Кількість абзаців - 18 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб
 
-1- Пинзеник В.М.
Відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України вношу пропозицію відхилити прийнятий у першому читанні 17.05.2017 р. проект Закону Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб (р.№3459-1), який готується до другого читання.
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з числа внутрішньо переміщених осіб
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. Частину третю статті 33 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2006 р., № 44, ст. 433) викласти в такій редакції:
 
-2- Шинькович А.В.
Частину третю статті 33 Закону України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2006 р., № 44, ст. 433) викласти в наступній редакції:
«Грудним дітям та дітям раннього віку, які входять до складу малозабезпечених сімей або постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи чи мають статус внутрішньо переміщених осіб за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.».
Обгрунтування: з метою логічності викладення тексту статті та забезпечення соціальної справедливості
 
Відхилено   3. Частину третю статті 33 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2006 р., № 44, ст. 433) викласти в такій редакції:
 
    -3- Березенко С.І.
У частині третій статті 33 Закону України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2006 р., № 44, ст. 433) слова «за рахунок держави» замінити словами «за рахунок коштів державного бюджету України»;
 
Відхилено    
5. "3. Грудним дітям та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, грудним дітям та дітям раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або мають статус внутрішньо переміщених осіб за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.".
 
-4- Левченко Ю.В.
В абзаці 2 пункту 1 розділу 1 Законопроекту слова «мають статус» замінити на слова «діти із числа»
Обгрунтування: Пропозиція змін щодо використання формулювання «мають статус внутрішньо переміщених осіб» не узгоджуються із базовим законом у сфері правого статусу внутрішньо переміщених осіб - ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», оскільки в ньому використовується формулювання «особи із числа внутрішньо переміщених осіб».
 
Враховано редакційно   "3. Дітям грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, дітям грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або з числа внутрішньо переміщених осіб, за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України".
 
    -5- Сольвар Р.М.
У частині першій розділу першого законопроекту слова «або мають статус внутрішньо переміщених осіб» замінити на слова «грудним дітям та дітям раннього віку, які мають статус внутрішньо переміщених осіб»
Обґрунтування: Запропонована авторами редакція призводить до хибного тлумачення зазначеної норми та не узгоджується із законодавчою технікою.
 
Враховано редакційно    
6. 2. Частину другу статті 4 Закону України "Про дитяче харчування" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433; 2014 р., № 2-3, ст. 41) викласти в такій редакції.
 
-6- Пацкан В.В.
Пункт 2 Розділу І викласти у наступній редакції: «2. Частини другу, третю, четверту, шосту та сьому статті 4 Закону України "Про дитяче харчування" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433; 2014 р., № 2-3, ст. 41) після слів «які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» доповнити словами «або з числа внутрішньо переміщених осіб».
Обгрунтування: внесення зміни лише до частини другої статті 4 ускладнить реалізацію закону, адже частини третя, четверта, шоста та сьома цієї статті деталізують зазначене положення в частині фінансування та організації безкоштовного харчування зазначених категорій дітей.
 
Враховано   4. Частини другу, третю, четверту, шосту та сьому статті 4 Закону України "Про дитяче харчування" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433; 2014 р., № 2-3, ст. 41) після слів «які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» доповнити словами «або з числа внутрішньо переміщених осіб».
 
    -7- Шинькович А.В.
Частину другу статті 4 Закону України «Про дитяче харчування» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433; 2014 р., № 2-3, ст. 41) викласти в наступній редакції:
«Діти грудного та раннього віку, які входять до складу малозабезпечених сімей або постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи чи мають статус внутрішньо переміщених осіб забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».
Обґрунтування: з метою приведення змісту статті у відповідність до її назви та забезпечення рівності при дотриманні конституційних прав малозабезпечених дітей на достатній життєвий рівень
 
Відхилено    
    -8- Березенко С.І.
У частині другій статті 4 Закону України «Про дитяче харчування» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433; 2014 р., № 2-3, ст. 41) слово «безкоштовно» замінити на слова «за рахунок коштів державного бюджету України»
 
Відхилено    
7. "2. Діти грудного віку та другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, діти грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи або мають статус внутрішньо переміщених осіб забезпечуються дитячим харчуванням безкоштовно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
-9- Левченко Ю.В.
В абзаці 2 пункту 2 розділу 1 Законопроекту слова «мають статус» замінити на слова «діти із числа»
Обґрунтування: Пропозиція змін щодо використання формулювання «мають статус внутрішньо переміщених осіб» не узгоджуються із базовим законом у сфері правого статусу внутрішньо переміщених осіб - ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», оскільки в ньому використовується формулювання «особи із числа внутрішньо переміщених осіб».
 
Враховано редакційно      
    -10- Сольвар Р.М.
У частині другій розділу першого слова «або мають статус внутрішньо переміщених осіб» замінити на слова «грудним дітям та дітям раннього віку, які мають статус внутрішньо переміщених осіб»
Обґрунтування: Запропонована авторами редакція призводить до хибного тлумачення зазначеної норми та не узгоджується із законодавчою технікою.
 
Враховано редакційно    
8. 3. Статтю 21 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230) доповнити частиною 5 такого змісту:
 
-11- Шинькович А.В.
У частині п’ятій статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230) слова «із числа внутрішньо переміщених осіб, які» замінити словами «які мають статус внутрішньо переміщених осіб і».
Обґрунтування: з метою забезпечення у законопроекті термінологічної єдності у використанні поняття внутрішньо переміщені особи.
 
Відхилено   2. Статтю 21 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230; 2015 р., № 6, ст. 40; 2016 р., № 5, ст. 50) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
    -12- Березенко С.І.
У частині 5 статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230) слово «безкоштовним» замінити на слова «за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або державного бюджету України»
 
Відхилено    
9. «5. Діти із числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
-13- Левченко Ю.В.
Абзац 2 пункту 3 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«5. Діти, які навчаються у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
Обгрунтування: Абзац 2 пункту 3 розділу 1 Законопроекту потребує правок з метою відновлення соціальної справедливості та захисту прав дітей, які навчаються у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладах, а також забезпечення їм належних та комфортних умов навчання.
 
Відхилено   «5. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
    -14- Сольвар Р.М.
У частині третій розділу першого законопроекту слова «із числа» замінити на слова «які мають статус».
Обґрунтування: Поправка подається з метою техніко-юридичного коригування законопроекту. А також для застосування єдиних підходів при використанні юридичних термінів і понять.
 
Відхилено    
    -15- Шинькович А.В.
Частину п’яту статті 21 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230) доповнити абзацом другим такого змісту:
«Основні вимоги до формування наборів харчових продуктів, якими забезпечуються діти, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, з урахуванням необхідності забезпечення дитини повноцінним харчуванням для розвитку здорового організму.»
Обґрунтування: з метою забезпечення дітей шкільного віку, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, належним та достатнім харчуванням.
 
Відхилено    
10. 4. Абзац сьомий статті 22 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215) викласти в такій редакції:
 
   1. Абзац сьомий статті 22 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215; 2015 р., № 6, ст. 40) викласти в такій редакції:
 
11. «організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"; «
 
-16- Шинькович А.В.
У абзаці сьомому статті 22 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст. 215) слова «із числа» замінити словами «які мають статус».
Обґрунтування: з метою забезпечення у законопроекті термінологічної єдності у використанні поняття внутрішньо переміщені особи.
 
Відхилено   «організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".
 
    -17- Сольвар Р.М.
У частині четвертій розділу першого законопроекту слова «із числа» замінити на слова «які мають статус».
Обґрунтування: Поправка подається з метою техніко-юридичного коригування законопроекту. А також для застосування єдиних підходів при використанні юридичних термінів і понять.
 
Відхилено    
12. 5. Статтю 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1; № 11, ст. 75; № 21, ст. 140) доповнити частиною 9-1 такого змісту:
 
-18- Пацкан В.В.
В пункті 5 Розділу І вилучити слова «та вищих».
Обгрунтування:
Відсутній механізм реалізації положення щодо безкоштовного харчування у вищих навчальних закладах. ЗУ «Про вищу освіту взагалі не містить подібних положень.
 
Враховано   5. Статтю 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1, № 11, ст. 75; 2016 р., № 6, ст. 58) після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
13. "9-1. Діти із числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".
 
-19- Шинькович А.В.
У частині 9-1 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1; № 11, ст. 75; № 21, ст. 140) слова «із числа внутрішньо переміщених осіб, які» замінити словами «які мають статус внутрішньо переміщених осіб і»
Обґрунтування: з метою забезпечення у законопроекті термінологічної єдності у використанні поняття внутрішньо переміщені особи.
 
Відхилено   "10. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою.
 
    -20- Сольвар Р.М.
У частині п’ятій розділу першого законопроекту слова «із числа» замінити на слова «які мають статус».
Обґрунтування: Поправка подається з метою техніко-юридичного коригування законопроекту. А також для застосування єдиних підходів при використанні юридичних термінів і понять.
 
Відхилено    
    -21- Березенко С.І.
У частині 9-1 статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1; № 11, ст. 75; № 21, ст. 140) слово «безкоштовним» замінити на слова «за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або Державного бюджету України».
 
Відхилено    
    -22- Шинькович А.В.
Частину 9-1 статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1; № 11, ст. 75; № 21, ст. 140) доповнити абзацом другим такого змісту:
«Основні вимоги до формування наборів харчових продуктів, якими забезпечуються діти, що мають статус внутрішньо переміщених осіб, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, з урахуванням необхідності забезпечення дитини повноцінним харчуванням для розвитку здорового організму.»
Обґрунтування: з метою забезпечення дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб і навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, повноцінним та достатнім харчуванням.
 
Відхилено    
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.
 
-23- Голубов Д.І.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.
 
    -24- Сольвар Р.М.
Частину першу розділу другого законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування».
Обґрунтування: Поправка подається з метою виконання вимог нормопроектувальної техніки.
 
Відхилено    
16. 2. Кабінету Міністрів України під час підготовки проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" передбачити видатки, необхідні для реалізації цього Закону.
 
-25- Голубов Д.І.
Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Кабінету Міністрів України під час підготовки проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" передбачити видатки, необхідні для реалізації цього Закону.»
 
Враховано редакційно   2. Кабінету Міністрів України передбачити у проектах законів України про Державний бюджет України на 2018 та наступні роки видатки, необхідні для реалізації цього Закону.
 
    -26- Пацкан В.В.
Пункт 2 розділу ІІ Прикінцеві положення викласти у такій редакції: «2. Кабінету Міністрів України передбачити у проектах законів України про Державний бюджет України на 2018 та наступні роки видатки, необхідні для реалізації цього Закону.»
 
Враховано    
17. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-27- Пацкан В.В.
Пункт 3 розділу ІІ Прикінцеві положення викласти у такій редакції: «3. Кабінету Міністрів України вжити заходи щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом.»
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом.