Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України про особисте селянське господарство щодо розвитку сільського зеленого туризму (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського зеленого туризму
 
-1- Івченко В.Є.
Назву проекту закону викласти у такій редакції: «Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського та екологічного (зеленого) туризму»
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського та екологічного (зеленого) туризму
 
3.

 
-2- Тимошенко Ю.В.
Назву проекту закону викласти у такій редакції: «Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо розвитку сільського та екологічного (зеленого) туризму»
 
Враховано      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
      
5. Внести наступні зміни до Закону України «Про особисте селянське господарство» (Закон N 742-ІV, від 15.05.2003, Відомості Верховної Ради України, 2003, № 29):
 
-3- Кулініч О.І.
абзац перший законопроекту замінити двома абзацами такого змісту:
«І. Внести до Закону України «Про особисте селянське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст.232) такі зміни:
у частині першій статті 1 слова «сільського зеленого» замінити словами «сільського та екологічного (зеленого)».
 
Враховано   І. Внести до Закону України «Про особисте селянське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст. 232; 2015 р.; №21, ст.133) такі зміни:
1. У частині першій статті 1 слова «сільського зеленого» замінити словами «сільського та екологічного (зеленого)».
 
6. 1) Частину першу статті 7 доповнити підпунктом шістнадцятим такого змісту: «добровільно надавати за плату або безоплатно послуги у сфері сільського зеленого туризму, а саме послуги з розміщення (проживання) не більше ніж на 10 місць, харчування, а також організації дозвілля й заходів, пов’язаних із використанням майна особистого селянського господарства, місцевими звичаями і традиціями гостинності».
 
-4- Івченко В.Є.
Пункт 1 розділу І (зміни до статті 7 ЗУ «Про особисте селянське господарство») викласти у такій редакції:
«1) Частину першу статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту: «надавати за плату або безоплатно послуги у сфері сільського та екологічного (зеленого) туризму, у тому числі послуги з розміщення (проживання) не більше ніж десяти осіб, організації дозвілля й заходів рекреаційного та оздоровчого характеру відповідно до природо-рекреаційних особливостей місцевості, її культурної, історичної та етнографічної спадщини;»
 
Враховано частково   2. Частину першу статті 7 доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:
«надавати послуги у сфері сільського та екологічного (зеленого) туризму, а саме послуги з організації дозвілля та заходів, пов’язаних із місцевими звичаями і традиціями гостинності, заходів рекреаційного та оздоровчого характеру відповідно до природно-рекреаційного потенціалу місцевості, особливостей її культурної, історичної та етнографічної спадщини».
 
    -5- Кулініч О.І.
абзац третій законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Частину першу статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
«надавати послуги у сфері сільського та екологічного (зеленого) туризму, а саме послуги з організації дозвілля й заходів, пов’язаних із місцевими звичаями і традиціями гостинності»;
 
Враховано частково    
    -6- Лопушанський А.Я.
У новому підпункті 16 частини першої статті 7 слово «добровільно» вилучити.
 
Враховано    
    -7- Тимошенко Ю.В.
Пункт 1 розділу І (зміни до статті 7 ЗУ «Про особисте селянське господарство») викласти у такій редакції:
«1) Частину першу статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту: «надавати за плату або безоплатно послуги у сфері сільського та екологічного (зеленого) туризму, у тому числі послуги з розміщення (проживання) не більше ніж десяти осіб, організації дозвілля й заходів рекреаційного та оздоровчого характеру відповідно до природо-рекреаційних особливостей місцевості, її культурної, історичної та етнографічної спадщини;»
 
Враховано частково    
    -8- Рябчин О.М.
В п. 16 ч.1 ст. 7 Закону України «Про особисте селянське господарство» слово «добровільно» виключити.
В п. 16 ч.1 ст. 7 Закону України «Про особисте селянське господарство» після слів «розміщення (проживання)» додати слова «на території особистого селянського господарства».
В п. 16 ч.1 ст. 7 Закону України «Про особисте селянське господарство» після слова «дозвілля» додати слово «екскурсій».
 
Враховано частково    
    -9- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
В пункті 1 розділу 1 Законопроекту слово «зеленого» замінити на слова «екологічного (зеленого)».
 
Враховано    
7. 2) Абзац шостий у частині четвертій статті 10 після слів «фахової підготовки та перепідготовки членів особистого селянського господарства» доповнити словами «у тому числі з надання послуг сільського зеленого туризму».
 
-10- Івченко В.Є.
У пункті 2 розділу І (зміни до статті 10 ЗУ «Про особисте селянське господарство»):
слова «послуг сільського зеленого туризму» замінити словами : «послуг у сфері сільського та екологічного (зеленого) туризму»
 
Враховано   3. У частині четвертій статті 10:
абзац шостий доповнити словами «у тому числі щодо надання послуг у сфері сільського та екологічного (зеленого) туризму»;
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«у розвитку сільського та екологічного (зеленого) туризму шляхом здійснення заходів з благоустрою сіл та підвищення їх туристичної привабливості».
 
    -11- Кулініч О.І.
абзац четвертий законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Абзац шостий частини четвертої статті 10 доповнити словами «у тому числі послуг у сфері сільського та екологічного (зеленого) туризму».
 
Враховано    
    -12- Тимошенко Ю.В.
У пункті 2 розділу І (зміни до статті 10 ЗУ «Про особисте селянське господарство»):
слова «послуг сільського зеленого туризму» замінити словами : «послуг у сфері сільського та екологічного (зеленого) туризму»
 
Враховано    
    -13- Рябчин О.М.
Ч. 4 ст. 10 Закону України «Про особисте селянське господарство» додати новим абзацом такого змісту «в розвитку сільського зеленого туризму та благоустрої сіл, з метою підвищення їх туристичної привабливості».
 
Враховано редакційно    
    -14- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
В пункті 2 розділу 1 Законопроекту слово «зеленого» замінити на слова «екологічного (зеленого)».
 
Враховано    
8. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
9. 1. Цей Закон набирає чинності з першого січня 2016 року.
 
-15- Івченко В.Є.
У частині першій розділу ІІ слова «з першого січня 2016 року» замінити словами «з дня, наступного за днем його офіційного оприлюднення».
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -16- Кулініч О.І.
пункт 1 Розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано    
    -17- Лопушанський А.Я.
У частині першій Прикінцевих положень цифри «2016» замінити цифрами «2018».
 
Відхилено    
    -18- Тимошенко Ю.В.
У частині першій розділу ІІ слова «з першого січня 2016 року» замінити словами «з дня, наступного за днем його офіційного оприлюднення».
 
Враховано редакційно    
    -19- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Осуховський О.І.
Головко М.Й.
Марченко О.О.
Пункт 1 розділу 2 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
Враховано    
10. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
11. - привести власні нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. - забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.