Кількість абзаців - 48 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351; 2010 р., № 40, ст. 527; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 499; 2014 р., № 10, ст. 119, № 22, ст. 816; 2015 р., № 4, ст. 13, № 16, ст. 110):
 
   2. У Законі України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351; 2010 р., № 40, ст. 527; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 499; 2014 р., № 10, ст. 119, № 22, ст. 816; 2015 р., № 4, ст. 13, № 16, ст. 110, із змінами, внесеними Законом України від 8 червня 2017 року № 2091-VІІІ):
 
5. 1) абзац другий статті 1 після слів "охорони здоров'я" доповнити словами "охорони дитинства";
 
-1- Богдан Р.Д.
Виключити із доповнень до статті 1 закону України "Про основи національної безпеки України" поняття "охорона дитинства"
 
Відхилено   1) абзац другий статті 1 після слів "охорони здоров'я" доповнити словами "охорони дитинства";
 
6. 2) у статті 6:
 
-2- Логвинський Г.В.
Пункт 2 частини першої законопроекту щодо внесення змін до ст.6 – виключити
 
Відхилено   2) у статті 6:
 
7. а) абзац десятий доповнити словами "збереження та зміцнення інституту сім'ї";
 
-3- Шаповалов Ю.А.
Підпункт "а" пункту 2 частини першої розділу першого законопроекту такого змісту:"а) абзац десятий доповнити словами "збереження та зміцнення інституту сім'ї" виключити
 
Відхилено   а) абзац десятий доповнити словами "збереження та зміцнення інституту сім'ї";
 
8. б) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   б) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
9. "створення умов для повноцінного життя і розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зростання у сімейному оточенні".
 
-4- Павленко Ю.О.
У абзаці другому підпункту "б" підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту після слів "зростання в" додати слово "безпечному";
 
Враховано   "створення умов для повноцінного життя і розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зростання у безпечному сімейному оточенні".
 
    -5- Шаповалов Ю.А.
Підпункт "а" пункту 2 частини першої розділу першого законопроекту такого змісту:
"б) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"створення умов для повноцінного життя і розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зростання у сімейному оточенні" виключити.
 
Відхилено    
10. У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;
 
   У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;
 
11. 3) у статті 7:
 
   3) у статті 7:
 
12. а) після абзацу двадцять п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   а) після абзацу двадцять п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
13. "зростання небезпеки для життя і здоров'я цивільного населення, насамперед дітей, внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів".
 
   "зростання небезпеки для життя і здоров'я цивільного населення, насамперед дітей, внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів".
 
14. У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий – вісімдесят третій вважати відповідно абзацами двадцять сьомим – вісімдесят четвертим;
 
   У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий – вісімдесят третій вважати відповідно абзацами двадцять сьомим – вісімдесят четвертим;
 
15. б) абзац п'ятдесят четвертий викласти в такій редакції:
 
   б) абзац п'ятдесят четвертий викласти в такій редакції:
 
16. "неефективність державної політики щодо підтримки сім'ї та забезпечення, дотримання і захисту прав дитини, і як наслідок, збільшення кількості сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишилися без батьківського піклування";
 
   "неефективність державної політики щодо підтримки сім'ї та забезпечення, дотримання і захисту прав дитини, і як наслідок, збільшення кількості сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишилися без батьківського піклування";
 
17. 4) у частині другій статті 8:
 
   4) у частині другій статті 8:
 
18. а) після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-6- Шаповалов Ю.А.
Підпункт "а" пункту 4 частини першої розділу першого законопроекту такого змісту:
"а) після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечення захисту цивільного населення, насамперед дітей, під час воєнних дій чи збройних конфліктів"
виключити
 
Відхилено   а) після абзацу шістдесят п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
19. "забезпечення захисту цивільного населення, насамперед дітей, під час воєнних дій чи збройних конфліктів".
 
-7- Богдан Р.Д.
Включити до змін до статті 8 Закону України "про основи національної безпеки України" до напрямів державної політики у соціальній та гуманітарній сферах таке положення: "забезпечення захисту цивільного населення, насамперед дітей, під час воєнних дій чи збройних конфліктів";
 
Враховано   "забезпечення захисту цивільного населення, насамперед дітей, під час воєнних дій чи збройних конфліктів".
 
20. У зв'язку з цим абзаци двадцять перший – сімдесят третій вважати відповідно абзацами двадцять другим – сімдесят четвертим;
 
   У зв'язку з цим абзаци шістдесят шостий – сімдесят третій вважати відповідно абзацами шістдесят сьомим – сімдесят четвертим;
 
21. б) в абзаці шістдесят восьмому слова "і підлітків" виключити;
 
   б) в абзаці шістдесят восьмому слова "і підлітків" виключити;
 
22. в) після абзацу шістдесят восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
   в) після абзацу шістдесят восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
23. "створення ефективної системи забезпечення реалізації прав дитини;
 
-8- Павленко Ю.О.
У абзаці другому підпункту "в" підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту після слів "системи забезпечення" додати "дотримання та захисту", слово "реалізації" вилучити
 
Враховано частково   "створення ефективної системи забезпечення реалізації та захисту прав дитини;
 
    -9- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
В абзаці другому підпункту "в" підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту після слів "системи забезпечення реалізації додати слова "та захисту"
 
Враховано    
    -10- Павленко Ю.О.
У абзаці третьому підпункту "в" підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту після слів "зростання в" додати слово "безпечному";
 
Відхилено    
24. недопущення насильства стосовно дітей, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, втягування у злочинну діяльність".
 
   недопущення насильства стосовно дітей, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, втягування у злочинну діяльність".
 
25. У зв'язку з цим абзаци шістдесят дев'ятий – сімдесят четвертий вважати відповідно абзацами сімдесят першим – сімдесят шостим.
 
   У зв'язку з цим абзаци шістдесят дев'ятий – сімдесят четвертий вважати відповідно абзацами сімдесят першим – сімдесят шостим.
 
26. 2. У Законі України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 527; 2014 р., № 22, ст. 816):
 
   3. У Законі України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 527; 2014 р., № 22, ст. 816):
 
27. 1) абзац третій частини другої статті 2 доповнити словами "забезпечення особливого піклування про дитину та реалізації її прав";
 
   1) абзац третій частини другої статті 2 доповнити словами "забезпечення особливого піклування про дитину та реалізації її прав";
 
28. 2) у частині першій статті 8:
 
   2) у частині першій статті 8:
 
29. а) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-11- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
підпункт "а" підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"а) після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
створення ефективної системи забезпечення реалізації та захисту прав дитини;
створення умов для повноцінного життя і розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зростання у безпечному сімейному оточенні";
 
Враховано   а) після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
30. "створення ефективної системи забезпечення реалізації прав дитини, її безпеки та благополуччя, зростання в сімейному оточенні".
 
-12- Павленко Ю.О.
У абзаці другому підпункту "а" підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту після слів "зростання в" додати слово "безпечному";
 
Враховано   "створення ефективної системи забезпечення реалізації та захисту прав дитини;
створення умов для повноцінного життя і розвитку дитини, її безпеки, благополуччя, зростання у безпечному сімейному оточенні".
 
31. У зв'язку з цим абзаци шостий – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – шістнадцятим;
 
   У зв'язку з цим абзаци шостий – п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – сімнадцятим;
 
32. б) абзац восьмий після слів "з обмеженими фізичними можливостями" доповнити словами "дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа";
 
-13- Логвинський Г.В.
Сольвар Р.М.
Голубов Д.І.
підпункт "б" пункту 2 частини другої викласти в такій редакції:
"абзац восьмий після слів "з обмеженими фізичними можливостями" доповнити словами "сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа"
 
Враховано частково   б) абзац дев’ятий після слів "з обмеженими фізичними можливостями" доповнити словами "дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа", а після слів "працівників бюджетної сфери" - словами "а також багатодітних сімей";
 
    -14- Левченко Ю.В.
Пункт "б" підпункту 2 пункту 2 розділу 1 Законопроекту після слів "осіб з їх числа" доповнити словами "сім’ї з дітьми"
 
Враховано частково    
    -15- Богдан Р.Д.
До змін до статті 8 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" додати до переліку осіб, які мають пріоритет у забезпеченні доступним житлом, такі категорії як: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, осіб з їх числа.
 
Враховано    
    -16- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
підпункт "б" підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"б) абзац восьмий після слів "з обмеженими фізичними можливостями" доповнити словами "дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа", після слів "працівників бюджетної сфери" доповнити словами "а також багатодітних сімей";
 
Враховано    
33. в) абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
 
   в) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
 
34. "подолання бездомності громадян, безпритульності, бездоглядності, бродяжництва серед дітей";
 
   "подолання бездомності громадян, безпритульності, бездоглядності, бродяжництва серед дітей";
 
35. г) доповнити абзацами сімнадцятим і вісімнадцятим такого змісту:
 
-17- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац перший підпункту "г" підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"г) доповнити абзацами сімнадцятим- дев’ятнадцятим такого змісту":
 
Враховано   г) доповнити абзацами вісімнадцятим- двадцятим такого змісту:
 
36. "недопущення насильства стосовно дітей, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, втягування у злочинну діяльність;
 
   "недопущення насильства стосовно дітей, залучення їх до найгірших форм дитячої праці, втягування у злочинну діяльність;
 
37. запобігання соціальному сирітству та інституціалізації дітей, зокрема, шляхом розвитку системи соціальних послуг для сімей з дітьми, а також системи послуг раннього втручання з метою запобігання відмовам батьків від новонароджених дітей з вадами розвитку";
 
-18- Логвинський Г.В.
підпункт "г" пункту 2 частини другої після слів "від новонароджених дітей" доповнити словами "в тому числі від дітей з".
 
Відхилено   запобігання соціальному сирітству та інституціалізації дітей, зокрема, шляхом розвитку системи соціальних послуг для сімей з дітьми, а також системи послуг раннього втручання з метою запобігання відмовам батьків від новонароджених дітей з вадами розвитку;
підтримка сімей, які усиновили дітей, взяли дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у свої сім’ї";
 
    -19- Павленко Ю.О.
У абзаці третьому підпункту "г" підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту слова "соціальному сирітству" вилучити. Також вилучити слова "з метою запобігання відмовам батьків від новонароджених дітей з вадами розвитку"
 
Враховано частково    
    -20- Веселова Н.В.
Сольвар Р.М.
Останній абзац статті 8 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" викласти у наступній редакції:
"запобігання соціальному сирітству та інституціалізації дітей, зокрема, шляхом розвитку системи соціальних послуг для сімей з дітьми, а також системи послуг раннього втручання з метою запобігання відмовам батьків від новонароджених дітей, в тому числі з вадами розвитку";
 
Відхилено    
    -21- Левченко Ю.В.
В абзаці 3 пункту "г" підпункту 2 пункту 2 розділу 1 Законопроекту слова "відмовам батьків від новонароджених дітей з вадами розвитку" замінити на слова "відмовам батьків від новонароджених дітей, в тому числі й з вадами розвитку".
 
Відхилено    
    -22- Голубов Д.І.
Останній новий абзац частини першої статті 8 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" викласти у наступній редакції:
"запобігання соціальному сирітству та інституціалізації дітей, зокрема, шляхом розвитку системи соціальних послуг для сімей з дітьми, а також системи послуг раннього втручання з метою запобігання відмовам батьків від новонароджених дітей, в тому числі й від дітей з вадами розвитку"
 
Відхилено    
    -23- Павленко Ю.О.
Доповнити підпункт "г" підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту таким абзацом:
"забезпечення підтримки батьків у виконанні ними батьківських обов’язків задля подолання причин, що обумовлюють втрату батьківських прав"
 
Враховано частково    
    -24- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац третій підпункту "г" підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
"запобігання соціальному сирітству та інституціалізації дітей, зокрема, шляхом забезпечення підтримки батьків у виконанні ними батьківських обов’язків та розвитку системи соціальних послуг для сімей з дітьми";
 
Враховано    
    -25- Павленко Ю.О.
Доповнити підпункт "г" підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту таким абзацом:
"підтримка сімей, які усиновили дітей, взяли дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на виховання в свої сім’ї"
 
Враховано    
38. 3) у частині першій статті 10:
 
   3) у частині першій статті 10:
 
39. а) абзац третій доповнити словами "розвиток інклюзивної освіти";
 
   а) абзац третій доповнити словами "розвиток інклюзивної освіти";
 
40. б) абзац дев'ятнадцятий після слів "діагностики захворювань" доповнити словами "та раннього втручання";
 
   б) абзац дев'ятнадцятий після слів "діагностики захворювань" доповнити словами "та раннього втручання";
 
41. в) доповнити абзацом двадцять першим такого змісту:
 
   в) доповнити абзацом двадцять першим такого змісту:
 
42. "забезпечення проведення комплексних заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді, формування активної громадянської позиції та залучення їх до суспільного життя".
 
   "забезпечення проведення комплексних заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді, формування активної громадянської позиції та залучення їх до суспільного життя".
 
43. 3. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2016 р., № 10, ст. 99):
 
   1. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2016 р., № 10, ст. 99):
 
44. преамбулу після слова "пріоритет" доповнити словами "що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави";
 
   преамбулу після слова "пріоритет" доповнити словами "що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави";
 
45. абзац третій статті 4 після слів "належних умов для" доповнити словами "гарантування безпеки".
 
   абзац третій статті 4 після слів "належних умов для" доповнити словами "гарантування безпеки".
 
46. ІІ. Прикінцеві положення:
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
47. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-26- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити Прикінцеві положення пунктом 2 такого змісту:
"2. Кабінету Міністрів України:
під час опрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2018 рік передбачити суттєве підвищення розміру прожиткового мінімуму для дитини віком до 6 років та для дитини віком від 6 до 18 років;
до 1 січня 2018 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо покращення соціального захисту сімей з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
під час опрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2018 рік передбачити суттєве підвищення розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років та для дітей віком від 6 до 18 років;
до 1 січня 2018 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо покращення соціального захисту сімей з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям.

    -27- Тимошенко Ю.В.
Крулько І.І.
доповнити Прикінцеві положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей» (реєстраційний номер 3579 від 03.12.2015), прийнятого Верховною Радою України 21 червня 2017 року у першому читанні, пунктом 2 у такій редакції:
«2. З метою підвищення рівня безпеки дітей України Кабінету Міністрів України протягом одного тижня подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо підвищення з 1 жовтня 2017 року рівня соціального захисту сімей із дітьми у якому передбачити внесення змін до:
2.1. Статті 12 Закону України Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", виклавши зазначену статтю у такій редакції:
«Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
Допомога при народженні дитини призначається при народженні:
- першої дитини одноразово у сумі кратній 20 розмірам прожиткового мінімуму та щомісячно протягом 36 місяців у розмірі прожиткового мінімуму;
другої дитини одноразово у сумі кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму та щомісячно протягом 48 місяців у розмірі прожиткового мінімуму;
третьої і кожної наступної дитини одноразово у сумі кратній 50 розмірам прожиткового мінімуму та щомісячно протягом 72 місяців у розмірі прожиткового мінімуму.
Особам, які на дату набрання чинності даного закону мали право на отримання допомоги при народженні дитини, виплачується щомісячна допомога у розмірі прожиткового мінімуму до досягнення такими дітьми віку зазначеного у даній статті.
Зазначені допомоги призначається виходячи з розміру фактичного прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, оприлюдненого на сайті Міністерством соціальної політики України за один місць, до місяця призначення допомоги.
Призначення та виплата допомоги при народженні дитини здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
2.2. Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у якому передбачити:
2.2.1. Підвищення розміру прожиткового мінімуму для дітей для чого у статті 7 норми щодо розміру прожиткових мінімумів для дітей викласти у такій редакції:
«дітей віком до 6 років: з 1 січня 2017 року - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 жовтня – 2852 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 жовтня - 3363 гривень».
2.2.2. У такій редакції статтю 9. «Установити, що у 2017 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 100 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму».
2.2.3. У відповідних додатках бюджетну програму КПКВК 2211230 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на харчування дітей 1-4 класів загальноосвітніх шкіл» для Міністерства освіти і науки України та передбачити відповідні видатки по загальному фонду.
2.2.4. Збільшення видатків по бюджетній програмі КПКВК 2507100 «Реабілітація дітей-інвалідів» Міністерства соціальної політики України.
2.3. Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, у якому:
- пункт 26 статті 20 викласти у такій редакції:
«26) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави»;
- абзац другий пункту 6 частини першої статті 22 викласти у такій редакції:
«6) Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України»;
- пункт 4 частини третьої статті 30 викласти у такій редакції:
«4) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави».
2.4. Статті 16 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, яку викласти у такій редакції:
«Стаття 162. Розмір одноразової грошової допомоги
1. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі:
а) 500-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затвердженого Верховною Радою України у законі про Державний бюджет України за поданням Кабінету міністрів України на місяць з якого призначається допомога, - у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста у випадках, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2 статті 16 цього Закону;
б) 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи, 200-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затвердженого Верховною Радою України у законі про Державний бюджет України за поданням Кабінету міністрів України на місяць з якого призначається допомога, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи, 150-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, затвердженого Верховною Радою України у законі про Державний бюджет України за поданням Кабінету міністрів України на місяць з якого призначається допомога, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (підпункт 4 пункту 2 статті 16 цього Закону).
2. Одноразова грошова допомога у випадках, зазначених у підпунктах 5-9 пункту 2 статті 16 цього Закону, призначається і виплачується залежно від встановленої військовослужбовцю, військовозобов'язаному або резервісту інвалідності та ступеня втрати ним працездатності у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому у випадках, зазначених у підпункті 5 пункту 2 статті 16 цього Закону, розмір одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 70-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб, затверджений Верховною Радою України у законі про Державний бюджет України за поданням Кабінету міністрів України на місяць з якого призначається допомога».
2.5. Статті 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” у якій передбачити:
«Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, крім повного державного забезпечення, виплачується стипендія в розмірі, який на 50 відсотків перевищує розмір стипендії у відповідному навчальному закладі, а також виплачується 100 відсотків заробітної плати, яка нарахована в період виробничого навчання та виробничої практики.
Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, до завершення навчання виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох місячних стипендій. Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів після початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах».
2.6. Пункту 1 статті 5 Закон України “Про підвищення престижності шахтарської праці”, який викласти у такій редакції:
«Стаття 5. Особливості здобуття освіти
1. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованою виплатою за рахунок коштів державного бюджету стипендії в розмірі прожиткового мінімуму, для працездатних осіб, затвердженого Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України у законі про Державний бюджет України на відповідний місяць».
 
Враховано частково