Кількість абзаців - 861 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій
 
-1- Давиденко В.М.
У назві законопроекту слова «підвищення пенсій» замінити словами «збалансування солідарної пенсійної системи».
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій
 
1.

 
-2- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Назву проекту закону викласти в такі редакції:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій та відновлення належного рівня пенсійного забезпечення".
 
Відхилено      
2.

 
-3- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Змінити назву законопроекту на: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення справедливого порядку обчислення пенсії, запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні».
 
Відхилено      
3.

 
-4- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
1. Назву законопроекту пропонуємо викласти в такій редакції:
«Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо створення умов для проведення пенсійної реформи)».
2. У зв’язку з цим слід внести необхідні термінологічні зміни до пункту 2 Розділу ХV «Прикінцеві положення», абзацу третього пункту 2-1 Розділу ХV «Прикінцеві положення», пункту 2-2 Розділу ХV «Прикінцеві положення», абзацу другого пункту 3 Розділу ХV «Прикінцеві положення», пункту 4-3 Розділу ХV «Прикінцеві положення», пункту 4-6 Розділу ХV «Прикінцеві положення», абзацу першого пункту 13 Розділу ХV «Прикінцеві положення», абзацу другого пункту 16 Розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пункту 10 Розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та до абзацу сьомого пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього законопроекту.
 
Відхилено      
4.

 
-5- Лабазюк С.П.
Назву проекту Закону викласти у такій редакції «Про створення умов для проведення пенсійної реформи».
 
Відхилено      
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1. У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами):
 
   2. У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами):
 
8. 1) у статті 49:
 
-6- Дирів А.Б.
У пункті 1 Розділу І законопроекту:
підпункт 1) виключити.
 
Враховано частково   1) статтю 49 доповнити частиною другою такого змісту:
 
    -7- Сугоняко О.Л.
У пункті 1 (зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»):
підпункт 1 виключити (зміни до статті 49).
 
Враховано частково    
    -8- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 1 пункту 1 виключити.
 
Враховано частково    
    -9- Каплін С.М.
У пункті 1 (зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»):
підпункт 1 виключити (зміни до статті 49).
 
Враховано частково    
    -10- Євтушок С.М.
У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:
виключити зміни до статті 49.
 
Враховано частково    
9. пункт «а» викласти в такій редакції:
 
      
10. «а) пенсії; «;
 
-11- Лабазюк С.П.
У Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:
1) у статті 49:
у пункті «а» слово «пенсії» замінити словами «державної пенсії».
 
Відхилено      
11. у пункті «б» слово «державну» виключити;
 
-12- Лабазюк С.П.
Пункт «б» викласти у такій редакції:
«б) додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію».
 
Відхилено      
12. статтю доповнити частиною такого змісту:
 
-13- Денісова Л.Л.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 1 викласти у такій редакції:
«доповнити частиною другою такого змісту:»
 
Враховано      
    -14- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзаци 5-6 підпункту 1 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -15- Яценко А.В.
Абзац п’ятий та шостий підпункту першого пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -16- Шипко А.Ф.
Виключити у підпункті 1 пункту 1 розділу І законопроекту (зміни до статті 49 Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи") абзаци п’ятий і шостий такого змісту:
"статтю доповнити частиною такого змісту:
"Після 1 січня 2015 року додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 4, не встановлюється".
 
Відхилено    
    -17- Ільюк А.О.
Гуляєв В.О.
Остапчук В.М.
Писаренко В.В.
Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#15804
#7371
Виключити у підпункті 1 пункту 1 розділу І законопроекту (зміни до статті 49 Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи") абзаци п’ятий і шостий такого змісту:
"статтю доповнити частиною такого змісту:
"Після 1 січня 2015 року додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 4, не встановлюється".
 
Відхилено    
13. «Після 1 січня 2015 року додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 4, не встановлюється.»;
 
-18- Головко М.Й.
В абзаці другому статті 49 замість числа «2015» вставити число «2020».
 
Відхилено   «Після 1 січня 2015 року додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 4, не встановлюється»;
 
    -19- Помазанов А.В.
У статті 49 слова: «Після 1 січня 2015 року додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 4, не встановлюється.», розташовані у четвертому абзаці, вилучити.
 
Відхилено    
    -20- Острікова Т.Г.
Частину третю підпункту 1 пункту 1 виключити.
 
Відхилено    
    -21- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити із пункту 1 законопроекту доповнення статті 49 частиною у такій редакції:
«Після 1 січня 2015 року додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 4, не встановлюється».
 
Відхилено    
    -22- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
В статті 49 виключити абзац «Після 1 січня 2015 року додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 4, не встановлюється».
 
Відхилено    
    -23- Лабазюк С.П.
Такі доповнення до статті «Після 1 січня 2015 року додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 4, не встановлюється» виключити.
 
Відхилено    
14. 2) абзац перший частини першої статті 55 викласти в такій редакції:
 
-24- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 2 пункту 1 виключити.
 
Відхилено   2) абзац перший частини першої статті 55 викласти в такій редакції:
 
    -25- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Зміни до статті 55 виключити.
 
Відхилено    
    -26- Лубінець Д.В.
Підпункт 2) пункт 1 розділу Ізаконопроекту, яким пропонуються внести зміни в Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» викласти в такій редакції:
«2) абзац перший частини першої статті 55 викласти в такій редакції:
Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого частиною 1 статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
15. «Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», при наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку: «;
 
-27- Лабазюк С.П.
Абзац перший частини першої статті 55 викласти в такій редакції:
«Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено   «Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку, але не менше 15 років страхового стажу»;
 
    -28- Денісова Л.Л.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 доповнити словами «але не менше 15 років страхового стажу».
 
Враховано    
    -29- Помазанов А.В.
У статті 55 слова «при наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку», розташовані після слів «встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»« вилучити.
 
Відхилено    
    -30- Євтушок С.М.
У статті 55:
а) абзац другий доповнити словосполученням: «у нижчевизначених випадках»
б) друге речення частині другої статті 55 виключити.
 
Відхилено    
16. 3) у статті 56:
 
-31- Євтушок С.М.
у статті 56:
а) у першому реченні пункту 1 словосполучення «до 1 січня 1993 року у полуторному розмірі (у тому числі за списком № 1)» замінити словами: «у полуторному розмірі (у тому числі за списками 1 – 2)»;
б) друге речення частини 1 виключити.
 
Відхилено   3) у статті 56:
 
17. частину другу після слів і цифр «не вище 85 процентів заробітку» доповнити словами і цифрами «у разі призначення пенсії на умовах частини другої статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
-32- Денісова Л.Л.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 1 слова та цифри «частину другу після слів і цифр «не вище 85 процентів заробітку» замінити словом та цифрою «пункт 2».
 
Враховано   пункт 2 доповнити словами і цифрами «у разі призначення пенсії на умовах частини другої статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
    -33- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 виключити.
 
Відхилено    
    -34- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
18. у частині третій слова і цифри «на 10 років більшого за встановлений пунктом 2 цієї статті (у жінок - 25 років, у чоловіків - 30 років)» замінити словами і цифрами «у жінок - 25 років, у чоловіків - 30 років»;
 
-35- Євтушок С.М.
в) пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Громадянам, віднесеним до категорій 1, 2, 3 і 4, надається статус ветерана праці за умови наявності у них стажу роботи у жінок 25 років, у чоловіків 30 років, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку згідно із статтею 55 цього Закону».
 
Відхилено   у пункті 3 слова і цифри «на 10 років більшого за встановлений пунктом 2 цієї статті (у жінок - 25 років, у чоловіків - 30 років)» замінити словами і цифрами «у жінок - 25 років, у чоловіків - 30 років»;
 
19. 4) у статті 58:
 
-36- Євтушок С.М.
4) статтю 58 викласти у такій редакції:
«Стаття 58. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам
Виплата пенсій працюючим пенсіонерам здійснюється у загальному порядку, встановленому відповідними законами».
 
Відхилено   4) у статті 58:
 
20. в абзаці першому частини першої цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня»;
 
-37- Яніцький В.П.
У частині першій статті 58 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами): цифри та слова «Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій,» замінити цифрами та словами «І, ІІ, ІІІ груп, учасників бойових дій та».
 
Відхилено   в абзаці першому частини першої цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня»;
 
21. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
22. «З 1 жовтня 2017 року виплата пенсії працюючим пенсіонерам в період роботи поновлюється у встановленому цим Законом розмірі.»;
 
-38- Дирів А.Б.
У пункті 1 Розділу І законопроекту:
другу частину підпункту 4) викласти у такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року виплата пенсії працюючим пенсіонерам в період роботи поновлюється. Пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу), незалежно від місця роботи».
 
Відхилено   «З 1 жовтня 2017 року виплата пенсії працюючим пенсіонерам у період роботи поновлюється у встановленому цим Законом розмірі»;
 
    -39- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 4 підпункту 4 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються в повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу)».
 
Відхилено    
23. 5) у частині третій статті 59 слова «що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження» замінити словами «яка встановлена законом на 1 січня відповідного року»;
 
-40- Дирів А.Б.
У пункті 1 Розділу І законопроекту:
доповнити підпункт 5):
слова «дійсної строкової служби» замінити словами «дійсної військової служби, у тому числі строкової».
 
Відхилено   5) статтю 59 викласти в такій редакції:
«Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Пенсії військовослужбовцям призначаються з їхнього грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.
Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їхніх сімей пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї за їхнім бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) або відповідно до статті 54 цього Закону.
Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб - з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року»;
 
    -41- Денісова Л.Л.
Підпункт 5 пункту 1 викласти у такій редакції:
5) статтю 59 викласти у такій редакції:
«Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Пенсії військовослужбовцям призначаються з їх грошового забезпечення згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, призначається відповідно до статті 51 цього Закону.
Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством України для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) або відповідно до статті 54 цього Закону.
Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали особами з інвалідністю, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом на 1 січня відповідного року».
 
Враховано    
    -42- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«5) у частині третій статті 59 слова «що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження» замінити словами «яка встановлена законом на 1 січня року призначення (перерахунку) пенсії».
 
Відхилено    
    -43- Євтушок С.М.
У частині третій статті 59 слова «що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження» замінити словами: «на 1 число календарного місяця, за який вона нараховується» та доповнити частину новими реченнями такого змісту: «Про таке бажання особа повідомляє відповідний орган нарахування до 1 грудня року, що передує наступному року (рокам) обчислення пенсії по інвалідності. Особа може повернутися до загального порядку обчислення пенсії по інвалідності, повідомивши відповідний орган нарахування у такі самі строки. Зміна порядку обчислення пенсії по інвалідності протягом поточного календарного року не дозволяється. Типова форма такого повідомлення визначається відповідним органом нарахування пенсії по інвалідності».
 
Відхилено    
24. 6) у тексті Закону слова «інвалід», «інвалід з дитинства», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» у відповідному відмінку і числі.
 
   6) у тексті Закону слова «інвалід», «інвалід з дитинства», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» у відповідному відмінку і числі.
 
25. 2. У статті 3 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 21, ст. 252; 2014 р.; № 6 - 7; ст. 80):
 
-44- Третьяков О.Ю.
Пункт 2 розділу першого законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -45- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 2 виключити.
 
Враховано    
26. 1) доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
-46- Денісова Л.Л.
Абзаци перший та другий підпункту 1 пункту 2 викласти в такій редакції:
1) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«За наявності заперечень члена медико-соціальної експертної комісії щодо визначеної інвалідності, як міри втрати здоров’я, зазначених в акті огляду, при призначенні соціальних виплат, у тому числі пенсій, визначена інвалідність, як міра втрати здоров’я, перевіряється Міжвідомчою робочою групою з спірних питань центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено      
27. «При призначенні соціальних виплат, у тому числі пенсій, визначена інвалідність, як міра втрати здоров’я, перевіряється Міжвідомчою робочою групою з спірних питань центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту.».
 
-47- Лабазюк С.П.
У Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»:
1) у статті 3:
у частині першій виключити доповнення «При призначенні соціальних виплат, у тому числі пенсій, визначена інвалідність, як міра втрати здоров’я, перевіряється Міжвідомчою робочою групою з спірних питань центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту».
 
Відхилено      
    -48- Євтушок С.М.
У статті 3:
зміни до абзацу першого виключити.
 
Враховано    
    -49- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«При призначенні (перерахунку) соціальних виплат, у тому числі пенсій, визначена інвалідність, як міра втрати здоров’я, може перевірятися у визначеному порядку Міжвідомчою робочою групою з спірних питань, повноваження якої затверджуються Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
28. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
      
29. частину третю після слів «Положення про медико-соціальну експертизу» доповнити словами «та Міжвідомчу робочу групу з спірних питань».
 
-50- Лабазюк С.П.
У Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»:
У статті 3:
у частині другій слова «Міжвідомчу робочу групу з спірних питань» виключити.
 
Відхилено      
    -51- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 4 підпункту 1 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -52- Євтушок С.М.
В абзаці другому після слів «про медико-соціальну експертизу» додати слова «а також порядку оскарження її висновків».
 
Відхилено    
30. 3. У Законі України «Про індексацію грошових доходів населення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111 із наступними змінами):
 
-53- Продан О.П.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   4. У Законі України «Про індексацію грошових доходів населення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111 із наступними змінами):
 
    -54- Каплін С.М.
Пункт 3 (зміни до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення») виключити.
 
Відхилено    
    -55- Сугоняко О.Л.
Пункт 3 (зміни до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення») виключити.
 
Відхилено    
    -56- Довбенко М.В.
Пункт 3 (до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення») виключити.
 
Відхилено    
31. 1) у частині першій статті 2:
 
-57- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити передбачені у пункті 3 законопроекту зміни частини першої статті 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» у такій редакції:
«Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:
стипендії;
оплата праці (грошове забезпечення);
суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до законів за цими видами страхування;
суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Зазначену частину першу статті 2 викласти у такій редакції:
«Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:
пенсії;
стипендії;
оплата праці (грошове забезпечення);
суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника;
розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі».
 
Відхилено   у статті 2:
у частині першій:
 
    -58- Євтушок С.М.
У статті 2:
а) у першому абзаці частини першої словосполучення «і які не мають разового характеру» виключити;
б) зміни до частини першої, прийняті у першому читанні, виключити.
 
Відхилено    
    -59- Помазанов А.В.
Частину першу статті 2 викласти у наступній редакції: «Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:
пенсії;
стипендії;
оплата праці (грошове забезпечення);
суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їх сімей;
суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника;
розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі».
 
Відхилено    
    -60- Денісова Л.Л.
Підпункт перший пункту 3 викласти в такій редакції:
«1) у статті 2:
у частині першій:
абзац другий виключити;
абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:
«суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до законів за цими видами страхування;
суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;»;
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
«Індексація пенсій здійснюється шляхом їх підвищення відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.»
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою».
 
Враховано    
    -61- Острікова Т.Г.
Частину першу підпункту 1 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -62- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 1 підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
32. абзац другий виключити;
 
-63- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   абзац другий виключити;
 
    -64- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 1 пункту 3, де йде мова про внесення змін до частини першої статті 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», абзац другий виключити, тобто залишити індексацію пенсії.
 
Відхилено    
33. абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:
 
-65- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 3 підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:
 
34. «суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до законів за цими видами страхування;
 
-66- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 4 підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   «суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, крім щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим) та членам їхніх сімей і пенсій, які індексуються відповідно до закону за цими видами страхування;
 
35. суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; «;
 
-67- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, крім суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
«Індексація пенсій здійснюється шляхом їх підвищення відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;
 
    -68- Євтушок С.М.
У статті 2:
частини другу – четверту статті виключити.
У статті 4:
а) у частині першій цифру «103» замінити цифрою «101»;
б) у частині четвертій виключити словосполучення «що настає за місяцем»;
в) частину п’яту викласти у такій редакції: «Якщо грошові доходи населення підвищено з урахуванням прогнозного рівня інфляції випереджаючим шляхом, то подальше обчислення індексу споживчих цін починається з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося таке підвищення»;
г) доповнити частиною шостою такого змісту: «Не дозволяється зупинення або призупинення індексації грошових доходів населення шляхом внесення змін до цього Закону або іншим законодавством України, як такі, що суперечать положенням статті 22 Конституції України».
 
Відхилено    
    -69- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Доповнити законопроект у пункті 3 змінами до частини першої статті 4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».
Викласти зазначену частину першу статті 4 у такій редакції: «Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 101 відсоток».
 
Відхилено    
36. 2) у статті 5:
 
-70- Євтушок С.М.
Статтю 5 «Джерела коштів на проведення індексації грошових доходів населення» викласти у такій редакції:
«Стаття 5. Джерела коштів на проведення індексації грошових доходів фізичних осіб
Джерелом проведення індексації грошових доходів фізичних осіб, які перебувають у відносинах трудового найму з юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, є активи наймодавців таких фізичних осіб.
Якщо наймодавець отримує дотацію, субсидію або кредит за рахунок державного (місцевого) бюджету, то джерелом коштів на проведення індексації грошових доходів найманої особи можуть бути кошти такого державного (місцевого) бюджету.
Індексація державних пенсій та інших виплат з фондів загальнообов’язкового соціального забезпечення (страхування) здійснюється особою, яка виплачує такі пенсії чи інші відшкодування (здійснює пенсійні чи страхові виплати, соціальну допомогу) за рахунок свого бюджету.
Індексація стипендій студентів чи заробітних плат викладачів проводиться за рахунок коштів (бюджету) навчального закладу. Якщо навчальний заклад отримує дотацію, субсидію або кредит за рахунок державного (місцевого) бюджету, то джерелом коштів на проведення індексації стипендій студентів або заробітних плат викладачів можуть бути кошти такого державного (місцевого) бюджету.
Індексація розміру аліментів, визначених судом у фіксованій сумі в гривнях, проводиться за рахунок такого платника аліментів».
 
Відхилено   2) у статті 5:
 
    -71- Острікова Т.Г.
Підпункт 2 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -72- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 1 підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
37. у частині четвертій:
 
-73- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   у частині четвертій слова «пенсій, інших» та «Пенсійного фонду України» виключити, а після слів «фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування» доповнити словами «а також»;
 
38. слова «пенсій, інших» та «Пенсійного фонду України, « виключити;
 
-74- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 3 підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено      
39. після слів «фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, « доповнити словами «а також»;
 
-75- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 4 підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено      
40. у частині шостій слова «, бюджету Пенсійного фонду України» та «інших» виключити;
 
-76- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 5 підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   у частині шостій слова «бюджету Пенсійного фонду України» та «інших» виключити;
 
41. 3) частину третю статті 10 виключити.
 
-77- Острікова Т.Г.
Підпункт 3 пункту 3 виключити.
 
Відхилено   3) частину третю статті 10 виключити.
 
    -78- Євтушок С.М.
Статтю 10 викласти у такій редакції:
«Стаття 10. Порядок індексації доходів
Індексація доходу найманого працівника здійснюється за будь-яким місцем отримання доходу, джерело якого знаходиться в Україні.
Якщо фізична особа – резидент України працює за сумісництвом, то його дохід (з урахуванням індексації) не може бути меншим, ніж мінімальна заробітна плата, встановлена станом на 1 число місяця, в якому надається трудова послуга.
При погодинній оплаті найманого працівника його дохід (з урахуванням індексації) не може бути меншим ніж мінімальна заробітна плата у розрахунку на кожну відпрацьовану годину.
Індексація розміру пенсії пенсіонерів здійснюється за загальними правилами індексації грошових доходів населення (мінімальних заробітних плат), визначеними за законом».
 
Відхилено    
    -79- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 3 пункту 3 виключити.
 
Відхилено    
    -80- Шинькович А.В.
Підпункт 3 пункту 3 Розділу І:
3) у статті 10:
частину другу викласти у такій редакції:
«Оплата праці студентів та учнів денних відділень навчальних закладів індексується в розмірі, що з урахуванням стипендії не перевищує 1,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи.».
частину третю виключити.
 
Відхилено    
42. 4. У статті 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 2012 р., № 12 - 13, ст. 82; 2015 р., № 22, ст. 145, 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25):
 
-81- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 4 доповнити підпунктами такого змісту з подальшою зміною нумерації підпунктів:
"1) статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Пенсії за віком на пільгових умовах
На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи:
а) працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць:
чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;
жінки - після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.
Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею 12 цього Закону, на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці - жінкам;
б) працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць:
чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;
жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.
Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею 12 цього Закону, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи - жінкам;
в) трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;
г) жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі;
д) жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування.
Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
е) жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;
є) робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, - за списком виробництв і професій, затверджуваним у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;
ж) жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
з) водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв:
чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи 25 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців;
жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи 20 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років.
Працівникам інших виробництв, професій та посад дострокові пенсії залежно від умов праці (але не раніш як після досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками) можуть встановлюватися за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та організацій, призначених на оплату праці, які перераховуються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку, передбаченого статтею 12 цього Закону.
Порядок пенсійного забезпечення осіб, які працювали до введення в дію цього Закону на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених законодавством, що діяло раніше, визначається статтею 100 даного Закону.
Контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях, підготовка пропозицій щодо вдосконалення цих списків покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.";
2) статтю 54 викласти в такій редакції:
"Стаття 54. Окремі категорії працівників авіації і льотно-випробного складу, які мають право на пенсію за вислугу років
Право на пенсію за вислугу років мають такі категорії робітників і службовців авіації, а також льотно-випробного складу, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і організацій, в яких вони зайняті:
а) працівники льотного і льотно-випробного складу при вислузі років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
Зазначені працівники, звільнені від льотної роботи за станом здоров'я (через хворобу), при наявності вислуги років у чоловіків не менше 20 років і у жінок не менше 15 років мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу.
Перелік посад працівників льотного складу, порядок обчислення строків вислуги років для призначення їм пенсій, а також порядок призначення і виплати пенсій льотно-випробному складу затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
б) працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера:
чоловіки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 12 років 6 місяців роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден;
жінки - після досягнення 45 років і при загальному стажі роботи не менше 17 років 6 місяців, з них не менше 10 років роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден.
Зазначені працівники, звільнені від роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден за станом здоров'я (через хворобу), при наявності вислуги років у чоловіків не менше 10 років і у жінок не менше 7 років 6 місяців мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу.
У вислугу років працівникам, які здійснюють управління повітряним рухом, зараховується також робота, зазначена у пункті "а" цієї статті.
Працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають посвідчення (диспетчери, старші диспетчери, керівники польотів), мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах:
чоловіки - не менше 20 років;
жінки - 17 років 6 місяців.
Порядок обчислення строків вислуги для призначення їм пенсій затверджується Кабінетом Міністрів України;
в) інженерно-технічний склад - за переліком посад і робіт, що затверджується в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи в цивільній авіації не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначених посадах;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи в цивільній авіації не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначених посадах.
У вислугу років працівникам інженерно-технічного складу зараховується також робота, зазначена в пунктах "а" і "б" цієї статті;
г) бортпровідники:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 15 років як бортпровідник;
жінки - після досягнення 45 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років як бортпровідниця.";
3) статтю 55 викласти в такій редакції:
"Стаття 55. Окремі категорії працівників інших галузей народного господарства, які мають право на пенсію за вислугу років
Право на пенсію за вислугу років мають:
а) робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах, - за списками професій і посад, що затверджуються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України; водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі;
б) працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі.
При цьому період роботи безпосередньо в польових умовах протягом півроку або більше півроку зараховується за рік роботи, менше півроку - за фактичною тривалістю, а на сезонних роботах - відповідно до статті 61 цього Закону;
в) робітники, майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, - за списком професій, посад і виробництв, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі;
г) механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах:
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі;
д) плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз'їзних, приміського і внутріміського сполучення):
чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;
жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі;
працівники окремих видів суден, професій і посад плавскладу суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості - за списком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку:
чоловіки - при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями і посадами не менше 25 років;
жінки - при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями і посадами не менше 20 років;
е) працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку;
є) спортсмени - заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу - члени збірних команд при загальному стажі роботи не менше 20 років - у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку;
ж) артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності від 20 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку".
 
Відхилено   1. У статті 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 2012 р., № 12 - 13, ст. 82; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25):
 
    -82- Євтушок С.М.
Статтю 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 2012 р., № 12 – 13, ст. 82; 2015 р., № 22, ст. 145, 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти в такій редакції:
«Стаття 85. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам
Виплата пенсій працюючим пенсіонерам здійснюється у загальному порядку».
 
Відхилено    
43. 1) у частині четвертій:
 
   1) у частині четвертій:
 
44. в абзаці першому цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня»;
 
   в абзаці першому цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня»;
 
45. в абзацах другому і третьому слова і цифри «інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни» замінити словами «осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни»;
 
-83- Яніцький В.П.
У частині четвертій статті 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 2012 р., № 12 – 13, ст. 82; 2015 р., № 22, ст. 145, 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри та слова «Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій,» замінити цифрами та словами «І, ІІ, ІІІ груп, учасників бойових дій та».
 
Відхилено   в абзацах другому і третьому слова і цифри «інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни» замінити словами «осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни»;
 
    -84- Яценко А.В.
Абзац третій підпункту 1 пункту 4 Розділу І Законопроекту змінити та викласти в такій редакції: «в абзаці другому і третьому слова і цифри «інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи» замінити словами і цифрами «осіб з інвалідністю І, ІІ і ІІІ груп».
 
Відхилено    
46. 2) частину шосту викласти в такій редакції:
 
-85- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 2 пункту 4 викласти у такій редакції:
«2) частину шосту викласти в такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) і не оподатковуються».
 
Враховано частково   2) частину шосту викласти в такій редакції:
 
47. «З 1 жовтня 2017 року виплата пенсії працюючим пенсіонерам в період роботи поновлюється у встановленому законодавством України розмірі.».
 
-86- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 підпункту 2 пункту 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу)».
 
Враховано   «З 1 жовтня 2017 року пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу)».
 
    -87- Довгий О.С.
Абзац другий підпункту 2 пункту 4 частини першої законопроекту викласти в такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року виплата пенсії працюючим пенсіонерам в період роботи здійснюється в повному обсязі, визначеному Законом».
 
Відхилено    
    -88- Дубневич Я.В.
П.4 проекту викласти в наступній редакції:
«У Законі України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 2012 р., № 12 – 13, ст. 82; 2015 р., № 22, ст. 145, 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25):»;
доповнити п.4 підпунктом 3) наступного змісту:
«3) У статті 53:
частину першу викласти в такій редакції: «Пенсії за вислугу років (крім пенсій працівникам льотно-випробного складу авіації та особам льотних екіпажів та екіпажів пасажирського і вантажного салону, які виконують спеціальні роботи в польотах) призначаються в розмірах, встановлених статтями 19 і 21 цього Закону для пенсій за віком»;
частину другу викласти в такій редакції: «Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що дає право на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, призначаються в розмірах, передбачених частинами першою - третьою, шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і не можуть перевищувати 85 процентів заробітку для працівників льотно-випробного складу та 75 процентів заробітку для осіб льотних екіпажів та екіпажів пасажирського і вантажного салону, які виконують спеціальні роботи в польотах, та не може перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки України, за календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія, крім пенсій працівникам льотно-випробного складу авіації та особам льотних екіпажів та екіпажів пасажирського і вантажного салону, які виконують спеціальні роботи в польотах»;
частину третю викласти у такій редакції: «Працівникам льотно-випробного складу авіації та особам льотних екіпажів та екіпажів пасажирського і вантажного салону, які виконують спеціальні роботи в польотах пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що дає право на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і призначаються в розмірах, передбачених частинами першою - третьою, шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і не можуть перевищувати 85 процентів заробітку для працівників льотно-випробного складу та 75 процентів заробітку для осіб льотних екіпажів та екіпажів пасажирського і вантажного салону, які виконують спеціальні роботи в польотах. При цьому розмір пенсії для осіб льотних екіпажів та екіпажів пасажирського і вантажного салону повітряних суден цивільної авіації, які виконують спеціальні роботи в польотах, не може перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки України, за календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія»;
доповнити п.4 підпунктом 4) наступного змісту:
«4) У статті 54:
в частині першій пункт «а» викласти у такій редакції:
«а) працівники льотних екіпажів і льотно-випробного складу після досягнення 50 років і за наявності вислуги років на цих посадах станом на 1 квітня 2015 року не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років у жінок, працівники екіпажу пасажирського і вантажного салону після досягнення 50 років для чоловіків та 45 років для жінок, за наявності вислуги років на 1 квітня 2015 року для чоловіків не менше 25 років, з них не менше ніж 15 років як бортпровідник (бортпровідник - інструктор), і для жінок не менше 20 років, з них не менше 10 років як бортпровідник (бортпровідник – інструктор)»;
в частині першій пункт «г» вилучити».
 
Відхилено    
    -89- Лопушанський А.Я.
Доповнити проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» наступним пунктом:
«23. Пункт ж статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 2012 р., № 12 – 13, ст. 82; 2015 р., № 22, ст. 145, 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) викласти у такій редакції:
ж) артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку».
 
Відхилено    
48. 5. У Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
 
-90- Міщенко С.Г.
Статтю 22 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в редакції законопроекту викласти у наступному формулюванні:
«Стаття 22. Мінімальні розміри пенсій по інвалідності
Мінімальні розміри пенсій по інвалідності військовослужбовцям та особам, які мають право на пенсію за цим Законом, встановлюються у наступних розмірах:
інвалідам війни І групи – 300 відсотків, ІІ групи – 275 відсотків, ІІІ групи – 250 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
іншим інвалідам І групи – 200 відсотків, ІІ групи – 175 відсотків, ІІІ групи – 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
Відхилено   3. У Законі України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
 
    -91- Шинькович А.В.
Пункт 5 Розділу І:
1) у статті 16:
пункт «а» викласти в такій редакції:
«а) надбавка непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника (стаття 30), - на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 75 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому надбавка нараховується тільки на тих членів сім’ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу на дітей одиноким матерям. За наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку на непрацездатного члена сім’ї до пенсії за вислугу років за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім’ї надбавку. За наявності в сім’ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором; «;
2) у статті 28:
у частині першій слова «йому» та «його» замінити відповідно словами «їй» та «її»;
у першому реченні частини другої слова «йому» і «його» замінити відповідно словами «їй» і «її»;
3) частину шосту статті 30 викласти в такій редакції:
«Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів
і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
Діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.»;
4) у статті 41:
у частині першій слова «, крім випадку, зазначеного у частині четвертій цієї статті» виключити;
частину четверту виключити;
5) у статті 54:
назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 54. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам»;
у частині першій цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами
і словом «30 вересня»;
частину другу викласти в такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року виплата пенсії працюючим пенсіонерам
в період роботи поновлюється у встановленому цим Законом розмірі.»;
частину третю виключити;
6) у тексті Закону слова «інвалід», «інвалід з дитинства», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» у відповідному відмінку і числі.
 
Відхилено    
49. 1) у статті 28:
 
-92- Денісова Л.Л.
Підпункт 1 пункту 5 викласти у такій редакції:
«1) у статті 28 слова «інвалідом», «йому» та «його» замінити відповідно словами «особою з інвалідністю», «їй» та «її».
 
Враховано   1) у статті 28 слова «інвалідом», «йому» та «його» замінити відповідно словами «особою з інвалідністю», «їй» та «її»;
 
50. у частині першій слова «йому» та «його» замінити відповідно словами «їй» та «її»;
 
      
51. у першому реченні частини другої слова «йому» і «його» замінити відповідно словами «їй» і «її»;
 
      
52. 2) частину шосту статті 30 викласти в такій редакції:
 
-93- Євтушок С.М.
Зміни до частини 6 статті 30 виключити.
 
Відхилено   2) частину шосту статті 30 викласти в такій редакції:
 
53. «Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.»;
 
-94- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Друге речення абзацу 2 підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Діти, які втратили обох батьків, мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні».
 
Відхилено   «Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим, за умови що такий період не перевищує чотирьох місяців), мають право на пенсію у разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не більш як до досягнення ними 23 років. Діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні»;
 
    -95- Македон Ю.М.
Пункт в) статті 30 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» після словосполучень: «ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку» доповнити словами: «та осіб, які загинули (померли) при захисті Батьківщини внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення».
 
Відхилено    
54. 3) у статті 41:
 
-96- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 3 пункту 5 виключити.
 
Враховано      
    -97- Євтушок С.М.
Зміни до статті 41 виключити.
 
Враховано    
    -98- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 3 пункту 5 виключити.
 
Враховано    
    -99- Кужель О.В.
У пункті 5 щодо внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» підпункт 3 (щодо внесення змін до статті 41) – виключити.
 
Враховано    
    -100- Помазанов А.В.
У статті 41:
1) Частину першу після слів: «на всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія» доповнити словами: «крім випадку, зазначеного у частині четвертій цієї статті.»;
2) у частині другій речення друге (у редакції проекту) вилучити;
3) частину третю доповнити реченням наступного змісту: «Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному з батьків, дружині (чоловікові) загиблої (померлої) або пропалої безвісти особи офіцерського складу, прапорщика і мічмана, військовослужбовця надстрокової служби і військової служби за контрактом або особи, яка має право на пенсію за цим Законом».
 
Враховано    
    -101- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Виключити зміни в статті 41.
 
Враховано    
55. у частині першій слова «, крім випадку, зазначеного у частині четвертій цієї статті» виключити;
 
-102- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 підпункту 3 пункту 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«частину першу викласти у такій редакції: «На всіх членів сім’ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія, яка не може бути нижча на кожного члена сім’ї двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
Відхилено      
56. частину четверту виключити;
 
      
57. 4) у статті 54:
 
-103- Євтушок С.М.
Статтю 54 викласти в такій редакції:
«Стаття 54. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам
Виплата пенсій працюючим пенсіонерам здійснюється у загальному порядку».
 
Відхилено   3) у статті 54:
 
58. назву статті викласти в такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
59. «Стаття 54. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам»;
 
   «Стаття 54. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам»;
 
60. у частині першій цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня»;
 
-104- Яніцький В.П.
У частині першій Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами) цифри та слова «Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій,» замінити цифрами та словами «І, ІІ, ІІІ груп, учасників бойових дій та».
 
Відхилено   у частині першій цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня»;
 
61. частину другу викласти в такій редакції:
 
-105- Дерев'янко Ю.Б.
Абзац другий підпункту 4 пункту 5 викласти у такій редакції:
«частину другу викласти в такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) і не оподатковуються».
 
Враховано частково   частину другу викласти в такій редакції:
 
62. «З 1 жовтня 2017 року виплата пенсії працюючим пенсіонерам в період роботи поновлюється у встановленому цим Законом розмірі.»;
 
-106- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 6 підпункту 4 пункту 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року пенсії, що призначаються відповідно до цього Закону, виплачуються без урахування одержуваного заробітку (прибутку)».
 
Враховано частково   «З 1 жовтня 2017 року пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу)»;
 
63. частину третю виключити;
 
   частину третю виключити;
 
64. 5) у тексті Закону слова «інвалід», «інвалід з дитинства», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» у відповідному відмінку і числі.
 
   4) у тексті Закону слова «інвалід», «інвалід з дитинства», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» у відповідному відмінку і числі.
 
65. 6. Статтю 8 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р. № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р, . № 5, ст. 29; 2013 р., № 21, ст. 208, № 33, ст. 436; 2014 р., № 20-21, ст. 712, № 50 - 51, ст. 2057; 2016 р., № 30, ст. 542) доповнити частиною такого змісту:
 
-107- Євтушок С.М.
Зміни до статті 8 Закону України «Про нотаріат» виключити.
 
Відхилено   5. Статтю 8 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 5, ст. 29; 2013 р., № 21, ст. 208, № 33, ст. 436; 2014 р., № 20-21, ст. 712, № 50 - 51, ст. 2057; 2016 р., № 30, ст. 542) доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
 
    -108- Денісова Л.Л.
В пункті шостому:
після слів «доповнити частиною» доповнити словом «чотирнадцятою»;
слова «встановлення додержання» замінити словом «перевірки дотримання».
 
Враховано    
    -109- Шинькович А.В.
Пункт 6 Розділу І:
6. Статтю 8 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р. № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р,. № 5,
ст. 29; 2013 р., № 21, ст. 208, № 33, ст. 436; 2014 р., № 20—21, ст. 712,
№ 50 – 51, ст. 2057; 2016 р., № 30, ст. 542) доповнити частиною такого змісту:
«Довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні виключно для встановлення додержання законодавства з питань сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, надаються нотаріусом протягом 7 робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду України».
 
Відхилено    
66. «Довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні виключно для встановлення додержання законодавства з питань сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, надаються нотаріусом протягом 10 робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду України.».
 
-110- Довгий О.С.
У пункті 6 законопроекту слова «органів Пенсійного фонду України» замінити словами «відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
 
Відхилено   «Довідки про суму нотаріально посвідчених договорів, які необхідні виключно для перевірки дотримання законодавства з питань сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, надаються нотаріусом протягом 10 робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу органів Пенсійного фонду України».
 
    -111- Лубінець Д.В.
В пункті 6 розділу Ізаконопроекту, яким пропонується доповнити статтю 8 Закону України "Про нотаріат" слово "Довідки" замінити на слово "Відомості".
 
Відхилено    
67. 7. У статті 37 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами):
 
   6. У статті 37 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами):
 
68. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
69. в абзаці першому цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня»;
 
   в абзаці першому цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня»;
 
70. в абзаці другому слова і цифри «інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни» замінити словами «осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни»;
 
-112- Яніцький В.П.
У частині четвертій Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) цифри та слова «Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій,» замінити цифрами та словами «І, ІІ, ІІІ груп, учасників бойових дій та».
 
Відхилено   в абзаці другому слова і цифри «інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни» замінити словами «осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни»;
 
    -113- Яценко А.В.
Абзац 4 пункту 7 Розділу 1 Законопроекту змінити та викласти в такій редакції:
«в абзаці другому слова і цифри «інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи» замінити словами і цифрами «осіб з інвалідністю І, ІІ і ІІІ груп».
 
Відхилено    
71. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
72. «З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») відповідно до цієї статті у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
-114- Євтушок С.М.
В абзаці п’ятому пункту 7 (у редакції першого читання) після слів «Про судоустрій і статус суддів» доповнити словами: «Про статус народного депутата України».
 
Відхилено   «З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») відповідно до цієї статті у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
    -115- Денісова Л.Л.
В абзаці шостому пункту 7 після слів «а також» слово «працюють» вилучити.
 
Враховано    
    -116- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 6 пункту 7 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені відповідно до цієї статті, підлягають перерахунку відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У разі якщо внаслідок такого перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Особам (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), котрим були призначені пенсії відповідно до цієї статті, у період роботи цих осіб на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про судоустрій і статус суддів», пенсії виплачуються з 1 жовтня 2017 року у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
    -117- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити передбачені у законопроекті у пункті 7 зміни частини п’ятої статті 37 Закону України «Про державну службу» у такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») відповідно до цієї статті у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Зазначену частину п’яту статті 37 викласти у такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року пенсія, призначена відповідно до цієї статті, у період роботи пенсіонера на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також пенсіонерам, які працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», виплачується у повному розмірі без обмежень та скорочення».
 
Відхилено    
    -118- Міщенко С.Г.
Абзац 6 пункту 7 законопроекту доповнити новим реченням такого змісту: «За особами, яким призначено пенсію до набуття чинності Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу» на підставі Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ «Про державну службу», зберігається право на перерахунок пенсії на тих підставах, які діяли на час виходу особи на пенсію, в тому числі й у зв’язку з підвищенням розміру заробітної плати працюючим державним службовцям за посадою, з якої була призначена пенсія».
 
Відхилено    
73. 8. У другому реченні частини другої статті 18 Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2005 р., № 1, ст. 14; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25): цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня», а слова «інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни» замінити словами і цифрами «осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни».
 
-119- Яніцький В.П.
У другому реченні частини другої статті 18 Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2005 р., № 1, ст. 14; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри та слова «Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій,» замінити цифрами та словами «І, ІІ, ІІІ груп, учасників бойових дій та».
 
Відхилено   7. У другому реченні частини другої статті 18 Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2005 р., № 1, ст. 14; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня», а слова і цифри «інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни» - словами і цифрами «осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни».
 
74. 9. У частині другій статті 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 58; 2006 р., № 1, ст. 18):
 
-120- Євтушок С.М.
Зміни до частини другої статті 6 виключити.
 
Враховано      
    -121- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Зміни до частини другої статті 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» з тексту законопроекту вилучити.
 
Враховано    
    -122- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 9 виключити.
 
Враховано    
    -123- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 9 виключити.
 
Враховано    
    -124- Кужель О.В.
Пункт 9 щодо внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» – виключити.
 
Враховано    
    -125- Соловей Ю.І.
Пункт 9 розділу І проекту Закону (зміни до статті 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів України») виключити.
 
Враховано    
    -126- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Пункт 9 розділу І проекту Закону виключити.
 
Враховано    
    -127- Шинькович А.В.
Пункт 9 Розділу І:
9. У частині другій статті 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 58; 2006 р., № 1, ст. 18):
1) в абзаці першому слова «державних пенсій,» виключити;
2) доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«Розмір пенсій громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
Відхилено    
75. 1) в абзаці першому слова «державних пенсій, « виключити;
 
-128- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 1 пункту 9 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
76. 2) доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
-129- Денісова Л.Л.
В абзаці першому підпункту 2 пункту 9 слово «частину» вилучити.
 
Відхилено      
    -130- Ільюк А.О.
Гуляєв В.О.
Остапчук В.М.
Писаренко В.В.
Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#15804
#7371
Виключити підпункт 2 пункту 9 розділу І законопроекту (зміни до частини 2 статті 6 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні").
 
Враховано    
    -131- Шипко А.Ф.
Виключити підпункт 2 пункту 9 розділу І законопроекту (зміни до частини 2 статті 6 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні") наступного змісту:
"2) доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
"Розмір пенсій громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім".
 
Враховано    
    -132- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 2 пункту 9 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
77. «Розмір пенсій громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.».
 
-133- Лопушанський А.Я.
У новому абзаці другому частини другої статті 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», слова «прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом» виключити.
 
Враховано      
    -134- Помазанов А.В.
У статті 6 абзац другий частини другої вилучити.
 
Враховано    
    -135- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Вилучити передбачені у законопроекті у пункті 9 доповнення частини другої статті 6 Закону України про статус гірських населених пунктів України» у такій редакції:
«Розмір пенсій громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом».
Зазначену частину другу статті 6 викласти у такій редакції:
«Розмір пенсій громадянам, які одержали статус особи, що працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків».
 
Враховано    
    -136- Яценко А.В.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 9 Розділу І Законопроекту слова «прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом» виключити.
 
Відхилено    
78. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
      
79. 10. У частині шостій статті 1.1 Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 37, ст. 283; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25): цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня», а слова і цифри «інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни» - словами і цифрами «осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни».
 
-137- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Пункт 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«10. Частину шосту статті 1.1 Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 37, ст. 283 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«6. Тимчасово, по 30 вересня 2017 року, особам (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), у період роботи на посаді помічника-консультанта народного депутата України, пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені відповідно до цієї статті, підлягають перерахунку відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У разі якщо внаслідок такого перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Особам (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), котрим були призначені пенсії відповідно до цієї статті, у період роботи цих осіб на посаді помічника-консультанта народного депутата України, на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», пенсії виплачуються з 1 жовтня 2017 року у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено   30. У частині шостій статті 1.1 Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 37, ст. 283; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня», а слова і цифри «інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни» - словами і цифрами «осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни».
 
    -138- Яніцький В.П.
У частині шостій статті 1.1 Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 37, ст. 283; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри та слова «Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій,» замінити цифрами та словами «І, ІІ, ІІІ груп, учасників бойових дій та».
 
Відхилено    
80. 11. У Законі України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами):
 
   8. У Законі України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами):
 
81. 1) у частині першій статті 1:
 
-139- Євтушок С.М.
У статті 1:
зміни, прийняті у першому читанні, виключити.
 
Враховано частково   1) у частині першій статті 1:
 
82. пункти 1 і 2 виключити;
 
-140- Денісова Л.Л.
Абзац другий підпункту 1 пункту 11 виключити.
 
Враховано      
    -141- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 11 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -142- Денисенко В.І.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 11 виключити.
 
Враховано    
83. у пункті 7 слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю»;
 
-143- Євтушок С.М.
У статті 1:
пункти сьомий та дев’ятий виключити.
 
Відхилено   у пункті 7 слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю»;
 
84. пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:
 
-144- Денісова Л.Л.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 11 після слова «абзацами» доповнити словами «третім – шостим».
 
Враховано   пункт 9 доповнити абзацами третім – шостим такого змісту:
 
    -145- Мартиняк С.В.
Пункт 9, статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» слово «придбавають» замінити на слова «набувають право власності на».
У абзацах 3, 4, 5 пункту 9-го статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» після слів «куплі-продажу» доповнити «дарування».
 
Відхилено    
    -146- Мартиняк С.В.
Пункт 9, статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» доповнити новим пунктом: «Внески до пенсійного фонду за договорами нерухомого майна не сплачуються, якщо дарувальник та обдаровуваний є членами однієї сім’ї першого або другого ступеня спорідненості»
 
Відхилено    
85. «Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.
 
   «Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.
 
86. Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками цього збору за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.
 
   Суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачуються платниками цього збору за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.
 
87. Нотаріуси щокварталу подають до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, органам Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса, звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого збору в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України.
 
-147- Денісова Л.Л.
В абзаці сьомому підпункту 1 пункту 11 слова «Нотаріуси щокварталу подають до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, органам Пенсійного фонду України» замінити словами «Нотаріуси щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають органам Пенсійного фонду України».
 
Враховано   Нотаріуси щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають органам Пенсійного фонду України за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, включаючи інформацію про вартість такого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України.
 
    -148- Довгий О.С.
У підпункті 1 пункту 11 законопроекту:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«Нотаріуси щокварталу подають до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, відповідним територіальним органам центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса, звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого збору в порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
88. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на запит Пенсійного фонду України та його територіальних органів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки, нотаріусів, адвокатів надається у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України»;
 
-149- Денісова Л.Л.
В абзаці восьмому підпункту 1 пункту 11 після слів:
«його територіальних органів» доповнити словом «інших»,
«Служби безпеки» доповнити словом «України».
 
Враховано   Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на запит Пенсійного фонду України та його територіальних органів, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, нотаріусів, адвокатів надається у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України»;
 
    -150- Довгий О.С.
Абзац восьмий виключити.
 
Відхилено    
89. 2) абзац четвертий пункту 1 статті 2 виключити;
 
-151- Євтушок С.М.
У статті 2:
а) зміни, прийняті у першому читанні, виключити;
б) пункти шостий та восьмий виключити;
в) зміни до пунктів 3 - 4, прийняті у першому читанні, виключити.
 
Враховано по суті  2) абзац четвертий пункту 1 статті 2 викласти в такій редакції:
«Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього Закону, крім платників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, об’єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» відповідно до пунктів «б» - «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», після дня набрання чинності зазначеним законом - відповідно до пунктів 2 – 8 частини другої статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у період до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
    -152- Денісова Л.Л.
Підпункти 2, 3, 4 пункту 11 виключити.
 
Враховано по суті   
    -153- Денісова Л.Л.
Підпункт 2 пункту 11 розділу І викласти у такій редакції:
«2) абзац четвертий пункту 1 статті 2 викласти в такій редакції:
«Для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього Закону, крім платників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, об’єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» відповідно до пунктів «б» - «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та після цієї дати відповідно до пунктів 2 – 8 частини другої статті 114 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у період до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Враховано    
    -154- Денисенко В.І.
Підпункти 2-4 пункту 11 виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий підпункту 1 вважати відповідно абзацами другим – сьомим.
 
Враховано по суті   
    -155- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 2 пункту 11 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано по суті   
90. 3) частину другу статті 3 виключити;
 
-156- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 3 пункту 11 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
91. 4) абзаци перший та третій пункту 1 статті 4 виключити.
 
-157- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 4 пункту 11 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
92. 12. Статтю 16 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
-158- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Пункт 12 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«12. Статтю 16 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Пенсійне забезпечення
Пенсійне забезпечення працівників засобів масової інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені відповідно до цього Закону із застосуванням норм, методик та порядку нарахування пенсії державному службовцю, підлягають перерахунку відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У разі якщо внаслідок такого перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
Особам (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), котрим були призначені пенсії відповідно до цієї статті, у період роботи цих осіб на посадах, передбачених цим Законом або на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», пенсії виплачуються з 1 жовтня 2017 року у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено   9. Статтю 16 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
    -159- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Статтю 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Пенсійне забезпечення
Пенсійне забезпечення працівників засобів масової інформації здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій, журналіст або прирівняний до нього працівник має право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років), за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок".
 
Враховано    
93. «Стаття 16. Пенсійне забезпечення
 
   «Стаття 16. Пенсійне забезпечення
 
94. Пенсійне забезпечення працівників засобів масової інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
-160- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Абзац третій пункту 12 розділу І проекту Закону замінити двома абзацами такого змісту:
«Пенсійне забезпечення працівників засобів масової інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій, журналіст або прирівняний до нього працівник має право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років), за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок».
 
Враховано   Пенсійне забезпечення працівників засобів масової інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій, журналіст або прирівняний до нього працівник має право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", але не раніше ніж за п’ять років до досягнення пенсійного віку (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років), за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок».
 
95. 13. У частині першій статті 64 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2015 р., № 22, ст. 145, № 32, ст. 315; 2016 р., № 4, ст. 43, № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25): цифри і слова «31 грудня» замінити цифрами і словами «30 вересня», а слова і цифри «інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни» - словами і цифрами «осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни».
 
-161- Євтушок С.М.
1) зміни, прийняті у першому читанні, виключити;
2) перше речення частини першої статті 64 викласти у такій редакції: «Умови найму, звільнення, надання відпусток, службові обов’язки та права, система дисциплінарних стягнень, питання соціального захисту (крім пенсійного забезпечення) службовців Національного банку визначаються Правлінням Національного банку та затверджуються Радою Національного банку з урахуванням законодавства про працю»;
3) доповнити частину першу статті 64 реченнями такого змісту: «Пенсійне забезпечення службовців Національного банку України здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У разі створення Національним банком України недержавного корпоративного або професійного пенсійного фонду, то джерелом їх надходжень є виключно внески найманих працівників за рахунок їх доходів після оподаткування. При цьому, забороняється надання субсидій або кредитів на користь недержавного корпоративного або професійного пенсійного фонду, створеного НБУ за рахунок його кошторису.
 
Відхилено   10. У частині першій статті 64 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2015 р., № 22, ст. 145, № 32, ст. 315; 2016 р., № 4, ст. 43, № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня», а слова і цифри «інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни» - словами і цифрами «осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни».
 
    -162- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Пункт 13 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«13. Частину першу статті 64 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«Умови найму, звільнення, надання відпусток, службові обов’язки та права, система дисциплінарних стягнень, питання соціального захисту службовців Національного банку визначаються Правлінням Національного банку з урахуванням законодавства про працю. Тимчасово, по 30 вересня 2017 року, службовцям Національного банку (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), у період роботи у Національному банку, пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені відповідно до цієї статті, підлягають перерахунку відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У разі якщо внаслідок такого перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Особам (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), котрим були призначені пенсії відповідно до цієї статті, у період роботи цих осіб на посадах, передбачених цим Законом або на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», пенсії виплачуються з 1 жовтня 2017 року у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
    -163- Яніцький В.П.
У частині першій статті 64 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2015 р., № 22, ст. 145, № 32, ст. 315; 2016 р., № 4, ст. 43, № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри та слова «Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій,» замінити цифрами та словами «І, ІІ, ІІІ груп, учасників бойових дій та».
 
Відхилено    
96. 14. У Законі України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289 із наступними змінами):
 
   11. У Законі України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289 із наступними змінами):
 
97. 1) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
   1) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
98. «Стаття 2. Пенсії за особливі заслуги встановлюються територіальним органом Пенсійного фонду України»;
 
   «Стаття 2. Пенсії за особливі заслуги встановлюються територіальним органом Пенсійного фонду України»;
 
99. 2) частини другу - четверту статті 5 викласти в такій редакції:
 
   2) частини другу - четверту статті 5 викласти в такій редакції:
 
100. «Розмір надбавки визначається згідно із схемою визначення розмірів надбавок залежно від наявних заслуг перед Україною, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. У разі коли особа одночасно має право на надбавки за кількома підставами, передбаченими статтею 1 цього Закону, встановлюється надбавка, що є більшою у максимальному розмірі.
 
-164- Кужель О.В.
У пункті 14 щодо внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»:
у підпункті 2), слова: «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення» замінити словами: «Кабінетом Міністрів України», а слова: «якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше трьох місяців з дня набуття права» - виключити.
 
Враховано частково   «Розмір надбавки визначається згідно із схемою визначення розмірів надбавок залежно від заслуг перед Україною, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. У разі якщо особа одночасно має право на надбавку з кількох підстав, передбачених статтею 1 цього Закону, встановлюється надбавка, що є більшою у максимальному розмірі.
 
101. Пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше трьох місяців з дня набуття права. Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. Якщо заява про встановлення пенсії за особливі заслуги надсилається поштою і при цьому подаються всі необхідні документи, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. У разі коли до заяви додані не всі необхідні документи, територіальний орган Пенсійного фонду України повідомляє заявникові, які документи повинні бути подані додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.
 
-165- Євтушок С.М.
У статті 5:
в абзаці шостому після слів «за встановленням пенсії або з дня набуття права на неї,» виключити слова: «якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше трьох місяців з дня набуття права».
 
Відхилено   Пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права. Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. Якщо заява про встановлення пенсії за особливі заслуги надсилається поштою і до неї додаються всі необхідні документи, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. У разі якщо до заяви додані не всі необхідні документи, територіальний орган Пенсійного фонду України повідомляє заявникові, які документи мають бути подані додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.
 
    -166- Денісова Л.Л.
У абзаці третьому підпункту 2 пункту 14 у першому реченні слово «трьох» замінити словом «дванадцяти».
 
Враховано    
102. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, територіальний орган Пенсійного фонду України здійснює перерахунок пенсії за особливі заслуги з дати, з якої встановлено новий розмір прожиткового мінімуму.»;
 
-167- Євтушок С.М.
У статті 5:
в абзаці сьомому після слів «Пенсійного фонду України здійснює перерахунок» доповнити словом «пенсії».
 
Відхилено   У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, територіальний орган Пенсійного фонду України здійснює перерахунок пенсії за особливі заслуги з дати, з якої встановлено новий розмір прожиткового мінімуму»;
 
103. 3) статтю 8 виключити;
 
   3) статтю 8 виключити;
 
104. 4) статті 9 - 11 викласти в такій редакції:
 
-168- Шинькович А.В.
Підпункт 4 пункту 14 Розділу І:
4) статті 9 — 11 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Заяву про встановлення (перерахунок) пенсії за особливі заслуги розглядає територіальний орган Пенсійного фонду України та в 15-денний строк з дня її подання з усіма необхідними документами приймає рішення про встановлення (перерахунок) або про відмову у встановленні (перерахунку) пенсії.
Порядок подання документів для встановлення пенсії за особливі заслуги та вимоги до них затверджуються правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.
Не пізніше 15 днів після прийняття рішення про встановлення (перерахунок) пенсії за особливі заслуги чи відмову в її встановленні (перерахунку) територіальний орган Пенсійного фонду України видає або надсилає особі повідомлення про встановлення (перерахунок), відмову у встановленні (перерахунку) із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.
Стаття 10. У разі виявлення нових даних про заслуги пенсіонера перерахунок пенсії за особливі заслуги здійснюється з дати подання заяви з усіма необхідними документами.
Стаття 11. У разі вчинення пенсіонером умисного злочину рішенням територіального органу Пенсійного фонду України пенсіонер позбавляється встановленої пенсії за особливі заслуги.
У разі виявлення помилкових чи неправдивих даних у документах, на підставі яких було встановлено пенсію за особливі заслуги, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України пенсіонер позбавляється встановленої пенсії за особливі заслуги або її розмір переглядається відповідно до цього Закону.
Сума пенсії, виплачена пенсіонерові надміру внаслідок зловживань з його боку, стягується в установленому законом порядку».
 
Відхилено   4) статті 9 - 11 викласти в такій редакції:
 
105. «Стаття 9. Заяву про встановлення (перерахунок) пенсії за особливі заслуги розглядає територіальний орган Пенсійного фонду України та в 10-денний строк з дня її подання з усіма необхідними документами приймає рішення про встановлення (перерахунок) або про відмову у встановленні (перерахунку) пенсії.
 
   «Стаття 9. Заяву про встановлення (перерахунок) пенсії за особливі заслуги розглядає територіальний орган Пенсійного фонду України та в 10-денний строк з дня її подання з усіма необхідними документами приймає рішення про встановлення (перерахунок) або про відмову у встановленні (перерахунку) пенсії за особливі заслуги.
 
106. Порядок подання документів для встановлення пенсії за особливі заслуги та вимоги до них затверджуються правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.
 
-169- Євтушок С.М.
У статті 9:
в абзаці другому слова «правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із» виключити.
 
Відхилено   Порядок подання документів для встановлення пенсії за особливі заслуги та вимоги до них затверджуються правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.
 
    -170- Кужель О.В.
У пункті 14 щодо внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»:
у підпункті 4), слова: «правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення» замінити словами: «Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
107. Не пізніше 10 днів після прийняття рішення про встановлення (перерахунок) пенсії за особливі заслуги чи відмову в її встановленні (перерахунку) територіальний орган Пенсійного фонду України видає або надсилає особі повідомлення про встановлення (перерахунок), відмову у встановленні (перерахунку) із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.
 
   Не пізніше 10 днів після прийняття рішення про встановлення (перерахунок) пенсії за особливі заслуги чи про відмову в її встановленні (перерахунку) територіальний орган Пенсійного фонду України видає або надсилає особі повідомлення про встановлення (перерахунок) пенсії за особливі заслуги чи про відмову у її встановленні (перерахунку) із зазначенням причин відмови та порядку оскарження такого рішення.
 
108. Стаття 10. У разі виявлення нових даних про заслуги пенсіонера перерахунок пенсії за особливі заслуги здійснюється з дати подання заяви з усіма необхідними документами.
 
   Стаття 10. У разі виявлення нових даних про заслуги пенсіонера перерахунок пенсії за особливі заслуги здійснюється з дати подання заяви з усіма необхідними документами.
 
109. Стаття 11. У разі вчинення пенсіонером умисного злочину рішенням територіального органу Пенсійного фонду України пенсіонер позбавляється встановленої пенсії за особливі заслуги.
 
-171- Лубінець Д.В.
В абзаці 5 підпункту 4 пункт 14 розділу Ізаконопроекту, яким пропонується внести зміни до статті 11 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" слова "У разі" замінити на слова "При набранні чинності обвинувального вироку суду за".
 
Відхилено   Стаття 11. У разі надходження до органів Пенсійного фонду України документально підтверджених відомостей про наявність у пенсіонера судимості за вчинення умисного злочину рішенням територіального органу Пенсійного фонду України такий пенсіонер позбавляється встановленої пенсії за особливі заслуги.
 
    -172- Сугоняко О.Л.
До пункту 12 (Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»):
Статтю 11 викласти в наступній редакції:
«Стаття 11. У разі вчинення пенсіонером умисного злочину рішенням відповідних органів судової влади пенсіонер позбавляється встановленої пенсії за особливі заслуги.
У разі виявлення помилкових чи неправдивих даних у документах, на підставі яких було встановлено пенсію за особливі заслуги, у судовому порядку пенсіонер позбавляється встановленої пенсії за особливі заслуги або її розмір переглядається відповідно до цього Закону.
Сума пенсії, виплачена пенсіонерові надміру внаслідок зловживань з його боку, стягується в установленому законом порядку».
 
Відхилено    
    -173- Євтушок С.М.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
«11. У разі позбавлення пенсіонера статусу особи, яка підпадає під дію Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», то будь-які виплати за рахунок солідарної частини Пенсійного фонду України на користь такого пенсіонера:
а) призупиняються до набрання законною силою постанови (рішення) суду України про таке позбавлення (на період від дати вручення такому пенсіонеру підозри у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), до дати прийняття остаточного судового рішення);
б) можуть бути здійсненими в порядку, встановленому у загальному порядку для інших пенсіонерів, які не підпадають під визначення осіб, які отримують персональні пенсії».
 
Відхилено    
    -174- Денісова Л.Л.
Абзац шостий підпункту 4 пункту 14 викласти у такій редакції:
«Стаття 11. У разі надходження до органів Пенсійного фонду України документально підтверджених відомостей про наявність у пенсіонера судимості за вчинення умисного злочину рішенням територіального органу Пенсійного фонду України пенсіонер позбавляється встановленої пенсії за особливі заслуги».
 
Враховано    
    -175- Помазанов А.В.
У статті 11:
абзац перший викласти у наступній редакції: «У разі вчинення пенсіонером умисного злочину пенсіонер позбавляється встановленої пенсії за особливі заслуги за рішенням суду».
 
Відхилено    
110. У разі виявлення помилкових чи неправдивих даних у документах, на підставі яких було встановлено пенсію за особливі заслуги, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України пенсіонер позбавляється встановленої пенсії за особливі заслуги або її розмір переглядається відповідно до цього Закону.
 
-176- Помазанов А.В.
У статті 11:
абзац другий після слів: «на підставі яких було встановлено пенсію за особливі заслуги» доповнити словами: «за наявності письмової згоди пенсіонера»;
абзац другий доповнити другим реченням такого змісту: «За відсутності згоди пенсіонера на ухвалення територіальним органом Пенсійного фонду України відповідного рішення, позбавлення пенсії або перегляд її розміру здійснюється винятково в судовому порядку».
 
Відхилено   У разі виявлення помилкових чи неправдивих даних у документах, на підставі яких було встановлено пенсію за особливі заслуги, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України пенсіонер позбавляється встановленої пенсії за особливі заслуги або її розмір переглядається відповідно до цього Закону.
 
111. Сума пенсії, виплачена пенсіонерові надміру внаслідок зловживань з його боку, стягується в установленому законом порядку»;
 
-177- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
В частині 3 статті 11 після слів «сума пенсії, виплачена пенсіонерові надміру внаслідок зловживань з його боку, стягується» додати слова «тільки за рішенням суду».
 
Відхилено   Сума пенсії, виплачена пенсіонерові надміру внаслідок зловживань з його боку, стягується в установленому законом порядку»;
 
    -178- Яценко А.В.
Останній абзац (восьмий) підпункту 4 пункту 14 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
112. 5) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
   5) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
113. «Стаття 16. Рішення територіального органу Пенсійного фонду України може бути оскаржене відповідно до законодавства про звернення громадян.
 
   «Стаття 16. Рішення територіального органу Пенсійного фонду України може бути оскаржене відповідно до законодавства про звернення громадян.
 
114. Скарги на рішення щодо встановлення пенсій за особливі заслуги розглядаються в порядку, затвердженому правлінням Пенсійного фонду України для розгляду скарг щодо пенсійного забезпечення. У разі незгоди з рішенням Пенсійного фонду України, прийнятим за результатами розгляду скарги, скарга може бути подана до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, рішення якого є обов’язковим для виконання територіальним органом Пенсійного фонду України.
 
   Скарги на рішення щодо встановлення пенсії за особливі заслуги розглядаються в порядку, затвердженому правлінням Пенсійного фонду України для розгляду скарг щодо пенсійного забезпечення. У разі незгоди з рішенням Пенсійного фонду України, прийнятим за результатами розгляду скарги, скарга може бути подана до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, рішення якого є обов’язковим для виконання територіальним органом Пенсійного фонду України.
 
115. Рішення територіального органу Пенсійного фонду України може бути оскаржене також у судовому порядку»;
 
   Рішення територіального органу Пенсійного фонду України може бути оскаржене також у судовому порядку»;
 
116. 6) у пункті 4 статті 17 «Прикінцеві положення»:
 
   6) у пункті 4 статті 17 «Прикінцеві положення»:
 
117. друге речення абзацу першого виключити;
 
-179- Кужель О.В.
У пункті 14 щодо внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»:
У підпункті 6) абзац другий (друге речення абзацу першого виключити;) – виключити.
 
Відхилено   друге речення абзацу першого виключити;
 
118. абзац другий викласти в такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
119. «У разі коли за нормами цього Закону для відповідної категорії осіб передбачено вищі розміри надбавок, ніж були встановлені раніше, відповідний перерахунок проводиться територіальним органом Пенсійного фонду України.».
 
   «У разі якщо за нормами цього Закону для відповідної категорії осіб передбачено вищі розміри надбавок, ніж були встановлені раніше, відповідний перерахунок проводиться територіальним органом Пенсійного фонду України».
 
120. 15. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171 із наступними змінами):
 
   12. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171 із наступними змінами):
 
121. 1) абзаци перший - третій статті 2 викласти в такій редакції:
 
-180- Денісова Л.Л.
Підпункт 1 пункту 15 викласти у такій редакції:
«1) абзац третій статті 2 викласти в такій редакції:
обов’язковості страхування на випадок безробіття всіх працюючих на умовах трудового договору (контракту) та на інших підставах, передбачених законом, та можливості добровільності страхування у випадках, передбачених законом».
 
Враховано   1) абзац третій статті 2 викласти в такій редакції:
«обов’язковості страхування на випадок безробіття всіх працюючих на умовах трудового договору (контракту) та на інших підставах, передбачених законом, та можливості добровільності страхування у випадках, передбачених законом»;
 
122. «Страхування на випадок безробіття здійснюється за принципами:
 
      
123. надання державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав;
 
      
124. обов’язковості страхування на випадок безробіття всіх працюючих на умовах трудового договору (контракту) та на інших підставах, передбачених законодавством, та можливості добровільності страхування у випадках, передбачених законом»;
 
      
125. 2) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
 
   2) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
 
126. «1. Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, які проходять альтернативну (невійськову) службу, а також тих, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, цивільно-правового договору чи на інших підставах, передбачених законодавством; військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) та інші особи, які проходять службу та отримують грошове забезпечення (далі - військовослужбовці); особи, які провадять незалежну професійну діяльність; фізичні особи - підприємці; члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах»;
 
-181- Денісова Л.Л.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 15 слова «а також тих, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень» виключити, слово «законодавством» замінити словом «законом».
 
Враховано   «1. Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, які проходять альтернативну (невійськову) службу, цивільно-правового договору чи на інших підставах, передбачених законом, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) та інші особи, які проходять службу та отримують грошове забезпечення (далі - військовослужбовці), особи, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичні особи – підприємці, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах»;
 
127. 3) у частині третій статті 6 слова «та фермерського» виключити;
 
   3) у частині третій статті 6 слова «та фермерського» виключити;
 
128. 4) частину другу статті 21 доповнити абзацом такого змісту:
 
-182- Денісова Л.Л.
Підпункт 4 пункту 15 після слова «абзацом» доповнити словом «другим».
 
Відхилено   4) частину четверту статті 21 доповнити словами і цифрами «а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню згідно з цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 
    -183- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 4 пункту 15 виключити.
 
Відхилено    
    -184- Денисенко В.І.
Підпункт 4 пункту 15 викласти в такій редакції:
«4) частину четверту статті 21 доповнити словами:
«, а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 
Враховано    
129. «Страховий стаж за періоди з 1 січня 2016 року обчислюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.».
 
-185- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 підпункту 4 пункту 15 частини п’ятнадцятої розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Страховий стаж за періоди з 1 січня 2004 року обчислюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено      
130. 16. У частині другій статті 181 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2012 р., № 4, ст. 21) слова «або соціальну пенсію» замінити словами «, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».
 
-186- Денісова Л.Л.
У пункті 16 цифру «181» замінити цифрами та знаком «18-1».
 
Враховано   13. У частині другій статті 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2012 р., № 4, ст. 21) слова «або соціальну пенсію» замінити словами «соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».
 
    -187- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 16 виключити.
 
Відхилено    
131. 17. У статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; із наступними змінами):
 
   14. У статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами):
 
132. частину сьому викласти в такій редакції:
 
   частину сьому викласти в такій редакції:
 
133. «Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».;
 
-188- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Абзац третій пункту 17 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Додаткове пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 
Відхилено   «Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
    -189- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 3 пункту 17 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені відповідно до цієї статті, підлягають перерахунку відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У разі якщо внаслідок такого перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Особам (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), котрим були призначені пенсії відповідно до цієї статті, у період служби цих осіб в органах місцевого самоврядування або у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», пенсії виплачуються з 1 жовтня 2017 року у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
134. частини десяту, дванадцяту - чотирнадцяту виключити.
 
   частини десяту, дванадцяту - чотирнадцяту виключити.
 
135. 18. У статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212, із наступними змінами):
 
   15. У статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами):
 
136. абзац третій частини шостої виключити;
 
   абзац третій частини шостої виключити;
 
137. частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
   частину дванадцяту викласти в такій редакції:
 
138. «12. Пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
-190- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзаци 4-5 пункту 18 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«12. Пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені відповідно до цієї статті, підлягають перерахунку відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У разі якщо внаслідок такого перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Особам (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), котрим були призначені пенсії відповідно до цієї статті, у період виконання цими особами депутатських повноважень або у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», пенсії виплачуються з 1 жовтня 2017 року у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено   «12. Пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
139. Додаткове пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 
-191- Денісова Л.Л.
У пункті 18 слова «Додаткове пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» виключити.
 
Враховано      
    -192- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити передбачені у законопроекті доповнення у пункті:
- 18 статті 12 Закон України «Про статус народного депутата України»:
«Додаткове пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
Зазначене доповнення викласти у такій редакції у пункті:
- 18 статті 12 Закон України «Про статус народного депутата України»:
«Додаткове пенсійне забезпечення за бажанням народних депутатів та при сплаті внесків із власних доходів здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 
Відхилено    
    -193- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац п’ятий пункту 18 виключити.
 
Враховано    
140. 19. Статтю 40 Закону України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; № 2005 р., № 2, ст. 32; 2014 р., № 20-21, ст. 745) викласти в такій редакції:
 
-194- Яніцький В.П.
У першій статті 29 Закону України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; № 2005 р., № 2, ст. 32; 2014 р., № 20-21, ст. 745):
цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня»;
слова та цифри «інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій,» замінити словами та цифрами «осіб з ністю І, ІІ, ІІІ груп, учасників бойових дій та».
 
Враховано частково   16. У Законі України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; 2005 р., № 2, ст. 32; 2014 р., № 20-21, ст. 745):
1) у першій статті 29 цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня»;
 
    -195- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Пункт 19 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«19. Статтю 40 Закону України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«Стаття 40. Пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби
Пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені відповідно до цієї статті, підлягають перерахунку відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У разі якщо внаслідок такого перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Особам (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), котрим були призначені пенсії відповідно до цієї статті, у період роботи цих осіб на посадах, передбачених цим Законом або на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», пенсії виплачуються з 1 жовтня 2017 року у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
141. «Стаття 40. Пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби
 
   статтю 40 викласти в такій редакції:
«Стаття 40. Пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби
 
142. Пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
-196- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Пункт 19 розділу І проекту Закону доповнити абзацом такого змісту:
«Додаткове пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 
Відхилено   Пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
143. 20. Частини першу - другу статті 34 Закону України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 45, ст. 363) викласти в такій редакції:
 
   17. Частини першу і другу статті 34 Закону України «Про фермерське господарство» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 363) викласти в такій редакції:
 
144. «1. Члени фермерського господарства та особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 
   «1. Члени фермерського господарства та особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 
145. 2. Фермерське господарство реєструється в установленому законом порядку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 
   2. Фермерське господарство реєструється в установленому законом порядку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 
146. 21. У Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372, із наступними змінами):
 
   18. У Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372 із наступними змінами):
 
147. 1) у статті 1:
 
-197- Євтушок С.М.
Доповнити абзац п'ятнадцятий статті 1 новим реченням такого змісту: «Корпоративний пенсійний фонд не може бути заснований органом державного управління або Національним банком України або іншими органами, зазначеними у Конституції України, якщо
 
Відхилено   1) у статті 1:
 
148. в абзаці шістнадцятому слова «цим Законом» замінити словами «законами України»;
 
   в абзаці шістнадцятому слова «цим Законом» замінити словами «законами України»;
 
149. абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:
 
-198- Денісова Л.Л.
Абзаци третій – сьомий підпункту 1 пункту 21 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«абзаци двадцять восьмий — тридцятий виключити;»
доповнити статтю частиною такого змісту:
«Терміни, «контроль», «афілійована особа», «пов’язана особа» і «контролер» вживаються у значенні, визначеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
 
Враховано   абзаци двадцять восьмий — тридцятий виключити;
 
150. «пов’язана особа - керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якій члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами»;
 
      
151. абзаци двадцять дев’ятий - тридцятий виключити;
 
      
152. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
153. «Терміни, «контроль», «афілійована особа» і «контролер» вживаються у значенні, визначеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 
   «Терміни «контроль», «афілійована особа», «пов’язана особа» і «контролер» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 
154. 2) в абзаці четвертому частини шостої статті 21 слова «цим Законом» замінити словами «законами України»;
 
-199- Денісова Л.Л.
Підпункти 2, 3, 5, 6 пункту 21 замінити наступним підпунктом 2:
«в абзаці четвертому частини шостої статті 21, у пункті 2 частини першої статті 48, у другому реченні частини другої статті 55, у пунктах 6 та 9 частини другої статті 58 слова «цим Законом» замінити словом «законом».
У зв’язку з цим підпункти 4 і 7 пункту 21 вважати підпунктами 3 і 4 відповідно.
 
Враховано   2) в абзаці четвертому частини шостої статті 21, пункті 2 частини першої статті 48, другому реченні частини другої статті 55, пунктах 6 та 9 частини другої статті 58 слова «цим Законом» замінити словом «законом»;
 
155. 3) у пункті 2 частини першої статті 48 слова «цим Законом» замінити словами «законами України»;
 
      
156. 4) в абзаці першому частини третьої статті 50 слова «цього Закону» замінити словами «законів України»;
 
   3) в абзаці першому частини третьої статті 50 слова «цього Закону» замінити словами «законів України»;
 
157. 5) у другому реченні частини другої статті 55 слова «цим Законом» замінити словами «законами України»;
 
      
158. 6) у пунктах 6 та 9 частини другої статті 58 слова «цим Законом» замінити словами «законами України»;
 
      
159. 7) перше речення частини першої статті 66 після слів «шлюбним контрактом» доповнити словами «або законами України».
 
-200- Шинькович А.В.
Пункт 21 Розділу І:
21. У Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47—48, ст. 372,
із наступними змінами):
8) у тексті слова «шлюбний контракт» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «шлюбний договір» у відповідних відмінках і числах.
 
Відхилено   4) перше речення частини першої статті 66 доповнити словами «або законами України».
 
160. 22. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376 із наступними змінами):
 
   19. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376 із наступними змінами):
 
161. 1) у тексті слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» у відповідних відмінках і числах;
 
   27) у тексті Закону слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» у відповідному відмінку і числі.
 
162. 2) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
163. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
   абзаци шостий та сімнадцятий викласти в такій редакції:
 
164. «зберігач - банк, який провадить свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність, обирається за результатами конкурсу і відповідає вимогам цього Закону щодо зберігання активів та обслуговування коштів Накопичувального фонду»;
 
   «зберігач - банк, який провадить свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність, обирається за результатами конкурсу і відповідає вимогам цього Закону щодо зберігання активів та обслуговування коштів Накопичувального фонду»;
 
165. абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:
 
   «непрацездатні громадяни - особи, які досягли встановленого статтею 26 цього Закону пенсійного віку, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до законодавства»;
 
166. «непрацездатні громадяни - особи, які досягли встановленого статтею 26 цього Закону пенсійного віку або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до законодавства»;
 
-201- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
у підпункті 2): у визначені «непрацездатні громадяни» слово: «законодавства» замінити словами: «вимог законів».
 
Відхилено      
167. абзаци двадцять шостий, двадцять сьомий викласти у такій редакції:
 
-202- Денісова Л.Л.
У підпункті 2 пункту 22 розділу І проекту Закону:
абзаци шостий - восьмий викласти у такій редакції:
«абзац двадцять шостий виключити;
абзац двадцять сьомий викласти у такій редакції:
«працюючий пенсіонер — особа, якій призначено пенсію та яка є застрахованою відповідно до пунктів 1 — 7, 11 — 13 частини першої статті 11 цього Закону;»;
абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:
«Терміни «контроль», «афілійована особа», «пов’язана особа» і «контролер» застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
 
Враховано   абзац двадцять шостий – двадцять восьмий виключити;
 
168. «пов’язана особа - керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якій члени сім’ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами;
 
      
169. працюючий пенсіонер - особа, якій призначено пенсію та яка є застрахованою відповідно до пунктів 1 - 7, 11 - 13 частини першої статті 11 цього Закону»;
 
   Після абзацу двадцять восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
«працюючий пенсіонер — особа, якій призначено пенсію та яка є застрахованою відповідно до пунктів 1 - 7, 11 - 13 частини першої статті 11 цього Закону»;
 
170. абзац двадцять восьмий виключити;
 
   У зв’язку з цим абзаци двадцять дев’ятий – сорок третій вважати відповідно абзацами тридцятим – сорок четвертим.
 
171. абзац тридцять сьомий викласти в такій редакції:
 
   абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції:
 
172. «страхова організація - страховик, який має ліцензію на здійснення страхування життя та відповідає вимогам, встановленим Національною комісією, що здійснює державне рулювання у сфері ринків фінансових послуг та Закону України «Про страхування»;
 
   «страхова організація - страховик, який має ліцензію на здійснення страхування життя та відповідає вимогам, встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Законом України «Про страхування»;
 
173. абзац сорок перший викласти в такій редакції:
 
      
174. «чиста вартість пенсійних активів - різниця між вартістю пенсійних активів на день проведення розрахунку та загальною сумою зобов’язань Накопичувального фонду, яка розраховується за методикою та в порядку, визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національним банком України»;
 
-203- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
у підпункті 2):
абзац: «чиста вартість пенсійних активів — різниця між вартістю пенсійних активів на день проведення розрахунку та загальною сумою зобов’язань Накопичувального фонду, яка розраховується за методикою та в порядку, визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національним банком України.» - виключити.
 
Враховано      
175. доповнити статтю абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом сорок п’ятим такого змісту:
 
176. «Терміни «контроль», «афілійована особа» і «контролер» застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 
   «Терміни «контроль», «афілійована особа», «пов’язана особа» і «контролер» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 
177. 3) у частині першій статті 4 слова «закону про недержавне пенсійне забезпечення, законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення» замінити словами «законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
 
   2) у частині першій статті 4 слова «закону про недержавне пенсійне забезпечення, законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення» замінити словами «законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
 
178. 4) у частині першій статті 9:
 
   3) у частині першій статті 9:
 
179. в абзаці першому слова «за рахунок коштів Пенсійного фонду» виключити;
 
   в абзаці першому слова «за рахунок коштів Пенсійного фонду» виключити;
 
180. у пункті 2 слова та знаки «внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства)» виключити;
 
-204- Денісова Л.Л.
Абзац третій підпункту 4 пункту 22 викласти у такій редакції:
«пункт 2 викласти у такій редакції: «2) пенсія по інвалідності».
 
Враховано   пункт 2 викласти в такій редакції:
«2) пенсія по інвалідності»;
 
    -205- Помазанов А.В.
У статті 9 пункт другий частини першої доповнити наступними словами: «у тому числі внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою; інвалідності з дитинства)».
 
Відхилено    
    -206- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 4) абзац третій – виключити.
 
Відхилено    
181. 5) статтю 11 викласти в такій редакції:
 
-207- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 5 пункту 22 виключити.
 
Відхилено   4) статтю 11 викласти в такій редакції:
 
    -208- Сугоняко О.Л.
До пункту 22 (до «Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Підпункт 5:
Статтю 11 викласти такій редакції:
«Стаття 11. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню
Загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:
1) громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об’єднаннях громадян, у фізичних осіб – підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи (надають послуги) на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру;
2) фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
3) громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах та консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України);
4) громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України);
5) особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді;
6) особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;
7) особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні (при усиновленні) дитини;
8) один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю Ігрупи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;
9) особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, а також особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
10) військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу в тому числі ті, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу»;
11) патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;
12) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.
 
Відхилено    
182. «Стаття 11. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню
 
   «Стаття 11. Особи, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню
 
183. Загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:
 
   Загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:
 
184. 1) громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, в об’єднаннях громадян, у фізичних осіб - підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи (надають послуги) на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру;
 
-209- Денісова Л.Л.
В абзаці четвертому підпункту 5 пункту 22 слова «в об’єднаннях громадян» замінити словами «у громадських об’єднаннях».
 
Враховано   1) громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, у громадських об’єднаннях, у фізичних осіб - підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи (надають послуги) на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру;
 
185. 2) фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
 
   2) фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
 
186. 3) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які проводять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність;
 
-210- Денісова Л.Л.
Абзац шостий підпункту 5 пунту 22 (пункт 3 статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») доповнити словами: «та отримують дохід від цієї діяльності».
 
Враховано   3) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність, та отримують дохід від цієї діяльності;
 
    -211- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Пункт 3 статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пропонуємо викласти в такій редакції:
«3) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які проводять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність, пов'язану з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності».
 
Враховано частково    
    -212- Помазанов А.В.
у статті 11 пункт третій частини першої після слів: «в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які проводять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність» доповнити словами: «за умови отримання доходу безпосередньо від цієї діяльності».
 
Враховано частково    
    -213- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 6 підпункту 5 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3) особи, які забезпечують себе роботою самостійно — займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності».
 
Враховано частково    
187. 4) громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах та консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України);
 
   4) громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах та консульських установах України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), створених відповідно до законодавства України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України);
 
188. 5) громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України);
 
   5) громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України);
 
189. 6) особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді;
 
-214- Денісова Л.Л.
В абзаці дев’ятому підпункту 5 пункту 22 слова «об’єднаннях громадян» замінити словами «громадських об’єднаннях».
 
Враховано   6) особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на таких посадах;
 
190. 7) особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;
 
-215- Денісова Л.Л.
В абзаці десятому підпункту 5 пункту 22 слова «органах Міністерства внутрішніх справ України» вилучити.
 
Враховано   7) особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;
 
    -216- Кремінь Т.Д.
У статті 11 (підпункт 5) у пункті 7 слова «органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту» виключити.
 
Відхилено    
191. 8) особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні (при усиновленні) дитини;
 
-217- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 11 підпункту 5 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«8) особи, які відповідно до законів України отримують допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні (при усиновленні) дитини».
 
Відхилено   8) особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні (усиновленні) дитини;
 
192. 9) один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю Ігрупи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;
 
   9) один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю Ігрупи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;
 
193. 10) особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, а також особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
 
   10) особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, а також особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
 
194. 11) військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу в тому числі ті, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу»;
 
-218- Денісова Л.Л.
Абзац чотирнадцятий підпункту 5 пункту 22 після слів «військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби)» доповнити словом «поліцейські».
 
Враховано   11) військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), поліцейські, особи рядового і начальницького складу, у тому числі ті, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу»;
 
    -219- Кремінь Т.Д.
У статті 11 (підпункт 5) пункт 11 після слів « (крім військовослужбовців строкової служби),» доповнити словом «поліцейські».
 
Відхилено    
195. 12) патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;
 
   12) патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;
 
196. 13) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.»;
 
   13) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах»;
 
197. 6) у статті 14:
 
-220- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 6 пункту 22 виключити.
 
Відхилено   5) у статті 14:
 
198. у пункті 1:
 
   у пункті 1:
 
199. в абзаці другому цифри «1, 10, 15» замінити цифрами «1, 10»;
 
   в абзаці другому цифри «1, 10, 15» замінити цифрами «1, 10»;
 
200. абзац третій виключити;
 
   абзац третій виключити;
 
201. в абзаці четвертому слова та цифри «у пунктах 5, 19» замінити словами та цифрою «у пункті 4»;
 
   в абзаці четвертому слова і цифри «у пунктах 5, 19» замінити словами і цифрою «у пункті 4»;
 
202. в абзаці п’ятому слова та цифру «у пункті 6» замінити словами та цифрою «у пункті 5»;
 
   в абзаці п’ятому слова і цифру «у пункті 6» замінити словами і цифрою «у пункті 5»;
 
203. у пункті 2 слова та цифри «у пунктах 7-9, 12-14, 17 і 18» замінити словами та цифрами «у пунктах 6-7, 8-9, 11 і 12»;
 
-221- Денісова Л.Л.
В абзаці сьомому підпункту 6 пункту 22 цифри та знаки «6-7, 8-9» замінити цифрами та знаками «6-9».
 
Враховано   у пункті 2 слова і цифри «у пунктах 7-9, 12-14, 17 і 18» замінити словами і цифрами «у пунктах 6-9, 11 і 12»;
 
204. пункт 4 виключити;
 
   пункт 4 виключити;
 
205. у пункті 5 слова та цифри «у пунктах 3 і 4» замінити словами та цифрами «у пунктах 2 і 3, 13»;
 
   у пункті 5 слова і цифри «у пунктах 3 і 4» замінити словами і цифрами «у пунктах 2 і 3, 13»;
 
206. 7) у частині другій статті 15 цифри «1-7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18»; замінити цифрами «1-6, 10-13»;
 
-222- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 7 пункту 22 виключити.
 
Відхилено   6) у частині другій статті 15 цифри і слово «1-7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18» замінити цифрами «1-6, 10-13»;
 
207. 8) статтю 21 викласти в такій редакції:
 
   7) статтю 21 викласти в такій редакції:
 
208. «Стаття 21. Персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
 
   «Стаття 21. Персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
 
209. 1. Персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюється з метою обліку застрахованих осіб, учасників накопичувальної системи пенсійного страхування та їх ідентифікації; накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про облік та реалізацію застрахованими особами права на страхові виплати у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та накопичувальній системі пенсійного страхування.
 
-223- Денісова Л.Л.
У підпункті 8 пункту 22:
Абзац третій викласти у такій редакції:
«1. Персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюється з метою обліку застрахованих осіб, учасників накопичувальної системи пенсійного страхування та їх ідентифікації; накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про облік застрахованих осіб та реалізацію ними права на страхові виплати у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та накопичувальній системі пенсійного страхування».
 
Враховано   1. Персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснюється з метою обліку застрахованих осіб, учасників накопичувальної системи пенсійного страхування та їх ідентифікації, а також накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про облік застрахованих осіб і реалізацію ними права на страхові виплати у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та накопичувальній системі пенсійного страхування.
 
210. Персоніфікований облік у накопичувальній системі пенсійного страхування здійснюється окремо, на базі реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, порядок ведення якого встановлюється Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 
-224- Денісова Л.Л.
У підпункті 8 пункту 22:
Абзац четвертий виключити.
 
Враховано      
211. Для формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку використовуються відомості, що надходять від:
 
   Для формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку використовуються відомості, що надходять від:
 
212. державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 
   державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 
213. роботодавців;
 
   роботодавців;
 
214. застрахованих осіб;
 
   застрахованих осіб;
 
215. фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 
   фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 
216. центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад та уповноважених суб’єктів для обліку даних Єдиного державного демографічного реєстру;
 
   центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад та уповноважених суб’єктів для обліку даних Єдиного державного демографічного реєстру;
 
217. органів доходів і зборів, територіальних органів Пенсійного фонду за результатами перевірок платників єдиного внеску та/або порядку міжвідомчого обміну інформацією;
 
   органів доходів і зборів, територіальних органів Пенсійного фонду за результатами перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або порядку міжвідомчого обміну інформацією;
 
218. державної служби зайнятості;
 
   державної служби зайнятості;
 
219. інших підприємств, установ, організацій та військових частин;
 
   інших підприємств, установ, організацій та військових частин;
 
220. компанії з управління активами;
 
   компанії з управління активами;
 
221. зберігача;
 
   зберігача;
 
222. інших джерел, передбачених законодавством.
 
   інших джерел, передбачених законодавством.
 
223. 2. На кожну застраховану особу відкривається персональна електронна облікова картка, якій присвоюється унікальний номер електронної облікової картки.
 
   2. На кожну застраховану особу відкривається персональна електронна облікова картка, якій присвоюється унікальний номер електронної облікової картки.
 
224. Унікальний номер електронної облікової картки формується автоматично шляхом додавання одиниці до останнього наявного унікального номера електронної облікової картки. Порядок та строки впровадження унікальних номерів електронної облікової картки застрахованих осіб, порядок ведення персональних електронних облікових карток визначається Пенсійним фондом.
 
   Унікальний номер електронної облікової картки формується автоматично шляхом додавання одиниці до останнього наявного унікального номера електронної облікової картки. Порядок та строки впровадження унікальних номерів електронних облікових карток застрахованих осіб, порядок ведення персональних електронних облікових карток визначаються Пенсійним фондом.
 
225. 3. Персональна електронна облікова картка застрахованої особи повинна містити такі відомості:
 
   3. Персональна електронна облікова картка застрахованої особи повинна містити такі відомості:
 
226. 1) умовно-постійна частина персональної електронної облікової картки:
 
   1) умовно-постійна частина персональної електронної облікової картки:
 
227. унікальний номер електронної облікової картки;
 
   унікальний номер електронної облікової картки;
 
228. серія та номер паспорту;
 
-225- Денісова Л.Л.
Абзац двадцять другий підпункту 8 пункту 22 викласти у такій редакції: «серія, номер і найменування документа, що посвідчує особу».
 
Враховано   серія, номер і найменування документа, що посвідчує особу;
 
229. прізвище, ім’я та по батькові на момент створення електронної облікової картки;
 
   прізвище, ім’я та по батькові на момент створення електронної облікової картки;
 
230. прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент;
 
   прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент;
 
231. прізвище при народженні;
 
   прізвище при народженні;
 
232. дата народження;
 
   дата народження;
 
233. місце народження;
 
   місце народження;
 
234. стать;
 
   стать;
 
235. місце проживання із зазначенням адреси;
 
   місце проживання із зазначенням адреси;
 
236. місце реєстрації із зазначенням адреси;
 
   місце реєстрації із зазначенням адреси;
 
237. реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);
 
   реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);
 
238. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і найменування документа, відомості з якого зазначені у персональній обліковій картці;
 
-226- Денісова Л.Л.
В абзаці тридцять другому підпункту 8 пункту 22 слова «та серія, номер і найменування документа, відомості з якого зазначені у персональній обліковій картці» виключити.
 
Враховано   унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
 
239. громадянство;
 
   громадянство;
 
240. номер телефону (за згодою);
 
   номер телефону (за згодою);
 
241. відмітка про смерть;
 
   відмітка про смерть;
 
242. 2) частина персональної електронної облікової картки, яка відображає страховий стаж, заробітну плату (дохід) та розмір сплачених страхових внесків та інші дані, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат:
 
   2) частина персональної електронної облікової картки, яка відображає страховий стаж, заробітну плату (дохід), розмір сплачених страхових внесків та інші відомості, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат:
 
243. код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) страхувальника (платника);
 
   код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) страхувальника (платника);
 
244. рік, за який внесено відомості;
 
   рік, за який внесено відомості;
 
245. розмір страхового внеску за відповідний місяць;
 
   розмір страхового внеску за відповідний місяць;
 
246. сума сплачених страхових внесків за відповідний місяць;
 
   сума сплачених страхових внесків за відповідний місяць;
 
247. страховий стаж;
 
   страховий стаж;
 
248. кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць;
 
   кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць;
 
249. ознака особливих умов праці, що дають право на пільги в системі пенсійного забезпечення;
 
   ознака особливих умов праці, що дають право на пільги в системі пенсійного забезпечення;
 
250. сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
 
   сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
 
251. 3) частина персональної електронної облікової картки, яка відображає сплату за рахунок коштів Пенсійного фонду пенсії застрахованій особі за місяцями:
 
   3) частина персональної електронної облікової картки, яка відображає виплату за рахунок коштів Пенсійного фонду пенсії застрахованій особі за місяцями:
 
252. номер електронної пенсійної справи;
 
   номер електронної пенсійної справи;
 
253. номер архівної електронної пенсійної справи в електронному архіві пенсійних справ;
 
   номер архівної електронної пенсійної справи в електронному архіві пенсійних справ;
 
254. дата, з якої призначено пенсію;
 
   дата, з якої призначено пенсію;
 
255. поточний місяць нарахування (перерахунку, індексації) пенсії;
 
   поточний місяць нарахування (перерахунку, індексації) пенсії;
 
256. сума періодів страхового стажу;
 
   сума періодів страхового стажу;
 
257. коефіцієнт страхового стажу;
 
   коефіцієнт страхового стажу;
 
258. коефіцієнт заробітної плати (доходу);
 
   коефіцієнт заробітної плати (доходу);
 
259. заробітна плата (дохід) для обчислення, перерахунку, індексації пенсії на поточний момент;
 
   заробітна плата (дохід) для обчислення, перерахунку, індексації пенсії на поточний момент;
 
260. поточний розмір пенсії для виплати;
 
   поточний розмір пенсії для виплати;
 
261. відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні застрахованої особи, та її дітей;
 
   відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні застрахованої особи, та її дітей;
 
262. інформація про уповноважену особу, яка одержала звернення про призначення (перерахунок) пенсії;
 
   інформація про уповноважену особу, яка одержала звернення про призначення (перерахунок) пенсії;
 
263. 4) частина електронної персональної облікової картки, яка відображає участь застрахованої особи в накопичувальній пенсійній системі, стан накопичувального пенсійного рахунка застрахованої особи або здійснення виплат її спадкоємцям за рахунок коштів, що обліковуються на такому рахунку, а також відомості про стан індивідуального пенсійного рахунка застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення їй пенсійних виплат:
 
-227- Денісова Л.Л.
В абзацах п’ятдесят сьомому, шістдесят першому, шістдесят другому, шістдесят п’ятому підпункту 8 пункту 22 слова «застрахованої особи в накопичувальній пенсійній системі», «учасника накопичувальної системи пенсійного страхування», «застрахованої особи учасника накопичувальної системи пенсійного страхування», «застрахованій особі» відповідно замінити словами «застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування».
 
Враховано   4) частина персональної електронної облікової картки, яка відображає участь застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування, стан накопичувального пенсійного рахунка застрахованої особи або здійснення виплат її спадкоємцям за рахунок коштів, що обліковуються на такому рахунку, а також відомості про стан індивідуального пенсійного рахунка застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення їй пенсійних виплат:
 
264. сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) учасника накопичувальної пенсійної системи, з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
 
   сума заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) учасника накопичувальної пенсійної системи, з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;
 
265. сума страхових внесків, сплачена до накопичувальної системи пенсійного страхування за останній звітний рік;
 
   сума страхових внесків, сплачена до накопичувальної системи пенсійного страхування за останній звітний рік;
 
266. дата перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
   дата перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
267. кількість одиниць пенсійних активів учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
   кількість одиниць пенсійних активів застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування;
 
268. загальна сума коштів застрахованої особи учасника накопичувальної системи пенсійного страхування;
 
   загальна сума коштів застрахованої особи в накопичувальній системі пенсійного страхування;
 
269. реквізити обраного застрахованою особою недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення, з яким укладено пенсійний контракт, реквізити адміністратора і зберігача такого фонду;
 
   реквізити обраного застрахованою особою недержавного пенсійного фонду - суб’єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення, з яким укладено пенсійний контракт, реквізити адміністратора і зберігача такого фонду;
 
270. сума коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 
   сума коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення;
 
271. сума одноразової виплати, сплаченої відповідно до статті 56 цього Закону застрахованій особі або її спадкоємцю, дата такої виплати;
 
   сума одноразової виплати, сплаченої відповідно до статті 56 цього Закону застрахованій особі в накопичувальній системі пенсійного страхування або її спадкоємцю, дата такої виплати;
 
272. реквізити страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії (у разі укладення);
 
   реквізити страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії (у разі укладення);
 
273. дата укладення договору страхування довічної пенсії та розмір страхової виплати за цим договором (у разі укладення);
 
   дата укладення договору страхування довічної пенсії та розмір страхової виплати за цим договором (у разі укладення);
 
274. сума коштів, перерахованих з накопичувальної системи пенсійного страхування страховій організації, обраній застрахованою особою, для оплати договору страхування довічної пенсії, дата їх перерахування;
 
   сума коштів, перерахованих з накопичувальної системи пенсійного страхування страховій організації, обраній застрахованою особою, для оплати договору страхування довічної пенсії, дата їх перерахування;
 
275. сума штрафної санкції та пені, сплаченої агентом - страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків на користь учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, дата її сплати;
 
   сума штрафної санкції та пені, сплаченої агентом - страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків на користь учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, дата її сплати;
 
276. відмітка про дату смерті застрахованої особи;
 
   відмітка про дату смерті застрахованої особи;
 
277. 5) дані про звернення застрахованої особи, надання інформації про застраховану особу та інші відомості щодо реалізації прав застрахованої особи у системі пенсійного забезпечення надаються у порядку, встановленому Пенсійним фондом.
 
-228- Денісова Л.Л.
В абзаці сімдесят першому підпункту 8 пункту 22 слова «дані» та «надаються у порядку, встановленому Пенсійним фондом» виключити
 
Враховано   5) частина персональної електронної облікової картки, яка відображає звернення застрахованої особи, надання інформації про застраховану особу та інші відомості щодо реалізації прав застрахованої особи у системі пенсійного забезпечення.
 
278. 4. Персоніфіковані відомості, що включені до персональної облікової картки застрахованої особи, зберігаються в Пенсійному фонді протягом усього життя цієї особи, а після її смерті - протягом 75 років на паперових носіях та / або в електронній формі за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової та електронної форми документа.
 
   4. Персоніфіковані відомості, включені до персональної електронної облікової картки застрахованої особи, зберігаються в Пенсійному фонді протягом усього життя цієї особи, а після її смерті - протягом 75 років на паперових носіях та/або в електронній формі за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперової та електронної форм документа.
 
279. 5. Дані з індивідуального пенсійного рахунка застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, та порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, і Пенсійним фондом.
 
   5. Відомості про стан індивідуального пенсійного рахунка застрахованої особи в недержавному пенсійному фонді - суб’єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки застрахованої особи, та порядок обміну інформацією між Пенсійним фондом і адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб’єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, і Пенсійним фондом.
 
280. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, за формою, встановленою відповідно до законодавства, протягом десяти робочих днів після реєстрації смерті особи подає відповідні відомості Пенсійному фонду.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, за формою, встановленою відповідно до законодавства, протягом десяти робочих днів після реєстрації смерті особи подає відповідні відомості до Пенсійного фонду.
 
281. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування надають Пенсійному фонду інформацію для ведення персоніфікованого обліку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування надають Пенсійному фонду інформацію для ведення персоніфікованого обліку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 
282. Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості подаються до Пенсійного фонду роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства.
 
   Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, та інші відомості подаються до Пенсійного фонду роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства.
 
283. Відомості про фізичних осіб - підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, подаються безпосередньо зазначеними особами.
 
-229- Денісова Л.Л.
В абзаці сімдесят сьомому підпункту восьмого пункту 22 слова «осіб, які забезпечують себе роботою самостійно» замінити словами «осіб, які провадять незалежну професійну діяльність».
 
Враховано   Відомості про фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, подаються безпосередньо зазначеними особами.
 
284. Відомості про осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, подаються державною службою зайнятості.
 
   Відомості про осіб, які підлягали загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, подаються державною службою зайнятості.
 
285. Порядок та строки подання відомостей, зазначених в абзацах четвертому-шостому цієї частини, встановлюються Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.
 
   Порядок та строки подання відомостей, зазначених в абзацах четвертому - шостому цієї частини, встановлюються Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.
 
286. 6. Органи, що здійснюють державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб - підприємців, зобов’язані надсилати один примірник реєстраційної картки територіальному органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності»;
 
   6. Органи, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, зобов’язані надсилати один примірник реєстраційної картки територіальному органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності»;
 
287. 9) у пункті 2 частини другої та частині третій статті 22 слова «органами соціального захисту населення» та «органів соціального захисту населення» замінити словами «структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення» та «структурних підрозділів з питань праці та соціального захисту населення»;
 
   8) у пункті 2 частини другої та частині третій статті 22 слова «органами соціального захисту населення» та «органів соціального захисту населення» замінити відповідно словами «структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення» та «структурних підрозділів з питань праці та соціального захисту населення»;
 
288. 10) у статті 24:
 
-230- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 10 пункту 22 викласти в такій редакції:
"10) частину другу статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру відсутності відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків".
 
Відхилено   9) у статті 24:
 
289. у частині першій:
 
-231- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Абзаци другий –четвертий підпункту 10 пункту 22 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено   у частині першій:
 
    -232- Острікова Т.Г.
Частину першу підпункту 10 пункту 22 (щодо змін у частини першій статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») виключити.
 
Відхилено    
290. в абзаці другому слово та цифри «статтею 26» замінити словами та цифрами «частиною першою статті 26»;
 
-233- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 3 підпункту 10 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«абзац другий виключити».
 
Відхилено   в абзаці другому слово і цифри «статтею 26» замінити словами і цифрами «частиною першою статті 26»;
 
291. в абзаці четвертому слова «до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи» замінити словами «до стажу роботи»;
 
   в абзаці четвертому слова «до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи» замінити словами «до стажу роботи»;
 
292. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
293. «У разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру відсутності відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків»;
 
-234- Денісова Л.Л.
Абзац шостий підпункту 10 пункту 22 після слів «військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби)» доповнити словом «поліцейським».
 
Враховано   «У разі якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру відсутності відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків»;
 
    -235- Кремінь Т.Д.
Абзац шостий підпункту 10 щодо змін до статті 24 після слів « (крім військовослужбовців строкової військової служби),» доповнити словом «поліцейським».
 
Відхилено    
294. у частині третій:
 
-236- Лабазюк С.П.
У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
Абзац 1 та 6 частини 3 статті 24 доповнити словами такого змісту «з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати».
 
Відхилено   у частині третій:
 
    -237- Помазанов А.В.
у статті 24:
1) абзац перший частини третьої перед словами: «сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.» доповнити словом «додатково»;
2) абзац другий частини третьої після слів: «Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків» доповнити словом «додатково»;
3) абзац другий частини третьої перед словами: «сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.», розташованими наприкінці речення доповнити словом «додатково»;
4) абзац третій частини третьої після слів: «сума фактично сплачених страхових внесків за відповідний місяць з урахуванням сум страхових внесків» доповнити словом «додатково».
 
Відхилено    
295. абзаци перший та другий після слів «страхових внесків» доповнити словами і знаками «з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати»;
 
-238- Лопушанський А.Я.
У абзацах 1, 2, 3 частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» після слів «з урахуванням» додати слова «додатково сплачених».
 
Відхилено   абзаци перший і другий після слів «страхових внесків» доповнити словами «з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати»;
 
296. абзац шостий доповнити словами «з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати»;
 
-239- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 9 підпункту 10 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
абзац шостий викласти у такій редакції: «Св - сума фактично сплачених страхових внесків помножена на кількість календарних днів за відповідний місяць».
 
Відхилено   абзац шостий доповнити словами «з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати»;
 
297. абзац десятий після слів «стажу роботи» доповнити словами « (врахованого в одинарному розмірі)»;
 
-240- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 10): абзац 10 (щодо доповнення частини 3 словами: «врахованого в одинарному розмірі») виключити.
 
Відхилено   абзац десятий після слів «стажу роботи» доповнити словами « (врахованого в одинарному розмірі)»;
 
298. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
«Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що діяло раніше, за період з 1 січня 2004 року застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років»;
 
-241- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 10):
абзац 12 (останній) – виключити.
 
Відхилено   частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту:
«Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що діяло раніше, за період з 1 січня 2004 року, застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років»;
 
    -242- Денісова Л.Л.
Абзац одинадцятий підпункту 10 пункту 22 після слова «абзацом» доповнити словом «третім».
 
Враховано    
    -243- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзаци 11-12 підпункту 10 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -244- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
В частині 4 статті 24 виключити 2 абзац «Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений законодавством, що діяло раніше, за період з 1 січня 2004 року застосовується виключно в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років».
 
Відхилено    
299. 11) у частині першій статті 25:
 
-245- Ільюк А.О.
Гуляєв В.О.
Остапчук В.М.
Писаренко В.В.
Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#15804
#7371
Виключити підпункт 11 пункту 22 розділу І законопроекту (зміни до частини 1 статті 25 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").
 
Відхилено   10) у частині першій статті 25:
 
    -246- Сугоняко О.Л.
Підпункт 11 пропонуємо викласти в редакції:
«11) у частині першій статті 25:
друге речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції:
«За період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює:
при страховому стажі від 15 років до 25 років – 1,0;
при страховому стажі від 25 років до 30 років – 1,2;
при страховому стажі 30 років і більше – 1,35».
абзац шостий виключити.
 
Відхилено    
    -247- Довбенко М.В.
Підпункт 11 пропонуємо викласти в редакції:
«11) у частині першій статті 25:
друге речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції:
«За період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює:
при страховому стажі від 15 років до 25 років – 1,0;
при страховому стажі від 25 років до 30 років – 1,2;
при страховому стажі 30 років і більше – 1,35».
абзац шостий виключити.
 
Відхилено    
    -248- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
Підпункт 11) – виключити.
 
Відхилено    
    -249- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 11 пункту 22 виключити.
 
Відхилено    
    -250- Сисоєнко І.В.
Підпункт 11 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -251- Шипко А.Ф.
Виключити підпункт 11 пункту 22 розділу І законопроекту (зміни до частини 1 статті 25 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") наступного змісту:
"11) у частині першій статті 25:
друге речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції:
"За період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1 %.";
абзац шостий виключити".
 
Відхилено    
    -252- Попов І.В.
Підпункт 11 пункту 22 розділу І проекту, викласти у наступній редакції – «11) у частині першій статті 25: друге речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції:
«За період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35 %.;
абзац шостий виключити».
 
Відхилено    
    -253- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункт 11 пункту 22 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -254- Дубінін О.І.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
Пункт 11 частини двадцять другої Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -255- Острікова Т.Г.
Підпункт 11 пункту 22 виключити.
 
Відхилено    
    -256- Каплін С.М.
До пункту 22 (до «Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
2.1. Підпункт 11 пропонуємо викласти в редакції:
«11) у частині першій статті 25:
друге речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції:
«За період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює:
при страховому стажі від 15 років до 25 років – 1,0;
при страховому стажі від 25 років до 30 років – 1,2;
при страховому стажі 30 років і більше – 1,35».
абзац шостий виключити.
 
Відхилено    
    -257- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 11 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції (пропозиція внесена відповідно до абзацу 3 пункту 1 та пункту 2 постанови Верховної Ради України від 13 липня 2017 року №2141-VІІІ «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»):
«11) у статті 25:
абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
«1. Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії відповідно до абзаців четвертого – сьомого частини першої статті 27 цього Закону, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою:»;
абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
«См - сума місяців страхового стажу до 30 червня 2000 року»;
друге речення абзацу п’ятого частини першої викласти в такій редакції:
«За період участі тільки в солідарній системі пенсійного страхування, а також за період участі одночасно в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35%.»;
абзац шостий частини першої виключити;
частину другу виключити.
 
Відхилено    
    -258- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Зміни до статті 25 виключити.
 
Відхилено    
    -259- Яценко А.В.
Підпункт 11 пункту 22 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
300. друге речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції:
 
   друге речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції: «За період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1 %»;
 
301. «За період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1 %.»;
 
-260- Драюк С.Є.
Абзац 3 підпункту 11 пункту 22 розділу І доповнити новим реченням такого змісту:
«За період роботи на посадах, зайнятість на яких передбачала утримання внесків до солідарної системи за підвищеною ставкою застосовується величина оцінки одного року страхового стажу, яка визначається, як співвідношення між підвищеною ставкою та ставкою страхового внеску для застрахованих осіб».
 
Відхилено      
    -261- Продан О.П.
Абзац третій підпункту 11 пункту 22 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«За період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює:
при страховому стажі від 15 років до 25 років - 1,0;
при страховому стажі від 25 років до 30 років - 1,2;
при страховому стажі 30 років ібільше - 1,35».
 
Відхилено    
    -262- Левченко Ю.В.
Абзац 3 підпункту 11 пункту 22 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -263- Долженков О.В.
У пункті 22:
У абзаці п’ятому частини першої статті 25 цифру «1» замінити цифрою «1,35».
 
Відхилено    
    -264- Давиденко В.М.
У пункті 22 (щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»):
у підпункті 11 (щодо внесення змін до статті 25 «Коефіцієнт страхового стажу»):
останній абзац частини першої викласти у такій редакції:
«Вс – визначена відповідно до цього Закону величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках). За період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює:
до 1 січня 2008 року – 1,00;
із 1 січня 2008 року по 31 грудня 2017 року – 1,35;
із 1 січня 2018 року – 1,00».
 
Відхилено    
    -265- Дирів А.Б.
У підпункті 11 пункту 22 розділу І (щодо внесення змін до другого речення абзацу п’ятого статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») цифру «1%» замінити на «1,35%».
 
Відхилено    
    -266- Головко М.Й.
В частині першій статті 25 слова «1%» замінити словами «1,40%».
 
Відхилено    
    -267- Помазанов А.В.
У статті 25 у другому реченні частини першої після слів: «величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює» число «1» замінити числом «1,35».
 
Відхилено    
    -268- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити зміни у підпункті 11 пункту 22 до другого речення абзацу п’ятого частини першої статті 25 в такій редакції:
«За період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу 1 %».
Друге речення абзацу п’ятого частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
«За період участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35 %».
 
Відхилено    
    -269- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Враховуючи пропозиції, зазначені у підпункті 11 пункту 22, необхідно в усіх нормах законопроекту вилучити величину оцінки одного року страхового стажу 1% та замінити величиною оцінки одного року страхового стажу 1,35%.
 
Відхилено    
302. абзац шостий виключити;
 
   абзац шостий виключити;
 
303. 12) статтю 26 викласти в такій редакції:
 
-270- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 12 пункту 22 викласти в такій редакції:
"12) статтю 26 викласти в такій редакції:
"Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками – 58 років та наявності страхового стажу не менше 15 років".
 
Відхилено   11) статті 26 і 28 викласти в такій редакції:
 
    -271- Сугоняко О.Л.
Довбенко М.В.
До підпункту 12:
статтю 26 викласти в такій редакції:
«Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.
Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року — не менше 20 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — не менше 21 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року — не менше 22 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року — не менше 23 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року — не менше 24 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — не менше 25 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менше 26 років;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — не менше 27 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — не менше 28 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — не менше 29 років;
починаючи з 1 січня 2028 року — не менше 30 років.
До досягнення віку, встановленого абзацом першим та другим цієї частини, право на пенсію за віком при наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
55 років — які народилися по 30 вересня 1956 року включно;
55 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
56 років — які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
56 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
57 років — які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
57 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
58 років — які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
58 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
59 років — які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
59 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
60 років — які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.
2. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року страхового стажу, передбаченого частиною першою цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року - від 15 до 20 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – від 16 до 21 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – від 17 до 22 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – від 18 до 23 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 19 до 24 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 20 до 25 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 26 років;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 22 до 27 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 23 до 28 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 24 до 29 років;
починаючи з 1 січня 2028 року – від 25 до 30 років.
3. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2019 року страхового стажу, передбаченого частинами першою та другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – від 15 до 16 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – від 15 до 17 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – від 15 до 18 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 15 до 19 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 15 до 20 року;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 15 до 21 років;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 15 до 22 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 15 до 23 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 15 до 24 років;
починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.
4. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року необхідного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого частинами першою – третьою цієї статті, пенсію може бути призначено після набуття страхового стажу, визначеного частинами першою — третьою цієї статті на дату досягнення відповідного віку.
Наявність страхового стажу, передбаченого частинами першою – третьою цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.»;
 
Відхилено    
    -272- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
Підпункт 12) – виключити.
 
Відхилено    
    -273- Каплін С.М.
До підпункту 12:
статтю 26 викласти в такій редакції:
«Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.
Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року — не менше 20 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — не менше 21 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року — не менше 22 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року — не менше 23 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року — не менше 24 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — не менше 25 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менше 26 років;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — не менше 27 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — не менше 28 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — не менше 29 років;
починаючи з 1 січня 2028 року — не менше 30 років.
До досягнення віку, встановленого абзацом першим та другим цієї частини, право на пенсію за віком при наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
55 років — які народилися по 30 вересня 1956 року включно;
55 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
56 років — які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
56 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
57 років — які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
57 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
58 років — які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
58 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
59 років — які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
59 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
60 років — які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.
2. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року страхового стажу, передбаченого частиною першою цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року - від 15 до 20 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – від 16 до 21 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – від 17 до 22 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – від 18 до 23 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 19 до 24 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 20 до 25 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 26 років;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 22 до 27 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 23 до 28 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 24 до 29 років;
починаючи з 1 січня 2028 року – від 25 до 30 років.
3. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2019 року страхового стажу, передбаченого частинами першою та другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – від 15 до 16 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – від 15 до 17 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – від 15 до 18 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 15 до 19 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 15 до 20 року;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 15 до 21 років;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 15 до 22 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 15 до 23 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 15 до 24 років;
починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.
4. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року необхідного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого частинами першою – третьою цієї статті, пенсію може бути призначено після набуття страхового стажу, визначеного частинами першою — третьою цієї статті на дату досягнення відповідного віку.
Наявність страхового стажу, передбаченого частинами першою – третьою цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії».
 
Відхилено    
    -274- Попов І.В.
Підпункт 12 пункту 22 розділу І проекту, викласти у наступній редакції – «12) статтю 26 викласти в такій редакції: «Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.
До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;
55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року».
 
Відхилено    
    -275- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 12 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -276- Левченко Ю.В.
Підпункт 12 пункту 22 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -277- Головко М.Й.
Викласти статтю 26 в наступній редакції:
«Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.
Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – не менше 16 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – не менше 17 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – не менше 18 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – не менше 19 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – не менше 20 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – не менше 21 року;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 22 років;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – не менше 23 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – не менше 24 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – не менше 25 років;
починаючи з 1 січня 2028 року - не менше 25 років.
До досягнення віку, встановленого абзацом першим та другим цієї частини, право на пенсію за віком при наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
55 років - які народилися по 30 вересня 1956 року включно;
55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.
2. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року страхового стажу, передбаченого частиною першою цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 62 роки мають особи за наявності страхового стажу:
по 31 грудня 2018 року - від 10 до 20 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – від 11 до 20 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – від 12 до 20 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – від 13 до 20 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 14 до 20 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 15 до 20 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 16 до 20 років;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 17 до 20 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 18 до 20 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 19 до 20 років;
починаючи з 1 січня 2028 року – від 20 років.
3. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2019 року страхового стажу, передбаченого частинами першою та другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – від 5 до 15 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – від 6 до 15 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – від 7 до 15 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 8 до 15 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 9 до 15 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 10 до 15 року;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 11 до 15 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 12 до 15 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 13 до 15 років;
починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 років.
4. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року необхідного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого частинами першою – третьою цієї статті, пенсію може бути призначено після набуття страхового стажу, визначеного частинами першою – третьою цієї статті на дату досягнення відповідного віку.
Наявність страхового стажу, передбаченого частинами першою – третьою цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії».
 
Відхилено    
    -278- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункт 12 пункту 22 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -279- Помазанов А.В.
Статтю 26 викласти у наступній редакції: «Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років».
 
Відхилено    
    -280- Дубінін О.І.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
Пункт 12 частини двадцять другої Розділу І викласти у такій редакції:
«12) статтю 26 викласти в такій редакції:
«Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років. При цьому, жінки мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 30 років незалежно від віку.
До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;
55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року».
 
Відхилено    
    -281- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Зміни до статті 26 виключити.
 
Відхилено    
    -282- Яценко А.В.
Підпункт 12 пункту 22 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -283- Шинькович А.В.
Підпункт 12 пункту 22 Розділу І:
«Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.
Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року — не менше 16 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — не менше 18 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року — не менше 20 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року — не менше 22 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року — не менше 24 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — не менше 26 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менше 31 року;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — не менше 32 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — не менше 33 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — не менше 34 років;
починаючи з 1 січня 2028 року — не менше 35 років.
 
Відхилено    
    -284- Барна О.С.
Підпункт 12 пункту 22 розділу І проекту, викласти у наступній редакції
«12) статтю 26 викласти в такій редакції: «Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.
Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року – не менше 25 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – не менше 26 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – не менше 27 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – не менше 28 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – не менше 29 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – не менше 30 року;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 років;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – не менше 32 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – не менше 33 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – не менше 34 років;
починаючи з 1 січня 2028 року - не менше 35 років.
До досягнення віку, встановленого абзацом першим та другим цієї частини, право на пенсію за віком при наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
55 років - які народилися по 30 вересня 1956 року включно;
55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.
2. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року страхового стажу, передбаченого частиною першою цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу:
по 31 грудня 2018 року - від 15 до 25 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – від 16 до 26 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – від 17 до 27 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – від 18 до 28 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 19 до 29 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 20 до 30 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 років;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 22 до 32 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 23 до 33 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 24 до 34 років;
починаючи з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.
3. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2019 року страхового стажу, передбаченого частинами першою та другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – від 15 до 16 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – від 15 до 17 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – від 15 до 18 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 15 до 19 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 15 до 20 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 15 до 21 року;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 15 до 22 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 15 до 23 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 15 до 24 років;
починаючи з 1 січня 2028 року – від 15 років до 25 років.
4. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року необхідного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого частинами першою – третьою цієї статті, пенсію може бути призначено після набуття страхового стажу, визначеного частинами першою – третьою цієї статті на дату досягнення відповідного віку.
Наявність страхового стажу, передбаченого частинами першою – третьою цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.
5. Право на призначення дострокової пенсії за віком мають жінки за наявності страхового стажу не менше 35 років.».
 
Відхилено    
304. «Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
 
-285- Сисоєнко І.В.
Зменшити розмір необхідного страхового стажу для визначення права на призначення пенсії у солідарній системі та для встановлення мінімального розміру пенсії.
 
Відхилено   «Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
 
305. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.
 
-286- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити передбачені у підпункті 12 законопроекту пункту 22 норми щодо змін статті 26 з поетапного збільшення мінімального страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, з 15 років до 35 років, у 2018 році - на 10 років, протягом 2019-2028 - щорічно на 1 рік вилучити.
Передбачити у законопроекті норми, що до 2025 року залишається мінімальний страховий стаж 15 років, а з 2025 року щорічно продовжувати на 1 рік до 25 років.
У зв’язку з цим:
- абзац перший пункту 1 статті 26 викласти у такій редакції:
«1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2024 року»;
- відповідно необхідно уточнити інші норми поетапного збільшення мінімального страхового стажу до 25 років в інших нормах статті 26, починаючи з 2025 року, та інші пов’язані норми законопроекту.
У зв’язку із запропонованими змінами до підпункту 12 пункту 22 законопроекту, необхідно внести зміни до інших норм законопроекту.
 
Відхилено   1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років по 31 грудня 2017 року.
 
    -287- Долженков О.В.
У пункті 22 :
2. У статті 26:
а) у абзаці першому частини першої фразу «по 31 грудня 2017 року» – виключити;
б) абзац другий частини першої – виключити.
 
Відхилено    
    -288- Дмитренко О.М.
у ч. 12 ст. 22 законопроекту в запропонованій новій редакції ч. 1:
абзаци: «з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року; з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – не менше 32 років; з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – не менше 33 років; з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – не менше 34 років;починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років» – виключити;
абзаци: «57 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року; 58 років — які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року; 58 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року; 59 років — які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року; 59 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року; 60 років — які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року» – виключити;
після слів «після досягнення віку» слів «60 років» замінити на слова « (60 років для чоловіків, 57 років для жінок)»;
після слів «страхового стажу мають жінки» цифри «1961» замінити на цифри «1958».
 
Відхилено    
306. Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:
 
-289- Продан О.П.
Абзаци четвертий – п’ятнадцятий підпункту 12 пункту 22 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:
з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року — не менше 20 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — не менше 21 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року — не менше 22 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року — не менше 23 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року — не менше 24 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — не менше 25 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менше 26 років;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року — не менше 27 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року — не менше 28 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року — не менше 29 років;
починаючи з 1 січня 2028 року — не менше 30 років».
 
Відхилено   Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу:
 
307. з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року - не менше 25 років;
 
   з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року - не менше 25 років;
 
308. з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - не менше 26 років;
 
   з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - не менше 26 років;
 
309. з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - не менше 27 років;
 
   з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - не менше 27 років;
 
310. з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - не менше 28 років;
 
   з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - не менше 28 років;
 
311. з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - не менше 29 років;
 
   з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - не менше 29 років;
 
312. з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - не менше 30 років;
 
   з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - не менше 30 років;
 
313. з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - не менше 31 року;
 
   з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - не менше 31 року;
 
314. з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - не менше 32 років;
 
   з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - не менше 32 років;
 
315. з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - не менше 33 років;
 
   з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - не менше 33 років;
 
316. з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - не менше 34 років;
 
   з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - не менше 34 років;
 
317. починаючи з 1 січня 2028 року - не менше 35 років.
 
   починаючи з 1 січня 2028 року - не менше 35 років.
 
318. До досягнення віку, встановленого абзацом першим та другим цієї частини, право на пенсію за віком при наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 
   До досягнення віку, встановленого абзацами першим і другим цієї частини, право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 
319. 55 років - які народилися по 30 вересня 1956 року включно;
 
   55 років - які народилися по 30 вересня 1956 року включно;
 
320. 55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
 
   55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
 
321. 56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
 
   56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
 
322. 56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
 
   56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
 
323. 57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
 
   57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;
 
324. 57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
 
   57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
 
325. 58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
 
   58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
 
326. 58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
 
   58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
 
327. 59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
 
   59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;
 
328. 59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
 
   59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;
 
329. 60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.
 
   60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.
 
330. 2. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року страхового стажу, передбаченого частиною першою цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу:
 
-290- Продан О.П.
У абзаці двадцять восьмому підпункту 12 пункту 22 розділу І законопроекту слова та цифри «з 1 січня 2018 року» замінити словами та цифрами «з 1 квітня 2018 року».
 
Відхилено   2. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, страхового стажу, передбаченого частиною першою цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу:
 
    -291- Долженков О.В.
У пункті 22 :
у статті 26:
частини другу-четверту – виключити.
 
Відхилено    
    -292- Дмитренко О.М.
у ч. 12 ст. 22 законопроекту в запропонованій новій редакції ч. 2:
абзаци: «з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 року; з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 22 до 32 років; з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 23 до 33 років; з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 24 до 34 років; починаючи з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років» – виключити;
після слів «після досягнення віку» слів «63 років» замінити на слова « (63 років для чоловіків, 60 років для жінок)».
 
Відхилено    
331. по 31 грудня 2018 року - від 15 до 25 років;
 
-293- Продан О.П.
Абзаци двадцять дев'ятий – тридцять дев'ятий підпункту 12 пункту 22 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року - від 15 до 20 років;
з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - від 16 до 21 років;
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – від 17 до 22 років;
з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - від 18 до 23 років;
з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - від 19 до 24 років;
з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - від 20 до 25 років;
з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - від 21 до 26 років;
з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - від 22 до 27 років;
з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - від 23 до 28 років;
з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - від 24 до 29 років;
починаючи з 1 січня 2028 року - від 25 до 30 років».
 
Відхилено   по 31 грудня 2018 року - від 15 до 25 років;
 
332. з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - від 16 до 26 років;
 
   з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - від 16 до 26 років;
 
333. з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - від 17 до 27 років;
 
   з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - від 17 до 27 років;
 
334. з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - від 18 до 28 років;
 
   з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - від 18 до 28 років;
 
335. з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - від 19 до 29 років;
 
   з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - від 19 до 29 років;
 
336. з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - від 20 до 30 років;
 
   з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - від 20 до 30 років;
 
337. з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - від 21 до 31 року;
 
   з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - від 21 до 31 року;
 
338. з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - від 22 до 32 років;
 
   з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - від 22 до 32 років;
 
339. з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - від 23 до 33 років;
 
   з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - від 23 до 33 років;
 
340. з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - від 24 до 34 років;
 
   з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - від 24 до 34 років;
 
341. починаючи з 1 січня 2028 року - від 25 до 35 років.
 
   починаючи з 1 січня 2028 року - від 25 до 35 років.
 
342. 3. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2019 року страхового стажу, передбаченого частинами першою та другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:
 
-294- Дмитренко О.М.
у ч. 12 ст. 22 законопроекту в запропонованій новій редакції ч. 3:
після слів «після досягнення віку» слів «63 років» замінити на слова « (65 років для чоловіків, 62 років для жінок)».
 
Відхилено   3. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:
 
343. з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - від 15 до 16 років;
 
   з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - від 15 до 16 років;
 
344. з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - від 15 до 17 років;
 
   з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - від 15 до 17 років;
 
345. з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - від 15 до 18 років;
 
   з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року - від 15 до 18 років;
 
346. з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - від 15 до 19 років;
 
   з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року - від 15 до 19 років;
 
347. з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - від 15 до 20 років;
 
   з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року - від 15 до 20 років;
 
348. з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - від 15 до 21 року;
 
   з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - від 15 до 21 року;
 
349. з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - від 15 до 22 років;
 
   з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року - від 15 до 22 років;
 
350. з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - від 15 до 23 років;
 
   з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року - від 15 до 23 років;
 
351. з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - від 15 до 24 років;
 
   з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року - від 15 до 24 років;
 
352. починаючи з 1 січня 2028 року - від 15 до 25 років.
 
   починаючи з 1 січня 2028 року - від 15 до 25 років.
 
353. 4. У разі відсутності починаючи з 1 січня 2018 року необхідного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого частинами першою - третьою цієї статті, пенсію може бути призначено після набуття страхового стажу, визначеного частинами першою - третьою цієї статті на дату досягнення відповідного віку.
 
   4. У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення віку, передбаченого частинами першою - третьою цієї статті, пенсію може бути призначено після набуття страхового стажу, визначеного частинами першою - третьою цієї статті на дату досягнення відповідного віку.
 
354. Наявність страхового стажу, передбаченого частинами першою - третьою цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії»;
 
-295- Денісова Л.Л.
Підпункт 12 пункту 22 розділу Іпроекту Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«5. Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку».
 
Враховано   Наявність страхового стажу, передбаченого частинами першою - третьою цієї статті, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.
5. Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку»;
 
    -296- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Доповнити пункт 22 розділу І законопроекту підпунктом 12-1 у такій редакції (пропозиція внесена відповідно до абзацу 3 пункту 1 та пункту 2 постанови Верховної Ради України від 13 липня 2017 року № 2141-VІІІ «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»):
«12-1) частину першу статті 27 викласти в такій редакції:
«1. Розмір пенсії за віком визначається за формулою:
П = П1 + П2, де:
П – основний розмір пенсії у гривнях;
П1 – розмір пенсії у гривнях, обчислений від страхового стажу до 30 червня 2000 року, визначається за формулою:
П1 = Зп ? Кс, де:
Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи у гривнях, визначена відповідно до статті 40 цього Закону;
Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 цього Закону.
П2 – розмір пенсії у гривнях, обчислений від страхового стажу після 1 липня 2000 року, визначається за формулою:
П2 = Зс2 х (Ск2 : К2), де:
Зс2 – показник заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії від страхового стажу після 1 липня 2000 року і який затверджується у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
Ск2 - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) після 1 липня 2000 року за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn);
К2 – кількість місяців за період з 1 липня 2000 року до 30 вересня 2017 року;
Кз – коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу після 1 липня 2000 року, визначений відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 40 цього Закону.»;
 
Відхилено    
    -297- Дроздик О.В.
Пункт 22 Розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«Частину першу статті 27 викласти у такій редакції:
«Пенсії за віком призначаються за наявності страхового стажу, визначеного цим Законом, у розмірі 50 процентів заробітної плати (доходу) застрахованої особи, розрахованої відповідно до статті 40 цього Закону».
 
Відхилено    
355. 13) статтю 28 викласти в такій редакції:
 
-298- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 13 пункту 22 викласти в такій редакції:
"13) частину другу статті 28 доповнити абзацом такого змісту:
"При цьому розмір пенсії не може бути нижчий від встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".
 
Відхилено      
    -299- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити передбачені законопроектом зміни у абзацах 1 і 2 частини першої підпункту 13 пункті 22 статті 28 у такій редакції:
«1.Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в інших державах, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі встановлюється з урахуванням зазначених сум.
За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмеженим».
Абзаци 1 і 2 підпункту 13 пункту 1 статті 28 викласти у такій редакції:
«1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у особи 25 років страхового стажу встановлюється у розмірі фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, у місяці, що передує місяцю виплати пенсій. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в інших державах, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі встановлюється з урахуванням зазначених сум.
За кожний повний рік страхового стажу в особи понад 25 років пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більше 15 відсотків розміру пенсії. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмеженим».
 
Відхилено    
    -300- Дубінін О.І.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
Пункт 13 частини двадцять другої Розділу І викласти у такій редакції:
«13) статтю 28 викласти в такій редакції:
«Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком
1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в інших державах, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі встановлюється з урахуванням зазначених сум.
За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмеженим.
Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється у розмірі 80 відсотків заробітної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
2. За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено абзацом першим частини першої цієї статті, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
3. Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом першим частини першої цієї статті, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом».
 
Відхилено    
    -301- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Зміни до статті 28 виключити.
 
Відхилено    
    -302- Яценко А.В.
Підпункт 13 пункту 22 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
356. «Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком
 
   «Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком
 
357. 1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в інших державах, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі встановлюється з урахуванням зазначених сум.
 
-303- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 13 щодо викладення статті 28 у новій редакції:
у абзаці першому частини першої статті 28 слова: «прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом» замінити словами: «мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік».
 
Відхилено   1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в інших державах, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі встановлюється з урахуванням зазначених сум.
 
    -304- Головко М.Й.
Частину першу статті 28 пропонується викласти в наступній редакції:
«1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності 25 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в інших державах, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі встановлюється з урахуванням зазначених сум.
За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмеженим.
Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється у розмірі 80 відсотків заробітної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність».
 
Відхилено    
    -305- Лубінець Д.В.
В підпункті 13 пункту 22 розділу Ізаконопроекту, яким пропонується доповнити в частину 1 статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" слова "У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої цим Законом, пенсії або аналогічної виплати, встановленої в інших державах, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі встановлюється з урахуванням зазначених сум." – виключити".
 
Відхилено    
    -306- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Друге речення абзацу третього підпункту 13 пункту 22 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -307- Помазанов А.В.
У статті 28:
перше речення абзацу першого частини першої викласти у такій редакції: «Мінімальний розмір пенсії за віком по досягненню 60 років, за наявності в особи не менше 15 років страхового стажу, встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
Відхилено    
    -308- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 3 підпункту 13 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.»;
 
Відхилено    
358. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмеженим.
 
-309- Міщенко С.Г.
Абзац 4 підпункту 13 пункту 22 законопроекту викласти у такій редакції:
«За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 5 відсотків розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 5 відсотків мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмеженим».
 
Відхилено   За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини. Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений.
 
    -310- Помазанов А.В.
У статті 28:
в абзаці другому частини першої слова «35 років чоловікам і 30 років жінкам» замінити словами «15 років».
 
Відхилено    
    -311- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 4 підпункту 13 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини. При цьому для збільшення пенсії враховуються повні роки страхового стажу без будь-яких обмежень загальної тривалості страхового стажу».
 
Відхилено    
359. Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7, 5 років для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється у розмірі 80 відсотків заробітної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
 
-312- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
В абзаці п’ятому підпункту 13 пункту 22 розділу І проекту Закону слова «встановлюється у розмірі 80 відсотків заробітної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія,» замінити словами «встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря».
 
Відхилено   Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 року для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80 відсотків заробітної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
 
    -313- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 13 останній абзац частини першої статті 28 викласти у такій редакції: «Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність».
 
Враховано частково    
    -314- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 5 підпункту 13 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія «Про підвищення престижності шахтарської праці», та працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за , затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність».
 
Відхилено    
360. 2. З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли 65-річного віку мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
 
-315- Помазанов А.В.
У статті 28:
частину другу викласти у наступній редакції: «З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли 60-річного віку, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності 15 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом».
 
Відхилено   2. З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли 65-річного віку, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
 
    -316- Левченко Ю.В.
Абзац 6 підпункту 13 пункту 22 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -317- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 6 підпункту 13 пункту 22 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -318- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити передбачені законопроектом у частині другій підпункту 13 статті 28 пункту 22 у такій редакції:
«2. З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли 65-річного віку мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом».
Зміни частину другої підпункту 13 статті 28 викласти у такій редакції:
«2. З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли 60-річного віку мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у них 25 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, та розміру мінімальної пенсії за віком, який визначений цим законом.
 
Відхилено    
    -319- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 13:
частину другу статті 28 – виключити.
 
Відхилено    
361. 3. За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено абзацом першим частини першої цієї статті, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
 
-320- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 13:
У частині третій статті 28 слова:
«, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з» виключити та доповнити речення такими словами: «із застосуванням підвищуючого коефіцієнту 1, 18»,
а абзац другий - виключити.
 
Відхилено   3. За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено абзацом першим частини першої цієї статті, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі, пропорційному до наявного страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
 
    -321- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 7 підпункту 13 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3. За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено абзацом першим частини першої цієї статті, пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком, встановленого в абзаці першому частини першої цієї статті».
 
Відхилено    
362. Для пенсій, призначених після 1 січня 2018 року, мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом першим цієї частини виплачується після досягнення 65 річного віку. До досягнення цього віку таким особам може бути призначена державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
 
-322- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Абзац восьмий підпункту 13 пункту 22 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено   Для пенсій, призначених після 1 січня 2018 року, мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом першим цієї частини, виплачується після досягнення 65-річного віку. До досягнення цього віку таким особам може бути призначена державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
 
    -323- Помазанов А.В.
У статті 28:
у першому реченні абзацу другого частини третьої цифру «65» замінити цифрою «60».
 
Відхилено    
    -324- Левченко Ю.В.
Абзац 8 підпункту 13 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -325- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 8 підпункту 13 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -326- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити передбачені законопроектом зміни абзацу 2 частини третьої підпункту 13 пункту 22 у такій редакції: «Для пенсій, призначених після 1 січня 2018 року, мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом першим цієї частини виплачується після досягнення 65 річного віку. До досягнення цього віку таким особам може бути призначена державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
Зміни абзацу 2 частини третьої підпункту 13 викласти у такій редакції: «Для пенсій, призначених після 1 січня 2018 року, мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абзацом першим цієї частини виплачується після досягнення 60 річного віку. До досягнення цього віку таким особам може бути призначена державна соціальна допомога на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
 
Відхилено    
363. 4. Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений частинами першою - третьою цієї статті, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом.
 
-327- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 13:
Частину четверту статті 28 – виключити.
 
Відхилено   4. Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений частинами першою - третьою цієї статті, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом.
 
    -328- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 9 підпункту 13 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4. Мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом першим частини першої цієї статті, застосовується виключно для визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом».
 
Відхилено    
364. 5. При визначенні мінімального розміру пенсії за віком та збільшенні мінімальної пенсії за віком, передбачених абзацами першим та другим частини першої, частинами другою та третьою цієї статті, до страхового стажу не враховується період, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 
-329- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Абзац десятий підпункту 13 пункту 22 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено   5. При визначенні мінімального розміру пенсії за віком та збільшенні мінімальної пенсії за віком, передбачених абзацами першим і другим частини першої, частинами другою і третьою цієї статті, до страхового стажу не враховується період, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 
    -330- Сотник О.С.
Частину п’яту статті 28 («Мінімальний розмір пенсії за віком») Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» виключити.
 
Відхилено    
    -331- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 13:
Частину п’яту статті 28 – виключити.
 
Відхилено    
    -332- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Частину п’яту нової редакції статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пропонуємо вилучити як таку, що порушує права громадян.
 
Відхилено    
    -333- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 10 підпункту 13 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«5. При визначенні мінімального розміру пенсії за віком та збільшенні мінімальної пенсії за віком, передбачених цією статтею, до страхового стажу враховується період, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 
Відхилено    
365. 6. Різниця між розміром пенсії, обчисленим відповідно до абзаців першого та третього частини першої, частини третьої цієї статті, та розміром пенсії, обчисленим відповідно до статті 27 цього Закону, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України»;
 
-334- Сотник О.С.
Частину шосту статті 28 («Мінімальний розмір пенсії за віком») Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» вважати частиною п’ятою.
 
Відхилено   6. Різниця між розміром пенсії, обчисленим відповідно до абзаців першого і третього частини першої, частини третьої цієї статті, та розміром пенсії, обчисленим відповідно до статті 27 цього Закону, фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України»;
 
    -335- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 13:
частину шосту статті 28 – виключити.
 
Відхилено    
    -336- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 11 підпункту 13 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
366. 14) у статті 29:
 
-337- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункт 14 пункту 22 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено   12) у статті 29:
 
    -338- Острікова Т.Г.
Підпункт 14 пункту 22 виключити.
 
Відхилено    
367. у частині першій:
в абзаці першому слова та цифри «абзацом першим частини першої статті 26» замінити словами та цифрами « статтею 26»;
 
-339- Левченко Ю.В.
Абзац 3 підпункту 14 пункту 22 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   у частині першій:
в абзаці першому слова і цифри «абзацом першим частини першої статті 26» замінити словом і цифрами «статтею 26»;
 
    -340- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзаци 2-3 підпункту 14 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«частину першу викласти у такій редакції:
«1. Особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку не зверталася за призначенням пенсії або виявила бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком підвищується на такий відсоток:».
 
Відхилено    
368. абзаци другий та третій після слів «стажу після» доповнити словами «стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем»;
 
-341- Денісова Л.Л.
Абзац четвертий підпункту 14 пункту 22 викласти у такій редакції:
«в абзацах другому та третьому слова «стажу після» замінити словами «стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем».
 
Враховано   в абзацах другому і третьому слова «стажу після» замінити словами «стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем»;
 
    -342- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 4 підпункту 14 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«абзаци другий та третій викласти у такій редакції:
«на 1% розміру пенсії за віком, обчисленого з урахуванням страхового стажу на день досягнення пенсійного віку, – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
на 1,5% розміру пенсії за віком, обчисленого з урахуванням страхового стажу на день досягнення пенсійного віку, – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців».
 
Відхилено    
369. частину третю доповнити словами «за умови, якщо до цього їм не призначалася будь-яка пенсія»;
 
-343- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 14) абзац п’ятий – виключити (зміни до частини 3 статті 29).
 
Відхилено   частину третю доповнити словами «за умови, якщо до цього їм не призначалася будь-яка пенсія»;
 
    -344- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 5 підпункту 14 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«частину третю викласти у такій редакції:
«3. Жінкам, які звернулися за призначенням пенсії після 1 жовтня 2011 року, встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, в розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку за умови, якщо до цього їм не призначалася будь-яка пенсія».
 
Відхилено    
370. 15) у статті 30:
 
      
371. у частині першій слова «внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства)» виключити;
 
-345- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 15) абзац другий – виключити (зміни до частини першої статті 30).
 
Відхилено   13) у частині першій статті 30 слова «внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства)» виключити;
 
372. частину третю викласти в такій редакції:
 
-346- Івченко В.Є.
У пункті 22 розділу І:
у підпункті 15 абзаци третій і четвертий виключити.
 
Враховано      
    -347- Продан О.П.
Абзаци третій та четвертий підпункту 15 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -348- Каплін С.М.
Сугоняко О.Л.
У підпункті 15 абзаци третій і четвертий виключити.
 
Враховано    
    -349- Довбенко М.В.
У підпункті 15 абзаци третій і четвертий виключити.
 
Відхилено    
373. «3. Особам з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається за їх вибором страхова виплата втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» або пенсія по інвалідності відповідно до цього Закону»;
 
-350- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац четвертий підпункту 15 пункту 22 викласти в такій редакції:
"3. Особам з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається страхова виплата втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та пенсія по інвалідності відповідно до цього Закону".
 
Враховано по суті     
    -351- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити із законопроекту зміни передбачені в абзаці четвертому підпункті 15 пункту 22 у такій редакції:
«3. Особам з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається за їх вибором страхова виплата втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» або пенсія по інвалідності відповідно до цього Закону».
 
Враховано    
374. 16) частину другу статті 31 викласти в такій редакції:
 
-352- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 16 пункту 22 виключити.
 
Враховано      
375. «2. Перевірку причини, групи, часу настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність здійснює Міжвідомча робоча група з спірних питань, повноваження якої затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-353- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Частину другу статті 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пропонуємо викласти в такій редакції:
«2. Перевірку причини, групи, часу настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, здійснює Міжвідомча робоча група зі спірних питань, організація та порядок діяльності якої визначаються Кабінетом Міністрів України.
Органи Пенсійного фонду України та застрахована особа мають право в установленому законом порядку оскаржити рішення органів медико-соціальної експертизи до Міжвідомчої робочої групи зі спірних питань або безпосередньо до суду».
 
Відхилено      
    -354- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 підпункту 16 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Перевірку причини, групи, часу настання інвалідності, відсотків втрати працездатності, строк, на який встановлюється інвалідність здійснює у визначеному порядку Міжвідомча робоча група з спірних питань, повноваження якої затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено    
376. Органи Пенсійного фонду та застрахована особа мають право в установленому законом порядку оскаржити рішення органів медико-соціальної експертизи до Міжвідомчої робочої групи з спірних питань»;
 
-355- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 3 підпункту 16 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Органи Пенсійного фонду, соціального захисту населення та застрахована особа мають право в установленому законом порядку оскаржити рішення органів медико-соціальної експертизи до Міжвідомчої робочої групи з спірних питань».
 
Відхилено      
377. 17) в абзацах першому та двадцять восьмому частини першої статті 32 слова «визнані інвалідами» замінити словами «яким установлено інвалідність»;
 
-356- Денісова Л.Л.
Підпункт 17 пункту 22 після слів та цифр «статті 32» доповнити словами та цифрами «абзаці восьмому частини другої статті 33».
 
Враховано   14) в абзацах першому і двадцять восьмому частини першої статті 32, абзаці восьмому частини другої статті 33 слова «визнані інвалідами» замінити словами «яким установлено інвалідність»;
 
    -357- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 17 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції (пропозиція внесена відповідно до пункту 2 постанови Верховної Ради України від 13 липня 2017 року №2141-VІІІ «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»):
«у статті 32:
в абзаці першому частини першої слова «визнані інвалідами» замінити словами «яким установлено інвалідність»;
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«для осіб з інвалідністю Іта ІІ груп:»;
абзац тринадцятий частини першої викласти в такій редакції:
«для осіб з інвалідністю ІІІ групи:»;
в абзаці двадцять восьмому першої слова «визнані інвалідами» замінити словами «яким установлено інвалідність»;
у частині другій вилучити слово «строкової».
 
Відхилено    
    -358- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Доповнити пункт 22 розділу І законопроекту підпунктом 17-1 у такій редакції (пропозиція внесена відповідно до пункту 2 постанови Верховної Ради України від 13 липня 2017 року № 2141-VІІІ «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»):
«17-1) статтю 33 викласти в такій редакції:
«1. Пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27,28 цього Закону.
2. Мінімальний розмір пенсії по інвалідності встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
особам з інвалідністю Ігрупи - 110 відсотків;
особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп - 100 відсотків».
 
Відхилено    
    -359- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Доповнити пункт 22 розділу І законопроекту підпунктом 17-2 у такій редакції (пропозиція внесена відповідно до пункту 2 постанови Верховної Ради України від 13 липня 2017 року № 2141-VІІІ «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»):
«17-2) частину першу статті 37 викласти в такій редакції:
«1. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі пенсії за віком померлого годувальника, обчисленої відповідно до статей 27, 28 цього Закону та розподіляється рівними частками між непрацездатними членами сім'ї померлого годувальника.
Мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
на одного непрацездатного члена сім'ї – 100 відсотків;
на двох непрацездатних членів сім'ї – 120 відсотків;
на трьох і більше непрацездатних членів сім'ї – 150 відсотків».
 
Відхилено    
    -360- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Після підпункту 17 пункту 22 доповнити підпунктом такого змісту:
"18) частину першу статті 33 доповнити абзацом такого змісту:
"При цьому розмір пенсії не може бути нижчий від встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".
 
Відхилено    
378. 18) у статті 35:
 
   15) у статті 35:
 
379. в абзаці другому частини першої слова «особа визнана інвалідом» замінити словами «особі встановлено інвалідність»;
 
   в абзаці другому частини першої слова «особа визнана інвалідом» замінити словами «особі встановлено інвалідність»;
 
380. в частині третій слова «його» замінити словом «її», а слова «він не отримував» замінити словами «вона не отримувала».
 
   в абзацах першому і другому частини третьої слово «його» замінити словом «її», а слова «він не отримував» - словами «вона не отримувала»;
 
381. 19) частину восьму статті 36 викласти в такій редакції:
«8. Особам, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, який помер (загинув) внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається за їх вибором страхова виплата відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» або пенсія у зв’язку з втратою годувальника відповідно до цього Закону»;
 
-361- Продан О.П.
Підпункт 19 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -362- Івченко В.Є.
У пункті 22 розділу І:
підпункт 19 виключити.
 
Враховано    
    -363- Помазанов А.В.
У частині восьмій статті 36 слово «та», розташоване після слів: «який помер (загинув) внаслідок нещасного випадку на виробництві» замінити словом «або».
 
Відхилено    
    -364- Каплін С.М.
Сугоняко О.Л.
Підпункт 19 виключити.
 
Враховано    
    -365- Довбенко М.В.
Підпункт 19 виключити.
 
Відхилено    
    -366- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити зміни передбачені у абзаці другому підпункту 19 пункту 22 до статті 36 у такій редакції:
«8. Особам, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, який помер (загинув) внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається за їх вибором страхова виплата відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» або пенсія у зв’язку з втратою годувальника відповідно до цього Закону».
 
Враховано    
    -367- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 19 пункту 22 викласти в такій редакції:
"19) частину восьму статті 36 викласти в такій редакції:
"8. Особам, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, який помер (загинув) внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається страхова виплата відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та пенсія у зв’язку з втратою годувальника відповідно до цього Закону".
 
Враховано по суті   
382. 20) у статті 40:
 
-368- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 20 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції (пропозиції внесені відповідно до абзацу 3 пункту 1 та пункту 2 постанови Верховної Ради України від 13 липня 2017 року №2141-VІІІ «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»):
«20) у статті 40:
у частині першій:
абзаци перший – третій викласти у такій редакції:
«1. Для обчислення пенсії відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 27 цього Закону враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року незалежно від перерв, за умови підтвердження документами довідки про заробітну плату.
У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) – 0 за кожний місяць, що не вистачає до 60 календарних місяців.
У разі якщо не можливо підтвердити документами довідку про заробітну плату враховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) – 0,3 за відповідний місяць страхового стажу.»;
в абзаці четвертому слова «передбачених абзацом першим цієї частини» замінити словами «передбачених цим Законом»;
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 30 червня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством за умови підтвердження документами довідки про заробітну плату, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року - за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.»;
у частині другій:
абзаци перший – шостий викласти в такій редакції:
«2. Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 27 цього Закону визначається за формулою:
Зп = Зс1 х (Ск1 : К1), де:
Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;
Зс1 – показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсії від страхового стажу до 30 червня 2000 року і який затверджується у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
Ск1 – сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn);
К1 – кількість місяців, які враховано для обчислення заробітку.»;
абзац сьомий виключити.
 
Відхилено   16) у статті 40:
 
383. у частині першій:
 
-369- Вадатурський А.О.
Частину 1 статті 40 розділу VІ Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (розділу Ічастини 22 пункту 20 проекту закону №6614) викласти в такій редакції:
«1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року».
 
Відхилено   у частині першій:
 
384. абзац перший після слів «первинними документами» доповнити словами « (в тому числі за частину періоду)»;
 
-370- Денісова Л.Л.
Абзац третій підпункту 20 пункту 22 розділу І проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -371- Попов І.В.
Абзац 3 підпункту 20 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«абзац перший викласти у такій редакції:
«1. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження документами довідки про заробітну плату або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв. За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключаються усі невигідні цій особі періоди заробітної плати (доходу). У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців».
 
Відхилено    
    -372- Лубінець Д.В.
В підпункті 20 пункту 22 розділу Ізаконопроекту, яким пропонується внести зміни в абзац 1 частини 1 статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" після слів «первинними документами» слова « (в тому числі за частину періоду)» – виключити".
 
Враховано    
385. в абзаці третьому цифри і слово «8, 13 і 14» замінити цифрами і словами «7, 8 і 9 частини першої»;
 
-373- Денісова Л.Л.
Абзац четвертий підпункту 20 пункту 22 викласти в такій редакції:
«в абзаці третьому слова і цифри «пунктів 8, 13 і 14» замінити словами і цифрами «пунктів 7, 8 і 9 частини першої».
 
Враховано   в абзаці третьому слова і цифри «пунктів 8, 13 і 14» замінити словами і цифрами «пунктів 7, 8 і 9 частини першої»;
 
    -374- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац четвертий підпункту 20 пункту 22 виключити.
 
Відхилено    
386. абзац п’ятий після слів «встановленому законодавством» доповнити словами «за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами»;
 
-375- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац п’ятий підпункту 20 пункту 22 виключити.
 
Відхилено   абзац п’ятий після слів «встановленому законодавством» доповнити словами «за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами»;
 
    -376- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 20) абзац 5 - виключити (зміни до абзацу п’ятого частини першої статті 40).
 
Відхилено    
387. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
-377- Денісова Л.Л.
Абзац шостий підпункту 20 пункту 22 після слова «абзацом» доповнити словом «шостим».
 
Враховано   доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
388. «У разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру відсутності відомості, необхідні для призначення пенсії колишнім військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, заробітна плата (дохід) обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески»;
 
-378- Денісова Л.Л.
В абзаці сьомому підпункту 20 пункту 22:
слово «відсутності» замінити словом «відсутні»,
слово «колишнім» виключити,
після слів «військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби)» доповнити словом «поліцейським».
 
Враховано   «У разі якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу, заробітна плата (дохід) обчислюється на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески»;
 
    -379- Кремінь Т.Д.
Абзац сьомий підпункту 20 щодо змін до статті 40 після слів « (крім військовослужбовців строкової військової служби),» доповнити словом «поліцейським».
 
Відхилено    
389. у частині другій:
 
-380- Дубінін О.І.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
Абзаци восьмий і дев’ятий пункту 20 частини двадцять другої Розділу І виключити.
 
Відхилено   у частині другій:
 
390. абзац четвертий доповнити словами та цифрами «Тимчасово, по 31 грудня 2018 року, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії визначається із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 та 2017 роки»;
 
-381- Денісова Л.Л.
В абзаці дев’ятому підпункту 20 пункту 22:
слова «словами та цифрами» замінити словами «реченням такого змісту»,
слова та цифри «по 31 грудня 2018 року» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року».
 
Враховано   абзац четвертий доповнити реченням третім такого змісту: «Тимчасово, з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії визначається із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 та 2017 роки»;
 
    -382- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 20)
в абзаці дев’ятому (зміни до абзацу четвертого частини другої статті 40), після слів: «за 2016 та 2017 роки» доповнити словами: «або, за вибором застрахованої особи, за будь-які інші два роки».
 
Відхилено    
    -383- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити абзац дев’ятий підпункті 20 пункту 22 щодо змін статті 40 у такій редакції: «Тимчасово, по 31 грудня 2018 року, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії визначається із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 та 2017 роки.»
Зазначені зміни викласти у такій редакції: «По 1 березня 2018 року, заробітна плата (дохід) для призначення пенсії визначається із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2016 рік, а з 1 березня по 31 грудня 2018 року – відповідно за 2017 рік. У наступних роках, після 2018 року, така заробітна плата визначається в аналогічному порядку.
 
Відхилено    
391. в абзаці сьомому слова «за попередній рік» та «, за місяці попереднього року» виключити;
 
   в абзаці сьомому слова «за попередній рік» та «за місяці попереднього року» виключити;
 
392. абзац шістнадцятий доповнити реченням такого змісту:
 
   абзац шістнадцятий доповнити реченням другим такого змісту: «У разі якщо сума страхових внесків, сплачена виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), для обчислення пенсії враховується розмір мінімальної заробітної плати»;
 
393. «У разі, якщо сума страхових внесків сплачена виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), для обчислення пенсії враховується розмір мінімальної заробітної плати»;
 
-384- Лабазюк С.П.
У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
у статті 40 слова «У разі, якщо сума страхових внесків сплачена виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), для обчислення пенсії враховується розмір мінімальної заробітної плати» виключити.
 
Відхилено      
    -385- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Друге речення абзацу 16 частини другої статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» («У разі, якщо сума страхових внесків сплачена виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), для обчислення пенсії враховується розмір мінімальної заробітної плати») пропонуємо вилучити, адже до заробітної плати при обчисленні пенсії враховується сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески.
 
Відхилено    
394. абзац сімнадцятий після слів «заробітної плати (доходу)» доповнити словами «або з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати»;
 
   абзац сімнадцятий після слів «заробітної плати (доходу)» доповнити словами «або з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати»;
 
395. абзац дев’ятнадцятий доповнити словами «, або додаткових сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати»;
 
   абзац дев’ятнадцятий доповнити словами «або додаткових сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати»;
 
396. в абзаці двадцять третьому цифри і слово «8, 13 і 14» замінити цифрами і словами «7, 8 і 9 частини першої»;
 
-386- Денісова Л.Л.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 20 пункту 22 викласти в такій редакції:
«в абзаці двадцять третьому слова і цифри «пунктах 8, 13 і 14» замінити словами і цифрами «пунктах 7, 8 і 9 частини першої».
 
Враховано   в абзаці двадцять третьому слова і цифри «пунктах 8, 13 і 14» замінити словами і цифрами «пунктах 7, 8 і 9 частини першої»;
 
    -387- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 20 пункту 22 виключити.
 
Відхилено    
397. 21) у статті 42:
 
-388- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 21 пункту 22 виключити.
 
Відхилено   17) у статті 42:
 
398. частину першу виключити;
 
-389- Продан О.П.
Абзац другий підпункту 21 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   частину першу виключити;
 
    -390- Каплін С.М.
Сугоняко О.Л.
У підпункті 21 абзац другий виключити.
 
Відхилено    
    -391- Довбенко М.В.
У підпункті 21 абзац другий виключити.
 
Відхилено    
    -392- Дубінін О.І.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
Абзац другий пункту 21 частини двадцять другої Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -393- Острікова Т.Г.
Абзац перший підпункту 21 пункту 22 виключити.
 
Відхилено    
    -394- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 підпункту 21 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
399. частину другу викласти в такій редакції:
 
-395- Дубінін О.І.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
Абзаци третій - сьомий пункту 21 частини двадцять другої Розділу І викласти у такій редакції:
«частину другу викласти в такій редакції:
«2. Щороку з 1 березня здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій через збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, на коефіцієнт, що відповідає 100 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком, та 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік.
Порядок такого підвищення пенсії визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   частину другу викласти в такій редакції:
 
    -396- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзаци 3-7 підпункту 21 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. У разі збільшення показників заробітної плати (доходу) в Україні, які застосовуються для обчислення пенсії, проводиться перерахунок раніше призначених пенсій з дня збільшення цих показників».
 
Відхилено    
400. «2. Для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
 
-397- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити передбачені законопроектом зміни четвертим – сьомим підпункту 21 пункту 22 статті 42 у такій редакції:
«2. Для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін
за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передують року, попереднього від року, в якому проводиться збільшення.
При відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі, розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений абзацом другим цієї частини може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передують року, попереднього від року, в якому проводиться збільшення.
Розмір, дата та такого збільшення з урахуванням мінімального розміру, визначеного абзацом другим цієї частини, визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України».
Четвертий – сьомий абзаци підпункту 21 викласти у такій редакції:
«2. Для забезпечення осучаснення пенсій щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, на коефіцієнт, що відповідає не менш як 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком, але не менше зростання рівня інфляції (індексу споживчих цін) за минулий рік.
При відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі, розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений абзацом другим цієї частини може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, попереднього від року, в якому проводиться збільшення.
Розмір збільшення визначається рішенням Кабінету Міністрів України щороку з 1 березня з урахуванням мінімального розміру, визначеного абзацом другим цієї частини».
 
Відхилено   «2. Для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
 
401. Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передують року, попереднього від року, в якому проводиться збільшення.
 
-398- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 21) у абзаці 5 (зміни до абзацу другого частини другої статті 42) слова та цифри: «50 відсоткам» викладені двічі, двічі замінити на слова та цифри: «100 відсоткам».
 
Відхилено   Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
 
402. При відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі, розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений абзацом другим цієї частини може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передують року, попереднього від року, в якому проводиться збільшення.
 
-399- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 21) абзаци 6, 7 (абзаци третій, четвертий частини 2) – виключити.
 
Відхилено   У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений абзацом другим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
 
403. Розмір, дата та порядок такого збільшення з урахуванням мінімального розміру, визначеного абзацом другим цієї частини, визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.»;
 
-400- Денісова Л.Л.
Абзац сьомий підпункту 21 пункту 22 викласти у такій редакції:
«Розмір, дата та порядок такого збільшення визначається у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини».
 
Враховано   Розмір, дата та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини»;
 
    -401- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац сьомий підпункту 21 пункту 22 виключити.
 
Відхилено    
    -402- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
В частині 2 статті 42 виключити абзац «Розмір, дата та порядок такого збільшення з урахуванням мінімального розміру, визначеного абзацом другим цієї частини, визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
404. абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
 
   абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
 
405. «З 1 січня 2016 року у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, а також у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати. Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність/мінімальної заробітної плати, визначених законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності»;
 
-403- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 21):
У абзаці дев’ятому, слова: « (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування)» та «Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність/мінімальної заробітної плати, визначених законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.» - виключити.
 
Відхилено   «З 1 січня 2016 року у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, а також у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати. Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність/мінімальної заробітної плати, визначених законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності»;
 
    -404- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 9 підпункту 21 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону. Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму».
 
Відхилено    
    -405- Вадатурський А.О.
Абзац другий частини третьої статті 42 розділу VІ Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (розділу Ічастини 22 пункту 21 проекту закону №6614) викласти в такій редакції:
«З 1 січня 2016 року у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, а також у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати. Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність/мінімальної заробітної плати, визначених законом з дня настання такого права, якщо звернення за перерахунком відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого права, в іншому випадку з дати звернення».
 
Відхилено    
    -406- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити зміни передбачені у абзаці дев’ятому підпункті 21 пункту 22 у такій редакції:
«З 1 січня 2016 року у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, а також у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати. Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність/мінімальної заробітної плати, визначених законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності».
Зміни абзацу дев’ятого у статті 42 викласти у такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, а також у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до цього Закону. Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму/мінімальної заробітної плати».
 
Відхилено    
    -407- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Доповнити новими абзацами 10-13 (у зв’язку з цим абзаци 10-12 вважати відповідно абзацами 14-16) підпункт 21 пункту 22 розділу І законопроекту (пропозиції внесені відповідно до абзацу 3 пункту 1 та пункту 2 постанови Верховної Ради України від 13 липня 2017 року № 2141-VІІІ «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»):
«частину четверту викласти в такій редакції:
«4. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться за формулою, визначеною абзацом другим частини першої статті 27 цього Закону. Перерахунок частини пенсії, що обчислена від страхового стажу після 1 липня 2000 року, проводиться відповідно до абзаців восьмого – тринадцятого частини першої статті 27 цього Закону з урахуванням додаткового страхового стажу.
У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку). Перерахунок пенсії проводиться за формулою, визначеною абзацом другим частини першої статті 27 цього Закону. Перерахунок частини пенсії, що обчислена від страхового стажу після 1 липня 2000 року, проводиться відповідно до абзаців восьмого – тринадцятого частини першої статті 27 цього Закону з урахуванням додаткового страхового стажу.
Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до статті 28 цього Закону, за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Перерахунок пенсії проводиться за формулою, визначеною абзацом другим частини першої статті 27 цього Закону. Перерахунок частини пенсії, що обчислена від страхового стажу після 1 липня 2000 року, проводиться відповідно до абзаців восьмого – тринадцятого частини першої статті 27 цього Закону з урахуванням додаткового страхового стажу.».
 
Відхилено    
406. частину четверту після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину четверту після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
407. «Органи Пенсійного фонду України щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на зазначену дату набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим - третім цієї частини, на умовах, що є найбільш вигідними. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення».
 
-408- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 21):
Частину четверту статті 42 викласти у такій редакції:
«Органи Пенсійного фонду України щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на зазначену дату набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім цієї частини, на умовах, що є найбільш вигідними. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Дія цієї частини не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону».
 
Відхилено   «Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим - третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення».
 
    -409- Денісова Л.Л.
В абзаці одинадцятому підпункту 21 пункту 22 розділу І слова «на зазначену дату» замінити словами «на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок».
 
Враховано    
    -410- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Речення перше абзацу п’ятого частині четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пропонуємо викласти в такій редакції:
«Органи Пенсійного фонду України щороку з 1 квітня, без додаткового звернення особи, проводять перерахунок пенсії тим особам, які на зазначену дату набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім цієї частини, на умовах, що є найбільш вигідними зазначеній особі».
 
Відхилено    
    -411- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 11 (абзац 15 у разі зміни нумерації абзаців відповідно до пропозиції № 65) підпункту 21 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Органи Пенсійного фонду України щороку з 1 січня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на зазначену дату набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім цієї частини, на умовах, що є найбільш вигідними. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.».
 
Відхилено    
408. У зв’язку з цим абзаци п’ятий та шостий вважати відповідно абзацами шостим та сьомим;
 
   У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;
 
409. 22) статтю 43 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-412- Чижмарь Ю.В.
Частину першу статті 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» доповнити абзацом другим такого змісту:
«Перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється відповідно до законодавства, яке діяло на час призначення пенсії, якщо нове законодавство не передбачає більш вигідні умови».
 
Відхилено   18) статтю 43 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
    -413- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 22 пункту 22 виключити.
 
Відхилено    
410. «3. Раніше призначені пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії у разі втрати годувальника із зазначених причин перераховуються за нормами цього Закону з урахуванням положень частини третьої статті 30 та частини восьмої статті 36 цього Закону за умови наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсій, на підставі документів про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час перерахунку в пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що діяло раніше, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.
 
-414- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац перший частини третьої статті 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пропонуємо викласти в такій редакції:
«3. Раніше призначені пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії у разі втрати годувальника перераховуються, з урахуванням положень цього Закону, за умови наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсій, на підставі документів про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час перерахунку в пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що діяло на час призначення пенсії, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду України».
 
Відхилено   «3. Раніше призначені пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії у разі втрати годувальника із зазначених причин перераховуються за нормами цього Закону з урахуванням положень частини третьої статті 30 та частини восьмої статті 36 цього Закону, за умови наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, на підставі документів про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, наявних на час перерахунку в пенсійній справі, які відповідають вимогам законодавства, що діяло раніше, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.
 
411. Для перерахунку пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії у разі втрати годувальника із зазначених причин враховується заробітна плата (дохід), з якої було раніше обчислено пенсію, за документами, наявними в пенсійній справі, або за вибором пенсіонера - заробітна плата (дохід) за період, передбачений абзацом першим частини першої статті 40 цього Закону. При цьому заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), визначеного із урахуванням положень пункту 43 розділу ХV «Прикінцеві положення» та частини другої статті 42 цього Закону»;
 
-415- Денісова Л.Л.
В абзаці третьому підпункту 22 пункту 22 слова «із урахуванням положень пункту 43 розділу ХV «Прикінцеві положення» та частини другої статті 42 цього Закону» замінити словами «із урахуванням положень частини другої статті 42 та пункту 4-3 розділу ХV «Прикінцеві положення» цього Закону»
 
Враховано   Для перерахунку пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання та пенсії у разі втрати годувальника із зазначених причин враховується заробітна плата (дохід), з якої було раніше обчислено пенсію, за документами, наявними в пенсійній справі, або за вибором пенсіонера - заробітна плата (дохід) за період, передбачений абзацом першим частини першої статті 40 цього Закону. При цьому заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), визначеного з урахуванням положень частини другої статті 42 та пункту 4-3 розділу ХV «Прикінцеві положення» цього Закону»;
 
    -416- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 3 підпункту 22 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Перерахунок пенсії проводиться за формулою, визначеною частиною першої статті 27 цього Закону».
 
Відхилено    
412. 23) у статті 44:
 
   19) у статті 44:
 
413. частину третю доповнити реченням такого змісту:
 
   частину третю доповнити другим реченням такого змісту: «На такі перевірки не поширюються положення законодавства про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 
414. «На такі перевірки законодавство про здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності не поширюється»;
 
-417- Денісова Л.Л.
Абзац третій підпункту 23 пункту 22 викласти в такій редакції:
«На такі перевірки положення законодавства про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності не поширюється».
 
Враховано      
    -418- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Друге речення частини третьої статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пропонуємо викласти в такій реадкції:
«Законодавство України про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на організацію перевірок, зазначених у реченні першому частини третьої статті 44 цього Закону, не поширюється».
 
Відхилено    
    -419- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 3 підпункту 23 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
415. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
-420- Денісова Л.Л.
В абзаці четвертому підпункту 23 пункту 22 слово «статтю» виключити.
 
Враховано   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
416. «4. Особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду видають пенсійні посвідчення.
 
   «4. Особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду видають пенсійні посвідчення.
 
417. Видача пенсійного посвідчення для пенсіонерів здійснюється безоплатно.
 
-421- Березенко С.І.
У пункті 4 статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» абзац 2 викласти в такій редакції:
«Видача пенсійного посвідчення для осіб які мають право на пенсію, здійснюється безоплатно».
 
Відхилено   Видача пенсійного посвідчення для пенсіонерів здійснюється безоплатно.
 
418. Порядок видачі, зразок та форма пенсійного посвідчення затверджуються правлінням Пенсійного фонду України»;
 
   Порядок видачі, зразок та форма пенсійного посвідчення затверджуються правлінням Пенсійного фонду»;
 
419. 24) абзац другий пункту 1 частини першої статті 45 викласти у такій редакції:
 
   20) абзац другий пункту 1 частини першої статті 45 викласти в такій редакції:
 
420. «При відстрочці часу призначення пенсії за віком пенсія, з урахуванням положень статті 29 цього Закону, призначається за заявою пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (в тому числі сумарно) для відстрочки часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з такого дня»;
 
-422- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 підпункту 24 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«При відстрочці часу призначення пенсії за віком пенсія, з урахуванням положень статті 29 цього Закону, призначається за заявою пенсіонера з дня звернення за пенсією або з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (в тому числі сумарно) для відстрочки часу виходу на пенсію».
 
Відхилено   «При відстрочці часу призначення пенсії за віком пенсія з урахуванням положень статті 29 цього Закону призначається за заявою пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно) для відстрочки часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з такого дня»;
 
    -423- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Доповнити новим абзацом 3 підпункт 24 пункту 22 розділу І законопроекту (пропозиція внесена відповідно до абзацу 3 пункту 1 та пункту 2 постанови Верховної Ради України від 13 липня 2017 року № 2141-VІІІ «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»):
«абзаци другий та третій частини третьої статті 45 виключити».
 
Відхилено    
    -424- Шинькович А.В.
Підпункт 24 пункту 22 Розділу І:
24) абзац другий пункту 1 частини першої статті 45 викласти у такій редакції:
« У разі відтермінування часу призначення пенсії за віком пенсія, з урахуванням положень статті 29 цього Закону, призначається за заявою пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (в тому числі сумарно) для відтермінування часу виходу на пенсію, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з такого дня.
 
Відхилено    
421. 25) у частині першій статті 47:
 
   21) у частині першій статті 47:
 
422. в абзаці другому слова і цифри «31 грудня» замінити словами і цифрами «30 вересня»;
 
-425- Долженков О.В.
Абзац другий частини першої статті 47 викласти в такій редакції:
«Пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення».
 
Враховано частково   в абзаці другому цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня»;
 
    -426- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 пункту 25 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення крім випадків, передбачених законом».
 
Враховано частково    
    -427- Денісова Л.Л.
підпункт 25 пункту 22 викласти у такій редакції:
«25) у частині першій статті 47:
в абзаці другому цифри і слова «31 грудня» замінити цифрами і словами «30 вересня»;
абзац шостий викласти в такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення крім випадків, передбачених законом».
 
Враховано    
    -428- Яніцький В.П.
У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49—51, ст. 376 із наступними змінами):
в абзаці третьому та четвертому частини першої статті 47 слова та цифри «інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій,» замінити словами та цифрами «осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, учасників бойових дій та».
 
Відхилено    
    -429- Яценко А.В.
Підпункт 25 пункту 22 Розділу І Законопроекту доповнити новим абзацом третім такого змісту: «в абзаці третьому слова і цифри «крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи» замінити словами та цифрами «крім осіб з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп».
В зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати абзацами четвертим та п’ятим.
 
Відхилено    
423. абзац шостий викласти в такій редакції:
 
   абзац шостий викласти в такій редакції:
 
424. «З 1 жовтня 2017 року виплата пенсії працюючим пенсіонерам в період роботи поновлюється у встановленому цим Законом розмірі»;
 
-430- Сотник О.С.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» доповнити статтею 58-1 такого змісту:
«Стаття 58-1. Перевірка (аудит) діяльності Пенсійного фонду
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, не рідше ніж раз на два роки забезпечує проведення перевірки (аудиту) діяльності Пенсійного фонду.
2. У ході перевірки (аудиту) обов’язково проводиться верифікація всіх соціальних виплат, що здійснююється за рахунок коштів Пенсійного фонду, встановлюється навність фактів зловживань та порушень законодавства у діях посадових осіб Пенсійного фонду при призначенні та визначенні розміру таких виплат.
3. При проведенні перевірки (аудиту) надаються висновки щодо:
ефективності використання Пенсійним фондом бюджетних коштів та власних надходжень;
додержання цільвого використання бюджетних коштів;
ефективного та раціонального використання Пенсійним фондом трудових та матеріально-технічних ресурсів;
результативності виконання Пенсійним фондом покладених на нього завдань;
проблем та недоліків у діяльності Пенсійого фонду.
4. За результатами проведення перевірки (аудиту) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, складає узагальнений висновок та оприлюднює його на офіцйному веб-сайті не пізніше ніж через десять днів з дня завершення перевірки (аудиту).
5. Протягом двох місяців після проведення перевірки (аудиту) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, складає та подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення діяльності Пенсійного фонду, раціоналізації фінансових, трудових та матеріально-технічних ресурсів, що ним використовуються».
 
Відхилено   «З 1 жовтня 2017 року пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення, крім випадків, передбачених законом»;
 
425. 26) у статті 64:
 
   22) у статті 64:
 
426. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
427. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
428. «2) проводити планові та позапланові перевірки документів для оформлення пенсії, виданих підприємствами, установами та організаціями, а також поданих відомостей про застрахованих осіб, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсійні виплати»;
 
-431- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 4 підпункту 26 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2) проводити планові та позапланові перевірки у порядку передбаченому законом документів для оформлення пенсії, виданих підприємствами, установами та організаціями, а також поданих відомостей про застрахованих осіб, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсійні виплати».
 
Відхилено   «2) проводити планові та позапланові перевірки документів для оформлення пенсії, виданих підприємствами, установами та організаціями, а також поданих відомостей про застрахованих осіб, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсійні виплати»;
 
429. доповнити частину пунктом 3 такого змісту:
 
-432- Денісова Л.Л.
Абзац п’ятий підпункту 26 пункту 22 викласти у такій редакції:
«включити пункт 3 такого змісту:».
 
Враховано   включити пункт 3 такого змісту:
 
430. «3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення виявлених порушень законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Пенсійного фонду та порядку їх використання; «;
 
-433- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 26) у абзаці шостому (зміни до пункту 3 частини першої статті 64) слова: «вимагати від» замінити словами: «надавати законні вимоги до».
 
Відхилено   «3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення виявлених порушень законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Пенсійного фонду та порядку їх використання»;
 
    -434- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 6 підпункту 26 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3) вимагати у порядку передбаченому законом від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення виявлених порушень законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Пенсійного фонду та порядку їх використання».
 
Відхилено    
431. пункт 4 виключити;
 
   пункт 4 виключити;
 
432. пункт 6 доповнити словами «та умовами договорів з установами та організаціями, що здійснюють виплату пенсій»;
 
   пункт 6 доповнити словами «та умовами договорів з установами та організаціями, що здійснюють виплату пенсій»;
 
433. у пункті 10 слова «органів прокуратури, Національної поліції, служби безпеки та податкової міліції» замінити словами «контролюючих та правоохоронних органів»;
 
   у пункті 10 слова «органів прокуратури, Національної поліції, служби безпеки та податкової міліції» замінити словами «контролюючих та правоохоронних органів»;
 
434. у частині другій:
 
      
435. пункт 19 викласти в такій редакції:
 
   пункт 19 частини другої викласти в такій редакції:
 
436. «19) вести відповідно до законодавства реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та у складі цього реєстру - реєстр платників страхових внесків до солідарної системи пенсійного страхування; «;
 
   «19) вести відповідно до законодавства реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та у складі цього реєстру - реєстр платників страхових внесків до солідарної системи пенсійного страхування»;
 
437. 27) абзац другий частини другої статті 103 доповнити словами «і його структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад»;
 
-435- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 27 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«27) абзац другий частини другої статті 103 доповнити словами «і його структурні підрозділи з питань соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних, районних у містах державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад».
 
Відхилено   23) абзац другий частини другої статті 103 доповнити словами «і його структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад»;
 
    -436- Сотник О.С.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» доповнити статтею 103-1 такого змісту:
«Стаття 103-1. Державний реєстр отримувачів пенсій
1. З метою здійснення ефективного державного регулювання та нагляду у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування створюється та функціонує Державний реєстр отримувачів пенсій.
2. Державний реєстр отримувачів пенсій – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які відповідно до цього Закону мають право на отримання пенсії.
3. До складу відомостей Державного реєстру отримувачів пенсій входять: персональні дані осіб, що мають право на отримання пенсії, розмір призначеної пенсії, вихідні дані, що використовувались при визначенні розміру пенсії.
Відомості Державного реєстру отримувачів пенсій є інтегрованими з іншими реєстрами, зокрема Державним реєстром виборців та Державним реєстром фізичних осіб – платників податків.
4. Розпорядником Державного реєстру отримувачів пенсій є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення».
 
Відхилено    
438. 28) частину третю статті 113 викласти в такій редакції:
 
-437- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 28 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   24) частину третю статті 113 викласти в такій редакції:
 
439. «3. У разі виникнення дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі (перевищення видатків над доходами, у тому числі з урахуванням резерву коштів Пенсійного фонду) такий дефіцит покривається за рахунок коштів Державного бюджету України»;
 
-438- Помазанов А.В.
Частину третю статті 113 доповнити новим реченням, яке викласти у наступній редакції: «У разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом та Пенсійним фондом, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду».
 
Відхилено   «3. У разі виникнення дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі (перевищення видатків над доходами, у тому числі з урахуванням резерву коштів Пенсійного фонду) такий дефіцит покривається за рахунок коштів Державного бюджету України»;
 
    -439- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити зміни передбачені абзацом другим підпункту 28 пункту 22 у такій редакції:
«3. У разі виникнення дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі (перевищення видатків над доходами, у тому числі з урахуванням резерву коштів Пенсійного фонду) такий дефіцит покривається за рахунок коштів Державного бюджету України».
Абзац другий підпункту 28 пункту 22 викласти у такій редакції:
«3. У разі виникнення дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі (перевищення видатків над доходами, у тому числі з урахуванням резерву коштів Пенсійного фонду) у зв'язку із забезпеченням виплати пенсій відповідно до цього Закону та спрямуванням частини страхових внесків до Накопичувального фонду такий дефіцит покривається за рахунок коштів Державного бюджету України.
В разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між державним бюджетом та Пенсійним фондом, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок безвідсоткових позичок на виплату таких пенсій із державного бюджету Пенсійному фонду та погашенням таких позичок за рахунок виділених із державного бюджету видатків в установленому законодавством порядку на зазначену мету».
 
Відхилено    
440. 29) доповнити Закон розділом ХІV-1 такого змісту:
 
-440- Денісова Л.Л.
В абзаці першому підпункту 29 пункту 22 слово «Закон» виключити.
 
Враховано   25) доповнити розділом ХІV-1 такого змісту:
 
    -441- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити підпункт 29 законопроекту пункту 22 щодо статей 114 -115.
 
Відхилено    
    -442- Ільюк А.О.
Гуляєв В.О.
Остапчук В.М.
Писаренко В.В.
Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#15804
#7371
Виключити підпункт 29 пункту 22 розділу І законопроекту (Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" доповнюється новим розділом ХІV-1).
 
Відхилено    
    -443- Попов І.В.
Підпункт 29 пункту 22 розділу І проекту, викласти у наступній редакції:
«Розділ ХІV-1
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН
Стаття 114. Пенсія за віком на пільгових умовах та за вислугу років для окремих категорій працівників
1. Право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, зазначених в частинах другій та третій цієї статті, а пенсій за вислугу років — на умовах, зазначених в частині четвертій цієї статті. Розміри пенсій для осіб, визначених цією статтею, обчислюються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.
2. На пільгових умовах пенсія за віком призначається:
1) працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць — після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах і не менше 10 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.
Працівникам, які не мають стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але відпрацювали не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим та п’ятнадцятим — двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону:
чоловікам — на 1 рік за кожний повний рік такої роботи;
жінкам — на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи.
2) працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, — за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах і не менше 10 років у жінок, з них не менше 7 років на зазначених роботах.
Працівникам, які не мають страхового стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але відпрацювали не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим та п’ятнадцятим — двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону:
чоловікам — на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;
жінкам — на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.
3) трактористам-машиністам, безпосередньо зайнятим у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, — чоловікам після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі.
4) жінкам, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, — після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі.
5) жінкам, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, — після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 15 років за умови виконання встановлених норм обслуговування.
Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
6) робітницям текстильного виробництва, зайнятим на верстатах і машинах, — за списком виробництв і професій, затверджуваним у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, — після досягнення 55 років і за наявності стажу зазначеної роботи не менше 15 років.
7) водіям міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятим у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу:
для чоловіків — не менше 20 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців;
для жінок — не менше 15 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років.
3. Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, — за списком робіт і професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на зазначених роботах не менше 20 років, а працівники провідних професій на таких роботах: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, оброблювачі поверхневих дефектів металу (вогневим засобом вручну) на гарячих дільницях, машиністи кранів металургійного виробництва (відділень нагрівальних колодязів та стриперних відділень), — за умови, що вони були зайняті на таких роботах не менше 15 років. Такий же порядок пенсійного забезпечення поширюється і на працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) на шахтах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, що реструктуризуються або перебувають на стадії ліквідації, але не більше 2 років.
За наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок та страхового стажу, встановленого абзацами першим та п’ятнадцятим — двадцять третім пункту 1 частини другої цієї статті, за кожний повний рік зазначених робіт пенсійний вік, встановлений абзацом першим статті 26 цього Закону, зменшується на 1 рік. При цьому пенсійний вік для жінок не може бути нижчим ніж вік, встановлений абзацом першим пункту 1 частини другої цієї статті.
4. Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності від 20 до 30 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку, але не раніше досягнення 55 років.
Пенсії для осіб, визначених цією частиною, до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
5. У разі призначення пенсій на пільгових умовах відповідно до частин другої-третьої цієї статті, провадиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених цією статтею, за умови, що роботи, які зараховуються, дають право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах.
6. Контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях, підготовка пропозицій щодо вдосконалення таких списків покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.
Стаття 115. Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян
1. Право на пенсію за віком мають особи:
1) особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 45 років, жінками — 40 років та за наявності в чоловіків не менше 15 років страхового стажу, а в жінок не менше 10 років страхового стажу;
2) особи з інвалідністю по зору Ігрупи — сліпі та особи з інвалідністю з дитинства Ігрупи мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 50 років, жінками — 40 років та за наявності не менше 10 років страхового стажу в чоловіків і не менше 5 років страхового стажу в жінок;
3) жінки, які народили троє або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також особи з інвалідністю з дитинства віком до 16 років.
За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання трьох або більше дітей чи особи з інвалідністю з дитинства здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу;
4) військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, або внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових відповідно до пункту 20 статті 6, інваліда війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6, інваліда війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого та сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 10 років для чоловіків і не менше 15 років для жінок.
2. Пенсії для осіб, визначених цією статтею, до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Відхилено    
    -444- Шипко А.Ф.
Виключити підпункт 29 пункту 22 розділу І законопроекту (Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" доповнюється новим розділом ХІV-1).
Внести редакційні правки до інших положень законопроекту, які пов'язані із виключенням підпункту 29 пункту 22 розділу І законопроекту (Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" доповнюється новим розділом ХІV1).
 
Відхилено    
    -445- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункт 29 пункту 22 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -446- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 29 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -447- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 29 пункту 22 виключити.
 
Відхилено    
    -448- Яценко А.В.
Підпункт 29 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
441. «Розділ ХІV-1
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН
 
-449- Веселова Н.В.
Розділ ХІV-1
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН виключити.
 
Відхилено   «Розділ ХІV-1
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН
 
    -450- Пташник В.Ю.
У підпункті 29) пункту 22 розділу І номер нового розділу «ХІV-1» замінити номером «ХІV».
 
Відхилено    
442. Стаття 114. Пенсія за віком на пільгових умовах та за вислугу років для окремих категорій працівників
 
   Стаття 114. Пенсія за віком на пільгових умовах та за вислугу років для окремих категорій працівників
 
443. 1. Право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, зазначених в частинах другій та третій цієї статті, а пенсій за вислугу років - на умовах, зазначених в частині четвертій цієї статті. Розміри пенсій для осіб, визначених цією статтею, обчислюються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.
 
-451- Давиденко В.М.
У підпункті 29 (щодо доповнення Закону розділом ХІV-1):
у частині першій пропонованої статті 114 «Пенсія за віком на пільгових умовах та за вислугу років для окремих категорій працівників» слова «роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах» замінити словами «роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах».
 
Враховано   1. Право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, а пенсії за вислугу років - на умовах, зазначених у частині четвертій цієї статті. Розміри пенсій для осіб, визначених цією статтею, обчислюються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.
 
    -452- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Речення друге частини першої статті 114 («Розміри пенсій для осіб, визначених цією статтею, обчислюються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.») Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пропонуємо зробити окремою частиною другою цієї статті, змінивши нумерацію наступних частин статті 114 зазначеного Закону.
 
Відхилено    
444. 2. На пільгових умовах пенсія за віком призначається:
 
-453- Помазанов А.В.
У статті 114:
абзац перший частини другої викласти у наступній редакції: «На пільгових умовах пенсія за віком призначається:
1) працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць – після досягнення чоловіками 50 років, а жінками – 45 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах і не менше 10 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах».
 
Відхилено   2. На пільгових умовах пенсія за віком призначається:
 
445. 1) працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць - після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.
 
-454- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині другій:
у абзаці першому пункту 1 фразу «за наявності страхового стажу» замінити словосполученням «при стажі роботи».
 
Відхилено   1) працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, - після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах, і не менше 20 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.
 
446. До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1975 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 
   До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1975 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 
447. 45 років - які народилися по 31 березня 1970 року включно;
 
   45 років - які народилися по 31 березня 1970 року включно;
 
448. 45 років 6 місяців - з 1 квітня 1970 року по 30 вересня 1970 року;
 
   45 років 6 місяців - з 1 квітня 1970 року по 30 вересня 1970 року;
 
449. 46 років - з 1 жовтня 1970 року по 31 березня 1971 року;
 
   46 років - з 1 жовтня 1970 року по 31 березня 1971 року;
 
450. 46 років 6 місяців - з 1 квітня 1971 року по 30 вересня 1971 року;
 
   46 років 6 місяців - з 1 квітня 1971 року по 30 вересня 1971 року;
 
451. 47 років - з 1 жовтня 1971 року по 31 березня 1972 року;
 
   47 років - з 1 жовтня 1971 року по 31 березня 1972 року;
 
452. 47 років 6 місяців - з 1 квітня 1972 року по 30 вересня 1972 року;
 
   47 років 6 місяців - з 1 квітня 1972 року по 30 вересня 1972 року;
 
453. 48 років - з 1 жовтня 1972 року по 31 березня 1973 року;
 
   48 років - з 1 жовтня 1972 року по 31 березня 1973 року;
 
454. 48 років 6 місяців - з 1 квітня 1973 року по 30 вересня 1973 року;
 
   48 років 6 місяців - з 1 квітня 1973 року по 30 вересня 1973 року;
 
455. 49 років - з 1 жовтня 1973 року по 31 березня 1974 року;
 
   49 років - з 1 жовтня 1973 року по 31 березня 1974 року;
 
456. 49 років 6 місяців - з 1 квітня 1974 року по 30 вересня 1974 року;
 
   49 років 6 місяців - з 1 квітня 1974 року по 30 вересня 1974 року;
 
457. 50 років - з 1 жовтня 1974 року по 31 грудня 1975 року.
 
   50 років - з 1 жовтня 1974 року по 31 грудня 1975 року.
 
458. За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацами першим та третім - тринадцятим цього пункту, страхового стажу:
 
-455- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині другій:
у абзаці третьому пункту 1 фразу «на дату досягнення віку, встановленого абзацами першим та третім-тринадцятим цього пункту, страхового стажу» замінити словосполученням «стажу роботи».
 
Відхилено   За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацами першим і третім - тринадцятим цього пункту, страхового стажу:
 
459. з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 20 років 6 місяців у чоловіків і не менше 15 років 6 місяців у жінок;
 
   з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 20 років 6 місяців у чоловіків і не менше 15 років 6 місяців у жінок;
 
460. з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 21 року у чоловіків і не менше 16 років у жінок;
 
   з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 21 року у чоловіків і не менше 16 років у жінок;
 
461. з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 21 року 6 місяців у чоловіків і не менше 16 років 6 місяців у жінок;
 
   з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 21 року 6 місяців у чоловіків і не менше 16 років 6 місяців у жінок;
 
462. з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 22 років у чоловіків і не менше 17 років у жінок;
 
   з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 22 років у чоловіків і не менше 17 років у жінок;
 
463. з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 22 років 6 місяців у чоловіків і не менше 17 років 6 місяців у жінок;
 
   з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 22 років 6 місяців у чоловіків і не менше 17 років 6 місяців у жінок;
 
464. з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 23 років у чоловіків і не менше 18 років у жінок;
 
   з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 23 років у чоловіків і не менше 18 років у жінок;
 
465. з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 23 років 6 місяців у чоловіків і не менше 18 років 6 місяців у жінок;
 
   з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 23 років 6 місяців у чоловіків і не менше 18 років 6 місяців у жінок;
 
466. з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 24 років у чоловіків і не менше 19 років у жінок;
 
   з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 24 років у чоловіків і не менше 19 років у жінок;
 
467. з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 років 6 місяців у чоловіків і не менше 19 років 6 місяців у жінок.
 
   з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 років 6 місяців у чоловіків і не менше 19 років 6 місяців у жінок.
 
468. Працівникам, які не мають стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але відпрацювали не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим та п’ятнадцятим - двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону:
 
-456- Денісова Л.Л.
В абзаці двадцять дев’ятому підпункту 29 пункту 22 слово «відпрацювали» замінити словом «мають».
 
Враховано   Працівникам, які не мають стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим і п’ятнадцятим - двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону:
 
    -457- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині другій:
у абзаці четвертому пункту 1 фразу «передбаченого абзацами першим та п’ятнадцятим-двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу» замінити фразою «передбаченого загального стажу роботи».
 
Відхилено    
    -458- Помазанов А.В.
У статті 114:
в абзаці другому частини другої (з урахуванням цих поправок) слова «за наявності передбаченого абзацами першим та п’ятнадцятим — двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу» вилучити;
абзац третій частини другої (з урахуванням цих поправок) вилучити.
 
Відхилено    
469. чоловікам - на 1 рік за кожний повний рік такої роботи;
 
   чоловікам - на 1 рік за кожний повний рік такої роботи;
 
470. жінкам - на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи.
 
   жінкам - на 1 рік 4 місяці за кожний повний рік такої роботи.
 
471. Зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;
 
   Зазначене зменшення пенсійного віку для жінок застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;
 
472. 2) працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.
 
-459- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині другій:
у абзаці першому пункту 2 фразу «за наявності страхового стажу» замінити словосполученням «при стажі роботи».
 
Відхилено   2) працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, - після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років у чоловіків, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах, і не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років на зазначених роботах.
 
    -460- Помазанов А.В.
У статті 114:
пункт другий частини другої викласти у наступній редакції: «працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць – після досягнення чоловіками 50 років, а жінками – 45 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків, з них не менше 10 років на зазначених роботах і не менше 10 років у жінок, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.»;
абзаци другий та третій частини другої ( в редакції проекту) вилучити.
 
Відхилено    
473. До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 
   До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
 
474. 50 років - по 31 березня 1965 року включно;
 
   50 років - по 31 березня 1965 року включно;
 
475. 50 років 6 місяців - з 1 квітня 1965 року по 30 вересня 1965 року;
 
   50 років 6 місяців - з 1 квітня 1965 року по 30 вересня 1965 року;
 
476. 51 рік - з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року;
 
   51 рік - з 1 жовтня 1965 року по 31 березня 1966 року;
 
477. 51 рік 6 місяців - з 1 квітня 1966 року по 30 вересня 1966 року;
 
   51 рік 6 місяців - з 1 квітня 1966 року по 30 вересня 1966 року;
 
478. 52 роки - з 1 жовтня 1966 року по 31 березня 1967 року;
 
   52 роки - з 1 жовтня 1966 року по 31 березня 1967 року;
 
479. 52 роки 6 місяців - з 1 квітня 1967 року по 30 вересня 1967 року;
 
   52 роки 6 місяців - з 1 квітня 1967 року по 30 вересня 1967 року;
 
480. 53 роки - з 1 жовтня 1967 року по 31 березня 1968 року;
 
   53 роки - з 1 жовтня 1967 року по 31 березня 1968 року;
 
481. 53 роки 6 місяців - з 1 квітня 1968 року по 30 вересня 1968 року;
 
   53 роки 6 місяців - з 1 квітня 1968 року по 30 вересня 1968 року;
 
482. 54 роки - з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;
 
   54 роки - з 1 жовтня 1968 року по 31 березня 1969 року;
 
483. 54 роки 6 місяців - з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року;
 
   54 роки 6 місяців - з 1 квітня 1969 року по 30 вересня 1969 року;
 
484. 55 років - з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.
 
   55 років - з 1 жовтня 1969 року по 31 грудня 1970 року.
 
485. За відсутності страхового стажу, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацами першим та третім - тринадцятим цього пункту, страхового стажу:
 
-461- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині другій:
у абзаці третьому пункту 2 словосполучення «страхового стажу» замінити словосполученням «стажу роботи»;
у абзаці третьому пункту 2 фразу «на дату досягнення віку, встановленого абзацами першим та третім-тринадцятим цього пункту, страхового стажу» замінити словосполученням «стажу роботи».
 
Відхилено   За відсутності страхового стажу, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацами першим і третім - тринадцятим цього пункту, страхового стажу:
 
486. з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;
 
   з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців у чоловіків і не менше 20 років 6 місяців у жінок;
 
487. з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року у жінок;
 
   з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років у чоловіків і не менше 21 року у жінок;
 
488. з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;
 
   з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців у чоловіків і не менше 21 року 6 місяців у жінок;
 
489. з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;
 
   з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років у чоловіків і не менше 22 років у жінок;
 
490. з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;
 
   з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців у чоловіків і не менше 22 років 6 місяців у жінок;
 
491. з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;
 
   з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років у чоловіків і не менше 23 років у жінок;
 
492. з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;
 
   з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців у чоловіків і не менше 23 років 6 місяців у жінок;
 
493. з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;
 
   з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років у чоловіків і не менше 24 років у жінок;
 
494. з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок.
 
   з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців у чоловіків і не менше 24 років 6 місяців у жінок.
 
495. Працівникам, які не мають страхового стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але відпрацювали не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим та п’ятнадцятим - двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону:
 
-462- Денісова Л.Л.
В абзаці п’ятдесят шостому підпункту 29 пункту 22:
слово «страхового» виключити,
слово «відпрацювали» замінити словом «мають».
 
Враховано   Працівникам, які не мають стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності передбаченого абзацами першим і п’ятнадцятим - двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону:
 
    -463- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині другій:
у абзаці четвертому пункту 2 слово «страхового» – виключити;
у абзаці четвертому пункту 2 фразу «абзацами першим та п’ятнадцятим-двадцять третім цього пункту відповідного страхового стажу» замінити фразою «загального стажу роботи».
 
Враховано частково    
    -464- Помазанов А.В.
У статті 114:
абзац другий частини другої (з урахуванням цих поправок) викласти у наступній редакції: «Працівникам, які не мають страхового стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, передбаченого абзацом першим цього пункту, але відпрацювали не менше половини стажу на зазначених роботах, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону:
чоловікам — на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;
жінкам — на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи».
 
Відхилено    
496. чоловікам - на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;
 
   чоловікам - на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;
 
497. жінкам - на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.
 
   жінкам - на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.
 
498. Зазначене зменшення пенсійного віку жінкам застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;
 
   Зазначене зменшення пенсійного віку для жінок застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;
 
499. 3) трактористам-машиністам, безпосередньо зайнятим у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - чоловікам після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі.
 
-465- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині другій:
у абзаці першому пункту 3 фразу «і за наявності страхового стажу» замінити фразою «і при загальному стажі».
 
Відхилено   3) чоловікам, які працюють трактористами-машиністами і безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі.
 
    -466- Помазанов А.В.
У статті 114:
пункт третій частини другої (в редакції проекту) викласти у наступній редакції: «трактористам-машиністам, безпосередньо зайнятим у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, — чоловікам після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років, з них не менше 12 років на зазначеній роботі».
 
Відхилено    
500. За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, страхового стажу:
 
-467- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині другій:
у абзаці другому пункту 3 фразу «на дату досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, страхового стажу» замінити словосполученням «стажу роботи».
 
Відхилено   За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, страхового стажу:
 
501. з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;
 
   з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;
 
502. з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;
 
   з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;
 
503. з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців;
 
   з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців;
 
504. з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років;
 
   з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років;
 
505. з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців;
 
   з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців;
 
506. з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років;
 
   з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років;
 
507. з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців;
 
   з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців;
 
508. з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років;
 
   з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років;
 
509. з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців;
 
   з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців;
 
510. 4) жінкам, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, - після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі.
 
-468- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині другій:
у абзаці першому пункту 4 фразу «і за наявності страхового стажу» замінити фразою «і при загальному стажі роботи».
 
Відхилено   4) жінкам, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, - після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі.
 
    -469- Помазанов А.В.
У статті 114:
пункт четвертий частини другої (в редакції проекту) викласти у такій редакції: «жінкам, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, — після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі».
 
Відхилено    
511. За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту та абзацами третім - тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті, страхового стажу:
 
-470- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині другій:
у абзаці другому пункту 4 фразу «на дату досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту та абзацами третім-тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті, страхового стажу» замінити словосполученням «стажу роботи».
 
Відхилено   За відсутності стажу роботи, встановленого абзацом першим цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту і абзацами третім - тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті, страхового стажу:
 
512. з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 20 років 6 місяців;
 
   з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 20 років 6 місяців;
 
513. з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 21року;
 
   з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 21року;
 
514. з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 21 року 6 місяців;
 
   з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 21 року 6 місяців;
 
515. з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 22 років;
 
   з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 22 років;
 
516. з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 22 років 6 місяців;
 
   з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 22 років 6 місяців;
 
517. з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 23 років;
 
   з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 23 років;
 
518. з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 23 років 6 місяців;
 
   з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 23 років 6 місяців;
 
519. з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 24 років;
 
   з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 24 років;
 
520. з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 років 6 місяців.
 
   з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 24 років 6 місяців.
 
521. До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім - тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті;
 
   До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім - тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті;
 
522. 5) жінкам, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування.
 
-471- Помазанов А.В.
У статті 114:
пункт п’ятий частини другої (в редакції проекту) викласти у наступній редакції: «жінкам, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 15 років за умови виконання встановлених норм обслуговування. Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   5) жінкам, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 55 років і за наявності стажу зазначеної роботи не менше 20 років, за умови виконання встановлених норм обслуговування.
 
    -472- Лабазюк С.П.
Новий абзац 1 пункту 5 частини 2 статі 114 Розділу ХІV-1 проекту Закону викласти у такій редакції:-
«5) жінкам, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства та зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, — після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування.
 
Відхилено    
523. Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Норми обслуговування для цих цілей встановлюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
524. До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім - тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті;
 
   До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім - тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті;
 
525. 6) робітницям текстильного виробництва, зайнятим на верстатах і машинах, - за списком виробництв і професій, затверджуваним у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, - після досягнення 55 років і за наявності стажу зазначеної роботи не менше 20 років.
 
-473- Помазанов А.В.
У статті 114:
пункт шостий частини другої (в редакції проекту) викласти у наступній редакції: «робітницям текстильного виробництва, зайнятим на верстатах і машинах, — за списком виробництв і професій, затверджуваним у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, — після досягнення 55 років і за наявності стажу зазначеної роботи не менше 15 років».
 
Відхилено   6) робітницям текстильного виробництва, зайнятим на верстатах і машинах, - за списком виробництв і професій, затвердженим у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, - після досягнення 55 років і за наявності стажу зазначеної роботи не менше 20 років.
 
526. До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім - тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті;
 
-474- Денісова Л.Л.
У підпункті 29 пункту 22 після абзацу вісімдесят сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«7) жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України».
У зв’язку з цим відповідно в абзаці вісімдесят восьмому цифру «7» замінити цифрою «8».
 
Враховано   До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім - тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті;
7) жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятьох і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
527. 7) водіям міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятим у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу:
 
-475- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині другій:
у абзаці першому пункту 7 фразу «і за наявності страхового стажу» замінити фразою «і при стажі роботи».
 
Відхилено   8) водіям міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятим у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, - після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу:
 
    -476- Помазанов А.В.
У статті 114:
пункт сьомий частини другої (в редакції проекту) викласти у наступній редакції: «водіям міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятим у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу:
для чоловіків — не менше 15 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років;
для жінок — не менше 15 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 8 років».
 
Відхилено    
528. для чоловіків - не менше 30 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців;
 
   для чоловіків - не менше 30 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців;
 
529. для жінок - не менше 25 років, в тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років.
 
   для жінок - не менше 25 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років.
 
530. За відсутності страхового стажу, встановленого абзацами другим - третім цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту та абзацами третім - тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті, страхового стажу, встановленого абзацами п’ятнадцятим - двадцять третім пункту 2 частини другої цієї статті.
 
-477- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині другій:
у абзаці другому пункту 7 слово «страхового» – виключити;
у абзаці другому пункту 7 фразу «на дату досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту та абзацами третім-тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті, страхового стажу» замінити словосполученням «стажу роботи».
 
Відхилено   За відсутності страхового стажу, встановленого абзацами другим - третім цього пункту, у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту і абзацами третім - тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті, страхового стажу, встановленого абзацами п’ятнадцятим - двадцять третім пункту 2 частини другої цієї статті.
 
531. До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім - тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті.
 
-478- Каплін С.М.
Сугоняко О.Л.
До підпункту 29:
у запропонованій статті 114:
частину другу доповнити пунктом 8 у такій редакції:
"8) жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України."
 
Враховано   До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, встановленого абзацами третім - тринадцятим пункту 2 частини другої цієї статті.
 
    -479- Давиденко В.М.
У підпункті 29 (щодо доповнення Закону розділом ХІV-1):
частину другу пропонованої статті 114 «Пенсія за віком на пільгових умовах та за вислугу років для окремих категорій працівників» доповнити новим підпунктом 8) такого змісту:
«8) жінкам, безпосередньо зайнятим у виробництві сільськогосподарської продукції незалежно від організаційно-правової форми суб’єкта господарювання, які виховали та/або виховують п'ятеро і більше дітей, - незалежно від віку та трудового стажу, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково    
    -480- Івченко В.Є.
У пункті 22 розділу І:
у підпункті 29:
частину другу статті 114 доповнити пунктом 8 у такій редакції:
8) жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -481- Драюк С.Є.
У підпункті 29 пункту 22 доповнити частину другу статті 114 нового розділу ХІV-1 «Пенсійне забезпечення окремих громадян» підпунктом 8 такого змісту:
«жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -482- Довбенко М.В.
До підпункту 29:
у запропонованій статті 114:
частину другу доповнити пунктом 8 у такій редакції:
"8) жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, - незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України."
 
Відхилено    
    -483- Продан О.П.
Після абзацу дев’яносто третього (пункт 7 частина 2 статті 114) підпункту 29 пункту 22 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом (пунктом 8) такого змісту:
«8) жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей, - незалежно від її трудового стажу, в прядку, що визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
532. 3. Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, - за списком робіт і професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на зазначених роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на таких роботах: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, оброблювачі поверхневих дефектів металу (вогневим засобом вручну) на гарячих дільницях, машиністи кранів металургійного виробництва (відділень нагрівальних колодязів та стриперних відділень), - за умови, що вони були зайняті на таких роботах не менше 20 років. Такий же порядок пенсійного забезпечення поширюється і на працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) на шахтах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, що реструктуризуються або перебувають на стадії ліквідації, але не більше 2 років.
 
-484- Помазанов А.В.
У статті 114:
в частині третій перше речення викласти у наступній редакції: «Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, — за списком робіт і професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на зазначених роботах не менше 15 років, а працівники провідних професій на таких роботах: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, оброблювачі поверхневих дефектів металу (вогневим засобом вручну) на гарячих дільницях, машиністи кранів металургійного виробництва (відділень нагрівальних колодязів та стриперних відділень), — за умови, що вони були зайняті на таких роботах не менше 12 років».
 
Відхилено   3. Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, - за списком робіт і професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на зазначених роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на таких роботах: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, оброблювачі поверхневих дефектів металу (вогневим засобом вручну) на гарячих дільницях, машиністи кранів металургійного виробництва (відділень нагрівальних колодязів та стриперних відділень), - за умови, що вони були зайняті на таких роботах не менше 20 років. Такий самий порядок пенсійного забезпечення поширюється і на працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) на шахтах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, що реструктуризуються або перебувають у стадії ліквідації, але не більше двох років.
 
533. За наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок та страхового стажу, встановленого абзацами першим та п’ятнадцятим - двадцять третім пункту 1 частини другої цієї статті, за кожний повний рік зазначених робіт пенсійний вік, встановлений абзацом першим статті 26 цього Закону, зменшується на 1 рік. При цьому пенсійний вік для жінок не може бути нижчим ніж вік, встановлений абзацом першим пункту 1 частини другої цієї статті.
 
-485- Помазанов А.В.
У статті 114:
абзац другий частини третьої викласти у наступній редакції: «За наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років у жінок та страхового стажу менше 15 років, за кожний повний рік зазначених робіт пенсійний вік, встановлений абзацом першим статті 26 цього Закону, зменшується на 1 рік».
 
Відхилено   За наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок та страхового стажу, встановленого абзацами першим і п’ятнадцятим - двадцять третім пункту 1 частини другої цієї статті, за кожний повний рік зазначених робіт пенсійний вік, встановлений абзацом першим статті 26 цього Закону, зменшується на один рік. При цьому пенсійний вік для жінок не може бути нижчим за вік, встановлений абзацом першим пункту 1 частини другої цієї статті.
 
534. 4. Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку, але не раніше досягнення 55 років.
 
-486- Продан О.П.
У абзаці дев’яносто шостому (абзац перший частини 4 статті 114) підпункту 29 пункту 22 розділу І законопроекту слова «але не раніше досягнення 55 років» виключити.
 
Враховано   4. Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
    -487- Каплін С.М.
Сугоняко О.Л.
До підпункту 29:
у запропонованій статті 114:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку.
Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.
Пенсії для осіб, визначених цією частиною, до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Враховано частково    
    -488- Денісова Л.Л.
В підпункті 29 пункту 22:
в абзаці дев’яносто п’ятому слова «незалежно від віку, але не раніше досягнення 55 років» виключити;
абзаци дев’яносто шостий – сто дев’ятий виключити;
в абзаці сто десятому слово «залишенні» замінити словами «звільнені з»;
в абзаці сто одинадцятому слово «визначеного» замінити словом «встановленого».
 
Враховано    
    -489- Довбенко М.В.
До підпункту 29:
у запропонованій статті 114:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку.
Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.
Пенсії для осіб, визначених цією частиною, до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Відхилено    
    -490- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині четвертій:
у абзаці першому фразу «але не раніше досягнення 55 років» – виключити.
 
Враховано    
    -491- Івченко В.Є.
У пункті 22 розділу І:
у підпункті 29:
частину четверту статті 114 викласти в такій редакції:
«4. Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, а також спортсмени – заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу – члени збірних команд при стажі творчої чи спортивної діяльності від 20 до 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку.
Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.
Пенсії для осіб, визначених цією частиною, до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Враховано частково    
    -492- Лопушанський А.Я.
У підпункті 29 пункту 22 проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» викласти у такій редакції:
«4. Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку».
 
Враховано    
    -493- Березенко С.І.
У частині 4 статті 114 Розділу ХІV-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» абзац перший викласти у такій редакції:
«4. Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності від 20 до 35 років, незалежно від віку, але не раніше досягнення 55 років. Перелік посад та порядок визначення необхідного стажу роботи на відповідній посаді, затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -494- Помазанов А.В.
У статті 114:
абзац перший частини четвертої викласти у наступній редакції: «Право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів при стажі творчої діяльності 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку, але не раніше досягнення 55 років».
 
Відхилено    
535. До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів:
 
-495- Долженков О.В.
У статті 114:
у частині четвертій:
абзац другий – виключити.
 
Враховано      
    -496- Продан О.П.
Абзаци дев’яносто сьомий – сто десятий (абзаци другий – п’ятнадцятий частини 4 статті 114) підпункту 29 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
536. які в період до 1 січня 2016 року мали вислугу років на відповідних посадах не менше тривалості, передбаченої абзацом першим цього пункту;
 
      
537. 1971 року народження і старші за наявності стажу творчої діяльності, передбаченого абзацом першим цього пункту, та після досягнення ними такого віку:
 
      
538. 50 років - які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;
 
      
539. 50 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;
 
      
540. 51 рік - які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року;
 
      
541. 51 рік 6 місяців - які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року;
 
      
542. 52 роки - які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року;
 
      
543. 52 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;
 
      
544. 53 роки - які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року;
 
      
545. 53 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;
 
      
546. 54 роки - які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року;
 
      
547. 54 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;
 
      
548. 55 років - які народилися з 1 січня 1971 року.
 
-497- Березенко С.І.
Статтю 114 Розділу ХІV-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» доповнити новою частиною такого змісту:
«Право на пенсію за вислугу років мають: працівники освіти і науки, працівники закладів охорони здоров’я при стажі роботи на цих посадах і від 20 до 35 років, незалежно від віку, але не раніше досягнення 55 років. Перелік посад та порядок визначення необхідного стажу роботи на відповідній посаді, затверджується Кабінетом Міністрів України.
До досягнення віку, встановленого абзацом першим цього пункту, право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти і науки, працівники закладів охорони здоров’я:
які в період до 1 січня 2016 року мали вислугу років на відповідних посадах не менше тривалості, передбаченої абзацом першим цього пункту;
1971 року народження і старші за наявності стажу роботи, передбаченого абзацом першим цього пункту, та після досягнення ними такого віку:
50 років - які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;
50 років 6 місяців - які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;
51 рік - які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року;
51 рік 6 місяців - які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року;
52 роки - які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року;
52 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;
53 роки - які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року;
53 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;
54 роки - які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року;
54 роки 6 місяців - які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;
55 років - які народилися з 1 січня 1971 року.
Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.
Пенсії для осіб, визначених цією частиною, до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Відхилено      
549. Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.
 
   Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при звільненні з роботи, яка дає право на цю пенсію.
 
550. Пенсії для осіб, визначених цією частиною, до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-498- Помазанов А.В.
У статті 114:
абзац третій частини четвертої після слів «за рахунок коштів Державного бюджету України» доповнити словами «а у випадку їх недостатності – за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду у повному обсязі».
 
Відхилено   Пенсії для осіб, визначених цією частиною, до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
551. 5. У разі призначення пенсій на пільгових умовах відповідно до частин другої-третьої цієї статті, провадиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених цією статтею, за умови, що роботи, які зараховуються, дають право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах.
 
   5. У разі призначення пенсій на пільгових умовах відповідно до частин другої - третьої цієї статті, провадиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених цією статтею, за умови що роботи, які зараховуються, дають право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах.
 
552. 6. Контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях, підготовка пропозицій щодо вдосконалення таких списків покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.
 
   6. Контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях, підготовка пропозицій щодо вдосконалення таких списків покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.
 
553. Стаття 115. Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян
 
-499- Левченко Ю.В.
Абзаци 113-119 підпункту 29 пункту 22 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 115. Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян
1. Право на пенсію за віком мають особи:
1) особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 45 років, жінками — 40 років та за наявності
в чоловіків не менше 15 років страхового стажу, а в жінок не менше
10 років страхового стажу;
2) особи з інвалідністю по зору Ігрупи — сліпі та особи
з інвалідністю з дитинства Ігрупи мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 50 років, жінками — 40 років та за наявності не менше 10 років страхового стажу в чоловіків і не менше 7 років страхового стажу в жінок;
3) жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх
до шестирічного віку, і матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, мають право на призначення дострокової пенсії
за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 10 років страхового стажу. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також особи з інвалідністю з дитинства віком до 16 років.
За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей чи особи з інвалідністю з дитинства здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 10 років страхового стажу;
4) військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку
чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах
її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб,
і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, або внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових відповідно до пункту 20 статті 6, інваліда війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6, інваліда війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого та сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років
для чоловіків і не менше 10 років для жінок».
 
Відхилено   Стаття 115. Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян
 
554. 1. Право на пенсію за віком мають особи:
 
-500- Денісова Л.Л.
Абзац сто п’ятнадцятий підпункту 29 пункту 22 викласти у такій редакції:
«1. Право на призначення дострокової пенсії за віком мають:»,
 
Враховано   1. Право на призначення дострокової пенсії за віком мають:
 
555. 1) особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 45 років, жінками - 40 років та за наявності в чоловіків не менше 20 років страхового стажу, а в жінок не менше 15 років страхового стажу;
 
-501- Денісова Л.Л.
В абзацах сто шістнадцятому, сто сімнадцятому, сто вісімнадцятому підпункту 29 пункту 22 слова «мають право на призначення дострокової пенсії за віком» замінити знаком «-».
 
Враховано   1) особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики - після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;
 
    -502- Помазанов А.В.
У статті 115:
у пункті першому частини першої цифру «20» замінити на цифру «15», а цифру «15» замінити на цифру «10».
 
Відхилено    
556. 2) особи з інвалідністю по зору Ігрупи - сліпі та особи з інвалідністю з дитинства Ігрупи мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 50 років, жінками - 40 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу в чоловіків і не менше 10 років страхового стажу в жінок;
 
-503- Помазанов А.В.
У статті 115:
у пункті другому частини першої цифру «50» замінити на цифру «45».
 
Відхилено   2) особи з інвалідністю по зору Ігрупи - сліпі та особи з інвалідністю з дитинства Ігрупи - після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок;
 
    -504- Дубінін О.І.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
пункт 29 частини двадцять другої Розділу І (редакція нової статті 115) після абзацу сто сімнадцятого доповнити новими абзацами сто вісімнадцятим – сто двадцять сьомим у такій редакції:
«3) жінки, які народили трьох або більше дітей, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу.
Дане право не поширюється на жінок:
1) що ухиляються від виконання своїх обов'язків з виховання дитини (дітей);
2) які жорстоко поводяться з дитиною (дітьми);
3) що вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини (зокрема, жебракування, бродяжництва та проституції);
4) які є хронічним алкоголіком або наркоманом;
5) які позбавлені батьківських прав;
6) мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;
7) дитина яких, перебуваючи у них на вихованні, вчинила умисний злочин.
Обставини, наведені у пунктах 1-5 підтверджуються рішеннями уповноважених на те органів, у порядку встановленому законодавством»;
Відповідно, абзаци сто вісімнадцятий – сто двадцять перший вважати абзацами сто двадцять восьмим – сто тридцять першим.
 
Відхилено    
557. 3) жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також особи з інвалідністю з дитинства віком до 16 років.
 
-505- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
В абзаці першому пункту третього частини першої у доповненій статті 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» слово «п’ятеро» замінити на «троє».
 
Відхилено   3) жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, - після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також особи з інвалідністю з дитинства віком до 16 років.
 
558. За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей чи особи з інвалідністю з дитинства здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу;
 
-506- Рибак І.П.
Чепинога В.М.
В абзаці другому пенкту третього частини першої доповненої статті 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» слово «п’ятьох» замінити на «трьох».
 
Відхилено   За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей чи особи з інвалідністю з дитинства здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років;
 
    -507- Помазанов А.В.
У статті 115:
в абзаці другому пункту третього частини першої цифру «20» замінити на цифру «15».
 
Відхилено    
559. 4) військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, або внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових відповідно до пункту 20 статті 6, інваліда війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6, інваліда війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого та сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.
 
-508- Денісова Л.Л.
В абзаці сто двадцятому підпункту 29 пункту 22:
після слів «дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби,» слово «або» замінити словом «але»;
після слів «особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ», «осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» доповнити словами «поліцейські», «поліцейських».
 
Враховано   4) військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого і сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних, - після досягнення чоловіками 55 років, жінками 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
 
    -509- Помазанов А.В.
У статті 115:
у пункті четвертому частини першої цифру «25» замінити на цифру «15», а цифру «20» замінити на цифру «12».
 
Відхилено    
    -510- Кремінь Т.Д.
У пункті 4 частини першої статті 115 нового розділу ХІV-1 «Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян» після слів «військовослужбовці,», «батьки війсьвослужбовців,» доповнити відповідно словами «поліцейські,», «поліцейських», а слова «органів внутрішніх справ» виключити.
 
Відхилено    
560. 2. Пенсії для осіб, визначених цією статтею, до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України»;
 
-511- Помазанов А.В.
У статті 115:
частину другу після слів «за рахунок коштів Державного бюджету України» доповнити наступними словами: «а у випадку їх недостатності – за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду у повному обсязі».
 
Відхилено   2. Пенсії для осіб, визначених цією статтею, до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України»;
 
561. 30) у розділі ХV «Прикінцеві положення»:
 
-512- Пташник В.Ю.
Підпункт 30) пункту 22 розділу І доповнити новим абзацом першим такого змісту:
«номер розділу змінити на «ХVІ».
 
Відхилено   26) у розділі ХV «Прикінцеві положення»:
 
    -513- Веселова Н.В.
Абзац четвертий, пункту 1 розділу ХV «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» виключити.
 
Враховано по суті   
    -514- Соловей Ю.І.
Абзаци третій і четвертий пункту 1 розділу ХV «Прикінцеві положення» виключити.
 
Враховано по суті   
562. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
-515- Каплін С.М.
Сугоняко О.Л.
У абзацах четвертому та п’ятому підпункту 1 пункту 2 розділу ХV Прикінцеві положення Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» після слів: «руди та інших корисних копалин, на будівництві» доповнити словами: «метрополітенів, каналізаційних колекторів».
 
Відхилено   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
    -516- Іонова М.М.
Абзаци 1-12, підпункту 30, пункту 22, розділу І – виключити.
 
Враховано частково    
    -517- Денісова Л.Л.
Абзаци другий, третій, четвертий підпункту 30 пункту 22 замінити абзацами наступного змісту:
«пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, які відповідно до цього Закону мають право на пенсію на пільгових умовах, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.
До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди, особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії призначаються за нормами цього Законую.
Покриття витрат Пенсійного фонду на виплату і доставку пенсій за віком, призначені на пільгових умовах відповідно до статей 13 та 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», та призначені відповідно до частин другої та третьої статті 114 цього Закону до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, здійснюється у такому порядку:
підприємства та організації (крім сільськогосподарських товаровиробників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України), вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, крім тих, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України; особам, які були зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість на яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць та на інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до частини другої статті 114 цього Закону - до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону за раніше діючим порядком; за рахунок коштів Державного бюджету України пенсії, які призначені особам, відповідно до пунктів «б»-»з» статті 13 «Про пенсійне забезпечення» щодо осіб, які на дату відшкодування віднесені до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, та статті 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», та після цієї дати відповідно до пунктів 2 – 8 частини другої статті 114 цього Закону (щодо осіб, які працювали у сільськогосподарських товаровиробників, які на дату відшкодування віднесені до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) та частини третьої статті 114 цього Закону.
У разі недостатності вказаних коштів, їх фінансування на суму, якої невистачає для повного покриття витрат на виплату та доставку таких пенсій здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України»;
абзаци п’ятий – восьмий виключити.
 
Враховано    
    -518- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Абзаци другий – дванадцятий підпункту 30 пункту 22 розділу І проекту Закону виключити.
 
Враховано частково    
    -519- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзаци другий - дванадцятий підпункту 30 пункту 22 виключити.
 
Враховано частково    
    -520- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзаци 2-4 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.
До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди:
1) особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення".
У цьому випадку розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.
При цьому зберігається порядок покриття витрат на виплату і доставку цих пенсій, що діяв до набрання чинності цим Законом.
Підприємства та організації з коштів, призначених на оплату праці, вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, крім тих, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, починаючи з дня набрання чинності цим Законом, у розмірі 20 відсотків з наступним збільшенням її щороку на 10 відсотків до 100-відсоткового розміру відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку цих пенсій до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону.
Виплата пенсій особам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників, за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та особам, пенсії яким призначені відповідно до пунктів "в"-"е" та "ж" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", здійснюється до 1 січня 2005 року за рахунок коштів Пенсійного фонду, а з 1 січня 2005 року - за рахунок коштів Державного бюджету України до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону;
2) особам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та мали або матимуть право на пенсію відповідно до статті 100 Закону України "Про пенсійне забезпечення", пенсії призначаються за нормами цього Закону, виходячи з вимог віку та стажу, встановлених раніше діючим законодавством.».
 
Враховано частково    
563. «2. Пенсії за віком, призначені на пільгових умовах відповідно до статей 13 та 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», та призначені відповідно до частин першої та другої статті 114 цього Закону до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, виплачуються за рахунок підвищеного розміру єдиного внеску, який направляється до солідарної системи, крім виплат пенсій особам, зазначеним у пункті 21 цього розділу.
 
-521- Веселова Н.В.
У Розділі ХV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:
Пункт 2 викласти у наступній редакції:
«Пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.
До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди:
1) особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпечення».
У цьому випадку розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.
При цьому зберігається порядок покриття витрат на виплату і доставку цих пенсій, що діяв до набрання чинності цим Законом.
Підприємства та організації з коштів, призначених на оплату праці, вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, крім тих, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, починаючи з дня набрання чинності цим Законом, у розмірі 20 відсотків з наступним збільшенням її щороку на 10 відсотків до 100-відсоткового розміру відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку цих пенсій до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону.
Виплата пенсій особам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників, за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та особам, пенсії яким призначені відповідно до пунктів «в» – «е» та «ж» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», здійснюється до 1 січня 2005 року за рахунок коштів Пенсійного фонду, а з 1 січня 2005 року - за рахунок коштів Державного бюджету України до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону;
2) окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць можуть призначатися пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за 5 років до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
У цьому випадку розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону;
3) особам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та мали або матимуть право на пенсію відповідно до статті 100 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії призначаються за нормами цього Закону, виходячи з вимог віку та стажу, встановлених раніше діючим законодавством».
 
Враховано по суті  «2. Пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, які відповідно до цього Закону мають право на пенсію на пільгових умовах, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.
До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії призначаються за нормами цього Закону.
Покриття витрат Пенсійного фонду на виплату і доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах відповідно до статей 13 і 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» та призначених відповідно до частин другої і третьої статті 114 цього Закону до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону, здійснюється у такому порядку:
підприємства та організації (крім сільськогосподарських товаровиробників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, крім тих, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України; особам, які були зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також на інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до частини другої статті 114 цього Закону, - до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону за раніше діючим порядком;
за рахунок коштів Державного бюджету України пенсії, призначені особам відповідно до пунктів «б»-»з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (стосовно осіб, які на дату відшкодування віднесені до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) та відповідно до статті 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», та після цієї дати відповідно до пунктів 2 - 8 частини другої статті 114 цього Закону (стосовно осіб, які працювали у сільськогосподарських товаровиробників, які на дату відшкодування віднесені до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України) та частини третьої статті 114 цього Закону.
У разі недостатності зазначених коштів фінансування суми, якої не вистачає для повного покриття витрат на виплату та доставку таких пенсій, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України»;
 
    -522- Денисенко В.І.
У підпункті 30 пункту 22 розділу І:
абзаци третій – четвертий викласти в такій редакції:
«2. Підприємства та організації з коштів, призначених на оплату праці, покривають витрати Пенсійного фонду на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, крім тих, що були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість на яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць та на інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до частини другої статті 114 цього Закону (крім тих, які працюють у сільськогосподарських товаровиробників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України)».
 
Враховано по суті   
564. У разі недостатності вказаних коштів, їх фінансування на суму, якої не вистачає для повного покриття витрат на виплату та доставку таких пенсій здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України»;
 
      
565. доповнити розділ пунктами 2-1- 2-3 такого змісту:
 
-523- Веселова Н.В.
У Розділі ХV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:
пункти 2-1, 2-2, 2-3 виключити.
 
Враховано частково      
566. «2-1. За рахунок коштів Державного бюджету України до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 цього Закону фінансуються витрати на виплату і доставку пенсій особам:
 
-524- Веселова Н.В.
У підпункті 30 пункту 22:
додати пункт 2-1 наступного змісту:
«Пенсійне забезпечення осіб, які на дату набрання чинності цим Законом, матимуть право на пенсію за віком на пільгових умовах, визначених ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до набрання чинності цим Законом, незалежно від часу звернення таких осіб за призначенням пенсії до Пенсійного фонду України.
Пенсійне забезпечення осіб, які на дату набрання чинності цим Законом, матимуть право на пенсію за вислугу років, на умовах, визначених ст.ст.52-55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до набрання чинності цим Законом, незалежно від часу звернення таких осіб за призначенням пенсії до Пенсійного фонду України.
Пенсійне забезпечення осіб, які на дату набрання чинності цим Законом, матимуть не менше половини спеціального та страхового стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, визначених ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до набрання чинності цим Законом. При цьому розмір пенсійної виплати, що здійснюється Пенсійним фондом України у період до набуття особою пенсійного віку, визначеного цим Законом, зменшується пропорційно періоду спеціального стажу, встановленого для таких осіб законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом. Відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату та доставку таких виплат здійснюється у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
Пенсійне забезпечення осіб, які на дату набрання чинності цим Законом, матимуть не менше половини спеціального та страхового стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, на умовах, визначених ст.ст.52-55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», здійснюється у порядку та на умовах, що діяли до набрання чинності цим Законом. При цьому розмір пенсійної виплати Пенсійним фондом України у період до набуття особою пенсійного віку, визначеного цим Законом, зменшується пропорційно періоду спеціального стажу, встановленого для таких осіб законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом.
Пенсійне забезпечення таких осіб та осіб, які до дати набрання чинності цим Законом матимуть менше половини спеціального стажу, що дає право виходу на пенсію за віком на пільгових умовах або за вислугою років, в тій частині спеціального стажу, що набуватиметься ними після набрання чинності цим Законом, також здійснюється корпоративними та професійними недержавними пенсійними фондами за рахунок сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках цих осіб у таких фондах та формуються, у порядку і на умовах, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та законодавством про професійну пенсійну систему.
Пенсійне забезпечення осіб, які після набрання чинності цим Законом, будуть розпочинати трудову діяльність на посадах, що дають право виходу на пенсію за віком на пільгових умовах або за вислугою років, здійснюється виключно недержавними пенсійними фондами, у порядку і на умовах, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та законодавством про професійну пенсійну систему.
Суми внесків, що підлягають сплаті роботодавцями таких осіб до пенсійних фондів та наступному зарахуванню на індивідуальні пенсійні рахунки таких осіб, визначаються актуарним методом відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (ІАS) 19 «Виплати працівникам» та переглядаються щороку, виходячи із достатності пенсійних коштів для забезпечення розміру пенсійних виплат за формулою обчислення пенсії згідно цього Закону. Виплата пенсій таким особам у період до настання пенсійного віку, визначеного цим Законом, здійснюється порядку і на умовах, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та законодавством про професійну пенсійну систему.
Особливості побудови, функціонування та фінансування професійної пенсійної системи, участі в ній роботодавців, працівників та інших осіб визначаються законом про запровадження професійної пенсійної системи».
 
Відхилено      
    -525- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзаци 6-10 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково    
567. які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників та в металургії, за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
      
568. особам, пенсії яким призначені відповідно до пунктів «б» - «е» та «ж» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», та відповідно до пунктів 2 - 5 частини другої статті 114 цього Закону за період роботи у сільськогосподарських товаровиробників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України.
 
      
569. 2-2. Особам, які на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» набули вислугу років та стаж, необхідні для призначення пенсії за вислугу років, передбачені статтями 52, 54 та 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за вислугу років призначаються за їх зверненням при дотриманні всіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».
 
-526- Продан О.П.
Абзац дев'ятий (новий пункт 2-2 розділу «Прикінцеві положення») підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2-2. До запровадження професійних пенсійних систем особам, передбачених статтями 52, 54 та 55 (крім пункту «ж») Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за вислугу років призначаються за їх зверненням при дотриманні всіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».
 
Відхилено   доповнити пунктами 2-1, 2-2 і 2-3 такого змісту:
«2-1. Особи, які на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» мають вислугу років та стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, передбачений статтями 52, 54 та 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсія за вислугу років призначається за їхнім зверненням з дотриманням усіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».
 
    -527- Сугоняко О.Л.
До підпункту 30:
абзаци дев'ятий-десятий підпункту (новий пункт 2-2 розділу «Прикінцеві положення») викласти в редакції:
«2-2. До запровадження професійних пенсійних систем особам, передбачених статтями 52, 54 та 55 (крім пункту «ж») Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за вислугу років призначаються за їх зверненням при дотриманні всіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».
Розмір пенсії за вислугу років визначається відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону та фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Відхилено    
    -528- Довбенко М.В.
До підпункту 30:
абзаци дев'ятий-десятий підпункту (новий пункт 2-2 розділу «Прикінцеві положення») викласти в редакції:
«2-2. До запровадження професійних пенсійних систем особам, передбачених статтями 52, 54 та 55 (крім пункту «ж») Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за вислугу років призначаються за їх зверненням при дотриманні всіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».
Розмір пенсії за вислугу років визначається відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону та фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Відхилено    
    -529- Івченко В.Є.
У пункті 22 розділу І:
у підпункті 30:
абзаци дев’ятий – десятий підпункту викласти в такій редакції:
«2-2. До запровадження професійних пенсійних систем особам, передбачених статтями 52, 54 та 55 (крім пункту «ж») Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за вислугу років призначаються за їх зверненням при дотриманні всіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».
Розмір пенсії за вислугу років визначається відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону та фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Відхилено    
    -530- Денісова Л.Л.
Абзац дев’ятий підпункту 30 пункту 22 замінити двома абзацами такого змісту:
«доповнити розділ пунктом 2-1 такого змісту:
2-1. Особам, які на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» набули вислугу років та стажу, необхідного для призначення пенсії за вислугу років, передбачений статтями 52, 54 та 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за вислугу років призначаються за їх зверненням при дотриманні всіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».
 
Враховано    
    -531- Каплін С.М.
Абзаци дев'ятий-десятий підпункту (новий пункт 2-2 розділу «Прикінцеві положення») викласти в редакції:
«2-2. До запровадження професійних пенсійних систем особам, передбачених статтями 52, 54 та 55 (крім пункту «ж») Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за вислугу років призначаються за їх зверненням при дотриманні всіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».
Розмір пенсії за вислугу років визначається відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону та фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Відхилено    
    -532- Співаковський О.В.
Підпункт 2-2 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (в редакції підпункту 30) частини 2-2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2-2. Особам, які набули вислугу років та стаж, необхідні для призначення пенсії за вислугу років, передбачені статтями 52, 54 та 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за вислугу років призначаються за їх зверненням при дотриманні всіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».
Розмір пенсії за вислугу років визначається відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону та фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Відхилено    
570. Розмір пенсії за вислугу років визначається відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону та фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-533- Денісова Л.Л.
Абзац десятий підпункту 30 пункту 22 викласти в такій редакції:
«Розмір пенсії за вислугу років визначається відповідно до статті 27
та з урахуванням норм статті 28 цього Закону. Пенсії за вислугу років фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Враховано   Розмір пенсії за вислугу років визначається відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону. Пенсії за вислугу років фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
571. 2-3. Окремим категоріям працівників, яким на 1 січня 2018 року виповнилося більше ніж 35 років, залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць можуть призначатися пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за 10 років до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-534- Денісова Л.Л.
Абзац одинадцятий підпункту 30 пункту 22 замінити двома абзацами такого змісту:
«доповнити розділ пунктом 2-2 такого змісту:
2-2. Окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць можуть призначатися пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за 10 років до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   2-2. Окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць можуть призначатися пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за 10 років до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
    -535- Левченко Ю.В.
Абзаци 11,12 підпункту 30 пункту 22 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -536- Денисенко В.І.
В абзаці одинадцятому слова «,яким на 1 січня 2018 року виповнилося більше ніж 35 років,» виключити.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – шістдесятий вважати відповідно абзацами четвертим – п’ятдесят дев’ятим.
 
Враховано    
572. У цьому випадку розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону»;
 
-537- Продан О.П.
Після абзацу дванадцятого (новий пункт 2-3 розділу «Прикінцеві положення») підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом (новим пунктом 2-4) такого змісту:
"2-4. Особам, які на дату набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" набули стаж роботи, необхідний для призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пункту «е» статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", пенсії за віком на пільгових умовах призначаються за їх зверненням при дотриманні всіх умов, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення".
 
Відхилено   У такому разі розміри пенсій визначаються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.
2-3. Особам, які на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» мають стаж роботи, необхідний для призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пункту «е» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за віком на пільгових умовах призначаються за їхнім зверненням з дотриманням усіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення»;
 
    -538- Івченко В.Є.
У пункті 22 розділу І:
у підпункті 30:
доповнити підпункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:
«2-4. Особам, які на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» набули стаж роботи, необхідний для призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пункту «е» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за віком на пільгових умовах призначаються за їх зверненням при дотриманні всіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».
 
Відхилено    
    -539- Ільюк А.О.
Гуляєв В.О.
Остапчук В.М.
Писаренко В.В.
Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#15804
#7371
Доповнити підпункт 30 пункту 22 розділу І законопроекту (зміни до розділі ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") абзацами такого змісту:
«доповнити розділ ХV "Прикінцеві положення" пунктом 2-4 такого змісту:
Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі не нижче надбавки, встановленої для учасників війни. Порядок виплати та конкретні розміри підвищення встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -540- Шипко А.Ф.
Доповнити підпункт 30 пункту 22 розділу І законопроекту (зміни до розділі ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") абзацами такого змісту:
«доповнити розділ ХV "Прикінцеві положення" пунктом 2-4 такого змісту:
Дітям війни (крім тих, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплачується підвищення у розмірі не нижче надбавки, встановленої для учасників війни. Порядок виплати та конкретні розміри підвищення встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -541- Каплін С.М.
Сугоняко О.Л.
Доповнити розділ «Прикінцеві положення» пунктом 2-4 такого змісту:
«Особам, які на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» набули стаж роботи, необхідний для призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пункту «е» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за віком на пільгових умовах призначаються за їх зверненням при дотриманні всіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».
 
Враховано    
    -542- Довбенко М.В.
Доповнити розділ «Прикінцеві положення» пунктом 2-4 такого змісту:
«Особам, які на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» набули стаж роботи, необхідний для призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до пункту «е» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», пенсії за віком на пільгових умовах призначаються за їх зверненням при дотриманні всіх умов, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення».
 
Відхилено    
573. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
-543- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Абзаци тринадцятий – п’ятнадцятий підпункту 30 пункту 22 розділу І проекту Закону замінити абзацами такого змісту:
«пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«Протягом 5 років після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства, до Пенсійного фонду подаються відсутні персоніфіковані відомості про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
    -544- Острікова Т.Г.
Частину третю підпункту 30 пункту 22 (щодо змін у пункті 3 Розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») викласти в такій редакції:
«пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«Протягом 5 років після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства, до Пенсійного фонду подаються відсутні персоніфіковані відомості про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям
(крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
574. «3. Зарахування періодів військової служби до страхового стажу осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом Збройних Сил України, начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб інших військових формувань, що утворюються відповідно до законів України, за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2006 року, провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-545- Дубінін О.І.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
Пункт 30 частини двадцять другої Розділу І після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п’ятнадцятим у такій редакції:
«Зарахування періодів військової служби до страхового стажу військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, за період з 14 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року, провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахуно
к коштів Державного бюджету України».
 
Відхилено   «3. Зарахування періодів військової служби до страхового стажу осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом Збройних Сил України, начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2006 року проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
575. Протягом 5 років після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства, до Пенсійного фонду подаються відсутні персоніфіковані відомості про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
-546- Денісова Л.Л.
В абзаці п’ятнадцятому підпункту 30 пункту 22 після слів «особам рядового і начальницького складу» доповнити словами «поліцейським».
 
Враховано   Протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення відповідно до законодавства, до Пенсійного фонду подаються відсутні персоніфіковані відомості про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, поліцейським у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
доповнити пунктами 3-1, 4-3-4-7 такого змісту:
«3-1. До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із статтею 26 цього Закону включаються періоди:
1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування:
з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;
з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення (відмови) від сплати єдиного внеску);
2) проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;
3) перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;
4) перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
5) навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі та докторантурі з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року включно»;
 
    -547- Кремінь Т.Д.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 30 після слів « (крім військовослужбовців строкової військової служби),» доповнити словом «поліцейським».
 
Відхилено    
    -548- Денісова Л.Л.
Доповнити підпункт 30 пункту 22 пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1. До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із статтею 26 цього Закону включаються періоди:
1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування:
з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, які підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;
з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно за умови сплати страхових внесків, незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення (відмови) від сплати єдиного внеску);
2) проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;
3) перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;
4) перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;
5) навчання у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі та докторантурі з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року включно».
 
Враховано    
576. доповнити пунктами 4-3-4-7 в такій редакції:
 
-549- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзаци шістнадцятий - двадцять п’ятий підпункту 30 пункту 22 замінити абзацами такого змісту:
"доповнити пунктами 4-3—4-5 такого змісту:
"4-3. Пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій та відновлення належного рівня пенсійного забезпечення", перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1,35%.
При здійсненні перерахунку пенсій, відповідно до абзацу першого цього пункту, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".
4-4. Протягом двох років з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій та відновлення належного рівня пенсійного забезпечення" пенсіонери, яким проведено перерахунок пенсії відповідно до абзацу сьомого частини четвертої статті 42 цього Закону, можуть за поданою заявою провести перерахунок пенсії з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, на умовах, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 42 цього Закону. При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок починається з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
4-5. Пенсіонерам, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання яким призначені відповідно до законів України "Про Кабінет Міністрів України ", "Про державну службу", "Про Національний банк України ", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрій і статус суддів", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, та яким з урахуванням перерахунку, передбаченого пунктом 4-3 цього розділу, розмір пенсії, розрахований за нормами цього Закону, буде більший, проводиться автоматичне, без їх звернення, переведення пенсії на умовах, передбачених цим Законом, за матеріалами пенсійних справ.
Особи, пенсію яким переведено на пенсію за нормами цього Закону, у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення на пенсію/щомісячне довічне грошове утримання за нормами законів України "Про Кабінет Міністрів України ", "Про державну службу", "Про Національний банк України ", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрій і статус суддів", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України з встановленням розміру пенсії, отримуваного до такого переведення".
 
Відхилено      
    -550- Острікова Т.Г.
Частину четверту підпункту 30 пункту 22 (щодо доповнення новими пунктами 4-3-4-7 Розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») викласти в такій редакції:
«доповнити пунктами 4-3, 4-4 в такій редакції:
«4-3. Пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», з 1 жовтня 2017 року перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки.
При здійсненні перерахунку пенсій, відповідно до абзацу першого цього пункту, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
4-4. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%.
З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 та 2017 роки, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%».
 
Відхилено    
577. «4-3. Пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», з 1 жовтня 2017 року перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1%.
 
-551- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити абзац 17 підпункту 30 пункту 22 у такій редакції:
«4-3. Пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», з 1 жовтня 2017 року перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1%.
При здійсненні перерахунку пенсій, відповідно до абзацу першого цього пункту, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
Абзац 17 підпункту 30 пункту 22 викласти у такій редакції:
«4-3. Пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», з 1 жовтня 2017 року перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 рік із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1,35%.
При здійсненні перерахунку пенсій, відповідно до абзацу першого цього пункту, використовується розмір мінімальної пенсії за віком у розмірі 1512 гривень».
 
Відхилено   «4-3. Пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», з 1 жовтня 2017 року перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%.
 
    -552- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 30) абзаці 17 (підпункт 4-3) цифру: «1%» замінити цифрами: «1, 35%».
 
Відхилено    
    -553- Сисоєнко І.В.
В абзаці сімнадцятому підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту цифру «1» замінити на цифру «1,35».
 
Відхилено    
    -554- Левченко Ю.В.
Абзац 17 підпункту 30 пункту 22 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -555- Продан О.П.
У абзаці сімнадцятому (новий пункт 4-3 розділу «Прикінцеві положення») підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту слова та цифри «у розмірі 1%» замінити словами та цифрами «у розмірі 1,35%».
 
Відхилено    
    -556- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 17 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4-3. Пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення справедливого порядку обчислення пенсії, запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні», з 1 жовтня 2017 року перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1,35%.».
 
Відхилено    
    -557- Долженков О.В.
У Розділі ХV Прикінцеві положення:
у пункті 4-3:
у абзаці першому цифри «2014» – виключити;
у абзаці першому фразу «із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1%» – виключити.
 
Відхилено    
    -558- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
В абзаці сімнадцятому підпункту 30 пункту 22 розділу І проекту Закону цифру «1%» замінити цифрою «1,35%».
 
Відхилено    
    -559- Дубінін О.І.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
Абзаци сімнадцятий – двадцять другий пункту 30 частини двадцять другої Розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -560- Лабазюк С.П.
У розділі ХV «Прикінцеві положення» нові пункти 4-3 виключити в такій редакції:
«4-3. Пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», з 1 жовтня 2017 року перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу)
в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1%.
При здійсненні перерахунку пенсій, відповідно до абзацу першого цього пункту, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
 
Відхилено    
    -561- Каплін С.М.
Сугоняко О.Л.
Абзаци сімнадцятий-вісімнадцятий (новий пункт 4-3) викласти в редакції:
«4-3. Пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», з 1 жовтня 2017 року перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1,35%.
При здійсненні перерахунку пенсій, відповідно до абзацу першого цього пункту, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
 
Відхилено    
    -562- Довбенко М.В.
Абзаци сімнадцятий-вісімнадцятий (новий пункт 4-3) викласти в редакції:
«4-3. Пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», з 1 жовтня 2017 року перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу у розмірі 1,35%.
При здійсненні перерахунку пенсій, відповідно до абзацу першого цього пункту, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
 
Відхилено    
578. При здійсненні перерахунку пенсій, відповідно до абзацу першого цього пункту, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
 
-563- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 30):
У абзаці вісімнадцятому слова: «розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»« замінити словами: «мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік».
 
Відхилено   При здійсненні перерахунку пенсій відповідно до абзацу першого цього пункту використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
 
579. 4-4. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1, 35%.
 
-564- Лабазюк С.П.
У розділі ХV «Прикінцеві положення» нові пункти 4-4 виключити в такій редакції:
«4-4. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%.
 
Відхилено   4-4. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%.
 
    -565- Левченко Ю.В.
Абзаци 19,20 підпункту 30 пункту 22 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -566- Продан О.П.
Абзаци дев’ятнадцятий та двадцятий (новий пункт 4-4 розділу «Прикінцеві положення») підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4-4. 3 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2020 року при призначенні пенсії застосовується величина оцінки одного року страхового стажу 1,35%».
 
Відхилено    
    -567- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 19 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4-4. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначенні пенсії використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», та застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%.».
 
Відхилено    
    -568- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити абзац 19 підпункту 30 пункту 22 у такій редакції:
- «4-4. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%.
З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 та 2017 роки, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1%»;
- «4-5. Збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, передбачене частиною другою статті 42 цього Закону, проводиться починаючи з 2021 року.
У 2018 - 2020 роках збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням фінансових можливостей бюджету Пенсійного фонду України».
Абзац 19 підпункту 30 пункту 22 викласти підпункт у такій редакції:
«4-4. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 рік, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%.
У 2018 році та в наступних роках при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за попередній рік із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%».
 
Відхилено    
    -569- Долженков О.В.
У Розділі ХV Прикінцеві положення:
у пункті 4-4:
абзац перший – виключити;
у абзаці другому фразу «, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1%» – виключити.
 
Відхилено    
    -570- Ільюк А.О.
Гуляєв В.О.
Остапчук В.М.
Писаренко В.В.
Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#15804
#7371
Виключити у підпункті 30 пункту 22 розділу І законопроекту (зміни до розділі ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") абзаци дев’ятнадцятий та двадцятий такого змісту:
«4-4. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%.
З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 та 2017 роки, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1%».
 
Відхилено    
    -571- Шипко А.Ф.
Виключити у підпункті 30 пункту 22 розділу І законопроекту (зміни до розділі ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") абзаци дев’ятнадцятий та двадцятий такого змісту:
«4-4. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1,35%.
З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 та 2017 роки, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1%».
 
Відхилено    
    -572- Каплін С.М.
Сугоняко О.Л.
Абзаци дев’ятнадцятий-двадцятий (новий пункт 4-4) викласти в редакції:
"4-4. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2020 року при призначенні пенсії застосовується величина оцінки одного року страхового стажу 1,35%."
 
Відхилено    
    -573- Довбенко М.В.
Абзаци дев’ятнадцятий-двадцятий (новий пункт 4-4) викласти в редакції:
"4-4. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2020 року при призначенні пенсії застосовується величина оцінки одного року страхового стажу 1,35%."
 
Відхилено    
    -574- Яценко А.В.
Абзаци дев’ятнадцятий та двадцятий підпункту 30 пункту 22 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
580. З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 та 2017 роки, із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1%.
 
-575- Давиденко В.М.
У пункті 30 (щодо змін до розділу ХV «Прикінцеві положення»):
другий абзац пункту 4-4 викласти у наступній редакції:
«З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року при призначенні пенсії застосовуються такі показники величини оцінки одного року страхового стажу (у відсотках):
у 2018 році – 1,3;
у 2019 році – 1,2;
у 2020 році – 1,1».
 
Відхилено   З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 та 2017 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу 1%.
 
    -576- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
В абзаці двадцятому підпункту 30 пункту 22 розділу І проекту Закону цифру «1%» замінити цифрою «1,35%».
 
Відхилено    
    -577- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 30):
У абзаці двадцятому (підпункт 4-4) цифру: «1%» замінити цифрами: «1, 35%».
 
Відхилено    
    -578- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 20 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
581. 4-5. Збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, передбачене частиною другою статті 42 цього Закону, проводиться починаючи з 2021 року.
 
-579- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 30):
У абзаці 21 (підпункт 4-5) слова: «2021 року» замінити словами: «з 1 жовтня 2017».
 
Відхилено   4-5. Збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для обчислення пенсій, передбачене частиною другою статті 42 цього Закону, проводиться починаючи з 2021 року.
 
    -580- Продан О.П.
Абзаци двадцять перший та двадцять другий (новий пункт 4-5 розділу «Прикінцеві положення») підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -581- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 21 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -582- Ільюк А.О.
Гуляєв В.О.
Остапчук В.М.
Писаренко В.В.
Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#15804
#7371
У підпункті 30 пункту 22 розділу І законопроекту (зміни до розділі ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") абзаци двадцять перший та двадцять другий викласти у такій редакції:
"4-5. Збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, передбачене частиною другою статті 42 цього Закону, проводиться починаючи з 2021 року.
У 2018—2020 роках збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, проводиться щорічно Кабінетом Міністрів України з урахуванням фінансових можливостей бюджету Пенсійного фонду України. При цьому, коефіцієнт збільшення розміру пенсії не може бути меншим за 20 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком".
 
Відхилено    
    -583- Шипко А.Ф.
У підпункті 30 пункту 22 розділу І законопроекту (зміни до розділі ХV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") абзаци двадцять перший та двадцять другий викласти у такій редакції:
"4-5. Збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, передбачене частиною другою статті 42 цього Закону, проводиться починаючи з 2021 року.
У 2018—2020 роках збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, проводиться щорічно Кабінетом Міністрів України з урахуванням фінансових можливостей бюджету Пенсійного фонду України. При цьому, коефіцієнт збільшення розміру пенсії не може бути меншим за 20 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком".
 
Відхилено    
    -584- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Абзаци двадцять перший – двадцять другий підпункту 30 пункту 22 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -585- Каплін С.М.
Сугоняко О.Л.
Абзаци двадцять перший-двадцять другий (новий пункт 4-5) виключити.
 
Відхилено    
    -586- Довбенко М.В.
Абзаци двадцять перший-двадцять другий (новий пункт 4-5) виключити.
 
Відхилено    
582. У 2018-2020 роках збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням фінансових можливостей бюджету Пенсійного фонду України.
 
-587- Денісова Л.Л.
Абзац двадцять другий підпункту 30 пункту 22 викласти у такій редакції:
«У 2019-2020 роках рішення щодо збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для перерахунку пенсій, приймається на законодавчому рівні на відповідний рік».
 
Враховано   У 2019-2020 роках рішення про збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для перерахунку пенсій, приймається на законодавчому рівні на відповідний рік.
 
    -588- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 30):
абзац 22 (абзац другий підпункту 4-5) - виключити.
 
Відхилено    
    -589- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 22 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«З 1 січня 2018 року збільшення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, які застосовуються для обчислення пенсії, проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням фінансових можливостей бюджету Пенсійного фонду України.».
 
Відхилено    
    -590- Яценко А.В.
Абзац двадцять другий підпункту 30 пункту 22 Розділу І Законопроекту доповнити реченням такого змісту:
«При цьому, коефіцієнт збільшення розміру пенсії не може бути меншим за 20 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком».
 
Відхилено    
583. 4-6. Протягом двох років з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» пенсіонери, яким проведено перерахунок пенсії відповідно до абзацу сьомого частини четвертої статті 42 цього Закону, можуть за поданою заявою провести перерахунок пенсії з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, на умовах, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 42 цього Закону. При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок починається з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
 
-591- Денісова Л.Л.
У підпункті 30 пункті 22 розділу І:
абзац двадцять третій викласти у такій редакції:
«4-6. Протягом двох років з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» пенсіонери, яким проведено перерахунок пенсії відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 42 цього Закону, можуть за поданою заявою провести перерахунок на умовах, передбачених абзацами першим - третім частини четвертої статті 42 цього Закону. При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок починається з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії».
 
Враховано   4-6. Протягом двох років з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» пенсіонери, яким проведено перерахунок пенсії відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 42 цього Закону, можуть за поданою заявою провести перерахунок на умовах, передбачених абзацами першим - третім частини четвертої статті 42 цього Закону. При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок, починається з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
 
    -592- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 30):
У абзаці 23 (підпункт 4-6) речення: «При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок починається з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.» - виключити.
 
Відхилено    
    -593- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 23 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
584. 4-7. Пенсіонерам, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання яким призначені відповідно до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, та яким з урахуванням перерахунку, передбаченого пунктом 43 цього розділу, розмір пенсії, розрахований за нормами цього Закону, буде більший, проводиться автоматичне, без їх звернення, переведення пенсії на умовах, передбачених цим Законом, за матеріалами пенсійних справ.
 
-594- Денісова Л.Л.
В абзаці двадцять четвертому підпункту 30 пункту 22 цифри «43» замінити цифрами «4-3».
 
Враховано   4-7. Пенсіонерам, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання яким призначені відповідно до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, розмір яких з урахуванням перерахунку, передбаченого пунктом 4-3 цього розділу, розрахований за нормами цього Закону, буде більший, проводиться автоматичне, без їхнього звернення, переведення пенсії на умовах, передбачених цим Законом, за матеріалами пенсійних справ.
 
    -595- Долженков О.В.
У Розділі ХV Прикінцеві положення:
пункт 4-7 – виключити.
 
Відхилено    
    -596- Денісова Л.Л.
В абзаці двадцять четвертому підпункту 30 пункту 22 після слів «Митного кодексу України» доповнити словами «Податкового кодексу України».
 
Враховано    
    -597- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 24 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4-7. Пенсіонерам, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання яким призначені відповідно до законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, та яким з урахуванням перерахунку, передбаченого пунктом 4-3 цього розділу, розмір пенсії, розрахований за нормами цього Закону, буде більший, проводиться автоматичне, без їх звернення, переведення пенсії на умовах, передбачених цим Законом, за матеріалами пенсійних справ. Особи, яким були призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення справедливого порядку обчислення пенсії, запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні», мають право без обмеження будь-яким строком подати для обчислення пенсії додаткові документи про стаж та заробіток на тих умовах, які були встановлені законодавством України на день призначення цим особам пенсії/щомісячного довічного грошове утримання пенсії. Таким особам проводиться доплата різниці сум пенсій без обмеження будь-яким строком.».
 
Відхилено    
585. Особи, пенсію яким переведено на пенсію за нормами цього Закону, у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення на пенсію/щомісячне довічне грошове утримання за нормами законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України з встановленням розміру пенсії, отримуваного до такого переведення»;
 
-598- Денісова Л.Л.
В абзаці двадцять п’ятому підпункту 30 пункту 22 після слів «Митного кодексу України» доповнити словами «Податкового кодексу України».
 
Враховано   Особи, пенсію яким переведено на пенсію за нормами цього Закону, у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення на пенсію/щомісячне довічне грошове утримання за нормами законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України із встановленням розміру пенсії, отримуваного до такого переведення, з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла така заява»;
 
    -599- Денісова Л.Л.
У підпункті 30 пункті 22 розділу І:
абзац двадцять п’ятий доповнити словами такого змісту: «з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла така заява».
 
Враховано    
    -600- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити абзац 25 підпункті 30 пункту 22 у такій редакції:
«Особи, пенсію яким переведено на пенсію за нормами цього Закону, у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення на пенсію/щомісячне довічне грошове утримання за нормами законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України з встановленням розміру пенсії, отримуваного до такого переведення».
Абзац 25 підпункті 30 пункту 22 викласти у такій редакції:
«Особи, пенсію яким переведено на пенсію за нормами цього Закону, у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення на пенсію/щомісячне довічне грошове утримання за нормами законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України з встановленням розміру пенсії, отримуваного до такого переведення відповідно до зазначених законів, та індексацією і осучасненням даних пенсій за нормами, які передбачені даним законом».
 
Відхилено    
    -601- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 25 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Особи, пенсію яким переведено на пенсію за нормами цього Закону,
у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду
для переведення на пенсію/щомісячне довічне грошове утримання
за нормами законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України з встановленням розміру пенсії, отримуваного до такого переведення.».
 
Враховано частково    
586. у пункті 7-2:
 
-602- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзаци двадцять шостий – двадцять восьмий підпункту 30 пункту 22 замінити абзацами такого змісту:
"пункт 7-2 доповнити реченням такого змісту:
"При цьому розмір пенсії не може бути нижчий від встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність".
 
Відхилено   у пункті 7-2:
 
    -603- Яніцький В.П.
У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49—51, ст. 376 із наступними змінами):
в абзаці першому пункту 7-2 Розділу ХV «Прикінцеві положення» слова та цифри «До 1 січня 2015 року» замінити словами та цифрами «До 1 січня 2018 року».
 
Відхилено    
    -604- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункт 30 пункту 22 розділу І проекту Закону після абзацу двадцять шостого доповнити абзацом такого змісту:
«друге речення абзацу першого доповнити такими словами «, при цьому розмір пенсії не може бути нижчий від встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність».
 
Відхилено    
    -605- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
В абзаці першому пункту 7-2 Розділу ХV «Прикінцеві положення» слова: «До 1 січня 2015 року» замінити на такі слова: «До 1 січня 2025 року».
 
Відхилено    
587. абзац другий викласти в такій редакції:
 
-606- Довгий О.С.
Пропоную абзаци двадцять сьомий та двадцять восьмий підпункту 30 пункту 22 частини першої замінити абзацами такого змісту:
«абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
«7-2. До 1 січня 2015 року право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 цього Закону, зменшується на 0,5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію, але не може бути меншим, ніж визначений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.
Зменшення розміру пенсії за віком застосовується до досягнення віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону та протягом періоду, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення жінкою віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону. Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дати, наступної за завершенням цього періоду».
 
Відхилено   абзац другий викласти в такій редакції:
 
588. «Зменшення розміру пенсії за віком застосовується до досягнення віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону та протягом періоду, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення жінкою віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону. Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дати, наступної за завершенням цього періоду.»;
 
-607- Острікова Т.Г.
Частину другу частини п’ятої підпункту 30 пункту 22 такого змісту: «в абзацах третьому та четвертому слова та цифри «статтею 26» замінити словами та цифрами «частиною першою статті 26»;» виключити.
 
Відхилено   «Зменшення розміру пенсії за віком застосовується до досягнення віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону, та протягом періоду, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення жінкою віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону. Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дня, наступного за днем завершення цього періоду»;
 
    -608- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 28 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Розмір пенсії, обчислений відповідно абзацу першого цього пункту, не може бути нижчий від встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зменшення розміру пенсії за віком, встановлене в абзаці першому цього пункту застосовується до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону. З наступного дня після досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, проводиться перерахунок пенсії без застосування зменшення розміру пенсії, що встановлене в абзаці першому цього пункту.».
 
Відхилено    
589. в абзацах третьому та четвертому слова та цифри «статтею 26» замінити словами та цифрами «частиною першою статті 26»;
 
-609- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Абзац двадцять дев’ятий підпункту 30 пункту 22 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено   в абзацах третьому і четвертому слово та цифри «статтею 26» замінити словами та цифрами «частиною першою статті 26»;
пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування запроваджується з 1 січня 2019 року.
Учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування є особи, які станом на 1 січня 2019 року підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно з цим Законом.
Застраховані особи, яким на 1 січня 2019 року залишилося менше 10 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право прийняти рішення не сплачувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування.
Особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, не можуть бути платниками страхових внесків до Накопичувального фонду.
Кабінету Міністрів України до 1 липня 2018 року забезпечити створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування.
Первинна чиста вартість одиниці пенсійних активів на дату спрямування частини страхових внесків до Накопичувального фонду дорівнює 1 гривні»;
 
    -610- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац двадцять дев’ятий підпункту 30 пункту 22 виключити.
 
Відхилено    
    -611- Веселова Н.В.
Пункт 9 розділу ХV «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» викласти у наступній редакції:
«Перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування запроваджується з 1 січня 2019 року.
Учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування є особи, які станом на 1 січня 2019 року підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом.
Застраховані особи, яким на 1 січня 2019 року залишилося менше 10 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право прийняти рішення не сплачувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування.
Особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, не можуть бути платниками страхових внесків до Накопичувального фонду.
Кабінету Міністрів України до 1 липня 2018 року забезпечити створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування.
Первинна чиста вартість одиниці пенсійних активів на дату спрямування частини страхових внесків до Накопичувального фонду дорівнює 1 гривні».
 
Враховано    
    -612- Соловей Ю.І.
Пункт 9 розділу ХV «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«9. Перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування запроваджується з 1 січня 2019 року.
Учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування є особи, які станом на 1 січня 2019 року підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом.
Застраховані особи, яким на 1 січня 2019 року залишилося менше 10 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право прийняти рішення не сплачувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування.
Особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, не можуть бути платниками страхових внесків до Накопичуального фонду.
Кабінету Міністрів України до 1 липня 2018 року забезпечити створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування».
 
Враховано    
590. у пункті 12:
 
   у пункті 12:
 
591. абзац перший після слів «районах у містах» доповнити словами «, об’єднані управління»;
 
   абзац перший доповнити словами «об’єднані управління»;
 
592. абзац другий замінити абзацами такого змісту:
 
-613- Денісова Л.Л.
Абзац тридцять другий підпункту 30 пункту 22 викласти в такій редакції:
«абзац другий замінити чотирнадцятьма абзацами такого змісту:».
 
Враховано   абзац другий замінити чотирнадцятьма абзацами такого змісту:
 
593. «У період до перетворення Пенсійного фонду України в неприбуткову самоврядну організацію:
 
   «У період до перетворення Пенсійного фонду в неприбуткову самоврядну організацію:
 
594. Пенсійний фонд України функціонує як центральний орган виконавчої влади на підставі норм цього Закону (крім норм, зазначених в абзаці шостому пункту 1 цього розділу) та Положення про Пенсійний фонд України;
 
   Пенсійний фонд функціонує як центральний орган виконавчої влади на підставі норм цього Закону (крім норм, зазначених в абзаці шостому пункту 1 цього розділу) та Положення про Пенсійний фонд України;
 
595. на працівників Пенсійного фонду України та його територіальних органів, які здійснюють повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій Пенсійного фонду України, поширюється дія Закону України «Про державну службу»;
 
   на працівників Пенсійного фонду та його територіальних органів, які здійснюють повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій Пенсійного фонду, поширюється дія Закону України «Про державну службу»;
 
596. Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники призначаються на посади та звільняється з них Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України «Про державну службу»;
 
   голова правління Пенсійного фонду України та його заступники призначаються на посади та звільняється з посад Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України «Про державну службу»;
 
597. Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснює правління Пенсійного фонду України, чисельність і персональний склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   керівництво діяльністю Пенсійного фонду здійснює правління Пенсійного фонду, чисельність і персональний склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
598. Голова правління Пенсійного фонду України:
 
-614- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац сьомий пункту 12 Розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в якому наведено перелік повноважень Голови правління Пенсійного фонду України, пропонуємо вилучити як такий, що не стосується предмету регулювання цього Закону.
 
Відхилено   Голова правління Пенсійного фонду України:
 
599. забезпечує виконання Пенсійним фондом України та його територіальними органами вимог Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів;
 
   забезпечує виконання Пенсійним фондом та його територіальними органами вимог Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів;
 
600. представляє в установленому порядку Пенсійний фонд України у відносинах з іншими державними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
 
   представляє в установленому порядку Пенсійний фонд у відносинах з іншими державними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за кордоном;
 
601. підписує акти правління Пенсійного фонду України;
 
   підписує акти правління Пенсійного фонду;
 
602. призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Пенсійного фонду України, керівників та заступників керівників територіальних органів Пенсійного фонду України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 
   призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Пенсійного фонду, керівників та заступників керівників територіальних органів Пенсійного фонду, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 
603. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Пенсійного фонду України, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 
   приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Пенсійного фонду, приймає рішення про їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 
604. видає накази з питань, що не належать до компетенції правління Пенсійного фонду України;
 
   видає накази з питань, що не належать до компетенції правління Пенсійного фонду;
 
605. розпоряджається у межах повноважень, передбачених законом, коштами Пенсійного фонду України.
 
   розпоряджається у межах повноважень, передбачених законом, коштами Пенсійного фонду.
 
606. Положення про Пенсійний фонд України затверджується Кабінетом Міністрів України. Бюджет Пенсійного фонду України в зазначений період затверджується Кабінетом Міністрів України. Оплата праці працівників Пенсійного фонду України та його органів здійснюється за рахунок коштів, передбачених цим Законом».
 
   Положення про Пенсійний фонд України затверджує Кабінет Міністрів України. Бюджет Пенсійного фонду в зазначений період затверджується Кабінетом Міністрів України. Оплата праці працівників Пенсійного фонду та його органів здійснюється за рахунок коштів, передбачених цим Законом».
 
607. У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати абзацами дев’ятнадцятим - двадцять першим;
 
-615- Денісова Л.Л.
В абзаці сорок сьомому підпункту 30 пункту 22 слова «дев’ятнадцятим - двадцять першим» замінити словами «шістнадцятим – вісімнадцятим».
 
Враховано   У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – вісімнадцятим;
 
608. пункт 13 викласти в такій редакції:
 
   пункт 13 викласти в такій редакції:
 
609. «13. У разі якщо особі призначено пенсію відповідно до законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», їх виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах, або за її бажанням поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсії, встановлений до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», не переглядається та пенсія не індексується. Різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначених законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-616- Продан О.П.
Друге речення абзацу сорок дев'ятого (зміни до пункту 13- розділу «Прикінцеві положення») підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«До такого переведення розмір пенсії, встановлений відповідно до зазначених законодавчих актів, переглядається та індексується в розмірах іпорядку, встановлених Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   «13. У разі якщо особі призначено пенсію відповідно до законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах або за бажанням особи поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсії, встановлений до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», не переглядається та пенсія не індексується. Різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначених законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
    -617- Каплін С.М.
Івченко В.Є.
Сугоняко О.Л.
В абзаці сорок дев’ятому (абзац перший пункту 13) друге речення викласти в редакції:
«До такого переведення розмір пенсії, встановлений відповідно до зазначених законодавчих актів, переглядається та індексується в розмірах і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -618- Довбенко М.В.
В абзаці сорок дев’ятому (абзац перший пункту 13) друге речення викласти в редакції:
«До такого переведення розмір пенсії, встановлений відповідно до зазначених законодавчих актів, переглядається та індексується в розмірах і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
    -619- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 49 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«13. Пенсії, які були призначені до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення справедливого порядку обчислення пенсії, запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні» та обчислені відповідно до норм законів України «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дипломатичну службу», «Про Кабінет Міністрів України», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», постанови Верховної Ради України «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України», а також відповідно до нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що стосуються призначення або обчислення пенсій певним категоріям осіб відповідно до норм Закону України «Про державну службу», підлягають перерахунку відповідно до норм цього Закону. У разі якщо внаслідок такого перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначених законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.».
 
Відхилено    
    -620- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити частину першу у абзаці 48 підпункту 30 пункту 22 у такій редакції:
«13. У разі якщо особі призначено пенсію відповідно до законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність, їх виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах, або за її бажанням поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсії, встановлений відповідно до зазначених законодавчих актів, не переглядається та пенсія не індексується. Різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначених законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України».
Частину першу у абзаці 48 підпункту 30 пункту 22 викласти у такій редакції:
«13. У разі якщо особі призначено пенсію відповідно до законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність, їх виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах, або за її бажанням поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсії, встановлений відповідно до зазначених законодавчих актів, індексується та осучаснюється за нормами, які передбачені даним законом. Різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначених законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Відхилено    
    -621- Чижмарь Ю.В.
У пункті 13 розділу ХV «Прикінцеві положення»:
речення «До такого переведення розмір пенсії, встановлений до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», не переглядається та пенсія не індексується.» виключити.
 
Відхилено    
610. У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та цього Закону, призначається одна пенсія за її вибором. Порядок фінансування цих пенсій, визначається вказаними законами»;
 
-622- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 50 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів України, призначається одна пенсія за її вибором.».
 
Відхилено   У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та цього Закону, призначається одна пенсія за її вибором. Порядок фінансування цих пенсій встановлюється відповідними законами»;
 
    -623- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 30):
Абзац 50 (абзац другий підпункту 13) – виключити.
 
Відхилено    
611. доповнити розділ новими пунктами 13-1-13-3 такого змісту:
 
-624- Денісова Л.Л.
В абзаці п’ятдесят першому підпункту 30 пункту 22 слово «новими» вилучити.
 
Враховано   доповнити пунктами 13-1-13-3 такого змісту:
 
    -625- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
В абзаці п'ятдесят першому підпункту 30 пункту 22 цифру 13-3 замінити цифрою 13-4.
 
Відхилено    
612. «13-1. З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.
 
-626- Денісова Л.Л.
В абзаці п’ятдесят другому підпункту 30 пункту 22 після слів «а також» слово «працюють» вилучити.
 
Враховано   «13-1. З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.
 
    -627- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 52 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«13-1. З 1 жовтня 2017 року особам (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), котрим були призначені пенсії на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про судоустрій і статус суддів» у період роботи цих осіб на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про судоустрій і статус суддів», пенсії виплачуються з 1 жовтня 2017 року у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.».
 
Відхилено    
    -628- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити абзац 52-54 підпункту пункту 22 у такій редакції:
«13-1.З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» у період роботи на посадах, державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.
Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цих Законів поновлюється.
Виплата працюючим пенсіонерам в період роботи на інших посадах пенсій, призначених на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», з 1 жовтня 2017 року поновлюється у розмірах, що були встановлені відповідними законами».
Абзац 52-54 підпункту пункту 22 викласти у такій редакції:
«13-1. З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» у період роботи на посадах, державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до цих Законів без обмеження і скорочення».
 
Відхилено    
613. Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цих Законів поновлюється.
 
-629- Денісова Л.Л.
Абзац п’ятдесят третій підпункту 30 пункту 22 викласти у такій редакції:
«Після звільнення з роботи виплата пенсії, призначеної відповідно до зазначених законів, поновлюється».
 
Враховано   Після звільнення з роботи виплата пенсії, призначеної відповідно до зазначених законів, поновлюється.
 
614. Виплата працюючим пенсіонерам в період роботи на інших посадах пенсій, призначених на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», з 1 жовтня 2017 року поновлюється у розмірах, що були встановлені відповідними законами.
 
   Виплата працюючим пенсіонерам у період роботи на інших посадах пенсій, призначених на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», з 1 жовтня 2017 року поновлюється у розмірах, що були встановлені відповідними законами.
 
615. 13-2. Максимальний розмір пенсії, призначеної на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), не може перевищувати 10 740 гривень.
 
-630- Чижмарь Ю.В.
У підпункті 13-2 після слів «Максимальний розмір пенсії, призначеної» доповнити словами та комою «після набрання чинності цим Законом,» і далі за текстом.
 
Відхилено   13-2. Максимальний розмір пенсії, призначеної на умовах законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), не може перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10 тисяч 740 гривень.
 
    -631- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Пропонуємо зняти обмеження макисмального розміру пенсії, вилучивши при цьому пункт 13-2 Розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
    -632- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 55 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«13-2. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), призначеної на умовах законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дипломатичну службу», «Про Кабінет Міністрів України», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», постанови Верховної Ради України «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України», а також відповідно до нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що стосуються призначення або обчислення пенсій певним категоріям осіб відповідно до норм Закону України «Про державну службу», не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), не може перевищувати 10 740 гривень.».
 
Відхилено    
616. 13-3. Особи, яким пенсії призначені в порядку і на умовах, передбачених законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», звільнені з роботи у зв’язку з засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», позбавляються права на одержання призначеної за вказаними законами пенсії. В таких випадках пенсія призначається відповідно до цього Закону.»;
 
-633- Пташник В.Ю.
Новий пункт 13-3 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» після слів «передбачених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»,» доповнити словами «або позбавлені наукового ступеня у зв’язку з виявленням в дисертації, авторові якої вже видано диплом доктора наук, доктора філософії чи кандидата наук, текстових запозичень без посилання на джерело, що суперечить принципу академічної доброчесності».
 
Відхилено   13-3. Особи, яким пенсії призначені в порядку і на умовах, передбачених законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», звільнені з роботи у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або з притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», позбавляються права на одержання призначеної за зазначеними законами пенсії. У таких випадках пенсія призначається відповідно до цього Закону»;
 
    -634- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
У пункті 13-3 Розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пропонуємо слова «Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції», оскільки Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» втратив чинність.
 
Відхилено    
    -635- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 56 підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«13-3. Особи, яким пенсії призначені в порядку і на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дипломатичну службу», «Про Кабінет Міністрів України», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», постанови Верховної Ради України «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України», а також відповідно до нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що стосуються призначення або обчислення пенсій певним категоріям осіб відповідно до норм Закону України «Про державну службу», звільнені з роботи у зв’язку з засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», позбавляються права на одержання призначеної за вказаними законами пенсії. У таких випадках пенсія призначається відповідно до цього Закону.».
 
Відхилено    
    -636- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Доповнити новими абзацами 57-60 (у зв’язку з цим абзаци 57-60 вважати відповідно абзацами 61-64) підпункт 30 пункту 22 розділу І законопроекту (пропозиції внесені відповідно до пункту 2 постанови Верховної Ради України від 13 липня 2017 року №2141-VІІІ «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»):
«доповнити розділ новим пунктом 13-4 такого змісту:
«13-4. Особи, які працювали на посадах, що давали право на призначення пенсії відповідно до законів України «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дипломатичну службу», «Про Кабінет Міністрів України», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», постанови Верховної Ради України «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України», яким призначається пенсія за віком на умовах, визначених цим Законом після 1 червня 2015 року, та які до цього не отримували будь-яку пенсію, мають право на одержання компенсації сум внесків, сплачених до солідарної системи за підвищеною ставкою, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за стаж роботи на таких посадах від 10 до 15 років – 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, від 15 до 20 років – 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; понад 20 років – 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
У разі отримання компенсації пенсія, передбачена законодавчими актами зазначеними в абзаці першому цього пункту, не призначається.
Виплата компенсації, передбаченої цим пунктом, не підлягає оподаткуванню і здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду України.».
 
Відхилено    
    -637- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Після абзацу п'ятдесят шостого підпункту 30 пункту 22 доповнити абзацом такого змісту:
"13-4. Пенсійне забезпечення осіб, які станом на 1 червня 2015 року набули необхідний стаж роботи на посадах, що давали право на призначення пенсій, передбачених Законом України "Про державну службу", здійснюється, за їх вибором, у порядку та на умовах, визначених зазначеним законом в редакції, що діяла до 1 червня 2015 року, або відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Особи, які працювали на посадах, що давали право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу", яким за їх вибором призначається пенсія за віком на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", мають право на одержання компенсації сум внесків, сплачених до солідарної системи за підвищеною ставкою, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за стаж роботи на таких посадах від 10 до 15 років - 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, від 15 до 20 років - 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; понад 20 років - 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Компенсація, що виплачується згідно із цим пунктом, не підлягає оподаткуванню.
Виплата компенсації, передбаченої цим пунктом, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України".
 
Відхилено    
617. доповнити розділ новим пунктом 14-5 такого змісту:
 
-638- Денісова Л.Л.
Абзаци п’ятдесят сьомий і п’ятдесят восьмий підпункту 30 пункту 22 (пункт 14-5 розділу ХV «Прикінцеві положення») виключити.
 
Враховано      
    -639- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзаци п'ятдесят сьомий та п'ятдесят восьмий підпункту 30 пункту 22 замінити абзацами такого змісту:
"доповнити розділ новим пунктом 14-5 такого змісту:
"14-5. Установити, що пенсійне забезпечення громадян, які проживають на території України, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження та мають право отримувати пенсію згідно з цим Законом, здійснюється в порядку, зазначеному у цьому пункті.
Заява про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи від таких осіб подаються до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.
Нарахування та виплата пенсії для таких осіб провадиться на підставі наявних даних в Пенсійному фонді України.
Орган, що призначає пенсію, веде окремий облік осіб, які проживають в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.
Виплата (продовження виплати) пенсій, що призначені особам, які проживають в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення здійснюється виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв уповноважених банків, визначених в порядку, встановленому цим Законом.
Нараховані суми пенсії, не отримані громадянами, які проживають на території України, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, виплачуються у повному обсязі за минулий час без обмеження будь-яким строком протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій та відновлення належного рівня пенсійного забезпечення".
 
Відхилено    
618. «14-5. Установити, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку із перебуванням на тимчасово не контрольованій державною владою України території Донецької та Луганської областей, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком, після повернення державного контролю над вказаними територіями.»;
 
-640- Веселова Н.В.
У Розділі ХV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ:
Пункт 14-5 виключити.
 
Враховано      
    -641- Дубінін О.І.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
Абзаци п’ятдесят сьомий і п’ятдесят восьмий пункту 30 частини двадцять другої Розділу І виключити.
 
Враховано    
    -642- Дубінін О.І.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
Пункт 30 частини двадцять другої Розділу І доповнити новими абзацами п’ятдесят сьомим і п’ятдесят восьмим такого змісту:
«14-5. Розмір пенсії жінок, які скористались правом дострокового виходу на пенсію за віком, після того як їм виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи, з 1 січня 2018 року встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.
У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, встановлений відповідно до абзацу першого даного пункту. Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму».
 
Відхилено    
    -643- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Пункт 14-5 Розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пропонуємо викласти в такій редакції:
«14-5. Установити, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку з перебуванням на тимчасово окупованій території України або на тимчасово не контрольованій органами державної влади України території, виплачуються за минулий час без будь-яких обмежень».
 
Відхилено    
    -644- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 58 (абзац 62 у разі зміни нумерації абзаців відповідно до пропозиції № 93) підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«14-5. Установити, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку із перебуванням на тимчасово не контрольованій державною владою України території Донецької та Луганської областей, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком, після повернення контролю державної влади України над вказаними територіями.»
 
Відхилено    
    -645- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити абзац 58 підпункту 30 пункту 22 у такій редакції:
«14-5.Установити, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку із перебуванням на тимчасово не контрольованій державною владою України території Донецької та Луганської областей, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком, після повернення державного контролю над вказаними територіями».
 
Відхилено    
619. абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:
 
-646- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Виключити абзаци підпункту 30 пункту 22 розділу І проекту Закону наступного змісту:
«абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:
«Положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» застосовуються в частині визначення права на пенсію за вислугу років для осіб, які на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій» набули вислуги років та стажу, необхідного для призначення такої пенсії».
 
Відхилено   абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:
 
    -647- Продан О.П.
Абзаци п’ятдесят дев'ятий та шістидесятий (зміни до пункту 16- розділу «Прикінцеві положення») підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -648- Каплін С.М.
Сугоняко О.Л.
Абзаци п’ятдесят дев’ятий-шістдесятий (абзац другий пункту 16) виключити.
 
Відхилено    
    -649- Довбенко М.В.
Абзаци п’ятдесят дев’ятий-шістдесятий (абзац другий пункту 16) виключити.
 
Відхилено    
    -650- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзаци п'ятдесят дев’ятий та шістдесятий підпункту 30 пункту 22 виключити.
 
Відхилено    
    -651- Співаковський О.В.
Абзац другий пункту 16 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (в редакції підпункту 30) частини 22 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» застосовуються в частині визначення права на пенсію за вислугу років для осіб, які набули вислуги років та стажу, необхідного для призначення такої пенсії».
 
Відхилено    
620. «Положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» застосовуються в частині визначення права на пенсію за вислугу років для осіб, які на дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій» набули вислуги років та стажу, необхідного для призначення такої пенсії.».
 
-652- Острікова Т.Г.
Частину десяту підпункту 30 пункту 22 (щодо змін у абзаці другому пункту 16 Розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування») виключити.
 
Відхилено   «Положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» застосовуються в частині визначення права на пенсію за вислугу років для осіб, які на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» мають вислугу років та стаж, необхідні для призначення такої пенсії»;
 
    -653- Кужель О.В.
До пункту 22 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:
У підпункті 30):
Абзац 60 (абзац другий підпункту 16) – виключити.
 
Відхилено    
    -654- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 60 (абзац 64 у разі зміни нумерації абзаців відповідно до пропозиції № 93) підпункту 30 пункту 22 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.».
 
Відхилено    
    -655- Давиденко В.М.
Доповнити розділ ХV «Прикінцеві положення» новим пунктом 16-1 такого змісту:
«16-1. Особи, які на дату набрання чинності законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій» набули підстав для призначення пенсії за віком у особливому порядку, передбаченому спеціальним законодавством (спеціальні пенсії), мають право на призначення такої пенсії до 1 липня 2018 року на умовах, що діяли на момент набуття чинності законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій».
Під спеціальним законодавством, зазначеному у абзаці першому даного пункту розуміються закони України «Про Кабінет Міністрів України», «Про державну службу», «Про Національний банк України», «Про дипломатичну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про судову експертизу», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Податковий кодекс України та Митний кодекс України».
 
Відхилено    
621. 23. У Законі України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404, із наступними змінами):
 
   20. У Законі України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404 із наступними змінами):
 
622. 1) у тексті слова «інвалід», «інвалід з дитинства», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» у відповідних відмінках і числах;
 
-656- Денісова Л.Л.
У підпункті 1 пункту 23 слова «у тексті слова» замінити словами «у назві та тексті слова».
 
Враховано   5) у назві та тексті Закону слова «інвалід», «інвалід з дитинства», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» у відповідному відмінку і числі.
 
623. 2) у статті 1:
 
-657- Кужель О.В.
Підпункт 2 пункту 23 виключити.
 
Відхилено   1) у статті 1:
 
    -658- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити зміни, які передбачені підпунктом 2 пункту 23 у такій редакції:
«2) у статті 1:
в абзаці третьому:
цифри та слово «63 років» замінити цифрами та словом «65 років»;
цифри «1958» замінити цифрами «1960 «;
в абзаці чотирнадцятому цифри та слова «31 грудня 1958 року» замінити цифрами та словами «30 вересня 1958 року»;
після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«63 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1958 по 31 березня 1959 року;
64 роки – які народилися з 1 квітня 1959 по 30 вересня 1959 року;
64 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
65 років – які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року;».
У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим».
 
Відхилено    
    -659- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункт 2 пункту 23 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
    -660- Острікова Т.Г.
Підпункт 2 пункту 23 виключити.
 
Відхилено    
    -661- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 2 пункту 23 викласти в такій редакції:
"2) абзаци третій – чотирнадцятий статті 1 замінити абзацом такого змісту:
"особа, яка не має права на пенсію, - дитина померлого годувальника (у тому числі народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю ІІІ групи (далі - дитина померлого годувальника), особа, яка досягла віку 63 років для чоловіків та 61 року для жінок і не має права на пенсію відповідно до закону".
У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом четвертим".
 
Відхилено    
624. в абзаці третьому:
 
-662- Помазанов А.В.
У статті 1 абзац третій викласти у наступній редакції: «особа, яка не має права на пенсію, - дитина померлого годувальника (у тому числі народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю ІІІ групи (далі - дитина померлого годувальника), особа, яка досягла 60 років та не має права на пенсію відповідно до закону».
 
Відхилено   в абзаці третьому:
 
625. цифри та слово «63 років» замінити цифрами та словом «65 років»;
 
-663- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 3 підпункту 2 пункту 23 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   цифри та слово «63 років» замінити цифрами та словом «65 років»;
 
626. цифри «1958» замінити цифрами «1960 «;
 
-664- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 4 підпункту 2 пункту 23 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   цифри «1958» замінити цифрами «1960»;
 
627. в абзаці чотирнадцятому цифри та слова «31 грудня 1958 року» замінити цифрами та словами «30 вересня 1958 року»;
 
-665- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзаци 5-11 підпункту 2 пункту 23 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   в абзаці чотирнадцятому цифри та слова «31 грудня 1958 року» замінити цифрами та словами «30 вересня 1958 року»;
 
628. після абзацу чотирнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
-666- Денісова Л.Л.
В абзаці шостому підпункту 2 пункту 23 слово «новими» замінити словом «чотирма».
 
Враховано   після абзацу чотирнадцятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
 
    -667- Левченко Ю.В.
Абзаци 6-11 підпункту 2 пункту 23 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
629. «63 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 по 31 березня 1959 року;
 
   «63 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
 
630. 64 роки - які народилися з 1 квітня 1959 по 30 вересня 1959 року;
 
   64 роки - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
 
631. 64 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
 
   64 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
 
632. 65 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року».
 
   65 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року».
 
633. У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом шістнадцятим
 
-668- Денісова Л.Л.
В абзаці одинадцятому підпункту 2 пункту 23 слово «шістнадцятим» замінити словом «дев’ятнадцятим».
 
Враховано   У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом дев’ятнадцятим;
 
634. 3) у статті 4:
 
   2) у статті 4:
 
635. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
636. у пункті 2 слова «Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» замінити словами «Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 
   у пункті 2 слова «Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» замінити словами «Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 
637. пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:
 
   пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:
 
638. «3) є малозабезпеченою особою (крім осіб з інвалідністю І групи та дітей померлого годувальника);
 
-669- Головко М.Й.
Пункт 3 абзацу першого статті 4 викласти в наступній редакції:
«3) є малозабезпеченою особою (тобто має середньомісячний дохід менше, ніж прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, встановлений на 1 січня року, в якому було подано заяву на призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію).
 
Відхилено   «3) є малозабезпеченою особою (крім осіб з інвалідністю І групи та дітей померлого годувальника);
 
639. 4) є особою з інвалідністю Ігрупи.»;
 
   3) є особою з інвалідністю Ігрупи»;
 
640. в абзаці третьому частини другої статті 7 слова «Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» замінити словами «Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 
-670- Головко М.Й.
Абзац пятий частини перщої статті 6 викласти в наступній редакції:
«особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 цього Закону, - 30 відсотків».
 
Відхилено   в абзаці третьому частини другої статті 7 слова «Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» замінити словами «Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 
641. 4) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
-671- Кужель О.В.
Підпункт 4 пункту 23 виключити.
 
Відхилено   4) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
642. «Стаття 13. Джерела покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги
 
   «Стаття 13. Джерела покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги
 
643. Виплата державної соціальної допомоги (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статті 7 цього Закону) і покриття витрат на її доставку здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.
 
   Виплата державної соціальної допомоги (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 цього Закону) і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.
 
644. Виплата державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1- 3 частини першої статті 7 цього Закону і покриття витрат на її доставку здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
   Виплата державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 цього Закону, і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
645. 24. У статті 8 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 42-43, ст. 293) слова «незалежно від місця останньої роботи» виключити, а слова «середньої заробітної плати шахтаря» замінити словами «заробітної плати (доходу) застрахованої особи, визначеної відповідно до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з якої обчислюється пенсія».
 
-672- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Пункт 24 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено   21. У статті 8 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 42-43, ст. 293) слова «середньої заробітної плати шахтаря» замінити словами і цифрами «його заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з якої обчислюється пенсія».
 
    -673- Помазанов А.В.
Статтю 8 перед словами «у розмірі 80 відсотків заробітної плати (доходу) застрахованої особи» доповнити словами «незалежно від останнього місця роботи».
 
Враховано по суті   
    -674- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 24 розділу виключити.
 
Відхилено    
    -675- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Пункт 24 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«24. Статтю 8 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 42-43, ст. 293 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Для обчислення розміру пенсій за віком за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах до страхового стажу додатково зараховується по одному року.».
 
Відхилено    
646. 25. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):
 
   22. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):
 
647. 1) у тексті слова «інвалід» і «дитина-інвалід» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю» та «дитина з інвалідністю» у відповідних відмінках і числах.
 
   11) у тексті Закону слова «інвалід» і «дитина-інвалід» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю» та «дитина з інвалідністю» у відповідному відмінку і числі.
 
648. 2) у пункті 4 частини першої статті 1 слова «двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом» замінити словами «п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом»;
 
-676- Дроздик О.В.
Підпункт 2 пункту 25 Розділу І викласти у такій редакції:
«4) величина бази нарахування єдиного внеску – сума доходу застрахованої особи на місяць, на яку нараховується єдиний внесок, та максимальним розміром не обмежується».
 
Відхилено   1) у пункті 4 частини першої статті 1 слова «двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом» замінити словами «п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом»;
 
    -677- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 2 пункту 25 виключити.
 
Відхилено    
    -678- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 25 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«2) пункт 4 частини першої статті 1 виключити».
 
Відхилено    
    -679- Острікова Т.Г.
Підпункт 2 пункту 25 виключити.
 
Відхилено    
    -680- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 2 пункту 25 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2) пункт 4 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
«4) максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює трьомстам розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок;».
 
Відхилено    
    -681- Каплін С.М.
Сугоняко О.Л.
До пункту 25 (Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»):
підпункт 2 викласти у такій редакції:
«пункт 4 частини першої статті 1 виключити».
 
Відхилено    
649. 3) у статті 4:
 
-682- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 3 пункту 25 викласти в такій редакції:
"3) перше речення частини четвертої статті 4 викласти в такій редакції:
"Особи, зазначені у пункті 4 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком, є особами з інвалідністю або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу".
 
Відхилено   2) у статті 4:
 
650. у частині першій:
 
   у частині першій:
у пункті 1:
 
651. абзац восьмий пункту 1 доповнити словами «, в тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного Законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу»;
 
-683- Денісова Л.Л.
У підпункті 3 пункту 25:
абзац третій викласти в такій редакції:
«в абзаці восьмому пункту 1 слова «осіб рядового і начальницького складу» замінити словами «поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, в тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного Законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу»;
після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:
«абзац одинадцятий пункту 1 викласти в такій редакції:
«особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту»;
У зв’язку з цим абзаци четвертий – восьмий вважати відповідно абзацами шостим – десятим.
 
Враховано   в абзаці восьмому слова «осіб рядового і начальницького складу» замінити словами «поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу»;
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту»;
 
    -684- Кремінь Т.Д.
Абзац третій підпункту 3 пункту 25 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«абзац восьмий пункту 1 викласти у такій редакції:
«Військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, в тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного Законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу».
 
Відхилено    
652. в абзаці дванадцятому пункту 1 слова «при народженні дитини» замінити словами «при народженні (при усиновленні) дитини»;
 
   в абзаці дванадцятому слова «при народженні дитини» замінити словами «при народженні (усиновленні) дитини»;
 
653. доповнити частину пунктом 5-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
654. «51) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах»;
 
-685- Денісова Л.Л.
У абзаці шостому підпункту третього пункту 25 законопроекту цифри «51» замінити цифрами «5-1».
 
Враховано   «5-1) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах»;
 
655. перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:
 
656. «Особи, зазначені у пунктах 4 та 5-1 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком, є особами з інвалідністю або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу»;
 
-686- Кужель О.В.
До пункту 25 щодо внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
У підпункті 3) абзац 8 ( (зміни до першого речення частини 4 статті 4) – виключити.
 
Відхилено   «Особи, зазначені у пунктах 4 та 5-1 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком, є особами з інвалідністю або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу»;
 
657. 4) у статті 5
 
-687- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 4 пункту 25 виключити.
 
Відхилено   3) у статті 5
 
658. абзаци перший, другий частини першої після цифри «5» доповнити словом та цифрами «та 5-1»;
 
   абзаци перший і другий частини першої після цифри «5» доповнити словом і цифрами «та 5-1»;
 
659. у частині другій цифри «2-14» замінити цифрами «4, 5, 5-1 та 15»;
 
   у частині другій цифри «2-14» замінити цифрами і словом «4, 5, 5-1 та 15»;
 
660. у частині третій слово та цифру «та 5» замінити цифрами «5, 5-1 та 15»;
 
   у частині третій слово і цифру «та 5» замінити цифрами і словом «5, 5-1 та 15»;
 
661. у частині четвертій:
 
      
662. в абзаці третьому слово та цифру «та 5» замінити цифрами та словом «, 5 та 5-1»;
 
   в абзаці третьому частини четвертої слово і цифру «та 5» замінити цифрами і словом «5 та 5-1»;
 
663. 5) у частині третій статті 6 слово та цифру «та 5» замінити цифрами та словом «5 та 5-1»;
 
-688- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 5 пункту 25 виключити.
 
Відхилено   4) у частині третій статті 6 слово і цифру «та 5» замінити цифрами і словом «5 та 5-1»;
 
664. 6) у частині першій статті 7:
 
-689- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 6 пункту 25 виключити.
 
Відхилено   5) у частині першій статті 7:
 
665. у пункті 2:
 
   у пункті 2:
 
666. в абзаці першому слово та цифру «та 5» замінити цифрами та словом «5 та 5-1»;
 
   в абзаці першому слово і цифру «та 5» замінити цифрами і словом «5 та 5-1»;
 
667. в абзаці другому слова «році» та «року» замінити словами «кварталі» та «кварталу» відповідно;
 
-690- Кужель О.В.
До пункту 25 щодо внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
У підпункті 6) абзац четвертий – виключити.
 
Відхилено   в абзаці другому слова «році» та «року» замінити відповідно словами «кварталі» та «кварталу»;
 
668. абзац другий пункту 3 виключити;
 
   абзац другий пункту 3 виключити;
 
669. 7) у статті 8:
 
-691- Мартовицький А.В.
Підпункт 7 пункту 25 законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -692- Денисенко В.І.
Підпункт 7 пункту 25 розділу І – виключити.
У зв’язку з цим підпункти 8-12 вважати відповідно пунктами 7-11.
 
Враховано    
    -693- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 7 пункту 25 виключити.
 
Враховано    
    -694- Долженков О.В.
Виключити з частини 25 Розділу І законопроекту пункт 7.
 
Враховано    
    -695- Іонова М.М.
Підпункт 7, пункту 25, розділу І – виключити.
 
Враховано    
    -696- Денісова Л.Л.
Підпункт 7 пункту 25 виключити.
 
Враховано    
    -697- Ільюк А.О.
Гуляєв В.О.
Остапчук В.М.
Писаренко В.В.
Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#15804
#7371
Виключити підпункт 7 пункту 25 розділу І законопроекту (доповнення статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування").
 
Враховано    
    -698- Шипко А.Ф.
Виключити підпункт 7 пункту 25 розділу І законопроекту (доповнення статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування").
 
Враховано    
    -699- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункт 7 пункту 25 розділу І проекту Закону виключити.
 
Враховано    
    -700- Острікова Т.Г.
Підпункт 7 пункту 25 виключити.
 
Враховано    
670. доповнити статтю частиною п’ятнадцятою такого змісту:
 
-701- Веселова Н.В.
Пункт 15 статті 8 виключити.
 
Враховано      
671. «15. Єдиний внесок для платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, які використовують працю найманих працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці та інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, підвищується на:
 
-702- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзаци 3-6 підпункту 7 пункту 25 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«15. Єдиний внесок для платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, які використовують працю найманих працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці та інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, підвищується на:
15 відсотків визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску за осіб, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість на яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць;
7 відсотків визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску за осіб, зайнятих повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, — за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість на яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць та інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до частини другої статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Сума єдиного внеску, зазначеного в цій частині, спрямовується на накопичувальний пенсійний рахунок застрахованої особи, за яку сплачена підвищена ставка єдиного внеску».
 
Відхилено      
672. 15 відсотків визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску за осіб, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість на яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць (крім тих, що безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України);
 
      
673. 7 відсотків визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску за осіб, зайнятих повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість на яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць та інших роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до частини другої статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (крім тих, які працюють у сільськогосподарських товаровиробників, віднесених до четвертої групи платників єдиного податку, що визначені у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України).
 
      
674. Сума єдиного внеску, зазначеного в цій частині, спрямовується на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
      
675. 8) у статті 9:
 
-703- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 8 пункту 25 виключити.
 
Відхилено   6) у статті 9:
 
676. у частині восьмій:
 
   у частині восьмій:
 
677. в абзаці першому слово та цифру «і 5» замінити цифрами і словом «5 і 5-1»;
 
   в абзаці першому слово і цифру «і 5» замінити цифрами і словом «5 та 5-1»;
 
678. абзац третій викласти у такій редакції:
 
-704- Кужель О.В.
До пункту 25 щодо внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
У підпункті 8) абзац 4 (зміни до абзацу 3 частини 8 статті 9) – виключити.
 
Відхилено   абзац третій викласти в такій редакції:
 
679. «Платники єдиного внеску, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок»;
 
   «Платники єдиного внеску, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок»;
 
680. абзац четвертий виключити;
 
   абзац четвертий виключити;
 
681. 9) у статті 10:
 
-705- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 9 пункту 25 виключити.
 
Відхилено   7) у статті 10:
 
682. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
683. в абзаці третьому слова «фермерського господарства» виключити;
 
-706- Денісова Л.Л.
Абзац третій підпункту 9 пункту 25 викласти у такій редакції:
«абзац третій викласти у такій редакції: «члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню».
 
Враховано   абзац третій викласти в такій редакції:
«члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню»;
 
684. в абзаці п’ятому слово та цифру «та 5» замінити цифрами та словом «5 та 5-1»;
 
   в абзаці п’ятому слово і цифру «та 5» замінити цифрами і словом «5 та 5-1»;
 
685. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
-707- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Абзаци п’ятий – одинадцятий підпункту 9 пункту 25 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
    -708- Острікова Т.Г.
Частину четверту підпункту 9 пункту 25 виключити.
 
Відхилено    
    -709- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити абзаци п’ять – одинадцять підпункту 9 пункту 25 у такій редакції: «частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня
2010 року), тривалість яких не може бути більше 24 місяців. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок збільшений на коефіцієнт:
2 — за період до 12 місяців;
1,5 — за період з 13 до 24 місяців.
В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.
Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, передбачена цією частиною, може бути здійснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами першою, третьою
та четвертою цієї статті.»;
частину шосту після слів «цього Закону.» доповнити словами « (крім випадків одноразової сплати, передбачених частиною п’ятою цієї статті)».
 
Відхилено    
686. «5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), тривалість яких не може бути більше 24 місяців. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок збільшений на коефіцієнт:
 
-710- Острікова Т.Г.
Частину п’яту підпункту 9 пункту 25 виключити.
 
Відхилено   «5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), тривалість яких не може бути більшою за 24 місяці. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт:
 
    -711- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзаци 6-10 підпункту 9 пункту 25 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.
Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, передбачена абзацом першим цієї частини, може бути здійснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами першою, третьою та четвертою цієї статті».
 
Відхилено    
687. 2 - за період до 12 місяців;
 
   2 - за період до 12 місяців;
 
688. 1, 5 - за період з 13 до 24 місяців.
 
   1,5 - за період від 13 до 24 місяців.
 
689. В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору.
 
   В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору.
 
690. Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, передбачена цією частиною, може бути здійснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами першою, третьою та четвертою цієї статті»;
 
   Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, передбачена цією частиною, може бути здійснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами першою, третьою та четвертою цієї статті»;
 
691. частину шосту після слів «цього Закону.» доповнити словами « (крім випадків одноразової сплати, передбачених частиною п’ятою цієї статті)»;
 
-712- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 11 (абзац 8 у разі зміни нумерації абзаців відповідно до пропозиції № 102) підпункту 9 пункту 25 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   частину шосту доповнити словами « (крім випадків одноразової сплати, передбачених частиною п’ятою цієї статті)»;
 
692. 10) у статті 17:
 
   8) у статті 17:
 
693. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
694. абзац перший після слів «та порушень законодавства про працю» доповнити словами «роботодавцями, банками, підприємствами, установами та організаціями з метою її використання для обслуговування громадян (за їх згодою або у випадках та порядку, встановлених законодавством у сфері захисту персональних даних)»;
 
   абзац перший після слів «та порушень законодавства про працю» доповнити словами «роботодавцями, банками, підприємствами, установами та організаціями з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою або у випадках та порядку, встановлених законодавством у сфері захисту персональних даних)»;
 
695. доповнити абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
696. «Інформація з Державного реєстру може надаватись роботодавцям, банкам, підприємствам, установам та організаціям з метою її використання для обслуговування громадян (за їх згодою або у випадках та порядку, встановлених законодавством у сфері захисту персональних даних)»;
 
   «Інформація з Державного реєстру може надаватися роботодавцям, банкам, підприємствам, установам та організаціям з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою або у випадках та порядку, встановлених законодавством у сфері захисту персональних даних)»;
 
697. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
698. в абзаці другому слова «забезпечує формування та» виключити;
 
   в абзаці другому слова «забезпечує формування та» виключити;
 
699. доповнити абзацом третім такого змісту:
 
   доповнити абзацом третім такого змісту:
 
700. «Інформація з Державного реєстру, з метою її використання для обслуговування громадян (за їх згодою), надається на запит роботодавців, банків, підприємств, установ та організацій, в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення»;
 
-713- Кужель О.В.
До пункту 25 щодо внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
У підпункті 10) у абзаці 9 (зміни до абзацу 3 частини 4 статті 17) слова: «Пенсійним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.» замінити словами: «Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   «Інформація з Державного реєстру з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою) надається на запит роботодавців, банків, підприємств, установ та організацій у порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення»;
 
701. частину п’яту доповнити абзацом третім такого змісту:
 
   частину п’яту доповнити абзацом третім такого змісту:
 
702. «Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру іншим юридичним і фізичним особам, крім органів праці та соціального захисту населення, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, допускається лише за рішенням суду у випадках, передбачених законом»;
 
   «Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру іншим юридичним і фізичним особам, крім органів праці та соціального захисту населення, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, допускається лише за рішенням суду у випадках, передбачених законом»;
 
703. частину шосту виключити;
 
   частину шосту виключити;
 
704. 11) у статті 20:
 
-714- Денісова Л.Л.
Підпункт 11 пункту 25 викласти у такій редакції:
«11) у статті 20:
частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: «Реєстр.картка №1)
:
доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«унікальний номер електронної облікової картки;»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«прізвище, ім’я та по батькові на момент створення електронної облікової картки;»;
доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент;».
У зв’язку з цим абзаци другий – дев’ятий вважати відповідно абзацами третім – одинадцятим;
у пункті 2:
після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«професійна назва роботи;
посада;»;
в абзаці шостому слово «позначка» замінити словом «дані»;
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«сума призначеної пенсії»;
після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
«інформація про страхові випадки:
дата страхового випадку;
вид страхового випадку;»;
У зв’язку з цим абзаци шостий – сьомий вважати відповідно абзацами восьмим – дев’ятим, абзаци восьмий – дев’ятий вважати відповідно абзацами одинадцятий – дванадцятий;
у пункті 3:
після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
«вид страхової виплати;
вид соціальної пільги;
вид соціальної виплати;
дата, з якої призначено;
дата початку та закінчення виплати (пільги);
сума виплати (помісячні суми виплати);
індексація страхової виплати;
в абзаці другому слова «Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається» замінити словами «Персоніфіковані відомості, що включені до електронної облікової картки застрахованої особи зберігаються»;
У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом дев’ятим».
 
Враховано   9) у статті 20:
 
705. частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
706. «Реєстр застрахованих осіб складається з електронних облікових карток застрахованих осіб, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами соціального страхування».
 
   «Реєстр застрахованих осіб складається з електронних облікових карток застрахованих осіб, до яких включаються відомості
про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами соціального страхування».
 
707. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
708. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
709. після слова «персональна» доповнити словом «електронна»;
 
   абзац перший після слова «персональна» доповнити словом «електронна»;
 
710. у пункті 1:
 
   у пункті 1:
 
711. доповнити новим абзацом другим такого змісту:
 
   після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
712. «унікальний номер електронної облікової картки»;
 
   «унікальний номер електронної облікової картки».
У зв’язку з цим абзаци другий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім – десятим;
 
713. абзац третій викласти у такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
714. «прізвище, ім’я та по батькові на момент створення електронної облікової картки»;
 
   «прізвище, ім’я та по батькові на момент створення електронної облікової картки»;
 
715. доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
 
   після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
716. «прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент».
 
   «прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент».
 
717. У зв’язку з цим абзаци четвертий - дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци п’ятий – десятий вважати відповідно абзацами шостим – одинадцятим;
 
718. у пункті 2:
 
   у пункті 2:
 
719. після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
720. «професійна назва роботи;
 
   «професійна назва роботи;
 
721. посада»;
 
   посада».
У зв’язку з цим абзаци шостий – дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим – одинадцятим;
 
722. в абзаці шостому слово «позначка» замінити словом «дані»;
 
   в абзаці восьмому слово «позначка» замінити словом «дані»;
 
723. після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
724. «сума призначеної пенсії»;
 
   «сума призначеної пенсії».
У зв’язку з цим абзаци десятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – дванадцятим;
 
725. доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
   доповнити абзацами тринадцятим – п’ятнадцятим такого змісту:
 
726. «інформація про страхові випадки:
 
   «інформація про страхові випадки:
 
727. дата страхового випадку;
 
   дата страхового випадку;
 
728. вид страхового випадку; «;
 
   вид страхового випадку»;
 
729. у пункті 3:
 
   у пункті 3:
 
730. доповнити абзацами такого змісту:
 
   абзац перший замінити вісьмома новими абзацами такого змісту:
«3. Частина картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування:
 
731. «вид страхової виплати;
 
   вид страхової виплати;
 
732. вид соціальної пільги;
 
   вид соціальної пільги;
 
733. вид соціальної виплати;
 
   вид соціальної виплати;
 
734. дата, з якої призначено;
 
   дата, з якої призначено;
 
735. дата початку та закінчення виплати (пільги);
 
   дата початку та закінчення виплати (пільги);
 
736. сума виплати (помісячні суми виплати);
 
   сума виплати (помісячні суми виплати);
 
737. індексація страхової виплати; «.
 
   індексація страхової виплати».
У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом дев’ятим;
 
738. У зв’язку з цим абзац двадцять перший вважати відповідно абзацом двадцять шостим;
 
   в абзаці дев’ятому слова «Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається» замінити словами «Персоніфіковані відомості, включені до персональної електронної облікової картки застрахованої особи, зберігаються»;
 
739. в абзаці другому слова «Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається» замінити словами «Персоніфіковані відомості, що включені до електронної облікової картки застрахованої особи зберігаються»;
 
      
740. 12) у розділі VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
   10) у розділі VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
741. у пункті 11 цифри «2017» замінити цифрами «2020»;
 
   у пункті 1-1 цифри «2017» замінити цифрами «2020»;
 
742. доповнити пунктами 9-7 та 9-8 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 9-7 і 9-8 такого змісту:
 
743. «9-7. Щороку в законі про Державний бюджет України на відповідний рік затверджуються видатки на покриття Пенсійному фонду України недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою - чотирнадцятою статті 8 цього Закону, та розміром єдиного внеску, передбаченого частиною п’ятнадцятою статті 8 цього Закону.
 
   «9-7. Щороку в законі про Державний бюджет України на відповідний рік затверджуються видатки на покриття Пенсійному фонду України недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 цього Закону.
 
744. При цьому для визначення недоотриманої суми коштів Пенсійним фондом України, платник єдиного внеску розраховує та відображає у звітності суму єдиного внеску в розмірах, передбачених частинами п’ятою та чотирнадцятою статті 8 цього Закону, не змінюючи при цьому суму сплати єдиного внеску.
 
   При цьому для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів платник єдиного внеску розраховує та відображає у звітності суму єдиного внеску в розмірах, передбачених частинами п’ятою та чотирнадцятою статті 8 цього Закону, не змінюючи при цьому суми сплати єдиного внеску.
 
745. Розрахунок недоотриманих Пенсійним фондом України сум, передбачених в абзаці першому цього пункту, здійснюється у порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням з центральним орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політики.
 
-715- Кужель О.В.
До пункту 25 щодо внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
У підпункті 12) у абзаці 6 слова: «Пенсійним фондом України за погодженням з центральним орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політики» замінити словами: «Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   Розрахунок недоотриманих Пенсійним фондом України сум, передбачених абзацом першим цього пункту, здійснюється у порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
 
746. 9-8. Платники єдиного внеску, визначені статтею 4 цього Закону, якщо вони не є роботодавцями звільняються від виконання обов’язків, визначених пунктом 2 статті 6 цього Закону, на весь період їх незаконного позбавлення волі на території проведення антитерористичної операції за заявою члена родини, що підтверджується даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку країни про незаконне позбавлення волі такого платника.».
 
-716- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Пункт 9-8 Розділу VІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» пропонуємо викласти в такій редакції:
«9-8.- Платники єдиного внеску, визначені статтею 4 цього Закону звільняються від виконання обов’язків, визначених пунктом 2 статті 6 цього Закону, на весь період їх незаконного позбавлення волі під час проведення антитерористичної операції, за заявою члена їх родини, що підтверджується довідкою встановленого зразка, виданою державним правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку країни, про незаконне позбавлення волі такого платника».
 
Відхилено   9-8. Платники єдиного внеску, визначені статтею 4 цього Закону, якщо вони не є роботодавцями, звільняються від виконання обов’язків, визначених пунктом 2 статті 6 цього Закону, на весь період їх незаконного позбавлення волі на території проведення антитерористичної операції за заявою члена родини, що підтверджується даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника»;
 
747. 26. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243):
 
   23. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243):
 
748. 1) частину другу статті 14 доповнити абзацом такого змісту:
 
-717- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 1 пункту 26 виключити.
 
Відхилено   1) частину другу статті 14 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
    -718- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункт 1 пункту 26 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«1) частину другу статті 14 викласти в такій редакції:
2. Для працевлаштування зазначених у частині першій цієї статті громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", норматив працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно із Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", та осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років, норматив працевлаштування на роботу яких встановлюється згідно із абзацом другим цієї частини) підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.
Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менш як 1 особи у середньообліковій чисельності штатних працівників за попередній календарний рік, а підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 3 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік».
 
Відхилено    
    -719- Шинькович А.В.
Підпункт 1 пункту 26 Розділу І:
1) частину другу статті 14 доповнити абзацом такого змісту:
«Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менш як 2 особи у середньообліковій чисельності штатних працівників».
 
Відхилено    
749. «Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менш як 1 особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.»;
 
-720- Лубінець Д.В.
В підпункті 1 пункту 26 розділу Ізаконопроекту, яким пропонується доповнити частину другу статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" після слів "Для працевлаштування осіб," доповнити словами "які мають страховий стаж 15 років".
 
Відхилено   «Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників»;
 
    -721- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 3 підпункту 1 пункту 26 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Крім квоти, встановленої в абзаці першому цієї частини статті, для працевлаштування осіб, зазначених у пункті п’ятому частини першої цієї статті (яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років), підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється додаткова квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік».
 
Відхилено    
750. 2) в абзаці першому частини третьої статті 24 слова «передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України, « замінити словами «передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, «.
 
   2) в абзаці першому частини третьої статті 24 слова «передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України» замінити словами «передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття».
 
751. 27. У частині першій статті 57 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2015 р., № 22, ст. 145, № 52, ст. 482; 2016 р., № 4, ст. 43, № 5, ст. 50, № 12, ст. 137) цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня».
 
-722- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Пункту 27 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«27. Частину першу статті 57 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
1. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України здійснюється на загальних засадах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Тимчасово, по 30 вересня 2017 року, у період роботи особи (крім інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») на посаді члена Кабінету Міністрів України, пенсії, призначені відповідно до законодавства України, не виплачуються. З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені відповідно до цієї статті, підлягають перерахунку відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У разі якщо внаслідок такого перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Особам (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), котрим були призначені пенсії відповідно до цієї статті, у період роботи цих осіб на посаді члена Кабінету Міністрів України або на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про судоустрій і статус суддів», пенсії виплачуються з 1 жовтня 2017 року у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено   24. У частині першій статті 57 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 4, ст. 43, № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами і словом «30 вересня».
 
    -723- Яніцький В.П.
У першій статті 57 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 13, ст. 222; 2015 р., № 22, ст. 145, № 52, ст. 482; 2016 р., № 4, ст. 43, № 5, ст. 50, № 12, ст. 137) слова та цифри «інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій,» замінити словами та цифрами «осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп, учасників бойових дій та».
 
Відхилено    
752. 28. Розділ ІІІ Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 745) виключити.
 
   25. Розділ ІІІ Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 745) виключити.
 
753. 29. Статтю 86 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 6, ст. 40, № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50) викласти в такій редакції:
 
-724- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 29 виключити.
 
Відхилено   26. Статтю 86 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 6, ст. 40, № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50) викласти в такій редакції:
 
    -725- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Пункт 29 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«29. Статтю 86 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«Пенсійне забезпечення прокурорів здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені відповідно до цієї статті, підлягають перерахунку відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У разі якщо внаслідок такого перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Особам (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), котрим були призначені пенсії відповідно до цієї статті, у період роботи цих осіб на посадах, передбачених цим Законом або на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про судоустрій і статус суддів», пенсії виплачуються з 1 жовтня 2017 року у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
754. «Стаття 86. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури
 
   «Стаття 86. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури
 
755. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Додаткове пенсійне забезпечення працівників прокуратури здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 
-726- Денісова Л.Л.
У пункті 29 речення «Додаткове пенсійне забезпечення працівників прокуратури здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» виключити.
 
Враховано   1. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
    -727- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Виключити передбачені у законопроекті доповнення у пункті:
- 29 до статті 86 Закон України «Про прокуратуру»:
«Додаткове пенсійне забезпечення працівників прокуратури здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
Зазначене доповнення викласти у такій редакції у пункті:
- 29 до статті 86 Закон України «Про прокуратуру»:
«Додаткове пенсійне забезпечення за бажанням працівників прокуратури та при сплаті внесків із власних доходів здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
 
Відхилено    
    -728- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Друге речення абзацу третього пункту 29 виключити.
 
Враховано    
    -729- Чижмарь Ю.В.
Статтю 86 Закону України «Про прокуратуру» доповнити частиною 2 такого змісту:
«Перерахунок раніше призначених пенсій працівникам прокуратури здійснюється відповідно до законодавства, яке діяло на час призначення пенсії, якщо нове законодавство не передбачає більш вигідні умови».
 
Відхилено    
756. 30. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст.75):
 
   27. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75):
 
757. 1) у частині першій статті 18:
 
   1) частину першу статті 18 після слів «на умовах трудового договору (контракту)» доповнити словами «цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом», а після слів «та в інших органах» - словами «фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах»;
 
758. після слів «на умовах трудового договору (контракту)» доповнити словами «, цивільно-правового договору, інших підставах, передбачених законодавством»;
 
-730- Денісова Л.Л.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 30 слово «законодавством» замінити словом «законом».
 
Враховано      
759. після слів «а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах; « доповнити словами «фізичні особи - підприємці; особи, які провадять незалежну професійну діяльність; члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах»;
 
-731- Денісова Л.Л.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 30 слова «після слів «а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах;» виключити.
 
Враховано      
760. 2) у статті 19:
 
   2) у статті 19:
 
761. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
762. абзац перший після слів «мають застраховані» доповнити словами «особи -»;
 
-732- Денісова Л.Л.
Абзац третій підпункту 2 пункту 30 викласти у такій редакції;
«у абзаці першому слова «мають застраховані громадяни» замінити словами «мають застраховані особи – громадяни».
 
Враховано   в абзаці першому слова «мають застраховані громадяни» замінити словами «мають застраховані особи – громадяни»;
 
763. абзац другий після слів « (включаючи час випробування та день звільнення), « доповнити словами «зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, «;
 
-733- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац 2 частини першої статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» пропонуємо викласти в такій редакції:
«Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою не забороненою законом діяльністю, якщо інше не передбачено законом».
 
Відхилено   абзац другий після слів « (включаючи час випробування та день звільнення)» доповнити словами «зайняття підприємницькою та іншою діяльністю»;
 
764. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
765. «3. Члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із законом»;
 
   «3. Члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону, за умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із законом»;
 
766. пункти 1, 2 частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   пункти 1 і 2 частини четвертої викласти в такій редакції:
 
767. «1) допомога по тимчасовій непрацездатності - виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не може бути більшою, ніж розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;
 
-734- Помазанов А.В.
У статті 19:
пункт перший частини четвертої викласти у наступній редакції: «допомога по тимчасовій непрацездатності - виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку».
 
Відхилено   «1) допомога по тимчасовій непрацездатності - виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не може бути більшою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;
 
768. 2) допомога по вагітності та пологах - виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не може бути більшою, ніж розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку»;
 
-735- Помазанов А.В.
У статті 19:
пункт другий частини четвертої викласти у наступній редакції: «допомога по вагітності та пологах - виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом у місяці настання страхового випадку».
 
Відхилено   2) допомога по вагітності та пологах - виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не може бути більшою за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку»;
 
    -736- Кужель О.В.
До пункту 39 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» внести наступні зміни:
У підпункті 2 абзац 9 (зміни до пункту другого частини 4 статті 19) – виключити.
 
Відхилено    
769. 3) статтю 21 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
-737- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 3 пункту 30 виключити.
 
Відхилено   3) частину четверту статті 21 доповнити словами «а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 
    -738- Денисенко В.І.
У пункті 30:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) частину четверту статті 21 доповнити словами:
«, а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 
Враховано    
770. «5. Страховий стаж за періоди з 1 січня 2016 року обчислюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
-739- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 підпункту 3 пункту 30 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«5. Страховий стаж за періоди з 1 січня 2004 року обчислюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено      
771. 4) у статті 22:
 
   4) у статті 22:
 
772. у частині другій слова «застрахованої особи в період втрати працездатності» замінити словами «припинення підприємницької або іншої подібної діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності»;
 
-740- Денісова Л.Л.
У підпункті 4 пункту 30 слово «подібної» виключити.
 
Враховано   у частині другій слова «застрахованої особи в період втрати працездатності» замінити словами «припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності»;
 
773. у абзаці третьому частини третьої слова та цифри «статтею 25» замінити словами та цифрами «статтею 24»;
 
   в абзаці третьому частини третьої слово і цифри «статтею 25» замінити словом і цифрами «статтею 24»;
 
774. 5) у статті 24:
 
-741- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 5 пункту 30 виключити.
 
Відхилено      
    -742- Ільюк А.О.
Гуляєв В.О.
Остапчук В.М.
Писаренко В.В.
Н.д.Гєллєр Є. Б. (Реєстр.картка №50) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#15804
#7371
Виключити підпункт 5, абзаци перший, другий та третій підпункту 6 пункту 30 розділу І законопроекту (зміни до статей 24 та 25 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування") наступного змісту:
"5) у статті 24:
у пункті 5 частини першої цифри «1—4» замінити цифрами «1—3»;
6) у статті 25:
у частині першій:
у частинах першій, другій цифри «1-4» замінити цифрами «1-3».
 
Відхилено    
    -743- Шипко А.Ф.
Виключити підпункт 5, абзаци перший, другий та третій підпункту 6 пункту 30 розділу І законопроекту (зміни до статей 24 та 25 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування") наступного змісту:
"5) у статті 24:
у пункті 5 частини першої цифри «1—4» замінити цифрами «1—3»;
6) у статті 25:
у частині першій:
у частинах першій, другій цифри «1-4» замінити цифрами «1-3».
 
Відхилено    
    -744- Яценко А.В.
Підпункт 5, абзаци перший, другий та третій підпункту 6 пункту 30 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
775. у пункті 5 частини першої цифри «1-4» замінити цифрами «1-3»;
 
-745- Помазанов А.В.
У пункті п’ятому частини першої статті 24 цифру «3» замінити на цифру «4».
 
Відхилено   5) у пункті 5 частини першої статті 24 цифри «1-4» замінити цифрами «1-3»;
 
776. 6) у статті 25:
 
   6) у статті 25:
 
777. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
778. у частинах першій, другій цифри «1-4» замінити цифрами «1-3»;
 
-746- Денісова Л.Л.
Абзаци третій – п’ятий підпункту 6 пункту 30 замінити абзацами третім – шостим такого змісту:
«абзац перший доповнити словами « (тимчасового зупинення підприємницької або іншої діяльності)»;
у абзаці другому цифри «1 – 4» замінити цифрами «1 – 3»;
абзац другий після слів «від кількості днів відпустки» доповнити словами « (зупинення діяльності)»;
у частині другій цифри «1 – 4» замінити цифрами «1 – 3».
 
Враховано   абзац перший доповнити словами « (тимчасового зупинення підприємницької або іншої діяльності)»;
в абзаці другому цифри «1 – 4» замінити цифрами «1 – 3», а після слів «від кількості днів відпустки» доповнити словами « (зупинення діяльності)»;
у частині другій цифри «1 – 4» замінити цифрами «1 – 3»;
 
    -747- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац третій підпункту 6 пункту 30 виключити.
 
Відхилено    
    -748- Помазанов А.В.
У статті 25:
1) в абзаці другому частини першої цифру «3» замінити на цифру «4»;
2) у частині другій цифру «3» замінити на цифру «4».
 
Відхилено    
779. абзац перший доповнити словами « (тимчасового зупинення підприємницької або іншої подібної діяльності)»;
 
      
780. абзац другий після слів «від кількості днів відпустки» доповнити словами « (зупинення діяльності)»;
 
      
781. 7) частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
 
-749- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 7 пункту 30 виключити.
 
Відхилено   7) частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
 
    -750- Кужель О.В.
До пункту 39 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» внести наступні зміни:
Підпункт 7) – виключити.
 
Відхилено    
782. «2. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку»;
 
-751- Помазанов А.В.
Частину другу статті 26 викласти у наступній редакції: «Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку».
 
Відхилено   «2. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку»;
 
783. 8) у статті 30:
 
   8) у статті 30:
 
784. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
785. абзац перший викласти у такій редакції:
 
-752- Денісова Л.Л.
Абзац третій підпункту 8 пункту 30 викласти у такій редакції:
«абзац перший замінити двома абзацами та викласти у такій редакції:».
 
Враховано   абзац перший замінити двома абзацами такого змісту:
 
786. «Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору та інших підставах, передбачених законодавством, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності).
 
-753- Денісова Л.Л.
В абзаці четвертому підпункту 8 пункту 30 слово «законодавством» замінити словом «законом».
 
Враховано   «1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності).
 
787. Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність, та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним місцем роботи (діяльності) та за сумісництвом (наймом) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
-754- Денісова Л.Л.
У підпункті 8 пункту 30 після абзацу п’ятого доповнити абзацом такого змісту:
«У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім, абзац третій вважати абзацом п’ятим».
 
Враховано   Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним місцем роботи (діяльності) та за сумісництвом (наймом) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
 
788. доповнити абзацом такого змісту:
 
-755- Денісова Л.Л.
Абзац шостий підпункту 8 пункту 30 після слова «абзацом» доповнити словом «четвертим».
 
Враховано   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
789. «У період проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, або зняття з обліку після припинення діяльності особами, які провадять незалежну професійну діяльність, матеріальне забезпечення за страховими випадками застрахованим особам призначається та виплачується робочим органом Фонду за місцем здійснення обліку такої діяльності чи реєстрації їх місця проживання в порядку, встановленому правлінням Фонду»;
 
-756- Кужель О.В.
До пункту 39 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» внести наступні зміни:
У підпункті 8) абзац 7 (доповнення частини першої статті 30 новим абзацом 4) – виключити.
 
Відхилено   «У період проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або зняття з обліку після припинення діяльності особами, які провадять незалежну професійну діяльність, матеріальне забезпечення за страховими випадками застрахованим особам призначається та виплачується робочим органом Фонду за місцем здійснення обліку такої діяльності чи реєстрації місця проживання таких осіб у порядку, встановленому правлінням Фонду».
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
790. абзац перший частини третьої доповнити словами такого змісту «або фізичною особою - підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність»;
 
-757- Денісова Л.Л.
В абзаці восьмому підпункту 8 пункту 30 слова «такого змісту» виключити.
 
Враховано   абзац перший частини третьої доповнити словами «або фізичною особою - підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність»;
 
791. 9) у статті 31:
 
   9) у статті 31:
 
792. частину першу доповнити другим реченням такого змісту:
 
-758- Денісова Л.Л.
Абзац другий підпункту 9 пункту 30 викласти у такій редакції:
«частину першу після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:».
 
Відхилено   частину першу викласти в такій редакції:
 
    -759- Денисенко В.І.
Абзаци другий та третій підпункту 9 викласти в такій редакції:
«1. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. В разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької або іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Для застрахованих осіб, які одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров’я, яка його видає. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом.»
 
Враховано    
793. «Для фізичних осіб - підприємців, які одночасно працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров’я, яка його видає»;
 
   «1. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Для застрахованих осіб, які одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров’я, яка його видає. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом»;
 
794. у частині другій слова та цифри «статті 25» замінити словами та цифрами «статті 24»;
 
   у частині другій слово і цифри «статті 25» замінити словом і цифрами «статті 24»;
 
795. 10) у статті 32:
 
   10) у статті 32:
 
796. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
797. пункт 1 після слів «трудового договору (контракту)» доповнити словами «інших підставах, передбачених законодавством»;
 
-760- Денісова Л.Л.
У підпункті 10 пункту 30:
у абзаці третьому слово «законодавством» замінити словом «законом».
 
Враховано   пункт 1 після слів «трудового договору (контракту)» доповнити словами «інших підставах, передбачених законом»;
 
798. пункт 2 доповнити словами такого змісту «застрахованим особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору, проводять підприємницьку чи іншу діяльність, «;
 
-761- Денісова Л.Л.
В абзаці четвертому підпункту 10 пункту 30 слова «такого змісту», виключити.
 
Враховано   пункт 2 доповнити словами «застрахованим особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору, здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність»;
 
799. у частині четвертій слова «призначене, але» виключити;
 
   у частині четвертій слова «Призначене, але» виключити;
 
800. 11) у статті 34:
 
   11) у статті 34:
 
801. у тексті статті слова «страхувальник-роботодавець» в усіх відмінках замінити словом «страхувальник»;
 
   у частині першій слова «найманим працівникам» замінити словами «застрахованим особам»;
 
802. у частині першій слова «найманим працівникам» замінити словами «застрахованим особам»;
 
   у тексті слова «страхувальник-роботодавець» в усіх відмінках і числах замінити словом «страхувальник» у відповідному відмінку і числі;
 
803. 12) у статті 35:
 
   12) у статті 35:
 
804. у частині першій:
 
   пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
805. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
      
806. «1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, інших підставах, передбачених законодавством, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах; фізичні особи - підприємці; особи, які провадять незалежну професійну діяльність; члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах»;
 
-762- Денісова Л.Л.
В абзаці четвертому підпункту 12 пункту 30 слово «законодавством» замінити словом «законом».
 
Враховано   «1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність; члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах»;
 
    -763- Помазанов А.В.
Пункт перший частини першої статті 35 викласти у наступній редакції: «особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, інших підставах, передбачених законодавством, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах; фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, у разі отримання доходу безпосередньо від такої діяльності; члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах».
 
Відхилено    
807. у пункті 3 слова «на виробництві цих установ або» виключити;
 
-764- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 5 підпункту 12 пункту 30 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
808. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
809. «3. Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися члени особистого селянського господарства якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах»;
 
   «3. Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах»;
 
810. 13) статтю 36 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
-765- Івченко В.Є.
У пункті 30 розділу І:
підпункт 13 виключити.
 
Враховано      
    -766- Кужель О.В.
До пункту 39 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
Підпункт 13 виключити.
 
Враховано    
    -767- Продан О.П.
Підпункт 13 пункту 30 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -768- Каплін С.М.
До пункту 30 (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»):
підпункт 13 виключити.
 
Враховано    
    -769- Сугоняко О.Л.
До пункту 28 (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»):
підпункт 13 виключити.
 
Враховано    
    -770- Довбенко М.В.
До пункту 30 (Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»):
підпункт 13 виключити.
 
Відхилено    
    -771- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 13 пункту 30 виключити.
 
Враховано    
811. «9. Потерпілому, який має одночасно право на щомісячну страхову виплату та на пенсію по інвалідності, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначається за його вибором один вид виплати.»;
 
-772- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Частину дев’яту статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» пропонуємо викласти в такій редакції:
«9. Потерпілому, який одночасно має право на щомісячну страхову виплату та на пенсію по інвалідності, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначається один вид виплати за його вибором».
 
Відхилено      
812. 14) частину другу статті 37 викласти в такій редакції:
 
-773- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 14 пункту 30 викласти в такій редакції:
"14) частину другу статті 37 викласти в такій редакції:
"2. Щомісячні страхові виплати щорічно з 1 березня наступного року підлягають перерахуванню на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні.
Коефіцієнт перерахунку відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначеного відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передують року, попереднього від року, в якому проводиться збільшення.
При фінансовій можливості бюджету Фонду розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для здійснення перерахунку, передбачений абзацом першим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення. Розмір та дата такого збільшення визначаються у межах бюджету Фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.
Визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає".
 
Відхилено   13) частину другу статті 37 викласти в такій редакції:
 
813. «2. Щомісячні страхові виплати підлягають перерахуванню на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні.
 
-774- Кужель О.В.
До пункту 39 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
У підпункт 14) викласти у такій редакції:
«2. Щомісячні страхові виплати підлягають перерахуванню на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні.
Коефіцієнт перерахунку відповідає 100 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 100 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначеного відповідно до Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за календарний рік, що передує року, в якому проводиться збільшення.».
 
Відхилено   «2. Щомісячні страхові виплати підлягають перерахуванню на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні.
 
814. Коефіцієнт перерахунку відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначеного відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передують року, попереднього від року, в якому проводиться збільшення.
 
   Коефіцієнт перерахунку відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначеного відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передують року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
 
815. При фінансовій можливості бюджету Фонду розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для здійснення перерахунку, передбачений абзацом першим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення.
 
-775- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Пропонуємо замінити абзаци третій і четвертий частини другої статті 37 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» одним абзацом такого змісту:
«За рішенням Кабінету Міністрів України розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для здійснення перерахунку, передбаченого абзацом першим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення».
 
Відхилено   За наявності фінансових можливостей бюджету Фонду розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для здійснення перерахунку, передбачений абзацом першим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення.
 
816. Розмір та дата такого збільшення визначаються у межах бюджету Фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.
 
   Розмір та дата такого збільшення визначаються у межах бюджету Фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.
 
817. Визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає»;
 
   Визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає»;
 
818. 15) у статті 42:
 
   14) у статті 42:
 
819. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
820. абзаци другий та третій викласти в такій редакції:
 
   абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
821. «Максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.
 
   «Максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
 
822. Максимальний розмір щомісячної страхової виплати після проведеного перерахування відповідно до частини другої статті 37 цього Закону не повинен перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб»;
 
   Максимальний розмір щомісячної страхової виплати після проведеного перерахування відповідно до частини другої статті 37 цього Закону не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб»;
 
823. доповнити частину першу абзацом четвертим такого змісту:
 
-776- Денісова Л.Л.
В абзаці шостому підпункту 15 пункту 30 слова «частину першу» виключити.
 
Враховано   доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
824. «Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілого, у перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності, не може бути меншим прожиткового мінімуму для працездатних осіб»;
 
-777- Кужель О.В.
До пункту 39 щодо внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:
У підпункті 15) абзац 7 (абзац 4 частини 1 статті 42) викласти у такій редакції: «Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілого, не може бути меншим середньомісячного заробітку, який потерпілий мав до ушкодження здоров’я».
 
Відхилено   «Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому, у перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб»;
 
825. абзац дев’ятий частини восьмої викласти в редакції:
 
   абзац дев’ятий частини восьмої викласти в такій редакції:
 
826. «Максимальний розмір щомісячної страхової виплати особам, які втратили годувальника, не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб»;
 
   «Максимальний розмір щомісячної страхової виплати особам, які втратили годувальника, не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб «;
 
827. частину п’ятнадцяту викласти в такій редакції:
 
   частину п’ятнадцяту викласти в такій редакції:
 
828. «15. Індексація суми страхової виплати провадиться відповідно до частини другої статті 37 цього Закону.»
 
   «15. Індексація суми страхової виплати проводиться відповідно до частини другої статті 37 цього Закону»;
 
829. 16) пункт 10 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
 
-778- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Підпункт 16 пункту 30 виключити.
 
Відхилено   15) пункт 10 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
 
    -779- Кужель О.В.
Підпункт 16) виключити.
 
Відхилено    
830. «10. Установити, що:
 
   «10. Установити, що:
 
831. частина дев’ята статті 36 цього Закону застосовується для страхових випадків, які настали після набрання чинності Законом України, , Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»;
 
   частина дев’ята статті 36 цього Закону застосовується для страхових випадків, що настали після дня набрання чинності Законом України ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»;
 
832. частина друга статті 37 цього Закону набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 
-780- Денісова Л.Л.
У абзаці четвертому підпункту 16 пункту 30 слова та цифри «з 1 січня 2019 року» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2021 року».
 
Враховано      
833. У 2018 році перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться з 1 березня у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, відповідно до коефіцієнта, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
-781- Денісова Л.Л.
У абзаці п’ятому підпункту 16 пункту 30 слова та цифри «У 2018 році» замінити словами та цифрами «У 2018 – 2020 роках».
 
Враховано   У 2018 – 2020 роках перерахування сум щомісячних страхових виплат проводиться з 1 березня, за умови зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати (за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики), відповідно до коефіцієнта, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
834. При проведенні перерахунку з 1 березня 2018 року встановити новий розмір щомісячної страхової виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у яких цей розмір менший за розмір мінімальної заробітної плати у перерахунку на 100 відсотків втрати працездатності, на рівні розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 року, з урахуванням ступеня втрати працездатності.
 
   При проведенні перерахування з 1 березня 2018 року встановити новий розмір щомісячної страхової виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у яких розмір такої виплати менший за розмір мінімальної заробітної плати у перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності, на рівні розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 року, з урахуванням ступеня втрати працездатності.
 
835. Визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає».
 
   Визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає».
 
836. 31. Внести до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25 із наступними змінами) такі зміни:
 
-782- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 31 виключити.
 
Відхилено   28. У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25; 2017 р., № 2, ст. 25):
 
837. 1) у пункті 1 частини першої статті 35 цифри «30» замінити цифрами «31»;
 
   1) у пункті 1 частини першої статті 35 цифри «30» замінити цифрами «31»;
 
838. 2) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
-783- Дубінін О.І.
Батенко Т.І.
Шевченко В.Л.
Купрій В.М.
Дідич В.В.
Шевченко О.Л.
Констанкевич І.М.
Пункт 2 частини тридцять першої розділу І (щодо нової редакції статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність») виключити.
 
Відхилено   2) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
    -784- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 31 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -785- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Підпункт 2 пункту 31 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«2) у частині вісімнадцятій статті 37:
у третьому реченні цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами
і словом «30 вересня»;
четверте речення викласти в такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року виплата пенсії працюючим пенсіонерам в період роботи поновлюється у встановленому цим Законом розмірі».
 
Відхилено    
    -786- Острікова Т.Г.
Підпункт 2 пункту 31 викласти в такій редакції:
«2) у частині вісімнадцятій статті 37:
у третьому реченні цифри і слово «31 грудня» замінити цифрами
і словом «30 вересня»;
четверте речення викласти в такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року виплата пенсії працюючим пенсіонерам в період роботи поновлюється у встановленому цим Законом розмірі».
 
Відхилено    
    -787- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Підпункт 2 пункту 31 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2) статтю 37 викласти в такій редакції:
««Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені відповідно до цієї статті, підлягають перерахунку відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У разі якщо внаслідок такого перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Особам (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), котрим були призначені пенсії відповідно до цієї статті, у період роботи цих осіб на посадах, передбачених цим Законом або на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», пенсії виплачуються з 1 жовтня 2017 року у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено    
    -788- Сугоняко О.Л.
До пункту 29 (Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»)
Статтю 37 викласти у наступній редакції
«Стаття 37. Пенсійне забезпечення наукового (науково-педагогічного) працівника
1. Держава встановлює для наукових (науково-педагогічних) працівників, які мають необхідний стаж наукової роботи, пенсії на рівні, що забезпечує престижність наукової праці.
2. Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», після досягнення чоловіками 62 років за наявності стажу наукової роботи не менш як 20 років, жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності стажу наукової роботи не менш як 15 років. До досягнення віку, встановленого цим абзацом, право на пенсію за віком мають чоловіки - наукові (науково-педагогічні) працівники 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:
60 років - які народилися до 31 грудня 1952 року включно;
60 років 6 місяців - які народилися з 1 січня 1953 року до 31 грудня 1953 року включно;
61 рік - які народилися з 1 січня 1954 року до 31 грудня 1954 року включно;
61 рік 6 місяців - які народилися з 1 січня 1955 року до 31 грудня 1955 року включно.
Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 60 відсотків суми заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до статті 35 цього Закону та частини другої статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (внески).
3. Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.
4. За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд, за умови що зазначений період становить не більш як 10 відсотків тривалості наукового стажу.
У будь-якому разі період, за який враховується заробітна плата, з урахуванням виключення, передбаченого цим Законом, не може бути меншим за 60 календарних місяців.
5. Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до цієї статті, затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням положень статей 31 і 32 цього Закону.
6. Різниця між сумою пенсії, призначеної відповідно до цього Закону, та сумою пенсії із солідарної системи, обчисленої згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», на яку має право науковий працівник, фінансується:
для наукових (науково-педагогічних) працівників державних, комунальних наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів, а також інших наукових установ, які згідно із статтею 12 цього Закону включені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, - за рахунок коштів державного бюджету з урахуванням надходжень від сплати єдиного внеску у розмірі, встановленому частиною дев’ятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для цієї категорії працівників;
для наукових (науково-педагогічних) працівників інших наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів - за рахунок коштів цих установ, організацій, підприємств та закладів.
7. Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
При цьому заробіток для обчислення пенсії не може перевищувати граничної суми заробітку (доходу), з якої справляється збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.
8. Пенсії, призначені згідно з цим Законом, індексуються відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення.
У разі якщо розмір середньої заробітної плати в Україні, за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, за минулий рік зріс, з 1 березня кожного року розмір пенсії підвищується у порядку, встановленому частиною другою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
9. Під час визначення середньомісячної заробітної плати наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ, організацій та університетів, академій, інститутів для обчислення пенсії враховується заробітна плата, яку вони отримували під час перебування на посадах, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, університетів, академій, інститутів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до цієї статті, затвердженому Кабінетом Міністрів України, розмір якої не перевищував:
для керівників, заступників керівників недержавних наукових установ, організацій - максимального розміру посадового окладу (ставки) керівника, заступника керівника науково-дослідної установи Національної академії наук України з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки), а для керівників, заступників керівників недержавних університетів, академій, інститутів - максимального розміру посадового окладу (ставки) ректора, проректора відповідного державного університету, академії, інституту з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки);
для інших наукових працівників недержавних наукових установ, організацій, закладів - максимального розміру посадового окладу (ставки) старшого наукового співробітника науково-дослідної установи Національної академії наук України з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки), а для науково-педагогічних працівників недержавних університетів, академій, інститутів - максимального розміру посадового окладу (ставки) аналогічних посад відповідного державного університету, академії, інституту з урахуванням доплати за науковий ступінь та надбавки за стаж наукової роботи згідно із законодавством, обчислених із зазначеного максимального розміру посадового окладу (ставки).
Дія цієї статті поширюється також на пенсіонерів із числа наукових працівників, яким пенсія призначена до набрання чинності цим Законом.
10. Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам відповідно до цього Закону призначається з дня звернення за призначенням пенсії та за умови звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, крім осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), укладеним після досягнення пенсійного віку.
11. Пенсіонерам, які після призначення пенсії відповідно до цього Закону працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої обчислена пенсія, або із заробітної плати, визначеної в порядку, передбаченому частинами третьою, четвертою та сьомою цієї статті, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону мають також особи, які на момент звернення за призначенням пенсії працюють на будь-яких посадах в установах, організаціях і на підприємствах незалежно від форми власності та мають стаж наукової роботи, передбачений частиною другою цієї статті.
12. Під час виходу на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника відповідно до цього Закону науковому (науково-педагогічному) працівнику виплачується грошова допомога в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат, за наявності стажу роботи на посадах, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, університетів, академій, інститутів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до цієї статті, затвердженому Кабінетом Міністрів України, не менш як:
для чоловіків - 12,5 року;
для жінок - 10 років.
Пенсія по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також унаслідок каліцтва чи захворювання у зв’язку з Чорнобильською катастрофою науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається в таких розмірах:
інвалідам Ігрупи - 60 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника;
інвалідам ІІ групи - 50 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника;
інвалідам ІІІ групи - 40 відсотків заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.
13. Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які визнані інвалідамиІ, ІІ і ІІІ групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника незалежно від віку, за наявності стажу наукової роботи, передбаченого частиною другою цієї статті, та страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а особам із числа інвалідів з дитинства - незалежно від часу встановлення інвалідності.
Пенсія у разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого наукового (науково-педагогічного) працівника (годувальника), які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі:
60 відсотків пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника - на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї;
50 відсотків - на двох непрацездатних членів сім’ї;
40 відсотків - на одного непрацездатного члена сім’ї.
До непрацездатних членів сім’ї померлого наукового (науково-педагогічного) працівника належать особи, зазначені у статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
14. Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону мають всі особи, яким призначено пенсію до набрання чинності цим Законом та які мають стаж наукової роботи, передбачений частиною другою цієї статті. Призначення пенсій таким працівникам здійснюється відповідно до частин другої - четвертої цієї статті з дня звернення за призначенням пенсії та за умови звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника, крім осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), укладеним після досягнення пенсійного віку.
15. Право на призначення пенсії відповідно до цього Закону мають також непрацездатні члени сім’ї наукового (науково-педагогічного) працівника, який помер до набрання чинності цим Законом. Пенсія встановлюється в розмірах, передбачених абзацом другим частини тринадцятої цієї статті.
16. Заява про призначення (перерахунок) пенсії та інші необхідні документи подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення, або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Перелік необхідних документів та порядок їх подання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності.
17. Для осіб, які працюють на посадах, що згідно із законодавством належать до посад державного службовця, попередній стаж наукової роботи, набутий у державних установах, організаціях, закладах, зараховується до стажу державної служби незалежно від наявності перерв у роботі, а для осіб, які працювали (працюють) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, попередній стаж державної служби зараховується до стажу наукової роботи незалежно від наявності перерв у роботі.
18. Пенсія, призначена особам відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» до набрання чинності «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (крім інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), які займають посади державної служби, визначені Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року І, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України , , «, виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Пенсія, призначена особам відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» після набрання чинності Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (крім інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених цим Законом, які займають посади державної служби, визначені Законом України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрій і статус суддів", виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, у період роботи особи (крім інвалідів Іта ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") на інших посадах/роботах (крім випадків, передбачених першим та другим реченнями цієї частини) пенсії, призначені відповідно до цієї статті, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються у розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.
Науковий (науково-педагогічний) працівник, звільнений з роботи у зв’язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або у зв’язку з притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», позбавляється права на одержання пенсії, передбаченого цією статтею. У такому разі пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам призначається на загальних підставах.
19. Дія цієї статті поширюється на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ та організацій недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно з цим Законом, недержавних університетів, академій, інститутів, що діють відповідно до Закону України «Про вищу освіту», міжнародних наукових організацій, які знаходяться на території України відповідно до міжнародних договорів, установчі документи яких затверджені Кабінетом Міністрів України, а також на наукових (науково-педагогічних) працівників наукових установ і вищих навчальних закладів, що належали партійним та громадським організаціям колишніх Української РСР, інших республік СРСР та СРСР.
Дія цієї статті також поширюється на наукових (науково-педагогічних) працівників, які працюють у міжнародних наукових організаціях, членом яких є Україна, відповідно до міжнародних договорів України, за умови добровільної сплати страхових внесків відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
839. «Стаття 37. Пенсійне забезпечення наукового (науково-педагогічного) працівника
 
   «Стаття 37. Пенсійне забезпечення наукового (науково-педагогічного) працівника
 
840. Пенсійне забезпечення наукових працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
-789- Денісова Л.Л.
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 31 після слова «наукових» доповнити словами « (науково-педагогічних)».
 
Враховано   1. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
841. 32. Пункт 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 2, ст.25) виключити.
 
-790- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Зміни до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» пропонуємо з тексту цього законопроекту вилучити (пункт 32 законопроекту).
 
Відхилено   29. Пункт 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року №1174 - VІІІ (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 2, ст.25) виключити.
 
    -791- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 33 у такій редакції: (пропозиція внесена відповідно до пункту 2 постанови Верховної Ради України від 13 липня 2017 року № 2141-VІІІ «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»):
«33. Пункти 10-12 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами) виключити».
 
Відхилено    
    -792- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 34 у такій редакції: (пропозиція внесена відповідно до пункту 2 постанови Верховної Ради України від 13 липня 2017 року № 2141-VІІІ «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»):
«34. У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545 із наступними змінами):
1) статтю 142 викласти у такій редакції:
«Стаття 142. Пенсійне забезпечення суддів
Пенсійне забезпечення суддів здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені відповідно до цієї статті, підлягають перерахунку відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». У разі якщо внаслідок такого перерахунку розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Особам (крім осіб з інвалідністю Іта ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), котрим були призначені пенсії відповідно до цієї статті, у період роботи цих осіб на посадах, передбачених цим Законом або на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», пенсії виплачуються з 1 жовтня 2017 року у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».»;
2) частину другу та третю статті 145 виключити;
3) пункт 2 розділу ХІІ викласти у такій редакції:
«2. Визнати таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом, « (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132 із наступними змінами), крім положень, зазначених у , , цього розділу.»;
4) пункт 25 розділу ХІІ виключити.».
 
Відхилено    
    -793- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
З метою забезпечення єдності термінології слова «Пенсійний фонд» у відповідних відмінках по тексту законопроекту пропонуємо замінити словами «Пенсійний фонд України» у відповідних відмінках.
По тексту законопроекту слова «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років» та «війна 1945 року з імперіалістичною Японією» у відповідних відмінках пропонуємо замінити словами «Друга світова війна» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
842. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
843. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2017 року, крім підпункту 3 пункту 1, пункту 2 та підпункту 16 пункту 22 в частині щодо створення Міжвідомчої робочої групи, підпункту 13 щодо визначення розміру мінімальної пенсії за віком пункту 22, підпункту 2 щодо визначення максимальної бази для нарахування єдиного внеску, абзаців п’ятого - десятого підпункту 9 у частині внесення зміни щодо оплати договору добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування пункту 25 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року.
 
-794- Євтушок С.М.
У Розіділі ІІ Прикінцеві та перехідні положення:
пункт 1 доповнити реченням такого змісту:
«Нова редакція статті 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» набирає чинності з 1 числа місяця, в якому цей Закон набирає чинності».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2017 року, крім:
підпункту 3 пункту 2, підпункту 11 пункту 19 в частині визначення розміру мінімальної пенсії за віком, підпункту 1, абзаців шостого - одинадцятого підпункту 7 пункту 22 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року;
підпункту 13 пункту 27 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.
 
    -795- Денісова Л.Л.
Пункт 1 розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні положення викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2017 року, крім підпункту 3 пункту 1, підпункту 13 щодо визначення розміру мінімальної пенсії за віком пункту 20, підпункту 2 щодо визначення максимальної бази для нарахування єдиного внеску, абзаців шостого - одинадцятого підпункту 8 у частині внесення зміни щодо оплати договору добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування пункту 23 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року».
 
Враховано    
    -796- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
У пункті 1 розділу ІІ проекту Закону слова «абзаців п’ятого – десятого підпункту 9 у частині внесення зміни щодо оплати договору добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування пункту 25» виключити.
 
Відхилено    
    -797- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2017 року".
 
Відхилено    
    -798- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту (Прикінцеві та перехідні положення) викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2017 року, крім підпункту 3 пункту 1, пункту 2 та підпункту 16 пункту 22 в частині щодо створення Міжвідомчої робочої групи, підпункту 2 щодо визначення максимальної бази для нарахування єдиного внеску пункту 25 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року.».
 
Відхилено    
844. 2. Установити, що:
 
      
845. З 1 жовтня 2017 року здійснюється перерахунок пенсій, надбавок, підвищень, інших пенсійних виплат, встановлених законодавством, із використанням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
 
-799- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«З 1 жовтня 2017 року при призначенні та перерахунках пенсій, надбавок, підвищень, інших пенсійних виплат, встановлених законодавством, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
 
Враховано   2. Установити, що з 1 жовтня 2017 року при призначенні та перерахунку пенсій, надбавок, підвищень, інших пенсійних виплат, встановлених законодавством, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установлений на 1 грудня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
 
846. У разі коли внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до цього Закону, розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
 
   У разі якщо внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до цього Закону, розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
 
847. Суми фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, які не сплачені на дату набрання чинності цим Законом, можуть бути розстрочені за заявою страхувальника на 60 календарних місяців починаючи з місяця укладення договору про розстрочення сум заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій за формою, затвердженою Пенсійним фондом України.
 
-800- Іонова М.М.
Абзаци 4-9, пункту 2, розділу ІІ – виключити.
 
Враховано      
    -801- Денісова Л.Л.
Абзаци четвертий - дев’ятий пункту 2 розділу ІІ виключити.
 
Враховано    
    -802- Денисенко В.І.
У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
абзаци четвертий – дев’ятий пункту 2 виключити.
 
Враховано    
    -803- Вадатурський А.О.
Внести зміни до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту закону №6614 та після абзацу 3 частини 2 додати абзац такого змісту:
«Розстрочена сума підлягає сплаті рівними частинами щокварталу не пізніше 20 числа місяця, що настає після завершення відповідного кварталу».
 
Відхилено    
848. Заява про розстрочення подається страхувальником до територіального органу Пенсійного фонду України, в якому страхувальник перебуває на обліку як платник єдиного внеску, не пізніше шести місяців з дати набрання чинності цим Законом.
 
      
849. Розстрочена сума підлягає сплаті рівними частинами щокварталу не пізніше 20 числа місяця, що настає після завершення відповідного кварталу.
 
      
850. Суми накладених (нарахованих) та не сплачених штрафів та пені, а також суми штрафів та пені, які підлягають (підлягатимуть) накладенню (нарахуванню) на суми заборгованості із сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, яка обліковується на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», страхувальникам, які протягом року з дня набрання чинності зазначеним Законом погасили таку заборгованість у повному обсязі, підлягають списанню органами Пенсійного фонду України.
 
      
851. У місячний строк з дня погашення заборгованості із сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у повному обсязі орган Пенсійного фонду України повідомляє страхувальника про суми списаних штрафних санкцій та пені.
 
      
852. На суму списаної заборгованості цих підприємств списується заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, шляхом віднесення усіх сум на взаєморозрахунки з бюджетом з подальшим відновленням єдиного казначейського рахунка в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-804- Євтушок С.М.
У Розіділі ІІ Прикінцеві та перехідні положення:
пункт 2 доповнити новим абзацам такого змісту:
«Виплата пенсій працюючим пенсіонерам поновлюється з 1 числа місяця, в якому цей Закон набирає чинності».
 
Відхилено      
    -805- Тимошенко Ю.В.
Івченко В.Є.
Крулько І.І.
Пропонується доповнити законопроект нормами у такій редакції:
«Пенсія за втрату годувальника призначається із фактичного розміру пенсії, яку отримував годувальник на день смерті відповідно до Законів України».
 
Відхилено    
853. 3. Установити в період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. особам, які досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та не набули страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за умови наявності в них не менше 15 років страхового стажу, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
 
-806- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Пункт 3 розділу ІІ проекту Закону виключити.
 
Відхилено   3. Установити в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року особам, які досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та не набули страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за умови наявності у них не менше 15 років страхового стажу, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
 
    -807- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Суми пенсій, недоотримані пенсіонерами у період з 1 квітня 2015 року до дня набрання цим Законом у зв’язку із застосуванням спеціального порядку виплати пенсій працюючим пенсіонерам, підлягають відшкодуванню зазначеним особам за рахунок Державного бюджету України у порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України".
 
Відхилено    
    -808- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 1 пункту 3 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Установити з 1 січня 2018 року особам, які досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та не набули страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за умови наявності в них не менше 15 років страхового стажу, державну соціальну допомогу особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.».
 
Відхилено    
854. Зазначена тимчасова державна соціальна допомога призначається органами соціального захисту населення і виплачується до досягнення ними віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії.
 
-809- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 пункту 3 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«Зазначена державна соціальна допомога призначається у порядку і розмірах, встановлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для призначення пенсії за віком і виплачується до досягнення особою віку, з якого вона набуває право на призначення пенсії відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 
Відхилено   Зазначена тимчасова державна соціальна допомога призначається органами соціального захисту населення і виплачується до досягнення такими особами віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії.
 
855. Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, призначається і виплачується в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України за рахунок коштів державного бюджету.
 
-810- Денісова Л.Л.
Абзац третій пункту третього викласти у такій редакції:
«Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, призначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, на час її призначення, і виплачується за рахунок коштів державного бюджету».
 
Враховано   Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, призначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на час її призначення, і виплачується за рахунок коштів державного бюджету.
 
    -811- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 3 пункту 3 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«Розмір державної соціальної допомоги особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, за умови наявності в них не менше 15 років страхового стажу, не може бути нижчий від встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.».
 
Відхилено    
    -812- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Доповнити розділ пунктом такого змісту з подальшою зміною нумерації наступних пунктів:
"4. Установити, що особи, які станом на 2 серпня 2016 року, були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і набули права виходу на пенсію на умовах, що діяли раніше, мають право звернутися за призначенням пенсії на таких умовах.
Кабінету Міністрів України забезпечити затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, що діяли станом на 2 серпня 2016 року".
 
Відхилено    
856. 4. До приведення законодавчих та інших нормативно-правових актів України у відповідність із цим Законом та Законом України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» у частині заміни слів «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» відповідно словами «особа з інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» застосовуються раніше визначені терміни, в тому числі, які зазначені в законодавчих та інших нормативно-правових актах.
 
-813- Денісова Л.Л.
У пункті 4 після слів «дитина-інвалід» та «особа з інвалідністю» доповнити словами «інвалід з дитинства» та «дитина з інвалідністю» відповідно.
 
Враховано   4. До приведення законодавчих та інших нормативно-правових актів України у відповідність із цим Законом та Законом України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» у частині заміни слів «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з дитинства» та «інвалід війни» відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» застосовуються раніше визначені терміни, у тому числі які зазначені в законодавчих та інших нормативно-правових актах.
5. Положення щодо сплати єдиного внеску за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу при усиновленні дитини, передбачені абзацом одинадцятим підпункту 5 пункту 22 та абзацом четвертим підпункту 3 пункту 25 розділу І цього Закону, поширюються також на осіб, які після набрання чинності пунктом 7 розділу ІІ Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» до досягнення дитиною трирічного віку отримували допомогу при усиновленні дитини відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
Органам соціального захисту населення у шестимісячний строк із дня набрання чинності цим Законом подати органам доходів і зборів звітність щодо нарахування єдиного внеску за осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. При цьому штрафні санкції, передбачені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», не застосовуються.
Обчислення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за періоди до набрання чинності цим Законом за осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, проводиться виходячи з розміру єдиного внеску, чинного в місяці, за який нараховано допомогу при усиновленні дитини.
 
    -814- Денісова Л.Л.
Після пункту 4 доповнити розділ ІІ новим пунктом 5 такого змісту:
«5. Положення щодо сплати єдиного внеску за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу при усиновленні дитини, передбачені абзацом одинадцятим підпункту 5 пункту 22 та абзацом четвертим підпункту 3 пункту 25 розділу І цього Закону поширюються також на осіб, які після набрання чинності пунктом 7 розділу ІІ Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 06.12.2016 № 1774-VІІІ до досягнення дитиною трирічного віку отримували допомогу при усиновленні дитини відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
Органам соціального захисту населення у шестимісячний строк із дня набрання чинності цим Законом подати органам доходів і зборів звітність щодо нарахування єдиного внеску за осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. При цьому штрафні санкції, передбачені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», не застосовуються.
Обчислення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за періоди до набрання чинності цим законом за осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, проводиться виходячи з розміру єдиного внеску, чинного в місяці, за який нараховано допомогу при усиновленні дитини».
У зв’язку з цим пункт 5 вважати відповідно пунктом 6.
 
Враховано    
    -815- Євтушок С.М.
У Розіділі ІІ Прикінцеві та перехідні положення:
перехідні положення цього Законопроекту доповнити новою частиною:
«До 1 січня 2019 року недержавний корпоративний пенсійний фонд Національного банку України підлягає перетворенню у відкритий недержавний пенсійний фонд або ліквідації за цим Законом».
 
Відхилено    
857. 5. Кабінету Міністрів України:
 
-816- Денісова Л.Л.
Пункт п’ятий розділу ІІ викласти у такій редакції:
«6. Кабінету Міністрів України:
1) передбачити кошти державного бюджету для сплати єдиного соціального внеску:
за осіб, зазначених в абзаці першому пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону;
з 1 січня 2018 року за осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також в аспірантурі та докторантурі;
2) до 1 листопада 2017 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців із урахуванням оновленого грошового забезпечення;
3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
визначити порядок подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року щодо військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
4) у шестимісячний строк із дня опублікування цього Закону:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо запровадження професійної пенсійної системи;
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо порядку одержання сум пенсій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку із перебуванням на тимчасово не контрольованій державною владою України території;
вивчити можливість зміни порядку визначення розміру пенсії за віком та запровадження двоскладової формули обчислення пенсії;
забезпечити проведення аудиту Пенсійного фонду України».
 
Враховано   6. Кабінету Міністрів України:
1) передбачити кошти державного бюджету для сплати єдиного соціального внеску:
за осіб, зазначених в абзаці першому пункту 5 цього розділу;
з 1 січня 2018 року за осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання на умовах державного замовлення, а також в аспірантурі та докторантурі;
 
    -817- Денисенко В.І.
Пункт 5 доповнити новими абзацами такого змісту:
«забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом проведення аудиту Пенсійного фонду України;
забезпечити створення реєстру отримувачів соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування».
 
Враховано    
    -818- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:
"забезпечити до 1 липня 2018 року досягнення розмірів мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії та інших соціальних гарантій для основних соціальних і демографічних груп населення рівня, що відповідатиме фактичному розміру прожиткового мінімуму;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".
 
Враховано частково    
    -819- Семенуха Р.С.
Острікова Т.Г.
Пункт 5 розділу ІІ проекту Закону викласти в такій редакції:
«5. Кабінету Міністрів України:
1) до 1 жовтня 2017 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців із урахуванням оновленого грошового забезпечення;
2) до 31 грудня 2017 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі щодо запровадження накопичувальних професійних пенсійних програм для окремих категорій осіб як окремого елементу накопичувальної системи;
3) до 1 березня 2018 року забезпечити проведення незалежної оцінки (аудиту) Пенсійного фонду України у порядку, встановленому пунктом 6 цього розділу;
4) на підставі рекомендацій, підготовлених за результатами незалежної оцінки (аудиту) діяльності Пенсійного фонду України вжити заходів щодо скорочення чисельності адміністративно-управлінського персоналу Пенсійного фонду України та його територіальних органів;
5) у шестимісячний строк із дня опублікування цього Закону:
створити загальнодержавний реєстр отримувачів соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, який має бути інтегрований з іншими державними реєстрами;
затвердити:
порядок автоматизованої перевірки права на отримання виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
порядок доступу до відомостей загальнодержавного реєстру отримувачів соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з дотриманням законодавства про захист персональних даних».
 
Враховано частково    
    -820- Острікова Т.Г.
Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Кабінету Міністрів України:
1) до 1 жовтня 2017 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців із урахуванням оновленого грошового забезпечення;
2) до 1 березня 2018 року забезпечити проведення незалежної оцінки (аудиту) Пенсійного фонду України у порядку, встановленому пунктом 4 цього розділу;
3) на підставі рекомендацій, підготовлених за результатами незалежної оцінки (аудиту) діяльності Пенсійного фонду України вжити заходів щодо скорочення чисельності адміністративно-управлінського персоналу Пенсійного фонду України та його територіальних органів;
4) у шестимісячний строк із дня опублікування цього Закону:
створити загальнодержавний реєстр отримувачів соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, який має бути інтегрований з іншими державними реєстрами;
затвердити:
порядок автоматизованої перевірки права на отримання виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
порядок доступу до відомостей загальнодержавного реєстру отримувачів соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з дотриманням законодавства про захист персональних даних;
5) у шестимісячний строк із дня опублікування цього Закону підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо запровадження професійної пенсійної системи.
 
Враховано частково    
858. до 1 жовтня 2017 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців із урахуванням оновленого грошового забезпечення;
 
-821- Сотник О.С.
Пункт 5 Розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" доповнити абзацом другим такого змісту:
«до 1 листопада 2017 року розробити та затвердити Порядок перевірки (аудиту) Пенсійного фонду відповідно до пункту 6 цього розділу».
 
Відхилено   2) до 1 листопада 2017 року підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення;
 
    -822- Купрієнко О.В.
Юзькова Т.Л.
Кириченко О.М.
Мосійчук І.В.
Вовк В.І.
Лінько Д.В.
Ленський О.О.
Чижмарь Ю.В.
Шухевич Ю.Р.
Ляшко О.В.
Амельченко В.В.
Кошелєва А.В.
Абзац 2 пункту 5 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«до 1 листопада 2017 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців із урахуванням оновленого грошового забезпечення».
 
Враховано    
859. у шестимісячний строк із дня опублікування цього Закону підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо запровадження професійної пенсійної системи.
 
-823- Веселова Н.В.
«у шестимісячний строк із дня опублікування цього Закону підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо запровадження професійної пенсійної системи для виплат пенсій у період до настання пенсійного віку, визначеного ст.26 цього Закону, особам, які матимуть право:
на пенсію за віком на пільгових умовах, визначених ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;
на пенсію за вислугу років на умовах, визначених ст.ст.5-2-55 Закону України «Про пенсійне забезпечення».
 
Враховано частково   3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
визначити порядок подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року щодо військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
4) у шестимісячний строк із дня опублікування цього Закону:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти:
щодо запровадження професійної пенсійної системи;
щодо порядку одержання сум пенсій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку із перебуванням на території тимчасово не контрольованій державною владою України;
щодо передачі підвідомчості органів медико-соціальної експертизи від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики;
вивчити можливість зміни порядку визначення розміру пенсії за віком та запровадження двоскладової формули обчислення пенсії;
забезпечити проведення аудиту Пенсійного фонду України;
забезпечити створення реєстру отримувачів соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 
    -824- Сотник О.С.
Пункт 5 Розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" доповнити абзацом третім такого змісту:
«у тримісячний строк із дня опублікування цього Закону провести перевірку (аудит) Пенсійного фонду».
 
Враховано частково    
    -825- Королевська Н.Ю.
Доповнити пункт 6 Розділу ІІ. «Прикінцеві та перехідні положення» щодо доручення Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін абзацом такого змісту:
«внести на розг