Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 48 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"щодо строку зберігання передач (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 48 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо строку зберігання передач»
 
   Про внесення зміни до статті 48 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо строку зберігання копій (записів) передач»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. У частині четвертій статті 48 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) слова «14 днів» замінити словами «одного року»;
 
-1- Сюмар В.П.
У пункті 1 слова «одного року» замінити словами «одного календарного місяця»
 
Враховано   1. У частині четвертій статті 48 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) цифри і слово «14 днів» замінити словами «одного календарного місяця».
 
4.

 
-2- Кондратюк О.К.
У пункті 1 проект слова «одного року» замінити словами «30 днів».
 
Враховано частково      
    -3- Шверк Г.А.
1. В Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155):
-у частині четвертій статті 48 слова «14 днів» замінити словами «трьох місяців»;
 
Відхилено    
    -4- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Пункт 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
1. У частині четвертій статті 48 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) слова «14 днів» замінити словами «6 місяців»;
доповнити словами «, а передач власного виробництва - один рік.»
 
Відхилено    
    -5- Севрюков В.В.
Частину першу статті 48 після слів «журнал обліку передач» доповнити словами «фільмів, аудіовізуальних творів»;
В частині другій статті 48 абзац перший після слів «обліку передач» доповнити словами «фільмів, аудіовізуальних творів»; в абзаці другому та третьому виключити слова «передачі»; доповнити абзацом четвертим такого змісту: «назва виробника, країна виробництва, рік виробництва», відповідно абзац четвертий і п’ятий вважати п’ятим і шостим; в абзаці шостому після слів «мова передачі» доповнити словами «фільму, аудіовізуального твору»
В частині 3 статті 48 після слів «журнал обліку передач» доповнити словами «фільмів, аудіовізуальних творів»;
Частину 4 статті 48 викласти в такій редакції:
«Програма, яку телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала або забезпечувала її трансляцію чи ретрансляцію у повній та незмінній формі третьою особою (оператором телекомунікацій), повинна бути записана і зберігатися протягом 90 днів від дати її розповсюдження, якщо у цей строк не надійшло скарги щодо її змісту чи її окремої частини.
Запис програми, загальним обсягом мовлення відповідно до ліцензії, має зберігатися у повній, незмінній та цілісній формі (включаючи передачі, фільми, аудіовізуальні твори, рекламу, телепродаж, елементи оформлення ефіру тощо), яка дозволить ідентифікувати час, періодичність та тривалість трансляції кожної її частини»
В абзаці 5 статті 48 після слів «змісту передачі» доповнити словами «фільмів, аудіовізуальних творів» та редакційно замінити слова «її» та «неї» на «їх» та «них» відповідно;
 
Відхилено    
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.