Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та деяких інших законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій
 
-1- Шухевич Ю.Р.
змінити назву законопроекту на: «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій»;
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій
 
3.

 
-2- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Назву проекту викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій».
 
Враховано      
4. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 22, ст. 262, із наступними змінами) такі зміни і доповнення:
 
-3- Шухевич Ю.Р.
абзац перший розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262 із наступними змінами):»
 
Враховано   Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262; 1992 р., № 32, ст. 456; 1993 р., № 2, ст. 9; 2008 р., №№ 5 - 8, ст. 78; 2010 р., № 8, ст. 62; 2013 р., № 50, ст. 693; 2017 р., № 7 – 8, ст. 51):
 
6. 1. У назві Закону замінити словосполучення «на Україні» словосполученням «в Україні».
 
-4- Шухевич Ю.Р.
частину першу розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) у назві Закону замінити словосполучення «на Україні» словосполученням «в Україні»;
 
Враховано редакційно   1) у назві слова «на Україні» замінити словами «в Україні»;
 
7. 2. Частину першу статті 5 Закону викласти в такій редакції:
 
   2) частини першу і четверту статті 5 викласти в такій редакції:
 
8. «Встановити для осіб, які реабілітовані відповідно до статті 1 цього Закону, за кожний місяць позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади, грошову компенсацію у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що встановлена законами України на день виплати цієї компенсації. Виплата компенсації спадкоємцям не проводиться, крім випадків, коли компенсація була нарахована, але не отримана реабілітованою особою».
 
-5- Шухевич Ю.Р.
частину другу розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2) Частину першу статті 5 Закону викласти в такій редакції:
«Встановити для осіб, які реабілітовані відповідно до статті 1 цього Закону, за кожний місяць позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади, грошову компенсацію у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що встановлена законом на день виплати цієї компенсації. Виплата компенсації спадкоємцям не проводиться, крім випадків, коли компенсація була нарахована, але не отримана реабілітованою особою.»;
 
Враховано   «Встановити для осіб, реабілітованих відповідно до статті 1 цього Закону, за кожний місяць позбавлення волі або примусового поміщення у лікувальні заклади грошову компенсацію в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день виплати цієї компенсації. Виплата грошової компенсації спадкоємцям не здійснюється, крім випадків, коли компенсація нарахована, але не отримана реабілітованою особою»;
 
    -6- Мусій О.С.
Частину 2 статті 5 Закону викласти у такій редакції:
«Вилучені будівлі та інше майно по можливості (якщо будинок незайнятий, а майно збереглося) повертаються реабілітованому або його спадкоємцям натурою. При відсутності такої можливості заявнику відшкодовується вартість будівель та майна з врахуванням ринкової вартості майна».
 
Відхилено    
9. 3. Частину четверту статті 5 Закону викласти в такій редакції:
 
-7- Шухевич Ю.Р.
абзац перший частини третьої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3) частину четверту статті 5 Закону викласти в такій редакції:»;
 
Враховано      
10. «Заяви про компенсацію та повернення майна подаються без обмеження будь-яким строком».
 
-8- Писаренко В.В.
Абзац другий пункту 3 розділу І Проекту доповнити новим реченням такого змісту:
«Витребування майна від добросовісного набувача проводиться у порядку встановленому Цивільним та Цивільним процесуальним кодексами України».
Обґрунтування:
Статтею 41 Конституцією України встановлено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Згідно зі ст. 321 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні; особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
Відповідно до ст. 386 ЦК України, держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права власності.
Таким чином, непорушність права власності є беззаперечною. Проте чинним законодавством визначені випадки, коли позбавлення права власності є законним та можливим, зокрема, щодо витребування майна від добросовісного набувача.
Так, відповідно до ст. 330 ЦК України, якщо майно відчужене особою, яка не мала на це права, добросовісний набувач набуває право власності на нього, якщо відповідно до статті 388 цього Кодексу майно не може бути витребуване у нього.
Статтею 388 ЦК України визначений перелік виняткових умов, за яких таке майно може бути витребуване.
Пунктом 3 частини першої цієї статті встановлено, що власник має право витребувати майно від добросовісного набувача лише у разі, якщо майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом. Саме ця законодавча норма стосується реабілітованих жертв політичних репресій.
З огляду на вищезазначене, пропоную провадити повернення майна від добросовісних набувачів в межах встановлених Цивільним та Цивільним процесуальними кодексами України.
Крім того, чинна редакція Закону «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» врегульовує також і порядок повернення незайнятих будівель. Щодо таких правовідносин прийнятним є зняття часових обмежень щодо його повернення чи отримання відповідної компенсації.
 
Відхилено   «Заяви про компенсацію та повернення майна подаються без обмеження строку»;
 
    -9- Мусій О.С.
Частину 4 статті 5 Закону викласти у такій редакції :
« Заяви про компенсацію та повернення майна подаються власниками майна або одним з подружжям, якщо вони не створили нову сім’ю, а також батьками і дітьми без обмеження будь-яким строком «.
 
Відхилено    
11. 4. Доповнити Закон статтею 10 такого змісту:
 
-10- Шухевич Ю.Р.
абзац перший частини четвертої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4) доповнити Закон статтею 10 такого змісту:»;
 
Враховано   3) доповнити статтями 10, 11 і 12 такого змісту:
 
12. «Особам, які реабілітовані відповідно до статті 1 цього Закону, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
-11- Левченко Ю.В.
У підпункті 4 пункту 1 розділу І Законопроекту цифри «25» замінити цифрами «50».
Обґрунтування
Законопроектом пропонується виключити положення Закону України «Про пенсійне забезпечення», відповідно до якого призначені пенсії підвищуються: громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, призначені пенсії - на 50 процентів, а членам їх сімей, яких було примусово переселено, - на 25 процентів мінімальної пенсії за віком.
Таким чином, у зв’язку із виключенням вказаної норми для унеможливлення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян, які необґрунтовано зазнали політичних репресій, доцільно відповідні розміри підвищень пенсії викласти у вказаній нормі Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
 
Враховано   «Стаття 10. Особам, реабілітованим відповідно до статті 1 цього Закону, пенсія або щомісячне довічне грошове утримання, або державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
 
    -12- Мусій О.С.
Статтю 10 Закону викласти у такій редакції :
«Особам, які реабілітовані відповідно до статті 1 цього Закону, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
Враховано    
13. 5. Доповнити Закон статтею 11 такого змісту:
 
-13- Шухевич Ю.Р.
абзац перший частини п’ятої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«5) доповнити Закон статтею 11 такого змісту:»;
 
Враховано      
14. «Особам, які реабілітовані відповідно до статті 3 цього Закону, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
-14- Левченко Ю.В.
У підпункті 5 пункту 1 розділу І Законопроекту цифри «15» замінити цифрами «25».
Обґрунтування
Законопроектом пропонується виключити положення Закону України «Про пенсійне забезпечення», відповідно до якого призначені пенсії підвищуються: громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, призначені пенсії - на 50 процентів, а членам їх сімей, яких було примусово переселено, - на 25 процентів мінімальної пенсії за віком.
Таким чином, у зв’язку із виключенням вказаної норми для унеможливлення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян, які необґрунтовано зазнали політичних репресій, доцільно відповідні розміри підвищень пенсії викласти у вказаній нормі Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
 
Враховано   Стаття 11. Особам, реабілітованим відповідно до статті 3 цього Закону, пенсія або щомісячне довічне грошове утримання, або державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується в розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
 
    -15- Мусій О.С.
Статтю 11 Закону викласти у такій редакції:
«Особам, які реабілітовані відповідно до статті 3 цього Закону, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
Відхилено    
15. 6. Доповнити Закон статтею 12 такого змісту:
 
      
16. «Дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, померлих осіб, які були реабілітовані відповідно до ст. ст. 1, 3 цього Закону, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 12 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
-16- Шухевич Ю.Р.
частину шосту розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«6) доповнити Закон статтею 12 такого змісту:
Дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, померлих осіб, які були реабілітовані відповідно до статей 1, 3 цього Закону та визнані за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.».
 
Враховано   Стаття 12. Дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, померлих осіб, реабілітованих відповідно до статей 1, 3 цього Закону, яким за життя встановлена інвалідність внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи з інших причин, пенсія або щомісячне довічне грошове утримання, або державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищується на 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
    -17- Левченко Ю.В.
У підпункті 6 пункту 1 розділу І Законопроекту цифри «12» замінити цифрами «15».
Обґрунтування
У зв’язку із підвищенням розміру підвищення пенсій для осіб, які реабілітовані відповідно до статті 1 та статті 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», доцільно пропорційно збільшити розміри підвищення і для іншого дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, померлих осіб, які були реабілітовані відповідно до ст. ст. 1, 3 цього Закону.
 
Відхилено    
    -18- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий пункту 6 розділу І проекту (нова стаття 12) викласти в такій редакції:
«Дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, померлих осіб, які були реабілітовані відповідно до статті 1 цього Закону, а також примусово переселеним членам сімей осіб, які реабілітовані відповідно до цього Закону, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 12 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.».
 
Відхилено    
    -19- Мусій О.С.
Статтю 12 Закону викласти у такій редакції:
«Дружинам (чоловікам), які не одружилися вдруге, померлих осіб, які були реабілітовані відповідно до ст. ст. 1, 3 цього Закону, пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються на 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
Відхилено    
17. ІІ. Внести до Закону України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10, із наступними змінами) такі зміни:
 
-20- Сольвар Р.М.
Розділ другий законопроекту виключити.
Обґрунтування:
Скасування пункту «г» статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення» в частині скасування права на встановлення підвищень до пенсій примусово переселених членів сімей громадян, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані є недоречним. Реалізація пропозиції в запропонованій редакції призведе до порушення прав цих громадян, що гарантовані їм Конституцією України, де передбачено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (стаття 22 Конституції України).
 
Відхилено   2. Пункт «г» статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 1993 р., № 29, ст. 303; 2016 р., № 4, ст. 44) виключити.
 
18. пункт «г» статті 77 виключити.
 
-21- Шухевич Ю.Р.
розділ ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Виключити пункт «г» статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10 із наступними змінами)».
 
Враховано      
19. ІІІ. Внести до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399, із наступними змінами) такі зміни:
 
-22- Сольвар Р.М.
Розділ третій законопроекту виключити.
Обґрунтування:
Скасування статті 47 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в частині скасування права на встановлення підвищень до пенсій примусово переселених членів сімей громадян, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані є недоречним. Реалізація пропозиції в запропонованій редакції призведе до порушення прав цих громадян, що гарантовані їм Конституцією України, де передбачено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (стаття 22 Конституції України).
 
Відхилено   3. Статтю 47 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами) виключити.
 
20. статтю 47 виключити.
 
-23- Шухевич Ю.Р.
розділ ІІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Виключити статтю 47 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами).
 
Враховано      
21. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
-24- Сольвар Р.М.
Слова «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
Обґрунтування:
Правка подається з метою техніко-юридичного коригування.
 
Відхилено   Прикінцеві положення
 
22. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
-25- Сольвар Р.М.
Речення законопроекту «1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.» викласти у такій редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування «.
Обґрунтування:
Правка подається з метою техніко-юридичного коригування.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.
 
    -26- Шухевич Ю.Р.
Пункт 1 розділу «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року».
 
Враховано    
23. 2. Кабінету Міністрів України:
 
-27- Шухевич Ю.Р.
Абзац перший пункту 2 розділу «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:».
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
24. здійснити згідно з цим Законом виплату грошової компенсації у повному розмірі тим особам, які не одержували грошової компенсації, а тим особам, які одержали частину грошової компенсації, здійснити виплату грошової компенсації у повному розмірі, з урахуванням частини виплаченої грошової компенсації;
 
-28- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий пункту 2 розділу «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«у строк до 31 грудня 2017 року забезпечити згідно з цим Законом виплату грошової компенсації у повному розмірі особам, які не одержували грошової компенсації відповідно до статті 5 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», а особам, яким виплачена або виплачується грошова компенсація, забезпечити здійснення її виплати з урахуванням підвищеного розміру та раніше виплаченої грошової компенсації;».
 
Враховано частково   забезпечити згідно з цим Законом виплату грошової компенсації у повному розмірі особам, які не одержували грошової компенсації відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», а особам, які одержали частину такої грошової компенсації, - виплату грошової компенсації у повному розмірі з урахуванням частини виплаченої грошової компенсації;
 
    -29- Мусій О.С.
Абзац 1 статті 2 Прикінцевих положень Закону викласти у такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України:
здійснити згідно з цим Законом виплату грошової компенсації у повному розмірі тим особам, які не одержували грошової компенсації, а тим особам, які одержали частину грошової компенсації, здійснити виплату грошової компенсації у повному розмірі ринкової вартості майна, з урахуванням частини виплаченої грошової компенсації».
 
Відхилено    
    -30- Шухевич Ю.Р.
Абзац другий пункту 2 розділу «Прикінцеві положення» викласти в такій редакції:
«забезпечити згідно з цим Законом виплату грошової компенсації у повному розмірі особам, які не одержували грошової компенсації відповідно до частини першої статті 5 цього Закону, а особам, які одержали частину такої грошової компенсації, здійснити виплату грошової компенсації у повному розмірі, з урахуванням частини виплаченої грошової компенсації;»
 
Враховано    
25. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
26. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.