. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
56. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

-24- Євтушок С.М.
Додати до тексту проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю» (реєстр. № 5629 від 30.12.2016 року) розділ ІІІ Перехідні положення, викладений у наступній редакції:
« ІІІ. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Не пізніше як у трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1. Власникам спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування забезпечити виділення та облаштування в межах майданчиків місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю.
2. Власниками/ співвласниками (управителями) або орендарям будівель , житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків), виділити на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю.
3. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування виділити на проїзних частинах автомобільних доріг і тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, з позначенням цих місць відповідними дорожніми знаками та дорожньою розміткою.»
 
Відхилено   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.