Кількість абзаців - 149 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
   Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
   І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
3.

 
-1- Мельник С.І.
Куліченко І.І.
Іщейкін К.Є.
Доповнити розділ І законопроекту новими положеннями такого змісту:
«- у частині першій статті 2:
у пункті 2 слова «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» виключити;
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) бюджети об’єднаних територіальних громад - бюджети об’єднаних територіальних громад, створених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, а також бюджети об’єднаних територіальних громад, визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом»;
- абзац перший частини четвертої статті 67 викласти в такій редакції:
«4. Бюджети об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набули повноважень за результатами перших виборів до 15 жовтня року, що передує плановому, формуються відповідно до цього Кодексу на плановий бюджетний період з урахуванням таких особливостей»;
- у другому реченні частини дев’ятої статті 75 та другому реченні частини другої статті 122 слова «рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «рад відповідних об’єднаних територіальних громад»;
- у статті 99:
у назві та частині першій слова «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «бюджетів об’єднаних територіальних громад»;
у частині другій слова «об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «бюджету об’єднаної територіальної громади», а слова «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» -словами «бюджетах об’єднаних територіальних громад»;
- у розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
в абзаці першому пункту 38 слова «районного бюджету районів, у яких утворено об’єднані територіальні громади відповідно до закону та перспективного плану формування територій громад, та бюджету об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «бюджету об’єднаної територіальної громади та районного бюджету району, в якому утворено відповідну об’єднану територіальну громаду»;
у пункті 39 слова «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» виключити;
- у тексті Кодексу після пункту 2-1 частини першої статті 2 слова «бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» в усіх відмінках і числах замінити словами «бюджети об’єднаних територіальних громад» у відповідному відмінку і числі».
/положення законопроекту №4773, підготовленого до ІІ читання/.
У зв’язку з цим у тексті законопроекту слова «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» у всіх відмінках виключити.
 
Враховано   1. У частині першій статті 2:
у пункті 2 слова «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» виключити;
доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) бюджети об’єднаних територіальних громад - бюджети об’єднаних територіальних громад, створених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, а також бюджети об’єднаних територіальних громад, визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом»;
 
4.

 
-2- Денисенко В.І.
Пункт 13 частини першої статті 2 доповнити словами «компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, що перераховується покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій».
Частину другу статті 45 доповнити словами «перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій покупцям (споживачам) за рахунок сплачених до державного бюджету сум штрафних (фінансових) санкцій, застосованих такими органами за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій».
 
Враховано   пункт 13 доповнити словами «компенсація частини суми штрафних (фінансових) санкцій, що перераховується покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінансових) санкцій, застосованих органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій».
 
5. 1. У статті 6:
 
   2. У статті 6:
 
6. 1) частину шосту викласти в такій редакції:
 
-3- Іщейкін К.Є.
В абзаці першому підпункту 1 пункту 1 розділу І слово «шосту» замінити словом «четверту». /техніко-юридичне уточнення/
 
Враховано   1) частину четверту викласти в такій редакції:
 
7. «6. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів, бюджетів міст обласного значення і об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, цієї області.»;
 
-4- Іщейкін К.Є.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 1 розділу І цифру «6» замінити цифрою «4» та слова «об’єднаних територіальних громад» замінити словами «бюджетів об’єднаних територіальних громад». /техніко-юридичне уточнення/
 
Враховано   «4. Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів, бюджетів міст обласного значення і бюджетів об’єднаних територіальних громад цієї області»;
 
8. 2) частину сьому виключити.
 
   2) частину сьому виключити.
 
9. 2. У статті 16:
 
-5- Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Частину другу розділу І щодо внесення змін до статті 16 - виключити.
 
Відхилено   3. У статті 16:
 
10. 1) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
   1) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
11. «Кабінет Міністрів України визначає основні умови здійснення державних запозичень, основні умови кредитного договору та основні умови випусків і порядок розміщення державних цінних паперів.»;
 
-6- Іщейкін К.Є.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 2 розділу І слова «основні умови кредитного договору» замінити словами «у тому числі основні умови кредитних договорів». /техніко-юридичне уточнення/
 
Враховано   «Кабінет Міністрів України визначає основні умови здійснення державних запозичень, у тому числі основні умови кредитних договорів та основні умови випусків і порядок розміщення державних цінних паперів»;
 
12. 2) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   2) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
13. «5. Під час здійснення державних запозичень, правочинів з державним боргом відповідно до частини сьомої цієї статті та надання за рішенням Кабінету Міністрів України державних гарантій Міністр фінансів України має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із здійсненням таких запозичень та правочинів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих спорах щодо таких зобов’язань.»;
 
   «5. Під час здійснення державних запозичень, правочинів з державним боргом відповідно до частини сьомої цієї статті та надання за рішенням Кабінету Міністрів України державних гарантій Міністр фінансів України має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із здійсненням таких запозичень та правочинів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих спорах щодо таких зобов’язань»;
 
14. 3) в абзаці першому частини сьомої слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Міністр фінансів України від імені України»;
 
   3) в абзаці першому частини сьомої слова «Міністерство фінансів України» замінити словами «Міністр фінансів України від імені України»;
 
15. 4) у частині восьмій:
 
   4) у частині восьмій:
 
16. в абзаці другому слова «державних цінних паперів,» виключити, а після слів «бюджетного періоду» доповнити словами «, а також шляхом придбання державних цінних паперів»;
 
   в абзаці другому слова «державних цінних паперів» виключити та доповнити словами «а також шляхом придбання державних цінних паперів»;
 
17. в абзаці шостому слова «державних цінних паперів,» виключити.
 
   в абзаці шостому слова «державних цінних паперів» виключити.
 
18. 3. У частині першій статті 20 слова « (за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради)» виключити.
 
-7- Одарченко Ю.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   4. У частині першій статті 20 слова « (за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради)» виключити.
5. У статті 24-2:
1) абзаци другий і третій частини четвертої викласти в такій редакції:
«60 відсотків - за напрямами, визначеними пунктами 1 і 3 частини третьої цієї статті;
35 відсотків - за напрямами, визначеними пунктом 2 частини третьої цієї статті»;
 
    -8- Одарченко Ю.В.
Пункт 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано /при прийнятті законопроекту у І читанні/   
    -9- Недава О.А.
Не виключати норми чинного Бюджетного кодексу України, які стосуються погодження з Комітетом Верховної Ради #102622
 
Враховано /при прийнятті законопроекту у І читанні/   
    -10- Співаковський О.В.
До пункту 4 розділу І законопроекту:
У статті 23:
частину шосту викласти в наступній редакції:
«6. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною статті, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом #102622
частину восьму викласти в наступній редакції:
« 8. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 цього Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом #102622
частину дев’яту викласти в наступній редакції:
«9. Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними #102622
частину п’ятнадцяту викласти в наступній редакції:
«15. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України протягом бюджетного періоду Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів установлено порушення строків розроблення або реалізації державного інвестиційного проекту, бюджетні призначення для реалізації такого проекту можуть передаватися для реалізації інших державних інвестиційних проектів від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, бюджетні призначення щодо яких визначено у законі про Державний бюджет України. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною статті, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (підготовку якого здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, на підставі рішення Міжвідомчої комісії з #102622
 
Враховано частково /при прийнятті законопроекту у І читанні/   
    -11- Недава О.А.
Доповнити новим пунктом такого змісту:
_. Положення частини вісім статті 23 Бюджетного кодексу України викласти у такій редакції:
«8. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 цього Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом #102622
У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, та його розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, перерозподіл видатків бюджету (за напрямами, об’єктами, заходами) бюджетних програм у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки і надання кредитів з бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, за такими бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з #102622
 
Відхилено    
    -12- Матвієнко А.С.
У статті 24-1:
1) абзаци перший та другий частини другої після слова «спортивної» доповнити словами «та молодіжної»;
2) у частині третій:
В абзаці першому слова «у тому числі програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «у тому числі програм і проектів щодо розвитку спортивної та молодіжної інфраструктури, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту»;
В абзацах другому та п’ятому слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у молодіжній сфері».
 
Відхилено    
    -13- Рудик С.Я.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«. У статті 24-1:
1) в абзаці першому та другому частини другої після слова «спортивної» додати слова «та молодіжної»;
2) абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
«3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські державні адміністрації до 1 травня року, що передує плановому, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що сформовані відповідно до частини другої цієї статті, пройшли попередній конкурсний відбір відповідно до законодавства (у тому числі програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту) та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у наступному бюджетному періоді.»;
3) абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, утворює комісію #102622
4) абзац п’ятий частини третьої викласти у такій редакції:
«За результатами здійснення оцінки та відповідності поданих інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку вимогам законодавства центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, до 1 серпня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів.».
 
Відхилено    
    -14- Левченко Ю.В.
Пункт 5 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«5. У статті 24-1
1) частину 2 після слів «спортивної» доповнити словами «та молодіжної»;
2) в частині 3 слова «у тому числі програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури» замінити на слова «у тому числі програм і проектів щодо розвитку спортивної та молодіжної інфраструктури, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту», а також слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту» замінити на слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту»
#102622
 
Відхилено    
    -15- Рудик С.Я.
Пункти 4, 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково /при прийнятті законопроекту у І читанні/   
    -16- Недава О.А.
Не виключати норми чинного Бюджетного кодексу України, які стосуються погодження з Комітетом Верховної Ради #102622
 
Враховано частково /при прийнятті законопроекту у І читанні/   
    -17- Іщейкін К.Є.
Пункт 5 розділу І доповнити положенням такого змісту:
«абзаци другий і третій частини четвертої статті 24-2 викласти в такій редакції:
«60 відсотків - за напрямами, визначеними пунктами 1 і 3 частини третьої цієї статті;
35 відсотків - за напрямами, визначеними пунктом 2 частини третьої цієї статті». /положення урядового законопроекту за реєстр. № 7288/.
 
Враховано    
19. 5. У частині п’ятій статті 24-2 слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити.
 
-18- Співаковський О.В.
До пункту 5 законопроекту:
частину п’яту статі 24-1 викласти в наступній редакції:
«5. Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України за #102622
частину п’яту статі 24-2 викласти в наступній редакції:
«5. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення #102622
 
Відхилено   2) у частині п’ятій слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити.
6. Доповнити статтею 24-4 такого змісту:
«Стаття 24-4. Державний фонд розвитку водного господарства
1. Державний фонд розвитку водного господарства створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Джерелами формування державного фонду розвитку водного господарства є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 13-3 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
3. Кошти державного фонду розвитку водного господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:
1) експлуатації водогосподарського комплексу;
2) будівництва та реконструкції меліоративних систем;
3) захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
4) централізованого водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привізною водою;
5) модернізації та розвитку водогосподарського комплексу.
4. Порядок використання коштів державного фонду розвитку водного господарства визначається Кабінетом Міністрів України».
 
    -19- Горбунов О.В.
-Доповнити частину п’яту статті 24-2 Бюджетного кодексу України абзацом другим такого змісту:
«При формуванні такого переліку об’єктів передбачається спрямування не менше 10 відсотків відповідних бюджетних коштів на ремонт та будівництво штучних споруд.»
- Доповнити частину третю статті 103-1 ного кодексу України абзацом другим такого змісту:
«При формуванні такого переліку об’єктів передбачається спрямування не менше 10 відсотків відповідних бюджетних коштів на ремонт та будівництво штучних споруд.»
 
Відхилено    
    -20- Горбунов О.В.
Дубневич Б.В.
Іщейкін К.Є.
Шкварилюк В.В.
Пункт 5 розділу І доповнити положенням такого змісту:
«доповнити статтю 24-2 частиною шостою такого змісту:
«6. Відбір об’єктів з розвитку автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для подальшого затвердження відповідних переліків, визначених частиною п’ятою цієї статті, частиною третьою статті 103-1 та абзацом другим пункту 33 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Кодексу, здійснюється Міжвідомчою комісією з питань розвитку дорожньої галузі.
Міжвідомча комісія з питань розвитку дорожньої галузі є колегіальним органом, положення і склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України. До складу Міжвідомчої комісії з питань розвитку дорожньої галузі #102622
 
Відхилено    
    -21- Левченко Ю.В.
Доповнити розділ 1 законопроекту пунктом 5-1 такого змісту:
#102622
 
Враховано    
    -22- Денисенко В.І.
Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«__. Доповнити статтею 24-4 такого змісту:
«Стаття 24-4. Державний фонд розвитку водного господарства
1. Державний фонд розвитку водного господарства створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Джерелами формування державного фонду розвитку водного господарства є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктом 13-3 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.
3. Кошти державного фонду розвитку водного господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів з:
1) експлуатації водогосподарського комплексу;
2) будівництва та реконструкції меліоративних систем;
3) захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
4) централізованого водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привізною водою;
5) модернізації та розвитку водогосподарського комплексу.
4. Порядок використання коштів державного фонду розвитку водного господарства визначається Кабінетом Міністрів України»;
«__. У статті 29:
у пункті 4 частини другої цифри «50» замінити цифрами «45»;
частину третю доповнити новим пунктом 13-3 такого змісту:
«13-3) 10 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)».
«__. Частину четверту статті 30 доповнити новим пунктом 2-3 такого змісту:
«2-3) заходи, визначені частиною третьою статті 24-4 (за рахунок джерел, визначеного пунктом 13-3 частини третьої статті 29 цього Кодексу)».
«__. Перше речення частини другої статті 59 після слів «інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку» доповнити словами «інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства»
«__. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 8-4 такого змісту:
«8-4) звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства»
«__. У пункті 3 частини першої статті 64 цифри «50» замінити цифрами «45».»
«__. У пункті 3 частини першої статті 66 цифри «50» замінити цифрами «45».»
 
Враховано    
    -23- Рибак І.П.
Хлань С.В.
Москаленко Я.М.
Після пункту 5 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту:
«6. Доповнити Кодекс статтями 24-4 і 24-5 такого змісту:
«Стаття 24-4. Державний лісовий фонд
1. У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов’язаних з веденням лісового і мисливського господарства.
Для цих цілей у складі спеціального фонду Державного бюджету України створюється державний лісовий фонд.
2. Джерелами формування державного лісового фонду є:
30% від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої від рубок головного користування;
25% від частини чистого прибутку (доходу) державних лісогосподарських підприємств, які відраховуються до загального фонду Державного бюджету України;
добровільні внески юридичних та фізичних осіб;
міжнародна технічна допомога;
інші надходження.
3. Кошти державного лісового фонду спрямовуються на фінансове забезпечення ведення лісового і мисливського господарства за напрямами:
1) відновлення лісів, створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень;
2) здійснення заходів з боротьби із шкідниками та хворобами лісу;
3) охорону лісів від пожеж, улаштування протипожежних розривів та мінералізованих смуг і догляд за ними;
4) забезпечення функціонування державної лісової охорони;
5) поліпшення якісного складу лісів;
6) лісовпорядкування (базове, безперервне)
та інші проектно-вишукувальні роботи, ведення державного лісового кадастру, обліку та моніторингу лісів;
7) роботи, пов’язані з оформленням речових прав на земельні ділянки;
8) придбання протипожежної та лісогосподарської техніки і обладнання.
4. Порядок спрямування і використання коштів державного лісового фонду визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 24-5. Державний фонд розвитку водного господарства
1. Державний фонд розвитку водного господарства створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
2. Джерелами формування державного фонду розвитку водного господарства є:
1) доходи державного бюджету, визначені пунктами 13-5 частини третьої статті 29 цього Кодексу;
2) інші доходи, визначені законом про Державний бюджет України.
3. Кошти державного фонду розвитку водного господарства спрямовуються на фінансове забезпечення заходів із:
1) експлуатації водогосподарського комплексу;
2) будівництва та реконструкції меліоративних систем;
3) захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
4) централізованого водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привізною водою;
5) модернізації та розвитку водогосподарського комплексу.
4. Порядок використання коштів державного фонду розвитку водного господарства визначається Кабінетом Міністрів України»;
- У пункті 6 розділу І (зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України):
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«6. У статті 29:
1) у частині другій: «;
2) перед підпунктом 1 доповнити новими підпунктами такого змісту:
«у пункті 3 цифри «50» замінити цифрами «35»;
у пункті 4 цифри «50» замінити на цифри «45».
У зв’язку з цим підпункти 1 - 3 вважати відповідно підпунктами 3 - 5;
3) доповнити новим пунктом такого змісту:
«2) частину третю доповнити пунктами 13-3 - 13-5 такого змісту:
«13-3) 30 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої від рубок головного користування;
13-4) 25 відсотків чистого прибутку (доходу) від діяльності державних лісогосподарських підприємств, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства;
13-5) 10 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води об’єктів місцевого значення».
-Після пункту 6 розділу І доповнити новим пунктом такого змісту (зміни до статті 30 Бюджетного кодексу України):
«7. Частину четверту статті 30 доповнити новими пунктами 2-2 та 2-3 відповідно такого змісту:
«2-2) напрями, визначені частиною третьою статті 24-4 цього Кодексу (за рахунок джерел, визначених пунктами 13-3 та 13-4 частини третьої статті 29, частини другої статті 24-4 цього Кодексу)»;
«2-3) заходи, визначені частиною четвертою статті 24-5 (за рахунок джерел, визначених пунктами 13-5 частини третьої статті 29 цього Кодексу)».
9. Частину другу статті 59 після слів «інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку» доповнити словами «інформація про використання коштів державного лісового фонду та інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства».
10. Частину другу статті 61 доповнити пунктами 8-3 та 8-4 такого змісту:
«8-3) звіт про використання коштів державного лісового фонду;
8-4) звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства».
- У пункті 9 (зміни до статті 64 Бюджетного кодексу України):
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) у частині першій:
у пункті 2 цифри «50» замінити цифрами «35».
у пункті 3 цифри «50» замінити цифрами «45»;
пункт 30 викласти в такій редакції:
«30) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів - за місцем податкової реєстрації платника рентної плати»;
доповнити пунктом 43-1 такого змісту: «.
У зв’язку з цим абзац другий цього підпункту вважати абзацом шостим;
- Після пункту 9 доповнити новим пунктом такого змісту:
«10. У частині першій статті 66:
у пункті 2 цифри «50» замінити цифрами «35»;
у пункті 3 цифри «50» замінити на цифри «45».
- У пункті 11 (зміни до статті 69 Бюджетного кодексу України):
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«11. У частині першій статті 69:
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів - за місцем податкової реєстрації платника рентної плати»;
доповнити пунктом 8-1 такого змісту: «.
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим».
- У Розділі ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту:
1. Після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. Частину другу статті 11-1 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456, з наступними змінами) доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Державні лісогосподарські підприємства, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства та їх об’єднання зобов’язані не менше як 25 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності спрямовувати до Державного бюджету України та 25 відсотків чистого прибутку (доходу) до Державного лісового фонду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4».
 
Враховано частково щодо державного фонду розвитку водного господарства/   
20. 6. У частині другій статті 29:
 
-24- Куліченко І.І.
Частину 6 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у пункті 1 слова та цифри «25 відсотків» замінити словами та цифрами «20 відсотків», слова та цифри «60 відсотків» замінити словами та цифрами «35 відсотків».»
У зв’язку з цим підпункти 1-3 вважати відповідно пунктами 2-4.
Частину 9 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
«1) у пункті 1 частини першої слова та цифри «60 відсотків» замінити словами та цифрами «65 відсотків»;
2) у пункті 11 частини першої слова та цифри «40 відсотків» замінити словами та цифрами «65 відсотків».»
(забезпечення системного механізму компенсації втрат місцевих бюджетів за рахунок збільшення нормативу зарахування ПДФО)
 
Відхилено   7. У статті 29:
1) у частині другій:
у пункті 4 цифри «50» замінити цифрами «45»;
у пункті 16-1 цифри «20» замінити цифрами «45»;
 
    -25- Спориш І.Д.
Частину 6 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у пункті 1 слова та цифри «25 відсотків» замінити словами та цифрами «20 відсотків», слова та цифри «60 відсотків» замінити словами та цифрами «35 відсотків».»
У зв’язку з цим підпункти 1-3 вважати відповідно пунктами 2-4.
Частину 9 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
«1) у пункті 1 частини першої слова та цифри «60 відсотків» замінити словами та цифрами «65 відсотків»;
2) у пункті 1-1 частини першої слова та цифри «40 відсотків» замінити словами та цифрами «65 відсотків».»
 
Відхилено    
    -26- Пресман О.С.
Частину 6 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у пункті 1 слова та цифри «25 відсотків» замінити словами та цифрами «20 відсотків», слова та цифри «60 відсотків» замінити словами та цифрами «35 відсотків».»
У зв’язку з цим підпункти 1-3 вважати відповідно пунктами 2-4.
Частину 9 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
«1) у пункті 1 частини першої слова та цифри «60 відсотків» замінити словами та цифрами «65 відсотків»;
2) у пункті 1-1 частини першої слова та цифри «40 відсотків» замінити словами та цифрами «65 відсотків».»
(забезпечення системного механізму компенсації втрат місцевих бюджетів за рахунок збільшення нормативу зарахування ПДФО)
 
Відхилено    
    -27- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
Частину 6 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у пункті 1 слова та цифри «25 відсотків» замінити словами та цифрами «20 відсотків», слова та цифри «60 відсотків» замінити словами та цифрами «35 відсотків».»
У зв’язку з цим підпункти 1-3 вважати відповідно пунктами 2-4.
Частину 9 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
«1) у пункті 1 частини першої слова та цифри «60 відсотків» замінити словами та цифрами «65 відсотків»;
2) у пункті 11 частини першої слова та цифри «40 відсотків» замінити словами та цифрами «65 відсотків».»
(забезпечення системного механізму компенсації втрат місцевих бюджетів за рахунок збільшення нормативу зарахування ПДФО)
 
Відхилено    
    -28- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Частину 6 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у пункті 1 слова та цифри «25 відсотків» замінити словами та цифрами «20 відсотків», слова та цифри «60 відсотків» замінити словами та цифрами «35 відсотків».»
У зв’язку з цим підпункти 1-3 вважати відповідно пунктами 2-4.
Частину 9 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
«1) у пункті 1 частини першої слова та цифри «60 відсотків» замінити словами та цифрами «65 відсотків»;
2) у пункті 11 частини першої слова та цифри «40 відсотків» замінити словами та цифрами «65 відсотків».»
(забезпечення системного механізму компенсації втрат місцевих бюджетів за рахунок збільшення нормативу зарахування ПДФО)
 
Відхилено    
    -29- Мельник С.І.
Частину 6 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у пункті 1 слова та цифри «25 відсотків» замінити словами та цифрами «20 відсотків», слова та цифри «60 відсотків» замінити словами та цифрами «35 відсотків».»
У зв’язку з цим пункти 1-3 вважати відповідно пунктами 2-4.
Частину 9 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
«1) у пункті 1 частини першої слова та цифри «60 відсотків» замінити словами та цифрами «65 відсотків»;
2) у пункті 1-1 частини першої слова та цифри «40 відсотків» замінити словами та цифрами «65 відсотків».»
 
Відхилено    
    -30- Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 6 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом 1 такого змісту:
"1) у пункті 1 слова та цифри "25 відсотків" замінити словами та цифрами "10 відсотків", слова та цифри "60 відсотків" замінити словами та цифрами "35 відсотків"."
У зв'язку з цим підпункти 1-3 вважати відповідно пунктами 2-4.
Статтю 9 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новими пунктами такого змісту:
"3) у пункті 1 частини першої слова та цифри "60 відсотків" замінити словами та цифрами "65 відсотків";
4) у пункті 1-1 частини першої слова та цифри "40 відсотків" замінити словами та цифрами "65 відсотків".
 
Відхилено    
    -31- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
Вовк В.І.
Пункт 6 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 1 наступного змісту:
«доповнити пунктом 5-1 наступного змісту:
«5-1) плата за користування ділянками нафтогазоносних надр; «; «
Підпункти 1-3 законопроекту вважати відповідно пунктами 2-4.
 
Відхилено    
    -32- Іщейкін К.Є.
Розділ І законопроекту доповнити положеннями такого змісту:
«_)у пункті 5 частини другої статті 29 цифри «75» замінити цифрами «70»;
__) частину першу статті 64 доповнити пунктом 4-3 такого змісту:
«4-3) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцем видобутку відповідних корисних копалин; «;
__) частину першу статті 69 доповнити пунктом 3-2 такого змісту:
«3-2) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин; «.
 
Відхилено    
    -33- Жеваго К.В.
Розділ І законопроекту доповнити положеннями такого змісту:
«_)у пункті 5 частини другої статті 29 цифри «75» замінити цифрами «65»;
__) частину першу статті 64 доповнити пунктом 4-3 такого змісту:
«4-3) 10 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцем видобутку відповідних корисних копалин; «;
__) частину першу статті 69 доповнити пунктом 3-2 такого змісту:
«3-2) 10 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин; «.
 
Відхилено    
    -34- Денисенко В.І.
Розділ І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__. У пункті 16-1 частини другої статті 29 цифри «20» замінити цифрами «50».
«__. У пункті 4-1 частини першої статті 69-1 цифри «80» та «55» замінити відповідно цифрами «50» та «25».
«__. У пункті 7 частини першої статті 90 слова «заходи з проведення лабораторно-діагностичних», лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій» виключити.»
 
Враховано в іншій редакції /в частині зміни нормативів зарахування екологічного податку: (у п.16-1 ч.2 ст.29 цифри «20» замінити цифрами «450», а у п.4-1 ч.1 ст.69-1 .цифри «80» та «55» замінити відповідно цифрами «55» та «30»/   
    -35- Бакуменко О.Б.
Кучер М.І.
Доповнити пункт 6 розділу І законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«_) У пункті 16-1 частини другої статті 29 цифру «20» замінити цифрою «50».»
У пункті 4-1 частини першої статті 69-1 цифру «80» замінити цифрою «50», цифру «25» замінити цифрою «15», цифру «55» замінити цифрою «35».
У пункті 7 частини першої статті 90 слова «заходи з проведення лабораторно-діагностичних», лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій» виключити.»
 
Враховано в іншій редакції /в частині зміни нормативів зарахування екологічного податку: (у п.16-1 ч.2 ст.29 цифри «20» замінити цифрами «450», а у п.4-1 ч.1 ст.69-1 .цифри «80» та «55» замінити відповідно цифрами «55» та «30»/   
21. 1) у пункті 17 слово «, паї» виключити;
 
   у пункті 17 слово «паї» виключити;
 
22. 2) пункт 25 викласти в такій редакції:
 
   пункт 25 викласти в такій редакції:
 
23. «25) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати, визначеної пунктами 21-25, 27, 28 і 43-1 частини першої статті 64, пунктами 18-22, 24 і 25 частини першої статті 66 та пунктами 8 і 10-1 частини першої статті 69 цього Кодексу);»;
 
-36- Кривенко В.В.
у розділі І законопроекту підпункт 2 пункту 6, підпункт 1 пункту 9 і пункт 11 виключити.
 
Відхилено   «25) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати, визначеної пунктами 21-25, 27, 28 і 43-1 частини першої статті 64, пунктами 18-22, 24 і 25 частини першої статті 66 та пунктами 8-1 і 10-1 частини першої статті 69 цього Кодексу)»;
 
    -37- Іщейкін К.Є.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 6 розділу І цифри і слово «8 і 10-1» замінити цифрами і словом «8-1 і 10-1». /виправлення помилки/
 
Враховано    
    -38- Недава О.А.
У пункті 25 частини другої статті 29 слова «пунктами 8 і» замінити словами «пунктами 8-1 і».
 
Враховано    
24. 3) у пункті 51 слова «з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі,» виключити.
 
-39- Немировський А.В.
Пункт 51 викласти в такій редакції:
«51) збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються з вартості наданих послуг з виготовлення ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, з вартості реалізованих ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та під час набуття права власності на легкові автомобілі, з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку; «
 
Відхилено   у пункті 51 слова «з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі» виключити;
2) частину третю доповнити пунктом 13-3 такого змісту:
«13-3) 10 відсотків рентної плати за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)».
8. Частину четверту статті 30 доповнити пунктом 2-3 такого змісту:
«2-3) заходи, визначені частиною третьою статті 24-4 (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-3 частини третьої статті 29 цього Кодексу)».
 
    -40- Ляшко О.В.
Галасюк В.В.
Вовк В.І.
Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами 7 та 8 такого змісту:
«7. Частину третю статті 29 доповнити новим пунктом 13-3 такого змісту:
«13-3)аграрно-сировинний збір; «;
8. В статті 30:
частину четверту після слів «частини третьої статті 29» доповнити словами « (окрім пункту 13-3 частини третьої статті 29 цього Кодексу)»;
доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з пунктом 13-3 цього Кодексу, спрямовуються на безповоротній основі на часткове відшкодування утримання нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності фізичним особам та суб’єктам господарювання, що є власниками не більше 20 голів нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності.
Обсяг такого безповоротного часткового відшкодування утримання нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності встановлюється на рівні, фіксованому протягом року, виходячи з розрахунку загальної кількості голів таких тварин, наявних у фізичних осіб та суб’єктів господарювання, що є власниками не більше 20 голів таких тварин.
Порядок отримання та суми безповоротного часткового відшкодування утримання нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності визначається Кабінетом Міністрів України.».».
Пункти 7-30 законопроекту вважати відповідно пунктами 9-32.
 
Відхилено    
25. 7. У пункті 12 частини першої статті 38 слово «, паїв» виключити.
 
   9. У пункті 12 частини першої статті 38 слово «паїв» виключити.
 
26. 8. Пункт 5 частини другої статті 41 виключити.
 
-41- Іщейкін К.Є.
Пункт 8 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«8. Пункт 5 частини другої статті 41 викласти в такій редакції:
«5) перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової дотації та інших поточних трансфертів місцевим бюджетам, а також до державного бюджету з місцевих бюджетів реверсної дотації здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України».
 
Враховано   10. Пункт 5 частини другої статті 41 викласти в такій редакції:
«5) перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової дотації та інших поточних трансфертів місцевим бюджетам, а також до державного бюджету з місцевих бюджетів реверсної дотації здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України».
11. Частину другу статті 45 доповнити словами «перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій покупцям (споживачам) за рахунок сплачених до державного бюджету сум штрафних (фінансових) санкцій, застосованих такими органами за наслідками проведеної перевірки за зверненням або скаргою покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій».
12. У статті 51:
1) частини першу і другу після слів «особи рядового і начальницького складу» в усіх відмінках доповнити словом «поліцейські» у відповідному відмінку;
2) у частині другій слова і цифри «абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» замінити словами і цифрами «абзацом першим частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»;
3) у частині п’ятій слова «інвалідами з дитинства» замінити словами «особами з інвалідністю з дитинства».
13. Перше речення частини другої статті 59 після слів «інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку» доповнити словами «інформація про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства».
14. Частину другу статті 61 доповнити пунктом 8-4 такого змісту:
«8-4) звіт про використання коштів державного фонду розвитку водного господарства».
 
    -42- Одарченко Ю.В.
Пункт 8 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -43- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
Виключити пункт 8 розділу І законопроекту.
 
Відхилено    
    -44- Недава О.А.
Не виключати пункт 5 частини другої статті 41 чинного Бюджетного кодексу України і викласти його у такій редакції:
«5) перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової дотації, освітньої та медичної субвенцій, а також до державного бюджету з місцевих бюджетів реверсної дотації здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України; «.
 
Враховано в іншій редакції   
    -45- Денисенко А.П.
Пункт 2 статті 41 доповнити підпунктом 5 у наступній редакції:
«5) перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам базової дотації, освітньої та медичної субвенцій, а також до державного бюджету з місцевих бюджетів реверсної дотації здійснюється відповідно до обсягів, визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.»
 
Відхилено    
    -46- Іщейкін К.Є.
Розділ І законопроекту доповнити положеннями такого змісту:
«у статті 51:
- частини першу і другу після слів «особи рядового і начальницького складу» в усіх відмінках доповнити словом «поліцейські» у відповідному відмінку;
- у частині другій слова «абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»« замінити словами «абзацом першим частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»«;
в абзаці третьому підпункту «б» пункту 4 частини першої статті 89:
- після слів «ветеранам органів внутрішніх справ» доповнити словами «ветеранам Національної поліції», а після слів «ветеранів органів внутрішніх справ» -словами «ветеранів Національної поліції»;
- слова «працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи», «пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні», «особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; ветеранам праці» та «інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого)» виключити;
- після слів «реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» доповнити словами «депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання»;
- слова і цифри «абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»« замінити словами і цифрами «абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»«;
пункт 20-4 частини першої статті 91 після слів «ветеранам органів внутрішніх справ» доповнити словами «ветеранам Національної поліції», а після слів «ветеранів органів внутрішніх справ» - словами «ветеранів Національної поліції»;
у статті 102:
1) у першому реченні абзацу першого частини другої слова і цифри «а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, -з розрахунку вартості 3, 1 тонни вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби на домогосподарство на рік» виключити;
2) у частині третій:
після слів «квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) доповнити словами «управління багатоквартирним будинком»;
після слів «ветеранам органів внутрішніх справ» доповнити словами «ветеранам Національної поліції», а після слів «ветеранів органів внутрішніх справ» -словами «ветеранів Національної поліції»;
слова «працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи» та «пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні» виключити;
після слів «реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» доповнити словами «депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання»;
слова «абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»« замінити словами «абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»«;
3) у частині четвертій:
після слів «ветеранам органів внутрішніх справ» доповнити словами «ветеранам Національної поліції», а після слів «ветеранів органів внутрішніх справ» -словами «ветеранів Національної поліції»;
слова «звільненим зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або за вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи» та «дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні» виключити;
після слів «батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків» доповнити словами «депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання»;
слова «абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»« замінити словами «абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»«.
/положення урядового законопроекту за реєстр. №6668/
 
Враховано    
    -47- Іщейкін К.Є.
Доповнити розділ І законопроекту новими положеннями такого змісту:
«_ у частині п’ятій статті 51 слова «інвалідами з дитинства» замінити словами «особами з інвалідністю з дитинства»;
у підпункті «б» пункту 8 частини першої статті 87 слова «інвалідів Великої Вітчизняної війни» замінити словами «осіб з інвалідністю внаслідок війни»;
в абзаці другому підпункту «б» пункту 4 частини першої статті 89 слова «інвалідам з дитинства» замінити словами «особам з інвалідністю з дитинства»;
у тексті Кодексу:
слово «інваліди» в усіх відмінках замінити словами «особи з інвалідністю» у відповідному відмінку, крім назви Фонду соціального захисту інвалідів у пункті 13-2 частини третьої статті 29 та підпункті «б» пункту 9 частини першої статті 87»;
слова «діти-інваліди» в усіх відмінках замінити словами «діти з інвалідністю» у відповідному відмінку;
слова «інвалід війни» в усіх відмінках і числа замінити словами «особа з інвалідністю внаслідок війни» в усіх відмінках і числах.
/положення урядового законопроекту реєстр. №6670/
У зв’язку з цим у тексті законопроекту внести відповідні зміни щодо заміни вищезазначених слів.
 
Враховано    
27. 9. У статті 64:
 
-48- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
Доповнити статтю 64 Бюджетного кодексу нормою щодо зарахування до бюджетів міст обласного значення 85% податку на доходи фізичних осіб.
 
Відхилено   15. У частині першій статті 64:
у пункті 3 цифри «50» замінити цифрами «45»;
 
    -49- Денисенко А.П.
Доповнити пункт 9 розділу І підпунктом такого змісту:
«_) у підпункті 1 пункту 1 статті 64 цифру «60» замінити на цифру «85».
 
Відхилено    
28. 1) частину першу доповнити пунктом 43-1 такого змісту:
 
-50- Семенуха Р.С.
Підпункт 1 пункту 9 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«1) у частині першій:
у пункті 1 цифру «60» замінити цифрою «70»;
доповнити пунктом 43-1 такого змісту:
«43-1) 70 відсотків плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів ліцензіатами за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї; «.
 
Відхилено   доповнити пунктом 43-1 такого змісту:
 
29. «43-1) частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до міських бюджетів міст Києва та Севастополя за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї;»;
 
-51- Іщейкін К.Є.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 9 розділу І слова «бюджетів міст Києва та Севастополя» замінити словами «бюджетів місцевого самоврядування». /для усунення помилки: не передбачено зарахування відповідного платежу до міських бюджетів республіканського АРК і обласного значення та бюджетів ОТГ, хоча в аналогічних змінах до ст.69 Кодексу пропонується зараховувати такий платіж до сільських, селищних і міських міст районного значення бюджетів/
 
Враховано   «43-1) частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї».
 
    -52- Кіт А.Б.
Пункт 9 викласти в такій редакції:
«9). У статті 64:
1) частину першу доповнити пунктом 43-1 такого змісту:
«43-1) частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінету Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до міських бюджетів міст Києва та Севастополя та інших міст обласного підпорядкування за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї; «.
 
Враховано в іншій редакції   
    -53- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
Викласти підпункт 1 пункту 9 розділу І законопроекту у такій редакції:
«9. У статті 64:
1) частину першу доповнити пунктом 43-1 такого змісту:
«43-1) частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів за місцевим розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї; «.
 
Враховано в іншій редакції   
    -54- Куліченко І.І.
У абзаці другому пункту 1 частини 9 розділу І законопроекту слова «до міських бюджетів міст Києва та Севастополя» замінити словами «до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».
(встановлення нового джерела надходжень для всіх місцевих бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини)
 
Враховано в іншій редакції   
    -55- Недава О.А.
Пункт 43-1 частини першої статті 64 викласти у такій редакції:
«43-1) плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яка зараховується ліцензіатами до міських бюджетів міст Києва та Севастополя за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї в повному обсязі; «.
 
Відхилено    
    -56- Пресман О.С.
У абзаці другому пункту 1 частини 9 розділу І законопроекту слова «до міських бюджетів міст Києва та Севастополя» замінити словами «до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».
(встановлення нового джерела надходжень для всіх місцевих бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини)
 
Враховано в іншій редакції   
    -57- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
У абзаці другому пункту 1 частини 9 розділу І законопроекту слова «до міських бюджетів міст Києва та Севастополя» замінити словами «до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».
(встановлення нового джерела надходжень для всіх місцевих бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини)
 
Враховано в іншій редакції   
    -58- Дерев'янко Ю.Б.
У абзаці другому пункту 1 статті 9 розділу І законопроекту слова "до міських бюджетів міст Києва та Севастополя" замінити словами "до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад".
 
Враховано в іншій редакції   
    -59- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
У абзаці другому пункту 1 частини 9 розділу І законопроекту слова «до міських бюджетів міст Києва та Севастополя» замінити словами «до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».
(встановлення нового джерела надходжень для всіх місцевих бюджетів, що мають прямі міжбюджетні відносини)
 
Враховано в іншій редакції   
    -60- Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" У частині дев’ятій розділу І:
абзац другий пункту 1 щодо доповнення статті 64 новим пунктом 43-1 викласти в такій редакції:
«43-1) 80 відсотків плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до міських бюджетів міст Києва та Севастополя за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї; «.
 
Відхилено    
    -61- Мельник С.І.
У абзаці другому пункту 1 частини 9 розділу І законопроекту слова «до міських бюджетів міст Києва та Севастополя» замінити словами «до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».
 
Враховано в іншій редакції   
    -62- Левченко Ю.В.
В абзаці 2 підпункту 1 пункту 9 розділу 1 законопроекту слова «міських бюджетів міст Києва та Севастополя» замінити на слова «бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».
 
Враховано в іншій редакції   
30. 2) доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
 
-63- Іщейкін К.Є.
Підпункт 2 пункту 9 розділу І виключити. /не відповідає п.43.6 ст.43 Податкового кодексу щодо повернення відповідних коштів з бюджету, у який такі кошти були зараховані, а також не узгоджується з ч.2 ст.64 Бюджетного кодексу щодо зарахування ПДФО/
 
Враховано      
    -64- Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" У частині 9 розділу І пункт 2 щодо доповнення статті 64 новою частиною - виключити.
 
Враховано    
31. «3. Повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку, здійснюється з відповідного бюджету за податковою адресою такої фізичної особи.».
 
-65- Іщейкін К.Є.
У разі невиключення підпункту 2 пункту 9 розділу І в абзаці другому такого підпункту слова «контролюючим органом» замінити словами «органами, що контролюють справляння надходжень бюджету». /для узгодження з іншими нормами Кодексу, зокрема, щодо застосування відповідного терміну згідно з п.39 ч.1 ст.2 Кодексу/
 
Відхилено   16. У пункті 3 частини першої статті 66 цифри «50» замінити цифрами «45».
 
    -66- Спориш І.Д.
Після частини 9 розділу І законопроекту доповнити новою частиною такого змісту:
«10. У пункті першому частини першої статті 66 слова та цифри «15 відсотків» замінити словами та цифрами «25 відсотків».
11. У пункті 4-1 частини першої статті 69-1 слова та цифри «25 відсотків» замінити словами та цифрами «55 відсотків», а слова та цифри «55 відсотків» замінити слова та цифрами «25 відсотків».
 
Відхилено    
    -67- Дерев'янко Ю.Б.
Після статті 9 розділу І законопроекту додати нові статті такого змісту:
"10.У пункті першому частини першої статті 66 слова та цифри "15 відсотків" замінити словами та цифрами "25 відсотків".
11. У пункті 4-1 частини першої статі 69-1 слова та цифри "25 відсотків" замінити словами та цифрами "55 відсотків", а слова та цифри "55 відсотків" замінити словами та цифрами "25 відсотків",
змінивши відповідно нумерацію наступних статей.
 
Відхилено    
32. 10. Частину четверту статті 67 доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:
 
   17. У частині четвертій статті 67:
абзац перший викласти в такій редакції:
«4. Бюджети об’єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набули повноважень за результатами перших виборів до 15 жовтня року, що передує плановому, формуються відповідно до цього Кодексу на плановий бюджетний період з урахуванням таких особливостей»;
доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:
 
33. «5) місцеві гарантії надаються відповідно до статті 17 цього Кодексу;
 
   «5) місцеві гарантії надаються відповідно до статті 17 цього Кодексу;
 
34. 6) граничні обсяги місцевого боргу та місцевих гарантій регулюються статтею 18 цього Кодексу.».
 
   6) граничні обсяги місцевого боргу та місцевих гарантій регулюються статтею 18 цього Кодексу».
 
35. 11. Частину першу статті 69 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
   18. Частину першу статті 69 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
36. «8-1) частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований відповідний пункт розповсюдження державної лотереї;».
 
-68- Іщейкін К.Є.
В абзаці другому пункту 11 розділу І слова «місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований відповідний пункт розповсюдження державної лотереї» замінити словами «бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї» /техніко-юридичне уточнення для узгодження з викладом нового п. 43-1 ч.1 ст. 64 Бюджетного кодексу/.
 
Враховано   «8-1) частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї».
19. У частині першій статті 69-1:
у пункті 4-1 цифри «80» та «50» замінити відповідно цифрами «55» та «30»;
 
    -69- Денисенко А.П.
Підпункт 8-1 пункту 2 статті 69 викласти у наступній редакції:
«8-1) частина розміру плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів за місцем розташування відповідного пункту розповсюдження державної лотереї; «
 
Враховано в іншій редакції   
    -70- Недава О.А.
Пункт 8-1 частини першої статті 69 викласти у такій редакції:
«8-1) плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яка зараховується ліцензіатами до місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований відповідний пункт розповсюдження державної лотереї в повному обсязі; «.
 
Відхилено    
    -71- Семенуха Р.С.
Абзац другий пункту 11 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«8-1) 70 відсотків плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яка сплачується ліцензіатами до місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований відповідний пункт розповсюдження державної лотереї; «.
 
Відхилено    
    -72- Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Абзац другий частини 11 розділу І щодо доповнення статті 69 новим пунктом 8-1 викласти в такій редакції:
«8-1) 80 відсотків плати за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, яку встановлює Кабінет Міністрів України, яка сплачується ліцензіатами до місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташований відповідний пункт розповсюдження державної лотереї; «.
 
Відхилено    
37. 12. Пункт 12 частини першої статті 69-1 викласти в такій редакції:
 
-73- Куліченко І.І.
Частину 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«12. У частині першій статті 69-1:
1) у пункті 4-1 частини першої статі 69-1 слова та цифри «25 відсотків» замінити словами та цифрами «55 відсотків», а слова та цифри «55 відсотків» замінити словами та цифрами «25 відсотків»;
2) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, донорських установ; «.»
(забезпечення системного механізму розподілу екологічного податку та уточнення надходжень міжнародних коштів).
 
Відхилено   пункт 12 викласти в такій редакції:
 
    -74- Пресман О.С.
Частину 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«12. У частині першій статті 69-1:
1)у пункті 4-1 частини першої статі 69-1 слова та цифри «25 відсотків» замінити словами та цифрами «55 відсотків», а слова та цифри «55 відсотків» замінити словами та цифрами «25 відсотків»;
2) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, донорських установ;»«.
(забезпечення системного механізму розподілу екологічного податку та уточнення надходжень міжнародних коштів)
 
Відхилено    
    -75- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
Частину 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«12. У частині першій статті 69-1:
1) у пункті 4-1 частини першої статі 69-1 слова та цифри «25 відсотків» замінити словами та цифрами «55 відсотків», а слова та цифри «55 відсотків» замінити словами та цифрами «25 відсотків»;
2) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, донорських установ; ««.
(забезпечення системного механізму розподілу екологічного податку та уточнення надходжень міжнародних коштів)
 
Відхилено    
    -76- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Частину 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«12. У частині першій статті 69-1:
1) у пункті 4-1 частини першої статі 69-1 слова та цифри «25 відсотків» замінити словами та цифрами «55 відсотків», а слова та цифри «55 відсотків» замінити словами та цифрами «25 відсотків»;
2) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, донорських установ; «.
(забезпечення системного механізму розподілу екологічного податку та уточнення надходжень міжнародних коштів).
 
Відхилено    
    -77- Мельник С.І.
Частину 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«12. У частині першій статті 69-1:
1) у пункті 4-1 частини першої статі 69-1 слова та цифри «25 відсотків» замінити словами та цифрами «55 відсотків», а слова та цифри «55 відсотків» замінити словами та цифрами «25 відсотків»;
2) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, донорських установ;»«.
 
Відхилено    
38. «12) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, донорських установ;».
 
-78- Іщейкін К.Є.
В абзаці другому пункту 12 та абзаці другому пункту 19 розділу І слово «фінансових» виключити. /для узгодження з аналогічними положеннями щодо державного бюджету згідно з п.13 ч.3 ст.29 та п.12 ч.4 ст.30 Кодексу/
 
Враховано   «12) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ».
 
    -79- Недава О.А.
Доповнити статтю 70 Бюджетного кодексу України новою частиною три такого змісту:
«3. Кошти, які надійшли до спеціального фонду місцевих бюджетів згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69-1 цього Кодексу, спрямовуються на здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 41 частини першої статті 69-1 цього Кодексу).».
 
Відхилено    
39. 13. У пункті 3 частини першої статті 71 слово «, паї» виключити.
 
-80- Мельник С.І.
Куліченко І.І.
Розділ І після пункту 13 доповнити новим пунктом такого змісту:
«_. Друге речення частини дев’ятої статті 75 доповнити словами «додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я».
 
Враховано   20. У статті 71:
1) у пункті 3 частини першої слово «паї» виключити;
2) у частині третій слова «комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів і комунальних закладів охорони здоров’я».
21. У другому реченні частини дев’ятої статті 75:
слова «рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «рад відповідних об’єднаних територіальних громад»;
доповнити словами «додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я».
 
40. 14. Абзац другий частини другої статті 77 виключити.
 
-81- Мельник С.І.
Куліченко І.І.
Пункт 14 розділу Івикласти у такій редакції:
«14. В абзаці другому частини другої статті 77 слова « (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період» замінити словами «визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України».
 
Враховано   22. В абзаці другому частини другої статті 77 слова « (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період» замінити словами «визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України».
 
    -82- Недава О.А.
Не виключати абзац другий частини другої статті 77 чинного Бюджетного кодексу України і викласти його у такій редакції: «Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.».
 
Враховано в іншій редакції   
    -83- Одарченко Ю.В.
Пункт 14 розділу І виключити
 
Відхилено    
    -84- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
Виключити пункт 14 розділу І
 
Відхилено    
    -85- Денисенко А.П.
Пункт 2 статті 77 доповнити абзацом другим наступного змісту:
«Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідно місцева рада при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховують обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про державний бюджет України на попередній бюджетний період.».
 
Відхилено    
41. 15. Абзац другий частини другої статті 78 після слів «повернення коштів» доповнити словами і цифрами « (з урахуванням особливостей, визначених частиною третьою статті 64 цього Кодексу)».
 
-86- Іщейкін К.Є.
Пункт 15 розділу І виключити. /не відповідає п.43.6 ст.43 Податкового кодексу щодо повернення відповідних коштів з бюджету, у який такі кошти були зараховані, а також не узгоджується з ч.2 ст.64 Бюджетного кодексу щодо зарахування ПДФО/
 
Враховано      
    -87- Іщейкін К.Є.
У разі невиключення пункту 15 розділу І необхідно у ньому слова «після слів «повернення коштів»« виключити. /техніко-юридичне уточнення/
 
Відхилено    
    -88- Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Частину 15 розділу І щодо змін статті 78 - виключити.
 
Враховано    
    -89- Співаковський О.В.
Доповнити законопроект новим пунктом 29-1 такого змісту:
«29-1. Частину другу статті 85 викласти в такій редакції:
«2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад, сільські, селищні, міські (міст районного значення) голови (якщо відповідні виконавчі органи не створені згідно із законом) зобов'язані забезпечити здійснення видатків, визначених пунктами 2 і 3 частини першої статті 82 цього Кодексу, з відповідних місцевих бюджетів з додержанням розподілу цих видатків між бюджетами, визначеного статтями 89-91 цього Кодексу та законом про Державний бюджет України. Забороняється планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів цим Кодексом, а також здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів, крім випадків, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або на утримання закладів освіти та/або наукових установ або за рішенням Кабінету Міністрів України.».
 
Відхилено    
42. 16. У частині першій статті 87:
 
-90- Рябчин О.М.
Доповнити пункт 16 новим підпунктом такого змісту:
«_) підпункт «б» пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України викласти у такій редакції:
«б) професійно-технічну освіту (на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації державної власності та у структурних підрозділах тимчасово переміщених вищих навчальних закладів державної власності, а також за професіями загальнодержавного значення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України); «.
 
Відхилено   23. У частині першій статті 87:
у підпункті «б» пункту 7 слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів»;
 
    -91- Іщейкін К.Є.
Пункт 16 розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) у підпункті «б» пункту 7 слова «кваліфікованих робітників» замінити словами «кадрів».
/для узгодження з аналогічними змінами до ст. 89 і 90 та п.20-1 р.VІ Кодексу/
 
Враховано    
43. 1) підпункт «в» пункту 7 доповнити абзацами такого змісту:
 
-92- Іщейкін К.Є.
Підпункт 1 пункту 16 розділу І виключити. /відповідне положення не є предметом регулювання ст.87 Кодексу і має врегульовуватися у порядках використання коштів за відповідною бюджетною програмою та/або паспорті бюджетної програми згідно із ст.20 Кодексу/
 
Враховано      
    -93- Співаковський О.В.
До пункту 16 законопроекту:
У частині першій статті 87:
1) абзац перший підпункту «в» пункту 7 викласти в наступній редакції:
« в) вищу та фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у закладах вищої та фахової передвищої освіти державної власності, які до 1 січня 2018 року входили, або до 1 липня 2018 року увійдуть до складу закладів вищої освіти, як структурні підрозділи. Зазначене входження здійснюється за рішенням трудових колективів таких закладів та їх засновників з подальшим затвердженням Кабінетом Міністрів України не пізніше місячного терміну з дня отримання таких рішень; «.
 
Відхилено    
    -94- Левченко Ю.В.
З підпункту 1 пункту 16 розділу 1 законопроекту виключити абзаци наступного змісту:
«рівень результатів зовнішнього незалежного оцінювання вступників;
показники якості освітньої і наукової діяльності вищого навчального закладу; «
 
Враховано    
44. «Обсяг видатків на вищу освіту розподіляється між вищими навчальними закладами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
 
      
45. кількість здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями та спеціальностями і співвідношення вартості освітніх послуг;
 
      
46. рівень результатів зовнішнього незалежного оцінювання вступників;
 
      
47. показники якості освітньої і наукової діяльності вищого навчального закладу;»;
 
-95- Семенуха Р.С.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 16 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«оцінка системи забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, яка здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.».
 
Відхилено   у пункті 8:
у підпункті «б» слова «інвалідів Великої Вітчизняної війни» замінити словами «осіб з інвалідністю внаслідок війни»;
 
48. 2) пункт 8 доповнити підпунктом «д» такого змісту:
 
-96- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
Виключити положення законопроекту, якими вносяться зміни до статтей 87 та 89 Бюджетного кодексу щодо фінансування первинної медичної допомоги
 
Відхилено   доповнити підпунктами «д», «е», «є» і «ж» такого змісту:
 
    -97- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 16 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
49. «д) первинну медичну допомогу, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я;».
 
-98- Денисенко В.І.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 16 розділу І законопроекту слова «комунальними закладами охорони здоров’я» виключити.
 
Відхилено   «д) первинну медичну допомогу, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я;
е) державні програми громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями;
є) державні програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, що перебувають у державній власності, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
ж) програму державних гарантій медичного обслуговування населення»;
у підпункті «б» пункту 9 слова «державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» виключити.
 
    -99- Одарченко Ю.В.
Підпункт 2 пункт 16 розділу І викласти у наступній редакції:
«2) пункт 8 доповнити підпунктом «д» такого змісту:
«д) первинну медичну допомогу; «
 
Відхилено    
    -100- Зубач Л.Л.
У абзаці другому підпункті 2 пункту 16 розділу І законопроекту слова та розділові знаки «, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я» виключити;
 
Відхилено    
    -101- Семенуха Р.С.
Абзац другий підпункту 2 пункту 16 розділу І проекту Закону доповнити словами «, які здійснюються за рахунок дотації з державного бюджету місцевим бюджетам; «;
 
Відхилено    
    -102- Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Абзац другий пункту 2 частини 16 розділу І викласти в такій редакції:
«д) первину медичну допомогу; «.
 
Відхилено    
    -103- Іщейкін К.Є.
Пункт 16 розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«_) у підпункті «б» пункту 9 слова «державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» виключити.»
/для узгодження з іншими нормами Кодексу, зміненими Законом України від 03.10.2017 №2150-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій»/
 
Враховано    
    -104- Недава О.А.
Доповнити пункт 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України новими підпунктами «и», «і» та «ї» такого змісту:
«и) забезпечення надання субсидії з державного бюджету окремим категоріям працівників після ліквідації або консервації гірничого підприємства (безробітним, пенсіонерам, які пропрацювали на підземних роботах та/або роботах, пов'язаних з підземними умовами, та/або роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках підприємств з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємств не менше 7 років (для жінок) і не менше 10 років (для чоловіків), та пенсіонерам, які мають загальний пільговий стаж роботи у вищезазначених умовах не менше ніж 20 років (для чоловіків) і не менше 15 років (для жінок); інвалідам праці й інвалідам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, якщо вони мали таке право до настання інвалідності; сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника; членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, а також померлих пенсіонерів, які за життя мали таке право) та окремим категоріям працівників гірничих підприємств, які мають таке право згідно із частиною сьомою статті 43 Гірничого закону України, для відшкодування витрат на оплату 50 відсотків від вартості послуг з електро-, тепло- або газопостачання для опалення, у разі, коли житлове приміщення не опалюється автономно;
і) забезпечення надання субсидії з державного бюджету окремим категоріям працівників (безробітним, пенсіонерам, які пропрацювали на підземних роботах та/або роботах, пов'язаних з підземними умовами, та/або роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках підприємств з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємств не менше 7 років (для жінок) і не менше 10 років (для чоловіків), та пенсіонерам, які мають загальний пільговий стаж роботи у вищезазначених умовах не менше ніж 20 років (для чоловіків) і не менше 15 років (для жінок); інвалідам праці й інвалідам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, якщо вони мали таке право до настання інвалідності; сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які отримують пенсії у зв'язку з втратою годувальника; членам сімей (вдовам) працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, а також померлих пенсіонерів, які за життя мали таке право) після ліквідації або консервації гірничого підприємства на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
ї) компенсація підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від підпорядкування та форми власності і фізичним особам - підприємцям виплат грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", у яких працювали на час призову працівники, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.».
 
Відхилено    
    -105- Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Частину 16 розділу І доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) доповнити пунктом 20-4 такого змісту:
«20-4) надання пільг на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);»;».
 
Відхилено    
    -106- Маркевич Я.В.
Доповнити пункт 16 розділу І новим пунктом такого змісту:
_) підпункт «ґ», пункту 9, частини першої, статті 87 викласти у наступній редакції:
«державну підтримку на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також державну підтримку всеукраїнських молодіжних громадських організацій; «.
 
Відхилено    
50. 17. У частині першій статті 89:
 
   24. У частині першій статті 89:
 
51. 1) у пункті 2:
 
   у пункті 2:
 
52. підпункт «в» після слів «патронатних вихователів» доповнити словами «, інклюзивно-ресурсні центри»;
 
   підпункт «в» доповнити словами «інклюзивно-ресурсні центри»;
 
53. у підпункті «е» слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів»;
 
-107- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 17 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«1) у пункті 2:
підпункт «в» після слів «патронатних вихователів» доповнити словами «, інклюзивно-ресурсні центри»;
підпункт «е» виключити.»
 
Відхилено   у підпункті «е» слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів»;
 
    -108- Куліченко І.І.
Абзац третій пункту 1 частини 17 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункт «е» виключити».
(фінансування ПТУ відповідно до принципу субсидіарності)
 
Відхилено    
    -109- Спориш І.Д.
Абзац третій пункту 1 частини 17 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункт «е» виключити».
(фінансування ПТУ відповідно до принципу субсидіарності)
 
Відхилено    
    -110- Пресман О.С.
Абзац третій пункту 1 частини 17 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункт «е» виключити».
(фінансування ПТУ відповідно до принципу субсидіарності)
 
Відхилено    
    -111- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
Абзац третій пункту 1 частини 17 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункт «е» виключити».
(фінансування ПТУ відповідно до принципу субсидіарності)
 
Відхилено    
    -112- Дерев'янко Ю.Б.
Абзац третій пункту 1 статті 17 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"підпункт "е" виключити".
 
Відхилено    
    -113- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Абзац третій пункту 1 частини 17 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункт «е» виключити».
(фінансування ПТУ відповідно до принципу субсидіарності)
 
Відхилено    
    -114- Мельник С.І.
Абзац третій пункту 1 частини 17 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункт «е» виключити».
 
Відхилено    
54. 2) у пункті 3:
 
-115- Одарченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 17 розділу І виключити.
 
Відхилено   у пункті 3:
 
    -116- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 2 статті 17 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -117- Левченко Ю.В.
Підпункт 2 пункту 17 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
55. підпункт «а» викласти в такій редакції:
 
   підпункт «а» викласти в такій редакції:
 
56. «а) амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, дільничні лікарні);»;
 
   «а) амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані медико-санітарні частини, пологові будинки, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки, дільничні лікарні)»;
 
57. доповнити пункт підпунктом «г» такого змісту:
 
-118- Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Абзаци четвертий і п’ятий пункту 2 частини 17 розділу І щодо доповнення пункту 3 статті 89 новим підпунктом (про оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я) -виключити.
 
Відхилено   доповнити підпунктами «а-1», «г», «ґ», «д» і «е» такого змісту:
«а-1) первинну медичну допомогу (медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські і фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) та інші заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу)»;
 
58. «г) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню;»;
 
-119- Зубач Л.Л.
У абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 17 розділу І слова та розділові знаки «оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, « виключити;
 
Відхилено   «г) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню;
ґ) співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад;
д) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад, і місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;
е) місцеві програми громадського здоров’я»;
у підпункті «б» пункту 4:
в абзаці другому слова «інвалідам з дитинства» замінити словами «особам з інвалідністю з дитинства», а слова «у тому числі допомога на догляд» – словами «державна соціальна допомога на догляд»;
 
    -120- Семенуха Р.С.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 17 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«г) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню понад державний гарантований пакет, а також за рахунок дотації з державного бюджету місцевим бюджетам - оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу; «;
 
Відхилено    
    -121- Іщейкін К.Є.
Пункт 17 розділу Ідоповнити положенням такого змісту:
«у абзаці другому підпункту «б» пункту 4 частини першої статті 89 слова «у тому числі допомога на догляд» замінити словами «державна соціальна допомога на догляд».
/для узгодження з нормами законів України від 03.10.2017 №2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» та від 03.10. 2017 № 2150-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій»
 
Враховано    
59. 3) абзац третій підпункту «б» пункту 4 викласти в такій редакції:
 
-122- Одарченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 17 розділу І виключити.
 
Враховано в іншій редакції  в абзаці третьому:
після слів «ветеранам органів внутрішніх справ» доповнити словами «ветеранам Національної поліції», а після слів «ветеранів органів внутрішніх справ» - словами «ветеранів Національної поліції»;
слова «працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи», «пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні», «особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; ветеранам праці» та «інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого)» виключити;
після слів «реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» доповнити словами «депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання»;
слова і цифри «абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» замінити словами і цифрами «абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту».
 
    -123- Спориш І.Д.
Пункт 3 частини 17 розділу І виключити
 
Враховано в іншій редакції   
    -124- Левченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 17 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -125- Іщейкін К.Є.
Підпункт 3 пункту 17 виключити;
 
Враховано в іншій редакції   
    -126- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 3 статті 17 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -127- Мельник С.І.
Пункт 3 частини 17 розділу І вилучити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -128- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
Виключити положення законопроекту, якими вносяться зміни до статті 89 Бюджетного кодексу щодо передачі на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів всіх встановлених державою пільг з оплати житлово-комунальних послуг.
 
Враховано в іншій редакції   
    -129- Мацола Р.М.
Не допустити передачі на рівень місцевих бюджетів фінансування пільг з оплати житлово-комунальних послуг.
 
Враховано    
60. «додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, доставка громадянам повідомлень про призначення субсидії;».
 
-130- Недава О.А.
Абзац третій підпункту "б" пункту 4 частини першої статті 89 викласти у такій редакції: «додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, доставка громадянам повідомлень про призначення субсидії»;
 
Враховано в іншій редакції     
    -131- Зубач Л.Л.
У абзаці другому підпункту 3 пункту 17 розділу І слова та розділові знаки «на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, « замінити словами та розділовими знаками «, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); «.
 
Враховано в іншій редакції   
    -132- Семенуха Р.С.
Абзац другий підпункту 3 пункту 17 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого), доставка громадянам повідомлень про призначення субсидії, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.»;
 
Враховано в іншій редакції   
    -133- Матвієнко А.С.
Підпункт «г» пункту 4 частини першої статті 89 після слів «дітей та молоді» доповнити словами «, молодіжних центрів».
 
Відхилено    
    -134- Левченко Ю.В.
Підпункт 4 пункту 17 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«4) підпункт «г» пункту 4 доповнити словами «, молодіжних центрів».
 
Відхилено    
    -135- Рудик С.Я.
пункт 17 розділу І законопроекту доповнити підпунктом такого змісту:
«_) у пункті 4:
підпункт «г» викласти в такій редакції:
г) районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, у тому числі утримання та програми районних і міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, молодіжних центрів; «.
 
Відхилено    
61. 18. У пункті 2 частини першої статті 90:
 
   25. У частині першій статті 90:
 
62. 1) у підпункті «б» слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів»;
 
-136- Куліченко І.І.
Пункт 1 частини 18 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у підпункті «б» слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів», слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)» виключити».
/фінансування ПТУ відповідно до принципу субсидіарності/
 
Відхилено   у підпункті «б» пункту 2 слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів»;
 
    -137- Спориш І.Д.
Пункт 1 частини 18 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у підпункті «б» слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів», слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)» виключити».
 
Відхилено    
    -138- Пресман О.С.
Пункт 1 частини 18 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у підпункті «б» слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів», слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)» виключити».
(фінансування ПТУ відповідно до принципу субсидіарності)
 
Відхилено    
    -139- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
Пункт 1 частини 18 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у підпункті «б» слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів», слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)» виключити».
(фінансування ПТУ відповідно до принципу субсидіарності)
 
Відхилено    
    -140- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 1 статті 18 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"1) у підпункті "б" слова "кваліфікованих робітників" замінити словом
"кадрів", слова " (крім закладів, визначених у підпункті "е" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)" виключити".
 
Відхилено    
    -141- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Пункт 1 частини 18 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у підпункті «б» слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів», слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)» виключити».
(фінансування ПТУ відповідно до принципу субсидіарності)
 
Відхилено    
    -142- Мельник С.І.
Пункт 1 частини 18 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у підпункті «б» слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів», слова « (крім закладів, визначених у підпункті «е» пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)» виключити».
 
Відхилено    
    -143- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 18 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«1) у підпункті «б» слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів», слова « (крім закладів, визначених у підпункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу)» виключити.»
 
Відхилено    
63. 2) у підпункті «в» слова «державного та/або» виключити.
 
-144- Денисенко В.І.
Підпункт 2 пункту 18 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано   пункт 3 доповнити підпунктами «ґ», «д» і «е» такого змісту:
«ґ) співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад;
д) регіональні програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, і регіональні програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;
е) регіональні програми громадського здоров’я»;
у пункті 7 слова «заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій» виключити.
26. У- частині першій статті 91:
підпункт «а» пункту 3 доповнити словами «у тому числі на підтримку діяльності молодіжних центрів»;
 
    -145- Співаковський О.В.
До пункту 16 законопроекту:
Підпункт «в» пункту 2 частини першої статті 90 викласти в наступній редакції:
«в) вищу та фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного та/або регіонального замовлення у вищих навчальних закладах державної та/або комунальної власності; «.
 
Відхилено    
    -146- Левченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 18 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«3) підпункт «б» пункту 4 доповнити словами «, молодіжних центрів».».
 
Відхилено    
    -147- Матвієнко А.С.
Підпункт «б» пункту 4 частини першої статті 90 після слів «дітей та молоді» доповнити словами «, молодіжних центрів».
 
Відхилено    
    -148- Рудик С.Я.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«_. У частині першій статті 90:
1) у пункті 4:
підпункт «б» викласти в такій редакції:
«б) республіканські Автономної Республіки Крим та обласні програми і заходи з реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, в тому числі утримання та програми республіканського Автономної Республіки Крим і обласних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, молодіжних центрів; «
 
Відхилено    
    -149- Мельник С.І.
Частину 18 розділу І доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) У пункті 7 частини першої слова «утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій» замінити словами «утримання державних лабораторій Держпродспоживслужби».
 
Відхилено    
    -150- Матвієнко А.С.
Крулько І.І.
Рудик С.Я.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«___. У підпункті «а» пункту 3 частини першої статті 91 доповнити словами «у тому числі на підтримку діяльності молодіжних центрів;»
 
Враховано    
64. 19. Пункти 20-2 і 20-4 частини першої статті 91 викласти в такій редакції:
 
-151- Куліченко І.І.
У абзаці першому частини 19 розділу І законопроекту слова та цифри «Пункти 20-2 і 20-4» замінити словами та цифрами «Пункт 20-2».
/забезпечення фінансування пільг за житлово-комунальні послуги виключно за рахунок коштів державного бюджету, недопущення заборгованості із виплат пільг та субсидій, забезпечення принципу субсидіарності, недопущення розбалансування місцевих бюджетів/
 
Враховано в іншій редакції     
    -152- Спориш І.Д.
У абзаці першому частини 19 розділу І законопроекту слова та цифри «Пункти 20-2 і 20-4» замінити словами та цифрами «Пункт 20-2».
 
Враховано в іншій редакції   
    -153- Пресман О.С.
У абзаці першому частини 19 розділу І законопроекту слова та цифри «Пункти 20-2 і 20-4» замінити словами та цифрами «Пункт 20-2».
(забезпечення фінансування пільг за житлово-комунальні послуги виключно за рахунок коштів державного бюджету, недопущення заборгованості із виплат пільг та субсидій, забезпечення принципу субсидіарності, недопущення розбалансування місцевих бюджетів)
 
Враховано в іншій редакції   
    -154- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
У абзаці першому частини 19 розділу І законопроекту слова та цифри «Пункти 20-2 і 20-4» замінити словами та цифрами «Пункт 20-2».
(забезпечення фінансування пільг за житлово-комунальні послуги виключно за рахунок коштів державного бюджету, недопущення заборгованості із виплат пільг та субсидій, забезпечення принципу субсидіарності, недопущення розбалансування місцевих бюджетів)
 
Враховано в іншій редакції   
    -155- Дерев'янко Ю.Б.
У абзаці першому частини дев'ятнадцятої розділу І законопроекту слова та цифри "Пункти 20-2 і 20-4" замінити словами та цифрами "Пункт 20-2".
 
Враховано в іншій редакції   
    -156- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
У абзаці першому частини 19 розділу І законопроекту слова та цифри «Пункти 20-2 і 20-4» замінити словами та цифрами «Пункт 20-2».
(забезпечення фінансування пільг за житлово-комунальні послуги виключно за рахунок коштів державного бюджету, недопущення заборгованості із виплат пільг та субсидій, забезпечення принципу субсидіарності, недопущення розбалансування місцевих бюджетів)
 
Враховано в іншій редакції   
    -157- Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Частину 19 розділу І щодо змін частини першої статті 91 викласти в такій редакції:
«19. В частині першій статті 91:
1) Пункт 20-2 викласти в такій редакції:
«20-2) реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, донорських установ; «;
2) Пункт 20-4 - виключити.».
 
Враховано в іншій редакції   
    -158- Мельник С.І.
У абзаці першому частини 19 розділу І законопроекту слова та цифри «Пункти 20-2 і 20-4» замінити словами та цифрами «Пункт 20-2».
 
Враховано в іншій редакції   
    -159- Левченко Ю.В.
Пункт 19 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«19. Пункт 20-2 частини першої статті 91 викласти в такій редакції:
«20-2) реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, донорських установ; «.»
 
Враховано в іншій редакції   
    -160- Іщейкін К.Є.
У пункті 19 розділу І:
в абзаці першому слова і цифри «Пункти 20-2 і 20-4» замінити словом і цифрами «Пункт 20-2»;
абзац третій виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
65. «20-2) реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, донорських установ;»;
 
-161- Іщейкін К.Є.
В абзаці другому пункту 19 розділу І слово «фінансових» виключити. /для узгодження з аналогічними положеннями щодо державного бюджету згідно з п.13 ч.3 ст.29 та п.12 ч.4 ст.30 Кодексу/
 
Враховано   пункт 20-2 викласти в такій редакції:
«20-2) реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ»;
пункт 20-4 після слів «ветеранам органів внутрішніх справ» доповнити словами «ветеранам Національної поліції», а після слів «ветеранів органів внутрішніх справ» - словами «ветеранів Національної поліції».
 
66. «20-4) надання пільг на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, що надаються ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);».
 
-162- Мацола Р.М.
Не передавати на рівень місцевих бюджетів фінансування пільг з оплати житлово-комунальних послуг.
 
Враховано      
    -163- Пресман О.С.
Абзац третій частини 19 розділу І законопроекту виключити.
(забезпечення фінансування пільг за житлово-комунальні послуги виключно за рахунок коштів державного бюджету, недопущення заборгованості із виплат пільг та субсидій, забезпечення принципу субсидіарності, недопущення розбалансування місцевих бюджетів)
 
Враховано в іншій редакції   
    -164- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
Абзац третій частини 19 розділу І законопроекту виключити.
(забезпечення фінансування пільг за житлово-комунальні послуги виключно за рахунок коштів державного бюджету, недопущення заборгованості із виплат пільг та субсидій, забезпечення принципу субсидіарності, недопущення розбалансування місцевих бюджетів)
 
Враховано в іншій редакції   
    -165- Зубач Л.Л.
Абзац третій пункту 19 викласти у такій редакції: «пункт 20-4 виключити»;
 
Враховано в іншій редакції   
    -166- Дерев'янко Ю.Б.
Абзац третій статті 19 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -167- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Абзац третій частини 19 розділу І законопроекту виключити.
(забезпечення фінансування пільг за житлово-комунальні послуги виключно за рахунок коштів державного бюджету, недопущення заборгованості із виплат пільг та субсидій, забезпечення принципу субсидіарності, недопущення розбалансування місцевих бюджетів)
 
Враховано в іншій редакції   
    -168- Семенуха Р.С.
В абзаці третьому пункту 19 розділу І проекту Закону слова «електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, « виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -169- Мельник С.І.
Абзац третій частини 19 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -170- Куліченко І.І.
Абзац третій частини 19 розділу І законопроекту виключити.
/забезпечення фінансування пільг за житлово-комунальні послуги виключно за рахунок коштів державного бюджету, недопущення заборгованості із виплат пільг та субсидій, забезпечення принципу субсидіарності, недопущення розбалансування місцевих бюджетів/
 
Враховано в іншій редакції   
    -171- Спориш І.Д.
Абзац третій частини 19 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -172- Павлов К.Ю.
В абзаці третьому пункті 19 розділу І законопроекту слова «електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» виключити;
 
Враховано в іншій редакції   
    -173- Недава О.А.
Пункт 20-4 частини першої статті 91 викласти у такій редакції: «20-4) пільги з послуг зв’язку, інші передбачені законодавством пільги, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого)»;
 
Враховано в іншій редакції   
67. 20. У статті 93:
 
-174- Мельник С.І.
Куліченко І.І.
Пункт 20 розділу І викласти в такій редакції:
«20. У статті 93:
1) друге речення частини третьої виключити;
2) у частині п’ятій після слова «району» доповнити словами «відповідної об’єднаної територіальної громади».
 
Враховано   27. У статті 93:
 
68. 1) частину третю викласти в такій редакції:
 
   1) друге речення частини третьої виключити;
 
69. «3. Передача коштів протягом бюджетного періоду між місцевими бюджетами здійснюється на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладання договору.»;
 
      
70. 2) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   2) частину п’яту після слова «району» доповнити словами «відповідної об’єднаної територіальної громади».
 
71. «5. Якщо на території міста (республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), району, об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, недостатньо бюджетних установ, інших суб’єктів господарювання комунальної власності, які забезпечують надання гарантованих послуг, визначених пунктом 2 частини першої статті 86 цього Кодексу, в обсязі, визначеному фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості, обрахований обсяг видатків на здійснення цих послуг враховується під час визначення міжбюджетного трансферту бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають гарантовані послуги, на підставі договорів, які укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.».
 
      
72. 21. Статтю 94 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
   28. Статтю 94 після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:
 
73. «3. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, який використовується для розподілу освітньої субвенції, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням параметрів, встановлених статтею 103-2 цього Кодексу.».
 
   «3. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, що використовується для розподілу освітньої субвенції, визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням параметрів, встановлених статтею 103-2 цього Кодексу».
 
74. У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою.
 
   У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою.
 
75. 22. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
 
   29. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
 
76. «4-2) додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я;».
 
-175- Недава О.А.
Доповнити частину першу статті 97 новим пунктом такого змісту: «43) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів з причини негативного впливу на економіку регіону проведення антитерористичної операції»;
 
Відхилено   «4-2) додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я».
 
77. 23. В абзаці п’ятому частини третьої статей 98 і 99 цифри «50» замінити цифрами «80».
 
-176- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
Виключити пункт 23 розділу І законопроекту.
 
Враховано   30. У статті 99:
1) у назві та частині першій слова «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «бюджетів об’єднаних територіальних громад»;
2) у частині другій слова «об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «бюджету об’єднаної територіальної громади», а слова «об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» - словами «бюджетах об’єднаних територіальних громад».
31. У статті 102:
1) у першому реченні абзацу першого частини другої слова і цифри «а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, - з розрахунку вартості 3, 1 тонни вугілля або торф’яного брикету на побутові потреби на домогосподарство на рік» виключити;
2) у частині третій:
після слів «квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)» доповнити словами «управління багатоквартирним будинком»;
після слів «ветеранам органів внутрішніх справ» доповнити словами «ветеранам Національної поліції», а після слів «ветеранів органів внутрішніх справ» - словами «ветеранів Національної поліції»;
слова «працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи» та «пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні» виключити;
після слів «реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» доповнити словами «депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання»;
слова «абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» замінити словами «абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту»;
3) у частині четвертій:
після слів «ветеранам органів внутрішніх справ» доповнити словами «ветеранам Національної поліції», а після слів «ветеранів органів внутрішніх справ» - словами «ветеранів Національної поліції»;
слова «звільненим зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або за вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи» та «дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні» виключити;
після слів «батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків» доповнити словами «депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання»;
слова «абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту» замінити словами «абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України «Про освіту».
 
    -177- Вілкул О.Ю.
Павлов К.Ю.
Колєсніков Д.В.
Гальченко А.В.
Виключити пункт 23 розділу І законопроекту та залишити чинний порядок горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів у частині визначення обсягів реверсної дотації.
У зв’язку з цим залишити в чинній редакції абзац п’ятий частини третьої статті 98 Бюджетного кодексу України:
„3. …
більше 1,1 - передається реверсна дотація з відповідного обласного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.».
та абзац п’ятий частини третьої статті 99 Бюджетного кодексу України :
„3. …
більше 1,1 - передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.».
 
Враховано    
    -178- Куліченко І.І.
У частині 23 розділу І законопроекту слово «статей» замінити словом «статті», слова та цифри «і 99» виключити.
/удосконалення механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів/
 
Враховано в іншій редакції   
    -179- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
У частині 23 розділу І законопроекту слово «статей» замінити словом «статті», слова та цифри «і 99» виключити.
(удосконалення механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів).
 
Враховано в іншій редакції   
    -180- Пресман О.С.
У частині 23 розділу І законопроекту слово «статей» замінити словом «статті», слова та цифри «і 99» виключити.
(удосконалення механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів).
 
Враховано в іншій редакції   
    -181- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
У частині 23 розділу І законопроекту слово «статей» замінити словом «статті», слова та цифри «і 99» виключити.
(удосконалення механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів)
 
Враховано в іншій редакції   
    -182- Спориш І.Д.
Частину 23 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -183- Євлахов А.С.
Виключити пункт 23 частини І законопроекту такого змісту:
« 23. В абзаці п’ятому частини третьої статей 98 і 99 цифри «50» замінити цифрами «80»«;
Обґрунтування: зменшення рівня стимулюючого коефіцієнту призведе до зниження надходжень місцевих бюджетів і знівелює стимули до нарощення обсягів надходжень місцевих бюджетів шляхом боротьби з тіньовою зайнятістю, інвентаризацією майна тощо.
 
Враховано в іншій редакції   
    -184- Зубач Л.Л.
Пункт 23 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -185- Барна О.С.
Залишити чинну норму статті 99 Бюджетного кодексу в діючій редакції, а саме, передачу реверсної дотації з відповідного бюджету в обсязі 50% суми, що перевищує значення індексу
 
Враховано    
    -186- Семенуха Р.С.
Пункт 23 розділу І проекту Закону виключити.
 
Враховано    
    -187- Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 23 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -188- Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Частину 23 розділу І законопроекту щодо змін статей 98 і 99 - виключити.
 
Враховано    
    -189- Мельник С.І.
У частині 23 розділу І законопроекту слово «статей» замінити словом «статті», слова та цифри «і 99» виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -190- Мельник С.І.
Частину 23 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -191- Левченко Ю.В.
Пункт 23 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -192- Куліченко І.І.
Частину 24 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«24. Статтю 99 викласти в такій редакції:
«Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, районних бюджетів
1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, районних бюджетів, здійснюється окремо по бюджетах міст обласного значення, окремо по бюджетах об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, окремо по районних бюджетах з урахуванням таких параметрів:
1) кількість населення;
2) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті 64 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету.
2. Індекс податкоспроможності відповідного бюджету міста обласного значення є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх бюджетах міст обласного значення в Україні у розрахунку на одну людину.
2-1. Індекс податкоспроможності відповідного бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій громад є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх бюджетах об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в Україні у розрахунку на одну людину.
2-2. Індекс податкоспроможності відповідного районного бюджету є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх районних бюджетах в Україні у розрахунку на одну людину.
3. При здійсненні вирівнювання бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів враховується значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,9-1,1 - вирівнювання не здійснюється;
менше 0,9 - надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;
більше 1,1 - передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 80 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.
3-1. При здійсненні вирівнювання бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, враховується значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,9-1,1 - вирівнювання не здійснюється;
менше 0,9 - надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 100 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;
більше 1,1 - передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1. «
/удосконалення механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів/
 
Відхилено    
    -193- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Частину 24 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«24. Статтю 99 викласти в такій редакції:
«Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, районних бюджетів
1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, районних бюджетів, здійснюється окремо по бюджетах міст обласного значення, окремо по бюджетах об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, окремо по районних бюджетах з урахуванням таких параметрів:
1) кількість населення;
2) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті 64 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету.
2. Індекс податкоспроможності відповідного бюджету міста обласного значення є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх бюджетах міст обласного значення в Україні у розрахунку на одну людину.
21. Індекс податкоспроможності відповідного бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій громад є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх бюджетах об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в Україні у розрахунку на одну людину.
22. Індекс податкоспроможності відповідного районного бюджету є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх районних бюджетах в Україні у розрахунку на одну людину.
3. При здійсненні вирівнювання бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів враховується значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,9-1,1 - вирівнювання не здійснюється;
менше 0,9 - надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;
більше 1,1 - передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 80 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.
31. При здійсненні вирівнювання бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, враховується значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,9-1,1 - вирівнювання не здійснюється;
менше 0,9 - надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 100 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;
більше 1,1 - передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.»
(удосконалення механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів)».
 
Відхилено    
    -194- Пресман О.С.
Частину 24 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«24. У статті 99:
1) Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, районних бюджетів, здійснюється окремо по бюджетах міст обласного значення, окремо по бюджетах об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, окремо по районних бюджетах з урахуванням таких параметрів:
1) кількість населення;
2) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті 64 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету.
2. Індекс податкоспроможності відповідного бюджету міста обласного значення є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх бюджетах міст обласного значення в Україні у розрахунку на одну людину.
2-1. Індекс податкоспроможності відповідного бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій громад є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх бюджетах об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в Україні у розрахунку на одну людину.
2-2. Індекс податкоспроможності відповідного районного бюджету є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх районних бюджетах в Україні у розрахунку на одну людину.»
2) В абзаці п’ятому частини третьої цифри «50» замінити цифрами «80».»
(удосконалення механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів)
 
Відхилено    
    -195- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
Частину 24 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«24. У статті 99:
1) Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, районних бюджетів, здійснюється окремо по бюджетах міст обласного значення, окремо по бюджетах об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, окремо по районних бюджетах з урахуванням таких параметрів:
1) кількість населення;
2) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті 64 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету.
2. Індекс податкоспроможності відповідного бюджету міста обласного значення є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх бюджетах міст обласного значення в Україні у розрахунку на одну людину.
21. Індекс податкоспроможності відповідного бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій громад є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх бюджетах об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в Україні у розрахунку на одну людину.
22. Індекс податкоспроможності відповідного районного бюджету є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх районних бюджетах в Україні у розрахунку на одну людину.»
2) В абзаці п’ятому частини третьої цифри «50» замінити цифрами «80».»
(удосконалення механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів)
 
Відхилено    
    -196- Мельник С.І.
Частину 24 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«24. У статті 99:
1) Частину першу та другу викласти в такій редакції:
«1. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, районних бюджетів, здійснюється окремо по бюджетах міст обласного значення, окремо по бюджетах об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, окремо по районних бюджетах з урахуванням таких параметрів:
1) кількість населення;
2) надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої статті 64 цього Кодексу, за останній звітний бюджетний період;
3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету.
2. Індекс податкоспроможності відповідного бюджету міста обласного значення є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх бюджетах міст обласного значення в Україні у розрахунку на одну людину.
Індекс податкоспроможності відповідного бюджету об’єднаної територіальної громади, що створюється згідно із законом та перспективним планом формування територій громад є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх бюджетах об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в Україні у розрахунку на одну людину.
Індекс податкоспроможності відповідного районного бюджету є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету порівняно з аналогічним середнім показником по всіх районних бюджетах в Україні у розрахунку на одну людину.»
2) В абзаці п’ятому частини третьої цифри «50» замінити цифрами «80».».
 
Відхилено    
    -197- Денисенко А.П.
Частину 24 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Статтю 99 викласти у наступній редакції:
«Стаття 99. Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, районних бюджетів
3. При здійсненні вирівнювання враховується значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0,9 до 1,1 (вирівнювання не здійснюється;
менше 0,9 (надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;
більше 1,1 (передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.» .
 
Відхилено    
    -198- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
Доповнити розділ І новим пунктом Доповнити статтю 101 Бюджетного кодексу таким видом міжбюджетного трансферту, як «субвенція на підготовку кадрів у професійно-технічних навчальних закладах згідно з регіональним замовленням, що формується щорічно.»
 
Відхилено    
78. 24. Частини третю і четверту статті 102 викласти в такій редакції:
 
-199- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
Виключити положення законопроекту, якими вносяться зміни до статті 102 Бюджетного кодексу щодо передачі на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів всіх встановлених державою пільг з оплати житлово-комунальних послуг.
 
Враховано в іншій редакції     
    -200- Спориш І.Д.
Частину 24 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -201- Іщейкін К.Є.
Пункт 24 виключити
/у зв’язку з необхідністю врахування інших пропозицій щодо змін до ч.3 і 4 ст. 102 Бюджетного кодексу/.
 
Враховано в іншій редакції   
    -202- Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 24 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
    -203- Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Частину 24 розділу І законопроекту щодо змін статті 102 викласти в такій редакції:
«24. Частину четверту статті 102 викласти в такій редакції:
«4. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; багатодітним сім’ям; дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.».
 
Враховано в іншій редакції   
    -204- Левченко Ю.В.
Пункт 24 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Враховано в іншій редакції   
79. «3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню, а також здійснюються видатки на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії.
 
-205- Денисенко А.П.
Пункт 3 статті 102 викласти у наступній редакції:
«3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються видатки на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії.
 
Враховано в іншій редакції     
    -206- Павлов К.Ю.
Абзац другий пункту 24 розділу І законопроекту після слів «бюджетам на надання» доповнити словами «пільг та»
 
Враховано в іншій редакції   
    -207- Недава О.А.
Частину 3 статті 102 викласти у такій редакції: «За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню, а також здійснюються видатки на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії»;
 
Враховано в іншій редакції   
    -208- Зубач Л.Л.
У пункті 24 проекту закону:
у абзаці другому:
після слів «місцевим бюджетам на надання» та перед словами «житлових субсидій населенню на оплату електроенергії» додати слова «пільг та»;
після слів «та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню» та перед словами «а також здійснюються видатки на доставку громадянам» додати слова та розділові знаки «та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування»;
 
Враховано в іншій редакції   
    -209- Семенуха Р.С.
Абзац другий пункту 24 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"; ветеранам праці; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, інвалідам, дітям-інвалідам та особам, які супроводжують інвалідів Ігрупи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого), а також здійснюються видатки на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії.».
 
Враховано в іншій редакції   
80. 4. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про захист рослин»; громадянам відповідно до пункту «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру», частини другої статті 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту»; багатодітним сім’ям; дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.».
 
-210- Зубач Л.Л.
У пункті 24 розділу І законопроекту:
у абзаці третьому слова та розділові знаки «особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; « замінити на слова та розділові знаки «звільненим зі служби за віком, у зв’язку з хворобою або за вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; «.
 
Відхилено   32. У статті 103-1:
1) частину другу викласти в такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
90 відсотків загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому. Зазначені кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету;
10 відсотків загального обсягу субвенції надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві»;
 
    -211- Зубач Л.Л.
Доповнити новими абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
«Статтю 102 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг здійснюються компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.»;
 
Відхилено    
    -212- Білоцерковець Д.О.
Доповнити пункт 25 розділу І законопроекту новим підпунктом у такій редакції:
«Частину другу статті 103-1 викласти в такій редакції:
«2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється таким чином:
90 відсотків загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними місцевими бюджетами (крім міста Києва) залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому;
10 відсотків загального обсягу субвенції надається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві.
Субвенція, зазначена у абзаці другому цієї частини може спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розмірі не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету, субвенція, зазначена у абзаці третьому частини другої цієї статті спрямовується на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві у розмірі 100 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для бюджету міста Києва.»
 
Враховано в іншій редакції   
81. 25. У частині третій статті 103-1 слова «, та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити.
 
-213- Недава О.А.
Не виключати норми чинного Бюджетного кодексу України, які стосуються погодження з Комітетом Верховної Ради #102622
 
Відхилено   2) у частині третій слова «та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити.
 
    -214- Співаковський О.В.
До пункту 25 законопроекту:
частину третю статті 103-1 викласти в наступні редакції:
« 3. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об'єктів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику #102622
 
Відхилено    
    -215- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
Внести зміни до Бюджетного кодексу України, якими передбачити, що переліки об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення і доріг комунальної власності затверджуються обласними радами, а не облдержадміністраціями.
 
Відхилено    
82. 26. У статті 103-2:
 
   33. У статті 103-2:
 
83. 1) пункт 6 частини першої після слів «навчально-реабілітаційні центри» доповнити словами «, інклюзивно-ресурсні центри»;
 
-216- Денисенко В.І.
Підпункт 1 пункту 26 розділу І доповнити абзацом такого змісту:
«частину першу статті 103-2 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти».
 
Враховано   1) у частині першій:
пункт 6 доповнити словами «інклюзивно-ресурсні центри»;
доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти»;
 
    -217- Семенуха Р.С.
Підпункт 1 пункту 26 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«1) у частині першій:
в абзаці першому слово «педагогічних « виключити;
пункт 6 після слів «навчально-реабілітаційні центри» доповнити словами «, інклюзивно-ресурсні центри»; «.
 
Відхилено    
84. 2) у частині третій:
 
-218- Співаковський О.В.
До пункту 26 законопроекту:
У статті 103-2:
Абзац шостий частини третьої викласти в наступній редакції:
“ Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти здійснює розподіл резерву освітньої субвенції та може визначати напрями використання таких коштів.”.
 
Відхилено   2) у частині третій:
 
85. пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
 
   пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
 
86. «2) розрахункова наповнюваність класів;
 
   «2) розрахункова наповнюваність класів;
 
87. 3) навчальні плани.»;
 
   3) навчальні плани»;
 
88. в абзаці шостому слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити.
 
-219- Куліченко І.І.
Частину 26 розділу І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«3) у частині четвертій слова «з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення» замінити словами «з урахуванням цільового призначення субвенції на оплату поточних видатків та оновлення»;
4) доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів освітньої субвенції.».
 
Відхилено   в абзаці шостому слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити.
 
    -220- Спориш І.Д.
Частину 26 розділу І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«3) у частині четвертій слова «з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення» замінити словами «з урахуванням цільового призначення субвенції на оплату поточних видатків та оновлення»;
4) доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів освітньої субвенції.».
 
Відхилено    
    -221- Пресман О.С.
Частину 26 розділу І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«3) у частині четвертій слова «з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення» замінити словами «з урахуванням цільового призначення субвенції на оплату поточних видатків та оновлення»;
4) доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів освітньої субвенції.».
 
Відхилено    
    -222- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
Частину 26 розділу І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«3) у частині четвертій слова «з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення» замінити словами «з урахуванням цільового призначення субвенції на оплату поточних видатків та оновлення»;
4) доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів освітньої субвенції.».
 
Відхилено    
    -223- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Частину 26 розділу І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«3) у частині четвертій слова «з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення» замінити словами «з урахуванням цільового призначення субвенції на оплату поточних видатків та оновлення»;
4) доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів освітньої субвенції.».
 
Відхилено    
    -224- Мельник С.І.
Частину 26 розділу І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«3) у частині четвертій слова «з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення» замінити словами «з урахуванням цільового призначення субвенції на оплату поточних видатків та оновлення»;
4) доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів освітньої субвенції.».
 
Відхилено    
    -225- Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 26 розділу І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
"3) у частині четвертій слова "з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення" замінити словами "з урахуванням цільового призначення субвенції на оплату поточних видатків та оновлення";
4) доповнити новою частиною такого змісту:
"5. Видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів освітньої субвенції."
 
Відхилено    
    -226- Недава О.А.
Не виключати норми чинного Бюджетного кодексу України, які стосуються погодження з Комітетом Верховної Ради #102622
 
Відхилено    
89. 27. У статті 103-4:
 
   34. У статті 103-4:
 
90. 1) частину першу після слова і цифр «статті 89» доповнити словами « (крім підпункту «г»)»;
 
-227- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 27 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) частину першу після слова і цифр «статті 89» доповнити словами « (крім підпункту «г»)»;
 
91. 2) в абзаці шостому частини третьої слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити.
 
-228- Співаковський О.В.
До пункту 27 законопроекту:
У статті 103-4:
Абзац шостий частини третьої викласти в наступній редакції:
#102622
 
Відхилено   2) в абзаці шостому частини третьої слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити.
 
    -229- Недава О.А.
не виключати норми чинного Бюджетного кодексу України, які стосуються погодження з Комітетом Верховної Ради #102622
 
Відхилено    
    -230- Мельник С.І.
Частину 27 розділу І доповнити пунктом 2 та 3 такого змісту:
«2) у частині 1 слова «оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я» виключити;
3) частину 3 доповнити абзацом п’ятим «4) Капітаційна ставка для мешканців міст, де розташовані ядерні установки, коригується на коефіцієнт 1, 4».
Пункт 2 частини 27 розділу І вважати відповідно пунктом 4.
 
Відхилено    
    -231- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
Частину 27 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«3) доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Видатки, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів медичної субвенції.».
 
Відхилено    
    -232- Куліченко І.І.
Частину 27 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«3) доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Видатки, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів медичної субвенції.».
 
Відхилено    
    -233- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Частину 27 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«3) доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Видатки, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів медичної субвенції.».
 
Відхилено    
    -234- Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 27 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"3) доповнити новою частиною такого змісту:
"5. Видатки, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів медичної субвенції."
 
Відхилено    
    -235- Спориш І.Д.
Частину 27 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«3) доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Видатки, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів медичної субвенції.».
 
Відхилено    
    -236- Пресман О.С.
Частину 27 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«3) доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Видатки, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів медичної субвенції.».
 
Відхилено    
    -237- Мельник С.І.
Частину 27 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«3) доповнити новою частиною такого змісту:
«5. Видатки, визначені частиною першою цієї статті здійснюється виключно за рахунок коштів медичної субвенції.».
 
Відхилено    
92. 28. Доповнити Кодекс статтею 103-6 такого змісту:
 
-238- Євлахов А.С.
Викласти пункт 28 частини І законопроект у наступній редакції:
« Доповнити Кодекс статтею 103-6 такого змісту:
«Стаття 103-6. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
1. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
видатки навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103-2 цього Кодексу, крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників;
видатки закладів охорони здоров’я, визначених у частині першій статті 103-4 цього Кодексу, з оплати комунальних послуг і енергоносіїв.
2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для обласних бюджетів, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
3. Додаткова дотація розподіляється між відповідними місцевими бюджетами в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України з врахуванням розрахункових обсягів на плановий рік освітньої та медичної субвенції відповідним місцевим бюджетам.»
 
Відхилено   35. Доповнити статтею 103-6 такого змісту:
 
93. «Стаття 103-6. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
 
   «Стаття 103-6. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я
 
94. 1. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
 
   1. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на:
 
95. видатки навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103-2 цього Кодексу, крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників;
 
-239- Денисенко В.І.
Абзац четвертий пункту 28 розділу І викласти в такій редакції:
«видатки навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103-2 цього Кодексу (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначених пунктами 1-6 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, а також навчальних закладів, визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, в частині здобуття повної загальної середньої освіти);»
 
Враховано   1) видатки навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103-2 цього Кодексу (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначених пунктами 1-6 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, а також навчальних закладів, визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, в частині здобуття повної загальної середньої освіти);
 
    -240- Одарченко Ю.В.
У пункті 28 розділу І у частині першій нової редакції статті 103-6 слова «крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників; « виключити
 
Відхилено    
    -241- Семенуха Р.С.
В абзаці четвертому пункту 28 розділу І проекту Закону слово «педагогічних « виключити;
 
Відхилено    
96. видатки закладів охорони здоров’я, визначених у частині першій статті 103-4 цього Кодексу, з оплати комунальних послуг і енергоносіїв.
 
-242- Денисенко В.І.
Абзац п’ятий пункту 28 розділу І викласти в такій редакції:
«видатки закладів охорони здоров’я, визначених у пункті 3 частини першої статті 89 та у пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.»
 
Враховано   2) видатки закладів охорони здоров’я, визначених у пункті 3 частини першої статті 89 та у пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
 
97. 2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для обласних бюджетів.
 
-243- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
Доповнити статтю 103-6 нормою, за якою розподіл додаткової дотації між обласним бюджетом, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення та бюджетами об’єднаних територіальних громад затвердження безпосередньо законом про Державний бюджет України
 
Відхилено   2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для обласних бюджетів.
 
    -244- Зубач Л.Л.
У пункті 28 розділу І у запропонованій редакції статті 103-6 у частині другій після слів «охорони здоров'я для обласних бюджетів» додати слова та розділові знаки «, бюджетів міст обласного значення, міст Києва та Севастополя»;.
 
Відхилено    
    -245- Семенуха Р.С.
Абзаци шостий - шістнадцятий пункту 28 розділу І проекту Закону замінити абзацами такого змісту:
«2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється Міністерством фінансів України, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
1) кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
2) надходження зазначених у пункті 1 частини першої статей 64 і 66 цього Кодексу доходів відповідних місцевих бюджетів, зазначених у частині другій цієї статті, за відповідний звітний період року, що передує плановому;
3) індекс податкоспроможності відповідного бюджету.»;
 
Відхилено    
98. 3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розподіляється між обласними бюджетами з урахуванням таких параметрів:
 
-246- Барна О.С.
Пункт 3 статті 103-6 викласти у наступній редакції: «Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я розподіляється між обласними бюджетами з урахуванням приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області».
Також, пропоную проводити розподіл додаткової дотації з урахуванням бюджетів міст обласного значення.
 
Відхилено   3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розподіляється між обласними бюджетами з урахуванням таких параметрів:
 
    -247- Вілкул О.Ю.
Павлов К.Ю.
Колєсніков Д.В.
Гальченко А.В.
Внести зміни до пункту 28 розділу І законопроекту, а саме: частину 3 статті 103-6 Бюджетного кодексу України викласти у наступній редакції:
„3. Додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я розподіляється між обласними бюджетами з урахуванням таких параметрів:
кількість населення;
обсяг видатків на утримання переданих закладів освіти та охорони здоров’я.
Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється в таких пропорціях:
50 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги чисельності наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;
50 відсотків обсягу - пропорційно до питомої ваги обсягу видатків на утримання переданих закладів освіти та охорони здоров’я зведеного бюджету області.»
Частину 4 статті 103-6 пропоную вилучити.
 
Відхилено    
99. кількість населення;
 
   1) кількість населення;
 
100. надходження доходів місцевих бюджетів області, зазначених у пункті 1 частини першої статей 64 і 66 цього Кодексу, за відповідний звітний період року, що передує плановому;
 
   2) надходження доходів місцевих бюджетів області, визначених пунктом 1 частини першої статей 64 і 66 цього Кодексу, за відповідний звітний період року, що передує плановому;
 
101. приведений індекс відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.
 
   3) приведений індекс відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.
 
102. Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється в таких пропорціях:
 
   Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється в таких пропорціях:
 
103. 50 відсотків обсягу — пропорційно до питомої ваги чисельності наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;
 
   50 відсотків обсягу — пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;
 
104. 50 відсотків обсягу — пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.
 
   50 відсотків обсягу — пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області.
 
105. 4. Приведений індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, який визначається як сума середнього індексу податкоспроможності зведених бюджетів областей, значення якого дорівнює 1, та показника, який відображає різницю між середнім індексом податкоспроможності зведених бюджетів областей та індексом податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області.
 
   4. Приведений індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що визначається як сума середнього індексу податкоспроможності зведених бюджетів областей, значення якого дорівнює 1, та показника, що відображає різницю між середнім індексом податкоспроможності зведених бюджетів областей та індексом податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області.
 
106. Індекс податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності зведеного бюджету такої області порівняно з аналогічним середнім показником зведених бюджетів областей у розрахунку на одну людину.
 
   Індекс податкоспроможності відповідного зведеного бюджету області є коефіцієнтом, що визначає рівень податкоспроможності зведеного бюджету такої області порівняно з аналогічним середнім показником зведених бюджетів областей у розрахунку на одну людину.
 
107. 5. Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється між районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, та затверджується рішенням про обласний бюджет.».
 
-248- Мельник С.І.
Куліченко І.І.
У абзаці 16 пункту 28 розділу І (щодо частини п’ятої нової статті 103-6 Бюджетного кодексу) слова «районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «місцевими бюджетами».
 
Враховано   5. Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється між місцевими бюджетами у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, та затверджується рішенням про обласний бюджет».
36. У другому реченні частини другої статті 122 слова «рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «рад відповідних об’єднаних територіальних громад».
 
    -249- Мельник С.І.
Частину 28 розділу І доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) у частині п’ятій після слів «здійснюється між районними бюджетами та» доповнити словами «бюджетами міст обласного значення».
 
Враховано в іншій редакції   
    -250- Недава О.А.
частину 5 нової статті 103-6 викласти у такій редакції: «Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється між обласними, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, та затверджується рішенням про обласний бюджет»;
 
Враховано в іншій редакції   
    -251- Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Абзац шістнадцятий частини 28 розділу І щодо доповнення новою статтею 103-6 викласти в такій редакції:
«5. Розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я здійснюється між міськими, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та затверджується рішенням про обласний бюджет.».
 
Враховано частково    
    -252- Мельник С.І.
Частину 28 розділу І доповнити абзацом сімнадцятим такого змісту:
«6. Районні бюджети та бюджети об’єднаних територіальних громад затверджують у рішеннях про відповідний бюджет обсяг додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, передбачений таким бюджетам у проекті рішення про обласний бюджет.»
 
Відхилено    
    -253- Недава О.А.
Доповнити Розділ ІV «Міжбюджетні відносини» новою статтею 103-7 такого змісту: «Стаття 103-7. Додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів з причини негативного впливу на економіку регіону проведення антитерористичної операції
1. Додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів з причини негативного впливу на економіку регіону проведення антитерористичної операції спрямовується на компенсацію втрат:
від неврахування в обсягах базової та реверсної дотацій впливу економічної блокади, насильницького захоплення українських підприємств, розташованих на території, тимчасово непідконтрольній українській владі, кількості внутрішньо переміщених осіб;
доходів місцевих бюджетів населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, внаслідок наданих державою пільг зі сплати податків і зборів.
2. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги додаткової дотації на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів з причини негативного впливу на економіку регіону проведення антитерористичної операції для обласного бюджету Донецької області.
3. Розподіл додаткової дотації на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів з причини негативного впливу на економіку регіону проведення антитерористичної операції здійснюється між місцевими бюджетами області у порядку, визначеному обласною державною адміністрацією, та затверджується рішенням про обласний бюджет.»;
 
Відхилено    
    -254- Одарченко Ю.В.
Пункт 29 розділу І виключити
 
Враховано /при прийнятті законопроекту у І читанні/   
    -255- Недава О.А.
не виключати норми чинного Бюджетного кодексу України, які стосуються погодження з Комітетом Верховної Ради #102622
 
Враховано /при прийнятті законопроекту у І читанні/   
    -256- Співаковський О.В.
До пункту 29 законопроекту:
Частину шостій статті 108 викласти в наступній редакції:
«6. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та відповідними комітетами Верховної Ради України з питань, віднесених до предмету їх відання може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. При цьому обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподіляються у порядку, визначеному відповідним законом про місцеві вибори. Особливості розподілу обсягів освітньої субвенції і медичної субвенції щодо резерву коштів та перерозподілу обсягів таких субвенцій між місцевими бюджетами можуть визначатися законом про Державний бюджет України.».
 
Відхилено    
108. 30. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
 
-257- Денисенко В.І.
Розділ І законопроекту доповнити положеннями такого змісту:
«У частині третій статті 71 слова «комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «оновлення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів і комунальних закладів охорони здоров’я».
Пункт 8 частини першої статті 87 доповнити підпунктами «е», «є» і «ж» такого змісту:
«е) державні програми громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями;
є) державні програми розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, що перебувають у державній власності, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
ж) програму державних гарантій медичного обслуговування населення».
У пункті 3 частини першої статті 89:
1) доповнити підпунктами «а-1», «ґ», «д» і «е» такого змісту:
«а-1) первинну медичну допомогу (медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські і фельдшерські пункти, центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та інші заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу);»;
«ґ) співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад;
д) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад, і місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;
е) місцеві програми громадського здоров’я».
Пункт 3 частини першої статті 90 доповнити підпунктами «ґ», «д» і «е» такого змісту:
«ґ) співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад;
д) регіональні програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, і регіональні програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;
е) регіональні програми громадського здоров’я».
Розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1. Установити, що у зв’язку з реалізацією Закону України від 19 жовтня 2017 року «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» окремі положення цього Кодексу застосовуються таким чином:
1) у пункті 8 частини першої статті 87 цього Кодексу:
підпункти «а», «б», «в» і «г» діють до 1 січня 2020 року;
підпункт «д» вводиться в дію з 1 липня 2018 року та діє до 1 січня 2020 року;
підпункти «е», «є» і «ж» вводяться в дію з 1 січня 2020 року;
2) у пункті 3 частини першої статті 89 цього Кодексу:
підпункт «а-1» діє до 1 липня 2018 року;
підпункти «а», б» і «в» діють до 1 січня 2020 року;
підпункт «г» вводиться в дію з 1 липня 2018 року та діє до 1 січня 2020 року;
підпункти «ґ», «д» і «е» вводяться в дію з 1 січня 2020 року;
3) у пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу:
підпункти «а», б», «в» і «г» діють до 1 січня 2020 року;
підпункти «ґ», «д» і «е» вводяться в дію з 1 січня 2020 року;
4) пункт 8 частини першої статті 97 і стаття 103-4 цього Кодексу діють до 1 січня 2020 року; .
5) з 1 липня 2018 року до 1 січня 2020 року, як виняток з положень підпункту «д» пункту 8 частини першої статті 87 цього Кодексу, бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, комунальні заклади охорони здоров’я яких не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги, спрямовується медична субвенція у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
/такою пропозицією врегульовуються питання, порушені в урядовому законопроекті за реєстр. № 6604, прийнятому у І читанні/.
 
Враховано   37. У розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
1) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1. Установити, що у зв’язку з реалізацією Закону України від 19 жовтня 2017 року «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» окремі положення цього Кодексу застосовуються таким чином:
1) у пункті 8 частини першої статті 87 цього Кодексу:
підпункти «а», «б», «в» і «г» діють до 1 січня 2020 року;
підпункт «д» вводиться в дію з 1 липня 2018 року та діє до 1 січня 2020 року;
підпункти «е», «є» і «ж» вводяться в дію з 1 січня 2020 року;
2) у пункті 3 частини першої статті 89 цього Кодексу:
підпункт «а-1» діє до 1 липня 2018 року;
підпункти «а», б» і «в» діють до 1 січня 2020 року;
підпункт «г» вводиться в дію з 1 липня 2018 року та діє до 1 січня 2020 року;
підпункти «ґ», «д» і «е» вводяться в дію з 1 січня 2020 року;
3) у пункті 3 частини першої статті 90 цього Кодексу:
підпункти «а», б», «в» і «г» діють до 1 січня 2020 року;
підпункти «ґ», «д» і «е» вводяться в дію з 1 січня 2020 року;
4) пункт 8 частини першої статті 97 і стаття 103-4 цього Кодексу діють до 1 січня 2020 року;
5) з 1 липня 2018 року до 1 січня 2020 року, як виняток з положень підпункту «д» пункту 8 частини першої статті 87 цього Кодексу, бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, комунальні заклади охорони здоров’я яких не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги, спрямовується медична субвенція у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
2) в абзаці першому пункту 10 слова та цифри «до 1 березня 2017 року» замінити словами та цифрами «до 1 березня 2018 року»;
3) у підпункті 4 пункту 9 після слів «осіб рядового і начальницького складу» доповнити словом «поліцейських»;
 
    -258- Куліченко І.І.
Частину 30 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у абзаці першому пункту 10 слова та цифри «до 1 березня 2017 року» замінити словами та цифрами «до 1 березня 2018 року».
 
Враховано    
    -259- Спориш І.Д.
Частину 30 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у абзаці першому пункту 10 слова та цифри «до 1 березня 2017 року» замінити словами та цифрами «до 1 березня 2018 року».
 
Враховано    
    -260- Пресман О.С.
Частину 30 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у абзаці першому пункту 10 слова та цифри «до 1 березня 2017 року» замінити словами та цифрами «до 1 березня 2018 року».
 
Враховано    
    -261- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
Частину 30 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у абзаці першому пункту 10 слова та цифри «до 1 березня 2017 року» замінити словами та цифрами «до 1 березня 2018 року».
 
Враховано    
    -262- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Частину 30 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у абзаці першому пункту 10 слова та цифри «до 1 березня 2017 року» замінити словами та цифрами «до 1 березня 2018 року».
 
Враховано    
    -263- Мельник С.І.
Частину 30 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новим пунктом такого змісту:
«1) у абзаці першому пункту 10 слова та цифри «до 1 березня 2017 року» замінити словами та цифрами «до 1 березня 2018 року».
 
Враховано    
    -264- Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 30 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити новим пунктом такого змісту:
"1) у абзаці першому пункту 10 слова та цифри "до 1 березня 2017 року" замінити словами та цифрами "до 1 березня 2018 року".
 
Враховано    
    -265- Денисенко В.І.
Пункт 30 розділу І доповнити підпунктом такого змісту:
«__) у підпункті 4 пункту 9 після слів «осіб рядового і начальницького складу» доповнити словом «поліцейських».
 
Враховано    
109. 1) у підпункті 1-1 пункту 14 слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити;
 
-266- Іщейкін К.Є.
Пункт 30 розділу І доповнити положенням (з набранням ним чинності з дня опублікування відповідного закону) такого змісту:
«в абзаці другому пункту 16 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова і цифри «у 2016 році» виключити». /положення законопроекту за реєстр. №7345 і урядового законопроекту за реєстр. №6668/.
 
Враховано   4) у підпункті 1-1 пункту 14 слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити;
5) в абзаці другому пункту 16 слова і цифри «у 2016 році» виключити;
 
110. 2) підпункт 1 пункту 17 доповнити абзацом такого змісту:
 
-267- -Фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
- У частині 30 розділу І щодо змін у розділі VІ «Прикінцеві та перехідні положення»:
а.) пункт 2 - виключити.
б.) у пункті 11 абзац сьомий - виключити, у зв’язку з чим назву пункту викласти в такій редакції:
«11) доповнити розділ пунктом 43-1 такого змісту: «.
 
Відхилено   6) підпункт 1 пункту 17 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
 
111. «У разі недостатності або відсутності коштів спеціального фонду місцевих бюджетів для здійснення повернення помилково або надміру сплачених платежів, визначених у цьому підпункті, підкріплення коштами таких повернень відбувається за рахунок залучення до спеціального фонду місцевого бюджету коштів із загального фонду відповідного місцевого бюджету (з урахуванням вимог частини сьомої статті 13 цього Кодексу);»;
 
-268- Денисенко В.І.
Абзац другий підпункту 2 пункту 30 розділу І викласти в такій редакції:
«У разі недостатності коштів спеціального фонду місцевих бюджетів для повернення помилково або надміру сплачених сум із збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності таке повернення здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідного місцевого бюджету».
 
Враховано   «У разі недостатності коштів спеціального фонду місцевих бюджетів для повернення помилково або надміру сплачених сум із збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності таке повернення здійснюється за рахунок коштів загального фонду відповідного місцевого бюджету»;
7) доповнити пунктом 17-2 такого змісту:
«17-2. Установити, як виняток з положень пункту 5-1 частини другої статті 29, пунктів 4-1 і 4-2 частини першої статті 64, пункту 4-1 частини першої статті 66 та пункту 3-1 частини першої статті 69 цього Кодексу, що надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2017 року, податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату (крім надміру сплачених сум, визначених абзацом другим цього пункту) зараховуються (здійснюються) до/з державного бюджету у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2018 року.
Надміру сплачені суми до 31 грудня 2017 року за податковими зобов’язаннями з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату, що нараховуватимуться за звітні (податкові) періоди починаючи з 1 січня 2018 року, підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами відповідно до нормативів, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
    -269- Денисенко В.І.
Розділ VІ. Прикінцеві та перехідні положення доповнити пунктом 17-2 такого змісту:
«17-2. Установити, як виняток з положень пункту 5-1 частини другої статті 29, пунктів 4-1 і 4-2 частини першої статті 64, пункту 4-1 частини першої статті 66 та пункту 3-1 частини першої статті 69 цього Кодексу, що надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період 2017 року, податкового боргу та повернення помилково або надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 року з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату (крім надміру сплачених сум, визначених абзацом другим цього пункту) зараховуються (здійснюються) до/з державного бюджету у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2018 року.
Надміру сплачені суми до 31 грудня 2017 року за податковими зобов’язаннями з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату, що нараховуватимуться за звітні (податкові) періоди починаючи з 1 січня 2018 року, підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами відповідно до нормативів, визначених цим Кодексом, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
112. 3) пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:
 
-270- Одарченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 30 розділу І викласти у наступній редакції:
«3) пункт 18 викласти у наступній редакції:
«18. Установити, що програмно-цільовий метод у бюджетному процесі застосовується за рішенням відповідної місцевої ради, але не пізніше, як зі складання місцевого бюджету на 2020 рік.»
 
Відхилено   8) пункт 18 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
113. «Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які не мають взаємовідносин з державним бюджетом, застосовується починаючи із складання проектів таких місцевих бюджетів на 2019 рік.»;
 
   «Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які не мають взаємовідносин з державним бюджетом, застосовується починаючи із складання проектів таких місцевих бюджетів на 2019 рік»;
 
114. 4) у пункті 19:
 
   9) у пункті 19:
 
115. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
116. «19. Передбачати у законі про Державний бюджет України стабілізаційну дотацію (як додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам) до завершення процесу об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».»;
 
-271- Левченко Ю.В.
Абзац 3 підпункту 4 пункту 30 розділу 1 законопроекту доповнити наступними словами
«в обсязі не менше 1 відсотка обсягу надходжень податків та зборів до місцевих бюджетів; «.
 
Відхилено   «19. Передбачати у законі про Державний бюджет України стабілізаційну дотацію (як додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам) до завершення процесу об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;
 
117. в абзаці другому слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити;
 
   в абзаці другому слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити;
 
118. 5) у пункті 20:
 
   10) у пункті 20:
 
119. в абзаці першому цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
 
   в абзаці першому цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
 
120. у другому реченні абзацу п’ятого цифри «2016» замінити цифрами «2017»;
 
   в абзаці п’ятому цифри «2016» замінити цифрами «2017»;
 
121. 6) в абзаці першому пункту 20-1 слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів»;
 
   11) в абзаці першому пункту 20-1 слова «кваліфікованих робітників» замінити словом «кадрів»;
 
122. 7) абзац четвертий пункту 22 виключити;
 
-272- Денисенко В.І.
Підпункт 7 пункту 30 розділу І виключити
 
Враховано      
123. 8) в абзаці восьмому пункту 24 слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити;
 
-273- Недава О.А.
Не виключати норми чинного Бюджетного кодексу України, які стосуються погодження з Комітетом Верховної Ради #102622
 
Відхилено   12) в абзаці восьмому пункту 24:
слова «за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету» виключити;
доповнити реченням такого змісту: «Затверджені відповідними обласними державними адміністраціями, обласними військово-цивільними адміністраціями переліки об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок зазначених залишків коштів, погоджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
    -274- Амельченко В.В.
Підпункт 8 пункту 30 розділу І доповнити положенням такого змісту:
«абзац восьмий пункту 24 доповнити реченням такого змісту:
«Затверджені відповідними обласними державними адміністраціями, обласними військово-цивільними адміністраціями переліки об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок зазначених залишків коштів, погоджуються Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано    
124. 9) доповнити розділ пунктом 24-2 такого змісту:
 
-275- Мельник С.І.
Куліченко І.І.
Підпункт 9 пункту 30 розділу Івиключити.
 
Враховано      
125. «24-2. Установити, що для місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, при горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності місцевих бюджетів базова дотація визначається в обсязі, затвердженому для таких бюджетів на 2015 рік.
 
      
126. При цьому зазначений обсяг базової дотації затверджується у складі базової дотації як резерв коштів.
 
      
127. Кабінет Міністрів України здійснює розподіл зазначеного резерву між обласними бюджетами пропорційно до питомої ваги кількості облікованих внутрішньо переміщених осіб за відповідний звітний період поточного року.»;
 
-276- Єфімов М.В.
Розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 24-3 такого змісту:
24-3) Тимчасово, до повернення населених пунктів Донецької та Луганської областей під контроль державної влади, при здійсненні горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (відповідно до статей 98 та 99 цього Кодексу) у кількості населення додатково враховується кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб за даними центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах соціальної політики, трудових відносин, соціального захисту населення.
 
Враховано   13) доповнити розділ пунктом 24-2 такого змісту:
«24-2. Тимчасово, до повернення населених пунктів Донецької та Луганської областей під контроль державної влади, при здійсненні горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (відповідно до статей 98 та 99 цього Кодексу) у кількості населення додатково враховується кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб за даними центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах соціальної політики, трудових відносин, соціального захисту населення»;
14) у пункті 26 слова і цифри «частини першої статті 25, частини другої статті 35, частини четвертої статті 36, частини п'ятої статті 41, статті 57, частини другої статті 61 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84)» замінити словами і цифрами «Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380)»;
 
    -277- Недава О.А.
Доповнити розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» новими статтями:
статтею 24-3 такого змісту: «Стаття 24-3. Установити, що тимчасово, до повернення під контроль державної влади населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади виконують свої повноваження, здійснюються з урахуванням таких особливостей:
1) податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 11 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території Донецької та Луганської областей, як виняток з положень пункту 1 частини другої статті 29 цього Кодексу зараховується у розмірі: 15 відсотків - до спеціального фонду бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, Донецької та Луганської областей; 10 відсотків - до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів цих областей, та є надходженнями бюджету розвитку;
2) при горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності відповідних обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, районних бюджетів враховується значення індексу податкоспроможності відповідного бюджету.
Якщо значення індексу:
в межах 0, 9 - 1, 1 - вирівнювання не здійснюється;
менше 0, 9 - надається базова дотація відповідному бюджету в обсязі 80 відсотків суми, необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0, 9;
більше 1, 1 - передається реверсна дотація з відповідного бюджету в обсязі 50 відсотків суми, що перевищує значення такого індексу 1, 1;
3) по міських (міст обласного значення) та районних бюджетах районів, до складу яких входять населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, при розподілі освітньої субвенції на основі формули, як виняток з положень пункту 2 частини третьої статті 103-2 цього Кодексу, враховується параметр фактичної наповнюваності класів, яка склалася на 5 вересня року, що передує плановому.»;
 
Відхилено    
    -278- Недава О.А.
статтею 24-4 такого змісту: «Стаття 24-4. Установити, що тимчасово, до повернення населених пунктів Донецької та Луганської областей під контроль державної влади, починаючи із формування проекту Державного бюджету України на 2018 рік при здійсненні горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, районних бюджетів та розподілі міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, а також розподілі коштів державного фонду регіонального розвитку між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем норми абзаців 3 і 4 частини третьої статті 24-1, частини другої статті 94, пункту 1 частини першої статті 95, пунктів 1 і 4 частини першої та частини другої статті 98, пунктів 1 і 3 частини першої та частини другої статті 99, пункту 1 частини третьої статті 103-4, пунктів 1 і 3 частини третьої та частини четвертої статті 103-6, частини 3 статті 105 застосовуються урахуванням кількості населення, що включає внутрішньо переміщених осіб, облікованих відповідно до законодавства України та внесених в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб.»;
 
Враховано частково    
    -279- Недава О.А.
У пункті 26 розділу VІ Бюджетного кодексу України слова «… статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433); … частини третьої статті 119» … Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375); …» виключити.
 
Відхилено    
    -280- Денисенко В.І.
Пункт 30 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«__) у пункті 26 слова і цифри «частини першої статті 25, частини другої статті 35, частини четвертої статті 36, частини п'ятої статті 41, статті 57, частини другої статті 61 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84)» замінити словами і цифрами «Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380)».
 
Враховано    
128. _) у пункті 33:
 
   15) у пункті 33:
 
129. в абзаці першому цифри «2018» замінити цифрами «2019», після слів «доріг загального користування» доповнити словами «ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування»;
 
-281- Дерев'янко Ю.Б.
Доповнити статтю 30 розділу І законопроекту новим пунктом 10 такого змісту:
«10) у абзаці першому пункту 33 цифри 2018» замінити цифрами «2019», після слів «доріг загального користування" доповнити словами "ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування»,
змінивши відповідно нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано /при прийнятті законопроекту у І читанні/  в абзаці першому цифри «2018» замінити цифрами «2019», після слів «доріг загального користування» доповнити словами «ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування»;
 
    -282- Мельник С.І.
Частину 30 розділу І доповнити пунктом 10 такого змісту:
«У абзаці першому пункту 33 слова та цифри «до 1 січня 2018 року» замінити словами та цифрами «до 1 січня 2019 року»«.
Пункти 10-11 частини 30 розділу І вважати відповідно пунктами 11-12.
 
Враховано /при прийнятті законопроекту у І читанні/   
    -283- Яценко А.В.
Пункт 30 Розділу І Законопроекту доповнити новим підпунктом 10) такого змісту:
«10) у пункті 33:
в абзаці першому слова та цифри «до 1 січня 2018 року» замінити словами та цифрами «до 1 січня 2020 року»
пункт 33 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«Зазначені кошти можуть спрямовуватися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»;
в зв’язку з цим абзац четвертий, п’ятий, шостий та сьомий вважати абзацами п’ятим, шостим, сьомим та восьмим.».
В зв’язку з цим підпункти 10) та 11) пункту 30 Розділу І Законопроекту вважати підпунктами 11) та 12).
 
Враховано в іншій редакції /при прийнятті законопроекту у І читанні/   
    -284- Дубневич Б.В.
Горбунов О.В.
Уточнити зміни до пункту 33 розділу VІ Кодексу, прийняті у І читанні, для усунення неоднозначного трактування та неузгодженостей з іншими нормами цього пункту, а саме:
1) доповнити положенням такого змісту:
«в абзаці третьому пункту 33 слова «щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом» замінити словами «щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету», а після слів «митного оформлення товарів» доповнити словом « (продукції)»;
2) новий абзац восьмий пункту 33 викласти в новій редакції, замінивши абзацами восьмим-одинадцятим такого змісту:
«Установити, що у 2018 році для реалізації експерименту:
загальний річний обсяг щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету визначається у сумі подвоєного загального обсягу фактичних надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2017 року, збільшеного на індекс споживчих цін 2017 року (у середньому до попереднього року);
загальний обсяг щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету розраховується виходячи із загального річного обсягу таких індикативних показників пропорційно до частки загального обсягу щомісячних фактичних надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету у 2017 році в загальному річному обсязі таких фактичних надходжень.
Для цілей цього пункту під митними платежами розуміються мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), що справляються під час митного оформлення товарів (продукції), за виключенням таких платежів від імпорту товарів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною митницею Державної фіскальної служби України».
 
Відхилено    
130. доповнити абзацом такого змісту:
 
      
131. «Установити, що у 2018 році для реалізації митного експерименту щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету на 2018 рік розраховуються виходячи із фактичних надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2017 року, збільшених на індекс споживчих цін 2017 року (у середньому до попереднього року) без урахування фактичних надходжень, здійснених енергетичною митницею;
 
-285- Денисенко В.І.
Пункт 33 розділу VІ Кодексу, прийнятий у І читанні, викласти в такій редакції:
«33. Установити, що з 1 січня 2018 року до 1 січня 2019 року запроваджується експеримент з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування у всіх областях та місті Києві, а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві.
Перелік об'єктів, щодо яких здійснюється реалізація зазначених заходів згідно з експериментом, затверджується відповідною обласною, Київською міською державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та з подальшим погодженням з #102622
На період проведення експерименту для реалізації заходів у разі перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначених у розписі державного бюджету за загальним фондом, 50 відсотків такого перевиконання, як виняток з положень частини другої статті 29, статті 69-1, частини другої статті 85, статей 87 і 91 цього Кодексу, зараховується до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету міста Києва в обсязі, пропорційному до суми перевиконання на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та міста Києва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі отримання обласними бюджетами та бюджетом міста Києва в цілому по Україні за рахунок експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування коштів у обсязі менше 1,5 млрд. грн. протягом І кварталу, 3,0 млрд. грн. - півріччя, 4,5 млрд. грн. - 9 місяців та 6 млрд. грн. за 2018 рік (на останній банківський день), здійснюється поквартальна компенсація з дорожнього фонду державного бюджету з урахуванням сум компенсацій наданих протягом попередніх кварталів поточного бюджетного року (наростаючим підсумком з початку року). Суми компенсації розподіляються пропорційно до суми перевиконання за звітний квартал на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та міста Києва, а у разі відсутності таких перевиконань сума компенсації переноситься на наступний квартал.
Кабінету Міністрів України:
затвердити методику розрахунку щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету у територіальному розрізі з урахуванням відповідних надходжень за останній бюджетний період та інших факторів, що впливають на обсяги таких платежів;
погодити щомісячні індикативні показники надходжень митних платежів до загального фонду державного бюджету з #102622
щомісячно інформувати Верховну Раду України, Президента України та Рахункову палату про реалізацію експерименту (з наведенням відповідних щомісячних індикативних показників, фактичних надходжень та обсягів спрямування бюджетних коштів до спеціальних фондів обласних бюджетів та бюджету міста Києва, а також інформації про використання таких бюджетних коштів).
 
Враховано в іншій редакції /абзац 1 - в редакції І читання; решта змін викладено як зміни до абзацу 3 (з техніко-юридичними правками і заміною слів «дорожнього фонду державного бюджету» словами «державного дорожнього фонду за рахунок коштів, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 24-2 цього Кодексу») і абзацу 5 чинної редакції/  абзац третій доповнити реченнями такого змісту: «У разі отримання обласними бюджетами та бюджетом міста Києва в цілому по Україні за рахунок експерименту коштів у обсязі менше 1,5 млрд гривень протягом першого кварталу, 3 млрд гривень – першого півріччя, 4,5 млрд гривень – дев’яти місяців та 6 млрд гривень - за 2018 рік (на останній банківський день), здійснюється поквартальна компенсація з державного дорожнього фонду за рахунок коштів, передбачених абзацом другим частини четвертої статті 24-2 цього Кодексу, з урахуванням сум компенсацій, наданих протягом попередніх кварталів поточного бюджетного періоду (наростаючим підсумком з початку року). Суми компенсації розподіляються пропорційно до суми перевиконання за звітний квартал на відповідній території загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та міста Києва, а у разі відсутності таких перевиконань сума компенсації переноситься на наступний квартал»;
в абзаці п’ятому слова «три останні бюджетні періоди» замінити словами «останній бюджетний період»;
 
132. 10) у пункті 38:
 
-286- Мельник С.І.
Куліченко І.І.
Підпункт 10 пункту 30 розділу Івикласти у такій редакції:
«10) підпункти 1 і 2 пункту 38 виключити».
 
Враховано   16) у пункті 38:
в абзаці першому слова «районного бюджету районів, у яких утворено об’єднані територіальні громади відповідно до закону та перспективного плану формування територій громад, та бюджету об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» замінити словами «бюджету об’єднаної територіальної громади та районного бюджету району, в якому утворено відповідну об’єднану територіальну громаду»;
 
133. підпункт 1 викласти в такій редакції:
 
   підпункти 1 і 2 виключити;
 
134. «1) до набрання чинності законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період перерахування міжбюджетних трансфертів здійснюється відповідно до обсягів, визначених у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;»;
 
      
135. підпункт 2 виключити;
 
-287- Кулініч О.І.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Пункт 30 Розділу І проекту Закону доповнити новими абзацами такого змісту:
«пункт 42 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Розподіл обсягу коштів Державного бюджету України, які спрямовуються на державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників, затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань агарної політики та земельних відносин. Про використання зазначених коштів головні #102620
 
Відхилено   17) у пункті 39 слова «що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» виключити;
 
136. 11) доповнити розділ пунктами 43-1 та 45 такого змісту:
 
-288- Мельник С.І.
У абзаці першому пункту 11 частини 30 розділу І законопроекту слова та цифри «пунктами 43-1 та 45» замінити словами та цифрами «пунктом 43-1».
 
Враховано в іншій редакції  18) доповнити пунктами 43-1, 45 та 46 такого змісту:
 
    -289- Левченко Ю.В.
З підпункту 11 пункту 30 розділу 1 законопроекту слово «пунктами» замінити на слово «пунктом» та виключити слова «та 45», ««45. Установити, що у 2018 році бюджетні зобов’язання щодо пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг, що виникли в попередніх бюджетних періодах та обліковуються в органах Казначейства на початок року, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.».
 
Враховано в іншій редакції   
137. «43-1. Установити, що у 2018 та 2019 роках, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
 
-290- Іщейкін К.Є.
Абзац другий підпункту 11 пункту 30 розділу І після слів «зараховуються до» доповнити словами «загального фонду». /техніко-юридичне уточнення для забезпечення однозначного трактування відповідного положення/
 
Враховано   «43-1. Установити, що у 2018 та 2019 роках, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично:
 
    -291- Кіт А.Б.
Перший абзац нового пункту 43-1 викласти в такій редакції:
«43-1. Установити, що у 2018-2020 роках, як виняток з положень пунктів 7 і 8 частини другої статті 29 цього Кодексу, 13,44 відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування автоматично.
Доповнити новий пункт 43-1 підпунктами 5 і 6 такого змісту:
«5) у першому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2019 року;»
«6) у другому півріччі 2020 року - пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2020 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2020 року».
 
Відхилено    
    -292- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
У абзаці першому підпункту 11 пункту 30 розділу І цифри «13, 44» замінити цифрами «17,66».
 
Відхилено    
    -293- Куліченко І.І.
У абзаці другому пункту 11 частини 30 розділу І законопроекту слова та цифри «13,44 відсотка» замінити словами та цифрами «17,66 відсотка».
 
Відхилено    
    -294- Спориш І.Д.
У абзаці другому пункту 11 частини 30 розділу І законопроекту слова та цифри «13,44 відсотка» замінити словами та цифрами «17,66 відсотка».
 
Відхилено    
    -295- Пресман О.С.
У абзаці другому пункту 11 частини 30 розділу І законопроекту слова та цифри «13,44 відсотка» замінити словами та цифрами «17,66 відсотка».
 
Відхилено    
    -296- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
У абзаці другому пункту 11 частини 30 розділу І законопроекту слова та цифри «13,44 відсотка» замінити словами та цифрами «17,66 відсотка».
 
Відхилено    
    -297- Дерев'янко Ю.Б.
У абзаці другому пункту 11 статті 30 розділу І законопроекту слова та цифри "13,44 відсотка" замінити словами та цифрами "17,66 відсотка".
 
Відхилено    
    -298- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
У абзаці другому пункту 11 частини 30 розділу І законопроекту слова та цифри «13,44 відсотка» замінити словами та цифрами «17,66 відсотка».
 
Відхилено    
    -299- Мельник С.І.
У абзаці другому пункту 11 частини 30 розділу І законопроекту слова та цифри «13,44 відсотка» замінити словами та цифрами «17,66 відсотка».
 
Відхилено    
    -300- Семенуха Р.С.
В абзаці другому підпункту 11 пункту 30 розділу І проекту Закону цифри «13,44» замінити цифрами «17,66»;
 
Відхилено    
    -301- Мацола Р.М.
Підвищити з 2018 року частку відрахувань акцизного податку з виробленого та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування з 13,44 % до 17,66%.
 
Відхилено    
138. 1) у першому півріччі 2018 року — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2017 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2017 року;
 
   1) у першому півріччі 2018 року — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2017 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2017 року;
 
139. 2) у другому півріччі 2018 року — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2018 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2018 року;
 
   2) у другому півріччі 2018 року — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2018 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2018 року;
 
140. 3) у першому півріччі 2019 року — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2018 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2018 року;
 
   3) у першому півріччі 2019 року — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2018 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за друге півріччя 2018 року;
 
141. 4) у другому півріччі 2019 року — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2019 року.»;
 
   4) у другому півріччі 2019 року — пропорційно до обсягу реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2019 року в загальному обсязі такого реалізованого пального в цілому по Україні за перше півріччя 2019 року»;
 
142. «45. Установити, що у 2018 році бюджетні зобов’язання щодо пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг, що виникли в попередніх бюджетних періодах та обліковуються в органах Казначейства на початок року, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.».
 
-302- Іщейкін К.Є.
Абзац сьомий підпункту 11 пункту 30 розділу І виключити
/надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг здійснюється з державного бюджету
 
Враховано   «45. Установити, що власні надходження розпорядників коштів державного бюджету, які здійснювали свою діяльність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що обліковувалися на єдиному казначейському рахунку станом на день відключення системи електронних платежів Національного банку України, можуть бути використані такими розпорядниками коштів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
46. Установити, що обсяг видатків державного бюджету на вищу освіту розподіляється між вищими навчальними закладами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
кількість здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями та спеціальностями і співвідношення вартості освітніх послуг;
рівень результатів зовнішнього незалежного оцінювання вступників;
показники якості освітньої і наукової діяльності вищого навчального закладу».
38. У тексті Кодексу:
після пункту 2-1 частини першої статті 2 слова «бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад» в усіх відмінках і числах замінити словами «бюджети об’єднаних територіальних громад» у відповідному відмінку і числі;
слово «інваліди» в усіх відмінках замінити словами «особи з інвалідністю» у відповідному відмінку, крім назви Фонду соціального захисту інвалідів у пункті 13-2 частини третьої статті 29 та підпункті «б» пункту 9 частини першої статті 87;
слова «діти-інваліди» в усіх відмінках замінити словами «діти з інвалідністю» у відповідному відмінку;
слова «інвалід війни» в усіх відмінках і числах замінити словами «особа з інвалідністю внаслідок війни» в усіх відмінках і числах.
 
    -303- Одарченко Ю.В.
У підпункті 11 пункту 30 розділу І останній абзац (нова редакція пункту 45) виключити.
 
Враховано    
    -304- Мацола Р.М.
Не допустити закріплення обов’язку місцевих рад щодо погашення заборгованості минулих років з оплати житлово-комунальних послуг.
 
Враховано    
    -305- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
Виключити абзац сьомий підпункту 11 пункту 30 розділу І
 
Враховано    
    -306- Куліченко І.І.
Абзац сьомий пункту 11 частини 30 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -307- Спориш І.Д.
Абзац сьомий пункту 11 частини 30 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -308- Пресман О.С.
Абзац сьомий пункту 11 частини 30 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -309- Білоцерковець Д.О.
Павлов К.Ю.
Абзац сьомий пункту 11 частини 30 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -310- Продан О.П.
Матіос М.В.
Юринець О.В.
Алєксєєв С.О.
Пацкан В.В.
Кіт А.Б.
Люшняк М.В.
Абзац сьомий пункту 11 частини 30 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -311- Семенуха Р.С.
Абзац сьомий підпункту 11 пункту 30 розділу І проекту Закону виключити.
 
Враховано    
    -312- Мельник С.І.
Абзац сьомий пункту 11 частини 30 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -313- Павлов К.Ю.
Абзац сьомий підпункту 11 пункту 30 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -314- Зубач Л.Л.
Абзац сьомий підпункту 11 пункту 30 виключити.
 
Враховано    
    -315- Дерев'янко Ю.Б.
Абзац сьомий пункту 11 статті 30 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -316- Недава О.А.
Пункт 45 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -317- Денісова Л.Л.
Розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом такого змісту:
«Установити, що власні надходження розпорядників коштів державного бюджету, які здійснювали свою діяльність на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що обліковувались на єдиному казначейському рахунку станом на день відключення системи електронних платежів Національного банку України, можуть бути використані такими розпорядниками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
    -318- Денисенко В.І.
Розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 46 (з виключенням відповідного положення з підпункту «в» пункту 7 частини першої статті 87 Кодексу) такого змісту:
«46. Установити, що обсяг видатків державного бюджету на вищу освіту розподіляється між вищими навчальними закладами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:
кількість здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями та спеціальностями і співвідношення вартості освітніх послуг;
рівень результатів зовнішнього незалежного оцінювання вступників;
показники якості освітньої і наукової діяльності вищого навчального закладу;».».
 
Враховано    
    -319- Голуб В.В.
Підпункт 11 пункту 30 розділу І доповнити положенням (з набранням ним чинності з дня опублікування відповідного закону) такого змісту:
«доповнити розділ VІ пунктом 46 такого змісту:
«46. На кінець бюджетного періоду, починаючи з 2017 року, Казначейство України зберігає залишки бюджетних коштів загального фонду на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління, переданих на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням органів державної влади, або нові бюджетні програми, на рахунках розпорядників в органах Казначейства, для здійснення відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.».
 
Відхилено    
    -320- Амельченко В.В.
Підпункт 11 пункту 30 розділу І доповнити положенням (з набранням ним чинності з дня опублікування відповідного закону) такого змісту:
«доповнити розділ VІ пунктом 46 такого змісту:
«46. На кінець бюджетного періоду, починаючи з 2017 року, Казначейство України зберігає залишки бюджетних коштів загального фонду на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління, переданих на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням органів державної влади, або нові бюджетні програми, на рахунках розпорядників в органах Казначейства, для здійснення відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.».
 
Відхилено    
    -321- Барна О.С.
При формуванні переліку об’єктів, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, з метою їх цільового та ефективного використання, пропоную назви об’єктів попередньо погоджувати з головами районних державних адміністрацій та об’єднаних територіальних громад відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації.
 
Відхилено    
    -322- Мацола Р.М.
Здійснити погашення заборгованості місцевих бюджетів по середньостроковим позикам, що утворилася у 2009-2014 роках не з вини органів місцевого самоврядування, за рахунок вільного залишку коштів державного бюджету станом на 01.01.2018 року.
 
Відхилено    
    -323- Мацола Р.М.
Передбачити спрямування у повному обсязі збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення (відповідно до вимог Закону України «Про ядерну енергію та радіоактивну безпеку»), яке проживає на території зони спостереження, у вигляді субвенції до відповідних місцевих бюджетів.
 
Відхилено    
    -324- Мацола Р.М.
Здійснити погашення за рахунок коштів державного бюджету простроченої кредиторської заборгованості місцевих бюджетів з компенсації за пільговий проїзд та послуги зв’язку для окремих категорій громадян, що утворилася станом на 1 січня 2017 року.
 
Відхилено    
    -325- Остапчук В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Писаренко В.В.
Святаш Д.В.
Доповнити Бюджетний кодекс новою статтею, якою передбачити обов’язковість надання у встановлені терміни місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування інформації щодо кількості об’єктів видобування нафти, природного газу та газового конденсату, а також інформацію щодо місць їх розташування.
 
Відхилено    
143. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
144. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.
 
-326- Рябчин О.М.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити новим першим пунктом такого змісту:
«1. В абзаці п’ятому пункту 4-1 Розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004; 2015 р., № 6, ст. 40, № 28, ст. 244; 2016 р., № 3, ст. 25) слова «центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки встановлює» замінити словами «центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться такі заклади, встановлюються».
Пункт 1, 2, 3 вважати відповідно пунктами 2, 3, 4.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім підпункту 5 пункту 37 розділу І цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
145. 2. Установити, що у 2018 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад після 15 липня 2017 року та у 2018 році, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 
-327- Іщейкін К.Є.
Пункт 2 розділу ІІ виключити. /оскільки порушене питання не є предметом регулювання Бюджетного кодексу і в запропонований спосіб не буде реалізовано, зважаючи на вимоги Податкового кодексу/
 
Враховано   2. Внести зміни до таких законів України:
1) пункт 1 частини четвертої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4) після слів «забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій» доповнити словами «утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції»;
2) у розділі ІV "Прикінцеві положення" Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91):
у пункті 6 цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
у пункті 7 цифри «2018» замінити цифрами «2019».
 
    -328- Амельченко В.В.
Розділ ІІ законопроекту після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«__. Пункт 1 частини четвертої статті 3 Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 2017 р., № 1, ст. 4) після слів «забезпечення розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій» доповнити словами «утримання галузевих медичних закладів для реабілітації учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції».
 
Враховано    
    -329- Мельник С.І.
Куліченко І.І.
Доповнити розділ ІІ після пункту 2 новим пунктом такого змісту:
«У розділі ІV "Прикінцеві положення" Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91):
у пункті 6 цифри «2017» замінити цифрами «2018»;
у пункті 7 цифри «2018» замінити цифрами «2019».
 
Враховано    
    -330- Одарченко Ю.В.
Пункт 2 розділу ІІ доповнити абзацом другим наступного змісту:
«Встановити, що до 2020 року вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації, що знаходяться у власності територіальних громад, фінансуються за рахунок державної освітньої субвенції в повному обсязі.
 
Відхилено    
    -331- Мельник С.І.
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» доповнити частиною 2 такого змісту:
«2. В абзаці другому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 12, ст. 76) цифри «2018» замінити цифрами «2019»; «.
Частини 2-3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» вважати відповідно частинами 3-4.
 
Відхилено    
    -332- Співаковський О.В.
Доповнити Розділ ІІ. Прикінцеві положення законопроекту пунктами 2-1 та 2-2 такого змісту:
«2-1. В абзаці другому пункту 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин"« (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 12, ст. 76) цифри «2018» замінити цифрами «2020»;
2-2. Установити, що фінансування закладів фахової передвищої освіти державної власності до 1 липня 2018 року здійснюється з державного бюджету України.
З 1 липня 2018 року з державного бюджету України здійснюватиметься фінансування закладів фахової передвищої освіти державної власності, які увійшли до складу закладів вищої освіти, як структурні підрозділи.».
 
Відхилено    
    -333- Рудик С.Я.
Розділ ІІ. «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«. Внести зміни до таких законів:
1) в абзаці другому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 12, ст. 76) цифри «2018» замінити цифрами «2020».»;
Відповідно, змінити нумерацію пунктів розділу ІІ. «Прикінцеві положення» проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України.
 
Відхилено    
    -334- Марченко О.О.
Рудик С.Я.
Доповнити розділ ІІ «Прикінцеві положення» пунктом наступного змісту:
« в абзаці другому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 12, ст. 76) цифри «2018» замінити цифрами «2023».».
Відповідно п.3 законопроекту вважати п.4
 
Відхилено    
    -335- Марченко О.О.
Співаковський О.В.
Доповнити розділ ІІ «Прикінцеві положення» пунктом наступного змісту:
« в абзаці другому пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 12, ст. 76) виключити.
в абзаці восьмому підпункту 3 пункту 40 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 12, ст. 76) виключити.»
Відповідно п.3 законопроекту вважати п.5
 
Відхилено    
146. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
147. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
148. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-336- Євлахов А.С.
Доповнити частину ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту наступним пунктом:
«4. Установити, що на кінець 2017 року:
залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення;
залишки коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення;
залишки коштів субвенції субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» зберігаються на рахунках загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.»
 
Відхилено   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -337- Іщейкін К.Є.
Внести до тексту законопроекту необхідні техніко-юридичні та редакційні правки, включаючи правки для забезпечення узгодженості його положень з урахуванням врахованих пропозицій.
 
Враховано