Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної
 
   Про внесення зміни до статті 120 Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної
 
2. відповідальності за сприяння вчиненню самогубства)
 
   відповідальності за сприяння вчиненню самогубства
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Кримінального кодексу України, (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 р., № 25, ст. 131), такі зміни:
 
   1. Частину першу статті 120 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) викласти у такій редакції:
 
5. 1. Частину першу статті 120 викласти у наступній редакції:
 
-1- Курило В.С.
Викласти статтю 120 Кримінального кодексу України в такій редакції:
«Стаття 120. Посягання на життя чи здоров’я людини
1. Посягання на життя чи здоров’я людини шляхом підбурення, пособництва або доведення до самогубства чи самокалічення, у разі якщо такі діяння призвели до спроби самогубства чи спроби самокалічення, -
карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців із штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до чотирьох років із штрафом від однієї тисячі до трьох тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Діяння, передбачені частиною першою вчинені щодо неповнолітньої особи або особи що знаходиться в уразливому стані або в матеріальній чи іншій залежності від винуватого, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або з використанням службового становища, або з корисливих мотивів, або якщо вони заподіяли особі середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також пропаганда чи рекламування знарядь, засобів чи методів самогубства або самокалічення -
караються виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років із штрафом від трьох тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із штрафом від десяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна або без такої.
4. Діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою, якщо вони призвели до смерті двох або більше осіб, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна або без такої.
5. Особа звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, передбачене частиною першою та другою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно повідомила правоохоронний орган про цей злочин, сприяла його припиненню або розкриттю, а також відшкодувала завдану шкоду, у разі якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено небезпеку для життя чи здоров’я людини чи настання інших тяжких наслідків, якщо в її діях немає складу іншого злочину.
Примітка:
1. Пособництвом у самогубстві або самокаліченні є сприяння іншій особі у вчиненні самогубства (самокалічення) шляхом порад, вказівок, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод.
2. Підбуренням до самогубства або самокалічення є схиляння іншої особи до вчинення самогубства (самокалічення) шляхом умовляння, підкупу, погрози, примусу або іншим чином.
3. Доведенням до самогубства або самокалічення є дії винного відносно особи або її близьких, що мають характер катування, особливого мучення, шантажу, систематичного жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, насильницьких медичних, наукових чи інших дослідів, примусу до вчинення дії, що суперечить волі особи, внаслідок яких особа вчинила самогубство або самокалічення.
4. Спробою самогубства є вчинення особою з прямим умислом діяння, безпосередньо спрямованого на позбавлення себе життя в момент заподіяння або протягом 24 годин з моменту заподіяння, якщо при цьому самогубство не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
5. Спробою самокалічення є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на заподіяння собі в момент заподіяння або протягом 24 годин з моменту заподіяння суттєвого покалічення будь якого органа чи тканини тіла, порушення їх функцій, викликання якого-небудь захворювання або загострення захворювання, яке вже було, якщо при цьому самокалічення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
6. Спроба самогубства (самокалічення) є закінченою, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для вчинення самогубства (самокалічення) до кінця, але самогубство (самокалічення) не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
7. Спроба самогубства (самокалічення) є незакінченою, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення самогубства (самокалічення) до кінця.
 
Відхилено уперечить статті 116 Регламенту (зміни вносяться тільки до тих частин, що були прийняті у першому читанні)     
    -2- Соляр В.М.
Викласти статтю 120 Кримінального кодексу України в такій редакції:
«Стаття 120. Доведення до самогубства або до спроби самогубства
1. Доведення особи до самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до дій, що суперечать волі особи, систематичного приниження її людської гідності, схиляння до самогубства, а також будь-яке сприяння вчиненню самогубства, у разі якщо такі дії призвели до вчинення особою спроби самогубства -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо неповнолітнього, або щодо двох або більше осіб, -
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, у разі якщо такі дії призвели до вчинення особою самогубства, -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
 
Враховано частково частині включення «схиляння до самогубства» В іншій частині суперечить статті 116 Регламенту (зміни вносяться тільки до тих частин, що були прийняті у першому читанні)   
    -3- Сотник О.С.
Луценко І.В.
Статтю 1 Розділу Ізаконопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 120. Доведення до самогубства або до спроби самогубства
1. Доведення особи до самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до дій, що суперечать волі особи, систематичного приниження її людської гідності, схиляння, переконання, нав’язування самогубства, в тому числі за допомогою маніпулювання свідомістю або психічного примусу, у разі якщо такі дії призвели до вчинення особою спроби самогубства –
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо неповнолітнього, або щодо двох або більше осіб, -
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, у разі якщо такі дії призвели до вчинення особою самогубства, -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Примітка. Маніпулюванням свідомістю відповідно до цього Кодексу є використання методів прямого або прихованого психологічного впливу на особу.»
 
Відхилено уперечить статті 116 Регламенту (зміни вносяться тільки до тих частин, що були прийняті у першому читанні). Маніпулювання та психологічний примус охоплюються «іншими діями»   
    -4- Єфремова І.О.
Статтю 120. «Доведення до самогубства» Кримінального кодексу України викласти в такій редакції:
«1. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до вчинення будь-яких дій проти її волі, систематичного приниження її людської гідності, підбурювання, в тому числі із застосуванням погроз, обману, пособництва, а також будь-якого сприяння вчиненню самогубства,-
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.»
Обґрунтування пропозицій:
1. Замінити «спроба» на «замах». У випадку застосування «спроба до самогубства» до кримінальної відповідальності попадають особи, які не повинні бути засуджені, а потребують професійної психологічної допомоги та лікування у відповідних закладах охорони здоров’я
2. Замінити «примус до протиправних дій» на «примусу до вчинення будь-яких дій проти її волі». В даному випадку звужується коло осіб, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, оскільки «примус до протиправних дій» характеризується лише як вчинення суспільно небезпечного вчинку, проте залишено поза увагою «примушування особи на здійснення будь-яких дій проти її волі», що збільшує коло випадків із застосуваннями «примусу», що може потягнути за собою вчинення самогубства
3. Замінити «підкуп» на «погрози». У законопроекті використовується слово «підбурювання». Частиною 4 статті 27 КК дано визначення співучасників злочину, серед яких є підбурювач. Тобто Підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину. Натомість, під «підкупом» законодавцем розуміється пропозиція чи обіцянка надати якусь вигоду, в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи. Таким чином, застосування «підкупу» для вчинення самогубства не є ймовірним.
4. Додати «пособництво». Пропонується додати «пособництво у вчиненні самогубства». Законодавцем надане чітке визначення поняття «пособник». Так, ч. 5 ст. 27 КК визначено, що пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину. Таким чином, надання порад та вказівок, у тому числі в мережі Інтернет, буде чітко кваліфікуватись правоохоронними органами, що дозволить більш ефективно доводити провину особи (осіб) за ст. 120 К
 
Враховано частково частині заміни «спроба» на «замах».   
6. «1. Доведення особи до самогубства або до спроби самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій, систематичного приниження її людської гідності, підбурювання, в тому числі підкупу, обману, а також будь-якого сприяння вчиненню самогубства, -»
 
-5- Острікова Т.Г.
У розділі І законопроекту пункт 1 (частину першу статті 120) викласти в такій редакції:
«Доведення особи до самогубства або до спроби самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій, систематичного приниження її людської гідності, свідомого схилення до самогубства, умисного розпалювання рішучості вчинити самогубство, обману, вмовляння, спору, а також інших дій, що сприяють вчиненню самогубства».
 
Враховано частково частині включення «а також інших дій, що сприяють вчиненню самогубства».  «1. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дій, що сприяють вчиненню самогубства, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк».
 
    -6- Паламарчук М.П.
Викласти частину першу статті 120 КК в такій редакції:
«1. Доведення особи до самогубства або до спроби самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до дій, що суперечать волі особи, систематичного приниження її людської гідності, схиляння, а також будь-якого сприяння вчиненню самогубства, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.».
 
Враховано частково урахуванням врахованих проп. №2,4,5   
    -7- Помазанов А.В.
У статті 120: Абзац перший частини першої викласти у новій редакції наступного змісту:
«Доведення особи до самогубства або до спроби самогубства, спонукання до завдання особою собі тілесних ушкоджень, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій, систематичного приниження її людської гідності, підбурювання, в тому числі підкупу, обману, а також будь-якого сприяння вчиненню самогубства,-».
 
Відхилено ідповідальність за доведення до завдання тілесних ушкоджень доцільно врегулювати окремою статтею.   
    -8- Македон Ю.М.
у частині першій статті 120 слова: «будь-якого сприяння вчиненню самогубства» замінити словами: «із використанням психологічних прийомів, що впливають на свідомість особи».
 
Відхилено ропозиція охоплюються «іншими діями»   
    -9- Левченко Ю.В.
Пункт 1 розділу 1 Законопроекту після слів «обману,» доповнити словами «систематичного вмовляння,».
Обгрунтування: У Законопроекті варто передбачити кримінально караним і вмовляння до вчинення самогубства, оскільки такі дії, згідно редакції Законопроекту, залишаться безкарними. Так, сприяння вчиненню самогубства не може вважатися вмовлянням. З розвитком мережі «Інтернет» вмовляння до вчинення самогубства набувають поширення. Злочинці отримали більше можливостей впливати на потенційних жертв, особливо дітей, у яких психіка не сформована та які довіряють оточенню. Таким чином, існує обгрунтований ризик від дій, які полягають у вмовлянні до вчинення самогубства, а тому їх варто криміналізувати.
 
Відхилено ропозиція охоплюються «іншими діями»   
    -10- Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 120 викласти у наступній редакції:
«1. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, погроз, примусу до протиправних дій, систематичного приниження її людської гідності, схиляння чи сприяння самогубству, в тому числі самокалічення чи розпалювання рішучості до самогубства -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
 
Відхилено ропозиція частково охоплюються «іншими діями». Відповідальність за доведення до завдання тілесних ушкоджень доцільно врегулювати окремою статтею.   
7. ІІ. Перехідні положення:
 
-11- Сотник О.С.
Луценко І.В.
Назву розділу ІІ «Перехідні положення» законопроекту викласти в наступній редакції: «Прикінцеві положення».
 
Враховано одо виключення     
8. 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-12- Сотник О.С.
Луценко І.В.
Статтю 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в наступній редакції: «Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Враховано   2. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
 
-13- Статтю 2 розділу ІІ виключити.
 
Враховано ропозиція підкомітету, відповідно до позиції Мінюста.     
10. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
11. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
      
12. Голова Верховної Ради України В.Б. ГРОЙСМАН

   Голова Верховної Ради України