Кількість абзаців - 229 Таблиця поправок


Про енергетичну ефективність будівель (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про енергетичну ефективність будівель
 
   Про енергетичну ефективність будівель
 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель і спрямований на створення умов для зменшення споживання енергетичних ресурсів у будівлях.
 
-1- Сташук В.Ф.
Преамбулу проекту після слова «правові» доповнити словами «соціально-економічні», а слова «створення умов для» виключити.
 
Враховано   Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель і спрямований на зменшення споживання енергії у будівлях.
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
6. 1) будівля - споруда, що складається з несучих та огороджувальних сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів, та в яких використовується енергія для формування мікроклімату в приміщеннях;
 
-2- Сольвар Р.М.
Пункт 1 частини 1 статті 1 проекту викласти у такій редакції:
«будівля - покрита дахом споруда, що має стіни, енергія в якій використовується для формування клімату в приміщенні».
 
Відхилено термін наведений згідно національної будівельної усталеної практики (визначення аналогічного терміну в ДБН А.2.2.-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво») і є коректним та вичерпним  1) будівля – різновид наземної споруди, пов'язаної фундаментом із землею (ґрунтом), що складається з несучих та огороджувальних сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють приміщення, інженерних систем та в якій використовується енергія з метою створення належних умов проживання та/або життєдіяльності людей;
 
    -3- Сташук В.Ф.
У пункт 1 частини першої статті 1 проекту викласти в редакції:
«будівля – різновид наземної споруди, пов'язаний фундаментом з землею (ґрунтом), що складається з несучих та огороджувальних сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють приміщення, інженерних систем та в яких використовується енергія з метою створення належних умов проживання та/або життєдіяльності людей».
 
Враховано    
7. 2) будівля з близьким до нульового рівнем споживання енергії - будівля, рівень енергетичної ефективності якої перевищує рівень, встановлений мінімальними нормативними вимогами, та технічні (інженерні) системи якої задовольняє побутові потреби людини та створює оптимальні мікрокліматичні умови для її перебування та/або проживання у приміщеннях такої будівлі в результаті використання відновлюваних джерел енергії (включаючи обладнання, яке функціонує з використанням відновлюваних джерел енергії та розміщене в межах будівлі, прибудованих до неї приміщеннях, окремих будівлях та на прибудинковій території);
 
-4- Сажко С.М.
В пункті 2 частини 1 статті 1 законопроекту слова «технічні (інженерні) системи якої задовольняє побутові потреби людини та створює» замінити словами «технічні (інженерні) системи якої задовольняють санітарно-гігієнічні нормативні вимоги та побутові потреби людини та створюють», а після слів «приміщеннях такої будівлі» доповнити словами «в тому числі»
 
Враховано редакційно   2) будівля з близьким до нульового рівнем споживання енергії – будівля з рівнем енергетичної ефективності, що перевищує встановлені мінімальні вимоги, в якій для формування належних умов проживання та/або життєдіяльності людей використовується енергія переважно з відновлюваних джерел;
 
    -5- Сташук В.Ф.
Пункт 2 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«будівля з близьким до нульового рівнем споживання енергії – будівля з рівнем енергетичної ефективності, який перевищує встановлені мінімальні вимоги, в якій для формування належних умов проживання та/або життєдіяльності людей використовується енергія переважно з відновлюваних джерел».
 
Враховано    
8. 3) відокремлена частина будівлі - автономна конструктивна система, відокремлена за потреби деформаційно-температурним, антисейсмічним швом, протипожежною стіною та має автономні інженерні системи;
 
-6- Бабак А.В.
Пункт 3 частини 1 статті 1 виключити.
 
Враховано      
9. 4) виконавець робіт (надавач послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель - фізична особа, що пройшла професійну атестацію та має право на виконання робіт (надання послуг) із сертифікації енергетичних характеристик будівель, що експлуатуються, та закінчених будівництвом об’єктів, обстеження систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування повітря будівель;
 
-7- Сажко С.М.
Пункт 3 частини 1 статті 1 законопроекту викласти в новій редакції:
«3) виконавець робіт (надавач послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності - фізична або юридична особа, що пройшла професійну атестацію та має відповідає кваліфікаційним критеріям та отримала у встановленому порядку право на виконання робіт (надання послуг) із сертифікації енергетичних характеристик будівель, що експлуатуються, та закінчених будівництвом об’єктів, обстеження систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування повітря будівель».
 
Відхилено Професійну атестацію проходить фізособа – експерт  16) фахівець з аудиту енергетичної ефективності будівель (далі - енергоаудитор) - фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат та має право на проведення сертифікації енергетичної ефективності;
17) фахівець з обстеження інженерних систем - фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат та має право на проведення обстеження інженерних систем будівель.
 
    -8- Гальченко А.В.
В пункті 3 частини 1 статті 1 слова «енергетичних характеристик» замінити словами «енергетичної ефективності».
 
Враховано    
    -9- Підлісецький Л.Т.
У пункті 4 частини першої статті 1 після слів «обстеження систем опалення» додати слова «систем газопостачання».
 
Відхилено система газопостачання не розглядається як складова енергоефективності будівель   
    -10- Сташук В.Ф.
Пункт 4 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«4) фахівець з аудиту енергетичної ефективності будівель (далі - енергоаудитор) - фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат та має право на проведення сертифікації енергетичної ефективності».
Доповнити частину першу статті 1 новим визначенням у такій редакції:
«фахівець з обстеження інженерних систем - фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат та має право на проведення обстеження інженерних систем будівель».
 
Враховано    
10. 5) доступне для ознайомлення громадськості місце - частина (частини) будь-якої будівлі, в тому числі її зовнішня частина (частини), яка доступна або відкрита для населення вільно та постійно;
 
-11- Сташук В.Ф.
Пункт 5 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«5) доступне для ознайомлення громадян місце у будівлі - частина (частини) будь-якої будівлі, в тому числі її зовнішня частина (частини) або прибудинкової території, що відкрита для вільного доступу та огляду».
 
Враховано   3) доступне для ознайомлення громадян місце - частина (частини) будь-якої будівлі, у тому числі її зовнішня частина (частини), або прибудинкової території, що відкрита для вільного доступу та огляду;
 
11. 6) економічно доцільний рівень енергетичної ефективності будівель - рівень енергетичної ефективності будівель, досягнення якого забезпечує найнижчі інвестиційні витрати, витрати на утримання та експлуатацію, ліквідаційні витрати протягом строку експлуатації будівель.
 
-12- Сажко С.М.
В пункті 6 частини 1 статті 1 законопроекту слова «енергетичної ефективності будівель, досягнення якого забезпечує» замінити словами «споживання енергії у будівлях, який забезпечує».
 
Відхилено енергоспоживання є складовою частиною енергоефективності і є елементом критерію, за яким здійснюється оцінювання енергоефективності  4) економічно доцільний рівень – рівень енергетичної ефективності будівлі, за якого досягаються найнижчі витрати (у тому числі експлуатаційні та ліквідаційні витрати) протягом нормативних строків експлуатації будівлі (огороджувальних конструкцій, інженерних систем) з урахуванням вкладених інвестицій та доходу від генерації енергії (за технічної можливості інженерної системи);
 
    -13- Сташук В.Ф.
Пункт 6 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«економічно доцільний рівень - рівень енергетичної ефективності будівлі, за якого досягаються найнижчі витрати (в тому числі експлуатаційні та ліквідаційні витрати) протягом нормативних строків експлуатації будівлі (огороджувальних конструкцій, інженерних систем) з врахуванням вкладених інвестицій та доходу від генерації енергії (при технічній можливості інженерної системи)».
 
Враховано    
    -14- Рябчин О.М.
Частину 1 статті 1 доповнити новим пунктом 7 в такій редакції:
«7) енергетична ефективність (енергоефективність) – співвідношення між кількістю отриманих результатів діяльності (продуктивності), послуг, товарів або енергії на виході та витраченою енергією на вході;».
Пункти 7 – 15 вважати пунктами 8 – 16 відповідно.
 
Відхилено визначення є загальним і не описує фізичного та економічного змісту поняття енергоефективності будівлі   
12. 7) енергетична ефективність будівлі - властивість будівлі, її конструктивних елементів та технічних (інженерних) систем забезпечувати протягом очікуваного життєвого циклу будівлі побутові потреби людини та оптимальні мікрокліматичні умови для її перебування та/або проживання у приміщеннях такої будівлі при нормативно допустимому рівні витрат енергетичних ресурсів, що встановлюється згідно законодавства, на опалення, освітлення, вентиляцію, кондиціонування повітря, гаряче водопостачання з урахуванням місцевих кліматичних умов;
 
-15- Гуляєв В.О.
Пункт 7 частини першої статті 1 викласти в редакції:
«енергетична ефективність будівлі – це кількість енергії (виміряної або розрахункової), що необхідна для задоволення потреб в енергії будівлі (для опалення, вентиляції, нагрівання води, освітлення).»
 
Враховано редакційно   5) енергетична ефективність будівлі - властивість будівлі, що характеризується кількістю енергії, необхідної для створення належних умов проживання та/або життєдіяльності людей у такій будівлі;
 
    -16- Бабак А.В.
Пункт 7 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«7) енергетична ефективність будівлі - кількість енергії (виміряної або розрахункової), що необхідна для формування належних умов проживання та/або життєдіяльності людей у такій будівлі».
 
Враховано    
    -17- Сажко С.М.
В пункті 7 частини 1 статті 1 законопроекту слова «оптимальні мікрокліматичні умови» замінити словами «належні санітарно-гігієнічні умови (в тому числі мікрокліматичні)».
 
Враховано редакційно    
13. 8) клас енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремлених частин - рівень енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремлених частин, визначений за інтервалом значень показників енергетичної ефективності, які встановлюються відповідно до вимог законодавства;
 
-18- Сташук В.Ф.
Пункт 8 частини 1 статті 1 доповнити словами: «з урахуванням гармонізованих стандартів Європейського Союзу у сфері енергетичної ефективності будівель» та виключити слова «або її відокремлених частин».
 
Враховано   10) клас енергетичної ефективності будівлі – розрахунковий рівень енергетичної ефективності будівлі або її відокремлених частин, визначений за інтервалом значень показників енергетичної ефективності, що встановлюються відповідно до вимог законодавства з урахуванням гармонізованих стандартів Європейського Союзу у сфері енергетичної ефективності будівель;
 
14. 9) мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель - мінімальні значення показників, що характеризують здатність будівель або їх відокремлених частин, їх конструктивних елементів та технічних (інженерних) систем (в тому числі максимальна (нормативно допустима) кількість енергії на одиницю опалюваної площі та/або об’єму будівель) забезпечувати протягом очікуваного життєвого циклу будівель задоволення побутових потреб людини та створення оптимальних мікрокліматичних умов для її перебування та/або проживання у приміщеннях таких будівель;
 
-19- Гуляєв В.О.
Пункт 9 частини першої статті 1 викласти в редакції:
«мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель – допустимі умови мікроклімату, що мають відповідати мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель».
 
Враховано редакційно   11) мінімальні вимоги до енергетичної ефективності - сукупність вимог до огороджувальних конструкцій будівлі, інженерних систем та їх елементів (у тому числі обладнання), результатом дотримання яких є забезпечення належних умов проживання та/або життєдіяльності людей у такій будівлі протягом нормативного строку експлуатації будівлі при нормативно допустимому рівні витрат енергії;
 
    -20- Бабак А.В.
Пункт 9 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«9) мінімальні вимоги до енергетичної ефективності - сукупність вимог до огороджувальних конструкцій будівлі, інженерних систем та їх елементів (в тому числі обладнання), результатом дотримання яких є забезпечення належних умов проживання та/або життєдіяльності людей у такій будівлі протягом нормативного строку експлуатації будівлі при нормативно допустимому рівні витрат енергії».
 
Враховано    
    -21- Сажко С.М.
В пункті 9 частини 1 статті 1 законопроекту слова «будівель задоволення побутових потреб людини та створення оптимальних мікрокліматичних умов для її перебування та/або проживання у приміщеннях таких будівель» замінити словами «будівель дотримання санітарно-гігієнічних умов (в тому числі мікрокліматичних) для перебування та/або проживання людей у приміщеннях та задоволення їх побутових потреб».
 
Враховано по суті   
    -22- Левченко Ю.В.
У підпункті 9 частини 1 статті 1 Законопроекту слова «одиницю опалюваної площі та/або об’єму будівель» замінити на слова «одиницю опалюваного об’єму будівель».
 
Відхилено усталена світова практика відносить критерій енергоефективності житлових будівель до площі, інших будівель – до об’єму   
15. 10) обстеження систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування повітря в будівлях - вид енергетичного аудиту (обстеження), в процесі якого здійснюється збір та проведення аналізу інформації щодо систем опалення, гарячого водопостачання, кондиціонування повітря в будівлях та їх елементів (зокрема котлів, контрольних приладів, циркуляційних насосів), оцінюється відповідність фактичних показників їх енергетичної ефективності встановленим вимогам (далі - обстеження систем у будівлі);
 
-23- Підлісецький Л.Т.
Пункт 10 частини першої статті 1 викласти в редакції:
«обстеження систем опалення, систем газопостачання, гарячого водопостачання та кондиціонування повітря в будівлях - вид енергетичного аудиту (обстеження), в процесі якого здійснюється збір та проведення аналізу інформації щодо систем опалення, систем газопостачання, гарячого водопостачання, кондиціонування повітря в будівлях та їх елементів (зокрема котлів, контрольних приладів, циркуляційних насосів), оцінюється відповідність фактичних показників їх енергетичної ефективності встановленим вимогам (далі - обстеження систем у будівлі)»
 
Відхилено системи газопостачання не розглядається як складова енергоефективності будівель  12) обстеження інженерних систем – проведення збору та аналізу інформації щодо фактичного стану інженерних систем і їх елементів (у тому числі обладнання), за результатом якого встановлюються фактичні показники енергетичної ефективності систем та визначається їх відповідність встановленим вимогам;
 
    -24- Сташук В.Ф.
Пункт 10 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«10) обстеження інженерних систем - збір та аналіз фактичного стану інженерних систем і їх елементів (в тому числі обладнання), за результатом якого встановлюються фактичні показники енергетичної ефективності систем та визначається їх відповідність встановленим вимогам».
 
Враховано редакційно    
    -25- Сажко С.М.
Пункт 10 частини 1 статті 1 законопроекту викласти в новій редакції:
«10) обстеження систем в будівлях - вид енергетичного аудиту (обстеження), в процесі якого здійснюється збір та проведення аналізу інформації щодо технічних (інженерних) систем в будівлях та їх елементів, оцінюється відповідність фактичних показників їх енергетичної ефективності встановленим вимогам (далі - обстеження систем у будівлі);»
 
Враховано редакційно    
    -26- Рябчин О.М.
Доповнити частину 1 статті 1 новим пунктом 11 в такій редакції:
«11) огороджувальні конструкції — конструкції, що виконують функції обмеження чи розділення об’ємів (приміщень) будівлі;».
Пункти 11 – 15 вважати пунктами 12 – 16 відповідно.
 
Відхилено огороджувальні конструкції виконують насамперед функції захисту внутрішнього простору будівлі від зовнішнього середовища і визначено у відповідних нормативних актах та документах   
16. 11) опалювана площа - загальна площа підлоги приміщень будівлі, які опалюються (та/або охолоджуються) до температури повітря згідно із встановленими вимогами, включаючи площу всіх поверхів, якщо їх більше одного, крім підвалів та приміщень будівлі, які не використовуються або в яких відсутнє опалення (та/або охолодження);
 
-27- Рябчин О.М.
В пункті 11 частини 1 статті 1 після слів «які опалюються (та/або охолоджуються) до температури повітря згідно із встановленими вимогами» доповнити словами «санітарних норм».
 
Відхилено Всі санітарні правила і норми втратили чинність з 1 січня 2017 року.  13) опалювана площа - загальна площа підлоги приміщень будівлі, що опалюється (охолоджується) до температури повітря згідно із встановленими вимогами;
 
    -28- Сажко С.М.
Пункт 11 частини 1 статті 1 законопроекту викласти в новій редакції:
«11) опалювана площа - загальний об’єм приміщень будівлі, які опалюються (та/або охолоджуються) у відповідності до встановлених санітарно-гігієнічних вимог, включаючи всі поверхи, якщо їх більше одного, крім підвалів та приміщень будівлі, які не використовуються або в яких відсутнє опалення (та/або охолодження);»
 
Відхилено усталена світова практика відносить критерій енергоефективності житлових будівель до площі   
    -29- Левченко Ю.В.
Підпункт 11 частини 1 статті 1 Законопроекту викласти у такій редакції:
«11) опалюваний об’єм - загальний об’єм приміщення будівлі, які опалюються (та/або охолоджуються) до температури повітря згідно із встановленими вимогами, включаючи об’єм всіх поверхів, якщо їх більше одного, крім підвалів та приміщень будівлі, які не використовуються або в яких відсутнє опалення (та/або охолодження);».
 
Відхилено усталена світова практика відносить критерій енергоефективності житлових будівель до площі   
    -30- Сташук В.Ф.
В пункті 11 частини 1 статті 1 слова «включаючи площу всіх поверхів, якщо їх більше одного, крім підвалів та приміщень будівлі, які не використовуються або в яких відсутнє опалення (охолодження)» виключити
 
Враховано    
17. 12) енергетичний сертифікат будівлі - документ встановленої форми, в якому визначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремлених частин, рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі та/або її відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано;
 
-31- Сташук В.Ф.
Пункт 12 частини першої статті 1 викласти в редакції:
«енергетичний сертифікат - електронний документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі наведено сформовані у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі, її відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано».
 
Враховано   6) енергетичний сертифікат – електронний документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведено сформовані у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі, її відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано;
 
18. 13) сертифікація енергетичної ефективності будівель - вид енергетичного аудиту (обстеження), в процесі якого здійснюється збір та проведення аналізу інформації щодо фактичних або розрахункових показників енергетичної ефективності будівель та/або відокремлених частин будівель, оцінюється їх відповідність встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, які враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими;
 
-32- Сажко С.М.
Пункт 13 частини 1 статті 1 законопроекту викласти в новій редакції:
«13) сертифікація енергетичної ефективності будівель - процедура, визначена в установленому порядку, в процесі якої здійснюється збір та проведення аналізу інформації щодо фактичних та/або розрахункових показників енергетичної ефективності будівель та/або відокремлених частин будівель, оцінюється їх відповідність встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та розробляються техніко-економічні розрахунки або обґрунтування заходів щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, які враховують місцеві кліматичні умови функціонування будівлі;»
 
Відхилено За своїм змістом (збір та аналіз інформації, оцінка відповідності встановленим вимогам, надання рекомендацій) сертифікація енергетичної ефективності будівель має розглядатись як вид енергетичного аудиту.  14) сертифікація енергетичної ефективності - вид енергетичного аудиту, під час якого здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими;
 
    -33- Сташук В.Ф.
Пункт 13 частини першої викласти в редакції:
«) сертифікація енергетичної ефективності - вид енергетичного аудиту, в процесі якого здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахованого рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, які враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими».
 
Враховано    
    -34- Рябчин О.М.
В пункті 13 частини1 статті 1 після слів «фактичних або розрахункових показників» доповнити словами «споживання енергоресурсів будівлями та/або відокремленими частинами».
 
Враховано редакційно До складу показників енергетичної ефективності будівель входить в тому числі показник кількості енергії для забезпечення протягом очікуваного життєвого циклу будівель задоволення побутових потреб людини та створення оптимальних мікрокліматичних умов для її перебування та/або проживання у приміщеннях таких будівель. У зв’язку з цим додаткове уточнення терміну «сертифікація» є не доцільним.   
19. 14) термомодернізація будівель - комплекс робіт, спрямованих на підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель, показників споживання енергетичних ресурсів технічними (інженерними) системами та забезпечення енергетичної ефективності будівель на рівні не нижчому, ніж встановлено мінімальними вимогами щодо енергетичної ефективності будівель, що здійснюється під час виконання робіт з реконструкції, капітального, поточного ремонту або технічного переоснащення будівель;
 
-35- Рябчин О.М.
В пункті 14 частини1 статті 1 перед словами «показників споживання енергетичних ресурсів технічними (інженерними) системами» доповнити словом «зменшення».
 
Відхилено показники підвищуються при зменшенні споживання Редакційна правка  15) термомодернізація будівель - комплекс робіт, спрямованих на підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель, показників споживання енергетичних ресурсів інженерними системами та забезпечення енергетичної ефективності будівель на рівні не нижчому, ніж встановлено мінімальними вимогами щодо енергетичної ефективності будівель, що здійснюється під час виконання робіт з реконструкції, капітального чи поточного ремонту будівель або робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію;
7) заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель – будівельні роботи, результатом виконання яких є підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель та/або показників споживання енергетичних ресурсів інженерними системами;
 
    -36- Сташук В.Ф.
Пункт 14 частини 1 статті 1 виключити слова «технічного переоснащення» та доповнити словами «або робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію;»
 
Враховано    
    -37- Бабак А.В.
Доповнити частину першу визначенням у такій редакції:
«заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель – будівельні роботи, наслідком виконання яких є підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель та/або показників споживання енергетичних ресурсів інженерними системами;»
 
Враховано    
20. 15) технічні (інженерні) системи будівлі - технічне обладнання, призначене для опалення, охолодження, кондиціонування, вентиляції, постачання гарячої води, електропостачання будівлі або її частини чи для комбінації цих функцій;
 
-38- Сташук В.Ф.
Пункт 15 частини 1 статті 1 викласти в редакції:
«15) інженерні системи - технічне обладнання будівлі (відокремлених частин будівлі), нежитлових приміщень або квартир, призначене для опалення, охолодження, кондиціонування, вентиляції, постачання гарячої води, освітлення будівлі або її частини чи для комбінації цих функцій».
 
Враховано редакційно   9) інженерні системи - технічне обладнання будівлі (її відокремлених частин), житлових або нежитлових приміщень, призначене для опалення, охолодження, кондиціонування, вентиляції, постачання гарячої води, освітлення будівлі або її частини чи для поєднання цих функцій;
8) звіт про результати обстеження інженерних систем - документ установленої форми, в якому визначено показники енергетичної ефективності інженерних систем будівлі, житлового або нежитлового приміщення, рекомендації щодо їх підвищення (за необхідності), а також інші відомості про інженерні системи будівлі, житлових або нежитлових приміщень, енергетичну ефективність яких обстежено;
 
    -39- Сажко С.М.
Пункт 15 частини 1 статті 1 законопроекту після слів «електропостачання» доповнити словом «газопостачання».
 
Відхилено    
    -40- Сташук В.Ф.
Доповнити частину 1 статті 1 новим пунктом в такій редакції:
«16) звіт про результати обстеження інженерних систем - документ установленої форми, в якому визначено показники енергетичної ефективності інженерних систем будівлі, нежитлового приміщення або квартири, рекомендації щодо їх підвищення (за необхідності), а також інші відомості щодо інженерних систем будівлі, нежитлових приміщень або квартир, енергетичну ефективність яких обстежено;»
 
Враховано    
    -41- Рябчин О.М.
Доповнити частину 1 статті 1 новими пунктами в такій редакції:
«17) система кондиціонування повітря – комбінація компонентів, необхідних для забезпечення управління повітрям всередині будівлі, при якому температура контролюється, або може бути знижена;
18) централізоване опалення або централізоване охолодження – розподіл термічної енергії у формі пари, гарячої води або охолоджуючої рідини з центрального джерела виробництва через мережу до будівель або інших об’єктів, для опалення та охолодження приміщень чи процесів.».
 
Відхилено    
21. 2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про енергозбереження», «Про архітектурну діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про альтернативні джерела енергії», «Про житлово-комунальні послуги», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про альтернативні види палива», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про теплопостачання», «Про будівельні норми», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу».
 
-42- Рябчин О.М.
В частині 2 статті 2 слово «поширюється» замінити на слово «поширюються».
 
Враховано   2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про енергозбереження», «Про архітектурну діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про альтернативні джерела енергії», «Про житлово-комунальні послуги», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про альтернативні види палива», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про теплопостачання», «Про будівельні норми», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» та інших законах.
 
    -43- Сташук В.Ф.
Частину другу статі 1 доповнити словами «та інших законах».
 
Враховано    
22. Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
23. 1. Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, з метою підвищення рівня такої енергоефективності з урахуванням місцевих кліматичних умов, а також вимог до мікроклімату приміщень у будівлях.
 
-44- Сажко С.М.
В частині 1 статті 2 законопроекту слова «з метою підвищення рівня такої енергоефективності з урахуванням місцевих кліматичних умов, а також вимог до мікроклімату приміщень у будівлях» виключити.
 
Враховано частково метою закону є підвищення енергоефективності  1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, з метою підвищення рівня енергетичної ефективності будівель з урахуванням місцевих кліматичних умов та забезпечення належних умов для проживання та/або життєдіяльності людей у таких будівлях.
 
    -45- Бабак А.В.
В частині 1 статті 2 законопроекту слова «з метою підвищення рівня такої енергоефективності з урахуванням місцевих кліматичних умов, а також вимог до мікроклімату приміщень у будівлях» замінити словами «з метою підвищення її рівня з урахуванням місцевих кліматичних умов та забезпечення належних умов для проживання та/або життєдіяльності людей у будівлях.»
 
Враховано    
24. 2. Положення Закону щодо мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель та сертифікації енергетичної ефективності будівель не поширюється на:
 
   2. Положення цього Закону щодо мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель та сертифікації енергетичної ефективності будівель не поширюються на:
 
25. 1) будівлі промислового призначення та нежитлові приміщення сільськогосподарського призначення з низьким рівнем енергоспоживання, який визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва;
 
-46- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
У пункті 2 статті 2:
частину 1) викласти у такій редакції:
«1) будівлі промислового та сільськогосподарського призначення з близьким до нульового рівнем споживання енергії».
 
Враховано частково будівлі з близьким до нульового споживанням енергії – це будівлі з найвищим класом енергоефективності, а п.1 визначає будівлі, які за своїми технологічними особливостями не мають енергоспоживання і тому для них показник енергоефективності не нормується  1) будівлі промислового та сільськогосподарського призначення, об’єкти енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складські приміщення;
2) індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки (крім випадків отримання державної підтримки на здійснення термомодернізації або сертифікації таких будинків за бажанням власника);
 
    -47- Сташук В.Ф.
Пункт 1 частини другої статті 2 викласти в редакції:
«будівлі промислового та сільськогосподарського призначення, об’єкти енергетики, транспорту та зв’язку, оборони, склади».
 
Враховано редакційно    
    -48- Бабак А.В.
Доповнити частину другу статті новим пунктом 2, відповідно змінивши нумерацію пунктів, в такій редакції:
«індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки (крім випадків отримання державної підтримки на здійснення термомодернізації або сертифікації таких будинків за бажанням власника)».
 
Враховано    
26. 2) будівлі, що призначені для проведення богослужінь та релігійних обрядів релігійними організаціями;
 
   3) будівлі, призначені для проведення богослужінь та релігійних заходів релігійними організаціями;
 
27. 3) об’єкти культурної спадщини;
 
-49- Сташук В.Ф.
Пункт 3 частини другої статті 2 викласти в редакції:
«3) пам’ятки культурної спадщини;».
 
Відхилено б’єкти включають поняття пам’ятки Редакційна правка  4) будівлі, які є об’єктами культурної спадщини;
 
28. 4) тимчасові споруди, зокрема призначені для провадження підприємницької діяльності, інші будівлі з терміном використання не більше двох років;
 
-50- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
частину 4) викласти у такій редакції:
«4) будь-які споруди; тимчасові будівлі з планованим терміном використання не більше 24 календарних місяців».
 
Відхилено      
    -51- Сташук В.Ф.
Пункт 4 частини другої статті 2 виключити.
 
Враховано    
29. 5) окремо розташовані будівлі з опалюваною площею менш як 50 квадратних метрів.
 
-52- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
у частині 5) цифру «50» замінити цифрою «250».
 
Відхилено Вимога Директиви 2010/31/ЄС  5) окремо розташовані будівлі з опалюваною площею менш як 50 квадратних метрів.
3. Перелік будівель, зазначених у пункті 1 частини другої цієї статті, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -53- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
Доповнити пункт 2 ст.2 новою частиною 6) такого змісту:
«6) інші будівлі, які не підлягають обов’язковій сертифікації їх енергоефективності згідно з п.1 статті 7 цього Закону».
 
Відхилено Норма протирічить нормо-проектувальній техніці щодо посилання, що є далі по тексту проекту   
    -54- Сташук В.Ф.
Частину другу статті 2 доповнити частиною третьою у такій редакції:
«3. Перелік будівель, зазначених в пункті 1 цієї частини, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель, встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
30. Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель
 
-55- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 3 виключити як таку, що не несе нормативного навантаження.
 
Відхилено стаття має правове навантаження  Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель
 
31. 1. Державна політика у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель базується на таких засадах:
 
-56- Рябчин О.М.
Частину 1 статті 3 доповнити новим пунктом 1 в такій редакції:
«1) забезпечення сталого скорочення потреби енергії та споживання енергоресурсів у будівлях, та створення систем, які забезпечують таку діяльність;». Пункти 1 – 6 вважати пунктами 2 – 7 відповідно.
 
Відхилено (дублює за змістом існуючі пункти цієї частини)  1. Державна політика у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель базується на таких засадах:
 
32. 1) забезпечення належного рівня енергетичної ефективності будівель відповідно до технічних регламентів, національних стандартів, норм і правил;
 
   1) забезпечення належного рівня енергетичної ефективності будівель відповідно до технічних регламентів, національних стандартів, норм і правил;
 
33. 2) запровадження стимулювання до зменшення споживання енергетичних ресурсів у будівлях;
 
-57- Сташук В.Ф.
Пункт 2 частини першої статті 3 викласти в редакції:
«2) стимулювання зменшення споживання енергії у будівлях;»
 
Враховано   2) стимулювання зменшення споживання енергії у будівлях;
 
34. 3) скорочення парникових газів в атмосфері;
 
-58- Рябчин О.М.
Пункт 3 частини 1 статті 3 викласти в такій редакції:
«3) скорочення викидів двоокису вуглецю в атмосферу;».
 
Враховано частково (правка не відповідає профільній Директиві 2010/31/ЄС) Редакційна правка  3) забезпечення скорочення викидів парникових газів у атмосферу;
 
35. 4) створення умов для залучення інвестицій з метою здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;
 
   4) створення умов для залучення інвестицій з метою здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;
 
36. 5) забезпечення термомодернізації будівель, модернізації енергогенеруючих систем та систем теплових мереж, впровадження відновлювальних джерел енергії;
 
-59- Сажко С.М.
В пункті 5 частини 1 статті 3 законопроекту слова «модернізації енергогенеруючих систем та систем теплових мереж,» виключити.
 
Враховано   5) забезпечення термомодернізації будівель, стимулювання використання відновлюваних джерел енергії;
 
37. 6) розроблення та виконання національного плану щодо збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії.
 
-60- Гуляєв В.О.
Частину першу статті 3 доповнити пунктом 7 в такій редакції:
«7) перетворення комунальних підприємств теплопостачання, які існують виключно за рахунок реалізації теплової енергії, на енергосервісні компанії, фінансові надходження яких базуються на впровадженні енергоефективності».
 
Відхилено запропоноване положення не є предметом регулювання проекту Закону  6) розроблення та реалізація національного плану щодо збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії.
 
38. Стаття 4. Інформаційне забезпечення у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 4. Інформаційне забезпечення у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель
 
39. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, з метою популяризації діяльності із забезпечення енергетичної ефективності будівель здійснюють відповідно до компетенції здійснюють такі заходи:
 
-61- Гальченко А.В.
У частині 1 статті 2 після слова «компетенції» слово «здійснюють» виключити.
 
Враховано   1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, з метою популяризації діяльності із забезпечення енергетичної ефективності будівель здійснюють відповідно до своїх повноважень такі заходи:
 
40. 1) розроблення методичних рекомендацій, проведення навчання та поширення інформації щодо важливості підвищення енергетичної ефективності будівель, економічної доцільності здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель, технічних аспектів їх здійснення, впливу енергетичної ефективності будівель на екологічний стан населених пунктів, світових тенденцій та світового досвіду у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, необхідності своєчасної оплати спожитих паливно-енергетичних ресурсів як найважливішого фактору надійності енергопостачання;
 
-62- Сташук В.Ф.
У пункті 1 частини першої статті 4 слова «як найважливішого фактору надійності енергопостачання» виключити.
 
Враховано   1) розроблення методичних рекомендацій, проведення навчання та поширення інформації щодо важливості підвищення енергетичної ефективності будівель, економічної доцільності здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель, технічних аспектів їх здійснення, впливу енергетичної ефективності будівель на екологічний стан населених пунктів, світових тенденцій та світового досвіду у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, необхідності своєчасної оплати спожитих паливно-енергетичних ресурсів;
 
41. 2) розроблення та розповсюдження методичних матеріалів з питань забезпечення енергетичної ефективності будівель;
 
   2) розроблення та розповсюдження методичних матеріалів з питань забезпечення енергетичної ефективності будівель;
 
42. 3) поширення досвіду реалізації проектів у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель в Україні та за кордоном;
 
   3) поширення досвіду реалізації проектів у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель в Україні та за кордоном;
 
43. 4) популяризація механізмів державної підтримки заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель.
 
   4) популяризація механізмів державної підтримки заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель.
 
44. Стаття 5. Визначення енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 5. Визначення енергетичної ефективності будівель
 
45. 1. Енергетична ефективність будівель визначається відповідно до методики, яка розробляється відповідно до вимог актів законодавства Європейського Союзу, Енергетичного Співтовариства, гармонізованих європейських стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
 
-63- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 1 ст. 5 викласти у такій редакції:
«1. Енергетична ефективність будівель визначається відповідно до методики, яка розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику енергозбереження у сфері будівництва, житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, з урахуванням гармонізованих стандартів Європейського Союзу у сфері енергетичної ефективності будівель».
 
Враховано частково   1. Енергетична ефективність будівель визначається відповідно до методики, що розробляється з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу, Енергетичного Співтовариства, гармонізованих європейських стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
Під час проведення розрахунку енергетичної ефективності будівель може використовуватися програмне забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель, всі розрахункові елементи якого відповідають вимогам методики визначення енергетичної ефективності будівель та застосовується у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
 
    -64- Сажко С.М.
В частині 1 статті 5 законопроекту слова «розробляється відповідно до вимог актів законодавства Європейського Союзу, Енергетичного Співтовариства, гармонізованих європейських стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель та» виключити.
 
Відхилено правка не відповідає профільній Директиві 2010/31/ЄС)   
    -65- Рябчин О.М.
Частину 1 статті 5 доповнити другим реченням в такій редакції: «При розробці методики враховується інформація про місцеві кліматичні, мікрокліматичні умови та економічна доцільність.».
 
Відхилено (дублює положення частини 2 цієї статті)   
    -66- Гальченко А.В.
Частину 1 статті 5 доповнити новим реченням такого змісту: «При проведенні розрахунку енергетичної ефективності може використовуватись програмне забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель, яке відповідає вимогам методики визначення енергетичної ефективності будівель, та застосовується у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва».
 
Враховано редакційно    
46. 2. У процесі визначення енергетичної ефективності будівель обов’язково враховується інформація про:
 
-67- Рябчин О.М.
Частину 2 статті 5 викласти в такій редакції:
«У процесі визначення енергетичної ефективності будівель обов’язково враховується інформація про:
1) фактичні теплові характеристики будівлі, включаючи її внутрішній розподіл, зокрема теплову ємність; ізоляцію; пасивне опалення; елементи охолодження; теплові мости;
2) системи опалення та гарячого водопостачання, включно з їх тепловими характеристиками;
3) систему кондиціонування повітря;
4) природну та примусову припливну вентиляцію;
5) інтегровану систему освітлення;
6) функціональне призначення, тип, архітектурно-планувальне та конструктивне рішення будівлі;
7) геометричні, теплотехнічні та енергетичні характеристики будівлі;
8) розміщення та орієнтацію будівлі, включно з місцевими кліматичними умовами;
9) пасивні сонячні системи і системи захисту від надмірного сонячного тепла;
10) нормативні санітарно-гігієнічні та мікрокліматичні умови приміщень будівлі;
11) довговічність огороджувальних конструкцій під час експлуатації будівлі;
12) технічні характеристики технічних (інженерних) систем;
13) використання відновлюваних джерел енергії, в тому числі пасивних сонячних систем та систем захисту від сонця, енергії, виробленої внаслідок когенерації.
14) внутрішнє навантаження.
При визначенні енергетичної ефективності будівель враховуються як показники за опалювальний сезон, так і річні енергетичні показники.».
 
Відхилено Запропоновані пункти дублюють вже існуючі в цій редакції пункти, зокрема п. 1 дублює п. 7; п. 2-5 дублюють п. 12; п. 9 дублює п. 13.  2. У процесі визначення енергетичної ефективності будівель обов’язково враховується інформація про:
 
47. 1) місцеві кліматичні умови, враховуючи розміщення та орієнтацію будівлі;
 
-68- Сташук В.Ф.
У пункті 1 частини другої статті слова «враховуючи розміщення та орієнтацію будівлі» виключити.
 
Враховано   1) місцеві кліматичні умови;
 
48. 2) функціональне призначення, тип, архітектурно-планувальне та конструктивне рішення будівлі;
 
-69- Гальченко А.В.
У пункті 2 частини другої статті слово «тип» виключити.
 
Враховано   2) функціональне призначення, архітектурно-планувальне та конструктивне рішення будівлі;
 
49. 3) геометричні, теплотехнічні та енергетичні характеристики будівлі;
 
-70- Сташук В.Ф.
Пункт 3 частини другої статті 5 викласти в редакції:
«геометричні (враховуючи розташування та орієнтацію огороджувальних конструкцій), теплотехнічні та енергетичні характеристики будівлі, а також енергетичний баланс будівлі».
 
Враховано   3) геометричні (враховуючи розташування та орієнтацію огороджувальних конструкцій), теплотехнічні та енергетичні характеристики будівлі, а також енергетичний баланс будівлі;
 
50. 4) нормативні санітарно-гігієнічні та мікрокліматичні умови приміщень будівлі;
 
   4) нормативні санітарно-гігієнічні та мікрокліматичні умови приміщень будівлі;
 
51. 5) довговічність огороджувальних конструкцій під час експлуатації будівлі;
 
-71- Сташук В.Ф.
Пункт 5 частини другої статті 5 викласти в редакції:
«нормативний строк експлуатації огороджувальних конструкцій та елементів (в тому числі обладнання) інженерних систем».
 
Враховано   5) нормативний строк експлуатації огороджувальних конструкцій та елементів (у тому числі обладнання) інженерних систем;
 
52. 6) технічні характеристики технічних (інженерних) систем;
 
   6) технічні характеристики інженерних систем;
 
53. 7) використання відновлюваних джерел енергії, в тому числі пасивних сонячних систем та систем захисту від сонця, енергії, виробленої внаслідок когенерації.
 
-72- Сташук В.Ф.
Пункт 6 частини другої статті 5 викласти в редакції:
«7) використання відновлюваних джерел енергії, пасивних сонячних систем та систем захисту від сонця, а також енергії, виробленої внаслідок когенерації».
 
Враховано   7) використання відновлюваних джерел енергії, пасивних сонячних систем та систем захисту від сонця, а також енергії, виробленої шляхом когенерації.
3. Особливості визначення енергетичної ефективності будівлі, приміщення якої мають різне функціональне призначення, встановлюються методикою, передбаченою частиною першою цієї статті.
 
    -73- Гальченко А.В.
Статтю 5 доповнити новою частиною в такій редакції:
«3. Особливості визначення енергетичної ефективності будівлі з приміщеннями різного функціонального призначення встановлюються в методиці, зазначеній в частині першій цієї статті.»
 
Враховано редакційно    
54. Стаття 6. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 6. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель
 
55. 1. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель встановлюються нормативними документами відповідно до методики, зазначеної у частині першій статті 5 цього Закону, актів Енергетичного Співтовариства, гармонізованих європейських стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель, а також актів законодавства Європейського Союзу з метою досягнення їх економічно доцільного рівня.
 
-74- Гальченко А.В.
Частину 1 статті 6 викласти в редакції:
«1. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель встановлюються центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері будівництва».
 
Враховано   1. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
 
    -75- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
У п.1 статті 6 виключити слова: «актів Енергетичного Співтовариства, гармонізованих європейських стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель, а також актів законодавства Європейського Союзу з метою досягнення їх економічно доцільного рівня».
 
Враховано    
    -76- Сажко С.М.
В частині 1 статті 6 законопроекту слова «а також актів законодавства Європейського Союзу з метою досягнення їх економічно доцільного рівня» замінити словами «з метою досягнення їх економічно доцільного рівня».
 
Враховано    
56. 2. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, для об’єктів будівництва під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та переглядаються один раз на п’ять років.
 
-77- Гальченко А.В.
Частину другу статті 6 викласти в редакції:
«2. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель розраховуються за методикою, передбаченою частиною першою статті 5 цього Закону, з обов’язковим врахуванням вимог до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій та вимог до енергетичної ефективності інженерних систем (у тому числі обладнання) будівель відповідно до економічно доцільного рівня та диференціюються залежно від функціонального призначення будівель, висотності будівель, виду будівельних робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)».
 
Враховано   2. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель розраховуються за методикою, передбаченою частиною першою статті 5 цього Закону, з урахуванням вимог до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій та вимог до енергетичної ефективності інженерних систем (у тому числі обладнання) будівель відповідно до економічно доцільного рівня та диференціюються залежно від функціонального призначення будівель, висотності будівель, виду будівельних робіт (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт).
3. Вимоги до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, енергетичної ефективності інженерних систем (у тому числі обладнання) і їх налаштування встановлюються технічними регламентами і нормативними документами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, та переглядаються не менш як один раз на п’ять років.
У разі якщо зміна показника вимог до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, енергетичної ефективності інженерних систем (у тому числі обладнання) будівель має наслідком зміну мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, що становить величину, більшу за різницю між класами енергетичної ефективності будівлі, мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель підлягають перегляду.
 
    -78- Рябчин О.М.
В частині 2 статті 6 після слів і знаків «капітального ремонту, технічного переоснащення» доповнити словами і знаками «, термомодернізації, а також для конструктивних елементів».
 
Враховано редакційно    
    -79- Сташук В.Ф.
Статтю 6 доповнити новою частиною третьою в такій редакції:
«3. 3. Вимоги до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, енергетичної ефективності інженерних систем (в тому числі обладнання) і їх налаштування встановлюються у технічних регламентах і нормативних документах центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері будівництва та переглядаються не менше ніж один раз на п’ять років.
У разі, якщо зміна показника вимог до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій, енергетичної ефективності інженерних систем (в тому числі обладнання) будівель має наслідком зміну мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, що становить величину, більшу за різницю між класами енергетичної ефективності будівлі, мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель підлягають перегляду».
 
Враховано    
57. 3. Економічно доцільний рівень мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель розраховується відповідно до методики, яка розроблена відповідно до вимог актів законодавства Європейського Союзу, Енергетичного Співтовариства, гармонізованих європейських стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
 
-80- Гальченко А.В.
В частині 3 статті 6 слова «методики, яка розроблена» замінити словами «методики визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівлі».
 
Враховано   4. Економічно доцільний рівень енергетичної ефективності будівель розраховується відповідно до методики визначення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівлі, розробленої з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу, Енергетичного Співтовариства, гармонізованих європейських стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель та затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
 
    -81- Сажко С.М.
Частину 3 статті 6 законопроекту виключити.
 
Відхилено частина третя має суттєве методологічне навантаження   
    -82- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 3 статті 6 виключити.
 
Відхилено частина третя має суттєве методологічне навантаження   
58. 4. Звіт щодо вихідних даних, що використовувались під час розрахунків економічно доцільного рівня мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, результатів таких розрахунків разом з відповідними поясненнями подається для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, не пізніше, ніж через шість місяців після встановлення та/або перегляду таких мінімальних вимог.
 
   5. Звіт про вихідні дані, що використовувалися для розрахунку економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будівель, та результати таких розрахунків з відповідними поясненнями подаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, для інформування до Секретаріату Енергетичного Співтовариства не пізніше ніж через шість місяців після встановлення та/або перегляду мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель.
 
59. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, забезпечує оприлюднення звіту на власному офіційному веб-сайті не пізніше десяти днів з дня його подання до Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
 
-83- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
У другому реченні пункту 4 статті 6 після слів «державної політики» додати слово «енергоефективності»; словосполучення «з дня» замінити на «до дня».
 
Враховано частково Оскільки це різні органи влади  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, забезпечує оприлюднення звіту на своєму офіційному веб-сайті не пізніше ніж за десять днів до дня його подання до Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
 
60. 5. Аналіз варіантів можливого запровадження альтернативних джерел енергопостачання (систем децентралізованого теплопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії, когенераційних установок, систем централізованого теплопостачання та охолодження з використанням відновлюваних джерел енергії, теплових насосів), застосування приладів обліку з модулем дистанційного зчитування є частиною проектної документації на об’єкти будівництва під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення.
 
-84- Рябчин О.М.
В частині 5 статті 6 слова «Аналіз варіантів можливого запровадження» замінити на «Розрахунок доцільності використання», після слів «технічного переоснащення» доповнити «, термомодернізації».
 
Враховано частково   6. Клас енергетичної ефективності будівель, що приймаються в експлуатацію, має бути не нижчим за чинні на дату початку виконання будівельних робіт мінімальні вимоги з енергетичної ефективності (крім випадків прийняття в експлуатацію будівель, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону).
7. Налаштування інженерних систем (у тому числі обладнання) об’єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками здійснюється до прийняття в експлуатацію таких об'єктів.
 
    -85- Сташук В.Ф.
Частину п’яту статті 6 викласти в редакції:
«6. Клас енергоефективності будівель, які вводяться в експлуатацію, повинен бути не нижчим за чинні на дату початку виконання робіт мінімальні вимоги з енергоефективності (крім випадків введення в експлуатацію будівель, зазначених в частині 2 статті 2 цього Закону)»
 
Враховано    
    -86- Сташук В.Ф.
Статтю 6 доповнити новою частиною в такій редакції:
«Налаштування інженерних систем (в тому числі обладнання) об’єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками здійснюється до прийняття в експлуатацію таких об'єктів»
 
Враховано    
61. Стаття 7. Сертифікація енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 7. Сертифікація енергетичної ефективності
 
62. 1. Сертифікація енергетичної ефективності будівель є обов’язковою для:
 
   1. Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:
 
63. 1) об’єктів будівництва із середнім та значним класом наслідків, що визначається згідно вимог законодавства;
 
-87- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
У статті 7:
Частину 1) пункту 1 викласти у такій редакції: «1) новозбудованих або капітально відремонтованих будівель із середнім (СС2) та значним (СС3) класом наслідків, визначених згідно із статтею 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ВВР, 2011 р., № 34, ст. 343), крім пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення, визначених відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини».
 
Враховано частково Об'єкти культурної спадщини виведено з під дії норм законопроекту щодо сертифікації енергетичної ефективності (стаття 2 Законопроекту)  1) об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 
    -88- Сажко С.М.
Пункт 1 частини 1 статті 7 законопроекту після слів «значним класом наслідків» доповнити словами «відповідальності».
 
Відхилено об’єкти підвищеної відповідальності визначені законодавством (об’єкти ядерної енергетики, греблі, тощо) і для них, як правило, не нормуються показники енергоефективності   
64. 2) будівель, у приміщеннях яких розташовані органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації комунальної власності відповідних територіальних громад, що фінансуються з державного, відповідних місцевих бюджетів та/або надходжень від співробітництва з міжнародними організаціями і установами, грантів, пожертв, дарунків та з інших джерел, передбачених законом, у разі здійснення ними реконструкції та модернізації таких будівель;
 
-89- Рябчин О.М.
В пункті 2 частини 1 статті 7 після слів «органи місцевого самоврядування» виключити слова «підприємства, установи та організації комунальної власності відповідних територіальних громад, що фінансуються з відповідних місцевих бюджетів».
 
Враховано   2) будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;
3) будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);
 
    -90- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
абзац другий частини 2) викласти у такій редакції: «органи законодавчої, виконавчої та судової влади; консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби, створені Президентом України згідно із частиною 28 статті 106 Конституції України».
 
Відхилено У прийнятій за основу редакції проекту пункт 2 частини першої статті 7 викладено в новій редакції на підставі постанови ВРУ І від 04.04.2017 з урахуванням пропозиції Н.д.Соболєва С.В.   
    -91- Сажко С.М.
Абзац 2 пункту 2 частини 1 статті 7 законопроекту виключити.
 
Враховано Абзацу 2-го немає.   
    -92- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
в абзаці третьому частини 2) виключити слова «підприємства, установи та організації комунальної власності відповідних територіальних громад, що фінансуються з відповідних місцевих бюджетів у разі здійснення ними реконструкції та модернізації таких будівель».
 
Враховано    
    -93- Сажко С.М.
Абзац 3 пункту 2 частини 1 статті 7 законопроекту викласти в новій редакції:
«органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної власності, комунальної власності відповідних територіальних громад, що фінансуються відповідно з державного або місцевих бюджетів, у разі здійснення ними реконструкції, технічного переоснащення та модернізації таких будівель;»
 
Враховано редакційно    
65. 3) здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель за умови отримання державної підтримки (крім випадків, коли такі заходи здійснюються фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання).
 
-94- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
Частину 3) викласти у такій редакції:
«3) будівель, які підвищують ступінь енергетичної ефективності за рахунок коштів, наданих з державного або місцевого бюджетів, або фондів енергоефективності, створених відповідно до закону».
 
Враховано редакційно   4) будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.
 
66. Виготовлення енергетичного сертифікату будівлі щодо об’єкту будівництва покладається на замовника будівництва до прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку. Інформація про нього зазначається в акті готовності об’єкту до експлуатації з подальшим поданням копії такого сертифікату та вихідних даних, що використовувались під час його складення, для включення до бази даних енергетичних сертифікатів будівель після прийняття такого об’єкту в експлуатацію.
 
-95- Сташук В.Ф.
Абзац другий пункту 3 частини першої статті викласти в редакції:
«Сертифікація енергетичної ефективності об’єктів будівництва здійснюється проектувальником на замовлення та за рахунок замовника».
 
Враховано   Сертифікація енергетичної ефективності об’єктів будівництва здійснюється на замовлення та за рахунок замовника.
 
67. У разі набуття права власності на будівлі чи їх відокремлені частини або найму (оренди) будівель чи їх відокремлених частин сертифікація енергетичної ефективності яких є обов’язковою, власнику передається, а потенційному наймачу (орендарю) надається для ознайомлення:
 
-96- Сташук В.Ф.
Абзац п’ятий пункту 3 частини першої статті 7 викласти в редакції:
«При укладанні договорів купівлі-продажу, найму (оренди) будівлі, квартири, нежитлового приміщення будівлі, продавець або наймодавець (орендодавець) за вимогою потенційного покупця або наймача (орендаря) повинен надати інформацію про енергетичний сертифікат будівлі (у випадках, якщо сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою та/або проведеною) або про відсутність такого сертифіката».
 
Враховано   У разі укладення договорів купівлі-продажу, найму (оренди) будівлі, житлового або нежитлового приміщення будівлі продавець або наймодавець (орендодавець) на вимогу потенційного покупця або наймача (орендаря) має надати інформацію про енергетичний сертифікат будівлі (у разі якщо сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою та/або проведеною) або повідомити про відсутність такого сертифіката.
 
68. оригінал енергетичного сертифікату будівлі у разі набуття права власності на будівлю;
 
-97- Гальченко А.В.
Абзаци четвертий – сьомий пункту 3 частини першої статті 7 виключити.
 
Враховано      
69. копія енергетичного сертифікату будівлі у разі набуття права власності на відокремлену частину будівлі чи найму (оренди) будівлі в цілому або її відокремленої частини;
 
      
70. оригінал енергетичного сертифіката відокремленої частини будівлі у разі набуття права власності на таку частину;
 
      
71. копія енергетичного сертифіката відокремленої частини будівлі у разі найму (оренди) такої частини.
 
      
72. 2. Сертифікація енергетичної ефективності будівель здійснюється на договірних засадах за домовленістю сторін на замовлення та за рахунок власника (співвласників) будівлі та/або відокремленої частини будівлі, для багатоквартирного будинку - на замовлення та за рахунок власника (співвласників) будинку, житлово-будівельного кооперативу, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку (за виключенням випадків, передбачених абзацом четвертим частини першої цієї статті).
 
-98- Сташук В.Ф.
Частину другу статті 7 викласти в редакції:
«2. Сертифікація енергетичної ефективності будівлі здійснюється на договірних засадах за домовленістю сторін на замовлення та за рахунок власника (співвласників) будівлі та/або відокремленої частини будівлі, для багатоквартирного будинку - на замовлення та за рахунок власника (співвласників) будинку, житлово-будівельного кооперативу, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку (за виключенням випадків, передбачених пунктами першим, третім частини першої четвертим частини першої цієї статті)».
 
Враховано   2. Сертифікація енергетичної ефективності будівлі здійснюється на договірних засадах за домовленістю сторін на замовлення та за рахунок власника (співвласників) будівлі, для багатоквартирного будинку - на замовлення та за рахунок власника (співвласників) будинку, житлово-будівельного кооперативу, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку (крім випадків, передбачених пунктами 1, 2 та 3 частини першої цієї статті).
 
73. 3. Сертифікація енергетичної ефективності будівель, відокремлених частин будівель, квартир та інших приміщень, які не підлягають обов’язковій сертифікації, здійснюється за рішенням власника (співвласників).
 
-99- Сташук В.Ф.
Частину третю статті 7 викласти в редакції:
«3. Сертифікація енергетичної ефективності будівель, які не підлягають обов’язковій сертифікації, здійснюється за рішенням власника (співвласників)».
 
Враховано   3. Сертифікація енергетичної ефективності будівель, що не підлягають обов’язковій сертифікації, здійснюється за рішенням власника (співвласників).
 
74. 4. У випадку надання державної підтримки заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель сертифікація енергетичної ефективності будівель та відокремлених частин будівель здійснюється після завершення таких заходів та за рахунок коштів бюджетної підтримки.
 
-100- Сташук В.Ф.
Частину четверту статті 7 викласти в редакції:
«4. У випадку надання державної підтримки термомодернізації будівель, які мають наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі, сертифікація енергетичної ефективності будівлі здійснюється після завершення термомодернізації (за винятком випадку, якщо така термомодернізація здійснюються шляхом реконструкції або капітального ремонту) та за рахунок коштів державної підтримки.
У випадку, якщо термомодернізація здійснюється за рахунок коштів державної підтримки шляхом реконструкції або капітального ремонту, сертифікація енергетичної ефективності будівлі здійснюється під час розробки проектної документації на будівництво».
 
Враховано   4. У разі надання державної підтримки для термомодернізації будівель, що має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі, сертифікація енергетичної ефективності будівлі здійснюється після завершення термомодернізації (крім випадків, якщо така термомодернізація здійснюється шляхом реконструкції або капітального ремонту) за рахунок коштів державної підтримки.
У різі якщо термомодернізація здійснюється за рахунок коштів державної підтримки шляхом реконструкції або капітального ремонту, сертифікація енергетичної ефективності будівлі здійснюється під час розроблення проектної документації на будівництво.
 
    -101- Сажко С.М.
В частині 4 статті 7 законопроекту слова «коштів бюджетної підтримки» замінити словами «коштів державної підтримки».
 
Враховано    
75. 5. Сертифікація енергетичної ефективності будівель, в яких у приміщеннях площею більше 250 квадратних метрів розташовані органи державної влади, здійснюється на договірних засадах за рахунок таких органів пропорційно до займаної ними площі. Оплата іншої частини вартості робіт із сертифікації енергетичної ефективності будівель здійснюється власником (-ами) (співвласником (-ами) частин будівлі та/або відокремленої частини будівлі, за виключенням тієї частини, де розташовані органи державної влади.
 
-102- Сажко С.М.
Частину 5 статті 7 законопроекту викласти в новій редакції:
«5. Сертифікація енергетичної ефективності будівель, в яких у приміщеннях площею більше 250 квадратних метрів розташовані органи державної влади, органи місцевого самоврядування, комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснюється на договірних засадах за рахунок таких органів пропорційно до займаної ними площі. Оплата іншої частини вартості робіт із сертифікації енергетичної ефективності будівель здійснюється власником (-ами) (співвласником (-ами) частин будівлі та/або відокремленої частини будівлі, за виключенням тієї частини, де розташовані такі органи.»
 
Відхилено   5. Сертифікація енергетичної ефективності будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади, здійснюється на договірних засадах на замовлення таких органів.
Сертифікація енергетичної ефективності будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель) здійснюється на договірних засадах та за рахунок замовника термомодернізації.
 
    -103- Сташук В.Ф.
Частину 5 статті 7 законопроекту викласти в новій редакції:
«5. Сертифікація енергетичної ефективності будівель державної власності опалювальною площею більше 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель здійснюється на договірних засадах на замовлення та за рахунок замовника термомодернізації.
Сертифікація енергетичної ефективності будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель) здійснюється на договірних засадах та за рахунок замовника термомодернізації».
 
Враховано редакційно    
76. 6. Сертифікація енергетичної ефективності об’єктів нового будівництва здійснюється на замовлення та за рахунок замовника в значенні Закону України «Про архітектурну діяльність». Замовник несе відповідальність за відповідність енергетичного сертифікату будівлі фактичному рівню енергетичної ефективності будівель протягом 5 років після введення будівлі в експлуатацію.
 
-104- Сташук В.Ф.
Частину 6 статті 7 виключити.
 
Враховано      
77. 7. Сертифікація енергетичної ефективності будівель здійснюється виконавцями робіт (надавачами послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, що є незалежними, не мають конфлікту інтересів та прямо чи опосередковано не заінтересовані в результаті сертифікації.
 
-105- Сташук В.Ф.
Частину сьому статті 7 викласти в редакції:
«7. Сертифікація енергетичної ефективності здійснюється енергоаудитором, що є незалежним, не має конфлікту інтересів та прямо чи опосередковано не заінтересований в результаті сертифікації».
 
Враховано   6. Сертифікація енергетичної ефективності здійснюється енергоаудитором, який є незалежним, не має конфлікту інтересів та прямо чи опосередковано не заінтересований у результаті сертифікації.
 
78. 8. За результатами сертифікації енергетичної ефективності будівлі складається енергетичний сертифікат будівлі.
 
   7. За результатами сертифікації енергетичної ефективності складається енергетичний сертифікат.
 
79. Енергетичний сертифікат (крім рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності) або його копія обов’язково розміщується у доступному для ознайомлення громадськості місці у будівлях, де приміщення загальною опалюваною площею понад 250 квадратних метрів часто відвідуються громадянами (у випадках, коли сертифікація енергетичної ефективності такої будівлі є обов’язковою відповідно до цього Закону).
 
-106- Сажко С.М.
Абзац 2 частини 8 статті 7 викласти в редакції:
«Енергетичний сертифікат (крім техніко-економічного обґрунтування або техніко-економічних рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності) або його копія обов’язково розміщується у приміщенні будівлі у доступному для ознайомлення громадськості місці (у випадках, коли сертифікація енергетичної ефективності такої будівлі є обов’язковою відповідно до цього Закону)».
 
Враховано редакційно   Витяг з енергетичного сертифіката будівлі, що містить інформацію про клас та інші показники енергетичної ефективності будівлі, розміщується у доступному для ознайомлення громадян місці у будівлі, яку часто відвідують громадяни та сертифікація енергетичної ефективності якої є обов’язковою відповідно до цього Закону.
Вимоги до форми та змісту витягу з енергетичного сертифіката, який розміщується у доступному для ознайомлення громадян місці, встановлюються в порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності, передбаченому частиною восьмою цієї статті.
 
    -107- Сташук В.Ф.
Абзац другий частини восьмої статті 7 викласти в редакції:
«Витяг із енергетичного сертифікату будівлі, який містить інформацію про клас та інші показники енергетичної ефективності будівлі, обов’язково розміщується у доступному для ознайомлення громадян місці у будівлі, яка часто відвідується громадянами та сертифікація енергетичної ефективності якої є обов’язковою відповідно до цього
Закону.
Вимоги до форми та змісту витягу із енергетичного сертифікату, який обов’язково розміщується у доступному для ознайомлення громадян місці, встановлюються в порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності, передбаченому частиною восьмою цієї статті.»
 
Враховано    
80. Типи будівель, приміщення яких часто відвідуються громадянами, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
-108- Сажко С.М.
Абзац 3 частини 8 статті 7 законопроекту виключити.
 
Відхилено типи будівель повинні бути встановлені відповідним актом  Будівлі, які часто відвідують громадяни, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.
Енергетичні сертифікати бюджетних установ розміщуються також на їх офіційних веб-сайтах (за наявності сайту) у разі якщо сертифікація енергетичної ефективності такої будівлі є обов’язковою відповідно до цього Закону.
 
    -109- Рябчин О.М.
Частину 8 статті 7 доповнити новим абзацом третім в такій редакції:
«Енергетичні сертифікати бюджетних установ розміщуються також на їх офіційних веб-сайтах (у випадках, коли сертифікація енергетичної ефективності такої будівлі є обов’язковою відповідно до цього Закону).».
 
Враховано редакційно    
81. 9. Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель, форма енергетичного сертифіката будівлі (-ель) затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
-110- Бабак А.В.
Абзац перший частини дев’ятої статті 7 викласти в редакції:
«Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності, форма енергетичного сертифіката затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.»
 
Враховано   8. Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності, форма енергетичного сертифіката затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
 
82. У порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель встановлюються вимоги до процедури збору та проведення аналізу інформації щодо фактичних або розрахункових показників енергетичної ефективності будівель, оцінки їх відповідності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель.
 
-111- Сташук В.Ф.
Абзац другий частини дев’ятої статті 7 викласти в редакції:
«У порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності встановлюються вимоги до процедури збору та обробки інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінки відповідності розрахованого рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності та розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності.»
 
Враховано   У порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності встановлюються вимоги до процедури збору та обробки інформації про фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінку відповідності розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності та розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності.
9. Істотними умовами договору сертифікації енергетичної ефективності є:
1) строк та вартість сертифікації енергетичної ефективності;
2) порядок отримання результатів сертифікації;
3) порядок визначення та компенсації шкоди, яка може бути заподіяна енергоаудитором внаслідок неякісного та/або несвоєчасного виконання покладених на нього функцій і обов'язків або у разі надання недостовірних результатів сертифікації;
4) умова щодо звільнення від відповідальності енергоаудитора у разі надання замовником сертифікації енергетичної ефективності недостовірних даних, що спричинили спотворення результатів такої сертифікації.
 
    -112- Рябчин О.М.
Доповнити статтю 7 новою частиною 10 в такій редакції:
«10. Договір про надання послуг з сертифікації енергетичної ефективності будівлі повинен містити:
строк та вартість надання послуги сертифікації енергетичної ефективності будівлі;
порядок приймання результатів енергоаудиту;
порядок визначення та компенсації шкоди, яка може бути заподіяна надавачем послуг з сертифікації енергетичної ефективності будівлі внаслідок неякісного та/або несвоєчасного виконання покладених на нього функцій і обов'язків або у випадку недостовірності результатів енергоаудиту;
умова щодо звільнення від відповідальності надавача послуг з сертифікації енергетичної ефективності будівлі, в випадку надання замовником сертифікації енергетичної ефективності будівлі недостовірних даних, які спричинили спотворення результатів енергоаудиту;
інші обов'язкові умови, встановлені законодавством.».
Частину 10 вважати частиною 11 відповідно.
 
Враховано редакційно    
83. 10. Заходи з підвищення енергетичної ефективності будівель державної або комунальної форми власності здійснюються з врахуванням рекомендацій, зазначених у енергетичному сертифікаті таких будівель (у разі його наявності).
 
-113- Сажко С.М.
В частині 10 статті 7 законопроекту слова «з врахуванням рекомендацій» замінити словами «відповідно техніко-економічних обґрунтувань, техніко-економічних рекомендацій або до висновків».
 
Враховано Частину десяту статті 7 перенесено до Прикінцевих положень проекту  10. Інформація, зазначена в енергетичному сертифікаті будівлі, стосується всіх житлових та нежитлових приміщень цієї будівлі.
 
    -114- Сташук В.Ф.
Статтю 7 доповнити новими частинами в такій редакції:
11. Інформація, зазначена в енергетичному сертифікаті будівлі стосується всіх квартир та нежитлових приміщень цієї будівлі»
 
Враховано    
    -115- Рябчин О.М.
Доповнити статтю 7 новими частинами в такій редакції:
«12. При проектуванні об’єктів нового будівництва повинна бути розглянута можливість будівництва будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії. Об’єкти нового будівництва обладнуються зарядними станціями для транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.
13. Порядок обрання надавачів послуг у сфері сертифікації енергетичних характеристик будівель для здійснення сертифікації будівель бюджетних установ регулюється законодавством в сфері публічних закупівель.
14. Державні органи та органи місцевого самоврядування у будівлях державної або комунальної форми власності здійснюють заходи з підвищення їх енергетичних характеристик відповідно до рекомендацій, зазначених у сертифікаті енергетичних характеристик будівель.».
 
Враховано частково немає технічної можливості виконання цієї імперативної вимоги, більш того, поки будівлі з близько нульовим енергоспоживанням не є енергоефективними внаслідок значної первісної вартості пункт 14 врахований у частині десятій статті 7, яку перенесено до Прикінцевих положень проекту   
84. Стаття 8. Енергетичний сертифікат будівлі
 
   Стаття 8. Енергетичний сертифікат
 
85. 1. У енергетичному сертифікаті будівлі зазначаються:
 
   У енергетичному сертифікаті зазначаються:
 
86. 1) адреса (місцезнаходження) будівлі та/або її відокремленої частини;
 
   1) адреса (місцезнаходження) будівлі;
 
87. 2) клас енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини, визначений виконавцем робіт (надавачем послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель відповідно до методики, зазначеної у частині першій статті 5 цього Закону;
 
-116- Гальченко А.В.
Пункт 2 частини 1 статті 8 доповнити словами «із зазначенням року відповідності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності».
 
Враховано   2) клас енергетичної ефективності будівлі, визначений відповідно до методики, передбаченої частиною першою статті 5 цього Закону, із зазначенням року відповідності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності;
 
    -117- Сташук В.Ф.
Пункт 2 частини першої статті 8 викласти в редакції:
«2) клас енергетичної ефективності будівлі, визначений відповідно до методики, передбаченої частиною першою статті 5 цього Закону»
 
Враховано    
88. 3) відомості про тип, функціональне призначення та конструкцію будівлі та/або її відокремленої частини, кількість поверхів, об’єм та загальну площу;
 
-118- Бабак А.В.
Пункти 3-4 частини першої статті 8 викласти в редакції:
«3) відомості про функціональне призначення та конструкцію будівлі, кількість поверхів, об’єм та загальну площу;
4) мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі;»
 
Враховано   3) відомості про функціональне призначення та конструкцію будівлі, кількість поверхів, об’єм та загальну площу;
 
89. 4) мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини, що стосуються будівель такого класу;
 
   4) мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі;
 
90. 5) фактичні показники енергетичної ефективності будівлі;
 
-119- Сташук В.Ф.
Пункт 5 частини 1 статті 8 викласти в редакції «фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем будівлі» та доповнити новим пунктом 6 в редакції «6) фактичні питоме енергоспоживання будівлі (крім об’єктів нового будівництва)», відповідно змінивши нумерацію
 
Враховано   5) фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем будівлі;
6) фактичне питоме енергоспоживання будівлі (крім об’єктів нового будівництва);
 
91. 6) рекомендації щодо підвищення в економічно доцільний спосіб рівня енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремленої частини, які враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими та в яких зазначаються дії, які необхідно здійснити для реалізації таких рекомендацій на практиці;
 
-120- Сажко С.М.
В пункті 6 частини 1 статті 8 законопроекту слова «рекомендації щодо» замінити словами «техніко-економічні обґрунтування або техніко-економічні рекомендації щодо необхідності»; слова «рекомендацій на практиці» замінити словом «заходів».
 
Враховано частково Редакційна правка відповідно до визначення терміну  7) рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівлі (крім об’єктів будівництва) в економічно доцільний спосіб, які враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими та в яких зазначаються заходи, які необхідно здійснити для реалізації таких рекомендацій;
 
92. 7) серія та номер кваліфікаційного атестата виконавця робіт (надавача послуг), який склав енергетичний сертифікат будівлі;
 
   8) серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора, який склав енергетичний сертифікат;
 
93. 8) інформація щодо викидів двоокису вуглецю;
 
-121- Сажко С.М.
Пункт 8 частини 1 статті 8 законопроекту після слів «інформація щодо» доповнити словом «рівня».
 
Враховано   9) інформація про рівень викидів парникових газів;
 
    -122- Гальченко А.В.
У пункті 8 частини 1 статті 8 законопроекту слова «двоокису вуглецю» замінити словами «парникових газів».
 
Враховано    
94. 9) інформація щодо місця отримання більш детальної інформації про відомості, зазначені у сертифікаті, включаючи інформацію щодо економічної ефективності викладених у такому сертифікаті рекомендацій стосовно підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та/або їх відокремлених частин.
 
-123- Сажко С.М.
В пункті 9 частини 1 статті 8 законопроекту слова «рекомендацій стосовно» замінити словами «висновків стосовно необхідності».
 
Відхилено   10) інформація про можливість отримання більш детальних відомостей, зазначених у сертифікаті, включаючи інформацію про економічну ефективність викладених у такому сертифікаті рекомендацій щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель та/або їх відокремлених частин.
 
95. 2. Енергетичний сертифікат будівлі є складовою частиною паспорта об’єкта будівництва, передбаченого законодавством. Строк дії енергетичного сертифікату будівлі становить 10 років.
 
-124- Бабак А.В.
Частину другу статті 8 викласти в редакції:
«2. Енергетичний сертифікат щодо об’єкту будівництва є складовою частиною проектної документації на будівництво. У матеріалах проектної документації зберігається роздрукована копія енергетичного сертифіката будівлі, засвідчена особою, яка виготовила такий сертифікат.
Енергетичний сертифікат будівлі є складовою частиною паспорта об’єкта будівництва, передбаченого законодавством. Строк дії енергетичного сертифіката будівлі становить 10 років.»
 
Враховано   2. Енергетичний сертифікат щодо об’єкта будівництва є складовою частиною проектної документації на будівництво. У матеріалах проектної документації зберігається роздрукована копія енергетичного сертифіката будівлі, засвідчена особою, яка склала такий сертифікат.
Енергетичний сертифікат будівлі є складовою частиною будівельного паспорта об’єкта будівництва, передбаченого законодавством. Строк дії енергетичного сертифіката будівлі становить 10 років.
 
96. Енергетичний сертифікат будівлі до закінчення встановленого строку дії вважається таким, що втратив чинність, після завершення реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення цієї будівлі відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
-125- Сташук В.Ф.
Другий абзац частини другої статті 8 викласти в редакції:
«Енергетичний сертифікат будівлі до закінчення встановленого строку дії вважається таким, що втратив чинність, у разі складення для такої будівлі нового енергетичного сертифікату.»
 
Враховано   Енергетичний сертифікат будівлі вважається таким, що втратив чинність до закінчення встановленого строку дії, у разі складання для такої будівлі нового енергетичного сертифіката.
 
97. 3. З метою систематизації даних про енергетичну ефективність будівель та контролю за дотриманням законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель створюється база даних енергетичних сертифікатів будівель (далі - база даних сертифікатів), яка формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті зазначеного органу. Копія енергетичного сертифікату будівлі та вихідні дані, що використовувались під час його складання, передаються в електронній формі для включення до бази даних сертифікатів виконавцями робіт (надавачами послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель протягом десяти робочих днів з моменту їх складення. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, включає дані енергетичних сертифікатів будівель до бази даних сертифікатів протягом п’яти робочих днів з моменту їх отримання від виконавців робіт (надавачів послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель. Доступ до бази даних сертифікатів є безоплатним.
 
-126- Сташук В.Ф.
Частину третю статті викласти в редакції:
«3. З метою систематизації даних про енергетичну ефективність будівель та моныторингу за дотриманням законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель створюється база даних енергетичних сертифікатів (далі - база даних сертифікатів), яка формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті зазначеного органу. Енергетичний сертифікат та вихідні дані, що використовувались під час його складання, передаються в електронній формі для включення до бази даних сертифікатів енергоаудиторами протягом десяти робочих днів з моменту їх складення. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, включає дані енергетичних сертифікатів до бази даних сертифікатів протягом п’яти робочих днів з моменту їх надходження від енергоаудиторів. Доступ до бази даних сертифікатів є безоплатним.
Порядок ведення бази даних сертифікатів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.»
 
Враховано   3. З метою систематизації даних про енергетичну ефективність будівель та моніторингу за дотриманням законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель створюється база даних енергетичних сертифікатів (далі - база даних сертифікатів), яка формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті зазначеного органу. Енергетичний сертифікат та вихідні дані, що використовувалися під час його складання, передаються енергоаудиторами в електронній формі для внесення до бази даних сертифікатів протягом 10 робочих днів з дня їх складання. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вносить дані енергетичних сертифікатів до бази даних сертифікатів протягом 5 робочих днів з дня їх надходження від енергоаудиторів. Доступ до бази даних сертифікатів є безоплатним.
Порядок ведення бази даних сертифікатів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
 
98. Стаття 9. Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із виконання робіт (надання послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель
 
-127- Сташук В.Ф.
Назву статті 9 викласти в редакції:
«Стаття 9. Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження систем»
 
Враховано   Стаття 9. Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем
 
99. 1. Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із виконання робіт (надання послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, проводиться атестаційними комісіями, створеними вищими навчальними закладами або саморегулівними організаціями. Інформація щодо професійної атестації розміщується на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів або саморегулівних організацій. Порядок проведення професійної атестації та вимоги щодо складу атестаційних комісій встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-128- Гальченко А.В.
Частину 1 статті 9 після слів «саморегулівними організаціями» доповнити словами «у сфері енергетичної ефективності».
 
Враховано   1. Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, проводиться атестаційними комісіями, створеними вищими навчальними закладами або саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності. Інформація про професійну атестацію розміщується на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів або саморегулівних організацій. Порядок проведення професійної атестації та вимоги до складу атестаційних комісій встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
    -129- Сташук В.Ф.
В частині першій статті 9 слова «із виконання робіт (надання послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель» замінити словами «із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем».
 
Враховано    
100. 2. До професійної атестації допускаються особи, які:
 
-130- Гальченко А.В.
Абзац перший частини другої статті 9 доповнити словами «відповідають одночасно таким вимогам»
 
Враховано   2. До професійної атестації допускаються особи, які відповідають одночасно таким вимогам:
 
101. здобули відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити діяльність з виконання робіт (надання послуг) із сертифікації енергетичної ефективності будівель, що експлуатуються, та закінчених будівництвом об’єктів);
 
-131- Сажко С.М.
В абзаці 2 частини 2 статті 9 законопроекту слово «магістерського» замінити словами «рівня «спеціаліст» або «магістр».
 
Відхилено   1) здобули відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності);
 
    -132- Гальченко А.В.
В абзаці 2 частини 2 статті 9 слова «будівель, що експлуатуються, та закінчених будівництвом об’єктів)» виключити.
 
Враховано    
102. здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти або професійно-технічну освіту (для осіб, які мають намір здійснювати обстеження систем в будівлях);
 
-133- Бабак А.В.
абзац третій частини другої викласти в редакції:
«здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір здійснювати обстеження інженерних систем)».
 
Враховано   2) здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем);
 
103. пройшли професійну підготовку за освітньо-професійною програмою, вимоги до якої визначено в порядку проведення професійної атестації;
 
-134- Сташук В.Ф.
Абзац четвертий частини другої статті 9 виключити.
 
Враховано      
104. мають стаж роботи у суміжних з енергетичною ефективністю будівель сферах не менше трьох років.
 
-135- Сташук В.Ф.
Абзац п’ятий частини другої статті 9 викласти в редакції:
«мають стаж роботи не менше трьох років у одній з таких сфер: енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури, житлово-комунального господарства».
 
Враховано   3) мають стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства.
 
105. 3. Для проходження професійної атестації особи подають документи, визначені у порядку проведення професійної атестації.
 
   3. Для проходження професійної атестації особи подають документи, визначені у порядку проведення професійної атестації.
 
106. Атестаційна комісія розглядає подані документи та у разі складення особою іспиту за освітньо-професійною програмою приймає рішення про безоплатну видачу кваліфікаційного атестата виконавця робіт (надавача послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель або про відмову в його видачі у місячний строк.
 
-136- Сташук В.Ф.
Абзац другий частини третьої статті 9 викласти в редакції:
«Атестаційна комісія розглядає подані документи та у разі складення особою кваліфікаційного іспиту приймає рішення про безоплатну видачу кваліфікаційного атестата або про відмову в його видачі у місячний строк.»
 
Враховано   Атестаційна комісія розглядає подані документи та у разі складання особою кваліфікаційного іспиту приймає рішення про безоплатну видачу кваліфікаційного атестата або про відмову в його видачі у місячний строк.
 
107. Атестаційна комісія відмовляє у видачі кваліфікаційного атестата в разі нескладення особою іспиту за освітньо-професійною програмою, вимоги до якої визначено в порядку проведення професійної атестації.
 
-137- Сташук В.Ф.
Частину третю викласти в редакції:
«Атестаційна комісія відмовляє у видачі кваліфікаційного атестата в разі нескладення особою кваліфікаційного іспиту. Особа, якій відмовили у видачі кваліфікаційного атестата у разі не складення нею кваліфікаційного іспиту, має право на проходження повторної атестації не раніше через шість місяців після прийняття рішення щодо такої відмови.»
 
Враховано   Атестаційна комісія відмовляє у видачі кваліфікаційного атестата в разі нескладання особою кваліфікаційного іспиту. Особа, якій відмовили у видачі кваліфікаційного атестата у разі нескладання нею кваліфікаційного іспиту, має право на проходження повторної атестації не раніше ніж через шість місяців після прийняття рішення про таку відмову.
 
108. Атестаційна комісія приймає рішення про позбавлення виконавця робіт (надавача послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель кваліфікаційного атестата або відмовляє у видачі кваліфікаційного атестата при проведенні повторної професійної атестації, яку проходить особа після закінчення строку дії кваліфікаційного атестата, в разі наявності інформації щодо невідповідності вимогам законодавства складених особою або виконавцем робіт (надавачем послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель енергетичних сертифікатів будівель та/або звітів про результати обстеження систем у будівлях, яка надійшла за результатами проведеного відповідно до статті 10 цього Закону моніторингу таких сертифікатів та/або звітів.
 
-138- Сташук В.Ф.
Абзац четвертий частини третьої статті викласти в редакції:
«Атестаційна комісія приймає рішення про позбавлення енергоаудитора або фахівця з обстеження інженерних систем кваліфікаційного атестата або відмовляє у видачі кваліфікаційного атестата при проведенні професійної атестації, яку проходить особа після закінчення строку дії кваліфікаційного атестата, в разі наявності інформації щодо невідповідності вимогам законодавства складених особою або енергоаудитором або фахівцем з обстеження інженерних систем енергетичних сертифікатів та/або звітів про результати обстеження інженерних систем, яка надійшла за результатами проведеного відповідно до статті 14 цього Закону моніторингу таких сертифікатів та/або звітів».
 
Враховано   Атестаційна комісія приймає рішення про анулювання кваліфікаційного атестата енергоаудитора або фахівця з обстеження інженерних систем або відмовляє у видачі кваліфікаційного атестата при проведенні професійної атестації, яку проходить особа після закінчення строку дії кваліфікаційного атестата, в разі наявності інформації про невідповідність вимогам законодавства складених особою або енергоаудитором, або фахівцем з обстеження інженерних систем енергетичних сертифікатів та/або звітів про результати обстеження інженерних систем, що надійшла за результатами проведеного відповідно до статті 14 цього Закону моніторингу таких сертифікатів та/або звітів.
 
    -139- Гальченко А.В.
В абзаці четвертому частини 3 цифру «10» замінити цифрою «13»:
 
Враховано    
    -140- Сажко С.М.
Абзац 4 частини 3 статті 9 законопроекту після слів «закінчення строку дії кваліфікаційного атестата, в разі наявності» доповнити словом «достовірної».
 
Відхилено не відомо, що таке достовірна інформація і як визначається її достовірність   
109. Виконавець робіт (надавач послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, якого позбавили кваліфікаційного атестата, має право на повторне проведення професійної атестації не раніше, ніж через три роки після прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.
 
-141- Сажко С.М.
В абзаці 5 частини 3 статті 9 законопроекту слова «три роки» замінити словами «один рік».
 
Відхилено 1 рік позбавлення є незначним покаранням за дії, які можуть призвести до суттєвих втрат  Енергоаудитор або фахівець з обстеження інженерних систем, кваліфікаційний атестат якого анульовано або якому відмовили у видачі кваліфікаційного атестата відповідно до абзацу четвертого цієї частини, має право на повторне проходження професійної атестації не раніше, ніж через три роки після прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.
Особи, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, можуть проходити професійну підготовку за освітньо-професійною програмою, вимоги до якої визначено в порядку проведення професійної атестації.
 
    -142- Сташук В.Ф.
Абзац п’ятий частини третьої викласти в редакції:
«Енергоаудитор або фахівець з обстеження інженерних систем, якого позбавили кваліфікаційного атестата або якому відмовили у видачі кваліфікаційного атестата відповідно до абзацу четвертого цієї частини, має право на повторне проходження професійної атестації не раніше, ніж через три роки після прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.
Особи, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, можуть проходити професійну підготовку за освітньо-професійною програмою, вимоги до якої визначено в порядку проведення професійної атестації».
 
Враховано    
110. 4. У порядку проведення професійної атестації визначаються:
 
   4. У порядку проведення професійної атестації визначаються:
 
111. вимоги до освітньо-професійної програми для проведення професійної підготовки;
 
   1) вимоги до освітньо-професійної програми для проведення професійної підготовки;
 
112. вимоги до проведення професійної підготовки;
 
   2) вимоги до проведення професійної підготовки;
 
113. перелік необхідних для проведення такої атестації та підтвердження кваліфікаційного рівня документів, які подає особа до вищого навчального закладу або саморегулівної організації;
 
   3) перелік необхідних для проведення такої атестації та підтвердження кваліфікаційного рівня документів, які подає особа до вищого навчального закладу або саморегулівної організації;
 
114. вимоги до розгляду поданих документів;
 
   4) вимоги до розгляду поданих документів;
 
115. вимоги до проведення кваліфікаційних іспитів та прийняття рішення про видачу кваліфікаційного атестата;
 
-143- Гальченко А.В.
Абзац шостий частини четвертої статті 9 після слів «кваліфікаційних іспитів» доповнити словами «критерії оцінювання та вимоги до».
 
Враховано   5) вимоги до проведення кваліфікаційних іспитів, критерії оцінювання та вимоги до прийняття рішення про видачу кваліфікаційного атестата;
 
116. форма кваліфікаційного атестата, що видається вищими навчальними закладами та саморегулівними організаціями;
 
-144- Сташук В.Ф.
В абзаці сьомому частини четвертої статті 9 слова «що видається вищими навчальними закладами та саморегулівними організаціями» виключити.
 
Враховано   6) форма кваліфікаційного атестата;
 
117. інші вимоги до процедури проведення професійної підготовки та атестації.
 
   7) інші вимоги до процедури проведення професійної підготовки та атестації.
 
118. Строк дії кваліфікаційного атестата становить п’ять років.
 
   Строк дії кваліфікаційного атестата становить п’ять років.
 
119. 5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, формує, веде та оприлюднює на власному офіційному веб-сайті базу даних атестованих виконавців робіт (надавачів послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель (далі - база даних виконавців).
 
-145- Сташук В.Ф.
в частини п’ятій слова «виконавців робіт (надавачів послуг)» і далі по всьому тексту законопроекту замінити словами «енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем (далі – база даних фахівців)» у відповідних відмінках.
 
Враховано   5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, формує, веде та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті базу даних атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем (далі - база даних фахівців).
 
120. Інформація щодо виконавців робіт (надавачів послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, які підлягають включенню до бази даних виконавців, у тому числі інформація щодо відмови у видачі кваліфікаційного атестата, його позбавлення, надається в електронній формі атестаційними комісіями, які провели їх атестацію, протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення по видачу кваліфікаційного атестата, позбавлення виконавця робіт (надавача послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель кваліфікаційного атестата або відмови у видачі кваліфікаційного атестата. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, включає до бази даних виконавців подану атестаційними комісіями інформацію щодо виконавців робіт (надавачів послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель протягом п’яти робочих днів з моменту її отримання. Доступ до бази даних виконавців є безоплатним.
 
-146- Сташук В.Ф.
Частину п’яту статті 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Порядок ведення бази даних фахівців визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.»
 
Враховано Редакційна правка  Інформація про енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, які підлягають внесенню до бази даних фахівців, у тому числі інформація про відмову у видачі кваліфікаційного атестата, його анулювання, надається в електронній формі атестаційними комісіями, які провели їхню атестацію, протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про видачу кваліфікаційного атестата, анулювання кваліфікаційного атестата енергоаудитора або фахівця з обстеження інженерних систем або відмову у видачі кваліфікаційного атестата. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вносить до бази даних фахівців подану атестаційними комісіями інформацію про енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем протягом 5 робочих днів з дня її надходження. Доступ до бази даних фахівців є безоплатним.
Порядок ведення бази даних фахівців визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Стаття 10. Саморегулівні організації у сфері енергетичної ефективності
1. Саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності є добровільні неприбуткові об'єднання фізичних та/або юридичних осіб за напрямом господарської чи професійної діяльності у сфері енергетичної ефективності, які здійснюють повноваження з регулювання діяльності у сфері енергетичної ефективності.
2. Саморегулівні організації у сфері енергетичної ефективності набувають свій статус з дня її реєстрації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
3. Саморегулівні організації є юридичними особами, які діють на засадах самоврядування .
4. Об'єднання, що має намір набути статусу саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності, має відповідати таким критеріям:
1) кількісний склад становить не менше 200 фізичних осіб, які відповідно до цього Закону є енергоаудиторами або фахівцями з обстеження інженерних систем;
2) не менше 90 відсотків його членів провадять на постійній основі професійну діяльність у сфері сертифікації енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем відповідно до цього Закону.
5. Порядок набуття статусу та примірний статут саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності встановлюються Кабінетом Міністрів України.
6. Саморегулівні організації у сфері енергетичної ефективності здійснюють повноваження з регулювання щодо:
1) контролю за виконанням положень актів законодавства України та національних стандартів у сфері енергетичної ефективності, забезпеченням належного енергетичного аудиту, сертифікації енергетичної ефективності, обстеження інженерних систем, які відповідно до цього Закону проводяться членами саморегулівних організацій;
2) рецензування відповідно до актів законодавства України та національних стандартів звітів про обстеження інженерних систем, які відповідно до цього Закону складаються членами саморегулівних організацій, на вимогу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних або юридичних осіб.
Порядок рецензування звітів про обстеження інженерних систем затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
3) перевірки на відповідність актам законодавства та національним стандартам енергетичного аудиту, проведеного членами саморегулівних організацій результатів;
4) участі у розробленні нормативно-правових актів з питань енергетичної ефективності;
5) участі у професійній підготовці енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем;
6) захисту своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення спорів у сфері енергетичної ефективності відповідно до законодавства;
7) сприяння розвитку конкуренції серед енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем;
8) сприяння розвитку інформаційних технологій у сфері енергетичної ефективності;
9) утворення атестаційних комісій з професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність з сертифікації енергетичної ефективності та/або обстеження інженерних мереж відповідно до цього Закону;
10) сприяння інформуванню суспільства про акти законодавства України з питань енергетичної ефективності, вітчизняний та міжнародний досвіди у цій сфері.
Державний контроль за діяльністю саморегулівних організацій у сфері енергетичної ефективності здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
 
    -147- Рябчин О.М.
Доповнити частину 5 статті 9 новими абзацами третім – п’ятим в такій редакції:
«Замовники сертифікатів енергетичних характеристик будівель можуть надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива інформацію про невідповідність вимогам законодавства складеного надавачем послуг у сфері сертифікації енергетичних характеристик будівель сертифіката енергетичних характеристик будівель.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива протягом місяця з дня отримання інформації про невідповідність сертифікату енергетичних характеристик будівель вимогам законодавства проводить перевірку такої інформації.
У випадку, якщо за оцінкою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива для їх включення до база даних сертифікатів та звітів; сертифікат енергетичних характеристик будівлі було видано з порушенням вимог законодавства або сертифікат не був підготовлений незалежно (за відсутності конфлікту інтересів та без прямої дії чи опосередкованої заінтересованості надавача послуг у сфері сертифікації енергетичних характеристик будівель в результаті сертифікації), інформація про надання невідповідного сертифіката енергетичних характеристик будівель вноситься до бази даних виконавців протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення.».
 
Враховано частково в статті 14 проекту   
    -148- Сташук В.Ф.
Доповнити проект новою статтею 10 в такій редакції:
«Стаття 10. Саморегулівні організації у сфері енергетичної ефективності
1. Саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності є добровільні неприбуткові об'єднання фізичних та/або юридичних осіб за напрямом господарської чи професійної діяльності в сфері енергетичної ефективності та які та здійснюють повноваження з регулювання діяльності у сфері енергетичної ефективності.
2. Саморегулівні організації у сфері енергетичної ефективності отримують свій статус з дня її реєстрації центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
3. Саморегулівні організації є юридичними особами, які діють на засадах самоврядування .
4. Об'єднання, яке претендує на визнання його статусу саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності, має відповідати таким критеріям:
кількісний склад становить не менше 200 фізичних осіб, які відповідно до цього Закону є енергоаудиторами або фахівцями з обстеження інженерних систем;
не менше 90 відсотків її членів здійснюють на постійній основі професійну діяльність у сфері сертифікації енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем відповідно до цього Закону.
5. Порядок визнання статусу та примірний статут саморегулівної організації у сфері енергетичної ефективності встановлюється Кабінетом Міністрів України.
6. Саморегулівні організації у сфері енергетичної ефективності здійснюють такі повноваження з громадського регулювання:
а) контролю за виконанням положень актів законодавства України та національних стандартів у сфері енергетичної ефективності, забезпеченням належного енергетичного аудиту, сертифікації енергетичної ефективності, обстеження інженерних систем, які відповідно до цього Закону, проводяться членами саморегулівних організацій;
б) рецензування відповідно до актів законодавства України та національних стандартів, звітів про обстеження інженерних систем, які відповідно до цього Закону проводяться членами саморегулівних організацій, на вимогу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних або юридичних осіб.
Порядок рецензування звітів про обстеження інженерних систем затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
в) перевірку відповідності актам законодавства та національним стандартам, енергетичного аудиту, здійснюваного членами саморегулівних організацій;
г) участі у розробці нормативно-правових актів з питань енергетичної ефективності;
ґ) участі у професійній підготовці енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем будівель;
д) захисту своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення спорів у сфері енергетичної ефективності відповідно до законодавства;
е) сприяння розвитку конкуренції серед енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем;
є) сприяння розвитку інформаційних технологій у сфері енергетичної ефективності;
ж) утворення атестаційних комісій з професійної атестації осіб, які мають намір здійснювати діяльність з сертифікації енергетичної ефективності та/або обстеження інженерних мереж відповідно до цього Закону;
з) сприяння інформуванню суспільства про акти законодавства України з питань енергетичної ефективності, вітчизняний та міжнародний досвід у цій сфері.
Державний контроль за діяльністю саморегулівних організацій у сфері енергетичної ефективності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива».
 
Враховано    
121. Стаття 10. Права та обов’язки виконавців робіт (надавачів послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 11. Права та обов’язки енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем у сфері енергетичної ефективності будівель
 
122. 1. Виконавці робіт (надавачі послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель під час здійснення своєї діяльності мають право:
 
   1. Енергоаудитори та фахівці з обстеження інженерних систем під час провадження своєї діяльності мають право:
 
123. самостійно визначати форми і методи проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель, що експлуатуються, та закінчених будівництвом об’єктів, обстеження систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування повітря будівель;
 
-149- Сажко С.М.
Абзац 2 частини 1 статті 10 законопроекту виключити.
 
Враховано частково шляхом редагування абзацу – в стандартах встановлено, що форми та методи проведення сертифікації погоджуються із замовником  1) самостійно обирати форми і методи проведення сертифікації енергетичної ефективності, обстеження інженерних систем будівель відповідно до методик, передбачених цим Законом;
 
124. отримувати від власника (співвласників) будівлі та/або відокремленої частини будівлі, житлово-будівельного кооперативу, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку необхідні документи та інформацію, які мають відношення до сертифікації енергетичної ефективності будівлі та обстеження систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування повітря будівель;
 
-150- Сташук В.Ф.
В абзаці третьому частини першої статті 10 слова «власника (співвласників)» замінити словами «замовника будівництва», «систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування повітря будівель» замінити словами «інженерних систем».
 
Враховано   2) отримувати від замовника будівництва, власника (співвласників) будівлі, житлово-будівельного кооперативу, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку необхідні документи та інформацію щодо сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем;
 
125. страхувати свою професійну відповідальність відповідно до закону.
 
-151- Сташук В.Ф.
В абзаці четвертому частини першої статті 10 слова «відповідно до закону» замінити словами «відповідно до законодавства»
 
Враховано   3) страхувати свою професійну відповідальність відповідно до законодавства.
 
126. 2. Виконавці робіт (надавачі послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель під час здійснення своєї діяльності зобов’язані:
 
   2. Енергоаудитори та фахівці з обстеження інженерних систем під час провадження своєї діяльності зобов’язані:
 
127. дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, стандартів, норм і правил у сфері енергетичної ефективності будівель, принципів незалежності виконавців робіт (надавачів послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель;
 
-152- Сташук В.Ф.
Абзац другий частини другої статті 10 після слів «інших нормативно-правових актів, стандартів» доповнити словами «технічних регламентів».
 
Враховано   1) дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, стандартів, технічних регламентів, норм і правил у сфері енергетичної ефективності будівель, принципів незалежності;
 
128. зберігати в таємниці інформацію, отриману при здійсненні своєї діяльності, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, дотримуватись вимог законодавства про захист персональних даних;
 
   2) зберігати в таємниці інформацію, отриману під час провадження своєї діяльності, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, дотримуватися вимог законодавства про захист персональних даних;
 
129. відповідати перед замовником сертифікації енергетичної ефективності будівлі та обстеження систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування повітря будівель за порушення умов договору відповідно до договору та закону;
 
-153- Сташук В.Ф.
Абзац четвертий частини другої статті 10 викласти в редакції:
«відповідати перед замовником сертифікації енергетичної ефективності будівлі та обстеження інженерних систем за порушення умов договору відповідно до договору та законодавства;»
 
Враховано   3) відповідати перед замовником сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем за порушення умов договору відповідно до договору та закону;
 
130. своєчасно подавати копію енергетичного сертифікату будівлі, та дані, що використовувались під час його складання, копію звіту про результати обстеження систем у будівлях до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива для їх включення до база даних сертифікатів та звітів;
 
-154- Сташук В.Ф.
Абзац п’ятий частини другої статті 10 виключити.
 
Враховано      
131. своєчасно та в повному обсязі надати необхідну інформацію для незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів будівель та/або звітів про результати обстеження систем у будівлі.
 
-155- Сташук В.Ф.
Абзац четвертий частини другої статті 10 викласти в редакції:
«своєчасно та в повному обсязі надати необхідну інформацію для незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів та звітів про результати обстеження інженерних систем, вимоги до якої визначені в порядку незалежного моніторингу, передбаченому частиною першою статті 13 цього Закону;»
 
Враховано   4) своєчасно та в повному обсязі надати необхідну інформацію для незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів та звітів про результати обстеження інженерних систем, вимоги до якої визначені в порядку незалежного моніторингу, передбаченому частиною першою статті 14 цього Закону;
5) за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, брати участь у незалежному моніторингу енергетичних сертифікатів відповідно до порядку незалежного моніторингу, передбаченого частиною першою статті 14 цього Закону;
6) за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, брати участь у незалежному моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем відповідно до порядку незалежного моніторингу, передбаченого частиною першою статті 14 цього Закону.
 
    -156- Гальченко А.В.
Частину 2 статті 10 доповнити новими абзацами такого змісту:
«за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, брати участь в незалежному моніторингу енергетичних сертифікатів відповідно до порядку незалежного моніторингу, передбаченого частиною першою статті 13 цього Закону;
за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, брати участь в незалежному моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем відповідно до порядку незалежного моніторингу, передбаченого частиною першою статті 14 цього Закону.»
 
Враховано    
132. Стаття 11. Основні заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 12. Основні заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель
 
133. 1. Стимулювання та сприяння підвищенню рівня енергетичної ефективності будівель може забезпечуватися шляхом:
 
   1. Стимулювання та сприяння підвищенню рівня енергетичної ефективності будівель може забезпечуватися шляхом:
 
134. 1) здійснення обстеження систем у будівлі та запровадження незалежного моніторингу звітів про результати таких обстежень;
 
   1) здійснення обстеження інженерних систем та запровадження незалежного моніторингу звітів про результати таких обстежень;
 
135. 2) здійснення сертифікації енергетичної ефективності будівель та запровадження незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів будівель.
 
   2) здійснення сертифікації енергетичної ефективності та запровадження незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів.
 
136. 2. Енергетична ефективність будівель може забезпечуватися шляхом:
 
   2. Енергетична ефективність будівель може забезпечуватися шляхом:
 
137. 1) підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель;
 
   1) підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель;
 
138. 2) встановлення засобів обліку та регулювання споживання енергетичних ресурсів;
 
-157- Сольвар Р.М.
Пункт другий частини другої статті 11 виключити.
 
Відхилено засоби обліку не призводять до зниження енергоспоживання, але є складовою частиною контролю ефективності використання енергії  2) встановлення засобів обліку (в тому числі засобів диференційного (погодинного) обліку споживання електричної енергії) та регулювання споживання енергетичних ресурсів;
 
    -158- Гальченко А.В.
Підпункт 3 частини першої статті 11 викласти в редакції:
«2) встановлення засобів обліку (в тому числі засобів диференційного (погодинного) обліку споживання електричної енергії) та регулювання споживання енергетичних ресурсів;»
 
Враховано    
139. 3) впровадження автоматизованих систем моніторингу і управління;
 
-159- Гальченко А.В.
пункти 3 - 7 частини першої статті 11 викласти в редакції:
«3) впровадження автоматизованих систем моніторингу і управління інженерними системами;
4) модернізації інженерних систем будівлі;
5) використання відновлюваних та/або альтернативних джерел енергії та/або видів палива (з використанням інженерних систем, обладнання яких може бути розміщене у межах або за межами будівлі;
6) застосування систем акумуляційного електронагріву в години мінімального навантаження електричної мережі;
7) здійснення інших заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель.»
 
Враховано   3) упровадження автоматизованих систем моніторингу і управління інженерними системами;
 
140. 4) модернізації систем опалення, охолодження (кондиціонування), вентиляції, постачання гарячої води, електропостачання будівлі;
 
-160- Бабак А.В.
Пункт 4 частини другої статті 11 викласти в редакції:
«підвищення енергетичної ефективності інженерних систем будівлі»
 
Враховано   4) підвищення енергетичної ефективності інженерних систем будівлі;
 
    -161- Підлісецький Л.Т.
У пункті 4 частини другої статті 11 після слів «модернізації систем опалення» додати слова «систем газопостачання».
 
Враховано по суті системи газопостачання не є складовою частиною критеріїв енергоефективності   
141. 5) використання відновлюваних та/або альтернативних джерел енергії та/або видів палива (з використанням технічних (інженерних) систем, які розміщені в межах будівлі, прибудованих до неї приміщеннях, окремих будівлях та на прибудинковій території);
 
-162- Бабак А.В.
Пункт 5 частини другої статті 11 викласти в редакції:
«5) використання відновлюваних та/або альтернативних джерел енергії та/або видів палива (з використанням інженерних систем будівлі)».
 
Враховано   5) використання відновлюваних та/або альтернативних джерел енергії та/або видів палива (з використанням інженерних систем будівлі);
 
142. 6) встановлення систем акумуляційного електронагріву;
 
-163- Гуляєв В.О.
Частину другу статті 11 доповнити пунктом в такій редакції:
«використання індивідуальних лічильників теплової енергії або розподілювачів спожитого тепла квартирами у багатоквартирних житлових будинках та обладнання радіаторів квартир термостатичними клапанами».
 
Відхилено це положення входить до пункту 2) та не потребує уточнення  6) застосування систем акумуляційного електронагріву в години мінімального навантаження електричної мережі;
 
143. 7) здійснення інших заходів із підвищення енергоефективності будівель.
 
-164- Сташук В.Ф.
Статтю 11 доповнити новими частинами 3 – 5 в такій редакції:
«3. Термомодернізація будівель здійснюється без розроблення проектної документації, отримання документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та прийняття такого об’єкта в експлуатацію при виконанні робіт із:
а) існуючими заповненнями віконних, балконних та дверних блоків або інженерними системами (крім робіт з реконструкції або капітального ремонту інженерних систем);
б) огороджувальними конструкціями об’єктів із незначними класами наслідків (СС1);
в) заміни покриття покрівель будівель, які не передбачають втручання в огороджувальні та/або несучо-огороджувальні конструкції;
г) приєднання та підключення індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків до інженерних мереж.
4. Виконання вищезазначених будівельних робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів.
Розроблення проектної документації на виконання робіт із термомодернізації будівель, не передбачених частиною третьою цієї статті, здійснюється лише в обсязі проектних рішень, необхідних для виконання таких робіт, та здійснюється у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
Термомодернізація будівель не потребує отримання технічних умов на підключення до теплових мереж (крім випадків збільшення теплового навантаження або теплової потужності інженерних систем будівлі).
Замовник термомодернізації повинен письмово повідомити постачальника енергії та/або води протягом одного місяця після початку робіт з термомодернізації про орієнтовний обсяг скорочення споживання енергії та/або води, зменшення теплового навантаження за видами споживання та зміну температурного графіка системи опалення будівлі, що виникнуть після виконання робіт з термомодернізації.
5. При виборі джерел енергопостачання об’єкта будівництва пріоритет надається таким високоефективним альтернативним джерелам енергопостачання:
- системи децентралізованого теплопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії;
- когенераційні установки;
- системи централізованого теплопостачання та холодопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії;
- теплові насоси».
 
Враховано   7) здійснення інших заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель.
3. Термомодернізація будівель здійснюється без розроблення проектної документації, отримання документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та прийняття такого об’єкта в експлуатацію при виконанні робіт із:
1) існуючими заповненнями віконних, балконних та дверних блоків або інженерними системами (крім робіт з реконструкції або капітального ремонту інженерних систем);
2) огороджувальними конструкціями об’єктів із незначними наслідками (СС1);
3) заміни покриття покрівель будівель, які не передбачають втручання в огороджувальні та/або несучо-огороджувальні конструкції;
4) приєднання та підключення індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків до інженерних мереж.
4. Виконання зазначених у частині третій цієї статті будівельних робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, зокрема будівельних норм, стандартів.
Розроблення проектної документації на виконання робіт із термомодернізації будівель, не передбачених частиною третьою цієї статті, здійснюється лише в обсязі проектних рішень, необхідних для виконання таких робіт, та здійснюється у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
Термомодернізація будівель не потребує отримання технічних умов на підключення до теплових мереж (крім випадків збільшення теплового навантаження або теплової потужності інженерних систем будівлі).
Замовник термомодернізації письмово повідомляє постачальника енергії та/або води протягом одного місяця після початку робіт з термомодернізації про орієнтовний обсяг скорочення споживання енергії та/або води, зменшення теплового навантаження за видами споживання та зміну температурного графіка системи опалення будівлі, що виникнуть після виконання робіт з термомодернізації.
5. Під час вибору джерел енергопостачання об’єкта будівництва пріоритет надається таким високоефективним альтернативним джерелам енергопостачання:
1) системи децентралізованого теплопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії;
2) когенераційні установки;
3) системи централізованого теплопостачання та холодопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії;
4) теплові насоси.
 
144. 3. З метою оптимізації споживання енергії технічними (інженерними) системами, конструктивними елементами будівель у державних будівельних нормах встановлюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності технічних (інженерних) систем, конструктивних елементів будівель під час їх будівництва та для закінчених об’єктів будівництва, зокрема вимоги до встановлення таких систем, розташування, оцінювання, коригування та контролю показників їх функціонування.
 
-165- Сташук В.Ф.
Частину третю статті 11 виключити.
 
Враховано      
145. Вимоги до енергетичної ефективності встановлюються для:
 
      
146. огороджувальних конструкцій;
 
      
147. систем освітлення;
 
      
148. систем опалення;
 
      
149. систем гарячого водопостачання;
 
      
150. систем вентиляції;
 
      
151. систем кондиціонування повітря;
 
      
152. комбінації таких систем.
 
      
153. Стаття 12. Обстеження технічних (інженерних) систем будівель
 
   Стаття 13. Обстеження інженерних систем будівлі
 
154. 1. Обстеження систем у будівлі здійснюється на договірних засадах виконавцями робіт (надавачами послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, що є незалежними, не мають конфлікту інтересів та прямо чи опосередковано не заінтересовані в результаті обстеження. Обстеження систем у будівлі здійснюється на замовлення та за рахунок власників (співвласників) будівель (для багатоквартирних будинків - на замовлення та за рахунок власника (співвласників) будинку, житлово-будівельного кооперативу, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку).
 
   1. Обстеження інженерних систем здійснюється на договірних засадах фахівцями з обстеження інженерних систем, що є незалежними, не мають конфлікту інтересів та прямо чи опосередковано не заінтересовані в результаті обстеження. Обстеження інженерних систем здійснюється на замовлення та за рахунок власників (співвласників) будівель (для багатоквартирних будинків - на замовлення та за рахунок власника (співвласників) будинку, житлово-будівельного кооперативу, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку).
 
155. Обстеження систем у будівлі здійснюється відповідно до методики, що розроблена відповідно до вимог актів законодавства Європейського Союзу та актів Енергетичного Співтовариства та затверджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва. Періодичність обстеження систем у будівлі встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
 
-166- Гальченко А.В.
Абзаці другий частини 1 статті 12 викласти в редакції:
«Обстеження інженерних систем здійснюється відповідно до методики, що розроблена з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу та актів Енергетичного Співтовариства та затверджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва».
 
Враховано   Обстеження інженерних систем здійснюється відповідно до методики, що розроблена з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства та затверджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
Обстеження інженерних систем здійснюється на регулярній основі.
 
    -167- Сташук В.Ф.
Друге речення абзацу другого частини першої статті 12 виключити да доповнити частину новим абзацом в такій редакції:
«Обстеження інженерних систем здійснюється на регулярній основі.»
 
Враховано    
    -168- Сажко С.М.
В абзаці 2 частини 1 статті 12 законопроекту слова «розроблена відповідно до вимог актів законодавства Європейського Союзу та актів Енергетичного Співтовариства та» виключити.
 
Відхилено    
156. Обов’язковому обстеженню підлягають системи опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування повітря будівель, власники яких претендують на державну підтримку для здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності таких систем. Такі обстеження здійснюються за рахунок коштів державної підтримки.
 
   Обов’язковому обстеженню за рахунок коштів державної підтримки підлягають ті інженерні системи будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності за державної підтримки.
 
157. 2. За результатами обстеження систем у будівлі складається звіт про результати такого обстеження, який повинен містити рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності відповідних систем в економічно обґрунтований спосіб.
 
-169- Сташук В.Ф.
Частину другу статті 12 викласти в редакції:
«2. За результатами обстеження інженерних систем складається звіт про результати такого обстеження, який повинен містити інформацію про рівень енергетичної ефективності інженерних систем, його відповідність встановленим вимогам та, за необхідності, рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності відповідних систем в економічно обґрунтований спосіб».
 
Враховано   2. За результатами обстеження інженерних систем складається звіт про результати такого обстеження, який містить інформацію про рівень енергетичної ефективності інженерних систем, його відповідність встановленим вимогам та, за необхідності, рекомендації щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності відповідних систем в економічно обґрунтований спосіб.
 
158. Порядок складення звіту про обстеження систем у будівлі та форма такого звіту затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
-170- Сташук В.Ф.
Абзац другий частини 2 статті 12 викласти в такій редакції:
«Форма звіту про результати обстеження інженерних систем встановлюється методикою, зазначеній у частині першій цієї статті».
 
Враховано   Форма звіту про результати обстеження інженерних систем встановлюється методикою, передбаченою частиною першою цієї статті.
 
159. У разі набуття права власності або найму (оренди) на будівлі чи їх відокремлені частини, системи в яких підлягають обов’язковому обстеженню, власнику передається, а потенційному наймачу (орендарю) надається для ознайомлення:
 
   У разі набуття права власності або найму (оренди) на будівлі, інженерні системи яких підлягають обов’язковому обстеженню, власнику передається, а наймачу (орендарю) надається для ознайомлення:
 
160. оригінал звіту про обстеження систем у будівлі в разі набуття права власності на будівлю;
 
   1) оригінал звіту про обстеження інженерних систем будівлі в разі набуття права власності на будівлю;
 
161. копія звіту про обстеження систем у будівлі в разі набуття права власності на відокремлену частину будівлі чи найму (оренди) будівлі в цілому або її відокремленої частини.
 
   2) копія звіту про обстеження інженерних систем будівлі в разі набуття права власності на житлове або нежитлове приміщення будівлі чи найму (оренди) будівлі.
 
162. 3. З метою систематизації даних про результати обстеження систем у будівлі та моніторингу за дотриманням законодавства у сфері енергетичної ефективності будівлі створюється база даних звітів про результати обстеження систем у будівлях (далі - база даних звітів), яка формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Копія звіту про результати обстеження систем у будівлі в електронній формі передається для включення до бази даних звітів виконавцями робіт (надавачами послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель протягом десяти робочих днів з моменту їх складення. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, включає звіти до бази даних звітів протягом п’яти робочих днів з моменту їх отримання. Доступ до бази даних звітів є безоплатним.
 
-171- Сташук В.Ф.
частину третю статті 12 викласти в редакції:
«3. З метою систематизації даних про результати обстеження інженерних систем та моніторингу за дотриманням законодавства у сфері енергетичної ефективності будівлі створюється база даних звітів про результати обстеження інженерних систем (далі - база даних звітів), яка формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства. Копія звіту про результати обстеження інженерних систем в електронній формі передається для включення до бази даних звітів фахівцем з обстеження інженерних систем протягом десяти робочих днів з моменту їх складення. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, включає звіти до бази даних звітів протягом п’яти робочих днів з моменту їх отримання. Доступ до бази даних звітів є безоплатним.
Порядок ведення бази даних звітів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства».
 
Враховано   3. З метою систематизації даних про результати обстеження інженерних систем та моніторингу за дотриманням законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель створюється база даних звітів про результати обстеження інженерних систем (далі - база даних звітів), яка формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства. Копія звіту про результати обстеження інженерних систем у електронній формі передається для внесення до бази даних звітів фахівцем з обстеження інженерних систем протягом 10 робочих днів з дня його складання. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, включає звіти до бази даних звітів протягом 5 робочих днів з дня їх надходження. Доступ до бази даних звітів є безоплатним.
Порядок ведення бази даних звітів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
163. Стаття 13. Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів будівель та звітів про результати обстеження систем у будівлі
 
   Стаття 14. Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів та звітів про результати обстеження інженерних систем
 
164. 1. Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів будівель та звітів про результати обстеження систем у будівлі здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, який може залучати для здійснення такого моніторингу експертні установи.
 
-172- Гальченко А.В.
Абзац перший частини 1 статті 13 викласти в редакції:
«1. Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Незалежний моніторинг звітів про результати обстеження інженерних систем будівель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.
Для здійснення незалежного моніторингу можуть залучатись експертні установи або інші енергоаудитори (фахівці з обстеження інженерних систем), у яких відсутній конфлікт інтересів щодо результату моніторингу.»
 
Враховано   1. Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Незалежний моніторинг звітів про результати обстеження інженерних систем здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.
Для здійснення незалежного моніторингу можуть залучатися експертні установи або інші енергоаудитори (фахівці з обстеження інженерних систем), які не мають конфлікту інтересів щодо результатів моніторингу.
 
    -173- Сажко С.М.
Абзац 1 частини 1 статті 13 законопроекту доповнити словами «на конкурсних засадах».
 
Відхилено    
165. Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів та звітів про результати обстеження систем у будівлі здійснюється у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, відповідно до вимог актів законодавства Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства.
 
-174- Сажко С.М.
В абзаці 2 частини 1 статті 13 законопроекту слова «вимог актів законодавства Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства» замінити словами «діючого законодавства».
 
Відхилено   Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів та незалежний моніторинг звітів про результати обстеження інженерних систем здійснюється відповідно до порядків, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сферах житлово-комунального господарства, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства.
 
    -175- Сташук В.Ф.
Абзац 2 частини 1 статті 13 викласти в редакції:
«Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів та незалежний моніторинг звітів про результати обстеження інженерних систем здійснюється відповідно до порядків, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства».
 
Враховано    
166. 2. У разі якщо за результатами моніторингу енергетичних сертифікатів та звітів про результати обстеження систем у будівлі виявлено, що сертифікати або звіти не відповідають вимогам законодавства або не були підготовлені незалежно (за відсутності конфлікту інтересів та без прямої дії чи опосередкованої заінтересованості виконавців робіт (надавачів послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель в результаті сертифікації та обстеження), центральний орган виконавчої влади, що реалізує політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива надсилає повідомлення виконавцю робіт (надавачу послуг) про те, що у разі повторного порушення законодавства виконавця робіт (надавача послуг) відповідна інформація буде передана атестаційним комісіям, що проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність з виконання робіт (надання послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, для прийняття рішень відповідно до вимог цього Закону.
 
-176- - #18138
Частину другу статті 13 викласти в редакції:
«2. У разі якщо за результатами моніторингу енергетичних сертифікатів або звітів про результати обстеження інженерних систем виявлено, що сертифікати або звіти не відповідають вимогам законодавства або не були підготовлені незалежно (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів або фахівців з обстеження інженерних систем в результаті сертифікації або обстеження), центральний орган виконавчої влади, що реалізує політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива надсилає повідомлення енергоаудитору, а центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства надсилає повідомлення фахівцю з обстеження інженерних систем) про те, що у разі повторного порушення законодавства енергоаудитором або фахівцем з обстеження інженерних систем) відповідна інформація буде передана атестаційним комісіям, що проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем, для прийняття рішень відповідно до вимог цього Закону.
Інформація про не відповідність сертифікату або звіту вимогам законодавства, виявлену внаслідок незалежного моніторингу, надається замовнику сертифікації енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем).
3. Порядок обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   2. У разі якщо за результатами моніторингу енергетичних сертифікатів або звітів про результати обстеження інженерних систем виявлено, що сертифікати або звіти не відповідають вимогам законодавства або не були підготовлені незалежно (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів або фахівців з обстеження інженерних систем у результатах сертифікації або обстеження), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива надсилає повідомлення енергоаудитору, а центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, надсилає повідомлення фахівцю з обстеження інженерних систем про те, що у разі повторного порушення законодавства енергоаудитором або фахівцем з обстеження інженерних систем відповідна інформація буде передана атестаційним комісіям, що проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем, для прийняття рішень відповідно до вимог цього Закону.
Інформація про невідповідність сертифіката або звіту вимогам законодавства, виявлена за результатом незалежного моніторингу, надається замовнику сертифікації енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем.
3. Порядок обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
167. Стаття 14. Національний план щодо збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії
 
   Стаття 15. Національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії
 
168. 1. Для поступового підвищення енергетичної ефективності будівель Кабінетом Міністрів України затверджується національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, який надається для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
 
   1. Для поступового підвищення енергетичної ефективності будівель Кабінетом Міністрів України затверджується національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, який надається для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
 
169. 2. Національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії розробляється відповідно до вимог актів законодавства Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства.
 
   2. Національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії розробляється з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства.
 
170. 3. Національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії переглядається кожні три роки.
 
-177- - #18138
В частині третій слова «три роки» замінити словами «п’ять років».
 
Враховано   3. Національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії переглядається кожні п’ять років.
 
171. 4. Складовою частиною національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії є визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, перелік наявних та, за необхідності, запланованих заходів із збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, включаючи ті, що потребують фінансування.
 
-178- Сташук В.Ф.
В частині 4 статті 14 слова «визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства,» виключити.
 
Враховано   4. Складовою частиною національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії є перелік наявних та, за необхідності, запланованих заходів із збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, включаючи ті, що потребують фінансування.
 
172. Стаття 15. Фінансування заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 16. Фінансування заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель
 
173. 1. Фінансування заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель здійснюється за рахунок власників (співвласників) будівель, коштів державного і місцевих бюджетів, інших не заборонених законом джерел та на засадах державно-приватного партнерства.
 
-179- Гальченко А.В.
В частині 1 статті 15 слова «та на засадах» замінити словами «, а також на засадах» та доповнити словами «або енергосервісу».
 
Враховано   1. Фінансування заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель здійснюється за рахунок власників (співвласників) будівель, коштів державного і місцевих бюджетів, інших не заборонених законом джерел, а також на засадах державно-приватного партнерства або енергосервісу.
 
174. 2. Державна підтримка заходів із забезпечення підвищення рівня енергетичної ефективності будівель може здійснюватися шляхом:
 
   2. Державна підтримка заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель може здійснюватися шляхом:
 
175. 1) бюджетних інвестиційних асигнувань;
 
   1) бюджетних інвестиційних асигнувань;
 
176. 2) здешевлення кредитів на здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель (відшкодування відсотків за кредитами та/або частини суми кредиту);
 
   2) здешевлення кредитів на здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель (відшкодування відсотків за кредитами та/або частини суми кредиту);
 
177. 3) відшкодування частини вартості заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;
 
   3) відшкодування частини вартості заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;
 
178. 4) пільгового кредитування;
 
   4) пільгового кредитування;
 
179. 5) надання державних та місцевих гарантій за кредитами;
 
   5) надання державних та місцевих гарантій за кредитами;
 
180. 6) впровадження стимулюючого тарифо- та ціноутворення на комунальні послуги та енергоресурси;
 
-180- Бабак А.В.
У пункті 6 частини першої статті 15 слово «енергоресурси» замінити словом «енергію».
 
Враховано   6) провадження стимулюючого тарифо- та ціноутворення на комунальні послуги та енергію;
 
181. 7) здійснення державно-приватного партнерства та енергосервісу;
 
-181- Бабак А.В.
У пункті 7 частини першої статті 15 слова «та енергосервісу» виключити.
 
Враховано   7) здійснення державно-приватного партнерства;
 
182. 8) впровадження механізмів стимулювання одержувачів соціальної допомоги, субсидій на сплату за житлово-комунальні послуги до здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;
 
   8) запровадження механізмів стимулювання одержувачів соціальної допомоги, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг до здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;
 
183. 9) інших форм фінансування, передбачених законодавством.
 
   9) інших форм фінансування, передбачених законодавством.
 
184. 3. Для надання державної підтримки заходів із підвищення рівня енергетичної ефективності будівель можуть утворюватись фінансові установи, що діють відповідно до законодавства.
 
-182- Помазанов А.В.
Частину третю статті 15 виключити.
 
Відхилено не зрозуміло навіщо виключати, оскільки таку підтримку може надавати і Фонд енергоефективності  3. Для надання державної підтримки заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель можуть утворюватися фінансові установи, що діють відповідно до законодавства.
 
185. 4. Державна підтримка здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель надається відповідно до законодавства та виключно за умов:
 
-183- Гальченко А.В.
частину четверту статті 15 викласти в редакції:
«4. Державна підтримка термомодернізації будівель надається відповідно до законодавства та виключно за умов:
1) наявності енергетичного сертифіката будівлі (у випадках, коли сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою відповідно до цього Закону);
2) підвищення показників енергетичної ефективності будівель до більш високого класу енергетичної ефективності з врахуванням економічно доцільного рівня, але не нижче мінімальних вимог, встановлених відповідно до статті 6 цього Закону.»
 
Враховано   4. Державна підтримка термомодернізації будівель надається відповідно до законодавства та виключно за умов:
 
186. 1) наявності енергетичного сертифікату будівлі;
 
   1) наявності енергетичного сертифіката будівлі (у разі якщо сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою відповідно до цього Закону);
 
187. 2) підвищення показників енергетичної ефективності будівель до більш високого класу енергетичної ефективності з врахуванням економічно доцільного рівня, але не нижче мінімальних вимог, встановлених відповідно до статті 6 цього Закону (підвищення показників енергетичної ефективності будівель державної та комунальної форми власності до мінімальних вимог може здійснюватися поетапно).
 
   2) підвищення показників енергетичної ефективності будівель до більш високого класу енергетичної ефективності з урахуванням економічно доцільного рівня, але не нижче мінімальних вимог, встановлених відповідно до статті 6 цього Закону.
 
188. 5. Умови державної підтримки здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель, зазначені в частині третій цієї статті, не поширюються на випадки, коли такі заходи здійснюються фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання.
 
-184- Гальченко А.В.
Частину 5 статті 15 викласти в такій редакції:
"5. Умови державної підтримки термомодернізації будівель, зазначені в частині четвертій цієї статті, не поширюються на випадки здійснення окремих заходів з забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель, які визначаються суб’єктом надання державної підтримки.».
 
Враховано   5. Умови державної підтримки термомодернізації будівель, зазначені в частині четвертій цієї статті, не поширюються на випадки здійснення окремих заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель, які визначаються суб’єктом надання державної підтримки.
 
189. 6. Пріоритетними напрямами надання державної підтримки здійсненню заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель є:
 
   6. Пріоритетними напрямами надання державної підтримки здійсненню заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель є:
 
190. 1) проведення термомодернізації будівель;
 
   1) проведення термомодернізації будівель;
 
191. 2) впровадження автоматизованих систем моніторингу і управління;
 
-185- Бабак А.В.
Пункт 2 частини шостої статті 15 викласти в редакції:
«2) впровадження автоматизованих систем моніторингу і управління інженерними системами будівель»
 
Враховано   2) упровадження автоматизованих систем моніторингу і управління інженерними системами будівель;
3) реконструкція та модернізація систем опалення (із встановленням обладнання для автоматичного регулювання температури теплоносія залежно від погодних умов та обладнання для автоматичного регулювання температури повітря у приміщеннях);
 
    -186- Рябчин О.М.
Доповнити частину 6 статті 15 новим пунктом 3 в такій редакції:
«3) реконструкція та модернізація систем опалення (з встановленням систем автоматичної погодної регуляції та можливістю регуляції у абонентів);».
Пункт 3 вважати пунктом 4.
 
Враховано редакційно    
192. 3) встановлення:
 
-187- Бабак А.В.
Пункт третій частини шостої статті 15 викласти в редакції:
«3) встановлення у будівлях автономних систем з використанням:
повністю або частково відновлюваних джерел енергії;
теплових насосів;
когенераційних установок;
систем акумуляційного електроопалення.
 
Враховано   4) встановлення у будівлях автономних систем з використанням:
 
193. систем теплопостачання за умови виробництва теплової енергії повністю або частково з відновлюваних джерел;
 
   а) повністю або частково відновлюваних джерел енергії;
 
194. теплових насосів;
 
   б) теплових насосів;
 
195. когенераційних установок;
 
   в) когенераційних установок;
 
196. систем акумуляційного електронагріву.
 
   г) систем акумуляційного електроопалення.
 
197. Стаття 16. Відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель
 
198. 1. Особи, винні в порушенні вимог щодо обов’язкової сертифікації енергетичної ефективності будівель, розміщення енергетичного сертифікату будівлі або його копії у доступному для ознайомлення громадськості місці, обов’язкового обстеження систем у будівлях, несуть відповідальність відповідно до закону.
 
-188- Бабак А.В.
Частину першу статті 16 викласти в редакції:
«1. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність відповідно до закону.»
 
Враховано   1. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність відповідно до закону.
 
199. 2. За неналежне виконання своїх зобов'язань виконавець робіт (надавач послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель несе майнову та іншу цивільно-правову відповідальність відповідно до договору та закону.
 
   2. За неналежне виконання своїх обов'язків енергоаудитор або фахівець з обстеження інженерних систем несе цивільно-правову відповідальність відповідно до договору та закону.
 
200. 3. Усі спори стосовно невиконання умов договору, а також спори майнового характеру між виконавцем робіт (надавачем послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель та замовником вирішуються у встановленому законом порядку.
 
-189- Бабак А.В.
Частину третю статті 16 викласти в редакції:
«3. Усі спори стосовно невиконання умов договору між енергоаудитором або фахівцем з обстеження інженерних систем будівель) та замовником вирішуються у встановленому законом порядку.»
 
Враховано   3. Усі спори щодо невиконання умов договору між енергоаудитором або фахівцем з обстеження інженерних систем та замовником вирішуються у встановленому законом порядку.
4. У разі якщо після прийняття закінчено будівництвом об’єкта в експлуатацію на підставі проведеної сертифікації енергетичної ефективності встановлено невідповідність визначеного розрахунковим способом за результатом такої сертифікації класу енергетичної ефективності будівлі класу, що встановлений у проектній документації на будівництво такого об'єкта, власник (будь-який співвласник) будівлі має право вимагати від замовника будівництва в установленому законодавством порядку усунення недоліків або відшкодування збитків, завданих такою невідповідністю.
Встановлення відповідності визначеного за результатом сертифікації класу енергетичної ефективності будівлі класу, що встановлений у проектній документації на будівництво, здійснюється з урахуванням показників зношеності огороджувальних конструкцій, інженерних систем (у тому числі обладнання) будівлі, що визначаються відповідно до методики, передбаченої частиною першою статті 5 цього Закону.
 
    -190- Бабак А.В.
Статтю 16 доповнити частиною четвертою у такій редакції:
«4. 4. У випадку якщо після прийняття об’єкта в експлуатацію на підставі проведеної сертифікації енергетичної ефективності встановлено невідповідність визначеного розрахунковим способом у результаті такої сертифікації класу енергетичної ефективності будівлі класу, що встановлений у проектній документації на будівництво такого об'єкта, власник (будь-який співвласник) будівлі мають право вимагати від замовника будівництва в установленому законодавством порядку усунення недоліків або відшкодування збитків, що виникли внаслідок такої невідповідності.
Встановлення відповідності визначеного в результаті сертифікації класу енергетичної ефективності будівлі) класу, що встановлений у проектній документації на будівництво, здійснюється з урахуванням показників зношеності огороджувальних конструкцій, інженерних систем (в тому числі обладнання) будівлі, які визначаються відповідно до методики, зазначеної в частині 1 статті 5 цього Закону.»
 
Враховано    
201. Стаття 17. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Стаття 18. Прикінцеві та перехідні положення
 
202. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини першої та абзацу другого частини восьмої статті 7, абзацу третього частини першої статті 12 та частини четвертої статті 15 цього Закону, які вводяться в дію з 1 січня 2018 року.
 
-191- Сташук В.Ф.
Частину першу статті 17 викласти в редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через дванадцять місяців з дня набрання чинності, крім частини першої та абзацу другого частини сьомої статті 7, абзацу четвертого частини першої статті 13 та частини четвертої статті 16 цього Закону, які вводяться в дію з 1 липня 2019 року».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через дванадцять місяців з дня набрання чинності цим Законом, крім частини першої та абзацу другого частини сьомої статті 7, абзацу четвертого частини першої статті 13 та частини четвертої статті 16 цього Закону, які вводяться в дію з 1 липня 2019 року.
 
203. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
204. 1) Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
-192- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
У статті 17:
Частину першу пункту 2 виключити.
 
Враховано частково   1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
205. доповнити статтею 96-2 у такій редакції:
 
   доповнити статтею 96-2 такого змісту:
 
206. «Стаття 96-2. Порушення вимог законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель
 
   «Стаття 96-2. Порушення вимог законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель
 
207. Відсутність енергетичного сертифікату будівлі, звіту про результати обстеження систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування повітря в будівлях, якщо їх наявність є обов’язковою згідно із законом, нерозміщення в доступному для ознайомлення громадськості місці енергетичного сертифікату будівлі або його копії у випадках, встановлених законом, -
 
-193- Бабак А.В.
У пункті 1 частини другої статті 17:
Абзац четвертий викласти в редакції:
«Нерозміщення у доступному для ознайомлення громадян місці витягу із енергетичного сертифікату будівлі у випадках, встановлених законом, -»;
Доповнити два абзацами в редакції:
«Не подання замовником термомодернізації будівель письмового повідомлення постачальнику енергії та/або води про орієнтовний обсяг скорочення споживання енергії та/або води, передбачений заходами із забезпечення (підвищення рівня) енергоефективності будівель, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян та/або посадових осіб у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
абзаци 6 – 9, 13 виключити.
 
Враховано   Нерозміщення у доступному для ознайомлення громадян місці витягу з енергетичного сертифіката будівлі у випадках, встановлених законом, -
 
208. тягне за собою накладення штрафу на громадян та/або посадових осіб у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
   тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неподання замовником термомодернізації письмового повідомлення постачальнику енергії та/або води про орієнтовний обсяг скорочення споживання енергії та/або води, зменшення теплового навантаження за видами споживання та зміну температурного графіка системи опалення будівлі, що виникнуть після виконання робіт з термомодернізації, -
тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
209. у статті 218:
 
      
210. частину першу після цифр «92» доповнити цифрами «, 96-2»«;
 
      
211. частину другу після слова і цифр «статтею 92» доповнити словом і цифрами «, статтею 96-2»;
 
      
212. частину першу статті 219 після слова і цифр «статтями 92» доповнити цифрами «, 96-2»;
 
      
213. у статті 221 після цифр «92-1» доповнити цифрами «, 96-2»;
 
   статтю 221 після цифр «92-1» доповнити цифрами «96-2»;
 
214. у частині першій статті 255:
 
   у частині першій статті 255:
 
215. пункт 2 після слів і знаків «рад (статті» доповнити цифрою «96-2»;
 
   пункт 2 після цифр «41» доповнити цифрами «96-2»;
 
216. пункт 2-5 після слова «статті» доповнити цифрами «96-2»;
 
   пункт 2-5 після слова «статті» доповнити цифрами «96-2»;
 
217. 2) статтю 25-1 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2009 р., № 19, ст. 257) доповнити частиною другою такого змісту:
 
-194- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
назву статті викласти у такій редакції:
«Реклама будівель чи їх відокремлених частин (житлових або нежитлових приміщень)».
 
Враховано редакційно   2) у статті 25-1 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2009 р., № 19, ст. 257):
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 25-1. Реклама об’єктів будівництва, будівель, приміщень»;
 
    -195- Сташук В.Ф.
Пункт 2 частини другої статті 17 викласти в редакції:
«назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 25-1. Реклама об’єктів будівництва, будівель, приміщень»;»
 
Враховано    
    -196- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
у пункті 1 словосполучення «Реклама об'єктів будівництва з метою продажу житлових або нежитлових приміщень» замінити словосполученням: «Реклама будівель чи їх відокремлених частин (житлових або нежитлових приміщень)».
 
Відхилено Не є предметом проекту Закону.   
218. «2. Реклама будівель та їх відокремлених частин, які мають енергетичний сертифікат, з метою їх продажу або найму (оренди) має містити показник енергетичної ефективності, що зазначений у відповідному сертифікаті. Якщо енергетичний сертифікат відокремленої частини будівлі відсутній, реклама має містити показник енергетичної ефективності будівлі в разі його наявності»,
 
-197- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
новий пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. У рекламі будівель чи їх відокремлених частин (житлових або нежитлових приміщень), які відповідно до закону повинні мати енергетичний сертифікат, має міститися показник їхньої енергетичної ефективності».
 
Враховано редакційно   доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Реклама будівель, які мають енергетичний сертифікат, з метою їх продажу або найму (оренди) має містити показник енергетичної ефективності, зазначений у відповідному сертифікаті»;
 
219. 3) доповнити частину другу статті 39-2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами) новим абзацом наступного змісту:
 
-198- Соболєв С.В.
Одарченко Ю.В.
Виключити доповнення до статті 39-2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 
Відхилено   3) частину другу статті 39-2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2014 р., № 1 ст. 4) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
220. «У випадках, передбачених чинним законодавством, під час обстеження об’єкта проводиться його сертифікація енергетичної ефективності».
 
   «У випадках, передбачених законодавством, під час обстеження об’єкта проводиться сертифікація його енергетичної ефективності».
 
221. 3. Кабінету Міністрів України:
 
   6. Кабінету Міністрів України:
 
222. 1) не пізніше двох років з дня набрання чинності цим Законом прийняти перший національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії;
 
   не пізніше двох років з дня набрання чинності цим Законом прийняти перший національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії;
 
223. 2) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
224. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
225. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, а також прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.
 
   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, а також прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.
 
226. 4. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва:
 
   3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом вносить зміни до відповідних нормативних актів щодо включення до складу та змісту проектної документації об’єкта будівництва енергетичного сертифіката будівлі; визначення вимог щодо підтримання енергетичних характеристик прийнятих в експлуатацію об’єктів та забезпечення експлуатаційної придатності їхніх огороджувальних конструкцій, інженерних систем із зазначенням параметрів налаштування обладнання; а також не пізніше трьох років з дня набрання чинності цим Законом подає для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства звіт про вихідні дані, що використовувалися для розрахунку економічно доцільного рівня мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, результати таких розрахунків разом з відповідними поясненнями.
 
227. у річний термін з дня набрання чинності цим Законом внести зміни до нормативних актів щодо складу та змісту проектної документації об’єкту будівництва передбачивши обов’язкове включення до неї сертифіката енергетичної ефективності будівель;
 
-199- Гальченко А.В.
В абзаці другому частини 4 слова «сертифіката енергетичної ефективності» замінити слова «енергетичного сертифіката».
 
Враховано      
    -200- Сташук В.Ф.
Абзац другий частини четвертої статті 17 викласти в редакції:
«у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом внести зміни до нормативних актів, передбачивши:
включення до складу та змісту проектної документації об’єкту будівництва енергетичного сертифіката будівлі;
визначення вимог щодо підтримання енергетичних характеристик прийнятих в експлуатацію об’єктів та забезпечення експлуатаційної придатності їх огороджувальних конструкцій, інженерних систем із зазначенням параметрів налаштування обладнання».
 
Враховано редакційно    
228. енергетичних характеристик не пізніше трьох років з дня набрання чинності цим Законом подати для інформування Секретаріату Енергетичного Співтовариства звіт щодо вихідних даних, що використовувалися під час розрахунків економічно доцільного рівня мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель, результатів таких розрахунків разом з відповідними поясненнями.

-201- Гальченко А.В.
В абзаці третьому частини 4 статті 17 слова «енергетичних характеристик» виключити.
 
Враховано   5. Інформація про клас енергетичної ефективності будівлі зазначається в сертифікаті, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та який видається у разі прийняття об’єкта в експлуатацію відповідно до законодавства.
6. Сертифікація енергетичної ефективності об’єктів будівництва протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом може здійснюватися інженерами-проектувальниками, які не є енергоаудиторами.
7. Рекомендувати органам державної влади та органам місцевого самоврядування здійснювати заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель державної або комунальної форми власності з урахуванням рекомендацій, зазначених в енергетичних сертифікатах таких будівель (за наявності).

    -202- Сташук В.Ф.
Прикінцеві та перехідні положення доповнити новими частинами 5 – 7 в такій редакції:
«5. Рекомендувати органам державної влади та органам місцевого самоврядування здійснювати заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель державної або комунальної форми власності, з врахуванням рекомендацій, зазначених в енергетичних сертифікатах таких будівель (у разі їх наявності).
6. Інформація про клас енергетичної ефективності будівлі зазначається в сертифікаті, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та який видається у разі прийняття об’єкта в експлуатацію відповідно до законодавства.
7. Сертифікація енергетичної ефективності об’єктів будівництва протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом може здійснюватись інженерами-проектувальниками, які не є енергоаудиторами.»
 
Враховано