Кількість абзаців - 636 Таблиця поправок


Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (до розділу І проекту Закону (ч1.3)) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Стаття 287. Суд касаційної інстанції
 
   Стаття 287. Суд касаційної інстанції
 
1. 1. Судом касаційної інстанції у господарських справах є Верховний Суд.
 
   1. Судом касаційної інстанції у господарських справах є Верховний Суд.
 
2. .
;  
-1- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 288:
назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 288. Право на касаційне оскарження»
 
Відхилено   Стаття 288. Право касаційного оскарження
 
3. .
;  
-2- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 288:
у частині першій:
слово «їх» замінити словом «їхні»
 
Відхилено   1. Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та (або) обов'язки, мають право подати касаційну скаргу на:
 
4. .
;  
-3- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 288:
у частині першій:
після слова «права,» додати слова «свободи, інтереси»
 
Відхилено      
    -4- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 288:
у частині першій:
слова «подати касаційну скаргу на» замінити словами «у випадках, визначених цим Кодексом, оскаржити у касаційному порядку повністю або частково»
 
Відхилено    
5. 1) рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, та постанову суду апеляційної інстанції, крім судових рішень, визначених у частині третій цієї статті;
 
   1) рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи, та постанову суду апеляційної інстанції, крім судових рішень, визначених у частині третій цієї статті;
 
6. 2) ухвали суду першої інстанції, зазначені в пунктах 3, 6, 7, 13, 14, 21, 25, 26, 28, 30 частини першої статті 256 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку;
 
   2) ухвали суду першої інстанції, зазначені в пунктах 3, 6, 7, 13, 14, 21, 25, 26, 28, 30 частини першої статті 256 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку;
 
7. 3) ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо забезпечення позову, зміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про відмову ухвалити додаткове рішення, про роз'яснення рішення чи відмову у роз'ясненні рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали;
 
-5- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у пункті 3 частини першої статті 288 слово "зміни" замінити словом "заміни"
 
Враховано   3) ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про відмову ухвалити додаткове рішення, про роз'яснення рішення чи відмову у роз'ясненні рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали;
 
    -6- Яценко А.В.
у статті 288:
у пункті 3) частини першої статті 288 слова «про накладення штрафу в порядку процесуального примусу» виключити
 
Відхилено    
8. 4) ухвали і постанови суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови суду апеляційної інстанції у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
 
   4) ухвали і постанови суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови суду апеляційної інстанції у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
 
9. 2. Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
 
   2. Підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
 
10. 3. Не підлягають касаційному оскарженню:
 
-7- Долженков О.В.
Частину третю статті 288 викласти у такій редакції:
«3. Не підлягають касаційному оскарженню рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом.»
 
Відхилено   3. Не підлягають касаційному оскарженню:
 
    -8- Помазанов А.В.
У статті 288:
частину третю вилучити
 
Відхилено    
11. 1) рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом;
 
   1) рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом;
 
12. 2) судові рішення у малозначних справах, крім випадків, якщо:
 
-9- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 2 частини третьої статті 288 виключити
 
Відхилено   2) судові рішення у малозначних справах, крім випадків, якщо:
 
    -10- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
П. 2 ч.3 ст. 288 –виключити
 
Відхилено    
    -11- Мартовицький А.В.
Пункт 2 частини 3 статті 288 пункту 1 законопроекту виключити
 
Відхилено    
    -12- Яценко А.В.
у статті 288:
пункт 2) частини третьої виключити
 
Відхилено    
13. а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;
 
   а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;
 
14. б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;
 
   б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;
 
15. в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;
 
   в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;
 
16. г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.
 
-13- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 2 частини третьої статті 288 доповнити підпунктом д наступного змісту:
"д) якщо скаржник посилається на обставини, які є обов'язковою підставою для скасування судового рішення."
 
Відхилено   г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.
 
17. 4. Особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права та (або) обов'язки, має право подати касаційну скаргу на судове рішення лише після його перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною скаргою. Після відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою особи, яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її права та обов'язки, така особа користується процесуальними правами і несе процесуальні обов'язки учасника справи.
 
-14- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 288:
у частині четвертій:
після слів «якщо суд вирішив питання про права» додати слова «, свободи, інтереси»
 
Відхилено   4. Особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права та (або) обов'язки, має право подати касаційну скаргу на судове рішення лише після його перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною скаргою. Після відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою особи, яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її права та обов'язки, така особа користується процесуальними правами і несе процесуальні обов'язки учасника справи.
 
    -15- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 288:
у частині четвертій:
після слів «але суд вирішив питання про її права» додати слова «, свободи, інтереси»
 
Відхилено    
    -16- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 288:
у частині четвертій:
після слова «та» додати слово « (або)»
 
Відхилено    
18. Стаття 289. Строк на касаційне оскарження
 
   Стаття 289. Строк на касаційне оскарження
 
19. 1. Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення.
 
-17- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У частині першій статті 289 слова "двадцяти днів" замінити на слова "одного місяця"
 
Відхилено   1. Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення.
 
20. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
 
-18- Долженков О.В.
У статті 289:
у абзаці другому частини першої фразу «складення повного судового рішення» замінити фразою «вручення повного рішення суду»
 
Відхилено   Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
 
    -19- Шпенов Д.Ю.
частину 1 статті 289 доповнити новим реченням такого змісту «Якщо повне судове рішення, що оскаржується, не були вручені учаснику справи у день його проголошення або складення зазначений строк обчислюється з дня вручення повного судового рішення в порядку, передбаченому статтею 243 цього Кодексу».
 
Відхилено    
21. 2. Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.
 
-20- Долженков О.В.
У статті 289:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Касаційна скарга, подана після закінчення строків, установлених цією статтею, залишається без розгляду, якщо суд касаційної інстанції за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.»
 
Відхилено   2. Учасник справи, якому повне судове рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому такого судового рішення.
 
    -21- Шпенов Д.Ю.
частину 2 статті 289 виключити
 
Відхилено    
22. 3. Строк на касаційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині четвертій статті 294 цього Кодексу.
 
-22- Долженков О.В.
У статті 289:
частину третю – виключити
 
Відхилено   3. Строк на касаційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині четвертій статті 294 цього Кодексу.
 
    -23- Шпенов Д.Ю.
в частині 3 статті 289 виключити слова «також» та «інших»
 
Відхилено    
23. Стаття 290. Порядок подання касаційної скарги
 
   Стаття 290. Порядок подання касаційної скарги
 
24. 1. Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції.
 
   1. Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції.
 
25. Стаття 291. Форма і зміст касаційної скарги
 
   Стаття 291. Форма і зміст касаційної скарги
 
26. 1. Касаційна скарга подається у письмовій формі.
 
   1. Касаційна скарга подається у письмовій формі.
 
27. 2. У касаційній скарзі повинно бути зазначено:
 
-24- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 291:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. у касаційній скарзі зазначаються:
1) найменування суду касаційної інстанції;
2) ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) особи, яка подає касаційну скаргу, її місце проживання чи перебування, реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України (для фізичних осіб);
повне найменування юридичної особи, яка подає касаційну скаргу, її місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб);
поштовий індекс, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі є (для фізичних та юридичних осіб);
3) ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) інших учасників справи фізичних осіб, їхнє місце проживання;
повне найменування інших учасників справи юридичних осіб, їхнє місцезнаходження;
4) судові рішення, що оскаржуються;
5) обґрунтування вимог особи, що подає касаційну скаргу, із зазначенням того, у чому полягає неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення (рішень);
6) вимоги особи, яка подає касаційну скаргу;
7) у разі необхідності – клопотання особи, що подає касаційну скаргу;
8) перелік матеріалів, що додаються до касаційної скарги;
9) дата отримання копії оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції.»
 
Відхилено   2. У касаційній скарзі повинно бути зазначено:
 
28. 1) найменування суду касаційної інстанції;
 
   1) найменування суду касаційної інстанції;
 
29. 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі є;
 
   2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі є;
 
30. 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 
   3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 
31. 4) судові рішення, що оскаржуються;
 
-25- Помазанов А.В.
У статті 291:
пункт четвертий частини другої викласти у наступній редакції: «судове рішення, що оскаржується»
 
Відхилено   4) судові рішення, що оскаржуються;
 
32. 5) обґрунтування того, в чому полягає неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення (рішень);
 
   5) обґрунтування того, в чому полягає неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення (рішень);
 
33. 6) вимоги особи, яка подає скаргу;
 
   6) вимоги особи, яка подає скаргу;
 
34. 7) дата отримання копії судового рішення суду апеляційної інстанції, що оскаржується;
 
   7) дата отримання копії судового рішення суду апеляційної інстанції, що оскаржується;
 
35. 8) перелік доданих до скарги документів.
 
   8) перелік доданих до скарги документів.
 
36. 3. Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником. До касаційної скарги, поданої представником, додається довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження.
 
-26- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 291:
у частині третій:
після слів «особою, яка подає» додати слово «касаційну»
 
Відхилено   3. Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником. До касаційної скарги, поданої представником, додається довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження.
 
    -27- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 291:
у частині третій:
слова «додається довіреність або інший документ» замінити словами «повинна бути додана довіреність або інший документ»
 
Відхилено    
37. 4. До касаційної скарги додаються докази сплати судового збору.
 
-28- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 291:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. До касаційної скарги додаються:
1) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції – у разі наявності;
2) докази сплати судового збору.»
 
Відхилено   4. До касаційної скарги додаються:
1) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції – у разі наявності;
2) документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.
 
    -29- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину четверту статті 291 викласти у такій редакції:
"4. До касаційної скарги додаються:
1) докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного рішення суду апеляційної інстанції – у разі наявності;
2) документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону"
 
Враховано    
38. 5. Якщо касаційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.
 
-30- Лозовой А.С.
Частину шосту статті 291 викласти в наступній редакції:
Стаття 291. Форма і зміст касаційної скарги

6. До касаційної скарги особа має право додати касаційну скаргу в електронному вигляді, а також електронний проект рішення суду.

 
Відхилено   5. Якщо касаційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.
 
39. Стаття 292. Надсилання копії касаційної скарги сторонам у справі
 
-31- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 292:
назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 292. Надіслання копій касаційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам справи»
 
Відхилено   Стаття 292. Надсилання копії касаційної скарги сторонам у справі
 
40. 1. Особа, яка подає касаційну скаргу, надсилає іншим учасникам справи копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, листом з описом вкладення.
 
-32- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
У частині 1 статті 292 слова «листом з описом вкладення» замінити словами: «у порядку передбаченому для направлення позовних заяв частиною першою статті 173 цього Кодексу»
 
Відхилено   1. Особа, яка подає касаційну скаргу, надсилає іншим учасникам справи копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у них відсутні, листом з описом вкладення.
 
41. § 2. Відкриття касаційного провадження
 
   § 2. Відкриття касаційного провадження
 
42. Стаття 293. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги
 
   Стаття 293. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги
 
43. 1. Касаційна скарга реєструється у день її надходження до суду касаційної інстанції та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу.
 
   1. Касаційна скарга реєструється у день її надходження до суду касаційної інстанції та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному в порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу.
 
44. 2. У разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 291 цього Кодексу, застосовуються положення статті 175 цього Кодексу, про що суддею постановляється відповідна ухвала.
 
   2. У разі якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 291 цього Кодексу, застосовуються положення статті 175 цього Кодексу, про що суддею постановляється відповідна ухвала.
 
45. 3. Касаційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 289 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із заявою про поновлення строку або навести інші підстави для поновлення строку.
 
   3. Касаційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 289 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, наведені нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції із заявою про поновлення строку або навести інші підстави для поновлення строку.
 
46. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або наведені підстави для поновлення строку на касаційне оскарження визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті касаційного провадження на підставі пункту 4 частини першої статті 294 цього Кодексу.
 
   Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або наведені підстави для поновлення строку на касаційне оскарження визнані неповажними, суд відмовляє у відкритті касаційного провадження на підставі пункту 4 частини першої статті 294 цього Кодексу.
 
47. Розгляд заяви особи про поновлення строку на касаційне оскарження здійснюється колегією суддів суду касаційної інстанції, склад якої визначений в порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу.
 
-33- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 293:
абзац третій частини третьої вважати частиною четвертою цієї статті
 
Відхилено   Розгляд заяви особи про поновлення строку на касаційне оскарження здійснюється колегією суддів суду касаційної інстанції, склад якої визначений в порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу.
 
48. 4. Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом також, якщо:
 
-34- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 293:
у частині четвертій слово «судом» замінити словами «суддею-доповідачем»
 
Відхилено   4. Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом також, якщо:
 
49. 1) касаційна скарга подана особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписана, підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;
 
-35- Долженков О.В.
У статті 293:
у пункті 1 частини четвертої фразу «, або особою, посадове становище якої не зазначено» – виключити
 
Відхилено   1) касаційна скарга подана особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписана, підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;
 
50. 2) скаргу надіслано у інший спосіб, ніж до суду касаційної інстанції;
 
-36- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у пункті 2 частини четвертої статті 293 слово "надіслано" замінити словом "подано"
 
Враховано   2) скаргу подано у інший спосіб, ніж до суду касаційної інстанції;
 
51. 3) до надіслання ухвали про відкриття касаційного провадження від особи, що подала скаргу, надійшла заява про її відкликання;
 
   3) до надіслання ухвали про відкриття касаційного провадження від особи, що подала скаргу, надійшла заява про її відкликання;
 
52. 4) у касаційній скарзі не викладені передбачені цим Кодексом підстави для оскарження судового рішення в касаційному порядку.
 
-37- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 4 частини четвертої статті 293 виключити
 
Відхилено   4) у касаційній скарзі не викладені передбачені цим Кодексом підстави для оскарження судового рішення в касаційному порядку.
 
    -38- Долженков О.В.
У статті 293:
пункт 4 частини четвертої – виключити
 
Відхилено    
    -39- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Пункт 4 частини 4 статті 293 виключити
 
Відхилено    
53. 5. Питання про залишення касаційної скарги без руху суддя-доповідач вирішує протягом десяти днів з дня надходження касаційної скарги. Питання про повернення касаційної скарги суд касаційної інстанції вирішує протягом десяти днів з дня надходження касаційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків.
 
-40- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 293:
у частині п’ятій після слів «Питання про повернення касаційної скарги» слово «суд» замінити на слова «суддя-доповідач»
 
Відхилено   5. Питання про залишення касаційної скарги без руху суддя-доповідач вирішує протягом десяти днів з дня надходження касаційної скарги. Питання про повернення касаційної скарги суд касаційної інстанції вирішує протягом десяти днів з дня надходження касаційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків.
 
54. 6. Про повернення касаційної скарги постановляється ухвала.
 
   6. Про повернення касаційної скарги постановляється ухвала.
 
55. 7. Копія ухвали про повернення касаційної скарги надсилається учасникам справи у порядку, визначеному статтею 243 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія ухвали про повернення касаційної скарги разом з доданими до скарги матеріалами, а касаційна скарга залишається в суді касаційної інстанції.
 
-41- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 293:
у частині сьомій:
після слів «разом з» додати слова «касаційною скаргою та»
 
Відхилено   7. Копія ухвали про повернення касаційної скарги надсилається учасникам справи у порядку, визначеному статтею 243 цього Кодексу. Скаржнику надсилається копія ухвали про повернення касаційної скарги разом з доданими до скарги матеріалами, а касаційна скарга залишається в суді касаційної інстанції.
 
    -42- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 293:
у частині сьомій:
після слова «доданими до» слово «скарги» замінити словом «неї»
 
Відхилено    
    -43- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 293:
у частині сьомій:
слова «, а касаційна скарга залишається в суді касаційної інстанції» вилучити
 
Відхилено    
    -44- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 293:
у частині сьомій:
частину доповнити реченням такого змісту:
«Копія касаційної скарги залишається в суді касаційної інстанції.»
частини четверта – сьома вважати відповідно частинами п’ятою – восьмою
 
Відхилено    
56. Стаття 294. Відмова у відкритті касаційного провадження
 
   Стаття 294. Відмова у відкритті касаційного провадження
 
57. 1. Суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо:
 
-45- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 294:
додати частину першу такого змісту:
«1. Одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог статті 290 цього Кодексу, суддя-доповідач (колегія суддів) вирішує питання про відкриття касаційного провадження (про відмову у відкритті касаційного провадження).»
у зв’язку з цим частину першу вважати частину другою
 
Відхилено   1. Суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо:
 
    -46- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 294:
у частині першій слова «Суд касаційної інстанції» замінити словами «Суддя-доповідач»
 
Відхилено    
58. 1) касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню;
 
   1) касаційну скаргу подано на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню;
 
59. 2) є ухвала про закриття провадження у зв'язку з відмовою від поданої раніше касаційної скарги цієї ж особи на це саме судове рішення;
 
   2) є ухвала про закриття провадження у зв'язку з відмовою від поданої раніше касаційної скарги цієї ж особи на це саме судове рішення;
 
60. 3) є постанова про залишення касаційної скарги цієї ж особи без задоволення або ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення;
 
   3) є постанова про залишення касаційної скарги цієї ж особи без задоволення або ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення;
 
61. 4) скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на касаційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на касаційне оскарження визнані судом неповажними.
 
-47- Долженков О.В.
Частину першу статті 294 доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) справа не розглядалася в апеляційному порядку.»
 
Відхилено   4) скаржником у строк, визначений судом, не подано заяву про поновлення строку на касаційне оскарження або наведені підстави для поновлення строку на касаційне оскарження визнані судом неповажними.
 
    -48- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 294:
додати пункт п’ятий частини першої такого змісту:
«5) суд в порядку, передбаченому частинами четвертою, п'ятою цієї статті, прийшов до висновку, що касаційна скарга є необґрунтованою.»
 
Відхилено    
62. 2. У справі з ціною позову, що не перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (крім справ, які відповідно до цього Кодексу розглядаються за правилами загального позовного провадження), а також у випадку оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного провадження, якщо:
 
-49- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 294:
у частині другій слова «У справі з ціною позову, що не перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб» замінити словами «У справах розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження»;
частину другу вважати частиною четвертою
 
Відхилено   2. У справі з ціною позову, що не перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (крім справ, які відповідно до цього Кодексу розглядаються за правилами загального позовного провадження), а також у випадку оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного провадження, якщо:
 
    -50- Яценко А.В.
частину другу статті 294 виключити
 
Відхилено    
63. 1) Верховний Суд вже викладав у своїй постанові висновок щодо питання правильного застосування норми права, порушеного в касаційній скарзі, і суд апеляційної інстанції переглянув судове рішення відповідно до такого висновку; або
 
   1) Верховний Суд вже викладав у своїй постанові висновок щодо питання правильного застосування норми права, порушеного в касаційній скарзі, і суд апеляційної інстанції переглянув судове рішення відповідно до такого висновку; або
 
64. 2) правильне застосовування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення.
 
-51- Довбенко М.В.
Пункт 2 частини 2 статті 294 виключити
 
Відхилено   2) правильне застосовування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення.
 
65. Суд відмовляє у відкритті касаційного провадження з перегляду ухвали про повернення заяви позивачеві (заявникові), про розгляд скарг на дії (бездіяльність) органів державної виконавчої служби, приватного виконавця, якщо рішення касаційного суду за наслідками розгляду такої скарги не має значення для формування єдиної правозастосовчої практики.
 
   Суд відмовляє у відкритті касаційного провадження з перегляду ухвали про повернення заяви позивачеві (заявникові), про розгляд скарг на дії (бездіяльність) органів державної виконавчої служби, приватного виконавця, якщо рішення касаційного суду за наслідками розгляду такої скарги не має значення для формування єдиної правозастосовчої практики.
 
66. 3. Ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження підписується всім складом суду і повинна містити мотиви, з яких суд дійшов висновку про відсутність підстав для відкриття касаційного провадження.
 
-52- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 294:
додати частину третю такого змісту:
«3. Незалежно від поважності причин пропуску строку на касаційне оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків:
1) подання касаційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права та (або) обов'язки;
2) пропуску строку на касаційне оскарження внаслідок обставин непереборної сили.»
 
Відхилено   3. Ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження підписується всім складом суду і повинна містити мотиви, з яких суд дійшов висновку про відсутність підстав для відкриття касаційного провадження.
 
    -53- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 294:
у частині третій слова «підписується всім складом суду і» виключити;
частину третю вважати частиною шостою
 
Відхилено    
67. 4. Незалежно від поважності причин пропуску строку на касаційне оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків:
 
-54- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 294:
частину четверту виключити
 
Відхилено   4. Незалежно від поважності причин пропуску строку на касаційне оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків:
 
68. 1) подання касаційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученої до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права та (або) обов'язки;
 
   1) подання касаційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученої до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права та (або) обов'язки;
 
69. 2) пропуску строку на касаційне оскарження внаслідок обставин непереборної сили.
 
   2) пропуску строку на касаційне оскарження внаслідок обставин непереборної сили.
 
70. 5. Ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє не пізніше ніж через десять днів з дня надходження касаційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків.
 
-55- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 294:
додати частину п’яту такого змісту:
«5. Питання про відкриття провадження у справах, передбачених частиною четвертою цієї статті, вирішує суддя-доповідач.
Якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана касаційна скарга є обґрунтованою, він відкриває провадження, про що постановляє відповідну ухвалу.
У разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана касаційна скарга є необґрунтованою, вирішення питання про відкриття провадження здійснюється постійною колегією суддів, до складу якої входить суддя-доповідач.
Провадження відкривається, якщо хоча б один суддя із складу, колегії дійшов висновку про необхідність його відкриття.
Якщо жоден суддя із складу колегії не прийде до висновку про необхідність відкриття касаційного провадження через необґрунтованість скарги колегія суддів постановляє ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження.»
 
Відхилено   5. Ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє не пізніше ніж через десять днів з дня надходження касаційної скарги або з дня закінчення строку на усунення недоліків.
 
    -56- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 294:
у частині п’ятій після слів «Ухвалу про» додати слова «відкриття провадження у справі або»;
частину п’яту вважати частиною сьомою;
частину шосту вважати частиною восьмою
 
Відхилено    
71. 6. Копія ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження разом з доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а копія касаційної скарги залишається в суді касаційної інстанції.
 
   6. Копія ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження разом з доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а копія касаційної скарги залишається в суді касаційної інстанції.
 
72. Стаття 295. Відкриття касаційного провадження у справі
 
   Стаття 295. Відкриття касаційного провадження у справі
 
73. 1. За відсутності підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі, в якій повідомляється про дату, час і місце розгляду скарги, а також про витребування матеріалів справи.
 
   1. За відсутності підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги чи відмови у відкритті касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття касаційного провадження у справі, в якій повідомляється про дату, час і місце розгляду скарги, а також про витребування матеріалів справи.
 
74. 2. До відкриття касаційного провадження учасники справи мають право подати заперечення проти відкриття касаційного провадження.
 
-57- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 295:
частину другу виключити;
у зв’язку з цим частини третю та четверту вважати частинами другою та третьою
 
Відхилено   2. До відкриття касаційного провадження учасники справи мають право подати заперечення проти відкриття касаційного провадження.
 
75. 3. Питання про відкриття касаційного провадження у справі вирішується колегією суддів у складі трьох суддів не пізніше десяти днів з дня надходження касаційної скарги або з дня надходження заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, визначеному статтею 293 цього Кодексу.
 
   3. Питання про відкриття касаційного провадження у справі вирішується колегією суддів у складі трьох суддів не пізніше десяти днів з дня надходження касаційної скарги або з дня надходження заяви про усунення недоліків, поданої у порядку, визначеному статтею 293 цього Кодексу.
 
76. 4. В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначається строк для подання учасниками справи відзиву на касаційну скаргу. Якщо разом з касаційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття касаційного провадження встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
   4. В ухвалі про відкриття касаційного провадження зазначається строк для подання учасниками справи відзиву на касаційну скаргу. Якщо разом з касаційною скаргою подано заяви чи клопотання, суд в ухвалі про відкриття касаційного провадження встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
77. За наявності клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, суд у разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення (ухвали) суду або зупинення його дії, якщо зупинити його виконання неможливо.
 
-58- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 295:
в абзаці другому частини четвертої слова «якщо зупинити його виконання неможливо» виключити
 
Відхилено   За наявності клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, суд у разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення (ухвали) суду або зупинення його дії, якщо зупинити його виконання неможливо.
 
    -59- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 295:
абзац другий частини третьої вважати частиною четвертою цієї статті
 
Відхилено    
78. Стаття 296. Відзив на касаційну скаргу
 
   Стаття 296. Відзив на касаційну скаргу
 
79. 1. Учасники справи мають право подати до суду касаційної інстанції відзив на касаційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції в ухвалі про відкриття касаційного провадження.
 
   1. Учасники справи мають право подати до суду касаційної інстанції відзив на касаційну скаргу в письмовій формі протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції в ухвалі про відкриття касаційного провадження.
2. Відзив на касаційну скаргу має містити:
1) найменування суду касаційної інстанції;
2) ім'я (найменування), поштову адресу особи, яка подає відзив на касаційну скаргу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
3) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог касаційної скарги;
4) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає відзив на касаційну скаргу;
5) перелік матеріалів, які додаються.
 
80. 2. Відсутність відзиву на касаційну скаргу не перешкоджає перегляду судових рішень (рішення).
 
-60- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 296:
додати частину другу такого змісту:
«2. Відзив на касаційну скаргу має містити:
1) найменування суду касаційної інстанції;
2) ім'я (найменування), поштову адресу особи, яка подає відзив на касаційну скаргу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
3) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог касаційної скарги;
4) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає відзив на касаційну скаргу;
5) перелік матеріалів, які додаються.»
 
Враховано   3. Відсутність відзиву на касаційну скаргу не перешкоджає перегляду судових рішень (рішення).
 
    -61- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
статтю 296 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Відзив на касаційну скаргу має містити:
1) найменування суду касаційної інстанції;
2) ім'я (найменування), поштову адресу особи, яка подає відзив на касаційну скаргу, а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
3) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог касаційної скарги;
4) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає відзив на касаційну скаргу;
5) перелік матеріалів, які додаються".
У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою
 
Враховано    
81. 3. До відзиву додаються докази надсилання копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.
 
-62- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 296:
додати частину третю такого змісту:
«3. Відзив на касаційну скаргу може містити клопотання особи про розгляд справи за її участю. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не бажає брати участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції.»;
у зв’язку з цим частини другу та третю вважати частинами четвертою та п’ятою
 
Відхилено   4. До відзиву додаються докази надсилання копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.
 
82. Стаття 297. Закриття касаційного провадження
 
-63- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
Статтю 297 вважати статтею 299-1
 
Відхилено   Стаття 297. Закриття касаційного провадження
 
83. 1. Суд касаційної інстанції закриває касаційне провадження, якщо:
 
   1. Суд касаційної інстанції закриває касаційне провадження, якщо:
 
84. 1) після відкриття касаційного провадження особа, яка подала касаційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які приєдналися до касаційної скарги;
 
   1) після відкриття касаційного провадження особа, яка подала касаційну скаргу, заявила клопотання про відмову від скарги, за винятком випадків, коли є заперечення інших осіб, які приєдналися до касаційної скарги;
 
85. 2) після відкриття касаційного провадження виявилось, що касаційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не має права її підписувати;
 
   2) після відкриття касаційного провадження виявилось, що касаційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не має права її підписувати;
 
86. 3) після відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом першої чи апеляційної інстанції питання про її права та (або) обов'язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права та (або) обов'язки такої особи не вирішувалось.
 
   3) після відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом першої чи апеляційної інстанції питання про її права та (або) обов'язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права та (або) обов'язки такої особи не вирішувалось.
 
87. 2. Про закриття касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу.
 
   2. Про закриття касаційного провадження суд касаційної інстанції постановляє ухвалу.
 
88. Стаття 298. Приєднання до касаційної скарги
 
   Стаття 298. Приєднання до касаційної скарги
 
89. 1. Учасники справи мають право приєднатися до касаційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. До касаційної скарги мають право приєднатися також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та (або) обов'язки.
 
   1. Учасники справи мають право приєднатися до касаційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. До касаційної скарги мають право приєднатися також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та (або) обов'язки.
 
90. 2. Заяву про приєднання до касаційної скарги може бути подано до початку розгляду справи в суді касаційної інстанції.
 
   2. Заяву про приєднання до касаційної скарги може бути подано до початку розгляду справи в суді касаційної інстанції.
 
91. 3. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору та докази направлення скарги іншим учасникам справи.
 
-64- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
У статті 298:
додати частину четверту такого змісту:
«4. Заява про приєднання до касаційної скарги може містити клопотання особи про розгляд справи за її участю. За відсутності такого клопотання вважається, що особа не бажає брати участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції.»
 
Відхилено   3. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору та докази направлення скарги іншим учасникам справи.
 
92. Стаття 299. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї
 
-65- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Назву статті 299 викласти в наступній редакції:
«Стаття 299. Доповнення, зміна або відкликання касаційної скарги або відмова від неї»
 
Враховано   Стаття 299. Доповнення, зміна або відкликання касаційної скарги або відмова від неї
 
93. 1. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом строку на касаційне оскарження.
 
   1. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом строку на касаційне оскарження.
 
94. 2. У разі доповнення чи зміни касаційної скарги особа, яка подала касаційну скаргу, повинна подати докази надіслання копій відповідних доповнень чи змін до касаційної скарги іншим учасникам справи; в іншому випадку суд не враховує такі доповнення чи зміни.
 
   2. У разі доповнення чи зміни касаційної скарги особа, яка подала касаційну скаргу, повинна подати докази надіслання копій відповідних доповнень чи змін до касаційної скарги іншим учасникам справи; в іншому випадку суд не враховує такі доповнення чи зміни.
 
95. 3. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати її до постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження.
 
   3. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати її до постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження.
 
96. 4. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися від неї, а інша сторона має право визнати касаційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині до закінчення касаційного провадження. При відмові від касаційної скарги суд, за відсутності заперечень інших осіб, які приєдналися до касаційної скарги, постановляє ухвалу про закриття касаційного провадження.
 
-66- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 299:
додати частину четверту такого змісту:
«4. При відкликанні касаційної скарги суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про повернення скарги.»
 
Відхилено   4. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися від неї, а інша сторона має право визнати касаційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині до закінчення касаційного провадження. При відмові від касаційної скарги суд, за відсутності заперечень інших осіб, які приєдналися до касаційної скарги, постановляє ухвалу про закриття касаційного провадження.
 
97. 5. У разі закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою від касаційної скарги повторне оскарження цих рішень, ухвал цією особою не допускається.
 
-67- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 299:
у частині п’ятій після слова «ухвал» додати слова «з тих самих підстав»;
частини четверту – шосту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою
 
Відхилено   5. У разі закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою від касаційної скарги на судові рішення повторне оскарження цих рішень особою, що відмовилась від скарги, не допускається.
 
    -68- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину п'яту статті 299 викласти у такій редакції:
"5. У разі закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою від касаційної скарги на судові рішення повторне оскарження цих рішень особою, що відмовилась від скарги, не допускається"
 
Враховано    
98. 6. Суд касаційної інстанції має право не приймати відмову від скарги або її відкликання з підстав, визначених у частині п'ятій статті 192 цього Кодексу.
 
   6. Суд касаційної інстанції має право не приймати відмову від скарги або її відкликання з підстав, визначених у частині п'ятій статті 192 цього Кодексу.
 
99. § 3. Касаційний розгляд
 
   § 3. Касаційний розгляд
 
100. Стаття 300. Підготовка справи до касаційного розгляду
 
-69- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
статтю 300 викласти в такій редакції:
«Стаття 300. Підготовка справи до касаційного розгляду
1. Після отримання справи суддя-доповідач протягом десяти днів готує справу до касаційного розгляду:
1) з'ясовує склад учасників справи;
2) вирішує письмово заявлені клопотання учасників справи;
3) вирішує питання про можливість попереднього розгляду справи або письмового провадження за наявними у справі матеріалами у суді касаційної інстанції;
4) вирішує питання про зупинення виконання судових рішень, які оскаржуються;
5) вирішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду справи.
2. Усі рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки справи до касаційного розгляду, викладаються у формі ухвали.
3. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає справу до касаційного розгляду у судовому засіданні чи у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами.
4. Підготовчі дії, визначені пунктом 2 частини першої цієї статті, вчиняються з дотриманням прав всіх учасників справи подати свої міркування та заперечення щодо їх вчинення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
5. Про дату, час та місце розгляду справи повідомляються учасники справи, якщо справа відповідно до цього Кодексу розглядається з їх повідомленням.»
 
Відхилено   Стаття 300. Підготовка справи до касаційного розгляду
 
101. 1. Після отримання справи суддя-доповідач протягом десяти днів готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для ухвалення рішення суду касаційної інстанції, з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі.
 
   1. Після отримання справи суддя-доповідач протягом десяти днів готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для ухвалення рішення суду касаційної інстанції, з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі.
 
102. Стаття 301. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції
 
   Стаття 301. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції
 
103. 1. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
 
-70- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 301:
Першу частину викласти в такій редакції:
«1. Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального і чи процесуального права.»
 
Відхилено   1. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
 
104. 2. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
 
-71- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 301:
у другій частині:
слова «не має права» замінити словами «не може»
 
Відхилено   2. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
 
    -72- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 301:
у другій частині:
після слова «або» додаи слово « (та)»
 
Відхилено    
    -73- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 301:
у другій частині:
слова «у рішенні або постанові суду чи відхилені ним,» замінити словами «в оскаржуваному судовому рішенні, чи відкинуті ним,»
 
Відхилено    
    -74- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 301:
у другій частині:
після слів «питання про достовірність» додати слова «або недостовірність»
 
Відхилено    
105. 3. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.
 
-75- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 301:
третю частину викласти в такій редакції:
«3. Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.»
 
Відхилено   3. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.
 
106. 4. Суд не обмежений доводами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.
 
-76- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
додати стттю 301-1 такого змісту:
«Стаття 301-1. Попередній розгляд справи
1. Попередній розгляд справи має бути проведений протягом п'яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем колегією у складі трьох суддів у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи.
2. Попередній розгляд справи палатою, Великою Палатою не проводиться.
3 У попередньому судовому засіданні суддя-доповідач доповідає колегії суддів про проведення підготовчої дії та обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції.
4. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.
5. Суд касаційної інстанції скасовує судове рішення за наявності підстав, які тягнуть за собою обов'язкове скасування судового рішення.
6. Суд касаційної інстанції призначає справу до судового розгляду за відсутності підстав, встановлених частинами четвертою, п’ятою цієї статті. Справа призначається до судового розгляду, якщо хоч один суддя із складу суду дійшов такого висновку. Про призначення справи до судового розгляду постановляється ухвала, яка підписується всім складом суду.»
 
Відхилено   4. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.
 
    -77- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину четверту статті 301 після слів "Суд не обмежений доводами" доповнити словами "та вимогами"
 
Враховано    
107. Стаття 302. Порядок розгляду касаційної скарги
 
-78- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
статтю 302 викласти в такій редакції:
«Стаття 302. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
1. У суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи з урахуванням статті 301 та статі 302-1 цього Кодексу.
2. Учасники справи повідомляються про час та місце судового засідання, якщо вони подали відповідне клопотання про участь у судовому засіданні або суд визнав необхідним їх виклик для надання пояснень у справі.
3. Неприбуття учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце касаційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.
4. Суд касаційної інстанції використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки правильності застосування норм матеріального і процесуального права судами першої та апеляційної інстанцій.
5. Розгляд справи в суді касаційної інстанції починається з відкриття першого судового засідання.
6. Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на судове рішення якого суду розглядається.
7. Суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст оскаржуваного судового рішення та доводи касаційної скарги і відзиву на касаційну скаргу.
8. Сторони та інші учасники справи дають свої пояснення. Першою дає пояснення особа, яка подала касаційну скаргу. Якщо касаційні скарги подали обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Після цього пояснення дають особи, які приєдналися до касаційної скарги, інші учасники справи. Суд може обмежити тривалість пояснень, встановивши для всіх учасників справи рівний проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання. Таке обмеження тривалості пояснень має бути розумним та достатнім для надання можливості учасникам справи навести всі необхідні доводи на обґрунтування касаційної скарги та відзиву на неї.
9. У своїх поясненнях сторони та інші учасники справи можуть наводити тільки ті доводи, які стосуються підстав касаційного розгляду справи.
10. Вислухавши пояснення учасників справи, суд виходить до нарадчої кімнати.
11. У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено перерву або розгляд її відкладено.»
 
Відхилено   Стаття 302. Порядок розгляду касаційної скарги
 
108. 1. У суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням положень статті 301 цього Кодексу.
 
   1. У суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням положень статті 301 цього Кодексу.
 
109. 2. Розгляд справ в суді касаційної інстанції починається з відкриття першого судового засідання.
 
   2. Розгляд справ в суді касаційної інстанції починається з відкриття першого судового засідання.
 
110. 3. Розгляд справ в суді касаційної інстанції здійснюється у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.
 
   3. Розгляд справ в суді касаційної інстанції здійснюється у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.
 
111. 4. Перегляд рішень суду першої інстанції та постанов апеляційної інстанції у справах, ціна позову в яких не перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, здійснюється без повідомлення учасників справи, крім справ, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного провадження.
 
-79- Сажко С.М.
В частині 4 статті 302 пункту 1 законопроекту слово «п'ятсот» замінити словом «ста»
 
Відхилено   4. Перегляд рішень суду першої інстанції та постанов апеляційної інстанції у справах, ціна позову в яких не перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, здійснюється без повідомлення учасників справи, крім справ, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного провадження.
 
    -80- Довбенко М.В.
Частину 4 статті 302 виключити. Частини 5-12 статті 302 вважати частинами 4-11 відповідно
 
Відхилено    
112. 5. Перегляд ухвал суду першої та апеляційної інстанцій (крім ухвал, якими закінчено розгляд справи) здійснюється судом касаційної інстанції без повідомлення учасників справи.
 
   5. Перегляд ухвал суду першої та апеляційної інстанцій (крім ухвал, якими закінчено розгляд справи) здійснюється судом касаційної інстанції без повідомлення учасників справи.
 
113. 6. З урахуванням конкретних обставин справи суд касаційної інстанції може розглянути касаційні скарги, зазначені у частинах четвертій і п'ятій цієї статті, у судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи.
 
   6. З урахуванням конкретних обставин справи суд касаційної інстанції може розглянути касаційні скарги, зазначені у частинах четвертій і п'ятій цієї статті, у судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи.
 
114. 7. Суд касаційної інстанції використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки правильності застосування норм матеріального і процесуального права судами першої та апеляційної інстанцій.
 
   7. Суд касаційної інстанції використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки правильності застосування норм матеріального і процесуального права судами першої та апеляційної інстанцій.
 
115. 8. Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на рішення, ухвалу якого суду розглядається.
 
   8. Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на рішення, ухвалу якого суду розглядається.
 
116. 9. Суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст оскаржуваного рішення суду та доводи касаційної скарги.
 
   9. Суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст оскаржуваного рішення суду та доводи касаційної скарги.
 
117. 10. Учасники справи дають свої пояснення щодо касаційної скарги та відзиву на неї в порядку, встановленому головуючим. Суд може обмежити тривалість пояснень, встановивши для всіх учасників справи рівний проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання.
 
   10. Учасники справи дають свої пояснення щодо касаційної скарги та відзиву на неї в порядку, встановленому головуючим. Суд може обмежити тривалість пояснень, встановивши для всіх учасників справи рівний проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання.
 
118. 11. У своїх поясненнях сторони та учасники справи можуть наводити тільки ті доводи, які стосуються підстав касаційного перегляду судового рішення.
 
   11. У своїх поясненнях сторони та учасники справи можуть наводити тільки ті доводи, які стосуються підстав касаційного перегляду судового рішення.
 
119. 12. Вислухавши пояснення учасників справи, суд виходить до нарадчої кімнати.
 
-81- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину дванадцяту статті 302 доповнити реченням наступного змісту: "Суд касаційної інстанції має право після заслуховування пояснень осіб оголосити про перехід до касаційного розгляду у порядку письмового провадження. У такому випадку рішення виноситься протягом п'ятнадцяти днів з дня проведення судового засідання."
 
Відхилено   12. Вислухавши пояснення учасників справи, суд виходить до нарадчої кімнати
 
    -82- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
додати статтю 302-1 такого змісту:
«Стаття 302-1. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами
1. Суд касаційної інстанції розглядає справу в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами у разі:
1) відсутності клопотань від усіх учасників справи про розгляд справи за їх участю;
2) неприбуття жодного з учасників справи у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання;
3) перегляду ухвал судів першої та апеляційної інстанцій (крім ухвал, якими закінчено розгляд справи);
4) перегляду рішень суду першої інстанції та постанов апеляційної інстанції у справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження.
5) перегляду рішень суду першої інстанції та постанов апеляційної інстанції у справах, ціна позову в яких не перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
2. Якщо під час письмового провадження за наявними у справі матеріалами суд касаційної інстанції дійде висновку про те, що справу необхідно розглядати у судовому засіданні, то він призначає її до касаційного розгляду в судовому засіданні.
3. Якщо справа була розглянута в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, то копія постанови або ухвали суду касаційної інстанції надсилається учасникам справи в порядку, визначеному цим Кодексом.»
 
Відхилено    
120. Стаття 303. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду
 
-83- Власенко С.В.
Статтю 303 викласти в редакції: «Стаття 303. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду
1. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об'єднаної палати, передає справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія (палата, об'єднана палата) вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду, Великої Палати, у складі колегії суддів з цієї ж палати або у складі такої палати, викладеного в раніше ухваленому у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи об'єднаної палати, у складі колегії суддів (палати, об'єднаної палати) іншого касаційного суду.
2. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.
1. Справа підлягає передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду у всіх випадках, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції.»
 
Відхилено   Стаття 303. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду
 
121. 1. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, передає справу на розгляд палати, до якої входить така колегія, якщо ця колегія вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з цієї ж палати або у складі такої палати.
 
   1. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, передає справу на розгляд палати, до якої входить така колегія, якщо ця колегія вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з цієї ж палати або у складі такої палати.
 
122. 2. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати, передає справу на розгляд об'єднаної палати, якщо ця колегія або палата вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи об'єднаної палати.
 
-84- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 303:
у частині другій:
слова «об'єднаної палати, якщо ця колегія або палата» замінити словами «Великої Палати, якщо така колегія (палата)»
 
Відхилено   2. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати, передає справу на розгляд об'єднаної палати, якщо ця колегія або палата вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи об'єднаної палати.
 
    -85- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 303:
у частині другій:
слова «з іншої палати або у складі іншої палати чи об'єднаної палати.» замінити словами « (палати) іншого касаційного суду.»
 
Відхилено    
123. 3. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об'єднаної палати передає справу на розгляд Великої Палати, якщо така колегія (палата, об'єднана палата) вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об'єднаної палати) іншого касаційного суду.
 
-86- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 303:
у частині третій:
слова «, палати або об'єднаної палати» замінити словами «або палати,»
 
Відхилено   3. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об'єднаної палати передає справу на розгляд Великої Палати, якщо така колегія (палата, об'єднана палата) вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об'єднаної палати) іншого касаційного суду.
 
    -87- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 303:
у частині третій:
після слів «, якщо така колегія (палата» слова «, об’єднана палата» вилучити
 
Відхилено    
    -88- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 303:
у частині третій:
слова «Верховного Суду у складі колегії суддів (палати, об'єднаної палати) іншого касаційного суду» замінити словами «Великої Палати»
 
Відхилено    
124. 4. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об'єднаної палати, передає справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія (палата, об'єднана палата) вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати.
 
-89- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 303:
частину четверту виключити
 
Відхилено   4. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів, палати або об'єднаної палати, передає справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія (палата, об'єднана палата) вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Великої Палати.
 
125. 5. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.
 
-90- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 303:
частину п’яту виключити
 
Відхилено   5. Суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така передача необхідна для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовчої практики.
 
    -91- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 303:
статтю доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Якщо Велика Палата вважає, що у справі, яка розглядається колегією або палатою, слід відступити від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду, Велика Палата може за власною ініціативою прийняти рішення про розгляд такої справи Великою Палатою.»
 
Відхилено    
126. 6. Справа підлягає передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду у всіх випадках, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції.
 
-92- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 303:
у частині шостій слова «Верховного Суду» виключити;
частину шосту вважати частиною четвертою
 
Відхилено   6. Справа підлягає передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду у всіх випадках, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції.
 
127. Стаття 304. Порядок передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду
 
-93- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 304
Назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 304. Порядок передачі справи на розгляд палати, Великої Палати Верховного Суду»
 
Відхилено   Стаття 304. Порядок передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду
 
128. 1. Питання про передачу справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується судом за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи.
 
-94- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 304
у частині першій слова «, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду» замінити словами «або Великої Палати»
 
Відхилено   1. Питання про передачу справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується судом за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи.
 
129. 2. Питання про передачу справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується більшістю від складу суду, що розглядає справу.
 
-95- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 304
у частині другій слова «, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду» замінити словами «або Великої Палати»
 
Відхилено   2. Питання про передачу справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується більшістю від складу суду, що розглядає справу.
 
130. 3. Питання про передачу справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати може бути вирішене до прийняття постанови судом касаційної інстанції.
 
-96- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 304
у частині третій слова «, об'єднаної палати» вилучити
 
Відхилено   3. Питання про передачу справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати може бути вирішене до прийняття постанови судом касаційної інстанції.
 
131. 4. Про передачу справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду суд постановляє ухвалу із викладенням мотивів необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у рішенні, визначеному в частинах першій - четвертій статті 303 цього Кодексу, або із обґрунтуванням підстав, визначених у частинах п'ятій або шостій статті 303 цього Кодексу.
 
-97- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 304
у частині четвертій слова «, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду» замінити словами «або Великої Палати»
 
Відхилено   4. Про передачу справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду суд постановляє ухвалу із викладенням мотивів необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у рішенні, визначеному в частинах першій - четвертій статті 303 цього Кодексу, або із обґрунтуванням підстав, визначених у частинах п'ятій або шостій статті 303 цього Кодексу.
 
132. 5. Суддя, не згодний із рішенням про передачу (відмову у передачі) справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду, письмово викладає свою окрему думку в ухвалі про передачу справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду або в постанові, прийнятій за результатами касаційного розгляду.
 
-98- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 304
у частині п’ятій слова «, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду» замінити словами «або Великої Палати»
 
Відхилено   5. Суддя, не згодний із рішенням про передачу (відмову у передачі) справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду, письмово викладає свою окрему думку в ухвалі про передачу справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду або в постанові, прийнятій за результатами касаційного розгляду.
 
    -99- Журжій А.В.
у статті 304:
частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Суддя, не згодний із рішенням про передачу (відмову у передачі) справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду, письмово викладає свою окрему думку до ухвали про передачу справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду або до постанови, прийнятій за результатами касаційного розгляду. Про наявність окремої думки повідомляються учасники справи без оголошення її змісту в судовому засіданні. Окрема думка приєднується до справи і є відкритою для ознайомлення"
 
Відхилено    
133. 6. Якщо Велика Палата Верховного Суду дійде висновку про відсутність підстав для передачі справи на її розгляд, справа повертається (передається) відповідній колегії (палаті, об'єднаній палаті) для розгляду, про що постановляється ухвала. Справа, повернута на розгляд колегії (палати, об'єднаної палати), не може бути передана повторно на розгляд Великої Палати.
 
-100- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 304
доповнити статтею шостою такого змісту:
«6. Велика Палата до прийняття колегією або палатою рішення у справі може за власною ініціативою прийняти рішення про розгляд такої справи Великою Палатою у випадку, якщо вона вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду. Таке рішення приймається у формі ухвали більшістю від складу Великої Палати. Велика палата в такій ухвалі повинна обґрунтувати необхідність відступити від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду.»
 
Відхилено   6. Якщо Велика Палата Верховного Суду дійде висновку про відсутність підстав для передачі справи на її розгляд, справа повертається (передається) відповідній колегії (палаті, об'єднаній палаті) для розгляду, про що постановляється ухвала. Справа, повернута на розгляд колегії (палати, об'єднаної палати), не може бути передана повторно на розгляд Великої Палати.
 
    -101- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 304
у частині шостій слова «Верховного Суду», слова «, об’єднаній палаті» та слова «,об’єднаної палати» вилучити
 
Відхилено    
    -102- Журжій А.В.
у статті 304:
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Палата, об'єднана палата або Велика Палата Верховного суду після отримання справи, яка передана їй, зобов'язана здійснити її розгляд та прийняти рішення"
 
Відхилено    
134. 7. Після передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду визначений у ній суддя-доповідач у разі необхідності звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді стосовно підготовки наукового висновку щодо застосування норми права, питання щодо якого стало підставою для передачі справи на розгляд Великої Палати, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом.
 
-103- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 304
у частині сьомій слова «, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду» замінити словами «або Великої Палати»;
частини шосту та сьому вважати частинами сьомою та восьмою відповідно
 
Відхилено   7. Після передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду визначений у ній суддя-доповідач у разі необхідності звертається до відповідних фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді стосовно підготовки наукового висновку щодо застосування норми права, питання щодо якого стало підставою для передачі справи на розгляд Великої Палати, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми у подібних правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом.
 
    -104- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 304
статтю доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Рішення про розгляд справи Великою Палатою з підстав, встановлених частиною п’ятою статті 303 цього Кодексу, приймається у формі ухвали більшістю від її складу. Така ухвала приймається до прийняття колегією або палатою рішення у справі. Велика Палата в такій ухвалі повинна обґрунтувати необхідність відступу від висновку щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду.»
 
Відхилено    
135. Стаття 305. Касаційні скарги на ухвали господарських судів
 
-105- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
статтю 305 вважати статтею 306-1
 
Відхилено   Стаття 305. Касаційні скарги на ухвали господарських судів
 
136. 1. Ухвали судів першої та апеляційної інстанцій можуть бути оскаржені в касаційному порядку у випадках, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 288 цього Кодексу.
 
   1. Ухвали судів першої та апеляційної інстанцій можуть бути оскаржені в касаційному порядку у випадках, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 288 цього Кодексу.
 
137. 2. Скарги на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції чи постанови суду апеляційної інстанції, включаються до касаційної скарги на відповідне рішення чи постанову. У разі подання касаційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення чи постанови суду, суд повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.
 
   2. Скарги на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції чи постанови суду апеляційної інстанції, включаються до касаційної скарги на відповідне рішення чи постанову. У разі подання касаційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення чи постанови суду, суд повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.
 
138. 3. Касаційні скарги на ухвали судів першої чи апеляційної інстанцій розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції.
 
   3. Касаційні скарги на ухвали судів першої чи апеляційної інстанцій розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції.
 
139. 4. У випадках скасування судом касаційної інстанції ухвал суду першої або апеляційної інстанцій, які перешкоджають провадженню у справі, справа передається на розгляд суду першої або апеляційної інстанції.
 
   4. У випадках скасування судом касаційної інстанції ухвал суду першої або апеляційної інстанцій, які перешкоджають провадженню у справі, справа передається на розгляд суду першої або апеляційної інстанції.
 
140. Стаття 306. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення розгляду касаційної скарги іншої особи
 
   Стаття 306. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення розгляду касаційної скарги іншої особи
 
141. 1. Якщо касаційна скарга надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи і особа, яка подала скаргу, не була присутня під час касаційного розгляду справи, суд касаційної інстанції розглядає відповідну скаргу за правилами цієї Глави.
 
-106- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 306:
у частині першій слова «цієї Глави» замінити словами «, встановленими цією Главою»
 
Відхилено   1. Якщо касаційна скарга надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи і особа, яка подала скаргу, не була присутня під час касаційного розгляду справи, суд касаційної інстанції розглядає відповідну скаргу за правилами цієї Глави.
 
142. 2. У випадку відкриття касаційного провадження за такою скаргою суд касаційної інстанції може зупинити дію раніше прийнятої ним постанови та судових рішень, що оскаржуються.
 
-107- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 306:
доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Касаційна скарга, зазначена в частині першій цієї статті, може бути подана протягом одного року з дня набрання законної сили постанови суду касаційної інстанції за результатами розгляду справи за касаційною скаргою іншої особи.»
 
Відхилено   2. У випадку відкриття касаційного провадження за такою скаргою суд касаційної інстанції може зупинити дію раніше прийнятої ним постанови та судових рішень, що оскаржуються.
 
    -108- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 306:
Частину другу вважати частиною третьою та викласти в такій редакції:
«3. У випадку відкриття касаційного провадження за такою скаргою суд касаційної інстанції може зупинити дію раніше прийнятої ним постанови та рішень судів першої та (або) апеляційної інстанцій, що оскаржуються.»
 
Відхилено    
143. 3. За результатами розгляду касаційної скарги суд приймає постанову відповідно до статті 316 цього Кодексу. При цьому за наявності підстав може бути скасовано раніше прийняту постанову суду касаційної інстанції.
 
-109- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 306:
частину третю після слів «розгляду касаційної скарги» доповнити словами «, зазначеної в частині першій цієї статті,»
 
Відхилено   3. За результатами розгляду касаційної скарги суд приймає постанову відповідно до статті 316 цього Кодексу. При цьому за наявності підстав може бути скасовано раніше прийняту постанову суду касаційної інстанції.
 
    -110- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 306:
частини третю-п’яту вважати відповідно частинами четвертою-шостою
 
Відхилено    
144. 4. Суд касаційної інстанції розглядає скаргу, вказану в частині першій цієї статті, в межах доводів, які не розглядались під час касаційного розгляду справи за касаційною скаргою іншої особи.
 
   4. Суд касаційної інстанції розглядає скаргу, вказану в частині першій цієї статті, в межах доводів, які не розглядались під час касаційного розгляду справи за касаційною скаргою іншої особи.
 
145. 5. Суд відмовляє у відкритті провадження за касаційною скаргою, поданою відповідно до частини першої цієї статті, якщо суд розглянув наведені у ній доводи під час касаційного розгляду справи за касаційною скаргою іншої особи.
 
   5. Суд відмовляє у відкритті провадження за касаційною скаргою, поданою відповідно до частини першої цієї статті, якщо суд розглянув наведені у ній доводи під час касаційного розгляду справи за касаційною скаргою іншої особи.
 
146. Стаття 307. Строк розгляду касаційної скарги
 
   Стаття 307. Строк розгляду касаційної скарги
 
147. 1. Касаційна скарга на судові рішення, передбачені пунктами 1, 4 частини першої статті 288 цього Кодексу, має бути розглянута протягом шістдесяти днів, а на ухвали, передбачені пунктами 2, 3 частини першої статті 288 цього Кодексу, -протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі.
 
   1. Касаційна скарга на судові рішення, передбачені пунктами 1, 4 частини першої статті 288 цього Кодексу, має бути розглянута протягом шістдесяти днів, а на ухвали, передбачені пунктами 2, 3 частини першої статті 288 цього Кодексу, -протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі.
 
148. Стаття 308. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін
 
-111- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
статтю 308 викласти в такій редакції:
«Стаття 308. Відмова позивача від позову та укладення сторонами угоди про примирення
1. Незалежно від того, за касаційною скаргою кого з учасників справи було відкрито касаційне провадження, у суді касаційної інстанції позивач має право відмовитися від позову, а сторони мають право укласти між собою угоду про примирення з додержанням правил цього Кодексу, що регулюють порядок і наслідки вчинення цих процесуальних дій у будь-який час до закінчення касаційного розгляду.
2. Якщо заява про відмову від позову чи угода про примирення сторін відповідають вимогам статтей 192 і 193 цього Кодексу, суд визнає нечинними судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та постановляє ухвалу про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження угоди про примирення сторін, якою одночасно закриває провадження у справі.»
 
Відхилено   Стаття 308. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін
 
149. 1. У суді касаційної інстанції позивач має право відмовитися від позову, а сторони - укласти мирову угоду відповідно до загальних правил про ці процесуальні дії незалежно від того, хто подав касаційну скаргу.
 
   1. У суді касаційної інстанції позивач має право відмовитися від позову, а сторони - укласти мирову угоду відповідно до загальних правил про ці процесуальні дії незалежно від того, хто подав касаційну скаргу.
 
150. 2. Якщо заява про відмову від позову чи мирова угода сторін відповідають вимогам статей 192, 193 цього Кодексу, суд визнає нечинними судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та постановляє ухвалу про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін, якою одночасно закриває провадження у справі.
 
   2. Якщо заява про відмову від позову чи мирова угода сторін відповідають вимогам статей 192, 193 цього Кодексу, суд визнає нечинними судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та постановляє ухвалу про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін, якою одночасно закриває провадження у справі.
 
151. Стаття 309. Повноваження суду касаційної інстанції
 
-112- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 309:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 309. Повноваження суду касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги»
 
Відхилено   Стаття 309. Повноваження суду касаційної інстанції
 
152. 1. Суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право:
 
   1. Суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право:
 
153. 1) залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;
 
-113- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 309:
у частині першій:
у пункті першому після слова «та» додати слово « (або)»
 
Відхилено   1) залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;
 
154. 2) скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;
 
-114- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 309:
у частині першій:
у пункті другому після слова «та» додати слово « (або)»
 
Відхилено   2) скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;
 
155. 3) скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд;
 
-115- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 309:
у частині першій:
у пункті третьому після слів «скасувати судові рішення» додати слова «судів першої та (або) апеляційної інстанцій»
 
Відхилено   3) скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд;
 
156. 4) скасувати постанову суду апеляційної інстанції і залишити в силі рішення суду першої інстанції;
 
-116- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 309:
пункт 4 викласти у такій редакції:
"4) скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині";
 
Враховано   4) скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині;
 
157. 5) скасувати судові рішення суду першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі чи залишити заяву без розгляду повністю або частково;
 
-117- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 309:
у частині першій:
у пункті п’ятому після слова «та» додати слово « (або)»
 
Відхилено   5) скасувати судові рішення суду першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі чи залишити заяву без розгляду у відповідній частині;
 
    -118- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 309:
у пункті 5 слова "повністю або частково" замінити словами "у відповідній частині"
 
Враховано    
158. 6) у передбачених цим Кодексом випадках визнати нечинними судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій і закрити провадження у справі;
 
-119- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 309:
у частині першій:
у пункті шостому:
слово «передбачених» замінити словом «визначених»
 
Відхилено   6) у передбачених цим Кодексом випадках визнати нечинними судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі у відповідній частині;
 
    -120- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 309:
у частині першій:
у пункті шостому:
після слова «та» додати слово « (або)»
 
Відхилено    
    -121- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 309:
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6) у передбачених цим Кодексом випадках визнати нечинними судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і закрити провадження у справі у відповідній частині"
 
Враховано    
159. 7) у передбачених цим Кодексом випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених в пунктах 1 - 6 частини першої цієї статті.
 
-122- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 309:
у частині першій:
у пункті сьомому слово «передбачених» замінити словом «визначених»
 
Відхилено   7) у передбачених цим Кодексом випадках скасувати свою постанову (повністю або частково) і прийняти одне з рішень, зазначених в пунктах 1 - 6 частини першої цієї статті.
 
160. Стаття 310. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін
 
   Стаття 310. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін
 
161. 1. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
 
-123- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 310:
у частині першій слова «рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права» замінити словами «суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій»
 
Відхилено   1. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
 
162. 2. Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.
 
-124- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 310:
у частині другій слова «одних лише формальних міркувань» замінити словами «мотивів порушення судом норм процесуального права, якщо це не призвело і не могло призвести до неправильного вирішення справи»
 
Відхилено   2. Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.
 
163. Стаття 311. Підстави для повного або часткового скасування рішень і передачі справи повністю або частково на новий розгляд або для продовження розгляду
 
   Стаття 311. Підстави для повного або часткового скасування рішень і передачі справи повністю або частково на новий розгляд або для продовження розгляду
 
164. 1. Судові рішення підлягають обов'язковому скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо:
 
   1. Судові рішення підлягають обов'язковому скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо:
 
165. 1) справу розглянуто і вирішено неповноважним складом суду;
 
   1) справу розглянуто і вирішено неповноважним складом суду;
 
166. 2) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід, і судом касаційної інстанції визнано підстави його відводу обґрунтованими;
 
   2) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід, і судом касаційної інстанції визнано підстави його відводу обґрунтованими;
 
167. 3) судове рішення не підписано будь-яким із суддів або підписано не тими суддями, що зазначені в судовому рішенні;
 
   3) судове рішення не підписано будь-яким із суддів або підписано не тими суддями, що зазначені в судовому рішенні;
 
168. 4) судове рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглянула справу;
 
-125- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 311:
пункт 4 викласти у такій редакції:
"4) судове рішення ухвалено суддями, які не входили до складу колегії, що розглянула справу"
 
Враховано   4) судове рішення ухвалено суддями, які не входили до складу колегії, що розглянула справу;
 
169. 5) справу розглянуто за відсутності будь-кого з учасників справи, належним чином не повідомлених про час і місце судового засідання, якщо такий учасник справи обґрунтовує свою касаційну скаргу такою підставою;
 
-126- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 311:
пункт 5 після слів "належним чином не повідомлених про" доповнити словом "дату"
 
Враховано   5) справу розглянуто за відсутності будь-кого з учасників справи, належним чином не повідомлених про дату, час і місце судового засідання, якщо такий учасник справи обґрунтовує свою касаційну скаргу такою підставою;
 
170. 6) судове рішення ухвалено з порушенням правил інстанційної або територіальної юрисдикції;
 
-127- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 311:
у частині першій:
у пункті шостому після слова «юрисдикції» додати слова «, якщо це призвело до неправильного застосування норм матеріального права, або до неможливості здійснення належного захисту порушеного права чи інтересу сторони»
 
Відхилено   6) судове рішення ухвалено з порушенням правил інстанційної або територіальної юрисдикції;
 
171. 7) суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу, яка підлягала розгляду за правилами загального позовного провадження;
 
-128- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 311:
у частині першій:
у пункті сьомому слова «у порядку» замінити словами «за правилами»
 
Відхилено   7) суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу, яка підлягала розгляду за правилами загального позовного провадження;
 
172. 8) суд прийняв рішення про права та (або) обов'язки осіб, що не були залучені до участі у справі.
 
   8) суд прийняв рішення про права та (або) обов'язки осіб, що не були залучені до участі у справі.
 
173. 2. Судове рішення, ухвалене судом з порушенням правил територіальної юрисдикції (підсудності), підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд за встановленою законом підсудністю лише у випадку, коли скаржник довів, що не заявив у суді першої інстанції про непідсудність справи з поважних причин.
 
-129- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 311:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Судове рішення, ухвалене судом з порушенням правил виключної територіальної юрисдикції (підсудності), підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд за встановленою законом підсудністю лише у випадку, якщо таке порушення призвело до неправильного застосування норм матеріального права, або до неможливості здійснення належного захисту порушеного права чи інтересу сторони.»
 
Відхилено   2. Судове рішення, ухвалене судом з порушенням правил територіальної юрисдикції (підсудності), підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд за встановленою законом підсудністю лише у випадку, коли скаржник довів, що не заявив у суді першої інстанції про непідсудність справи з поважних причин.
 
174. 3. Підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо:
 
   3. Підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо:
 
175. 1) суд не дослідив зібрані у справі докази; або
 
   1) суд не дослідив зібрані у справі докази; або
 
176. 2) суд необґрунтовано відхилив клопотання про витребування, дослідження або огляд доказів, або інше клопотання (заяву) учасника справи щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи; або
 
   2) суд необґрунтовано відхилив клопотання про витребування, дослідження або огляд доказів, або інше клопотання (заяву) учасника справи щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи; або
 
177. 3) суд встановив обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів.
 
   3) суд встановив обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів.
 
178. 4. Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції.
 
-130- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 311:
у частині четвертій після слів «до суду апеляційної інстанції» додати слова «для продовження розгляду або на новий розгляд»
 
Відхилено   4. Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції.
 
179. 5. Висновки суду касаційної інстанції, у зв'язку з якими скасовано судові рішення, є обов'язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.
 
   5. Висновки суду касаційної інстанції, у зв'язку з якими скасовано судові рішення, є обов'язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи.
 
180. 6. Підставою для скасування судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі.
 
-131- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 311:
додати частину сьому такого змісту:
«7. Постанова суду касаційної інстанції не може містити вказівок для суду першої або апеляційної інстанції про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.»
 
Відхилено   6. Підставою для скасування судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі.
 
181. Стаття 312. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення
 
-132- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 312:
назву викласти у такій редакції:
"Стаття 312. Підстави для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення
 
Враховано   Стаття 312. Підстави для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення
 
182. 1. Підставами для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.
 
-133- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 312:
частину першу викласти у такій редакції:
1. Підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права"
 
Враховано   1. Підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.
 
183. 2. Порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення незаконного рішення.
 
   2. Порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення незаконного рішення.
 
184. 3. Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню.
 
   3. Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню.
 
185. 4. Зміна судового рішення може полягати в доповненні, виключенні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частини.
 
-134- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 312:
у частині четвертій слово "виключенні" виключити
 
Враховано   4. Зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частини.
 
186. Стаття 313. Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, скасованого помилково
 
-135- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 313:
назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 313. Підстави для скасування судового рішення суду апеляційної інстанції та залишення в силі судового рішення суду першої інстанції»
 
Відхилено   Стаття 313. Підстави для скасування постанови суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишення в силі судового рішення суду першої інстанції у відповідній частині
1. Суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.
 
    -136- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
статтю 313 викласти у такій редакції:
"Стаття 313. Підстави для скасування постанови суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишення в силі судового рішення суду першої інстанції у відповідній частині
1. Суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону"
 
Враховано    
187. 1. Суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.
 
-137- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 313:
у частині першій:
слово «постанову» замінити словами «судове рішення»
 
Відхилено      
    -138- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 313:
у частині першій:
слова «якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону» замінити словами «яке ухвалене відповідно до закону і скасоване або змінене помилково»
 
Відхилено    
188. Стаття 314. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням позову без розгляду
 
-139- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 314:
назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 314. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі»
 
Відхилено   Стаття 314. Підстави для скасування рішення повністю або частково із закриттям провадження в справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині
 
    -140- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
назву статті 314 викласти у такій редакції:
"Стаття 314. Підстави для скасування рішення повністю або частково із закриттям провадження в справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині
 
Враховано    
189. 1. Судове рішення, яким закінчено розгляд справи, підлягає скасуванню в касаційному порядку з залишенням позову без розгляду або закриттям провадження у справі з підстав, передбачених статтями 227 та 232 цього Кодексу.
 
-141- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 314:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Суд касаційної інстанції скасовує судові рішення в касаційному порядку і залишає позовну заяву без розгляду або закриває провадження у справі з підстав, визначених відповідно статтями 227 та 232 цього Кодексу.»
 
Відхилено   1. Судове рішення, яким закінчено розгляд справи, підлягає скасуванню в касаційному порядку повністю або частково з залишенням позову без розгляду або закриттям провадження у справі у відповідній частині з підстав, передбачених статтями 227 та 232 цього Кодексу.
 
    -142- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину першу статті 314 викласти у такій редакції:
1. Судове рішення, яким закінчено розгляд справи, підлягає скасуванню в касаційному порядку повністю або частково з залишенням позову без розгляду або закриттям провадження у справі у відповідній частині з підстав, передбачених статтями 227 та 232 цього Кодексу"
 
Враховано    
190. 2. Порушення правил юрисдикції господарських судів, визначених статтями 21 - 24 цього Кодексу, є обов'язковою підставою для скасування рішення незалежно від доводів касаційної скарги.
 
-143- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 314:
у частині другій після слів «скасування рішення» додати слова «із закриттям провадження»
 
Відхилено   2. Порушення правил юрисдикції господарських судів, визначених статтями 21 - 24 цього Кодексу, є обов'язковою підставою для скасування рішення незалежно від доводів касаційної скарги.
 
191. 3. Якщо суд першої або апеляційної інстанції ухвалив законне і обґрунтоване рішення, смерть фізичної особи чи припинення юридичної особи - сторони в спірних правовідносинах, що не допускають правонаступництва, після ухвалення рішення не може бути підставою для застосування положення частини першої цієї статті.
 
   3. Якщо суд першої або апеляційної інстанції ухвалив законне і обґрунтоване рішення, смерть фізичної особи чи припинення юридичної особи - сторони в спірних правовідносинах, що не допускають правонаступництва, після ухвалення рішення не може бути підставою для застосування положення частини першої цієї статті.
 
192. Стаття 315. Порядок ухвалення судових рішень судом касаційної інстанції
 
   Стаття 315. Порядок ухвалення судових рішень судом касаційної інстанції
 
193. 1. Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги ухвалює судові рішення у формі постанов згідно з вимогами, встановленими статтею 35 та главою 9 розділу ІІІ цього Кодексу, з урахуванням особливостей, зазначених у цій главі.
 
-144- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 315:
у частині першій:
слова «за наслідками» замінити словами «за результатами»
 
Відхилено   1. Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги ухвалює судові рішення у формі постанов згідно з вимогами, встановленими статтею 35 та главою 9 розділу ІІІ цього Кодексу, з урахуванням особливостей, зазначених у цій главі.
 
    -145- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 315:
у частині першій:
слово «статтею» замінити словами «у статті»
 
Відхилено    
    -146- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 315:
у частині першій:
слово «главою» замінити словами «у главі»
 
Відхилено    
    -147- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 315:
у частині першій:
слова «зазначених у цій главі» замінити словами «визначених у статті 316 цього Кодексу»
 
Відхилено    
194. 2. Процедурні питання, пов'язані з рухом справи, клопотання та заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом касаційної інстанції шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції.
 
   2. Процедурні питання, пов'язані з рухом справи, клопотання та заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом касаційної інстанції шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції.
 
195. 3. Постанова або ухвала суду касаційної інстанції оформлюється суддею-доповідачем (іншим суддею, якщо суддя-доповідач не згодний з постановою/ухвалою) і підписується всім складом суду, який розглядав справу, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
   3. Постанова або ухвала суду касаційної інстанції оформлюється суддею-доповідачем (іншим суддею, якщо суддя-доповідач не згодний з постановою/ухвалою) і підписується всім складом суду, який розглядав справу, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
196. Стаття 316. Постанова суду касаційної інстанції
 
-148- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
статтю 316 викласти в такій редакції:
«Стаття 316. Зміст постанови суду касаційної інстанції
1. Постанова суду касаційної інстанції складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
дати і місця її прийняття;
найменування суду касаційної інстанції, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;
найменування (ім'я) учасників справи і найменування (ім'я) особи, яка подала касаційну скаргу;
найменування суду першої та (або) апеляційної інстанції, судове рішення якого оскаржується, номер справи, дата ухвалення судового рішення, прізвище судді (суддів);
2) описової частини із зазначенням:
короткого змісту позовних вимог і рішень судів першої та апеляційної інстанцій;
короткого змісту вимог касаційної скарги;
узагальнених доводів особи, яка подала касаційну скаргу;
узагальненого викладу позиції інших учасників справи;
3) мотивувальної частини із зазначенням:
мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного в касаційній скарзі та відзиві на касаційну скаргу;
доводів, за якими суд касаційної інстанції погодився або не погодився з висновками суду першої та (або) апеляційної інстанції;
висновків за результатами розгляду касаційної скарги з посиланням на норми права, якими керувався суд;
дій, що їх повинні виконати суд першої та (або) апеляційної інстанції у разі скасування судового рішення і передачі справи на новий розгляд;
4) резолютивної частини із зазначенням:
висновку суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги і позовних вимог;
нового розподілу судових витрат, понесених у зв'язку із розглядом справи у суді першої інстанції та апеляційної інстанції – у разі скасування рішення та ухвалення нового рішення або зміни рішення;
розподілу судових витрат, понесених у зв'язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції;
повороту виконання у разі скасування рішень судів за наявності відповідної заяви та підстав.
2. У постанові палати, Великої Палати має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, із застосуванням якої не погодилася колегія суддів або палата, що передала справу на розгляд палати, Великої Палати.
3. Постанова суду касаційної інстанції проголошується за правилами, встановленими статтею 241 цього Кодексу.»
 
Відхилено   Стаття 316. Постанова суду касаційної інстанції
 
197. 1. У постанові мають бути зазначені:
 
-149- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частини першу статті 316 викласти у такій редакції:
"1. Постанова суду касаційної інстанції складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
а) дати і місця її прийняття;
б) найменування суду касаційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання;
в) найменування (ім'я) учасників справи і найменування (ім'я) особи, яка подала касаційну скаргу;
г) найменування суду першої та (або) апеляційної інстанції, судове рішення якого оскаржується, номер справи, дата ухвалення судового рішення, прізвище судді (суддів);
2) описової частини із зазначенням:
а) короткого змісту позовних вимог і рішень судів першої та апеляційної інстанцій;
б) короткого змісту вимог касаційної скарги;
в) узагальнених доводів особи, яка подала касаційну скаргу;
г) узагальненого викладу позиції інших учасників справи;
3) мотивувальної частини із зазначенням:
а) мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного в касаційній скарзі та відзиві на касаційну скаргу;
б) доводів, за якими суд касаційної інстанції погодився або не погодився з висновками суду першої та (або) апеляційної інстанції;
в) висновків за результатами розгляду касаційної скарги з посиланням на норми права, якими керувався суд;
г) дій, що їх повинні виконати суд першої та (або) апеляційної інстанції у разі скасування судового рішення і передачі справи на новий розгляд;
4) резолютивної частини із зазначенням:
а) висновку суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги і позовних вимог;
б) нового розподілу судових витрат, понесених у зв'язку із розглядом справи у суді першої інстанції та апеляційної інстанції – у разі скасування рішення та ухвалення нового рішення або зміни рішення;
в) розподілу судових витрат, понесених у зв'язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції;
г) повороту виконання у разі скасування рішень судів за наявності відповідної заяви та підстав.
 
Враховано   1. Постанова суду касаційної інстанції складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
а) дати і місця її прийняття;
б) найменування суду касаційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання;
в) найменування (ім'я) учасників справи і найменування (ім'я) особи, яка подала касаційну скаргу;
г) найменування суду першої та (або) апеляційної інстанції, судове рішення якого оскаржується, номер справи, дата ухвалення судового рішення, прізвище судді (суддів);
2) описової частини із зазначенням:
а) короткого змісту позовних вимог і рішень судів першої та апеляційної інстанцій;
б) короткого змісту вимог касаційної скарги;
в) узагальнених доводів особи, яка подала касаційну скаргу;
г) узагальненого викладу позиції інших учасників справи;
3) мотивувальної частини із зазначенням:
а) мотивів прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного в касаційній скарзі та відзиві на касаційну скаргу;
б) доводів, за якими суд касаційної інстанції погодився або не погодився з висновками суду першої та (або) апеляційної інстанції;
в) висновків за результатами розгляду касаційної скарги з посиланням на норми права, якими керувався суд;
г) дій, що їх повинні виконати суд першої та (або) апеляційної інстанції у разі скасування судового рішення і передачі справи на новий розгляд;
4) резолютивної частини із зазначенням:
а) висновку суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги і позовних вимог;
б) нового розподілу судових витрат, понесених у зв'язку із розглядом справи у суді першої інстанції та апеляційної інстанції – у разі скасування рішення та ухвалення нового рішення або зміни рішення;
в) розподілу судових витрат, понесених у зв'язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції;
г) повороту виконання у разі скасування рішень судів за наявності відповідної заяви та підстав.
 
198. 1) найменування суду касаційної інстанції, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;
 
      
199. 2) найменування (ім'я) учасників справи і найменування (ім'я) особи, яка подала касаційну скаргу;
 
      
200. 3) найменування суду першої або апеляційної інстанції, рішення, постанова якого оскаржується, дата ухвалення рішення, постанови, прізвище судді (суддів);
 
      
201. 4) стислий виклад суті рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції;
 
      
202. 5) підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;
 
      
203. 6) доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу;
 
      
204. 7) мотиви прийняття або відхилення кожного аргументу, викладеного в касаційній скарзі та відзиві на касаційну скаргу;
 
      
205. 8) доводи, за якими суд касаційної інстанції погодився або не погодився з висновками суду першої та (або) апеляційної інстанції;
 
      
206. 9) висновки за результатами розгляду касаційної скарги з посиланням на норми права, якими керувався суд;
 
      
207. 10) дії, що їх повинен виконати суд першої або апеляційної інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд;
 
      
208. 11) новий розподіл судових витрат, понесених у зв'язку з розглядом справи у суді першої інстанції та апеляційної інстанції, -у разі скасування рішення та ухвалення нового рішення або зміни рішення;
 
      
209. 12) розподіл судових витрат, понесених у зв'язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції;
 
      
210. 13) поворот виконання у разі скасування рішень судів за наявності відповідної заяви та підстав.
 
      
211. 2. У постанові палати, Великої Палати Верховного Суду має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, із застосуванням якої не погодилася колегія суддів або палата, що передала справу на розгляд палати, Великої Палати.
 
-150- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину другу статті 316 викласти у такій редакції:
2. У постанові палати, об'єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, із застосуванням якої не погодилася колегія суддів, палата, об'єднана палата, що передала справу на розгляд палати, об'єднаної палати, Великої Палати"
 
Враховано   2. У постанові палати, об'єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду має міститися висновок про те, як саме повинна застосовуватися норма права, із застосуванням якої не погодилася колегія суддів, палата, об'єднана палата, що передала справу на розгляд палати, об'єднаної палати, Великої Палати.
 
212. 3. Постанова суду касаційної інстанції проголошується за правилами, встановленими статтею 241 цього Кодексу.
 
   3. Постанова суду касаційної інстанції проголошується за правилами, встановленими статтею 241 цього Кодексу.
 
213. Стаття 317. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові суду касаційної інстанції
 
   Стаття 317. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові суду касаційної інстанції
 
214. 1. Вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.
 
   1. Вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.
 
215. 2. Постанова суду касаційної інстанції не може містити вказівок для суду першої або апеляційної інстанції про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.
 
   2. Постанова суду касаційної інстанції не може містити вказівок для суду першої або апеляційної інстанції про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.
 
216. Стаття 318. Законна сила постанови суду касаційної інстанції
 
   Стаття 318. Законна сила постанови суду касаційної інстанції
 
217. 1. Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття.
 
   1. Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття.
 
218. 2. З моменту прийняття постанови судом касаційної інстанції скасовані або визнані нечинними рішення, постанови та ухвали суду першої або апеляційної інстанції втрачають законну силу та подальшому виконанню не підлягають.
 
-151- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 318:
доповнити статтю частиною другою такого змісту:
«2. Ухвала суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення.»
 
Відхилено   2. З моменту прийняття постанови судом касаційної інстанції скасовані або визнані нечинними рішення, постанови та ухвали суду першої або апеляційної інстанції втрачають законну силу та подальшому виконанню не підлягають.
 
    -152- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 318:
у частині другій слова «подальшому виконанню не підлягають» замінити словами «у подальшому не можуть бути виконані»
 
Відхилено    
219. 3. Постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
-153- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 318:
у частині третій слова «і оскарженню не підлягає» замінити словами «і не може бути оскаржена»
 
Відхилено   3. Постанова суду касаційної інстанції є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
    -154- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
додати статтю 318-1 такого змісту:
«Стаття 318-1. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
1. Суд касаційної інстанції у випадках і в порядку, встановлених статтею 263 цього Кодексу, може постановити окрему ухвалу.»
 
Відхилено    
220. Стаття 319. Вручення судових рішень суду касаційної інстанції
 
   Стаття 319. Вручення судових рішень суду касаційної інстанції
 
221. 1. Судові рішення суду касаційної інстанції видаються або надсилаються в порядку, встановленому статтею 243 цього Кодексу у десятиденний строк з дня їх ухвалення.
 
-155- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 319:
у частині першій слова «у десятиденний строк з дня їх ухвалення» виключити
 
Відхилено   1. Судові рішення суду касаційної інстанції вручаються (видаються або надсилаються) в порядку, встановленому статтею 243 цього Кодексу у десятиденний строк з дня їх ухвалення.
 
    -156- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 319 слова "видаються або надсилаються" замінити словами "вручаються (видаються або надсилаються)"
 
Враховано    
222. 2. За заявою учасника справи копії судових рішень суду касаційної інстанції повторно видаються судом, який розглядав таку справу як суд першої інстанції.
 
-157- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 319:
у частині другій слова «За заявою учасника справи» виключити
 
Відхилено   2. За заявою учасника справи копії судових рішень суду касаційної інстанції повторно видаються судом, який розглядав таку справу як суд першої інстанції.
 
223. Стаття 320. Повернення справ
 
   Стаття 320. Повернення справ
 
224. 1. Після закінчення касаційного розгляду матеріали справи повертаються до суду першої інстанції, який її розглядав, у п'ятиденний строк з дня вручення постанови учасникам справи.
 
-158- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Доповнити Кодекс статтею 320-1 наступного змісту:
"Стаття 320-1. Перегляд судового рішення Великою палатою Верховного Суду
1. У випадку, якщо колегія суддів, об'єднана колегія або судова палата Верховного Суду прийняла рішення, яке містить висновки про застосування норм права у супереч із висновками, які раніше були висловлені колегією суддів, об'єднаною колегією суддів, судовою палатою або Великою палатою Верховного Суду, сторони мають право подати до Великої палати Верховного Суду клопотання про перегляд судового рішення. Таке клопотання може бути подано протягом трьох місяців з дня винесення рішення судом касаційної інстанції.
2. Клопотання має містити:
1) найменування суду касаційної інстанції;
2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України, номери засобів зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі є;
3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
4) судове рішення суду касаційної інстанції, про перегляд якого клопоче особа;
5) судове рішення суду касаційної інстанції, в якому по іншому застосовано норми матеріального або процесуального права;
6) обґрунтування того, чому справа підлягає розгляду Великою палатою Верховного Суду;
7) вимоги особи, яка подає клопотання;
8) перелік доданих до скарги документів.
Клопотання підписується стороною по справі або її представником. Якщо клопотання подається представником до нього додається документ, що підтверджує його повноваження.
3. Клопотання подається в паперовому та електронному вигляді. Клопотання реєструється Верховним Судом в день його надходження та направляється в електронному вигляді всім членам Великої палати Верховного Суду. Кожен суддя, що входить до складу Великої палати Верховного Суду, протягом 14 днів має право ініціювати голосування з приводу задоволення клопотання.
4. У випадку, якщо будь-який суддя ініціював голосування з приводу задоволення клопотання члени Великої палати Верховного Суду протягом 10 днів голосують на підтримку клопотання. Якщо не менше, ніж 7 суддів Великої палати Верховного Суду підтримають клопотання, Великою палатою Верховного Суду виноситься ухвала, яка підписується всім складом Великої палати. Даною ухвалою скасовується рішення суду касаційної інстанції, а справа передається для розгляду Великою палатою Верховного Суду в касаційному порядку.
5. У випадку, якщо жоден суддя не ініціював голосування у встановлений цієї статтею строк, а також у випадку, якщо менше 7 суддів підтримали клопотання, воно вважається відхиленим, про що заявник повідомляється листом за підписом Голови Верховного Суду або визначеного ним судді-члена Великої палати. Ухвала не повинна містити мотивів, з яких Велика палата відхилила клопотання."
 
Відхилено   1. Після закінчення касаційного розгляду матеріали справи повертаються до суду першої інстанції, який її розглядав, у п'ятиденний строк з дня вручення постанови учасникам справи.
 
    -159- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 320:
у частині першій після слів «матеріали справи» додати слова «,крім тих, що зберігаються виключно в електронній формі,»
 
Відхилено    
225. Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або
 
   Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або
 
226. виключними обставинами
 
   виключними обставинами
 
227. Стаття 321. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
 
   Стаття 321. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
 
228. 1. Рішення, постанови та ухвали господарського суду, Вищого суду з питань інтелектуальної власності, якими закінчено розгляд справи, а також ухвали у справах про банкрутство (неплатоспроможність), які підлягають оскарженню у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами.
 
   1. Рішення, постанови та ухвали господарського суду, Вищого суду з питань інтелектуальної власності, якими закінчено розгляд справи, а також ухвали у справах про банкрутство (неплатоспроможність), які підлягають оскарженню у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами.
 
229. 2. Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:
 
   2. Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:
 
230. 1) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
 
   1) істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
 
231. 2) встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі;
 
   2) встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у цій справі;
 
232. 3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду.
 
   3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду.
 
233. 3. Підставами для перегляду судових рішень у зв'язку з виключними обставинами є:
 
   3. Підставами для перегляду судових рішень у зв'язку з виключними обставинами є:
 
234. 1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.
 
-160- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
пункт 1 частини третьої статті 321 викласти у такій редакції:
"1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане"
 
Враховано   1) встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.
 
235. 2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні цієї справи судом;
 
   2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні цієї справи судом;
 
236. 3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення.
 
   3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення.
 
237. 4. Не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами:
 
   4. Не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами:
 
238. 1) переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи;
 
   1) переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи;
 
239. 2) докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були судом встановлені.
 
   2) докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були судом встановлені.
 
240. 5. При перегляді судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд не може виходити за межі тих вимог, які були предметом розгляду при ухваленні судового рішення, яке переглядається, розглядати інші вимоги або інші підстави позову.
 
-161- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 321:
додати частину п’яту такого змісту:
«5. Особа не має права на перегляд судового рішення у зв’язку із встановленням Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо така неконституційність була встановлена за результатами розгляду конституційної скарги цієї особи, поданої з порушенням строків, встановлених Законом України «Про Конституційний Суд України», але прийнятої до провадження виключно з мотивів суспільного інтересу.»;
у зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою
 
Відхилено   5. При перегляді судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд не може виходити за межі тих вимог, які були предметом розгляду при ухваленні судового рішення, яке переглядається, розглядати інші вимоги або інші підстави позову.
 
241. Стаття 322. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
 
   Стаття 322. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
 
242. 1. Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подано:
 
   1. Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подано:
 
243. 1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другою статті 321 цього Кодексу, можуть бути подані учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про існування обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення;
 
-162- Помазанов А.В.
У статті 322:
у пункті першому частини першої слова «тридцяти днів», розташовані перед словами «з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися», замінити словами «трьох місяців»
 
Відхилено   1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другою статті 321 цього Кодексу, - учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про існування обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення;
 
    -163- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 322:
у частині першій:
у пункті 1 слова "можуть бути подані" виключити
 
Враховано    
244. 2) з підстави, визначеної пунктом 2 частини другої статті 321 цього Кодексу, -протягом тридцяти днів з дня, коли вирок (ухвала) у кримінальному провадженні набрав (набрала) законної сили;
 
-164- Помазанов А.В.
У статті 322:
у пункті другому частини першої слова «тридцяти днів», розташовані перед словами «з дня, коли вирок (ухвала) у кримінальному провадженні набрав (набрала) законної сили», замінити словами «трьох місяців»
 
Відхилено   2) з підстави, визначеної пунктом 2 частини другої статті 321 цього Кодексу, – учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли вирок (ухвала) у кримінальному провадженні набрав (набрала) законної сили;
 
    -165- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 322:
у частині першій:
пункт 2 після слів і цифр "статті 321 цього Кодексу" доповнити словами "учасниками справи"
 
Враховано    
245. 3) з підстави, визначеної пунктом 3 частини другої статті 321 цього Кодексу, -протягом тридцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду;
 
-166- Помазанов А.В.
У статті 322:
у пункті третьому частини першої слова «тридцяти днів», розташовані перед словами «з дня набрання законної сили судовим рішенням», замінити словами «трьох місяців»
 
Відхилено   3) з підстави, визначеної пунктом 3 частини другої статті 321 цього Кодексу, – учасниками справи протягом тридцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду;
 
    -167- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
пункт 3 після слів і цифр "статті 321 цього Кодексу" доповнити словами "учасниками справи"
 
Враховано    
246. 4) з підстави, визначеної пунктом 1 частини третьої статті 321 цього Кодексу, -протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України;
 
-168- Помазанов А.В.
У статті 322:
у пункті четвертому частини першої слова «тридцяти днів», розташовані перед словами «з дня офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України», замінити словами «трьох місяців»
 
Відхилено   4) з підстави, визначеної пунктом 1 частини третьої статті 321 цього Кодексу, – учасниками справи протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України;
 
    -169- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
пункт 4 після слів і цифр "статті 321 цього Кодексу" доповнити словами "учасниками справи"
 
Враховано    
247. 5) з підстави, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 321 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, не пізніше тридцяти днів з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного;
 
-170- Помазанов А.В.
У статті 322:
у пункті п’ятому частини першої слова «тридцяти днів», розташовані перед словами «з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного», замінити словами «трьох місяців»
 
Відхилено   5) з підстави, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 321 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, не пізніше тридцяти днів з дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття цим рішенням статусу остаточного;
 
248. 6) з підстави, передбаченої пунктом 3 частини третьої статті 321 цього Кодексу, -протягом тридцяти днів з дня, коли вирок у кримінальному провадженні набрав законної сили.
 
-171- Помазанов А.В.
У статті 322:
у пункті шостому частини першої слова «тридцяти днів», розташовані перед словами «з дня, коли вирок у кримінальному провадженні набрав законної сили, «, замінити словами «трьох місяців»
 
Відхилено   6) з підстави, передбаченої пунктом 3 частини третьої статті 321 цього Кодексу, – учасниками справи протягом тридцяти днів з дня, коли вирок у кримінальному провадженні набрав законної сили.
 
    -172- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
пункт 6 після слів і цифр "статті 321 цього Кодексу" доповнити словами "учасниками справи"
 
Враховано    
249. 2. З урахуванням приписів частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана:
 
-173- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 322:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. З урахуванням приписів частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана:
1) з підстав, визначених пунктом 1 частини другої та пунктом 1 частини третьої статті 321 цього Кодексу, – не пізніше ніж через три роки з дня набрання таким судовим рішенням законної сили;
2) з підстав, визначених пунктами 2, 3 частини другої та пунктами 2, 3 частини третьої статті 321 цього Кодексу, – не пізніше ніж через десять років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.»
 
Відхилено   2. З урахуванням приписів частини першої цієї статті заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами може бути подана:
 
250. 1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 321 цього Кодексу, -не пізніше ніж через три роки з дня набрання таким судовим рішенням законної сили;
 
-174- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 322:
у частині другій:
у пункті 1 слова "не пізніше ніж через три роки" замінити словами "не пізніше трьох років"
 
Враховано   1) з підстави, визначеної пунктом 1 частини другої статті 321 цього Кодексу, – не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили;
 
251. 2) з підстав, визначених пунктами 2, 3 частини другої та частиною третьою статті 321 цього Кодексу, -не пізніше ніж через десять років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.
 
-175- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 322:
у частині другій:
у пункті 2 слова "не пізніше ніж через десять років" замінити словами "не пізніше десяти років"
 
Враховано   2) з підстав, визначених пунктами 2, 3 частини другої та частиною третьою статті 321 цього Кодексу, – не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили.
 
252. 3. Строки, визначені в частині другій цієї статті, не можуть бути поновлені.
 
   3. Строки, визначені в частині другій цієї статті, не можуть бути поновлені.
 
253. 4. Заява про перегляд судового рішення суду першої інстанції з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 3 частини третьої статті 321 цього Кодексу, подається до суду, який ухвалив судове рішення.
 
   4. Заява про перегляд судового рішення суду першої інстанції з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 3 частини третьої статті 321 цього Кодексу, подається до суду, який ухвалив судове рішення.
 
254. 5. Заява про перегляд судових рішень судів апеляційної і касаційної інстанцій з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, якими змінено або скасовано судове рішення, подається до суду тієї інстанції, яким змінено або ухвалено нове судове рішення.
 
   5. Заява про перегляд судових рішень судів апеляційної і касаційної інстанцій з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, якими змінено або скасовано судове рішення, подається до суду тієї інстанції, яким змінено або ухвалено нове судове рішення.
 
255. 6. Заява про перегляд судового рішення з підстави, визначеної пунктом 2 частини третьої статті 321 цього Кодексу, подається до Верховного Суду і розглядається у складі Великої Палати.
 
   6. Заява про перегляд судового рішення з підстави, визначеної пунктом 2 частини третьої статті 321 цього Кодексу, подається до Верховного Суду і розглядається у складі Великої Палати.
 
256. Стаття 323. Форма і зміст заяви
 
   Стаття 323. Форма і зміст заяви
 
257. 1. Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам цього Кодексу щодо оформлення позовних заяв до суду першої інстанції.
 
   1. Заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам цього Кодексу щодо оформлення позовних заяв до суду першої інстанції.
 
258. 2. У заяві про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами зазначаються:
 
   2. У заяві про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами зазначаються:
 
259. 1) найменування суду, якому адресується заява, номер справи;
 
   1) найменування суду, якому адресується заява, номер справи;
 
260. 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, якщо такі є;
 
   2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, якщо такі є;
 
261. 3) інші учасники справи;
 
   3) інші учасники справи;
 
262. 4) судове рішення, про перегляд якого подано заяву;
 
   4) судове рішення, про перегляд якого подано заяву;
 
263. 5) нововиявлені або виключні обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд судового рішення і дата їх відкриття або встановлення;
 
   5) нововиявлені або виключні обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд судового рішення і дата їх відкриття або встановлення;
 
264. 6) посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин.
 
-176- Яніцький В.П.
Частину другу статті 323 доповнити новим пунктом сьомим наступного змісту:
«7) заяву про згоду на обробку персональних даних у випадку подачі заяви фізичною особою.»
 
Відхилено   6) посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин.
 
265. 3. До заяви додаються:
 
   3. До заяви додаються:
 
266. 1) документи, що підтверджують надіслання іншим учасникам справи копії заяви та доданих до неї документів;
 
   1) документи, що підтверджують надіслання іншим учасникам справи копії заяви та доданих до неї документів;
 
267. 2) документ про сплату судового збору;
 
   2) документ про сплату судового збору;
 
268. 3) докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин;
 
   3) докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин;
 
269. 4) документ, який підтверджує повноваження представника особи, яка подає заяву, -якщо заява підписана таким представником;
 
   4) документ, який підтверджує повноваження представника особи, яка подає заяву, -якщо заява підписана таким представником;
 
270. 5) клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, -у разі подання заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 321 цього Кодексу.
 
   5) клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, -у разі подання заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 321 цього Кодексу.
 
271. 6) у разі пропуску строку на подання заяви - клопотання про його поновлення.
 
   6) у разі пропуску строку на подання заяви - клопотання про його поновлення.
 
272. За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 2 частини третьої статті 321 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.
 
   За подання і розгляд заяви з підстави, встановленої пунктом 2 частини третьої статті 321 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.
 
273. Стаття 324. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами
 
   Стаття 324. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами
 
274. 1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, що надійшла до суду, передається судді, колегії суддів, які визначаються у порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу.
 
   1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, що надійшла до суду, передається судді, колегії суддів, які визначаються у порядку, встановленому статтею 33 цього Кодексу.
 
275. 2. Протягом п'яти днів після надходження заяви до суду суддя-доповідач перевіряє її відповідність вимогам статті 323 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими чи виключними обставинами, про що постановляє відповідну ухвалу.
 
-177- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині другій статті 324 слова "суддя-доповідач" замінити словами "суддя (суддя-доповідач)"
 
Враховано   2. Протягом п'яти днів після надходження заяви до суду суддя (суддя-доповідач) перевіряє її відповідність вимогам статті 323 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття провадження за нововиявленими чи виключними обставинами, про що постановляє відповідну ухвалу.
 
276. 3. До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 323 цього Кодексу, застосовуються правила статті 175 цього Кодексу.
 
   3. До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 323 цього Кодексу, застосовуються правила статті 175 цього Кодексу.
 
277. 4. Якщо в заяві міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя-доповідач невідкладно після відкриття провадження у справі постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом від органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.
 
-178- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині четвертій статті 324 слова "суддя-доповідач" замінити словами "суддя (суддя-доповідач)"
 
Враховано   4. Якщо в заяві міститься клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, суддя (суддя-доповідач) невідкладно після відкриття провадження у справі постановляє ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом від органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.
 
278. Стаття 325. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та її наслідки
 
   Стаття 325. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та її наслідки
 
279. 1. Особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, може відмовитися від такої заяви до початку розгляду справи у судовому засіданні. У разі прийняття відмови від заяви суд закриває провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про що постановляє ухвалу.
 
   1. Особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, може відмовитися від такої заяви до початку розгляду справи у судовому засіданні. У разі прийняття відмови від заяви суд закриває провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про що постановляє ухвалу.
 
280. 2. У разі прийняття відмови від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами або виключними обставинами інші учасники справи можуть вимагати компенсації особою, яка її подала, судових витрат, понесених ними під час перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами або виключними обставинами.
 
   2. У разі прийняття відмови від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами або виключними обставинами інші учасники справи можуть вимагати компенсації особою, яка її подала, судових витрат, понесених ними під час перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами або виключними обставинами.
 
281. 3. Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, не може повторно звертатися до суду із такою ж заявою на тих самих підставах.
 
   3. Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, не може повторно звертатися до суду із такою ж заявою на тих самих підставах.
 
282. Стаття 326. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
 
   Стаття 326. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
 
283. 1. Заява про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами розглядається судом у судовому засіданні протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
 
   1. Заява про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами розглядається судом у судовому засіданні протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
 
284. 2. Справа розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. У суді першої інстанції справа розглядається у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи.
 
   2. Справа розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. У суді першої інстанції справа розглядається у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи.
 
285. 3. За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд може:
 
   3. За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд може:
 
286. 1) відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та залишити відповідне судове рішення в силі;
 
   1) відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та залишити відповідне судове рішення в силі;
 
287. 2) задовольнити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, скасувати відповідне судове рішення та ухвалити нове рішення чи змінити рішення;
 
   2) задовольнити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, скасувати відповідне судове рішення та ухвалити нове рішення чи змінити рішення;
 
288. 3) скасувати судове рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду.
 
   3) скасувати судове рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду.
 
289. За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами Верховний Суд може також скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції.
 
   За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами Верховний Суд може також скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції.
 
290. 4. У разі відмови в задоволенні заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими або виключними обставинами суд постановляє ухвалу. У разі задоволення заяви про перегляд судового рішення з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 3 частини третьої статті 321 цього Кодексу, та скасування судового рішення, що переглядається, суд:
 
   4. У разі відмови в задоволенні заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими або виключними обставинами суд постановляє ухвалу. У разі задоволення заяви про перегляд судового рішення з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 3 частини третьої статті 321 цього Кодексу, та скасування судового рішення, що переглядається, суд:
 
291. 1) ухвалює рішення - якщо переглядалось рішення суду;
 
   1) ухвалює рішення - якщо переглядалось рішення суду;
 
292. 2) приймає постанову - якщо переглядалась постанова суду;
 
   2) приймає постанову - якщо переглядалась постанова суду;
 
293. 3) постановляє ухвалу - якщо переглядалась ухвала суду.
 
   3) постановляє ухвалу - якщо переглядалась ухвала суду.
 
294. Верховний Суд за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, визначеної пунктом 2 частини третьої статті 321 цього Кодексу, приймає постанову.
 
   Верховний Суд за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, визначеної пунктом 2 частини третьої статті 321 цього Кодексу, приймає постанову.
 
295. 5. Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, видаються або надсилаються учасникам справи у порядку, передбаченому статтею 243 цього Кодексу.
 
   5. Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, видаються або надсилаються учасникам справи у порядку, передбаченому статтею 243 цього Кодексу.
 
296. 6. З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі.
 
   6. З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі.
 
297. 7. Судове рішення, ухвалене за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, може бути переглянуте на загальних підставах.
 
   7. Судове рішення, ухвалене за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, може бути переглянуте на загальних підставах.
 
298. Розділ V
 
   Розділ V
 
299. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ
 
   ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ
 
300. Стаття 327. Обов'язковість судових рішень
 
   Стаття 327. Обов'язковість судових рішень
 
301. 1. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, -і за її межами.
 
   1. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, -і за її межами.
 
302. 2. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
 
   2. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
 
303. Стаття 328. Звернення судових рішень до виконання
 
   Стаття 328. Звернення судових рішень до виконання
 
304. 1. Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.
 
-179- Левченко Ю.В.
Зміни частини 1,2 статті 328 ГПК України в пункті 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.
2. Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили, є його примірник, надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.»
 
Відхилено   1. Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.
 
305. Накази суду викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, і підписуються електронним цифровим підписом судді (в разі колегіального розгляду - електронними цифровими підписами всіх суддів, що входять до складу колегії).
 
   Накази суду викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, і підписуються електронним цифровим підписом судді (в разі колегіального розгляду - електронними цифровими підписами всіх суддів, що входять до складу колегії).
 
306. 2. Підставою для виконання суб'єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили, є його примірник в електронній формі, надісланий суб'єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.
 
   2. Підставою для виконання суб'єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили, є його примірник в електронній формі, надісланий суб'єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.
 
307. 3. Наказ, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, -ухвала суду є виконавчими документами. Наказ, судовий наказ, ухвала мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.
 
-180- Алексєєв І.С.
у статті 328:
у частині третій слово «законом» замінити словами «Законом України «Про виконавче провадження»
 
Відхилено   3. Наказ, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, -ухвала суду є виконавчими документами. Наказ, судовий наказ, ухвала мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.
 
308. 4. Протягом п'яти днів після набрання судовим рішенням законної сили виконавчий документ, зазначений в частині третій цієї статті, вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів, а його копія надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу, або, у разі її відсутності, рекомендованим чи цінним листом.
 
-181- Помазанов А.В.
У статті 328:
У частині четвертій слова «або, у разі її відсутності», розташовані перед словами «рекомендованим чи цінним листом», замінити словами «та одночасно»
 
Відхилено   4. Протягом п'яти днів після набрання судовим рішенням законної сили виконавчий документ, зазначений в частині третій цієї статті, вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів, а його копія (текст), що містить інформацію про веб-адресу такого документу у Єдиному державному реєстрі виконавчих документів, надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу, або, у разі її відсутності, рекомендованим чи цінним листом.
 
    -182- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину четверту статті 328 викласти в такій редакції:
"4. Протягом п'яти днів після набрання судовим рішенням законної сили виконавчий документ, зазначений в частині третій цієї статті, вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів, а його копія (текст), що містить інформацію про веб-адресу такого документу у Єдиному державному реєстрі виконавчих документів, надсилається стягувачу на його офіційну електронну адресу, або, у разі її відсутності, рекомендованим чи цінним листом"
 
Враховано    
309. 5. Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів чи проти декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути проведено в різних місцях чи рішенням передбачено вчинення кількох дій, видаються декілька наказів, у яких зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати судове рішення, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним.
 
   5. Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів чи проти декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути проведено в різних місцях чи рішенням передбачено вчинення кількох дій, видаються декілька наказів, у яких зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати судове рішення, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним.
 
310. 6. За заявою особи, на користь якої ухвалено рішення, суд з метою забезпечення виконання рішення суду може вжити заходи, передбачені статтею 138 цього Кодексу.
 
   6. За заявою особи, на користь якої ухвалено рішення, суд з метою забезпечення виконання рішення суду може вжити заходи, передбачені статтею 138 цього Кодексу.
 
311. 7. У разі вирішення питання про:
 
   7. У разі вирішення питання про:
 
312. виправлення помилки у виконавчому документі; визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню; забезпечення виконання судового рішення; стягнення на користь боржника безпідставно одержаного стягувачем за виконавчим документом; поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання; відстрочення чи розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання; звернення стягнення на грошові кошти, що належать третім особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку; зупинення виконання (дії) судового рішення; заміну сторони виконавчого провадження - суд вносить відповідну ухвалу до Єдиного державного реєстру виконавчих документів не пізніше двох днів з дня її постановлення у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті.
 
   виправлення помилки у виконавчому документі; визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню; забезпечення виконання судового рішення; стягнення на користь боржника безпідставно одержаного стягувачем за виконавчим документом; поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання; відстрочення чи розстрочення виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання; звернення стягнення на грошові кошти, що належать третім особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку; зупинення виконання (дії) судового рішення; заміну сторони виконавчого провадження - суд вносить відповідну ухвалу до Єдиного державного реєстру виконавчих документів не пізніше двох днів з дня її постановлення у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті.
 
313. 8. Якщо судом вживались заходи забезпечення позову, суд вносить до Єдиного державного реєстру виконавчих документів наявні у суді документи, що підтверджують виконання відповідної ухвали суду.
 
   8. Якщо судом вживались заходи забезпечення позову, суд вносить до Єдиного державного реєстру виконавчих документів наявні у суді документи, що підтверджують виконання відповідної ухвали суду.
 
314. 9. Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів затверджується спільним нормативно-правовим актом Державної судової адміністрації України та Міністерства юстиції України за погодженням з Вищою радою правосуддя.
 
-183- Алексєєв І.С.
у статті 328:
частину дев’яту викласти в такій редакції:
«9. Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів затверджується нормативно-правовим актом Міністерства юстиції України.».
 
Відхилено   9. Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів затверджується спільним нормативно-правовим актом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України.
 
    -184- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Частину дев’яту статті 328 викласти в такій редакції: «9. Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів затверджується спільним нормативно-правовим актом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України.»
 
Враховано    
    -185- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
У частині 9 статті 328 виключити фразу: «за погодженням з Вищою радою правосуддя.»
 
Відхилено    
315. Стаття 329. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню
 
   Стаття 329. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню
 
316. 1. Суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.
 
   1. Суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.
 
317. 2. Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов'язок боржника відсутній повністю чи частково у зв'язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.
 
   2. Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов'язок боржника відсутній повністю чи частково у зв'язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.
 
318. 3. Суд розглядає заяву в десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити виконання за виконавчим документом або заборонити приймати виконавчий документ до виконання.
 
   3. Суд розглядає заяву в десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити виконання за виконавчим документом або заборонити приймати виконавчий документ до виконання.
 
319. 4. Про виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню, суд постановляє ухвалу. Якщо стягнення за таким виконавчим документом уже відбулося повністю або частково, суд одночасно з вирішенням вказаних питань на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем за виконавчим документом.
 
   4. Про виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню, суд постановляє ухвалу. Якщо стягнення за таким виконавчим документом уже відбулося повністю або частково, суд одночасно з вирішенням вказаних питань на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем за виконавчим документом.
 
320. 5. Ухвала суду за результатами розгляду заяви може бути оскаржена у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   5. Ухвала суду за результатами розгляду заяви може бути оскаржена у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
321. Стаття 330. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання
 
   Стаття 330. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання
 
322. 1. У разі пропуску строку для пред'явлення наказу, судового наказу до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.
 
   1. У разі пропуску строку для пред'явлення наказу, судового наказу до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.
 
323. 2. Заява про поновлення пропущеного строку подається до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції, і розглядається в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Їхня неявка не є перешкодою для вирішення питання про поновлення пропущеного строку. Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк.
 
   2. Заява про поновлення пропущеного строку подається до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції, і розглядається в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Їхня неявка не є перешкодою для вирішення питання про поновлення пропущеного строку. Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк.
 
324. 3. Про поновлення строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання суд постановляє ухвалу.
 
   3. Про поновлення строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання суд постановляє ухвалу.
 
325. Стаття 331. Мирова угода в процесі виконання
 
   Стаття 331. Мирова угода в процесі виконання
 
326. 1. Мирова угода, укладена між сторонами, або заява про відмову стягувача від примусового виконання в процесі виконання рішення подається в письмовій формі державному або приватному виконавцеві, який не пізніше триденного строку передає її для затвердження до суду, який видав виконавчий документ.
 
   1. Мирова угода, укладена між сторонами, або заява про відмову стягувача від примусового виконання в процесі виконання рішення подається в письмовій формі державному або приватному виконавцеві, який не пізніше триденного строку передає її для затвердження до суду, який видав виконавчий документ.
 
327. 2. Питання затвердження мирової угоди у процесі виконання рішення, задоволення заяви про відмову стягувача від примусового виконання рішення вирішується судом протягом десяти днів з дня надходження до суду відповідної заяви, про що постановляється ухвала.
 
   2. Питання затвердження мирової угоди у процесі виконання рішення, задоволення заяви про відмову стягувача від примусового виконання рішення вирішується судом протягом десяти днів з дня надходження до суду відповідної заяви, про що постановляється ухвала.
 
328. 3. Суд має право відмовити у затвердженні мирової угоди у процесі виконання рішення з підстав, визначених статтею 193 цього Кодексу, а у задоволенні заяви про відмову від примусового виконання рішення - з підстав, визначених статтею 192 цього Кодексу.
 
   3. Суд має право відмовити у затвердженні мирової угоди у процесі виконання рішення з підстав, визначених статтею 193 цього Кодексу, а у задоволенні заяви про відмову від примусового виконання рішення - з підстав, визначених статтею 192 цього Кодексу.
 
329. Стаття 332. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку виконання судового рішення
 
   Стаття 332. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку виконання судового рішення
 
330. 1. За заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), -встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання.
 
-186- Алексєєв І.С.
у статті 332:
у частині першій слова «стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом),» замінити словами «сторони, а також державного або приватного виконавця»
 
Відхилено   1. За заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), -встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання.
 
331. 2. Заява про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення розглядається у десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.
 
   2. Заява про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення розглядається у десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.
 
332. 3. Підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочки або розстрочки виконання судового рішення є обставини, що суттєво ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.
 
   3. Підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочки або розстрочки виконання судового рішення є обставини, що суттєво ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.
 
333. 4. Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує:
 
   4. Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує:
 
334. 1) ступінь вини відповідача у виникненні спору;
 
-187- Алексєєв І.С.
у статті 332:
пункт 1 частини четвертої виключити
 
Відхилено   1) ступінь вини відповідача у виникненні спору;
 
335. 2) щодо фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім'ї, скрутний матеріальний стан;
 
-188- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у пункті 2 частини четвертої статті 332 слово "скрутний" замінити словом "її"
 
Враховано   2) щодо фізичної особи – тяжке захворювання її самої або членів її сім'ї, її матеріальний стан;
 
336. 3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.
 
   3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.
 
337. 5. Розстрочення та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови.
 
   5. Розстрочення та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови.
 
338. 6. При відстроченні або розстроченні виконання судового рішення суд може вжити заходів щодо забезпечення позову.
 
   6. При відстроченні або розстроченні виконання судового рішення суд може вжити заходів щодо забезпечення позову.
 
339. 7. Про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, встановлення чи зміну способу та порядку його виконання або відмову у вчиненні відповідних процесуальних дій постановляється ухвала, яка може бути оскаржена. У необхідних випадках ухвала надсилається установі банку за місцезнаходженням боржника або державному виконавцю, приватному виконавцю.
 
-189- Алексєєв І.С.
у статті 332:
у частині сьомій слова «установі банку за місцезнаходженням боржника або» виключити
 
Відхилено   7. Про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, встановлення чи зміну способу та порядку його виконання або відмову у вчиненні відповідних процесуальних дій постановляється ухвала, яка може бути оскаржена. У необхідних випадках ухвала надсилається установі банку за місцезнаходженням боржника або державному виконавцю, приватному виконавцю.
 
340. Стаття 333. Зупинення виконання судового рішення
 
   Стаття 333. Зупинення виконання судового рішення
 
341. 1. Суд касаційної інстанції за заявою учасника справи або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскарженого рішення суду або зупинити його дію (якщо рішення не передбачає примусового виконання) до закінчення його перегляду в касаційному порядку.
 
   1. Суд касаційної інстанції за заявою учасника справи або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскарженого рішення суду або зупинити його дію (якщо рішення не передбачає примусового виконання) до закінчення його перегляду в касаційному порядку.
 
342. 2. Про зупинення виконання або зупинення дії судового рішення постановляється ухвала.
 
   2. Про зупинення виконання або зупинення дії судового рішення постановляється ухвала.
 
343. 3. Суд касаційної інстанції у постанові за результатами перегляду оскаржуваного судового рішення вирішує питання про поновлення його виконання (дії).
 
   3. Суд касаційної інстанції у постанові за результатами перегляду оскаржуваного судового рішення вирішує питання про поновлення його виконання (дії).
 
344. Стаття 334. Поворот виконання рішення, постанови
 
   Стаття 334. Поворот виконання рішення, постанови
 
345. 1. Суд апеляційної чи касаційної інстанції, приймаючи постанову, вирішує питання про поворот виконання, якщо, скасувавши рішення (визнавши його нечинним), він:
 
   1. Суд апеляційної чи касаційної інстанції, приймаючи постанову, вирішує питання про поворот виконання, якщо, скасувавши рішення (визнавши його нечинним), він:
 
346. 1) закриває провадження у справі;
 
   1) закриває провадження у справі;
 
347. 2) залишає позов без розгляду;
 
   2) залишає позов без розгляду;
 
348. 3) відмовляє в позові повністю;
 
   3) відмовляє в позові повністю;
 
349. 4) задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі.
 
   4) задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі.
 
350. 2. Якщо рішення після його виконання скасовано і справу повернуто на новий розгляд, суд, ухвалюючи рішення, вирішує питання про поворот виконання, якщо при новому розгляді справи він:
 
   2. Якщо рішення після його виконання скасовано і справу повернуто на новий розгляд, суд, ухвалюючи рішення, вирішує питання про поворот виконання, якщо при новому розгляді справи він:
 
351. 1) закриває провадження у справі;
 
   1) закриває провадження у справі;
 
352. 2) залишає позов без розгляду;
 
   2) залишає позов без розгляду;
 
353. 3) відмовляє в позові повністю;
 
   3) відмовляє в позові повністю;
 
354. 4) задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі.
 
   4) задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі.
 
355. 3. Суд вирішує питання про поворот виконання, якщо за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами він:
 
   3. Суд вирішує питання про поворот виконання, якщо за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами він:
 
356. 1) закриває провадження у справі;
 
   1) закриває провадження у справі;
 
357. 2) залишає позов без розгляду;
 
   2) залишає позов без розгляду;
 
358. 3) відмовляє в позові повністю;
 
   3) відмовляє в позові повністю;
 
359. 4) задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі.
 
   4) задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі.
 
360. 4. Якщо скасовано рішення третейського суду, боржникові повертається все те, що з нього стягнуто на користь стягувача за вказаним рішенням.
 
   4. Якщо скасовано рішення третейського суду, боржникові повертається все те, що з нього стягнуто на користь стягувача за вказаним рішенням.
 
361. 5. Питання про поворот виконання рішення суд вирішує за наявності відповідної заяви сторони.
 
   5. Питання про поворот виконання рішення суд вирішує за наявності відповідної заяви сторони.
 
362. 6. До заяви про поворот виконання рішення шляхом повернення стягнутих грошових сум, майна або його вартості додається документ, який підтверджує те, що суму, стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано установою банку або майно вилучено державним або приватним виконавцем.
 
   6. До заяви про поворот виконання рішення шляхом повернення стягнутих грошових сум, майна або його вартості додається документ, який підтверджує те, що суму, стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано установою банку або майно вилучено державним або приватним виконавцем.
 
363. 7. За подання заяви про поворот виконання судовий збір не сплачується.
 
   7. За подання заяви про поворот виконання судовий збір не сплачується.
 
364. 8. При вирішенні питання про поворот виконання судового рішення суд може вжити заходів щодо забезпечення позову.
 
   8. При вирішенні питання про поворот виконання судового рішення суд може вжити заходів щодо забезпечення позову.
 
365. 9. Якщо питання про поворот виконання рішення не було вирішено судом відповідно до частин першої - третьої цієї статті, заява відповідача про поворот виконання рішення розглядається судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.
 
   9. Якщо питання про поворот виконання рішення не було вирішено судом відповідно до частин першої - третьої цієї статті, заява відповідача про поворот виконання рішення розглядається судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.
 
366. 10. Заява про поворот виконання може бути подана протягом одного року з дня ухвалення відповідного рішення суду апеляційної чи касаційної інстанції або з дня ухвалення рішення при новому розгляді справи. Така заява розглядається у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника у двадцятиденний строк з дня надходження заяви, проте їх неявка не перешкоджає її розгляду.
 
   10. Заява про поворот виконання може бути подана протягом одного року з дня ухвалення відповідного рішення суду апеляційної чи касаційної інстанції або з дня ухвалення рішення при новому розгляді справи. Така заява розглядається у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника у двадцятиденний строк з дня надходження заяви, проте їх неявка не перешкоджає її розгляду.
 
367. Стаття 335. Заміна сторони виконавчого провадження
 
   Стаття 335. Заміна сторони виконавчого провадження
 
368. 1. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.
 
   1. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.
 
369. 2. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.
 
   2. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.
 
370. 3. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.
 
   3. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.
 
371. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.
 
   Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.
 
372. 4. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 243 цього Кодексу.
 
-190- Журжій А.В.
у частині четвертій статті 335 слова "справи а також" замінити словами "справи, а також"
 
Відхилено   4. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 243 цього Кодексу.
 
373. 5. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.
 
   5. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.
 
374. Стаття 336. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами
 
   Стаття 336. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами
 
375. 1. Питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами, вирішується судом за поданням державного чи приватного виконавця.
 
   1. Питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами, вирішується судом за поданням державного чи приватного виконавця.
 
376. 2. Суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами.
 
   2. Суд у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з повідомленням сторін та заінтересованих осіб. Неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами.
 
377. Стаття 337. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать третім особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому порядку
 
-191- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 337:
у назві слово "третім" замінити словом "іншим"
 
Враховано   Стаття 337. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому порядку
 
378. 1. Суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, що має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.
 
-192- Помазанов А.В.
У статті 337:
у частині першій слова «не оспорюється зазначеною особою або», розташовані перед словами «підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.» вилучити
 
Відхилено   1. Суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, що має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.
 
379. 2. Суд відмовляє в задоволенні такої заяви, якщо вона подана після закінчення строку позовної давності для відповідної вимоги боржника до такої особи, або строку на пред'явлення до виконання виконавчого документа про стягнення коштів з такої особи на користь боржника за судовим рішенням, що набрало законної сили.
 
   2. Суд відмовляє в задоволенні такої заяви, якщо вона подана після закінчення строку позовної давності для відповідної вимоги боржника до такої особи, або строку на пред'явлення до виконання виконавчого документа про стягнення коштів з такої особи на користь боржника за судовим рішенням, що набрало законної сили.
 
380. 3. Заява розглядається судом протягом десяти днів з дня її надходження.
 
   3. Заява розглядається судом протягом десяти днів з дня її надходження.
 
381. 4. Суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про час і місце розгляду справи.
 
-193- Помазанов А.В.
У статті 337:
частину четверту передсловами «в судовому засіданні з викликом такої особи» доповнити словами «на умовах, визначених частиною першою цієї статті»
 
Відхилено   4. Суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.
 
    -194- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 337:
частину четверту після слів "повідомлення про" доповнити словом "дату"
 
Враховано    
382. 5. За заявою стягувача суд може накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах і належать особі, що має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.
 
-195- Шкрум А.І.
Частину 5 статті 337 виключити, у зв’язку з чим змінити нумерацію частин статті відповідно
 
Відхилено   5. За заявою стягувача суд може накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах і належать особі, що має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.
 
383. Арешт накладається у межах загальної суми стягнення в порядку, встановленому цим Кодексом для накладення арешту при вжитті заходів забезпечення позову.
 
   Арешт накладається у межах загальної суми стягнення в порядку, встановленому цим Кодексом для накладення арешту при вжитті заходів забезпечення позову.
 
384. 6. Одночасно суд вирішує питання про зустрічне забезпечення та про заборону такій особі вчиняти дії щодо погашення заборгованості перед боржником та (або) зупиняє виконання судового рішення, згідно з яким з такої особи на користь боржника стягуються грошові кошти в межах загальної суми стягнення, до закінчення розгляду питання про звернення стягнення на грошові кошти.
 
   6. Одночасно суд вирішує питання про зустрічне забезпечення та про заборону такій особі вчиняти дії щодо погашення заборгованості перед боржником та (або) зупиняє виконання судового рішення, згідно з яким з такої особи на користь боржника стягуються грошові кошти в межах загальної суми стягнення, до закінчення розгляду питання про звернення стягнення на грошові кошти.
 
385. 7. Про задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, або про відмову у її задоволенні суд постановляє ухвалу.
 
   7. Про задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, або про відмову у її задоволенні суд постановляє ухвалу.
 
386. 8. У разі задоволення заяви судове рішення може бути виконано шляхом звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі в межах заборгованості такої особи перед боржником.
 
   8. У разі задоволення заяви судове рішення може бути виконано шляхом звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі в межах заборгованості такої особи перед боржником.
 
387. 9. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, є підставою для визнання виконавчого документа, за яким боржник виступає стягувачем, таким, що не підлягає виконанню в розмірі стягнутої суми.
 
   9. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, є підставою для визнання виконавчого документа, за яким боржник виступає стягувачем, таким, що не підлягає виконанню в розмірі стягнутої суми.
 
388. 10. Питання про звернення стягнення на нерухоме майно боржника, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку, під час виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішуються судом за поданням державного виконавця, приватного виконавця.
 
   10. Питання про звернення стягнення на нерухоме майно боржника, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку, під час виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) вирішуються судом за поданням державного виконавця, приватного виконавця.
 
389. 11. Суд негайно розглядає подання державного виконавця, приватного виконавця без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця, приватного виконавця.
 
   11. Суд негайно розглядає подання державного виконавця, приватного виконавця без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного виконавця, приватного виконавця.
 
390. Стаття 338. Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
 
   Стаття 338. Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
 
391. 1. Тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення.
 
   1. Тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення.
 
392. 2. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею.
 
   2. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею.
 
393. 3. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення.
 
   3. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення.
 
394. 4. Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.
 
   4. Ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.
 
395. Стаття 339. Підсудність справ
 
   Стаття 339. Підсудність справ
 
396. 1. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень, вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено цим Розділом.
 
   1. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень, вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено цим Розділом.
 
397. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
398. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ
 
   СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ
 
399. Стаття 340. Право на звернення із скаргою до суду
 
   Стаття 340. Право на звернення із скаргою до суду
 
400. 1. Сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права.
 
-196- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 340:
у частині першій слова «Сторони виконавчого провадження» замінити словами «Учасники виконавчого провадження (крім державного виконавця, приватного виконавця)
та інші особи»
 
Відхилено   1. Сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права.
 
401. Стаття 341. Подання скарги
 
   Стаття 341. Подання скарги
 
402. 1. Скарга подається до суду, який розглянув справу як суд першої інстанції.
 
   1. Скарга подається до суду, який розглянув справу як суд першої інстанції.
 
403. 2. Про подання скарги суд повідомляє відповідний орган державної виконавчої служби, приватного виконавця не пізніше наступного дня після її надходження до суду.
 
   2. Про подання скарги суд повідомляє відповідний орган державної виконавчої служби, приватного виконавця не пізніше наступного дня після її надходження до суду.
 
404. Стаття 342. Строки для звернення із скаргою
 
   Стаття 342. Строки для звернення із скаргою
 
405. 1. Скаргу може бути подано до суду:
 
   1. Скаргу може бути подано до суду:
 
406. а) у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її права;
 
-197- Помазанов А.В.
У статті 342:
у пункті а) частини першої слово «десятиденний» замінити на слово «п’ятнадцятиденний»
 
Відхилено   а) у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її права;
 
407. б) у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її права, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.
 
-198- Помазанов А.В.
У статті 342:
у пункті б) частини першої слово «триденний» замінити на слово «десятиденний»
 
Відхилено   б) у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її права, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.
 
    -199- Довбенко М.В.
В пункті б частини 1 статті 342 слово «триденний» замінити на слово «десятиденний»
 
Відхилено    
408. 2. Пропущений з поважних причин строк для подання скарги може бути поновлено судом.
 
-200- Помазанов А.В.
У статті 342:
частину другу після слів «може бути поновлено судом» доповнити словами «в порядку, визначеному цим Кодексом»
 
Відхилено   2. Пропущений з поважних причин строк для подання скарги може бути поновлено судом.
 
409. Стаття 343. Розгляд скарги
 
   Стаття 343. Розгляд скарги
 
410. 1. Скарга розглядається у десятиденний строк у судовому засіданні за участю стягувача, боржника і державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржуються.
 
   1. Скарга розглядається у десятиденний строк у судовому засіданні за участю стягувача, боржника і державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржуються.
 
411. 2. Неявка стягувача, боржника, державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, які належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги, не перешкоджають її розгляду.
 
-201- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину другу статті 343 після слів "повідомлені про" доповнити словом "дату
 
Враховано   2. Неявка стягувача, боржника, державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, які належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду скарги, не перешкоджають її розгляду.
 
412. 3. Якщо суд встановить, що особа, рішення, дія чи бездіяльність якої оскаржуються, звільнена з посади (не здійснює відповідну діяльність), він залучає до участі у справі посадову особу, до компетенції якої належить вирішення питання про усунення порушення права заявника.
 
   3. Якщо суд встановить, що особа, рішення, дія чи бездіяльність якої оскаржуються, звільнена з посади (не здійснює відповідну діяльність), він залучає до участі у справі посадову особу, до компетенції якої належить вирішення питання про усунення порушення права заявника.
 
413. Стаття 344. Судове рішення за скаргою
 
   Стаття 344. Судове рішення за скаргою
 
414. 1. За результатами розгляду скарги суд постановляє ухвалу.
 
   1. За результатами розгляду скарги суд постановляє ухвалу.
 
415. 2. У разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення (поновити порушене право заявника).
 
   2. У разі встановлення обґрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує державного виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення (поновити порушене право заявника).
 
416. 3. У разі скасування постанови державного виконавця про арешт коштів боржника відповідна ухвала підлягає негайному виконанню шляхом внесення відповідного запису до системи автоматизованого арешту коштів про зняття арешту.
 
-202- Алексєєв І.С.
у статті 344:
частину третю викласти в такій редакції:
«3. У разі скасування постанови державного або приватного виконавця про арешт коштів боржника, відповідна ухвала підлягає виконанню після набрання нею законної сили.
Ухвала про скасування постанови виконавця про арешт коштів боржника не пізніше наступного робочого дня надсилається стороні по справі та виконавцю, яким винесено постанову про арешт коштів».
 
Відхилено      
    -203- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Частини третю-пяту статті 344 – виключити. Частину шосту зробити частиною третьою відповідно
 
Враховано    
    -204- Сажко С.М.
В частині 3 статті 344 пункту 1 законопроекту слова «шляхом внесення відповідного запису до системи автоматизованого арешту коштів про зняття арешту. « виключити
 
Відхилено    
    -205- Левченко Ю.В.
Зміни до частин 3-5 статті 344 ГПК України в пункті 1 розділу 1 Законопроекту виключити
 
Враховано    
    -206- Шкрум А.І.
В частині 3 статті 344 слова «шляхом внесення відповідного запису до системи автоматизованого арешту коштів про зняття арешту.» вилучити
 
Відхилено    
417. 4. Порядок внесення суддею запису про зняття арешту на грошові кошти боржника до системи автоматизованого арешту коштів визначається Положенням про систему автоматизованого арешту коштів.
 
-207- Алексєєв І.С.
у статті 344:
частину четверту виключити
 
Враховано      
    -208- Сажко С.М.
Частину 4 статті 344 пункту 1 законопроекту виключити
 
Враховано    
    -209- Шкрум А.І.
Частину 4 статті 244 виключити, у зв’язку з чим змінити нумерацію частин статті відповідно
 
Враховано    
418. 5. Запис про зняття арешту повинен містити:
 
-210- Алексєєв І.С.
у статті 344:
частину п’яту виключити
 
Враховано      
    -211- Сажко С.М.
Частину 5 статті 344 пункту 1 законопроекту виключити
 
Враховано    
    -212- Шкрум А.І.
Частину 5 статті 244 виключити, у зв’язку з чим змінити нумерацію частин статті відповідно
 
Враховано    
419. 1) інформацію про боржника, щодо коштів якого було накладено арешт постановою державного виконавця;
 
      
420. 2) суму грошових коштів, на яку було накладено арешт;
 
      
421. 3) у разі необхідності інші дані.
 
      
422. 6. Якщо оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність були прийняті або вчинені відповідно до закону, в межах повноважень державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця і право заявника не було порушено, суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні скарги.
 
   3. Якщо оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність були прийняті або вчинені відповідно до закону, в межах повноважень державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби, приватного виконавця і право заявника не було порушено, суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні скарги.
 
423. Стаття 345. Розподіл витрат, пов'язаних з розглядом скарги
 
   Стаття 345. Розподіл витрат, пов'язаних з розглядом скарги
 
424. 1. Судові витрати, пов'язані з розглядом скарги, покладаються судом на заявника, якщо було постановлено рішення про відмову в задоволенні його скарги, або на орган державної виконавчої служби чи приватного виконавця, якщо було постановлено ухвалу про задоволення скарги заявника.
 
   1. Судові витрати, пов'язані з розглядом скарги, покладаються судом на заявника, якщо було постановлено рішення про відмову в задоволенні його скарги, або на орган державної виконавчої служби чи приватного виконавця, якщо було постановлено ухвалу про задоволення скарги заявника.
 
425. Стаття 346. Виконання ухвали суду
 
   Стаття 346. Виконання ухвали суду
 
426. 1. Про виконання ухвали, постановленої за результатами розгляду скарги, відповідний орган державної виконавчої служби, приватний виконавець повідомляють суд і заявника не пізніше ніж у десятиденний строк з дня її одержання.
 
   1. Про виконання ухвали, постановленої за результатами розгляду скарги, відповідний орган державної виконавчої служби, приватний виконавець повідомляють суд і заявника не пізніше ніж у десятиденний строк з дня її одержання.
 
427. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
428. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО ВИДАЧУ НАКАЗІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
 
   ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО ВИДАЧУ НАКАЗІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
 
429. Глава 1. Оскарження рішення третейського суду
 
   Глава 1. Оскарження рішення третейського суду
 
430. Стаття 347. Порядок оскарження рішення третейського суду
 
   Стаття 347. Порядок оскарження рішення третейського суду
 
431. 1. Сторони, треті особи, а також особи, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права та (або) обов'язки, мають право звернутися до суду із заявою про скасування рішення третейського суду.
 
   1. Сторони, треті особи, а також особи, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права та (або) обов'язки, мають право звернутися до суду із заявою про скасування рішення третейського суду.
 
432. 2. Заява про скасування рішення третейського суду подається до апеляційного господарського суду за місцем розгляду справи третейським судом стороною, третьою особою протягом дев'яноста днів з дня ухвалення рішення третейським судом, а особою, яка не брала участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про її права та (або) обов'язки, -протягом дев'яноста днів з дня, коли вона дізналася або повинна була дізнатися про ухвалення рішення третейського суду.
 
   2. Заява про скасування рішення третейського суду подається до апеляційного господарського суду за місцем розгляду справи третейським судом стороною, третьою особою протягом дев'яноста днів з дня ухвалення рішення третейським судом, а особою, яка не брала участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про її права та (або) обов'язки, -протягом дев'яноста днів з дня, коли вона дізналася або повинна була дізнатися про ухвалення рішення третейського суду.
 
433. 3. Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, повертається. Суд за клопотанням заявника може поновити пропущений строк на подання заяви про скасування рішення третейського суду, якщо визнає причини його пропуску поважними.
 
   3. Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, повертається. Суд за клопотанням заявника може поновити пропущений строк на подання заяви про скасування рішення третейського суду, якщо визнає причини його пропуску поважними.
 
434. 4. Суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 і 6 частини першої статті 176 цього Кодексу, а також у разі якщо рішення третейського суду оскаржено з підстав, не передбачених законом.
 
   4. Суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі з підстав, передбачених пунктами 1 - 3 і 6 частини першої статті 176 цього Кодексу, а також у разі якщо рішення третейського суду оскаржено з підстав, не передбачених законом.
 
435. Стаття 348. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду
 
   Стаття 348. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду
 
436. 1. Заява про скасування рішення третейського суду подається у письмовій формі і підписується особою, яка його оскаржує, чи її представником.
 
   1. Заява про скасування рішення третейського суду подається у письмовій формі і підписується особою, яка його оскаржує, чи її представником.
 
437. 2. У заяві мають бути зазначені:
 
   2. У заяві мають бути зазначені:
 
438. 1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
 
   1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
 
439. 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта заявника для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку, офіційні електронні адреси та адреси електронної пошти, якщо такі є та відомі заявнику;
 
   2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта заявника для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку, офіційні електронні адреси та адреси електронної пошти, якщо такі є та відомі заявнику;
 
440. 3) прізвища, імена та по батькові (для фізичних осіб), повне найменування (для юридичних осіб) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
 
   3) прізвища, імена та по батькові (для фізичних осіб), повне найменування (для юридичних осіб) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;
 
441. 4) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
 
   4) найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
 
442. 5) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме: номер справи, дата і місце ухвалення рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;
 
   5) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується, а саме: номер справи, дата і місце ухвалення рішення, предмет спору, зміст резолютивної частини рішення;
 
443. 6) дата отримання особою, яка звертається із заявою, рішення третейського суду, яке оскаржується;
 
   6) дата отримання особою, яка звертається із заявою, рішення третейського суду, яке оскаржується;
 
444. 7) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду;
 
   7) підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду;
 
445. 8) зміст вимоги особи, яка подає заяву;
 
   8) зміст вимоги особи, яка подає заяву;
 
446. 9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви.
 
   9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви.
 
447. 3. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв'язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
 
   3. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв'язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
 
448. 4. До заяви про скасування рішення третейського суду додаються:
 
   4. До заяви про скасування рішення третейського суду додаються:
 
449. 1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
 
   1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
 
450. 2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
 
   2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
 
451. 3) документи, які подані на обґрунтування підстав для скасування рішення третейського суду;
 
   3) документи, які подані на обґрунтування підстав для скасування рішення третейського суду;
 
452. 4) документ, що підтверджує сплату судового збору;
 
   4) документ, що підтверджує сплату судового збору;
 
453. 5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;
 
   5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника;
 
454. 6) докази направлення копій заяви про скасування рішення третейського суду та доданих до неї документів (матеріалів) учасникам судового розгляду.
 
   6) докази направлення копій заяви про скасування рішення третейського суду та доданих до неї документів (матеріалів) учасникам судового розгляду.
 
455. 5. До заяви про скасування рішення третейського суду, яка подана без додержання вимог, визначених у цій статті, застосовуються правила статті 175 цього Кодексу.
 
   5. До заяви про скасування рішення третейського суду, яка подана без додержання вимог, визначених у цій статті, застосовуються правила статті 175 цього Кодексу.
 
456. 6. У випадку подання заяви про скасування рішення третейського суду в електронній формі, документи, зазначені в пунктах 1, 2 частини четвертої цієї статті, можуть подаватись у копіях, проте заявник повинен надати такі документи до суду до початку судового розгляду вказаної заяви. У разі неподання вказаних документів заява повертається, про що судом постановляється відповідна ухвала.
 
   6. У випадку подання заяви про скасування рішення третейського суду в електронній формі, документи, зазначені в пунктах 1, 2 частини четвертої цієї статті, можуть подаватись у копіях, проте заявник повинен надати такі документи до суду до початку судового розгляду вказаної заяви. У разі неподання вказаних документів заява повертається, про що судом постановляється відповідна ухвала.
 
457. Стаття 349. Підготовка справи до розгляду
 
   Стаття 349. Підготовка справи до розгляду
 
458. 1. Суд до початку розгляду справи за клопотанням будь-кого з учасників судового розгляду може витребувати матеріали справи третейського розгляду, рішення в якій оскаржується, а також докази у порядку, встановленому цим Кодексом. Справа направляється до суду протягом п'яти днів з дня надходження такої вимоги.
 
   1. Суд до початку розгляду справи за клопотанням будь-кого з учасників судового розгляду може витребувати матеріали справи третейського розгляду, рішення в якій оскаржується, а також докази у порядку, встановленому цим Кодексом. Справа направляється до суду протягом п'яти днів з дня надходження такої вимоги.
 
459. Стаття 350. Судовий розгляд справи
 
   Стаття 350. Судовий розгляд справи
 
460. 1. Справа про оскарження рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом тридцяти днів з дня надходження до господарського суду заяви про скасування рішення третейського суду.
 
   1. Справа про оскарження рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом тридцяти днів з дня надходження до господарського суду заяви про скасування рішення третейського суду.
 
461. 2. Про дату, час і місце розгляду справи повідомляються учасники справи. Неявка осіб, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
 
   2. Про дату, час і місце розгляду справи повідомляються учасники справи. Неявка осіб, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.
 
462. 3. При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду.
 
   3. При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду.
 
463. 4. Суд не обмежений доводами заяви про скасування рішення третейського суду, якщо під час розгляду справи буде встановлено підстави для скасування рішення третейського суду, визначені статтею 351 цього Кодексу.
 
   4. Суд не обмежений доводами заяви про скасування рішення третейського суду, якщо під час розгляду справи буде встановлено підстави для скасування рішення третейського суду, визначені статтею 351 цього Кодексу.
 
464. 5. Справа розглядається господарським судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції у порядку спрощеного позовного провадження, з особливостями, встановленими цим Розділом.
 
   5. Справа розглядається господарським судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції у порядку спрощеного позовного провадження, з особливостями, встановленими цим Розділом.
 
465. 6. За наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду господарський суд має право:
 
   6. За наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду господарський суд має право:
 
466. 1) постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви і залишення рішення третейського суду без змін;
 
   1) постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви і залишення рішення третейського суду без змін;
 
467. 2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду.
 
   2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду.
 
468. 7. Після розгляду судом заяви про скасування рішення третейського суду справа підлягає поверненню до третейського суду, якщо господарський суд витребував справу з третейського суду.
 
   7. Після розгляду судом заяви про скасування рішення третейського суду справа підлягає поверненню до третейського суду, якщо господарський суд витребував справу з третейського суду.
 
469. 8. До постановлення ухвали за наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду будь-яка сторона має право в установлені законом порядку та строки звернутись до цього ж суду із заявою про видачу наказу на примусове виконання цього ж рішення та просити розглянути її спільно із заявою про скасування цього рішення в одному провадженні.
 
   8. До постановлення ухвали за наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду будь-яка сторона має право в установлені законом порядку та строки звернутись до цього ж суду із заявою про видачу наказу на примусове виконання цього ж рішення та просити розглянути її спільно із заявою про скасування цього рішення в одному провадженні.
 
470. До заяви про надання дозволу на виконання рішення застосовуються загальні вимоги, передбачені статтями 353, 354 цього Кодексу.
 
   До заяви про надання дозволу на виконання рішення застосовуються загальні вимоги, передбачені статтями 353, 354 цього Кодексу.
 
471. Про спільний розгляд таких заяв та об'єднання їх в одне провадження суд постановляє ухвалу в день надходження до суду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, а якщо це неможливо - не пізніше наступного дня.
 
   Про спільний розгляд таких заяв та об'єднання їх в одне провадження суд постановляє ухвалу в день надходження до суду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, а якщо це неможливо - не пізніше наступного дня.
 
472. Стаття 351. Підстави для скасування рішення третейського суду
 
   Стаття 351. Підстави для скасування рішення третейського суду
 
473. 1. Рішення третейського суду може бути скасовано лише у випадках, передбачених цією статтею.
 
   1. Рішення третейського суду може бути скасовано лише у випадках, передбачених цією статтею.
 
474. 2. Рішення третейського суду може бути скасовано у разі, якщо:
 
   2. Рішення третейського суду може бути скасовано у разі, якщо:
 
475. 1) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 
   1) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 
476. 2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
 
   2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
 
477. 3) третейську угоду визнано судом недійсною;
 
   3) третейську угоду визнано судом недійсною;
 
478. 4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
 
   4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
 
479. 5) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.
 
   5) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.
 
480. 3. Скасування господарським судом рішення третейського суду не позбавляє сторони права повторно звернутися до третейського суду, крім випадків, передбачених законом.
 
   3. Скасування господарським судом рішення третейського суду не позбавляє сторони права повторно звернутися до третейського суду, крім випадків, передбачених законом.
 
481. Стаття 352. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду
 
   Стаття 352. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду
 
482. 1. За наслідками розгляду справи про оскарження рішення третейського суду господарський суд постановляє ухвалу за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.
 
   1. За наслідками розгляду справи про оскарження рішення третейського суду господарський суд постановляє ухвалу за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.
 
483. 2. В ухвалі господарського суду мають бути також зазначені:
 
   2. В ухвалі господарського суду мають бути також зазначені:
 
484. 1) відомості про рішення третейського суду, що оскаржується, місце його ухвалення;
 
   1) відомості про рішення третейського суду, що оскаржується, місце його ухвалення;
 
485. 2) найменування і склад третейського суду, що прийняв рішення, яке оскаржується;
 
   2) найменування і склад третейського суду, що прийняв рішення, яке оскаржується;
 
486. 3) прізвища, імена та по батькові (найменування) сторін третейського спору;
 
   3) прізвища, імена та по батькові (найменування) сторін третейського спору;
 
487. 4) вказівка про скасування рішення третейського суду повністю або частково чи про відмову в задоволенні вимог заявника повністю або частково.
 
   4) вказівка про скасування рішення третейського суду повністю або частково чи про відмову в задоволенні вимог заявника повністю або частково.
 
488. 3. Ухвала господарського суду про скасування рішення третейського суду або про відмову в його скасуванні може бути оскаржена в апеляційному порядку, встановленому для оскарження рішення суду першої інстанції.
 
   3. Ухвала господарського суду про скасування рішення третейського суду або про відмову в його скасуванні може бути оскаржена в апеляційному порядку, встановленому для оскарження рішення суду першої інстанції.
 
489. 4. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
 
   4. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
 
490. 5. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.
 
   5. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.
 
491. Глава 2. Видача наказу на примусове виконання рішення третейського суду
 
   Глава 2. Видача наказу на примусове виконання рішення третейського суду
 
492. Стаття 353. Порядок видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду
 
   Стаття 353. Порядок видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду
 
493. 1. Питання видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду розглядається судом за заявою особи, на користь якої прийнято рішення третейського суду.
 
   1. Питання видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду розглядається судом за заявою особи, на користь якої прийнято рішення третейського суду.
 
494. 2. Заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду подається до апеляційного господарського суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня ухвалення рішення третейським судом.
 
   2. Заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду подається до апеляційного господарського суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох років з дня ухвалення рішення третейським судом.
 
495. 3. Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, повертається без розгляду. Суд за клопотанням заявника може поновити пропущений строк на подання заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо визнає причини його пропуску поважними.
 
   3. Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою цієї статті, повертається без розгляду. Суд за клопотанням заявника може поновити пропущений строк на подання заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо визнає причини його пропуску поважними.
 
496. Стаття 354. Форма і зміст заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду
 
   Стаття 354. Форма і зміст заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду
 
497. 1. Заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду подається у письмовій формі і має бути підписана особою, на користь якої прийнято рішення третейського суду, чи її представником.
 
   1. Заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду подається у письмовій формі і має бути підписана особою, на користь якої прийнято рішення третейського суду, чи її представником.
 
498. 2. У заяві про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду мають бути зазначені:
 
   2. У заяві про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду мають бути зазначені:
 
499. 1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
 
   1) найменування господарського суду, до якого подається заява;
 
500. 2) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, за яким має бути виданий наказ;
 
   2) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, за яким має бути виданий наказ;
 
501. 3) повне найменування (для юридичних осіб) або імена (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) учасників третейського розгляду, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - учасників третейського розгляду, реєстраційний номер облікової картки платника податків учасників третейського розгляду (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта учасників третейського розгляду для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв'язку, офіційні електронні адреси та адреси електронної пошти;
 
   3) повне найменування (для юридичних осіб) або імена (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) учасників третейського розгляду, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - учасників третейського розгляду, реєстраційний номер облікової картки платника податків учасників третейського розгляду (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта учасників третейського розгляду для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв'язку, офіційні електронні адреси та адреси електронної пошти;
 
502. 4) дата і місце ухвалення рішення третейським судом;
 
   4) дата і місце ухвалення рішення третейським судом;
 
503. 5) дата отримання рішення третейського суду особою, яка звернулася із заявою;
 
   5) дата отримання рішення третейського суду особою, яка звернулася із заявою;
 
504. 6) вимога заявника про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду.
 
   6) вимога заявника про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду.
 
505. 3. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
 
   3. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).
 
506. 4. До заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду додаються:
 
   4. До заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду додаються:
 
507. 1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
 
-213- Помазанов А.В.
У статті 354:
у пункті першому частини четвертої слова «оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія» замінити словами «належним чином завірена копія рішення третейського суду.»
 
Відхилено   1) оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;
 
508. 2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
 
   2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
 
509. 3) документ, що підтверджує сплату судового збору;
 
   3) документ, що підтверджує сплату судового збору;
 
510. 4) докази направлення копії заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду учасникам третейського розгляду;
 
   4) докази направлення копії заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду учасникам третейського розгляду;
 
511. 5) довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підписання заяви.
 
   5) довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підписання заяви.
 
512. 5. До заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми судового збору застосовуються положення статті 175 цього Кодексу.
 
   5. До заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати суми судового збору застосовуються положення статті 175 цього Кодексу.
 
513. 6. У випадку подання заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду в електронній формі документи, зазначені в пунктах 1, 2 частини четвертої цієї статті, можуть подаватись в копіях, проте заявник повинен надати такі документи до суду до початку судового розгляду вказаної заяви. У разі неподання вказаних документів заява повертається без розгляду, про що судом постановляється відповідна ухвала.
 
   6. У випадку подання заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду в електронній формі документи, зазначені в пунктах 1, 2 частини четвертої цієї статті, можуть подаватись в копіях, проте заявник повинен надати такі документи до суду до початку судового розгляду вказаної заяви. У разі неподання вказаних документів заява повертається без розгляду, про що судом постановляється відповідна ухвала.
 
514. Стаття 355. Порядок розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду
 
   Стаття 355. Порядок розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду
 
515. 1. Заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження до суду в судовому засіданні з повідомленням сторін. Неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви.
 
   1. Заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження до суду в судовому засіданні з повідомленням сторін. Неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви.
 
516. 2. При розгляді заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду за клопотанням однієї із сторін господарський суд витребовує справу з постійно діючого третейського суду, в якому вона зберігається. Справа має бути направлена до господарського суду протягом п'яти днів від дня надходження вимоги. У такому разі строк розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду продовжується до тридцяти днів з дня її надходження до суду.
 
   2. При розгляді заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду за клопотанням однієї із сторін господарський суд витребовує справу з постійно діючого третейського суду, в якому вона зберігається. Справа має бути направлена до господарського суду протягом п'яти днів від дня надходження вимоги. У такому разі строк розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду продовжується до тридцяти днів з дня її надходження до суду.
 
517. 3. При розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 356 цього Кодексу.
 
   3. При розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 356 цього Кодексу.
 
518. 4. Якщо до господарського суду надійшла заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, а в його провадженні чи в провадженні іншого суду є заява про оскарження і скасування цього рішення третейського суду, господарський суд на підставі статті 229 цього Кодексу зупиняє провадження по заяві про видачу наказу до набрання законної сили ухвалою суду, якою задоволено або відмовлено в задоволенні заяви про скасування оскарженого рішення третейського суду.
 
   4. Якщо до господарського суду надійшла заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, а в його провадженні чи в провадженні іншого суду є заява про оскарження і скасування цього рішення третейського суду, господарський суд на підставі статті 229 цього Кодексу зупиняє провадження по заяві про видачу наказу до набрання законної сили ухвалою суду, якою задоволено або відмовлено в задоволенні заяви про скасування оскарженого рішення третейського суду.
 
519. 5. До постановлення ухвали по суті поданої заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду будь-яка сторона арбітражного розгляду в установлені законом порядку та строки має право звернутися до суду із заявою про скасування цього ж рішення та просити розглянути його спільно із заявою про надання дозволу на виконання цього рішення в одному провадженні.
 
   5. До постановлення ухвали по суті поданої заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду будь-яка сторона арбітражного розгляду в установлені законом порядку та строки має право звернутися до суду із заявою про скасування цього ж рішення та просити розглянути його спільно із заявою про надання дозволу на виконання цього рішення в одному провадженні.
 
520. Про спільний розгляд заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду і заяви про його скасування, та об'єднання їх в одне провадження суд постановляє ухвалу в день надходження до суду заяви про скасування рішення третейського суду, а якщо це не можливо - не пізніше наступного дня.
 
   Про спільний розгляд заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду і заяви про його скасування, та об'єднання їх в одне провадження суд постановляє ухвалу в день надходження до суду заяви про скасування рішення третейського суду, а якщо це не можливо - не пізніше наступного дня.
 
521. До заяви про скасування рішення третейського суду застосовуються загальні положення, передбачені статтями 347, 348 цього Кодексу.
 
   До заяви про скасування рішення третейського суду застосовуються загальні положення, передбачені статтями 347, 348 цього Кодексу.
 
522. Стаття 356. Підстави для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду
 
   Стаття 356. Підстави для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду
 
523. 1. Суд відмовляє у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:
 
   1. Суд відмовляє у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо:
 
524. 1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу наказу рішення третейського суду скасовано судом;
 
   1) на день ухвалення рішення за заявою про видачу наказу рішення третейського суду скасовано судом;
 
525. 2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 
   2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 
526. 3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею наказу, а причини його пропуску не визнані господарським судом поважними;
 
   3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею наказу, а причини його пропуску не визнані господарським судом поважними;
 
527. 4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
 
   4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
 
528. 5) третейська угода визнана недійсною;
 
   5) третейська угода визнана недійсною;
 
529. 6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
 
   6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;
 
530. 7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом;
 
   7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом;
 
531. 8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу господарського суду відповідну справу;
 
   8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу господарського суду відповідну справу;
 
532. 9) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участі у справі.
 
   9) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участі у справі.
 
533. Стаття 357. Ухвала господарського суду про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі
 
   Стаття 357. Ухвала господарського суду про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі
 
534. 1. За результатами розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду господарський суд постановляє ухвалу про видачу наказу або про відмову у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду за правилами, передбаченими цим Кодексом для ухвалення рішення.
 
   1. За результатами розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду господарський суд постановляє ухвалу про видачу наказу або про відмову у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду за правилами, передбаченими цим Кодексом для ухвалення рішення.
 
535. 2. В ухвалі господарського суду мають бути також зазначені:
 
   2. В ухвалі господарського суду мають бути також зазначені:
 
536. 1) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення;
 
   1) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення;
 
537. 2) прізвища, імена та по батькові (найменування) сторін третейського спору;
 
   2) прізвища, імена та по батькові (найменування) сторін третейського спору;
 
538. 3) дані про рішення третейського суду, за яким заявник просить видати наказ;
 
   3) дані про рішення третейського суду, за яким заявник просить видати наказ;
 
539. 4) вказівка про видачу наказу або про відмову у його видачі.
 
   4) вказівка про видачу наказу або про відмову у його видачі.
 
540. 3. Ухвала господарського суду про видачу або відмову у видачі наказу може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку, встановленому для оскарження рішення суду першої інстанції.
 
   3. Ухвала господарського суду про видачу або відмову у видачі наказу може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку, встановленому для оскарження рішення суду першої інстанції.
 
541. 4. Після набрання законної сили ухвалою про відмову у видачі наказу спір між сторонами може бути вирішений господарським судом у загальному порядку.
 
-214- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 357:
частину четверту викласти в такій редакції:
«Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду набирає законної сили з моменту підписання суддею.»
 
Відхилено   4. Після набрання законної сили ухвалою про відмову у видачі наказу спір між сторонами може бути вирішений господарським судом у загальному порядку.
 
542. 5. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
 
-215- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у статті 357:
частини п’яту – шосту виключити;
у зв’язку з цим частини сьому – дев’яту вважати частинами п’ятою – сьомою
 
Відхилено   5. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.
 
543. 6. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.
 
   6. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду набирає законної сили після розгляду справи судом апеляційної інстанції.
 
544. 7. Ухвала про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду вручається сторонам у порядку, передбаченому статтею 243 цього Кодексу.
 
   7. Ухвала про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду вручається сторонам у порядку, передбаченому статтею 243 цього Кодексу.
 
545. 8. Наказ вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів не пізніше наступного дня з дня його видання в порядку, встановленому Положенням про Єдиний державний реєстр виконавчих документів.
 
   8. Наказ вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів не пізніше наступного дня з дня його видання в порядку, встановленому Положенням про Єдиний державний реєстр виконавчих документів.
 
546. 9. Після розгляду господарським судом заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду справа підлягає поверненню до постійно діючого третейського суду.
 
   9. Після розгляду господарським судом заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду справа підлягає поверненню до постійно діючого третейського суду.
 
547. РОЗДІЛ VІІІ
 
   РОЗДІЛ VІІІ
 
548. ВІДНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОМ ВТРАЧЕНОГО
 
   ВІДНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОМ ВТРАЧЕНОГО
 
549. СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 
   СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 
550. Стаття 358. Порядок відновлення втраченого судового провадження в господарській справі
 
   Стаття 358. Порядок відновлення втраченого судового провадження в господарській справі
 
551. 1. Відновлення втраченого повністю або частково судового провадження в справі, закінченій ухваленням рішення або у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
   1. Відновлення втраченого повністю або частково судового провадження в справі, закінченій ухваленням рішення або у якій провадження закрито, проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом.
 
552. Стаття 359. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження
 
   Стаття 359. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження
 
553. 1. Втрачене судове провадження у справі може бути відновлене за заявою учасника справи або за ініціативою суду.
 
   1. Втрачене судове провадження у справі може бути відновлене за заявою учасника справи або за ініціативою суду.
 
554. Стаття 360. Подання заяви про відновлення втраченого судового провадження
 
   Стаття 360. Подання заяви про відновлення втраченого судового провадження
 
555. 1. Заява про відновлення повністю або частково втраченого судового провадження подається в письмовій формі до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції.
 
   1. Заява про відновлення повністю або частково втраченого судового провадження подається в письмовій формі до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції.
 
556. Стаття 361. Форма і зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження
 
   Стаття 361. Форма і зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження
 
557. 1. Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду в письмовій формі.
 
   1. Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду в письмовій формі.
 
558. 2. У заяві повинно бути зазначено:
 
   2. У заяві повинно бути зазначено:
 
559. 1) про відновлення якого судового провадження або якої його частини просить заявник;
 
   1) про відновлення якого судового провадження або якої його частини просить заявник;
 
560. 2) які особи брали участь у справі і в якому процесуальному статусі, їх найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб), їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб); ідентифікаційні коди юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, якщо відповідні дані відомі заявникові;
 
   2) які особи брали участь у справі і в якому процесуальному статусі, їх найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб), їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб); ідентифікаційні коди юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, якщо відповідні дані відомі заявникові;
 
561. 3) номери засобів зв'язку учасників судового процесу (телефон, факс, засоби електронного зв'язку, офіційна електронна адреса тощо), якщо вони відомі заявникові;
 
   3) номери засобів зв'язку учасників судового процесу (телефон, факс, засоби електронного зв'язку, офіційна електронна адреса тощо), якщо вони відомі заявникові;
 
562. 4) наявні у заявника відомості про обставини втрати судового провадження, місцезнаходження копій матеріалів провадження або даних стосовно таких копій;
 
   4) наявні у заявника відомості про обставини втрати судового провадження, місцезнаходження копій матеріалів провадження або даних стосовно таких копій;
 
563. 5) документи, відновлення яких заявник вважає необхідним, і з якою метою.
 
   5) документи, відновлення яких заявник вважає необхідним, і з якою метою.
 
564. 3. До заяви про відновлення втраченого судового провадження додаються документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що збереглися в заявника або у справі, копії заяви відповідно до кількості учасників справи, а у разі необхідності - клопотання про поновлення строку на подання заяви про відновлення втраченого судового провадження.
 
   3. До заяви про відновлення втраченого судового провадження додаються документи або їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що збереглися в заявника або у справі, копії заяви відповідно до кількості учасників справи, а у разі необхідності - клопотання про поновлення строку на подання заяви про відновлення втраченого судового провадження.
 
565. 4. Заява про відновлення втраченого судового провадження може бути подана до суду незалежно від строку зберігання судового провадження, крім випадку, передбаченого частиною п'ятою цієї статті.
 
   4. Заява про відновлення втраченого судового провадження може бути подана до суду незалежно від строку зберігання судового провадження, крім випадку, передбаченого частиною п'ятою цієї статті.
 
566. 5. Заява про відновлення втраченого судового провадження для виконання судового рішення може бути подана до закінчення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання. Суд може поновити зазначений строк, якщо за клопотанням заявника визнає причини його пропуску поважними.
 
   5. Заява про відновлення втраченого судового провадження для виконання судового рішення може бути подана до закінчення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання. Суд може поновити зазначений строк, якщо за клопотанням заявника визнає причини його пропуску поважними.
 
567. Стаття 362. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, залишення заяви без розгляду чи відмова у відкритті провадження за заявою
 
   Стаття 362. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, залишення заяви без розгляду чи відмова у відкритті провадження за заявою
 
568. 1. У разі невідповідності заяви про відновлення втраченого судового провадження вимогам, встановленим статтею 361 цього Кодексу, застосовуються правила статті 175 цього Кодексу.
 
   1. У разі невідповідності заяви про відновлення втраченого судового провадження вимогам, встановленим статтею 361 цього Кодексу, застосовуються правила статті 175 цього Кодексу.
 
569. 2. Якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов'язана із захистом його прав та інтересів, або заявник відкликав заяву про відновлення втраченого судового провадження, суд своєю ухвалою повертає заяву або залишає її без розгляду, якщо провадження було відкрито.
 
   2. Якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов'язана із захистом його прав та інтересів, або заявник відкликав заяву про відновлення втраченого судового провадження, суд своєю ухвалою повертає заяву або залишає її без розгляду, якщо провадження було відкрито.
 
570. 3. Повернення заяви або залишення її без розгляду з підстав, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження.
 
   3. Повернення заяви або залишення її без розгляду з підстав, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження.
 
571. 4. Суд відмовляє у відкритті провадження за заявою про відновлення втраченого судового провадження у випадках:
 
   4. Суд відмовляє у відкритті провадження за заявою про відновлення втраченого судового провадження у випадках:
 
572. 1) подання заяви про відновлення судового провадження, втраченого до закінчення судового розгляду;
 
   1) подання заяви про відновлення судового провадження, втраченого до закінчення судового розгляду;
 
573. 2) заява подана після закінчення строку, встановленого частиною п'ятою статті 361 цього Кодексу, і суд відхилив клопотання про його поновлення.
 
   2) заява подана після закінчення строку, встановленого частиною п'ятою статті 361 цього Кодексу, і суд відхилив клопотання про його поновлення.
 
574. 5. У випадку, визначеному пунктом 1 частини четвертої цієї статті, суд роз'яснює заявнику право звернутись до суду з новим позовом в установленому цим Кодексом порядку. В ухвалі суду про відкриття провадження в новій справі у зв'язку з втратою незакінченого провадження обов'язково має бути зазначено про цю обставину.
 
   5. У випадку, визначеному пунктом 1 частини четвертої цієї статті, суд роз'яснює заявнику право звернутись до суду з новим позовом в установленому цим Кодексом порядку. В ухвалі суду про відкриття провадження в новій справі у зв'язку з втратою незакінченого провадження обов'язково має бути зазначено про цю обставину.
 
575. Стаття 363. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження
 
   Стаття 363. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження
 
576. 1. При розгляді заяви про відновлення втраченого судового провадження суд бере до уваги:
 
   1. При розгляді заяви про відновлення втраченого судового провадження суд бере до уваги:
 
577. а) частину справи, яка збереглася (окремі томи, жетони, матеріали з архіву суду тощо);
 
   а) частину справи, яка збереглася (окремі томи, жетони, матеріали з архіву суду тощо);
 
578. б) документи, надіслані (видані) судом учасникам судового процесу та іншим особам до втрати справи, копії таких документів;
 
   б) документи, надіслані (видані) судом учасникам судового процесу та іншим особам до втрати справи, копії таких документів;
 
579. в) матеріали виконавчого провадження, якщо воно здійснювалося за результатами розгляду справи;
 
   в) матеріали виконавчого провадження, якщо воно здійснювалося за результатами розгляду справи;
 
580. г) будь-які інші документи і матеріали, подані учасниками судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для відновлення справи;
 
   г) будь-які інші документи і матеріали, подані учасниками судового процесу, за умови, що такі документи і матеріали є достатніми для відновлення справи;
 
581. ґ) відомості Єдиного державного реєстру судових рішень;
 
   ґ) відомості Єдиного державного реєстру судових рішень;
 
582. д) дані, що містяться в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі;
 
   д) дані, що містяться в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі;
 
583. е) будь-які інші відомості, документи тощо, отримані у законний спосіб з інших офіційних джерел.
 
   е) будь-які інші відомості, документи тощо, отримані у законний спосіб з інших офіційних джерел.
 
584. 2. Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, учасників справи (їх представників), а в необхідних випадках - осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення, та вчиняти інші процесуальні дії, передбачені цим Кодексом, з метою відновлення втраченого судового провадження.
 
   2. Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, учасників справи (їх представників), а в необхідних випадках - осіб, які входили до складу суду, що розглядав справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове рішення, та вчиняти інші процесуальні дії, передбачені цим Кодексом, з метою відновлення втраченого судового провадження.
 
585. 3. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом, протягом тридцяти днів з дня надходження заяви до суду.
 
   3. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом, протягом тридцяти днів з дня надходження заяви до суду.
 
586. Стаття 364. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження
 
   Стаття 364. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження
 
587. 1. На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення втраченого судового провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
 
   1. На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд постановляє ухвалу про відновлення втраченого судового провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.
 
588. 2. В ухвалі суду про відновлення втраченого судового провадження зазначається, на підставі яких конкретно даних, поданих до суду і досліджених у судовому засіданні, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися з утраченого провадження.
 
   2. В ухвалі суду про відновлення втраченого судового провадження зазначається, на підставі яких конкретно даних, поданих до суду і досліджених у судовому засіданні, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися з утраченого провадження.
 
589. 3. У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження суд відмовляє у відновленні втраченого судового провадження і роз'яснює учасникам справи право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.
 
   3. У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження суд відмовляє у відновленні втраченого судового провадження і роз'яснює учасникам справи право на повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.
 
590. Стаття 365. Звільнення заявника від судових витрат
 
   Стаття 365. Звільнення заявника від судових витрат
 
591. 1. У справі про відновлення втраченого судового провадження заявник звільняється від сплати судових витрат. У разі подання завідомо неправдивої заяви судові витрати, понесені іншими учасниками справи, відшкодовуються заявником у повному обсязі, про що суд постановляє ухвалу.
 
   1. У справі про відновлення втраченого судового провадження заявник звільняється від сплати судових витрат. У разі подання завідомо неправдивої заяви судові витрати, понесені іншими учасниками справи, відшкодовуються заявником у повному обсязі, про що суд постановляє ухвалу.
 
592. РОЗДІЛ ІХ
 
   РОЗДІЛ ІХ
 
593. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ
 
-216- Помазанов А.В.
Назву розділу ІХ викласти у такій редакції: «Провадження у справах за участю іноземних громадян та юридичних осіб»
 
Відхилено   ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ
 
594. Стаття 366. Процесуальні права і обов'язки іноземних осіб
 
-217- Помазанов А.В.
У статті 366:
у назві статті слова «іноземних осіб» замінити словами «іноземних громадян та юридичних осіб»
 
Відхилено   Стаття 366. Процесуальні права і обов'язки іноземних осіб
 
595. 1. Іноземні особи мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
-218- Помазанов А.В.
У статті 366:
частину першу викласти у наступній редакції: «Іноземні громадяни та юридичні особи мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. «
 
Відхилено   1. Іноземні особи мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
596. Стаття 367. Підсудність судам справ за участю іноземних осіб
 
-219- Помазанов А.В.
У статті 367:
у назві статті слова «за участю іноземних осіб» замінити словами «з іноземним елементом»
 
Відхилено   Стаття 367. Підсудність судам справ за участю іноземних осіб
 
597. 1. Підсудність справ за участю іноземних осіб визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
-220- Помазанов А.В.
У статті 367:
у частині першій слова «за участю іноземних осіб» замінити словами «з іноземним елементом
 
Відхилено   1. Підсудність справ за участю іноземних осіб визначається цим Кодексом, законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
598. Стаття 368. Звернення господарських судів із судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави
 
   Стаття 368. Звернення господарських судів із судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави
 
599. 1. У разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
   1. У разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
600. 2. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.
 
   2. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.
 
601. Стаття 369. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги
 
   Стаття 369. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги
 
602. 1. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги повинні відповідати вимогам міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його не укладено - вимогам частин другої - четвертої цієї статті.
 
   1. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги повинні відповідати вимогам міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його не укладено - вимогам частин другої - четвертої цієї статті.
 
603. 2. У судовому дорученні про надання правової допомоги зазначається:
 
   2. У судовому дорученні про надання правової допомоги зазначається:
 
604. 1) назва суду, що розглядає справу;
 
   1) назва суду, що розглядає справу;
 
605. 2) за наявності міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, учасниками якого є Україна і держава, до якої звернено доручення, -посилання на його положення;
 
   2) за наявності міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, учасниками якого є Україна і держава, до якої звернено доручення, -посилання на його положення;
 
606. 3) найменування справи, що розглядається;
 
   3) найменування справи, що розглядається;
 
607. 4) прізвище, ім'я, по батькові та рік народження фізичної особи або найменування юридичної особи, відомості про її місце проживання (перебування) або місцезнаходження та інші дані, необхідні для виконання доручення;
 
   4) прізвище, ім'я, по батькові та рік народження фізичної особи або найменування юридичної особи, відомості про її місце проживання (перебування) або місцезнаходження та інші дані, необхідні для виконання доручення;
 
608. 5) процесуальне становище осіб, стосовно яких необхідно вчинити процесуальні дії;
 
   5) процесуальне становище осіб, стосовно яких необхідно вчинити процесуальні дії;
 
609. 6) чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити;
 
   6) чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити;
 
610. 7) інші дані, якщо це передбачено відповідним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або цього вимагає іноземний суд, який виконуватиме доручення.
 
   7) інші дані, якщо це передбачено відповідним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або цього вимагає іноземний суд, який виконуватиме доручення.
 
611. 3. Судове доручення про надання правової допомоги оформлюється українською мовою. До судового доручення додається засвідчений переклад офіційною мовою відповідної держави, якщо інше не встановлено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
   3. Судове доручення про надання правової допомоги оформлюється українською мовою. До судового доручення додається засвідчений переклад офіційною мовою відповідної держави, якщо інше не встановлено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
612. 4. Судове доручення про надання правової допомоги, процесуальні та інші документи, що додано до нього, засвідчуються підписом судді, який складає доручення, та скріплюються гербовою печаткою.
 
   4. Судове доручення про надання правової допомоги, процесуальні та інші документи, що додано до нього, засвідчуються підписом судді, який складає доручення, та скріплюються гербовою печаткою.
 
613. Стаття 370. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів
 
   Стаття 370. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів
 
614. 1. Суд виконує доручення іноземних судів щодо надання правової допомоги - вручення викликів до суду чи інших документів, допит сторін чи свідків, проведення експертизи чи огляду на місці, вчинення інших процесуальних дій, передані їм у порядку, встановленому міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його не укладено, -дипломатичними каналами.
 
   1. Суд виконує доручення іноземних судів щодо надання правової допомоги - вручення викликів до суду чи інших документів, допит сторін чи свідків, проведення експертизи чи огляду на місці, вчинення інших процесуальних дій, передані їм у порядку, встановленому міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його не укладено, -дипломатичними каналами.
 
615. 2. Судове доручення не приймається до виконання, якщо воно:
 
   2. Судове доручення не приймається до виконання, якщо воно:
 
616. 1) може призвести до порушення суверенітету України або створити загрозу її національній безпеці;
 
   1) може призвести до порушення суверенітету України або створити загрозу її національній безпеці;
 
617. 2) не належить до юрисдикції цього суду;
 
   2) не належить до юрисдикції цього суду;
 
618. 3) суперечить закону або міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
   3) суперечить закону або міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
619. 3. Виконання судового доручення здійснюється відповідно до цього Кодексу. На прохання іноземного суду процесуальні дії можуть вчинятися під час виконання судового доручення із застосуванням права іншої держави, якщо таке застосування не суперечить законам України.
 
   3. Виконання судового доручення здійснюється відповідно до цього Кодексу. На прохання іноземного суду процесуальні дії можуть вчинятися під час виконання судового доручення із застосуванням права іншої держави, якщо таке застосування не суперечить законам України.
 
620. 4. У разі надходження від іноземного суду прохання щодо особистої присутності його уповноважених представників чи учасників судового розгляду під час виконання судового доручення суд, який його виконує, вирішує питання про надання згоди на таку участь.
 
   4. У разі надходження від іноземного суду прохання щодо особистої присутності його уповноважених представників чи учасників судового розгляду під час виконання судового доручення суд, який його виконує, вирішує питання про надання згоди на таку участь.
 
621. 5. Виконання судового доручення підтверджується протоколом судового засідання, іншими документами, складеними чи отриманими в ході виконання доручення, які засвідчуються підписом судді та скріплюються гербовою печаткою.
 
   5. Виконання судового доручення підтверджується протоколом судового засідання, іншими документами, складеними чи отриманими в ході виконання доручення, які засвідчуються підписом судді та скріплюються гербовою печаткою.
 
622. 6. У разі неможливості виконання судового доручення суд у порядку, встановленому міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - дипломатичними каналами повертає це доручення іноземного суду без виконання із зазначенням причин та подає відповідні документи, що це підтверджують.
 
   6. У разі неможливості виконання судового доручення суд у порядку, встановленому міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - дипломатичними каналами повертає це доручення іноземного суду без виконання із зазначенням причин та подає відповідні документи, що це підтверджують.
 
623. Стаття 371. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів
 
   Стаття 371. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів
 
624. 1. Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів виконується у судовому засіданні або уповноваженим працівником суду за місцем проживання (перебування, місцем роботи) фізичної особи чи місцезнаходженням юридичної особи.
 
   1. Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів виконується у судовому засіданні або уповноваженим працівником суду за місцем проживання (перебування, місцем роботи) фізичної особи чи місцезнаходженням юридичної особи.
 
625. 2. Виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, вручаються особисто фізичній особі чи її представникові або представникові юридичної особи під розписку.
 
   2. Виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, вручаються особисто фізичній особі чи її представникові або представникові юридичної особи під розписку.
 
626. 3. У виклику до суду, який направляється з метою виконання доручення іноземного суду про вручення документів згідно із частинами п'ятою і шостою цієї статті зазначається інформація про наслідки відмови від отримання документів та неявки до суду для отримання документів.
 
   3. У виклику до суду, який направляється з метою виконання доручення іноземного суду про вручення документів згідно із частинами п'ятою і шостою цієї статті зазначається інформація про наслідки відмови від отримання документів та неявки до суду для отримання документів.
 
627. 4. У разі якщо особа, якій необхідно вручити виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, перебуває під вартою або відбуває такий вид покарання, як довічне позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешт, суд надсилає документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, до адміністрації місця тримання особи, яка здійснює їх вручення під розписку та негайно надсилає розписку і письмові пояснення цієї особи до суду.
 
   4. У разі якщо особа, якій необхідно вручити виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, перебуває під вартою або відбуває такий вид покарання, як довічне позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешт, суд надсилає документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, до адміністрації місця тримання особи, яка здійснює їх вручення під розписку та негайно надсилає розписку і письмові пояснення цієї особи до суду.
 
628. 5. У разі відмови особи отримати виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, суддя, уповноважений працівник суду, представник адміністрації місця тримання особи робить відповідну позначку на документах, що підлягають врученню. У такому разі документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, вважаються врученими.
 
   5. У разі відмови особи отримати виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, суддя, уповноважений працівник суду, представник адміністрації місця тримання особи робить відповідну позначку на документах, що підлягають врученню. У такому разі документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, вважаються врученими.
 
629. 6. У разі неявки до суду без поважних причин особи, яку належним чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, якій мають бути вручені виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються врученими.
 
   6. У разі неявки до суду без поважних причин особи, яку належним чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, якій мають бути вручені виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються врученими.
 
630. 7. Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів вважається виконаним у день, коли особа або її представник отримали такі документи чи відмовилися від їх отримання або якщо така особа чи її представник, яких належним чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, на якому має бути вручено виклик до суду чи інші документи, без поважних причин не з'явилися до суду - у день такого судового засідання.
 
   7. Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів вважається виконаним у день, коли особа або її представник отримали такі документи чи відмовилися від їх отримання або якщо така особа чи її представник, яких належним чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, на якому має бути вручено виклик до суду чи інші документи, без поважних причин не з'явилися до суду - у день такого судового засідання.
 
631. 8. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів підтверджується протоколом судового засідання, у якому зазначаються заяви чи повідомлення, зроблені особами у зв'язку з отриманням документів, а також підтвердженням про повідомлення особи про необхідність явки до суду для отримання документів та іншими документами, складеними чи отриманими в ході виконання доручення, які засвідчуються підписом судді та скріплюються гербовою печаткою.
 
   8. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів підтверджується протоколом судового засідання, у якому зазначаються заяви чи повідомлення, зроблені особами у зв'язку з отриманням документів, а також підтвердженням про повідомлення особи про необхідність явки до суду для отримання документів та іншими документами, складеними чи отриманими в ході виконання доручення, які засвідчуються підписом судді та скріплюються гербовою печаткою.
 
632. Стаття 372. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України
 
   Стаття 372. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України
 
633. 1. Судове доручення про вручення документів громадянину України, який проживає на території іноземної держави, може бути виконано працівниками дипломатичного представництва чи консульської установи України у відповідній державі. Такі документи особа отримує добровільно. Вручення документа здійснюється під розписку із зазначенням дати вручення, підписується посадовою особою та скріплюється печаткою відповідної закордонної дипломатичної установи України.
 
   1. Судове доручення про вручення документів громадянину України, який проживає на території іноземної держави, може бути виконано працівниками дипломатичного представництва чи консульської установи України у відповідній державі. Такі документи особа отримує добровільно. Вручення документа здійснюється під розписку із зазначенням дати вручення, підписується посадовою особою та скріплюється печаткою відповідної закордонної дипломатичної установи України.
 
634. 2. Доручення суду про виконання певних процесуальних дій стосовно громадянина України, який проживає на території іноземної держави, може бути виконано працівниками дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. У разі вчинення певних процесуальних дій складається протокол, що підписується особою, стосовно якої вчинено процесуальні дії, та особою, яка вчинила процесуальні дії, і скріплюється печаткою відповідної закордонної дипломатичної установи України. У протоколі зазначаються день, час і місце виконання доручення.
 
   2. Доручення суду про виконання певних процесуальних дій стосовно громадянина України, який проживає на території іноземної держави, може бути виконано працівниками дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. У разі вчинення певних процесуальних дій складається протокол, що підписується особою, стосовно якої вчинено процесуальні дії, та особою, яка вчинила процесуальні дії, і скріплюється печаткою відповідної закордонної дипломатичної установи України. У протоколі зазначаються день, час і місце виконання доручення.
 
635. 3. Під час виконання судового доручення застосовується процесуальний закон України. Для виконання доручення не можуть застосовуватися примусові заходи.

-221- Алексєєв І.С.
доповнити новою статтею 373 такого змісту:
«Стаття 373. Право подання позову про відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок прийняття рішення проти неї іноземним судом чи судом України
З моменту прийняття закордонним юрисдикційним органом рішення проти України, або з моменту прийняття іноземним судом чи судом України рішення про надання дозволу на примусове виконання такого рішення, або з моменту виплати коштів з Державного бюджету чи передачі інших цінностей на виконання такого рішення, у держави виникає право вимоги до фізичних або юридичних осіб, які отримали матеріальну вигоду внаслідок обставин, які стали підставою для прийняття рішення проти України.
Позов про відшкодування шкоди, завданої внаслідок прийняття рішення проти України, від імені України подає орган державної влади, уповноважений представляти інтереси держави у відповідному закордонному юрисдикційному органі.».
 
Відхилено   3. Під час виконання судового доручення застосовується процесуальний закон України. Для виконання доручення не можуть застосовуватися примусові заходи.
Розділ Х
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Частина четверта статті 3, частина перша та друга статті 21 (в частині визначення юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності), частина третя статті 25, частина третя статті 26, частина дев'ята статті 32, частина друга статті 34, частина третя статті 254, частина перша статті 321 цього Кодексу (в частині права на подання заяви про перегляд судового рішення Вищого суду з питань інтелектуальної власності) вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності у газеті "Голос України" повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності;
2. Частина друга статті 160 в частині надсилання копії судового наказу, що містить інформацію про веб-адресу судового наказу в Єдиному державному реєстрі виконавчих документів, частини четвертої, сьомої та восьмої статті 328 (в частині внесення документів до Єдиного державного реєстру виконавчих документів), частина 8 статті 357 цього Кодексу вводяться в дію через 30 днів із дня опублікування Державною судовою адміністрацією України повідомлення про початок функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів у газеті "Голос України";
3. Частина десята статті 239 цього Кодексу вводиться в дію з 1 січня 2019 року.
Розділ ХІ
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Установити, що зміни до Господарського процесуального кодексу України вводяться в дію з урахуванням таких особливостей:
1) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України у господарських справах, які подані та розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, передаються до Касаційного господарського суду та розглядаються спочатку колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів за правилами, які діяли до набрання чинності цим Законом. Такі заяви розглядаються без повідомлення та виклику учасників справи, за винятком випадку, коли суд з огляду на обставини справи ухвалить рішення про інше;
2) якщо господарська справа за заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом України відповідно до правил, що діяли до набрання чинності цим Законом, повинна розглядатись на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України, – така справа після її отримання Касаційним господарським судом передається на розгляд Великої Палати Верховного Суду;
3) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України у господарських справах з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні відповідної справи судом, які подані та розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, передаються до Верховного Суду для їх розгляду за правилами перегляду судових рішень у зв'язку з виключними обставинами, що діють після набрання чинності цим Законом;
4) касаційні скарги (подання) на судові рішення у господарських справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, передаються до Касаційного господарського суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цим Законом;
5) заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, подані до Вищого господарського суду України, Верховного суду України та не розглянуті до набрання чинності цим Законом, передаються відповідно до Касаційного господарського суду, Великої Палати Верховного Суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цим Законом;
6) заяви і скарги, зазначені в підпунктах 1, 3- 5 цього пункту, передаються до Касаційного господарського суду за розпорядженням керівника апарату суду, до якого подані такі заяви і скарги, протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом;
7) суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати (об'єднаної палати), передає справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія або палата (об'єднана палата) вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України.
Якщо Велика Палата Верховного Суду дійде висновку про відсутність підстав передачі справи на її розгляд, справа повертається (передається) відповідній колегії суддів або палаті (об'єднаній палаті) для розгляду, про що постановляється ухвала. Справа, повернута на розгляд колегії суддів (палати, об'єднаної палати), не може бути передана повторно на розгляд Великої Палати Верховного Суду;
8) до утворення апеляційних судів в апеляційних округах їх повноваження здійснюють апеляційні суди, у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується;
9) справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами, що діють після набрання ним чинності;
10) заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами з підстави встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане, та з підстави встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, подані та не розглянуті до набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами розгляду заяв про перегляд судових рішень за виключними обставинами, що діють після набрання чинності цим Законом;
11) заяви і скарги, подані до набрання чинності цим Законом, провадження за якими не порушено на момент набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами, які діють після набрання чинності цим Законом. Такі заяви чи скарги не можуть бути залишені без руху, повернуті або передані за підсудністю, щодо них не може бути прийнято рішення про відмову у прийнятті чи відмову у відкритті провадження за правилами, які діють після набрання чинності цим Законом, якщо вони подані з додержанням відповідних вимог процесуального закону, які діяли до набрання чинності цим Законом;
12) заяви, які подані до набрання чинності цим Законом і містять вимоги, що можуть бути розглянуті за правилами наказного провадження, за клопотанням позивача розглядаються за правилами наказного провадження, встановленими цим Законом, якщо їх судовий розгляд не розпочався за правилами позовного провадження;
13) судові рішення, ухвалені судами першої інстанції до набрання чинності цим Законом, набирають законної сили та можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом строків, що діяли до набрання чинності цим Законом;
14) судові рішення, ухвалені судами апеляційної інстанції до набрання чинності цим Законом, набирають законної сили та можуть бути оскаржені в касаційному порядку протягом строків, що діяли до набрання чинності цим Законом;
15) Вищий суд з питань інтелектуальної власності починає свою роботу з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності в газеті "Голос України" повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності;
16) до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цим Законом, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цим Законом;
17) до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:
17.1) подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі;
17.2) позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду в день надходження документів;
17.3) розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі;
17.4) визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи здійснюється:
до приведення Положення про автоматизовану систему документообігу суду у відповідність із цим Кодексом в частині порядку визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи, але не довше, ніж три місяці з дня набуття чинності цим Законом, – за допомогою автоматизованої системи документообігу суду за правилами, які діяли до набрання чинності цим Законом;
після приведення Положення про автоматизовану систему документообігу суду у відповідність із цим Кодексом в частині порядку визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи – за допомогою автоматизованої системи документообігу суду за правилами встановленими цим Кодексом;
17.5) апеляційні і касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду;
17.6) участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в межах приміщення суду здійснюється за допомогою технічних засобів, що функціонують у судах на день набрання чинності цим Законом, за правилами, встановленими цим Кодексом;
17.7) фіксування судового процесу здійснюється за допомогою звукозаписувальних технічних засобів, що функціонують у судах на день набрання чинності цим Законом, за правилами, встановленими цим Кодексом;
17.8) оприлюднення інформації щодо справи, визначеної цим Кодексом, на офіційному веб-порталі судової влади України здійснюється в порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему документообігу суду;
17.9) якщо на момент надходження заяви про внесення виправлень, ухвалення додаткового рішення, роз'яснення судового рішення справа у відповідному суді відсутня, суд витребовує справу з суду нижчої інстанції протягом п'яти днів із дня надходження відповідної заяви, а суд нижчої інстанції направляє справу до суду, який її витребував, не пізніше наступного дня із дня надходження відповідної вимоги суду. У такому випадку подана заява розглядається протягом десяти днів із дня надходження справи до суду, який має її розглядати;
17.10) у разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції, передбачені пунктами 1, 6 – 8 , 10, 12 – 14, 17 – 21, 31 – 33 частини першої статті 256 цього Кодексу чи подання касаційної скарги на ухвали суду апеляційної інстанції (крім ухвал щодо забезпечення позову, зміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремих ухвал) – до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються усі матеріали.
В інших випадках – до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються копії матеріалів, необхідних для розгляду скарги. У разі необхідності суд апеляційної або касаційної інстанції може витребувати також копії інших матеріалів справи;
17.11) подання апеляційних або касаційних скарг на ухвали суду першої або апеляційної інстанції не перешкоджає продовженню розгляду справи цим судом, крім випадків, коли до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються всі матеріали справи. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, суд першої інстанції повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню;
17.12) суд зобов'язаний зупинити провадження у справі до перегляду ухвали у справі в порядку апеляційного чи касаційного провадження, якщо відповідно до підпункту 17.10 цього підпункту до суду апеляційної чи касаційної інстанції направляються всі матеріали справи;
17.13) копії судових рішень видаються судом, у якому перебуває справа на момент надходження відповідної заяви;
17.14) суд вручає судові рішення в паперовій формі;
17.15) суд видає виконавчі документи в паперовій формі;
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацію України у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи
18) справи, розгляд яких розпочато та не закінчено за матеріалами у паперовій формі до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, продовжують розглядатися за матеріалами у паперовій формі. За наявності технічної можливості суд може розглядати таку справу за матеріалами в електронній формі;
19) до дня початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів:
19.1) оформлення і видача виконавчих документів здійснюється в паперовій формі судом, який ухвалив відповідне рішення, за правилами, які діють після набрання чинності цим Законом;
19.2) оформлення і видача судових рішень, якими вносяться зміни до виконавчих документів (у тому числі про виправлення помилки у виконавчому документі; визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню; стягнення на користь боржника безпідставно одержаного стягувачем за виконавчим документом; поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання; відстрочку чи розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання; зупинення виконання судового рішення; заміну сторони виконавчого провадження), здійснюється в паперовій формі судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, за правилами, які діють після набрання чинності цим Законом;
19.3) до розгляду судом заяви про виправлення помилки у виконавчому документі та/або визнання його таким, що не підлягає виконанню, суд має право витребувати виконавчий документ і зупинити виконання за виконавчим документом;
19.4) у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред'явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу стягувачу дубліката виконавчого документа справляється судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ухвала про видачу чи відмову у видачі дубліката виконавчого документа може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку;
20) положення цього Кодексу застосовуються з урахуванням підпункту 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України.
21) особливості судових викликів та повідомлень, направлення копій судових рішень учасникам справи, у разі якщо адреса їх місця проживання (перебування) чи місцезнаходження знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, визначаються законами України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції";
22) якщо суд, до юрисдикції якого відповідно до вимог процесуального закону відноситься вирішення питання про відновлення втраченого провадження, знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, то відновлення втраченого провадження здійснюється судом за територіальною підсудністю судових справ, визначеною згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" або Законом України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції

    -222- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Розділи Хта ХІ викласти в наступній редакції:
«Розділ Х
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Частина четверта статті 3, частина перша та друга статті 21 (в частині визначення юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності), частина третя статті 25, частина третя статті 26, частина дев'ята статті 32, частина друга статті 34, частина третя статті 254, частина перша статті 321 цього Кодексу (в частині права на подання заяви про перегляд судового рішення Вищого суду з питань інтелектуальної власності) вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності у газеті "Голос України" повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності;
2. Частина друга статті 160 в частині надсилання копії судового наказу, що містить інформацію про веб-адресу судового наказу в Єдиному державному реєстрі виконавчих документів, частини четвертої, сьомої та восьмої статті 328 (в частині внесення документів до Єдиного державного реєстру виконавчих документів), частина 8 статті 357 цього Кодексу вводяться в дію через 30 днів із дня опублікування Державною судовою адміністрацією України повідомлення про початок функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів у газеті "Голос України";
3. Частина десята статті 239 цього Кодексу вводиться в дію з 1 січня 2019 року.
Розділ ХІ
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Установити, що зміни до Господарського процесуального кодексу України вводяться в дію з урахуванням таких особливостей:
1) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України у господарських справах, які подані та розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, передаються до Касаційного господарського суду та розглядаються спочатку колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів за правилами, які діяли до набрання чинності цим Законом. Такі заяви розглядаються без повідомлення та виклику учасників справи, за винятком випадку, коли суд з огляду на обставини справи ухвалить рішення про інше;
2) якщо господарська справа за заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом України відповідно до правил, що діяли до набрання чинності цим Законом, повинна розглядатись на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України, – така справа після її отримання Касаційним господарським судом передається на розгляд Великої Палати Верховного Суду;
3) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України у господарських справах з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні відповідної справи судом, які подані та розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, передаються до Верховного Суду для їх розгляду за правилами перегляду судових рішень у зв'язку з виключними обставинами, що діють після набрання чинності цим Законом;
4) касаційні скарги (подання) на судові рішення у господарських справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цим Законом, передаються до Касаційного господарського суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цим Законом;
5) заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, подані до Вищого господарського суду України, Верховного суду України та не розглянуті до набрання чинності цим Законом, передаються відповідно до Касаційного господарського суду, Великої Палати Верховного Суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цим Законом;
6) заяви і скарги, зазначені в підпунктах 1, 3- 5 цього пункту, передаються до Касаційного господарського суду за розпорядженням керівника апарату суду, до якого подані такі заяви і скарги, протягом тридцяти днів з дня набрання чинності цим Законом;
7) суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати (об'єднаної палати), передає справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду, якщо така колегія або палата (об'єднана палата) вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України.
Якщо Велика Палата Верховного Суду дійде висновку про відсутність підстав передачі справи на її розгляд, справа повертається (передається) відповідній колегії суддів або палаті (об'єднаній палаті) для розгляду, про що постановляється ухвала. Справа, повернута на розгляд колегії суддів (палати, об'єднаної палати), не може бути передана повторно на розгляд Великої Палати Верховного Суду;
8) до утворення апеляційних судів в апеляційних округах їх повноваження здійснюють апеляційні суди, у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судове рішення, що оскаржується;
9) справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами, що діють після набрання ним чинності;
10) заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами з підстави встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане, та з підстави встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, подані та не розглянуті до набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами розгляду заяв про перегляд судових рішень за виключними обставинами, що діють після набрання чинності цим Законом;
11) заяви і скарги, подані до набрання чинності цим Законом, провадження за якими не порушено на момент набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами, які діють після набрання чинності цим Законом. Такі заяви чи скарги не можуть бути залишені без руху, повернуті або передані за підсудністю, щодо них не може бути прийнято рішення про відмову у прийнятті чи відмову у відкритті провадження за правилами, які діють після набрання чинності цим Законом, якщо вони подані з додержанням відповідних вимог процесуального закону, які діяли до набрання чинності цим Законом;
12) заяви, які подані до набрання чинності цим Законом і містять вимоги, що можуть бути розглянуті за правилами наказного провадження, за клопотанням позивача розглядаються за правилами наказного провадження, встановленими цим Законом, якщо їх судовий розгляд не розпочався за правилами позовного провадження;
13) судові рішення, ухвалені судами першої інстанції до набрання чинності цим Законом, набирають законної сили та можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом строків, що діяли до набрання чинності цим Законом;
14) судові рішення, ухвалені судами апеляційної інстанції до набрання чинності цим Законом, набирають законної сили та можуть бути оскаржені в касаційному порядку протягом строків, що діяли до набрання чинності цим Законом;
15) Вищий суд з питань інтелектуальної власності починає свою роботу з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності в газеті "Голос України" повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності;
16) до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цим Законом, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цим Законом;
17) до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:
17.1) подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі;
17.2) позовні та інші заяви, скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду в день надходження документів;
17.3) розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі;
17.4) визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи здійснюється:
до приведення Положення про автоматизовану систему документообігу суду у відповідність із цим Кодексом в частині порядку визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи, але не довше, ніж три місяці з дня набуття чинності цим Законом, – за допомогою автоматизованої системи документообігу суду за правилами, які діяли до набрання чинності цим Законом;
після приведення Положення про автоматизовану систему документообігу суду у відповідність із цим Кодексом в частині порядку визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи – за допомогою автоматизованої системи документообігу суду за правилами встановленими цим Кодексом;
17.5) апеляційні і касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом. У разі порушення порядку подання апеляційної чи касаційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду;
17.6) участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в межах приміщення суду здійснюється за допомогою технічних засобів, що функціонують у судах на день набрання чинності цим Законом, за правилами, встановленими цим Кодексом;
17.7) фіксування судового процесу здійснюється за допомогою звукозаписувальних технічних засобів, що функціонують у судах на день набрання чинності цим Законом, за правилами, встановленими цим Кодексом;
17.8) оприлюднення інформації щодо справи, визначеної цим Кодексом, на офіційному веб-порталі судової влади України здійснюється в порядку, визначеному Положенням про автоматизовану систему документообігу суду;
17.9) якщо на момент надходження заяви про внесення виправлень, ухвалення додаткового рішення, роз'яснення судового рішення справа у відповідному суді відсутня, суд витребовує справу з суду нижчої інстанції протягом п'яти днів із дня надходження відповідної заяви, а суд нижчої інстанції направляє справу до суду, який її витребував, не пізніше наступного дня із дня надходження відповідної вимоги суду. У такому випадку подана заява розглядається протягом десяти днів із дня надходження справи до суду, який має її розглядати;
17.10) у разі подання апеляційної скарги на ухвали суду першої інстанції, передбачені пунктами 1, 6 – 8 , 10, 12 – 14, 17 – 21, 31 – 33 частини першої статті 256 цього Кодексу чи подання касаційної скарги на ухвали суду апеляційної інстанції (крім ухвал щодо забезпечення позову, зміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремих ухвал) – до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються усі матеріали.
В інших випадках – до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються копії матеріалів, необхідних для розгляду скарги. У разі необхідності суд апеляційної або касаційної інстанції може витребувати також копії інших матеріалів справи;
17.11) подання апеляційних або касаційних скарг на ухвали суду першої або апеляційної інстанції не перешкоджає продовженню розгляду справи цим судом, крім випадків, коли до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються всі матеріали справи. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, суд першої інстанції повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню;
17.12) суд зобов'язаний зупинити провадження у справі до перегляду ухвали у справі в порядку апеляційного чи касаційного провадження, якщо відповідно до підпункту 17.10 цього підпункту до суду апеляційної чи касаційної інстанції направляються всі матеріали справи;
17.13) копії судових рішень видаються судом, у якому перебуває справа на момент надходження відповідної заяви;
17.14) суд вручає судові рішення в паперовій формі;
17.15) суд видає виконавчі документи в паперовій формі;
Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацію України у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи
18) справи, розгляд яких розпочато та не закінчено за матеріалами у паперовій формі до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, продовжують розглядатися за матеріалами у паперовій формі. За наявності технічної можливості суд може розглядати таку справу за матеріалами в електронній формі;
19) до дня початку функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих документів:
19.1) оформлення і видача виконавчих документів здійснюється в паперовій формі судом, який ухвалив відповідне рішення, за правилами, які діють після набрання чинності цим Законом;
19.2) оформлення і видача судових рішень, якими вносяться зміни до виконавчих документів (у тому числі про виправлення помилки у виконавчому документі; визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню; стягнення на користь боржника безпідставно одержаного стягувачем за виконавчим документом; поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання; відстрочку чи розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання; зупинення виконання судового рішення; заміну сторони виконавчого провадження), здійснюється в паперовій формі судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, за правилами, які діють після набрання чинності цим Законом;
19.3) до розгляду судом заяви про виправлення помилки у виконавчому документі та/або визнання його таким, що не підлягає виконанню, суд має право витребувати виконавчий документ і зупинити виконання за виконавчим документом;
19.4) у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред'явлення виконавчого документа до виконання. Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк із дня надходження заяви. За видачу стягувачу дубліката виконавчого документа справляється судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ухвала про видачу чи відмову у видачі дубліката виконавчого документа може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку;
20) положення цього Кодексу застосовуються з урахуванням підпункту 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України.
21) особливості судових викликів та повідомлень, направлення копій судових рішень учасникам справи, у разі якщо адреса їх місця проживання (перебування) чи місцезнаходження знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, визначаються законами України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції";
22) якщо суд, до юрисдикції якого відповідно до вимог процесуального закону відноситься вирішення питання про відновлення втраченого провадження, знаходиться на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, то відновлення втраченого провадження здійснюється судом за територіальною підсудністю судових справ, визначеною згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" або Законом України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції".
 
Враховано