Кількість абзаців - 800 Таблиця поправок


Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (до розділу ІІІ проекту Закону (ч 3.1)) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. 5. В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
 
   5. В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
 
1. 6. У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення призначений судом експерт невідкладно подає суду клопотання щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за поставленими питаннями.
 
   6. У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення призначений судом експерт невідкладно подає суду клопотання щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за поставленими питаннями.
 
2. Стаття 104. Проведення експертизи на замовлення учасників справи
 
   Стаття 104. Проведення експертизи на замовлення учасників справи
 
3. 1. Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.
 
   1. Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.
 
4. 2. Порядок проведення експертних досліджень та складення висновків експерта за результатами проведеного позасудового експертного дослідження визначається відповідно до законодавства.
 
   2. Порядок проведення експертних досліджень та складення висновків експерта за результатами проведеного позасудового експертного дослідження визначається відповідно до законодавства.
 
5. 3. Якщо позасудове експертне дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт має повідомити про це особу, яка до нього звернулась, в порядку, визначеному частиною четвертою статті 106 цього Кодексу.
 
   3. Якщо позасудове експертне дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт має повідомити про це особу, яка до нього звернулась, в порядку, визначеному частиною четвертою статті 106 цього Кодексу.
 
6. 4. Висновок експерта, складений за результатами позасудового експертного дослідження, під час якого був повністю або частково знищений об'єкт експертизи, який є доказом у справі, або змінено його властивості, не замінює сам доказ та не є підставою для звільнення від обов'язку доказування.
 
   4. Висновок експерта, складений за результатами позасудового експертного дослідження, під час якого був повністю або частково знищений об'єкт експертизи, який є доказом у справі, або змінено його властивості, не замінює сам доказ та не є підставою для звільнення від обов'язку доказування.
 
7. 5. Висновок експерта, складений за результатами позасудового експертного дослідження, під час якого був повністю або частково знищений об'єкт експертизи або змінено його властивості, до розгляду судом не приймається, крім випадків, коли особа, яка його подає, доведе можливість проведення додаткової та повторної експертизи з питань, досліджених у висновку експерта.
 
   5. Висновок експерта, складений за результатами позасудового експертного дослідження, під час якого був повністю або частково знищений об'єкт експертизи або змінено його властивості, до розгляду судом не приймається, крім випадків, коли особа, яка його подає, доведе можливість проведення додаткової та повторної експертизи з питань, досліджених у висновку експерта.
 
8. 6. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
 
   6. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
 
9. 7. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті ж права і обов'язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.
 
   7. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті ж права і обов'язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.
 
10. 8. За заявою учасника справи про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення іншої особи, такий висновок судом до розгляду не приймається, якщо суд визнає наявність таких підстав.
 
   8. За заявою учасника справи про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення іншої особи, такий висновок судом до розгляду не приймається, якщо суд визнає наявність таких підстав.
 
11. Стаття 105. Збирання матеріалів для експертного дослідження
 
-1- Пономарьов О.С.
назву статті 105 викласти в новій редакції:
«Стаття 105. Підготовка матеріалів для проведення експертизи»;
 
Відхилено   Стаття 105. Збирання матеріалів для експертного дослідження
 
    -2- Тригубенко С.М.
Назву статті 105 проекту Кодексу адміністративного судочинства України викласти у наступній редакції:
«Стаття 105. Підготовка матеріалів для проведення експертизи.»
 
Відхилено    
12. 1. Матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, які надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.
 
-3- Пономарьов О.С.
у частині першій в кінці першого речення слово «замовленням» замінити словом «зверненням»;
 
Відхилено   1. Матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, які надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.
 
    -4- Пономарьов О.С.
у частині першій початок другого речення слова «При призначенні» замінити словами «Під час призначення»;
 
Відхилено    
    -5- Пономарьов О.С.
у частині першій третього речення після слова «експертів» замінити словами «з питань підготовки матеріалів для експертного дослідження»;
 
Відхилено    
    -6- Тригубенко С.М.
Частину першу статті 105 проекту Кодексу адміністративного судочинства України викласти у наступній редакції:
«1. Матеріали, необхідні для проведення експертизи, надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його зверненням. Під час призначення експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з питань підготовки матеріалів для експертного дослідження.»
 
Відхилено    
13. 2. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилась експертиза, про її результати.
 
-7- Пономарьов О.С.
частину другу виключити.
 
Відхилено   2. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилась експертиза, про її результати.
 
    -8- Тригубенко С.М.
Частину другу статті 105 проекту Кодексу адміністративного судочинства України виключити.
 
Відхилено    
    -9- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
друге речення частини другої статті 105 викласти в такій редакції:
"Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, крім випадків вчинення інших дій, безпосередньо пов'язаних із проведенням експертизи"
 
Враховано    
14. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.
 
-10- Довбенко М.В.
Абзац 2 частини 2 статті 105 після слів «судового процесу» доповнити новими словами «з питань, поставлених судом перед експертом,».
 
Відхилено   Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, крім випадків вчинення інших дій, безпосередньо пов'язаних із проведенням експертизи.
 
15. 3. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, визначеними цим Кодексом для витребування доказів.
 
   3. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, визначеними цим Кодексом для витребування доказів.
 
16. 4. У разі скасування судом ухвали про призначення експертизи призначений судом експерт зобов'язаний негайно повернути суду матеріали та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи.
 
   4. У разі скасування судом ухвали про призначення експертизи призначений судом експерт зобов'язаний негайно повернути суду матеріали та інші документи, що використовувалися для проведення експертизи.
 
17. Стаття 106. Проведення експертизи
 
   Стаття 106. Проведення експертизи
 
18. 1. Експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв'язку з характером досліджень, або якщо об'єкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи.
 
   1. Експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв'язку з характером досліджень, або якщо об'єкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи.
 
19. 2. Якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність.
 
   2. Якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність.
 
20. 3. Експерт повинен забезпечити збереження об'єкта експертизи.
 
   3. Експерт повинен забезпечити збереження об'єкта експертизи.
 
21. 4. Якщо експертне дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей:
 
   4. Якщо експертне дослідження пов'язане з повним або частковим знищенням об'єкта експертизи або зміною його властивостей:
 
22. 1) призначений судом експерт має одержати на його проведення відповідний дозвіл суду, який оформляється ухвалою;
 
   1) призначений судом експерт має одержати на його проведення відповідний дозвіл суду, який оформляється ухвалою;
 
23. 2) залучений учасником справи експерт має повідомити відповідного учасника справи про визначені цим Кодексом наслідки проведення такого експертного дослідження та одержати у такого учасника дозвіл на його проведення.
 
   2) залучений учасником справи експерт має повідомити відповідного учасника справи про визначені цим Кодексом наслідки проведення такого експертного дослідження та одержати у такого учасника дозвіл на його проведення.
 
24. Стаття 107. Наслідки ухилення від участі в експертизі
 
-11- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Назву статті 107 викласти в такій редакції:
«Наслідки ухилення учасника справи від участі в експертизі»
 
Враховано   Стаття 107. Наслідки ухилення учасника справи від участі в експертизі
 
25. 1. У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з'ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.
 
-12- Довбенко М.В.
В частині 1 статті 107 слова «від подання суду на його вимогу» замінити на слова «від виконання вимог суду щодо надання експертам».
 
Відхилено   1. У разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з'ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.
 
    -13- Довбенко М.В.
В частині 1 статті 107 після слів «перешкоджає її проведенню» доповнити словами «а також у разі неоплати вартості проведення експертизи,».
 
Відхилено    
26. Стаття 108. Оцінка висновку експерта
 
   Стаття 108. Оцінка висновку експерта
 
27. 1. Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 90 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивованим у судовому рішенні.
 
   1. Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 90 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивованим у судовому рішенні.
 
28. Стаття 109. Комісійна експертиза
 
   Стаття 109. Комісійна експертиза
 
29. 1. Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань.
 
   1. Комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму знань.
 
30. 2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.
 
   2. Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питань, які викликали розбіжності.
 
31. Стаття 110. Комплексна експертиза
 
-14- Алексєєв І.С.
статтю 110 викласти в такій редакції:
«Стаття 110. Комплексна експертиза
1. Комплексна експертиза проводиться у випадках, коли для вирішення питання потрібні спеціальні знання в різних галузях або в різних напрямах однієї галузі знань.
2. Проведення комплексної експертизи може бути доручено як комісії експертів, так і одному експерту, який володіє знаннями в різних галузях, необхідними для вирішення питань (питання).
3. Комісія експертів проводить дослідження виходячи з компетенції кожного із її членів, про що зазначається у висновку. Кожний експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис проведених ним досліджень, і несе за неї відповідальність. Комісія експертів формулює загальний висновок, який підписується всіма експертами.
4. Якщо експерти не дійшли згоди при формулюванні спільного висновку, комісією складається та підписується єдиний висновок. У синтезуючій частині висновку наводяться результати досліджень кожного з експертів та викладені причини розбіжностей членів комісії в оцінці результатів для формулювання спільного висновку. Кожний експерт зобов'язаний обґрунтувати причини своєї незгоди з думкою інших членів комісії. У висновку з питання, що потребує спільного вирішення, членами комісії має бути зазначено про неможливість його вирішення.»
 
Відхилено   Стаття 110. Комплексна експертиза
 
    -15- Пономарьов О.С.
Статтю 110 викласти в новій редакції:
«Стаття 110. Комплексна експертиза.
1. Комплексна експертиза проводиться у випадках, коли для вирішення питання потрібні спеціальні знання в різних галузях або в різних напрямах однієї галузі знань.
2. Проведення комплексної експертизи може бути доручено як комісії експертів, так і одному експерту, який володіє знаннями в різних галузях, необхідними для вирішення питання (питань).
3. Комісія експертів проводить дослідження виходячи з компетенції кожного із її членів, про що зазначається у висновку. Кожний експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис проведених ним досліджень, і несе за неї відповідальність. Комісія експертів формулює загальний висновок, який підписується всіма експертами.
4. Якщо експерти не дійшли згоди при формулюванні спільного висновку, комісією складається та підписується єдиний висновок. У синтезуючій частині висновку наводяться результати досліджень кожного з експертів та викладені причини розбіжностей членів комісії в оцінці результатів для формулювання спільного висновку. Кожний експерт зобов'язаний обґрунтувати причини своєї незгоди з думкою інших членів комісії. У висновку з питання, що потребує спільного вирішення, членами комісії має бути повідомлено про неможливість його вирішення».
 
Відхилено    
    -16- Тригубенко С.М.
Статтю 110 проекту Кодексу адміністративного судочинства України викласти у наступній редакції:
«Стаття 110. Комплексна експертиза.
1. Комплексна експертиза проводиться у випадках, коли для вирішення питання потрібні спеціальні знання в різних галузях або в різних напрямах однієї галузі знань.
2. Проведення комплексної експертизи може бути доручено як комісії експертів, так і одному експерту, який володіє знаннями в різних галузях, необхідними для вирішення питання (питань).
3. Комісія експертів проводить дослідження виходячи з компетенції кожного із її членів, про що зазначається у висновку. Кожний експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис проведених ним досліджень, і несе за неї відповідальність. Комісія експертів формулює загальний висновок, який підписується всіма експертами.
4. Якщо експерти не дійшли згоди при формулюванні спільного висновку, комісією складається та підписується єдиний висновок. У синтезуючій частині висновку наводяться результати досліджень кожного з експертів та викладені причини розбіжностей членів комісії в оцінці результатів для формулювання спільного висновку. Кожний експерт зобов'язаний обґрунтувати причини своєї незгоди з думкою інших членів комісії. У висновку з питання, що потребує спільного вирішення, членами комісії має бути повідомлено про неможливість його вирішення.»
 
Відхилено    
32. 1. Комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань.
 
   1. Комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань.
 
33. 2. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність.
 
   2. У висновку експертів зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти він встановив і яких висновків дійшов. Кожен експерт підписує ту частину висновку, яка містить опис здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність.
 
34. 3. Загальний висновок роблять експерти, компетентні в оцінці отриманих результатів і формулюванні єдиного висновку. У разі виникнення розбіжностей між експертами висновки оформлюються відповідно до частини другої статті 109 цього Кодексу.
 
   3. Загальний висновок роблять експерти, компетентні в оцінці отриманих результатів і формулюванні єдиного висновку. У разі виникнення розбіжностей між експертами висновки оформлюються відповідно до частини другої статті 109 цього Кодексу.
 
35. Стаття 111. Додаткова і повторна експертизи
 
   Стаття 111. Додаткова і повторна експертизи
 
36. 1. Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).
 
   1. Якщо висновок експерта буде визнано неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).
 
37. 2. Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, яка доручається іншому експертові (експертам).
 
-17- Довбенко М.В.
В частині 2 статті 111 слова «викликає сумніви» замінити на слова «за наявності обставин, які викликають сумніви».
 
Відхилено   2. Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, яка доручається іншому експертові (експертам).
 
38. § 7. Висновок експерта у галузі права
 
-18- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Параграф 7 «Висновок експерта у галузі права» виключити.
 
Відхилено   § 7. Висновок експерта у галузі права
 
    -19- Алексєєв І.С.
у назві параграфу 7 глави 5 «Докази та доказування» розділу І «Загальні положення» слова «експерта у галузі» замінити словами «консультанта з питань права»
 
Відхилено    
    -20- Власенко С.В.
Параграф 7 – виключити
 
Відхилено    
39. Стаття 112. Зміст висновку експерта у галузі права
 
-21- Алексєєв І.С.
у назві та тексті статті 112 слова «експерта у галузі» замінити словами «консультанта з питань»
 
Відхилено   Стаття 112. Зміст висновку експерта у галузі права
 
    -22- Пономарьов О.С.
Статтю 112 виключити
 
Відхилено    
    -23- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Статтю 112 виключити.
 
Відхилено    
    -24- Тригубенко С.М.
Статтю 112 проекту Кодексу адміністративного судочинства України виключити.
 
Відхилено    
    -25- Довбенко М.В.
Статтю 112 виключити.
 
Відхилено    
40. 1. Учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо:
 
   1. Учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо:
 
41. 1) застосування аналогії закону чи аналогії права;
 
   1) застосування аналогії закону чи аналогії права;
 
42. 2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі.
 
   2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі.
 
43. 2. Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.
 
   2. Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.
 
44. Стаття 113. Оцінка висновку експерта у галузі права судом
 
-26- Алексєєв І.С.
у назві та тексті статті 113 слова «експерта у галузі» замінити словами «консультанта з питань»
 
Відхилено   Стаття 113. Оцінка висновку експерта у галузі права судом
 
    -27- Пономарьов О.С.
Статтю 113 виключити
 
Відхилено    
    -28- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Статтю 113 виключити.
 
Відхилено    
    -29- Тригубенко С.М.
Статтю 113 проекту Кодексу адміністративного судочинства України виключити.
 
Відхилено    
    -30- Довбенко М.В.
Статтю 113 виключити.
 
Відхилено    
45. 1. Висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов'язковим для суду.
 
   1. Висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов'язковим для суду.
 
46. 2. Суд може послатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.
 
   2. Суд може послатися в рішенні на висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань.
 
47. § 8. Забезпечення доказів
 
   § 8. Забезпечення доказів
 
48. Стаття 114. Підстави та порядок забезпечення доказів
 
   Стаття 114. Підстави та порядок забезпечення доказів
 
49. 1. Суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.
 
   1. Суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.
 
50. 2. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.
 
   2. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.
 
51. 3. Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу.
 
-31- Довбенко М.В.
В частині 3 статті 114 слова «першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу» замінити на слова «, до якого позивач повинен звернутись з позовною заявою».
 
Відхилено   3. Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу.
 
52. 4. У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження суд скасовує ухвалу про вжиття заходів забезпечення доказів не пізніше наступного дня після закінчення такого строку або постановлення судом ухвали про повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження.
 
   4. У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження суд скасовує ухвалу про вжиття заходів забезпечення доказів не пізніше наступного дня після закінчення такого строку або постановлення судом ухвали про повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження.
 
53. Якщо ухвала про забезпечення доказів на момент її скасування була виконана повністю або частково, отримані судом докази (показання свідків, висновки експертів тощо) не можуть бути використані в іншій справі.
 
   Якщо ухвала про забезпечення доказів на момент її скасування була виконана повністю або частково, отримані судом докази (показання свідків, висновки експертів тощо) не можуть бути використані в іншій справі.
 
54. 5. Особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов'язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, спричинені у зв'язку із забезпеченням доказів, у разі неподання позовної заяви у строк, зазначений в частині четвертій цієї статті, а також у разі відмови у позові.
 
   5. Особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов'язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, спричинені у зв'язку із забезпеченням доказів, у разі неподання позовної заяви у строк, зазначений в частині четвертій цієї статті, а також у разі відмови у позові.
 
55. Стаття 115. Способи забезпечення доказів
 
   Стаття 115. Способи забезпечення доказів
 
56. 1. Суд забезпечує докази допитом свідків, призначенням експертизи, витребуванням та оглядом письмових або речових доказів, у тому числі за місцем їх знаходження, забороною вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язанням вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.
 
-32- Пташник В.Ю.
Виключити у частині 1 статті 115 пункту 3 розділу І проекту останнє речення такого змісту: «У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом. «
 
Враховано   1. Суд забезпечує докази допитом свідків, призначенням експертизи, витребуванням та оглядом письмових або речових доказів, у тому числі за місцем їх знаходження, забороною вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язанням вчинити певні дії щодо доказів.
 
    -33- Шаповалов Ю.А.
Частину 1 статті 115 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції законопроекту) викласти у такій редакції :
«1. Суд забезпечує докази допитом свідків, призначенням експертизи, витребуванням та оглядом письмових або речових доказів, у тому числі за місцем їх знаходження, забороною вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язанням вчинити певні дії щодо доказів.»
 
Відхилено    
    -34- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
друге речення частини першої статті 115 виключити;
 
Враховано    
57. Стаття 116. Заява про забезпечення доказів
 
   Стаття 116. Заява про забезпечення доказів
 
58. 1. У заяві про забезпечення доказів зазначаються:
 
   1. У заяві про забезпечення доказів зазначаються:
 
59. 1) найменування суду, до якого подається заява;
 
   1) найменування суду, до якого подається заява;
 
60. 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та адреса електронної пошти, офіційна електронна адреса, якщо такі є;
 
   2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку та адреса електронної пошти, офіційна електронна адреса, якщо такі є;
 
61. 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) іншої сторони (сторін), якщо вона відома заявнику, а також якщо відомо відомості, що її ідентифікують: її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, офіційна електронна адреса;
 
   3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) іншої сторони (сторін), якщо вона відома заявнику, а також якщо відомо відомості, що її ідентифікують: її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, офіційна електронна адреса;
 
62. 4) докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні;
 
   4) докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні;
 
63. 5) обґрунтування необхідності забезпечення доказів;
 
   5) обґрунтування необхідності забезпечення доказів;
 
64. 6) спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази;
 
   6) спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази;
 
65. 7) перелік документів, що додаються до заяви.
 
   7) перелік документів, що додаються до заяви.
 
66. 2. За подання судом заяви про забезпечення доказів сплачується судовий збір у розмірі, встановленому законом. Документ, що підтверджує сплату судового збору, додається до заяви.
 
-35- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині другій статті 116 слово "судом" замінити словами "до суду";
 
Враховано   2. За подання до суду заяви про забезпечення доказів сплачується судовий збір у розмірі, встановленому законом. Документ, що підтверджує сплату судового збору, додається до заяви.
 
67. 3. До заяви про забезпечення доказів, яка не відповідає вимогам цієї статті, застосовуються наслідки, встановлені статтею 169 цього Кодексу.
 
   3. До заяви про забезпечення доказів, яка не відповідає вимогам цієї статті, застосовуються наслідки, встановлені статтею 169 цього Кодексу.
 
68. Стаття 117. Розгляд заяви про забезпечення доказів
 
   Стаття 117. Розгляд заяви про забезпечення доказів
 
69. 1. Заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному порядку, визначеному цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею.
 
   1. Заява про забезпечення доказів розглядається в судовому засіданні в загальному порядку, визначеному цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею.
 
70. 2. Заява розглядається не пізніше п'яти днів з дня її надходження до суду.
 
   2. Заява розглядається не пізніше п'яти днів з дня її надходження до суду.
 
71. 3. Заявник та інші особи, які можуть отримати статус учасників справи, повідомляються про час і місце судового засідання, проте їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви.
 
-36- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину третю статті 117 після слів "повідомляються про" доповнити словом "дату";
 
Враховано   3. Заявник та інші особи, які можуть отримати статус учасників справи, повідомляються про дату, час і місце судового засідання, проте їх неявка не перешкоджає розгляду поданої заяви.
 
72. 4. Суд за клопотанням заявника може забезпечити докази без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи:
 
   4. Суд за клопотанням заявника може забезпечити докази без повідомлення інших осіб, які можуть отримати статус учасників справи:
 
73. 1) у невідкладних випадках;
 
   1) у невідкладних випадках;
 
74. 2) якщо неможливо встановити, хто є або стане такими особами;
 
   2) якщо неможливо встановити, хто є або стане такими особами;
 
75. 3) якщо повідомлення іншої сторони може унеможливити або суттєво ускладнити отримання відповідних доказів.
 
   3) якщо повідомлення іншої сторони може унеможливити або суттєво ускладнити отримання відповідних доказів.
 
76. 5. За результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви.
 
   5. За результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви.
 
77. 6. У разі задоволення заяви суд в ухвалі зазначає доказ, а також дії, які необхідно вчинити для його забезпечення.
 
   6. У разі задоволення заяви суд в ухвалі зазначає доказ, а також дії, які необхідно вчинити для його забезпечення.
 
78. 7. Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.
 
   7. Оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає розгляду справи.
 
79. 8. Якщо після вчинення процесуальних дій щодо забезпечення доказів позовну заяву подано до іншого суду, протоколи та інші матеріали щодо забезпечення доказів надсилаються до суду, який розглядає справу.
 
-37- Довбенко М.В.
Частину 8 статті 117 виключити. Частину 9 статті 117 вважати частиною 8 відповідно.
 
Відхилено   8. Якщо після вчинення процесуальних дій щодо забезпечення доказів позовну заяву подано до іншого суду, протоколи та інші матеріали щодо забезпечення доказів надсилаються до суду, який розглядає справу.
 
80. 9. Ухвала про забезпечення доказів (крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, призначення експертизи, огляду доказів) є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
 
-38- Алексєєв І.С.
частину дев’яту статті 117 після слів «призначення експертизи,» доповнити словами «витребування та/або»
 
Відхилено   9. Ухвала про забезпечення доказів (крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, призначення експертизи, огляду доказів) є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
 
81. Глава 6. Процесуальні строки
 
   Глава 6. Процесуальні строки
 
82. Стаття 118. Процесуальні строки
 
   Стаття 118. Процесуальні строки
 
83. 1. Процесуальні строки - це встановлені законом або судом строки, у межах яких вчиняються процесуальні дії. Процесуальні строки встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені - встановлюються судом.
 
   1. Процесуальні строки - це встановлені законом або судом строки, у межах яких вчиняються процесуальні дії. Процесуальні строки встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені - встановлюються судом.
 
84. 2. Процесуальні строки визначаються днями, місяцями і роками, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.
 
   2. Процесуальні строки визначаються днями, місяцями і роками, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.
 
85. Стаття 119. Розумність процесуальних строків
 
   Стаття 119. Розумність процесуальних строків
 
86. 1. Суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій.
 
   1. Суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій.
 
87. 2. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню адміністративного судочинства.
 
   2. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню адміністративного судочинства.
 
88. Стаття 120. Обчислення процесуального строку
 
   Стаття 120. Обчислення процесуального строку
 
89. 1. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.
 
   1. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.
 
90. 2. Строк, що визначається роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року цього строку.
 
   2. Строк, що визначається роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року цього строку.
 
91. 3. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку.
 
   3. Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку.
 
92. 4. Якщо закінчення строку, що визначається місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.
 
   4. Якщо закінчення строку, що визначається місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.
 
93. 5. Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на певний день, вважається цей день.
 
   5. Останнім днем строку, який закінчується вказівкою на певний день, вважається цей день.
 
94. 6. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.
 
   6. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.
 
95. 7. Перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події.
 
   7. Перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події.
 
96. 8. Останній день строку триває до двадцять четвертої години, але якщо в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.
 
   8. Останній день строку триває до двадцять четвертої години, але якщо в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.
 
97. 9. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку.
 
   9. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку.
 
98. 10. Зупинення провадження в адміністративній справі зупиняє перебіг усіх процесуальних строків у цій адміністративній справі. Перебіг процесуальних строків продовжується з дня поновлення провадження.
 
   10. Зупинення провадження в адміністративній справі зупиняє перебіг усіх процесуальних строків у цій адміністративній справі. Перебіг процесуальних строків продовжується з дня поновлення провадження.
 
99. Стаття 121. Поновлення та продовження процесуальних строків
 
   Стаття 121. Поновлення та продовження процесуальних строків
 
100. 1. Суд за заявою учасника справи може поновити пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.
 
-39- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 121 слова "може поновити" замінити словом "поновлює";
 
Враховано   1. Суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.
 
101. 2. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.
 
-40- Ківалов С.В.
частину другу статті 121:
«2. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи чи з ініціативи суду»;
 
Відхилено   2. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.
 
102. 3. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, -судом, який встановив строк, у письмовому провадженні.
 
   3. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, -судом, який встановив строк, у письмовому провадженні.
 
103. 4. Одночасно із подачею заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подана заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.
 
   4. Одночасно із подачею заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подана заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.
 
104. 5. Пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов'язку вчинити відповідну процесуальну дію.
 
   5. Пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов'язку вчинити відповідну процесуальну дію.
 
105. 6. Про поновлення або продовження процесуального строку, відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, що звернулася із відповідною заявою.
 
   6. Про поновлення або продовження процесуального строку, відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, що звернулася із відповідною заявою.
 
106. Стаття 122. Строк звернення до адміністративного суду
 
   Стаття 122. Строк звернення до адміністративного суду
 
107. 1. Позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.
 
   1. Позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.
 
108. 2. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
 
-41- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У абзаці першому частини другої статті 122 слова "шість місяців" замінити на слова "один рік".
 
Відхилено   2. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
 
    -42- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
у частині 2 статті 122 слово «шестимісячний» замінити словом: «річний»
 
Відхилено    
    -43- Лозовой А.С.
Частину другу статті 122 викласти у такій редакції:
«2. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється строк в один рік, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту владних повноважень право на пред'явлення визначених законом вимог або з дня виявлення таких підстав, за умови, що суб’єкт владних повноважень не мав можливості виявити ці обставини раніше. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень.»
 
Відхилено    
109. Для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту владних повноважень право на пред'явлення визначених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень.
 
   Для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту владних повноважень право на пред'явлення визначених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень.
 
110. 3. Для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
 
-44- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 122 доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Строк оскарження нормативно-правового акту обчислюється з дня, коли до особи вперше було застосовано такий нормативно-правовий акт, а в разі, якщо такий акт ще не був застосований до такої особи строк звернення до суду не встановлюється."
 
Відхилено   3. Для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
 
111. 4. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов'язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.
 
-45- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
у частині 4 статті 122 фразу «звернення позивача до суб'єкта владних повноважень із відповідною скаргою на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень» замінити фразою: «з дня коли суб’єкт владних повноважень повинен був винести таке рішення за відповідною скаргою.»
 
Відхилено   4. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов'язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.
 
    -46- Лозовой А.С.
Частину четверту статті 122 викласти у такій редакції:
«4. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, або законом визначена обов'язковість досудового порядку вирішення спору, то для звернення до адміністративного суду встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.
Якщо рішення за результатами розгляду скарги позивача на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень не було прийнято та (або) вручено суб'єктом владних повноважень позивачу у строки, встановлені законом, то для звернення до адміністративного суду встановлюється шестимісячний в один рік, який обчислюється з дня звернення позивача до суб'єкта владних повноважень із відповідною скаргою на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.»
 
Відхилено    
112. Якщо рішення за результатами розгляду скарги позивача на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень не було прийнято та (або) вручено суб'єктом владних повноважень позивачу у строки, встановлені законом, то для звернення до адміністративного суду встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня звернення позивача до суб'єкта владних повноважень із відповідною скаргою на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.
 
   Якщо рішення за результатами розгляду скарги позивача на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень не було прийнято та (або) вручено суб'єктом владних повноважень позивачу у строки, встановлені законом, то для звернення до адміністративного суду встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня звернення позивача до суб'єкта владних повноважень із відповідною скаргою на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.
 
113. 5. Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.
 
-47- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 122 доповнити частиною шостою наступного змісту:
"6. Строк звернення до суду не встановлюється для подання позовних заяв щодо оскарження чинних нормативно-правових актів."
 
Відхилено   5. Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.
 
    -48- Журжій А.В.
доповнити частиною шостою статтю 122 такого змісту:
"6. Для звернення до суду у справах щодо оскарження рішення, яке було прийнято внаслідок вчинення корупційного правопорушення, встановлюється десятирічний строк".
 
Відхилено    
114. Стаття 123. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду
 
-49- Ківалов С.В.
статтю 123 викласти у такій редакції:
«Стаття 123. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду
1. Адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд на підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів не знайде підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, про що постановляється ухвала.
2. Позовна заява може бути залишена без розгляду як на стадії вирішення питання про відкриття провадження в адміністративній справі без проведення судового засідання, так і в ході підготовчого провадження чи судового розгляду справи»;
 
Відхилено   Стаття 123. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду
 
115. 1. У разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку.
 
   1. У разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху. При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку.
 
116. 2. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву.
 
   2. Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву.
 
117. 3. Якщо факт пропуску позивачем строку звернення до адміністративного суду буде виявлено судом після відкриття провадження в адміністративній справі і позивач не заявить про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані ним у заяві, будуть визнані судом неповажними, суд залишає позовну заяву без розгляду.
 
   3. Якщо факт пропуску позивачем строку звернення до адміністративного суду буде виявлено судом після відкриття провадження в адміністративній справі і позивач не заявить про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані ним у заяві, будуть визнані судом неповажними, суд залишає позовну заяву без розгляду.
 
118. 4. Якщо після відкриття провадження у справі суд дійде висновку, що викладений в ухвалі про відкриття провадження у справі висновок суду про визнання поважними причин пропуску строку звернення до адміністративного суду був передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, суд залишає позовну заяву без розгляду.
 
   4. Якщо після відкриття провадження у справі суд дійде висновку, що викладений в ухвалі про відкриття провадження у справі висновок суду про визнання поважними причин пропуску строку звернення до адміністративного суду був передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, суд залишає позовну заяву без розгляду.
 
119. Глава 7. Судові виклики і повідомлення
 
   Глава 7. Судові виклики і повідомлення
 
120. Стаття 124. Повістки
 
   Стаття 124. Повістки
 
121. 1. Судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про виклик і повістками-повідомленнями.
 
   1. Судові виклики і повідомлення здійснюються повістками про виклик і повістками-повідомленнями.
 
122. 2. Повістки про виклик у суд надсилаються учасникам справи, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а повістки-повідомлення - учасникам справи з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою.
 
   2. Повістки про виклик у суд надсилаються учасникам справи, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, а повістки-повідомлення - учасникам справи з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою.
 
123. 3. Судовий виклик або судове повідомлення учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів здійснюється:
 
-50- Власенко С.В.
Ч. 3 ст. 124 доповнити реченням: «Особа, яка отримала повістку на офіційну електронну адресу зобов’язана надіслати лист-відповідь про отримання. Якщо протягом двох днів не отримано відповіді про отримання повістки, відсутності електронної адреси, суд надсилає повістку за адресою місця реєстрації (перебування) особи та публікує виклик в засобах масової інформації.»
 
Відхилено   3. Судовий виклик або судове повідомлення учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів здійснюється:
 
124. 1) за наявності в особи офіційної електронної адреси - шляхом надсилання повістки на офіційну електронну адресу;
 
-51- Помазанов А.В.
пункт перший частини третьої статті 124 після слів «офіційної електронної адреси» доповнити словами «та за наявності згоди особи»
 
Відхилено   1) за наявності в особи офіційної електронної адреси - шляхом надсилання повістки на офіційну електронну адресу;
 
    -52- Левченко Ю.В.
Зміни до пункту 1 частини 3 статті 124 КАСУ в пункті 3 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«3. Судовий виклик або судове повідомлення учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів здійснюється:
1) за наявності в особи офіційної електронної адреси та за наявності письмової згоди – шляхом надсилання повістки на офіційну електронну адресу;»
 
Відхилено    
125. 2) за відсутності в особи офіційної електронної адреси - шляхом надсилання повістки рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур'єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами, або шляхом надсилання тексту повістки в порядку, визначеному статтею 129 цього Кодексу.
 
-53- Помазанов А.В.
пункт другий частини третьої після слів «за відсутності в особи офіційної електронної адреси» доповнити словами «та/або за відсутності її згоди»
 
Відхилено   2) за відсутності в особи офіційної електронної адреси - шляхом надсилання повістки рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур'єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами, або шляхом надсилання тексту повістки в порядку, визначеному статтею 129 цього Кодексу.
 
126. 4. У разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх поштової адреси судовий виклик або судове повідомлення надсилаються:
 
   4. У разі ненадання учасниками справи інформації щодо їх поштової адреси судовий виклик або судове повідомлення надсилаються:
 
127. 1) юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 
   1) юридичним особам та фізичним особам - підприємцям - за адресою місцезнаходження (місця проживання), що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 
128. 2) фізичним особам, які не мають статусу підприємців, -за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку.
 
   2) фізичним особам, які не мають статусу підприємців, -за адресою їх місця проживання чи місця перебування, зареєстрованою у встановленому законом порядку.
 
129. У разі відсутності учасників справи за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.
 
   У разі відсутності учасників справи за такою адресою вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.
 
130. 5. Якщо фізична особа, яка бере участь у справі, діє через представника і суд не вважає її особисту участь обов'язковою, він може направити повістку лише представникові.
 
   5. Якщо фізична особа, яка бере участь у справі, діє через представника і суд не вважає її особисту участь обов'язковою, він може направити повістку лише представникові.
 
131. Стаття 125. Зміст повістки
 
   Стаття 125. Зміст повістки
 
132. 1. У повістці про виклик зазначаються:
 
   1. У повістці про виклик зазначаються:
 
133. 1) найменування та адреса адміністративного суду;
 
   1) найменування та адреса адміністративного суду;
 
134. 2) ім'я фізичної особи, яку викликають до суду, або найменування органу, підприємства, установи, організації, представник яких викликається;
 
-54- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
пункт 2 частини першої статті 125 після слова "ім'я" доповнити словами " (прізвище, ім’я та по батькові)";
 
Враховано   2) ім'я (прізвище, ім’я та по батькові) фізичної особи, яку викликають до суду, або найменування органу, підприємства, установи, організації, представник яких викликається;
 
135. 3) дата, час і місце судового засідання (підготовчого судового засідання);
 
   3) дата, час і місце судового засідання (підготовчого судового засідання);
 
136. 4) назва і номер адміністративної справи;
 
   4) назва і номер адміністративної справи;
 
137. 5) в якому процесуальному статусі викликається ця особа (як позивач, відповідач, свідок тощо);
 
   5) в якому процесуальному статусі викликається ця особа (як позивач, відповідач, свідок тощо);
 
138. 6) у разі необхідності - пропозиція учаснику справи подати всі раніше не подані докази;
 
   6) у разі необхідності - пропозиція учаснику справи подати всі раніше не подані докази;
 
139. 7) обов'язок адресата повідомити про наявність поважних причин неможливості прибути до суду;
 
   7) обов'язок адресата повідомити про наявність поважних причин неможливості прибути до суду;
 
140. 8) роз'яснення наслідків неприбуття до суду;
 
   8) роз'яснення наслідків неприбуття до суду;
 
141. 9) обов'язок особи, яка одержала повістку у зв'язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату.
 
   9) обов'язок особи, яка одержала повістку у зв'язку з відсутністю адресата, за першої можливості вручити її адресату.
 
142. 2. У повістці-повідомленні зазначаються:
 
   2. У повістці-повідомленні зазначаються:
 
143. 1) найменування та адреса адміністративного суду;
 
   1) найменування та адреса адміністративного суду;
 
144. 2) ім'я особи або найменування органу, підприємства, установи, організації, яким адресується повістка;
 
-55- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Пункт 2 частини другої статті 125 після слова "ім'я" доповнити словами " (прізвище, ім’я та по батькові)";
 
Враховано   2) ім'я (прізвище, ім’я та по батькові) особи або найменування органу, підприємства, установи, організації, яким адресується повістка;
 
145. 3) дата, час і місце судового засідання або проведення окремої процесуальної дії;
 
   3) дата, час і місце судового засідання або проведення окремої процесуальної дії;
 
146. 4) назва і номер адміністративної справи;
 
   4) назва і номер адміністративної справи;
 
147. 5) в якому процесуальному статусі має право брати участь ця особа (як позивач, відповідач, свідок тощо) в судовому процесі;
 
   5) в якому процесуальному статусі має право брати участь ця особа (як позивач, відповідач, свідок тощо) в судовому процесі;
 
148. 6) обов'язок особи, яка одержала повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.
 
   6) обов'язок особи, яка одержала повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.
 
149. 3. Якщо разом із повісткою надсилаються копії документів, у повістці вказується їх перелік і роз'яснюється право подати заперечення та докази на їх підтвердження.
 
   3. Якщо разом із повісткою надсилаються копії документів, у повістці вказується їх перелік і роз'яснюється право подати заперечення та докази на їх підтвердження.
 
150. Стаття 126. Вручення повістки
 
   Стаття 126. Вручення повістки
 
151. 1. У випадку відсутності у адресата офіційної електронної адреси повістка вручається під розписку. Повістка може бути вручена безпосередньо в суді. Суд може за згодою учасника справи видати йому повістку для вручення іншій особі, яка викликається до суду.
 
-56- Долженков О.В.
У частині першій статті 126 речення «Суд може за згодою учасника справи видати йому повістку для вручення іншій особі, яка викликається до суду.» – виключити
 
Відхилено   1. У випадку відсутності у адресата офіційної електронної адреси повістка вручається під розписку. Повістка може бути вручена безпосередньо в суді. Суд може за згодою учасника справи видати йому повістку для вручення іншій особі, яка викликається до суду.
 
152. 2. Особа, яка вручає повістку, зобов'язана повернути до адміністративного суду розписку адресата про одержання повістки, яка приєднується до справи.
 
   2. Особа, яка вручає повістку, зобов'язана повернути до адміністративного суду розписку адресата про одержання повістки, яка приєднується до справи.
 
153. 3. Повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо в суді.
 
-57- Голуб В.В.
Абзац перший частини 3 статті 126 проекту Кодексу адміністративного судочинства України викласти в наступній редакції:
«3. Повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за три робочі днів до судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо в суді».
 
Відхилено   3. Повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо в суді.
 
154. Якщо для розгляду окремих категорій справ, заяв або клопотань учасників справи цим Кодексом встановлено строк розгляду менше десяти днів, повістка має бути вручена у строк, достатній для прибуття особи до суду для участі в судовому засіданні.
 
   Якщо для розгляду окремих категорій справ, заяв або клопотань учасників справи цим Кодексом встановлено строк розгляду менше десяти днів, повістка має бути вручена у строк, достатній для прибуття особи до суду для участі в судовому засіданні.
 
155. 4. Вважається, що повістку вручено також у разі одержання її під розписку будь-яким повнолітнім членом сім'ї адресата, який проживає разом з ним. Особа, яка одержала повістку, зобов'язана негайно повідомити про неї адресата.
 
   4. Вважається, що повістку вручено також у разі одержання її під розписку будь-яким повнолітнім членом сім'ї адресата, який проживає разом з ним. Особа, яка одержала повістку, зобов'язана негайно повідомити про неї адресата.
 
156. 5. У разі тимчасової відсутності адресата особа, яка повинна вручити повістку, відмічає у повістці відомості про те, куди вибув адресат та коли передбачається його повернення за наявності таких даних.
 
   5. У разі тимчасової відсутності адресата особа, яка повинна вручити повістку, відмічає у повістці відомості про те, куди вибув адресат та коли передбачається його повернення за наявності таких даних.
 
157. 6. Якщо учасник справи перебуває під вартою або відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешту, повістка та інші судові документи вручаються їй під розписку адміністрацією місця утримання особи, яка негайно надсилає розписку цієї особи до суду.
 
   6. Якщо учасник справи перебуває під вартою або відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешту, повістка та інші судові документи вручаються їй під розписку адміністрацією місця утримання особи, яка негайно надсилає розписку цієї особи до суду.
 
158. 7. Особам, які проживають за межами України, повістки вручаються в порядку, встановленому міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, у разі відсутності таких - у порядку, встановленому статтями 85, 86 цього Кодексу.
 
-58- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
У частині сьомій виключити слово «України» після слів договорами
 
Враховано   7. Особам, які проживають за межами України, повістки вручаються в порядку, встановленому міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, у разі відсутності таких - у порядку, встановленому статтями 85, 86 цього Кодексу.
 
159. 8. Вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи.
 
   8. Вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи.
 
160. 9. Вважається, що повістку вручено посадовій чи службовій особі, яка є учасником судового процесу, якщо її доставлено за адресою місця служби цієї особи в порядку, встановленому частиною восьмою цієї статті.
 
   9. Вважається, що повістку вручено посадовій чи службовій особі, яка є учасником судового процесу, якщо її доставлено за адресою місця служби цієї особи в порядку, встановленому частиною восьмою цієї статті.
 
161. 10. Вручення повістки представникові учасника справи вважається також врученням повістки і цій особі.
 
   10. Вручення повістки представникові учасника справи вважається також врученням повістки і цій особі.
 
162. 11. Розписку про одержання повістки (повістку у разі неможливості вручити її адресату чи відмови адресата її одержати) належить негайно повернути до адміністративного суду. У разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.
 
-59- Геращенко А.Ю.
У частині 11 статті 126 з першого речення виключити «чи відмови адресата її одержати».
 
Відхилено   11. Розписку про одержання повістки (повістку у разі неможливості вручити її адресату чи відмови адресата її одержати) належить негайно повернути до адміністративного суду. У разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.
 
    -60- Геращенко А.Ю.
У частині 11 статті 126 виключити друге речення.
 
Відхилено    
163. Стаття 127. Час вручення повістки
 
   Стаття 127. Час вручення повістки
 
164. 1. Часом вручення повістки вважається:
 
   1. Часом вручення повістки вважається:
 
165. 1) день вручення судової повістки під розписку;
 
   1) день вручення судової повістки під розписку;
 
166. 2) день отримання судом повідомлення про доставлення судової повістки на офіційну електронну адресу особи;
 
-61- Власенко С.В.
Підпункт 2 ч. 1 ст. 127 викласти в редакції: «2) день, наступний за днем отримання електронного повідомлення про отримання повістки, якщо повістку надіслано на офіційну електронну адресу;»
 
Відхилено   2) день отримання судом повідомлення про доставлення судової повістки на офіційну електронну адресу особи;
 
167. 3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;
 
   3) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду;
 
168. 4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.
 
   4) день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати судову повістку чи відмітки про відсутність особи за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.
 
169. 2. Якщо повістку надіслано на офіційну електронну адресу пізніше, ніж о 17.00, повістка вважається врученою у робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про її доставлення.
 
-62- Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 127 – виключити.
 
Відхилено   2. Якщо повістку надіслано на офіційну електронну адресу пізніше, ніж о 17.00, повістка вважається врученою у робочий день, наступний за днем її відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про її доставлення.
 
170. Стаття 128. Наслідки відмови від одержання повістки
 
   Стаття 128. Наслідки відмови від одержання повістки
 
171. 1. У разі відмови адресата від одержання повістки особа, яка її доставляє, робить відповідну відмітку на повістці, засвідчує її власним підписом і негайно повертає до адміністративного суду. Особа, яка відмовилася одержати повістку, вважається такою, що її повідомлено про дату, час і місце судового засідання.
 
   1. У разі відмови адресата від одержання повістки особа, яка її доставляє, робить відповідну відмітку на повістці, засвідчує її власним підписом і негайно повертає до адміністративного суду. Особа, яка відмовилася одержати повістку, вважається такою, що її повідомлено про дату, час і місце судового засідання.
 
172. Стаття 129. Виклик (повідомлення) шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою
 
-63- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
статтю 129 викласти у такій редакції:
"1. За письмовою заявою учасника судового процесу, який не має офіційної електронної адреси, текст повістки надсилається йому судом електронною поштою, факсимільним повідомленням, телефонограмою, текстовим повідомленням з використанням мобільного зв'язку на відповідну адресу електронної пошти, номер факсу, телефаксу, телефону, зазначені у відповідній письмовій заяві.
2. Учасник судового процесу повинен за допомогою електронної пошти (факсу, телефону) негайно підтвердити суду про отримання тексту повістки. Текст такого підтвердження роздруковується, а телефонне підтвердження записується відповідним працівником апарату суду, приєднується секретарем судового засідання до справи і вважається належним повідомленням учасника судового процесу про дату, час і місце судового розгляду. В такому випадку повістка вважається врученою учаснику судового процесу з моменту надходження до суду підтвердження про отримання тексту повістки.
3. Якщо протягом дня, наступного за днем надсилання тексту повістки, підтвердження від учасника судового процесу не надійшло, секретар судового засідання складає про це довідку, що приєднується до справи і підтверджує належне повідомлення учасника судового процесу про дату, час і місце судового розгляду. В такому випадку повістка вважається врученою з моменту складання секретарем судового засідання відповідної довідки.
4. Положення частин другої та третьої цієї статті не застосовуються, якщо направлення повістки здійснюється судом з використанням засобів мобільного зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. В такому випадку повістка вважається врученою з моменту її доставки учаснику судового процесу";
 
Враховано   Стаття 129. Виклик (повідомлення) шляхом надсилання тексту повістки електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), телефонограмою
1. За письмовою заявою учасника судового процесу, який не має офіційної електронної адреси, текст повістки надсилається йому судом електронною поштою, факсимільним повідомленням, телефонограмою, текстовим повідомленням з використанням мобільного зв'язку на відповідну адресу електронної пошти, номер факсу, телефаксу, телефону, зазначені у відповідній письмовій заяві.
2. Учасник судового процесу повинен за допомогою електронної пошти (факсу, телефону) негайно підтвердити суду про отримання тексту повістки. Текст такого підтвердження роздруковується, а телефонне підтвердження записується відповідним працівником апарату суду, приєднується секретарем судового засідання до справи і вважається належним повідомленням учасника судового процесу про дату, час і місце судового розгляду. В такому випадку повістка вважається врученою учаснику судового процесу з моменту надходження до суду підтвердження про отримання тексту повістки.
3. Якщо протягом дня, наступного за днем надсилання тексту повістки, підтвердження від учасника судового процесу не надійшло, секретар судового засідання складає про це довідку, що приєднується до справи і підтверджує належне повідомлення учасника судового процесу про дату, час і місце судового розгляду. В такому випадку повістка вважається врученою з моменту складання секретарем судового засідання відповідної довідки.
4. Положення частин другої та третьої цієї статті не застосовуються, якщо направлення повістки здійснюється судом з використанням засобів мобільного зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику. В такому випадку повістка вважається врученою з моменту її доставки учаснику судового процесу.
 
173. 1. За письмовою заявою учасника справи, який не має офіційної електронної адреси, текст повістки надсилається йому судом електронною поштою, факсимільним повідомленням, телефонограмою, текстовим повідомленням з використанням мобільного зв'язку на відповідну адресу електронної пошти, номер факсу, телефаксу, телефону, зазначені у відповідній письмовій заяві. Учасник справи повинен за допомогою електронної пошти (факсу, телефону) негайно підтвердити суду про отримання тексту повістки. Текст такого підтвердження роздруковується, а телефонне підтвердження записується відповідним працівником апарату суду, приєднується секретарем судового засідання до справи і вважається належним повідомленням учасника справи про дату, час і місце судового розгляду.
 
      
174. 2. Якщо протягом дня, наступного за днем надсилання тексту повістки, підтвердження від учасника справи не надійшло, секретар судового засідання складає про це довідку, що приєднується до справи і підтверджує належне повідомлення учасника справи про дату, час і місце судового розгляду.
 
      
175. 3. У випадку, визначеному у частині першій цієї статті, повістка вважається врученою учаснику справи з моменту надходження до суду підтвердження про отримання тексту повістки. У випадку, визначеному у частині другій цієї статті, повістка вважається врученою з моменту складання секретарем судового засідання відповідної довідки.
 
-64- Голуб В.В.
Статтю 129 проекту Кодексу адміністративного судочинства України доповнити частиною 4 наступного змісту:
«4. Положення частин 1-3 цієї статті щодо презумпції належного повідомлення учасників справи застосовуються виключно за умови наявності та належного функціонування в електронній інформаційній системі суду програмного забезпечення, яке відображає факт доставки та відкриття відповідного повідомлення на адресу електронної поштової скриньки учасника/учасників справи».
 
Відхилено      
176. Стаття 130. Виклик (повідомлення) відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких не відоме
 
-65- Шаповалов Ю.А.
Статтю 130 Кодексу адміністративного судочинства України викласти у такій редакції:
«Стаття 130. Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких невідоме
1. Якщо зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) відповідача, третіх осіб, свідків невідоме, суд може здійснити їх виклик через засоби масової інформації за останнім відомим місцем їхнього проживання (перебування) на території України.
2. Виклик публікується в друкованому засобі масової інформації не пізніше ніж за сім днів до дати призначеного судового розгляду справи.
3. Друкований засіб масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено   Стаття 130. Виклик (повідомлення) відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких не відоме
 
    -66- Левченко Ю.В.
Зміни до статті 130 КАСУ в пункті 3 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 130. Виклик (повідомлення) відповідача, третіх осіб, свідків, місце проживання (перебування) яких не відоме
1. Відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого не відоме, викликається в суд через засоби масової інформації за останнім відомим місцем їхнього проживання (перебування) на території України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання.
2. Порядок публікації оголошень затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України.»
 
Відхилено    
177. 1. Відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого не відоме, викликається в суд через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання.
 
-67- Долженков О.В.
у частині першій статті 130 фразу «на офіційному веб-порталі судової влади України» замінити фразою «, розміщене в засобах масової інформації за останнім відомим місцем їхнього проживання (перебування) на території України»
 
Відхилено   1. Відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого не відоме, викликається в суд через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання.
 
    -68- Помазанов А.В.
Частину першу статті 130 після слів «на офіційному веб-порталі судової влади України» доповнити словами «одночасно з публікацією такого оголошення в друкованому засобі масової інформації за останнім відомим місцем перебування особи»
 
Відхилено    
    -69- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
частину 1 статті 130 викласти у такій редакції:
«Відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження після надсилання судового запиту до відповідних територіальних органів міграційної служби чи місце роботи якого не відоме, викликається в суд через оголошення у будь-яких засобах масової інформації відповідного територіального округу де знаходиться суд, що розглядає справу. Витрати на розміщення такого оголошення покладаються на Позивача. Позивач зобов’язаний надати таке оголошення не пізніше ніж за п’яти днів до дати призначення судового засідання, докази про що надаються суду. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.»;
 
Відхилено    
    -70- Шкрум А.І.
Частину 1 статті 130 після слів «судової влади України» доповнити словами «та одночасне розміщення такого оголошення в друкованому засобі масової інформації»;
 
Відхилено    
    -71- Шпенов Д.Ю.
в частині 1 статті 130 після слів «викликається в суд» додати слова «за останнім відомим місцем проживання (перебування) на території України та».
 
Відхилено    
178. 2. Порядок публікації оголошень на веб-порталі судової влади України затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України.
 
-72- Долженков О.В.
у частині другій статті 130 фразу «Порядок публікації оголошень на веб-порталі судової влади України» замінити фразою «Друкований засіб масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик та порядок публікації оголошень,»
 
Відхилено   2. Порядок публікації оголошень на веб-порталі судової влади України визначається Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
 
    -73- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
частину 2 статті 130 виключити.
 
Відхилено    
    -74- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині другій статті 130 слова "затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України" замінити словами "визначається Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему";
 
Враховано    
    -75- Шкрум А.І.
Частину 2 статті 130 доповнити новим реченням такого змісту: «Друкований орган, у якому розміщуються оголошення про виклик відповідача протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
Відхилено    
179. Стаття 131. Обов'язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання
 
   Стаття 131. Обов'язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання
 
180. 1. Учасники справи зобов'язані під час провадження у справі повідомляти суд про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби. У разі неповідомлення про зміну адреси повістка надсилається їм за останньою відомою адресою і вважається врученою.
 
-76- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 131 частину першу викласти в такій редакції:
"1. Учасники судового процесу зобов'язані під час провадження у справі повідомляти суд про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби. У разі неповідомлення про зміну адреси повістка надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, зокрема, в порядку, визначеному статтею 129 цього Кодексу, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає";
 
Враховано частково   1. Учасники судового процесу зобов'язані під час провадження у справі повідомляти суд про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби. У разі неповідомлення про зміну адреси повістка надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку в порядку, визначеному статтею 129 цього Кодексу, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.
 
181. 2. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не можуть з поважних причин прибути до суду, зобов'язані завчасно повідомити про це суд.
 
-77- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
Доповнити статтю 131 новою частиною третьою такого змісту:
"3. Положення частини першої цієї статті застосовуються також у разі зміни адреси електронної пошти, номеру факсу, телефаксу, телефону, які учасник судового процесу повідомив суду";
 
Враховано   2. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не можуть з поважних причин прибути до суду, зобов'язані завчасно повідомити про це суд.
3. Положення частини першої цієї статті застосовуються також у разі зміни адреси електронної пошти, номеру факсу, телефаксу, телефону, які учасник судового процесу повідомив суду.
 
182. Глава 8. Судові витрати
 
   Глава 8. Судові витрати
 
183. Стаття 132. Види судових витрат
 
   Стаття 132. Види судових витрат
 
184. 1. Судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.
 
   1. Судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.
 
185. 2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.
 
   2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.
 
186. 3. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:
 
   3. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати:
 
187. 1) на професійну правничу допомогу;
 
   1) на професійну правничу допомогу;
 
188. 2) сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду;
 
   2) сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду;
 
189. 3) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз;
 
   3) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз;
 
190. 4) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;
 
-78- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У пункті 4 частини третьої статті 134 слова «витребуванням доказів» виключити.
 
Відхилено   4) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;
 
191. 5) пов'язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до розгляду справи.
 
   5) пов'язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до розгляду справи.
 
192. Стаття 133. Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення судових витрат
 
   Стаття 133. Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення судових витрат
 
193. 1. Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.
 
-79- Алексєєв І.С.
частину першу статті 133 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі наявності обставин, що унеможливлюють та/або ускладнюють здійснення оплати судових витрат, суд може звільнити від їх оплати осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної правничої допомоги.»
 
Відхилено   1. Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.
 
194. 2. Якщо у строк, встановлений судом, судові витрати не будуть оплачені, позовна заява залишається без розгляду або витрати розподіляються між сторонами відповідно до судового рішення у справі, якщо оплату судових витрат розстрочено або відстрочено до ухвалення судового рішення у справі.
 
-80- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 133 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. Суд зобов’язаний зменшити розмір судового збору у випадку, якщо його розмір перевищує один відсоток від річного доходу позивача за рік, що передує року звернення до суду.»
 
Відхилено   2. Якщо у строк, встановлений судом, судові витрати не будуть оплачені, позовна заява залишається без розгляду або витрати розподіляються між сторонами відповідно до судового рішення у справі, якщо оплату судових витрат розстрочено або відстрочено до ухвалення судового рішення у справі.
 
195. Стаття 134. Витрати на професійну правничу допомогу
 
   Стаття 134. Витрати на професійну правничу допомогу
 
196. 1. Витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.
 
-81- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 134 виключити «адвоката».
 
Відхилено   1. Витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.
 
197. 2. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб'єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.
 
   2. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб'єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката.
 
198. 3. Для цілей розподілу судових витрат:
 
   3. Для цілей розподілу судових витрат:
 
199. 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов'язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;
 
   1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов'язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;
 
200. 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.
 
   2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.
 
201. 4. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.
 
   4. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.
 
202. 5. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:
 
   5. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:
 
203. 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);
 
   1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);
 
204. 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);
 
   2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);
 
205. 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;
 
   3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;
 
206. 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.
 
   4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.
 
207. 6. У разі недотримання вимог частини п'ятої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.
 
   6. У разі недотримання вимог частини п'ятої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.
 
208. 7. Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.
 
   7. Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.
 
209. Стаття 135. Витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду
 
   Стаття 135. Витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду
 
210. 1. Витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їхніх представників, а також найманням житла, несуть сторони.
 
   1. Витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їхніх представників, а також найманням житла, несуть сторони.
 
211. 2. Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, та її законному представнику сплачується іншою стороною компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно до розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно до розміру мінімальної заробітної плати.
 
   2. Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, та її законному представнику сплачується іншою стороною компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно до розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно до розміру мінімальної заробітної плати.
 
212. 3. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їхніх законних представників, що пов'язані із прибуттям до суду, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їхніх законних представників, що пов'язані із прибуттям до суду, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
213. Стаття 136. Попередня оплата судових витрат
 
-82- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 136 викласти у наступній редакції:
"Стаття 136. Попередня оплата судових витрат
1. Суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про призначення експертизи попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.
Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду – учасником (учасниками) справи, на якого (яких) суд поклав відповідний обов'язок.
2. У разі несплати у визначений судом строк відповідних сум авансом суд вправі відхилити клопотання про призначення експертизи, ухвалити рішення на основі інших поданих учасниками справи доказів або скасувати раніше постановлену ухвалу про призначення експертизи.
3. Суд, який розглядає справу по суті, може перерозподілити зазначені у цій статті витрати, оплачені учасником справи попередньо (авансом), відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом."
 
Відхилено   Стаття 136. Попередня оплата судових витрат
 
214. 1. Суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.
 
-83- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Ч. 1 ст. 136 викласти в редакції: «1. Суд, розглянувши справу по суті, перед винесенням рішення по справі, зобов’язує сторони внести на рахунок суду суму судових витрат, пов'язаних з розглядом справи, певною процесуальною дією, про що постановляє ухвалу (забезпечення судових витрат).»
 
Відхилено   1. Суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.
 
215. Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду - учасником (учасниками) справи, на якого (яких) суд поклав відповідний обов'язок.
 
-84- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У абз. 2 ч. 1 ст. 136 слово «авансом» - виключити
 
Відхилено   Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду - учасником (учасниками) справи, на якого (яких) суд поклав відповідний обов'язок.
 
216. 2. У разі несплати у визначений судом строк відповідних сум авансом суд вправі відхилити клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням та ухвалити рішення на основі інших поданих учасниками справи доказів або скасувати раніше постановлену ухвалу про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням.
 
-85- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Ч. 2 ст. 136 викласти в редакції: «2. Суд зобов’язує учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією. Суд визначає суму, яка має бути внесена сторонами після завершення судового розгляду та надає п’ять днів для сплати визначених коштів. В разі несплати визначених сум суд відтерміновує винесення рішення по справі до сплати визначених коштів.»
 
Відхилено   2. У разі несплати у визначений судом строк відповідних сум авансом суд вправі відхилити клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням та ухвалити рішення на основі інших поданих учасниками справи доказів або скасувати раніше постановлену ухвалу про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням.
 
    -86- Шпенов Д.Ю.
частину 2 статті 136 викласти в такій редакції : «Не внесення на депозитний рахунок суду попередньо визначену суму судових витрат не позбавляє обов’язку суду все стороннє дослідити обставини справи та не є підставою для відхилення клопотання. Суд може своєю ухвалою розстрочити сплату попередньо визначеної суми судових витрат для виклику свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляду доказів.»
 
Відхилено    
217. 3. Суд, який розглядає справу по суті, може перерозподілити зазначені у цій статті витрати, оплачені учасником справи попередньо (авансом), відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом.
 
-87- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Ч.3 ст. 136 – виключити
 
Відхилено   3. Суд, який розглядає справу по суті, може перерозподілити зазначені у цій статті витрати, оплачені учасником справи попередньо (авансом), відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом.
 
218. Стаття 137. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз
 
   Стаття 137. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз
 
219. 1. Свідку у зв'язку з викликом до суду відшкодовуються витрати, що пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту та наймом житла, а також виплачується компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять.
 
   1. Свідку у зв'язку з викликом до суду відшкодовуються витрати, що пов'язані з переїздом до іншого населеного пункту та наймом житла, а також виплачується компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять.
 
220. 2. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно до розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно до розміру мінімальної заробітної плати.
 
   2. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно до розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно до розміру мінімальної заробітної плати.
 
221. 3. Спеціаліст, перекладач, експерт отримують винагороду за виконані роботи (надані послуги), пов'язані із справою, якщо це не входить до їх службових обов'язків.
 
   3. Спеціаліст, перекладач, експерт отримують винагороду за виконані роботи (надані послуги), пов'язані із справою, якщо це не входить до їх службових обов'язків.
 
222. 4. У випадках, коли сума витрат на оплату робіт (послуг) спеціаліста, перекладача, експерта або проведення експертизи повністю не була оплачена учасниками справи попередньо (авансом), суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом.
 
   4. У випадках, коли сума витрат на оплату робіт (послуг) спеціаліста, перекладача, експерта або проведення експертизи повністю не була оплачена учасниками справи попередньо (авансом), суд стягує ці суми на користь спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом.
 
223. 5. Розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача чи експерта встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.
 
   5. Розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача чи експерта встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.
 
224. 6. Розмір витрат на оплату робіт (послуг) залученого стороною спеціаліста, перекладача чи експерта має бути співмірним із складністю відповідної роботи (послуг), її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт (надання послуг).
 
   6. Розмір витрат на оплату робіт (послуг) залученого стороною спеціаліста, перекладача чи експерта має бути співмірним із складністю відповідної роботи (послуг), її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт (надання послуг).
 
225. 7. У разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату робіт (послуг) спеціаліста, перекладача чи експерта, які підлягають розподілу між сторонами.
 
   7. У разі недотримання вимог щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на оплату робіт (послуг) спеціаліста, перекладача чи експерта, які підлягають розподілу між сторонами.
 
226. 8. Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами.
 
   8. Обов'язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які підлягають розподілу між сторонами.
 
227. Стаття 138. Витрати, пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів, вчиненням інших процесуальних дій, підготовкою справи до розгляду
 
   Стаття 138. Витрати, пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів, вчиненням інших процесуальних дій, підготовкою справи до розгляду
 
228. 1. Розмір витрат, пов'язаних з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою справи до розгляду, встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.
 
   1. Розмір витрат, пов'язаних з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою справи до розгляду, встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.
 
229. 2. Особа, яка не є учасником судового процесу, має право вимагати виплати грошової компенсації своїх витрат, пов'язаних із наданням доказу на вимогу суду, вчиненням інших процесуальних дій.
 
   2. Особа, яка не є учасником судового процесу, має право вимагати виплати грошової компенсації своїх витрат, пов'язаних із наданням доказу на вимогу суду, вчиненням інших процесуальних дій.
 
230. 3. У випадках, коли сума витрат особи, яка не є учасником судового процесу, повністю не була оплачена учасниками справи попередньо (авансом), суд стягує ці суми на користь такої особи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом.
 
   3. У випадках, коли сума витрат особи, яка не є учасником судового процесу, повністю не була оплачена учасниками справи попередньо (авансом), суд стягує ці суми на користь такої особи зі сторони, визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом.
 
231. 4. Граничний розмір компенсації витрат, пов'язаних з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-88- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 138 доповнити частиною п'ятою наступного змісту:
"5. Суб'єкт владних повноважень не має права на компенсацію витрат, пов'язаних з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою справи до розгляду."
 
Відхилено   4. Граничний розмір компенсації витрат, пов'язаних з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
232. Стаття 139. Розподіл судових витрат
 
   Стаття 139. Розподіл судових витрат
 
233. 1. При задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.
 
   1. При задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.
 
234. 2. При задоволенні позову суб'єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб'єкта владних повноважень, пов'язані із залученням свідків та проведенням експертиз.
 
-89- Ківалов С.В.
частину два статті 139 викласти у такій редакції:
«2. Якщо судове рішення ухвалене на користь сторони - суб'єкта владних повноважень, суд присуджує з іншої сторони всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати, пов'язані із залученням свідків та проведенням судових експертиз.»;
 
Відхилено   2. При задоволенні позову суб'єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб'єкта владних повноважень, пов'язані із залученням свідків та проведенням експертиз.
 
235. 3. При частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог. При цьому суд не включає до складу судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами, витрати суб'єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката та оплату судового збору.
 
-90- Ківалов С.В.
частину три статті 139 викласти у такій редакції:
«3. Якщо адміністративний позов задоволено частково, судові витрати, здійснені позивачем, присуджуються йому відповідно до задоволених вимог, а відповідачу - відповідно до тієї частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.»;
 
Відхилено   3. При частковому задоволенні позову судові витрати покладаються на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог. При цьому суд не включає до складу судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами, витрати суб'єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката та оплату судового збору.
 
236. 4. При частковому задоволенні позову, у випадку покладення судових витрат на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, суд може зобов'язати сторону, на яку покладено більшу суму судових витрат, сплатити різницю іншій стороні. У такому випадку сторони звільняються від обов'язку сплачувати одна одній іншу частину судових витрат.
 
-91- Ківалов С.В.
частину чотири статті 139 викласти у такій редакції:
«4. У справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються»;
 
Відхилено   4. При частковому задоволенні позову, у випадку покладення судових витрат на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, суд може зобов'язати сторону, на яку покладено більшу суму судових витрат, сплатити різницю іншій стороні. У такому випадку сторони звільняються від обов'язку сплачувати одна одній іншу частину судових витрат.
 
237. 5. У разі відмови у задоволенні вимог позивача, звільненого від сплати судових витрат, або залишення позовної заяви без розгляду чи закриття провадження у справі, судові витрати, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-92- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
У частині 5 слово «держави» після слова рахунок замінити словами «коштів, передбачених Державним бюджетом України»
 
Враховано   5. У разі відмови у задоволенні вимог позивача, звільненого від сплати судових витрат, або залишення позовної заяви без розгляду чи закриття провадження у справі, судові витрати, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
238. Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з іншої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог, а інша частина компенсується за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з іншої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, що їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог, а інша частина компенсується за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо обидві сторони звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
239. 6. Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не повертаючи адміністративної справи на новий розгляд, змінить судове рішення або ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл судових витрат.
 
   6. Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не повертаючи адміністративної справи на новий розгляд, змінить судове рішення або ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл судових витрат.
 
240. 7. Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).
 
   7. Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).
 
241. Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.
 
   Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.
 
242. За відсутності відповідної заяви або неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.
 
   За відсутності відповідної заяви або неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.
 
243. 8. У випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.
 
-93- Ківалов С.В.
у статті 139 частину восьму – виключити;
 
Відхилено   8. У випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.
 
244. 9. При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує:
 
-94- Ківалов С.В.
частину дев’яту статті 139 викласти у такій редакції:
«9. При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує:
1) чи пов'язані ці витрати з розглядом справи;
2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони»;
 
Відхилено   9. При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує:
 
245. 1) чи пов'язані ці витрати з розглядом справи;
 
   1) чи пов'язані ці витрати з розглядом справи;
 
246. 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;
 
   2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес;
 
247. 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, тощо;
 
   3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, тощо;
 
248. 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору (у випадках, коли відповідно до закону досудове вирішення спору є обов'язковим) та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.
 
   4) дії сторони щодо досудового вирішення спору (у випадках, коли відповідно до закону досудове вирішення спору є обов'язковим) та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.
 
249. 10. У разі закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду внаслідок необґрунтованих дій позивача відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов'язаних з розглядом справи.
 
-95- Журжій А.В.
у частині десятій статті 139 слова "внаслідок необґрунтованих дій позивача" видалити.
 
Відхилено   10. У разі закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду внаслідок необґрунтованих дій позивача відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов'язаних з розглядом справи.
 
250. 11. Судові витрати третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, стягуються на її користь зі сторони, визначеної відповідно до вимог цієї статті, залежно від того, заперечувала чи підтримувала така особа заявлені позовні вимоги.
 
   11. Судові витрати третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, стягуються на її користь зі сторони, визначеної відповідно до вимог цієї статті, залежно від того, заперечувала чи підтримувала така особа заявлені позовні вимоги.
 
251. Стаття 140. Розподіл витрат у разі відмови позивача від позову
 
   Стаття 140. Розподіл витрат у разі відмови позивача від позову
 
252. 1. У разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються із позивача, крім випадків, коли позивач звільнений від сплати судових витрат. Однак якщо позивач відмовився від позову внаслідок задоволення його відповідачем після подання позовної заяви, то суд за заявою позивача присуджує всі понесені ним у справі витрати із відповідача.
 
-96- Журжій А.В.
друге речення статті 140 викласти в такій редакції:
"Однак якщо позивач відмовився від позову внаслідок задоволення його вимог відповідачем після подання позовної заяви, то суд за заявою позивача присуджує стягнення всіх понесених ним у справі витрат з відповідача";
 
Відхилено   1. У разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за його заявою стягуються із позивача, крім випадків, коли позивач звільнений від сплати судових витрат. Однак якщо позивач відмовився від позову внаслідок задоволення його відповідачем після подання позовної заяви, то суд за заявою позивача присуджує всі понесені ним у справі витрати із відповідача.
 
253. Стаття 141. Судові витрати, пов'язані з примиренням сторін
 
   Стаття 141. Судові витрати, пов'язані з примиренням сторін
 
254. 1. Якщо спір вирішується шляхом примирення і сторони не дійшли згоди щодо розподілу судових витрат, то кожна сторона у справі несе половину судових витрат.
 
   1. Якщо спір вирішується шляхом примирення і сторони не дійшли згоди щодо розподілу судових витрат, то кожна сторона у справі несе половину судових витрат.
 
255. Стаття 142. Повернення судового збору
 
   Стаття 142. Повернення судового збору
 
256. 1. У разі вирішення справи шляхом примирення, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу п'ятдесяти відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.
 
-97- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 142 слова «п'ятдесяти відсотків» - виключити
 
Відхилено   1. У разі вирішення справи шляхом примирення, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу п'ятдесяти відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.
 
257. 2. У разі вирішення справи шляхом примирення, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) п'ятдесяти відсотків судового збору, сплаченого ним при подачі відповідної апеляційної чи касаційної скарги.
 
-98- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 142 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. У випадку скасування ухвали судовий збір, сплачений стороною у зв’язку із оскарженням такої ухвали, повертається цій особі за рахунок коштів Державного бюджету України.»
 
Відхилено   2. У разі вирішення справи шляхом примирення, відмови від позову, визнання позову відповідачем на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку суд у відповідній ухвалі у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення скаржнику (заявнику) п'ятдесяти відсотків судового збору, сплаченого ним при подачі відповідної апеляційної чи касаційної скарги.
 
258. Стаття 143. Рішення щодо судових витрат
 
   Стаття 143. Рішення щодо судових витрат
 
259. 1. Суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.
 
   1. Суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або ухвалі.
 
260. 2. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі можуть оскаржити судове рішення щодо судових витрат, якщо це стосується їхніх інтересів.
 
   2. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі можуть оскаржити судове рішення щодо судових витрат, якщо це стосується їхніх інтересів.
 
261. 3. Якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.
 
   3. Якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.
 
262. 4. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п'ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.
 
-99- Геращенко А.Ю.
Частину 4 статті 143 викласти у редакції:
«4. Питання про судові витрати вирішується судом в порядку письмового провадження не пізніше п'ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.»
 
Відхилено   4. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п'ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог.
 
263. 5. У випадку, визначеному частиною третьою цієї статті, суд виносить додаткове рішення в порядку, визначеному статтею 252 цього Кодексу.
 
   5. У випадку, визначеному частиною третьою цієї статті, суд виносить додаткове рішення в порядку, визначеному статтею 252 цього Кодексу.
 
264. 6. У випадку постановлення ухвали про закриття провадження у справі, залишення позову без розгляду або ухвалення рішення про задоволення позову у зв'язку з його визнанням суд вирішує питання про розподіл судових витрат не пізніше десяти днів з дня ухвалення відповідного судового рішення, за умови подання учасником справи відповідної заяви і доказів, які підтверджують розмір судових витрат.
 
   6. У випадку постановлення ухвали про закриття провадження у справі, залишення позову без розгляду або ухвалення рішення про задоволення позову у зв'язку з його визнанням суд вирішує питання про розподіл судових витрат не пізніше десяти днів з дня ухвалення відповідного судового рішення, за умови подання учасником справи відповідної заяви і доказів, які підтверджують розмір судових витрат.
 
265. Глава 9. Заходи процесуального примусу
 
   Глава 9. Заходи процесуального примусу
 
266. Стаття 144. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу
 
   Стаття 144. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу
 
267. 1. Заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов'язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.
 
   1. Заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов'язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.
 
268. 2. Заходи процесуального примусу застосовуються судом, як правило, негайно після вчинення порушення.
 
   2. Заходи процесуального примусу застосовуються судом, як правило, негайно після вчинення порушення.
 
269. 3. Про застосування заходів процесуального примусу суд постановляє ухвалу.
 
   3. Про застосування заходів процесуального примусу суд постановляє ухвалу.
 
270. Стаття 145. Види заходів процесуального примусу
 
   Стаття 145. Види заходів процесуального примусу
 
271. 1. Заходами процесуального примусу є:
 
   1. Заходами процесуального примусу є:
 
272. 1) попередження;
 
   1) попередження;
 
273. 2) видалення із залу судового засідання;
 
   2) видалення із залу судового засідання;
 
274. 3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
 
-100- Сажко С.М.
Пункт 3 частини 1 статті 145 пункту 3 законопроекту виключити.
 
Відхилено   3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
 
275. 4) привід;
 
   4) привід;
 
276. 5) штраф.
 
-101- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
П. 5. ч. 1 ст. 145 – виключити
 
Відхилено   5) штраф.
 
    -102- Шпенов Д.Ю.
пункт 5 частини 1 статті 145 виключити.
 
Відхилено    
    -103- Яценко А.В.
пункт 5) частини першої статті 145 виключити;
 
Відхилено    
277. 2. До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів процесуального примусу за одне й те саме порушення.
 
   2. До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів процесуального примусу за одне й те саме порушення.
 
278. 3. Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов'язків, встановлених цим Кодексом.
 
   3. Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов'язків, встановлених цим Кодексом.
 
279. Стаття 146. Попередження і видалення із залу судового засідання
 
   Стаття 146. Попередження і видалення із залу судового засідання
 
280. 1. До учасників судового процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень судді (головуючого судді) застосовується попередження, а в разі повторного вчинення таких дій - видалення із залу судового засідання.
 
-104- Голуб В.В.
Частину 1 статті 146 проекту Кодексу адміністративного судочинства України доповнити другим реченням наступного змісту:
«Видалення із залу судового засідання виконується Службою судової охорони або Національною поліцією України (до початку функціонування Служби судової охорони)»
 
Відхилено   1. До учасників судового процесу та інших осіб, присутніх у судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень судді (головуючого судді) застосовується попередження, а в разі повторного вчинення таких дій - видалення із залу судового засідання.
 
281. 2. У разі повторного вчинення перекладачем, спеціалістом дій, визначених у частині першій цієї статті, суд оголошує перерву і надає час для заміни перекладача, спеціаліста.
 
   2. У разі повторного вчинення перекладачем, спеціалістом дій, визначених у частині першій цієї статті, суд оголошує перерву і надає час для заміни перекладача, спеціаліста.
 
282. Стаття 147. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом
 
-105- Сажко С.М.
Статтю 147 пункту 3 законопроекту виключити.
 
Відхилено   Стаття 147. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом
 
283. 1. У разі неподання без поважних причин письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, або неповідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.
 
   1. У разі неподання без поважних причин письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, або неповідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.
 
284. 2. В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом зазначаються:
 
   2. В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом зазначаються:
 
285. 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, в якої знаходиться доказ, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти або офіційна електронна адреса, якщо такі є;
 
   1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, в якої знаходиться доказ, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти або офіційна електронна адреса, якщо такі є;
 
286. 2) назва або опис письмового, речового чи електронного доказу;
 
   2) назва або опис письмового, речового чи електронного доказу;
 
287. 3) підстави проведення його тимчасового вилучення;
 
   3) підстави проведення його тимчасового вилучення;
 
288. 4) кому доручається вилучення.
 
   4) кому доручається вилучення.
 
289. 3. Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.
 
-106- Алексєєв І.С.
частину третю статті 147 виключити
 
Відхилено   3. Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.
 
290. Стаття 148. Привід
 
   Стаття 148. Привід
 
291. 1. До належно викликаних особи, особисту участь якої визнано судом обов'язковою, свідка, які без поважних причин не прибули у судове засідання або не повідомили причини неприбуття, може бути застосовано привід до суду через органи Національної поліції України з відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.
 
   1. До належно викликаних особи, особисту участь якої визнано судом обов'язковою, свідка, які без поважних причин не прибули у судове засідання або не повідомили причини неприбуття, може бути застосовано привід до суду через органи Національної поліції України з відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.
 
292. 2. Привід до суду не застосовується до малолітніх та неповнолітніх осіб, вагітних жінок, інвалідів першої і другої груп, жінок, які доглядають дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки.
 
   2. Привід до суду не застосовується до малолітніх та неповнолітніх осіб, вагітних жінок, інвалідів першої і другої груп, жінок, які доглядають дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки.
 
293. 3. Про привід суд постановляє ухвалу, в якій зазначає ім'я фізичної особи, яка підлягає приводу, місце проживання (перебування), роботи, служби чи навчання, підстави застосування приводу, коли і куди ця особа повинна бути доставлена, кому доручається здійснення приводу.
 
   3. Про привід суд постановляє ухвалу, в якій зазначає ім'я фізичної особи, яка підлягає приводу, місце проживання (перебування), роботи, служби чи навчання, підстави застосування приводу, коли і куди ця особа повинна бути доставлена, кому доручається здійснення приводу.
 
294. 4. Ухвала про привід до суду передається для виконання до органу Національної поліції України за місцем провадження у справі або за місцем проживання (перебування), роботи, служби чи навчання особи, яку належить привести.
 
   4. Ухвала про привід до суду передається для виконання до органу Національної поліції України за місцем провадження у справі або за місцем проживання (перебування), роботи, служби чи навчання особи, яку належить привести.
 
295. 5. Ухвала про привід до суду оголошується учаснику судового процесу, до якого застосовується привід, особою, яка її виконує.
 
   5. Ухвала про привід до суду оголошується учаснику судового процесу, до якого застосовується привід, особою, яка її виконує.
 
296. 6. У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про привід до суду, через керівника органу Національної поліції України негайно повертає її суду з письмовим поясненням причин невиконання.
 
   6. У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про привід до суду, через керівника органу Національної поліції України негайно повертає її суду з письмовим поясненням причин невиконання.
 
297. Стаття 149. Штраф
 
-107- Тимошенко Ю.В.
Власенко С.В.
Ст. 149 – виключити
 
Відхилено   Стаття 149. Штраф
 
    -108- Шпенов Д.Ю.
статтю 149 виключити.
 
Відхилено    
    -109- Яценко А.В.
статтю 149 виключити;
 
Відхилено    
298. 1. Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від 0, 5 до п'яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:
 
-110- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У частині першій статті 149 слова і цифри: «від 0,5 до п'яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб» замінити на слова і цифри: від 0,1 до 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.»
 
Відхилено   1. Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від 0, 5 до п'яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:
 
299. 1) невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;
 
   1) невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу;
 
300. 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;
 
-111- Долженков О.В.
у пункті 2 статті 149 частини першої фразу «зловживання процесуальними правами,» – виключити
 
Відхилено   2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;
 
301. 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин суб'єктом владних повноважень;
 
   3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин суб'єктом владних повноважень;
 
302. 4) використання під час процедури врегулювання спору за участі судді портативних, аудіотехнічних пристроїв, а також здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису.
 
-112- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
пункт 4 частини першої статті 149 виключити;
 
Відхилено   4) використання під час процедури врегулювання спору за участі судді портативних, аудіотехнічних пристроїв, а також здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису.
 
303. 2. Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:
 
-113- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У частині другій статті 140 слова «від одного до десяти» замінити словами «від одного до п’яти».
 
Відхилено   2. Суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках:
 
304. 1) повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов'язків;
 
   1) повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов'язків;
 
305. 2) неодноразового зловживання процесуальними правами;
 
-114- Долженков О.В.
Пункт 2 частини другої статті 149 – виключити
пункти 3-4 частини другої зробити пунктами 2-3 частини другої відповідно
 
Відхилено   2) неодноразового зловживання процесуальними правами;
 
306. 3) повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення;
 
   3) повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення;
 
307. 4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів.
 
   4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів.
 
308. 3. У випадку невиконання процесуальних обов'язків, зловживання процесуальними правами представником учасника справи суд з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника.
 
-115- Долженков О.В.
у частині третій статті 149 фразу «зловживання процесуальними правами» – виключити
 
Відхилено   3. У випадку невиконання процесуальних обов'язків, зловживання процесуальними правами представником учасника справи суд з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника.
 
    -116- Долженков О.В.
у частині третій статті 149 слова «як, так і» замінити сполучником «або»
 
Відхилено    
309. 4. Ухвалу про стягнення штрафу може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду вищої інстанції. Оскарження такої ухвали не перешкоджає розгляду справи. Постанова суду апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвали про накладення штрафу є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
   4. Ухвалу про стягнення штрафу може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду вищої інстанції. Оскарження такої ухвали не перешкоджає розгляду справи. Постанова суду апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвали про накладення штрафу є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
310. Ухвала Верховного Суду про стягнення штрафу оскарженню не підлягає.
 
   Ухвала Верховного Суду про стягнення штрафу оскарженню не підлягає.
 
311. 5. Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Стягувачем за таким виконавчим документом є Державна судова адміністрація України.
 
   5. Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Стягувачем за таким виконавчим документом є Державна судова адміністрація України.
 
312. 6. Суд може скасувати постановлену ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, щодо якої її постановлено, виправила допущене порушення та (або) надала докази поважності причин невиконання відповідних вимог суду чи своїх процесуальних обов'язків.
 
   6. Суд може скасувати постановлену ним ухвалу про стягнення штрафу, якщо особа, щодо якої її постановлено, виправила допущене порушення та (або) надала докази поважності причин невиконання відповідних вимог суду чи своїх процесуальних обов'язків.
 
313. Глава 10. Забезпечення позову
 
   Глава 10. Забезпечення позову
 
314. Стаття 150. Підстави забезпечення позову
 
   Стаття 150. Підстави забезпечення позову
 
315. 1. Суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.
 
   1. Суд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.
 
316. 2. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:
 
   2. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо:
 
317. 1) невжиття таких заходів може суттєво ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або
 
   1) невжиття таких заходів може суттєво ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; або
 
318. 2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.
 
   2) очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.
 
319. 3. Ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову постановляє суд першої інстанції, а якщо розпочато апеляційне провадження, то таку ухвалу може постановити суд апеляційної інстанції.
 
-117- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині третій статті 150 слова "вжиття заходів" виключити;
 
Враховано   3. Ухвалу про забезпечення позову постановляє суд першої інстанції, а якщо розпочато апеляційне провадження, то таку ухвалу може постановити суд апеляційної інстанції.
 
    -118- Журжій А.В.
у частині третій статті 150 слова "розпочато апеляційне провадження, то таку ухвалу може постановити суд апеляційної інстанції" замінити словами "розпочато апеляційне або касаційне провадження, то таку ухвалу може постановити суд апеляційної або касаційної інстанції".
 
Відхилено    
320. 4. Подання позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову.
 
-119- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 150 доповнити частиною п'ятою наступного змісту:
"5. Оскарження рішення суб'єкту владних повноважень щодо застосування до особи штрафних санкцій зупиняє виконання рішення про стягнення таких санкцій до набрання чинності рішення суду за наслідками розгляду позовної заяви."
 
Відхилено   4. Подання позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову.
 
    -120- Ківалов С.В.
частину четверту статті 150 викласти у такій редакції:
«4. Подання позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, окрім випадків передбачених цим Кодексом»;.
 
Відхилено    
321. Стаття 151. Види забезпечення позову
 
   Стаття 151. Види забезпечення позову
 
322. 1. Позов може бути забезпечено:
 
-121- Довбенко М.В.
В частині 1 статті 151 слова «бути забезпечено» замінити на слова «забезпечуватися окремо або разом із наступними заходами».
 
Відхилено   1. Позов може бути забезпечено:
 
323. 1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;
 
-122- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У пункті 1 частини першої статті 151 слова "індивідуального акту" замінити на слова "акту індивідуальної дії".
 
Відхилено   1) зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта;
 
324. 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;
 
   2) забороною відповідачу вчиняти певні дії;
 
325. 3) встановленням обов'язку відповідача вчинити певні дії;
 
-123- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Пункт 3 частини першої статті 151 викласти у наступній редакції:
"3) встановленням обов'язку відповідача-суб'єкта владних повноважень вчинити певні дії;"
 
Відхилено   3) встановленням обов'язку відповідача вчинити певні дії;
 
326. 4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;
 
   4) забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;
 
327. 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.
 
-124- Лозовой А.С.
Частину першу статті 151 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними в пунктах 1 – 5 цієї частини.»
 
Відхилено   5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.
 
328. 2. Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.
 
   2. Суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Суд також повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.
 
329. 3. Не допускається забезпечення позову шляхом:
 
-125- Лозовой А.С.
Частину третю статті 151 викласти у такій редакції:
«3. Не допускається забезпечення позову шляхом:
1) зупинення актів Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та встановлення для них заборони або обов'язку вчиняти певні дії;
2) зупинення рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо введення тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації чи ліквідації неплатоспроможного банку;
3) зупинення рішень уповноваженого центрального органу з питань цивільної авіації щодо призупинення дії або анулювання сертифікатів, схвалень, допусків;
4) зупинення рішень Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;
5) зупинення дії рішення суб'єкта владних повноважень, яке не є предметом оскарження в адміністративній справі, або встановлення заборони або обов'язку вчиняти дії, які випливають з такого рішення.»
 
Відхилено   3. Не допускається забезпечення позову шляхом:
 
330. 1) зупинення актів Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та встановлення для них заборони або обов'язку вчиняти певні дії;
 
-126- Журжій А.В.
у статті 151 у пункті 1 частині третьої слова "Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" виключити.
 
Відхилено   1) зупинення актів Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та встановлення для них заборони або обов'язку вчиняти певні дії;
 
331. 2) зупинення рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та стосовно здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, встановлення заборони або обов'язку вчиняти певні дії уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації банку;
 
   2) зупинення рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та стосовно здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, встановлення заборони або обов'язку вчиняти певні дії уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації банку;
 
332. 3) зупинення рішень уповноваженого центрального органу з питань цивільної авіації щодо призупинення дії або анулювання сертифікатів, схвалень, допусків;
 
   3) зупинення рішень уповноваженого центрального органу з питань цивільної авіації щодо призупинення дії або анулювання сертифікатів, схвалень, допусків;
 
333. 4) зупинення рішень Національного банку України, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов'язку вчиняти певні дії;
 
-127- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
пункт 4 частини 3 статті 151 доповнити словами: «окрім рішень індивідуальної дії»;
 
Відхилено   4) зупинення рішень Національного банку України, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов'язку вчиняти певні дії;
 
    -128- Шпенов Д.Ю.
пункт 4 частини 3 статті 151 виключити.
 
Відхилено    
334. 5) зупинення дії рішення суб'єкта владних повноважень, яке не є предметом оскарження в адміністративній справі, або встановлення заборони або обов'язку вчиняти дії, які випливають з такого рішення.
 
-129- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 151 доповнити пунктом 6 наступного змісту:
"6) шляхом зупинення дії акту індивідуальної дії щодо призначення на посаду або звільнення з посади публічної служби."
 
Відхилено   5) зупинення дії рішення суб'єкта владних повноважень, яке не є предметом оскарження в адміністративній справі, або встановлення заборони або обов'язку вчиняти дії, які випливають з такого рішення.
 
    -130- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
пункт 5 частини третьої статті 151 виключити;
 
Відхилено    
335. 4. У спорах, що стосуються призначення, підготовки і проведення виборів, забезпечення позову не допускається.
 
-131- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 151 виключити.
 
Відхилено   4. Заходи забезпечення позову, які застосовує суд, не можуть зупиняти, унеможливлювати або в інший спосіб порушувати безперервність процесу призначення, підготовки і проведення виборів.
 
    -132- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 151 доповнити словами наступного змісту: " (крім заборони здійснювати офіційне оприлюднення результатів виборів чи референдуму у справах щодо оскарження таких результатів)".
 
Відхилено    
    -133- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
у частині 4 статті 151 перед словами «забезпечення позову» доповнити словами: «всеукраїнського референдуму».
 
Відхилено    
    -134- Дерев'янко Ю.Б.
Частину четверту статті 151 виключити
 
Відхилено    
    -135- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину четверту статті 151 викласти у такій редакції:
"4. Заходи забезпечення позову, які застосовує суд, не можуть зупиняти, унеможливлювати або в інший спосіб порушувати безперервність процесу призначення, підготовки і проведення виборів";
 
Враховано    
    -136- Журжій А.В.
частину четверту статті 151 виключити.
У звязку з цим частину п'яту вважати частиною четвертою;
 
Відхилено    
    -137- Шпенов Д.Ю.
частину 4 статті 151 виключити.
 
Відхилено    
    -138- Лозовой А.С.
Частину четверту статті 151 виключити.
 
Відхилено    
    -139- Левченко Ю.В.
Зміни до частини 4 статті 151 КАСУ в пункті 3 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -140- Яценко А.В.
частину четверту статті 151 виключити;
 
Відхилено    
336. 5. Зупинення дії нормативно-правового акта як захід забезпечення позову допускається лише у разі очевидних ознак протиправності такого акта та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду з позовом щодо такого акта.
 
-141- Геращенко А.Ю.
Частину 5 статті 151 виключити
 
Відхилено   5. Зупинення дії нормативно-правового акта як захід забезпечення позову допускається лише у разі очевидних ознак протиправності такого акта та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду з позовом щодо такого акта.
 
337. Стаття 152. Зміст і форма заяви про забезпечення позову
 
   Стаття 152. Зміст і форма заяви про забезпечення позову
 
338. 1. Заява про забезпечення позову подається в письмовій формі і повинна містити:
 
   1. Заява про забезпечення позову подається в письмовій формі і повинна містити:
 
339. 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності; або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України номери засобів зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
 
-142- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину першу статті 152 доповнити пунктом 1 такого змісту:
"1) найменування суду".
У зв'язку з цим пункти 1 – 4 вважати відповідно пунктами 2 – 5;
 
Враховано   1) найменування суду;
2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності; або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України номери засобів зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
 
340. 2) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову;
 
   3) предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову;
 
341. 3) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;
 
   4) захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності;
 
342. 4) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.
 
   5) інші відомості, потрібні для забезпечення позову.
 
343. 2. Якщо заява про забезпечення позову подається до відкриття провадження у справі, в такій заяві додатково зазначається повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших осіб, які можуть отримати статус учасника справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, а також відомі заявнику: реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти.
 
   2. Якщо заява про забезпечення позову подається до відкриття провадження у справі, в такій заяві додатково зазначається повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) інших осіб, які можуть отримати статус учасника справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, а також відомі заявнику: реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти.
 
344. 3. У заяві можуть бути зазначені кілька заходів забезпечення позову, що мають бути вжиті судом, із обґрунтуванням доцільності вжиття кожного з цих заходів.
 
   3. У заяві можуть бути зазначені кілька заходів забезпечення позову, що мають бути вжиті судом, із обґрунтуванням доцільності вжиття кожного з цих заходів.
 
345. 4. До заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.
 
   4. До заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.
 
346. Стаття 153. Порядок подання заяви про забезпечення позову
 
   Стаття 153. Порядок подання заяви про забезпечення позову
 
347. 1. Заява про забезпечення позову подається:
 
   1. Заява про забезпечення позову подається:
 
348. 1) до подання позовної заяви - до суду, до якого має бути подано позов за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом;
 
   1) до подання позовної заяви - до суду, до якого має бути подано позов за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом;
 
349. 2) одночасно з пред'явленням позову - до суду, до якого подається позов за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом;
 
   2) одночасно з пред'явленням позову - до суду, до якого подається позов за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом;
 
350. 3) після відкриття провадження у справі - до суду, у провадженні якого перебуває справа.
 
   3) після відкриття провадження у справі - до суду, у провадженні якого перебуває справа.
 
351. 2. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.
 
   2. У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.
 
352. Стаття 154. Порядок розгляду заяви про забезпечення позову
 
   Стаття 154. Порядок розгляду заяви про забезпечення позову
 
353. 1. Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.
 
-143- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину першу статті 154 викласти у наступній редакції:
"1. Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження. "
 
Відхилено   1. Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.
 
    -144- Ківалов С.В.
частину першу статті 154 викласти у такій редакції:
«1. Заява про забезпечення адміністративного позову розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі»;
 
Відхилено    
354. 2. Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, що подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову.
 
-145- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 154 викласти у наступній редакції:
"2. Заява про забезпечення позову розглядається у судовому засіданні із викликом особи, яка подала заяву та інших учасників справи. У випадку, якщо заява подана до подання позовної заяви, до суду викликаються особи, які в майбутньому можуть бути відповідачами у позові, а також особи, чиї права, свободи чи інтереси можуть бути зачеплені забезпеченням позову. Неявка будь-яких осіб незалежно від причин не перешкоджає розгляду заяви."
 
Відхилено   2. Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, що подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову.
 
355. 3. У виключних випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з повідомленням заінтересованих сторін у встановлений судом строк.
 
-146- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 154 викласти у наступній редакції:
"3. У виключних випадках за обґрунтованим клопотанням позивача, суд може розглянути подане клопотання у день його подання без виклику осіб, які беруть участь у справі."
 
Відхилено   3. У виключних випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з повідомленням заінтересованих сторін у встановлений судом строк.
 
356. 4. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково.
 
   4. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково.
 
357. 5. Про вжиття заходів забезпечення позову або про відмову у їх вжитті суд постановляє ухвалу.
 
-147- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 154 частину п'яту викласти у такій редакції:
"5. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу";
 
Враховано   5. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.
 
    -148- Шпенов Д.Ю.
частину 5 статті 154 доповнити новим абзацом та викласти його в такій редакції: «Примірник ухвали про вжиття заходів забезпечення позову невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.»
 
Відхилено    
358. 6. В ухвалі про вжиття заходів забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову та підстави його обрання. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.
 
-149- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині шостій статті 154 слова "вжиття заходів" виключити;
 
Враховано   6. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову та підстави його обрання. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.
 
359. 7. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 152 цього Кодексу, повертає її заявнику без розгляду, про що постановляє ухвалу.
 
   7. Суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог статті 152 цього Кодексу, повертає її заявнику без розгляду, про що постановляє ухвалу.
 
360. 8. Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у їх вжитті може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.
 
-150- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині восьмій статті 154 слова "їх вжитті" замінити словами "забезпеченні позову";
 
Враховано   8. Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.
 
361. 9. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного заходу забезпечення позову іншим зупиняє виконання цієї ухвали.
 
   9. Оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного заходу забезпечення позову іншим зупиняє виконання цієї ухвали.
 
362. Стаття 155. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим
 
   Стаття 155. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим
 
363. 1. За клопотанням учасника справи суд може допустити заміну одного заходу забезпечення позову іншим.
 
   1. За клопотанням учасника справи суд може допустити заміну одного заходу забезпечення позову іншим.
 
364. 2. Питання про заміну одного заходу забезпечення іншим вирішується судом в судовому засіданні наступного дня після надходження до суду відповідного клопотання сторони.
 
   2. Питання про заміну одного заходу забезпечення іншим вирішується судом в судовому засіданні наступного дня після надходження до суду відповідного клопотання сторони.
 
365. 3. За наслідками розгляду клопотання про заміну одного заходу забезпечення позову іншим постановляється ухвала.
 
   3. За наслідками розгляду клопотання про заміну одного заходу забезпечення позову іншим постановляється ухвала.
 
366. 4. Примірник ухвали про заміну одного заходу забезпечення позову іншим невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.
 
   4. Примірник ухвали про заміну одного заходу забезпечення позову іншим невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.
 
367. Стаття 156. Виконання ухвали про забезпечення позову
 
   Стаття 156. Виконання ухвали про забезпечення позову
 
368. 1. Ухвала господарського суду про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.
 
-151- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У частині першій статті 156 слово "господарського" замінити на "адміністративного".
 
Відхилено   1. Ухвала суду про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.
 
    -152- Алексєєв І.С.
частину першу статті 156 викласти у такій редакції:
«1. Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову, передбачених пунктами 2 – 4 частини першої статті 151 цього Кодексу є виконавчим документом і підлягає негайному виконанню.»
 
Відхилено    
    -153- Голуб В.В.
В частині 1 статті 156 проекту Кодексу адміністративного судочинства України виправити описку «1. Ухвала господарського суду…»
 
Враховано    
    -154- Геращенко А.Ю.
У ч. 1 ст. 156 «господарського» замінити на «адміністративного»
 
Відхилено    
    -155- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 156 слово "господарського" виключити;
 
Враховано    
    -156- Ківалов С.В.
в першому реченні частини першої статті 156 слово «господарського» замінити словом «адміністративного»;
 
Відхилено    
    -157- Журжій А.В.
у першому реченні статті 156 слово "господарського" замінити словом "адміністративного";
 
Відхилено    
369. 2. Примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.
 
   2. Примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.
 
370. 3. Особи, винні в невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.
 
   3. Особи, винні в невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.
 
371. Стаття 157. Скасування заходів забезпечення позову
 
   Стаття 157. Скасування заходів забезпечення позову
 
372. 1. Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.
 
   1. Суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.
 
373. 2. Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п'яти днів з дня надходження його до суду.
 
   2. Клопотання про скасування заходів забезпечення позову розглядається в судовому засіданні не пізніше п'яти днів з дня надходження його до суду.
 
374. 3. За результатами розгляду клопотання про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, постановляється ухвала.
 
-158- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 157 доповнити реченням наступного змісту: "Підставою для скасування заходів забезпечення позову є встановлення того, що обставини, які суд врахував під час винесення ухвали про забезпечення позову, насправді були відсутні або відпали протягом розгляду справи, а також якщо буде з'ясовано, що заходи забезпечення позову надмірно обтяжують права, свободи чи інтереси осіб, які не є відповідачами у справі."
 
Відхилено   3. За результатами розгляду клопотання про скасування заходів забезпечення позову, вжитих судом, постановляється ухвала.
 
375. 4. Ухвала про скасування заходів забезпечення позову або про відмову у скасуванні забезпечення позову може бути оскаржена.
 
   4. Ухвала про скасування заходів забезпечення позову або про відмову у скасуванні забезпечення позову може бути оскаржена.
 
376. 5. Відмова у скасуванні забезпечення позову не перешкоджає повторному зверненню з таким же клопотанням при появі нових обставин, що обґрунтовують необхідність скасування забезпечення позову.
 
   5. Відмова у скасуванні забезпечення позову не перешкоджає повторному зверненню з таким же клопотанням при появі нових обставин, що обґрунтовують необхідність скасування забезпечення позову.
 
377. 6. У випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо відмови у задоволенні позову заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили відповідним судовим рішенням.
 
-159- Шпенов Д.Ю.
частину 6 статті 157 викласти в такій редакції:
«У випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо відмови у задоволенні позову, суд у відповідному судовому рішення зазначає про скасування заходів забезпечення позову. У випадку, якщо у такому судовому рішенні не зазначено про скасування заходів забезпечення позову, вони вважаються скасованими з дня набрання законної сили відповідним рішенням або ухвалою.
В такому разі заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили відповідним рішенням або ухвалою суду.»
 
Відхилено   6. У випадку залишення позову без розгляду, закриття провадження у справі або у випадку ухвалення рішення щодо відмови у задоволенні позову заходи забезпечення позову зберігають свою дію до набрання законної сили відповідним судовим рішенням.
 
378. 7. Примірник ухвали про скасування заходів забезпечення позову невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також державним та іншим органам, які повинні були та (або) виконували ухвалу про забезпечення позову, для здійснення ними відповідних дій щодо скасування заходів забезпечення позову.
 
   7. Примірник ухвали про скасування заходів забезпечення позову невідкладно після набрання такою ухвалою законної сили надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також державним та іншим органам, які повинні були та (або) виконували ухвалу про забезпечення позову, для здійснення ними відповідних дій щодо скасування заходів забезпечення позову.
 
379. 8. Заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позову, скасовуються судом також у разі:
 
   8. Заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позову, скасовуються судом також у разі:
 
380. 1) неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з вимогами частини другої статті 153 цього Кодексу;
 
   1) неподання заявником відповідної позовної заяви згідно з вимогами частини другої статті 153 цього Кодексу;
 
381. 2) повернення позовної заяви;
 
   2) повернення позовної заяви;
 
382. 3) відмови у відкритті провадження у справі.
 
   3) відмови у відкритті провадження у справі.
 
383. Стаття 158. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову
 
   Стаття 158. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову
 
384. 1. У випадку залишення позову без розгляду, а також закриття провадження у справі з підстав, визначених пунктами 2 та 4 частини першої статті 238 цього Кодексу, або у випадку ухвалення рішення суду щодо повної або часткової відмови у задоволенні позову відповідач або інша особа, чиї права або охоронювані законом інтереси порушені внаслідок вжиття заходів забезпечення позову, має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, за рахунок особи, за заявою якої такі заходи забезпечення позову вживались.
 
   1. У випадку залишення позову без розгляду, а також закриття провадження у справі з підстав, визначених пунктами 2 та 4 частини першої статті 238 цього Кодексу, або у випадку ухвалення рішення суду щодо повної або часткової відмови у задоволенні позову відповідач або інша особа, чиї права або охоронювані законом інтереси порушені внаслідок вжиття заходів забезпечення позову, має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, за рахунок особи, за заявою якої такі заходи забезпечення позову вживались.
 
385. 2. Положення цієї статті не застосовуються щодо відповідача або іншої особи, чиї права або охоронювані законом інтереси порушені внаслідок вжиття заходів забезпечення позову, які є суб'єктом владних повноважень.
 
   2. Положення цієї статті не застосовуються щодо відповідача або іншої особи, чиї права або охоронювані законом інтереси порушені внаслідок вжиття заходів забезпечення позову, які є суб'єктом владних повноважень.
 
386. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
387. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
   ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
 
388. Глава 1. Письмові заяви учасників справи
 
   Глава 1. Письмові заяви учасників справи
 
389. § 1. Заяви по суті справи
 
   § 1. Заяви по суті справи
 
390. Стаття 159. Види та зміст заяв по суті справи
 
   Стаття 159. Види та зміст заяв по суті справи
 
391. 1. При розгляді справи судом за правилами загального позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом.
 
   1. При розгляді справи судом за правилами загального позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом.
 
392. 2. Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.
 
-160- Лозовой А.С.
Частину другу статті 159 викласти у такій редакції:
«2. Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву. Сторони справи мають право надати суду копії всіх заяв по суті справи в електронному вигляді а також електронний проект відповідного судового рішення за результатом розгляду заяви.»
 
Відхилено   2. Заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву.
 
393. 3. Підстави, час та черговість подання заяв по суті справи визначаються цим Кодексом або судом у визначених цим Кодексом випадках.
 
   3. Підстави, час та черговість подання заяв по суті справи визначаються цим Кодексом або судом у визначених цим Кодексом випадках.
 
394. 4. Подання заяв по суті справи є правом учасників справи. Неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.
 
-161- Алексєєв І.С.
речення друге частини четвертої статті 159 викласти в такій редакції:
«У разі неподання суб’єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин, суд вирішує справу на основі наявних доказів.»
 
Відхилено   4. Подання заяв по суті справи є правом учасників справи. Неподання суб'єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.
 
395. 5. Суд може дозволити учаснику справи подати додаткові пояснення щодо окремого питання, яке виникло при розгляді справи, якщо визнає це необхідним.
 
-162- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину п’яту статті 159 викласти у наступній редакції:
«5. Учасник справи має право в будь-який момент подати суду письмові пояснення щодо суті справи або будь-яких питань, які виникають під час її розгляду.»
 
Відхилено   5. Суд може дозволити учаснику справи подати додаткові пояснення щодо окремого питання, яке виникло при розгляді справи, якщо визнає це необхідним.
 
    -163- Журжій А.В.
частину п'яту статті 159 викласти в такій редакції:
"Учасник справи має право подати додаткові пояснення щодо окремого питання, яке виникло при розгляді справи, в будь який момент до виходу суду до нарадчої кімнати".
 
Відхилено    
396. Стаття 160. Позовна заява
 
   Стаття 160. Позовна заява
 
397. 1. У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.
 
   1. У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.
 
398. 2. Позовна заява подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатись до суду в інтересах інших осіб.
 
   2. Позовна заява подається в письмовій формі позивачем або особою, якій законом надано право звертатись до суду в інтересах інших осіб.
 
399. 3. Позовна заява може бути складена шляхом заповнення бланка позову, наданого судом.
 
   3. Позовна заява може бути складена шляхом заповнення бланка позову, наданого судом.
 
400. 4. На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.
 
   4. На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.
 
401. 5. В позовній заяві зазначаються:
 
   5. В позовній заяві зазначаються:
 
402. 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
 
   1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;
 
403. 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), номери засобів зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
 
-164- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у статті 160 пункт другий частини п'ятої статті 160 після слів "Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України" доповнити словами " (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України)", а слова "номери засобів зв'язку" замінити словами "відомі номери засобів зв'язку";
 
Враховано   2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові – для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти;
 
404. 3) зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, -якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб'єкта владних повноважень;
 
   3) зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, -якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб'єкта владних повноважень;
 
405. 4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
 
-165- Журжій А.В.
в пункті 4 частини п'ятої статті 160 слова "і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги" виключити.
 
Відхилено   4) зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
 
406. 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
 
-166- Шпенов Д.Ю.
пункт 5 частини 5 статті 160 виключити.
 
Відхилено   5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;
 
407. 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору;
 
   6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору;
 
408. 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
 
-167- Шпенов Д.Ю.
пункт 7 частини 5 статті 160 виключити.
 
Відхилено   7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
 
409. 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
 
-168- Шпенов Д.Ю.
в пункті 8 частини 5 статті 160 виключити слова «або іншої особи».
 
Відхилено   8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності), зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
 
410. 9) у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб'єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
 
   9) у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб'єкта владних повноважень - обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача;
 
411. 10) у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб'єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
 
-169- Шпенов Д.Ю.
пункт 10 частини 5 статті 160 виключити.
 
Відхилено   10) у справах щодо оскарження нормативно-правових актів - відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб'єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
 
412. 11) власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.
 
-170- Лозовой А.С.
Пункт 11 частини 5 статті 160 виключити.
 
Відхилено   11) власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.
 
413. 6. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості, визначені у пункті 2 частини п'ятої цієї статті стосовно представника.
 
   6. Якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості, визначені у пункті 2 частини п'ятої цієї статті стосовно представника.
 
414. 7. Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.
 
-171- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину сьому статті 160 виключити.
 
Враховано      
    -172- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Частину 7 статті 160 виключити.
 
Враховано    
    -173- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину сьому статті 160 виключити. У зв'язку з цим частини восьму – десяту вважати відповідно частинами сьомою – дев'ятою;
 
Враховано    
    -174- Довбенко М.В.
Частину 7 статті 160 виключити. Частини 8-10 статті 160 вважати частинами 7-9 відповідно.
 
Враховано    
    -175- Шпенов Д.Ю.
частину 7 статті 160 виключити.
 
Враховано    
415. 8. У разі пред'явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.
 
   7. У разі пред'явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.
 
416. 9. Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.
 
   8. Якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору.
 
417. 10. У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.
 
-176- Писаренко В.В.
У частині десятій статті 160 слово «правильного» виключити.
 
Відхилено   9. У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.
 
418. Стаття 161. Документи, які додаються до позовної заяви
 
   Стаття 161. Документи, які додаються до позовної заяви
 
419. 1. До позовної заяви додаються її копії, а також копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті.
 
-177- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у частині першій статті 161 після слів «визначених частиною другою цієї статті» додати слова «та надання документів в електронній формі»;
 
Відхилено   1. До позовної заяви додаються її копії, а також копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті.
 
    -178- Журжій А.В.
у статті 161 у частині першій слова "визначених частиною другою цієї статті" замінити словами "визначених частиною другою цієї статті та, частиною дев’ятою статті 44 цього Кодексу";
 
Відхилено    
420. 2. Суб'єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення іншим учасникам справи копії позовної заяви та доданих до неї документів.
 
-179- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
частину другу статті 161 викласти у такій редакції:
"2. Суб'єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення іншим учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси, копії позовної заяви та доданих до неї документів";
 
Враховано   2. Суб'єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення іншим учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси, копії позовної заяви та доданих до неї документів.
 
    -180- Журжій А.В.
у статті 161 у частині другій слова "доданих до неї документів" замінити словами "доданих до неї документів, крім випадків, передбачених частиною дев’ятою статті 44 цього Кодексу";
 
Відхилено    
421. 3. До позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.
 
   3. До позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.
 
422. 4. Позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
 
-181- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 161 викласти у наступній редакції:
«5. Позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього письмові чи електронні докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази – позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів) за винятком випадків, коли їх подання є неможливим з об’єктивних причин.»
 
Відхилено   4. Позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).
 
423. 5. У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.
 
-182- Голуб В.В.
Частину 5 статті 161 проекту Кодексу адміністративного судочинства України викласти у такій редакції:
«У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо».
 
Відхилено   5. У разі необхідності до позовної заяви додаються клопотання та заяви позивача про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, участь у судовому засіданні щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, звільнення (відстрочення, розстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні, тощо.
 
    -183- Алексєєв І.С.
у частині п’ятій статті 161 слова «про забезпечення надання безоплатної правничої допомоги, якщо відповідний орган відмовив у її наданні,» виключити
 
Відхилено    
424. 6. У разі пропуску строку звернення до адміністративного суду позивач зобов'язаний додати до позову заяву про поновлення цього строку та докази поважності причин його пропуску.
 
   6. У разі пропуску строку звернення до адміністративного суду позивач зобов'язаний додати до позову заяву про поновлення цього строку та докази поважності причин його пропуску.
 
425. 7. До заяви про визнання індивідуального акта протиправним чи адміністративного договору недійсним додається також оригінал або копія оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребування.
 
-184- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Статтю 161 доповнити частиною 8:
«Якщо позовна заява подається представником одночасно з позовною заявою подається документ, що підтверджує повноваження представника відповідно до статті 59 цього Кодексу.»
 
Відхилено   7. До заяви про визнання індивідуального акта протиправним чи адміністративного договору недійсним додається також оригінал або копія оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребування.
 
    -185- Шпенов Д.Ю.
в частині 7 статті 161 після слів «також оригінал» додати слова «або посилання на розміщений на офіційному веб-сайті суб’єкта владних повноважень оспорюваний акт».
 
Відхилено    
    -186- Лозовой А.С.
Частину сьому статті 161 викласти у такій редакції:
«7. До заяви про визнання індивідуального акта протиправним чи адміністративного договору недійсним, нечинним, додається також оригінал або копія оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача – клопотання про його витребування. В такому випадку відповідач зобов’язаний невідкладно з дня відкриття провадження у справі надати суду оригінал або копію оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього.»
 
Відхилено    
    -187- Лозовой А.С.
Статтю 161 доповнити новою частиною 8 такого змісту:
«8. До позовної заяви позивач має право додати позовну заяву в електронному вигляді, а також електронний проект рішення суду.»
 
Відхилено    
426. Стаття 162. Відзив на позовну заяву (відзив)
 
   Стаття 162. Відзив на позовну заяву (відзив)
 
427. 1. У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову.
 
   1. У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову.
 
428. 2. Відзив повинен містити:
 
   2. Відзив повинен містити:
 
429. 1) найменування (ім'я) позивача і номер справи;
 
   1) найменування (ім'я) позивача і номер справи;
 
430. 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв'язку, офіційну електронну адресу або адресу електронної пошти, якщо такі є;
 
-188- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
пункт 2 частини першої статті 162 після слів "перебування (для фізичних осіб)" доповнити словами "ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України)";
 
Враховано   2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) відповідача, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб – громадян України, номери засобів зв'язку, офіційну електронну адресу або адресу електронної пошти, якщо такі є;
 
431. 3) у разі повного або часткового визнання позовних вимог - вимоги, які визнаються відповідачем;
 
   3) у разі повного або часткового визнання позовних вимог - вимоги, які визнаються відповідачем;
 
432. 4) обставини, які визнаються відповідачем;
 
   4) обставини, які визнаються відповідачем;
 
433. 5) заперечення (у разі наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права;
 
   5) заперечення (у разі наявності) щодо наведених позивачем обставин та правових підстав позову, з якими відповідач не погоджується, із посиланням на відповідні докази та норми права;
 
434. 6) перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання.
 
   6) перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву, та зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із відзивом, із зазначенням причин їх неподання.
 
435. 3. Копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.
 
-189- Журжій А.В.
у статті 162 у частині третій слова "з надісланням (наданням) відзиву до суду" замінити словами "з надісланням (наданням) відзиву до суду, крім випадків, передбачених частиною дев’ятою статті 44 цього Кодексу";
 
Відхилено   3. Копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.
 
436. 4. До відзиву додаються:
 
   4. До відзиву додаються:
 
437. 1) докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем;
 
   1) докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем;
 
438. 2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.
 
-190- Журжій А.В.
у статті 162 у пункті 2 частини четвертої слова "доказів іншим учасникам справи" замінити словами "доказів іншим учасникам справи, крім випадків, передбачених частиною дев’ятою статті 44 цього Кодексу";
 
Відхилено   2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.
 
439. 5. Відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дасть змогу відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив до початку першого підготовчого засідання у справі.
 
   5. Відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дасть змогу відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив до початку першого підготовчого засідання у справі.
 
440. 6. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.
 
   6. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.
 
441. Стаття 163. Відповідь на відзив
 
   Стаття 163. Відповідь на відзив
 
442. 1. У відповіді на відзив позивач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення.
 
   1. У відповіді на відзив позивач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення.
 
443. 2. До відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами другою - четвертою статті 162 цього Кодексу.
 
   2. До відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами другою - четвертою статті 162 цього Кодексу.
 
444. 3. Відповідь на відзив подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання відповіді на відзив, який дасть змогу позивачу підготувати свої пояснення, міркування та аргументи та відповідні докази, іншим учасникам справи - отримати відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по суті, а відповідачу - надати учасникам справи заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.
 
   3. Відповідь на відзив подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання відповіді на відзив, який дасть змогу позивачу підготувати свої пояснення, міркування та аргументи та відповідні докази, іншим учасникам справи - отримати відповідь на відзив завчасно до початку розгляду справи по суті, а відповідачу - надати учасникам справи заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.
 
445. Стаття 164. Заперечення
 
   Стаття 164. Заперечення
 
446. 1. У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів та мотиви їх визнання або відхилення.
 
   1. У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів та мотиви їх визнання або відхилення.
 
447. 2. До заперечення застосовуються правила, встановлені частинами другою - четвертою статті 162 цього Кодексу.
 
   2. До заперечення застосовуються правила, встановлені частинами другою - четвертою статті 162 цього Кодексу.
 
448. 3. Заперечення подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання заперечення, який дасть змогу іншим учасниками справи отримати заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.
 
   3. Заперечення подається в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання заперечення, який дасть змогу іншим учасниками справи отримати заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.
 
449. Стаття 165. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву
 
   Стаття 165. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву
 
450. 1. У поясненнях третьої особи щодо позову або відзиву третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, викладає свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову.
 
   1. У поясненнях третьої особи щодо позову або відзиву третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, викладає свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову.
 
451. 2. До пояснень третьої особи застосовуються правила, встановлені частинами другою - четвертою статті 162 цього Кодексу.
 
   2. До пояснень третьої особи застосовуються правила, встановлені частинами другою - четвертою статті 162 цього Кодексу.
 
452. 3. Пояснення третьої особи подаються в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк, який дасть змогу третій особі підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази та надати пояснення до позову або відзиву, а іншим учасникам справи - відповідь на такі пояснення завчасно до початку розгляду справи по суті.
 
   3. Пояснення третьої особи подаються в строк, встановлений судом. Суд має встановити такий строк, який дасть змогу третій особі підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази та надати пояснення до позову або відзиву, а іншим учасникам справи - відповідь на такі пояснення завчасно до початку розгляду справи по суті.
 
453. § 2. Заяви з процесуальних питань
 
   § 2. Заяви з процесуальних питань
 
454. Стаття 166. Заяви, клопотання і заперечення
 
   Стаття 166. Заяви, клопотання і заперечення
 
455. 1. При розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування тощо щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань.
 
   1. При розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування тощо щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань.
 
456. 2. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.
 
   2. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.
 
457. 3. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.
 
-191- Шпенов Д.Ю.
в частині 3 статті 166 виключити слова «У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом».
 
Відхилено   3. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.
 
458. Стаття 167. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення
 
   Стаття 167. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення
 
459. 1. Будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити:
 
   1. Будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити:
 
460. 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву чи клопотання або заперечення проти них, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 
-192- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
пункт 1 частини першої статті 167 доповнити словами "ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України";
 
Враховано   1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву чи клопотання або заперечення проти них, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
 
461. 2) найменування суду, до якого вона подається;
 
   2) найменування суду, до якого вона подається;
 
462. 3) номер справи, прізвище судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі;
 
   3) номер справи, прізвище судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі;
 
463. 4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника;
 
   4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника;
 
464. 5) підстави заяви (клопотання, заперечення);
 
   5) підстави заяви (клопотання, заперечення);
 
465. 6) перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення);
 
   6) перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення);
 
466. 7) інші відомості, які вимагаються цим Кодексом.
 
-193- Шпенов Д.Ю.
пункт 7 частини 1 статті 167 виключити.
 
Відхилено   7) інші відомості, які вимагаються цим Кодексом.
 
467. Вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України стосується лише юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Іноземна юридична особа подає документ, що є доказом її правосуб'єктності за відповідним іноземним законом (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).
 
   Вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі, заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України стосується лише юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України. Іноземна юридична особа подає документ, що є доказом її правосуб'єктності за відповідним іноземним законом (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо).
 
468. 2. Якщо заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої цієї статті і ці недоліки не дають можливість її розглянути, або якщо вона є очевидно безпідставною та необґрунтованою, суд повертає таку заяву (клопотання, заперечення) заявнику без розгляду.
 
-194- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 167 доповнити частиною третьою наступного змісту:
«3. Якщо зміст письмової заяви (клопотання, заперечення) є зрозумілим, але особа не зазначила у ньому один із визначених цією статтею реквізитів, при цьому суду зазначена інформація відома або не потрібна для розгляду даної письмової заяви, суд має право зобов'язати особу виправити письмову заяву або розглянути її у поданому вигляді.»
 
Відхилено   2. Якщо заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої цієї статті і ці недоліки не дають можливість її розглянути, або якщо вона є очевидно безпідставною та необґрунтованою, суд повертає таку заяву (клопотання, заперечення) заявнику без розгляду.
 
    -195- Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Євтушок С.М.
Частину 2 статті 167 виключити.
 
Відхилено    
469. Глава 2. Відкриття провадження у справі
 
   Глава 2. Відкриття провадження у справі
 
470. Стаття 168. Пред'явлення позову
 
   Стаття 168. Пред'явлення позову
 
471. 1. Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви в суд першої інстанції, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судді.
 
   1. Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви в суд першої інстанції, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судді.
 
472. 2. Позивач має право в позовній заяві заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, якщо такий розгляд допускається цим Кодексом.
 
   2. Позивач має право в позовній заяві заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, якщо такий розгляд допускається цим Кодексом.
 
473. Стаття 169. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви
 
   Стаття 169. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви
 
474. 1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.
 
   1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.
 
475. 2. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно оплатити (доплатити).
 
   2. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно оплатити (доплатити).
 
476. 3. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 171 цього Кодексу.
 
-196- Помазанов А.В.
Частину третю статті 169 вилучити
 
Відхилено   3. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 171 цього Кодексу.
 
477. 4. Позовна заява повертається позивачеві, якщо:
 
   4. Позовна заява повертається позивачеві, якщо:
 
478. 1) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк;
 
   1) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху, у встановлений судом строк;
 
479. 2) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав заяву про її відкликання;
 
   2) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав заяву про її відкликання;
 
480. 3) позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
 
-197- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У пункті 3 частини четвертої статті 169 слова «не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано» виключити.
 
Відхилено   3) позов подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, не підписано або підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
 
    -198- Шпенов Д.Ю.
в пункті 3 частини 4 статті 169 виключити слова «або особою, посадове становище якої не вказано».
 
Відхилено    
481. 4) позивач на надав доказів звернення до відповідача для досудового врегулювання спорів у випадках, в яких законом визначено обов'язковість досудового врегулювання, або на момент звернення позивача із позовом не сплив визначений законом строк для досудового врегулювання спору;
 
-199- Шпенов Д.Ю.
в пункті 4 частини 4 статті 169 слова «позивач на надав» замінити на «позивач не надав».
 
Відхилено   4) позивач на надав доказів звернення до відповідача для досудового врегулювання спорів у випадках, в яких законом визначено обов'язковість досудового врегулювання, або на момент звернення позивача із позовом не сплив визначений законом строк для досудового врегулювання спору;
 
482. 5) позивачем подано до цього ж суду інший позов (позови) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з однакових підстав і щодо такого позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду;
 
-200- Лозовой А.С.
Пункт 5 частини 4 статті 169 виключити
 
Відхилено   5) позивачем подано до цього ж суду інший позов (позови) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з однакових підстав і щодо такого позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду;
 
483. 6) порушено правила об'єднання позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 172 цього Кодексу);
 
   6) порушено правила об'єднання позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 172 цього Кодексу);
 
484. 7) відсутні підстави для звернення прокурора до суду в інтересах держави або для звернення до суду особи, якій законом надано право звертатись до суду в інтересах іншої особи;
 
   7) відсутні підстави для звернення прокурора до суду в інтересах держави або для звернення до суду особи, якій законом надано право звертатись до суду в інтересах іншої особи;
 
485. 8) якщо позовну заяву із вимогою стягнення грошових коштів, яка ґрунтується на підставі рішення суб'єкта владних повноважень, подано суб'єктом владних повноважень до закінчення строку, визначеного частиною п'ятою статті 122 цього Кодексу;
 
-201- Ківалов С.В.
частину четверту статті 169 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
«9) у провадженні цього або іншого суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав»
у зв’язку з чим, пункт 9 вважати відповідно пунктом 10.
 
Відхилено   8) якщо позовну заяву із вимогою стягнення грошових коштів, яка ґрунтується на підставі рішення суб'єкта владних повноважень, подано суб'єктом владних повноважень до закінчення строку, визначеного частиною п'ятою статті 122 цього Кодексу;
 
486. 9) у випадках, передбачених частиною другою статті 123 цього Кодексу.
 
   9) у випадках, передбачених частиною другою статті 123 цього Кодексу.
 
487. 5. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду не пізніше п'яти днів з дня її надходження або з дня закінчення строку на усунення недоліків.
 
   5. Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду не пізніше п'яти днів з дня її надходження або з дня закінчення строку на усунення недоліків.
 
488. 6. Про повернення позовної заяви суд постановляє ухвалу. Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху або про повернення позовної заяви надсилається особі, яка подала позовну заяву, не пізніше наступного дня після її постановлення. Копія позовної заяви залишається в суді.
 
   6. Про повернення позовної заяви суд постановляє ухвалу. Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху або про повернення позовної заяви надсилається особі, яка подала позовну заяву, не пізніше наступного дня після її постановлення. Копія позовної заяви залишається в суді.
 
489. 7. Ухвалу про повернення позовної заяви може бути оскаржено. У разі скасування ухвали про повернення позовної заяви за результатами її перегляду та направлення справи для продовження розгляду суд не має права повторно повертати позовну заяву.
 
   7. Ухвалу про повернення позовної заяви може бути оскаржено. У разі скасування ухвали про повернення позовної заяви за результатами її перегляду та направлення справи для продовження розгляду суд не має права повторно повертати позовну заяву.
 
490. 8. Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.
 
   8. Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.
 
491. 9. У разі повернення позовної заяви з підстави, визначеної пунктом 5 частини четвертої цієї статті, судовий збір, сплачений за подання позову, не повертається.
 
   9. У разі повернення позовної заяви з підстави, визначеної пунктом 5 частини четвертої цієї статті, судовий збір, сплачений за подання позову, не повертається.
 
492. 10. Заяви, скарги, клопотання, визначені цим Кодексом, за подання яких передбачено сплату судового збору, залишаються судом без руху також у випадку, якщо на момент відкриття провадження за відповідною заявою, скаргою, клопотанням суд виявить, що відповідна сума судового збору не зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України. Правила цієї частини не застосовуються до заяв про забезпечення доказів або позову.
 
-202- Долженков О.В.
Частину десяту статті 169 – виключити
 
Відхилено   10. Заяви, скарги, клопотання, визначені цим Кодексом, за подання яких передбачено сплату судового збору, залишаються судом без руху також у випадку, якщо на момент відкриття провадження за відповідною заявою, скаргою, клопотанням суд виявить, що відповідна сума судового збору не зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України. Правила цієї частини не застосовуються до заяв про забезпечення доказів або позову.
 
    -203- Шаповалов Ю.А.
Частину десяту статті 169 – виключити
 
Відхилено    
    -204- Пташник В.Ю.
Виключити частину 10 статті 169 пункту 3 розділу
 
Відхилено    
    -205- Левченко Ю.В.
Зміни до частини 10 статті 169 КАСУ в пункті 3 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -206- Яценко А.В.
частину десяту статті 169 виключити;
 
Відхилено    
493. Стаття 170. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі
 
   Стаття 170. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі
 
494. 1. Суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо:
 
   1. Суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо:
 
495. 1) позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства;
 
   1) позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства;
 
496. 2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили, рішення або постанова суду, ухвала про закриття провадження в адміністративній справі;
 
   2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили, рішення або постанова суду, ухвала про закриття провадження в адміністративній справі;
 
497. 3) настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, яка не є суб'єктом владних повноважень, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено позовну заяву, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;
 
   3) настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, яка не є суб'єктом владних повноважень, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено позовну заяву, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;
 
498. 4) у провадженні цього або іншого суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.
 
-207- Ківалов С.В.
пункт 4 частини першої статті 170 – виключити;
 
Відхилено   4) у провадженні цього або іншого суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.
 
499. 2. Про відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви.
 
   2. Про відмову у відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви.
 
500. 3. Копія ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі надсилається особі, яка подала позовну заяву, разом із позовною заявою та усіма доданими до неї матеріалами не пізніше наступного дня після її постановлення. Копія позовної заяви залишається в суді.
 
   3. Копія ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі надсилається особі, яка подала позовну заяву, разом із позовною заявою та усіма доданими до неї матеріалами не пізніше наступного дня після її постановлення. Копія позовної заяви залишається в суді.
 
501. 4. Ухвалу про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі може бути оскаржено. У разі скасування ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі позовна заява вважається поданою в день первісного звернення до суду.
 
   4. Ухвалу про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі може бути оскаржено. У разі скасування ухвали про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі позовна заява вважається поданою в день первісного звернення до суду.
 
502. 5. Повторне звернення тієї ж особи до адміністративного суду з адміністративним позовом з тих же предмету і підстав та до того самого відповідача, як той, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.
 
   5. Повторне звернення тієї ж особи до адміністративного суду з адміністративним позовом з тих же предмету і підстав та до того самого відповідача, як той, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.
 
503. 6. У разі відмови у відкритті провадження в адміністративній справі з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд повинен роз'яснити заявнику, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд такої справи.
 
   6. У разі відмови у відкритті провадження в адміністративній справі з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої цієї статті, суд повинен роз'яснити заявнику, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд такої справи.
 
504. Стаття 171. Відкриття провадження в адміністративній справі
 
   Стаття 171. Відкриття провадження в адміністративній справі
 
505. 1. Суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи:
 
   1. Суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи:
 
506. 1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність;
 
   1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність;
 
507. 2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником);
 
   2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником);
 
508. 3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу;
 
   3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу;
 
509. 4) належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності;
 
   4) належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності;
 
510. 5) позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними);
 
   5) позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними);
 
511. 6) немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.
 
   6) немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.
 
512. 2. Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі.
 
   2. Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі.
 
513. 3. Якщо відповідачем у позовній заяві, щодо якої відсутні підстави для залишення її без руху, повернення чи відмови у відкритті провадження у справі, вказана фізична особа, яка не є підприємцем, суддя не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.
 
   3. Якщо відповідачем у позовній заяві, щодо якої відсутні підстави для залишення її без руху, повернення чи відмови у відкритті провадження у справі, вказана фізична особа, яка не є підприємцем, суддя не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.
 
514. 4. Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом трьох днів з дня отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.
 
   4. Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом трьох днів з дня отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.
 
515. 5. Якщо за результатами отриманої судом інформації буде встановлено, що справа не підсудна цьому суду, суд надсилає справу за підсудністю в порядку, встановленому статтею 29 цього Кодексу.
 
   5. Якщо за результатами отриманої судом інформації буде встановлено, що справа не підсудна цьому суду, суд надсилає справу за підсудністю в порядку, встановленому статтею 29 цього Кодексу.
 
516. 6. Суддя з метою визначення підсудності може також користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.
 
-208- Шпенов Д.Ю.
частину 6 статті 171 виключити.
 
Відхилено   6. Суддя з метою визначення підсудності може також користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.
 
517. 7. Якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється у порядку, визначеному статтею 130 цього Кодексу.
 
   7. Якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється у порядку, визначеному статтею 130 цього Кодексу.
 
518. 8. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом п'яти днів з дня надходження до адміністративного суду позовної заяви, заяви про усунення недоліків позовної заяви у разі залишення позовної заяви без руху, або отримання судом у порядку, визначеному частинами третьою - шостою цієї статті, інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи.
 
   8. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом п'яти днів з дня надходження до адміністративного суду позовної заяви, заяви про усунення недоліків позовної заяви у разі залишення позовної заяви без руху, або отримання судом у порядку, визначеному частинами третьою - шостою цієї статті, інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи.
 
519. 9. Про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються:
 
   9. Про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються:
 
520. 1) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який відкрив провадження в адміністративній справі, номер справи;
 
   1) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який відкрив провадження в адміністративній справі, номер справи;
 
521. 2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб);
 
   2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб);
 
522. 3) предмет та підстави позову;
 
   3) предмет та підстави позову;
 
523. 4) за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа;
 
   4) за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа;
 
524. 5) дата, час і місце підготовчого засідання, якщо справа буде розглядатися за правилами загального позовного провадження;
 
   5) дата, час і місце підготовчого засідання, якщо справа буде розглядатися за правилами загального позовного провадження;
 
525. 6) дата, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті, якщо справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження;
 
-209- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
пункт 6 частини дев'ятої статті 171 доповнити словами ''з повідомленням (викликом) сторін'';
 
Враховано   6) дата, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті, якщо справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін;
 
526. 7) результат вирішення заяв і клопотань позивача, що надійшли разом із позовною заявою, якщо їх вирішення не потребує виклику (повідомлення) сторін;
 
   7) результат вирішення заяв і клопотань позивача, що надійшли разом із позовною заявою, якщо їх вирішення не потребує виклику (повідомлення) сторін;
 
527. 8) строк для подання відповідачем відзиву на позов;
 
   8) строк для подання відповідачем відзиву на позов;
 
528. 9) строки для подання відповіді на відзив та заперечення, якщо справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження;
 
   9) строки для подання відповіді на відзив та заперечення, якщо справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження;
 
529. 10) строк подання пояснень третіми особами, яких було залучено при відкритті провадження у справі;
 
   10) строк подання пояснень третіми особами, яких було залучено при відкритті провадження у справі;
 
530. 11) веб-адресу сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається;
 
   11) веб-адресу сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається;
 
531. 12) у разі розгляду справи за місцезнаходженням суб'єкта владних повноважень - повідомлення про наявні в суді матеріали, які підлягають врученню суб'єкту владних повноважень як стороні, та про можливість їх отримання лише безпосередньо у суді.
 
   12) у разі розгляду справи за місцезнаходженням суб'єкта владних повноважень - повідомлення про наявні в суді матеріали, які підлягають врученню суб'єкту владних повноважень як стороні, та про можливість їх отримання лише безпосередньо у суді.
 
532. 10. Ухвала про відкриття провадження у справі постановляється з додержанням вимог статті 126 цього Кодексу.
 
   10. Ухвала про відкриття провадження у справі постановляється з додержанням вимог статті 126 цього Кодексу.
 
533. 11. Якщо при відкритті провадження у справі було вирішено питання про залучення третіх осіб, позивач не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі повинен направити таким третім особам копії позовної заяви з додатками, а докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання або до початку розгляду справи по суті, якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження.
 
-210- Журжій А.В.
у частині одинадцятій статті 171 слова "спрощеного позовного провадження" замінити словами "спрощеного позовного провадження, крім випадків, передбачених частиною дев’ятою статті 44 цього Кодексу";
 
Відхилено   11. Якщо при відкритті провадження у справі було вирішено питання про залучення третіх осіб, позивач не пізніше двох днів з дня вручення копії ухвали про відкриття провадження у справі повинен направити таким третім особам копії позовної заяви з додатками, а докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання або до початку розгляду справи по суті, якщо справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження.
 
534. 12. Якщо суд в ухвалі про відкриття провадження у справі за результатами розгляду відповідного клопотання позивача вирішує розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження, суд визначає строк відповідачу для подання заперечень проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, який не може бути меншим п'яти днів з дня вручення ухвали.
 
-211- Голуб В.В.
Частину 12 статті 171 проекту Кодексу адміністративного судочинства України викласти у такій редакції:
«В ухвалі про відкриття провадження у справі за правилами спрощеного (письмового) позовного провадження, суд визначає строк відповідачу для подання заперечень проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, який не може бути меншим п'яти днів з дня вручення ухвали».
 
Відхилено   12. Якщо суд в ухвалі про відкриття провадження у справі за результатами розгляду відповідного клопотання позивача вирішує розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження, суд визначає строк відповідачу для подання заперечень проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження, який не може бути меншим п'яти днів з дня вручення ухвали.
 
535. 13. Суддя, встановивши, після відкриття провадження у справі, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 160, 161 цього Кодексу, постановляє ухвалу не пізніше наступного дня, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня вручення позивачу ухвали.
 
-212- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину одинадцяту статті 171 викласти у наступній редакції:
"11. Суддя, встановивши після відкриття провадження у справі, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 160,161 цього Кодексу, не пізніше наступного дня постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня вручення позивачу ухвали."
 
Відхилено   13. Суддя, встановивши, після відкриття провадження у справі, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 160, 161 цього Кодексу, постановляє ухвалу не пізніше наступного дня, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня вручення позивачу ухвали.
 
536. 14. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, суд продовжує розгляд справи, про що постановляє ухвалу не пізніше наступного дня з дня отримання інформації про усунення недоліків.
 
   14. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, суд продовжує розгляд справи, про що постановляє ухвалу не пізніше наступного дня з дня отримання інформації про усунення недоліків.
 
537. 15. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, позовна заява залишається без розгляду.
 
   15. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, позовна заява залишається без розгляду.
 
538. Стаття 172. Об'єднання і роз'єднання позовів
 
   Стаття 172. Об'єднання і роз'єднання позовів
 
539. 1. В одній позовній заяві може бути об'єднано декілька вимог, пов'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги.
 
   1. В одній позовній заяві може бути об'єднано декілька вимог, пов'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги.
 
540. 2. Суд з урахуванням положень частини першої цієї статті може за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи об'єднати в одне провадження декілька справ за позовами:
 
   2. Суд з урахуванням положень частини першої цієї статті може за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи об'єднати в одне провадження декілька справ за позовами:
 
541. 1) одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача;
 
   1) одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача;
 
542. 2) одного й того самого позивача до різних відповідачів;
 
   2) одного й того самого позивача до різних відповідачів;
 
543. 3) різних позивачів до одного й того самого відповідача.
 
   3) різних позивачів до одного й того самого відповідача.
 
544. 3. Об'єднання справ в одне провадження допускається до початку підготовчого засідання, а у спрощеному позовному провадженні - до початку розгляду справи по суті у кожній із справ.
 
   3. Об'єднання справ в одне провадження допускається до початку підготовчого засідання, а у спрощеному позовному провадженні - до початку розгляду справи по суті у кожній із справ.
 
545. 4. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом.
 
   4. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом.
 
546. 5. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, щодо яких законом визначена виключна підсудність різним судам.
 
   5. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, щодо яких законом визначена виключна підсудність різним судам.
 
547. 6. Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи вправі до початку розгляду справи по суті роз'єднати позовні вимоги, виділивши одну або декілька об'єднаних вимог в самостійне провадження, якщо це сприятиме виконанню завдання адміністративного судочинства.
 
   6. Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи вправі до початку розгляду справи по суті роз'єднати позовні вимоги, виділивши одну або декілька об'єднаних вимог в самостійне провадження, якщо це сприятиме виконанню завдання адміністративного судочинства.
 
548. Розгляд позовних вимог, виділених у самостійне провадження, здійснює суддя, який прийняв рішення про роз'єднання позовних вимог.
 
   Розгляд позовних вимог, виділених у самостійне провадження, здійснює суддя, який прийняв рішення про роз'єднання позовних вимог.
 
549. 7. Про об'єднання справ в одне провадження або роз'єднання позовних вимог, про відмову в об'єднанні справ в одне провадження, роз'єднанні позовних вимог суд постановляє ухвалу.
 
   7. Про об'єднання справ в одне провадження або роз'єднання позовних вимог, про відмову в об'єднанні справ в одне провадження, роз'єднанні позовних вимог суд постановляє ухвалу.
 
550. 8. Справи, що знаходяться у провадженні адміністративного суду, в разі об'єднання їх в одне провадження, передаються на розгляд судді, який раніше за інших суддів відкрив провадження у справі.
 
-213- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частини восьму-дев'яту статті 172 замінити однією частиною наступного змісту:
"8. Справи, що знаходяться у провадженні адміністративного суду, в разі об'єднання їх в одне провадження передаються на розгляд судді, який розглядає справу, зареєстровану раніше (має менший порядковий номер)."
 
Відхилено   8. Справи, що знаходяться у провадженні адміністративного суду, в разі об'єднання їх в одне провадження, передаються на розгляд судді, який раніше за інших суддів відкрив провадження у справі.
 
551. 9. Якщо провадження у справах було відкрито в один день, справи в разі об'єднання їх в одне провадження, передаються на розгляд судді, який першим прийняв рішення про їх об'єднання.
 
   9. Якщо провадження у справах було відкрито в один день, справи в разі об'єднання їх в одне провадження, передаються на розгляд судді, який першим прийняв рішення про їх об'єднання.
 
552. 10. Справи, об'єднані в одне провадження, роз'єднанню не підлягають.
 
   10. Справи, об'єднані в одне провадження, роз'єднанню не підлягають.
 
553. Глава 3. Підготовче провадження
 
   Глава 3. Підготовче провадження
 
554. Стаття 173. Завдання та строк підготовчого провадження
 
   Стаття 173. Завдання та строк підготовчого провадження
 
555. 1. Підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі.
 
   1. Підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя адміністративного суду, який відкрив провадження в адміністративній справі.
 
556. 2. Завданням підготовчого провадження є:
 
   2. Завданням підготовчого провадження є:
 
557. 1) остаточне визначення предмету спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;
 
   1) остаточне визначення предмету спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;
 
558. 2) з'ясування заперечень проти позовних вимог;
 
   2) з'ясування заперечень проти позовних вимог;
 
559. 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;
 
   3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;
 
560. 4) вирішення відводів;
 
   4) вирішення відводів;
 
561. 5) визначення порядку розгляду справи;
 
   5) визначення порядку розгляду справи;
 
562. 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
 
   6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.
 
563. 3. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.
 
   3. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.
 
564. 4. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виключних випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.
 
-214- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину четверту статті 173 викласти у наступній редакції:
"4. Підготовче провадження має бути проведене протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виключних випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на десять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду."
 
Відхилено   4. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виключних випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.
 
565. Стаття 174. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів
 
   Стаття 174. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів
 
566. 1. Ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 251 цього Кодексу.
 
   1. Ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 251 цього Кодексу.
 
567. 2. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі учасникам справи надсилається копія позовної заяви з копіями доданих до неї документів.
 
   2. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі учасникам справи надсилається копія позовної заяви з копіями доданих до неї документів.
 
568. Стаття 175. Подання відзиву
 
   Стаття 175. Подання відзиву
 
569. 1. У строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, відповідач має право надіслати:
 
   1. У строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі, відповідач має право надіслати:
 
570. 1) суду - відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити в суд), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову;
 
-215- Шпенов Д.Ю.
в пункті 1 частини 1 статті 175 виключити слова «і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову».
 
Відхилено   1) суду - відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити в суд), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову;
 
571. 2) позивачу, іншим відповідачам, третім особам - копію відзиву та доданих до нього документів.
 
   2) позивачу, іншим відповідачам, третім особам - копію відзиву та доданих до нього документів.
 
572. 2. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.
 
   2. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.
 
573. Стаття 176. Подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву
 
   Стаття 176. Подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву
 
574. 1. У строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі або ухвалі, постановленій у підготовчому засіданні (якщо третіх осіб було залучено у підготовчому засіданні), треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, мають право подати письмові пояснення щодо позову або відзиву.
 
   1. У строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі або ухвалі, постановленій у підготовчому засіданні (якщо третіх осіб було залучено у підготовчому засіданні), треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, мають право подати письмові пояснення щодо позову або відзиву.
 
575. 2. Учасники справи мають право подати відповідь на такі пояснення до закінчення підготовчого провадження.
 
   2. Учасники справи мають право подати відповідь на такі пояснення до закінчення підготовчого провадження.
 
576. Стаття 177. Пред'явлення зустрічного позову
 
   Стаття 177. Пред'явлення зустрічного позову
 
577. 1. Відповідач, який не є суб'єктом владних повноважень, має право пред'явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.
 
   1. Відповідач, який не є суб'єктом владних повноважень, має право пред'явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.
 
578. 2. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.
 
   2. Зустрічний позов приймається до спільного розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови взаємопов'язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли вони виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову.
 
579. 3. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об'єднуються в одне провадження з первісним позовом.
 
   3. Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об'єднуються в одне провадження з первісним позовом.
 
580. 4. У випадку подання зустрічного позову у справі, яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, суд постановляє ухвалу про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.
 
   4. У випадку подання зустрічного позову у справі, яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, суд постановляє ухвалу про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження.
 
581. Стаття 178. Форма і зміст зустрічної позовної заяви
 
   Стаття 178. Форма і зміст зустрічної позовної заяви
 
582. 1. Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред'явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 160, 161, 172 цього Кодексу.
 
   1. Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням загальних правил пред'явлення позову, повинна відповідати вимогам статей 160, 161, 172 цього Кодексу.
 
583. 2. До зустрічної позовної заяви, поданої з порушенням вимог, встановлених частиною четвертою цієї статті, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу.
 
-216- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині другій статті 178 слова "частиною четвертою" замінити словами "частиною першою";
 
Враховано   2. До зустрічної позовної заяви, поданої з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу.
 
    -217- Журжій А.В.
у статті 178 у частині другій слова "частиною четвертою цієї статті" замінити словами "частиною першою цієї статті";
 
Враховано    
584. 3. Зустрічна позовна заява, подана з порушенням вимог частин першої та другої цієї статті, повертається заявнику. Копія зустрічної позовної заяви долучається до матеріалів справи.
 
-218- Журжій А.В.
у статті 178 частину третю виключити;
 
Відхилено   3. Зустрічна позовна заява, подана з порушенням вимог частин першої та другої цієї статті, повертається заявнику. Копія зустрічної позовної заяви долучається до матеріалів справи.
 
585. Стаття 179. Мета і строк проведення підготовчого засідання
 
   Стаття 179. Мета і строк проведення підготовчого засідання
 
586. 1. Для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.
 
   1. Для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.
 
587. 2. Дата і час підготовчого засідання призначається судом з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.
 
   2. Дата і час підготовчого засідання призначається судом з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.
 
588. Стаття 180. Підготовче засідання
 
   Стаття 180. Підготовче засідання
 
589. 1. Підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи.
 
   1. Підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи.
 
590. 2. У підготовчому засіданні суд:
 
   2. У підготовчому засіданні суд:
 
591. 1) оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з'ясовує наявність підстав для відводів;
 
   1) оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з'ясовує наявність підстав для відводів;
 
592. 2) з'ясовує, чи бажають сторони вирішити спір шляхом примирення або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді;
 
-219- Ківалов С.В.
в частині другій статті 180 пункт 2 викласти у такій редакції:
«2) з'ясовує, чи бажають сторони вирішити спір шляхом примирення, звернутися до медіатора для проведення врегулювання спору або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді»;
 
Відхилено   2) з'ясовує, чи бажають сторони вирішити спір шляхом примирення або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді;
 
    -220- Шкрум А.І.
Пункт 2 частини 2 статті 180 після слів «шляхом примирення» доповнити словами: «звернутися до медіатора для проведення врегулювання спору»;
 
Відхилено    
    -221- Яценко А.В.
у частині другій статті 180 у пункті 2) слова «або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді» виключити;
 
Відхилено    
593. 3) у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви;
 
   3) у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви;
 
594. 4) вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, заміну позивача, залучення співвідповідача, об'єднання справ і роз'єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше;
 
   4) вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, заміну позивача, залучення співвідповідача, об'єднання справ і роз'єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше;
 
595. 5) роз'яснює учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи;
 
   5) роз'яснює учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи;
 
596. 6) з'ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі;
 
   6) з'ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі;
 
597. 7) з'ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; пропонує учасникам справи надати суду додаткові докази або пояснення; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових та електронних доказів за їх місцезнаходженням; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання; вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше;
 
   7) з'ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; пропонує учасникам справи надати суду додаткові докази або пояснення; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових та електронних доказів за їх місцезнаходженням; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання; вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше;
 
598. 8) вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста;
 
   8) вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста;
 
599. 9) за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову;
 
   9) за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову;
 
600. 10) вирішує заяви та клопотання учасників справи;
 
   10) вирішує заяви та клопотання учасників справи;
 
601. 11) направляє судові доручення;
 
   11) направляє судові доручення;
 
602. 12) встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення;
 
   12) встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення;
 
603. 13) встановлює строк для подання пояснень третіми особами;
 
   13) встановлює строк для подання пояснень третіми особами;
 
604. 14) встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення;
 
-222- Ківалов С.В.
в частині другій статті 180 пункт 14 – виключити;
у зв’язку з чим, пункти 15- 18 вважати пунктами 14-17;
 
Відхилено   14) встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення;
 
    -223- Шкрум А.І.
Пункт 14 частини 2 статті 180 виключити, у зв’язку з чим змінити нумерацію пунктів частини статті відповідно;
 
Відхилено    
    -224- Яценко А.В.
у частині другій статті 180 пункт 14) виключити;
 
Відхилено    
605. 15) призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (засідань) для розгляду справи по суті;
 
   15) призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (засідань) для розгляду справи по суті;
 
606. 16) встановлює порядок з'ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються, під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання;
 
   16) встановлює порядок з'ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються, під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання;
 
607. 17) вирішує питання про колегіальний розгляд справи;
 
   17) вирішує питання про колегіальний розгляд справи;
 
608. 18) здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.
 
   18) здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.
 
609. 3. Якщо доданий до справи або наданий суду учасником справи для ознайомлення документ або інший доказ викликає обґрунтований сумнів у його достовірності, учасник справи може просити суд виключити його з числа доказів і вирішувати справу на підставі інших доказів або вимагати проведення експертизи.
 
   3. Якщо доданий до справи або наданий суду учасником справи для ознайомлення документ або інший доказ викликає обґрунтований сумнів у його достовірності, учасник справи може просити суд виключити його з числа доказів і вирішувати справу на підставі інших доказів або вимагати проведення експертизи.
 
610. 4. Клопотання та заяви учасника справи з питань, визначених у частині третій цієї статті, подані після закриття підготовчого засідання, залишаються без розгляду, за винятком випадків, коли вони стосуються доказів, поданих після закриття підготовчого засідання.
 
   4. Клопотання та заяви учасника справи з питань, визначених у частині третій цієї статті, подані після закриття підготовчого засідання, залишаються без розгляду, за винятком випадків, коли вони стосуються доказів, поданих після закриття підготовчого засідання.
 
611. Стаття 181. Порядок проведення підготовчого засідання
 
   Стаття 181. Порядок проведення підготовчого засідання
 
612. 1. Підготовче засідання проводиться за правилами, встановленими Главою 6 Розділу ІІ цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією Главою.
 
   1. Підготовче засідання проводиться за правилами, встановленими Главою 6 Розділу ІІ цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією Главою.
 
613. 2. Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках:
 
   2. Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках:
 
614. 1) визначених пунктами 1 - 3, 5 частини другої статті 205 цього Кодексу;
 
   1) визначених пунктами 1 - 3, 5 частини другої статті 205 цього Кодексу;
 
615. 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни позивача, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача;
 
   2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни позивача, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача;
 
616. 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 180 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
 
   3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 180 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
 
617. 3. У зв'язку з заміною неналежного відповідача, заміною позивача, залученням співвідповідача, такі особи мають право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення відповідної ухвали. Якщо таке клопотання не буде подане у вказаний строк, суд продовжує розгляд справи.
 
-225- Ківалов С.В.
частину третю статті 181 – виключити;
 
Відхилено   3. У зв'язку з заміною неналежного відповідача, заміною позивача, залученням співвідповідача, такі особи мають право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення відповідної ухвали. Якщо таке клопотання не буде подане у вказаний строк, суд продовжує розгляд справи.
 
618. 4. У зв'язку зі вступом у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, така особа, а також інші учасники справи мають право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення їм відповідної ухвали. Якщо таке клопотання не буде подане у вказаний строк, суд продовжує розгляд справи.
 
-226- Ківалов С.В.
частину четверту статті 181 – виключити;
у зв’язку з чим, частини п’яту - восьму вважати відповідно частинами третьою-шостою
 
Відхилено   4. У зв'язку зі вступом у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, така особа, а також інші учасники справи мають право подати клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня вручення їм відповідної ухвали. Якщо таке клопотання не буде подане у вказаний строк, суд продовжує розгляд справи.
 
619. 5. Якщо розгляд справи у випадках, визначених цим Кодексом, починається спочатку, суд призначає та проводить підготовче засідання спочатку в загальному порядку, крім випадку ухвалення рішення про колегіальний розгляд справи, коли підготовче засідання проводиться спочатку лише у разі, якщо суд дійшов висновку про необхідність його проведення.
 
   5. Якщо розгляд справи у випадках, визначених цим Кодексом, починається спочатку, суд призначає та проводить підготовче засідання спочатку в загальному порядку, крім випадку ухвалення рішення про колегіальний розгляд справи, коли підготовче засідання проводиться спочатку лише у разі, якщо суд дійшов висновку про необхідність його проведення.
 
620. 6. Суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі необхідності, зокрема у випадках:
 
   6. Суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі необхідності, зокрема у випадках:
 
621. 1) необхідності заміни відведеного експерта, перекладача, спеціаліста;
 
   1) необхідності заміни відведеного експерта, перекладача, спеціаліста;
 
622. 2) невиконання учасником справи вимог ухвали про відкриття провадження у справі у встановлений судом строк, якщо таке невиконання перешкоджає завершенню підготовчого провадження;
 
   2) невиконання учасником справи вимог ухвали про відкриття провадження у справі у встановлений судом строк, якщо таке невиконання перешкоджає завершенню підготовчого провадження;
 
623. 3) неподання витребуваних доказів особою, яка не є учасником судового процесу;
 
   3) неподання витребуваних доказів особою, яка не є учасником судового процесу;
 
624. 4) необхідності витребування нових (додаткових) доказів.
 
   4) необхідності витребування нових (додаткових) доказів.
 
625. 7. Якщо під час підготовчого судового засідання вирішені питання, зазначені у частині другій статті 180 цього Кодексу, за письмовою згодою всіх учасників справи розгляд справи по суті може бути розпочатий у той же день після закінчення підготовчого судового засідання.
 
   7. Якщо під час підготовчого судового засідання вирішені питання, зазначені у частині другій статті 180 цього Кодексу, за письмовою згодою всіх учасників справи розгляд справи по суті може бути розпочатий у той же день після закінчення підготовчого судового засідання.
 
626. 8. У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви, підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.
 
   8. У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви, підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.
 
627. Стаття 182. Подання відповіді на відзив та заперечення
 
   Стаття 182. Подання відповіді на відзив та заперечення
 
628. 1. У строк, встановлений судом, позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач - заперечення.
 
   1. У строк, встановлений судом, позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач - заперечення.
 
629. 2. Інші учасники справи мають право подати свої письмові пояснення щодо відповіді на відзив та заперечення до закінчення підготовчого провадження, якщо судом не встановлено інший строк.
 
   2. Інші учасники справи мають право подати свої письмові пояснення щодо відповіді на відзив та заперечення до закінчення підготовчого провадження, якщо судом не встановлено інший строк.
 
630. Стаття 183. Судові рішення у підготовчому засіданні
 
   Стаття 183. Судові рішення у підготовчому засіданні
 
631. 1. У підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, які необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.
 
   1. У підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, які необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.
 
632. 2. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про:
 
   2. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про:
 
633. 1) залишення позовної заяви без розгляду;
 
   1) залишення позовної заяви без розгляду;
 
634. 2) закриття провадження у справі;
 
   2) закриття провадження у справі;
 
635. 3) закінчення підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
 
-227- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у пункті 3 частини другої статті 183 слово "закінчення" замінити словом "закриття";
 
Враховано   3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
 
636. 3. За результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення суду у випадку визнання позову відповідачем.
 
   3. За результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення суду у випадку визнання позову відповідачем.
 
637. 4. Ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, примирення сторін проводиться в порядку, встановленому статтями 189, 190 цього Кодексу.
 
   4. Ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, примирення сторін проводиться в порядку, встановленому статтями 189, 190 цього Кодексу.
 
638. 5. Суд з'ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.
 
-228- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Статтю 183 доповнити частиною шостою наступного змісту:
"6. У випадку, якщо у підготовчому судовому засіданні були присутні всі учасники спору суд, за відсутності заперечень, має право призначати засідання по суті справи в той же день."
 
Відхилено   5. Суд з'ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.
 
639. Глава 4. Врегулювання спору за участю судді
 
-229- Яценко А.В.
главу 4 розділу ІІ виключити;
 
Відхилено   Глава 4. Врегулювання спору за участю судді
 
640. Стаття 184. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді
 
   Стаття 184. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді
 
641. 1. Врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті.
 
   1. Врегулювання спору за участю судді проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті.
 
642. 2. Проведення врегулювання спору за участю судді не допускається:
 
-230- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
частину другу статті 184 виключити;
 
Відхилено   2. Проведення врегулювання спору за участю судді не допускається:
 
643. 1) в адміністративних справах, визначених Главою 11 Розділу ІІ цього Кодексу, за винятком справ, визначених статтею 267 цього Кодексу та типових справ;
 
-231- Сажко С.М.
В пункті 1 частини 2 статті 184 пункту 3 законопроекту слова «та типових справ» виключити.
 
Відхилено   1) в адміністративних справах, визначених Главою 11 Розділу ІІ цього Кодексу, за винятком справ, визначених статтею 267 цього Кодексу та типових справ;
 
644. 2) у випадку вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.
 
-232- Ківалов С.В.
пункт 2 частини другої статті 184 викласти у такій редакції:
«2) у випадку вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, якщо за наявності згоди сторін така третя особа не виявить бажання врегулювати спір за участю судді»;
 
Відхилено   2) у випадку вступу у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.
 
    -233- Шкрум А.І.
Пункт 2 частини 2 статті 184 після слів «предмета спору» доповнити словами «якщо за наявності згоди сторін така третя особа не виявить бажання врегулювати спір за участю судді.»;
 
Відхилено    
645. Стаття 185. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді
 
   Стаття 185. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді
 
646. 1. Про проведення процедури врегулювання спору за участю судді суд постановляє ухвалу. В ухвалі про проведення процедури врегулювання спору за участю судді суд вирішує питання про зупинення провадження у справі.
 
-234- Ківалов С.В.
частину першу статті 185 доповнити реченням такого змісту:
«Справа передається іншому судді, визначеному в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу»;
 
Відхилено   1. Про проведення процедури врегулювання спору за участю судді суд постановляє ухвалу. В ухвалі про проведення процедури врегулювання спору за участю судді суд вирішує питання про зупинення провадження у справі.
 
    -235- Шкрум А.І.
Частину 1 статті 185 доповнити новим реченням такого змісту: «Справа передається іншому судді, визначеному в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу.»;
 
Відхилено    
647. 2. У випадку колегіального розгляду справи, врегулювання спору за участю судді проводиться суддею, який здійснював підготовку справи до розгляду.
 
   2. У випадку колегіального розгляду справи, врегулювання спору за участю судді проводиться суддею, який здійснював підготовку справи до розгляду.
 
648. 3. У випадку недосягнення сторонами мирного врегулювання спору за наслідками проведення врегулювання спору, повторне проведення врегулювання спору за участю судді не допускається.
 
   3. У випадку недосягнення сторонами мирного врегулювання спору за наслідками проведення врегулювання спору, повторне проведення врегулювання спору за участю судді не допускається.
 
649. Стаття 186. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді
 
   Стаття 186. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді
 
650. 1. Проведення врегулювання спору за участю судді здійснюється у формі спільних та (або) закритих нарад.
 
-236- Ківалов С.В.
у статті 186 частину першу викласти у такій редакції:
«1. Врегулювання спору за участю судді проводиться суддею одноособово на засадах добровільності участі сторін, рівності сторін, конфіденційності інформації, отриманої під час проведення врегулювання спору, недопустимості участі судді, який брав участь у врегулюванні спору, в подальшому розгляді цієї справи, у разі недосягнення врегулювання спору.
Проведення врегулювання спору за участю судді здійснюється у формі спільних та (або) закритих нарад. Сторони мають право брати участь в таких нарадах у режимі відеоконференції в порядку, визначеному цим Кодексом.
Спільні наради проводяться за участю всіх сторін, їх представників та судді.
Закриті наради проводяться за ініціативою сторін чи судді з кожною із сторін окремо»;
 
Відхилено   1. Проведення врегулювання спору за участю судді здійснюється у формі спільних та (або) закритих нарад.
 
    -237- Шкрум А.І.
Частину 1 статті 186 доповнити новим абзацом такого змісту: «Врегулювання спору за участю судді проводиться суддею одноособово на засадах добровільності участі сторін, рівності сторін, конфіденційності інформації, отриманої під час проведення врегулювання спору, недопустимості участі судді, який брав участь у врегулюванні спору, в подальшому розгляді цієї справи, у разі недосягнення врегулювання спору.»;
 
Відхилено    
    -238- Шпенов Д.Ю.
в першому реченні частини 1 статті 186 виключити слова «та (або) закритих».
 
Відхилено    
    -239- Сажко С.М.
В абзаці першому частини 1 статті 186 пункту 3 законопроекту слова «та (або) закритих» виключити.
 
Відхилено    
651. Сторони мають право брати участь в таких нарадах у режимі відеоконференції в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
   Сторони мають право брати участь в таких нарадах у режимі відеоконференції в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
652. Спільні наради проводяться за участю всіх сторін, їх представників та судді.
 
   Спільні наради проводяться за участю всіх сторін, їх представників та судді.
 
653. Закриті наради проводяться за ініціативою судді з кожною із сторін окремо.
 
-240- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у частині першій статті 186 абзац 4 виключити;
 
Відхилено   Закриті наради проводяться за ініціативою судді з кожною із сторін окремо.
 
    -241- Шкрум А.І.
Абзац 4 частини 1 статті 186 після слова «ініціативою» доповнити словами «сторін чи»;
 
Відхилено    
    -242- Шпенов Д.Ю.
в частині 1 статті 186 виключити речення «Закриті наради проводяться за ініціативою судді з кожною зі сторін окремо».
 
Відхилено    
    -243- Сажко С.М.
Абзац четвертий частини 1 статті 186 пункту 3 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
654. 2. Суддя спрямовує проведення врегулювання спору за участю судді для досягнення сторонами примирення. З урахуванням конкретних обставин проведення наради суддя може оголосити перерву в межах строку проведення врегулювання.
 
   2. Суддя спрямовує проведення врегулювання спору за участю судді для досягнення сторонами примирення. З урахуванням конкретних обставин проведення наради суддя може оголосити перерву в межах строку проведення врегулювання.
 
655. 3. На початку проведення першої спільної наради з врегулювання спору суддя роз'яснює сторонам мету, порядок проведення врегулювання спору за участю судді, права та обов'язки сторін.
 
   3. На початку проведення першої спільної наради з врегулювання спору суддя роз'яснює сторонам мету, порядок проведення врегулювання спору за участю судді, права та обов'язки сторін.
 
656. 4. Під час проведення спільних нарад суддя з'ясовує підстави та предмет позову, підстави заперечень, роз'яснює сторонам предмет доказування по категорії спору, який розглядається, пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору та здійснює інші дії, направлені на мирне врегулювання сторонами спору. Суддя може запропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулювання спору.
 
   4. Під час проведення спільних нарад суддя з'ясовує підстави та предмет позову, підстави заперечень, роз'яснює сторонам предмет доказування по категорії спору, який розглядається, пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів мирного врегулювання спору та здійснює інші дії, направлені на мирне врегулювання сторонами спору. Суддя може запропонувати сторонам можливий шлях мирного врегулювання спору.
 
657. 5. Під час закритих нарад суддя має право звертати увагу сторони на судову практику в аналогічних спорах, пропонувати стороні та (або) її представнику можливі шляхи мирного врегулювання спору.
 
-244- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
частину п’яту статті 186 виключити;
у зв’язку з цим частини шосту-дев’яту вважати відповідно частинами п’ятою-восьмою;
 
Відхилено   5. Під час закритих нарад суддя має право звертати увагу сторони на судову практику в аналогічних спорах, пропонувати стороні та (або) її представнику можливі шляхи мирного врегулювання спору.
 
    -245- Довбенко М.В.
Частину 5 статті 186 виключити.
 
Відхилено    
    -246- Сажко С.М.
Частину 5 статті 186 пункту 3 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
658. 6. Під час проведення врегулювання спору суддя не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, надавати оцінку доказів у справі.
 
-247- Ківалов С.В.
у статті 186 частину шосту – виключити;
У зв’язку з чим, частини сьому – дев’яту вважати частинами шостою – восьмою;
 
Відхилено   6. Під час проведення врегулювання спору суддя не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, надавати оцінку доказів у справі.
 
    -248- Шкрум А.І.
Частину 6 статті 186 виключити, у зв’язку з чим змінити нумерацію частин статті відповідно;
 
Відхилено    
659. 7. Інформація, отримана будь-якою із сторін, а також суддею під час проведення врегулювання спору, є конфіденційною. Під час проведення врегулювання спору за участю судді протокол наради не ведеться та не здійснюється фіксування технічними засобами.
 
-249- Алексєєв І.С.
у реченні другому частини сьомої статті 186 слова «протокол наради не ведеться та не здійснюється фіксування технічними засобами.» замінити словами «ведеться протокол наради та здійснюється фіксування технічними засобами.»
 
Відхилено   7. Інформація, отримана будь-якою із сторін, а також суддею під час проведення врегулювання спору, є конфіденційною. Під час проведення врегулювання спору за участю судді протокол наради не ведеться та не здійснюється фіксування технічними засобами.
 
660. 8. За необхідності до участю в нарадах залучається перекладач. Перекладач попереджається про конфіденційний характер інформації, отриманої під час проведення врегулювання спору за участю судді.
 
   8. За необхідності до участю в нарадах залучається перекладач. Перекладач попереджається про конфіденційний характер інформації, отриманої під час проведення врегулювання спору за участю судді.
 
661. 9. Під час врегулювання спору за участю судді забороняється використовувати портативні, аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку, відео- та звукозапис.
 
-250- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у частині дев’ятій статті 186 слова «забороняється використовувати» замінити словами «учасники судового процесу можуть використовувати»;
 
Відхилено   9. Під час врегулювання спору за участю судді забороняється використовувати портативні, аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку, відео- та звукозапис.
 
    -251- Шпенов Д.Ю.
частину 9 статті 186 викласти в такій редакції «Під час врегулювання спору за участю судді за погодженням сторін дозволяється використовувати портативні, аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати відео-, звукозапис».
 
Відхилено    
662. Стаття 187. Строк проведення врегулювання спору за участю судді
 
   Стаття 187. Строк проведення врегулювання спору за участю судді
 
663. 1. Процедура врегулювання спору за участю судді проводиться протягом розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали про її проведення.
 
-252- Ківалов С.В.
в частині першій статті 187 слово «тридцяти» замінити словом «шістдесяти»;
 
Відхилено   1. Процедура врегулювання спору за участю судді проводиться протягом розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали про її проведення.
 
    -253- Шкрум А.І.
В частині 1 статті 187 слово «тридцяти» замінити словом «шістдесяти»;
 
Відхилено    
664. 2. Строк проведення врегулювання спору за участю судді продовженню не підлягає.
 
   2. Строк проведення врегулювання спору за участю судді продовженню не підлягає.
 
665. Стаття 188. Припинення врегулювання спору за участю судді
 
   Стаття 188. Припинення врегулювання спору за участю судді
 
666. 1. Врегулювання спору за участю судді припиняється:
 
   1. Врегулювання спору за участю судді припиняється:
 
667. 1) у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за участю судді;
 
   1) у разі подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за участю судді;
 
668. 2) у разі закінчення строку врегулювання спору за участю судді;
 
   2) у разі закінчення строку врегулювання спору за участю судді;
 
669. 3) за ініціативою судді у разі затягування процедури врегулювання спору будь-якою зі сторін;
 
   3) за ініціативою судді у разі затягування процедури врегулювання спору будь-якою зі сторін;
 
670. 4) у разі досягнення сторонами примирення та звернення до суду із заявою про примирення або звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду або в разі відмови позивача від позову чи визнання позову відповідачем.
 
   4) у разі досягнення сторонами примирення та звернення до суду із заявою про примирення або звернення позивача до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду або в разі відмови позивача від позову чи визнання позову відповідачем.
 
671. 2. Про припинення врегулювання спору за участю судді постановляється ухвала, яка оскарженню не підлягає. Одночасно суддя вирішує питання про поновлення провадження у справі.
 
-254- Ківалов С.В.
у статті 188 частину другу викласти у такій редакції:
«2. Про припинення врегулювання спору за участю судді постановляється ухвала, яка оскарженню не підлягає»;
 
Відхилено   2. Про припинення врегулювання спору за участю судді постановляється ухвала, яка оскарженню не підлягає. Одночасно суддя вирішує питання про поновлення провадження у справі.
 
    -255- Шкрум А.І.
Частину 2 статті 188 викласти в такій редакції: «Про припинення врегулювання спору за участю судді постановляється ухвала, яка оскарженню не підлягає.»;
 
Відхилено    
672. 3. Про припинення врегулювання спору за участю судді з підстави, визначеної пунктом 1 частини першої цієї статті, суддя постановляє ухвалу не пізніше наступного робочого дня після надходження відповідної заяви сторони, а з підстави, визначеної пунктом 2 цієї ж частини, -не пізніше наступного дня з дня закінчення строку врегулювання спору за участю судді.
 
   3. Про припинення врегулювання спору за участю судді з підстави, визначеної пунктом 1 частини першої цієї статті, суддя постановляє ухвалу не пізніше наступного робочого дня після надходження відповідної заяви сторони, а з підстави, визначеної пунктом 2 цієї ж частини, -не пізніше наступного дня з дня закінчення строку врегулювання спору за участю судді.
 
673. 4. У разі припинення врегулювання спору за участю судді з підстав, визначених пунктами 1 - 3 частини першої цієї статті, справа передається на розгляд іншому судді, визначеному в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу.
 
-256- Ківалов С.В.
у статті 188 частину четверту викласти у такій редакції:
«4. У разі припинення врегулювання спору за участю судді з підстав, визначених пунктами 1 – 3 частини першої цієї статті, справа не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали про припинення врегулювання спору повертається судді-доповідачу, який протягом одного робочого дня поновлює провадження по справі про що постановляє ухвалу, яка оскарженню не підлягає»
 
Відхилено   4. У разі припинення врегулювання спору за участю судді з підстав, визначених пунктами 1 - 3 частини першої цієї статті, справа передається на розгляд іншому судді, визначеному в порядку, встановленому статтею 31 цього Кодексу.
 
    -257- Шкрум А.І.
Частину 4 статті 188 викласти в такій редакції: «4. У разі припинення врегулювання спору за участю судді з підстав, визначених пунктами 1 – 3 частини першої цієї статті, справа не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали про припинення врегулювання спору повертається судді-доповідачу, який протягом одного робочого дня поновлює провадження по справі про що постановляє ухвалу, яка оскарженню не підлягає.».
 
Відхилено    
674. Глава 5. Відмова позивача від позову. Примирення сторін
 
   Глава 5. Відмова позивача від позову. Примирення сторін
 
675. Стаття 189. Відмова від позову та визнання позову
 
   Стаття 189. Відмова від позову та визнання позову
 
676. 1. Позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.
 
   1. Позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.
 
677. 2. До ухвалення судового рішення у зв'язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.
 
   2. До ухвалення судового рішення у зв'язку з відмовою позивача від позову або визнанням позову відповідачем суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.
 
678. 3. Про прийняття відмови від позову суд постановляє ухвалу, якою закриває провадження у справі. У разі часткової відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу, якою закриває провадження у справі щодо частини позовних вимог.
 
   3. Про прийняття відмови від позову суд постановляє ухвалу, якою закриває провадження у справі. У разі часткової відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу, якою закриває провадження у справі щодо частини позовних вимог.
 
679. 4. У разі визнання позову відповідачем повністю або частково суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову повністю або у відповідній частині вимог.
 
   4. У разі визнання позову відповідачем повністю або частково суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову повністю або у відповідній частині вимог.
 
680. 5. Суд не приймає відмови від позову, визнання позову і продовжує розгляд адміністративної справи, якщо ці дії позивача або відповідача суперечать закону чи порушують чиї-небудь права, свободи або інтереси.
 
   5. Суд не приймає відмови від позову, визнання позову і продовжує розгляд адміністративної справи, якщо ці дії позивача або відповідача суперечать закону чи порушують чиї-небудь права, свободи або інтереси.
 
681. 6. Суд не приймає відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.
 
   6. Суд не приймає відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє.
 
682. Стаття 190. Примирення сторін
 
   Стаття 190. Примирення сторін
 
683. 1. Сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на основі взаємних поступок. Примирення сторін може стосуватися лише прав та обов'язків сторін. Сторони можуть примиритися на умовах, які виходять за межі предмета спору, якщо такі умови примирення не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Умови примирення не можуть суперечити закону або виходити за межі компетенції суб'єкта владних повноважень.
 
   1. Сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на основі взаємних поступок. Примирення сторін може стосуватися лише прав та обов'язків сторін. Сторони можуть примиритися на умовах, які виходять за межі предмета спору, якщо такі умови примирення не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Умови примирення не можуть суперечити закону або виходити за межі компетенції суб'єкта владних повноважень.
 
684. 2. За клопотанням сторін суд зупиняє провадження у справі на час, необхідний їм для примирення.
 
   2. За клопотанням сторін суд зупиняє провадження у справі на час, необхідний їм для примирення.
 
685. 3. Умови примирення сторони викладають у заяві про примирення сторін. Заява про примирення сторін може бути викладена у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі окремих документів: заяви однієї сторони про умови примирення та письмової згоди іншої сторони з умовами примирення.
 
   3. Умови примирення сторони викладають у заяві про примирення сторін. Заява про примирення сторін може бути викладена у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі окремих документів: заяви однієї сторони про умови примирення та письмової згоди іншої сторони з умовами примирення.
 
686. 4. До ухвалення судового рішення у зв'язку з примиренням сторін суд роз'яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін у праві вчинити відповідні дії.
 
   4. До ухвалення судового рішення у зв'язку з примиренням сторін суд роз'яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін у праві вчинити відповідні дії.
 
687. 5. Умови примирення сторін затверджуються ухвалою суду. Затверджуючи умови примирення сторін, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі.
 
   5. Умови примирення сторін затверджуються ухвалою суду. Затверджуючи умови примирення сторін, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі.
 
688. 6. Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні умов примирення і продовжує судовий розгляд, якщо:
 
   6. Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні умов примирення і продовжує судовий розгляд, якщо:
 
689. 1) умови примирення суперечать закону чи порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб або є невиконуваними; або
 
   1) умови примирення суперечать закону чи порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб або є невиконуваними; або
 
690. 2) одну зі сторін примирення представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.
 
-258- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
доповнити частиною сьомою статті 190
«7. Сторони можуть подати заяву про примирення сторін після ухвалення судового рішення за результатами розгляду справи по суті та до початку його примусового виконання для її затвердження до суду, який ухвалив судове рішення (видав виконавчий документ). Суд розглядає заяву про примирення сторін, подану після ухвалення судового рішення за результатами розгляду справи по суті та до початку його примусового виконання, в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням сторін по справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду. За результатами розгляду заяви про примирення суд може постановити ухвалу про затвердження умов примирення або про відмову у затвердженні умов примирення, з підстав, визначених частиною шостою цієї статті.»;
 
Відхилено   2) одну зі сторін примирення представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.
 
691. Стаття 191. Виконання умов примирення
 
   Стаття 191. Виконання умов примирення
 
692. 1. Ухвала про затвердження умов примирення виконується сторонами в порядку і строки, які нею визначені.
 
   1. Ухвала про затвердження умов примирення виконується сторонами в порядку і строки, які нею визначені.
 
693. 2. Ухвала про затвердження умов примирення є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.
 
-259- Алексєєв І.С.
частину другу статті 191 виключити
 
Відхилено   2. Ухвала про затвердження умов примирення є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.
 
694. 3. У разі невиконання ухвали суду про затвердження умов примирення вона може бути подана для її примусового виконання в порядку, визначеному законодавством для виконання судових рішень.
 
-260- Алексєєв І.С.
частину третю статті 191 виключити
 
Відхилено   3. У разі невиконання ухвали суду про затвердження умов примирення вона може бути подана для її примусового виконання в порядку, визначеному законодавством для виконання судових рішень.
 
695. Глава 6. Розгляд справи по суті
 
   Глава 6. Розгляд справи по суті
 
696. § 1. Загальні положення
 
   § 1. Загальні положення
 
697. Стаття 192. Завдання розгляду справи по суті
 
   Стаття 192. Завдання розгляду справи по суті
 
698. 1. Завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.
 
   1. Завданням розгляду справи по суті є розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.
 
699. Стаття 193. Строки розгляду адміністративної справи
 
   Стаття 193. Строки розгляду адміністративної справи
 
700. 1. Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.
 
-261- Геращенко А.Ю.
У частині першій статті 193 слова «через шістдесят днів» замінити на слова «через тридцять днів».
 
Відхилено   1. Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.
 
701. 2. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
 
   2. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.
 
702. 3. Провадження у справі на стадії її розгляду по суті зупиняється тільки з підстав, встановлених пунктами 1 - 6 частини першої статті та пунктами 1 - 3 частини другої статті 236 цього Кодексу.
 
-262- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину третю статті 193 викласти у наступній редакції:
"3. Провадження у справі на стадії її розгляду по суті зупиняється тільки з підстав, встановлених пунктами 1 – 6 частини першої статті 236 та пунктами 1 – 3, 5, 9 частини другої статті 236 цього Кодексу."
 
Відхилено   3. Провадження у справі на стадії її розгляду по суті зупиняється тільки з підстав, встановлених пунктами 1 - 6 частини першої статті та пунктами 1 - 3 частини другої статті 236 цього Кодексу.
 
703. Стаття 194. Судове засідання
 
   Стаття 194. Судове засідання
 
704. 1. Розгляд справи відбувається в судовому засіданні.
 
   1. Розгляд справи відбувається в судовому засіданні.
 
705. 2. Про місце, дату і час судового засідання суд повідомляє учасників справи.
 
   2. Про місце, дату і час судового засідання суд повідомляє учасників справи.
 
706. 3. Учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження на підставі наявних у суду матеріалів.
 
-263- Лозовой А.С.
Частину третю статті 194 викласти у такій редакції:
«3. Учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності.»
 
Відхилено   3. Учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження на підставі наявних у суду матеріалів.
 
707. 4. Судове засідання проводиться у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. Окремі процесуальні дії в разі необхідності можуть вчинятися за межами приміщення суду.
 
   4. Судове засідання проводиться у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. Окремі процесуальні дії в разі необхідності можуть вчинятися за межами приміщення суду.
 
708. 5. Під час розгляду справи по суті суд сприяє примиренню сторін.
 
   5. Під час розгляду справи по суті суд сприяє примиренню сторін.
 
709. 6. У судовому засіданні можуть бути оголошені перерви в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, тривалість яких визначається відповідно до обставин, що їх викликали.
 
   6. У судовому засіданні можуть бути оголошені перерви в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, тривалість яких визначається відповідно до обставин, що їх викликали.
 
710. 7. Перерва у зв'язку із неявкою учасника справи або його представника може бути оголошена тільки з підстав, визначених пунктами 1, 2, 5 частини другої статті 205 цього Кодексу.
 
   7. Перерва у зв'язку із неявкою учасника справи або його представника може бути оголошена тільки з підстав, визначених пунктами 1, 2, 5 частини другої статті 205 цього Кодексу.
 
711. Стаття 195. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції
 
   Стаття 195. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції
 
712. 1. Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов'язковою.
 
   1. Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов'язковою.
 
713. 2. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання. Копія заяви в той же строк надсилається іншим учасникам справи.
 
-264- Журжій А.В.
у другому реченні частини другої статті 195 слова "надсилається ним іншим учасникам справи" замінити словами "надсилається ним іншим учасникам справи, крім випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 44 цього Кодексу";
 
Відхилено   2. Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання. Копія заяви в той же строк надсилається іншим учасникам справи.
 
714. 3. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
 
   3. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного цифрового підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.
 
715. 4. Ризики технічної неможливості участі в відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв'язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.
 
   4. Ризики технічної неможливості участі в відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв'язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.
 
716. 5. Суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду, визначеному судом.
 
   5. Суд може постановити ухвалу про участь учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду, визначеному судом.
 
717. 6. Свідок, перекладач, спеціаліст, експерт можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції виключно в приміщенні суду.
 
-265- Сидорович Р.М.
Сироїд О.І.
Сотник О.С.
у частині шостій статті 195 слова «виключно в приміщенні суду» замінити словами «в приміщенні суду або з дозволу суду поза приміщенням суду, якщо є можливість ідентифікації такої особи. На обґрунтовану вимогу суду участь такої особи на судовому засіданні в приміщенні суду є обов’язковою.»;
 
Відхилено   6. Свідок, перекладач, спеціаліст, експерт можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції виключно в приміщенні суду.
 
718. 7. У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов'язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п'ять днів до відповідного судового засідання.
 
   7. У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов'язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п'ять днів до відповідного судового засідання.
 
719. 8. Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду негайно надсилається до суду, який зобов'язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
 
   8. Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду негайно надсилається до суду, який зобов'язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
 
720. 9. Суд, який забезпечує проведення відеоконференції, перевіряє явку і встановлює особи тих, хто з'явився, а також перевіряє повноваження представників.
 
   9. Суд, який забезпечує проведення відеоконференції, перевіряє явку і встановлює особи тих, хто з'явився, а також перевіряє повноваження представників.
 
721. 10. Використовувані судом і учасниками судового процесу технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам судового процесу має бути забезпечена можливість чути та бачити хід судового засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, здійснювати інші процесуальні права та обов'язки.
 
   10. Використовувані судом і учасниками судового процесу технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам судового процесу має бути забезпечена можливість чути та бачити хід судового засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, здійснювати інші процесуальні права та обов'язки.
 
722. 11. Відеоконференція, у якій беруть участь учасники справи, фіксується судом, який розглядає справу, за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. Відео- та звукозапис відеоконференції зберігається в матеріалах справи.
 
   11. Відеоконференція, у якій беруть участь учасники справи, фіксується судом, який розглядає справу, за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. Відео- та звукозапис відеоконференції зберігається в матеріалах справи.
 
723. Стаття 196. Головуючий у судовому засіданні
 
   Стаття 196. Головуючий у судовому засіданні
 
724. 1. При одноособовому розгляді справи суддя, який розглядає справу, є головуючим у судовому засіданні.
 
   1. При одноособовому розгляді справи суддя, який розглядає справу, є головуючим у судовому засіданні.
 
725. 2. При колегіальному розгляді справи головуючим у судовому засіданні є суддя-доповідач, визначений Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою при розподілі справи.
 
   2. При колегіальному розгляді справи головуючим у судовому засіданні є суддя-доповідач, визначений Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою при розподілі справи.
 
726. 3. Головуючий у судовому засіданні відповідно до завдання адміністративного судочинства керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у справі, усуваючи із судового розгляду все, що не має значення для вирішення справи.
 
   3. Головуючий у судовому засіданні відповідно до завдання адміністративного судочинства керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у справі, усуваючи із судового розгляду все, що не має значення для вирішення справи.
 
727. 4. Головуючий у судовому засіданні вживає необхідних заходів щодо забезпечення в судовому засіданні належного порядку.
 
   4. Головуючий у судовому засіданні вживає необхідних заходів щодо забезпечення в судовому засіданні належного порядку.
 
728. 5. Головуючий розглядає скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника стосовно виконання покладених на нього обов'язків, про що зазначається в протоколі судового засідання.
 
   5. Головуючий розглядає скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника стосовно виконання покладених на нього обов'язків, про що зазначається в протоколі судового засідання.
 
729. Стаття 197. Звертання до суду у судовому засіданні
 
   Стаття 197. Звертання до суду у судовому засіданні
 
730. 1. Учасники судового процесу та інші присутні у судовому засіданні особи звертаються до суду словами "Ваша честь".
 
   1. Учасники судового процесу та інші присутні у судовому засіданні особи звертаються до суду словами "Ваша честь".
 
731. Стаття 198. Обов'язки осіб, присутніх у залі судового засідання
 
   Стаття 198. Обов'язки осіб, присутніх у залі судового засідання
 
732. 1. Особи, присутні в залі судового засідання, повинні встати, коли входить і виходить суд. Рішення суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Учасники судового процесу, інші особи, присутні в залі судового засідання, звертаються до суду та один до одного, дають пояснення, показання, висновки, консультації тощо стоячи.
 
   1. Особи, присутні в залі судового засідання, повинні встати, коли входить і виходить суд. Рішення суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Учасники судового процесу, інші особи, присутні в залі судового засідання, звертаються до суду та один до одного, дають пояснення, показання, висновки, консультації тощо стоячи.
 
733. 2. Відступ від вимог, встановлених частиною першою цієї статті, допускається з дозволу головуючого.
 
   2. Відступ від вимог, встановлених частиною першою цієї статті, допускається з дозволу головуючого.
 
734. 3. Учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.
 
   3. Учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.
 
735. 4. За прояв неповаги до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення учасника справи або іншої особи, присутньої в залі судового засідання, до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення правопорушення, для чого у судовому засіданні із розгляду справи оголошується перерва, або після закінчення судового засідання.
 
   4. За прояв неповаги до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення учасника справи або іншої особи, присутньої в залі судового засідання, до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення правопорушення, для чого у судовому засіданні із розгляду справи оголошується перерва, або після закінчення судового засідання.
 
736. 5. Учасники справи передають документи та інші матеріали головуючому через судового розпорядника.
 
   5. Учасники справи передають документи та інші матеріали головуючому через судового розпорядника.
 
737. § 2. Відкриття розгляду справи по суті
 
   § 2. Відкриття розгляду справи по суті
 
738. Стаття 199. Відкриття судового засідання
 
   Стаття 199. Відкриття судового засідання
 
739. 1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове засідання та оголошує, яка справа розглядається.
 
   1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове засідання та оголошує, яка справа розглядається.
 
740. 2. Секретар судового засідання доповідає суду, хто з викликаних у справі осіб з'явився в судове засідання, хто з учасників справи бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, чи повідомлено тих учасників справи, хто не з'явився, про дату, час і місце судового засідання в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
   2. Секретар судового засідання доповідає суду, хто з викликаних у справі осіб з'явився в судове засідання, хто з учасників справи бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, чи повідомлено тих учасників справи, хто не з'явився, про дату, час і місце судового засідання в порядку, визначеному цим Кодексом.
 
741. 3. З оголошенням головуючим судового засідання відкритим розпочинається розгляд справи по суті.
 
   3. З оголошенням головуючим судового засідання відкритим розпочинається розгляд справи по суті.
 
742. Стаття 200. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача
 
   Стаття 200. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача
 
743. 1. Головуючий у судовому засіданні встановлює особу перекладача та за клопотанням перекладача роз'яснює перекладачеві його права та обов'язки, встановлені статтею 71 цього Кодексу, і попереджає його під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
 
-266- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у частині першій статті 200 слова "та за клопотанням перекладача роз'яснює перекладачеві його" змінити словами "та роз'яснює йому";
 
Враховано частково   1. Головуючий у судовому засіданні встановлює особу перекладача та роз'яснює перекладачеві його права та обов'язки, встановлені статтею 71 цього Кодексу, і попереджає його під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
 
744. 2. Головуючий приводить перекладача до такої присяги:
 
   2. Головуючий приводить перекладача до такої присяги:
 
745. "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов'язки перекладача, використовуючи усі свої професійні можливості".
 
   "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов'язки перекладача, використовуючи усі свої професійні можливості".
 
746. 3. Присяга проголошується перекладачем усно, після чого він підписує текст присяги. Підписаний перекладачем текст присяги та розписка приєднуються до справи.
 
   3. Присяга проголошується перекладачем усно, після чого він підписує текст присяги. Підписаний перекладачем текст присяги та розписка приєднуються до справи.
 
747. Стаття 201. Видалення свідків із зали судового засідання
 
   Стаття 201. Видалення свідків із зали судового засідання
 
748. 1. Свідки видаляються із зали судового засідання у відведені для цього приміщення без можливості ознайомлення з ходом судового засідання.
 
   1. Свідки видаляються із зали судового засідання у відведені для цього приміщення без можливості ознайомлення з ходом судового засідання.
 
749. 2. Судовий розпорядник вживає заходів для того, щоб свідки, які допитані судом, не спілкувалися з тими, яких суд ще не допитав.
 
   2. Судовий розпорядник вживає заходів для того, щоб свідки, які допитані судом, не спілкувалися з тими, яких суд ще не допитав.
 
750. Стаття 202. Встановлення осіб, які прибули у судове засідання, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
 
   Стаття 202. Встановлення осіб, які прибули у судове засідання, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
 
751. 1. Головуючий у судовому засіданні встановлює особи тих, хто прибув у судове засідання, а також перевіряє повноваження посадових і службових осіб, їхніх представників.
 
   1. Головуючий у судовому засіданні встановлює особи тих, хто прибув у судове засідання, а також перевіряє повноваження посадових і службових осіб, їхніх представників.
 
752. 2. Головуючий у судовому засіданні оголошує склад суду, а також імена експерта, перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання і роз'яснює учасникам справи, які прибули в судове засідання, їхнє право заявляти відводи.
 
   2. Головуючий у судовому засіданні оголошує склад суду, а також імена експерта, перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання і роз'яснює учасникам справи, які прибули в судове засідання, їхнє право заявляти відводи.
 
753. Стаття 203. Роз'яснення учасникам справи їхніх прав та обов'язків
 
   Стаття 203. Роз'яснення учасникам справи їхніх прав та обов'язків
 
754. 1. Головуючий з'ясовує обізнаність учасників справи з їх правами та обов'язками та роз'яснює їх у разі необхідності.
 
   1. Головуючий з'ясовує обізнаність учасників справи з їх правами та обов'язками та роз'яснює їх у разі необхідності.
 
755. Стаття 204. Розгляд заяв та клопотань
 
-267- Геращенко А.Ю.
статтю 204 викласти в такій редакції:
«1. Головуючий з'ясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов'язані з розглядом справи та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи.»
 
Відхилено   Стаття 204. Розгляд заяв та клопотань
 
756. 1. Головуючий з'ясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов'язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин у підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи.
 
   1. Головуючий з'ясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов'язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин у підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи.
 
757. 2. Суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.
 
-268- Сажко С.М.
Частину 2 статті 204 пункту 3 законопроекту виключити
 
Відхилено   2. Суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом.
 
758. Стаття 205. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи
 
   Стаття 205. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи
 
759. 1. Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.
 
   1. Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.
 
760. 2. Суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:
 
   2. Суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:
 
761. 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого нема відомостей про вручення йому повідомлення про дату, час і місце судового засідання;
 
   1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого нема відомостей про вручення йому повідомлення про дату, час і місце судового засідання;
 
762. 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;
 
   2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;
 
763. 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, за наявності ухвали суду про таку участь, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи;
 
-269- Яніцький В.П.
Алєксєєв С.О.
у пункті 3 частини другої статті 205 слова "за наявності ухвали суду про таку участь" виключити;
 
Враховано   3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи;
 
764. 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження;
 
   4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження;
 
765. 5) якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення.
 
-270- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
Частину другу статті 205 доповнити пунктом 6 наступного змісту:
"6) першої неявки належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи позивача, який не є суб'єктом владних повноважень."
 
Відхилено   5) якщо суд визнає потрібним, щоб сторона, яка подала заяву про розгляд справи за її відсутності, дала особисті пояснення.
 
766. Викликати позивача або відповідача для особистих пояснень можна і тоді, коли в справі беруть участь їх представники.
 
   Викликати позивача або відповідача для особистих пояснень можна і тоді, коли в справі беруть участь їх представники.
 
767. 3. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі:
 
   3. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі:
 
768. 1) неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки;
 
   1) неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки;
 
769. 2) повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника), незалежно від причин неявки;
 
   2) повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника), незалежно від причин неявки;
 
770. 3) неявки представника в судове засідання, якщо в судове засідання з'явилася особа, яку він представляє, або інший її представник;
 
   3) неявки представника в судове засідання, якщо в судове засідання з'явилася особа, яку він представляє, або інший її представник;
 
771. 4) неявки в судове засідання учасника справи, якщо з'явився її представник, крім випадків, коли суд визнав явку учасника справи обов'язковою.
 
   4) неявки в судове засідання учасника справи, якщо з'явився її представник, крім випадків, коли суд визнав явку учасника справи обов'язковою.
 
772. У разі повторної неявки повідомленого належним чином відповідача в судове засідання, суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.
 
   У разі повторної неявки повідомленого належним чином відповідача в судове засідання, суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.
 
773. 4. За клопотанням сторони та з урахуванням обставин справи суд може відкласти її розгляд у випадку, визначеному пунктом 3 частини третьої цієї статті.
 
   4. За клопотанням сторони та з урахуванням обставин справи суд може відкласти її розгляд у випадку, визначеному пунктом 3 частини третьої цієї статті.
 
774. 5. У разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду, якщо неявка перешкоджає розгляду справи. Якщо відповідач наполягає на розгляді справи по суті, справа розглядається на підставі наявних у ній доказів.
 
   5. У разі неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду, якщо неявка перешкоджає розгляду справи. Якщо відповідач наполягає на розгляді справи по суті, справа розглядається на підставі наявних у ній доказів.
 
775. До позивача, який не є суб'єктом владних повноважень, положення цієї частини застосовуються лише у разі повторної неявки.
 
   До позивача, який не є суб'єктом владних повноважень, положення цієї частини застосовуються лише у разі повторної неявки.
 
776. 6. Наслідки, визначені частинами третьою та п'ятою цієї статті, настають і в разі, якщо учасник справи (його представник) залишить залу судового засідання.
 
   6. Наслідки, визначені частинами третьою та п'ятою цієї статті, настають і в разі, якщо учасник справи (його представник) залишить залу судового засідання.
 
777. 7. У разі розгляду справи за відсутності позивача або відповідача суддя-доповідач оголошує стислий зміст позовної заяви або відзиву відповідно.
 
   7. У разі розгляду справи за відсутності позивача або відповідача суддя-доповідач оголошує стислий зміст позовної заяви або відзиву відповідно.
 
778. 8. Про відкладення розгляду справи постановляється ухвала.
 
   8. Про відкладення розгляду справи постановляється ухвала.
 
779. 9. Якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але всі учасники справи не з'явилися у судове засідання, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.
 
-271- Лозовой А.С.
Частину дев`яту статті 205 викласти у такій редакції:
«9. Якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але не всі учасники справи з'явилися у судове засідання, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.»
 
Відхилено   9. Якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але всі учасники справи не з'явилися у судове засідання, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.
 
780. Стаття 206. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста
 
   Стаття 206. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста
 
781. 1. Якщо в судове засідання не з'явилися свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, суд заслуховує думку учасників справи про можливість продовження судового розгляду справи за відсутності свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, які не з'явилися, та постановляє ухвалу про продовження судового розгляду або про відкладення розгляду справи. Одночасно суд вирішує питання про відповідальність особи, яка не з'явилася.
 
   1. Якщо в судове засідання не з'явилися свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, суд заслуховує думку учасників справи про можливість продовження судового розгляду справи за відсутності свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, які не з'явилися, та постановляє ухвалу про продовження судового розгляду або про відкладення розгляду справи. Одночасно суд вирішує питання про відповідальність особи, яка не з'явилася.
 
782. Стаття 207. Роз'яснення прав і обов'язків експерта, присяга експерта
 
   Стаття 207. Роз'яснення прав і обов'язків експерта, присяга експерта
 
783. 1. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює експерту його права та обов'язки, встановлені статтею 68 цього Кодексу, і попереджає його під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
 
   1. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює експерту його права та обов'язки, встановлені статтею 68 цього Кодексу, і попереджає його під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
 
784. 2. Головуючий приводить експерта до такої присяги:
 
   2. Головуючий приводить експерта до такої присяги:
 
785. "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов'язки експерта, використовуючи всі свої професійні можливості".
 
   "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов'язки експерта, використовуючи всі свої професійні можливості".
 
786. 3. Присяга проголошується експертом усно, після чого він підписує текст присяги. Дія присяги поширюється і на ті випадки, коли висновок був складений до її проголошення. Підписаний експертом текст присяги та розписка приєднуються до справи.
 
   3. Присяга проголошується експертом усно, після чого він підписує текст присяги. Дія присяги поширюється і на ті випадки, коли висновок був складений до її проголошення. Підписаний експертом текст присяги та розписка приєднуються до справи.
 
787. 4. Експертам, які працюють у державних експертних установах, роз'яснення прав і обов'язків експерта та приведення його до присяги здійснюються керівником експертної установи під час призначення особи на посаду та присвоєння кваліфікації судового експерта. Засвідчені печаткою експертної установи копії тексту присяги і розписки про ознайомлення з правами та обов'язками експерта і про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків подаються на вимогу суду.
 
   4. Експертам, які працюють у державних експертних установах, роз'яснення прав і обов'язків експерта та приведення його до присяги здійснюються керівником експертної установи під час призначення особи на посаду та присвоєння кваліфікації судового експерта. Засвідчені печаткою експертної установи копії тексту присяги і розписки про ознайомлення з правами та обов'язками експерта і про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків подаються на вимогу суду.
 
788. Стаття 208. Роз'яснення спеціалісту його прав і обов'язків
 
   Стаття 208. Роз'яснення спеціалісту його прав і обов'язків
 
789. 1. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює спеціалісту його права та обов'язки, встановлені статтею 70 цього Кодексу.
 
   1. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює спеціалісту його права та обов'язки, встановлені статтею 70 цього Кодексу.
 
790. § 3. З'ясування обставин справи та дослідження доказів
 
   § 3. З'ясування обставин справи та дослідження доказів
 
791. Стаття 209. Вступне слово учасників справи
 
   Стаття 209. Вступне слово учасників справи
 
792. 1. Суд заслуховує вступне слово позивача та третьої особи, яка бере участь на його стороні, відповідача та третьої особи, яка бере участь на його стороні, а також інших учасників справи.
 
   1. Суд заслуховує вступне слово позивача та третьої особи, яка бере участь на його стороні, відповідача та третьої особи, яка бере участь на його стороні, а також інших учасників справи.
 
793. 2. У вступному слові учасники справи в усній формі стисло викладають зміст та підстави своїх вимог і заперечень щодо предмету позову, дають необхідні пояснення щодо них.
 
   2. У вступному слові учасники справи в усній формі стисло викладають зміст та підстави своїх вимог і заперечень щодо предмету позову, дають необхідні пояснення щодо них.
 
794. 3. Якщо поряд із стороною, третьою особою у справі беруть участь їх представники, суд після сторони, третьої особи заслуховує їх представників. За клопотанням сторони, третьої особи виступати зі вступним словом може тільки представник. Суд може зобов'язати учасника справи визначити, чи буде надавати пояснення тільки такий учасник чи тільки його представник.
 
   3. Якщо поряд із стороною, третьою особою у справі беруть участь їх представники, суд після сторони, третьої особи заслуховує їх представників. За клопотанням сторони, третьої особи виступати зі вступним словом може тільки представник. Суд може зобов'язати учасника справи визначити, чи буде надавати пояснення тільки такий учасник чи тільки його представник.
 
795. 4. Якщо в справі заявлено кілька вимог, суд може зобов'язати сторони та інших учасників справи дати окремо пояснення щодо кожної з них.
 
   4. Якщо в справі заявлено кілька вимог, суд може зобов'язати сторони та інших учасників справи дати окремо пояснення щодо кожної з них.
 
796. 5. Учасники справи з дозволу головуючого можуть ставити питання один одному. Питання ставляться у такій черговості:
 
-272- Тимошенко Ю.В.
Одарченко Ю.В.
У частині п'ятій статті 209 слова "з дозволу головуючого" виключити.
 
Відхилено   5. Учасники справи з дозволу головуючого можуть ставити питання один одному. Питання ставляться у такій черговості:
 
797. 1) позивачу та (або) особі, яка звернулася до суду в інтересах іншої особи,- відповідач, третя особа, яка бере участь на стороні відповідача, інші учасники справи;
 
   1) позивачу та (або) особі, яка звернулася до суду в інтересах іншої особи,- відповідач, третя особа, яка бере участь на стороні відповідача, інші учасники справи;
 
798. 2) відповідачу - позивач та (або) особа, яка звернулася до суду в інтересах іншої особи, третя особа, яка бере участь у справі на стороні позивача, інші учасники справи;
 
   2) відповідачу - позивач та (або) особа, яка звернулася до суду в інтересах іншої особи, третя особа, яка бере участь у справі на стороні позивача, інші учасники справи;
 
799. 3) іншим учасникам справи - позивач та (або) особа, яка звернулася до суду в інтересах іншої особи, третя особа, яка бере участь на стороні позивача, відповідач, третя особа, яка бере участь на стороні відповідача, інші учасники справи.

   3) іншим учасникам справи - позивач та (або) особа, яка звернулася до суду в інтересах іншої особи, третя особа, яка бере участь на стороні позивача, відповідач, третя особа, яка бере участь на стороні відповідача, інші учасники справи.