Кількість абзаців - 258 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до законодавчих актів щодо надання психіатричної допомоги
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Законі України "Про психіатричну допомогу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 19, ст.143 із наступними змінами):
 
   7. У Законі України "Про психіатричну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 19, ст.143 із наступними змінами):
 
5. 1) у преамбулі:
 
-1- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"преамбулу після слів "соціального захисту" доповнити словом "навчання", а після слів "беруть участь у наданні психіатричної допомоги" словами "здійсненні соціального захисту та навчання осіб, які страждають на психічні розлади";
 
Враховано   1) преамбулу після слів "соціального захисту" доповнити словом "навчання", а після слів "беруть участь у наданні психіатричної допомоги" - словами "здійсненні соціального захисту та навчання осіб, які страждають на психічні розлади";
 
6. після слів "соціального захисту" доповнити словом "навчання";
 
      
7. після слів "беруть участь у наданні психіатричної допомоги" доповнити словами "здійсненні соціального захисту та навчання осіб, які страждають на психічні розлади";
 
      
8. 2) у статті 1:
 
   2) у статті 1:
 
9. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзаци четвертий і сьомий викласти в такій редакції:
 
10. "психіатрична допомога - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на профілактику, раннє виявлення (в тому числі шляхом проведення профілактичних оглядів), діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медичну, психологічну та соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади, на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами";
 
-2- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци третій та четвертий підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"абзаци четвертий і сьомий викласти в такій редакції:
"психіатрична допомога - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на обстеження стану психічного здоров'я осіб на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами України, профілактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медичну та психологічну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади";
 
Враховано   "психіатрична допомога - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на обстеження стану психічного здоров'я осіб на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами України, профілактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд, медичну та психологічну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади";
 
11. абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
      
12. "заклад з надання психіатричної допомоги - психіатричний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад, центр, відділення, кабінет тощо всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з наданням психіатричної допомоги";
 
-3- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"заклад з надання психіатричної допомоги - психіатричний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад охорони здоров’я, центр, відділення, кабінет тощо, інші заклади та установи будь-якої форми власності, діяльність яких пов'язана з наданням психіатричної допомоги";
 
Враховано   "заклад з надання психіатричної допомоги - психіатричний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад охорони здоров’я, центр, відділення, кабінет тощо, інші заклади та установи будь-якої форми власності, діяльність яких пов'язана з наданням психіатричної допомоги";
 
13. після абзацу сьомого доповнити новими абзацами восьмим та дев'ятим такого змісту:
 
   після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
14. "заклад соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, - стаціонарна соціально-медична установа, заклад соціальної підтримки (догляду) та інші суб'єкти, що надають соціальні послуги особам, які страждають на психічні розлади та потребують соціального захисту, на підставах та в порядку, передбачених законодавством";
 
-4- Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац сьомий підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"заклад соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, - юридична особа будь-якої форми власності, що надає соціальні послуги особам, які страждають на психічні розлади".
У зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дванадцятим;
 
Враховано   "заклад соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, - юридична особа будь-якої форми власності, що надає соціальні послуги особам, які страждають на психічні розлади".
У зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дванадцятим;
 
    -5- Березюк О.Р.
Бабак А.В.
Сисоєнко І.В.
В абзаці сьомому підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту після слів "інші суб'єкти" та перед словами "що надають соціальні" додати слова "всіх форм власності".
у зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дванадцятим;
 
Враховано редакційно    
15. "навчальний заклад для спеціального навчання - загальноосвітня санаторна школа-інтернат, інші загальноосвітні навчальні заклади, що забезпечують реалізацію права дітей, які страждають на психічні розлади, на загальну середню освіту";
 
-6- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац восьмий підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -7- Березюк О.Р.
Бабак А.В.
Сисоєнко І.В.
В абзаці восьмому підпункту 2 пункту 1 Розділу І законопроекту після слів "навчальні заклади" та перед словами "що забезпечують реалізацію" додати слова "всіх форм власності";
 
Відхилено    
16. У зв'язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;
 
-8- Березюк О.Р.
Бабак А.В.
Сисоєнко І.В.
В підпункті другому пункту 1 Розділу І законопроекту у пропонованій редакції абзацу десятого частини першої статті 1 Закону України "Про психіатричну допомогу" після слів "батьки (усиновителі)," та перед словами "опікуни або інші особи" додати слова "повнолітні діти, дружина або чоловік".
 
Відхилено      
17. 3) у частині першій статті 4 слова "заходів лікування з мінімальними соціально-правовими обмеженнями" замінити словами "заходів лікування, медичної, психологічної та соціальної реабілітації та надання освітніх послуг з мінімальними соціально-правовими обмеженнями та згідно із затвердженими клінічними протоколами та стандартами надання психіатричної допомоги тощо";
 
-9- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Підпункт третій пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"3) у статті 4 слова "заходів лікування з мінімальними соціально-правовими обмеженнями" замінити словами "заходів лікування, медичної, психологічної та соціальної реабілітації, надання освітніх, соціальних послуг";
 
Враховано   3) у статті 4 слова "заходів лікування з мінімальними соціально-правовими обмеженнями" замінити словами "заходів лікування, медичної, психологічної та соціальної реабілітації, надання освітніх, соціальних послуг";
 
    -10- Третьяков О.Ю.
У підпункті третьому пункту 1 Розділу І законопроекту після слів "соціальної реабілітації" слово "та" вилучити; після слова "освітніх" доповнити словом "соціальних".
 
Враховано    
18. 4) у статті 5:
 
-11- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци перший - четвертий підпункту четвертого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"4) абзаци другий, восьмий і одинадцятий частини першої сатті 5 викласти в такій редакції:
"належне фінансове забезпечення надання психіатричної допомоги населенню, затвердження та виконання державних цільових програм у цій сфері";
 
Враховано   4) у сатті 5:
у частині першій:
абзаци другий, дев’ятий і одинадцятий викласти в такій редакції:
 
19. у частині першій:
 
      
20. абзац другий викласти в такій редакції:
 
      
21. "цільове фінансування надання психіатричної допомоги в обсязі, необхідному для забезпечення гарантованого рівня та належної якості психіатричної допомоги згідно із затвердженими клінічними протоколами, стандартами надання психіатричної допомоги та національною програмою охорони психічного здоров’я";
 
   "належне фінансове забезпечення надання психіатричної допомоги населенню, затвердження та виконання державних цільових програм у цій сфері";
 
22. абзац дев’ятий після слів "догляд за ними" доповнити словами "в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
-12- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац п’ятий підпункту четвертого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"надання соціальних послуг інвалідам та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, у тому числі з догляду, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано   "надання соціальних послуг інвалідам та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, у тому числі з догляду, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
    -13- Третьяков О.Ю.
Абзац п’ятий підпункту четвертого пункту 1 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
"надання соціальних послуг інвалідам та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, у тому числі з догляду, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано частково    
23. абзац одинадцятий після слів "в установленому законом порядку" доповнити словами "та нагляд за дотриманням цих квот";
 
-14- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац шостий підпункту четвертого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"встановлення обов'язкових квот робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях для працевлаштування інвалідів, які страждають на психічні розлади, в установленому законом порядку та нагляд за дотриманням цих квот";
 
Враховано   "встановлення обов'язкових квот робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях для працевлаштування інвалідів, які страждають на психічні розлади, в установленому законом порядку та нагляд за дотриманням цих квот";
 
24. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
25. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
26. "створюють заклади з надання психіатричної допомоги та забезпечують надання психіатричної допомоги гарантованого рівня";
 
-15- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац дев’ятий підпункту четвертого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"створюють заклади з надання психіатричної допомоги, заклади соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, та загальноосвітні навчальні заклади відповідного типу";
 
Враховано   "створюють заклади з надання психіатричної допомоги, заклади соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, та загальноосвітні навчальні заклади відповідного типу";
 
27. абзац четвертий після слова "безоплатне" доповнити словами "спеціальне (корекційне)";
 
   абзац четвертий після слова "безоплатне" доповнити словами "спеціальне (корекційне)";
 
28. абзац четвертий після слів "психічні розлади" доповнити словами "створюють навчальні заклади для спеціального навчання осіб, які страждають на психічні розлади";
 
-16- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац одинадцятий підпункту четвертого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
29. в абзаці п’ятому слово "лікувально-виробничі" виключити;
 
-17- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац дванадцятий підпункту четвертого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"в абзаці п’ятому слово "лікувально-виробничі" виключити, а після слів "які страждають на психічні розлади" доповнити словами "забезпечення надання їм реабілітаційних послуг у встановленому законодавством порядку";
 
Враховано   в абзаці п’ятому слово "лікувально-виробничі" виключити, а після слів "які страждають на психічні розлади" доповнити словами "забезпечення надання їм реабілітаційних послуг у встановленому законодавством порядку";
 
30. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
   абзац шостий викласти в такій редакції:
 
31. "організовують гуртожитки та інші місця проживання, створюють заклади соціального захисту для осіб, які страждають на психічні розлади та потребують спеціальних умов проживання або втратили соціальний зв'язок";
 
-18- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту четвертого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"організовують місця проживання для осіб, які страждають на психічні розлади і потребують спеціальних умов проживання та (або) втратили соціальний зв'язок";
 
Враховано   "організовують місця проживання для осіб, які страждають на психічні розлади і потребують спеціальних умов проживання та (або) втратили соціальний зв'язок";
 
    -19- Третьяков О.Ю.
У абзаці чотирнадцятому підпункту 4 пункту 4 Розділу І законопроекту слово "для" вилучити.
 
Враховано    
32. абзац дев'ятий перед словами "здійснюють відповідно до законів інші заходи" доповнити словами "забезпечують відповідно до законодавства надання соціальних послуг особам, які страждають на психічні розлади";
 
-20- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац п’ятнадцятий підпункту четвертого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"в абзаці дев'ятому слово "здійснюють" замінити словами "забезпечують відповідно до закону надання соціальних послуг особам, які страждають на психічні розлади, здійснюють";
 
Враховано   в абзаці дев'ятому слово "здійснюють" замінити словами "забезпечують відповідно до закону надання соціальних послуг особам, які страждають на психічні розлади, здійснюють";
 
33. 5) у статті 6:
 
   5) у статті 6:
 
34. у частині першій слова "у психіатричному закладі чи перебування в психоневрологічних закладах для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "у закладі з надання психіатричної допомоги чи перебування в закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчальному закладі для спеціального навчання";
 
-21- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац другий підпункту п’ятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у частині першій слова "у психіатричному закладі чи перебування в психоневрологічних закладах для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "у закладі з надання психіатричної допомоги чи про перебування у закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціальному навчальному закладі";
 
Враховано   у частині першій слова "у психіатричному закладі чи перебування в психоневрологічних закладах для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "у закладі з надання психіатричної допомоги чи про перебування у закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціальному навчальному закладі";
 
    -22- Третьяков О.Ю.
Абзац другий підпункту 7 пункту 1 Розділу І законопроекту після слів "закладу з надання психіатричної допомоги" доповнити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади";
 
Враховано    
    -23- Березюк О.Р.
Бабак А.В.
Сисоєнко І.В.
В підпункті п’ятому пункту 1 Розділу І законопроекту у пропонованій редакції частини першої статті 6 Закону України "Про психіатричну допомогу" додати речення такого змісту:
"Заклади, які надають особам соціально-психологічну та психіатричну допомогу зобов'язані надавати таким особам та /або їх законним представникам повну та вичерпну інформацію про будь-які та всі методи, методології та засоби діагностики, лікування, реабілітації та іншого впливу на стан здоров'я цієї особи, що застосовувалися під час її перебування або звернення до таких закладів без письмового звернення осіб, які перебували у відповідному закладі";
 
Відхилено    
35. частину третю після слів "За усвідомленою" доповнити словом "письмовою";
 
   частину третю після слів "За усвідомленою" доповнити словом "письмовою";
 
36. частину шосту після слів "Забороняється без" доповнити словом "письмової";
 
-24- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци четвертий та п’ятий підпункту п’ятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у частині шостій слово "згоди" замінити словами "письмової згоди";
 
Враховано   у частині шостій слово "згоди" замінити словами "письмової згоди";
 
37. частину шосту після слів "або без" доповнити словом "письмової";
 
      
38. 6) у частині четвертій статті 7:
 
-25- Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Підпункт шостий пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
"Методи діагностики та лікування і лікарські засоби, що становлять підвищений ризик для здоров'я особи, якій надається психіатрична допомога, застосовуються за призначенням і під контролем комісії лікарів-психіатрів: за усвідомленою письмовою згодою особи, яка досягла 14 років; щодо особи віком до 14 років (малолітньої особи) - за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, якщо така особа за своїм станом здоров’я не здатна надати інформовану усвідомлену письмову згоду, - за письмовою згодою її законного представника";
 
Враховано   6) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
"Методи діагностики та лікування і лікарські засоби, що становлять підвищений ризик для здоров'я особи, якій надається психіатрична допомога, застосовуються за призначенням і під контролем комісії лікарів-психіатрів: за усвідомленою письмовою згодою особи, яка досягла 14 років; щодо особи віком до 14 років (малолітньої особи) - за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника; щодо особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, якщо така особа за своїм станом здоров’я не здатна надати усвідомлену письмову згоду, - за письмовою згодою її законного представника";
 
39. слова "за усвідомленою згодою особи" замінити словами "за усвідомленою письмовою згодою особи";
 
-26- Березюк О.Р.
Бабак А.В.
Сисоєнко І.В.
В підпункті шостому пункту 1 Розділу І законопроекту після слів "письмовою згодою особи" та перед словами "щодо особи віком до 14 років" додати слова "або її законних представників";
 
Відхилено      
40. слова "за згодою її батьків" замінити словами "за письмовою згодою її батьків";
 
      
41. слова "за згодою її законного представника" замінити словами "за письмовою згодою її законного представника";
 
      
42. 7) у статті 8:
 
   7) перше речення частини третьої статті 8 доповнити словом "госпіталізації";
 
43. у частині другій слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
-27- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци другий - третій підпункту сьомого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у статті 8 перше речення частини третьої доповнити словом "госпіталізації";
 
Враховано      
44. перше речення частини третьої після слів "її психіатричного огляду" доповнити словами "у разі необхідності супроводжувати для здійснення госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
45. 8) у статті 9:
 
-28- Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Корчинська О.А.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци перший та другий підпункту восьмого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
46. частину першу після слів "психічного розладу," доповнити словами "в тому числі спричиненого вживанням психоактивних речовин,";
 
      
47. перше речення частини другої після слів "психіатричним оглядам" доповнити словами "в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, або позачерговим (у процесі діяльності) у випадку виникнення психічного розладу в проміжок часу між оглядами";
 
-29- Левченко Ю.В.
Абзаци третій та абзац четвертий підпункту восьмого пункту 1 Розділу 1 законопроекту виключити.
 
Враховано      
48. у другому реченні частини другої слова "попередніх і періодичних психіатричних оглядів" замінити словами "попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин,";
 
      
49. частину третю після слів "психічного розладу," доповнити словами "в тому числі спричиненого вживанням психоактивних речовин,";
 
-30- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац п’ятий підпункту восьмого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
50. 9) у статті 10:
 
   8) частину першу статті 10 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Психіатрична допомога особам віком до 18 років у закладах з надання психіатричної допомоги надається окремо від повнолітніх осіб".
У зв’язку з цим речення друге вважати реченням третім;
 
51. у назві статті слова "Психіатричні заклади" замінити словами "Заклади з надання психіатричної допомоги";
 
-31- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци другий та третій підпункту дев’ятого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
52. у першому реченні частини першої слова "психіатричними закладами" замінити словами "закладами з надання психіатричної допомоги";
 
      
53. частину першу після першого речення доповнити новими реченнями такого змісту:
 
-32- Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Корчинська О.А.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци другий та четвертий підпункту дев’ятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"9) частину першу статті 10 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Психіатрична допомога особам віком до 18 років у закладах з надання психіатричної допомоги надається окремо від повнолітніх осіб".
У зв’язку з цим речення третє вважати реченням четвертим;
 
Враховано      
54. "Психіатрична допомога засудженим до позбавлення волі надається в спеціальних закладах з надання психіатричної допомоги, що відносяться до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Психіатрична допомога неповнолітнім надається окремо від повнолітніх осіб.";
 
      
55. 10) у статті 11:
 
-33- Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Корчинська О.А.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци перший - четвертий підпункту десятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"частину другу викласти в такій реакції:
"Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром: особи, яка досягла 14 років, на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою; особі віком до 14 років (малолітній особі) - на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника; особі, визнаній у встановленому законом порядку недієздатною, якщо така особа за своїм станом здоров’я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, - на прохання або за письмовою згодою її законного представника. У разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків психіатричний огляд особи віком до 14 років (малолітньої особи) проводиться за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше 24 годин з моменту звернення іншого законного представника зазначеної особи до цього органу і може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду. Законний представник особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, сповіщає орган опіки та піклування за місцем проживання підопічного про надання ним згоди на проведення психіатричного огляду підопічного не пізніше дня, наступного за днем ??надання такої згоди";
 
Враховано   9) частину другу статті 11 викласти в такій реакції:
"Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром: особи, яка досягла 14 років, на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою; особі віком до 14 років (малолітній особі) - на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника; особі, визнаній у встановленому законом порядку недієздатною, якщо така особа за своїм станом здоров’я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, - на прохання або за письмовою згодою її законного представника. У разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків психіатричний огляд особи віком до 14 років (малолітньої особи) проводиться за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше 24 годин з моменту звернення іншого законного представника зазначеної особи до цього органу і може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду. Законний представник особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, сповіщає орган опіки та піклування за місцем проживання підопічного про надання ним згоди на проведення психіатричного огляду підопічного не пізніше дня, наступного за днем ??надання такої згоди";
 
56. у першому реченні частини другої:
 
      
57. слова "за усвідомленою згодою особи" замінити словами "за усвідомленою письмовою згодою особи";
 
      
58. слова "за згодою її батьків" замінити словами "за письмовою згодою її батьків";
 
      
59. слова "за згодою її опікуна" замінити словами "за письмовою згодою її опікуна";
 
-34- Березюк О.Р.
Бабак А.В.
Сисоєнко І.В.
В абзаці п’ятому підпункту 10 пункту першого Розділу І законопроекту у пропонованій редакції частини другої статті 11 Закону України "Про психіатричну допомогу" після слів "психіатром" та перед словами "на прохання" додати слова "та лікарями з базовою психіатричною освітою".
 
Відхилено      
60. частини третю - сьому виключити;
 
-35- Левченко Ю.В.
Абзац шостий підпункту 10 пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -36- Тимошенко Ю.В.
Абзац шостий підпункту 10 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"У статті 11 частини третю та четверту викласти в наступній редакції:
"Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника у випадках, коли одержані відомості дають достатні підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що створюють безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих.
Рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника приймається лікарем-психіатром за повідомленням, що містить відомості, що дають достатні підстави для такого огляду. Із повідомленням можуть звернутися родичі особи, інші особи, що перебувають в безпосередній небезпеці, зумовленій діями такої особи.";
 
Відхилено    
61. У зв'язку з цим частини восьму - десяту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;
 
-37- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац сьомий підпункту 10 пункту першого Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -38- Березюк О.Р.
Бабак А.В.
Сисоєнко І.В.
В підпункті десятому пункту 1 Розділу І законопроекту у пропонованій редакції статті 11 Закону України "Про психіатричну допомогу" частини четверту-сьому залишити в чинній редакції.
 
Враховано    
62. 11) у статті 12:
 
   10) у статті 12:
 
63. у першому реченні частини першої:
 
-39- Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци другий - п’ятий підпункту одинадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"частину першу викласти в такій редакції:
"Амбулаторна психіатрична допомога надається лікарем-психіатром: особі, яка досягла 14 років, на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою; особі віком до 14 років (малолітній особі) – на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника; особі, визнаній у встановленому законом порядку недієздатною, якщо така особа за своїм станом здоров’я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, - на прохання або за письмовою згодою законного представника такої особи. У разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків амбулаторна психіатрична допомога особі віком до 14 років (малолітній особі) проводиться за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше 24 годин з моменту звернення іншого законного представника зазначеної особи до цього органу і може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду. Законний представник особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, сповіщає орган опіки та піклування за місцем проживання підопічного про надання ним згоди на надання амбулаторної психіатричної допомоги підопічному не пізніше дня, наступного за днем ??надання такої згоди";
 
Враховано   частину першу викласти в такій редакції:
"Амбулаторна психіатрична допомога надається лікарем-психіатром: особі, яка досягла 14 років, на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою; особі віком до 14 років (малолітній особі) – на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника; особі, визнаній у встановленому законом порядку недієздатною, якщо така особа за своїм станом здоров’я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, – на прохання або за письмовою згодою законного представника такої особи. У разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків амбулаторна психіатрична допомога особі віком до 14 років (малолітній особі) проводиться за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше 24 годин з моменту звернення іншого законного представника зазначеної особи до цього органу і може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду. Законний представник особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, сповіщає орган опіки та піклування за місцем проживання підопічного про надання ним згоди на надання амбулаторної психіатричної допомоги підопічному не пізніше дня, наступного за днем надання такої згоди";
 
64. слова "за усвідомленою згодою особи" замінити словами "за усвідомленою письмовою згодою особи";
 
      
65. слова "за згодою її батьків" замінити словами "за письмовою згодою її батьків";
 
      
66. слова "за згодою її опікуна" замінити словами "за письмовою згодою її опікуна";
 
      
67. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
68. у першому реченні слова "без усвідомленої згоди особи або без згоди її законного представника" замінити словами "без усвідомленої письмової згоди особи або без письмової згоди її законного представника";
 
   у першому реченні слова "без усвідомленої згоди особи або без згоди її законного представника" замінити словами "без усвідомленої письмової згоди особи або без письмової згоди її законного представника";
 
69. у другому реченні слова "без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника" замінити словами "без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника";
 
   у другому реченні слова "без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника" замінити словами "без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника";
 
70. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
71. у другому реченні слово "Заява" замінити словами "Письмова заява";
 
   у другому реченні слово "Заява" замінити словами "Письмова заява";
 
72. у третьому реченні:
 
   у третьому реченні слова "До заяви" замінити словами "До письмової заяви", а слова "без її усвідомленої згоди та без згоди її законного представника" – словами "без її усвідомленої письмової згоди та без письмової згоди її законного представника";
 
73. слова "До заяви" замінити словами "До письмової заяви";
 
      
74. слова "без її усвідомленої згоди та без згоди її законного представника" замінити словами "без її усвідомленої письмової згоди та без письмової згоди її законного представника";
 
      
75. у частині п’ятій:
 
   у частині п’ятій:
 
76. у першому реченні:
 
   у першому реченні слово "заяву" замінити словами "письмову заяву";
 
77. слово "лікар-психіатр" замінити словами "лікар-психіатр, який надає особі таку психіатричну допомогу";
 
-40- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци шістнадцятий та сімнадцятий підпункту одинадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
78. після слів "за місцем проживання" доповнити словами " (реєстрації або мешкання)";
 
      
79. слово "заяву" замінити словами "письмову заяву";
 
      
80. у другому реченні:
 
   у другому реченні слова "До заяви" замінити словами "До письмової заяви", а слова "без її усвідомленої згоди та без згоди її законного представника" – словами "без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника";
 
81. слова "До заяви" замінити словами "До письмової заяви";
 
      
82. слова "без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника" замінити словами "без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника";
 
      
83. частину сьому викласти в такій редакції:
 
-41- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци двадцять другий та двадцять третій підпункту одинадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"частину доповнити словами "або за рішенням суду про задоволення заяви фізичної особи чи її законного представника про припинення надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку";
 
Враховано   частину сьому доповнити словами "або за рішенням суду про задоволення заяви фізичної особи чи її законного представника про припинення надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку";
 
84. "Надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку припиняється за рішенням суду про відмову в продовженні надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку або за рішенням суду про задоволення заяви представника закладу з надання психіатричної допомоги (лікаря-психіатра), який надає особі таку психіатричну допомогу, про припинення надання особі амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.";
 
      
85. 12) у статті 13:
 
   11) частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
"Особа, яка досягла 14 років, госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги добровільно – на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою. Особа віком до 14 років (малолітня особа) госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника. У разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків госпіталізація особи віком до 14 років (малолітньої особи) до закладу з надання психіатричної допомоги проводиться за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше 24 годин з моменту звернення іншого законного представника зазначеної особи до цього органу і може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду. Особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги добровільно – на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою. Законний представник особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, сповіщає орган опіки та піклування за місцем проживання підопічного про згоду його підопічного на госпіталізацію до закладу з надання психіатричної допомоги не пізніше дня, наступного за днем ??надання такої згоди. Особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, яка за станом свого здоров’я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше 24 годин з моменту звернення до цього органу законного представника зазначеної особи і може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду. Згода на госпіталізацію фіксується в медичній документації за підписом особи або її законного представника та лікаря-психіатра";
 
86. у назві статті слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
-42- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац другий підпункту дванадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
87. у частині першій:
 
-43- Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци третій - десятий підпункту дванадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"12) частину першу статті 13 викласти у такій редакції:
"Особа, яка досягла 14 років, госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги добровільно – на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою. Особа віком до 14 років (малолітня особа) госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника. У разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків госпіталізація особи віком до 14 років (малолітньої особи) до закладу з надання психіатричної допомоги проводиться за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше 24 годин з моменту звернення іншого законного представника зазначеної особи до цього органу і може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду. Особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги добровільно – на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою. Законний представник особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, сповіщає орган опіки та піклування за місцем проживання підопічного про згоду його підопічного на госпіталізацію до закладу з надання психіатричної допомоги не пізніше дня, наступного за днем ??надання такої згоди. Особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, яка за станом свого здоров’я не здатна висловити прохання або надати усвідомлену письмову згоду, госпіталізується до закладу з надання психіатричної допомоги за рішенням (згодою) органу опіки та піклування, яке ухвалюється не пізніше 24 годин з моменту звернення до цього органу законного представника зазначеної особи і може бути оскаржено відповідно до закону, у тому числі до суду. Згода на госпіталізацію фіксується в медичній документації за підписом особи або її законного представника та лікаря-психіатра";
 
Враховано      
88. у першому реченні:
 
      
89. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
90. слова "за її усвідомленою згодою" замінити словами "за її усвідомленою письмовою згодою";
 
      
91. у другому реченні слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
92. третє речення виключити;
 
      
93. У зв'язку з цим четверте речення вважати відповідно третім;
 
      
94. у третьому реченні слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
95. у частині третій:
 
-44- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци одинадцятий - тринадцятий підпункту дванадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
96. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
97. після слів "примусового заходу медичного характеру" доповнити словами "та при застосуванні запобіжного заходу у виді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають її небезпечну поведінку,";
 
      
98. 13) у статті 14:
 
   12) у частині першій статті 14 слова "без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника" замінити словами "без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника";
 
99. у назві статті слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
-45- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци другий - четвертий підпункту тринадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у частині першій статті 14 слова "без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника" замінити словами "без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника";
 
Враховано      
100. у частині першій:
 
      
101. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
102. слова "без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника" замінити словами "без її усвідомленої письмової згоди або без письмової згоди її законного представника";
 
      
103. 14) у статті 15:
 
-46- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци другий - восьмий підпункту чотирнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"14) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Огляд особи віком до 14 років (малолітньої особи), госпіталізованої до закладу з надання психіатричної допомоги на прохання або за письмовою згодою її законних представників або за рішенням органу опіки та піклування, та особи, визнаної недієздатною, госпіталізованої до закладу з надання психіатричної допомоги за рішенням органу опіки та піклування
Особа віком до 14 років (малолітня особа), госпіталізована до закладу з надання психіатричної допомоги на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника або за рішенням органу опіки та піклування, та особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізована до закладу з надання психіатричної допомоги за рішенням органу опіки та піклування, підлягають обов'язковому протягом 48 годин з часу госпіталізації огляду комісією лікарів-психіатрів (за участю дитячого лікаря-психіатра для малолітньої особи) закладу з надання психіатричної допомоги для прийняття рішення щодо необхідності подальшого перебування цих осіб у закладі з надання психіатричної допомоги та надання їм стаціонарної психіатричної допомоги.
При подальшому перебуванні в закладі з надання психіатричної допомоги зазначені у цій статті особи підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів (за участю дитячого лікаря-психіатра для малолітньої особи) не менше одного разу на місяць для вирішення питання про необхідність продовження чи припинення надання їм стаціонарної психіатричної допомоги.
У разі виявлення комісією лікарів-психіатрів порушень прав особи віком до 14 років (малолітньої особи), допущених її законними представниками, власник закладу з надання психіатричної допомоги або уповноважений ним орган повідомляє про це органи опіки та піклування за місцем проживання особи, яку було госпіталізовано. У разі виявлення комісією лікарів-психіатрів порушень прав особи віком до 14 років (малолітньої особи) та особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, допущених органом опіки та піклування, власник психіатричного закладу або уповноважений ним орган повідомляє про це органи Національної поліції або оскаржує рішення органу опіки та піклування відповідно до закону, у тому числі до суду";
 
Враховано   13) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Огляд особи віком до 14 років (малолітньої особи), госпіталізованої до закладу з надання психіатричної допомоги на прохання або за письмовою згодою її законних представників або за рішенням органу опіки та піклування, та особи, визнаної недієздатною, госпіталізованої до закладу з надання психіатричної допомоги за рішенням органу опіки та піклування
Особа віком до 14 років (малолітня особа), госпіталізована до закладу з надання психіатричної допомоги на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника або за рішенням органу опіки та піклування, та особа, визнана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізована до закладу з надання психіатричної допомоги за рішенням органу опіки та піклування, підлягають обов'язковому протягом 48 годин з часу госпіталізації огляду комісією лікарів-психіатрів (за участю дитячого лікаря-психіатра для малолітньої особи) закладу з надання психіатричної допомоги для прийняття рішення щодо необхідності подальшого перебування цих осіб у закладі з надання психіатричної допомоги та надання їм стаціонарної психіатричної допомоги.
При подальшому перебуванні в закладі з надання психіатричної допомоги зазначені у цій статті особи підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів (за участю дитячого лікаря-психіатра для малолітньої особи) не менше одного разу на місяць для вирішення питання про необхідність продовження чи припинення надання їм стаціонарної психіатричної допомоги.
У разі виявлення комісією лікарів-психіатрів порушень прав особи віком до 14 років (малолітньої особи), допущених її законними представниками, власник закладу з надання психіатричної допомоги або уповноважений ним орган повідомляє про це органи опіки та піклування за місцем проживання особи, яку було госпіталізовано. У разі виявлення комісією лікарів-психіатрів порушень прав особи віком до 14 років (малолітньої особи) та особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною, допущених органом опіки та піклування, власник психіатричного закладу або уповноважений ним орган повідомляє про це органи Національної поліції або оскаржує рішення органу опіки та піклування відповідно до закону, у тому числі до суду";
 
104. назву статті викласти в такій редакції:
 
      
105. "Стаття 15. Огляд особи віком до 14 років (малолітньої особи), госпіталізованої до закладу з надання психіатричної допомоги на прохання або за згодою її законних представників";
 
      
106. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
107. "Особа віком до 14 років (малолітня особа), госпіталізована до закладу з надання психіатричної допомоги на прохання або за письмовою згодою її законних представників, підлягає обов'язковому протягом 48 годин з часу госпіталізації огляду комісією лікарів-психіатрів, за участю лікаря-психіатра дитячого, закладу з надання психіатричної допомоги для прийняття рішення про необхідність подальшого перебування цієї особи у закладі з надання психіатричної допомоги та надання їй стаціонарної психіатричної допомоги.";
 
      
108. частину другу викласти в такій редакції:
 
      
109. "При подальшому перебуванні в закладі з надання психіатричної допомоги зазначена в цій статті особа підлягає огляду комісією лікарів-психіатрів за участю лікаря-психіатра дитячого не рідше одного разу на місяць для вирішення питання про необхідність продовження чи припинення надання їй стаціонарної психіатричної допомоги.";
 
      
110. у частині третій слова "або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною" виключити;
 
      
111. 15) у статті 16:
 
-47- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци перший та другий підпункту п’ятнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано   14) частину другу статті 16 після слів "протягом 24 годин" доповнити словами "з часу госпіталізації";
 
112. у назві статті слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
113. у частині першій:
 
-48- Тимошенко Ю.В.
Абзац третій підпункту п’ятнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
"Особа, яку було госпіталізовано до закладу з надання психіатричної допомоги за рішенням лікаря-психіатра на підставах передбачених статтею 14 цього Закону, підлягає обов’язковому протягом 24 годин з часу госпіталізації огляду комісією лікарів-психіатрів закладу з надання психіатричної допомоги для прийняття рішення про доцільність госпіталізації. У випадку, коли госпіталізація визначається недоцільною і особа не висловлює бажання залишатися в закладі з надання психіатричної допомоги, ця особа підлягає негайній виписці."
 
Відхилено      
114. у першому реченні:
 
-49- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци третій – сьомий підпункту п’ятнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
115. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
116. після слів "протягом 24 годин" доповнити словами " (не враховуючи вихідних та святкових днів)";
 
      
117. у другому реченні слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги";
 
      
118. у частині другій:
 
-50- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци восьмий – тринадцятий підпункту п’ятнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
119. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
120. після слів "протягом 24 годин" доповнити словами " (не враховуючи вихідних та святкових днів) з часу госпіталізації";
 
-51- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац десятий підпункту п’ятнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у частині другій статті 16 після слів "протягом 24 годин" доповнити словами "з часу госпіталізації";
 
Враховано      
121. слова "психіатричного закладу" замінити словами "такого закладу";
 
      
122. у частині третій слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
123. у частині п'ятій слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
124. 16) у статті 17:
 
-52- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци перший – дев’ятий підпункту шістнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"частину другу статті 17 після слів "одного разу на місяць" доповнити словами "з часу госпіталізації";
 
Враховано   15) частину другу статті 17 після слів "одного разу на місяць" доповнити словами "з часу госпіталізації";
 
125. у частині першій слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги";
 
      
126. у частині другій:
 
      
127. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
128. після слів "одного разу на місяць" доповнити словами " (з часу госпіталізації)";
 
      
129. у частині третій:
 
      
130. у першому реченні слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
131. у другому реченні слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
132. у другому реченні слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги"";
 
      
133. 17) у статті 19:
 
   16) у статті 19:
 
134. частину другу викласти в такій редакції:
 
-53- Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Корчинська О.А.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац другий підпункту сімнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"частини третю – п’яту викласти в такій редакції:
"Питання про продовження, зміну або припинення застосування примусового заходу медичного характеру вирішується судом у разі такої зміни стану психічного здоров'я особи, за якої відпадає необхідність застосування раніше призначеного заходу та виникає необхідність у призначенні іншого примусового заходу медичного характеру чи якщо особа видужала. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється судом за заявою представника закладу з надання психіатричної допомоги (лікаря-психіатра), який надає особі психіатричну допомогу. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, що обґрунтовує необхідність продовження, зміни або припинення застосування таких примусових заходів. Зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру може здійснюватися судом також за заявою особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, або її захисника чи іншого законного представника, у разі, якщо така особа за своїм станом здоров’я не може усвідомлено подати до суду відповідну заяву. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів закладу, в якому особі надається психіатрична допомога, або, у разі наявності, висновок обраного особою незалежного лікаря-психіатра.
Особи, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру, підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на шість місяців для вирішення питання про наявність підстав для звернення до суду із заявою про припинення, продовження або про зміну застосування таких заходів. Після проведення огляду, представник закладу з надання психіатричної допомоги (лікар-психіатр), який надає особі психіатричну допомогу, направляє до суду за місцезнаходженням закладу з надання психіатричної допомоги заяву, до якої додається висновок комісії лікарів-психіатрів, що містить обґрунтування необхідності продовження зміни або припинення застосування примусового заходу медичного характеру відповідно. У подальшому продовження застосування примусового заходу медичного характеру проводиться кожного разу на строк, що не перевищує шість місяців.
Особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру має право звернутися до суду із заявою про зміну або припинення застосування примусових заходів медичного характеру не частіше одного разу на 6 місяців та незалежно від того, чи розглядалося це питання судом в зазначений період. Особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, має право звернутися до обраного нею незалежного лікаря-психіатра з метою отримання висновку про стан свого психічного здоров’я та про необхідність застосування до неї примусових заходів медичного характеру. У висновку незалежного лікаря-психіатра мають бути зазначені підстави для зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. У разі відсутності таких підстав у висновку обґрунтовується необхідність продовження застосування примусових заходів медичного характеру. Адміністрація закладу з надання психіатричної допомоги, в якому перебуває особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, а також адміністрація кримінально-виконавчої установи, якщо примусові заходи медичного характеру застосовуються до особи за місцем відбування покарання, зобов'язані забезпечити безперешкодну можливість обстеження особи обраним нею незалежним лікарем-психіатром на території закладу з надання психіатричної допомоги або кримінально-виконавчої установи відповідно";
 
Враховано   частини третю – п’яту викласти в такій редакції:
"Питання про продовження, зміну або припинення застосування примусового заходу медичного характеру вирішується судом у разі такої зміни стану психічного здоров'я особи, за якої відпадає необхідність застосування раніше призначеного заходу та виникає необхідність у призначенні іншого примусового заходу медичного характеру чи якщо особа видужала. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється судом за заявою представника закладу з надання психіатричної допомоги (лікаря-психіатра), який надає особі психіатричну допомогу. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, що обґрунтовує необхідність продовження, зміни або припинення застосування таких примусових заходів. Зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру може здійснюватися судом також за заявою особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, або її захисника чи іншого законного представника, у разі, якщо така особа за своїм станом здоров’я не може усвідомлено подати до суду відповідну заяву. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів закладу, в якому особі надається психіатрична допомога, або, у разі наявності, висновок обраного особою незалежного лікаря-психіатра.
Особи, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру, підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на шість місяців для вирішення питання про наявність підстав для звернення до суду із заявою про припинення, продовження або про зміну застосування таких заходів. Після проведення огляду, представник закладу з надання психіатричної допомоги (лікар-психіатр), який надає особі психіатричну допомогу, направляє до суду за місцезнаходженням закладу з надання психіатричної допомоги заяву, до якої додається висновок комісії лікарів-психіатрів, що містить обґрунтування необхідності продовження зміни або припинення застосування примусового заходу медичного характеру відповідно. У подальшому продовження застосування примусового заходу медичного характеру проводиться кожного разу на строк, що не перевищує шість місяців.
Особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру має право звернутися до суду із заявою про зміну або припинення застосування примусових заходів медичного характеру не частіше одного разу на 6 місяців та незалежно від того, чи розглядалося це питання судом в зазначений період. Особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, має право звернутися до обраного нею незалежного лікаря-психіатра з метою отримання висновку про стан свого психічного здоров’я та про необхідність застосування до неї примусових заходів медичного характеру. У висновку незалежного лікаря-психіатра мають бути зазначені підстави для зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. У разі відсутності таких підстав у висновку обґрунтовується необхідність продовження застосування примусових заходів медичного характеру. Адміністрація закладу з надання психіатричної допомоги, в якому перебуває особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, а також адміністрація кримінально-виконавчої установи, якщо примусові заходи медичного характеру застосовуються до особи за місцем відбування покарання, зобов'язані забезпечити безперешкодну можливість обстеження особи обраним нею незалежним лікарем-психіатром на території закладу з надання психіатричної допомоги або кримінально-виконавчої установи відповідно";
 
135. "За рішенням суду застосовуються примусові заходи медичного характеру, передбачені Кримінальним кодексом України.";
 
-54- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци третій – четвертий підпункту сімнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
136. частини третю - п'яту виключити;
 
      
137. після частини другої доповнити новими частинами третьою - шостою такого змісту:
 
-55- Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Корчинська О.А.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци п’ятий – дев’ятий підпункту сімнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
"Примусові заходи медичного характеру, не пов’язані з позбавленням волі, застосовуються в закладі з надання психіатричної допомоги у межах адміністративно-територіальної одиниці за місцем проживання особи за бажанням такої особи. Розміщення хворих, до яких за рішенням суду застосовуються примусові заходи медичного характеру, у відділеннях і палатах закладів з надання психіатричної допомоги відповідного типу здійснюється з урахуванням їх статі, віку та психічного стану в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
При застосуванні судом запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, порядок організації психіатричної допомоги такій особі встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
Враховано   доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
Примусові заходи медичного характеру, не пов’язані з позбавленням волі, застосовуються в закладі з надання психіатричної допомоги у межах адміністративно-територіальної одиниці за місцем проживання особи за бажанням такої особи. Розміщення хворих, до яких за рішенням суду застосовуються примусові заходи медичного характеру, у відділеннях і палатах закладів з надання психіатричної допомоги відповідного типу здійснюється з урахуванням їх статі, віку та психічного стану в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
При застосуванні судом запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, порядок організації психіатричної допомоги такій особі встановлюється Кабінетом Міністрів України";
 
138. "Примусові заходи медичного характеру застосовуються в закладі з надання психіатричної допомоги, як правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до місця проживання особи.
 
      
139. Примусові заходи медичного характеру застосовуються в спеціальних закладах з надання психіатричної допомоги в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
 
      
140. До неповнолітніх примусові заходи медичного характеру застосовуються відокремлено від повнолітніх осіб в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги.
 
      
141. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється в порядку, передбаченому Кримінальним кодексом України.";
 
      
142. 18) у статті 22:
 
-56- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци перший-десятий підпункту вісімнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у частині другій статті 22 слова "до психіатричного закладу" словами "до такого закладу";
 
Враховано   17) у частині другій статті 22 слова "до психіатричного закладу" замінити словами "до такого закладу";
 
143. у частині другій:
 
      
144. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
145. слова "психіатричного закладу" замінити словами "такого закладу";
 
      
146. слова та цифри "протягом 24 годин" замінити словами та цифрами "протягом 48 годин";
 
      
147. після слів "з дня її надходження" доповнити словами "не враховуючи вихідних та святкових днів";
 
      
148. у частині третій:
 
      
149. слова "психіатричних закладів" замінити словами "закладів з надання психіатричної допомоги";
 
      
150. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
      
151. у другому реченні частини четвертої після слів "чи представника психіатричного закладу, що подав заяву," доповнити словом "адвоката";
 
      
152. 19) у статті 23:
 
   18) у статті 23:
 
153. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
154. "Влаштування особи до закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання"
 
-57- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац третій підпункту дев’ятнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"назву та частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 23. Влаштування особи, яка страждає на психічний розлад, до закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціального навчального закладу для соціального захисту та спеціального навчання
 
Враховано   "Стаття 23. Влаштування особи, яка страждає на психічний розлад, до закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціального навчального закладу для соціального захисту та спеціального навчання
 
155. у частині першій:
 
-58- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци четвертий - дванадцятий підпункту дев’ятнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
частину першу викласти в такій редакції:
"Підставою для влаштування особи, яка страждає на психічний розлад, до закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, є особиста письмова заява особи та висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра; для особи віком до 18 років - письмова заява батьків або іншого законного представника та рішення органу опіки та піклування, прийняте на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра. Висновок повинен містити відомості про наявність у особи психічного розладу та її потребу в постійному сторонньому догляді";
 
Враховано   Підставою для влаштування особи, яка страждає на психічний розлад, до закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, є особиста письмова заява особи та висновок лікарської комісії за участю лікаря-психіатра; для особи віком до 18 років - письмова заява батьків або іншого законного представника та рішення органу опіки та піклування, прийняте на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра. Висновок повинен містити відомості про наявність у особи психічного розладу та її потребу в постійному сторонньому догляді";
 
156. у першому реченні:
 
      
157. слово "поміщення" замінити словом "влаштування";
 
      
158. слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади,";
 
      
159. слова "особиста заява особи" замінити словами "особиста письмова заява особи";
 
      
160. слова "або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною," виключити;
 
      
161. слова "заява батьків" замінити словами "письмова заява батьків";
 
      
162. у другому реченні слова "психоневрологічному закладі для соціального захисту" замінити словами "закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади";
 
-59- Третьяков О.Ю.
В абзаці одинадцятому підпункту дев’ятнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту слово "утримання" замінити словом "проживання".
 
Відхилено      
163. у частині другій слова "психоневрологічному закладі для соціального захисту" замінити словами "закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади";
 
-60- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац дванадцятий підпункту дев’ятнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у частині другій слова "психоневрологічному закладі для соціального захисту" замінити словами "закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади";
 
Враховано   у частині другій слова "психоневрологічному закладі для соціального захисту" замінити словами "закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади";
 
164. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
165. у першому реченні:
 
-61- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту дев’ятнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у першому реченні слова "психоневрологічного закладу для спеціального навчання" замінити словами "спеціального навчального закладу", а слова "заява його батьків" словами "письмова заява одного з його батьків";
 
Враховано   у першому реченні слова "психоневрологічного закладу для спеціального навчання" замінити словами "спеціального навчального закладу", а слова "заява його батьків" - словами "письмова заява одного з його батьків";
 
166. слова "психоневрологічного закладу для спеціального навчання" замінити словами "навчального закладу для спеціального навчання";
 
      
167. слова "заява одного з його батьків" замінити словами "письмова заява одного з його батьків";
 
      
168. у другому реченні слова "психоневрологічного закладу для спеціального навчання" замінити словами "навчального закладу для спеціального навчання";
 
-62- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац сімнадцятий підпункту дев’ятнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у другому реченні слова "психоневрологічного закладу для спеціального навчання" замінити словами "спеціального навчального закладу";
 
Враховано   у другому реченні слова "психоневрологічного закладу для спеціального навчання" замінити словами "спеціального навчального закладу";
 
169. у частині четвертій:
 
-63- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац вісімнадцятий підпункту дев’ятнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у частині четвертій слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціального навчального закладу", а слово "утримання" словом "проживання";
 
Враховано   у частині четвертій слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціального навчального закладу", а слово "утримання" - словом "проживання";
 
170. слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади,";
 
      
171. слова "спеціального навчання" замінити словами "навчального закладу для спеціального навчання";
 
-64- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац двадцятий підпункту дев’ятнадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -65- Третьяков О.Ю.
Підпункт дев’ятнадцятий пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом двадцять першим такого змісту:
"слово "утримання" замінити словом "проживання";
 
Враховано    
172. 20) у статті 24:
 
   19) у статті 24:
 
173. у назві статті слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання";
 
-66- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац другий підпункту двадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у назві слова "з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "із закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціального навчального закладу";
 
Враховано   у назві слова "з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "із закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціального навчального закладу";
 
174. у частині першій:
 
-67- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац четвертий підпункту двадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у частині першій слова "з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "із закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або загальноосвітнього навчального закладу відповідного типу", а слова "у психоневрологічному закладі для соціального захисту або спеціального навчання" - словами "у закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціальному навчальному закладі";
 
Враховано   у частині першій слова "з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "із закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або загальноосвітнього навчального закладу відповідного типу", а слова "у психоневрологічному закладі для соціального захисту або спеціального навчання" - словами "у закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціальному навчальному закладі";
 
175. слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання";
 
      
176. слова "психоневрологічному закладі для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або для перебування у навчальному закладі для спеціального навчання";
 
      
177. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
178. у абзаці першому слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання";
 
-68- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац сьомий підпункту двадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"в абзаці першому слова "з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "із закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціального навчального закладу";
 
Враховано   в абзаці першому слова "з психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "із закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціального навчального закладу";
 
179. у абзаці другому слова "заява особи" замінити словами "письмова заява особи";
 
   в абзаці другому слова "заява особи" замінити словами "письмова заява особи";
 
180. у абзаці третьому слова "або особи, визнаної у встановленому законом порядку недієздатною," виключити;
 
-69- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац дев’ятий підпункту двадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
181. у абзаці четвертому слова "психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання";
 
-70- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац десятий підпункту двадцятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"абзац четвертий викласти у такій редакції:
"рішення суду про незаконне поміщення особи до закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціального навчального закладу";
 
Враховано   абзац четвертий викласти в такій редакції:
"рішення суду про незаконне поміщення особи до закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціального навчального закладу";
 
182. 21) у статті 25:
 
   20) у статті 25:
 
183. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
184. абзац четвертий після слів "соціальної допомоги" доповнити словом "соціальних послуг";
 
-71- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац третій підпункту двадцять першого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"абзац четвертий викласти в такій редакції:
"одержання психіатричної та соціальної допомоги, соціальних послуг в умовах, що відповідають вимогам санітарного законодавства, одержання допомоги з боку благодійних та громадських організацій";
 
Враховано   абзац четвертий викласти в такій редакції:
"одержання психіатричної та соціальної допомоги, соціальних послуг в умовах, що відповідають вимогам санітарного законодавства, одержання допомоги з боку благодійних та громадських організацій";
 
185. у абзаці восьмому слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги";
 
-72- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац четвертий підпункту двадцять першого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"в абзаці восьмому слова "утримання в психіатричному закладі" замінити словами "перебування в закладі з надання психіатричної допомоги";
 
Враховано   в абзаці восьмому слова "утримання в психіатричному закладі" замінити словами "перебування в закладі з надання психіатричної допомоги";
 
186. у абзаці дев’ятому слова "згоду або відмову" замінити словами "письмову згоду або письмову відмову";
 
   в абзаці дев’ятому слова "згоду або відмову" замінити словами "письмову згоду або письмову відмову";
 
187. у абзаці тринадцятому слова "за власним бажанням" замінити словами "за власним письмовим бажанням";
 
-73- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац шостий підпункту двадцять першого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
188. абзац п’ятнадцятий після слів "судових засіданнях" доповнити словами "висловлення своєї думки щодо висновків лікарів-психіатрів у судовому засіданні";
 
   абзац п’ятнадцятий після слів "судових засіданнях" доповнити словами "висловлення своєї думки щодо висновків лікарів-психіатрів у судовому засіданні";
 
189. в абзаці шістнадцятому слова "психіатричного закладу чи психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги чи закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання";
 
-74- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац восьмий підпункту двадцять першого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"в абзаці шістнадцятому слова "психіатричного закладу чи психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги чи закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціального навчального закладу";
 
Враховано   в абзаці шістнадцятому слова "психіатричного закладу чи психоневрологічного закладу для соціального захисту або спеціального навчання" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги чи закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціального навчального закладу";
 
190. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
191. у абзаці першому слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги";
 
-75- Третьяков О.Ю.
У абзаці десятому підпункту двадцять першого пункту 1 Розділу І законопроекту після слів: "закладі з надання психіатричної допомоги" доповнити словами: "закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчальному закладі для спеціального навчання".
 
Враховано частково   в абзаці першому слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги, закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади";
 
    -76- Третьяков О.Ю.
У абзаці другому частини четвертої статті 25 Закону України "про психіатричну допомогу" слово "психіатричного" виключити.
 
Відхилено    
192. у абзаці восьмому слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
 
-77- Третьяков О.Ю.
Абзац десятий підпункту двадцять першого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"абзац восьмий викласти в такій редакції:
звернення з питань надання психіатричної допомоги безпосередньо до керівника або завідуючого відділенням закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання з питань надання психіатричної допомоги, соціального захисту, соціальних послуг, виписки із закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання та додержання прав, передбачених цим Законом";
 
Враховано частково   абзац восьмий викласти в такій редакції:
"звернення з питань надання психіатричної допомоги безпосередньо до керівника або завідуючого відділенням закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання з питань надання психіатричної допомоги, соціального захисту, соціальних послуг, виписки із закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчального закладу для спеціального навчання та додержання прав, передбачених цим Законом";
 
193. абзац дев’ятий після слів "згідно з законодавством" доповнити словами "в тому числі на період застосування до особи примусових заходів медичного характеру на підставах та в порядку, передбачених законами України";
 
-78- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац дванадцятий підпункту двадцять першого пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
194. у абзаці першому частини п'ятої слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги";
 
-79- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац тринадцятий підпункту двадцять першого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"в абзаці першому частини п'ятої слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги або закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади";
 
Враховано   в абзаці першому частини п'ятої слова "психіатричному закладі" замінити словами "закладі з надання психіатричної допомоги або закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади";
 
    -80- Третьяков О.Ю.
У абзаці тринадцятому підпункту двадцять першого пункту 1 розділу І законопроекту після слів "закладі з надання психіатричної допомоги" доповнити словами "закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, або навчальному закладі для спеціального навчання".
 
Враховано частково    
195. 22) у статті 26:
 
   21) у статті 26:
 
196. у частині першій слова та цифри "15 років" замінити словами та цифрами "14 років";
 
-81- Березюк О.Р.
Бабак А.В.
Сисоєнко І.В.
В підпункті двадцять другому пункту 1 Розділу І законопроекту у пропонованій редакції частини першої статті 26 Закону України "Про психіатричну допомогу" перед словами "психічного стану" та після слів "у доступній формі" доповнити словами "та її законним представникам", перед словами "психічного стану" та після слова "прогноз" доповнити словами "такої особи".
 
Відхилено   у частині першій слова та цифри "до 15 років" замінити словами та цифрами "до 14 років";
 
197. частину другу після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "якщо це не може завдати шкоди її психічному здоров’ю або призвести до безпосередньої небезпеки для інших осіб";
 
-82- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац третій підпункту двадцять другого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"частину другу доповнити словами "відповідно до закону";
 
Враховано   частину другу доповнити словами "відповідно до закону";
 
    -83- Березюк О.Р.
Бабак А.В.
Сисоєнко І.В.
В підпункті двадцять другому пункту 1 Розділу І законопроекту після слів "психіатричної допомоги" виключити слова "якщо це не може завдати шкоди її психічному здоров’ю або призвести до безпосередньої небезпеки для інших осіб".
 
Враховано редакційно    
198. 23) у статті 27:
 
-84- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац перший підпункту двадцять третього пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у статті 27 у другому реченні частини першої слова "в тому числі" виключити";
 
Враховано   22) у статті 27:
у другому реченні частини першої слова "в тому числі" виключити;
 
199. у частині першій слова "право на пільги" замінити словами "право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги";
 
-85- Третьяков О.Ю.
Абзац другий підпункту двадцять третього пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"Професійні права, обов’язки лікаря-психіатра, інших працівників, які безпосередньо надають психіатричну допомогу, соціальні послуги особами, які страждають на психічні розлади, у тому числі здійснюють догляд, при наданні психіатричної допомоги встановлюються Основами законодавства України про охорону здоров'я, цим Законом, Законом України "Про соціальні послуги" та іншими законами."
 
Відхилено      
200. у частині другій слова "встановлення діагнозу психічного захворювання," виключити;
 
-86- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац третій підпункту двадцять третього пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у частині другій слова "встановлення діагнозу психічного захворювання" замінити словами "встановлення діагнозу психічного розладу";
 
Враховано   у частині другій слова "встановлення діагнозу психічного захворювання" замінити словами "встановлення діагнозу психічного розладу";
 
201. частину четверту після слів "прийняті ними рішення" доповнити словами "дії чи бездіяльність";
 
-87- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац четвертий підпункту двадцять третього пункту 1 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
202. 24) у статті 28:
 
-88- Третьяков О.Ю.
Абзац перший підпункту двадцять четвертого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Назву статті 28 Закону України "Про психіатричну допомогу" викласти в такій редакції:
"Обов’язкове страхування працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, соціальних послуг особами, які страждають на психічні розлади, в тому числі здійснюють догляд".
 
Відхилено   23) у назві та частині першій статті 28 слова "в тому числі здійснюють догляд за особами" замінити словами "здійснюють догляд";
 
203. у назві статті слова "в тому числі здійснюють догляд за особами" замінити словами "здійснюють догляд, в тому числі надають соціальні послуги особам";
 
-89- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац другий підпункту двадцять четвертого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"у назві та частині першій статті 28 слова "в тому числі здійснюють догляд за особами" замінити словами "здійснюють догляд";
 
Враховано      
204. у частині першій слова "в тому числі здійснюють догляд за особами" замінити словами "здійснюють догляд, в тому числі надають соціальні послуги особам";
 
-90- Третьяков О.Ю.
Абзац третій підпункту двадцять четвертого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"Речення перше частини першої викласти в такій редакції:
"Працівники, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, соціальних послуг особами, які страждають на психічні розлади, в тому числі здійснюють догляд, на випадок заподіяння шкоди їх здоров'ю або смерті, пов'язаних з виконанням ними службових обов'язків, підлягають державному обов'язковому страхуванню.
 
Відхилено      
205. 25) у статті 29:
 
   24) у статті 29:
 
206. у назві статті слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, навчального закладу для спеціального навчання";
 
-91- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац другий підпункту двадцять п’ятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"у назві статті слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, спеціального навчального закладу";
 
Враховано   у назві слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, спеціального навчального закладу";
 
207. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
208. у абзаці першому слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, навчального закладу для спеціального навчання";
 
-92- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац четвертий підпункту двадцять п’ятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"в абзаці першому слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, спеціального навчального закладу";
 
Враховано   в абзаці першому слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, спеціального навчального закладу";
 
209. у абзаці другому після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "соціального захисту, соціальних послуг, спеціального навчання";
 
   абзац другий після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "соціального захисту, соціальних послуг, спеціального навчання";
 
210. у абзаці четвертому:
 
-93- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзаци шостий – дев’ятий підпункту двадцять п’ятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"абзац четвертий після слів "надається психіатрична допомога" доповнити словами "надаються соціальний захист, соціальні послуги, спеціальне навчання", а після слів "психіатричну допомогу" доповнити словами "соціальний захист, соціальні послуги, спеціальне навчання а слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, іншого закладу соціальної підтримки (догляду), спеціального навчального закладу";
 
Враховано   у абзаці четвертому після слів "надається психіатрична допомога" доповнити словами "надаються соціальний захист, соціальні послуги, спеціальне навчання", після слів "психіатричну допомогу" - словами "соціальний захист, соціальні послуги, спеціальне навчання", а слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, іншого закладу соціальної підтримки (догляду), спеціального навчального закладу";
 
211. після слів "психіатрична допомога" доповнити словами "соціальний захист, соціальні послуги, спеціальне навчання";
 
      
212. після слів "психіатричну допомогу" доповнити словами "соціальний захист, соціальні послуги, спеціальне навчання";
 
      
213. слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, навчального закладу для спеціального навчання";
 
      
214. у абзаці шостому після слів "психіатрична допомога" доповнити словами "соціальний захист, соціальні послуги, спеціальне навчання";
 
   абзац шостий доповнити словами "соціальний захист, соціальні послуги, спеціальне навчання";
 
215. у абзаці сьомому слова " (за вибором осіб, яким надається психіатрична допомога) про стан їх здоров'я та перебування у психіатричному закладі" замінити словами "про стан здоров’я осіб, яким надається психіатрична допомога, соціальний захист, соціальні послуги (за вибором таких осіб) або які здійснюють спеціальне навчання, та їх перебування у закладі з надання психіатричної допомоги, закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, навчальному закладі для спеціального навчання";
 
-94- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац дев’ятий підпункту двадцять п’ятого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"абзац сьомий викласти у такій редакції:
"своєчасно інформувати відповідно до закону членів сім'ї, інших родичів або законних представників чи інших осіб про стан здоров’я осіб, яким надається психіатрична допомога, соціальний захист, соціальні послуги або які проходять спеціальне навчання, та про перебування зазначених осіб у закладі з надання психіатричної допомоги, закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, спеціальному навчальному закладі";
 
Враховано   абзац сьомий викласти в такій редакції:
"своєчасно інформувати відповідно до закону порядку членів сім'ї, інших родичів або законних представників чи інших осіб про стан здоров’я осіб, яким надається психіатрична допомога, соціальний захист, соціальні послуги або які проходять спеціальне навчання, та про перебування зазначених осіб у закладі з надання психіатричної допомоги, закладі соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, спеціальному навчальному закладі";
 
216. у абзаці восьмому після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "соціального захисту, соціальних послуг, спеціального навчання";
 
   абзац восьмий доповнити словами "соціального захисту, соціальних послуг, спеціального навчання";
 
217. у абзаці десятому після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "соціального захисту, соціальних послуг або спеціальному навчанні,";
 
   абзаци десятий та одинадцятий після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "соціального захисту, соціальних послуг або спеціальному навчанні";
 
218. у абзаці одинадцятому після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "соціального захисту, соціальних послуг або спеціальним навчанням,";
 
      
219. 26) у статті 32:
 
   25) у статті 32:
 
220. назву статті після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "соціальним захистом осіб, які страждають на психічні розлади, або спеціальним навчанням";
 
-95- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац другий підпункту двадцять шостого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"назву статті доповнити словами "соціальним захистом, наданням соціальних послуг особам, які страждають на психічні розлади, або їх спеціальним навчанням";
 
Враховано   назву доповнити словами "соціальним захистом, наданням соціальних послуг особам, які страждають на психічні розлади, або їх спеціальним навчанням";
 
221. у першій частині:
 
-96- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац другий підпункту двадцять шостого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"частину першу викласти у такій редакції:
"Рішення, дії чи бездіяльність осіб, які порушують права, свободи та законні інтереси громадян при наданні їм психіатричної допомоги, здійсненні їх соціального захисту, наданні їм соціальних послуг або проходженні ними спеціального навчання, можуть бути оскаржені, за вибором таких громадян, до власника закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, спеціального навчального закладу або уповноваженого ними органу, або у порядку підлеглості до вищого органу чи посадової особи, або безпосередньо до суду";
 
Враховано   частину першу викласти в такій редакції:
 
222. після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "здійсненні їх соціального захисту або проходженні ними спеціального навчання,";
 
   "Рішення, дії чи бездіяльність осіб, які порушують права, свободи та законні інтереси громадян при наданні їм психіатричної допомоги, здійсненні їх соціального захисту, наданні їм соціальних послуг або проходженні ними спеціального навчання, можуть бути оскаржені, за вибором таких громадян, до власника закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, спеціального навчального закладу або уповноваженого ними органу, або у порядку підлеглості до вищого органу чи посадової особи, або безпосередньо до суду";
 
223. слова "закладу для соціального захисту чи спеціального навчання" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, навчального закладу для спеціального навчання";
 
      
224. частину другу після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "здійсненні їх соціального захисту або проходженні ними спеціального навчання";
 
-97- Бахтеєва Т.Д.
Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Сисоєнко І.В.
Шипко А.Ф.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Абзац четвертий підпункту двадцять шостого пункту 1 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"частину другу після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "здійсненні їх соціального захисту, наданні їм соціальних послуг або проходженні ними спеціального навчання";
 
Враховано   частину другу після слів "психіатричної допомоги" доповнити словами "здійсненні їх соціального захисту, наданні їм соціальних послуг або проходженні ними спеціального навчання";
 
225. 27) у тексті Закону слова "психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі.
 
   26) у тексті Закону слова "психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі.
 
226. 2. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19 із заступними змінами):
 
-98- Березенко С.І.
Біловол О.М.
Богомолець О.В.
Кириченко О.М.
Мельничук С.П.
Мусій О.С.
Шурма І.М.
Яриніч К.В.
Пункти 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
у статті 95:
частину першу викласти в такій редакції:
1. "Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється судом за заявою представника закладу з надання психіатричної допомоги (лікаря-психіатра), який надає особі психіатричну допомогу. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, що обґрунтовує необхідність продовження, зміни або припинення застосування таких примусових заходів.
Зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру може здійснюватися судом також за заявою особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, її захисника або законного представника, у разі, якщо така особа за станом свого здоров’я не може усвідомлювати свої дії (бездіяльність) чи керувати ними, в тому числі не може усвідомлено подати до суду відповідну заяву. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів закладу, в якому особі надається психіатрична допомога, або, у разі наявності, висновок обраного нею незалежного лікаря-психіатра.
частину другу доповнити абзацами такого змісту:
"Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру мають право звертатися до суду із заявою про зміну або припинення застосування примусових заходів медичного характеру не частіше одного разу на 6 місяців та незалежно від того, чи розглядалося судом це питання в зазначений період.
Особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, має право звернутися до обраного нею незалежного лікаря-психіатра з метою отримання висновку про стан свого психічного здоров’я. У висновку незалежного лікаря-психіатра мають бути зазначені підстави для зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. У разі відсутності таких підстав у висновку обґрунтовується необхідність продовження застосування примусових заходів медичного характеру";
2) у тексті Кодексу слова "психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі.
2. Абзац другий частини п’ятої статті 281 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356) виключити.
3. У тексті Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492) слова "психіатричний заклад" та "наркологічний або психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі.
4. 4. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст.88):
1) у частині першій статті 116 слова "у медичному чи психіатричному стаціонарі" замінити словами "у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я чи закладі з надання психіатричної допомоги";
2) частину другу статті 506 виключити;
3) в пункті 2 частини 1 статті 508 слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
4) частину першу статті 512 викласти в такій редакції:
"1. Судовий розгляд здійснюється одноособово суддею в судовому засіданні за участю прокурора, обов’язковою участю фізичної особи, стосовно якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру, її законного представника та захисника згідно із загальними правилами цього Кодексу";
5) частину третю статті 514 викласти і такій редакції:
"3. Розгляд питання про продовження, зміну чи припинення застосування судом примусових заходів медичного характеру здійснюється за письмовою заявою представника закладу з надання психіатричної допомоги (лікаря-психіатра), де тримається дана особа. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, що обґрунтовує необхідність продовження, зміни або припинення застосування таких примусових заходів. Розгляд питання про зміну чи припинення застосування судом примусових заходів медичного характеру може також здійснюватися за письмовою заявою особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, або її захисника чи законного представника, у разі, якщо така особа за своїм станом здоров’я не може усвідомлювати свої дії (бездіяльність) чи керувати ними, в тому числі не може усвідомлено подати до суду відповідну заяву. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів закладу, в якому особі надається психіатрична допомога, або, у разі наявності, висновок обраного особою незалежного лікаря-психіатра";
5. У статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 2004 р., № 7, ст. 53) слова "психіатричних закладах охорони здоров'я" замінити словами "закладах з надання психіатричної допомоги".
6. Частину другу статті 49 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19, 2007 р., № 33, ст. 440) виключити".
 
Враховано   1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
1) у статті 95:
частину першу викласти в такій редакції:
1. "Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється судом за заявою представника закладу з надання психіатричної допомоги (лікаря-психіатра), який надає особі психіатричну допомогу. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, що обґрунтовує необхідність продовження, зміни або припинення застосування таких примусових заходів.
Зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру може здійснюватися судом також за заявою особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, її захисника або законного представника, у разі, якщо така особа за станом свого здоров’я не може усвідомлювати свої дії (бездіяльність) чи керувати ними, в тому числі не може усвідомлено подати до суду відповідну заяву. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів закладу, в якому особі надається психіатрична допомога, або, у разі наявності, висновок обраного нею незалежного лікаря-психіатра.
частину другу доповнити абзацами такого змісту:
"Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру мають право звертатися до суду із заявою про зміну або припинення застосування примусових заходів медичного характеру не частіше одного разу на 6 місяців та незалежно від того, чи розглядалося судом це питання в зазначений період.
Особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, має право звернутися до обраного нею незалежного лікаря-психіатра з метою отримання висновку про стан свого психічного здоров’я. У висновку незалежного лікаря-психіатра мають бути зазначені підстави для зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру. У разі відсутності таких підстав у висновку обґрунтовується необхідність продовження застосування примусових заходів медичного характеру";
2) у тексті Кодексу слова "психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі.
2. Абзац другий частини п’ятої статті 281 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356) виключити.
3. У тексті Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492) слова "психіатричний заклад" та "наркологічний або психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі.
4. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст.88):
1) у частині першій статті 116 слова "у медичному чи психіатричному стаціонарі" замінити словами "у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я чи закладі з надання психіатричної допомоги";
2) частину другу статті 506 виключити;
3) в пункті 2 частини 1 статті 508 слова "психіатричного закладу" замінити словами "закладу з надання психіатричної допомоги";
4) частину першу статті 512 викласти в такій редакції:
"1. Судовий розгляд здійснюється одноособово суддею в судовому засіданні за участю прокурора, обов’язковою участю фізичної особи, стосовно якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру, її законного представника та захисника згідно із загальними правилами цього Кодексу";
5) частину третю статті 514 викласти і такій редакції:
"3. Розгляд питання про продовження, зміну чи припинення застосування судом примусових заходів медичного характеру здійснюється за письмовою заявою представника закладу з надання психіатричної допомоги (лікаря-психіатра), де тримається дана особа. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, що обґрунтовує необхідність продовження, зміни або припинення застосування таких примусових заходів. Розгляд питання про зміну чи припинення застосування судом примусових заходів медичного характеру може також здійснюватися за письмовою заявою особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, або її захисника чи законного представника, у разі, якщо така особа за своїм станом здоров’я не може усвідомлювати свої дії (бездіяльність) чи керувати ними, в тому числі не може усвідомлено подати до суду відповідну заяву. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів закладу, в якому особі надається психіатрична допомога, або, у разі наявності, висновок обраного особою незалежного лікаря-психіатра";
5. У статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 2004 р., № 7, ст. 53) слова "психіатричних закладах охорони здоров'я" замінити словами "закладах з надання психіатричної допомоги".
6. Частину другу статті 49 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19, 2007 р., № 33, ст. 440) виключити".
 
227. частину другу статті 49 виключити.
 
-99- Левченко Ю.В.
Абзац другий частини першої пункту 2 Розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено      
228. 3. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10 із наступними замінами):
 
      
229. у частині першій статті 60 слова "психіатричних закладах охорони здоров'я" замінити словами "закладах з надання психіатричної допомоги"
 
      
230. 4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356 із заступними змінами):
 
-100- Березюк О.Р.
Бабак А.В.
Сисоєнко І.В.
До пункту 4 Розділу 1 законопроекту у пропонованій редакції частини першої статті 64 Цивільного Кодексу України додати новий третій пункт такого змісту:
3) яка працює у закладах соціальної, психологічної, психіатричної допомоги, в яких перебуває фізична особа, над якою встановлюється опікунство або піклування, та близькі родичі таких працівників.
 
Відхилено      
231. абзац другий у частині п’ятій статті 281 виключити.
 
      
232. 5. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492 із заступними змінами):
 
      
233. 1) частину четверту статті 241 після слів "експертизи за заявою" доповнити словами "самої фізичної особи,";
 
      
234. 2) У тексті Кодексу слова "психіатричний заклад" та слова "наркологічний або психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі.
 
      
235. 6. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131 із заступними змінами):
 
      
236. 1) частину другу статті 95 доповнити абзацом другим наступного змісту:
 
-101- Пташник В.Ю.
Підпункт 1 пункту 6 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"1) частину другу статті 95 доповнити абзацом другим наступного змісту:
"Розгляд питання про зміну чи припинення застосування примусових заходів медичного характеру може також здійснюватися за заявою самої особи, до якої вони застосовуються, не частіше ніж один раз на 6 місяців та незалежно від того, чи розглядалось це питання у зазначений період в порядку, передбаченому попереднім абзацом. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів закладу, що надає особі психіатричні допомогу, або висновок незалежного від цього закладу лікаря-психіатра. Особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, має право звернутись до обраного нею незалежного від закладу з надання психіатричної допомоги лікаря-психіатра з метою отримання висновку про стан свого психічного здоров’я та про доцільність продовження надання особі такої психіатричної допомоги. Адміністрація закладу з надання психіатричної допомоги, в якому перебуває особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, а також адміністрація кримінально-виконавчої установи, якщо примусові заходи медичного характеру застосовуються до особи за місцем відбування покарання, зобов'язані забезпечити безперешкодну можливість обстеження особи незалежним лікарем-психіатром на території закладу з надання психіатричної допомоги або кримінально-виконавчої установи.";
 
Враховано редакційно      
237. "Розгляд питання про зміну чи припинення застосування примусових заходів медичного характеру може здійснюватися за заявою самої особи, до якої вони застосовуються, не частіше ніж один раз на 6 місяців. Особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, має право звернутись до обраного нею незалежного від закладу з надання психіатричної допомоги лікаря-психіатра з метою отримання висновку про стан свого психічного здоров’я та про доцільність продовження надання особі такої психіатричної допомоги.";
 
      
238. 2) у тексті Кодексу слова "психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі;
 
      
239. 7. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 із заступними змінами):
 
      
240. 1) у частині першій статті 512 слова "не є обов'язковою і може мати місце, якщо цьому не перешкоджає характер розладу психічної діяльності чи її психічного захворювання" замінити словами "є обов'язковою";
 
      
241. 2) частину третю статті 514 доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
 
-102- Пташник В.Ю.
Підпункт другий пункту 7 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"2) частину третю статті 514 доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
"Розгляд питання про зміну чи припинення застосування примусових заходів медичного характеру може також здійснюватися за заявою самої особи, до якої вони застосовуються, не частіше ніж один раз на 6 місяців та незалежно від того, чи розглядалось це питання у зазначений період в порядку, передбаченому попереднім абзацом. До заяви додається висновок комісії лікарів-психіатрів закладу, що надає особі психіатричні допомогу, або висновок незалежного від цього закладу лікаря-психіатра. Особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, має право звернутись до обраного нею незалежного від закладу з надання психіатричної допомоги лікаря-психіатра з метою отримання висновку про стан свого психічного здоров’я та про доцільність продовження надання особі такої психіатричної допомоги. Адміністрація закладу з надання психіатричної допомоги, в якому перебуває особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, а також адміністрація кримінально-виконавчої установи, якщо примусові заходи медичного характеру застосовуються до особи за місцем відбування покарання, зобов'язані забезпечити безперешкодну можливість обстеження особи незалежним лікарем-психіатром на території закладу з надання психіатричної допомоги або кримінально-виконавчої установи.";
 
Враховано редакційно      
242. "Розгляд питання про зміну чи припинення застосування примусових заходів медичного характеру може здійснюватися за заявою самої особи, до якої вони застосовуються, не частіше ніж один раз на 6 місяців. Особа, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру, має право звернутись до обраного нею незалежного від закладу з надання психіатричної допомоги лікаря-психіатра з метою отримання висновку про стан свого психічного здоров’я та про доцільність продовження надання особі такої психіатричної допомоги.";
 
      
243. 3) у тексті Кодексу слова "психіатричний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад з надання психіатричної допомоги" у відповідному відмінку і числі;
 
      
244. 8. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21 із наступними змінами):
 
      
245. у статті 116:
 
      
246. частину першу доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
 
      
247. "Особи, які мають психічні розлади, перебувають під постійним наглядом лікаря-психіатра та отримують психіатричну допомогу в закладах з надання психіатричної допомоги.";
 
-103- Пташник В.Ю.
Абзац четвертий пункту 8 розділу І проекту викласти в такій редакції:
"Особи, які мають психічні розлади, перебувають під постійним наглядом лікаря-психіатра та отримують психіатричну допомогу в закладах з надання психіатричної допомоги. Окрім того, особи, до яких у місцях позбавлення волі застосовуються примусові заходи медичного характеру, мають право на безперешкодну зустріч за місцем відбування покарання з незалежним лікарем-психіатром з метою отримання висновку про стан свого психічного здоров’я та про доцільність продовження надання особі такої психіатричної допомоги."
 
Враховано      
248. у частині другій:
 
      
249. після першого речення доповнити новим другим реченням такого змісту:
 
      
250. "Психіатрична допомога в місцях позбавлення волі надається відповідно до законодавства про психіатричну допомогу.";
 
      
251. у третьому реченні слова "забезпечують охорону здоров'я" замінити словами "забезпечують охорону здоров'я, в тому числі психічного здоров’я";
 
      
252. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
253. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
254. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
255. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням у дію відповідних положень цього Закону;
 
256. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
257. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України